Spis treści. Wprowadzenie...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wprowadzenie..."

Transkrypt

1 OT-708

2 Wprowadzenie... Spis treści Firma TCT Mobile Limited dziękuje za zakup telefonu komórkowego. Aplikacje Power Media Odtwarzacz & Radio Wideo Kamera internetowa Kamera internetowa o rozdzielczości 1,3 megapikseli doskonale nadaje się do komunikacji natychmiastowej z komputerem PC. Bluetooth Dzięki Bluetooth 2.0 obsługującym profile A2DP możesz prowadzić rozmowy, wykorzystując zestaw głośnomówiący. Bezpieczeństwo użytkowania...6 Informacje ogólne Twój telefon Przyciski i ekran dotykowy Ikony ekranu głównego Pierwsze kroki Ustawienia Włączanie telefonu Wyłączanie telefonu Pasek skrótów wprowadzenie O pasku skrótów Połączenia Nawiązywanie połączeń Łączenie się z pocztą głosową Odbieranie połączeń W trakcie połączenia Połączenia konferencyjne Przełączanie połączeń Przełączanie menu Wiadomości Wiadomości: tekstowe/multimedialne Wiadomości głosowe MMS zdjęcie Poczta głosowa Ustawienia

3 7 Książka Korzystanie z książki Tworzenie wpisu Dostępne opcje Połączenia Pamięć połączeń Moje numery Koszt połączeń Ustawienia połączeń Aplikacje multimedialne Odtwarzacz Galeria Radio Internet Sieć Pogoda Rozrywka E-book Java Aparat Uruchamianie Aparat Wideo Profile Ogólny Cichy Na zewnątrz (głośny) Spotkanie Tryb samolotowy Manager plików Moje dźwięki Moje obrazy Moje wideo Moje prace Pliki nieznane E-book Karta pamięci Zarządzanie plikami audio, wideo, obrazami i pracami Formaty i kompatybilność Status pamięci Bluetooth Inne Kalendarz Kalkulator Notatki Zegar Ustawienia Ustawienia ekranu dotykowego Wyświetlacz Języki Tryb słuchawkowy Blokada wyświetlacza Przyciski numeryczne Tryb wpisywania Słownik Zabezpieczenia Sieci Łączność

4 18 Optymalne wykorzystanie telefonu PC suite Kamera internetowa Tryb wpisywania alfabet łaciński/tablica znaków Akcesoria Rozwiązywanie problemów Bezpieczeństwo użytkowania... Przed przystąpieniem do użytkowania telefonu należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego rozdziału. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub korzystania z telefonu niezgodnie z niniejszą instrukcją. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM: Ponieważ dowiedziono, iż korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu stwarza realne zagrożenie nawet w przypadku korzystania z zestawów głośnomówiących (zestawów samochodowych, słuchawkowych itd.), zaleca się, aby kierowca nie korzystał z telefonu komórkowego, jeśli pojazd jest w ruchu. Podczas jazdy nie należy słuchać muzyki lub radia za pośrednictwem telefonu lub słuchawek. W niektórych miejscach korzystanie z telefonu może stwarzać zagrożenie i być zabronione. Włączony telefon emituje fale elektromagnetyczne, które mogą zakłócać systemy elektroniczne pojazdu, takie jak system ABS przeciwdziałający zablokowaniu się kół czy system poduszek powietrznych. Aby się upewnić, że nie będzie to stanowić problemu: nie umieszczać telefonu na górnej części deski rozdzielczej lub w obszarze, w którym znajdują się poduszki powietrzne, skontaktować się z dealerem lub producentem samochodu, aby się upewnić, że deska rozdzielcza jest odpowiednio ekranowana przed falami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. WARUNKI UŻYTKOWANIA: W celu zoptymalizowania działania telefonu od czasu do czasu zaleca się wyłączenie telefonu. Należy zawsze wyłączać telefon przed wejściem na pokład samolotu. W czasie przebywania na terenie zakładu opieki zdrowotnej (z wyjątkiem specjalnie wyznaczonych obszarów) telefon powinien być wyłączony. Podobnie jak wiele innych powszechnie stosowanych urządzeń telefony komórkowe mogą zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych bądź urządzeń wykorzystujących fale radiowe. W przypadku przebywania w pobliżu gazów lub cieczy łatwopalnych należy wyłączyć telefon. W czasie przebywania na terenie składu paliwa, stacji benzynowej, zakładu chemicznego lub podczas przebywania w innym otoczeniu zagrożonym wybuchem należy ściśle przestrzegać znajdujących się tam znaków oraz instrukcji. Włączony telefon należy trzymać w odległości minimum 15 cm od każdego urządzenia medycznego, takiego jak rozrusznik serca, aparat słuchowy czy pompa insulinowa. W szczególności podczas korzystania z telefonu należy trzymać go przy uchu, które jest bardziej oddalone od danego urządzenia (o ile jest to możliwe). Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, połączenie należy odebrać przed przystawieniem telefonu do ucha. Podczas korzystania z zestawu głośnomówiącego należy trzymać telefon daleko od ucha, ponieważ zwiększona głośność może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Nie pozwalać dzieciom korzystać ani bawić się telefonem oraz akcesoriami bez nadzoru. Podczas wymiany obudowy należy pamiętać, że telefon może zawierać substancje wywołujące reakcje alergiczne. Podczas korzystania z telefonu należy zawsze zachować ostrożność i przechowywać go w czystym i wolnym od kurzu miejscu. 5 6

5 Nie wystawiać telefonu na działanie niekorzystnych warunków pogodowych lub środowiskowych (wilgoć, wilgotność, deszcz, zanurzenie w cieczy, kurz, wpływ powietrza morskiego itd.). Zalecany przez producenta zakres temperatury pracy wynosi od -10 C do +55 C. Przy temperaturze wyższej niż 55 C czytelność wyświetlacza może się zmniejszyć, jednak jest to sytuacja tymczasowa i nie stanowi zagrożenia. W niektórych sieciach komórkowych numery awaryjne mogą nie być dostępne. W przypadku połączeń awaryjnych nigdy nie należy polegać jedynie na telefonie komórkowym. Nie otwierać, demontować lub naprawiać samodzielnie telefonu komórkowego. Nie upuszczać, nie rzucać ani nie wyginać telefonu komórkowego. Nie malować telefonu. Używać jedynie baterii, ładowarek oraz akcesoriów zalecanych przez firmę TCT Mobile Limited i spółki stowarzyszone oraz tych, które są kompatybilne z modelem telefonu (zob. Wykaz akcesoriów na stronie 71). Firma TCT Mobile Limited oraz spółki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z innych baterii lub ładowarek. Pamiętać o tworzeniu kopii zapasowych lub pisemnych kopii wszystkich ważnych informacji przechowywanych w telefonie. Niektóre osoby narażone na pulsujące światło lub podczas grania w gry wideo mogą dostać ataku padaczki lub stracić przytomność. Ataki te oraz utraty przytomności mogą wystąpić, nawet jeśli dana osoba nigdy wcześniej nie cierpiała na padaczkę lub nie straciła przytomności. W przypadku wcześniejszego doznania ataku padaczki lub utraty przytomności, bądź jeśli w rodzinie wystąpiły już takie przypadki, przed uruchomieniem gier wideo w telefonie bądź włączeniem pulsującego oświetlenia telefonu należy skonsultować się z lekarzem. Dzieci mogą korzystać z gier wideo lub innych funkcji telefonu wykorzystujących pulsujące światło jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Należy zaprzestać korzystania z telefonu i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia dowolnego z następujących objawów: konwulsje, drgania mięśni lub oczu, utrata świadomości, ruchy mimowolne, dezorientacja. Aby ograniczyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia, należy zastosować następujące środki ostrożności: Nie korzystać z gier lub funkcji wykorzystujących pulsujące światło w przypadku zmęczenia lub uczucia senności. Co godzinę robić ok. 15-minutową przerwę. Grać w pomieszczeniu, w którym wszystkie lampy są włączone. Grać możliwie jak najdalej od ekranów. Jeśli podczas gry ręce, nadgarstki lub ramiona staną się obolałe, należy zatrzymać grę i odpocząć przez kilka godzin przed ponownym jej podjęciem. Jeśli podczas gry lub po jej zakończeniu dłonie, nadgarstki lub ramiona nadal będą obolałe, należy przerwać grę i skontaktować się z lekarzem. Podczas grania na telefonie można doświadczyć sporadycznego uczucia dyskomfortu dotyczącego dłoni, ramion, przedramion, szyi lub innych części ciała. Należy przestrzegać instrukcji w celu uniknięcia problemów związanych z zapaleniem ścięgien, zespołem cieśni nadgarstka lub innymi chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. Przedłużone słuchanie muzyki przy maksymalnej głośności może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić bezpieczny poziom głośności. Używać jedynie słuchawek zalecanych przez firmę TCT Mobile Limited i spółki stowarzyszone. PRYWATNOŚĆ Należy przestrzegać przepisów i regulacji obowiązujących w danej jurysdykcji lub jurysdykcji, w której telefon jest wykorzystywany, w tym dotyczących fotografowania oraz nagrywania za pośrednictwem telefonu komórkowego. Zgodnie z tymi prawami i regulacjami fotografowanie i/lub nagrywanie głosów innych ludzi lub ich osobistych cech oraz powielanie i rozpowszechnianie jest kategorycznie zabronione, ponieważ może to zostać uznane za naruszenie prawa do prywatności. Przed nagraniem prywatnej lub poufnej rozmowy lub sfotografowaniem innej osoby użytkownik jest zobowiązany do uzyskania zgody tej osoby; producent lub sprzedawca telefonu komórkowego (w tym operator) nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użytkowanie telefonu komórkowego. BATERIA Przed wyjęciem baterii z telefonu należy się upewnić, że telefon jest wyłączony. Stosować się do następujących zaleceń dotyczących korzystania z baterii: Nie otwierać baterii (ze względu na zagrożenie toksycznymi oparami lub oparzeniem). Nie nakłuwać, nie demontować ani nie powodować zwarć w baterii. Nie palić ani nie wyrzucać baterii wraz z odpadami komunalnymi, nie przechowywać baterii w temperaturze wyższej niż 60 C. Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi środowiska. Używać baterii zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie używać uszkodzonych baterii ani baterii niezalecanych przez firmę TCT Mobile Limited i/lub spółki stowarzyszone. Symbol ten, umieszczony na telefonie, baterii oraz akcesoriach oznacza, że po zakończeniu użytkowania należy się go pozbyć, odnosząc do specjalnego punktu zbiórki: punktu utylizacji odpadów komunalnych, w którym znajdują się odpowiednie pojemniki przeznaczone na sprzęt tego typu, pojemników na odpady znajdujących się w punkcie sprzedaży. Produkty te zostaną poddane recyklingowi, co zapobiegnie przedostaniu się zawartych w nich substancji do środowiska, a podzespoły ponownie wykorzystane. W krajach Unii Europejskiej: Oddanie urządzeń do punktów zbiórki jest darmowe. Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem należy odnosić do punktów zbiórki. W krajach niepodlegających jurysdykcji UE: Elementów wyposażenia oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, jeśli w Twojej jurysdykcji lub regionie znajdują się zakłady zajmujące się zbieraniem i recyklingiem tego wyposażenia; należy odnieść je do odpowiednich punktów zbiórki. OSTRZEŻENIE: W PRZYPADKU ZASTĄPIENIA BATERII BATERIĄ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU ISTNIEJE ZAGROŻENIE WYBUCHEM. ZUŻYTYCH BATERII NALEŻY POZBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ. 7 8

6 ŁADOWARKI Zakres temperatury roboczej ładowarki sieciowej wynosi od 0 C do 40 C. Ładowarki do telefonów komórkowych spełniają standardy bezpieczeństwa dla sprzętu komputerowego i biurowego. Ze względu na różne specyfikacje elektryczne ładowarka zakupiona w jednej jurysdykcji może nie działać w innej. Ładowarek należy używać zgodnie z przeznaczeniem. FALE RADIOWE Przed wprowadzeniem dowolnego modelu telefonu na rynek wymagane jest uzyskanie dowodu zgodności z międzynarodowymi standardami ICNIRP lub dyrektywą europejską RTEE 1999/5/WE. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo użytkownika oraz innych osób jest podstawowym wymaganiem tych standardów oraz dyrektywy. TEN TELEFON KOMÓRKOWY SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH. Telefon komórkowy jest odbiornikiem/przekaźnikiem fal radiowych. Telefon został zaprojektowany i wyprodukowany z uwzględnieniem progów narażenia na działanie fal radiowych (RF) zalecanych w międzynarodowych standardach ICNIRP oraz przez Komisję Unii Europejskiej (zalecenia 1999/519/WE) (2). Ograniczenia te stanowią cześć wymagań i określają dopuszczalne poziomy narażenia na działanie fal radiowych. Ograniczenia te zostały ustanowione przez niezależne grupy ekspertów w oparciu o regularnie przeprowadzane szczegółowe badania naukowe. Zawierają dość duży margines bezpieczeństwa, co zapewnienia bezpieczeństwo wszystkim osobom, bez względu na wiek lub stan zdrowia. Narażenie w przypadku telefonów komórkowych jest wyrażane jednostką nazywaną współczynnikiem pochłaniania promieniowania przez organizm człowieka (Specific Absorption Rate SAR). Wartość graniczna SAR określona przez międzynarodowe wymagania lub Komisję UE wynosi średnio 2 waty/kilogram (W/kg) w odniesieniu do 10 gramów masy ciała. Badania nad określeniem poziomów SAR przeprowadzono przy założeniu standardowego użytkowania telefonu emitującego fale radiowe o maksymalnej mocy w całym zakresie pasm częstotliwości. Mimo że współczynnik SAR został określony jako najwyższy dopuszczalny poziom w warunkach laboratoryjnych, rzeczywista jego wartość w przypadku telefonów komórkowych jest zwykle dużo niższa. W rzeczywistości telefony komórkowe projektowane są tak, aby pracować na różnych poziomach mocy i używać minimum energii do połączenia z siecią. Teoretycznie im bliżej anteny stacji bazowej znajduje się telefon, tym mniej energii zużywa. Najwyższy zbadany współczynnik SAR dla tego telefonu przystawionego do ucha wynosi 0,66 W/kg i jest zgodny z zaleceniami. Chociaż poziomy SAR dla różnych telefonów używanych w różnych położeniach mogą się różnić, wszystkie telefony spełniają wymagania międzynarodowe oraz wymagania UE dotyczące narażenia na działanie fal radiowych (RF). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała, że obecne dane naukowe nie wskazują na konieczność ustanowienia specjalnych zasad bezpieczeństwa dotyczących korzystania z telefonów komórkowych. Wszystkie osoby, które chciałyby ograniczyć narażenie swoje lub dzieci na działanie fal radiowych, mogą ograniczyć długość prowadzonych rozmów lub korzystać z zestawów głośnomówiących, aby telefon nie pozostawał w bezpośrednim pobliżu głowy lub ciała (arkusz informacji nr 193). Dodatkowe informacje dotyczące pól elektromagnetycznych oraz zdrowia publicznego można uzyskać w witrynie: Pomimo że nie stwierdzono żadnego zagrożenia związanego z korzystaniem z telefonów komórkowych, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, jako środek ostrożności, korzystanie z telefonu przy zasięgu na dobrym poziomie (4 do 5 kresek), co wskazywane jest na wyświetlaczu telefonu. Zaleca się również, aby podczas rozmowy telefon trzymać daleko od brzucha kobiet ciężarnych oraz od dolnej części brzucha nastolatków. Telefon wyposażony jest we wbudowaną antenę. W celu zapewnienia optymalnego działania należy unikać dotykania oraz uszkodzenia anteny. Ponieważ telefony komórkowe posiadają wiele funkcji, można z nich korzystać, nawet jeśli nie są przystawione do ucha. W takich wypadkach telefon będzie zgodny z wytycznymi, jeśli będzie używany wraz z zestawem słuchawkowym lub kablem USB. W przypadku korzystania z innych akcesoriów należy się upewnić, że używany produkt nie zawiera metalu oraz że telefon zostanie umieszczony minimum 2 cm od ciała. LICENCJE Obigo jest zarejestrowanym znakiem towarowym Obigo AB. Logo microsd Logo jest znakiem towarowym. Znak słowny Bluetooth oraz logo są własnością Bluetooth SIG, Inc., każde użycie tego znaku przez TCT Mobile Limited oraz spółki stowarzyszone jest objęte licencją. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli. OT-708 Bluetooth QD ID B ezitext i Zi są znakami handlowymi Zi Corporation oraz/lub spółek stowarzyszonych. Java oraz wszystkie powiązane znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe oraz logo Java są własnością Sun Microsystems, Inc. w USA oraz innych krajach. Wymagania ICNIRP mają zastosowanie na następujących obszarach: Ameryka Środkowa (z wyjątkiem Meksyku), Ameryka Południowa, Afryka Północna i Południowa, Azja Pacyficzna (z wyjątkiem Korei), Australia. (2) Zalecenia UE (1999/519/WE) mają zastosowanie na następujących obszarach: Europa, Izrael. 9 10

