Spis treści. Wprowadzenie...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wprowadzenie..."

Transkrypt

1 OT-708

2 Wprowadzenie... Spis treści Firma TCT Mobile Limited dziękuje za zakup telefonu komórkowego. Aplikacje Power Media Odtwarzacz & Radio Wideo Kamera internetowa Kamera internetowa o rozdzielczości 1,3 megapikseli doskonale nadaje się do komunikacji natychmiastowej z komputerem PC. Bluetooth Dzięki Bluetooth 2.0 obsługującym profile A2DP możesz prowadzić rozmowy, wykorzystując zestaw głośnomówiący. Bezpieczeństwo użytkowania...6 Informacje ogólne Twój telefon Przyciski i ekran dotykowy Ikony ekranu głównego Pierwsze kroki Ustawienia Włączanie telefonu Wyłączanie telefonu Pasek skrótów wprowadzenie O pasku skrótów Połączenia Nawiązywanie połączeń Łączenie się z pocztą głosową Odbieranie połączeń W trakcie połączenia Połączenia konferencyjne Przełączanie połączeń Przełączanie menu Wiadomości Wiadomości: tekstowe/multimedialne Wiadomości głosowe MMS zdjęcie Poczta głosowa Ustawienia

3 7 Książka Korzystanie z książki Tworzenie wpisu Dostępne opcje Połączenia Pamięć połączeń Moje numery Koszt połączeń Ustawienia połączeń Aplikacje multimedialne Odtwarzacz Galeria Radio Internet Sieć Pogoda Rozrywka E-book Java Aparat Uruchamianie Aparat Wideo Profile Ogólny Cichy Na zewnątrz (głośny) Spotkanie Tryb samolotowy Manager plików Moje dźwięki Moje obrazy Moje wideo Moje prace Pliki nieznane E-book Karta pamięci Zarządzanie plikami audio, wideo, obrazami i pracami Formaty i kompatybilność Status pamięci Bluetooth Inne Kalendarz Kalkulator Notatki Zegar Ustawienia Ustawienia ekranu dotykowego Wyświetlacz Języki Tryb słuchawkowy Blokada wyświetlacza Przyciski numeryczne Tryb wpisywania Słownik Zabezpieczenia Sieci Łączność

4 18 Optymalne wykorzystanie telefonu PC suite Kamera internetowa Tryb wpisywania alfabet łaciński/tablica znaków Akcesoria Rozwiązywanie problemów Bezpieczeństwo użytkowania... Przed przystąpieniem do użytkowania telefonu należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego rozdziału. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub korzystania z telefonu niezgodnie z niniejszą instrukcją. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM: Ponieważ dowiedziono, iż korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu stwarza realne zagrożenie nawet w przypadku korzystania z zestawów głośnomówiących (zestawów samochodowych, słuchawkowych itd.), zaleca się, aby kierowca nie korzystał z telefonu komórkowego, jeśli pojazd jest w ruchu. Podczas jazdy nie należy słuchać muzyki lub radia za pośrednictwem telefonu lub słuchawek. W niektórych miejscach korzystanie z telefonu może stwarzać zagrożenie i być zabronione. Włączony telefon emituje fale elektromagnetyczne, które mogą zakłócać systemy elektroniczne pojazdu, takie jak system ABS przeciwdziałający zablokowaniu się kół czy system poduszek powietrznych. Aby się upewnić, że nie będzie to stanowić problemu: nie umieszczać telefonu na górnej części deski rozdzielczej lub w obszarze, w którym znajdują się poduszki powietrzne, skontaktować się z dealerem lub producentem samochodu, aby się upewnić, że deska rozdzielcza jest odpowiednio ekranowana przed falami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. WARUNKI UŻYTKOWANIA: W celu zoptymalizowania działania telefonu od czasu do czasu zaleca się wyłączenie telefonu. Należy zawsze wyłączać telefon przed wejściem na pokład samolotu. W czasie przebywania na terenie zakładu opieki zdrowotnej (z wyjątkiem specjalnie wyznaczonych obszarów) telefon powinien być wyłączony. Podobnie jak wiele innych powszechnie stosowanych urządzeń telefony komórkowe mogą zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych bądź urządzeń wykorzystujących fale radiowe. W przypadku przebywania w pobliżu gazów lub cieczy łatwopalnych należy wyłączyć telefon. W czasie przebywania na terenie składu paliwa, stacji benzynowej, zakładu chemicznego lub podczas przebywania w innym otoczeniu zagrożonym wybuchem należy ściśle przestrzegać znajdujących się tam znaków oraz instrukcji. Włączony telefon należy trzymać w odległości minimum 15 cm od każdego urządzenia medycznego, takiego jak rozrusznik serca, aparat słuchowy czy pompa insulinowa. W szczególności podczas korzystania z telefonu należy trzymać go przy uchu, które jest bardziej oddalone od danego urządzenia (o ile jest to możliwe). Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, połączenie należy odebrać przed przystawieniem telefonu do ucha. Podczas korzystania z zestawu głośnomówiącego należy trzymać telefon daleko od ucha, ponieważ zwiększona głośność może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Nie pozwalać dzieciom korzystać ani bawić się telefonem oraz akcesoriami bez nadzoru. Podczas wymiany obudowy należy pamiętać, że telefon może zawierać substancje wywołujące reakcje alergiczne. Podczas korzystania z telefonu należy zawsze zachować ostrożność i przechowywać go w czystym i wolnym od kurzu miejscu. 5 6

5 Nie wystawiać telefonu na działanie niekorzystnych warunków pogodowych lub środowiskowych (wilgoć, wilgotność, deszcz, zanurzenie w cieczy, kurz, wpływ powietrza morskiego itd.). Zalecany przez producenta zakres temperatury pracy wynosi od -10 C do +55 C. Przy temperaturze wyższej niż 55 C czytelność wyświetlacza może się zmniejszyć, jednak jest to sytuacja tymczasowa i nie stanowi zagrożenia. W niektórych sieciach komórkowych numery awaryjne mogą nie być dostępne. W przypadku połączeń awaryjnych nigdy nie należy polegać jedynie na telefonie komórkowym. Nie otwierać, demontować lub naprawiać samodzielnie telefonu komórkowego. Nie upuszczać, nie rzucać ani nie wyginać telefonu komórkowego. Nie malować telefonu. Używać jedynie baterii, ładowarek oraz akcesoriów zalecanych przez firmę TCT Mobile Limited i spółki stowarzyszone oraz tych, które są kompatybilne z modelem telefonu (zob. Wykaz akcesoriów na stronie 71). Firma TCT Mobile Limited oraz spółki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z innych baterii lub ładowarek. Pamiętać o tworzeniu kopii zapasowych lub pisemnych kopii wszystkich ważnych informacji przechowywanych w telefonie. Niektóre osoby narażone na pulsujące światło lub podczas grania w gry wideo mogą dostać ataku padaczki lub stracić przytomność. Ataki te oraz utraty przytomności mogą wystąpić, nawet jeśli dana osoba nigdy wcześniej nie cierpiała na padaczkę lub nie straciła przytomności. W przypadku wcześniejszego doznania ataku padaczki lub utraty przytomności, bądź jeśli w rodzinie wystąpiły już takie przypadki, przed uruchomieniem gier wideo w telefonie bądź włączeniem pulsującego oświetlenia telefonu należy skonsultować się z lekarzem. Dzieci mogą korzystać z gier wideo lub innych funkcji telefonu wykorzystujących pulsujące światło jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Należy zaprzestać korzystania z telefonu i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia dowolnego z następujących objawów: konwulsje, drgania mięśni lub oczu, utrata świadomości, ruchy mimowolne, dezorientacja. Aby ograniczyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia, należy zastosować następujące środki ostrożności: Nie korzystać z gier lub funkcji wykorzystujących pulsujące światło w przypadku zmęczenia lub uczucia senności. Co godzinę robić ok. 15-minutową przerwę. Grać w pomieszczeniu, w którym wszystkie lampy są włączone. Grać możliwie jak najdalej od ekranów. Jeśli podczas gry ręce, nadgarstki lub ramiona staną się obolałe, należy zatrzymać grę i odpocząć przez kilka godzin przed ponownym jej podjęciem. Jeśli podczas gry lub po jej zakończeniu dłonie, nadgarstki lub ramiona nadal będą obolałe, należy przerwać grę i skontaktować się z lekarzem. Podczas grania na telefonie można doświadczyć sporadycznego uczucia dyskomfortu dotyczącego dłoni, ramion, przedramion, szyi lub innych części ciała. Należy przestrzegać instrukcji w celu uniknięcia problemów związanych z zapaleniem ścięgien, zespołem cieśni nadgarstka lub innymi chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. Przedłużone słuchanie muzyki przy maksymalnej głośności może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić bezpieczny poziom głośności. Używać jedynie słuchawek zalecanych przez firmę TCT Mobile Limited i spółki stowarzyszone. PRYWATNOŚĆ Należy przestrzegać przepisów i regulacji obowiązujących w danej jurysdykcji lub jurysdykcji, w której telefon jest wykorzystywany, w tym dotyczących fotografowania oraz nagrywania za pośrednictwem telefonu komórkowego. Zgodnie z tymi prawami i regulacjami fotografowanie i/lub nagrywanie głosów innych ludzi lub ich osobistych cech oraz powielanie i rozpowszechnianie jest kategorycznie zabronione, ponieważ może to zostać uznane za naruszenie prawa do prywatności. Przed nagraniem prywatnej lub poufnej rozmowy lub sfotografowaniem innej osoby użytkownik jest zobowiązany do uzyskania zgody tej osoby; producent lub sprzedawca telefonu komórkowego (w tym operator) nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użytkowanie telefonu komórkowego. BATERIA Przed wyjęciem baterii z telefonu należy się upewnić, że telefon jest wyłączony. Stosować się do następujących zaleceń dotyczących korzystania z baterii: Nie otwierać baterii (ze względu na zagrożenie toksycznymi oparami lub oparzeniem). Nie nakłuwać, nie demontować ani nie powodować zwarć w baterii. Nie palić ani nie wyrzucać baterii wraz z odpadami komunalnymi, nie przechowywać baterii w temperaturze wyższej niż 60 C. Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi środowiska. Używać baterii zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie używać uszkodzonych baterii ani baterii niezalecanych przez firmę TCT Mobile Limited i/lub spółki stowarzyszone. Symbol ten, umieszczony na telefonie, baterii oraz akcesoriach oznacza, że po zakończeniu użytkowania należy się go pozbyć, odnosząc do specjalnego punktu zbiórki: punktu utylizacji odpadów komunalnych, w którym znajdują się odpowiednie pojemniki przeznaczone na sprzęt tego typu, pojemników na odpady znajdujących się w punkcie sprzedaży. Produkty te zostaną poddane recyklingowi, co zapobiegnie przedostaniu się zawartych w nich substancji do środowiska, a podzespoły ponownie wykorzystane. W krajach Unii Europejskiej: Oddanie urządzeń do punktów zbiórki jest darmowe. Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem należy odnosić do punktów zbiórki. W krajach niepodlegających jurysdykcji UE: Elementów wyposażenia oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, jeśli w Twojej jurysdykcji lub regionie znajdują się zakłady zajmujące się zbieraniem i recyklingiem tego wyposażenia; należy odnieść je do odpowiednich punktów zbiórki. OSTRZEŻENIE: W PRZYPADKU ZASTĄPIENIA BATERII BATERIĄ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU ISTNIEJE ZAGROŻENIE WYBUCHEM. ZUŻYTYCH BATERII NALEŻY POZBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ. 7 8

6 ŁADOWARKI Zakres temperatury roboczej ładowarki sieciowej wynosi od 0 C do 40 C. Ładowarki do telefonów komórkowych spełniają standardy bezpieczeństwa dla sprzętu komputerowego i biurowego. Ze względu na różne specyfikacje elektryczne ładowarka zakupiona w jednej jurysdykcji może nie działać w innej. Ładowarek należy używać zgodnie z przeznaczeniem. FALE RADIOWE Przed wprowadzeniem dowolnego modelu telefonu na rynek wymagane jest uzyskanie dowodu zgodności z międzynarodowymi standardami ICNIRP lub dyrektywą europejską RTEE 1999/5/WE. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo użytkownika oraz innych osób jest podstawowym wymaganiem tych standardów oraz dyrektywy. TEN TELEFON KOMÓRKOWY SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH. Telefon komórkowy jest odbiornikiem/przekaźnikiem fal radiowych. Telefon został zaprojektowany i wyprodukowany z uwzględnieniem progów narażenia na działanie fal radiowych (RF) zalecanych w międzynarodowych standardach ICNIRP oraz przez Komisję Unii Europejskiej (zalecenia 1999/519/WE) (2). Ograniczenia te stanowią cześć wymagań i określają dopuszczalne poziomy narażenia na działanie fal radiowych. Ograniczenia te zostały ustanowione przez niezależne grupy ekspertów w oparciu o regularnie przeprowadzane szczegółowe badania naukowe. Zawierają dość duży margines bezpieczeństwa, co zapewnienia bezpieczeństwo wszystkim osobom, bez względu na wiek lub stan zdrowia. Narażenie w przypadku telefonów komórkowych jest wyrażane jednostką nazywaną współczynnikiem pochłaniania promieniowania przez organizm człowieka (Specific Absorption Rate SAR). Wartość graniczna SAR określona przez międzynarodowe wymagania lub Komisję UE wynosi średnio 2 waty/kilogram (W/kg) w odniesieniu do 10 gramów masy ciała. Badania nad określeniem poziomów SAR przeprowadzono przy założeniu standardowego użytkowania telefonu emitującego fale radiowe o maksymalnej mocy w całym zakresie pasm częstotliwości. Mimo że współczynnik SAR został określony jako najwyższy dopuszczalny poziom w warunkach laboratoryjnych, rzeczywista jego wartość w przypadku telefonów komórkowych jest zwykle dużo niższa. W rzeczywistości telefony komórkowe projektowane są tak, aby pracować na różnych poziomach mocy i używać minimum energii do połączenia z siecią. Teoretycznie im bliżej anteny stacji bazowej znajduje się telefon, tym mniej energii zużywa. Najwyższy zbadany współczynnik SAR dla tego telefonu przystawionego do ucha wynosi 0,66 W/kg i jest zgodny z zaleceniami. Chociaż poziomy SAR dla różnych telefonów używanych w różnych położeniach mogą się różnić, wszystkie telefony spełniają wymagania międzynarodowe oraz wymagania UE dotyczące narażenia na działanie fal radiowych (RF). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała, że obecne dane naukowe nie wskazują na konieczność ustanowienia specjalnych zasad bezpieczeństwa dotyczących korzystania z telefonów komórkowych. Wszystkie osoby, które chciałyby ograniczyć narażenie swoje lub dzieci na działanie fal radiowych, mogą ograniczyć długość prowadzonych rozmów lub korzystać z zestawów głośnomówiących, aby telefon nie pozostawał w bezpośrednim pobliżu głowy lub ciała (arkusz informacji nr 193). Dodatkowe informacje dotyczące pól elektromagnetycznych oraz zdrowia publicznego można uzyskać w witrynie: Pomimo że nie stwierdzono żadnego zagrożenia związanego z korzystaniem z telefonów komórkowych, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, jako środek ostrożności, korzystanie z telefonu przy zasięgu na dobrym poziomie (4 do 5 kresek), co wskazywane jest na wyświetlaczu telefonu. Zaleca się również, aby podczas rozmowy telefon trzymać daleko od brzucha kobiet ciężarnych oraz od dolnej części brzucha nastolatków. Telefon wyposażony jest we wbudowaną antenę. W celu zapewnienia optymalnego działania należy unikać dotykania oraz uszkodzenia anteny. Ponieważ telefony komórkowe posiadają wiele funkcji, można z nich korzystać, nawet jeśli nie są przystawione do ucha. W takich wypadkach telefon będzie zgodny z wytycznymi, jeśli będzie używany wraz z zestawem słuchawkowym lub kablem USB. W przypadku korzystania z innych akcesoriów należy się upewnić, że używany produkt nie zawiera metalu oraz że telefon zostanie umieszczony minimum 2 cm od ciała. LICENCJE Obigo jest zarejestrowanym znakiem towarowym Obigo AB. Logo microsd Logo jest znakiem towarowym. Znak słowny Bluetooth oraz logo są własnością Bluetooth SIG, Inc., każde użycie tego znaku przez TCT Mobile Limited oraz spółki stowarzyszone jest objęte licencją. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli. OT-708 Bluetooth QD ID B ezitext i Zi są znakami handlowymi Zi Corporation oraz/lub spółek stowarzyszonych. Java oraz wszystkie powiązane znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe oraz logo Java są własnością Sun Microsystems, Inc. w USA oraz innych krajach. Wymagania ICNIRP mają zastosowanie na następujących obszarach: Ameryka Środkowa (z wyjątkiem Meksyku), Ameryka Południowa, Afryka Północna i Południowa, Azja Pacyficzna (z wyjątkiem Korei), Australia. (2) Zalecenia UE (1999/519/WE) mają zastosowanie na następujących obszarach: Europa, Izrael. 9 10

7 Informacje ogólne... Adres internetowy: Infolinia: zob. ulotka Usługi TCT Mobile lub odwiedź witrynę internetową firmy. W witrynie internetowej znajduje się dział FAQ (Frequently Asked Questions najczęściej zadawane pytania). W przypadku wszelkich wątpliwości możesz skontaktować się z firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na serwerze znajduje się elektroniczna wersja niniejszej instrukcji obsługi dostępna w języku angielskim oraz innych językach. Ten telefon jest przekaźnikiem współpracującym z sieciami GSM o zakresach 900 i 1800 MHz. Zabezpieczenie przed kradzieżą Telefon oznaczony jest numerem IMEI (numerem seryjnym telefonu) umieszczonym na naklejce na opakowaniu oraz w pamięci telefonu. Zaleca się, aby zanotować ten numer po pierwszym włączeniu telefonu (wyświetlany po wpisaniu * # 0 6 #) i schowanie go w bezpiecznym miejscu. W przypadku kradzieży telefonu numer ten należy podać policji oraz operatorowi. Numer IMEI umożliwia zablokowanie telefonu, co uniemożliwia osobie trzeciej korzystanie z niego nawet po użyciu innej karty SIM. Zastrzeżenia prawne Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz różnice w usługach oferowanych przez operatorów mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji a działaniem telefonu. Urządzenie to spełnia podstawowe wymagania oraz inne postanowienia dyrektywy 1999/5/WE. Pełną kopię deklaracji zgodności telefonu można znaleźć w witrynie internetowej Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej

8 1 Twój telefon... Przycisk głośności 1.1 Przyciski i ekran dotykowy Przycisk zasilania Włączenie telefonu (przytrzymanie przycisku) Wyświetlanie zakładki Profile na wyświetlaczu włączonego telefonu (przytrzymanie przycisku) Blokowanie/odblokowywanie ekranu dotykowego przy wyświetlonym ekranie bezczynności (krótkie naciśnięcie) Powrót do ekranu bezczynności (krótkie naciśnięcie) Zakończenie rozmowy Ekran dotykowy Przycisk głośności Regulacja głośności podczas rozmów oraz w trybie odtwarzacza Przełączanie pomiędzy 3 grupami ikon w menu głównym Przybliżenie lub oddalenie w trybie aparatu Wyświetlenie ekranu potwierdzającego odblokowanie Przycisk zasilania Obszar L Obszar M Obszar R Obszar panelu dotykowego LED Ekran dotykowy Naciśnij ikonę lub menu na wyświetlaczu, aby je zaznaczyć lub włączyć powiązaną funkcję. Elementy lewego paska wyświetlanego na ekranie bezczynności można przeciągać wówczas po krótkim naciśnięciu działają jako skróty. Przesuwając palcem po obszarze dotykowym, możesz zaznaczać elementy menu głównego i zakładki aplikacji. Panel LED Przesuń palcem od prawej do lewej, aby powrócić do menu nadrzędnego. Przesuń palcem od lewej do prawej, aby przejść pomiędzy 3 grupami ikon. Naciśnij, aby włączyć dany interfejs (zob. Dodawanie odnośników )

9 1.2 Ikony ekranu głównego Stan baterii Alarm wibracyjny: telefon wibruje, a dzwonki są wyłączone (z wyjątkiem alarmów, zob. strona 50). Status Bluetooth (niebieski aktywny). Stan Bluetooth (połączenie z urządzeniem audio). Słuchawki podłączone. Klawiatura zablokowana. Przekazywanie połączeń aktywne: połączenia będą przekazywane (zob. strona 37). Budzik lub zadania (zob. strona 59). Zasięg. Odebrano wiadomość głosową. Nieodebrane. Radio wł. Alerty WAP (2). Roaming. Skanowanie karty pamięci w toku. Skanowanie karty pamięci zakończone. Przełączanie połączeń : wskazanie wybranego połączenia. Status połączenia GPRS (niebieski aktywne). EDGE podłączony. Łączenie EDGE toku. Odtwarzacz aktywny. Odbieranie wiadomości w toku. Wysyłanie wiadomości. Tryb cichy: telefon nie wibruje, a dzwonki oraz brzęczyki nie są odtwarzane (z wyjątkiem alarmów, zob. strona 51). Nieprzeczytana wiadomość Lista wiadomości pełna: odebranie kolejnych wiadomości nie jest możliwe. Przejdź do listy wiadomości i usuń przynajmniej jedną wiadomość z karty SIM. Tryb samolotowy. A2DP podłączony. Ikony oraz rysunki znajdujące się w niniejszej instrukcji mają wyłącznie charakter informacyjny. (2) W zależności od operatora. Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej

10 2 Pierwsze kroki Ustawienia Zdejmowanie i zakładanie pokrywy baterii. Wkładanie i wyjmowanie baterii Włóż baterię upewniając się, że styk baterii ma kontakt ze stykiem telefonu. Po usłyszeniu charakterystycznego kliknięcia zamknij pokrywę. Zdejmij pokrywę, a następnie wyjmij baterię. Ładowanie baterii Wkładanie i wyjmowanie karty SIM Do wykonywanie połączeń niezbędne jest włożenie karty SIM. Kartę SIM umieść tak, aby układ scalony skierowany był w dół, i wsuń kartę do obudowy. Upewnij się, że karta włożona jest prawidłowo. Aby wyjąć kartę, naciśnij ją i wysuń. Przed wyjęciem karty SIM wyłącz telefon. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy Twoja karta SIM jest kompatybilna z napięciem 3 V. Nie należy używać starszych kart 5-woltowych. Skontaktuj się z operatorem. Podłączanie ładowarki Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, rozpoczęcie ładowania może potrwać do 20 minut. Nie wciskaj na siłę wtyczki do gniazda. Przed podłączeniem ładowarki upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona. Gniazdko zasilania powinno znajdować się blisko telefonu i być łatwo dostępne (unikaj używania przedłużaczy). Przy pierwszym korzystaniu z telefonu należy w pełni naładować baterię (około 3 godzin). Zaleca się pełne ładowanie baterii ( ) Ładowanie jest zakończone, kiedy animacja przestanie być odtwarzana. Używaj wyłącznie ładowarek firmy Alcatel.

11 2.2 Włączanie telefonu Przytrzymaj przycisk, dopóki telefon nie włączy się, w razie konieczności podaj kod PIN. Wyświetlony zostanie ekran główny. Jeśli nie znasz lub zapomniałeś kodu pin, skontaktuj się z operatorem. Nie zapisuj kodu PIN w telefonie. Jeśli nie korzystasz z kodu, przechowuj go w bezpiecznym miejscu. 3 Pasek skrótów wprowadzenie O pasku skrótów Jeśli wyświetlana jest wiadomość CBM, dotknij wyświetlacza, aby ją otworzyć, lub naciśnij przycisk zasilania, aby powrócić do ekranu głównego. W czasie wyszukiwania sieci wyświetlany jest komunikat Wyszukiwanie/połączenia alarmowe. Z poziomu ekranu powitalnego możliwe jest uruchomienie radia, aparatu, odtwarzacza itd., nawet jeśli do telefonu nie włożono karty SIM. 2.3 Wyłączanie telefonu Przytrzymaj przycisk Wyłącz i potwierdź., aż wyświetlona zostanie zakładka Profile, a następnie wybierz polecenie Zdarzenia Prognoza pogody Odtwarzacz Kalendarz Galeria Pasek lewy Krótkie naciśnięcie przejście do Zegara światowego. Pulpit Pasek dolny Przejście do książki Wybieranie numeru Tworzenie wiadomości Więcej informacji znajduje się w części Dodawanie odnośników

12 4 Połączenia Nawiązywanie połączeń 4.2 Łączenie się z pocztą głosową Poczta głosowa jest usługą sieciową, dzięki której nieodebranie połączenia nie będzie już problemem. Działa w ten sam sposób co automatyczna sekretarka, z którą możesz się łączyć o dowolnej porze. Aby uruchomić pocztę głosową, przytrzymaj przycisk. Jeśli numer dostępu do usługi poczty głosowej nie działa, wybierz numer podany przez operatora. Sposób zmiany tego numeru opisano w rozdziale Moje numery (zob. strona 36). Aby korzystać z poczty głosowej za granicą, przed wyjazdem skontaktuj się z operatorem. Dzwoń Na ekranie wybierania wybierz żądany numer i naciśnij przycisk lub obszar L panelu LED, aby nawiązać połączenie. Jeśli popełnisz błąd, źle wpisane cyfry możesz skasować, naciskając lub obszar R. Wprowadzone cyfry możesz zapisać, naciskając lub obszar M. Jeśli nie wprowadziłeś żadnych cyfr, naciśnij lub obszar M, aby przejść do książki. Aby szybko przejść do ekranu wybierania, naciśnij przycisk znajdujący się na dolnym pasku ekranu bezczynności (naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje przejście do ekranu bezczynności). Aby szybko przejść do pamięci połączeń, naciśnij obszar L lub. Aby zakończyć połączenie, naciśnij Anuluj lub obszar R. 4.3 Odbieranie połączeń A. Migająca dioda LED informuje o połączeniu przychodzącym. B. Jeśli telefon jest zablokowany, naciśnij przycisk odblokowywania. Następnie naciśnij Odbierz lub Odrzuć, aby zakończyć działanie na ekranie dotykowym. Możesz również nacisnąć obszar L, aby odebrać połączenie lub obszar R, aby je odrzucić. C. Jeśli telefon jest odblokowany, możesz bezpośrednio odebrać lub odrzucić połączenie. Jeśli wyświetlana jest ikona, telefon będzie wibrował, jednak dzwonek nie będzie odtwarzany. Jeśli wyświetlana jest ikona, telefon nie będzie wibrował, również dzwonek nie będzie odtwarzany. Aby wprowadzić znaki +/p/w, przytrzymaj. Numer osoby dzwoniącej jest wyświetlany, jeśli jest przesyłany poprzez sieć (skontaktuj Aby wprowadzić cyfrę 0, naciśnij. się ze sprzedawcą, aby sprawdzić dostępność usługi). Aby wyłączyć ekran wybierania, naciśnij. Wyciszanie dzwonków Nawiązywanie połączeń alarmowych Aby wyciszyć dźwięki, przytrzymaj przycisk regulacji głośności. Jeśli telefon ma zasięg, wybierz numer alarmowy i naciśnij przycisk, aby nawiązać połączenie alarmowe. Połączenie alarmowe można nawiązać nawet bez karty SIM lub przed podaniem kodu PIN. Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej

13 4.4 W trakcie połączenia Dostępne funkcje Podczas połączenia po naciśnięciu przycisku Opcje możesz korzystać z książki, terminarza, wiadomości bez konieczności rozłączania się. Zawieszenie połączenia Połączenie aktywne Zestaw głośnomówiący OSTRZEŻENIE: podczas korzystania z zestawu głośnomówiącego należy trzymać telefon daleko od ucha, ponieważ zwiększona głośność może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Książka Wiadomości Notatki Usługi Notatka głosowa (nagrywanie bieżącego połączenia). 4.5 Połączenia konferencyjne Telefon umożliwia jednoczesną rozmowę z kilkoma (maks. pięcioma) innymi osobami. Jeśli chcesz rozmawiać z dwiema osobami, naciśnij Opcje i wybierz Konferencja. W przypadku pojawienia się trzeciego połączenia odbierz je, naciskając Odbierz. Aby dołączyć trzecią osobę do konferencji, naciśnij Opcje i wybierz Dołącz do konferencji. Naciśnięcie Zakończ spowoduje zakończenie bieżącego połączenia. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij Opcje i wybierz Zakończ konf Przełączanie połączeń Karta SIM może obsługiwać jednocześnie dwa różne numery. W Rejestrze połączeń wybierz Przełączanie połączeń, a następnie zaznacz numer domyślny; wszystkie połączenia wychodzące będą wykonywane z tego numeru. Połączenia przychodzące będą jednak wykonywane na oba numery. Usługi zaprogramowane dla numeru domyślnego nie będą wpływać na usługi wybrane dla drugiego numeru. Możesz przełączyć dźwięk audio z telefonu do urządzenia BT (jeśli jest ono podłączone). Regulacja głośności Poziom dźwięku podczas połączenia możesz regulować za pomocą przycisku regulacji głośności. Obsługa dwóch połączeń Odbieranie drugiego połączenia (upewnij się, że funkcja połączenia oczekującego jest aktywna, zob. strona 37). Aby nawiązać drugie połączenie podczas połączenia bieżącego, wpisz numer bezpośrednio. Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej. Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej

14 5 Przełączanie menu... 6 Wiadomości... Naciśnij obszar R panelu LED przy włączonym ekranie bezczynności, aby przejść do menu głównego. W menu głównym znajdują się trzy grupy ikon. Aby przełączyć menu główne, przesuń palcem po panelu LED lub naciśnij trzy kropki na wyświetlaczu. Aby powrócić do ekranu bezczynności, naciśnij obszar M. Do przełączania menu głównego możesz użyć także przycisku regulacji głośności. WIADOMOŚCI POŁĄCZENIA SIEĆ PROFILE TERMINARZ NOTATKI MANAGER PLIKÓW KALKULATOR MOJE USTAWIENIA ZEGAR USŁUGI BLUETOOTH ODTWARZACZ APARAT RADIO GALERIA POGODA GRY&APLIKACJE Za pomocą telefonu komórkowego możesz tworzyć, edytować i odbierać wiadomości SMS oraz MMS. Za pośrednictwem MMS możesz wysyłać obrazy, zdjęcia, animacje oraz dźwięki do innych telefonów obsługujących takie wiadomości. Z funkcji MMS można korzystać, jeśli usługa ta jest zapewniana przez operatora i ujęta w umowie oraz jeśli podano wszystkie parametry do przesyłania wiadomości MMS (zob. strona 31). 6.1 Wiadomości: tekstowe/multimedialne Utwórz wiadomość Aby utworzyć wiadomość tekstową/multimedialną, naciśnij też wybrać polecenie Wiadomości z menu głównego. na ekranie bezczynności. Możesz Wiadomość SMS zostanie automatycznie przetworzona na wiadomość MMS po dodaniu obrazu, nagrania audio, slajdów lub załączników, lub jeśli wiadomość zawiera ponad 8 stron tekstu. Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej. W zależności od operatora

15 Możesz wpisać wiadomość, a także zmienić wiadomość zapisaną w Szablonach lub spersonalizować ją, dodając obrazy, zdjęcia, dźwięki, tytuł itd. (dostępne tylko w przypadku edytowania wiadomości MMS). Aby przejść do wszystkich opcji podczas wpisywania wiadomości, wybierz Opcje. Najczęściej wysyłane wiadomości możesz zapisać w Roboczych lub Szablonach (tylko MMS). Wiadomość SMS zawierająca więcej niż 160 znaków (zależnie od języka) zostanie potraktowana jak kilka wiadomości i obciążona odpowiednią opłatą. Opłata za wiadomość MMS zawierającą zdjęcia i/lub dźwięki również może przekraczać koszt przypisany pojedynczej wiadomości Skrzynka odbiorcza Wszystkie odebrane wiadomości (przeczytane i nieprzeczytane) są zapisywane w skrzynce odbiorczej. Wraz z wiadomością wyświetlana jest jedna z następujących ikon statusu, zależna od typu wiadomości: nieprzeczytana wiadomość SMS w pamięci telefonu, nieprzeczytana wiadomość SMS na karcie SIM, przeczytana wiadomość SMS w pamięci telefonu, przeczytana wiadomość SMS na karcie SIM, nieprzeczytana wiadomość MMS w pamięci telefonu, przeczytana wiadomość MMS w pamięci telefonu, odbieranie wiadomości w toku oraz wysyłanie wiadomości w toku. Odbieranie i odczytywanie wiadomości SMS/MMS Po otrzymaniu nowej wiadomości rozlega się brzęczyk i na ekranie wyświetlana jest ikona określająca liczbę nowych wiadomości, migają również diody LED. Po otrzymaniu wiadomości możesz użyć funkcji Przeglądaj, Odpowiedz, Prześlij wiadomość do innej osoby, Edytuj, Grupuj wg wysyłającego, Skasuj, Skasuj wszystkie, Przenieś do archiwum czy zapisać numer lub URL (funkcje Zapisz numer/zapisz URL) itd. Grupowanie wg wysyłającego Wiadomości można grupować wg wysyłającego ( Opcje/Grupow. wg wysyłającego ). Możesz przeszukiwać wiadomości, naciskając przycisk przedstawiający pierwszą literę nazwiska wysyłającego. Grupuj nieprzeczytane wiadomości Nieprzeczytane wiadomości są zawsze umieszczane nad wiadomościami przeczytanymi

16 6.1.3 Skrzynka nadawcza Zawiera wszystkie niewysłane wiadomości Wysłane Zawiera wszystkie wysłane wiadomości Robocze Zawiera wszystkie szkice wiadomości Alerty WAP Możesz przechowywać wiadomości WAP PUSH Opróżnij folder Usuwanie wszystkich wiadomości zapisanych w folderach Skrzynka odbiorcza/skrzynka nadawcza/wysłane/robocze Szablony 6.4 Poczta głosowa Możesz sprawdzić i zmienić numer poczty głosowej. 6.5 Ustawienia Wiadomość tekstowa Ustawienia profili Ustawienia ogólne Zarządzanie alfabetem Status pamięci Preferowany zapis Pref. dostawca Profile można pobierać bezpośrednio z karty SIM. Alternatywnie można stworzyć własny profil. Potwierdzenie doręczenia, wł./wył. żądania zatwierdzania raportu doręczenia. Ścieżka odpowiedzi : wskazuje ścieżkę odpowiedzi. Umożliwia definiowanie kodowania danych wiadomości SMS w celu wysłania wiadomości. Użycie pamięci telefonu. Wybór domyślnej pamięci do zapisywania wiadomości SMS (SIM lub telefon). Preferowany dostawca. Zawiera listę dostępnych wcześniej zapisanych wiadomości. Możesz wybrać jedną z wiadomości, w razie potrzeby zmodyfikować ją i wysłać. Możesz również utworzyć własne szablony wiadomości multimedialnych. 6.2 Wiadomości głosowe Możesz nagrać wiadomość i wysłać ją poprzez MMS. 6.3 MMS zdjęcie Możesz zrobić zdjęcie i wysłać je przez MMS. W zależności od operatora

17 6.5.2 Wiadomość multimedialna Edytuj Edycja, zmiana rozmiaru obrazu i edycja podpisu. Wysyłanie Wprowadzanie wartości okresu ważności, potwierdzenia odczytania itd. Wyszukiwanie Wprowadzanie wartości sieci domowej, roamingowej itd. Profile Procedura identyczna z procedurą wprowadzania ustawień połączenia WAP. Status pamięci Użycie pamięci telefonu CB SMS Tryb odbioru Umożliwienie odbierania wiadomości CB SMS. Języki Wybór języka. Ustawienia kanału Dodawanie/edytowanie kanałów. 7 Książka Korzystanie z książki Aby przejść do książki, na ekranie bezczynności naciśnij ikonę. Do wyboru masz 4 książki: Ogólna Książka SIM Książka telefonu Grupa Dodatkowo możesz utworzyć do 5 grup po maksymalnie 100 wpisów w każdej grupie. Wyszukiwanie kontaktów Możesz wyszukać kontakt, wielokrotnie naciskając przycisk przedstawiający pierwszą literę oraz kolejne litery nazwiska. Odczytywanie wpisów Aby odczytać wpis, wybierz nazwisko z książki i naciśnij je. W zależności od operatora

18 Wysyłanie Vcard przez Bluetooth Wybór wizytówkę Vcard, którą chcesz przesłać ( Opcje\Wyślij vcard\przez Bluetooth ). Nawiązywanie połączeń Po zaznaczeniu nazwiska naciśnij Dzwoń na liście Opcje lub naciśnij obszar M. Jeśli do danego nazwiska przypisanych jest więcej numerów, za pomocą przycisku wybierz numer z listy numerów (komórkowy, domowy, służbowy itd.). Informacja zapisane w książce i terminarzu można przesyłać i pobierać z komputera za pomocą aplikacji PC Suite. 7.2 Tworzenie wpisu Wybierz książkę, do której chcesz dodać wpis, naciśnij przycisk ekranowy Opcje i wybierz Dodaj nowy wpis, a następnie. W przypadku dodawania nowego kontaktu do książki musisz wypełnić jedno z następujących pól: Imię, Nazwisko, Grupa, Numer kom., Numer dom., Dzwonek, Obraz, Wideo, Numer służb., Faks, , Urodziny, Firma, URL. Za pomocą przycisku nawigować pomiędzy polami. 7.3 Dostępne opcje Z poziomu listy nazwisk książki SIM, książki ogólnej lub grup możesz przejść do następujących opcji: Podgląd Podgląd całego wpisu: nazwiska, numerów, adresu, adresu itd. Dodaj nowy wpis Dodawanie nowego wpisu (nazwiska, numeru, adresu, adresu itd.) do wybranej książki. Dzwoń Nawiązywanie połączenia. Utwórz grupę Tworzenie grupy wpisów. Wyślij wiadomość Wysyłanie wiadomości SMS/MMS do kontaktu wybranego z książki. Edytuj Zmiana treści wpisu: nazwiska, numeru, dzwonka, obrazu itd. Skasuj Kasowanie wybranego wpisu. Skasuj grupę Kasowanie całej grupy wpisów. Pamięć domyślna Określanie pamięci domyślnej do zapisywania nowych kontaktów. Ustaw jako Ustawienie numeru jako ulubionego, który chciałbyś wyróżnić innym Ulubiony innym dzwonkiem. Ustaw dzwonek Ustawienie numeru jako ulubionego, który chciałbyś wyróżnić innym dzwonkiem. Wyślij wizyt. Wymiana danych przez SMS, MMS, Bluetooth lub zapisywanie na karcie pamięci. Jeśli korzystasz z telefonu za granicą, zapisuj numery w formacie międzynarodowym, poprzedzając numer symbolem + i numerem kierunkowym kraju (zob. strona 21)

19 Zarządzaj książkami adresowymi Kopiuj Kopiowanie wpisu z książki SIM do pamięci telefonu i odwrotnie. Kopiuj wszyst. Skasuj wszystk. Mój numer Status pamięci Format wyświetlania Kopiowanie całej książki na kartę SIM lub do książki ogólnej (tylko jeśli ilość pamięci jest wystarczająca). Usuwanie wszystkich wpisów z bieżącej książki. Wpisywanie, zmiana i wysyłanie numeru użytkownika przez SMS. Podgląd używanej i dostępnej pamięci książki SIM i pamięci książki telefonu. Wybór formatu wyświetlania nazwiska. 8 Połączenia Pamięć połączeń Możesz przejść do pamięci połączeń, naciskając na ekranie głównym lub naciskając bądź obszar L panelu LED na ekranie wybierania. Wybierz żądaną listę: Nieodebrane Wychodzące (ponowne wybieranie) Odebrane Wybierz numer z pamięci połączeń i naciśnij przycisk ekranowy Opcje, aby obejrzeć szczegóły połączeń, utworzyć wiadomość tekstową/multimedialną, zapisać lub usunąć wybrany numer lub całą listę (Skasuj wszystk.). 8.2 Moje numery Wpisz lub zmień numer telefonu, aby przejść do poczty głosowej i zatwierdź, naciskając go. Numer telefonu możesz znaleźć na karcie SIM. 8.3 Koszt połączeń Opcja ta umożliwia sprawdzenie następujących elementów: Kwota Łączna opłata za wszystkie połączenia płatne, możesz ją modyfikować lub usunąć i wprowadzić stawkę w wybranej walucie. Czas trwania Łączny czas trwania wszystkich połączeń wychodzących z możliwością skasowania. Licznik GPRS Zarządzanie ilością danych pobieranych za opłatą (w kilobajtach)

20 Bip połączenia 8.4 Ustawienia połączeń Włączanie i wyłączanie sygnału emitowanego w trakcie połączenia z określoną częstotliwością (podaj częstotliwość i potwierdź, naciskając ją). Opcja ta umożliwia ustawienie następujących elementów: Połączenie oczekujące Możesz włączyć/wyłączyć powiadamiania sygnałem dźwiękowym o drugim przychodzącym połączeniu Przekazywanie połączeń Możesz włączyć, wyłączyć lub sprawdzić status przekazywania połączeń do poczty głosowej lub na określony numer. Możliwe są następujące konfiguracje: Bezwarunkowe: systematyczne przekazywanie wszystkich połączeń. Wyświetlana jest ikona. Warunkowe: jeśli numer jest zajęty, połączenie nie zostanie odebrane lub jeśli telefon znajduje się poza zasięgiem. Jeśli zajęty, nie odpowiada lub jest poza zasięgiem Zakaz połączeń Poł. przych. Wszystkie połączenia Roaming Anuluj wszystko Zmień hasło zakazu połączeń ID osoby dzwoniącej Ustaw wg sieci/ukryj numer/wyślij numer Przełączanie połączeń możliwe są następujące ustawienia: Blokowane są wszystkie połączenia przychodzące. W czasie przebywania za granicą blokowane są połączenia przychodzące. Wyłączanie funkcji blokowania. Zmiana oryginalnego hasła aktywacji funkcji blokowania połączeń. Możesz przełączać połączenia pomiędzy numerami 1 a Ponowne wybieranie numeru Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego oddzwaniania w przypadku nieodebranych połączeń. Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję blokowania połączeń wychodzących i przychodzących. Możesz wybrać następujące opcje: Poł. wych. Możliwe są następujące ustawienia: Wszystkie połączenia Blokowane są wszystkie połączenia wychodzące. Połączenia międzynarodowe Blokowane są wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe. Międzynarodowe Blokowane są wszystkie połączenia międzynarodowe z wyjątkiem oprócz do własnego kraju krajowych. Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej. W zależności od karty SIM

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi CTKOFFROAD Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego CTKOFFROAD. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna ZAWARTOŚĆ ZESTAWU - Telefon, - Bateria, - Ładowarka, - Słuchawki, - Instrukcja obsługi, -Karta gwarancyjna. Dodatkowe akcesoria są dostępne u przedstawicieli sieci GSM. Przedmioty dostarczone wraz z telefonem

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przygotowanie telefonu do pracy 1. Zdjąć pokrywę akumulatora. 2. Włożyć kartę SIM stykami do dołu. 3. Włożyć kartę pamięci stykami do dołu (opcjonalnie). 4. Włożyć akumulator. 5. Założyć

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

STORM EXTREME MT848. Instrukcja obsługi

STORM EXTREME MT848. Instrukcja obsługi STORM EXTREME MT848 Instrukcja obsługi Widok z przodu Widok z tyłu Obiektyw aparatu cyfrowego Głośnik Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/góra/ dół/ok Przycisk Menu/lewy funkcyjny Połącz/ Odbierz Kontakty/

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

SENIOR PHONE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik PDF do pobrania: http://akai-atd.com/ Spis treści Przyciski... 4 Pierwsze kroki...6 Włączanie..... 8 Ładowanie...9 Połączenia alarmowe...11 Połączenia... 13 Latarka...15

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

JABRA BOOST. Instrukcja Obsługi. jabra.com/boost

JABRA BOOST. Instrukcja Obsługi. jabra.com/boost Instrukcja Obsługi jabra.com/boost 2014 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

CTKMINI. Instrukcja obsługi

CTKMINI. Instrukcja obsługi CTKMINI Instrukcja obsługi 1 Ogólne informacje 1.1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup telefonu CTKMINI. Dla Paostwa bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu, zaleca się przeczytad poniższą instrukcje

Bardziej szczegółowo

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L Instrukcja obsługi jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Motorola. Defy E365. Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80. Wiadomości Tu i Teraz. Ustawienie.

Motorola. Defy E365. Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80. Wiadomości Tu i Teraz. Ustawienie. Motorola Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80 Defy są widoczne w powiadomieniach (górny pasek) Można włączyć tylko 1 kanał. Aby zobaczyć wiadomości innego kanału niż

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CD180

Skrócona instrukcja obsługi CD180 Skrócona instrukcja obsługi CD180 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Używaj tylko zasilacza wymienionego w danych technicznych. Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami. W przypadku użycia niewłaściwego

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Telefon dla seniora FAS-18100M

Telefon dla seniora FAS-18100M Telefon dla seniora FAS-18100M www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi Polski POL-1 Rozpoczęcie użytkowania Wkładanie/wyjmowanie baterii Wkładanie baterii 1. Otworzyć pokrywę baterii 2. Włożyć

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Nokia 7200 już w Polsce

GSMONLINE.PL. Nokia 7200 już w Polsce GSMONLINE.PL Nokia 7200 już w Polsce 2004-04-19 Nokia zaprezentowała dziś oficjalnie w Polsce swój nowy telefon Nokia 7200. Prezentacja nowego modelu odbyła się w warszawskim klubie "Jezioro Łabędzie".

Bardziej szczegółowo

Jabra. Halo Free. Podręcznik użytkownika

Jabra. Halo Free. Podręcznik użytkownika Jabra Halo Free Podręcznik użytkownika 2016 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro II z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro II z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro II z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33048 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ NIŻ TELEFON! CZĘŚĆ PIERWSZA - WPROWADZENIE

WIĘCEJ NIŻ TELEFON! CZĘŚĆ PIERWSZA - WPROWADZENIE WIĘCEJ NIŻ TELEFON! CZĘŚĆ PIERWSZA - WPROWADZENIE SYSTEMY OPERACYJNE 4,1% 1% 0,2% Android 13,4% ios Windows Phone 81,3% BlackBerry OS Inne ERA G1 - POCZĄTEK WERSJE 1.0 Apple Pie 1.1 Banana Bread Cupcake

Bardziej szczegółowo

JABRA stealth. Instrukcja obsługi. jabra.com/stealth

JABRA stealth. Instrukcja obsługi. jabra.com/stealth JABRA stealth Instrukcja obsługi jabra.com/stealth 2014 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte

Bardziej szczegółowo

JABRA solemate mini. Instrukcja obsługi. jabra.com/solemate

JABRA solemate mini. Instrukcja obsługi. jabra.com/solemate JABRA solemate mini Instrukcja obsługi jabra.com/solemate 2013 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth. BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth.  BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH YANOSIK VOICE BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH Instrukcja obsługi Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth www.yanosik.pl 1. Opis produktu 1. Przycisk zasilania 3. Słuchawka 2. Gniazdo ładowania 4. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

myphone All rights reserved. myphone HAMMER 2+ Instrukcja obsługi telefonu myphone HAMMER 2+

myphone All rights reserved. myphone HAMMER 2+ Instrukcja obsługi telefonu myphone HAMMER 2+ Instrukcja obsługi telefonu myphone HAMMER 2+ 1 2 Spis treści Spis treści...10 Zawartość zestawu myphone Hammer 2+...14 Parametry techniczne telefonu myphone Hammer 2+...15 1. Wygląd telefonu wprowadzenie...16

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome SE350 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa LUB Tylna klapka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia SmartTags NT1/NT2

Instrukcja obsługi. Xperia SmartTags NT1/NT2 Instrukcja obsługi Xperia SmartTags NT1/NT2 Spis treści Wprowadzenie...3 Pierwsze kroki...4 Włączanie funkcji NFC...4 Obszar wykrywania funkcji NFC...4 Zarządzanie tagami za pomocą aplikacji Smart Connect...4

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. 1 Connect 2 Przygotowywanie do pracy 3 Korzystaj z. CD191 CD196

Skrócona instrukcja obsługi. 1 Connect 2 Przygotowywanie do pracy 3 Korzystaj z.  CD191 CD196 Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na www.philips.com/welcome CD191 CD196 Skrócona instrukcja obsługi 1 Connect 2 Przygotowywanie do pracy 3 Korzystaj z Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

WhatsApp, czyli wszystko, to co chcieliście wiedzieć, ale baliście się zapytać. K O N R A D P O S T A W A

WhatsApp, czyli wszystko, to co chcieliście wiedzieć, ale baliście się zapytać. K O N R A D P O S T A W A WhatsApp, czyli wszystko, to co chcieliście wiedzieć, ale baliście się zapytać. K O N R A D P O S T A W A WhatsApp Aplikacja pozwalająca na komunikację głosową, wideo oraz tekstową, pomiędzy użytkownikami.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. 1 Connect 2 Przygotowywanie do pracy 3 Korzystaj z. CD190 CD195

Skrócona instrukcja obsługi. 1 Connect 2 Przygotowywanie do pracy 3 Korzystaj z.  CD190 CD195 Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na www.philips.com/welcome CD190 CD195 Skrócona instrukcja obsługi 1 Connect 2 Przygotowywanie do pracy 3 Korzystaj z Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący PY-BT02

Zestaw głośnomówiący  PY-BT02 Zestaw głośnomówiący PY-BT02 Wymiana baterii 1 Głośnik 2 Przycisk wielofunkcyjny 3 Poziom dźwięku + 4 Poziom dźwięku 5 Mikrofon 6 Wyciszenie 7 Gniazdo mini USB 5 pin 8 Uchwyt Ładowarka Instalacja w samochodzie

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

JABRA EVOLVE 65. Instrukcja obsługi. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Instrukcja obsługi. jabra.com/evolve65 Instrukcja obsługi jabra.com/evolve65 2014 GN A/S / GN Netcom US, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze)

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze) Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Program Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Informacje o

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33042 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Jabra. Speak 710. Podręcznik użytkownika

Jabra. Speak 710. Podręcznik użytkownika Jabra Speak 710 Podręcznik użytkownika 2017 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi

Bardziej szczegółowo

JABRA STEALTH UC. Instrukcja obsługi. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Instrukcja obsługi. jabra.com/stealthuc Instrukcja obsługi jabra.com/stealthuc 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje transmisji danych

Rodzaje transmisji danych Budowa Smartfona Rodzaje transmisji danych Prędkość Internetu zależeć będzie od tego, w zasięgu którego rodzaju transmisji danych urządzenie się znajduje. Informacja o tym pojawia się przy ikonie zasięgu

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ZGPAX S8

Instrukcja obsługi ZGPAX S8 Instrukcja obsługi ZGPAX S8 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym zestawie

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo