PRZEWODNIK UNIA EUROPEJSKA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK UNIA EUROPEJSKA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK UNIA EUROPEJSKA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Wrocław 2013

2

3 Publikacja wydana przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Wrocław Wrocław 2013 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w latach Podana informacja nie odzwierciedla opinii Unii Europejskiej. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są jedynie opiniami autora (autorów) i w żadnym wypadku nie stanowią oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

4 2

5 Słowo wstępu Szanowni Państwo, społeczeństwo obywatelskie jako temat w agendzie europejskiej pojawiło się po roku 1976, jednak dopiero 20 lat później w traktacie Nicejskim organizacje pozarządowe i inni społeczni aktorzy zostali uznani przez instytucje Unii Europejskiej. Dziś oddajemy w Państwa dłonie publikacje, która jest przewodnikiem dla każdego pracownika organizacji pozarządowej, który chce zrozumieć i uzyskać wiedzę o tym jak wspierane jest społeczeństwo obywatelskie. Publikacja została podzielona na 3 części, a każda z nich zawiera wyselekcjonowane informacje dotyczące możliwości zaangażowania się w inicjatywy, nawiązania kontaktu z instytucjami Unii Europejskiej lub przyłączenia się do interesujących Państwa platform i sieci organizacji pozarządowych Liczymy, że publikacja stanie się ważnym i cennym źródłem informacji dla Państwa organizacji, a także przyczyni się do lepszego korzystania z przysługujących Państwu praw na terenie zjednoczonej Europy. Życzymy przyjemnej lektury. Zespół Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław 3

6 DZIAŁ I INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 4

7 Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny (The European Economic and Social Comittee, EESC) Organizacje pozarządowe i ich interesy są różnie reprezentowane w poszczególnych instytucjach Unii Europejskiej. Komitet jest jedynym ciałem, którego członkami są przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny jest instytucją, która powstała na bazie Traktatu Rzymskiego, ma ona za zadanie podkreślić rolę jaką odgrywają obywatele w Unii Europejskiej. Został on utworzony w roku 1957 jako forum dyskusyjne w sprawach jednolitego rynku. Obecnie zaś jego celem jest zapewnienie organizacjom, instytucjom, mediom i obywatelom informacji i możliwości wpływu na prace legislacyjne w Unii Europejskiej. W jego skład wchodzą grupy interesu czyli reprezentanci związków zawodowych, pracodawców, pracowników, konsumentów, rolników oraz organizacji pozarządowych. Komitet liczy 353 członków, którzy nominowani są przez rządy krajów unijnych. Ich kandydaturę rozpatruję Rada Unii Europejskiej i to ona podejmuje ostateczną decyzję. W przeciwieństwie do innych instytucji członkowie EKES nie pobierają wynagrodzenia, lecz diety na pokrycie kosztów uczestnictwa w posiedzeniach. Kraje unijne posiadają różną liczbę reprezentantów, Polska obecnie ma 21 członków. Grupa III Komitet podzielony jest na 3 grupy: pracodawcy, pracownicy oraz różne grupy interesu i tu właśnie znajdują się przedstawiciele organizacji pozarządowych. Członkowie grupy trzeciej to przedstawiciele: organizacji farmerskich, małego biznesu, fundacji, organizacji non profit, obrońców praw konsumenckich, organizacji ochrony środowiska, gender i równości płci, organizacji młodzieżowych, organizacji skupiających mniejszości narodowe, osób niepełnosprawnych, czy przedstawicieli ośrodków akademickich. 5

8 Grupa trzecia liczy obecnie 111 członków, Polscy reprezentanci to: Balon Krzysztof - Sekretarz Rady Programowej, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). Kamieniecki Krzysztof Wiceprezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE). Pater Krzysztof były Wiceprzewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP). Plakwicz Jolanta Konsultant ds. płci społeczno-kulturowej i różnorodności, doradca ds. międzynarodowych. Polskie Lobby Kobiet (PLK). Serafin Władysław Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (KZRKiOP), wiceprezes Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych przy UE (COPA). Tiszbierek Teresa Wiceprezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej (ZOSPRP). Jak się zaangażować? Komitet otwarty jest na wszystkie grupy społeczne, nie każdy jednak wie jak się zaangażować w jego działania dlatego przedstawiamy Państwu poniżej kilka propozycji: Lista mailingowa: Istnieje możliwość dodania adresu mailowego w celu: dostępu do opiniowanych aktów, otrzymywania wniosków z posiedzeń, powiadomień o publikacjach, organizowanych eventach, spotkaniach, seminariach podczas których możemy wypowiedzieć się na temat działań Unii Europejskiej. Informacje na stronie: 6

9 Wizyta studyjna: Komitet chętnie przyjmuje wizyty studyjne, szczególnie członków społeczeństwa obywatelskiego, a także studentów, którzy specjalizują się w studiach europejskich. Grupy mają możliwość zapoznania się z działaniem komitetu i jego rolą. Wnioski dostępne są na stronie: en.visit-the-eesc Civil Society Prize: Jest to nagroda stworzona w roku 2006 i przyznawana za inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego na wszystkich poziomach: europejskim, narodowym, regionalnym i lokalnym. Aby otrzymać nagrodę za konkretne działanie musi być ono kreatywne, innowacyjne i dające długoterminowe efekty, a także mieć pozytywny wpływ na wizerunek Unii Europejskiej i procesu integracyjnego. Więcej informacji na stronie: Inne możliwości zaangażowania się w działania Komitetu na stronie: Komisja Europejska Komisja Europejska to tzw. organ wykonawczy Unii Europejskiej, który reprezentuje jej interesy. Składa się ona z 28 komisarzy, którzy nie reprezentują interesu swojego kraju, lecz całej Unii Europejskiej. Komisja czuwa nad politykami, budżetem, egzekwuje stosowanie prawa europejskiego wraz z Trybunałem i zajmuje się ustalaniem celów i priorytetów działań. Ta funkcja jest niezwykle ważna dla organizacji pozarządowych, bowiem Komisja Europejska ma obowiązek konsultować propozycje aktów legislacyjnych. Robi to dyskutując z Komitetem Ekonomiczno - Społecznym, ale także pozwala wypowiedzieć się obywatelom i organizacjom pozarządowym. Ważny jest również fakt, że każda z Dyrekcji Generalnych (DG) Komisji ma możliwość konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim i słuchania opinii w kwestiach proponowanych rozwiązań. 7

10 Jak się zaangażować? Debatuj nad przyszłością UE: Jeżeli masz zdanie na temat działań Unii Europejskiej i chcesz by zostało wysłuchane lub masz mnóstwo pytań dotyczących Europy to możesz wziąć udział w dialogu europejskim. Rok 2013 został nazwany rokiem obywateli, aby pokazać jak ważna jest opinia europejczyków. Wśród wielu inicjatyw zachęcających do wypowiadania się w wybranych krajach odbywały się spotkania z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej. Rozmawiano nie tylko na temat przyszłości Europy, ale także o teraźniejszości. Poruszano trudne pytania, jak kryzys i bezrobocie, mówiono również o strefie euro i społeczeństwie obywatelskim. Komisja Europejska w roku 2014 nadal będzie organizować debaty i spotkania, na które każdy może się zarejestrować, a podczas spotkania zadać pytanie przedstawicielom Unii Europejskiej. Więcej informacji i terminów: Konsultacje: Komisja Europejska jako instytucja proponująca akty prawne pyta obywateli o zdanie. Jako przedstawiciel swojej organizacji pozarządowej możesz brać udział w konsultacjach on-line, które dotyczą wszystkich sfer działalności Unii Europejskiej. Możesz wypowiedzieć się co sądzisz o proponowanych aktach. Głos Twój i Twojej organizacji dotyczyć może zagadnień ogólnych jak np. ocena konkretnej polityki lub wprowadzanych zmian i ulepszeń, ale także sytuacji czy problemu który został zaobserwowany w Twoim regionie jak np. nowe źródła energii w tym gaz łupkowy. Głosy z konsultacji są opracowywane i przedstawiane w raportach by obywatele mogli widzieć jak oceniają dane zagadnienie inni europejczycy. Dostęp do konsultacji on-line na stronie: 8

11 Spotkania w przedstawicielstwie: Jeżeli chcesz by głos twojej organizacji pozarządowej został usłyszany w Komisji możesz skontaktować się z jej Przedstawicielstwem w Polsce w Warszawie przy ulicy Jasnej 14/16a lub we Wrocławiu przy ulicy Widok 10. Przedstawicielstwa często organizują spotkania podczas których masz możliwość dyskusji, debaty, zabrania głosu na tematy ważne dla Ciebie i Twojej organizacji. Dodatkowo zapraszani są nie tylko eksperci, ale eurodeputowani i osoby decyzyjne w Unii Europejskiej. Postulaty i opinie z takich spotkań są przekazywane do Komisji Europejskiej. Więcej informacji na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: index_pl.htm Współpraca z Dyrekcjami Generalnymi: Europejska dzieli się na służby i wydziały, które określa się mianem Dyrekcji Generalnych, niektóre z nich w swoich działaniach korzystają z pomocy i wsparcia organizacji pozarządowych. Obszary działań Komisji często bowiem poruszają problematykę społeczną jak np. pomoc humanitarna, środowisko, czy zdrowie publiczne. Każda z Dyrekcji w sposób indywidualny podchodzi do współpracy z organizacjami i proponuje różne jej formy, oczywiście w zgodzie z wytycznymi Komisji Europejskiej i ogólnymi przepisami dotyczącymi tej kooperacji. Organizacje pozarządowe pełnią najczęściej rolę informatora, który wyposaża w niezbędna wiedzę osoby odpowiedzialne za tworzenie dokumentów i propozycji zmian. Więcej informacji na temat Dyrekcji na stronie Komisji Europejskiej: 9

12 Parlament Europejski Parlament Europejski razem z Komisją Europejską i Radą Europejską jest najważniejszą instytucją w procesie tworzenia aktów prawnych w UE. Parlament otwarty jest na obywateli, ich opinii i głosu, współpracuje z organizacjami poprzez dotacje i finansowanie projektów, ale także proponuje szereg innych rozwiązań, które możesz wykorzystać w swojej pracy dla organizacji pozarządowych. Parlament Europejski prowadzi specjalny dział informacyjny dla obywateli, w którym oferuje różnego rodzaju możliwości kontaktu i uczestniczenia w jego działaniach. W związku z tym, iż w maju 2014 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego ważne jest podkreślanie faktu, że wybierając eurodeputowanych mamy realny wpływ na decyzje podejmowane w Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat wyborów na stronie: Jak się zaangażować? Petycja. Każdy z obywateli UE działając indywidualnie lub z innymi osobami może w dowolnym czasie skorzystać z przysługującego mu prawa złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności UE oraz dotyczy bezpośrednio tej osoby lub osób. Prawo do złożenia petycji przysługuje również przedsiębiorstwom, organizacjom i stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Twoja petycja może dotyczyć spraw takich jak np. ochrona konsumenta, łamanie podstawowych praw na rynku wewnętrznym, a nawet polityki społecznej. Petycję można sporządzić w dowolnym języku urzędowym UE, po uznaniu jej za dopuszczalną, czyli taką w której opisany problem leży w kompetencji UE Parlament może podjąć różne kroki służące do wyjaśnienia sprawy. Więcej informacji znajdziesz na stronie Parlamentu Europejskiego. 10

13 Kontakt z posłem: Posłowie do Parlamentu Europejskiego reprezentują obywateli Unii Europejskiej, dlatego ważne jest podkreślanie że mamy prawo kontaktu z nimi, możemy poprosić o wyjaśnienie i informacje lub zapoznać ich z danym problemem. Posłowie pracują w komisjach, które odpowiedzialne są za dziedziny życia społecznego i sfery działań UE, warto więc kontaktować się z tym posłem, który bezpośrednio zajmuje się interesującą nas sprawą czy problemem. Łatwo i skutecznie można wyszukać posłów dzięki stronie Parlamentu Europejskiego: Social Media: Parlament Europejski aktywnie korzysta z możliwości komunikacji z obywatelami poprzez social media. Jest to kanał dający możliwości szybkiej reakcji z naszej strony. Uzyskujemy dostęp do źródła wiedzy o tym co dzieje się w Parlamencie, ale także otrzymujemy możliwość komentowania i wyrażania swojej opinii. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik praw obywatelskich to niezależny i bezstronny organ, rozpatrujący sprawy związane z administracją UE. Rzecznik bada skargi złożone na niewłaściwe administrowanie w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych UE. Może on stwierdzić niewłaściwe administrowanie w przypadku, gdy instytucja nie przestrzega praw podstawowych, przepisów lub zasad prawa czy też zasad dobrej administracji. Skargi mogą dotyczyć elementów twojej codziennej pracy dla organizacji pozarządowej np. problemów z zaproszeniami do składania ofert, sporów wynikających z umów z UE, opóźnień w płatnościach, nieuzasadnionej zwłoki, naruszenia praw podstawowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich: 11

14 DZIAŁ II SIECI I EUROPEJSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 12

15 Działanie w grupie pozwala nie tylko na zwiększenie efektywności pracy Twojej organizacji, ale także zapewnia ci dostęp do informacji i sprawi, że będziesz miał głos w kwestiach dotyczących dziedziny w której pracujesz. Poniżej zaprezentujemy kilka organizacji, stowarzyszeń i sieci działających na poziomie europejskim. Sieci: The Civil Society Contact Group: Sojusz organizacji pozarządowych ze środowisk związanych z kulturą, środowiskiem, edukacją, rozwojem, prawami człowieka, zdrowiem publicznym i kobietami. Tysiące organizacji pozarządowych z Europy dzięki Contact Group ma szansę reprezentować swoje interesy. Sieć organizuje spotkania i eventy na których możesz wyrazić swoje zdania na temat funkcjonowania i działania Unii Europejskiej. Twoja organizacja ma również szansę na zapoznanie się z bogatą ofertą publikacji i materiałów dotyczących najnowszych wydarzeń taki jak np. wybory do parlamentu europejskiego, przewodników które wyjaśniają jak działa Unia Europejska i jak możesz zaangażować się wraz ze swoja organizacją w działania na poziomie europejskim. Więcej informacji na stronie: The European Civil Society Platform: Powstała w roku 2005 jako odpowiedź organizacji społecznych na politykę edukacyjną Unii Europejskiej. Sieć zapewnia swoim członkom dostęp do informacji i pomaga zaangażować się w toczące się na poziomie europejskim debaty na temat edukacji. Sieć dostarcza ulotki informacyjne i wydaje opinie dotyczące konkretnych propozycji. Dodatkowo organizuje i zachęca do udziału w kampania społecznych. Więcej informacji na stronie: 13

16 Platforma Społeczna: Platforma europejskich organizacji pozarządowych, której celem jest promowanie sprawiedliwości społecznej, równości i demokracji. Platforma Społeczna jest otwarta dla wszystkich sieci lub federacji z sektora non profit w dziedzinie społecznej na szczeblu europejskim. Co robi platforma społeczna? Różnego rodzaju kampanie, których celem jest: przedstawienie problemu wykluczenia społecznego, aktywne promowanie prawa dostępu każdego człowieka do godnego życia, działanie na rzecz walki z ubóstwem, promowanie postępu na rynku pracy, działanie na rzecz przestrzegania praw człowieka, a także promowanie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług publicznych oraz propagowanie dialogu obywatelskiego. W związku z tym członkowie Social Platform współpracują z przedstawicielami wielu instytucji i agencji UE m.in.: Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Agencji Praw Podstawowych. Więcej informacji na stronie: The European network of ational Civil Society Associations ENNA: Sieć organizacji społecznych otrzymująca wsparcie z Komisji Europejskiej. Jej celem jest promowanie działalności społecznej i non profit. ENNA wśród swoich działań proponuje również te, które skierowane są do państw grupy Wyszehradzkiej czyli: Polski, Czech, Węgier i Słowacji celem wsparcia ich w integracji europejskiej. W ramach Sieci organizacje mają dostęp do forum i do specjalnej przestrzeni gdzie można wymieniać się informacjami na temat ważnych społecznie wydarzeń. Więcej na stronie internetowej: GO Voice: Sieć reprezentująca 83 organizacje pozarządowe aktywne w dziedzinie pomocy humanitarnej. Informacje na stronie: 14

17 European Liaison Office: Platforma organizacji pozarządowy i think tanków, które zaangażowane są w działalność na rzecz pokoju i rozwiązywania konfliktów. Aktywnie lobbuje Unię Europejską w tej dziedzinie starając się o tworzenie nowych instrumentów i aktywne zaangażowanie Europy w kwestiach pokojowego rozwiązywania konfliktów i zarządzania kryzysami. Więcej informacji na stronie: European Civil Society etwork: Sieć, która zajmuje się kwestiami integracji i rozszerzenia Unii Europejskiej. Jednoczy 15 partnerów z krajów takich jak: Niemcy, Polska, Francja, Szwecja, Hiszpania, Włochy reprezentujących różne dziedziny nauk. Sieć składa się z grup roboczych które odpowiedzialne są za poszczególnie obszary działań. Więcej informacji na stronie: CO CORD: Federacja organizacji pozarządowych, której celem jest stymulowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i uzyskanie wpływu w instytucjach Europejskich. Więcej informacji na stronie: Green 10: Największa europejska sieć organizacji pozarządowych zajmujących się kwestią środowiska naturalnego. Więcej informacji na stronie: EYCA- The European Year of Citizens Alliance: Sieć europejskich organizacji społecznych, które chcą promować aktywność obywatelską i demokrację. Powstała jako odpowiedź na Europejski Rok Obywateli. Warto odwiedzić stronę internetową, aby zapoznać się z proponowanymi wydarzeniami takimi jak: spotkania, konferencje czy seminaria, które są okazją do zabrania głosu i wymiany doświadczeń. Informacje na stronie: 15

18 EU. GO Dobrze znany organizacjom portal ngo.pl ma również wersję europejska, na której można przeczytać o nowościach związanych z Unią Europejską istotnych dla działań organizacji pozarządowych. Informacja na stronie: PROGRESS: W ramach programu PROGRESS Komisja Europejska stworzyła kilka sieci, które działają w Europie. Ich działania obejmują bezdomnych, dzieci, osoby wykluczone, migrantów, osoby zagrożone ubóstwem, sojusze na rzecz integracji, organizacje kobiet, platformy organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, mniejszością Romską, rasizmem. Więcej informacji i lista organizacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej: 16

19 DZIAŁ III EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA 17

20 Europejska Inicjatywa Obywatelska To nowa szansa na wywieranie wpływu w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej i możliwość zwrócenia uwagi osób decyzyjnych na problemy ważne dla Europejczyków. Inicjatywa daje możliwość milionowi obywateli kształtowania polityk europejskich. Jako organizacja pozarządowa możecie włączyć się w tą procedurę na dwóch poziomach. Wasi członkowie jako twórcy propozycji lub wasza organizacja jako partner promujący inicjatywę. Do prowadzenia inicjatywy i zbierania głosów wymagane jest powołanie komitetu i spełnienie wszystkich wymogów prawnych i formalnych. Inicjatywa musi mieć charakter europejski, a w komitecie znajdować się osoby z innych krajów. Dlatego ważne jest rozwijanie sieci kontaktów, które pomogą wam w realizacji waszej propozycji. Ważne jest to, że inicjatywą nie może kierować Twoja organizacja, może ją promować i wspierać, całością zbierania głosów zajmuje się komitet. Te dwie możliwości wiążą się z różnymi obowiązkami, poniżej przedstawiamy ich analizę. Mam własna inicjatywę: Najpierw musisz się upewnić, że Twój pomysł dotyczy obszaru jednej z polityk Unii Europejskiej, a Komisja Europejska jest uprawniona do działania. Niektóre obszary mogą nadal pozostawać w kwestii państw członkowskich i Twoja inicjatywa nie będzie mogła zostać urzeczywistniona. Jeżeli chcesz z nią wystąpić musisz zapoznać się z traktatami UE i wiedzieć na jakiej podstawie zgłaszasz swoja propozycję. Komitet powołany do realizacji inicjatywy musi składać się z obywateli zamieszkałych w co najmniej siedmiu różnych państwach członkowskich. Na stronie Komisji Europejskiej odnajdziesz specjalne narzędzia służące rejestracji Twojej inicjatywy a także system, który pomoże ci gromadzić dane on-line. Informacje na stronie: citizens-initiative/public/competences 18

21 Chcę poprzeć inicjatywę: Chcesz się zaangażować? Na stronie Komisji Europejskiej znajdziesz wszystkie aktualnie trwające inicjatywy, które możesz poprzeć. Oddawanie głosu jest przyjazne użytkownikowi. Dzięki specjalnej stronie masz możliwość zapoznania się z twórcami inicjatywy i jej głównymi celami i założeniami. Jeżeli Twoja organizacja pozarządowa działa w podobnym obszarze możesz skontaktować się z twórcami danej propozycji i wspólnie działać na rzecz promowania danego aktu i zachęcania osób do oddawania głosu popierającego inicjatywę. Twoja organizacja może prowadzić kampanię przyczyniającą się do jej realizacji. Trwające inicjatywy odnajdziesz na stronie: ec.europa. eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing Milion i co dalej? Komisja Europejska analizuje inicjatywę w terminie 3 miesięcy od chwili jej otrzymania. Może spotkać się z organizatorami celem wyjaśnienia propozycji, dodatkowo organizatorzy mogą wziąć dział w wysłuchaniu publicznym. Komisja przedstawia oficjalną odpowiedź, w której wyjaśnia czy zamierza podjąć działania czy nie. 19

22 Publikacja została opracowana w oparciu o źródła: pl.htm At-yourservice. html;jsessionid=60d75d296b345943f36a17f f6. node2 20

23 EUROPE DIRECT WROCŁAW Ul. Legnicka Wrocław Znajdziesz nas na Facebooku, Twitterze i YouTube Poniedziałek: Wtorek: Środa: Mail: Tele: GG: www: europedirect-wroclaw.pl

24

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co

Bardziej szczegółowo

Polityka kulturalna Unii Europejskiej

Polityka kulturalna Unii Europejskiej Polityka kulturalna Unii Europejskiej Jedność w różnorodności (oficjalne motto) Rada Europy a Unia Europejska różne role, wspólne wartości Zagadnienia 1. ROLA KULTURY W UE 2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r.

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Europejski Rok Praw Obywateli 2013 Obywatelstwo Unii Europejskiej Każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA.

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA. Komitet COPA: Rolnicza Unia Europejska Traktat Rzymski ustanawiający Europejska Wspólnotę Gospodarcza, podpisany 25 marca 1957 zawierał juz najważniejsze ramy dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Stosunki

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia

Bardziej szczegółowo

Dzień Wiosny w Europie

Dzień Wiosny w Europie Dzień Wiosny w Europie Debata o naszej przyszłości 21 marca - 9 maja 2006 Dzień Wiosny w Europie 2006 Inicjatywa, która ma na celu promować Dialog, Debatę i Demokrację w europejskich szkołach. 2 3 Głos

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Periodic Review UPR POWSZECHNY OKRESOWY PRZEGLĄD PRAW CZŁOWIEKA RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ

Uniwersal Periodic Review UPR POWSZECHNY OKRESOWY PRZEGLĄD PRAW CZŁOWIEKA RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ Uniwersal Periodic Review UPR POWSZECHNY OKRESOWY PRZEGLĄD PRAW CZŁOWIEKA RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ POWSZECHNY/OKRESOWY/PRZEGLĄD POWSZECHNY: 192 państwa członkowskie podlegają przeglądowi na takich samych

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014 Jasne, że konsultacje Częstochowa, styczeń 2014 Budżet partycypacyjny w Częstochowie stwórzmy go wspólnie! Miasto Częstochowa, w partnerstwie z Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ

AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ Dialog usystematyzowany: spotkania młodych ludzi i decydentów do spraw młodzieży ,,NIC O NAS BEZ NAS Dialog usystematyzowany (ang. structured

Bardziej szczegółowo

Istota, funkcje i zadania organizacji pozarządowych aspekty prawne, funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej i w Polsce

Istota, funkcje i zadania organizacji pozarządowych aspekty prawne, funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej i w Polsce Istota, funkcje i zadania organizacji pozarządowych aspekty prawne, funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej i w Polsce Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 7.11.2011 18.11.2013 Podstawą działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych jest Regulamin Rady. Regulamin określa cele, strukturę

Bardziej szczegółowo

Organizacje parasolowe zasady działania i ich rola. Oświęcim, 9 września 2005

Organizacje parasolowe zasady działania i ich rola. Oświęcim, 9 września 2005 Organizacje parasolowe zasady działania i ich rola Oświęcim, 9 września 2005 FAZY ROZWOJU SAMODZIELNOŚCI DZIAŁANIA I DOJRZAŁOŚCI DO WSPÓŁPRACY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Faza I - spontanicznego altruizmu Początkowa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata formularz zgłaszania uwag

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata formularz zgłaszania uwag Załącznik do pisma DKF-VIII-073-09-AP/14 Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 formularz zgłaszania uwag L.p. Przepis Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 1. Strona 6 (Rozdział 4) 2)

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego

Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego Warszawa 2012 wersja dokumentu 1.0-7.08.2012 sprawdź na stronie wolontariat.net.pl czy masz aktualną wersję Program Wolontariatu

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE + uzasadnienie

TAK/NIE + uzasadnienie TAK/NIE + uzasadnienie 0. Podstawowym problemem Zagłębia Ruhry po II wojnie światowej był brak infrastruktury transportowej. 1. Podstawowym problemem Mezzogiorno był brak kapitału społecznego. 2. Globalizacja

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych opierają się na zapisach niniejszego Regulaminu.

Działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych opierają się na zapisach niniejszego Regulaminu. REGULAMIN SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Preambuła Działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.przywołując

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

Strategianormalizacji europejskiej

Strategianormalizacji europejskiej Strategianormalizacji europejskiej wg rozporządzenia UE Spotkanie CBT 24.09.2014 Jolanta Kochańska Z-ca Prezesa PKN ds. Normalizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Kto jest kim w UE? PFUE,

Kto jest kim w UE? PFUE, Kto jest kim w UE? PFUE, 19.02.2016 Who is who w UE (i nie w UE)? Komisja Europejska Rada Unii Europejskiej Rada Europejska Rada Europy Parlament Europejski Parlament Europejski Europarlamentarzyści (posłowie

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

10254/16 dh/en 1 DGC 2B

10254/16 dh/en 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10254/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP 115 COPS 191 CFSP/PESC

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2016 r. COM(2016) 960 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY Drugie sprawozdanie z postępów: Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Kto jest kim w UE? PFUE, 19 (22)

Kto jest kim w UE? PFUE, 19 (22) Kto jest kim w UE? PFUE, 19 (22).02.2016 Who is who w UE (i nie w UE)? Komisja Europejska Rada Unii Europejskiej Rada Europejska Rada Europy Parlament Europejski Parlament Europejski Europarlamentarzyści

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacji. Mission Statement / Deklaracja programowa. Warszawa, 20 kwietnia 2011

Restrukturyzacji. Mission Statement / Deklaracja programowa. Warszawa, 20 kwietnia 2011 Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji Mission Statement / Deklaracja programowa Warszawa, 20 kwietnia 2011 Cele stowarzyszenia Poprawa skuteczności i jakości procesów restrukturyzacji na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Warszawie. Obecnie jesteśmy świadkami intensywnych zmian

Bardziej szczegółowo

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r.

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r. Rada Europy i Sport MSL11 (2008 r.) 8 wersja ostateczna 17.12.2008 r. 11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja 10-12 grudnia 2008 r. przyjęła rezolucję nr 3 Bieżące

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Edukacja Dialog - Partycypacja

Edukacja Dialog - Partycypacja Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Edukacja Dialog Partycypacja. Wyzwania i szanse Dolnego Śląska w zakresie polityki młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, będącej elementem projektu Gmina

Bardziej szczegółowo

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r.

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r. I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 2 czerwca 2015 r. Plan prezentacji Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Bardziej szczegółowo

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015r. w sprawie: "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok" Data utworzenia 2015-10-16

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY ELBLĄSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

R E G U L A M I N RADY ELBLĄSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH R E G U L A M I N RADY ELBLĄSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych (zwanej dalej Radą) określa strukturę Rady, tryb powoływania jej członków,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNATOR INICJATOR ANIMATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W TWOIM REGIONIE! KIELCE 2013 Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, iż decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Instytucje dialogu obywatelskiego w Polsce i na świecie. Michał Dymkowski

Instytucje dialogu obywatelskiego w Polsce i na świecie. Michał Dymkowski Reprezentacja W ostatnim roku Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w ramach swojej działalności rzeczniczej i monitorującej zgromadziła informacje na temat różnych ciał dialogu obywatelskiego,

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej szkolenie dla Opiekunów Samorządów Uczniowskich

Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej szkolenie dla Opiekunów Samorządów Uczniowskich Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej szkolenie dla Opiekunów Samorządów Uczniowskich Olga Napiontek, Joanna Pietrasik projekt Szkolenie jest częścią projektu Samorząd uczniowski

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

EYV2011 Tour w skrócie

EYV2011 Tour w skrócie EYV2011 Tour w skrócie European Year of Volunteering 2011 Tour (EYV2011Tour) to jedno z kluczowych wydarzeń w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariautu 2011 na poziomie Unii Europejskiej (UE). Każdy

Bardziej szczegółowo

Kontrola społeczna służbą demokracji

Kontrola społeczna służbą demokracji Kontrola społeczna służbą demokracji Jeżeli działacie w organizacji, która zajmuje się lub chce zajmować się kontrolą społeczną, zapraszamy Was do udziału w projekcie systemowo wzmacniającym watchdogi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 marzec 2008 Fundacja Partners Polska a) ul. Górnickiego 3 lok.10a, 02-063 Warszawa b) Nr w KRS 0000221845 c) REGON: 012703063 d) członkowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Załącznik do Uchwały Nr././2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 2016 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIMANOWA z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo dla prewencji

Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu Europejska Agencja Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

System IMI: podstawowe informacje

System IMI: podstawowe informacje System IMI: podstawowe informacje 1. WSTĘP... 2 2. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2.1. CZYM JEST SYSTEM IMI?... 3 2.2. JAK DZIAŁA SYSTEM IMI?... 3 2.3. PONAD BARIERAMI JĘZYKOWYMI... 3 2.4. KTO ODPOWIADA ZA CO

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna Unii Europejskiej

Polityka społeczna Unii Europejskiej dr Aleksandra Borowicz Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Polityka społeczna Unii Europejskiej Polityki społeczne Unii Europejskiej Polityka w dziedzinie zatrudnienia Polityka społeczna Polityka w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska KOMITET REGIONÓW

Unia Europejska KOMITET REGIONÓW Unia Europejska KOMITET REGIONÓW Bruksela, 2003 Wstęp do Komitetu Regionów Unia europejska Komitet Regionów Tworzenie Komitetu Regionów Komitet Regionów jest zgromadzeniem doradczym Unii Europejskiej;

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU REACH. Krzysztof Galas Ministerstwo Gospodarki

PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU REACH. Krzysztof Galas Ministerstwo Gospodarki Czy rozporządzenie REACH wpłynie na wzrost czy spadek konkurencyjności ci polskich firm w Europie i na Świecie? Warszawa, 14 grudnia 2007 roku PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Jest organem doradczym reprezentującym społeczeństwo obywatelskie

Jest organem doradczym reprezentującym społeczeństwo obywatelskie Czym jest EKES? Jest organem doradczym reprezentującym społeczeństwo obywatelskie Parlament Europejski, Rada i Komisja są wspomagane przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, które

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju.

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. Biuletyn nr 07/2015 Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. W Rwandzie żyje 20 tysięcy niewidomych dzieci. Tylko 1,5% spośród nich ma możliwość nauki w szkołach

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków. Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Walne i 4 czerwca 2012 r. Warszawa

Walne Zebranie Członków. Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Walne i 4 czerwca 2012 r. Warszawa Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Walne i 4 czerwca 2012 r. Warszawa O CZŁONKOWIE Stan na koniec 2011 roku: 99 organizacji CZŁONKOWIE Organizacje które przystąpiły

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1.9.2016 C 321/1 V (Ogłoszenia) INNE AKTY EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich przyjmująca przepisy wykonawcze (2016/C 321/01) Artykuł 1 Definicje Do

Bardziej szczegółowo

Sudecki Związek Pracodawców wczoraj dziś jutro

Sudecki Związek Pracodawców wczoraj dziś jutro Sudecki Związek Pracodawców wczoraj dziś jutro Artur Mazurkiewicz ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl www.dolnoslascy-prcodawcy.pl Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTA Od: Prezydencja Do: Grupa Robocza do Spraw Społecznych Data: 23 stycznia 2015 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież 2014-2020 2007

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Prawa kobiet w Polsce

Projekt edukacyjny Prawa kobiet w Polsce Projekt edukacyjny Prawa kobiet w Polsce Realizowane treści nauczania z podstawy programowej przedstawia prawa i wolności zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wymienia środki i mechanizmy

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Europy.

12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Europy. 12. Regionalna Sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Białymstoku 12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie 18-22 listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 marca 2005. CECOP aisbl Rue Guillaume Tell 59b 1060 Bruxelles Tél. + 32 2 543 10 33 Fax + 32 2 543 10 37 cecop@cecop.coop www.cecop.

Warszawa, 22 marca 2005. CECOP aisbl Rue Guillaume Tell 59b 1060 Bruxelles Tél. + 32 2 543 10 33 Fax + 32 2 543 10 37 cecop@cecop.coop www.cecop. Polityka Unii Europejskiej na rzecz wsparcia Ekonomii Społecznej Warszawa, 22 marca 2005 Eric LAVILLUNIERE CECOP CECOP aisbl Rue Guillaume Tell 59b 1060 Bruxelles Tél. + 32 2 543 10 33 Fax + 32 2 543 10

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Czym jest Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych? Konwencja Ramowa, która weszła w życie 1 lutego 1998

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego?

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? FinMan Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? Projekt FinMan - Financial Management for EU Adult Education Providers realizowany przez Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

W drugiej części dnia odbył się także blok dobrych praktyk. Goście Maróza mieli okazję wysłuchać doświadczeń lokalnych liderów

W drugiej części dnia odbył się także blok dobrych praktyk. Goście Maróza mieli okazję wysłuchać doświadczeń lokalnych liderów Mamy prawo do wiedzy, do informacji o tym co dzieje się w naszej miejscowości. Składajmy wnioski o zmianę otoczenia lub skargi jeśli widzimy niedoskonałości. Nie dajmy się zbywać, bo to wszystko zapewnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 72 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 72 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku Projekt w sprawie zmian w rozdziale Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) Programu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Czym jest UE?

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Czym jest UE? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 19 maja 2014 r. Czym jest UE? Unia Europejska to międzynarodowy związek państw,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W KADENCJI

PLAN PRACY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W KADENCJI PLAN PRACY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W KADENCJI 2016-2018. L.P. ZADANIE ODPOWIEDZIALNI FORMY REALIZACJI UWAGI I 1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Miejskiej Rady na okres kadencji i harmonogramu planowanych

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2010 r.

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395. USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2012 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Obywatel UE Civis Europaeus sum

Obywatel UE Civis Europaeus sum Obywatel UE Civis Europaeus sum dr Jan Misiuna Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Karolina Farin Spotkanie uczestników KSP KPC EU-OSHA Kraków, 22 czerwca 2015 r. Kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Wyzwania:

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Jan M. Grabowski Toruń, 15 stycznia 2013 roku Organizacje pozarządowe w regionie w 2012 roku w Polsce zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy

Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy Umacnianie poczucia odpowiedzialności za UE wśród obywateli

Bardziej szczegółowo

BIULETYN EUROPE DIRECT - POZNAŃ 4/2012. Europejska inicjatywa obywatelska

BIULETYN EUROPE DIRECT - POZNAŃ 4/2012. Europejska inicjatywa obywatelska Europejska inicjatywa obywatelska Wraz z wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego Unia Europejska zrobiła wielki krok naprzód, dając obywatelom możliwość bezpośredniego udziału w tworzeniu unijnych aktów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Biuletyn informacyjny N U M E R 1 2 / 2 0 1 4 3 0. 1 2. 2 0 1 4 Fundusze, Fundusze. Szanowni Państwo, W TYM NUMERZE: fun- Spotkanie dusze PROW 2014-2020 S z a n s a n a wzrost gosp. Nagroda im. K. Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 1. Podstawy prawne i dokumenty dotyczące współpracy ponadnarodowej w PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379 zarządzenie nr 48 prezesa rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i

Bardziej szczegółowo

Europejski System Banków Centralnych

Europejski System Banków Centralnych Europejski System Banków Centralnych Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Instytucje i organy UGiW 1. Rada Europejska 2. Rada Unii Europejskiej 3. Komisja

Bardziej szczegółowo

OfertaprojektuAgeingWell. of ICT for Ageing Well. Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie Miasta w Internecie

OfertaprojektuAgeingWell. of ICT for Ageing Well. Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie Miasta w Internecie OfertaprojektuAgeingWell Network for the Market uptake of ICT for Ageing Well Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie Miasta w Internecie Podstawowe informacje dot. projektu AgeingWell Nazwa: AgeingWell-NetworkfortheMarketuptakeofICTforAgeingWell

Bardziej szczegółowo