FAMILY DAY Project Statfjord

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAMILY DAY 2013. Project Statfjord"

Transkrypt

1 FAMILY DAY 2013 Use Your Head Wear a Helmet! Project Statfjord nr1/2013

2 Dear colleagues, Podhalańskie podsumowanie Highlander Summary Chief s corner News: July 2013 APPLY III office space available (194 m 2 ), new lunchroom fitted out 17th September 2013 Teambuilding for all employees Editor-In-Chief: Kinga Drużkowska Editorial Team: Kasia Skarbowska, Michał Czop, Magda Litwa, Leszek Cich, Kasia Sapalska-Pietrzyk Project, DTP: IKROPKA Cover: Tyniec Monastery in Kraków On the 13th of March this year Apply Poland turned five years old, and today we can look back on the period when our unit was established and how the company has transformed into a multidisciplinary engineering provider for the Norwegian Oil and Gas industry. Good results from previous and going projects and our proven ability to deliver excellent quality on time, forms the foundation for our future activities, where our sister companies in the Apply consortium are preparing their organisations for increased activity level in Krakow. To be able to meet our customers expectations, we must all focus fully on our continuous improvement and the efficiency of our services, foster our ability to act in a creative way and take on new challenges with an open and positive attitude. And with new challenges, new opportunities arise! Opportunities to introduce and welcome new colleagues to our organisation, offering secure and interesting work assignments in an international business. Opportunities to broaden our skills and competencies and last but not least, the possibility to play a role in the company s new endeavours and through this, to enhance Apply Poland s reputation. To be able to provide additional office space to our projects and more suitable lunchroom facilities, the Administration has now completed the Apply III office area and is also making renovations for the new lunchroom. However, and with reference to the expected activity increase, we have already started the process of sourcing new office facilities in Krakow, enabling us to house an organization of up to 250 people in the future, including all necessary support functions and service facilities. I m confident that we all will all give our most positive contributions to the coming changes and that we will support each other in the delivery of our services. Enjoy your reading! Ove Jan Simonsen CEO strategy meeting lutego, gdy wielu z Was rozważało, czy w tym roku już obchodzić Walentynki, czy jednak konsekwentnie nie ulegać zachodnim modom, nasz dzielny Managers Team pod przewodnictwem Managing Directora Ove Jana Simonsena wyruszył na 3-dniowe spotkanie strategiczne do Zakopanego. Uczestnikami tegorocznego spotkania byli ponadto przedstawiciele Zarządu: Artur Pietrzak i Kjell Enok Grude oraz przedstawiciele klientów: reprezentujący Apply Sorco Nick Lamb oraz Apply TB Ole Vidar Djoseland. Celem spotkania było podsumowanie współpracy z klientami w poprzedzającym Nasza ekipa Our team roku i na bazie podsumowań oraz aktualnych wytycznych opracowanie strategii i budżetu na rok Każdy z uczestników spotkania wystąpił z prezentacją. Prezentacje dotyczyły różnych aspektów funkcjonowania APPLY Poland, pozwalając na uzyskanie szerokiego spojrzenia na kluczowe w roku 2013 kwestie. Napięty grafik objął również niezwykle interesujące szkolenie/warsztat w zakresie komunikacji międzykulturowej. W trakcie krótkiego pobytu w Zakopanem udało się w pełni zrealizować przewidziany program, a nasi goście mieli okazję i przyjemność zapoznać się z urokami Podhala i posmakować lokalnych Wycieczka do Doliny Chochołowskiej (w tle schronisko) Trip to Chochołowska Valley (mountain lodge in the back) przysmaków. The participants of this year s event ticipants gave a presentation. The presentations covered were also representatives of Management various aspects of APPLY Poland, allowing for a broad Artur Pietrzak and Kjell Enok Grude as look at key issues in The tight schedule also included an interesting training/workshop on intercultural On 12 February, when many of you were well as client representatives: Nick Lamb deciding whether to celebrate Valentine s representing Apply Sorco and Ole Vidar communication. Day this year, or to take a stand and not Djoseland representing Apply TB. During this short stay in Zakopane we were able to yield to Western fashions, our brave Managers Team, under the leadership of Man- summarise client work in the previous year had the opportunity and pleasure to see the wonders of The purpose of the meeting was to fully accomplish the intended program, and our guests aging Director Ove Jan Simonsen, embarked on a three-day strategic meeting 2013 on the basis of these summaries as and to develop a strategy and budget for Podhale and taste the local delicacies. to Zakopane. well as current guidelines. Each of the par- 333 Professionally 222

3 Klucz do efektywności The Key to Efficiency PROJEKT PROJECT STATFJORD Sekcja skupia doświadczonych inżynierów z branży elektrycznej, mechanicznej i sanitarnej, co w połączeniu ze specjalistycznymi narzędziami do modelowania i projektowania w 3D pozwala nam na opracowywanie kom- Sekcja Civil w Apply Poland liczy obecnie 14 inżynierów. W czerwcu Pole naftowe Statfjord Pole naftowe Statfjord jest jednym z największych pól ropy naftowej i gazu ziemnego w Sektorze Norweskim Morza Północnego zarządzanego przez Statoil. W szczytowym etapie wydobycie ropy jest również wymiana istniejącego systemu sterowania SIEMENS i zastąpienie go nowym systemem KONGSBERG. W prace modernizacyjne zaangażowane są głównie branże: Bezpieczeństwo Techniczne (6 pracow- pletnych i dobrze skoordynowanych została osiągało ponad baryłek dziennie ników AP); projektów. Obecnie wszystkie wielobranżowe projekty realizowane w naszym zespole są w całości wykonywane w technologii BIM (Building Information Modeling) z użyciem najnowocześniejszego oprogramowania uzupełniona o section managera, który okazał się kluczem do ( m 3 ). Ropa jest przesyłana statkami bezpośrednio do rafinerii, zaś gaz płynie rurociągiem Statpipe na ląd. Obecnie na polu naftowym pracują trzy stojące (betonowe) platformy SFA, SFB, SFC. Planuje się, że pole naftowe bę- Automatyka (11 pracowników AP); Konstrukcja (1 pracownik AP); Projekt będzie trwał do r. STB zgodnego z uniwersalnym standardem efektywnego dzie użytkowane do 2031 r. wymiany danych IFC (Industry Foundation Classes). Jeden z naszych projektów, który obecnie jest w końcowej fazie budowy, to biurowiec dla Apply Sørco, zlokalizowany na południe od Stavanger. Na ponad m 2 mieści parking na 150 samochodów i ponad 300 rowerów, funkcjonowania zespołu przy stałym wzroście liczby projektowanych obiektów. Przedstawiciele sekcji Civil w Stavanger The representatives of the Civil Section in Stavanger. Od lewej From left: Paweł Ochrymowicz, Finn E. Helland, Wojciech Cabaj, Przemysław Bógdoł, Paweł Mazur, Paweł Koterba, Michał Czop, Ole Vidar Djøseland, Marek Piotrowicz, Katarzyna Dąbek Projekt Statfjord zakres pracy W zakresie prac jest wymiana istniejącego systemu detekcji gazu i pożaru na platformie SFB i SFC, który obecnie jest przestarzały i stanowi ryzyko utraty produkcji oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Obecny system składa się głównie About Statfjord Field The Statfjord oil field is an enormous oil and gas field in the Norwegian sector of the North Sea operated by Statoil. At peak production it produces over 700,000 barrels (110,000 m 3 ) of oil per day. Oil is loaded offshore and taken directly to refineries, while gas is transported via the Stat- 6 pięter biurowych, duże, jasne atrium, odpowiedzialnymi za projekt C5, aby wy- than 300 bicycles, six office floors, a large, STC kantynę oraz przestronny taras. mienić doświadczenia i sprawdzić, jak na- bright atrium, a canteen and a spacious are now outdated technology and are W końcowej fazie realizacji są pro- sze rozwiązania działają w praktyce. terrace. a risk for the loss of production and a jekty centrum handlowego z częścią mieszkalną w Sandnes oraz dużego kompleksu budynków wielorodzinnych we wschodniej części Stavanger. The Civil Section of Apply Poland The section brings together experienced Other projects in their final phase include a shopping centre in a residential area of Sandnes and a large multi-building complex in east Stavanger. In the coming reduced safety level. The existing field equipment consists mainly of heat detectors and catalytic gas detectors, which are not optimised in order to ensure Professionally W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace projektowe nad rozbudową hotelu HQ Edvard Grieg w Bergen, budynku biurowego dla Apply Leirvik na wyspie Stord oraz nowego kompleksu serwisowego dla Volvo w Haukås- Bergen. Z uwagi na różnice w standardach currently has 14 engineers. In June, it added a new section manager, who turned out to electrical, mechanical and sanitary engineers, and together with specialized 3D modelling and designing tools, allows us to develop complete and well-coordinated projects. Currently, all of the multidisciplinary projects developed by our team are made using BIM (Building Information Modelling) technology with the use of weeks, work will begin on the expansion project of the HQ Edvard Grieg hotel in Bergen, an office building for Apply Leirvik on the island of Stord and a new service complex for Volvo in Haukås-Bergen. Due to the differences in standards and engineering solutions between Poland and Norway, it is very important for early gas leakage and fire detection. In order to meet higher safety standards, our responsibilities include the replacement of old detectors and the installation of new fire and gas detectors Zespół z Krakowa, Stavanger oraz pracownicy Statoil Cracow Team / Stavanger Team / Statoil (methane, methanol, H2S, etc.). Moreover, the scope of work also includes the replacement of z detektorów termicznych i katalitycznych pipe pipeline to mainland Norway. detektorów gazu, które nie są optymalne The Statfjord field has three Condeep the old SIEMENS system and the installation of a new 555 Professionally oraz rozwiązaniach inżynieryjnych pomiędzy Polską a Norwegią bardzo ważne dla naszej sekcji jest to, aby pozostawać w kontakcie z norweskimi partnerami i stale uczyć się od siebie nawzajem. Dlatego w czerwcu nasz be the key to the effective functioning of the team with its growing the newest software compatible with the IFC (Industry Foundation Classes) universal standard for data exchange. One of our projects, which is currently in the final stages of construction, is the office building for Apply Sørco, located our section to keep in touch with our Norwegian partners and constantly learn from each other. Therefore, in June our team visited a construction site for the second time and met with local engineers responsible for the design of C5 to ex- w celu wczesnego wykrycia pożaru lub wycieku gazu. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy instalacji, w naszym zakresie jest wymiana istniejących przestarzałych detektorów i zastąpienie ich nowoczesnymi detekto- concrete production platforms: SFA, SFB and SFC. Statfjord is scheduled to remain active until Project Statfjord Scope of Work The scope of the work includes the re- system based on KONGSBERG devices. Major disciplines involved in the project include: Technical Safety (6 employees of AP); Instrumentation (11 employees of AP); Structure (1 employee of AP). zespół po raz drugi odwiedził budowę i spotkał się z tamtejszymi inżynierami number of projects. south of Stavanger. The over 25,000 m 2 lot includes parking for 150 cars and more change experiences and to see how our solutions work in practice. rami płomienia, gazów (metanu, metanolu, H2S itp.). Ponadto w zakresie prac placement of the former fire and gas system on the SFC and SFB platforms, which The duration of the project is until

4 Pomocna dłoń Helping Hand APPly Poland NA INŻYNIERSKICH TARGACH Pracy APPly Poland AT ENGINEERING JOB FAIR Professionally W grudniu zeszłego roku w naszej firmie została powołana komisja CSR (Corporate Social Responsibility). W jej skład wchodzą: Celina Sekuła, Katarzyna Dąbek, Katarzyna Sapalska-Pietrzyk, Waldemar Latocha, Robert Kubat. W obecnym roku wybraliśmy następujące cele, które będziemy finansować: Zespół Szkół Specjalnych im. Świętego Mikołaja w Krakowie Pomoc dla pracowników Fundacja Na Start Rezerwa Z funduszy przeznaczonych na pomoc dla pracowników udało nam się pokryć część kwoty turnusów rehabilitacyjnych dla Kubusia synka naszego kolegi. Udostępniliśmy również na kilka dni nasz apartament w Zakopanem dla uczniów szkoły Świętego Mikołaja. Fundusze z rezerwy będą rozdysponowane pod koniec roku. W okresie Bożego Narodzenia dzięki Waszemu zaangażowaniu w akcję Szlachetna Paczka udało nam zebrać środki i wspólnie przygotować zakupy świąteczne dla dwóch potrzebujących rodzin. Firma również dołączyła się do akcji dokładając do puli równowartość zebranych przez pracowników środków. Dziękujemy wszystkim za hojność i wsparcie. In December of last year, the CSR (Corporate Social Responsibility) committee was established in our company. It includes: Celina Sekuła, Katarzyna Dąbek, Katarzyna Sapalska-Pietrzyk, Waldemar Latocha, and Robert Kubat. In the current year we have chosen the following goals, which we will fund: Świętego Mikołaja Special Schools in Kraków Assistance for employees Na Start Foundation Reserve From the funds allocated to help employees we were able to cover part of the costs of rehabilitation for Kubuś, the son of our colleague. We also made our apartment in Zakopane available for a few days for students of the Świętego Mikołaja school. The funds in the reserve will be distributed at the end of the year. Thanks to your commitment in the Szlachetna Paczka charity, we were able to raise funds and together provide Christmas gifts for two needy families during the holiday season. The company also joined in on the action, matching the funds the employees had collected. Thank you all for your generosity and support. Aktywny dzień naszych pracowników Busy day for our employees Targi odbyły się w hali Wisły w dniu 14 marca i przyciągnęły rzeszę studentów i absolwentów krakowskich uczelni technicznych. Spotkanie takie umożliwia im uzyskanie najbardziej aktualnych informacji o firmach prezentujących się na targach, prowadzonych przez nie procesach rekrutacyjnych oraz oczekiwaniach stawianych potencjalnym pracownikom. Koleżanki z działu HR odpowiadały na pytania o naszej firmie, warunkach zatrudnienia, oferowanych benefitach, ofertach pracy, a koledzy z działów technicznych opowiadali o prowadzonych przez naszą firmę projektach, wykorzystywanych technologiach i specyfice pracy w branży oil & gas. O dużym zainteresowaniu naszą firmą mogą świadczyć tłumy, które oblegały nasze specjalnie na tę okazję zaprojektowane stoisko, ilość rozdanych materiałów, ulotek, materiałów reklamowych oraz pięknych czerwonych jabłek. Mamy już pierwsze owoce pobytu na targach od lipca gościmy w naszej firmie na praktykach wakacyjnych 3 studentów z AGH. Dział HR oraz White Disciplines na stanowisku Apply Poland HR and White Disciplines representatives at AP stand W związku z planami rozwoju naszej firmy oraz dużą frekwencją na opisanym powyżej wydarzeniu z całą pewnością jeszcze w tym roku pojawimy się również na innych krakowskich uczelniach. Mamy nadzieję, że wśród odwiedzających nasze stoisko znajdą się przyszli pracownicy naszej firmy. Do zobaczenia Wasz dział HR 2013 Nasza firma wzięła udział w organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów BEST Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie XV Inżynierskich Targach Pracy. This year, our company took part in the XV Engineering Job Fair, organised by the BEST Student Association of the AGH University of Science and Technology in Kraków. The fair was held at the Wisła Hall on 14 March and attracted a crowd of students and graduates of Kraków technical universities. Such a meeting allowed them to obtain the most current information about the companies presenting at the fair, their recruitment processes and their expectations of potential employees. Our colleagues from the HR department responded to questions about our company, conditions of employment, the benefits offered and job offers, while our colleagues from the technical departments talked about our on-going projects, the technologies used and the specifics of working in the oil & gas industry. The great interest in our company was evidenced by the crowds that besieged our specially designed stand and the number of materials, leaflets, advertising materials and beautiful red apples we distributed. We already have the first fruits from our time at the fair: from July we have employed three students from AGH for their summer internships. As a result of our company s development plans and the large turnout for the event described above, surely this year we will be showing up at other Kraków universities. We hope that future employees of our company will be among the visitors to our stand. See you, Your HR Department 777 Positively 666

5 Apply Quality Culture wkrótce w Krakowie coming to KRAKÓW Rusz głową i załóż kask! Use Your Head Wear a Helmet! Jazda na rowerze staje się coraz bardziej Kolejna część spotkania była poświęco- popularna, coraz więcej osób przesiada na bezpiecznej jeździe po mieście. Została się na dwa kółka. Przy okazji ten rodzaj poprowadzona przez Michała Zawadzkie- Dobra jakość, spójność i wysoka wydajność, a także silny nacisk na zarządzanie ryzykiem stanowią kluczowe elementy tworzenia silnego przedsiębiorstwa. Według Statoil, który jest naszym największym klientem, mamy możliwości poprawy jakości. Dobre wyniki HSE nie wy- Forum Apply AS i Apply HSE&Q zainicjowało kampanię jakości dla wszystkich spółek w grupie Apply. Widzieliśmy, że chociaż nasze cele w HSE przynoszą zadowalające wyniki i Apply jest obecnie najlepsze w swojej klasie, nacisk na zapewnienie jakości nie jest wystarczający. aktywności służy zdrowiu, a w mieście pozwala także omijać korki i oszczędzić czas. Rower jest po prostu doskonałą alternatywą dla autobusu, tramwaju czy samochodu. go, osobę intensywnie korzystającą z roweru, uczestnika wielu zawodów MTB. W trakcie pogadanki zostały poruszone kwestie dotyczące przygotowania jednośladu do jazdy, przepisy ruchu drogowego, grywają kontraktów, musimy więc pokazać, że dbamy o wysoką jakość naszych produktów i usług. Apply AS and the Apply W trosce o bezpieczeństwo kolegów dojeżdżających do pracy rowerem oraz trasy rowerowe w Krakowie oraz omówione najniebezpieczniejsze skrzyżowania dla Niektórzy z Was przyczynili się do sukcesu budowa- HSE&Q forum has w celu rozpropagowania roweru jako rowerzystów w mieście. nia naszej kultury HSE podczas kampanii People First. Pamiętając o tym osiągnięciu, uruchamiamy kampanię Apply Quality Culture, licząc na Wasz entuzjazm i zaangażowanie. Ta kampania kładzie nacisk właśnie na jakość i ma sprawić, abyśmy byli bardziej świadomi naszych wy- initiated a quality campaign for all companies in the Apply group. We have seen that while our HSE focus is paying off and Apply is sposobu na spędzenie wolnego czasów w dniu 11 lipca w naszej firmie odbyło się szkolenie dotyczące bezpiecznego poruszania się na rowerze w mieście. Jazda na rowerze w kasku jest wciąż mało popularna w naszym kraju, zresztą Na koniec szkolenia pracownicy przymierzyli kaski rowerowe celem ich dopasowania do rozmiaru głowy. Pracownicy, którzy wzięli udział w prelekcjach i deklarują chęć zadbania o swoje bezpieczeństwo, szczególnie w trakcie do- zwań i celów. Dbanie o jakość zwiększy naszą wydaj- currently the best in its samo środowisko cyklistów jest bardzo jazdu do pracy, otrzymają od firmy kask. ność, poprawi zadowolenie klientów, a także sprawi, że nasza zawodowa codziennośc stanie się po prostu lepsza. Kampania będzie koncentrować się na budowaniu class, the focus on Quality Assurance is not on the same level. mocno podzielone co do przydatności kasku w codziennym poruszaniu się po mieście. Biorąc pod uwagę ilość wypadków na rowerze w Krakowie i związanych Cycling is becoming increasingly popu- The first part of the training was conducted by Rafał kultury jakości, zgodności oraz na filozofii przywództwa. Good quality, high and consistent perfor- The campaign will focus on building a z nimi urazów głowy, jestem zdecydowa- lar, with more and more people getting Buturyn, who works as a paramedic and often encoun- Zostanie ona uruchomiona w Stavanger, Bergen, w Kra- mance as well as a strong focus on manag- culture of quality and will introduce com- nym zwolennikiem korzystania z kasku. around on two wheels. In addition, there ters injuries sustained by cyclists in his daily practice. Dur- kowie i Aberdeen i jest ona obligatoryjna dla wszystkich ing our risks are all vital elements in creating pliance and leadership philosophy. It will Jest on jak pasy bezpieczeństwa i podusz- are the health benefits and the perks of ing the training, he brought up the topic of head injuries pracowników pracujących w Apply Sørco. a healthy and profitable company. According be run in Stavanger, Bergen, Krakow and ki powietrzne w samochodzie. Mogą nie avoiding traffic jams and saving time trav- that can occur during accidents involving cyclists such as Mam nadzieję, że ta kampania rozpocznie proces to Statoil, which is our biggest customer, we Aberdeen and is mandatory for all person- mieć znaczenia przez wiele lat jazdy, ale elling in the city. The bike is simply the per- cranial and cerebral injuries, skin wounds, bleeding and w każdym z nas, pomoże odpowiedzieć na pytanie: co have the potential to improve our quality. nel working with Apply Sørco. w tym jednym ułamku sekundy mogą ura- fect alternative to a bus, train or car. concussions and contusions of the brain that can occur można zrobić, aby pomóc w poprawie naszej kultury ja- Good HSE results do not win contracts on I hope that this campaign will begin a tować życie lub zdrowie. Driven by a concern for the safety of in the case of skull fracture. The presentation was sprin- kości? Wszyscy możemy być wzorem do naśladowania their own; we have to show that we deliver process within every one of us of asking Pierwsza część prelekcji została po- our fellow colleagues who commute to kled with powerful pictures that made a deep impact in dla innych, a może Twoje działanie zrobi różnicę dla ko- high quality in our products and services. what we can do to help improve our qual- prowadzona przez Rafała Buturyna, work by bike and a desire to promote bik- the minds of the trainees and will undoubtedly convince goś innego. Na początku jesieni kampania Apply Quality Culture zawita do Krakowa. Spójrzcie proszę na zaproszenie Some of you have contributed to the success of building our HSE culture during the People First campaign. In the ity culture. We all serve as role models for each other and maybe something you do will make a difference to someone else. który na co dzień pracuje jako ratownik medyczny i w swojej codziennej praktyce często spotyka się z urazami tej grupy ing as a good way to spend your free time, on 11 July our company held a training session on safe biking in the city. a significant portion to start using this protection. Another part of the session was devoted to safe driving in the city. It was led by Michał Zawadzki, who is an 999 w Waszej skrzynce pocztowej. Jednocześnie pamiętajcie, spirit of learning from our successes, we Early this autumn the Apply Quality Cul- uczestników ruchu. W trakcie szkolenia Cycling with a helmet is still not very avid cyclist and takes part in many MTB competitions. że kultura jest zbudowana przez dobre uczynki! Chciałbym skorzystać z tej okazji, by życzyć Wam wszystkim wspaniałych wakacji i z niecierpliwością ocze- are launching the Apply Quality Culture campaign and are aiming for the same enthusiasm and commitment. ture campaign is coming to Krakow. Please look for an invitation in your mailbox. Please remember that culture is built został poruszony temat urazów głowy, które mogą wystąpić w trakcie wypadków z udziałem rowerzystów, takich jak popular in our country, and indeed even cyclists themselves are quite divided as to the practicality of wearing a helmet dur- During the talk he raised issues concerning preparations to be made before biking, traffic laws and bike trails in Kraków, and discussed the most dangerous junctions for kuję spotkania z Wami. This campaign will put quality on the through good deeds! urazy czaszkowo -mózgowe, rany skó- ing daily commutes around the city. Taking cyclists in the city. At the end of the training the partici- table and make us more aware of our chal- I would like to take this opportunity to ry, krwotoki, wstrząśnienia i stłuczenia into account the number of bike accidents pants tried on different bicycle helmets to find the right Wszystkiego dobrego lenges and what we are aiming for. A good wish you all a great summer and am look- mózgu, złamania w obrębie czaszki. Pre- in Kraków and related head injuries, I am size for their heads. Elin Østbø Lunde quality culture, firmly implemented in our ing forward to seeing you all soon. zentacja była okraszona zdjęciami, które a strong advocate of the use of helmets. Employees who took part in the training and declare Quality & Risk Manager in Apply Sørco company, will enhance our performance, mocno zapadły w pamięć uczestnikom They are like seat belts and air bags in a their willingness to ensure their safety, especially when com- increase customer satisfaction and make All the best szkolenia i na pewno przekonały znaczną car: they may not be relevant for many muting to work, will receive a helmet from the company. our everyday lives better. Elin Østbø Lunde ich część do korzystania z tego zabezpie- years of driving, but in that one split sec- Quality & Risk Manager in Apply Sørco czenia. ond they can save your life or health. Waldemar Latocha HSE Manager 888

6 22 czerwca June 2013 Family Day 2013 Trzecie święto rodzinne Apply Poland odbyło się w wypełnionym atrakcjami Chochołowym Dworze, który dzięki swojemu malowniczemu położeniu okazał się idealnym miejscem do miłego spędzenia czasu. Wspaniałą zabawę dla najmłodszych gwarantowało mnóstwo atrakcji, takich jak malowanie twarzy, wszechobecne balony i bańki mydlane, pokazy chemiczne, trampoliny i wspólny taniec, a wszystko pod okiem wiecznie uśmiechniętych i wesołych animatorów. Najodważniejsi mogli spróbować swoich sił we wspinaczce. Nie zabrakło również atrakcji dla starszych uczestników. Wielu z nas uczestniczyło w grze w gigantyczne piłkarzyki i siatkówkę. Inni woleli spędzić czas w cieniu parasoli lub przy grillu. Jak zwykle nie zabrakło również części edukacyjnej. W tym roku mieliśmy możliwość uczestnictwa w inscenizacji oraz szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku komunikacyjnego. Biorąc pod uwagę tegoroczny duży rozwój personalny naszej firmy, wspólnie spędzony dzień pozwolił nam poznać się bliżej i zintegrować, abyśmy przez cały nadchodzący rok czuli się jak jedna rodzina. The third Apply Poland Family Day took place in the fun-filled Chochołowy Manor, which thanks to its picturesque location turned out to be the perfect place to spend a great day. The little ones had a blast thanks to plenty of activities such as face painting, tons of balloons and bubbles, chemical demonstrations, trampolines and group dancing, all under the guidance of the ever smiling and cheerful entertainers. The bravest tried their hand at rock climbing. There were also plenty of activities for older participants. Many of us participated in a giant game of football and volleyball. Others preferred to spend time in the shade of the parasols and enjoy the barbecue. As usual, there was also an educational part. This year we had the opportunity to participate in first aid training during a traffic accident. Given this year s large expansion of our company, the day spent together allowed us to get to know each other a bit better and to integrate, so that throughout the coming year we can begin to feel like a family

7 W ciągłym ruchu In Constant Motion Drużyna piłkarska Apply Poland Apply Poland Football Team W tym roku można rzec DZIEJE SIĘ! Od początku roku bierzemy Skandia Marathon: Zadowoleni zawodnicy po ukończonym wyścigu Skandia Marathon: Satisfied athletes after the finished race W firmie mamy bardzo dobrze rozwiniętą sekcję piłkarską, w której nasi panowie zmagają się z rozgrywkami aktywny udział w wielu różnych dyscyplinach sportowych. Nasza drużyna Zawody Skitour, Zawoja Our team Skitour competition, Zawoja Od lewej From the left: Kinga Drużkowska, Katarzyna Skarbowska, Waldemar Latocha, Konrad Adamczyk Skitour (skitur, skitouring, skituring, foki, foczenie) to górska turystyka narciarska, która łączy w sobie turystykę zimową, alpinizm, narciarstwo zjazdowe i biegowe. treningu byliśmy gotowi już tydzień później wziąć udział w zawodach w Zawoi. Kolejną grupą wspierającą naszą sekcję sportową są rowerzyści, którzy w 18 maja people (Kinga Drużkowska, Grzegorz Zapart, Waldemar Latocha and Katarzyna Skarbowska) placed in the first hundred. Next there was the Marzanna run and the Kraków Marathon (Grzegorz Zapart, Waldemar Latocha). Our guys were in top form and achieved impressive times, giv- trip to the Kežmarok Valley in Slovakia. The course was 12 km and despite the hardships of the trail and bad weather on top, all of them finished the day with smiles on their faces. After this training, we were ready to take pod patronatem Biznes Ligi. Biegacze Podstawowe wyposażenie to specjalne wzięli udział w wyścigu na 22 km. Najlepszy ing us reason to be proud. We also tried part in the competition in Zawoja też nie pozostają w tyle. W kwietniu narty z dołączonymi do nich fokami, któ- okazał się Grzegorz Zapart. Gratulujemy. out a new sports discipline (we re always a week later. odbyły się zawody na dystans 7,1 oraz 21 km w Brzesku. Nasza drużyna licząca 4 osoby (Kinga Drużkowska, Grzegorz Zapart, Waldemar Latocha oraz Katarzyna Skarbowska) zajęła miejsca w pierwszej setce. This year, we can say that things are moving! Since the re umożliwiają podchodzenie pod strome wzniesienia oraz odpowiednie buty i wiązania, w których możliwy jest zarówno zjazd, jak i podchodzenie pod górę. Dzięki skitouringowi zapaleńcy docierają do miejsc niedostępnych dla masowych tury- Zachęcamy więcej osób do korzystania z naszych sekcji sportowych. Tym samym przypominamy o karcie Multi Sport dzięki, której możemy czynnie spędzać wolny czas np. na siłowni, basenie, ściance wspinaczkowej. W końcu w zdrowym ciele up for challenges) Skitouring, which will undoubtedly remain fixed in our memory. Skitouring is a form of mountain ski tourism that combines winter tourism, mountaineering, downhill and cross country skiing. The basic equipment includes special Another group supporting our sports section are cyclists, who on 18 May took part in a 22 km race. Grzegorz Zapart turned out to have the best time. Congratulations Następnie Bieg Marzanny oraz Krakowski Maraton (Grzegorz Zapart, Waldemar Latocha). Nasi panowie podczas biegów pokazali piękną formę oraz osiągnęli imponujący czas, dając nam powody do dumy. Przetestowaliśmy również nową dyscyplinę sportową (wyzwań się raczej nie boimy) Skitour, która chyba beginning of the year we have taken an active part in many different sports. stów, zyskują bezpośredni kontakt z przyrodą i cudownymi krajobrazami. Ekipa licząca 5 osób postanowiła zmierzyć się z czymś nowym i podjęła pierwszą próbę z nowym sportem podczas sobotniego wyjazdu do Doliny Kieżmarskiej na Słowacji. Trasa liczyła 12 km i pomimo trudów na trasie i złych warunków pogodowych na szczycie wszyscy zakończyli zdrowy duch. Our company boasts a very well developed football team, in which our men play matches under the auspices of the Business League. Our runners are also not lagging behind. In April, a 7.1 and 21 km run was skis with seals attached to them that allow you to climb steep hills and adequate boots and bindings that allow you to climb both downhill and uphill. Thanks to skitouring, we are able reach places not accessible to most tourists, gaining direct contact with nature and beautiful landscapes. The five-member team decided to tackle something new and took its first We encourage more people to enjoy our sports section. In this spirit, we want to remind you about the Multi Sport card that allows you to spend your free time actively, such as at the gym, the pool or the climbing wall. After all, a healthy mind dwells in a healthy body. na stałe zostanie w naszej pamięci. dzień z uśmiechami na twarzach. Po takim held in Brzesk. Our team comprising four test of the new sport during a Saturday Luty 2013, dolina Kieżmarska, Słowacja trening przed zawodami February 2013, Kieżmarska valley, Slovakia training before the competition

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations Luty/February 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 17 Modernizacja Elektrowni Konin Modernization of the Power Plant in Konin s.12 Tygrys o dużych aspiracjach s.5 Tiger with big aspirations

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

Scarabeo8. Włoska robota. Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.5. Italian job Scarabeo8. Budownictwo przemysłowe / Industrial building

Scarabeo8. Włoska robota. Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.5. Italian job Scarabeo8. Budownictwo przemysłowe / Industrial building grudzień/december 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 19 Włoska robota Scarabeo8 Italian job Scarabeo8 s.5 Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin Kończy się 2011 rok. Był to czas

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Zaangażuj się Become Involved

Zaangażuj się Become Involved Zaangażuj się Become Involved Zaangażuj się Become Involved Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Foundation for the Development of the Education System Warszawa Warsaw 2012 Publikacja sfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych Centrum z widokiem na przyszłość 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych The Centre with a view over the future 1500 square metres of new conference rooms 2 011 jesień/autumn Spis treści Coraz szybsze tempo

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji Editorial Note

Od Redakcji Editorial Note General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu Outsourcing&More zapraszamy do lektury kilku nowych publikacji. Wspólnie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj!

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj! m a g a z i n e maj 2012 (06) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy zeskanuj! Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie The Royal Lazienki Museum

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

01. Wprowadzenie / Introduction

01. Wprowadzenie / Introduction 01. Wprowadzenie / Introduction Skanska jest innowacyjnym deweloperem przestrzeni biurowych, które dzięki swojej elastyczności i wszechstronności odpowiadają na potrzeby firm o różnych profilach działania

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices

Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2009 Projects prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 1 No 1 2010 Port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego www.airport-poznan.com.pl POZNAN AIRPORT MAGAZINE Let s travel CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki

Bardziej szczegółowo

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand 2014 Szyte na miarę W Centrum Kongresowym Targów Kielce organizowane są nie tylko spotkania biznesowe Custom-made The Targi Kielce s Congress Centre - more than a business venue Marka rozpoznawalna A recognizable

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

#50. Get ready for a Naleśnika i Wesele. Przygotuj się na Dzień. Shrove Tuesday and królewskie. the Royal Wedding

#50. Get ready for a Naleśnika i Wesele. Przygotuj się na Dzień. Shrove Tuesday and królewskie. the Royal Wedding c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #50 / f r e e m a g a z i n e LUTY MARZEC / FEBRUARY MARCH 2011 Podglądnij skandal Investigate architectural architektoniczny Newcastle scandal of Newcastle - czytaj

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo