Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica"

Transkrypt

1 Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica ANN. XIII, pars 2, 2006 Contents: Anna DELIMAT & Wiesław GAWRYŚ: Cephalanthera longifolia (Orchidaceae) nowy gatunek dla Tatr Polskich [Cephalanthera longifolia (Orchidaceae) a new species to the Polish Tatra Mountains] Tomasz BECZAŁA & Marek FIEDOR: Nowe stanowiska rzadkich przedstawicieli storczykowatych (Orchidaceae) na Pogórzu Cieszyńskim [New localities of rare orchid species (Orchidaceae) in the Cieszyn Foothills]..253 Marta MIZIANTY: Stanowiska Hordeum murinum (Poaceae) w Polsce północno-wschodniej [The localities of Hordeum murinum (Poaceae) in the northeastern Poland].261 Zygmunt DAJDOK & Arkadiusz NOWAK: Nasturtium officinale (Brassicaceae) i zbiorowiska z jej udziałem w południowozachodniej Polsce [Nasturtium officinale (Brassicaceae) and communities with its occurrence in south-west Poland].267 Agnieszka NOBIS: Notatki florystyczne ze wschodniej części Kotliny Sandomierskiej [Floristic notes from the eastern part of the Sandomierz Basin] Teresa SKRAJNA & Janina SKRZYCZYŃSKA: Stanowiska wybranych wilgociolubnych chwastów polnych na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej [Stations of the selected hygrophilous field weeds in the Kałuszyńska Upland] 293 Marcin NOBIS & Agnieszka NOBIS: Interesujące, rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych notowane na terenach kolejowych w południowo-wschodniej Polsce [Some interesting, rare and spreading species of vascular plants noted on railway-tracks in the south-eastern Poland]...301

2 Beata BOSIACKA: Chronione i regionalnie rzadkie gatunki roślin naczyniowych w śródpolnych oczkach wodnych na terenie północno-zachodniej Polski [Protected and regionally rare vascular plant species within midfield water bodies in the North-West area of Poland] ElŜbieta CIEŚLAK & Michał RONIKIER: Zastosowanie analiz DNA w ustaleniu endemicznego statusu Cochlearia polonica i C. tatrae (Brassicaceae) [Application of DNA studies for elucidation of the endemic status of Cochlearia polonica and C. tatrae (Brassicaceae)] Tomasz DURAK: ZróŜnicowanie lasów jodłowych z klasy Querco-Fagetea z dorzecza Białej Dunajcowej (Beskid Niski) na tle ich zmienności w Polskich Karpatach [Differentiation of the fir forest from the Querco-Fagetea class from the Biała Dunajcowa upper river-basin (Beskid Niski Mts) against their variability in the Polish Carpathians] Michał FALKOWSKI & Krystyna NOWICKA-FALKOWSKA: Szata roślinna stawów rybnych Niziny Południowopodlaskiej. Cz. III. Związek Nymphaeion [Vegetation of fishponds of the Południowopodlaska Lowland. Part III. Nymphaeion alliance]..351 Krzysztof SPAŁEK & Arkadiusz NOWAK: Zbiorowiska namułkowe z klasy Isoëto-Nanojuncetea w zbiornikach zaporowych na Śląsku Opolskim [Communities of the Isoëto-Nanojuncetea class in dammed reservoirs on the Opole Silesia] 361 Piotr STOLARCZYK: Porosty chronione i zagroŝone na obszarze Dołów Jasielsko-Sanockich (Karpaty Zachodnie) [Protected and threatened lichens in the Jasło-Sanok Basin (Western Carpathians, Poland)] Maciej GĄBKA & Lubomira BURCHARDT: Ramienice zbiorników wodnych Powidzkiego Parku Krajobrazowego (Wielkopolska) [Charophytes of water reservoirs in the Powidzki Landscape Park (Wielkopolska region)] Andrzej HUTOROWICZ, ElŜbieta SZELĄG-WASIELEWSKA, Magdalena GRABOWSKA, Paweł M. OWSIANNY, Wojciech PĘCZUŁA & Marta LUŚCIŃSKA: Występowanie Gonyostomum semen (Raphidophyceae) w Polsce [Gonyostomum semen (Raphidophyceae) in Poland] Notatki botaniczne [Botanical notes] Anna NOWAK-DAŃDA & Piotr DAŃDA: Nowe stanowisko Orobanche bartlingii (Orobanchaceae) w Polsce [A new station of Orobanche bartlingii (Orobanchaceae) in Poland] 409 Alojzy PRZEMYSKI: Nowe stanowisko Ligularia sibirica (Asteraceae) w Polsce [New locality of Ligularia sibirica (Asteraceae) in Poland)].411 Łukasz ŁUCZAJ: Pulmonaria rubra (Boraginaceae) nowy gatunek we florze Polski [Pulmonaria rubra (Boraginaceae) a new species in the flora of Poland] Monika PODGÓRSKA: Wodna forma Elatine triandra (Elatinaceae) na Garbie Gielniowskim (WyŜyna Małopolska) [An aquatic form of Elatine triandra (Elatinaceae) on the Gielniowski Garb Hummock (WyŜyna Małopolska Upland)].417 Krzysztof STAWOWCZYK: Notatki florystyczne z południowo-zachodniej części Pogórza Wielickiego [Floristic notes from the south-western part of the Pogórze Wielickie Foothills] Ludwik FREY & Wiesława FREY: Stanowisko Orchis ustulata (Orchidaceae) w Małych Pieninach [Locality of Orchis ustulata (Orchidaceae) in the Małe Pieniny Mts]...423

3 Janusz MIŁEK: Rzadkie i interesujące gatunki roślin z pasma Wielkiej Raczy w Beskidzie śywieckim [Rare and interesting vascular plants from the Wielka Racza range in the Beskid śywiecki Mts] Przemysław NAKS: Notatki florystyczne z Pogórza Cieszyńskiego [Floristic notes from the Cieszyn Foothills (S Poland)] Martin KUKWA & Rafał SZYMCZYK: Stanowiska porostu Mycobilimbia epixanthoides (Ascomycota lichenisati) na północy Polski [The localities of Mycobilimbia epixanthoides (Ascomycota lichenisati) in northern Poland] Recenzje [Reviews]..252, 260, 292, 300, 326, 350, 408, 433 Indeks do tomu 13(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 13(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica] Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors] Abstracts: Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Cephalanthera longifolia (Orchidaceae) nowy gatunek dla Tatr Polskich ANNA DELIMAT i WIESŁAW GAWRYŚ DELIMAT, A. AND GAWRY, W Cephalanthera longifolia (Orchidaceae) a new species to the Polish Tatra Mountains. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: This article presents a new locality of Cephalanthera longifolia in the Polish Tatras. The locality is situated in Mae Koryciska valley and was discovered in June KEY WORDS: vascular plants, distribution, habitats, Cephalanthera longifolia, Tatra Mts, south Poland A. Delimat, Instytut Ochrony Przyrody, Tatrzańska Stacja Terenowa, Polska Akademia Nauk, ul. Antałówka 7, PL Zakopane, Polska; W. Gawryś, Ogród Botaniczny-Centrum Zachowania RóŜnorodności Biologicznej PAN, ul. Prawdziwka 2, PL Warszawa, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Nowe stanowiska rzadkich przedstawicieli storczykowatych (Orchidaceae) na Pogórzu Cieszyńskim TOMASZ BECZAŁA i MAREK FIEDOR BECZA AND FIEDOR, M New localities of rare orchid species (Orchidaceae) in the Cieszyn Foothills. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X.

4 ABSTRACT: In the years , a new stations of Epipactis microphylla, Spiranthes spiralis and Cephalanthera rubra were found in the Cieszyn Foothills (southern Poland, ATPOL square DG01). The paper describes the localities, habitats and plant communities in which the orchid species were found. It also provides some data on abundance and threats. KEY WORDS: Orchidaceae, Cephalanthera rubra, Epipactis microphylla, Spiranthes spiralis, Cieszyn Foothills, southern Poland T. BeczaM. Fiedor, ul. Hajduka 7/5, PL Cieszyn, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Stanowiska Hordeum murinum (Poaceae) w Polsce północno-wschodniej MARTA MIZIANTY MIZIANTY, M The localities of Hordeum murinum (Poaceae) in the northeastern Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: On the basis of field studies, and analysis of all major herbarium collections as well as records from literature, 17 localities of Hordeum murinum subsp. murinum from northeastern Poland were identified. To date this species has been regarded as absent in this area (it could be inferred from publications concerning the distribution of this subspecies in Europe, as well as in Poland), or being very rare there (as could be indicated through the analysis of papers dealing with more general floristic accounts of the Eastern Pomeranian region, completed in the 1940s and 1969s). In some localities, the presented study has also found quite strong expansion of this subspecies. The results allow conclusion that the species occurs in northeastern Poland, although is not as common as in the rest of Poland. KEY WORDS: Hordeum murinum subsp. murinum, distribution, northeastern Poland M. Mizianty, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, Pl Kraków, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Nasturtium officinale (Brassicaceae) i zbiorowiska z jej udziałem w południowo-zachodniej Polsce ZYGMUNT DAJDOK i ARKADIUSZ NOWAK DAJDOK, Z. AND NOWAK, A Nasturtium officinale (Brassicaceae) and communities with its occurrence in south-west Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X.

5 ABSTRACT: Since 2004 Nasturtium officinale R. Br. (Watercress) belongs to the group of plants protected by law in Poland. In some regions of the country it is considered as a threatened species and figures on red lists. The work shows the outcomes of the botanical researches in south-west Poland. Field data with 18 relevés were gathered from nine localities, in this eight newly found. In phytosociological table the floristic composition of the Nasturtium dominated patches (Nasturtietum officinalis) and also this, where Nasturtium occurs as a sporadic species, are shown. Phytocoenoses with N. -officinale were found alongside watercourses, periodically dried up, and also on the banks of larger rivers. No data were available about occurrence of Nasturtium officinale in quarries till now. One of the newly found population grows in out of use marl quarry in Strzelce Opolskie. KEY WORDS: Nasturtium officinale, rush communities, anthropogenic habitats, rare plants, stream vegetation Z. Dajdok, Zakład BioróŜnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, PL Wrocław, Polska; wroc.pl; A. Nowak, Zakład Botaniki Systematycznej i Fitosocjologii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 22, PL Opole, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Notatki florystyczne ze wschodniej części Kotliny Sandomierskiej AGNIESZKA NOBIS NOBIS, A Floristic notes from the eastern part of the Sandomierz Basin. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: The paper presents the new localities of 149 rare, endangered and interesting species of vascular plants from the eastern part of the Sandomierz Basin. KEY WORDS: floristics, vascular plants, distribution, PA. Nobis, Zakład Taksonomii Roślin i Fitogeografii, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Kopernika 27, PL Kraków, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Stanowiska wybranych wilgociolubnych chwastów polnych na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej TERESA SKRAJNA i JANINA SKRZYCZYŃSKA SKRAJNA, T. AND SKRZYCZYŃSKA, J Stations of the selected hygrophilous field weeds in the KaFragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: Analysis of the occurrence and degree of threat of the selected hygrophilous field weeds in the KaHypericum humifusum, Centunculus minimus, Radiola linoides and Myosurus minimus. Such species, as: Illecebrum verticillatum and Ranunculus sardous, were less frequently noted. Centaurium pulchellum were observed very seldom. In spite of relatively

6 numerous occurrence of most of the studied species, they are considered to be endangered taxa, due to frequent excluding from cultivations areas, they used to occur. KEY WORDS: rare species, segetal vegetation, hygrophilous species, KaT. Skrajna, J. Skrzyczyńska, Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Podlaska, ul. Prusa 14, PL Siedlce, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Interesujące, rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych notowane na terenach kolejowych w południowo-wschodniej Polsce MARCIN NOBIS i AGNIESZKA NOBIS NOBIS, M., AND NOBIS, A Some interesting, rare and spreading species of vascular plants noted on railway-tracks in the south-eastern Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica -Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: The list contains data concerning 45 species of vascular plants found on railway-tracks in the south-eastern part of Poland. Some of them, e.g.: Chaerophyllum aureum, Geranium sibiricum, Leontodon taraxacoides or Ambrosia artemisiifolia, are still rare or spreading on the territory of Poland. KEY WORDS: vascular plants, spreading species, railway-tracks, south-eastern Poland M. Nobis, A. Nobis, Zakład Taksonomii Roślin i Fitogeografii, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Kopernika 27, PL Kraków, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Chronione i regionalnie rzadkie gatunki roślin naczyniowych w śródpolnych oczkach wodnych na terenie północno-zachodniej Polski BEATA BOSIACKA BOSIACKA, B Protected and regionally rare vascular plant species within midfield water bodies in the North-West area of Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: This paper presents distribution of 31 protected and regionally rare vascular plant species (e.g. Alisma lanceolatum, Potamogeton friesii, Thalictrum lucidum, Wolffia arrhiza), which were found during geobotanical studies, carried out in within 306 midfield water bodies in NW area of Poland. Biocoenotic role of these marginal habitats in agricultural landscape as well as threats connected with human pressure have been pointed out. KEY WORDS: midfield water bodies, vascular plants, distribution, NW Poland B. Bosiacka, Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii, Uniwersytet Szczeciński, ul. Wąska 13, PL Szczecin, Polska;

7 Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Zastosowanie analiz DNA w ustaleniu endemicznego statusu Cochlearia polonica i C. tatrae (Brassicaceae) ELśBIETA CIEŚLAK i MICHAŁ RONIKIER CIELAK, E. AND RONIKIER, M Application of DNA studies for elucidation of the endemic status of Cochlearia polonica and C. tatrae (Brassicaceae). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: Results of recent genetic studies on Central European populations of Cochlearia are summarized and discussed in the paper, against the background of existing literature concepts concerning the taxonomical status of several populations of this morphologically poorly resolved genus. Application of molecular markers (AFLPs) and cytological analyses allowed for an unambiguous identification of isolated populations of Cochlearia in Ukraine and Slovakia, solving long-lasting controversies on their identity. These results allowed to finally confirm the narrow-endemic status of C. polonica and C. tatrae, identifying the closest isolated populations of Cochlearia outside their restricted geographical range as disjunct C. pyrenaica. KEY WORDS: Cochlearia polonica, C. tatrae, C. pyrenaica, AFLP, chromosome numbers, isolated populations, narrowendemic species, Poland E. Cieślak, M. Ronikier, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, PL Kraków, Polska; -ib-pan.krakow.pl Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 ZróŜnicowanie lasów jodłowych z klasy Querco-Fagetea z dorzecza Białej Dunajcowej (Beskid Niski) na tle ich zmienności w Polskich Karpatach TOMASZ DURAK DURAK, T Differentiation of the fir forest from the Querco-Fagetea class from the Biaa Dunajcowa upper river-basin (Beskid Niski Mts) against their variability in the Polish Carpathians. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: This study describes the mesotrofic and eutrofic fir forest in the western part of Beskid Niski Mts, which grow in the managed forest. The research was conducted with the use of Braun-Blanquet analysis. Numerical taxonomy was applied to distinguish the communities. Cluster analysis was used to group the relevés. Four forest associations and one forest community were distinguished. In this research silver fir was found dominant in foothill forest in Abies alba-rubus hirtus and patches of Tilio cordatae-carpinetum betuli. Abies alba in lower subalpine forest was dominant in: Galio rotundifolii-abietetum, and patches of Luzulo luzuloidis-fagetum and Dentario glandulosae-fagetum. In the undergrowth of

8 the distinguished associations, a large number of Rubus hirtus and ferns: Athyrium filix-femina and Dryopteris dilatata was found. It might reflect disturbances taking place in the associations. KEY WORDS: fir communities, Abies alba, Carpathians, forest management T. Durak, Zakład Botaniki, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Cegielniana 12, PL Rzeszów, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Szata roślinna stawów rybnych Niziny Południowopodlaskiej. Cz. III. Związek Nymphaeion MICHAŁ FALKOWSKI i KRYSTYNA NOWICKA-FALKOWSKA FALKOWSKI, M. AND NOWICKA-FALKOWSKA, K Vegetation of fishponds of the PoNymphaeion alliance. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: Characteristic and phytosociological differentiation of communities from the Nymphaeion alliance occurring in fishponds of the Po phytosociological relevés made in 44 fishpond complexes 4 plant communities from the Nymphaeion alliance, 3 variants and 6 facies were distinguished. Studies carried out on plant communities of the Nymphaeion alliance observed in the fishpond complexes of the mesoregion, supplied a rich phytosociological documentation on their distribution, structure, species composition and internal differentiation. KEY WORDS: plant communities, alliance Nymphaeion, fishponds, PoM. Falkowski, K. Nowicka-Falkowska, Zakład Botaniki, Instytut Biologii, Akademia Podlaska, ul. Prusa 12, PL Siedlce, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Zbiorowiska namułkowe z klasy Isoëto-Nanojuncetea w zbiornikach zaporowych na Śląsku Opolskim KRZYSZTOF SPAŁEK i ARKADIUSZ NOWAK SPAK. AND NOWAK, A Communities of the Isoëto-Nanojuncetea class in dammed reservoirs on the Opole Silesia. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: This paper presents the environmental conditions, floristic structure and distribution of the 2 associations and 1 community of the Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx class in 3 dammed reservoirs on the Opole Silesia (SW Poland). KEY WORDS: phytosociology, plant associations, vascular plants, Isoëto-Nanojuncetea, dammed reservoirs, Poland, Opole Silesia

9 K. Spałek i A. Nowak, Zakład Biologii Roślin, Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, PL Opole, Polska Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Porosty chronione i zagroŝone na obszarze Dołów Jasielsko-Sanockich (Karpaty Zachodnie) PIOTR STOLARCZYK STOLARCZYK, P Protected and threatened lichens in the JasFragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: Results of studies on the protected and threatened lichens carried out in the Jaso-Sanok Basin are presented. As the result 34 threatened and 17 protected lichen`s species were recognized in the region of the Jaso-Sanok Basin. KEY WORDS: lichens, protected and threatened lichens, Jaso-Sanok Basin, Western Carpathians, Poland P. Stolarczyk, Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Kopernika 27, PL Kraków, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Ramienice zbiorników wodnych Powidzkiego Parku Krajobrazowego (Wielkopolska) MACIEJ GĄBKA i LUBOMIRA BURCHARDT GM. AND BURCHARD, L Charophytes of water reservoirs in the Powidzki Landscape Park (Wielkopolska region). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: This paper presents localities of charophytes in water reservoirs in the Powidzki Landscape Park and lakes near Kleczew (Wielkopolska). 14 species of charophytes were found during investigation carried out in In the examined area 5 protected species of charophytes were found. 10 species were identified as rare and vulnerable in Poland. The basic information on the species ecology is provided. KEY WORDS: Characeae, Chara, Nitella, Nitellopsis, distribution, Powidzki Landscape Park, Wielkopolska region, Poland M. Gąbka, L. Burchardt, Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 89, PL Poznań, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Występowanie Gonyostomum semen (Raphidophyceae) w Polsce

10 ANDRZEJ HUTOROWICZ, ELśBIETA SZELĄG-WASIELEWSKA, MAGDALENA GRABOWSKA, PAWEŁ M. OWSIANNY, WOJCIECH PĘCZUŁA i MARTA LUŚCIŃSKA HUTOROWICZ, J., SZELP. M., PĘCZUŁA, W. AND LUŚCIŃSKA, M Gonyostomum semen (Raphidophyceae) in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: Data on the occurrence of Gonyostomum semen (Raphidophyceae) in northern and mid-eastern Poland ( ) indicate its presence in 97 localities. These include 61 acid lobelian lakes, 28 dystrophic lakes, several eutrophicated dystrophic lakes and depressions in these bogs. A detailed list of localities based on original and published data is also presented. KEY WORDS: Gonyostomum semen, Raphidophyceae, distribution, Poland A. Hutorowicz, Zakład Hydrobiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza, ul. -Oczapowskiego 10, PL Olsztyn, Polska; E. Szeląg-Wasielewska, Zakład Ochrony Wód, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Drzy-mały 2, PL Poznań, Polska M. Grabowska, Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, PL Białystok, Polska P. M. Owsianny, Zakład Geomorfologii, Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM, ul. Dzię-gielowa 27, Pl Poznań, Polska W. Pęczuła, Katedra Hydrobiologii i Ichtiobiologii, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Dobrzań-skiego 37, PL Lublin, Polska M. Luścińska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 9, PL Toruń, Polska

Stanowiska Hordeum murinum (Poaceae) w Polsce północno-wschodniej

Stanowiska Hordeum murinum (Poaceae) w Polsce północno-wschodniej Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): 261 266, 2006 Stanowiska Hordeum murinum (Poaceae) w Polsce północno-wschodniej MARTA MIZIANTY MIZIANTY, M. 2006. The localities of Hordeum murinum (Poaceae) in the

Bardziej szczegółowo

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica Contents: ANN. XIV, pars 2, 2007 ANNA TYC: Notatki florystyczne z okolic Muszyny i Żegiestowa (Beskid Sądecki)...243 MACIEJ KOZAK: Materiały do rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

NOWELLIA CURVIFOLIA (MARCHANTIOPHYTA) IN THE DOLINA ŻABNIKA NATURE RESERVE (SILESIA PROVINCE, POLAND) ADAM STEBEL, DOROTA SMOLIŃSKA

NOWELLIA CURVIFOLIA (MARCHANTIOPHYTA) IN THE DOLINA ŻABNIKA NATURE RESERVE (SILESIA PROVINCE, POLAND) ADAM STEBEL, DOROTA SMOLIŃSKA OPOLE SCIENTIFIC SOCIETY NATURE JOURNAL No 46 2013: 28-33 NOWELLIA CURVIFOLIA (MARCHANTIOPHYTA) IN THE DOLINA ŻABNIKA NATURE RESERVE (SILESIA PROVINCE, POLAND) ADAM STEBEL, DOROTA SMOLIŃSKA Department

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

~ 54 ~ Nobis A. et al, Rosa gallica in southern Poland Nature Journal, vol. 48: 53 57 (2015)

~ 54 ~ Nobis A. et al, Rosa gallica in southern Poland Nature Journal, vol. 48: 53 57 (2015) NATURE JOURNAL VOL. 48: 53 57(2015) OPOLE SCIENTIFIC SOCIETY NEW LOCALITIES OF ROSA GALLICA (ROSACEAE) IN SOUTHERN POLAND AGNIESZKA NOBIS, EWELINA KLICHOWSKA, MARCIN NOBIS* Department of Plant Taxonomy,

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA BIOINDYKACJI TROFII WÓD ZA POMOCĄ ZAGROŻONEGO GATUNKU RAMIENICY Lychnothamnus barbatus

MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA BIOINDYKACJI TROFII WÓD ZA POMOCĄ ZAGROŻONEGO GATUNKU RAMIENICY Lychnothamnus barbatus MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA BIOINDYKACJI TROFII WÓD ZA POMOCĄ ZAGROŻONEGO GATUNKU RAMIENICY Lychnothamnus barbatus Michał Brzozowski, Mariusz Pełechaty Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii UAM 1 Bioindykacja

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Jan Marek Matuszkiewicz Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, 2008.

Jan Marek Matuszkiewicz Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, 2008. ZastrzeŜenia odnośnie korzystania z opracowania Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim, które przysługuje Janowi Markowi Matuszkiewiczowi. Kopiowanie i rozpowszechnianie opracowania w całości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), 1939 1945 Announcements and Orders RG 15.149 United States Holocaust Memorial Museum Archives 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024

Bardziej szczegółowo

RAPOT Z MONITORINGU LIPIENNIKA LOESELA (LIPARIS LOESELII) (KOD 1903) NA STANOWISKACH GÓRNEJ BIEBRZY

RAPOT Z MONITORINGU LIPIENNIKA LOESELA (LIPARIS LOESELII) (KOD 1903) NA STANOWISKACH GÓRNEJ BIEBRZY Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy. RAPOT Z MONITORINGU LIPIENNIKA LOESELA (LIPARIS LOESELII) (KOD 1903) NA STANOWISKACH GÓRNEJ

Bardziej szczegółowo

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Jan Cetner Kazimierz Dyguś Marta Ogonowska Jerzy Wojtatowicz METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

MALACOLOGICA FOLIA NEW LOCALITIES OF POTAMOPYRGUS ANTIPODARUM (GRAY, 1843) IN THE WATERS OF THE WIGRY NATIONAL PARK INTRODUCTION

MALACOLOGICA FOLIA NEW LOCALITIES OF POTAMOPYRGUS ANTIPODARUM (GRAY, 1843) IN THE WATERS OF THE WIGRY NATIONAL PARK INTRODUCTION FOLIA MALACOLOGICA ISSN 1506-7629 The Association of Polish Malacologists & Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University Poznañ 1999 Vol. 7(2): 103 107 NEW LOCALITIES OF POTAMOPYRGUS ANTIPODARUM (GRAY,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Zespół dydaktyczny dr hab. Beata Barabasz-Krasny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Zespół dydaktyczny dr hab. Beata Barabasz-Krasny KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Flora wybranych środowisk Flora of selected environments Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator dr hab. Beata Barabasz-Krasny prof. UP Zespół dydaktyczny dr hab. Beata Barabasz-Krasny

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Orchidaceae in the Pieniny Mountains (Western Carpathians)

Orchidaceae in the Pieniny Mountains (Western Carpathians) Biodiv. Res. Conserv. 35: 93-100, 2014 BRC www.brc.amu.edu.pl DOI 10.2478/biorc-2014-0022 Submitted 25.06.2014, Accepted 03.08.2014 Review paper Orchidaceae in the Pieniny Mountains (Western Carpathians)

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 143 2006

P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 143 2006 P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 143 2006 ZOFIA RZYMOWSKA, JANINA SKRZYCZYŃSKA, TERESA SKRAJNA Katedra Ekologii Rolniczej Akademia Podlaska w Siedlcach ZMIANY PO 10 LATACH W WYSTĘPOWANIU RZADKICH

Bardziej szczegółowo

Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca

Publikowanie w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Katarzyna Czernek Katedra Turystyki Publikowanie w

Bardziej szczegółowo

FIELD HEDGES OF SOUTHERN PART OF THE GARDNO LAKE A RARE, ENDANGERED AND INTERESTING VASCULAR PLANTS REFUGE

FIELD HEDGES OF SOUTHERN PART OF THE GARDNO LAKE A RARE, ENDANGERED AND INTERESTING VASCULAR PLANTS REFUGE (113-123) 2008 Field hedges of Baltic southern Coastal part of Zone the Gardno Lake... 113 No. 12 Institute of Biology and Environmental Protection Pomeranian Academy Słupsk FIELD HEDGES OF SOUTHERN PART

Bardziej szczegółowo

Notatki florystyczne z doliny Wisły w Kotlinie Sandomierskiej

Notatki florystyczne z doliny Wisły w Kotlinie Sandomierskiej Fragm. Flor. Geobot. Polonica 9: 49 53, 2002 Notatki florystyczne z doliny Wisły w Kotlinie Sandomierskiej MAGDALENA ZARZYKA-RYSZKA ZARZYKA-RYSZKA, M. 2002. Floristic notes from the Vistula River Valley

Bardziej szczegółowo

sylwan nr 9: 3 15, 2006

sylwan nr 9: 3 15, 2006 sylwan nr 9: 3 15, 2006 Jerzy Szwagrzyk, Waldemar Sulowski, Tomasz Skrzydłowski Structure of a natural stand of a Carpathian beech forest in the Tatra mountains compared with natural beech stands from

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A 10.2478/v10067-010-0005-x A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXIV,1 SECTIO C 2009 ROBERT ZUBEL Department of Botany and Mycology,

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Bioróżnorodność środowisk przyrodniczych Biodiversity of Natural Environments Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

Nowe stanowiska Nymphaea candida (Nymphaeaceae) na obszarze Pojezierza Łagowskiego

Nowe stanowiska Nymphaea candida (Nymphaeaceae) na obszarze Pojezierza Łagowskiego Fragm. Flor. Geobot. Polonica 12(1): 113 117, 2005 Nowe stanowiska Nymphaea candida (Nymphaeaceae) na obszarze Pojezierza Łagowskiego Mariusz Pełechaty i Andrzej Pukacz Pełechaty, M. and Pukacz, A. 2005.

Bardziej szczegółowo

POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ

POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Elżbieta Bonda-Ostaszewska POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Notatki florystyczne z okolic Muszyny i Żegiestowa (Beskid Sądecki)

Notatki florystyczne z okolic Muszyny i Żegiestowa (Beskid Sądecki) Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(2): 243 247, 2007 Notatki florystyczne z okolic Muszyny i Żegiestowa (Beskid Sądecki) ANNA TYC TYC, A. 2007. Floristic notes from Muszyna and Żegiestów environs (Beskid

Bardziej szczegółowo

The distribution of Typha laxmanii Lepech. new kenophyte in the Opole Silesia

The distribution of Typha laxmanii Lepech. new kenophyte in the Opole Silesia OPOLE SCIENTIFIC SOCIETY Nature Journal No 37-2004 The distribution of Typha laxmanii Lepech. new kenophyte in the Opole Silesia Rozmieszczenie pałki Laxmana Typha laxmanii Lepech. nowego kenofita na Śląsku

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

PhD Łukasz Gawor Silesian University of Technology, Gliwice Akademicka Street 2, Gliwice, PL, phone , fax

PhD Łukasz Gawor Silesian University of Technology, Gliwice Akademicka Street 2, Gliwice, PL, phone , fax PhD Łukasz Gawor Silesian University of Technology, Gliwice Akademicka Street 2, 44-100 Gliwice, PL, phone +48 694 202 157, fax +48 32 237 22 90 Introduction In Polish coal industry the post-mining waste

Bardziej szczegółowo

Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra

Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra Warsaw, October 15-16, 2015 Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra Paweł Franczak 1, Karolina Listwan-Franczak

Bardziej szczegółowo

Zakład Botaniki i Mykologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Akademicka 19, PL Lublin. dr Zofia Flisińska

Zakład Botaniki i Mykologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Akademicka 19, PL Lublin. dr Zofia Flisińska Zakład Botaniki i Mykologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Akademicka 19, PL-20-033 Lublin dr Zofia Flisińska WYKAZ PUBLIKACJI (stan na dzień 31.12.2007) 1981 1. Bystrek J., Flisińska Z. 1981. Porosty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

doktor nauk biologicznych; botanik - biosystematyka studia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, mgr 1993 r., dr 2001 r.

doktor nauk biologicznych; botanik - biosystematyka studia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, mgr 1993 r., dr 2001 r. Elżbieta CIEŚLAK doktor nauk biologicznych; botanik - biosystematyka studia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, mgr 1993 r., dr 2001 r. KONTAKT: Zakład Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET OPOLSKI ZRÓŻNICOWANIE SYNTAKSONOMICZNE LASÓW LIŚCIASTYCH TADŻYKISTANU

UNIWERSYTET OPOLSKI ZRÓŻNICOWANIE SYNTAKSONOMICZNE LASÓW LIŚCIASTYCH TADŻYKISTANU UNIWERSYTET OPOLSKI WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNY Samodzielna Katedra Biosystematyki PRACA DOKTORSKA Małgorzata Gębala ZRÓŻNICOWANIE SYNTAKSONOMICZNE LASÓW LIŚCIASTYCH TADŻYKISTANU SYNTAXONOMIC DIVERSITY

Bardziej szczegółowo

Rzadkie gatunki segetalne wschodniej części Doliny Środkowej Wisły

Rzadkie gatunki segetalne wschodniej części Doliny Środkowej Wisły Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(1): 11 15, 2006 Rzadkie gatunki segetalne wschodniej części Doliny Środkowej Wisły JANINA SKRZYCZYŃSKA i MARIA ŁUGOWSKA SKRZYCZYŃSKA, J. AND ŁUGOWSKA, M., 2006. Rare segetal

Bardziej szczegółowo

AVAILABILITY BROCHURE

AVAILABILITY BROCHURE CEE AVAILABILITY BROCHURE Central & Eastern Europe www.prologiscee.com POLAND REGION WARSAW Prologis Park Warsaw II Building 2 : 3,340 m² Prologis Park Teresin Building 1 : 9,730 m² Building 2: 27,140

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ USTNYCH I PLAKATÓW

Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ USTNYCH I PLAKATÓW Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ USTNYCH I PLAKATÓW Redakcja dr Anna Biedunkiewicz prof. dr hab. Maria Dynowska Copyright Oddział Olsztyński Polskiego

Bardziej szczegółowo

Stopień zagrożenia Leptocerus interruptus (FABRICIUS, 1775) (Trichoptera: Leptoceridae) w Polsce

Stopień zagrożenia Leptocerus interruptus (FABRICIUS, 1775) (Trichoptera: Leptoceridae) w Polsce Wiad. entomol. 23 (3): 163-167 Poznań 2004 Stopień zagrożenia Leptocerus interruptus (FABRICIUS, 1775) (Trichoptera: Leptoceridae) w Polsce Degree of threat of Leptocerus interruptus (FABRICIUS, 1775)

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications LEKARZ DENTYSTA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A 10.2478/v10067-012-0002-3 A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXVI, 2 SECTIO C 2011 MAREK PODSIEDLIK, LESZEK BEDNORZ Department

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Hiking trails. Drawieński Park Narodowy Hiking trails

Hiking trails. Drawieński Park Narodowy Hiking trails Wandering through the woods of Drawa Forest is the best way to know that area. Within the area of the Drawa National Park about 90 kilometres of walking trails have been set out that are available all

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Gniewko Niedbała, Adam Krysztofiak Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

DACTYLORHIZA SAMBUCINA (L.) SOÓ (ORCHIDACEAE) A NEW SITE OUTSIDE THE CONTINUOUS RANGE IN POLAND. AGNIESZKA STEFANIAK 1 and MAŁGORZATA DĄBROWSKA 2

DACTYLORHIZA SAMBUCINA (L.) SOÓ (ORCHIDACEAE) A NEW SITE OUTSIDE THE CONTINUOUS RANGE IN POLAND. AGNIESZKA STEFANIAK 1 and MAŁGORZATA DĄBROWSKA 2 Arch. Biol. Sci., Belgrade, 65 (2), 697-701, 2013 DOI:10.2298/ABS1302697S DACTYLORHIZA SAMBUCINA (L.) SOÓ (ORCHIDACEAE) A NEW SITE OUTSIDE THE CONTINUOUS RANGE IN POLAND AGNIESZKA STEFANIAK 1 and MAŁGORZATA

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

TEKA KOMISJI OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO COMMISSION OF PROTECTION AND FORMATION OF NATURAL ENVIRONMENT

TEKA KOMISJI OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO COMMISSION OF PROTECTION AND FORMATION OF NATURAL ENVIRONMENT TEKA KOMISJI OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO COMMISSION OF PROTECTION AND FORMATION OF NATURAL ENVIRONMENT POLISH ACADEMY OF SCIENCES BRANCH IN LUBLIN TEKA COMMISSION OF PROTECTION AND

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Flora ramienicowa jeziora Okunie na tle stanu badań ramienic w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym

Flora ramienicowa jeziora Okunie na tle stanu badań ramienic w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2): 307 312, 2008 Flora ramienicowa jeziora Okunie na tle stanu badań ramienic w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym MACIEJ SINKOWSKI i MARIUSZ PEŁECHATY SINKOWSKI,

Bardziej szczegółowo

Cephalanthera longifolia (Orchidaceae) nowy gatunek dla Tatr Polskich

Cephalanthera longifolia (Orchidaceae) nowy gatunek dla Tatr Polskich Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): 247 251, 2006 Cephalanthera longifolia (Orchidaceae) nowy gatunek dla Tatr Polskich ANNA DELIMAT i WIESŁAW GAWRYŚ DELIMAT, A. AND GAWRYŚ, W. 2006. Cephalanthera longifolia

Bardziej szczegółowo

NAZWA PRZEDMIOTU pkt ECTS E/Z suma godz wykł. konw. sem. ćw. lab. ćw. ter.

NAZWA PRZEDMIOTU pkt ECTS E/Z suma godz wykł. konw. sem. ćw. lab. ćw. ter. 002 Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym studia I stopnia 2017/18/19/20 NAZWA PRZEDMIOTU pkt ECTS E/Z suma godz wykł. konw. sem. ćw. lab. ćw. ter. SEMESTR 1 Uchwała RW Nr 125/2017 z dnia 25 maja 2017

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Kontroli Wyborów

Centralne Biuro Kontroli Wyborów Centralne Biuro Kontroli Wyborów Prawo i Sprawiedliwość powołało Centralne Biuro Kontroli Wyborów, które ma zapewnić prawidłowy przebieg zbliżających się wyborów prezydenckich, a jesienią również parlamentarnych.

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions

ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions 3. ARCHITECTS. Authority Competent authority in the field of recognition of qualifications article 56 section 3 of Directive 2005/36/EC to receive applications for

Bardziej szczegółowo

Notatki florystyczne ze wschodniej części Niecki Połanieckiej i przyległej Niziny Nadwiślańskiej

Notatki florystyczne ze wschodniej części Niecki Połanieckiej i przyległej Niziny Nadwiślańskiej Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(1): 85 89, 2008 Notatki florystyczne ze wschodniej części Niecki Połanieckiej i przyległej Niziny Nadwiślańskiej AGNIESZKA PIERŚCIŃSKA PIERŚCIŃSKA, A. 2008. Floristic notes

Bardziej szczegółowo