NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Kwiecień 2013 r. Nr 04 (124) 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Kwiecień 2013 r. Nr 04 (124) 2013 r."

Transkrypt

1 Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Kwiecień 2013 r. Nr 04 (124) 2013 r. W tym numerze między innymi: List z końca świata, Marsjańskie informacje, Centrum cyberprzestępczości, Garii Kasparow, Dość mały by upaść, Moim zdaniem. Praca ze zbiorów Arteterapii

2 Str. 2 N ASZ BIUL ETYN Najserdeczniejsze Ŝyczenia dla kwietniowych Solenizantów przebywających w naszym szpitalu. śyczymy powrotu do zdrowia, spełnienia planów oraz wszelkiej pomyślności. Redakcja POSŁUGA DUSZPASTERSKA W KOŚCIELE - KAPLICY Msza Święta: Niedziele i święta: 9.00 i W tygodniu: codziennie o (oprócz czwartku) Okazja do spowiedzi: przed kaŝdą Mszą św. Serdecznie zapraszam! ks. Zygmunt Wiśniowski List z końca świata Jako wprowadzenie: w oddziale IX spotyka się grupa modlitewna, która w swoich intencjach, w ramach tzw. patronatu misyjnego pamięta o ojcu Kazimierzu Dzimitrowiczu, przebywającym na misjach w Argentynie. Z racji wyboru na PapieŜa Kardynała Jorge Mario Bergoglio, pochodzącego z Argentyny, prezentujemy list ojca Kazimierza, kierowany do osób pamiętających w modlitwie o dziele misyjnym. Święto Zmartwychwstania Pańskiego 2013 r. Niech Ŝyje Święty Trój jedyny Bóg w sercach naszych! Pozdrawiam serdecznie kaŝdego z was i choć nie tak często pisze listy, pamiętam o kaŝdym w moich codziennych modlitwach. JuŜ trzeci rok jak słuŝę Panu w naszym domu rekolekcyjnym pod wezwaniem Matki BoŜej Fatimskiej. W roku 2009 obchodzono tu 50 lecie od daty połoŝenia kamienia węgielnego. W zeszłym roku była 50 rocznica obchodów Pierwszej Pielgrzymki do naszej groty-kaplicy Fatimskiej, gdzie się znajduje figura Matki Boskiej. KaŜdego roku, blisko daty 13 maja (nie zawsze wypada 13 w niedziele) od katedry z Posadas (10 km), wyrusza wcześnie rano ok piesza pielgrzymka do Matki Boskiej obecnej w figurze Fatimskiej. Wiadomości regionalne podają, Ŝe uczestniczy od tysięcy ludzi. Droga praktycznie w tym czasie jest nie przejezdna dla ruchu kołowego i kierowcy zmuszeni są jechać do stolicy Misiones inna droga. W taki dzień juŝ o 6.00 rozpoczynamy pierwsza Msze św. Potem uroczysta Msza św. (Główna) z obecnością naszego biskupa Juan Rubén Martinez rozpoczyna się o godz Później mamy Msze św. o 11.00, 13.00, i ostatnia o godz Jeśli ktoś chce zobaczyć nasz dom i zdjęcia, moŝe wejść na nasza stronę internetową: org.ar, którą prowadzi nasz Brat werbista, Argentyńczyk Javier Kinderknecht. W tych ostatnich tygodniach, wszyscy katolicy i ludzie dobrej woli, oczekiwaliśmy na wybór PapieŜa. Juz po śmierci naszego rodaka PapieŜa Jana Pawła II, jak równieŝ po rezygnacji PapieŜa Benedykta XVI były znane oczekiwania na moŝliwość wyboru jakiegoś kardynała z innego kontynentu na Stolicę Piotrową. Jaka miła niespodzianka okazało się, gdy wybór padł na arcybiskupa Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Zawrzało w całej prasie i w telewizji, we wszystkich programach radiowych. Wczoraj (18 marca), jak to słyszeliśmy, odbyły się radosne czuwania modlitewne, rozwaŝania i muzyka o treści religijnej, aŝ do samego rana w wielu parafiach w całej Argentynie, zwłaszcza przy katedrze w Buenos Aires, (gdzie Pasterzował wspomniany arcybiskup) zakończone uczestnictwem we Mszy św. z podziękowaniem Bogu za wybór kardynała Bergoglio na Stolice Apostolska. PapieŜ Franciszek połączył się wczoraj telefonicznie przez jeden z programów radiowych, by przekazać wszystkim czuwającym, zwłaszcza młodzieŝy, wyrazy wdzięczności za modlitwy w jego intencji; zarazem przesłał pouczenie, by wszyscy dąŝyli do pokoju miedzy sobą, przebaczenia urazów, jak i by czuwali nad innymi, najbardziej potrzebującymi, a takŝe, by się nie bali niczego, bo Bóg nas wszystkich kocha i jest miedzy nami. W wiadomościach z telewizji pokazano, jak po telefonie od PapieŜa wybuchła burza oklasków z podziękowaniem dla Ojca Świętego Franciszka. Widzimy wiec, Ŝe w tym czasie Wielkiego Postu, Bóg objawia nam, Ŝe nie jesteśmy sami i Ŝe ostatnia kropka nad i naleŝy do Niego, jak równieŝ moŝemy zaobserwować, Ŝe trzeba przeŝywać ten post radośnie, nie ma miejsca na smutek. Chrystus przyszedł na świat, aby napełnić nas Ŝyciem, które wypływa od Niego. Prosi nas tylko, byśmy umieli zrezygnować z wielkiej gonitwy za rzeczami materialnymi, za wybujałymi przyjemnościami, chęcią wykorzystania innych do własnych celów, które tak potrafią omamić człowieka, Ŝe często przez to zapominamy o Bogu, o Jego Miłości do nas. Niech teŝ na te Święta Wielkanocne, które juŝ są u naszych drzwi, nie zabraknie zamyślenia nad prostolinijnością, skromnością i Ŝyczliwością, których to uczy nas postawa właśnie wybranego na Wikariusza Chrystusowego Franciszka. śycząc radosnych Świąt Wielkanocnych dla kaŝdego z was pamiętający w modlitwie i na Mszy św. O. Kazimierz Dzimitrowicz SVD

3 N ASZ BIUL ETYN OPOWIADANIE W ODCINKACH CZ. 19 Zwiedzanie Ziemi Str. 3 Z wielkim zainteresowaniem wpatrywał się w okno i co jakiś czas w swoim psim języku pojękiwał i postękiwał, szczególnie robił to wtedy, gdy zauwaŝył brnącą w śniegu zwierzynę. Po przejechaniu ponad trzystu kilometrów drogi, jadąc tunelem, pojawił się przed nimi pojazd posiadający u góry sygnalizację ostrzegawczą z napisem straŝ górska. Pojazd sygnalizował, aby jechali za nim. Obaj przyjaciele zastanawiali się o co moŝe chodzić tutejszej straŝy górskiej. Jechali przecieŝ zgodnie z przepisami, chyba Ŝe tutejsi straŝnicy chcą sprawdzić czy ich samochód jest sprawny. Kierując się takim rozumowaniem podąŝali za poruszającym się przed nimi pojazdem. Gdy wyjechali z tunelu, pilotujący ich pojazd skręcił w lewo na nieoznakowaną śnieŝną drogę sygnalizując im, by zrobili to samo. Po przejechaniu kilku kilometrów w górskim terenie, samochód zatrzymał się i wysiadło z niego dwóch umundurowanych i uzbrojonych męŝczyzn. Antek któremu to wszystko wydawało się bardzo dziwne, otworzył drzwi z tyłu i na pięć godzin zablokował w automacie samochodu kartę płatniczą, na której znajdowało się pięćset glob Rubli i dziesięć tysięcy Globów. Przy sobie pozostawił tylko trzydzieści Glob Rubli w gotówce. Proszę wyjść z samochodu usłyszeli od jednego ze straŝników. Naruszyliście panowie przepisy o ruchu samochodowym na terenie Parku Narodowego i musicie pójść z nami dla wyjaśnienia sytuacji. Proszę wziąć z sobą pieniądze, nie wolno zabierać broni. Antek dla którego sytuacja była nadal dziwna odpowiedział: Nasza karta płatnicza jest zablokowana na pięć godzin, mamy przy sobie tylko trzydzieści Glob Rubli. Odblokujcie natychmiast kartę płatniczą zaŝądał jeden ze straŝników. To nie jest moŝliwe przez pięć godzin, a czy mógłbym prosić o pański identyfikator, oraz moŝliwość kontaktu z policją. Moim zdaniem zostaliśmy bezprawnie zatrzymani i tak naprawdę nie wiemy przez kogo. Kiedy Antek kończył swój obronny monolog, straŝnik skierował lufę pistoletu w kierunku jego głowy i z uśmiechem odpowiedział: To jest nasz indentyfikator. Sytuacja stała się jasna, wpadli w ręce zbójów, po których moŝna się było wszystkiego spodziewać. Idąc tak przez pół godziny pod lufami pistoletów, otrzymali rozkaz zatrzymania, się po czym otworzyło się przed nimi zamaskowane wejście do jakiejś jaskini, do której nakazano im wejść. Bandyci zaŝądali teŝ pieniędzy, które były w posiadaniu Antka i Staszka. Po otrzymaniu trzydziestu Glob Rubli i przeszukaniu swoich więźniów, umieścili ich w podziemnej celi do czasu odblokowania karty płatniczej. Nasi podróŝnicy widząc, Ŝe nie tylko ich pieniądze są zagroŝone, ale takŝe Ŝycie, przez dwie godziny zastanawiali się, co począć w tej groźnej dla siebie sytuacji. Porozumiewali się przy tym znanym tylko sobie językiem migowym, a właściwie miganym. W końcu Antek zwrócił się swoim mocnym głosem do bandziorów. Jeśli nas wypuścicie, to moŝe dojdziemy do porozumienia. Bandyci zamienili między sobą kilka słów w języku rosyjskim i ruszyli w kierunku celi: Tylko bez Ŝadnych sztuczek, bo cali stąd nie wyjdziecie, po czym otworzyli celę. Najpierw wyszedł Antek i zbliŝył się do starszego z bandytów. Staszek z kolei zbliŝył się do młodszego z nich. W pewnym momencie Antek błyskawicznie obrócił się na prawej nodze i podciął nogi bandziora, który zwalił się na ziemię. Kiedy młodszy z nich skierował broń w kierunku Antka, Staszek natychmiast chwycił jego rękę, obrócił dłonią w górę i stosując dźwignię na łokieć, złamał ją na swoim ramieniu. Drab zawył z bólu. Podobnie Antek, chwycił uzbrojoną rękę starszego bandyty i stosując te same zasady załoŝył mu dźwignię na swoim lekko wygiętym kolanie. Obaj bandyci przeklinali po rosyjsku, a ten ze złamaną ręką w łokciu dodatkowo jeszcze wył z bólu. Ich broń znajdowała się teraz w rękach naszych bohaterów. Po przeszukaniu zbirów znaleźli takŝe komórki, a inaczej mówiąc telefony satelitarne, dzięki którym mogli zatelefonować na policję, co zresztą niezwłocznie zrobili, po czym czekali na przyjazd radiowozu, który przez komórkę był kierowany do miejsca zdarzenia właśnie drogą satelitarną. Po dwóch godzinach policja przyjechała na miejsce zdarzenia. Po spisaniu protokołu i dokonaniu wstępnych oględzin jaskini, która jak się okazało była dobrze zaopatrzona, bandyci zostali załadowani do tylnej okratowanej części radiowozu, a nasi podróŝnicy zostali dowiezieni do swojego pojazdu, w którym wiernie czekał Huzar. Kiedy ujrzał swoich panów, zawył głośno z radości. Na odchodnym policjanci pouczyli naszych podróŝników, by w podobnych sytuacjach zawsze powiadomić policję, gdyŝ na tym odludziu moŝe się wszystko zdąŝyć. Kiedy emocje opadły Staszek odezwał się do Antka: Dobrze, Ŝe mieliśmy na studiach lekcję samoobrony, inaczej było by po nas. Masz rację. Strasznie nie lubiłem tego przedmiotu i uwaŝałem, Ŝe zamiast lekcji walenia się po mordzie i łamaniu kości, powinni nam dać piłkę i pozwolić sobie pobiegać. śycie potrafi człowieka mile zaskakiwać, ale wracajmy do naszej podróŝy i bądźmy w przyszłości bardziej ostroŝni. Po tej refleksji Staszka, panowie dali swojemu wiernemu, choć czasem bezsilnemu przyjacielowi porcję mięsa i do popicia miskę stopionego śniegu. Była godzina 17:35, a przed nimi siedemset kilometrów prawie w całości górzystej drogi. Na tym odcinku musieli niestety zapomnieć o postojach. Podczas jazdy Antek robił krótkie filmy oraz zdjęcia, czasami zdarzało mu się zobaczyć niedźwiedzia lub stado wilków. Napotykali teŝ na łosie, które z gatunku jeleniowatych są największe. Samiec z tego gatunku moŝe waŝyć ponad 700 kg i posiada piękne i wyjątkowe w swoim rodzaju poroŝe. Spotykali takŝe o połowę mniejsze renifery, które Ŝerują w mocno wysuniętych na północ częściach tego kontynentu, a resztki zamarzniętej trawy wykopują z pod śniegu. Wreszcie po siedmiogodzinnej uciąŝliwej podróŝy, pojawiła się rozległa zielona nizina. And Jan

4 Str. 4 N ASZ N ASZ BIUL BIULETYN K wikwiec eci eń ień r. r. BIBLIOTEKA POLECA Camilla Lekberg to szwedzka pisarka, uznawana za nową królową skandynawskiego kryminału. KsięŜniczka z lodu, jej autorstwa, jest początkiem sagi, która odniosła ogromny sukces czytelniczy w całej Europie. KsiąŜka ta nie ogranicza się jedynie do intrygi kryminalnej. To takŝe powieść obyczajowa, oddająca klimat współczesnej szwedzkiej prowincji. Wszystko zaczyna się w Fjelbace, gdzie zostaje odnalezione ciało Alexandry Wijkner. Okoliczności wskazują na to, Ŝe kobieta popełniła samobójstwo, jednak jej matka ma pow aŝne wątpliwości. Sprawie zamierza się przyjrzeć Erika Falck przyjaciółka Alexandry z dzieciństwa. Wraz z policjantem, Patrikiem Hedestremem, zaczynają powoli odkrywać, iŝ śmierć Alex ma związek z mroczną tajemnicą z przeszłości Gorąco zapraszam do Biblioteki! I.N. Wizyta Wielkanocna Duszpasterza w oddziale IX Dnia 27 marca 2013 roku przybył do nas na oddział IX ksiądz kapelan z wizytą wielkanocną. Uroczystość maiła miejsce na pierwszym piętrze w sali terapeutycznej. W modlitwach brała udział spora grupa pacjentów i personel. Śpiewaliśmy pieśni i modliliśmy się wspólnie. Kapelan udzielił nam rozgrzeszenia zbiorowego na mocy porozumienia ze Stolicą Apostolską, a pojedyncze osoby teŝ mogły się wyspowiadać. Przyjęliśmy komunię świętą i otrzymaliśmy błogosławieństwo BoŜe. Po zakończeniu uroczystości rozeszliśmy się do sal, umocnieni w wierze i pokoju. W przyszłości zapraszamy naszego Kapelana do wizyt w oddziale IX naszego szpitala. P.S. Przy okazji prezentujemy kosz ze święconką przygotowaną na naszym oddziale IX. Pacjenci przygotowali tradycyjne pokarmy, które zostały poświęcone w kaplicy naszego szpitala. Był to największy i najokazalszy kosz z uwagi na ilość osób w oddziale, które złoŝyli się na jego zawartość. Śniadanie wielkanocne zjedliśmy przy wspólnym stole. Paweł śyła Marsjańskie informacje LOT ZAŁOGOWY NA MARSA Amerykańska fundacja Inspiration Mars, załoŝona przez milionera i pierwszego kosmicznego turystę Denis Tito poszukuje kobiety i męŝczyzny do uczestniczenia w załogowym locie w kierunku Marsa. Statek co prawda nie wyląduje na Marsie, ale okrąŝy go i wróci na Ziemię. A wszystko po to, by sprawdzić, jak taką, bo kilkunastomiesięczną podróŝ zniosą ludzie przebywający na niewielkiej przestrzeni. W kierunku Czerwonej Planety statek miałby lecieć 228 dni, a z powrotem 273 dni. Fundacja Tito poszukuje pary ochotników, zaznaczając, Ŝe preferencje będą miały pary małŝeńskie. Całkowity koszt misji ma wynieść około miliarda dolarów. Tito zadeklarował, Ŝe z własnych środków pokryje zaplanowane na dwa lata wstępne prace nad systemem podtrzymywania Ŝycia i inną aparaturą statku. Czasu jest niewiele, bo start rakiety musi odbyć się w pierwszych dniach stycznia 2018 roku. Wtedy będzie optymalna konfiguracja Ziemi i Marsa. Następna taka okazją nastąpi dopiero w 2031 roku. ŁAZIK ZNÓW W DRODZE Marsjański łazik Curiocity wznowił pracę po awarii komputera pokładowego. Na pokładzie łazika zainstalowane są dwa niezaleŝne komputery na wypadek awarii jednego z nich. Taka sytuacja miała miejsce w ostatnich dniach. InŜynierowie z NASA postanowili przepiąć wszystkie urządzenia na drugi komputer. Do tego potrzebne było sprawdzenie wszystkich 12 kamer łazika. Okazało się, Ŝe działają bez zarzutu. Na początku kwietnia łazik przesłał na Ziemię dane na temat próbki skał, którą pobrał, sproszkował i przebadał. Ta sytuacja potwierdza duŝą niezawodność konstrukcyjną łazika jak i doskonałość sterowania nim na wielkie odległości. Marian Stasiowski Plastik wytrzymały jak beton Plastikowe płyty stanowiące świetny materiał budowlany wytrzymały jak beton i jednocześnie izolujące jak styropian stworzyli naukowcy z Politechniki Krakowskiej. Surowcem są zuŝyte butelki po napojach czyli tzw. PET-y. Odpad najpierw rozdrabnia się do formy płatków, a następnie miesza z odpowiednim lepiszczem i sprasowuje. W efekcie końcowym uzyskuje się wyroby o róŝnych gęstościach i kształtach. Do wytworzenia 1 m² płyty Izopet R potrzeba 300 butelek. Opracowanie nowatorskiej technologii to podwójny sukces. Po pierwsze otrzymano trwały, mocny i odporny na korozję o raz warunki atmosferyczne materiał, a po drugie znaleziono poŝyteczną metodę utylizacji trudno rozkładających się odpadów. Wynalazek został opatentowany i zdobył odpowiednie certyfikaty do zastosowań w budownictwie. W Polsce rocznie produkuje się około 4,5 mld. Butelek PET. Tylko około 27 % zostaje ponownie wykorzystanych, co daje nam 20 miejsce w Uni Europejskiej. Jest nadzieja, Ŝe wynalazek zlikwiduje (bądź ograniczy) zalegające latami na wysypiskach, polach, w lasach, a takŝe zbiornikach wodnych i stwarzające duŝe zagroŝenie dla środowiska i zwierząt niewinne butelki PET. Na podst. tvp.info.pl Marian Stasiowski

5 NStr ASZ. 5 BIUL ETYN Str. 5 OBRAZY 126 LECIA NASZEGO SZPITALA Wjazd do szpitala od strony Wiśniowca. Piękna, kuta brama została tu przeniesiona z wjazdu od ulicy Gliwickiej Tzw. Józefowiec - obora, stajnia spichlerz i mieszkanie pracownicze

6 Str. 6 N ASZ N ASZ BIULETYN K Kwiec eci ień 2013 r. r. Dwa w jednym W tym tygodniu w rubryce MOJA PASJA MOTORYZACJA przedstawię Wam samochody sportowe. Mianowicie LA FERRARI oraz SRT VIPER GTS. Wystarczy spojrzeć na jeden z tych samochodów to dostaniemy pozytywnego olśnienia. Osiągi tych samochodów są wręcz niesamowite. Zacznijmy od VIPERA: Silnik: benzynowy V 10, 20 V, pojemność 8384 cm³, moc 640 KM przy 6200 obr/min, moment obrotowy 814Nm przy 5000 obr/min. Samochód posiada napęd tylny, skrzynia manualna 6 biegowa. Osiągi: km/h 3,4 s, prędkość max 332 km/h. Nadwozie: dł. 445,3 / szer. 194,1 / wys. 124 cm. Cena samochodu: złotych. Samochód posiada bardzo ładnie wykonane wnętrze. Automatyczna klimatyzacja, komputer pokładowy, skórzane poszycie siedzeń, drzwi, kierownicy, deski rozdzielczej. Samochód ten mimo upływu ponad 20 lat stylistycznie bez zmian. Kolejny samochód to LA FERRARI. Samochód ten posiada silnik 12 cylindrowy. Ma on metaliczny gang i szybkie krótkie przerwy spowodowane zmianą biegów przez 7 stopniową dwusprzęgłową skrzynie biegów. Moc tej jednostki to niewiarygodne 800 KM, czyli 128 KM z litra pojemności. LA FERRARI jest pierwszym modelem marki wyposaŝonym we wspomagający układ HY-KERS, czerpiący doświadczenia z F1. Jego dwa silniki elektryczne (jeden do napędu, drugi do zasilania osprzętu) osiągają moc 163 KM, a energię czerpią z waŝących 60 kg akumulatorów. Łącznie ponad 900 Nm momentu obrotowego. Osiągi LA FERRARI: Przyspieszenie: mniej niŝ 3 sek do 100 km/h, a 15 sek do 300 km/h, Prędkość: max 350 km /h, Miejsce pracy kierowcy ustanowiono niemal centralnie, czyli prawie jak w bolidzie F1. To wszystko by zachować lepszy balans masy. PoniewaŜ wszystkie cięŝkie elementy udało się zgromadzić między osiami rozkład masy jest korzystny: przód 41%, tył 59%. Oba samochody mają ładne sportowe sylwetki. Sylwetka Ferrari jest jak mknąca strzała. Natomiast Viper tak jak Ŝmija na smyczy. Adam Węgrzyn Giganci z końca XX wieku TOYOTA Celica 4WD Ten model pokazuje, jak cienka moŝe być granica między zwykłym coupe a rasowym sportowcem. Produkowana w latach Celica szóstej generacji z przednim napędem i wolnossącymi silnikami 1.6 oraz 2.0 to poprawne auto, które jednak amatorom szybkiej jazdy ciśnienia zbytnio nie podniesie. Na szczęście Toyota pozostała wierna tradycji poprzednika i przedstawiła tez odmianę 4WD (204KM) wystarczyło zatem dodać nieco mocy oraz napęd na obie osie i... Celica w tej wersji zmieniła się w maszynkę do połykania zakrętów. W 1992 roku zadebiutowała limitowana seria ( 5 tys. sztuk) sygnowana nazwiskiem mistrza ówczesnej rajdowej grupy A (dzisiejsze WRC) Carlosa Sainza. Moc podniesiono z 204 do 208 KM, wprowadzono zmodyfikowaną i lŝejszą maską z dodatkowym wylotem powietrza, przeprojektowano układ wydechowy, zastosowano intercooler chłodzony wodą a w skrzyni biegów pojawił się tzw. short shifter oraz mocniejsze synchronizatory 2 i 3 biegu. Ceny zadbanych egzemplarzy zwykłej Celiki 4 WD zaczynają się od 15 tys. złotych a w wersji Carlos Sainz od tys. złotych. KaŜdy z nas chyba pamięta Carlosa Sainza, gdy zdobywał tytuły mistrzowskie. Jak widać nazwisko ma znaczenie, wystarczyło opatrzyć nim odpowiednie auto i cena jego znacznie wzrosła. Źródło wiedzy magazyn Auto Świat Szymek Centrum cyberprzestępczości Od 11 stycznia bieŝącego roku działa Europejskie Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości, w skrócie (EC3) z siedzibą przy Europolu w Hadze. W centrum zainteresowania 30-osobowego zespołu jest zwalczanie zorganizowanej przestępczości oraz wykrywanie przestępstw finansowych. EC3 dysponuje budŝetem wynoszącym ok.. 7 mln euro rocznie oraz najnowocześniejszym sprzętem do tropienia cyberprzestępców i zbierania dowodów ich nielegalnej działalności. Aby skazać przestępcę muszą być zebrane dowody jego winy dlatego teŝ dowody są zbierane za pomocą czytników danych kart pamięci do telefonów komórkowych oraz z pozornie wykasowanych dysków twardych. Prace laboratoryjne wykonuje się w tzw. klatce Faradaya ekranującej fale elektromagnetyczne, moŝe to zapobiec ewentualnym podsłuchom zainstalowanym w badanych urządzeniach albo sygnałów uruchamiających autodestrukcję urządzeń. Centrum EC3 ma do dyspozycji takŝe mobilne laboratorium do tropienia cyberprzestępców. EC3 działając przy INTERPOLU jest jednostką o naprawdę sporym potencjale i szerokim kontynentalnym zasięgu. Czy EC3 jest wymierzone w prywatnych uŝytkowników, którzy w domowym zaciszu ściągają filmy i muzykę z Internetu, a moŝe jest próbą wprowadzenia tylnym drzwiami wytycznych porozumienia ACTA. Wygląda na to Ŝe nie, przynajmniej w załoŝeniu EC3 ma się kierować interesem obywateli i instytucji Wspólnoty Europejskiej. Jednym z głównych przedmiotów szczególnego zainteresowania EC3 mają być przestępcze działania wymierzone w dzieci, centrum ma takŝe wziąć pod lupę serwisy społecznościowe. Ocena tego projektu jest jeszcze za wczesna ale wydaje się trochę dziwne Ŝe takie centrum powstało dopiero teraz, przecieŝ wiele przestępstw dokonywanych w Internecie jest ze swej natury ponadnarodowe. Źródło wiedzy: CHIP 04/2013 Leszek

7 N AS Z BIUL E TYN K wi e ci eń r. Z PRACOWNI ARTETERAPII Od niedawna w naszej pracowni pojawił się pan Marek R. z oddziału X. Na razie z dozą n ie śm ia ło śc i i gr z e c z n ie prezentuje się na zajęciach. T akie teŝ są jego rysunki - ciche, spokojne, delikatne i nieśmiałe. Z wy k s z t a ł c e n i a j e s t mechanikiem samochodowym, z wykonywania zawodu ślusarzem. W przeszłości grał na gitarze, śpiewał i szkicował ołówkiem. T utaj w pracowni, do szkiców ołówkiem dołączył kolor, który jak wierzymy, będzie coraz odwaŝniejszy i mocniejszy. Danuta Musioł Te rapeuta Str. 7

8 Str. 8 N ASZ BIUL ETYN Garri Kasparow W tym numerze Naszego Biuletynu przedstawię sylwetkę jednego z moich ulubionych arcymistrzów trzynastego mistrza świata w szachach Garriego Kimowiecza Kasparowa. Kasparow interesował się szachami bardzo wcześnie za przyczyną swoich rodziców, którzy dawali mu do rozwiązania problemy szachowe. Gdy miał siedem lat, jego ojciec zmarł na białaczkę. Kasparow to zrusycyzowane nazwisko jego ormiańskiej matki Klary Kasparian. Garri Kasparow zaczął grać w szachy jako dziecko: w wieku 5 lat w szachowej sekcji Pałacu Pionierów w Baku, a od 1973 w słynnej Szkole Szachowej byłego mistrza świata Michaiła Botwinnika w Moskwie. Pierwszym sukcesem Kasparowa na arenie międzynarodowej było zwycięstwo w turnieju arcymistrzowskim w Banja Luce w 1979 roku. Szesnastoletni Kasparow, nie figurujący jeszcze w ogóle na liście rankingowej, zakończył turniej bez poraŝki. W następnym roku zdobył w Dortmundzie tytuł mistrza świata juniorów. Wschodzącą gwiazdę szachów dostrzeŝono i zaczęto upatrywać w nim kandydata na następnego mistrza świata. Mecz w 1984 roku pomiędzy Kasparowem a Anatolijem Karpowem był najbardziej kontrowersyjnym meczem o mistrzostwo świta w historii. Regulamin meczu nie ograniczał liczby rozgrywanych partii, grano do 6 zwycięstw. Karpow po 12 partiach miał 4 wygrane i Ŝadnej przegranej. Spodziewano się szybkiego zwycięstwa Karpowa 6:0, Jednak Kasparow dzielnie stawiał opór remisując 17 kolejnych partii. Karpow wygrał kolejną i był juŝ o krok od wygrania całego meczu. Nastąpiła kolejna seria remisów, aŝ w końcu Kasparow wygrał 36 partię. W kilku następnych partiach Kasparow odniósł 2 zwycięstwa. Po pięciu miesiącach zmagań przy stanie 5:3 dla Karpowa mecz został przerwany przez Prezydenta Federacji Szachowej. Przerwanie meczu wzbudziło wiele kontrowersji. Na konferencji prasowej Prezydent Międzynarodowej Federacji Szachowej tłumaczył swoją decyzję troską o stan zdrowia zawodników. Następny mecz o mistrzostwo świata odbył się w 1985 roku. Regulamin meczu został zmieniony. Kasparow udowodnił, Ŝe wiele nauczył się podczas poprzedniej batalii. ChociaŜ mecz miał wyrównany przebieg kilka spektakularnych zwycięstw w obronie sycylijskiej przyniosły sukces Kasparowowi. Został on trzynastym mistrzem świata w szachach. Po zdobyciu mistrzostwa świata Kasparow wspiął się na szczyt listy rankingowej. Swoją pozycję lidera światowych szachów umocnił serią bardzo dobrych występów w najsilniejszych turniejach. Z Karpowem spotykał się jeszcze trzykrotnie w obronie tytułu mistrza świata: w 1986, w 1987 i w 1990 roku. NajbliŜej poraŝki był w roku 1987, gdy wygraną w ostatniej partii zapewnił sobie remis w całym meczu. W latach 90 tych Garri Kasparow był najsilniejszą postacią w świecie szachów. Do czasu kiedy w 2000 roku tytuł mistrza świata odebrał mu Rosjanin Władimir Kramnik. Pomimo utraty tytułu Kasparow pozostał postacią numer jeden w światowych szachach. Figurował na czele list rankingowych z duŝa przewagą nad rywalami. W 2005 roku, po zwycięstwie w prestiŝowym turnieju rozgrywanym w Linares Garri Kasparow oficjalnie ogłosił zakończenie kariery. Jego głównym zajęciem stało się pisanie ksiąŝek i polityka. Ja osobiście uwaŝam Garriego Kasparowa za wielkiego szachistę, jednego z największych jacy kiedykolwiek istnieli. Świadectwem tego mogą być jego partie szachowe, które mogą posłuŝyć za materiał do analizy niejednemu pokoleniu szachistów. Ja sam mam w swoim zbiorze kilka jego ksiąŝek. Roman Koban Zasłyszane Dość mały, by upaść Cypr jest piątym krajem strefy euro, który poprosił o międzynarodową pomoc, by ratować swój sektor finansowy. Ma pecha. Jest krajem najmniejszym spośród tych, które poprosiły o pomoc i trzecim od końca w strefie euro pod względem PKB. Od wybuchu światowego kryzysu finansowego wiadomo, Ŝe wielcy mają lepiej, bo ich upadek zagraŝa całemu europejskiemu systemowi finansowemu i dlatego pomoc musi nadejść. Z upadkiem Cypru Europa sobie poradzi. Dlatego warunki, jakie zostały podyktowane tej małej wyspie, której część jest zajęta przez Turcję, są twardsze niŝ w przypadku Grecji, Hiszpanii, Portugalii czy Irlandii. Planowano, by za międzynarodową pomoc dla cypryjskich banków zapłacili ci, którzy w tych bankach mają oszczędności. Po protestach na cypryjskich ulicach, a moŝe interwencji najbogatszych, nie wprowadzono tego rozwiązania. Wyspa nie jest wprawdzie klasycznym rajem podatkowym podlega regulacjom unijnym ale niskie i proste podatki przyciągają bogatych ludzi. Jest tu zarejestrowanych kilkadziesiąt polskich spółek i moŝna podejrzewać, Ŝe mają one rachunki w cypryjskich bankach. Kryzys w maleńkim państwie wykracza poza granice strefy euro, a nawet granice Unii Europejskiej. Rosja moŝe się włączyć do akcji ratowania cypryjskich banków, co będzie Ŝenujące dla Europy i kosztowne dla niej. UwaŜam, Ŝe pomoc zaoferowana Cyprowi przez Unię Europejską jest słuszną decyzją. Skoro zaoferowano ją innym, znacznie większym krajom Unii niŝ Cypr, to nie powinno być odstępstwa w przypadku Cypru. Mimo Ŝe upadek Cypru nie zagroził by funkcjonowaniu całej Unii. Zatem kaŝdy inny kraj pogrąŝony w kryzysie moŝe liczyć na unijne wsparcie, niezaleŝnie od wielkości kryzysu i wielkości samego państwa. JednakŜe wsparcie takie powinno się odbywać na ściśle określonych warunkach, stanowiących gwarancję skuteczności udzielonego wsparcia. Wtedy skorzysta na nim pogrąŝony kraj unijny, jak i cała Unia Europejska. Piotr Załuski

9 N ASZ BIUL ETYN Z POEZJĄ NA TY Str. 9 Zapach wiosny Kocham Twoje włosy, bo mają wiosenny zapach. Nie wiem od kiedy, jednak zawsze i wciąŝ, będę lubił, a zarazem kochał, splecione miłością nasze włosy. Kiedyś Cię spotkałem. Dariusz To nie wszystko To nie wszystko panie doktorze śe wejdę tu i się połoŝę To nie wszystko, Ŝe dostanę tabletkę Pomimo wszystko Ŝycie nie jest lekkie To nie wszystko, Ŝe powiedzieć umiem Jeśli i tak nikt mnie nie zrozumie Bo czasami tego zrobić nie umiem Dobre Ŝycie i miłość i marzeń morze To nie wszystko panie doktorze. Czarodziejska wiosna Siekierka Po cichu, jak sen sfrunęła, Z halnym, z zza gór tatrzańskich. Uśmiechnęła się, ramiona wyciągnęła Do lasów lubaczowskich. Ucałowała na rozdroŝach stare krzyŝe. Rozrzuciła Kaczeńce na łąki. Przypięła nad nimi ptaki chyŝe. Nad ozimami umieściła Skowronki. Darnią zieleni rosnącego chleba, Pokryła dobrze szarą rolę. Rozdmuchała piękne słońce na niebie, Obiecując wszystkim lepszą dolę. Na grządkach powiesiła kwitnące kolory. Zapachy przyjemne wokół rozsiała. ŁodyŜki roślin wyciągała w wieczory. W sadach drzewa wszystkie odziewała. Radość rozlała po całej krainie. Toć to śliczna i najmilsza wiosna. Jest czarodziejką i cud wszędzie czyni. Jest ciągle uśmiechnięta i jakŝeŝ radosna. Dzień wiosny Lekki wiatr porusza kwiatami, Zieleni się Ziemia. Ogień Miłości mocno rozgrzewa. Dotyk jej jak zapach Ciebie. Powietrze karmi nas, jak Ziemia chlebem. śycie się tam toczy, jak dzień bez nocy. Ty Myślę, jak Ci tam beze mnie. Co robisz teraz, gdy samotne serce. Myślą Cię maluję, snem piszę, Jak daleko mi do Ciebie, nic więcej. Shedow Tak daleko mi do Ciebie i tak blisko, A nade mną biały gołąb smutku. Czuję, gdy się smucisz, Wiem kiedy uśmiechasz. RóŜą mi zakwitłeś w serca mym ogródku. Pojedynczy kwiatek w zakamarkach duszy. Pojedyncza róŝa, co zmysły maluje. Tak mi mało jej wonności, kiedy Ciebie niema. Do róŝy jedynej me serce wędruje. Wiosenny deszcz Pada deszcz, ptaki śpiewają, Jakby wiosnę przepowiadają. Pada deszcz, wszystko się zieleni. Idąc, tak wspominam chwile, Kiedy Ty przysięgałeś mi: Nie odejdę, nie pokocham innej Jednak zapomniałeś, Opuściłeś mnie. BoŜena Brzezinka Joanna S. Władek Melski

10 Str. 10 N ASZ BIULETYN Kwiec ień 2013 r. Moim zdaniem Jestem kibicem piłkarskim od wielu lat. Pierwszy raz na mecz zabrał mnie ojciec. Miałem wtedy sześć lat. Zagłębie Lubin grało z Górnikiem Wałbrzych o awans do Ekstraklasy. Wygrało moje ukochane Zagłębie. To było 26 lat temu. Na mecze zacząłem regularnie uczęszczać, wraz z przyjaciółmi w wieku 12 lat. W tym artykule chciałbym krótko wyrazić swoją opinię dotycząca zmian w ligo wych rozgrywkach piłkarskiej Ekstraklasy. A mianowicie od sezonu 2013/2014 po rundzie zasadniczej, tj. po 30 meczach nie będzie wyłoniony Mistrz Polski, tylko druŝyny będą podzielone na dwie grupy. Pierwsza ósemka będzie grała w grupie mistrzowskiej a druga w grupie spadkowej. DruŜyny z grupy mistrzowskiej rozegrają po 7 meczy, kaŝdy z kaŝdym. Ta druŝyna, która nazbiera najwięcej punktów będzie mistrzem. Według mnie są to nic nie znaczące zmiany. Na tle innych lig europejskich wypadamy Ŝenująco słabo. Trzeba dodać Ŝe druŝyny z takich lig jak ukraińska, białoruska, rumuńska, rosyjska a ostatnio i cypryjska mają w Lidze Mistrzów swoje druŝyny, a my nie. Przyczyn słabej postawy naszych druŝyn naleŝy szukać gdzie indziej. UwaŜam Ŝe ta reforma nic nie zmieni. Nigdzie w Europie nie gra się w taki sposób. Liga powinna być po prostu ligą, a nie jakąś parodią. Roman Koban Kulinarne smaki włoskie od Pawła Tym razem podaję przepis włosko - meksykański. Makaron z fasolą czerwoną, cebula i czosnek, papryka ostra, oliwa z oliwek i ser tarty Parmezan. Składniki na jedną osobę: 1) makaron świderki 150 gram, 2) fasola czerwona z puszki 3 duŝe łyŝki stołowe po odcedzeniu, 3) 1 duŝa cebula, 4) 2 ząbki czosnku, 5) papryka ostra wg gustu, 6) oliwa z oliwek, 7) ser tarty Parmezan 2 duŝe łyŝki stołowe, 8) sól. Sposób przyrządzenia: Do wody dodać trochę soli i zagotować makaron wg przepisu. Na duŝej patelni wlać oliwę i wrzucić posiekaną cebulę i czosnek, po podsmaŝeniu na złoty kolor dodać fasolę czerwoną, a następnie mieszając dodać paprykę ostrą wg gustu. Po wcześniejszym zagotowaniu makaronu, odcedzony makaron wymieszać na patelni wszystko razem i podsmaŝyć mieszając przez 2 3 minuty. Podać na talerz posypując startym serem. śyczę smacznego. Nie michałki - Planujmy to, co chcemy robić przez całe Ŝycie. - Jeśli czegoś zapomniałeś, przypomnij sobie powoli o czym zapomniałeś. - Zanim wyjdziesz z domu, pomyśl dwa razy zanim coś zrobisz. - Nie chodź po omacku wieczorami. - Nie rób tego czego byś Ŝałował, najpierw o tym pomyśl. Paweł śyła - Jeśli człowieku chcesz zrozumieć innych ludzi staraj się być sobą i daj się poznać z dobrej strony. - Jeśli coś musisz kupić, wydaj pieniądze rozsądnie. - Pomyśl o tym co jest dobre i spróbuj to wykonać, po to by inni z ciebie się cieszyli i byli zadowoleni. - Jeśli chcesz kupić coś dobrego, zaciśnij pasa i odłóŝ pieniądze. Michał P.

11 N ASZ BIUL ETYN Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych w Rybniku - Niedobczycach Cogito Noster ul. Andersa 6 tel , Oferuje pomoc w zakresie: - terapii dziennej - całodobowego hostelu - usług Zespołu Psychiatrii Środowiskowej (rehabilitacja poprzez specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne w miejscu zamieszkania). JEśELI TY LUB KTOŚ Z TWOICH BLISKICH, JESTEŚCIE OFIARAMI PRZEMOCY ZE STRONY CZŁONKA RODZINY... Nie wstydź się, skorzystaj z pomocy OPS SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ mgr Hanna Szwagierczak prosi o kontakt tel Oddział Dzienny Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu w SPZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, tel Program terapeutyczny jest realizowany przez 7-8 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do W ramach świadczeń pacjenci otrzymują dwa posiłki (śniadanie i obiad). Na czas leczenia istnieje moŝliwość wydania zwolnienia L 4 Wstępne rozmowy diagnostyczno-kwalifikacyjne odbywają się w środę, czwartek i piątek od godziny do Po zakwalifikowaniu do przyjęcia do programu terapii ustalany jest termin przyjęcia. Uczestniczysz w terapii, a jednocześnie nie tracisz kontaktu z bliskimi na czas leczenia! BIBLIOTEKA SZPITALNA ZAPRASZA! Zachęcamy do skorzystania z bogatego księgozbioru. Oferujemy powieści historyczne, obyczajowe, wojenne, przygodowe, reporterskie. Literaturę popularno-naukową, fantastykę, literaturę dziecięcą oraz młodzieŝową. Na miejscu działa czytelnia, w której moŝna przejrzeć prasę i skorzystać z księgozbioru podręcznego. Czynn a: od pon ied ziałku d o p iątku w g od zin ach od 8.30 do WypoŜyczalnia Zbiorów Muzycznych Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Szafranka 7, pierwsze piętro. Godziny otwarcia: Pn , Wt. Śr. Pt , Czw Do dyspozycji wypoŝyczających wyłoŝone są katalogi alfabetyczne. Pamiętajmy Muzyka łagodzi obyczaje! Poradnia Zdrowia Psychicznego Rybnik, ul. Gliwicka 33 tel (moŝliwość rejestracji telefonicznej) REDAKCJA DZIĘKUJE Dyrekcji Szpitala ZA UśYCZENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYC H NIEZBĘDNYCH DO DRUKU Naszego Biu letynu Klub Pacjenta Czynny codziennie od Str. 11 Stowarzyszenie działające na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin Homo - Homini Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel Zaprasza na spotkanie Grupy Wsparcia dla osób chorych psychicznie i ich rodzin. Spotkania odbywają się w Klubie Pacjenta w czwartki o godz (zadzwoń przed przyjściem). CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rybnik, ul. Śląska 1 (Chwałowice) Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Tel ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DZIENNY Szpital Psychiatryczny Rybnik, ul. Gliwicka 33 Tel , lub Proponuje następujące formy leczenia i rehabilitacji; Farmakoterapię Psychoterapię indywidualną i grupową Społeczność terapeutyczną Treningi umiejętności społecznych Muzykoterapię i relaksację Psychorysunek Terapię zajęciową Psychoedukację Czas trwania zajęć: (oprócz sobót i niedziel) w godz

12 Str. 12 KRZYśÓWKA N ASZ BIUL ETYN A to ciekawe! Ciąg dalszy cyklu herbacianego: Wkładany na statku podczas alarmu 2. Jon z ładunkiem ujemnym 3. Kończy grecki alfabet 4. Miasto ze znanym browarem 5. Teren dzielnicowego 6. Śmietanka towarzyska 7. Alain, były kierowca F 1 8. Mike, bestia z ringu 9. Znany producent drukarek 10. Popularna piosenkarka, greckiego pochodzenia 11. Sługa, kamerdyner Janusz J. Kepler często szukał odpowiedzi na nurtujące go pytania w odkryciach staroŝytnych. Inspirowany ideami Pitagorasa, sformułował prawa ruchu planet. Paul Poiret, patrząc na Ŝonę spodziewającą się dziecka, pomyślał Ŝe kobiety powinny czuć się mniej skrępowane swoim ubraniem. Zaprojektował pierwszą suknię bez gorsetu. Fani Francuskiej aktorki, Brigitte Bardot zainspirowani jej urodą i kostiumami, które nosiła w filmach, nazwali popularny biustonosz bez ramiączek Bardotką. Paweł śyła SPORT FLESZ Justyna Kowalczyk zdobyła po raz czwarty kryształową kulę Pucharu Świata w biegach narciarskich. Polka dominowała przez cały sezon, czym zapewniła sobie końcowy sukces. Kamil Stoch zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich. Mateusz Ligocki zajął pierwsze miejsce w konkurencji snowcross w snowboardowych zawodach Pucharu Świata w szwajcarskim Veysonnaz. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 1:3 i wygrała z San Marino 5:0 w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Brazylii. Siatkarki Vikif Bank Stambuł z Małgorzatą Glinką Mogentale w składzie po raz drugi wygrały Ligę Mistrzów. W finale pokonały Rabitę Baku 3:0. Cracovia Kraków został mistrzem Polski w hokeju na lodzie. W decydującym, siódmym meczu pokonała JKH Jastrzębie 6:2. Mariusz Frystenberg i Marcin Matkowski przegrali w finale turnieju ATP Masters na trawiastych kortach w Miami. Roman Koban Uśmiechnij się! W pociągu PKP Warszawa Berlin konduktor po kolei odwiedza kaŝdy przedział: - Dzień dobry czy są tu jacyś obcokrajowcy? - Nie ma... Sprawdziwszy wszystkie wagony krzyczy do kolegi: - Heniu tu są tylko nasi wyłącz klimatyzację. * Szefie, pracuję u pana juŝ dwa lata, i jeszcze nie upomniałem się o podwyŝkę... I dlatego tak długo pan pracuje... O rany! PokaŜ! Ale masz super nowy zegarek! Skąd masz? - Złoty! Wygrałem wyścig! - Jaki wyścig? - Ja, dwóch policjantów i ochrona centrum handlowego. * Jasiu czym zajmuje się Twój tata? - Zbiera monety... - Jest numizmatykiem? - Nie, Ŝebrakiem Michał NASZ BIULET YN Wy dawca: Oddział IX Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie C hory ch w Ry bniku, Redaktor Naczelny : Krzysztof Kutry b. Zastępca Red. Nacz. Janusz Kuraś. Zespół redakcyjny : Wojciech Konieczny, Kibic, Roman Koban, Leszek, Piotr Załuski, Marian Stasiowski, Michał, M. B., Sebastian, Paweł śy ła, Shadow, Szymek, Janusz, A dam Węgrzy n. Druk: Maciej Frydecki. KolportaŜ: oddział IX, tel w. 269, , nakład: 100 egzemplarzy. wydanie internetowe - chiatria.com

NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r.

NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r. W tym numerze między innymi: Księdzu Zygmuntowi podziękowanie, Mała Bazylika..., Jastrzębie Zdrój,

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Czerwiec 2013 r. Nr 06 (126) 2013 r.

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Czerwiec 2013 r. Nr 06 (126) 2013 r. Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Czerwiec 2013 r. Nr 06 (126) 2013 r. W tym numerze między innymi: Wiosna 2013 r., Moje ścieŝki - Rzym,

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r.

NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r. W tym numerze między innymi: Świętych obcowanie, Święto Niepodległości, Syreny, Szybka pomoc, Moja

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Styczeń - Luty 2015 r. Nr 01 (141) 2015 r.

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Styczeń - Luty 2015 r. Nr 01 (141) 2015 r. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Styczeń - Luty 2015 r. Nr 01 (141) 2015 r. W tym numerze między innymi: List z końca świata, Wagary to zły pomysł, Pierwsza Msza św. w

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Październik 2011 r. Nr 9 (109) 2011 r. W tym numerze między innymi:

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Październik 2011 r. Nr 9 (109) 2011 r. W tym numerze między innymi: Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Październik 2011 r. Nr 9 (109) 2011 r. W tym numerze między innymi: Prace Pacjentów Naszego Szpitala

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Marzec 2011 r. Nr 3 (103) 2011 r. W tym numerze między innymi: Adam i Ewa, Spotkanie z Bogiem, Smutek,

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN. Maj 2007 r. Nr 5(66) 2007 r. PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ

NASZ BIULETYN. Maj 2007 r. Nr 5(66) 2007 r. PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Maj 2007 r. Nr 5(66) 2007 r. SP Z OZ Pańs tw ow y Sz pit al dla N erw ow o i Psy c hic z nie C hory c h w R y bnik u NASZ BIULETYN W tym numerze między innymi: Prawo i medycyna, Sądownictwo monarsze, Adventure...,

Bardziej szczegółowo

NASZ. W tym numerze między innymi: Moje rozważania na listopad, Z życia Klubu Pacjenta, A w piątym remont, Wszystko o tatuażu, Do rytmu.

NASZ. W tym numerze między innymi: Moje rozważania na listopad, Z życia Klubu Pacjenta, A w piątym remont, Wszystko o tatuażu, Do rytmu. Pań stwo wy Szpital dla Ner wo wo i Psychicznie Ch orych w Ryb niku Listopad 2008 r. Nr 7 (80) 2008 r. NASZ W tym numerze między innymi: Moje rozważania na listopad, Z życia Klubu Pacjenta, A w piątym

Bardziej szczegółowo

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN STYCZEŃ 2004 ROKU Nr 1 (27) 2004 W tym numerze między innymi: Sport, Zmiany w przykazaniach kościelnych, Poezja, Gdzie jest wieża

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

Uczniak maj 2007 wydanie festynowe. Numer 16 Maj 2007. Sport w gimnazjum

Uczniak maj 2007 wydanie festynowe. Numer 16 Maj 2007. Sport w gimnazjum W tym numerze : Numer 16 Maj 2007 Festyn w Gimnazjum!!! JuŜ od trzech lat w naszej szkole organizowana jest impreza przyciągająca rzesze mieszkańców Konstantynowa. KaŜdy kto w niedzielne popołudnie zjawi

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

Numer 17 Czerwiec 2007

Numer 17 Czerwiec 2007 W tym numerze : Numer 17 Czerwiec 2007 KANZAS NA WAKACJACH, czyli sondaŝ uliczny Tymek: Nad naszym konstantynowskim morzem, Zgniłe Błota ze znajomymi, moŝe do Łodzi na imprezy okolicznościowe.str 2 I minął

Bardziej szczegółowo

Nasze tyskie Betlejem

Nasze tyskie Betlejem Bohater tygodnia: Krystyna Szewczyk Od trzynastu lat organizuje Wigilię dla samotnych w tyskiej noclegowni >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 5/05 24 grudnia 2007 Nasze tyskie Betlejem Cudownych

Bardziej szczegółowo

"Języku polski, ojczysta mowo, Ty jesteś jak zdrowie!...

Języku polski, ojczysta mowo, Ty jesteś jak zdrowie!... gazetka szkolna II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie ul. Kilińskiego 62 tel. (034) 361 25 68 e-mail: lot@traugutt.net numer 2 (21) LO T Czytaj LOT! Twoje rzetelne źródło informacji!!! listopad 2009

Bardziej szczegółowo

Najważniejszy mecz Przemka. Sieć ma być dla wszystkich! str. 6-7. Na wózku szybciej str. 16-17

Najważniejszy mecz Przemka. Sieć ma być dla wszystkich! str. 6-7. Na wózku szybciej str. 16-17 Sieć ma być dla wszystkich! str. 6-7 ISSN 1895 4987 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY KWIECIEŃ 4/71/2015 Najważniejszy mecz Przemka str. 14-15 Wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy, wiosennych nastrojów,

Bardziej szczegółowo

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy!

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy! Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Jedni ją kochają, a drudzy nie - nawidzą. Ci pierwsi z utęsknieniem na nią czekają a tamci marzą, by odeszła. Tylko nielicznym jest obojętna. Niezależnie od tego, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

Nasza Historia. Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8

Nasza Historia. Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8 Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Informator bezpłatny nr 2 (56) czerwiec 2011 r. Nasza Historia Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8 1% podatku Organizacja Pożytku Publicznego www.hospicjum.waw.pl

Bardziej szczegółowo

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI...

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI... gazetka szkolna II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie ul. Kilińskiego 62 tel. (034) 361 25 68 e-mail: agnieszka.henel@vp.pl Wszelkie uwagi na temat gazetki proszę pisać na Forum Traugutta w kategorii

Bardziej szczegółowo

SZEROKOŚCI! ZMĘCZENIE KOŁEM SIĘ TOCZY. DK2 wszystko ma swoje granice. Dobry parking jak nie dać się naciąć? Magazyn sympatyków branży transportowej

SZEROKOŚCI! ZMĘCZENIE KOŁEM SIĘ TOCZY. DK2 wszystko ma swoje granice. Dobry parking jak nie dać się naciąć? Magazyn sympatyków branży transportowej Magazyn sympatyków branży transportowej NUMER 2 (5) 2014 ZMĘCZENIE KOŁEM SIĘ TOCZY Zegar na desce rozdzielczej to nie budzik, a fotel kierowcy to nie kanapa... Skutki jazdy mimo zmęczenia również mogą

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: Przeczytaj i przekaż innym 10/20/2007. Dofinansowany z budżetu Miasta Jelenia Góra oraz Starostwo Powiatowe ze środków PFRON ISSN 1895 4987

W NUMERZE: Przeczytaj i przekaż innym 10/20/2007. Dofinansowany z budżetu Miasta Jelenia Góra oraz Starostwo Powiatowe ze środków PFRON ISSN 1895 4987 Dofinansowany z budżetu Miasta Jelenia Góra oraz Starostwo Powiatowe ze środków PFRON ISSN 1895 4987 Przeczytaj i przekaż innym EGZEMPLARZ BEZPŁATNY W NUMERZE: O nas w kraju i na świecie strona 2 W wózku

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Ogólnopolski Istnieje od 2004 ISSN 1733-9561 Nr 3/2010 egzemplarz bezpłatny

Miesięcznik Ogólnopolski Istnieje od 2004 ISSN 1733-9561 Nr 3/2010 egzemplarz bezpłatny Miesięcznik Ogólnopolski Istnieje od 2004 ISSN 1733-9561 Nr 3/2010 egzemplarz bezpłatny Zapraszamy do zamieszczenia artykułów i informacji o swojej działalności na łamach naszego miesięcznika. Teksty i

Bardziej szczegółowo

Gazeta II Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach. To tylko niektóre artykuły. Zobacz nas w całości.

Gazeta II Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach. To tylko niektóre artykuły. Zobacz nas w całości. Numer 3 (II - III 2008) Gazeta II Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach OPŁATA DOBROWOLNA W Wasze ręce mamy zaszczyt oddać kolejny numer Gazety Królewskiej. A w nim: - Na jakim

Bardziej szczegółowo

PRESS SŁOWO OD REDAKCJI SPRZEDAWCA KWIATÓW DATA WYDANIA 18.11.2008 R. czyć w tym numerze.

PRESS SŁOWO OD REDAKCJI SPRZEDAWCA KWIATÓW DATA WYDANIA 18.11.2008 R. czyć w tym numerze. NUMER 16 Z śycia SZKOŁY GAZETKA UCZNIOWSKA PRESS RESS-ZEZ DATA WYDANIA 18.11.2008 R. SŁOWO OD REDAKCJI Taaak, znowu z opóźnieniem, znowu trochę chaotycznie i znowu jesteśmy. Minęły juŝ (juŝ?!) dwa miesiące

Bardziej szczegółowo

Socjolog na psychiatrii?!? Wywiad z Teresą Regułową

Socjolog na psychiatrii?!? Wywiad z Teresą Regułową Praca Kultura Duchowość Życie codzienne i niecodzienne ISSN 1734-7041 nr 32 czerwiec 2014 Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie Socjolog na psychiatrii?!? Wywiad z Teresą

Bardziej szczegółowo

Bezpłatna Gazeta Akademicka

Bezpłatna Gazeta Akademicka Nr 1 (08), 13 stycznia 2 lutego 2011 r. r e d n a f a k S Nakład: 5000 sztuk skafander.info@gmail.com Bezpłatna Gazeta Akademicka ZAMOŚĆ - BIŁGORAJ - HRUBIESZÓW - LUBACZÓW - JANÓW LUB. - KRASNYSTAW - TOMASZÓW

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Krótkim wstępem. o listopadowym u numerze. Podziękowania dla: REDAKCJA. Aczkolwiek Str. 1

W NUMERZE. Krótkim wstępem. o listopadowym u numerze. Podziękowania dla: REDAKCJA. Aczkolwiek Str. 1 Aczkolwiek Str. 1 W NUMERZE Wstęp str.1 Udzielamy się na zewnątrz O wymianie- kontynuacja str.2 III oddział, łącznik i bojowe mohery str.3 O internecie Samobójstwo społeczne str.6 Statystyki nie kłamią

Bardziej szczegółowo

z restauracji w numerze DWUTYGODNIK GMINY (425) Policjant Curlerzy strona 3 Racje Gminne 15-31.07.2012 r. ISSN 1640-8071 czytaj na stronie 12

z restauracji w numerze DWUTYGODNIK GMINY (425) Policjant Curlerzy strona 3 Racje Gminne 15-31.07.2012 r. ISSN 1640-8071 czytaj na stronie 12 DWUTYGODNIK GMINY w numerze 5 NR 14 (425) GOLASOWICE JARZĄBKOWICE KRZYŻOWICE PAWŁOWICE PIELGRZYMOWICE PNIÓWEK WARSZOWICE 15-31.07.2012 r. ISSN 1640-8071 Cena: (w tym 8% Vat) www.paw lo wi ce.pl www.gok

Bardziej szczegółowo

Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?!

Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?! Szósty Zmysł Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?! Włączasz komputer, gdy tylko się przebudzisz? Z Facebooka, Twittera i skrzynki pocztowej wylogowujesz się tylko na czas spania? Ile razy w ciągu dnia

Bardziej szczegółowo