7 Informacje ogólne... Adres internetowy: Infolinia: zob. ulotka Usługi TCT Mobile lub odwiedź witrynę internetową firmy. W witrynie internetowej znajduje się dział FAQ (Frequently Asked Questions najczęściej zadawane pytania). W przypadku wszelkich wątpliwości możesz skontaktować się z firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na serwerze znajduje się elektroniczna wersja niniejszej instrukcji obsługi dostępna w języku angielskim oraz innych językach. Ten telefon jest przekaźnikiem współpracującym z sieciami GSM o zakresach 900 i 1800 MHz. Zabezpieczenie przed kradzieżą Telefon oznaczony jest numerem IMEI (numerem seryjnym telefonu) umieszczonym na naklejce na opakowaniu oraz w pamięci telefonu. Zaleca się, aby zanotować ten numer po pierwszym włączeniu telefonu (wyświetlany po wpisaniu * # 0 6 #) i schowanie go w bezpiecznym miejscu. W przypadku kradzieży telefonu numer ten należy podać policji oraz operatorowi. Numer IMEI umożliwia zablokowanie telefonu, co uniemożliwia osobie trzeciej korzystanie z niego nawet po użyciu innej karty SIM. Zastrzeżenia prawne Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz różnice w usługach oferowanych przez operatorów mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji a działaniem telefonu. Urządzenie to spełnia podstawowe wymagania oraz inne postanowienia dyrektywy 1999/5/WE. Pełną kopię deklaracji zgodności telefonu można znaleźć w witrynie internetowej Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej

8 1 Twój telefon... Przycisk głośności 1.1 Przyciski i ekran dotykowy Przycisk zasilania Włączenie telefonu (przytrzymanie przycisku) Wyświetlanie zakładki Profile na wyświetlaczu włączonego telefonu (przytrzymanie przycisku) Blokowanie/odblokowywanie ekranu dotykowego przy wyświetlonym ekranie bezczynności (krótkie naciśnięcie) Powrót do ekranu bezczynności (krótkie naciśnięcie) Zakończenie rozmowy Ekran dotykowy Przycisk głośności Regulacja głośności podczas rozmów oraz w trybie odtwarzacza Przełączanie pomiędzy 3 grupami ikon w menu głównym Przybliżenie lub oddalenie w trybie aparatu Wyświetlenie ekranu potwierdzającego odblokowanie Przycisk zasilania Obszar L Obszar M Obszar R Obszar panelu dotykowego LED Ekran dotykowy Naciśnij ikonę lub menu na wyświetlaczu, aby je zaznaczyć lub włączyć powiązaną funkcję. Elementy lewego paska wyświetlanego na ekranie bezczynności można przeciągać wówczas po krótkim naciśnięciu działają jako skróty. Przesuwając palcem po obszarze dotykowym, możesz zaznaczać elementy menu głównego i zakładki aplikacji. Panel LED Przesuń palcem od prawej do lewej, aby powrócić do menu nadrzędnego. Przesuń palcem od lewej do prawej, aby przejść pomiędzy 3 grupami ikon. Naciśnij, aby włączyć dany interfejs (zob. Dodawanie odnośników )

9 1.2 Ikony ekranu głównego Stan baterii Alarm wibracyjny: telefon wibruje, a dzwonki są wyłączone (z wyjątkiem alarmów, zob. strona 50). Status Bluetooth (niebieski aktywny). Stan Bluetooth (połączenie z urządzeniem audio). Słuchawki podłączone. Klawiatura zablokowana. Przekazywanie połączeń aktywne: połączenia będą przekazywane (zob. strona 37). Budzik lub zadania (zob. strona 59). Zasięg. Odebrano wiadomość głosową. Nieodebrane. Radio wł. Alerty WAP (2). Roaming. Skanowanie karty pamięci w toku. Skanowanie karty pamięci zakończone. Przełączanie połączeń : wskazanie wybranego połączenia. Status połączenia GPRS (niebieski aktywne). EDGE podłączony. Łączenie EDGE toku. Odtwarzacz aktywny. Odbieranie wiadomości w toku. Wysyłanie wiadomości. Tryb cichy: telefon nie wibruje, a dzwonki oraz brzęczyki nie są odtwarzane (z wyjątkiem alarmów, zob. strona 51). Nieprzeczytana wiadomość Lista wiadomości pełna: odebranie kolejnych wiadomości nie jest możliwe. Przejdź do listy wiadomości i usuń przynajmniej jedną wiadomość z karty SIM. Tryb samolotowy. A2DP podłączony. Ikony oraz rysunki znajdujące się w niniejszej instrukcji mają wyłącznie charakter informacyjny. (2) W zależności od operatora. Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej

10 2 Pierwsze kroki Ustawienia Zdejmowanie i zakładanie pokrywy baterii. Wkładanie i wyjmowanie baterii Włóż baterię upewniając się, że styk baterii ma kontakt ze stykiem telefonu. Po usłyszeniu charakterystycznego kliknięcia zamknij pokrywę. Zdejmij pokrywę, a następnie wyjmij baterię. Ładowanie baterii Wkładanie i wyjmowanie karty SIM Do wykonywanie połączeń niezbędne jest włożenie karty SIM. Kartę SIM umieść tak, aby układ scalony skierowany był w dół, i wsuń kartę do obudowy. Upewnij się, że karta włożona jest prawidłowo. Aby wyjąć kartę, naciśnij ją i wysuń. Przed wyjęciem karty SIM wyłącz telefon. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy Twoja karta SIM jest kompatybilna z napięciem 3 V. Nie należy używać starszych kart 5-woltowych. Skontaktuj się z operatorem. Podłączanie ładowarki Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, rozpoczęcie ładowania może potrwać do 20 minut. Nie wciskaj na siłę wtyczki do gniazda. Przed podłączeniem ładowarki upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona. Gniazdko zasilania powinno znajdować się blisko telefonu i być łatwo dostępne (unikaj używania przedłużaczy). Przy pierwszym korzystaniu z telefonu należy w pełni naładować baterię (około 3 godzin). Zaleca się pełne ładowanie baterii ( ) Ładowanie jest zakończone, kiedy animacja przestanie być odtwarzana. Używaj wyłącznie ładowarek firmy Alcatel.

11 2.2 Włączanie telefonu Przytrzymaj przycisk, dopóki telefon nie włączy się, w razie konieczności podaj kod PIN. Wyświetlony zostanie ekran główny. Jeśli nie znasz lub zapomniałeś kodu pin, skontaktuj się z operatorem. Nie zapisuj kodu PIN w telefonie. Jeśli nie korzystasz z kodu, przechowuj go w bezpiecznym miejscu. 3 Pasek skrótów wprowadzenie O pasku skrótów Jeśli wyświetlana jest wiadomość CBM, dotknij wyświetlacza, aby ją otworzyć, lub naciśnij przycisk zasilania, aby powrócić do ekranu głównego. W czasie wyszukiwania sieci wyświetlany jest komunikat Wyszukiwanie/połączenia alarmowe. Z poziomu ekranu powitalnego możliwe jest uruchomienie radia, aparatu, odtwarzacza itd., nawet jeśli do telefonu nie włożono karty SIM. 2.3 Wyłączanie telefonu Przytrzymaj przycisk Wyłącz i potwierdź., aż wyświetlona zostanie zakładka Profile, a następnie wybierz polecenie Zdarzenia Prognoza pogody Odtwarzacz Kalendarz Galeria Pasek lewy Krótkie naciśnięcie przejście do Zegara światowego. Pulpit Pasek dolny Przejście do książki Wybieranie numeru Tworzenie wiadomości Więcej informacji znajduje się w części Dodawanie odnośników

12 4 Połączenia Nawiązywanie połączeń 4.2 Łączenie się z pocztą głosową Poczta głosowa jest usługą sieciową, dzięki której nieodebranie połączenia nie będzie już problemem. Działa w ten sam sposób co automatyczna sekretarka, z którą możesz się łączyć o dowolnej porze. Aby uruchomić pocztę głosową, przytrzymaj przycisk. Jeśli numer dostępu do usługi poczty głosowej nie działa, wybierz numer podany przez operatora. Sposób zmiany tego numeru opisano w rozdziale Moje numery (zob. strona 36). Aby korzystać z poczty głosowej za granicą, przed wyjazdem skontaktuj się z operatorem. Dzwoń Na ekranie wybierania wybierz żądany numer i naciśnij przycisk lub obszar L panelu LED, aby nawiązać połączenie. Jeśli popełnisz błąd, źle wpisane cyfry możesz skasować, naciskając lub obszar R. Wprowadzone cyfry możesz zapisać, naciskając lub obszar M. Jeśli nie wprowadziłeś żadnych cyfr, naciśnij lub obszar M, aby przejść do książki. Aby szybko przejść do ekranu wybierania, naciśnij przycisk znajdujący się na dolnym pasku ekranu bezczynności (naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje przejście do ekranu bezczynności). Aby szybko przejść do pamięci połączeń, naciśnij obszar L lub. Aby zakończyć połączenie, naciśnij Anuluj lub obszar R. 4.3 Odbieranie połączeń A. Migająca dioda LED informuje o połączeniu przychodzącym. B. Jeśli telefon jest zablokowany, naciśnij przycisk odblokowywania. Następnie naciśnij Odbierz lub Odrzuć, aby zakończyć działanie na ekranie dotykowym. Możesz również nacisnąć obszar L, aby odebrać połączenie lub obszar R, aby je odrzucić. C. Jeśli telefon jest odblokowany, możesz bezpośrednio odebrać lub odrzucić połączenie. Jeśli wyświetlana jest ikona, telefon będzie wibrował, jednak dzwonek nie będzie odtwarzany. Jeśli wyświetlana jest ikona, telefon nie będzie wibrował, również dzwonek nie będzie odtwarzany. Aby wprowadzić znaki +/p/w, przytrzymaj. Numer osoby dzwoniącej jest wyświetlany, jeśli jest przesyłany poprzez sieć (skontaktuj Aby wprowadzić cyfrę 0, naciśnij. się ze sprzedawcą, aby sprawdzić dostępność usługi). Aby wyłączyć ekran wybierania, naciśnij. Wyciszanie dzwonków Nawiązywanie połączeń alarmowych Aby wyciszyć dźwięki, przytrzymaj przycisk regulacji głośności. Jeśli telefon ma zasięg, wybierz numer alarmowy i naciśnij przycisk, aby nawiązać połączenie alarmowe. Połączenie alarmowe można nawiązać nawet bez karty SIM lub przed podaniem kodu PIN. Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej

13 4.4 W trakcie połączenia Dostępne funkcje Podczas połączenia po naciśnięciu przycisku Opcje możesz korzystać z książki, terminarza, wiadomości bez konieczności rozłączania się. Zawieszenie połączenia Połączenie aktywne Zestaw głośnomówiący OSTRZEŻENIE: podczas korzystania z zestawu głośnomówiącego należy trzymać telefon daleko od ucha, ponieważ zwiększona głośność może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Książka Wiadomości Notatki Usługi Notatka głosowa (nagrywanie bieżącego połączenia). 4.5 Połączenia konferencyjne Telefon umożliwia jednoczesną rozmowę z kilkoma (maks. pięcioma) innymi osobami. Jeśli chcesz rozmawiać z dwiema osobami, naciśnij Opcje i wybierz Konferencja. W przypadku pojawienia się trzeciego połączenia odbierz je, naciskając Odbierz. Aby dołączyć trzecią osobę do konferencji, naciśnij Opcje i wybierz Dołącz do konferencji. Naciśnięcie Zakończ spowoduje zakończenie bieżącego połączenia. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij Opcje i wybierz Zakończ konf Przełączanie połączeń Karta SIM może obsługiwać jednocześnie dwa różne numery. W Rejestrze połączeń wybierz Przełączanie połączeń, a następnie zaznacz numer domyślny; wszystkie połączenia wychodzące będą wykonywane z tego numeru. Połączenia przychodzące będą jednak wykonywane na oba numery. Usługi zaprogramowane dla numeru domyślnego nie będą wpływać na usługi wybrane dla drugiego numeru. Możesz przełączyć dźwięk audio z telefonu do urządzenia BT (jeśli jest ono podłączone). Regulacja głośności Poziom dźwięku podczas połączenia możesz regulować za pomocą przycisku regulacji głośności. Obsługa dwóch połączeń Odbieranie drugiego połączenia (upewnij się, że funkcja połączenia oczekującego jest aktywna, zob. strona 37). Aby nawiązać drugie połączenie podczas połączenia bieżącego, wpisz numer bezpośrednio. Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej. Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej

14 5 Przełączanie menu... 6 Wiadomości... Naciśnij obszar R panelu LED przy włączonym ekranie bezczynności, aby przejść do menu głównego. W menu głównym znajdują się trzy grupy ikon. Aby przełączyć menu główne, przesuń palcem po panelu LED lub naciśnij trzy kropki na wyświetlaczu. Aby powrócić do ekranu bezczynności, naciśnij obszar M. Do przełączania menu głównego możesz użyć także przycisku regulacji głośności. WIADOMOŚCI POŁĄCZENIA SIEĆ PROFILE TERMINARZ NOTATKI MANAGER PLIKÓW KALKULATOR MOJE USTAWIENIA ZEGAR USŁUGI BLUETOOTH ODTWARZACZ APARAT RADIO GALERIA POGODA GRY&APLIKACJE Za pomocą telefonu komórkowego możesz tworzyć, edytować i odbierać wiadomości SMS oraz MMS. Za pośrednictwem MMS możesz wysyłać obrazy, zdjęcia, animacje oraz dźwięki do innych telefonów obsługujących takie wiadomości. Z funkcji MMS można korzystać, jeśli usługa ta jest zapewniana przez operatora i ujęta w umowie oraz jeśli podano wszystkie parametry do przesyłania wiadomości MMS (zob. strona 31). 6.1 Wiadomości: tekstowe/multimedialne Utwórz wiadomość Aby utworzyć wiadomość tekstową/multimedialną, naciśnij też wybrać polecenie Wiadomości z menu głównego. na ekranie bezczynności. Możesz Wiadomość SMS zostanie automatycznie przetworzona na wiadomość MMS po dodaniu obrazu, nagrania audio, slajdów lub załączników, lub jeśli wiadomość zawiera ponad 8 stron tekstu. Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej. W zależności od operatora

15 Możesz wpisać wiadomość, a także zmienić wiadomość zapisaną w Szablonach lub spersonalizować ją, dodając obrazy, zdjęcia, dźwięki, tytuł itd. (dostępne tylko w przypadku edytowania wiadomości MMS). Aby przejść do wszystkich opcji podczas wpisywania wiadomości, wybierz Opcje. Najczęściej wysyłane wiadomości możesz zapisać w Roboczych lub Szablonach (tylko MMS). Wiadomość SMS zawierająca więcej niż 160 znaków (zależnie od języka) zostanie potraktowana jak kilka wiadomości i obciążona odpowiednią opłatą. Opłata za wiadomość MMS zawierającą zdjęcia i/lub dźwięki również może przekraczać koszt przypisany pojedynczej wiadomości Skrzynka odbiorcza Wszystkie odebrane wiadomości (przeczytane i nieprzeczytane) są zapisywane w skrzynce odbiorczej. Wraz z wiadomością wyświetlana jest jedna z następujących ikon statusu, zależna od typu wiadomości: nieprzeczytana wiadomość SMS w pamięci telefonu, nieprzeczytana wiadomość SMS na karcie SIM, przeczytana wiadomość SMS w pamięci telefonu, przeczytana wiadomość SMS na karcie SIM, nieprzeczytana wiadomość MMS w pamięci telefonu, przeczytana wiadomość MMS w pamięci telefonu, odbieranie wiadomości w toku oraz wysyłanie wiadomości w toku. Odbieranie i odczytywanie wiadomości SMS/MMS Po otrzymaniu nowej wiadomości rozlega się brzęczyk i na ekranie wyświetlana jest ikona określająca liczbę nowych wiadomości, migają również diody LED. Po otrzymaniu wiadomości możesz użyć funkcji Przeglądaj, Odpowiedz, Prześlij wiadomość do innej osoby, Edytuj, Grupuj wg wysyłającego, Skasuj, Skasuj wszystkie, Przenieś do archiwum czy zapisać numer lub URL (funkcje Zapisz numer/zapisz URL) itd. Grupowanie wg wysyłającego Wiadomości można grupować wg wysyłającego ( Opcje/Grupow. wg wysyłającego ). Możesz przeszukiwać wiadomości, naciskając przycisk przedstawiający pierwszą literę nazwiska wysyłającego. Grupuj nieprzeczytane wiadomości Nieprzeczytane wiadomości są zawsze umieszczane nad wiadomościami przeczytanymi

16 6.1.3 Skrzynka nadawcza Zawiera wszystkie niewysłane wiadomości Wysłane Zawiera wszystkie wysłane wiadomości Robocze Zawiera wszystkie szkice wiadomości Alerty WAP Możesz przechowywać wiadomości WAP PUSH Opróżnij folder Usuwanie wszystkich wiadomości zapisanych w folderach Skrzynka odbiorcza/skrzynka nadawcza/wysłane/robocze Szablony 6.4 Poczta głosowa Możesz sprawdzić i zmienić numer poczty głosowej. 6.5 Ustawienia Wiadomość tekstowa Ustawienia profili Ustawienia ogólne Zarządzanie alfabetem Status pamięci Preferowany zapis Pref. dostawca Profile można pobierać bezpośrednio z karty SIM. Alternatywnie można stworzyć własny profil. Potwierdzenie doręczenia, wł./wył. żądania zatwierdzania raportu doręczenia. Ścieżka odpowiedzi : wskazuje ścieżkę odpowiedzi. Umożliwia definiowanie kodowania danych wiadomości SMS w celu wysłania wiadomości. Użycie pamięci telefonu. Wybór domyślnej pamięci do zapisywania wiadomości SMS (SIM lub telefon). Preferowany dostawca. Zawiera listę dostępnych wcześniej zapisanych wiadomości. Możesz wybrać jedną z wiadomości, w razie potrzeby zmodyfikować ją i wysłać. Możesz również utworzyć własne szablony wiadomości multimedialnych. 6.2 Wiadomości głosowe Możesz nagrać wiadomość i wysłać ją poprzez MMS. 6.3 MMS zdjęcie Możesz zrobić zdjęcie i wysłać je przez MMS. W zależności od operatora

17 6.5.2 Wiadomość multimedialna Edytuj Edycja, zmiana rozmiaru obrazu i edycja podpisu. Wysyłanie Wprowadzanie wartości okresu ważności, potwierdzenia odczytania itd. Wyszukiwanie Wprowadzanie wartości sieci domowej, roamingowej itd. Profile Procedura identyczna z procedurą wprowadzania ustawień połączenia WAP. Status pamięci Użycie pamięci telefonu CB SMS Tryb odbioru Umożliwienie odbierania wiadomości CB SMS. Języki Wybór języka. Ustawienia kanału Dodawanie/edytowanie kanałów. 7 Książka Korzystanie z książki Aby przejść do książki, na ekranie bezczynności naciśnij ikonę. Do wyboru masz 4 książki: Ogólna Książka SIM Książka telefonu Grupa Dodatkowo możesz utworzyć do 5 grup po maksymalnie 100 wpisów w każdej grupie. Wyszukiwanie kontaktów Możesz wyszukać kontakt, wielokrotnie naciskając przycisk przedstawiający pierwszą literę oraz kolejne litery nazwiska. Odczytywanie wpisów Aby odczytać wpis, wybierz nazwisko z książki i naciśnij je. W zależności od operatora

18 Wysyłanie Vcard przez Bluetooth Wybór wizytówkę Vcard, którą chcesz przesłać ( Opcje\Wyślij vcard\przez Bluetooth ). Nawiązywanie połączeń Po zaznaczeniu nazwiska naciśnij Dzwoń na liście Opcje lub naciśnij obszar M. Jeśli do danego nazwiska przypisanych jest więcej numerów, za pomocą przycisku wybierz numer z listy numerów (komórkowy, domowy, służbowy itd.). Informacja zapisane w książce i terminarzu można przesyłać i pobierać z komputera za pomocą aplikacji PC Suite. 7.2 Tworzenie wpisu Wybierz książkę, do której chcesz dodać wpis, naciśnij przycisk ekranowy Opcje i wybierz Dodaj nowy wpis, a następnie. W przypadku dodawania nowego kontaktu do książki musisz wypełnić jedno z następujących pól: Imię, Nazwisko, Grupa, Numer kom., Numer dom., Dzwonek, Obraz, Wideo, Numer służb., Faks, , Urodziny, Firma, URL. Za pomocą przycisku nawigować pomiędzy polami. 7.3 Dostępne opcje Z poziomu listy nazwisk książki SIM, książki ogólnej lub grup możesz przejść do następujących opcji: Podgląd Podgląd całego wpisu: nazwiska, numerów, adresu, adresu itd. Dodaj nowy wpis Dodawanie nowego wpisu (nazwiska, numeru, adresu, adresu itd.) do wybranej książki. Dzwoń Nawiązywanie połączenia. Utwórz grupę Tworzenie grupy wpisów. Wyślij wiadomość Wysyłanie wiadomości SMS/MMS do kontaktu wybranego z książki. Edytuj Zmiana treści wpisu: nazwiska, numeru, dzwonka, obrazu itd. Skasuj Kasowanie wybranego wpisu. Skasuj grupę Kasowanie całej grupy wpisów. Pamięć domyślna Określanie pamięci domyślnej do zapisywania nowych kontaktów. Ustaw jako Ustawienie numeru jako ulubionego, który chciałbyś wyróżnić innym Ulubiony innym dzwonkiem. Ustaw dzwonek Ustawienie numeru jako ulubionego, który chciałbyś wyróżnić innym dzwonkiem. Wyślij wizyt. Wymiana danych przez SMS, MMS, Bluetooth lub zapisywanie na karcie pamięci. Jeśli korzystasz z telefonu za granicą, zapisuj numery w formacie międzynarodowym, poprzedzając numer symbolem + i numerem kierunkowym kraju (zob. strona 21)

19 Zarządzaj książkami adresowymi Kopiuj Kopiowanie wpisu z książki SIM do pamięci telefonu i odwrotnie. Kopiuj wszyst. Skasuj wszystk. Mój numer Status pamięci Format wyświetlania Kopiowanie całej książki na kartę SIM lub do książki ogólnej (tylko jeśli ilość pamięci jest wystarczająca). Usuwanie wszystkich wpisów z bieżącej książki. Wpisywanie, zmiana i wysyłanie numeru użytkownika przez SMS. Podgląd używanej i dostępnej pamięci książki SIM i pamięci książki telefonu. Wybór formatu wyświetlania nazwiska. 8 Połączenia Pamięć połączeń Możesz przejść do pamięci połączeń, naciskając na ekranie głównym lub naciskając bądź obszar L panelu LED na ekranie wybierania. Wybierz żądaną listę: Nieodebrane Wychodzące (ponowne wybieranie) Odebrane Wybierz numer z pamięci połączeń i naciśnij przycisk ekranowy Opcje, aby obejrzeć szczegóły połączeń, utworzyć wiadomość tekstową/multimedialną, zapisać lub usunąć wybrany numer lub całą listę (Skasuj wszystk.). 8.2 Moje numery Wpisz lub zmień numer telefonu, aby przejść do poczty głosowej i zatwierdź, naciskając go. Numer telefonu możesz znaleźć na karcie SIM. 8.3 Koszt połączeń Opcja ta umożliwia sprawdzenie następujących elementów: Kwota Łączna opłata za wszystkie połączenia płatne, możesz ją modyfikować lub usunąć i wprowadzić stawkę w wybranej walucie. Czas trwania Łączny czas trwania wszystkich połączeń wychodzących z możliwością skasowania. Licznik GPRS Zarządzanie ilością danych pobieranych za opłatą (w kilobajtach)

20 Bip połączenia 8.4 Ustawienia połączeń Włączanie i wyłączanie sygnału emitowanego w trakcie połączenia z określoną częstotliwością (podaj częstotliwość i potwierdź, naciskając ją). Opcja ta umożliwia ustawienie następujących elementów: Połączenie oczekujące Możesz włączyć/wyłączyć powiadamiania sygnałem dźwiękowym o drugim przychodzącym połączeniu Przekazywanie połączeń Możesz włączyć, wyłączyć lub sprawdzić status przekazywania połączeń do poczty głosowej lub na określony numer. Możliwe są następujące konfiguracje: Bezwarunkowe: systematyczne przekazywanie wszystkich połączeń. Wyświetlana jest ikona. Warunkowe: jeśli numer jest zajęty, połączenie nie zostanie odebrane lub jeśli telefon znajduje się poza zasięgiem. Jeśli zajęty, nie odpowiada lub jest poza zasięgiem Zakaz połączeń Poł. przych. Wszystkie połączenia Roaming Anuluj wszystko Zmień hasło zakazu połączeń ID osoby dzwoniącej Ustaw wg sieci/ukryj numer/wyślij numer Przełączanie połączeń możliwe są następujące ustawienia: Blokowane są wszystkie połączenia przychodzące. W czasie przebywania za granicą blokowane są połączenia przychodzące. Wyłączanie funkcji blokowania. Zmiana oryginalnego hasła aktywacji funkcji blokowania połączeń. Możesz przełączać połączenia pomiędzy numerami 1 a Ponowne wybieranie numeru Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego oddzwaniania w przypadku nieodebranych połączeń. Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję blokowania połączeń wychodzących i przychodzących. Możesz wybrać następujące opcje: Poł. wych. Możliwe są następujące ustawienia: Wszystkie połączenia Blokowane są wszystkie połączenia wychodzące. Połączenia międzynarodowe Blokowane są wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe. Międzynarodowe Blokowane są wszystkie połączenia międzynarodowe z wyjątkiem oprócz do własnego kraju krajowych. Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej. W zależności od karty SIM

GT540 Poniższa instrukcja ułatwi Ci zapoznanie się z obsługą telefonu.

GT540 Poniższa instrukcja ułatwi Ci zapoznanie się z obsługą telefonu. P O L S K I E N G L I S H Pytania ogólne 0-801 54 54 54 0-22 454 54 54 (z tel. komórkowych) * koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora. Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 06 Dual SIM Wydanie. PL Spis treści Klawisze i części...5 Wkładanie karty SIM i baterii...7 Wkładanie drugiej karty SIM...8 Wkładanie karty pamięci...9 Ładowanie baterii...9

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Korzystanie z niniejszej instrukcji Instrukcja obsługi Korzystanie z niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć, należy przejść

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Printed in Korea Code No.:GH68-25042A Polish. 07/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-25042A Polish. 07/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. * W zależności od kraju i operatora,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

LIGHT. Instrukcja obsługi

LIGHT. Instrukcja obsługi LIGHT Instrukcja obsługi INFORMACJE PRAWNE Copyright 2010 ZTE CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Żadna z części niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana we fragmentach, kopiowana, tłumaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X3-00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X3-00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X3-00 Wydanie 3.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM i baterii 8 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Wydanie 2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny. wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi

Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny. wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści... 1 1. Bezpieczeństwo... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Twój HTC Desire S Instrukcja obsługi

Twój HTC Desire S Instrukcja obsługi Twój HTC Desire S Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Wprowadzenie Zawartość opakowania 8 Twój telefon 8 Pokrywa dolna 10 Klapka komory akumulatora 12 Karta SIM 13 Karta pamięci 14 Akumulator

Bardziej szczegółowo

Twój telefon HTC Wildfire. Instrukcja obsługi

Twój telefon HTC Wildfire. Instrukcja obsługi Twój telefon HTC Wildfire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować

Bardziej szczegółowo

GT-I5510 Instrukcja obsługi

GT-I5510 Instrukcja obsługi GT-I5510 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania. 2 Zmiana języka na j. polski 1 Naciśnij lewy klawisz funkcyjny MENU ( ). 2 Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2330 classic

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2330 classic Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2330 classic 9214217 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-512 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3-01

Instrukcja obsługi Nokia C3-01 Instrukcja obsługi Nokia C3-01 Wydanie 3.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Rozpoczęcie pracy 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci 8 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8 00

Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Wydanie 2.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo