System identyfikacji wizualnej Dolnośląskiego Szlaku Ekomuzeów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System identyfikacji wizualnej Dolnośląskiego Szlaku Ekomuzeów. www.lgdpit.pl www.wrzosowakraina.pl www.lgdodra.pl"

Transkrypt

1 System identyfikacji wizualnej Dolnośląskiego Szlaku Ekomuzeów

2 Spis treści 2

3 3 1. Definicja znaku DSE Znak DSE jednolitą, spójną kompozycją napisu i sygnetu, która stanowi całość wizualną. Elementy barwne i kształt znaku mają nawiązywać do charakteru regionu, jego komplementarności. Barwy prowadzące logotypu są jednoznaczne w czytelności idei znaku DSE. Elementem prowadzącym logotypu DSE jest sygnet - nawiązuje on do idei integracji, multidyscyplinarności, wspólnego działania, ekologi, wymiary doświadczeń. Atraktorem uwagi wiążącym całość jest niejako symbol płynącej wody, która łączy wszystkie działania. Spina ideowo i partnersko relację Dolnośląskich Ekomuzeów.

4 1a. Pojęciowe znaczenie logotypu 4 Aby doprecyzować pojęciowe znaczenie logotypu DSE należy brać pod uwagę słowa kluczowe dotyczące poszczególnych formacji informacyjnych znaku. dziedzictwo TOŻSAMOŚĆ WARTOŚĆ NIEMATERIALNA REGIONU CIĄGŁOŚĆ HISTORYCZNA ŚWIADOMOŚĆ HISTORYCZNA ŹRÓDŁO POCHODZENIA TOŻSAMOŚĆ GEOGRAFICZNA IDEA CIĄGŁEJ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ RUCH ISTOTA ŻYCIA

5 5 1a. Pojęciowe znaczenie logotypu Ekomuzeum to otwarte muzeum tematyczne, którego obiekty i eksponaty, rozproszone w terenie, tworzą żywą kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich naturalnego występowania. W przeciwieństwie do konwencjonalnych muzeów, taka forma prezentacji obiektów i wydarzeń pozwala na ukazanie ich całościowo w swoim otoczeniu, nie zaś wyrwane z kontekstu. Ekomuzea dają więc, ogromną szansę zaprezentowania różnorodnych walorów danego obszaru, składających się na dziedzictwo ludzi i charakter miejsca. PRZYNALEŻNOŚĆ GEOGRAFICZNA SPECYFIKA REGIONU WARTOŚĆ i BYT MATERIALNY EKOLOGIA, ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE ŚWIADOMOŚC POKOLENIOWA WSPÓŁISTNIENIE POKOLENIOWE ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH INWESTOWANIE W ZASOBY LUDZKIE POMOC w ROZWOJU REGIONU

6 2. Budowa techniczna znaku 6

7 7 3. Ogólna charakterystyka znaku / Sygnet

8 4. Charakterystyka znaku pod kątem pola ochronnego 8 X1 X1 X1 Obszar płaski pola ochronnego znaku DSE X1 Obszar pola ochronnego Obszar pola ochronnego X1 Obszar płaski pola ochronnego znaku DSE X1 X1 X1 X1 X1 Obszar pola ochronnego znaku DSE wyraża się poprzez relację kształtu litery D wpisaną w kwadrat. Relacja boków kwadratu jest jednoznaczna z wysokością i szerokością pola ochronnego znaku DSE. Pole ochronne znaku DSE mierzone jest od krawędzi optycznej zawartej w obrysie prostokąta nałożonego na znak DSE.

9 9 5. Ogólna charakterystyka znaku / Kolorystyka znaku c0m0y0k75 RGB Pantone 425 c100m0y25k0 RGB 008FB1 Pantone 7467 c50m0y100k0 RGB 9CB73A Pantone 376 c0m100y85k20 RGB A32E34 Pantone 704

10 5a. Ogólna charakterystyka znaku / Kolorystyka znaku / wersja achromatyczna 10 K=100 K=75 K=50 K=25

11 11 5b. Ogólna charakterystyka znaku / Kolorystyka znaku / wersja odwrócona K=100 K=0

12 6. Typografia znaku 12 Font podstawowy użyty w znaku: Amor Serif Pro (normal, italic, bold, bold italic) ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwxyz Font zastępczy użyty w znaku: PT Serif (normal, italic, bold, bold italic) ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwxyz Font zastępczy zgodnie z licencją CC można pobrać tu: i

13 13 6a. Typografia znaku / fonty w użyciu projektowym publikacji i materiałów DSE Do celów projektowych należy używać fontów rodzin dostępnych w licencji do użytku bezpłatnego. W celu ujednolicenia typografii materiałów różnych partnerów należy stosować zamiennie dwa kroje pisma. Krój szeryfowy, ozdobny - PT SERIF (składy dziełowe, korespondencja, itp.) Krój groteskowy, prosty - PT SANS (składy afiszowe, plakaty, itp.) Font podstawowy, użytkowy: PT Serif (normal, italic, bold, bold italic) ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwxyz Font zastępczy zgodnie z licencją CC można pobrać tu: i Font zastępczy, użytkowy: Georgia (normal, italic, bold, bold italic) ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwxyz Font podstawowy, użytkowy: PT Sans (normal, italic, bold, bold italic) Font zastępczy, użytkowy: Arial CE (normal, italic, bold, bold italic) i Font ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwxyz zastępczy zgodnie z licencją CC można pobrać tu: ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwxyz

14 7. Dopuszczalne stosowanie znaku na polach równomiernych 14 Dopuszczalne stosowanie znaku DSE polega na stosowaniu znaku na różnych polach eksploatacji wizualnej wyłącznie z polem ochronnym znaku. Pole ochronne znaku umożliwia czytelność, rozpoznawalność znaku przy różnych skalach wielkości znaku. Stosowanie znaku na polach wizualnych optycznych równomiernych i nierównomiernych pozwala na wzmocnienie czytelności i wizerunku DSE.

15 15 8. Niedopuszczalne formy stosowania znaku A1 Nie wolno stosować znak pozbawiony pola ochronnego znaku. A4 Nie wolno zmieniać kolorostyki barwnej znaku na inną, niż opisana wcześniej w dokumencie. A2 Nie wolno stosować znak ze zmienioną formacją znaku. Merytoryczną i barwną. A5 Nie wolno zmieniać formacji znaku pod względem wizualnym. Zabronione jest uzupełnianie znaku, dodawanie innych elementów kompozycji znaku. A3 Nie wolno zmieniać, skalować nieproporcjonalnie znaku względem oryginału. A6 Nie wolno stosować zamiennika znaku w postaci tzw. outline u. Znak musi zawierać właściwe kolory i wypełnienia zgodnę z systemem znaku.

16 9. Stosowanie znaku DSE ze znakiem partnerskim (relacja wielkości pola znaku) 16 Stosowanie znaku DSE samodzielnie WARIANT 1 1/4 a a 1/4 a Stosowanie znaku DSE z logotypem partnerskim i opisem tekstowym muzeum WARIANT 2 1/2 a a 1/4 a 1/4 a Ekomuzeum Cysterskie

17 17 9a. Stosowanie znaku DSE ze znakiem partnerskim (relacja wielkości pola znaku) WARIANT 3 1/2 a a 1/2 a Stosowanie znaku DSE wyłaczenie z opisem tekstowym muzeum Ekomuzeum Cysterskie WARIANT 4 2/3 A a 1/3 a Stosowanie znaku DSE wyłaczenie z logotypem partnerskim.

18 10. Stosowanie znaku DSE ze znakami grantodawców 18 Stosowanie znaku z logotypami partnera i grantodawców zamyka się z obszarze poziomego obszaru informacyjnego. Logotyp DSE Logotyp partnera A Relacja wysokości obszaru logotypów do obszaru tekstowego. Reguła i informacja finansowania w postaci tekstowej umieszczona jest poniżej poziomu logotypów. Dofinansowano ze środków (reguła tekstowa) 1/2A Font: PT SANS (ARIAL CE) Minimalna wielkość tekstu: 6 pkt Tekst centrowany

19 Materiały drukowane A. Wizytówki Format: 90 x 50 mm Zadruk: CMYK Papier: g (offsetowy, drukarkowy)

20 11. Materiały drukowane 20 B. Papier firmowy A4 Format: A4 (210 x 297)mm Zadruk: CMYK Papier: g (offsetowy, drukarkowy) Istnieje możliwości drukowania papieru wzoru w wersji skala-szarości

21 Materiały drukowane C. Ulotka informacyjna DL Format: 99 x 210 (piom) mm Kolor: CMYK Zadruk: jednostronny, opcjonalnie dwustronny Papier: g kreda LOGO Założeniem schematu budowy materiałów promocyjnych w ujęciu kompleksowego komunikatu jest stworzenie ważności komunikatu i informacji poprzez wartościowanie pól tekstowych i graficznych. W celu uproszczenia informacji należy stosować podział mieszany - z prowadzącą fotografią i schematycznie dobranym tekstem. FOTOGRAFIA INFORMACJA SKRÓCONA (opcjonalnie miejsce) Logotyp partnera Targi żywności ekologicznej 2014 Ekologiczna kuchnia regionu Prochowice / Lubiąż / Wołów Lubiąż / Brzeg Dolny

22 Materiały drukowane D. Przewodniki E. Mapa regionu F. Zeszyty Format: A4 (210 x 297)mm Kolor: CMYK Papier: g (offsetowy, drukarkowy) Ilość stron: do ustalenia Schemat przewodnika lub mapy regiony determinowany jest ściśle zawartością merytoryczną. Stałymi elementami całości powinny być: kolorystyka, paginacja, użycie rodzin fontów. Zasada czystości zawartego komunikatu polegać ma na używaniu materiałów zdjęciowych jako atraktorów uwagi. Zawartości merytoryczna dostępna i czytelna w użyciu ogólnej informacji, informacji technicznej lub bazy adresowej. Przewodnik po miejscach ciekawych Mapa regionu Łęgów Odrzańskich Jak spotkałem Siwosza Edukacyjna kolorowanka dla dzieci

23 Materiały elektroniczne www Schemat budowy strony www opiera się na rozwiązaniu systemu CMS. Może być dowolnym, bezpłatnym systemem (np. Wordpress, Drupal, Joomla), który pozwala integrować wszystkie współczesne standardy www oraz pozwala swobodnie na edycję treści i materiałów multimedialnych przez osoby bez ścisłej znajomości informatycznej. Strona www powinna być konstrukcją prostą, przejrzystą. Siatka strona według podziału: menu, slider, informacje bieżące, nowości, stopka. W zależności od integracji strony www z wybranym system należy zwrócić uwagę na możliwość synchronizacji strony, wiadomości i galerii z portalami społecznościowymi (np. Facebook, Twitter, GooglePlus). Ważnym elementem funkcjonowania strony jest jej dobre pozycjonowanie w sieci. Dlatego stosując narzędzie do analizy ruchu, słów kluczowych i tzw. robotów szukających należy z góry przewidzieć możliwość włączenia skryptów z poziomu systemu CMS.

24 13. Elementy wizualne dla stron społecznościowych 24 AWATAR LANDING PAGE Elementy wizualne dla stron społecznościowych powinny być spójne z koncepcją logotypu DSE i działań ekomuzeów. Wszystkie elementy, takie jak: awatary, grafiki startowe, bannery powinny być dopasowane pod wymiar istniejących elementów budowy fanapage ów i stron informacyjnych. Zawartość wizerunkowa informacyjna graficzna lub inna (jako tłlo) + nazwa ekomuzeum Silne i czytelne umiejscowienie logotypu Opcjonalnie dopuszcza się zastosowania zdjęcia jako poddruku, tła do stworzenia graficznej, wizerunkowej informacji. Należy pamiętać o stosowaniu kadrów czystych, które nie zakłócają czytelności graficznej całości, a także tekstów umieszczonych z poziomu awatara, portalu itp. Wielkości elementów dla stron społecznościowych nie są zobowiązane ścisłym wymiarem - ustalonym z góry. Ponieważ odświeżalność elementów struktury w/w serwisów jest dosyć częsta - przyjmuje się zasadę dopasowywania idei przedstawienia do ścisłych wymiarów serwisów i aplikacji. AWATAR AWATAR LANDING PAGE Zawartość wizerunkowa informacyjna graficzna lub inna (jako tłlo) + nazwa ekomuzeum LANDING PAGE Zawartość wizerunkowa informacyjna graficzna lub inna (jako tłlo) + nazwa ekomuzeum Silne i czytelne umiejscowienie logotypu Silne i czytelne umiejscowienie logotypu

25 Mailing Witaj Pawle, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? W celu ujednolicenia korespondencji jednostkowej lub seryjnej należy wprowadzić zwięzłe i proste formaty mailingu. Formatki mailingowe powinny składać się z: 1. Formacji tytułowej (powitanie, zaproszenie) 2. Formacji merytorycznej (treść maila) 3. Materiału graficznego (załącznik, zdjęcie - opcjonalnie) 4. Stopki kontaktowe 5. Klauzuli ekologicznej 6. Wymaganych logotypów (partnerzy, grantodawcy itp.) Z pozdrowieniami, Jan Kowalski Dyrektor Projektu tel Prosimy o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne. Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego. Ta wiadomość jest poufna i skierowana do konkretnego adresata. Zabrania się kopiowania wiadomości lub używania oraz ujawniania jej zawartości osobom trzecim bez zgody nadawcy.

26 15. Pamiątki lokalne - oznakowanie etykiet 26 Etykiety pamiątek i suwenirów lokalnych powinny zawierać niezbędne informacje i logotypy: WARIANT 1 1. Logotyp DSE + opcjonalnie logotyp partnera 2. Producenta, kontakt 3. Skład, charakterystykę produktu (o ile jest wymagane) 4. stronę www 5. Kodem QR lub kodem kreskowym (opcjonalnie) Układ i formacja etykiety powinna być uzgadniania indywidualnie względem wielkości pamiątki, materiału, a także przeznaczenia i odporności na warunki atmosferyczne. WARIANT 2 Producent, skład, kontakt Strona www Producent, skład, kontakt, strona www

27 Stoisko wyjazdowe Stoisko wyjazdowe w istocie budowy i funkcji wizerunkowej powinno być czytelne i komunikatywne. Stoisko należy budować z materiałów rozbieralnych (aspekt transportu i optymalizacji przestrzeni podczas transportu). Podstawowym układem stoiska jest: 1. Ścianka (konstrukcja stała, z nadrukiem solwentowym) 2. Stojak na foldery, ulotki (konstrukcja stała, pleksi + elementy aluminiowe) 3. Mównica (konstrukcja stała, normalizowana z nadrukiem solwentowym 4. Rollup (konstrukcja stała, wydruk solwentowy, składany do kasety transportowej) Należy pamiętać o spójności estetycznej całości, właściwym oświetleniu i ewentualnym uzupełnieniu stoiska o bloki, elementy tematyczne.

28 Lokalne Grupy Działania Lokalne Grupy Działania Lokalne Grupy Działania 17. Odznaka regionalna w strukturach PTTK 28 PTTK PTTK PTTK stopień brązowy stopień srebrny stopień złoty

29 Tablice drogowe E-22 Tablice komunikacyjno-informacyjne E-22 powinny stanowić element komunikacji drogowej na tyle czytelnej formalnie, aby każdy kierowca (samochodowy, rowerowy i inny) mógł jednoznacznie rozpoznać obiekt, miejsce. Normalizacja ustawowa tablic narzuca pewien schemat realizacyjny - natomiast istotnym, trwałym i czytelnym elementem jest graficzne przedstawienie obiektu. Preparowany znak, symbol, środowisko estetyczne miejsca powinno być na tyle syntetyczne i przedstawione dosłownie, aby każdy mógł (w różnej prędkości poruszania się) rozpoznać obiekt i ostatecznie cel pośredni lub bezpośredni podróży.

30 19. Tablice kierunkowe do Ekomuzeów 30 Tablice kierunkowe do ekomuzeów i punktów ekomuzealnych stanowią odrębne, indywidualne, czytelne tablice informacyjne w obszarze zróżnicowanego krajobrazu miejskiego i wiejskiego. Czytelność tablic sprowadzona jest prostych znaków, a także do jednolitej czytelnej typografii. Realizacja techniczna tablic: - wyklejka solwentowa (lub solwentowa na materiale odbijającym światło) - konstrukcja stalowa z blachy ocynkowanej 1mm (lub innej, będącej akceptowalną formą konstrukcji) - tablice wmurowane w ziemię z własnym systemem obciążającym -rozmiar tablic - do ustalenia

31 Tablice informacyjne Stopnie informacyjne, kolorystyczne DSE oznaczają schemat poruszania się i informowania o szlaku, ekomuzeum i o obiekcie ekomuzelnym w obrębie ekomuzeum. Indywidualnego ekomuzeum (oznacznie zielone) Gradacja informacji wizualnej polega na stopniowaniu kolorów w kolejności: ZIELONY, NIEBIESKI, CZERWONY (idea: JEDŹ, UWAGA, ZATRZYMAJ SIĘ). Ekomuzeum certyfikowane Całego szlaku (oznacznie niebieskie) Barokowy Kościół pw św. Idziego Punktu ekomuzealnego (oznaczenie czerwone)

32 Tablice obrazkowe, regionalne Tablice informacyjne, ilustrowane stanowią spójny przykład graficzny oferty wyznaczone regionu. Tablice ilustrowane w sposób przystępny dla każdej grupy docelowej (dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze). Obszar graficzny jest niejako syntezą zjawisk i obiektów w zaznaczonym regionie. Realizacja techniczna tablic: - wyklejka solwentowa (lub solwentowa na materiale odbijającym światło) - konstrukcja stalowa z blachy ocynkowanej 1mm (lub innej, będącej akceptowalną formą konstrukcji) lub konstrukcja drewniana - tablice wmurowane w ziemię z własnym systemem obciążającym lub przytwierdzone do konstrukcji stałych (budynki, słupy, opcjonalnie drzewa) -rozmiar tablic - do ustalenia Logotyp Partnera

33 Tablice informacyjne / witacze Tablice informacyjne, witacze stanowią integralną, wspólną części informacyjno-wizerunkową. Powinny one zawierać niezbędne informacje dotyczące szlaku, a także danego punktu na trasie tematycznej Ekomuzeum. Foto Foto Foto Barokowy Kościół pw św. Idziego Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Realizacja techniczna tablic: - wyklejka solwentowa - konstrukcja stalowa z blachy ocynkowanej 1mm (lub innej, będącej akceptowalną formą konstrukcji) lub konstrukcja drewniana - tablice wmurowane w ziemię z własnym systemem obciążającym lub przytwierdzone do konstrukcji stałych (budynki, słupy) -rozmiar tablic - do ustalenia Ekomuzeum certyfikowane Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Dobków 83a / Świerzawa / czynne: pn.-pt.: , sb.-nd.: Dobków 83a / Świerzawa / czynne: pn.-pt.: , sb.-nd.:

34 20. Szyldy, tablice informacyjne 34 Szyldy i tablice informacyjne poziome służą do szybkiej komunikacji wizualno-słownej miejsc i obiektów na szlaku DSE. Umieszczenie szyldów i tablic determinowane jest miejscem docelowym, gdzie występuje brak pełnego obszaru informacyjnego. Szyldy powinny być przytwierdzane w sposób jednolity, na wysokości akceptowalnej czytelnością samego znaku. Ekomuzeum certyfikowane Ekomuzeum certyfikowane

35 Stęple dla DSE Dolnośląski Szlak Ekomuzeów Pasieka Maja we Wrzosowej Krainie Dolnośląski Szlak Ekomuzeów Ekomuzeum Cysterskie w Krainie Łęgów Odrzańskich Stęple i pieczątki opisane w obszarze okręgu z wpisaną wewnątrz informacją obiektu bądź miejsca. Średnica minimalna: 30 mm Kolor tuszu: zieleń, czerń (opcjonalnie brąz)

36 Notatki 36

37 37 Notatki

38 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich Plac Kopernika Prochowice tel fax Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina ul. Wesoła 12b Chocianów , kom Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

AKADEMIA MORSKA. Identyfikacja. Wersja 1.1.4

AKADEMIA MORSKA. Identyfikacja. Wersja 1.1.4 AKADEMIA MORSKA Identyfikacja Wersja 1.1.4 Spis Treści Wstęp... 3 1 Logotyp / Godło Warianty... 5 Pole ochronne... 6 Wersje kolorystyczne i monochromatyczne... 7 Opcje zabronione... 8 Kolorystyka ogólna...

Bardziej szczegółowo

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0 Brand Manual Unizeto Technolgies 2012 22.06.2012 Wersja 1.0 Spis treści 1. Podstawowa księga znaku Unizeto Technologies SA a) Logo - Wersja podstawowa b) Favicon c) Budowa i proporcje d) Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI LOGO / KSIĘGA ZNAKU IDENTYFIKACJA Opis znaku 5-6 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki IDENTYFIKACJA WIZUALNA Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki IDENTYFIKACJA WIZUALNA Wstęp fot. Zbigniew Tomczak, arch. Urząd Gminy Czarnków Profesjonalna promocja regionu to szereg działań związanych z pracą nad wizerunkiem miejsca

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Województwa Lubelskiego

System Identyfikacji Wizualnej Województwa Lubelskiego System Identyfikacji Wizualnej Spis treści Wprowadzenie 4 System a wartości marki 5 Część I: Podstawowe elementy współtworzące SIW Podstawowe elementy współtworzące SIW 1 Elka Czym jest Elka? 8 Jak jej

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna. Bydgoszcz 2014

Identyfikacja wizualna. Bydgoszcz 2014 Identyfikacja wizualna Bydgoszcz 2014 Spis treści 3 Wstęp A Logo. Identyfikacja marki B Wzory. Druki firmowe 2 Geneza 3 Opis słowny 4 Logo podstawowe 5 Oznaczenie submarki : KOLOR 6 Oznaczenie submarki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ spis treści 1 KSIĘGA ZNAKU 2 geneza 3 logotyp - forma podstawowa 4 logotyp - formy uzupełniające 5 logotyp - budowa, proporcje, wielkość minimalna 6 logotyp - pole podstawowe,

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom spis działów 1. LOGOTYP 5 26 2. DRUKI FIRMOWE 27 42 3. DRUKI PROMOCYJNE 43 52 4. OZNAKOWANIA PROMOCYJNE 53 82 Radom, Siła w precyzji księga indentyfikacji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J.

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. 1 KSIĘGA ZNAKU Spis treści 1. ZNAK 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Budowa - siatka modułowa. 2 1.3 Obowiązujące wersje 3 1.4 Pole ochronne.. 4 1.5 Wielkości minimalne. 5 1.6 Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

Lasy Państwowe. Zapraszamy

Lasy Państwowe. Zapraszamy Księga Identyfikacji Wizualnej Kampanii Lasy Państwowe. Zapraszamy Zbiór zasad i wskazówek dotyczących stosowania znaku firmowego Lasów Państwowych w towarzystwie sloganu Zapraszamy www.lasy.gov.pl Księga

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA GRUNCIE 147.61 kwp

PROJEKT NA GRUNCIE 147.61 kwp LOGO Firm name ulica 0 00-000 Miasto M: bardzo.dluga.nazwa@dluganazwa.pl T: +48 57 062 020 9.03.205 PROJEKT NA GRUNCIE 47.6 kwp PRZYGOTOWANA DLA: Długa nazwa Sp. z o.o. ulica 0 00-000 Miasto M: bardzo.dluga.nazwa@dluganazwa.pl

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności Spis

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji wizualnej. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Księga identyfikacji wizualnej. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Księga identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Warszawa >> 1

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji

Księga identyfikacji Księga identyfikacji Księga identyfikacji wizualnej Wydanie I, Listopad 2012 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego 59-100 Polkowice, ul. Mała 1 Telefon: +48 76 840 14 90 Faks: +48 76 840 14 99 E-mail: biuro@zgzm.pl

Bardziej szczegółowo

Corporate identity 2011

Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Wstęp Celem opracowania identyfikacji wizualnej marki Exea jest stworzenie oryginalnej, charakterystycznej, dobrze rozpoznawalnej oraz łatwej do zapamiętania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ ORAZ ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 O MARCE Miasto Sosnowiec 6 Marka Sosnowiec 7 piramida marki 8 osobowość Sosnowca 9 Elementy marki 10 logo 11 typografia 12 Klimat przekazu

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej Znak graficzny DSW BP SIW/MA/16/10/2013 Biuro Promocji Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2013 1 opracowanie: Biuro Promocji DSW Opracowanie i konsultacje: Wiola Samborska Magdalena Dyderska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog Identyfikacji Wizualnej Mazowieckiego Systemu Informacji Turystycznej

Katalog Identyfikacji Wizualnej Mazowieckiego Systemu Informacji Turystycznej Katalog Identyfikacji Wizualnej Mazowieckiego Systemu Informacji Turystycznej Część A. Standaryzacja Wersja: WRZESIEŃ 2011 druk A.1 Informacja turystyczna. Standaryzacja logo Forma podstawowa Logo Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie 3 Księga znaku Charakterystyka znaku 5 Konstrukcja znaku 6 Minimalna wielkość znaku 7 Kolorystyka znaku 8 Wersja podstawowa znaku

Bardziej szczegółowo

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2008 Księga Beneficjenta Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Księga znaku Spis treści: 1. Wstęp 2. Dokumenty regulujące obowiązek promocji

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A I D E N T Y F I K A C J I W I Z U A L N E J. budowa znaku i typografia

K S I Ę G A I D E N T Y F I K A C J I W I Z U A L N E J. budowa znaku i typografia budowa znaku i typografia G Ó R Z N I E Ń S K O - L I D Z B A R S K I PA R K K R A J O B R A Z O W Y s p i s t r e ś c i 1. ZNAK MARKI 1.1 forma podstawowa 1.2 forma podstawowa budowa i proporcje znaku

Bardziej szczegółowo

Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich WYTYCZNE Instytucja Zarządzająca Sektorowym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA IDENTYFIKACJI Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Elementy bazowe... 2 2.1. Barwy uniwersytetu... 3 2.1.1. Barwy wydziałowe... 4 2.2. Kroje pisma... 5 2.3. Nazwa uczelni... 6 2.4. Godło UPH... 7 2.5. Logo

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opracowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego na

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Księga wizerunku marki

Księga wizerunku marki Księga wizerunku marki Spis treści Wstęp Czym jest ten dokument? Misja marki Poznaj nasze cele Wizja Logo Ideologia znaku Budowa sygnetu Wersje kompozycji logo Obszar bezpieczeństwa Minimalne rozmiary

Bardziej szczegółowo

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Spis treści 1. Wstęp.4 2. Słowniczek.4 3. Kogo dotyczy ten Podręcznik?... 5 4. Dlaczego musisz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Wyszków oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo