Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica"

Transkrypt

1 Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica ANN. XIII, pars 2, 2006 Contents: Anna DELIMAT & Wiesław GAWRYŚ: Cephalanthera longifolia (Orchidaceae) nowy gatunek dla Tatr Polskich [Cephalanthera longifolia (Orchidaceae) a new species to the Polish Tatra Mountains] Tomasz BECZAŁA & Marek FIEDOR: Nowe stanowiska rzadkich przedstawicieli storczykowatych (Orchidaceae) na Pogórzu Cieszyńskim [New localities of rare orchid species (Orchidaceae) in the Cieszyn Foothills]..253 Marta MIZIANTY: Stanowiska Hordeum murinum (Poaceae) w Polsce północno-wschodniej [The localities of Hordeum murinum (Poaceae) in the northeastern Poland].261 Zygmunt DAJDOK & Arkadiusz NOWAK: Nasturtium officinale (Brassicaceae) i zbiorowiska z jej udziałem w południowozachodniej Polsce [Nasturtium officinale (Brassicaceae) and communities with its occurrence in south-west Poland].267 Agnieszka NOBIS: Notatki florystyczne ze wschodniej części Kotliny Sandomierskiej [Floristic notes from the eastern part of the Sandomierz Basin] Teresa SKRAJNA & Janina SKRZYCZYŃSKA: Stanowiska wybranych wilgociolubnych chwastów polnych na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej [Stations of the selected hygrophilous field weeds in the Kałuszyńska Upland] 293 Marcin NOBIS & Agnieszka NOBIS: Interesujące, rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych notowane na terenach kolejowych w południowo-wschodniej Polsce [Some interesting, rare and spreading species of vascular plants noted on railway-tracks in the south-eastern Poland]...301

2 Beata BOSIACKA: Chronione i regionalnie rzadkie gatunki roślin naczyniowych w śródpolnych oczkach wodnych na terenie północno-zachodniej Polski [Protected and regionally rare vascular plant species within midfield water bodies in the North-West area of Poland] ElŜbieta CIEŚLAK & Michał RONIKIER: Zastosowanie analiz DNA w ustaleniu endemicznego statusu Cochlearia polonica i C. tatrae (Brassicaceae) [Application of DNA studies for elucidation of the endemic status of Cochlearia polonica and C. tatrae (Brassicaceae)] Tomasz DURAK: ZróŜnicowanie lasów jodłowych z klasy Querco-Fagetea z dorzecza Białej Dunajcowej (Beskid Niski) na tle ich zmienności w Polskich Karpatach [Differentiation of the fir forest from the Querco-Fagetea class from the Biała Dunajcowa upper river-basin (Beskid Niski Mts) against their variability in the Polish Carpathians] Michał FALKOWSKI & Krystyna NOWICKA-FALKOWSKA: Szata roślinna stawów rybnych Niziny Południowopodlaskiej. Cz. III. Związek Nymphaeion [Vegetation of fishponds of the Południowopodlaska Lowland. Part III. Nymphaeion alliance]..351 Krzysztof SPAŁEK & Arkadiusz NOWAK: Zbiorowiska namułkowe z klasy Isoëto-Nanojuncetea w zbiornikach zaporowych na Śląsku Opolskim [Communities of the Isoëto-Nanojuncetea class in dammed reservoirs on the Opole Silesia] 361 Piotr STOLARCZYK: Porosty chronione i zagroŝone na obszarze Dołów Jasielsko-Sanockich (Karpaty Zachodnie) [Protected and threatened lichens in the Jasło-Sanok Basin (Western Carpathians, Poland)] Maciej GĄBKA & Lubomira BURCHARDT: Ramienice zbiorników wodnych Powidzkiego Parku Krajobrazowego (Wielkopolska) [Charophytes of water reservoirs in the Powidzki Landscape Park (Wielkopolska region)] Andrzej HUTOROWICZ, ElŜbieta SZELĄG-WASIELEWSKA, Magdalena GRABOWSKA, Paweł M. OWSIANNY, Wojciech PĘCZUŁA & Marta LUŚCIŃSKA: Występowanie Gonyostomum semen (Raphidophyceae) w Polsce [Gonyostomum semen (Raphidophyceae) in Poland] Notatki botaniczne [Botanical notes] Anna NOWAK-DAŃDA & Piotr DAŃDA: Nowe stanowisko Orobanche bartlingii (Orobanchaceae) w Polsce [A new station of Orobanche bartlingii (Orobanchaceae) in Poland] 409 Alojzy PRZEMYSKI: Nowe stanowisko Ligularia sibirica (Asteraceae) w Polsce [New locality of Ligularia sibirica (Asteraceae) in Poland)].411 Łukasz ŁUCZAJ: Pulmonaria rubra (Boraginaceae) nowy gatunek we florze Polski [Pulmonaria rubra (Boraginaceae) a new species in the flora of Poland] Monika PODGÓRSKA: Wodna forma Elatine triandra (Elatinaceae) na Garbie Gielniowskim (WyŜyna Małopolska) [An aquatic form of Elatine triandra (Elatinaceae) on the Gielniowski Garb Hummock (WyŜyna Małopolska Upland)].417 Krzysztof STAWOWCZYK: Notatki florystyczne z południowo-zachodniej części Pogórza Wielickiego [Floristic notes from the south-western part of the Pogórze Wielickie Foothills] Ludwik FREY & Wiesława FREY: Stanowisko Orchis ustulata (Orchidaceae) w Małych Pieninach [Locality of Orchis ustulata (Orchidaceae) in the Małe Pieniny Mts]...423

3 Janusz MIŁEK: Rzadkie i interesujące gatunki roślin z pasma Wielkiej Raczy w Beskidzie śywieckim [Rare and interesting vascular plants from the Wielka Racza range in the Beskid śywiecki Mts] Przemysław NAKS: Notatki florystyczne z Pogórza Cieszyńskiego [Floristic notes from the Cieszyn Foothills (S Poland)] Martin KUKWA & Rafał SZYMCZYK: Stanowiska porostu Mycobilimbia epixanthoides (Ascomycota lichenisati) na północy Polski [The localities of Mycobilimbia epixanthoides (Ascomycota lichenisati) in northern Poland] Recenzje [Reviews]..252, 260, 292, 300, 326, 350, 408, 433 Indeks do tomu 13(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 13(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica] Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors] Abstracts: Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Cephalanthera longifolia (Orchidaceae) nowy gatunek dla Tatr Polskich ANNA DELIMAT i WIESŁAW GAWRYŚ DELIMAT, A. AND GAWRY, W Cephalanthera longifolia (Orchidaceae) a new species to the Polish Tatra Mountains. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: This article presents a new locality of Cephalanthera longifolia in the Polish Tatras. The locality is situated in Mae Koryciska valley and was discovered in June KEY WORDS: vascular plants, distribution, habitats, Cephalanthera longifolia, Tatra Mts, south Poland A. Delimat, Instytut Ochrony Przyrody, Tatrzańska Stacja Terenowa, Polska Akademia Nauk, ul. Antałówka 7, PL Zakopane, Polska; W. Gawryś, Ogród Botaniczny-Centrum Zachowania RóŜnorodności Biologicznej PAN, ul. Prawdziwka 2, PL Warszawa, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Nowe stanowiska rzadkich przedstawicieli storczykowatych (Orchidaceae) na Pogórzu Cieszyńskim TOMASZ BECZAŁA i MAREK FIEDOR BECZA AND FIEDOR, M New localities of rare orchid species (Orchidaceae) in the Cieszyn Foothills. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X.

4 ABSTRACT: In the years , a new stations of Epipactis microphylla, Spiranthes spiralis and Cephalanthera rubra were found in the Cieszyn Foothills (southern Poland, ATPOL square DG01). The paper describes the localities, habitats and plant communities in which the orchid species were found. It also provides some data on abundance and threats. KEY WORDS: Orchidaceae, Cephalanthera rubra, Epipactis microphylla, Spiranthes spiralis, Cieszyn Foothills, southern Poland T. BeczaM. Fiedor, ul. Hajduka 7/5, PL Cieszyn, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Stanowiska Hordeum murinum (Poaceae) w Polsce północno-wschodniej MARTA MIZIANTY MIZIANTY, M The localities of Hordeum murinum (Poaceae) in the northeastern Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: On the basis of field studies, and analysis of all major herbarium collections as well as records from literature, 17 localities of Hordeum murinum subsp. murinum from northeastern Poland were identified. To date this species has been regarded as absent in this area (it could be inferred from publications concerning the distribution of this subspecies in Europe, as well as in Poland), or being very rare there (as could be indicated through the analysis of papers dealing with more general floristic accounts of the Eastern Pomeranian region, completed in the 1940s and 1969s). In some localities, the presented study has also found quite strong expansion of this subspecies. The results allow conclusion that the species occurs in northeastern Poland, although is not as common as in the rest of Poland. KEY WORDS: Hordeum murinum subsp. murinum, distribution, northeastern Poland M. Mizianty, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, Pl Kraków, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Nasturtium officinale (Brassicaceae) i zbiorowiska z jej udziałem w południowo-zachodniej Polsce ZYGMUNT DAJDOK i ARKADIUSZ NOWAK DAJDOK, Z. AND NOWAK, A Nasturtium officinale (Brassicaceae) and communities with its occurrence in south-west Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X.

5 ABSTRACT: Since 2004 Nasturtium officinale R. Br. (Watercress) belongs to the group of plants protected by law in Poland. In some regions of the country it is considered as a threatened species and figures on red lists. The work shows the outcomes of the botanical researches in south-west Poland. Field data with 18 relevés were gathered from nine localities, in this eight newly found. In phytosociological table the floristic composition of the Nasturtium dominated patches (Nasturtietum officinalis) and also this, where Nasturtium occurs as a sporadic species, are shown. Phytocoenoses with N. -officinale were found alongside watercourses, periodically dried up, and also on the banks of larger rivers. No data were available about occurrence of Nasturtium officinale in quarries till now. One of the newly found population grows in out of use marl quarry in Strzelce Opolskie. KEY WORDS: Nasturtium officinale, rush communities, anthropogenic habitats, rare plants, stream vegetation Z. Dajdok, Zakład BioróŜnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, PL Wrocław, Polska; wroc.pl; A. Nowak, Zakład Botaniki Systematycznej i Fitosocjologii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 22, PL Opole, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Notatki florystyczne ze wschodniej części Kotliny Sandomierskiej AGNIESZKA NOBIS NOBIS, A Floristic notes from the eastern part of the Sandomierz Basin. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: The paper presents the new localities of 149 rare, endangered and interesting species of vascular plants from the eastern part of the Sandomierz Basin. KEY WORDS: floristics, vascular plants, distribution, PA. Nobis, Zakład Taksonomii Roślin i Fitogeografii, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Kopernika 27, PL Kraków, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Stanowiska wybranych wilgociolubnych chwastów polnych na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej TERESA SKRAJNA i JANINA SKRZYCZYŃSKA SKRAJNA, T. AND SKRZYCZYŃSKA, J Stations of the selected hygrophilous field weeds in the KaFragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: Analysis of the occurrence and degree of threat of the selected hygrophilous field weeds in the KaHypericum humifusum, Centunculus minimus, Radiola linoides and Myosurus minimus. Such species, as: Illecebrum verticillatum and Ranunculus sardous, were less frequently noted. Centaurium pulchellum were observed very seldom. In spite of relatively

6 numerous occurrence of most of the studied species, they are considered to be endangered taxa, due to frequent excluding from cultivations areas, they used to occur. KEY WORDS: rare species, segetal vegetation, hygrophilous species, KaT. Skrajna, J. Skrzyczyńska, Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Podlaska, ul. Prusa 14, PL Siedlce, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Interesujące, rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych notowane na terenach kolejowych w południowo-wschodniej Polsce MARCIN NOBIS i AGNIESZKA NOBIS NOBIS, M., AND NOBIS, A Some interesting, rare and spreading species of vascular plants noted on railway-tracks in the south-eastern Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica -Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: The list contains data concerning 45 species of vascular plants found on railway-tracks in the south-eastern part of Poland. Some of them, e.g.: Chaerophyllum aureum, Geranium sibiricum, Leontodon taraxacoides or Ambrosia artemisiifolia, are still rare or spreading on the territory of Poland. KEY WORDS: vascular plants, spreading species, railway-tracks, south-eastern Poland M. Nobis, A. Nobis, Zakład Taksonomii Roślin i Fitogeografii, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Kopernika 27, PL Kraków, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Chronione i regionalnie rzadkie gatunki roślin naczyniowych w śródpolnych oczkach wodnych na terenie północno-zachodniej Polski BEATA BOSIACKA BOSIACKA, B Protected and regionally rare vascular plant species within midfield water bodies in the North-West area of Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: This paper presents distribution of 31 protected and regionally rare vascular plant species (e.g. Alisma lanceolatum, Potamogeton friesii, Thalictrum lucidum, Wolffia arrhiza), which were found during geobotanical studies, carried out in within 306 midfield water bodies in NW area of Poland. Biocoenotic role of these marginal habitats in agricultural landscape as well as threats connected with human pressure have been pointed out. KEY WORDS: midfield water bodies, vascular plants, distribution, NW Poland B. Bosiacka, Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii, Uniwersytet Szczeciński, ul. Wąska 13, PL Szczecin, Polska;

7 Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Zastosowanie analiz DNA w ustaleniu endemicznego statusu Cochlearia polonica i C. tatrae (Brassicaceae) ELśBIETA CIEŚLAK i MICHAŁ RONIKIER CIELAK, E. AND RONIKIER, M Application of DNA studies for elucidation of the endemic status of Cochlearia polonica and C. tatrae (Brassicaceae). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: Results of recent genetic studies on Central European populations of Cochlearia are summarized and discussed in the paper, against the background of existing literature concepts concerning the taxonomical status of several populations of this morphologically poorly resolved genus. Application of molecular markers (AFLPs) and cytological analyses allowed for an unambiguous identification of isolated populations of Cochlearia in Ukraine and Slovakia, solving long-lasting controversies on their identity. These results allowed to finally confirm the narrow-endemic status of C. polonica and C. tatrae, identifying the closest isolated populations of Cochlearia outside their restricted geographical range as disjunct C. pyrenaica. KEY WORDS: Cochlearia polonica, C. tatrae, C. pyrenaica, AFLP, chromosome numbers, isolated populations, narrowendemic species, Poland E. Cieślak, M. Ronikier, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, PL Kraków, Polska; -ib-pan.krakow.pl Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 ZróŜnicowanie lasów jodłowych z klasy Querco-Fagetea z dorzecza Białej Dunajcowej (Beskid Niski) na tle ich zmienności w Polskich Karpatach TOMASZ DURAK DURAK, T Differentiation of the fir forest from the Querco-Fagetea class from the Biaa Dunajcowa upper river-basin (Beskid Niski Mts) against their variability in the Polish Carpathians. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: This study describes the mesotrofic and eutrofic fir forest in the western part of Beskid Niski Mts, which grow in the managed forest. The research was conducted with the use of Braun-Blanquet analysis. Numerical taxonomy was applied to distinguish the communities. Cluster analysis was used to group the relevés. Four forest associations and one forest community were distinguished. In this research silver fir was found dominant in foothill forest in Abies alba-rubus hirtus and patches of Tilio cordatae-carpinetum betuli. Abies alba in lower subalpine forest was dominant in: Galio rotundifolii-abietetum, and patches of Luzulo luzuloidis-fagetum and Dentario glandulosae-fagetum. In the undergrowth of

8 the distinguished associations, a large number of Rubus hirtus and ferns: Athyrium filix-femina and Dryopteris dilatata was found. It might reflect disturbances taking place in the associations. KEY WORDS: fir communities, Abies alba, Carpathians, forest management T. Durak, Zakład Botaniki, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Cegielniana 12, PL Rzeszów, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Szata roślinna stawów rybnych Niziny Południowopodlaskiej. Cz. III. Związek Nymphaeion MICHAŁ FALKOWSKI i KRYSTYNA NOWICKA-FALKOWSKA FALKOWSKI, M. AND NOWICKA-FALKOWSKA, K Vegetation of fishponds of the PoNymphaeion alliance. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: Characteristic and phytosociological differentiation of communities from the Nymphaeion alliance occurring in fishponds of the Po phytosociological relevés made in 44 fishpond complexes 4 plant communities from the Nymphaeion alliance, 3 variants and 6 facies were distinguished. Studies carried out on plant communities of the Nymphaeion alliance observed in the fishpond complexes of the mesoregion, supplied a rich phytosociological documentation on their distribution, structure, species composition and internal differentiation. KEY WORDS: plant communities, alliance Nymphaeion, fishponds, PoM. Falkowski, K. Nowicka-Falkowska, Zakład Botaniki, Instytut Biologii, Akademia Podlaska, ul. Prusa 12, PL Siedlce, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Zbiorowiska namułkowe z klasy Isoëto-Nanojuncetea w zbiornikach zaporowych na Śląsku Opolskim KRZYSZTOF SPAŁEK i ARKADIUSZ NOWAK SPAK. AND NOWAK, A Communities of the Isoëto-Nanojuncetea class in dammed reservoirs on the Opole Silesia. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: This paper presents the environmental conditions, floristic structure and distribution of the 2 associations and 1 community of the Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx class in 3 dammed reservoirs on the Opole Silesia (SW Poland). KEY WORDS: phytosociology, plant associations, vascular plants, Isoëto-Nanojuncetea, dammed reservoirs, Poland, Opole Silesia

9 K. Spałek i A. Nowak, Zakład Biologii Roślin, Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, PL Opole, Polska Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Porosty chronione i zagroŝone na obszarze Dołów Jasielsko-Sanockich (Karpaty Zachodnie) PIOTR STOLARCZYK STOLARCZYK, P Protected and threatened lichens in the JasFragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: Results of studies on the protected and threatened lichens carried out in the Jaso-Sanok Basin are presented. As the result 34 threatened and 17 protected lichen`s species were recognized in the region of the Jaso-Sanok Basin. KEY WORDS: lichens, protected and threatened lichens, Jaso-Sanok Basin, Western Carpathians, Poland P. Stolarczyk, Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Kopernika 27, PL Kraków, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Ramienice zbiorników wodnych Powidzkiego Parku Krajobrazowego (Wielkopolska) MACIEJ GĄBKA i LUBOMIRA BURCHARDT GM. AND BURCHARD, L Charophytes of water reservoirs in the Powidzki Landscape Park (Wielkopolska region). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: This paper presents localities of charophytes in water reservoirs in the Powidzki Landscape Park and lakes near Kleczew (Wielkopolska). 14 species of charophytes were found during investigation carried out in In the examined area 5 protected species of charophytes were found. 10 species were identified as rare and vulnerable in Poland. The basic information on the species ecology is provided. KEY WORDS: Characeae, Chara, Nitella, Nitellopsis, distribution, Powidzki Landscape Park, Wielkopolska region, Poland M. Gąbka, L. Burchardt, Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 89, PL Poznań, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Występowanie Gonyostomum semen (Raphidophyceae) w Polsce

10 ANDRZEJ HUTOROWICZ, ELśBIETA SZELĄG-WASIELEWSKA, MAGDALENA GRABOWSKA, PAWEŁ M. OWSIANNY, WOJCIECH PĘCZUŁA i MARTA LUŚCIŃSKA HUTOROWICZ, J., SZELP. M., PĘCZUŁA, W. AND LUŚCIŃSKA, M Gonyostomum semen (Raphidophyceae) in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: Data on the occurrence of Gonyostomum semen (Raphidophyceae) in northern and mid-eastern Poland ( ) indicate its presence in 97 localities. These include 61 acid lobelian lakes, 28 dystrophic lakes, several eutrophicated dystrophic lakes and depressions in these bogs. A detailed list of localities based on original and published data is also presented. KEY WORDS: Gonyostomum semen, Raphidophyceae, distribution, Poland A. Hutorowicz, Zakład Hydrobiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza, ul. -Oczapowskiego 10, PL Olsztyn, Polska; E. Szeląg-Wasielewska, Zakład Ochrony Wód, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Drzy-mały 2, PL Poznań, Polska M. Grabowska, Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, PL Białystok, Polska P. M. Owsianny, Zakład Geomorfologii, Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM, ul. Dzię-gielowa 27, Pl Poznań, Polska W. Pęczuła, Katedra Hydrobiologii i Ichtiobiologii, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Dobrzań-skiego 37, PL Lublin, Polska M. Luścińska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 9, PL Toruń, Polska

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Chrońmy Przyrodę Ojczystą Chrońmy Przyrodę Ojczystą Organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody SPIS TREŚCI Tom 70, zeszyt 5, wrzesień/październik 04 ARTYKUŁY ARTICLES ARTYKUŁY Aleksandra ARTICLES Biedrzycka: Wpływ zaniku i fragmentacji

Bardziej szczegółowo

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Chrońmy Przyrodę Ojczystą Chrońmy Przyrodę Ojczystą Organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody SPIS TREŚCI ARTYKUŁY ARTICLES Jakub Kronenberg, Marcin Bocheński, Paweł T. Dolata, Leszek Jerzak, Piotr Profus, Marcin Tobółka, Piotr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Alien plants in Poland: research directions and putting the results into practice

Alien plants in Poland: research directions and putting the results into practice Biodiv. Res. Conserv. 35: 57-74, 2014 BRC www.brc.amu.edu.pl DOI 10.2478/biorc-2014-0021 Submitted 27.07.2014, Accepted 27.08.2014 Alien plants in Poland: research directions and putting the results into

Bardziej szczegółowo

VASCULAR PLANTS OF STRZESZYN ECOLOGICAL SITE IN POZNAŃ

VASCULAR PLANTS OF STRZESZYN ECOLOGICAL SITE IN POZNAŃ SCIENTIARUM POLONORUMACTA Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 7(4) 2008, 79-91 VASCULAR PLANTS OF STRZESZYN ECOLOGICAL SITE IN POZNAŃ Dorota Wrońska-Pilarek Poznań University of Life Sciences Abstract. In

Bardziej szczegółowo

FOREST COMMUNITIES AND THEIR TRANSFORMATIONS IN THE MARGINAL ZONE OF THE CARPATHIAN FOOTHILLS

FOREST COMMUNITIES AND THEIR TRANSFORMATIONS IN THE MARGINAL ZONE OF THE CARPATHIAN FOOTHILLS PRACE GEOGRAFICZNE, zeszyt 103 Instytut Geografii UJ Kraków 1998 Alina Stachurska FOREST COMMUNITIES AND THEIR TRANSFORMATIONS IN THE MARGINAL ZONE OF THE CARPATHIAN FOOTHILLS Abstract: The paper presents

Bardziej szczegółowo

Dr. Michał RONIKIER CURRICULUM VITAE Version updated on: 13 th March, 2015

Dr. Michał RONIKIER CURRICULUM VITAE Version updated on: 13 th March, 2015 Dr. Michał RONIKIER CURRICULUM VITAE Version updated on: 13 th March, 2015 Birth date and place: Languages: E-mail: Address: Web page: 1974, Kraków (Poland) Polish (native); English (fluent; Cambridge

Bardziej szczegółowo

AN APPRECIATION OF PROFESSOR KRYSTYNA GRODZI SKA ON THE OCCASION OF HER SEVENTIETH BIRTHDAY

AN APPRECIATION OF PROFESSOR KRYSTYNA GRODZI SKA ON THE OCCASION OF HER SEVENTIETH BIRTHDAY Polish Botanical Studies 19: 7 26, 2005 AN APPRECIATION OF PROFESSOR KRYSTYNA GRODZI SKA ON THE OCCASION OF HER SEVENTIETH BIRTHDAY BARBARA GODZIK & KAZIMIERZ ZARZYCKI Barbara Godzik & Kazimierz Zarzycki,

Bardziej szczegółowo

POLISH NATIONAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF THE POPULATIONS OF EUROPEAN BATS (EUROBATS) 2001

POLISH NATIONAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF THE POPULATIONS OF EUROPEAN BATS (EUROBATS) 2001 Inf.EUROBATS.AC7.23 POLISH NATIONAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF THE POPULATIONS OF EUROPEAN BATS (EUROBATS) 2001 A. GENERAL INFORMATION: Name of Party: Poland Date

Bardziej szczegółowo

Andrzej Mazur, Dawid Tkocz, Mariusz Urban

Andrzej Mazur, Dawid Tkocz, Mariusz Urban SCIENTIARUM POLONORUMACTA Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6(2) 2007, 21-44 ROVE BEETLES (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE) AS AN ELEMENT OF MONITORING OF FOREST ECOSYSTEMS IN THE KARKONOSZE NATIONAL PARK PART

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w 2013 roku

Wykaz publikacji w 2013 roku Wykaz publikacji w 13 roku A. PRACE WYDRUKOWANE 1. Artykuły naukowe Tabela A Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) Część A wykazu czasopism naukowych. Rozporządzenie MNiSW

Bardziej szczegółowo

Pleistocene glacial limits in the territory of Poland

Pleistocene glacial limits in the territory of Poland Pleistocene glacial limits in the territory of Poland Leszek Marks* Abstract.Thelimitsoffourmajoricesheets can be traced in the present landscape of Poland. Glacial deposits and ice-dammed lakes indicate

Bardziej szczegółowo

Introduction. ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 17 (2009), str. 253 266

Introduction. ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 17 (2009), str. 253 266 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 17 (2009), str. 253 266 Józef Mitka, Barbara Szajna Received: 30.06.2009 Jagiellonian University, Institute of Botany, Botanical Garden Reviewed: 15.07.2009 Kopernika 27, 31 501

Bardziej szczegółowo

INVENTORY OF WILD SERVICE TREE, SORBUS TORMINALIS (L.) CRANTZ, IN THE TACZANÓW FOREST INSPECTORATE

INVENTORY OF WILD SERVICE TREE, SORBUS TORMINALIS (L.) CRANTZ, IN THE TACZANÓW FOREST INSPECTORATE ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 12(2) 2013, 5-12 INVENTORY OF WILD SERVICE TREE, SORBUS TORMINALIS (L.) CRANTZ, IN THE TACZANÓW FOREST INSPECTORATE Maciej Duda, Adam Całka

Bardziej szczegółowo

Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland)

Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland) Special Volume 3 (2012), pp. 257 269 Maciej Karczewski Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland) in Wiebke Bebermeier Robert Hebenstreit Elke Kaiser Jan Krause

Bardziej szczegółowo

ENVIRONMENTAL IMPACT OF TOURISM DEVELOPMENT IN RECEPTION AREAS IN POLAND AND METHODS OF CONTROLLING THEM

ENVIRONMENTAL IMPACT OF TOURISM DEVELOPMENT IN RECEPTION AREAS IN POLAND AND METHODS OF CONTROLLING THEM PRACE GEOGRAFICZNE, zeszyt 111 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2003 Mirosław Mika ENVIRONMENTAL IMPACT OF TOURISM DEVELOPMENT IN RECEPTION AREAS IN POLAND AND METHODS OF CONTROLLING

Bardziej szczegółowo

GLEBY DOLNEGO ŚLĄSKA: geneza, różnorodność i ochrona. SOILS OF LOWER SILESIA: origins, diversity and protection

GLEBY DOLNEGO ŚLĄSKA: geneza, różnorodność i ochrona. SOILS OF LOWER SILESIA: origins, diversity and protection GLEBY DOLNEGO ŚLĄSKA: geneza, różnorodność i ochrona SOILS OF LOWER SILESIA: origins, diversity and protection SOILS of Lower Silesia: origins, diversity and protection Monograph edited by Cezary Kabała

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ORLIKA GRUBODZIOBEGO

OCHRONA ORLIKA GRUBODZIOBEGO CONSERVATION OF THE GREATER SPOTTED EAGLE Proceedings of the International Workshop Goniądz, Poland 25-27th January 2012 ЗАЩИТА БОЛЬШОГО ПОДОРЛИКА Материалы Международного Семинара, Польша 25-27 января

Bardziej szczegółowo

Estimation of selected agri-environmental indicators in farms located in direct influence zone on Natura 2000 area Dąbrowy Krotoszyńskie (PLH300002)

Estimation of selected agri-environmental indicators in farms located in direct influence zone on Natura 2000 area Dąbrowy Krotoszyńskie (PLH300002) 10.2478/sggw-2014-0002 Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Land Reclamation No 46 (1), 2014: 17 31 (Ann. Warsaw Univ. Life Sci. SGGW, Land Reclam. 46 (1), 2014) Estimation of selected agri-environmental

Bardziej szczegółowo

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Institute of Archaeology Rzeszów University VolUME 7 Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w

Bardziej szczegółowo

Adaptation of larch (Larix decidua) of Polish provenances under mountainous conditions of Beskid Sądecki (southern Poland)

Adaptation of larch (Larix decidua) of Polish provenances under mountainous conditions of Beskid Sądecki (southern Poland) JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 50, 2004 (12): 559 565 Adaptation of larch (Larix decidua) of Polish provenances under mountainous conditions of Beskid Sądecki (southern Poland) M. KULEJ Faculty of Forestry,

Bardziej szczegółowo

Geographical distribution of poverty. Tomasz Chaberko, Nina Grad, Paweł Kretowicz, Sylwia Łebek. Introduction

Geographical distribution of poverty. Tomasz Chaberko, Nina Grad, Paweł Kretowicz, Sylwia Łebek. Introduction Prace Geograficzne, zeszyt 130 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2012, 43 54 doi: 10.4467/20833113PG.12.019.0660 Geographical distribution of poverty in Poland Tomasz Chaberko, Nina

Bardziej szczegółowo

Transformations in East-Central Europe from 6000 to 3000 BC> local vs. foreign patterns

Transformations in East-Central Europe from 6000 to 3000 BC> local vs. foreign patterns UDK 903'12\'15(438)''634''>314.14 Documenta Praehistorica XXXIII (2006) Transformations in East-Central Europe from 6000 to 3000 BC> local vs. foreign patterns Marek Nowak Institute of Archaeology, Jagiellonian

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA

GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja VOLUMEN 13, NUMER 4 2012 W R O C Ł AW 2012 RADA NAUKOWA SCIENTIFIC COMMITTEE PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ SCIENTIFIC COMMITTEE CHAIRMAN prof.

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA. Innovativeness of education within the range of environment protection

INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA. Innovativeness of education within the range of environment protection INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Innovativeness of education within the range of environment protection INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Innovativeness of

Bardziej szczegółowo

Cartographic source materials and cartographic method of research in the past environment analyses

Cartographic source materials and cartographic method of research in the past environment analyses Bulletin of Geography. Socio economic Series No. 22 (2013): 81 95 ISSN 1732 4254 quarterly Bulletin of Geography. Socio economic Series journal homepages: http://www.bulletinofgeography.umk.pl http://versita.com/bgss

Bardziej szczegółowo

FSC NATIONAL STANDARD OF FOREST MANAGEMENT

FSC NATIONAL STANDARD OF FOREST MANAGEMENT Forest Stewardship Council FSC Poland FSC NATIONAL STANDARD OF FOREST MANAGEMENT FSC National Standard of Forest Management in Poland FSC-STD-POL-01-01-2013-Poland Natural and Plantations EN FSC Poland

Bardziej szczegółowo

Rzadkie i zagrożone gatunki ptaków w Polsce. Rare and endangered birds in Poland

Rzadkie i zagrożone gatunki ptaków w Polsce. Rare and endangered birds in Poland Rzadkie i zagrożone gatunki ptaków w Polsce Rare and endangered birds in Poland Warszawa 2010 Okładka i ilustracje: Tomasz Cofta Tytuł: Marcin Rejmer Wybór gatunków, słowo wstępne i opisy: Łukasz Rejt

Bardziej szczegółowo

ABSTRACTS. 13 th CZECH POLISH WORKSHOP ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETY MTS. AND ADJACENT AREAS

ABSTRACTS. 13 th CZECH POLISH WORKSHOP ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETY MTS. AND ADJACENT AREAS Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic Section of the Geodynamics,

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents nr 2 (5) 2006 r. Spis treści Contents Zofia Alexandrowicz Geopark nature protection category aiding the promotion of geotourism (Polish perspectives)... 3 Geopark kategoria ochrony przyrody wspierająca

Bardziej szczegółowo