FAMILY DAY Project Statfjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAMILY DAY 2013. Project Statfjord"

Transkrypt

1 FAMILY DAY 2013 Use Your Head Wear a Helmet! Project Statfjord nr1/2013

2 Dear colleagues, Podhalańskie podsumowanie Highlander Summary Chief s corner News: July 2013 APPLY III office space available (194 m 2 ), new lunchroom fitted out 17th September 2013 Teambuilding for all employees Editor-In-Chief: Kinga Drużkowska Editorial Team: Kasia Skarbowska, Michał Czop, Magda Litwa, Leszek Cich, Kasia Sapalska-Pietrzyk Project, DTP: IKROPKA Cover: Tyniec Monastery in Kraków On the 13th of March this year Apply Poland turned five years old, and today we can look back on the period when our unit was established and how the company has transformed into a multidisciplinary engineering provider for the Norwegian Oil and Gas industry. Good results from previous and going projects and our proven ability to deliver excellent quality on time, forms the foundation for our future activities, where our sister companies in the Apply consortium are preparing their organisations for increased activity level in Krakow. To be able to meet our customers expectations, we must all focus fully on our continuous improvement and the efficiency of our services, foster our ability to act in a creative way and take on new challenges with an open and positive attitude. And with new challenges, new opportunities arise! Opportunities to introduce and welcome new colleagues to our organisation, offering secure and interesting work assignments in an international business. Opportunities to broaden our skills and competencies and last but not least, the possibility to play a role in the company s new endeavours and through this, to enhance Apply Poland s reputation. To be able to provide additional office space to our projects and more suitable lunchroom facilities, the Administration has now completed the Apply III office area and is also making renovations for the new lunchroom. However, and with reference to the expected activity increase, we have already started the process of sourcing new office facilities in Krakow, enabling us to house an organization of up to 250 people in the future, including all necessary support functions and service facilities. I m confident that we all will all give our most positive contributions to the coming changes and that we will support each other in the delivery of our services. Enjoy your reading! Ove Jan Simonsen CEO strategy meeting lutego, gdy wielu z Was rozważało, czy w tym roku już obchodzić Walentynki, czy jednak konsekwentnie nie ulegać zachodnim modom, nasz dzielny Managers Team pod przewodnictwem Managing Directora Ove Jana Simonsena wyruszył na 3-dniowe spotkanie strategiczne do Zakopanego. Uczestnikami tegorocznego spotkania byli ponadto przedstawiciele Zarządu: Artur Pietrzak i Kjell Enok Grude oraz przedstawiciele klientów: reprezentujący Apply Sorco Nick Lamb oraz Apply TB Ole Vidar Djoseland. Celem spotkania było podsumowanie współpracy z klientami w poprzedzającym Nasza ekipa Our team roku i na bazie podsumowań oraz aktualnych wytycznych opracowanie strategii i budżetu na rok Każdy z uczestników spotkania wystąpił z prezentacją. Prezentacje dotyczyły różnych aspektów funkcjonowania APPLY Poland, pozwalając na uzyskanie szerokiego spojrzenia na kluczowe w roku 2013 kwestie. Napięty grafik objął również niezwykle interesujące szkolenie/warsztat w zakresie komunikacji międzykulturowej. W trakcie krótkiego pobytu w Zakopanem udało się w pełni zrealizować przewidziany program, a nasi goście mieli okazję i przyjemność zapoznać się z urokami Podhala i posmakować lokalnych Wycieczka do Doliny Chochołowskiej (w tle schronisko) Trip to Chochołowska Valley (mountain lodge in the back) przysmaków. The participants of this year s event ticipants gave a presentation. The presentations covered were also representatives of Management various aspects of APPLY Poland, allowing for a broad Artur Pietrzak and Kjell Enok Grude as look at key issues in The tight schedule also included an interesting training/workshop on intercultural On 12 February, when many of you were well as client representatives: Nick Lamb deciding whether to celebrate Valentine s representing Apply Sorco and Ole Vidar communication. Day this year, or to take a stand and not Djoseland representing Apply TB. During this short stay in Zakopane we were able to yield to Western fashions, our brave Managers Team, under the leadership of Man- summarise client work in the previous year had the opportunity and pleasure to see the wonders of The purpose of the meeting was to fully accomplish the intended program, and our guests aging Director Ove Jan Simonsen, embarked on a three-day strategic meeting 2013 on the basis of these summaries as and to develop a strategy and budget for Podhale and taste the local delicacies. to Zakopane. well as current guidelines. Each of the par- 333 Professionally 222

3 Klucz do efektywności The Key to Efficiency PROJEKT PROJECT STATFJORD Sekcja skupia doświadczonych inżynierów z branży elektrycznej, mechanicznej i sanitarnej, co w połączeniu ze specjalistycznymi narzędziami do modelowania i projektowania w 3D pozwala nam na opracowywanie kom- Sekcja Civil w Apply Poland liczy obecnie 14 inżynierów. W czerwcu Pole naftowe Statfjord Pole naftowe Statfjord jest jednym z największych pól ropy naftowej i gazu ziemnego w Sektorze Norweskim Morza Północnego zarządzanego przez Statoil. W szczytowym etapie wydobycie ropy jest również wymiana istniejącego systemu sterowania SIEMENS i zastąpienie go nowym systemem KONGSBERG. W prace modernizacyjne zaangażowane są głównie branże: Bezpieczeństwo Techniczne (6 pracow- pletnych i dobrze skoordynowanych została osiągało ponad baryłek dziennie ników AP); projektów. Obecnie wszystkie wielobranżowe projekty realizowane w naszym zespole są w całości wykonywane w technologii BIM (Building Information Modeling) z użyciem najnowocześniejszego oprogramowania uzupełniona o section managera, który okazał się kluczem do ( m 3 ). Ropa jest przesyłana statkami bezpośrednio do rafinerii, zaś gaz płynie rurociągiem Statpipe na ląd. Obecnie na polu naftowym pracują trzy stojące (betonowe) platformy SFA, SFB, SFC. Planuje się, że pole naftowe bę- Automatyka (11 pracowników AP); Konstrukcja (1 pracownik AP); Projekt będzie trwał do r. STB zgodnego z uniwersalnym standardem efektywnego dzie użytkowane do 2031 r. wymiany danych IFC (Industry Foundation Classes). Jeden z naszych projektów, który obecnie jest w końcowej fazie budowy, to biurowiec dla Apply Sørco, zlokalizowany na południe od Stavanger. Na ponad m 2 mieści parking na 150 samochodów i ponad 300 rowerów, funkcjonowania zespołu przy stałym wzroście liczby projektowanych obiektów. Przedstawiciele sekcji Civil w Stavanger The representatives of the Civil Section in Stavanger. Od lewej From left: Paweł Ochrymowicz, Finn E. Helland, Wojciech Cabaj, Przemysław Bógdoł, Paweł Mazur, Paweł Koterba, Michał Czop, Ole Vidar Djøseland, Marek Piotrowicz, Katarzyna Dąbek Projekt Statfjord zakres pracy W zakresie prac jest wymiana istniejącego systemu detekcji gazu i pożaru na platformie SFB i SFC, który obecnie jest przestarzały i stanowi ryzyko utraty produkcji oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Obecny system składa się głównie About Statfjord Field The Statfjord oil field is an enormous oil and gas field in the Norwegian sector of the North Sea operated by Statoil. At peak production it produces over 700,000 barrels (110,000 m 3 ) of oil per day. Oil is loaded offshore and taken directly to refineries, while gas is transported via the Stat- 6 pięter biurowych, duże, jasne atrium, odpowiedzialnymi za projekt C5, aby wy- than 300 bicycles, six office floors, a large, STC kantynę oraz przestronny taras. mienić doświadczenia i sprawdzić, jak na- bright atrium, a canteen and a spacious are now outdated technology and are W końcowej fazie realizacji są pro- sze rozwiązania działają w praktyce. terrace. a risk for the loss of production and a jekty centrum handlowego z częścią mieszkalną w Sandnes oraz dużego kompleksu budynków wielorodzinnych we wschodniej części Stavanger. The Civil Section of Apply Poland The section brings together experienced Other projects in their final phase include a shopping centre in a residential area of Sandnes and a large multi-building complex in east Stavanger. In the coming reduced safety level. The existing field equipment consists mainly of heat detectors and catalytic gas detectors, which are not optimised in order to ensure Professionally W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace projektowe nad rozbudową hotelu HQ Edvard Grieg w Bergen, budynku biurowego dla Apply Leirvik na wyspie Stord oraz nowego kompleksu serwisowego dla Volvo w Haukås- Bergen. Z uwagi na różnice w standardach currently has 14 engineers. In June, it added a new section manager, who turned out to electrical, mechanical and sanitary engineers, and together with specialized 3D modelling and designing tools, allows us to develop complete and well-coordinated projects. Currently, all of the multidisciplinary projects developed by our team are made using BIM (Building Information Modelling) technology with the use of weeks, work will begin on the expansion project of the HQ Edvard Grieg hotel in Bergen, an office building for Apply Leirvik on the island of Stord and a new service complex for Volvo in Haukås-Bergen. Due to the differences in standards and engineering solutions between Poland and Norway, it is very important for early gas leakage and fire detection. In order to meet higher safety standards, our responsibilities include the replacement of old detectors and the installation of new fire and gas detectors Zespół z Krakowa, Stavanger oraz pracownicy Statoil Cracow Team / Stavanger Team / Statoil (methane, methanol, H2S, etc.). Moreover, the scope of work also includes the replacement of z detektorów termicznych i katalitycznych pipe pipeline to mainland Norway. detektorów gazu, które nie są optymalne The Statfjord field has three Condeep the old SIEMENS system and the installation of a new 555 Professionally oraz rozwiązaniach inżynieryjnych pomiędzy Polską a Norwegią bardzo ważne dla naszej sekcji jest to, aby pozostawać w kontakcie z norweskimi partnerami i stale uczyć się od siebie nawzajem. Dlatego w czerwcu nasz be the key to the effective functioning of the team with its growing the newest software compatible with the IFC (Industry Foundation Classes) universal standard for data exchange. One of our projects, which is currently in the final stages of construction, is the office building for Apply Sørco, located our section to keep in touch with our Norwegian partners and constantly learn from each other. Therefore, in June our team visited a construction site for the second time and met with local engineers responsible for the design of C5 to ex- w celu wczesnego wykrycia pożaru lub wycieku gazu. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy instalacji, w naszym zakresie jest wymiana istniejących przestarzałych detektorów i zastąpienie ich nowoczesnymi detekto- concrete production platforms: SFA, SFB and SFC. Statfjord is scheduled to remain active until Project Statfjord Scope of Work The scope of the work includes the re- system based on KONGSBERG devices. Major disciplines involved in the project include: Technical Safety (6 employees of AP); Instrumentation (11 employees of AP); Structure (1 employee of AP). zespół po raz drugi odwiedził budowę i spotkał się z tamtejszymi inżynierami number of projects. south of Stavanger. The over 25,000 m 2 lot includes parking for 150 cars and more change experiences and to see how our solutions work in practice. rami płomienia, gazów (metanu, metanolu, H2S itp.). Ponadto w zakresie prac placement of the former fire and gas system on the SFC and SFB platforms, which The duration of the project is until

4 Pomocna dłoń Helping Hand APPly Poland NA INŻYNIERSKICH TARGACH Pracy APPly Poland AT ENGINEERING JOB FAIR Professionally W grudniu zeszłego roku w naszej firmie została powołana komisja CSR (Corporate Social Responsibility). W jej skład wchodzą: Celina Sekuła, Katarzyna Dąbek, Katarzyna Sapalska-Pietrzyk, Waldemar Latocha, Robert Kubat. W obecnym roku wybraliśmy następujące cele, które będziemy finansować: Zespół Szkół Specjalnych im. Świętego Mikołaja w Krakowie Pomoc dla pracowników Fundacja Na Start Rezerwa Z funduszy przeznaczonych na pomoc dla pracowników udało nam się pokryć część kwoty turnusów rehabilitacyjnych dla Kubusia synka naszego kolegi. Udostępniliśmy również na kilka dni nasz apartament w Zakopanem dla uczniów szkoły Świętego Mikołaja. Fundusze z rezerwy będą rozdysponowane pod koniec roku. W okresie Bożego Narodzenia dzięki Waszemu zaangażowaniu w akcję Szlachetna Paczka udało nam zebrać środki i wspólnie przygotować zakupy świąteczne dla dwóch potrzebujących rodzin. Firma również dołączyła się do akcji dokładając do puli równowartość zebranych przez pracowników środków. Dziękujemy wszystkim za hojność i wsparcie. In December of last year, the CSR (Corporate Social Responsibility) committee was established in our company. It includes: Celina Sekuła, Katarzyna Dąbek, Katarzyna Sapalska-Pietrzyk, Waldemar Latocha, and Robert Kubat. In the current year we have chosen the following goals, which we will fund: Świętego Mikołaja Special Schools in Kraków Assistance for employees Na Start Foundation Reserve From the funds allocated to help employees we were able to cover part of the costs of rehabilitation for Kubuś, the son of our colleague. We also made our apartment in Zakopane available for a few days for students of the Świętego Mikołaja school. The funds in the reserve will be distributed at the end of the year. Thanks to your commitment in the Szlachetna Paczka charity, we were able to raise funds and together provide Christmas gifts for two needy families during the holiday season. The company also joined in on the action, matching the funds the employees had collected. Thank you all for your generosity and support. Aktywny dzień naszych pracowników Busy day for our employees Targi odbyły się w hali Wisły w dniu 14 marca i przyciągnęły rzeszę studentów i absolwentów krakowskich uczelni technicznych. Spotkanie takie umożliwia im uzyskanie najbardziej aktualnych informacji o firmach prezentujących się na targach, prowadzonych przez nie procesach rekrutacyjnych oraz oczekiwaniach stawianych potencjalnym pracownikom. Koleżanki z działu HR odpowiadały na pytania o naszej firmie, warunkach zatrudnienia, oferowanych benefitach, ofertach pracy, a koledzy z działów technicznych opowiadali o prowadzonych przez naszą firmę projektach, wykorzystywanych technologiach i specyfice pracy w branży oil & gas. O dużym zainteresowaniu naszą firmą mogą świadczyć tłumy, które oblegały nasze specjalnie na tę okazję zaprojektowane stoisko, ilość rozdanych materiałów, ulotek, materiałów reklamowych oraz pięknych czerwonych jabłek. Mamy już pierwsze owoce pobytu na targach od lipca gościmy w naszej firmie na praktykach wakacyjnych 3 studentów z AGH. Dział HR oraz White Disciplines na stanowisku Apply Poland HR and White Disciplines representatives at AP stand W związku z planami rozwoju naszej firmy oraz dużą frekwencją na opisanym powyżej wydarzeniu z całą pewnością jeszcze w tym roku pojawimy się również na innych krakowskich uczelniach. Mamy nadzieję, że wśród odwiedzających nasze stoisko znajdą się przyszli pracownicy naszej firmy. Do zobaczenia Wasz dział HR 2013 Nasza firma wzięła udział w organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów BEST Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie XV Inżynierskich Targach Pracy. This year, our company took part in the XV Engineering Job Fair, organised by the BEST Student Association of the AGH University of Science and Technology in Kraków. The fair was held at the Wisła Hall on 14 March and attracted a crowd of students and graduates of Kraków technical universities. Such a meeting allowed them to obtain the most current information about the companies presenting at the fair, their recruitment processes and their expectations of potential employees. Our colleagues from the HR department responded to questions about our company, conditions of employment, the benefits offered and job offers, while our colleagues from the technical departments talked about our on-going projects, the technologies used and the specifics of working in the oil & gas industry. The great interest in our company was evidenced by the crowds that besieged our specially designed stand and the number of materials, leaflets, advertising materials and beautiful red apples we distributed. We already have the first fruits from our time at the fair: from July we have employed three students from AGH for their summer internships. As a result of our company s development plans and the large turnout for the event described above, surely this year we will be showing up at other Kraków universities. We hope that future employees of our company will be among the visitors to our stand. See you, Your HR Department 777 Positively 666

5 Apply Quality Culture wkrótce w Krakowie coming to KRAKÓW Rusz głową i załóż kask! Use Your Head Wear a Helmet! Jazda na rowerze staje się coraz bardziej Kolejna część spotkania była poświęco- popularna, coraz więcej osób przesiada na bezpiecznej jeździe po mieście. Została się na dwa kółka. Przy okazji ten rodzaj poprowadzona przez Michała Zawadzkie- Dobra jakość, spójność i wysoka wydajność, a także silny nacisk na zarządzanie ryzykiem stanowią kluczowe elementy tworzenia silnego przedsiębiorstwa. Według Statoil, który jest naszym największym klientem, mamy możliwości poprawy jakości. Dobre wyniki HSE nie wy- Forum Apply AS i Apply HSE&Q zainicjowało kampanię jakości dla wszystkich spółek w grupie Apply. Widzieliśmy, że chociaż nasze cele w HSE przynoszą zadowalające wyniki i Apply jest obecnie najlepsze w swojej klasie, nacisk na zapewnienie jakości nie jest wystarczający. aktywności służy zdrowiu, a w mieście pozwala także omijać korki i oszczędzić czas. Rower jest po prostu doskonałą alternatywą dla autobusu, tramwaju czy samochodu. go, osobę intensywnie korzystającą z roweru, uczestnika wielu zawodów MTB. W trakcie pogadanki zostały poruszone kwestie dotyczące przygotowania jednośladu do jazdy, przepisy ruchu drogowego, grywają kontraktów, musimy więc pokazać, że dbamy o wysoką jakość naszych produktów i usług. Apply AS and the Apply W trosce o bezpieczeństwo kolegów dojeżdżających do pracy rowerem oraz trasy rowerowe w Krakowie oraz omówione najniebezpieczniejsze skrzyżowania dla Niektórzy z Was przyczynili się do sukcesu budowa- HSE&Q forum has w celu rozpropagowania roweru jako rowerzystów w mieście. nia naszej kultury HSE podczas kampanii People First. Pamiętając o tym osiągnięciu, uruchamiamy kampanię Apply Quality Culture, licząc na Wasz entuzjazm i zaangażowanie. Ta kampania kładzie nacisk właśnie na jakość i ma sprawić, abyśmy byli bardziej świadomi naszych wy- initiated a quality campaign for all companies in the Apply group. We have seen that while our HSE focus is paying off and Apply is sposobu na spędzenie wolnego czasów w dniu 11 lipca w naszej firmie odbyło się szkolenie dotyczące bezpiecznego poruszania się na rowerze w mieście. Jazda na rowerze w kasku jest wciąż mało popularna w naszym kraju, zresztą Na koniec szkolenia pracownicy przymierzyli kaski rowerowe celem ich dopasowania do rozmiaru głowy. Pracownicy, którzy wzięli udział w prelekcjach i deklarują chęć zadbania o swoje bezpieczeństwo, szczególnie w trakcie do- zwań i celów. Dbanie o jakość zwiększy naszą wydaj- currently the best in its samo środowisko cyklistów jest bardzo jazdu do pracy, otrzymają od firmy kask. ność, poprawi zadowolenie klientów, a także sprawi, że nasza zawodowa codziennośc stanie się po prostu lepsza. Kampania będzie koncentrować się na budowaniu class, the focus on Quality Assurance is not on the same level. mocno podzielone co do przydatności kasku w codziennym poruszaniu się po mieście. Biorąc pod uwagę ilość wypadków na rowerze w Krakowie i związanych Cycling is becoming increasingly popu- The first part of the training was conducted by Rafał kultury jakości, zgodności oraz na filozofii przywództwa. Good quality, high and consistent perfor- The campaign will focus on building a z nimi urazów głowy, jestem zdecydowa- lar, with more and more people getting Buturyn, who works as a paramedic and often encoun- Zostanie ona uruchomiona w Stavanger, Bergen, w Kra- mance as well as a strong focus on manag- culture of quality and will introduce com- nym zwolennikiem korzystania z kasku. around on two wheels. In addition, there ters injuries sustained by cyclists in his daily practice. Dur- kowie i Aberdeen i jest ona obligatoryjna dla wszystkich ing our risks are all vital elements in creating pliance and leadership philosophy. It will Jest on jak pasy bezpieczeństwa i podusz- are the health benefits and the perks of ing the training, he brought up the topic of head injuries pracowników pracujących w Apply Sørco. a healthy and profitable company. According be run in Stavanger, Bergen, Krakow and ki powietrzne w samochodzie. Mogą nie avoiding traffic jams and saving time trav- that can occur during accidents involving cyclists such as Mam nadzieję, że ta kampania rozpocznie proces to Statoil, which is our biggest customer, we Aberdeen and is mandatory for all person- mieć znaczenia przez wiele lat jazdy, ale elling in the city. The bike is simply the per- cranial and cerebral injuries, skin wounds, bleeding and w każdym z nas, pomoże odpowiedzieć na pytanie: co have the potential to improve our quality. nel working with Apply Sørco. w tym jednym ułamku sekundy mogą ura- fect alternative to a bus, train or car. concussions and contusions of the brain that can occur można zrobić, aby pomóc w poprawie naszej kultury ja- Good HSE results do not win contracts on I hope that this campaign will begin a tować życie lub zdrowie. Driven by a concern for the safety of in the case of skull fracture. The presentation was sprin- kości? Wszyscy możemy być wzorem do naśladowania their own; we have to show that we deliver process within every one of us of asking Pierwsza część prelekcji została po- our fellow colleagues who commute to kled with powerful pictures that made a deep impact in dla innych, a może Twoje działanie zrobi różnicę dla ko- high quality in our products and services. what we can do to help improve our qual- prowadzona przez Rafała Buturyna, work by bike and a desire to promote bik- the minds of the trainees and will undoubtedly convince goś innego. Na początku jesieni kampania Apply Quality Culture zawita do Krakowa. Spójrzcie proszę na zaproszenie Some of you have contributed to the success of building our HSE culture during the People First campaign. In the ity culture. We all serve as role models for each other and maybe something you do will make a difference to someone else. który na co dzień pracuje jako ratownik medyczny i w swojej codziennej praktyce często spotyka się z urazami tej grupy ing as a good way to spend your free time, on 11 July our company held a training session on safe biking in the city. a significant portion to start using this protection. Another part of the session was devoted to safe driving in the city. It was led by Michał Zawadzki, who is an 999 w Waszej skrzynce pocztowej. Jednocześnie pamiętajcie, spirit of learning from our successes, we Early this autumn the Apply Quality Cul- uczestników ruchu. W trakcie szkolenia Cycling with a helmet is still not very avid cyclist and takes part in many MTB competitions. że kultura jest zbudowana przez dobre uczynki! Chciałbym skorzystać z tej okazji, by życzyć Wam wszystkim wspaniałych wakacji i z niecierpliwością ocze- are launching the Apply Quality Culture campaign and are aiming for the same enthusiasm and commitment. ture campaign is coming to Krakow. Please look for an invitation in your mailbox. Please remember that culture is built został poruszony temat urazów głowy, które mogą wystąpić w trakcie wypadków z udziałem rowerzystów, takich jak popular in our country, and indeed even cyclists themselves are quite divided as to the practicality of wearing a helmet dur- During the talk he raised issues concerning preparations to be made before biking, traffic laws and bike trails in Kraków, and discussed the most dangerous junctions for kuję spotkania z Wami. This campaign will put quality on the through good deeds! urazy czaszkowo -mózgowe, rany skó- ing daily commutes around the city. Taking cyclists in the city. At the end of the training the partici- table and make us more aware of our chal- I would like to take this opportunity to ry, krwotoki, wstrząśnienia i stłuczenia into account the number of bike accidents pants tried on different bicycle helmets to find the right Wszystkiego dobrego lenges and what we are aiming for. A good wish you all a great summer and am look- mózgu, złamania w obrębie czaszki. Pre- in Kraków and related head injuries, I am size for their heads. Elin Østbø Lunde quality culture, firmly implemented in our ing forward to seeing you all soon. zentacja była okraszona zdjęciami, które a strong advocate of the use of helmets. Employees who took part in the training and declare Quality & Risk Manager in Apply Sørco company, will enhance our performance, mocno zapadły w pamięć uczestnikom They are like seat belts and air bags in a their willingness to ensure their safety, especially when com- increase customer satisfaction and make All the best szkolenia i na pewno przekonały znaczną car: they may not be relevant for many muting to work, will receive a helmet from the company. our everyday lives better. Elin Østbø Lunde ich część do korzystania z tego zabezpie- years of driving, but in that one split sec- Quality & Risk Manager in Apply Sørco czenia. ond they can save your life or health. Waldemar Latocha HSE Manager 888

6 22 czerwca June 2013 Family Day 2013 Trzecie święto rodzinne Apply Poland odbyło się w wypełnionym atrakcjami Chochołowym Dworze, który dzięki swojemu malowniczemu położeniu okazał się idealnym miejscem do miłego spędzenia czasu. Wspaniałą zabawę dla najmłodszych gwarantowało mnóstwo atrakcji, takich jak malowanie twarzy, wszechobecne balony i bańki mydlane, pokazy chemiczne, trampoliny i wspólny taniec, a wszystko pod okiem wiecznie uśmiechniętych i wesołych animatorów. Najodważniejsi mogli spróbować swoich sił we wspinaczce. Nie zabrakło również atrakcji dla starszych uczestników. Wielu z nas uczestniczyło w grze w gigantyczne piłkarzyki i siatkówkę. Inni woleli spędzić czas w cieniu parasoli lub przy grillu. Jak zwykle nie zabrakło również części edukacyjnej. W tym roku mieliśmy możliwość uczestnictwa w inscenizacji oraz szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku komunikacyjnego. Biorąc pod uwagę tegoroczny duży rozwój personalny naszej firmy, wspólnie spędzony dzień pozwolił nam poznać się bliżej i zintegrować, abyśmy przez cały nadchodzący rok czuli się jak jedna rodzina. The third Apply Poland Family Day took place in the fun-filled Chochołowy Manor, which thanks to its picturesque location turned out to be the perfect place to spend a great day. The little ones had a blast thanks to plenty of activities such as face painting, tons of balloons and bubbles, chemical demonstrations, trampolines and group dancing, all under the guidance of the ever smiling and cheerful entertainers. The bravest tried their hand at rock climbing. There were also plenty of activities for older participants. Many of us participated in a giant game of football and volleyball. Others preferred to spend time in the shade of the parasols and enjoy the barbecue. As usual, there was also an educational part. This year we had the opportunity to participate in first aid training during a traffic accident. Given this year s large expansion of our company, the day spent together allowed us to get to know each other a bit better and to integrate, so that throughout the coming year we can begin to feel like a family

7 W ciągłym ruchu In Constant Motion Drużyna piłkarska Apply Poland Apply Poland Football Team W tym roku można rzec DZIEJE SIĘ! Od początku roku bierzemy Skandia Marathon: Zadowoleni zawodnicy po ukończonym wyścigu Skandia Marathon: Satisfied athletes after the finished race W firmie mamy bardzo dobrze rozwiniętą sekcję piłkarską, w której nasi panowie zmagają się z rozgrywkami aktywny udział w wielu różnych dyscyplinach sportowych. Nasza drużyna Zawody Skitour, Zawoja Our team Skitour competition, Zawoja Od lewej From the left: Kinga Drużkowska, Katarzyna Skarbowska, Waldemar Latocha, Konrad Adamczyk Skitour (skitur, skitouring, skituring, foki, foczenie) to górska turystyka narciarska, która łączy w sobie turystykę zimową, alpinizm, narciarstwo zjazdowe i biegowe. treningu byliśmy gotowi już tydzień później wziąć udział w zawodach w Zawoi. Kolejną grupą wspierającą naszą sekcję sportową są rowerzyści, którzy w 18 maja people (Kinga Drużkowska, Grzegorz Zapart, Waldemar Latocha and Katarzyna Skarbowska) placed in the first hundred. Next there was the Marzanna run and the Kraków Marathon (Grzegorz Zapart, Waldemar Latocha). Our guys were in top form and achieved impressive times, giv- trip to the Kežmarok Valley in Slovakia. The course was 12 km and despite the hardships of the trail and bad weather on top, all of them finished the day with smiles on their faces. After this training, we were ready to take pod patronatem Biznes Ligi. Biegacze Podstawowe wyposażenie to specjalne wzięli udział w wyścigu na 22 km. Najlepszy ing us reason to be proud. We also tried part in the competition in Zawoja też nie pozostają w tyle. W kwietniu narty z dołączonymi do nich fokami, któ- okazał się Grzegorz Zapart. Gratulujemy. out a new sports discipline (we re always a week later. odbyły się zawody na dystans 7,1 oraz 21 km w Brzesku. Nasza drużyna licząca 4 osoby (Kinga Drużkowska, Grzegorz Zapart, Waldemar Latocha oraz Katarzyna Skarbowska) zajęła miejsca w pierwszej setce. This year, we can say that things are moving! Since the re umożliwiają podchodzenie pod strome wzniesienia oraz odpowiednie buty i wiązania, w których możliwy jest zarówno zjazd, jak i podchodzenie pod górę. Dzięki skitouringowi zapaleńcy docierają do miejsc niedostępnych dla masowych tury- Zachęcamy więcej osób do korzystania z naszych sekcji sportowych. Tym samym przypominamy o karcie Multi Sport dzięki, której możemy czynnie spędzać wolny czas np. na siłowni, basenie, ściance wspinaczkowej. W końcu w zdrowym ciele up for challenges) Skitouring, which will undoubtedly remain fixed in our memory. Skitouring is a form of mountain ski tourism that combines winter tourism, mountaineering, downhill and cross country skiing. The basic equipment includes special Another group supporting our sports section are cyclists, who on 18 May took part in a 22 km race. Grzegorz Zapart turned out to have the best time. Congratulations Następnie Bieg Marzanny oraz Krakowski Maraton (Grzegorz Zapart, Waldemar Latocha). Nasi panowie podczas biegów pokazali piękną formę oraz osiągnęli imponujący czas, dając nam powody do dumy. Przetestowaliśmy również nową dyscyplinę sportową (wyzwań się raczej nie boimy) Skitour, która chyba beginning of the year we have taken an active part in many different sports. stów, zyskują bezpośredni kontakt z przyrodą i cudownymi krajobrazami. Ekipa licząca 5 osób postanowiła zmierzyć się z czymś nowym i podjęła pierwszą próbę z nowym sportem podczas sobotniego wyjazdu do Doliny Kieżmarskiej na Słowacji. Trasa liczyła 12 km i pomimo trudów na trasie i złych warunków pogodowych na szczycie wszyscy zakończyli zdrowy duch. Our company boasts a very well developed football team, in which our men play matches under the auspices of the Business League. Our runners are also not lagging behind. In April, a 7.1 and 21 km run was skis with seals attached to them that allow you to climb steep hills and adequate boots and bindings that allow you to climb both downhill and uphill. Thanks to skitouring, we are able reach places not accessible to most tourists, gaining direct contact with nature and beautiful landscapes. The five-member team decided to tackle something new and took its first We encourage more people to enjoy our sports section. In this spirit, we want to remind you about the Multi Sport card that allows you to spend your free time actively, such as at the gym, the pool or the climbing wall. After all, a healthy mind dwells in a healthy body. na stałe zostanie w naszej pamięci. dzień z uśmiechami na twarzach. Po takim held in Brzesk. Our team comprising four test of the new sport during a Saturday Luty 2013, dolina Kieżmarska, Słowacja trening przed zawodami February 2013, Kieżmarska valley, Slovakia training before the competition

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle WSTĘP Naszym celem było stworzenie niepowtarzalnego miejsca na mapie Krakowa, charakteryzującego się doskonałą lokalizacją, unikalnymi widokami oraz elastyczną aranżacją przestrzeni. Miejsca, które w naturalny

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Triathlon w Dąbrowie Górniczej oraz Morawskośląski Związek Triathlonu w Ostrawie zapraszają na MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ w ramach Morawskośląskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press )

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press ) TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.). 1984. Student writers at work. New York: St. Martin Press ) [dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź = 10 p.] 1. H rozwiązanie podane

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Oticon Polska Production (OPP)

Oticon Polska Production (OPP) (OPP) Krzysztof Kowalski General Manager 24 September 2008 Krzysztof Kowalski Biography General Manager Education Technical University of Szczecin, Electromechanical Engineering West Pomeranian Business

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo