NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Kwiecień 2013 r. Nr 04 (124) 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Kwiecień 2013 r. Nr 04 (124) 2013 r."

Transkrypt

1 Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Kwiecień 2013 r. Nr 04 (124) 2013 r. W tym numerze między innymi: List z końca świata, Marsjańskie informacje, Centrum cyberprzestępczości, Garii Kasparow, Dość mały by upaść, Moim zdaniem. Praca ze zbiorów Arteterapii

2 Str. 2 N ASZ BIUL ETYN Najserdeczniejsze Ŝyczenia dla kwietniowych Solenizantów przebywających w naszym szpitalu. śyczymy powrotu do zdrowia, spełnienia planów oraz wszelkiej pomyślności. Redakcja POSŁUGA DUSZPASTERSKA W KOŚCIELE - KAPLICY Msza Święta: Niedziele i święta: 9.00 i W tygodniu: codziennie o (oprócz czwartku) Okazja do spowiedzi: przed kaŝdą Mszą św. Serdecznie zapraszam! ks. Zygmunt Wiśniowski List z końca świata Jako wprowadzenie: w oddziale IX spotyka się grupa modlitewna, która w swoich intencjach, w ramach tzw. patronatu misyjnego pamięta o ojcu Kazimierzu Dzimitrowiczu, przebywającym na misjach w Argentynie. Z racji wyboru na PapieŜa Kardynała Jorge Mario Bergoglio, pochodzącego z Argentyny, prezentujemy list ojca Kazimierza, kierowany do osób pamiętających w modlitwie o dziele misyjnym. Święto Zmartwychwstania Pańskiego 2013 r. Niech Ŝyje Święty Trój jedyny Bóg w sercach naszych! Pozdrawiam serdecznie kaŝdego z was i choć nie tak często pisze listy, pamiętam o kaŝdym w moich codziennych modlitwach. JuŜ trzeci rok jak słuŝę Panu w naszym domu rekolekcyjnym pod wezwaniem Matki BoŜej Fatimskiej. W roku 2009 obchodzono tu 50 lecie od daty połoŝenia kamienia węgielnego. W zeszłym roku była 50 rocznica obchodów Pierwszej Pielgrzymki do naszej groty-kaplicy Fatimskiej, gdzie się znajduje figura Matki Boskiej. KaŜdego roku, blisko daty 13 maja (nie zawsze wypada 13 w niedziele) od katedry z Posadas (10 km), wyrusza wcześnie rano ok piesza pielgrzymka do Matki Boskiej obecnej w figurze Fatimskiej. Wiadomości regionalne podają, Ŝe uczestniczy od tysięcy ludzi. Droga praktycznie w tym czasie jest nie przejezdna dla ruchu kołowego i kierowcy zmuszeni są jechać do stolicy Misiones inna droga. W taki dzień juŝ o 6.00 rozpoczynamy pierwsza Msze św. Potem uroczysta Msza św. (Główna) z obecnością naszego biskupa Juan Rubén Martinez rozpoczyna się o godz Później mamy Msze św. o 11.00, 13.00, i ostatnia o godz Jeśli ktoś chce zobaczyć nasz dom i zdjęcia, moŝe wejść na nasza stronę internetową: org.ar, którą prowadzi nasz Brat werbista, Argentyńczyk Javier Kinderknecht. W tych ostatnich tygodniach, wszyscy katolicy i ludzie dobrej woli, oczekiwaliśmy na wybór PapieŜa. Juz po śmierci naszego rodaka PapieŜa Jana Pawła II, jak równieŝ po rezygnacji PapieŜa Benedykta XVI były znane oczekiwania na moŝliwość wyboru jakiegoś kardynała z innego kontynentu na Stolicę Piotrową. Jaka miła niespodzianka okazało się, gdy wybór padł na arcybiskupa Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Zawrzało w całej prasie i w telewizji, we wszystkich programach radiowych. Wczoraj (18 marca), jak to słyszeliśmy, odbyły się radosne czuwania modlitewne, rozwaŝania i muzyka o treści religijnej, aŝ do samego rana w wielu parafiach w całej Argentynie, zwłaszcza przy katedrze w Buenos Aires, (gdzie Pasterzował wspomniany arcybiskup) zakończone uczestnictwem we Mszy św. z podziękowaniem Bogu za wybór kardynała Bergoglio na Stolice Apostolska. PapieŜ Franciszek połączył się wczoraj telefonicznie przez jeden z programów radiowych, by przekazać wszystkim czuwającym, zwłaszcza młodzieŝy, wyrazy wdzięczności za modlitwy w jego intencji; zarazem przesłał pouczenie, by wszyscy dąŝyli do pokoju miedzy sobą, przebaczenia urazów, jak i by czuwali nad innymi, najbardziej potrzebującymi, a takŝe, by się nie bali niczego, bo Bóg nas wszystkich kocha i jest miedzy nami. W wiadomościach z telewizji pokazano, jak po telefonie od PapieŜa wybuchła burza oklasków z podziękowaniem dla Ojca Świętego Franciszka. Widzimy wiec, Ŝe w tym czasie Wielkiego Postu, Bóg objawia nam, Ŝe nie jesteśmy sami i Ŝe ostatnia kropka nad i naleŝy do Niego, jak równieŝ moŝemy zaobserwować, Ŝe trzeba przeŝywać ten post radośnie, nie ma miejsca na smutek. Chrystus przyszedł na świat, aby napełnić nas Ŝyciem, które wypływa od Niego. Prosi nas tylko, byśmy umieli zrezygnować z wielkiej gonitwy za rzeczami materialnymi, za wybujałymi przyjemnościami, chęcią wykorzystania innych do własnych celów, które tak potrafią omamić człowieka, Ŝe często przez to zapominamy o Bogu, o Jego Miłości do nas. Niech teŝ na te Święta Wielkanocne, które juŝ są u naszych drzwi, nie zabraknie zamyślenia nad prostolinijnością, skromnością i Ŝyczliwością, których to uczy nas postawa właśnie wybranego na Wikariusza Chrystusowego Franciszka. śycząc radosnych Świąt Wielkanocnych dla kaŝdego z was pamiętający w modlitwie i na Mszy św. O. Kazimierz Dzimitrowicz SVD

3 N ASZ BIUL ETYN OPOWIADANIE W ODCINKACH CZ. 19 Zwiedzanie Ziemi Str. 3 Z wielkim zainteresowaniem wpatrywał się w okno i co jakiś czas w swoim psim języku pojękiwał i postękiwał, szczególnie robił to wtedy, gdy zauwaŝył brnącą w śniegu zwierzynę. Po przejechaniu ponad trzystu kilometrów drogi, jadąc tunelem, pojawił się przed nimi pojazd posiadający u góry sygnalizację ostrzegawczą z napisem straŝ górska. Pojazd sygnalizował, aby jechali za nim. Obaj przyjaciele zastanawiali się o co moŝe chodzić tutejszej straŝy górskiej. Jechali przecieŝ zgodnie z przepisami, chyba Ŝe tutejsi straŝnicy chcą sprawdzić czy ich samochód jest sprawny. Kierując się takim rozumowaniem podąŝali za poruszającym się przed nimi pojazdem. Gdy wyjechali z tunelu, pilotujący ich pojazd skręcił w lewo na nieoznakowaną śnieŝną drogę sygnalizując im, by zrobili to samo. Po przejechaniu kilku kilometrów w górskim terenie, samochód zatrzymał się i wysiadło z niego dwóch umundurowanych i uzbrojonych męŝczyzn. Antek któremu to wszystko wydawało się bardzo dziwne, otworzył drzwi z tyłu i na pięć godzin zablokował w automacie samochodu kartę płatniczą, na której znajdowało się pięćset glob Rubli i dziesięć tysięcy Globów. Przy sobie pozostawił tylko trzydzieści Glob Rubli w gotówce. Proszę wyjść z samochodu usłyszeli od jednego ze straŝników. Naruszyliście panowie przepisy o ruchu samochodowym na terenie Parku Narodowego i musicie pójść z nami dla wyjaśnienia sytuacji. Proszę wziąć z sobą pieniądze, nie wolno zabierać broni. Antek dla którego sytuacja była nadal dziwna odpowiedział: Nasza karta płatnicza jest zablokowana na pięć godzin, mamy przy sobie tylko trzydzieści Glob Rubli. Odblokujcie natychmiast kartę płatniczą zaŝądał jeden ze straŝników. To nie jest moŝliwe przez pięć godzin, a czy mógłbym prosić o pański identyfikator, oraz moŝliwość kontaktu z policją. Moim zdaniem zostaliśmy bezprawnie zatrzymani i tak naprawdę nie wiemy przez kogo. Kiedy Antek kończył swój obronny monolog, straŝnik skierował lufę pistoletu w kierunku jego głowy i z uśmiechem odpowiedział: To jest nasz indentyfikator. Sytuacja stała się jasna, wpadli w ręce zbójów, po których moŝna się było wszystkiego spodziewać. Idąc tak przez pół godziny pod lufami pistoletów, otrzymali rozkaz zatrzymania, się po czym otworzyło się przed nimi zamaskowane wejście do jakiejś jaskini, do której nakazano im wejść. Bandyci zaŝądali teŝ pieniędzy, które były w posiadaniu Antka i Staszka. Po otrzymaniu trzydziestu Glob Rubli i przeszukaniu swoich więźniów, umieścili ich w podziemnej celi do czasu odblokowania karty płatniczej. Nasi podróŝnicy widząc, Ŝe nie tylko ich pieniądze są zagroŝone, ale takŝe Ŝycie, przez dwie godziny zastanawiali się, co począć w tej groźnej dla siebie sytuacji. Porozumiewali się przy tym znanym tylko sobie językiem migowym, a właściwie miganym. W końcu Antek zwrócił się swoim mocnym głosem do bandziorów. Jeśli nas wypuścicie, to moŝe dojdziemy do porozumienia. Bandyci zamienili między sobą kilka słów w języku rosyjskim i ruszyli w kierunku celi: Tylko bez Ŝadnych sztuczek, bo cali stąd nie wyjdziecie, po czym otworzyli celę. Najpierw wyszedł Antek i zbliŝył się do starszego z bandytów. Staszek z kolei zbliŝył się do młodszego z nich. W pewnym momencie Antek błyskawicznie obrócił się na prawej nodze i podciął nogi bandziora, który zwalił się na ziemię. Kiedy młodszy z nich skierował broń w kierunku Antka, Staszek natychmiast chwycił jego rękę, obrócił dłonią w górę i stosując dźwignię na łokieć, złamał ją na swoim ramieniu. Drab zawył z bólu. Podobnie Antek, chwycił uzbrojoną rękę starszego bandyty i stosując te same zasady załoŝył mu dźwignię na swoim lekko wygiętym kolanie. Obaj bandyci przeklinali po rosyjsku, a ten ze złamaną ręką w łokciu dodatkowo jeszcze wył z bólu. Ich broń znajdowała się teraz w rękach naszych bohaterów. Po przeszukaniu zbirów znaleźli takŝe komórki, a inaczej mówiąc telefony satelitarne, dzięki którym mogli zatelefonować na policję, co zresztą niezwłocznie zrobili, po czym czekali na przyjazd radiowozu, który przez komórkę był kierowany do miejsca zdarzenia właśnie drogą satelitarną. Po dwóch godzinach policja przyjechała na miejsce zdarzenia. Po spisaniu protokołu i dokonaniu wstępnych oględzin jaskini, która jak się okazało była dobrze zaopatrzona, bandyci zostali załadowani do tylnej okratowanej części radiowozu, a nasi podróŝnicy zostali dowiezieni do swojego pojazdu, w którym wiernie czekał Huzar. Kiedy ujrzał swoich panów, zawył głośno z radości. Na odchodnym policjanci pouczyli naszych podróŝników, by w podobnych sytuacjach zawsze powiadomić policję, gdyŝ na tym odludziu moŝe się wszystko zdąŝyć. Kiedy emocje opadły Staszek odezwał się do Antka: Dobrze, Ŝe mieliśmy na studiach lekcję samoobrony, inaczej było by po nas. Masz rację. Strasznie nie lubiłem tego przedmiotu i uwaŝałem, Ŝe zamiast lekcji walenia się po mordzie i łamaniu kości, powinni nam dać piłkę i pozwolić sobie pobiegać. śycie potrafi człowieka mile zaskakiwać, ale wracajmy do naszej podróŝy i bądźmy w przyszłości bardziej ostroŝni. Po tej refleksji Staszka, panowie dali swojemu wiernemu, choć czasem bezsilnemu przyjacielowi porcję mięsa i do popicia miskę stopionego śniegu. Była godzina 17:35, a przed nimi siedemset kilometrów prawie w całości górzystej drogi. Na tym odcinku musieli niestety zapomnieć o postojach. Podczas jazdy Antek robił krótkie filmy oraz zdjęcia, czasami zdarzało mu się zobaczyć niedźwiedzia lub stado wilków. Napotykali teŝ na łosie, które z gatunku jeleniowatych są największe. Samiec z tego gatunku moŝe waŝyć ponad 700 kg i posiada piękne i wyjątkowe w swoim rodzaju poroŝe. Spotykali takŝe o połowę mniejsze renifery, które Ŝerują w mocno wysuniętych na północ częściach tego kontynentu, a resztki zamarzniętej trawy wykopują z pod śniegu. Wreszcie po siedmiogodzinnej uciąŝliwej podróŝy, pojawiła się rozległa zielona nizina. And Jan

4 Str. 4 N ASZ N ASZ BIUL BIULETYN K wikwiec eci eń ień r. r. BIBLIOTEKA POLECA Camilla Lekberg to szwedzka pisarka, uznawana za nową królową skandynawskiego kryminału. KsięŜniczka z lodu, jej autorstwa, jest początkiem sagi, która odniosła ogromny sukces czytelniczy w całej Europie. KsiąŜka ta nie ogranicza się jedynie do intrygi kryminalnej. To takŝe powieść obyczajowa, oddająca klimat współczesnej szwedzkiej prowincji. Wszystko zaczyna się w Fjelbace, gdzie zostaje odnalezione ciało Alexandry Wijkner. Okoliczności wskazują na to, Ŝe kobieta popełniła samobójstwo, jednak jej matka ma pow aŝne wątpliwości. Sprawie zamierza się przyjrzeć Erika Falck przyjaciółka Alexandry z dzieciństwa. Wraz z policjantem, Patrikiem Hedestremem, zaczynają powoli odkrywać, iŝ śmierć Alex ma związek z mroczną tajemnicą z przeszłości Gorąco zapraszam do Biblioteki! I.N. Wizyta Wielkanocna Duszpasterza w oddziale IX Dnia 27 marca 2013 roku przybył do nas na oddział IX ksiądz kapelan z wizytą wielkanocną. Uroczystość maiła miejsce na pierwszym piętrze w sali terapeutycznej. W modlitwach brała udział spora grupa pacjentów i personel. Śpiewaliśmy pieśni i modliliśmy się wspólnie. Kapelan udzielił nam rozgrzeszenia zbiorowego na mocy porozumienia ze Stolicą Apostolską, a pojedyncze osoby teŝ mogły się wyspowiadać. Przyjęliśmy komunię świętą i otrzymaliśmy błogosławieństwo BoŜe. Po zakończeniu uroczystości rozeszliśmy się do sal, umocnieni w wierze i pokoju. W przyszłości zapraszamy naszego Kapelana do wizyt w oddziale IX naszego szpitala. P.S. Przy okazji prezentujemy kosz ze święconką przygotowaną na naszym oddziale IX. Pacjenci przygotowali tradycyjne pokarmy, które zostały poświęcone w kaplicy naszego szpitala. Był to największy i najokazalszy kosz z uwagi na ilość osób w oddziale, które złoŝyli się na jego zawartość. Śniadanie wielkanocne zjedliśmy przy wspólnym stole. Paweł śyła Marsjańskie informacje LOT ZAŁOGOWY NA MARSA Amerykańska fundacja Inspiration Mars, załoŝona przez milionera i pierwszego kosmicznego turystę Denis Tito poszukuje kobiety i męŝczyzny do uczestniczenia w załogowym locie w kierunku Marsa. Statek co prawda nie wyląduje na Marsie, ale okrąŝy go i wróci na Ziemię. A wszystko po to, by sprawdzić, jak taką, bo kilkunastomiesięczną podróŝ zniosą ludzie przebywający na niewielkiej przestrzeni. W kierunku Czerwonej Planety statek miałby lecieć 228 dni, a z powrotem 273 dni. Fundacja Tito poszukuje pary ochotników, zaznaczając, Ŝe preferencje będą miały pary małŝeńskie. Całkowity koszt misji ma wynieść około miliarda dolarów. Tito zadeklarował, Ŝe z własnych środków pokryje zaplanowane na dwa lata wstępne prace nad systemem podtrzymywania Ŝycia i inną aparaturą statku. Czasu jest niewiele, bo start rakiety musi odbyć się w pierwszych dniach stycznia 2018 roku. Wtedy będzie optymalna konfiguracja Ziemi i Marsa. Następna taka okazją nastąpi dopiero w 2031 roku. ŁAZIK ZNÓW W DRODZE Marsjański łazik Curiocity wznowił pracę po awarii komputera pokładowego. Na pokładzie łazika zainstalowane są dwa niezaleŝne komputery na wypadek awarii jednego z nich. Taka sytuacja miała miejsce w ostatnich dniach. InŜynierowie z NASA postanowili przepiąć wszystkie urządzenia na drugi komputer. Do tego potrzebne było sprawdzenie wszystkich 12 kamer łazika. Okazało się, Ŝe działają bez zarzutu. Na początku kwietnia łazik przesłał na Ziemię dane na temat próbki skał, którą pobrał, sproszkował i przebadał. Ta sytuacja potwierdza duŝą niezawodność konstrukcyjną łazika jak i doskonałość sterowania nim na wielkie odległości. Marian Stasiowski Plastik wytrzymały jak beton Plastikowe płyty stanowiące świetny materiał budowlany wytrzymały jak beton i jednocześnie izolujące jak styropian stworzyli naukowcy z Politechniki Krakowskiej. Surowcem są zuŝyte butelki po napojach czyli tzw. PET-y. Odpad najpierw rozdrabnia się do formy płatków, a następnie miesza z odpowiednim lepiszczem i sprasowuje. W efekcie końcowym uzyskuje się wyroby o róŝnych gęstościach i kształtach. Do wytworzenia 1 m² płyty Izopet R potrzeba 300 butelek. Opracowanie nowatorskiej technologii to podwójny sukces. Po pierwsze otrzymano trwały, mocny i odporny na korozję o raz warunki atmosferyczne materiał, a po drugie znaleziono poŝyteczną metodę utylizacji trudno rozkładających się odpadów. Wynalazek został opatentowany i zdobył odpowiednie certyfikaty do zastosowań w budownictwie. W Polsce rocznie produkuje się około 4,5 mld. Butelek PET. Tylko około 27 % zostaje ponownie wykorzystanych, co daje nam 20 miejsce w Uni Europejskiej. Jest nadzieja, Ŝe wynalazek zlikwiduje (bądź ograniczy) zalegające latami na wysypiskach, polach, w lasach, a takŝe zbiornikach wodnych i stwarzające duŝe zagroŝenie dla środowiska i zwierząt niewinne butelki PET. Na podst. tvp.info.pl Marian Stasiowski

5 NStr ASZ. 5 BIUL ETYN Str. 5 OBRAZY 126 LECIA NASZEGO SZPITALA Wjazd do szpitala od strony Wiśniowca. Piękna, kuta brama została tu przeniesiona z wjazdu od ulicy Gliwickiej Tzw. Józefowiec - obora, stajnia spichlerz i mieszkanie pracownicze

6 Str. 6 N ASZ N ASZ BIULETYN K Kwiec eci ień 2013 r. r. Dwa w jednym W tym tygodniu w rubryce MOJA PASJA MOTORYZACJA przedstawię Wam samochody sportowe. Mianowicie LA FERRARI oraz SRT VIPER GTS. Wystarczy spojrzeć na jeden z tych samochodów to dostaniemy pozytywnego olśnienia. Osiągi tych samochodów są wręcz niesamowite. Zacznijmy od VIPERA: Silnik: benzynowy V 10, 20 V, pojemność 8384 cm³, moc 640 KM przy 6200 obr/min, moment obrotowy 814Nm przy 5000 obr/min. Samochód posiada napęd tylny, skrzynia manualna 6 biegowa. Osiągi: km/h 3,4 s, prędkość max 332 km/h. Nadwozie: dł. 445,3 / szer. 194,1 / wys. 124 cm. Cena samochodu: złotych. Samochód posiada bardzo ładnie wykonane wnętrze. Automatyczna klimatyzacja, komputer pokładowy, skórzane poszycie siedzeń, drzwi, kierownicy, deski rozdzielczej. Samochód ten mimo upływu ponad 20 lat stylistycznie bez zmian. Kolejny samochód to LA FERRARI. Samochód ten posiada silnik 12 cylindrowy. Ma on metaliczny gang i szybkie krótkie przerwy spowodowane zmianą biegów przez 7 stopniową dwusprzęgłową skrzynie biegów. Moc tej jednostki to niewiarygodne 800 KM, czyli 128 KM z litra pojemności. LA FERRARI jest pierwszym modelem marki wyposaŝonym we wspomagający układ HY-KERS, czerpiący doświadczenia z F1. Jego dwa silniki elektryczne (jeden do napędu, drugi do zasilania osprzętu) osiągają moc 163 KM, a energię czerpią z waŝących 60 kg akumulatorów. Łącznie ponad 900 Nm momentu obrotowego. Osiągi LA FERRARI: Przyspieszenie: mniej niŝ 3 sek do 100 km/h, a 15 sek do 300 km/h, Prędkość: max 350 km /h, Miejsce pracy kierowcy ustanowiono niemal centralnie, czyli prawie jak w bolidzie F1. To wszystko by zachować lepszy balans masy. PoniewaŜ wszystkie cięŝkie elementy udało się zgromadzić między osiami rozkład masy jest korzystny: przód 41%, tył 59%. Oba samochody mają ładne sportowe sylwetki. Sylwetka Ferrari jest jak mknąca strzała. Natomiast Viper tak jak Ŝmija na smyczy. Adam Węgrzyn Giganci z końca XX wieku TOYOTA Celica 4WD Ten model pokazuje, jak cienka moŝe być granica między zwykłym coupe a rasowym sportowcem. Produkowana w latach Celica szóstej generacji z przednim napędem i wolnossącymi silnikami 1.6 oraz 2.0 to poprawne auto, które jednak amatorom szybkiej jazdy ciśnienia zbytnio nie podniesie. Na szczęście Toyota pozostała wierna tradycji poprzednika i przedstawiła tez odmianę 4WD (204KM) wystarczyło zatem dodać nieco mocy oraz napęd na obie osie i... Celica w tej wersji zmieniła się w maszynkę do połykania zakrętów. W 1992 roku zadebiutowała limitowana seria ( 5 tys. sztuk) sygnowana nazwiskiem mistrza ówczesnej rajdowej grupy A (dzisiejsze WRC) Carlosa Sainza. Moc podniesiono z 204 do 208 KM, wprowadzono zmodyfikowaną i lŝejszą maską z dodatkowym wylotem powietrza, przeprojektowano układ wydechowy, zastosowano intercooler chłodzony wodą a w skrzyni biegów pojawił się tzw. short shifter oraz mocniejsze synchronizatory 2 i 3 biegu. Ceny zadbanych egzemplarzy zwykłej Celiki 4 WD zaczynają się od 15 tys. złotych a w wersji Carlos Sainz od tys. złotych. KaŜdy z nas chyba pamięta Carlosa Sainza, gdy zdobywał tytuły mistrzowskie. Jak widać nazwisko ma znaczenie, wystarczyło opatrzyć nim odpowiednie auto i cena jego znacznie wzrosła. Źródło wiedzy magazyn Auto Świat Szymek Centrum cyberprzestępczości Od 11 stycznia bieŝącego roku działa Europejskie Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości, w skrócie (EC3) z siedzibą przy Europolu w Hadze. W centrum zainteresowania 30-osobowego zespołu jest zwalczanie zorganizowanej przestępczości oraz wykrywanie przestępstw finansowych. EC3 dysponuje budŝetem wynoszącym ok.. 7 mln euro rocznie oraz najnowocześniejszym sprzętem do tropienia cyberprzestępców i zbierania dowodów ich nielegalnej działalności. Aby skazać przestępcę muszą być zebrane dowody jego winy dlatego teŝ dowody są zbierane za pomocą czytników danych kart pamięci do telefonów komórkowych oraz z pozornie wykasowanych dysków twardych. Prace laboratoryjne wykonuje się w tzw. klatce Faradaya ekranującej fale elektromagnetyczne, moŝe to zapobiec ewentualnym podsłuchom zainstalowanym w badanych urządzeniach albo sygnałów uruchamiających autodestrukcję urządzeń. Centrum EC3 ma do dyspozycji takŝe mobilne laboratorium do tropienia cyberprzestępców. EC3 działając przy INTERPOLU jest jednostką o naprawdę sporym potencjale i szerokim kontynentalnym zasięgu. Czy EC3 jest wymierzone w prywatnych uŝytkowników, którzy w domowym zaciszu ściągają filmy i muzykę z Internetu, a moŝe jest próbą wprowadzenia tylnym drzwiami wytycznych porozumienia ACTA. Wygląda na to Ŝe nie, przynajmniej w załoŝeniu EC3 ma się kierować interesem obywateli i instytucji Wspólnoty Europejskiej. Jednym z głównych przedmiotów szczególnego zainteresowania EC3 mają być przestępcze działania wymierzone w dzieci, centrum ma takŝe wziąć pod lupę serwisy społecznościowe. Ocena tego projektu jest jeszcze za wczesna ale wydaje się trochę dziwne Ŝe takie centrum powstało dopiero teraz, przecieŝ wiele przestępstw dokonywanych w Internecie jest ze swej natury ponadnarodowe. Źródło wiedzy: CHIP 04/2013 Leszek

7 N AS Z BIUL E TYN K wi e ci eń r. Z PRACOWNI ARTETERAPII Od niedawna w naszej pracowni pojawił się pan Marek R. z oddziału X. Na razie z dozą n ie śm ia ło śc i i gr z e c z n ie prezentuje się na zajęciach. T akie teŝ są jego rysunki - ciche, spokojne, delikatne i nieśmiałe. Z wy k s z t a ł c e n i a j e s t mechanikiem samochodowym, z wykonywania zawodu ślusarzem. W przeszłości grał na gitarze, śpiewał i szkicował ołówkiem. T utaj w pracowni, do szkiców ołówkiem dołączył kolor, który jak wierzymy, będzie coraz odwaŝniejszy i mocniejszy. Danuta Musioł Te rapeuta Str. 7

8 Str. 8 N ASZ BIUL ETYN Garri Kasparow W tym numerze Naszego Biuletynu przedstawię sylwetkę jednego z moich ulubionych arcymistrzów trzynastego mistrza świata w szachach Garriego Kimowiecza Kasparowa. Kasparow interesował się szachami bardzo wcześnie za przyczyną swoich rodziców, którzy dawali mu do rozwiązania problemy szachowe. Gdy miał siedem lat, jego ojciec zmarł na białaczkę. Kasparow to zrusycyzowane nazwisko jego ormiańskiej matki Klary Kasparian. Garri Kasparow zaczął grać w szachy jako dziecko: w wieku 5 lat w szachowej sekcji Pałacu Pionierów w Baku, a od 1973 w słynnej Szkole Szachowej byłego mistrza świata Michaiła Botwinnika w Moskwie. Pierwszym sukcesem Kasparowa na arenie międzynarodowej było zwycięstwo w turnieju arcymistrzowskim w Banja Luce w 1979 roku. Szesnastoletni Kasparow, nie figurujący jeszcze w ogóle na liście rankingowej, zakończył turniej bez poraŝki. W następnym roku zdobył w Dortmundzie tytuł mistrza świata juniorów. Wschodzącą gwiazdę szachów dostrzeŝono i zaczęto upatrywać w nim kandydata na następnego mistrza świata. Mecz w 1984 roku pomiędzy Kasparowem a Anatolijem Karpowem był najbardziej kontrowersyjnym meczem o mistrzostwo świta w historii. Regulamin meczu nie ograniczał liczby rozgrywanych partii, grano do 6 zwycięstw. Karpow po 12 partiach miał 4 wygrane i Ŝadnej przegranej. Spodziewano się szybkiego zwycięstwa Karpowa 6:0, Jednak Kasparow dzielnie stawiał opór remisując 17 kolejnych partii. Karpow wygrał kolejną i był juŝ o krok od wygrania całego meczu. Nastąpiła kolejna seria remisów, aŝ w końcu Kasparow wygrał 36 partię. W kilku następnych partiach Kasparow odniósł 2 zwycięstwa. Po pięciu miesiącach zmagań przy stanie 5:3 dla Karpowa mecz został przerwany przez Prezydenta Federacji Szachowej. Przerwanie meczu wzbudziło wiele kontrowersji. Na konferencji prasowej Prezydent Międzynarodowej Federacji Szachowej tłumaczył swoją decyzję troską o stan zdrowia zawodników. Następny mecz o mistrzostwo świata odbył się w 1985 roku. Regulamin meczu został zmieniony. Kasparow udowodnił, Ŝe wiele nauczył się podczas poprzedniej batalii. ChociaŜ mecz miał wyrównany przebieg kilka spektakularnych zwycięstw w obronie sycylijskiej przyniosły sukces Kasparowowi. Został on trzynastym mistrzem świata w szachach. Po zdobyciu mistrzostwa świata Kasparow wspiął się na szczyt listy rankingowej. Swoją pozycję lidera światowych szachów umocnił serią bardzo dobrych występów w najsilniejszych turniejach. Z Karpowem spotykał się jeszcze trzykrotnie w obronie tytułu mistrza świata: w 1986, w 1987 i w 1990 roku. NajbliŜej poraŝki był w roku 1987, gdy wygraną w ostatniej partii zapewnił sobie remis w całym meczu. W latach 90 tych Garri Kasparow był najsilniejszą postacią w świecie szachów. Do czasu kiedy w 2000 roku tytuł mistrza świata odebrał mu Rosjanin Władimir Kramnik. Pomimo utraty tytułu Kasparow pozostał postacią numer jeden w światowych szachach. Figurował na czele list rankingowych z duŝa przewagą nad rywalami. W 2005 roku, po zwycięstwie w prestiŝowym turnieju rozgrywanym w Linares Garri Kasparow oficjalnie ogłosił zakończenie kariery. Jego głównym zajęciem stało się pisanie ksiąŝek i polityka. Ja osobiście uwaŝam Garriego Kasparowa za wielkiego szachistę, jednego z największych jacy kiedykolwiek istnieli. Świadectwem tego mogą być jego partie szachowe, które mogą posłuŝyć za materiał do analizy niejednemu pokoleniu szachistów. Ja sam mam w swoim zbiorze kilka jego ksiąŝek. Roman Koban Zasłyszane Dość mały, by upaść Cypr jest piątym krajem strefy euro, który poprosił o międzynarodową pomoc, by ratować swój sektor finansowy. Ma pecha. Jest krajem najmniejszym spośród tych, które poprosiły o pomoc i trzecim od końca w strefie euro pod względem PKB. Od wybuchu światowego kryzysu finansowego wiadomo, Ŝe wielcy mają lepiej, bo ich upadek zagraŝa całemu europejskiemu systemowi finansowemu i dlatego pomoc musi nadejść. Z upadkiem Cypru Europa sobie poradzi. Dlatego warunki, jakie zostały podyktowane tej małej wyspie, której część jest zajęta przez Turcję, są twardsze niŝ w przypadku Grecji, Hiszpanii, Portugalii czy Irlandii. Planowano, by za międzynarodową pomoc dla cypryjskich banków zapłacili ci, którzy w tych bankach mają oszczędności. Po protestach na cypryjskich ulicach, a moŝe interwencji najbogatszych, nie wprowadzono tego rozwiązania. Wyspa nie jest wprawdzie klasycznym rajem podatkowym podlega regulacjom unijnym ale niskie i proste podatki przyciągają bogatych ludzi. Jest tu zarejestrowanych kilkadziesiąt polskich spółek i moŝna podejrzewać, Ŝe mają one rachunki w cypryjskich bankach. Kryzys w maleńkim państwie wykracza poza granice strefy euro, a nawet granice Unii Europejskiej. Rosja moŝe się włączyć do akcji ratowania cypryjskich banków, co będzie Ŝenujące dla Europy i kosztowne dla niej. UwaŜam, Ŝe pomoc zaoferowana Cyprowi przez Unię Europejską jest słuszną decyzją. Skoro zaoferowano ją innym, znacznie większym krajom Unii niŝ Cypr, to nie powinno być odstępstwa w przypadku Cypru. Mimo Ŝe upadek Cypru nie zagroził by funkcjonowaniu całej Unii. Zatem kaŝdy inny kraj pogrąŝony w kryzysie moŝe liczyć na unijne wsparcie, niezaleŝnie od wielkości kryzysu i wielkości samego państwa. JednakŜe wsparcie takie powinno się odbywać na ściśle określonych warunkach, stanowiących gwarancję skuteczności udzielonego wsparcia. Wtedy skorzysta na nim pogrąŝony kraj unijny, jak i cała Unia Europejska. Piotr Załuski

9 N ASZ BIUL ETYN Z POEZJĄ NA TY Str. 9 Zapach wiosny Kocham Twoje włosy, bo mają wiosenny zapach. Nie wiem od kiedy, jednak zawsze i wciąŝ, będę lubił, a zarazem kochał, splecione miłością nasze włosy. Kiedyś Cię spotkałem. Dariusz To nie wszystko To nie wszystko panie doktorze śe wejdę tu i się połoŝę To nie wszystko, Ŝe dostanę tabletkę Pomimo wszystko Ŝycie nie jest lekkie To nie wszystko, Ŝe powiedzieć umiem Jeśli i tak nikt mnie nie zrozumie Bo czasami tego zrobić nie umiem Dobre Ŝycie i miłość i marzeń morze To nie wszystko panie doktorze. Czarodziejska wiosna Siekierka Po cichu, jak sen sfrunęła, Z halnym, z zza gór tatrzańskich. Uśmiechnęła się, ramiona wyciągnęła Do lasów lubaczowskich. Ucałowała na rozdroŝach stare krzyŝe. Rozrzuciła Kaczeńce na łąki. Przypięła nad nimi ptaki chyŝe. Nad ozimami umieściła Skowronki. Darnią zieleni rosnącego chleba, Pokryła dobrze szarą rolę. Rozdmuchała piękne słońce na niebie, Obiecując wszystkim lepszą dolę. Na grządkach powiesiła kwitnące kolory. Zapachy przyjemne wokół rozsiała. ŁodyŜki roślin wyciągała w wieczory. W sadach drzewa wszystkie odziewała. Radość rozlała po całej krainie. Toć to śliczna i najmilsza wiosna. Jest czarodziejką i cud wszędzie czyni. Jest ciągle uśmiechnięta i jakŝeŝ radosna. Dzień wiosny Lekki wiatr porusza kwiatami, Zieleni się Ziemia. Ogień Miłości mocno rozgrzewa. Dotyk jej jak zapach Ciebie. Powietrze karmi nas, jak Ziemia chlebem. śycie się tam toczy, jak dzień bez nocy. Ty Myślę, jak Ci tam beze mnie. Co robisz teraz, gdy samotne serce. Myślą Cię maluję, snem piszę, Jak daleko mi do Ciebie, nic więcej. Shedow Tak daleko mi do Ciebie i tak blisko, A nade mną biały gołąb smutku. Czuję, gdy się smucisz, Wiem kiedy uśmiechasz. RóŜą mi zakwitłeś w serca mym ogródku. Pojedynczy kwiatek w zakamarkach duszy. Pojedyncza róŝa, co zmysły maluje. Tak mi mało jej wonności, kiedy Ciebie niema. Do róŝy jedynej me serce wędruje. Wiosenny deszcz Pada deszcz, ptaki śpiewają, Jakby wiosnę przepowiadają. Pada deszcz, wszystko się zieleni. Idąc, tak wspominam chwile, Kiedy Ty przysięgałeś mi: Nie odejdę, nie pokocham innej Jednak zapomniałeś, Opuściłeś mnie. BoŜena Brzezinka Joanna S. Władek Melski

10 Str. 10 N ASZ BIULETYN Kwiec ień 2013 r. Moim zdaniem Jestem kibicem piłkarskim od wielu lat. Pierwszy raz na mecz zabrał mnie ojciec. Miałem wtedy sześć lat. Zagłębie Lubin grało z Górnikiem Wałbrzych o awans do Ekstraklasy. Wygrało moje ukochane Zagłębie. To było 26 lat temu. Na mecze zacząłem regularnie uczęszczać, wraz z przyjaciółmi w wieku 12 lat. W tym artykule chciałbym krótko wyrazić swoją opinię dotycząca zmian w ligo wych rozgrywkach piłkarskiej Ekstraklasy. A mianowicie od sezonu 2013/2014 po rundzie zasadniczej, tj. po 30 meczach nie będzie wyłoniony Mistrz Polski, tylko druŝyny będą podzielone na dwie grupy. Pierwsza ósemka będzie grała w grupie mistrzowskiej a druga w grupie spadkowej. DruŜyny z grupy mistrzowskiej rozegrają po 7 meczy, kaŝdy z kaŝdym. Ta druŝyna, która nazbiera najwięcej punktów będzie mistrzem. Według mnie są to nic nie znaczące zmiany. Na tle innych lig europejskich wypadamy Ŝenująco słabo. Trzeba dodać Ŝe druŝyny z takich lig jak ukraińska, białoruska, rumuńska, rosyjska a ostatnio i cypryjska mają w Lidze Mistrzów swoje druŝyny, a my nie. Przyczyn słabej postawy naszych druŝyn naleŝy szukać gdzie indziej. UwaŜam Ŝe ta reforma nic nie zmieni. Nigdzie w Europie nie gra się w taki sposób. Liga powinna być po prostu ligą, a nie jakąś parodią. Roman Koban Kulinarne smaki włoskie od Pawła Tym razem podaję przepis włosko - meksykański. Makaron z fasolą czerwoną, cebula i czosnek, papryka ostra, oliwa z oliwek i ser tarty Parmezan. Składniki na jedną osobę: 1) makaron świderki 150 gram, 2) fasola czerwona z puszki 3 duŝe łyŝki stołowe po odcedzeniu, 3) 1 duŝa cebula, 4) 2 ząbki czosnku, 5) papryka ostra wg gustu, 6) oliwa z oliwek, 7) ser tarty Parmezan 2 duŝe łyŝki stołowe, 8) sól. Sposób przyrządzenia: Do wody dodać trochę soli i zagotować makaron wg przepisu. Na duŝej patelni wlać oliwę i wrzucić posiekaną cebulę i czosnek, po podsmaŝeniu na złoty kolor dodać fasolę czerwoną, a następnie mieszając dodać paprykę ostrą wg gustu. Po wcześniejszym zagotowaniu makaronu, odcedzony makaron wymieszać na patelni wszystko razem i podsmaŝyć mieszając przez 2 3 minuty. Podać na talerz posypując startym serem. śyczę smacznego. Nie michałki - Planujmy to, co chcemy robić przez całe Ŝycie. - Jeśli czegoś zapomniałeś, przypomnij sobie powoli o czym zapomniałeś. - Zanim wyjdziesz z domu, pomyśl dwa razy zanim coś zrobisz. - Nie chodź po omacku wieczorami. - Nie rób tego czego byś Ŝałował, najpierw o tym pomyśl. Paweł śyła - Jeśli człowieku chcesz zrozumieć innych ludzi staraj się być sobą i daj się poznać z dobrej strony. - Jeśli coś musisz kupić, wydaj pieniądze rozsądnie. - Pomyśl o tym co jest dobre i spróbuj to wykonać, po to by inni z ciebie się cieszyli i byli zadowoleni. - Jeśli chcesz kupić coś dobrego, zaciśnij pasa i odłóŝ pieniądze. Michał P.

11 N ASZ BIUL ETYN Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych w Rybniku - Niedobczycach Cogito Noster ul. Andersa 6 tel , Oferuje pomoc w zakresie: - terapii dziennej - całodobowego hostelu - usług Zespołu Psychiatrii Środowiskowej (rehabilitacja poprzez specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne w miejscu zamieszkania). JEśELI TY LUB KTOŚ Z TWOICH BLISKICH, JESTEŚCIE OFIARAMI PRZEMOCY ZE STRONY CZŁONKA RODZINY... Nie wstydź się, skorzystaj z pomocy OPS SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ mgr Hanna Szwagierczak prosi o kontakt tel Oddział Dzienny Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu w SPZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, tel Program terapeutyczny jest realizowany przez 7-8 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do W ramach świadczeń pacjenci otrzymują dwa posiłki (śniadanie i obiad). Na czas leczenia istnieje moŝliwość wydania zwolnienia L 4 Wstępne rozmowy diagnostyczno-kwalifikacyjne odbywają się w środę, czwartek i piątek od godziny do Po zakwalifikowaniu do przyjęcia do programu terapii ustalany jest termin przyjęcia. Uczestniczysz w terapii, a jednocześnie nie tracisz kontaktu z bliskimi na czas leczenia! BIBLIOTEKA SZPITALNA ZAPRASZA! Zachęcamy do skorzystania z bogatego księgozbioru. Oferujemy powieści historyczne, obyczajowe, wojenne, przygodowe, reporterskie. Literaturę popularno-naukową, fantastykę, literaturę dziecięcą oraz młodzieŝową. Na miejscu działa czytelnia, w której moŝna przejrzeć prasę i skorzystać z księgozbioru podręcznego. Czynn a: od pon ied ziałku d o p iątku w g od zin ach od 8.30 do WypoŜyczalnia Zbiorów Muzycznych Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Szafranka 7, pierwsze piętro. Godziny otwarcia: Pn , Wt. Śr. Pt , Czw Do dyspozycji wypoŝyczających wyłoŝone są katalogi alfabetyczne. Pamiętajmy Muzyka łagodzi obyczaje! Poradnia Zdrowia Psychicznego Rybnik, ul. Gliwicka 33 tel (moŝliwość rejestracji telefonicznej) REDAKCJA DZIĘKUJE Dyrekcji Szpitala ZA UśYCZENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYC H NIEZBĘDNYCH DO DRUKU Naszego Biu letynu Klub Pacjenta Czynny codziennie od Str. 11 Stowarzyszenie działające na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin Homo - Homini Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel Zaprasza na spotkanie Grupy Wsparcia dla osób chorych psychicznie i ich rodzin. Spotkania odbywają się w Klubie Pacjenta w czwartki o godz (zadzwoń przed przyjściem). CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rybnik, ul. Śląska 1 (Chwałowice) Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Tel ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DZIENNY Szpital Psychiatryczny Rybnik, ul. Gliwicka 33 Tel , lub Proponuje następujące formy leczenia i rehabilitacji; Farmakoterapię Psychoterapię indywidualną i grupową Społeczność terapeutyczną Treningi umiejętności społecznych Muzykoterapię i relaksację Psychorysunek Terapię zajęciową Psychoedukację Czas trwania zajęć: (oprócz sobót i niedziel) w godz

12 Str. 12 KRZYśÓWKA N ASZ BIUL ETYN A to ciekawe! Ciąg dalszy cyklu herbacianego: Wkładany na statku podczas alarmu 2. Jon z ładunkiem ujemnym 3. Kończy grecki alfabet 4. Miasto ze znanym browarem 5. Teren dzielnicowego 6. Śmietanka towarzyska 7. Alain, były kierowca F 1 8. Mike, bestia z ringu 9. Znany producent drukarek 10. Popularna piosenkarka, greckiego pochodzenia 11. Sługa, kamerdyner Janusz J. Kepler często szukał odpowiedzi na nurtujące go pytania w odkryciach staroŝytnych. Inspirowany ideami Pitagorasa, sformułował prawa ruchu planet. Paul Poiret, patrząc na Ŝonę spodziewającą się dziecka, pomyślał Ŝe kobiety powinny czuć się mniej skrępowane swoim ubraniem. Zaprojektował pierwszą suknię bez gorsetu. Fani Francuskiej aktorki, Brigitte Bardot zainspirowani jej urodą i kostiumami, które nosiła w filmach, nazwali popularny biustonosz bez ramiączek Bardotką. Paweł śyła SPORT FLESZ Justyna Kowalczyk zdobyła po raz czwarty kryształową kulę Pucharu Świata w biegach narciarskich. Polka dominowała przez cały sezon, czym zapewniła sobie końcowy sukces. Kamil Stoch zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich. Mateusz Ligocki zajął pierwsze miejsce w konkurencji snowcross w snowboardowych zawodach Pucharu Świata w szwajcarskim Veysonnaz. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 1:3 i wygrała z San Marino 5:0 w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Brazylii. Siatkarki Vikif Bank Stambuł z Małgorzatą Glinką Mogentale w składzie po raz drugi wygrały Ligę Mistrzów. W finale pokonały Rabitę Baku 3:0. Cracovia Kraków został mistrzem Polski w hokeju na lodzie. W decydującym, siódmym meczu pokonała JKH Jastrzębie 6:2. Mariusz Frystenberg i Marcin Matkowski przegrali w finale turnieju ATP Masters na trawiastych kortach w Miami. Roman Koban Uśmiechnij się! W pociągu PKP Warszawa Berlin konduktor po kolei odwiedza kaŝdy przedział: - Dzień dobry czy są tu jacyś obcokrajowcy? - Nie ma... Sprawdziwszy wszystkie wagony krzyczy do kolegi: - Heniu tu są tylko nasi wyłącz klimatyzację. * Szefie, pracuję u pana juŝ dwa lata, i jeszcze nie upomniałem się o podwyŝkę... I dlatego tak długo pan pracuje... O rany! PokaŜ! Ale masz super nowy zegarek! Skąd masz? - Złoty! Wygrałem wyścig! - Jaki wyścig? - Ja, dwóch policjantów i ochrona centrum handlowego. * Jasiu czym zajmuje się Twój tata? - Zbiera monety... - Jest numizmatykiem? - Nie, Ŝebrakiem Michał NASZ BIULET YN Wy dawca: Oddział IX Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie C hory ch w Ry bniku, Redaktor Naczelny : Krzysztof Kutry b. Zastępca Red. Nacz. Janusz Kuraś. Zespół redakcyjny : Wojciech Konieczny, Kibic, Roman Koban, Leszek, Piotr Załuski, Marian Stasiowski, Michał, M. B., Sebastian, Paweł śy ła, Shadow, Szymek, Janusz, A dam Węgrzy n. Druk: Maciej Frydecki. KolportaŜ: oddział IX, tel w. 269, , nakład: 100 egzemplarzy. wydanie internetowe - chiatria.com

Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH

Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH Rozgrywki sportowe moŝna organizować na kilka róŝnych sposobów, w zaleŝności od liczby zgłoszonych druŝyn, czasu, liczby boisk

Bardziej szczegółowo

2.3. Klasy sportowe okręgowe: drugą, trzecią i młodzieŝową nadają Komisje Klasyfikacji i Rankingu WZSzach i ogłaszają je w komunikatach.

2.3. Klasy sportowe okręgowe: drugą, trzecią i młodzieŝową nadają Komisje Klasyfikacji i Rankingu WZSzach i ogłaszają je w komunikatach. C.V REGULAMIN KLASYFIKACJI SPORTOWEJ Gra bezpośrednia Regulamin Klasyfikacji Sportowej w szachach dla gry bezpośredniej (zwany dalej Regulaminem") jest dokumentem ustalającym warunki i sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

Liderzy Europy. edycja regionu kujawsko-pomorskiego

Liderzy Europy. edycja regionu kujawsko-pomorskiego Liderzy Europy edycja regionu kujawsko-pomorskiego Regionalna gra popularnonaukowa dla młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Kujawskopomorskiego. Część I : obowiązujący wszystkie szkoły,

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa-

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa- Przedstawienie Agata od kilku dni była rozdrażniona. Nie mogła jeść ani spać, a na pytania mamy, co się stało, odpowiadała upartym milczeniem. Nie chcesz powiedzieć? mama spojrzała na nią z troską. Agata

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 KOCHAMY DOBREGO BOGA Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Spis treści Ogólna prezentacja podręcznika Jesteśmy dziećmi Boga...3 Program

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się Bariery w komunikowaniu się to wszystko to, co utrudnia ci porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom.

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. W rodzinie wszystko się mieści Miłość i przyjaźń zawiera Rodzina wszystko oddaje Jak przyjaźń drzwi otwiera. Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna

Bardziej szczegółowo

Marcin Ufnalski. Wiersz o Janie Pawle II. Laura Romanowska

Marcin Ufnalski. Wiersz o Janie Pawle II. Laura Romanowska Ojcze Janie Pawle, kiedy byłeś wśród nas, my, dzieci, i dorośli - bardzo kochaliśmy Cię. A kiedy Cię zabrakło, nie smucimy się, bo wiemy, że gdzieś z nieba patrzysz na nas i uśmiechasz się. Wielka radość

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XI TURNIEJU STK REDECO CUP 2015 W HALOWEJ PIŁCE NOśNEJ. Rocznik 2005 U - 10. Wrocław, 28.02-01.03.2015r.

PROGRAM XI TURNIEJU STK REDECO CUP 2015 W HALOWEJ PIŁCE NOśNEJ. Rocznik 2005 U - 10. Wrocław, 28.02-01.03.2015r. PROGRAM XI TURNIEJU STK REDECO CUP 2015 W HALOWEJ PIŁCE NOśNEJ Rocznik 2005 U - 10 Wrocław, 28.02-01.03.2015r. PROGRAM XI TURNIEJU STK REDECO CUP 2015 1. Termin turnieju: 28.02-01.03.2015 r. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

C.V REGULAMIN KLASYFIKACJI SPORTOWEJ Gra bezpośrednia

C.V REGULAMIN KLASYFIKACJI SPORTOWEJ Gra bezpośrednia Regulamin klasyfikacji sportowej Część C.V str. C.V REGULAMIN KLASYFIKACJI SPORTOWEJ Gra bezpośrednia Regulamin Klasyfikacji Sportowej w szachach dla gry bezpośredniej (zwany dalej Regulaminem") jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze!

Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze! Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze! W piątek - dn. 13.05.2016. r. o godz. 17.00 przed Cudownym obrazem Królowej Polski na Jasnej Górze - Mszę świętą w intencji wszystkich Funkcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Dowód osobisty. Dowód osobisty mówi, kim jesteś, jakie masz imię i nazwisko, gdzie mieszkasz. Dowód osobisty mówi, że jesteś obywatelem Polski.

Dowód osobisty. Dowód osobisty mówi, kim jesteś, jakie masz imię i nazwisko, gdzie mieszkasz. Dowód osobisty mówi, że jesteś obywatelem Polski. Dowód osobisty Dowód osobisty mówi, kim jesteś, jakie masz imię i nazwisko, gdzie mieszkasz. Dowód osobisty mówi, że jesteś obywatelem Polski. Dowód osobisty musi posiadać każdy, kto ma 18 lat. Dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie nauczania zintegrowanego. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych

Bardziej szczegółowo

MAŁY PABLO I DWIE ŚWINKI

MAŁY PABLO I DWIE ŚWINKI ROBERT MAICHER MAŁY PABLO I DWIE ŚWINKI Poleca: SuperKid.pl Zapewnij dzieciom dobry start! Copyright by Robert Maicher Data: 03.02.2008 Tytuł: Mały Pablo i dwie świnki Autor: Robert Maicher Wydanie I Seria:

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych

Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych 1. Paweł trzyma w ręku teczkę siłą 20N zwróconą do góry. Ciężar teczki ma wartośd: a) 0N b) 10N c) 20N d) 40N 2. Wypadkowa sił działających na teczkę trzymaną

Bardziej szczegółowo

4. po Wielkanocy CANTATE

4. po Wielkanocy CANTATE Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl 4. po Wielkanocy CANTATE Główna myśl: Wysławiaj Boga! Wiersz przewodni: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Mt 11,25a Fragment biblijny: Jezus wysławia

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK 31.01. 2010 r.

PONIEDZIAŁEK 31.01. 2010 r. PONIEDZIAŁEK 31.01. 2010 r. TEMAT DNIA: OCZY SĄ ŚLEPE DLATEGO PRZYJACIELA NALEśY SZUKAĆ SERCEM Godzina Działania Osoby prowadzące zajęcia 9.20-11.30 Podział na grupy kolorów Wspólna modlitwa na holu nauka

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r.

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r. Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej 29.01.2017r. - 04.02.2017r. Dzień I - 29.01.2017r. O północy przyjechałam do Berlina. Stamtąd FlixBusem pojechałam do Hannoveru. Tam już czekała na mnie

Bardziej szczegółowo

WORLD SERIES 3000. Nissan 3000 to wspaniały samochód!!!

WORLD SERIES 3000. Nissan 3000 to wspaniały samochód!!! WORLD SERIES 3000 Nissan 3000 to wspaniały samochód!!! Formula Nissan to świetna alternatywa w stosunku do Formuły 1, ze względu na niskie koszty,jak i łatwiejsze prowadzenie, nie tak ekstremalne jak w

Bardziej szczegółowo

IMIĘ:... GRUPA:... DATA:... DZIEŃ TYGODNIA PONIEDZIAŁE K WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA

IMIĘ:... GRUPA:... DATA:... DZIEŃ TYGODNIA PONIEDZIAŁE K WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA NOTATNIK LIDERA OSZCZĘDZANIA I KRASNALA ZŁOTÓWECZKI IMIĘ:... GRUPA:... DATA:... DZIEŃ TYGODNIA PONIEDZIAŁE K WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 1 KARTA LIDERA OSZCZĘDZANIA W RAMACH DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

XXV Memoriał Szachowy Stanisława Gawlikowskiego. Warszawa, 15-17 grudnia 2006 roku, Hala Widowiskowa Torwar, ul. Łazienkowska 6a

XXV Memoriał Szachowy Stanisława Gawlikowskiego. Warszawa, 15-17 grudnia 2006 roku, Hala Widowiskowa Torwar, ul. Łazienkowska 6a XXV Memoriał Szachowy Stanisława Gawlikowskiego pod honorowym patronatem Prezydenta Warszawy Warszawa, 15-17 grudnia 2006 roku, Hala Widowiskowa Torwar, ul. Łazienkowska 6a 1. Międzynarodowe Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!!

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Literka.pl INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Data dodania: 2004-03-16 13:30:00 Dzień Mamy i Taty Montaż słowno-muzyczny dla klasy III Konferansjer: Witam serdecznie wszystkich rodziców przybyłych na

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole jest bardzo ważnym elementem, dzięki któremu możecie funkcjonować jako społeczność uczniowska w każdej placówce oświatowej.

Bezpieczeństwo w szkole jest bardzo ważnym elementem, dzięki któremu możecie funkcjonować jako społeczność uczniowska w każdej placówce oświatowej. Autor: Eryk Miotk Bezpieczeństwo w szkole jest bardzo ważnym elementem, dzięki któremu możecie funkcjonować jako społeczność uczniowska w każdej placówce oświatowej. Pamiętajcie, że musicie sami zadbać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK W SIATKÓWKĘ OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU SIATKÓWKI"

REGULAMIN ROZGRYWEK W SIATKÓWKĘ OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU SIATKÓWKI REGULAMIN ROZGRYWEK W SIATKÓWKĘ OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU SIATKÓWKI"!!!Organizatorzy wymagają dokładnego przeczytania regulaminu przez kaŝdego uczestnika rozgrywek!!! ORGANIZATORZY: MłodzieŜowy

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA F1 niemoŝliwe staje się moŝliwym,

FORMUŁA F1 niemoŝliwe staje się moŝliwym, FORMUŁA F1 niemoŝliwe staje się moŝliwym, gdzieindziej to tylko slogan, u nas rzeczywistość!!! Koktajl zwycięstwa w najbardziej ekskluzywnym klubie prędkości Pure Sport. Zapisy otwarte dla osób prywatnych,

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

oraz Komunikat organizacyjny VII Międzynarodowego Turnieju

oraz Komunikat organizacyjny VII Międzynarodowego Turnieju MAZOWIECKI FESTIWAL SZACHOWY pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Grodzisk Mazowiecki 20-28 28 lipca 2007 r. Turnieje: VII MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

Prawdziwa miłość ani nie poucza, ani nie straszy.

Prawdziwa miłość ani nie poucza, ani nie straszy. 5 6 Tyle nam powiedział Święty Paweł, jaka może być miłość: cierpliwa, wytrwała... Widzimy taką miłość w życiu między ludźmi. Możemy ją opisać, używając słów mniej lub bardziej udanych, ale można się zgubić

Bardziej szczegółowo

Cytaty do zaproszeń ślubnych

Cytaty do zaproszeń ślubnych Cytaty do zaproszeń ślubnych Teksty można dowolnie modyfikować lub przesłać swój. 1. Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr, mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat. 2. "Trzy

Bardziej szczegółowo

Tym razem w naszym cyklu spotkań z byłymi zawodowcami

Tym razem w naszym cyklu spotkań z byłymi zawodowcami Trenuje z nami bokser Maciej Zegan, mistrz Europy WBO Interkontynentalny w wadze lekkiej, mistrz świata WBF, wielokrotny międzynarodowy mistrz Polski, mistrz Polski juniorów i seniorów. Tym razem w naszym

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa: RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST

Informacja prasowa: RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST Informacja prasowa: 28-12-2012 RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST Czas na drogowe podsumowanie mijającego roku. Specjaliści z serwisu Korkowo.pl po raz kolejny prezentują ranking najwolniejszych miast. Które

Bardziej szczegółowo

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli.

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I Piotr: Ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy, zwłaszcza tego, że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Kasa nie może

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Bank: Nr rachunku:

Regulamin Zawodów. Bank: Nr rachunku: Ci# Handlowy XIV Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Binowo Park Golf Club 18-21 czerwca 2015 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu Regulaminu Głównego

Bardziej szczegółowo

Próba zbadania zaleŝności występujących w Premier League

Próba zbadania zaleŝności występujących w Premier League Próba zbadania zaleŝności występujących w Premier League Autorzy: Rafał Stępień Tomasz Woźnica Wstęp Premier League (nazywana takŝe Barclays Premier League od nazwy sponsora) zawodowa liga piłkarska znajdująca

Bardziej szczegółowo

"Co to znaczy być bezinteresownym?" - odpowiedzi udzielili uczniowie z klasy IIa, IIf i IIg KINGA SUCHOCKA

Co to znaczy być bezinteresownym? - odpowiedzi udzielili uczniowie z klasy IIa, IIf i IIg KINGA SUCHOCKA "Co to znaczy być bezinteresownym?" - odpowiedzi udzielili uczniowie z klasy IIa, IIf i IIg KINGA SUCHOCKA Bezinteresowny to człowiek, który daje coś i nic za to nie chce. JULIA PRZYBYSZ BIELECKA Człowiek

Bardziej szczegółowo

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Środa, 27 lipca 16.00 przylot na Lotnisko Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Temat: Telewizja to wróg, czy przyjaciel?

Temat: Telewizja to wróg, czy przyjaciel? Zestaw zdającego egzaminu Pytania rozluźniające: Zestaw 1 1. tétel 1/2. oldal 1. Nie miałeś (miałaś) wczoraj kłopotu z zaśnięciem? 2. Co dziś jadłeś (jadłaś) na śniadanie? 3. Były dziś korki na mieście

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

WYWIAD Z VIDASEM BLEKAITISEM

WYWIAD Z VIDASEM BLEKAITISEM WYWIAD Z VIDASEM BLEKAITISEM Jednym z najlepszych litewskich i światowych siłaczy. Wielokrotnym Wicemistrzem i Drugim Wicemistrzem Litwy Strongman, drużynowym Mistrzem Świata Par Strongman 2007, drużynowym

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi Opracował Andrzej Oksztul Gliwice ul. Sokoła 23-24.VI.2012r. Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi W turnieju wystąpiło osiem zespołów trampkarzy z rocznika 1997 i młodsi

Bardziej szczegółowo

Możesz miksować jak SAM chcesz!

Możesz miksować jak SAM chcesz! Podręcznik opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Możesz miksować jak SAM chcesz! Seria do nauki języka

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY I OBSŁUGA TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH-PORADNIK DLA KIEROWCÓW

CZAS PRACY I OBSŁUGA TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH-PORADNIK DLA KIEROWCÓW CZAS PRACY I OBSŁUGA TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH-PORADNIK DLA KIEROWCÓW PODSTAWY WŁAŚCIWEJ OBSŁUGI TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH Ogólnie o tachografach i wykresówkach Wykresówki tachografów są dopasowane do róŝnych

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

sprzętu rehabilitacyjnego Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu

sprzętu rehabilitacyjnego Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia, które pomogą ci wykonywać ćwiczenia konieczne do poprawy twojej sprawności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017

REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017 REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017 1. ORGANIZATOR Organizatorem 6 Turnieju Przedsiębiorcy jest Fundacja SŁONIE NA BALKONIE z siedzibą w Łodzi. 2. BIURO ORGANIZACYJNE 6 Turniej Przedsiębiorcy 2017

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145240,spokojnie-i-bezpiecznie-podczas-mistrzostw-europy-uefa-euro-u21-polska-20 17-Atmo.html Wygenerowano: Sobota, 8 lipca 2017, 10:46 SPOKOJNIE

Bardziej szczegółowo

Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w

Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w KLASA 1A Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w zagranicznym klubie lub pracować w dziedzinie motoryzacji.

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Pcim, 15.06.2012. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 32-432 Pcim 563 NIP 681-179-63-26. Szanowni Państwo

Pcim, 15.06.2012. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 32-432 Pcim 563 NIP 681-179-63-26. Szanowni Państwo Pcim, 15.06.2012 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 32-432 Pcim 563 NIP 681-179-63-26 Szanowni Państwo Serdecznie zachęcam do zapoznania się z przekazanym w załączeniu Regulaminem II powiatowego Turnieju

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski Życzenia : Ślub 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! młodej parze 恭 喜 喜 结

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Piaski, r. Witajcie!

Piaski, r. Witajcie! Piszemy listy Witajcie! Na początek pozdrawiam Was serdecznie. Niestety nie znamy się osobiście ale jestem waszą siostrą. Bardzo się cieszę, że rodzice Was adoptowali. Mieszkam w Polsce i dzieli nas ocean.

Bardziej szczegółowo

Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r.

Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Chodzieży im. Szewczyka Dratewki Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r. Nasz adres internetowy:www.przedszkole2chodziez.neostrada.pl red. Wanda Generowicz Styczeń Dzisiaj jestem

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Główna myśl: Bądź naśladowcą Jezusa Tekst: Mk 8,34 Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wójcik: Nasz cel? Rozwój młodych talentów

Krzysztof Wójcik: Nasz cel? Rozwój młodych talentów Data publikacji 03.06.2014 Wywiad z trenerem Krzysztofem Wójcikem na portalu STREFA SIATKÓWKI Na portalu Strefa Siatkówki redaktor Tomasz Tadrała rozmawia z naszym trenerem Krzysztofem Wójcikem o drugoligowym

Bardziej szczegółowo

Magiczne słowa. o! o! wszystko to co mam C a D F tylko tobie dam wszystko to co mam

Magiczne słowa. o! o! wszystko to co mam C a D F tylko tobie dam wszystko to co mam Magiczne słowa C tylko tobie ccę powiedzieć to / / C / a / C a / / C / a / to co czuję dziś kiedy przycodzi noc / e / C / a / / e / C / a / tylko tobie C a / / C / a / tylko tobie dam białą róże i wszystko

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Więc Ŝegnamy Cię zimo, ale nie na zawsze, bo juŝ za kilka miesięcy. znów spotkamy się razem.

Więc Ŝegnamy Cię zimo, ale nie na zawsze, bo juŝ za kilka miesięcy. znów spotkamy się razem. PoŜegnanie zimy" Ani się spostrzec moŝna, jak ten czas ucieka, jak na niebie, coraz później wieczór się zaczyna. To oznacza, Ŝe zimą trzeba poŝegnać! Więc Ŝegnamy Cię zimo, ale nie na zawsze, bo juŝ za

Bardziej szczegółowo

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle.

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle. Krótka historia o życiu z łosiem w tle. Kim jest Mariusz? Mariusz Kowalczyk - Mario Przystojny 34 letni brunet o niebieskoszarych oczach, pasjonat muzyki i życia W jego życiu liczą się trzy kobiety: żona

Bardziej szczegółowo

MAŁY, ALE WAŻNY. Gdy ciemno, szaro i ponuro, Gdy wiatr przygania burym chmurom, Kierowca stara się i trudzi, Aby Cię dostrzec w tłumie ludzi.

MAŁY, ALE WAŻNY. Gdy ciemno, szaro i ponuro, Gdy wiatr przygania burym chmurom, Kierowca stara się i trudzi, Aby Cię dostrzec w tłumie ludzi. MAŁY, ALE WAŻNY Gdy ciemno, szaro i ponuro, Gdy wiatr przygania burym chmurom, Kierowca stara się i trudzi, Aby Cię dostrzec w tłumie ludzi. Gdy odblask wisi na Twym plecaku, Tornistrze, swetrze, a nawet

Bardziej szczegółowo