System identyfikacji wizualnej Dolnośląskiego Szlaku Ekomuzeów.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System identyfikacji wizualnej Dolnośląskiego Szlaku Ekomuzeów. www.lgdpit.pl www.wrzosowakraina.pl www.lgdodra.pl"

Transkrypt

1 System identyfikacji wizualnej Dolnośląskiego Szlaku Ekomuzeów

2 Spis treści 2

3 3 1. Definicja znaku DSE Znak DSE jednolitą, spójną kompozycją napisu i sygnetu, która stanowi całość wizualną. Elementy barwne i kształt znaku mają nawiązywać do charakteru regionu, jego komplementarności. Barwy prowadzące logotypu są jednoznaczne w czytelności idei znaku DSE. Elementem prowadzącym logotypu DSE jest sygnet - nawiązuje on do idei integracji, multidyscyplinarności, wspólnego działania, ekologi, wymiary doświadczeń. Atraktorem uwagi wiążącym całość jest niejako symbol płynącej wody, która łączy wszystkie działania. Spina ideowo i partnersko relację Dolnośląskich Ekomuzeów.

4 1a. Pojęciowe znaczenie logotypu 4 Aby doprecyzować pojęciowe znaczenie logotypu DSE należy brać pod uwagę słowa kluczowe dotyczące poszczególnych formacji informacyjnych znaku. dziedzictwo TOŻSAMOŚĆ WARTOŚĆ NIEMATERIALNA REGIONU CIĄGŁOŚĆ HISTORYCZNA ŚWIADOMOŚĆ HISTORYCZNA ŹRÓDŁO POCHODZENIA TOŻSAMOŚĆ GEOGRAFICZNA IDEA CIĄGŁEJ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ RUCH ISTOTA ŻYCIA

5 5 1a. Pojęciowe znaczenie logotypu Ekomuzeum to otwarte muzeum tematyczne, którego obiekty i eksponaty, rozproszone w terenie, tworzą żywą kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich naturalnego występowania. W przeciwieństwie do konwencjonalnych muzeów, taka forma prezentacji obiektów i wydarzeń pozwala na ukazanie ich całościowo w swoim otoczeniu, nie zaś wyrwane z kontekstu. Ekomuzea dają więc, ogromną szansę zaprezentowania różnorodnych walorów danego obszaru, składających się na dziedzictwo ludzi i charakter miejsca. PRZYNALEŻNOŚĆ GEOGRAFICZNA SPECYFIKA REGIONU WARTOŚĆ i BYT MATERIALNY EKOLOGIA, ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE ŚWIADOMOŚC POKOLENIOWA WSPÓŁISTNIENIE POKOLENIOWE ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH INWESTOWANIE W ZASOBY LUDZKIE POMOC w ROZWOJU REGIONU

6 2. Budowa techniczna znaku 6

7 7 3. Ogólna charakterystyka znaku / Sygnet

8 4. Charakterystyka znaku pod kątem pola ochronnego 8 X1 X1 X1 Obszar płaski pola ochronnego znaku DSE X1 Obszar pola ochronnego Obszar pola ochronnego X1 Obszar płaski pola ochronnego znaku DSE X1 X1 X1 X1 X1 Obszar pola ochronnego znaku DSE wyraża się poprzez relację kształtu litery D wpisaną w kwadrat. Relacja boków kwadratu jest jednoznaczna z wysokością i szerokością pola ochronnego znaku DSE. Pole ochronne znaku DSE mierzone jest od krawędzi optycznej zawartej w obrysie prostokąta nałożonego na znak DSE.

9 9 5. Ogólna charakterystyka znaku / Kolorystyka znaku c0m0y0k75 RGB Pantone 425 c100m0y25k0 RGB 008FB1 Pantone 7467 c50m0y100k0 RGB 9CB73A Pantone 376 c0m100y85k20 RGB A32E34 Pantone 704

10 5a. Ogólna charakterystyka znaku / Kolorystyka znaku / wersja achromatyczna 10 K=100 K=75 K=50 K=25

11 11 5b. Ogólna charakterystyka znaku / Kolorystyka znaku / wersja odwrócona K=100 K=0

12 6. Typografia znaku 12 Font podstawowy użyty w znaku: Amor Serif Pro (normal, italic, bold, bold italic) ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwxyz Font zastępczy użyty w znaku: PT Serif (normal, italic, bold, bold italic) ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwxyz Font zastępczy zgodnie z licencją CC można pobrać tu: i

13 13 6a. Typografia znaku / fonty w użyciu projektowym publikacji i materiałów DSE Do celów projektowych należy używać fontów rodzin dostępnych w licencji do użytku bezpłatnego. W celu ujednolicenia typografii materiałów różnych partnerów należy stosować zamiennie dwa kroje pisma. Krój szeryfowy, ozdobny - PT SERIF (składy dziełowe, korespondencja, itp.) Krój groteskowy, prosty - PT SANS (składy afiszowe, plakaty, itp.) Font podstawowy, użytkowy: PT Serif (normal, italic, bold, bold italic) ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwxyz Font zastępczy zgodnie z licencją CC można pobrać tu: i Font zastępczy, użytkowy: Georgia (normal, italic, bold, bold italic) ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwxyz Font podstawowy, użytkowy: PT Sans (normal, italic, bold, bold italic) Font zastępczy, użytkowy: Arial CE (normal, italic, bold, bold italic) i Font ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwxyz zastępczy zgodnie z licencją CC można pobrać tu: ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwxyz

14 7. Dopuszczalne stosowanie znaku na polach równomiernych 14 Dopuszczalne stosowanie znaku DSE polega na stosowaniu znaku na różnych polach eksploatacji wizualnej wyłącznie z polem ochronnym znaku. Pole ochronne znaku umożliwia czytelność, rozpoznawalność znaku przy różnych skalach wielkości znaku. Stosowanie znaku na polach wizualnych optycznych równomiernych i nierównomiernych pozwala na wzmocnienie czytelności i wizerunku DSE.

15 15 8. Niedopuszczalne formy stosowania znaku A1 Nie wolno stosować znak pozbawiony pola ochronnego znaku. A4 Nie wolno zmieniać kolorostyki barwnej znaku na inną, niż opisana wcześniej w dokumencie. A2 Nie wolno stosować znak ze zmienioną formacją znaku. Merytoryczną i barwną. A5 Nie wolno zmieniać formacji znaku pod względem wizualnym. Zabronione jest uzupełnianie znaku, dodawanie innych elementów kompozycji znaku. A3 Nie wolno zmieniać, skalować nieproporcjonalnie znaku względem oryginału. A6 Nie wolno stosować zamiennika znaku w postaci tzw. outline u. Znak musi zawierać właściwe kolory i wypełnienia zgodnę z systemem znaku.

16 9. Stosowanie znaku DSE ze znakiem partnerskim (relacja wielkości pola znaku) 16 Stosowanie znaku DSE samodzielnie WARIANT 1 1/4 a a 1/4 a Stosowanie znaku DSE z logotypem partnerskim i opisem tekstowym muzeum WARIANT 2 1/2 a a 1/4 a 1/4 a Ekomuzeum Cysterskie

17 17 9a. Stosowanie znaku DSE ze znakiem partnerskim (relacja wielkości pola znaku) WARIANT 3 1/2 a a 1/2 a Stosowanie znaku DSE wyłaczenie z opisem tekstowym muzeum Ekomuzeum Cysterskie WARIANT 4 2/3 A a 1/3 a Stosowanie znaku DSE wyłaczenie z logotypem partnerskim.

18 10. Stosowanie znaku DSE ze znakami grantodawców 18 Stosowanie znaku z logotypami partnera i grantodawców zamyka się z obszarze poziomego obszaru informacyjnego. Logotyp DSE Logotyp partnera A Relacja wysokości obszaru logotypów do obszaru tekstowego. Reguła i informacja finansowania w postaci tekstowej umieszczona jest poniżej poziomu logotypów. Dofinansowano ze środków (reguła tekstowa) 1/2A Font: PT SANS (ARIAL CE) Minimalna wielkość tekstu: 6 pkt Tekst centrowany

19 Materiały drukowane A. Wizytówki Format: 90 x 50 mm Zadruk: CMYK Papier: g (offsetowy, drukarkowy)

20 11. Materiały drukowane 20 B. Papier firmowy A4 Format: A4 (210 x 297)mm Zadruk: CMYK Papier: g (offsetowy, drukarkowy) Istnieje możliwości drukowania papieru wzoru w wersji skala-szarości

21 Materiały drukowane C. Ulotka informacyjna DL Format: 99 x 210 (piom) mm Kolor: CMYK Zadruk: jednostronny, opcjonalnie dwustronny Papier: g kreda LOGO Założeniem schematu budowy materiałów promocyjnych w ujęciu kompleksowego komunikatu jest stworzenie ważności komunikatu i informacji poprzez wartościowanie pól tekstowych i graficznych. W celu uproszczenia informacji należy stosować podział mieszany - z prowadzącą fotografią i schematycznie dobranym tekstem. FOTOGRAFIA INFORMACJA SKRÓCONA (opcjonalnie miejsce) Logotyp partnera Targi żywności ekologicznej 2014 Ekologiczna kuchnia regionu Prochowice / Lubiąż / Wołów Lubiąż / Brzeg Dolny

22 Materiały drukowane D. Przewodniki E. Mapa regionu F. Zeszyty Format: A4 (210 x 297)mm Kolor: CMYK Papier: g (offsetowy, drukarkowy) Ilość stron: do ustalenia Schemat przewodnika lub mapy regiony determinowany jest ściśle zawartością merytoryczną. Stałymi elementami całości powinny być: kolorystyka, paginacja, użycie rodzin fontów. Zasada czystości zawartego komunikatu polegać ma na używaniu materiałów zdjęciowych jako atraktorów uwagi. Zawartości merytoryczna dostępna i czytelna w użyciu ogólnej informacji, informacji technicznej lub bazy adresowej. Przewodnik po miejscach ciekawych Mapa regionu Łęgów Odrzańskich Jak spotkałem Siwosza Edukacyjna kolorowanka dla dzieci

23 Materiały elektroniczne www Schemat budowy strony www opiera się na rozwiązaniu systemu CMS. Może być dowolnym, bezpłatnym systemem (np. Wordpress, Drupal, Joomla), który pozwala integrować wszystkie współczesne standardy www oraz pozwala swobodnie na edycję treści i materiałów multimedialnych przez osoby bez ścisłej znajomości informatycznej. Strona www powinna być konstrukcją prostą, przejrzystą. Siatka strona według podziału: menu, slider, informacje bieżące, nowości, stopka. W zależności od integracji strony www z wybranym system należy zwrócić uwagę na możliwość synchronizacji strony, wiadomości i galerii z portalami społecznościowymi (np. Facebook, Twitter, GooglePlus). Ważnym elementem funkcjonowania strony jest jej dobre pozycjonowanie w sieci. Dlatego stosując narzędzie do analizy ruchu, słów kluczowych i tzw. robotów szukających należy z góry przewidzieć możliwość włączenia skryptów z poziomu systemu CMS.

24 13. Elementy wizualne dla stron społecznościowych 24 AWATAR LANDING PAGE Elementy wizualne dla stron społecznościowych powinny być spójne z koncepcją logotypu DSE i działań ekomuzeów. Wszystkie elementy, takie jak: awatary, grafiki startowe, bannery powinny być dopasowane pod wymiar istniejących elementów budowy fanapage ów i stron informacyjnych. Zawartość wizerunkowa informacyjna graficzna lub inna (jako tłlo) + nazwa ekomuzeum Silne i czytelne umiejscowienie logotypu Opcjonalnie dopuszcza się zastosowania zdjęcia jako poddruku, tła do stworzenia graficznej, wizerunkowej informacji. Należy pamiętać o stosowaniu kadrów czystych, które nie zakłócają czytelności graficznej całości, a także tekstów umieszczonych z poziomu awatara, portalu itp. Wielkości elementów dla stron społecznościowych nie są zobowiązane ścisłym wymiarem - ustalonym z góry. Ponieważ odświeżalność elementów struktury w/w serwisów jest dosyć częsta - przyjmuje się zasadę dopasowywania idei przedstawienia do ścisłych wymiarów serwisów i aplikacji. AWATAR AWATAR LANDING PAGE Zawartość wizerunkowa informacyjna graficzna lub inna (jako tłlo) + nazwa ekomuzeum LANDING PAGE Zawartość wizerunkowa informacyjna graficzna lub inna (jako tłlo) + nazwa ekomuzeum Silne i czytelne umiejscowienie logotypu Silne i czytelne umiejscowienie logotypu

25 Mailing Witaj Pawle, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? W celu ujednolicenia korespondencji jednostkowej lub seryjnej należy wprowadzić zwięzłe i proste formaty mailingu. Formatki mailingowe powinny składać się z: 1. Formacji tytułowej (powitanie, zaproszenie) 2. Formacji merytorycznej (treść maila) 3. Materiału graficznego (załącznik, zdjęcie - opcjonalnie) 4. Stopki kontaktowe 5. Klauzuli ekologicznej 6. Wymaganych logotypów (partnerzy, grantodawcy itp.) Z pozdrowieniami, Jan Kowalski Dyrektor Projektu tel Prosimy o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne. Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego. Ta wiadomość jest poufna i skierowana do konkretnego adresata. Zabrania się kopiowania wiadomości lub używania oraz ujawniania jej zawartości osobom trzecim bez zgody nadawcy.

26 15. Pamiątki lokalne - oznakowanie etykiet 26 Etykiety pamiątek i suwenirów lokalnych powinny zawierać niezbędne informacje i logotypy: WARIANT 1 1. Logotyp DSE + opcjonalnie logotyp partnera 2. Producenta, kontakt 3. Skład, charakterystykę produktu (o ile jest wymagane) 4. stronę www 5. Kodem QR lub kodem kreskowym (opcjonalnie) Układ i formacja etykiety powinna być uzgadniania indywidualnie względem wielkości pamiątki, materiału, a także przeznaczenia i odporności na warunki atmosferyczne. WARIANT 2 Producent, skład, kontakt Strona www Producent, skład, kontakt, strona www

27 Stoisko wyjazdowe Stoisko wyjazdowe w istocie budowy i funkcji wizerunkowej powinno być czytelne i komunikatywne. Stoisko należy budować z materiałów rozbieralnych (aspekt transportu i optymalizacji przestrzeni podczas transportu). Podstawowym układem stoiska jest: 1. Ścianka (konstrukcja stała, z nadrukiem solwentowym) 2. Stojak na foldery, ulotki (konstrukcja stała, pleksi + elementy aluminiowe) 3. Mównica (konstrukcja stała, normalizowana z nadrukiem solwentowym 4. Rollup (konstrukcja stała, wydruk solwentowy, składany do kasety transportowej) Należy pamiętać o spójności estetycznej całości, właściwym oświetleniu i ewentualnym uzupełnieniu stoiska o bloki, elementy tematyczne.

28 Lokalne Grupy Działania Lokalne Grupy Działania Lokalne Grupy Działania 17. Odznaka regionalna w strukturach PTTK 28 PTTK PTTK PTTK stopień brązowy stopień srebrny stopień złoty

29 Tablice drogowe E-22 Tablice komunikacyjno-informacyjne E-22 powinny stanowić element komunikacji drogowej na tyle czytelnej formalnie, aby każdy kierowca (samochodowy, rowerowy i inny) mógł jednoznacznie rozpoznać obiekt, miejsce. Normalizacja ustawowa tablic narzuca pewien schemat realizacyjny - natomiast istotnym, trwałym i czytelnym elementem jest graficzne przedstawienie obiektu. Preparowany znak, symbol, środowisko estetyczne miejsca powinno być na tyle syntetyczne i przedstawione dosłownie, aby każdy mógł (w różnej prędkości poruszania się) rozpoznać obiekt i ostatecznie cel pośredni lub bezpośredni podróży.

30 19. Tablice kierunkowe do Ekomuzeów 30 Tablice kierunkowe do ekomuzeów i punktów ekomuzealnych stanowią odrębne, indywidualne, czytelne tablice informacyjne w obszarze zróżnicowanego krajobrazu miejskiego i wiejskiego. Czytelność tablic sprowadzona jest prostych znaków, a także do jednolitej czytelnej typografii. Realizacja techniczna tablic: - wyklejka solwentowa (lub solwentowa na materiale odbijającym światło) - konstrukcja stalowa z blachy ocynkowanej 1mm (lub innej, będącej akceptowalną formą konstrukcji) - tablice wmurowane w ziemię z własnym systemem obciążającym -rozmiar tablic - do ustalenia

31 Tablice informacyjne Stopnie informacyjne, kolorystyczne DSE oznaczają schemat poruszania się i informowania o szlaku, ekomuzeum i o obiekcie ekomuzelnym w obrębie ekomuzeum. Indywidualnego ekomuzeum (oznacznie zielone) Gradacja informacji wizualnej polega na stopniowaniu kolorów w kolejności: ZIELONY, NIEBIESKI, CZERWONY (idea: JEDŹ, UWAGA, ZATRZYMAJ SIĘ). Ekomuzeum certyfikowane Całego szlaku (oznacznie niebieskie) Barokowy Kościół pw św. Idziego Punktu ekomuzealnego (oznaczenie czerwone)

32 Tablice obrazkowe, regionalne Tablice informacyjne, ilustrowane stanowią spójny przykład graficzny oferty wyznaczone regionu. Tablice ilustrowane w sposób przystępny dla każdej grupy docelowej (dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze). Obszar graficzny jest niejako syntezą zjawisk i obiektów w zaznaczonym regionie. Realizacja techniczna tablic: - wyklejka solwentowa (lub solwentowa na materiale odbijającym światło) - konstrukcja stalowa z blachy ocynkowanej 1mm (lub innej, będącej akceptowalną formą konstrukcji) lub konstrukcja drewniana - tablice wmurowane w ziemię z własnym systemem obciążającym lub przytwierdzone do konstrukcji stałych (budynki, słupy, opcjonalnie drzewa) -rozmiar tablic - do ustalenia Logotyp Partnera

33 Tablice informacyjne / witacze Tablice informacyjne, witacze stanowią integralną, wspólną części informacyjno-wizerunkową. Powinny one zawierać niezbędne informacje dotyczące szlaku, a także danego punktu na trasie tematycznej Ekomuzeum. Foto Foto Foto Barokowy Kościół pw św. Idziego Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Realizacja techniczna tablic: - wyklejka solwentowa - konstrukcja stalowa z blachy ocynkowanej 1mm (lub innej, będącej akceptowalną formą konstrukcji) lub konstrukcja drewniana - tablice wmurowane w ziemię z własnym systemem obciążającym lub przytwierdzone do konstrukcji stałych (budynki, słupy) -rozmiar tablic - do ustalenia Ekomuzeum certyfikowane Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Dobków 83a / Świerzawa / czynne: pn.-pt.: , sb.-nd.: Dobków 83a / Świerzawa / czynne: pn.-pt.: , sb.-nd.:

34 20. Szyldy, tablice informacyjne 34 Szyldy i tablice informacyjne poziome służą do szybkiej komunikacji wizualno-słownej miejsc i obiektów na szlaku DSE. Umieszczenie szyldów i tablic determinowane jest miejscem docelowym, gdzie występuje brak pełnego obszaru informacyjnego. Szyldy powinny być przytwierdzane w sposób jednolity, na wysokości akceptowalnej czytelnością samego znaku. Ekomuzeum certyfikowane Ekomuzeum certyfikowane

35 Stęple dla DSE Dolnośląski Szlak Ekomuzeów Pasieka Maja we Wrzosowej Krainie Dolnośląski Szlak Ekomuzeów Ekomuzeum Cysterskie w Krainie Łęgów Odrzańskich Stęple i pieczątki opisane w obszarze okręgu z wpisaną wewnątrz informacją obiektu bądź miejsca. Średnica minimalna: 30 mm Kolor tuszu: zieleń, czerń (opcjonalnie brąz)

36 Notatki 36

37 37 Notatki

38 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich Plac Kopernika Prochowice tel fax Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina ul. Wesoła 12b Chocianów , kom Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ewaluacja centrum informacji

Ewaluacja centrum informacji 11. 01. 2016 09:41:31 Podstawowe informacje Nazwa badania Ewaluacja centrum informacji Autor Richard Žižka Język kwestionariusza Polski Adres URL kwestionariusza http://www.survio.com/survey/d/s8n9w9c0b5x9p1f5h

Bardziej szczegółowo

BiT-CiTY. księga znaku

BiT-CiTY. księga znaku księga znaku Spis treści Opis znaku Wersja podstawowa i warianty kolorystyczne Wersja monochromatyczna i achromatyczna Konstrukcja znaku Pole ochronne Zestaw czcionek Prawidłowe stosowanie znaku Nieprawidłowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znak firmowy opis znaku...5 formy występowania...6 PROPORCJE...7 POLE OCHRONNE ZNAKU...8 WYSTĘPOWANIE Z INNYMI ZNAKAMI...9 NIEDOPUSZCZALNE MODYFIKACJE...10 POPRAWNE UżYCIE

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Unizeto Technolgies 2012

Księga znaku Unizeto Technolgies 2012 Księga znaku Unizeto Technolgies 2012 Spis treści 2 Info 3 Znak podstawowy 4 Favicon 5 Budowa i proporcje 6 Pole ochronne 7 Minimalna wielkość 8 Kolorystyka 9 Warianty kolorystyczne 10 Zastosowanie tła

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI LOGO / KSIĘGA ZNAKU IDENTYFIKACJA Opis znaku 5-6 Ogólne

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego:

System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI LOGO / KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego:

System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie / Szkoła w Murowanej Goślinie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI LOGO / KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

Co tester może osiągnąć w 60 minut? Testowanie eksploracyjne i sterowane kontekstem.

Co tester może osiągnąć w 60 minut? Testowanie eksploracyjne i sterowane kontekstem. Co tester może osiągnąć w 60 minut? Testowanie eksploracyjne i sterowane kontekstem. Testowanie eksploracyjne Testowanie w startupach Testowanie sterowane kontekstem I S T Q B Modele tworzenia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego:

System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy / Szkoła w Poznaniu SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI LOGO / KSIĘGA ZNAKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI LOGO / KSIĘGA ZNAKU IDENTYFIKACJA Opis znaku 5-6 Ogólne zasady 23-27

Bardziej szczegółowo

Księga indentyfikacji wizualnej. Twórzmy naszą tożsamość dostępną dla wszystkich...

Księga indentyfikacji wizualnej. Twórzmy naszą tożsamość dostępną dla wszystkich... Księga indentyfikacji wizualnej Twórzmy naszą tożsamość dostępną dla wszystkich... Księga indentyfikacji wizualnej Twórzmy naszą tożsamość dostępną dla wszystkich... Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Wersje

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA. Identyfikacja. Wersja 1.1.4

AKADEMIA MORSKA. Identyfikacja. Wersja 1.1.4 AKADEMIA MORSKA Identyfikacja Wersja 1.1.4 Spis Treści Wstęp... 3 1 Logotyp / Godło Warianty... 5 Pole ochronne... 6 Wersje kolorystyczne i monochromatyczne... 7 Opcje zabronione... 8 Kolorystyka ogólna...

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA. Identyfikacja. Wersja 1.1.4

AKADEMIA MORSKA. Identyfikacja. Wersja 1.1.4 AKADEMIA MORSKA Identyfikacja Wersja 1.1.4 Spis Treści Wstęp... 3 1 Logotyp / Godło Warianty... 5 Pole ochronne... 6 Wersje kolorystyczne i monochromatyczne... 7 Opcje zabronione... 8 Kolorystyka ogólna...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2 WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UŁ 1. LOGOTYP WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UŁ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 3 LOGOTYP EWOLUCJA ZNAKU WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej

system identyfikacji wizualnej system identyfikacji wizualnej styczeń 2014 księga znaku księga znaku 2/3 geneza i opis 4/5 wersja podstawowa, wersja angielska 6/7 wersje kolorystyczne, opis kolorystyki 8/9 pole ochronne, wielkość minimalna

Bardziej szczegółowo

Ksiêga znaku. standaryzacja symboliki. listopad 2014

Ksiêga znaku. standaryzacja symboliki. listopad 2014 Ksiêga znaku standaryzacja symboliki listopad 2014 kultura w rzeszowie - znak - system - standaryzacja znak Znak firmowy (logo) jest podstawow¹ sk³adow¹ systemu identyfikacji wizualnej. Jako element bazowy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 1. ZNAK MARKI READY, STUDY, GO! POLAND 1.1. FORMA PODSTAWOWA Znak marki READY, STUDY, GO! POLAND stanowi połączenie znaku graficznego (tzw. logo) z zapisem graficznym (tzw.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA GRUNCIE 147.61 kwp

PROJEKT NA GRUNCIE 147.61 kwp LOGO Firm name ulica 0 00-000 Miasto M: bardzo.dluga.nazwa@dluganazwa.pl T: +48 57 062 020 9.03.205 PROJEKT NA GRUNCIE 47.6 kwp PRZYGOTOWANA DLA: Długa nazwa Sp. z o.o. ulica 0 00-000 Miasto M: bardzo.dluga.nazwa@dluganazwa.pl

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować dobrą prezentację? Handout

Jak zbudować dobrą prezentację? Handout Jak zbudować dobrą prezentację? Handout Slajd 01 zainspirowani Szkolenie Liderów Młodzieży Diecezji Wschodniej Podkowa Leśna, 28-30 września Slajd 02 Tytuł prezentacji Jak zbudować dobrą prezentację? Slajd

Bardziej szczegółowo

Manual Znaku 2015. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Manual Znaku 2015. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin Manual Znaku 2015 Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin Tu znajdziesz informacje na temat logotypu, kroju pisma, kolorystyki i reguł ich używania. Logotyp Logotyp przeznaczony jest do stosowania we wszelkich

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej 2015 Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA MARKI MIASTA I GMINY SŁAWA

KSIĘGA MARKI MIASTA I GMINY SŁAWA KSIĘGA MARKI MIASTA I GMINY SŁAWA KSIĘGA ZNAKU WSTĘP Zasadniczym elementem identyfikacji wizualnej Gminy Sława jest logotyp. Użyte w nim znaki graficzne odzwierciedlają charakter gminy i odwołują się do

Bardziej szczegółowo

Brand Manual. Unizeto Technolgies 2014

Brand Manual. Unizeto Technolgies 2014 Brand Manual Unizeto Technolgies 2014 Księga znaku Unizeto Technologies SA Wprowadzenie Księga znaku Unizeto Technologies Szanowni Państwo, drodzy Pracownicy, Partnerzy, Akcjonariusze, Klienci 2012 - serdecznie

Bardziej szczegółowo

SINEVIA. Księga identyfikacji wizualnej

SINEVIA. Księga identyfikacji wizualnej Księga identyfikacji wizualnej Spis treści 1. Standaryzacja znaku 1.1 Logo - wersja podstawowa...4 1.2 Logo - budowa...5 1.3 Logo - pole ochronne...6 1.4 Logo - kolorystyka podstawowa...7 1.5 Logo - inne

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Księga Znaku 3 logo i hasło promocyjne - podstawowe informacje 4 logo -

Bardziej szczegółowo

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Identyfikacja wizualna

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Identyfikacja wizualna Identyfikacja wizualna 1. Znak podstawowy 1.1 Wersja kolorowa - pozytyw 1.2 Wersja monochromatyczna - pozytyw 1.3 Wersja monochromatyczna Black 100% - pozytyw 1.4 Wersja kolorowa - negatyw 1.5 Wersja monochromatyczna

Bardziej szczegółowo

Ranking Centrów Handlowych II edycja. prezentacja wyników rankingu zrealizowanego dla Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych

Ranking Centrów Handlowych II edycja. prezentacja wyników rankingu zrealizowanego dla Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych 1 Ranking Centrów Handlowych II edycja prezentacja wyników rankingu zrealizowanego dla Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych Monika Rakowicz Associate Director TNS PENTOR 8 września

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej znaku broker innowacji Opracowanie: Studio Actiff

system identyfikacji wizualnej znaku broker innowacji Opracowanie: Studio Actiff system identyfikacji wizualnej znaku broker innowacji Opracowanie: Studio Actiff wstęp - informacje o projekcie Projekt pn. Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 12: Tworzenie stron internetowych z użyciem języka HTML Wstęp

Ćwiczenie nr 12: Tworzenie stron internetowych z użyciem języka HTML Wstęp Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Ćwiczenie nr 12: Tworzenie stron internetowych z użyciem języka HTML Wstęp Najprostszym sposobem utworzenia strony internetowej jest użycie języka HTML.

Bardziej szczegółowo

WOBLERY SUMOWE.

WOBLERY SUMOWE. WOBLERY SUMOWE WOBLERY SUMOWE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Bardziej szczegółowo

Rada Osiedla Gumieńce

Rada Osiedla Gumieńce Rada Osiedla Gumieńce Logo Rady Osiedla podstawowy wzór logo pole podstawowe i pole ochronne znaku sposób wyznaczania pola ochronnego kolorystyka logo typografia I 2 4 6 8 10 II bilet wizytowy karty grzecznościowe

Bardziej szczegółowo

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki IDENTYFIKACJA WIZUALNA Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki IDENTYFIKACJA WIZUALNA Wstęp fot. Zbigniew Tomczak, arch. Urząd Gminy Czarnków Profesjonalna promocja regionu to szereg działań związanych z pracą nad wizerunkiem miejsca

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Zasady Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Zachodniopomorskiego

Podstawowe Zasady Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Zachodniopomorskiego Podstawowe Zasady Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Zachodniopomorskiego 2 SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Aktualizacja założeń strategii marki zakreśliła nową perspektywę komunikacji marki także

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji. Identyfikacja wizualna

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji. Identyfikacja wizualna Identyfikacja wizualna 1. Znak podstawowy 1.1 Wersja kolorowa - pozytyw 1.2 Wersja monochromatyczna - pozytyw 1.3 Wersja kolorowa - negatyw 1.4 Wersja monochromatyczna - negatyw 2. Kolorystyka Wybrana

Bardziej szczegółowo

Publikacja wydana na potrzeby projektu:

Publikacja wydana na potrzeby projektu: Publikacja wydana na potrzeby projektu: Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Księga znaku SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INSTYTUTU CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Księga znaku SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INSTYTUTU CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Księga znaku SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INSTYTUTU CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Niniejsze opracowanie zawiera opis znaku fi rmowego Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz elementów komunikacji

Bardziej szczegółowo

The Future of Energy is Here

The Future of Energy is Here SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE DOM FIRMA INWESTYCJE time for solar energy is now The Future of Energy is Here Firma REMOR Solar od 2007 roku zajmuje się produkcją systemów mocowań paneli fotowoltaicznych oraz

Bardziej szczegółowo

1.1. Logotyp Wersja podstawowa. Znak 8OO LAT OPOLA w wersji podstawowej występuje na jednolitym, białym tle.

1.1. Logotyp Wersja podstawowa. Znak 8OO LAT OPOLA w wersji podstawowej występuje na jednolitym, białym tle. 1. L GOTYP 1.1 Wersja podstawowa 1.2 Wersja podstawowa na ciemnym tle 1.3 Wersja monochromatyczna 1.4 Wersja anglojęzyczna 1.5 Obszar minimalny 1.6 Obszar bezpieczny 1.7 Obszar minimalny 1.8 Wielkość minimalna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ spis treści 1 KSIĘGA ZNAKU 2 geneza 3 logotyp - forma podstawowa 4 logotyp - formy uzupełniające 5 logotyp - budowa, proporcje, wielkość minimalna 6 logotyp - pole podstawowe,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie tożsamości marki na rok 2015

Wytyczne w zakresie tożsamości marki na rok 2015 Wytyczne w zakresie tożsamości marki na rok 2015 PL Zdjęcie: David Lliff Grupa EPL w Parlamencie Europejskim 60 Rue Wiertz 1047 Bruksela Belgia Redaktor Spis treści Wprowadzenie...2 Spójność graficzna...2

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 01

KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 01 KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 01 SPIS TREŚCI KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 02 03. LOGO FILOZOFIA ZNAKU 04. LOGO WERSJA PODSTAWOWA 05. LOGO WERSJA UZUPEŁNIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna. Bydgoszcz 2014

Identyfikacja wizualna. Bydgoszcz 2014 Identyfikacja wizualna Bydgoszcz 2014 Spis treści 3 Wstęp A Logo. Identyfikacja marki B Wzory. Druki firmowe 2 Geneza 3 Opis słowny 4 Logo podstawowe 5 Oznaczenie submarki : KOLOR 6 Oznaczenie submarki

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA ZNAKU SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA ZNAKU SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Lotnisko Warszawa/Modlin to nowoczesny port lotniczy wyspecjalizowany w obsłudze przewoźników typu low-cost oraz połączeń czarterowych. Lotnisko spełnia wszelkie

Bardziej szczegółowo

Logo - wariant nr 1. Opis R. 02. str 2

Logo - wariant nr 1. Opis R. 02. str 2 Księga znaku R. 02 Logo - wariant nr 1 Nowe logo jest odświeżeniem starego znaku Gminy Tuszów Narodowy. Zawiera te same elementy, w podobnym układzie, narysowane od nowa dla poprawienia czytelności logo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Niezależnego Zrzeszenia Studentów

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Niezależnego Zrzeszenia Studentów opracowanie: Tomasz Ryś tomasz.rys@nzs.org.pl +48 55 329 63 współpraca: Jakub Pluta jakub.pluta@nzs.org.pl +48 62 518 356 spis treści znak...3 11 logotyp ogólnopolski...12 21 logotyp jednostki...22 32

Bardziej szczegółowo

1. ZNAK MARKI. symbol znak graficzny 1.01

1. ZNAK MARKI. symbol znak graficzny 1.01 . ZNAK MARKI symbol znak graficzny.0 Symbol (znak graficzny) przedstawia w syntetycznym ujęciu zawodnika rzucającego piłkę. Jest dynamiczny i pełen ekspresji. Dodatkowo odczytywany jest jako dłoń (ręka).

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Spis treœci 1. Charakterystyka budowy logotypu 1.1 Logotyp 1.1.1 Logotyp /miejsce pochodzenia 1.1.2 Logotyp/rodzina 1.1.3 Logotyp ZZO 1.1. 4 Wersje

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. PERSONA Sp z.o.o. - Corporate Guideline 2015

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. PERSONA Sp z.o.o. - Corporate Guideline 2015 KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PERSONA Sp z.o.o. - Corporate Guideline 2015 PERSONA - Księga identyfikacji wizualnej 1. Identyfikacja wizualna 3 2. Podstawowe zasady i konstrukcja znaku 4 3. Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku spis treści 1. ZNAK FIRMOWY 1.01 forma podstawowa 4 1.02 logo na siatce modułowej 5 1.03 pole ochronne znaku 6 1.04 pełnokolorowe warianty znaku - kolory z przejściem

Bardziej szczegółowo

1.1 Logotyp. 1.1.1 Logotyp Podstawowa wersja logotypu

1.1 Logotyp. 1.1.1 Logotyp Podstawowa wersja logotypu 1.1 Logotyp 1.1.1 Logotyp Podstawowa wersja logotypu Podstawowe kolory występowania logo to ciemny błękit (100% cyan, 75% magenta), błękit (100%) i biel tła. Logotyp w podstawowej wersji kolorystycznej

Bardziej szczegółowo

nuevo cms księga identyfikacji wizualnej

nuevo cms księga identyfikacji wizualnej nuevo cms księga identyfikacji wizualnej 01 wprowadzenie Księga znaku firmowego jest nie tylko prezentacją poszczególnych elementów systemu identyfikacji wizualnej, lecz także zbiorem wskazówek, jak należy

Bardziej szczegółowo

WOBLERY SUMOWE.

WOBLERY SUMOWE. KATALOG 2016 WOBLERY SUMOWE WOBLERY SUMOWE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Identyfikacja wizualna_część 2

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Identyfikacja wizualna_część 2 Spraw Zagranicznych Identyfikacja wizualna_część 2 1. Identyfikacja kolorystyczna Wybrana paleta kolorów 2. Logotyp. Wersja kolorowa -pozytyw A. Wariant 2 B. Ogólne zasady właściwej aplikacji C. Niedozwolone

Bardziej szczegółowo

Doceń polskie. System identyfikacji wizualnej. olskie

Doceń polskie. System identyfikacji wizualnej. olskie Doceń p Racibórz 2011 Doceń p 2 Doceń p 3 1. Ogólna charakterystyka znaku Doceń p Logotyp Doceń p to podstawowy element sytemu identyfikacji Ogólnopgo Programu Doceń p (www.docenp.pl), który ma za zadanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI. Wstęp 1. ZNAK MARKI 2. DRUKI FIRMOWE 3. MATERIAŁY PROMOCYJNE

SPIS TRESCI. Wstęp 1. ZNAK MARKI 2. DRUKI FIRMOWE 3. MATERIAŁY PROMOCYJNE MTB WAŁBRZYCH KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2010/2011 SPIS TRESCI Wstęp 1. ZNAK MARKI 2. DRUKI FIRMOWE 3. MATERIAŁY PROMOCYJNE Szanowni Państwo Przedstawiamy zbiór podstawowych elementów Systemu Identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Księga wizualizacji znaku

Księga wizualizacji znaku Księga wizualizacji znaku Dolnoodrzańska Inicjatywa Spis Treści treści 1. ZNAK MARKI 1.1 Znak graficzny 1.2 Znak graficzny - forma podstawowa 1.3 Znak graficzny - formy uzupełniające 1.4 Znak graficzny

Bardziej szczegółowo

Maecenas pus Sed eget bibenu Maecenas pus. Sed eget bibenu Maecenas pus.

Maecenas pus Sed eget bibenu Maecenas pus. Sed eget bibenu Maecenas pus. Plakat B1 35 Przestrzeń na zdjęcie (jeśli występuje) Motyw graficzny Przestrzeń informacyjna Maecenas pus Sed eget bibenu Maecenas pus. Sed eget bibenu Maecenas pus. Plakat B1 bez logotypów sponsorów.

Bardziej szczegółowo

Znak podstawowy. 1 - Ideogram 2 - Logotyp. Rozdział 1.1/ Elementy bazowe / Znak podstawowy

Znak podstawowy. 1 - Ideogram 2 - Logotyp. Rozdział 1.1/ Elementy bazowe / Znak podstawowy Znak podstawowy Korona jest najpowszechniejszym atrybutem władzy królewskiej. Razem z kolorem - purpura królewska - wskazują na rodowód i range Muzeum. Podkreśleniu rangi Muzeum służy także połaczenie

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Prywatna chmura dla prawników

Księga znaku Prywatna chmura dla prawników Księga znaku 2017 Prywatna chmura dla prawników Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Znak podstawowy Konstrukcja znaku Pole podstawowe znaku Pole ochronne znaku Typografia Kolorystyka podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13-14 15-16 17 17-19 20 21 22 23-24 25 26

Spis treści 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13-14 15-16 17 17-19 20 21 22 23-24 25 26 LT-PL-RU 2007-2013 System Identyfikacji Wizualnej 2011 LT-PL-RU 2007-2013 System Identyfikacji Wizualnej 2011 Spis treści Koncepcja plastyczna prezentacji symbolu Określenie kolorystyki znaku graficznego

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku. oraz Identyfikacji Wizualnej

Księga Znaku. oraz Identyfikacji Wizualnej Księga Znaku oraz Identyfikacji Wizualnej spis treści Logo...5 Znak...11 Logo portalu...12 Logo wydawnictwa...14 Kolory...16 Kroje pisma...17 Wizytówki...18 Wizytówki dla jednostek Stowarzyszenia...19

Bardziej szczegółowo

Atmosphere Conference 2013 - Brand Manual

Atmosphere Conference 2013 - Brand Manual Atmosphere Conference 2013 - Brand Manual Spis treści Logotyp 1.1 Wersja podstawowa 1.2 Budowa logotypu 1.3 Pole podstawowe 1.4 Formy uzupełniające 1.5 Tło marki 1.6 Tła niejednolite 1.7 Znak dodatkowy

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WIZUALNA. 17 Wizytówka personalizowana 18 Teczka A4 19 Segregator

IDENTYFIKACJA WIZUALNA. 17 Wizytówka personalizowana 18 Teczka A4 19 Segregator IDENTYFIKACJA WIZUALNA. BRANDBOOK. SPIS TREŚCI WSTĘP 02 Podstawowe informacje LOGOTYP 03 Wersja podstawowa 04 Wersja podstawowa pozioma 05 Wersja monochromatyczna 06 Wersja w odcieniach szarości 07 Pole

Bardziej szczegółowo

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0 Brand Manual Unizeto Technolgies 2012 22.06.2012 Wersja 1.0 Spis treści 1. Podstawowa księga znaku Unizeto Technologies SA a) Logo - Wersja podstawowa b) Favicon c) Budowa i proporcje d) Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXPERTUS KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS

GRUPA EXPERTUS KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS GRUPA EXPERTUS Firma od 1999 roku specjalizuje się w windykacji i zarządzaniu wierzytelnościami, jednocześnie świadcząc usługi prawne. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalna obsługa pozwala zapewnić

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej Podręcznik Identyfikacji Wizualnej 1. ZESTAWIENIE ZNAKÓW 1 Znak RDC występuje w wersji pełnej z dopiskiem: Polskie Radio. Podstawowa wersja znaku składa się z symbolu graficznego RDC. Znak jako podstawowy

Bardziej szczegółowo

Znak 3.2. Pole ochronne. Minimalna wielkość znaku. Znak nie posiada własnego tła, może być stosowany bezpośrednio na kolorowych tłach bądź zdjęciach.

Znak 3.2. Pole ochronne. Minimalna wielkość znaku. Znak nie posiada własnego tła, może być stosowany bezpośrednio na kolorowych tłach bądź zdjęciach. 3.2 Pole ochronne nie posiada własnego tła, może być stosowany bezpośrednio na kolorowych tłach bądź zdjęciach. 2xA 2xA A Określona jest minimalna odległość między znakiem a innymi elementami grafiki bądź

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej. opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o.

System Identyfikacji Wizualnej. opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o. System Identyfikacji Wizualnej opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o. 2 System Identyfikacji Wizualnej Spis treści Spis treści 1. Znak firmowy 1.1 Podstawowa forma znaku 1.2 Dopuszczalne formy znaku 1.3

Bardziej szczegółowo

1.0 POLE OCHRONNE. pole ochronne i jego wyznaczanie

1.0 POLE OCHRONNE. pole ochronne i jego wyznaczanie 1.0 Średnica KOŁA z logotypu CELSIUM wyznacza podstawową jednostkę stosowaną przy pozycjonowaniu logo wewnątrz pola ochronnego. pole ochronne i jego wyznaczanie POLE OCHRONNE POMARAŃCZ Główny kolor SZAROŚĆ

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Luty 2014 r. (wersja 01-2014)

Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Luty 2014 r. (wersja 01-2014) Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Luty 2014 r. (wersja 01-2014) 1. Logo 5 1.1. Logo wersja podstawowa 1.2. Logo wersja pełna 1.3. Logo wersja podstawowa - warianty GKW oraz WCG 1.4. Logo

Bardziej szczegółowo

01. BUDOWA ZNAKU I ROZMIAR MINIMALNY ZNAK LOGOTYP SYGNET. 4 mm / 60px. System identyfikacji wizualnej / Księga znaku

01. BUDOWA ZNAKU I ROZMIAR MINIMALNY ZNAK LOGOTYP SYGNET. 4 mm / 60px. System identyfikacji wizualnej / Księga znaku System identyfikacji identyfikacji wizualnej / Księga znaku wizualnej / Księga znaku 01. BUDOWA ZNAKU I ROZMIAR MINIMALNY ZNAK Znak BPX składa się z sygnetu i części typograficznej - akronimu BPX. Występuje

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku Wersja 0.1

Księga Znaku Wersja 0.1 Księga Znaku Wersja 0.1 Tekst o Firmie? Spis Treści 1. LOGOTYP... 5. Logotyp. Siatka Modułowa Logotypu. Warianty Barwne Logotypu. Warianty Achromatyczne Logotypu. Monogram. Siatka Modułowa Monogramu. Warianty

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom spis działów 1. LOGOTYP 5 26 2. DRUKI FIRMOWE 27 42 3. DRUKI PROMOCYJNE 43 52 4. OZNAKOWANIA PROMOCYJNE 53 82 Radom, Siła w precyzji księga indentyfikacji

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji wizualnej znaku

Księga identyfikacji wizualnej znaku Księga identyfikacji wizualnej znaku 1 Księga identyfikacji wizualnej znaku WFOŚiGW w Olsztynie A Logo 2 Księga identyfikacji wizualnej znaku WFOŚiGW w Olsztynie Logotyp + Sygnet Logotyp to tekstowe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja Wizualna Pomorskiego Klastra ICT

Identyfikacja Wizualna Pomorskiego Klastra ICT Identyfikacja Wizualna Pomorskiego Klastra ICT Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Logotyp Wersja podstawowa Godło logotypu oparte

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej LGD Żuławy i Mierzeja. Księga identyfikacji wizualnej A. Elementy bazowe znaku A.1 Znak firmowy: A.1.1 Wprowadzenie............................................. 3 A.1.2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU I SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ COP19 WARSZAWA 2013

KSIĘGA ZNAKU I SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ COP19 WARSZAWA 2013 KSIĘGA ZNAKU I SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ COP19 WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI I. Księga znaku 1. Idea znaku 2. Logo wersja podstawowa 3. Logo wersja skrócona 4. Logo wersja skrócona, pozioma 5. Logo wersja

Bardziej szczegółowo

Szlak Piastowski. Księga znaku. Spis treści

Szlak Piastowski. Księga znaku. Spis treści Szlak Piastowski Księga znaku Spis treści 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 podstawowa wersja znaku geneza znaku budowa i proporcje pole podstawowe znaku kolorystyka warianty achromatyczne warianty monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

A. ZNAK FIRMOWY

A. ZNAK FIRMOWY 02 Znak firmowy WERSJA PODSTAWOWA LOGO Wersja podstawowa logo przeznaczona do stosowania w oznaczaniu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz spółki. Logo nie może być łączone z paskiem barwnym. Znak firmowy

Bardziej szczegółowo

[Wersja: listopad 2005 DRUK] Wiślana Trasa Rowerowa Katalog identyfikacji wizualnej Część A. Standaryzacja Warszawa 2005

[Wersja: listopad 2005 DRUK] Wiślana Trasa Rowerowa Katalog identyfikacji wizualnej Część A. Standaryzacja Warszawa 2005 [Wersja: listopad 2005 DRUK] Wiślana Trasa Rowerowa Katalog identyfikacji wizualnej Część A. Standaryzacja Warszawa 2005 A.1 Wiślana Trasa Rowerowa. Katalog identyfikacji wizualnej. Standaryzacja logo

Bardziej szczegółowo

2.3. ROZMIAR, PROPORCJE I POŁOŻENIE NA STRONIE

2.3. ROZMIAR, PROPORCJE I POŁOŻENIE NA STRONIE Spis treści 2. 2.1. ZSDY OGÓLNE 2.2. WERSJE JĘZYKOWE 2.3. ROZMIR, PROPORCJE I POŁOŻENIE N STRONIE 2.3.1. PRZYKŁD ZSTOSOWNI ZNKU MTP 2.4. WIELKOŚCI MINIMLNE 2.5. KOLORYSTYK 2.6. TBEL KOLORYSTCZN 2.7. POLE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Wprowadzenie MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Księga znaku Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje podstawowe zasady stosowania znaku kampanii Zawód naukowiec oraz prezentuje projekty podstawowych materiałów firmowych. Podręcznik zawiera także wiele

Bardziej szczegółowo

Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA ZNAKU PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ

Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA ZNAKU PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ SPIS TREŒCI - WPROWADZENIE / 2 - WERSJA Z LOGOTYPEM / 3 - LOGO, LOGOTYP / 4 - KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI KSIĘGA ZNAKU

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI KSIĘGA ZNAKU CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI KSIĘGA ZNAKU SPIS TREŚCI 1. LOGO COI... 3 1.1 wersja podstawowa... 4 1.2 wersja skrócona... 5 1.3 wersja pełna... 6 1.4 wersja pozioma... 7 1.5 dopuszczalne wersje kolorystyczne...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. KRajowa izba doradców podatkowych / system identyfikacji wizualnej Doradców Podatkowych 2

Wprowadzenie. KRajowa izba doradców podatkowych / system identyfikacji wizualnej Doradców Podatkowych 2 Wprowadzenie Wprowadzenie System Identyfikacji Wizualnej Doradcy Podatkowego to swoisty przewodnik, określający dozwolone sposoby wykorzystania znaku Krajowej Izby Doradców Podatkowych. KRajowa izba doradców

Bardziej szczegółowo

Wrocławski Dom Literatury Księga znaku Wrocław Warszawa

Wrocławski Dom Literatury Księga znaku Wrocław Warszawa Wrocławski Dom Literatury Księga znaku Wrocław Warszawa 2016 1 Księga znaku Księga znaku stanowi zbiór podstawowych elementów składających się na system identyfikacji wizualnej Wrocławskiego Domu Literatury.

Bardziej szczegółowo

byś cieszył się zielenią

byś cieszył się zielenią motyw Obrazem przewodnim jest napis / nazwa wraz z zielonym elementem ściętej trawy o grubości Wersja podstawowa elementów kroju pisma. Dopuszczalne, w przypadku bardzo małych rozmiarów bądź niemożności

Bardziej szczegółowo

UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH

UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH WPROWADZENIE Unijne logo produktów ekologicznych to połączenie dwóch dobrze znanych symboli: flagi europejskiej oficjalnego emblematu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU VER / WRZESIEŃ 2016

KSIĘGA ZNAKU VER / WRZESIEŃ 2016 KSIĘGA ZNAKU VER. 1.1.3 / WRZESIEŃ 2016 Spis treści 2 Informacje podstawowe Logotyp firmowy Siatka modułowa Pole ochronne Typografia Multiplikacje Parametry znaku Niedozwolone formy logotypu Minimalne

Bardziej szczegółowo

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach Studia podyplomowe STUDIA PODYPLOMOWE W SWSM 02 SŁOWO O UCZELNII 06 KOSMETOLOGIA LEKARSKA Z MEDYCYNA ESTETYCZNĄ Obecnie rynek pracy wymaga ciągłego doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY logo, akcydensy wersja 2009.12 1. Logo - proporcje Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST

Księga identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Księga identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Księga powstała w ramach projektu Z-dialogowani, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Obywatele dla Demokracji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŚCI Wersja podstawowa logotypu Konstrukcja i budowa logotypu Dopuszczalne rozmiary Wersja czarno-biała Wersja achromatyczna Wszystkie dopuszczalne wersje logotypu

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom 1 LOGOTYP 1.01 forma podstawowa Logotyp Marki Radom to podstawowa forma identyfikacji wizualnej, budująca wraz z kanałem komunikacji wspomagającej (działania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 2016 Księga Identyfikacji Wizualnej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU CBSS POLISH PRESIDENCY 2015-2016

KSIĘGA ZNAKU CBSS POLISH PRESIDENCY 2015-2016 CBSS POLISH PRESIDENC CBSS POLISH PRESIDENC SPIS TREŚCI LOGO OPIS STOSOWANIE ZNAKU JAKO MOTWU GRAFICZNEGO WERSJE LOGO KONSTRUKCJA LOGO WERSJA ANGIELSKA KONSTRUKCJA LOGO WERSJA POLSKA POLE OCHRONNE WERSJA

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r.

Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r. Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r. A.1 Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku. Standaryzacja

Bardziej szczegółowo

IPMA Polska Księga logotypu

IPMA Polska Księga logotypu 01.2012 IPMA Polska Księga logotypu 1.0 I Spis treści Księga Logotypu IPMA Polska. Spis treści: 1. Znak Podstawowy 1.1 Znak podstawowy wprowadzenie 1.2 Znak podstawowy pole ochronne, wielkość minimalna

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa chromatyczna na ciemnym tle - wariant pionowy

Wersja podstawowa chromatyczna na ciemnym tle - wariant pionowy Księga znaku Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wersja podstawowa chromatyczna na ciemnym tle - wariant pionowy Wersja uzupełniająca chromatyczna na ciemnym tle - wariant poziomy Wersja podstawowa

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze 2 KSIĘGA ZNAKU Przedmiotowa księga jest narzędziem przeznaczonym dla projektantów, agencji zewnętrznych oraz wszystkich

Bardziej szczegółowo