Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica"

Transkrypt

1 Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica ANN. XIII, pars 2, 2006 Contents: Anna DELIMAT & Wiesław GAWRYŚ: Cephalanthera longifolia (Orchidaceae) nowy gatunek dla Tatr Polskich [Cephalanthera longifolia (Orchidaceae) a new species to the Polish Tatra Mountains] Tomasz BECZAŁA & Marek FIEDOR: Nowe stanowiska rzadkich przedstawicieli storczykowatych (Orchidaceae) na Pogórzu Cieszyńskim [New localities of rare orchid species (Orchidaceae) in the Cieszyn Foothills]..253 Marta MIZIANTY: Stanowiska Hordeum murinum (Poaceae) w Polsce północno-wschodniej [The localities of Hordeum murinum (Poaceae) in the northeastern Poland].261 Zygmunt DAJDOK & Arkadiusz NOWAK: Nasturtium officinale (Brassicaceae) i zbiorowiska z jej udziałem w południowozachodniej Polsce [Nasturtium officinale (Brassicaceae) and communities with its occurrence in south-west Poland].267 Agnieszka NOBIS: Notatki florystyczne ze wschodniej części Kotliny Sandomierskiej [Floristic notes from the eastern part of the Sandomierz Basin] Teresa SKRAJNA & Janina SKRZYCZYŃSKA: Stanowiska wybranych wilgociolubnych chwastów polnych na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej [Stations of the selected hygrophilous field weeds in the Kałuszyńska Upland] 293 Marcin NOBIS & Agnieszka NOBIS: Interesujące, rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych notowane na terenach kolejowych w południowo-wschodniej Polsce [Some interesting, rare and spreading species of vascular plants noted on railway-tracks in the south-eastern Poland]...301

2 Beata BOSIACKA: Chronione i regionalnie rzadkie gatunki roślin naczyniowych w śródpolnych oczkach wodnych na terenie północno-zachodniej Polski [Protected and regionally rare vascular plant species within midfield water bodies in the North-West area of Poland] ElŜbieta CIEŚLAK & Michał RONIKIER: Zastosowanie analiz DNA w ustaleniu endemicznego statusu Cochlearia polonica i C. tatrae (Brassicaceae) [Application of DNA studies for elucidation of the endemic status of Cochlearia polonica and C. tatrae (Brassicaceae)] Tomasz DURAK: ZróŜnicowanie lasów jodłowych z klasy Querco-Fagetea z dorzecza Białej Dunajcowej (Beskid Niski) na tle ich zmienności w Polskich Karpatach [Differentiation of the fir forest from the Querco-Fagetea class from the Biała Dunajcowa upper river-basin (Beskid Niski Mts) against their variability in the Polish Carpathians] Michał FALKOWSKI & Krystyna NOWICKA-FALKOWSKA: Szata roślinna stawów rybnych Niziny Południowopodlaskiej. Cz. III. Związek Nymphaeion [Vegetation of fishponds of the Południowopodlaska Lowland. Part III. Nymphaeion alliance]..351 Krzysztof SPAŁEK & Arkadiusz NOWAK: Zbiorowiska namułkowe z klasy Isoëto-Nanojuncetea w zbiornikach zaporowych na Śląsku Opolskim [Communities of the Isoëto-Nanojuncetea class in dammed reservoirs on the Opole Silesia] 361 Piotr STOLARCZYK: Porosty chronione i zagroŝone na obszarze Dołów Jasielsko-Sanockich (Karpaty Zachodnie) [Protected and threatened lichens in the Jasło-Sanok Basin (Western Carpathians, Poland)] Maciej GĄBKA & Lubomira BURCHARDT: Ramienice zbiorników wodnych Powidzkiego Parku Krajobrazowego (Wielkopolska) [Charophytes of water reservoirs in the Powidzki Landscape Park (Wielkopolska region)] Andrzej HUTOROWICZ, ElŜbieta SZELĄG-WASIELEWSKA, Magdalena GRABOWSKA, Paweł M. OWSIANNY, Wojciech PĘCZUŁA & Marta LUŚCIŃSKA: Występowanie Gonyostomum semen (Raphidophyceae) w Polsce [Gonyostomum semen (Raphidophyceae) in Poland] Notatki botaniczne [Botanical notes] Anna NOWAK-DAŃDA & Piotr DAŃDA: Nowe stanowisko Orobanche bartlingii (Orobanchaceae) w Polsce [A new station of Orobanche bartlingii (Orobanchaceae) in Poland] 409 Alojzy PRZEMYSKI: Nowe stanowisko Ligularia sibirica (Asteraceae) w Polsce [New locality of Ligularia sibirica (Asteraceae) in Poland)].411 Łukasz ŁUCZAJ: Pulmonaria rubra (Boraginaceae) nowy gatunek we florze Polski [Pulmonaria rubra (Boraginaceae) a new species in the flora of Poland] Monika PODGÓRSKA: Wodna forma Elatine triandra (Elatinaceae) na Garbie Gielniowskim (WyŜyna Małopolska) [An aquatic form of Elatine triandra (Elatinaceae) on the Gielniowski Garb Hummock (WyŜyna Małopolska Upland)].417 Krzysztof STAWOWCZYK: Notatki florystyczne z południowo-zachodniej części Pogórza Wielickiego [Floristic notes from the south-western part of the Pogórze Wielickie Foothills] Ludwik FREY & Wiesława FREY: Stanowisko Orchis ustulata (Orchidaceae) w Małych Pieninach [Locality of Orchis ustulata (Orchidaceae) in the Małe Pieniny Mts]...423

3 Janusz MIŁEK: Rzadkie i interesujące gatunki roślin z pasma Wielkiej Raczy w Beskidzie śywieckim [Rare and interesting vascular plants from the Wielka Racza range in the Beskid śywiecki Mts] Przemysław NAKS: Notatki florystyczne z Pogórza Cieszyńskiego [Floristic notes from the Cieszyn Foothills (S Poland)] Martin KUKWA & Rafał SZYMCZYK: Stanowiska porostu Mycobilimbia epixanthoides (Ascomycota lichenisati) na północy Polski [The localities of Mycobilimbia epixanthoides (Ascomycota lichenisati) in northern Poland] Recenzje [Reviews]..252, 260, 292, 300, 326, 350, 408, 433 Indeks do tomu 13(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 13(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica] Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors] Abstracts: Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Cephalanthera longifolia (Orchidaceae) nowy gatunek dla Tatr Polskich ANNA DELIMAT i WIESŁAW GAWRYŚ DELIMAT, A. AND GAWRY, W Cephalanthera longifolia (Orchidaceae) a new species to the Polish Tatra Mountains. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: This article presents a new locality of Cephalanthera longifolia in the Polish Tatras. The locality is situated in Mae Koryciska valley and was discovered in June KEY WORDS: vascular plants, distribution, habitats, Cephalanthera longifolia, Tatra Mts, south Poland A. Delimat, Instytut Ochrony Przyrody, Tatrzańska Stacja Terenowa, Polska Akademia Nauk, ul. Antałówka 7, PL Zakopane, Polska; W. Gawryś, Ogród Botaniczny-Centrum Zachowania RóŜnorodności Biologicznej PAN, ul. Prawdziwka 2, PL Warszawa, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Nowe stanowiska rzadkich przedstawicieli storczykowatych (Orchidaceae) na Pogórzu Cieszyńskim TOMASZ BECZAŁA i MAREK FIEDOR BECZA AND FIEDOR, M New localities of rare orchid species (Orchidaceae) in the Cieszyn Foothills. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X.

4 ABSTRACT: In the years , a new stations of Epipactis microphylla, Spiranthes spiralis and Cephalanthera rubra were found in the Cieszyn Foothills (southern Poland, ATPOL square DG01). The paper describes the localities, habitats and plant communities in which the orchid species were found. It also provides some data on abundance and threats. KEY WORDS: Orchidaceae, Cephalanthera rubra, Epipactis microphylla, Spiranthes spiralis, Cieszyn Foothills, southern Poland T. BeczaM. Fiedor, ul. Hajduka 7/5, PL Cieszyn, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Stanowiska Hordeum murinum (Poaceae) w Polsce północno-wschodniej MARTA MIZIANTY MIZIANTY, M The localities of Hordeum murinum (Poaceae) in the northeastern Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: On the basis of field studies, and analysis of all major herbarium collections as well as records from literature, 17 localities of Hordeum murinum subsp. murinum from northeastern Poland were identified. To date this species has been regarded as absent in this area (it could be inferred from publications concerning the distribution of this subspecies in Europe, as well as in Poland), or being very rare there (as could be indicated through the analysis of papers dealing with more general floristic accounts of the Eastern Pomeranian region, completed in the 1940s and 1969s). In some localities, the presented study has also found quite strong expansion of this subspecies. The results allow conclusion that the species occurs in northeastern Poland, although is not as common as in the rest of Poland. KEY WORDS: Hordeum murinum subsp. murinum, distribution, northeastern Poland M. Mizianty, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, Pl Kraków, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Nasturtium officinale (Brassicaceae) i zbiorowiska z jej udziałem w południowo-zachodniej Polsce ZYGMUNT DAJDOK i ARKADIUSZ NOWAK DAJDOK, Z. AND NOWAK, A Nasturtium officinale (Brassicaceae) and communities with its occurrence in south-west Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X.

5 ABSTRACT: Since 2004 Nasturtium officinale R. Br. (Watercress) belongs to the group of plants protected by law in Poland. In some regions of the country it is considered as a threatened species and figures on red lists. The work shows the outcomes of the botanical researches in south-west Poland. Field data with 18 relevés were gathered from nine localities, in this eight newly found. In phytosociological table the floristic composition of the Nasturtium dominated patches (Nasturtietum officinalis) and also this, where Nasturtium occurs as a sporadic species, are shown. Phytocoenoses with N. -officinale were found alongside watercourses, periodically dried up, and also on the banks of larger rivers. No data were available about occurrence of Nasturtium officinale in quarries till now. One of the newly found population grows in out of use marl quarry in Strzelce Opolskie. KEY WORDS: Nasturtium officinale, rush communities, anthropogenic habitats, rare plants, stream vegetation Z. Dajdok, Zakład BioróŜnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, PL Wrocław, Polska; wroc.pl; A. Nowak, Zakład Botaniki Systematycznej i Fitosocjologii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 22, PL Opole, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Notatki florystyczne ze wschodniej części Kotliny Sandomierskiej AGNIESZKA NOBIS NOBIS, A Floristic notes from the eastern part of the Sandomierz Basin. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: The paper presents the new localities of 149 rare, endangered and interesting species of vascular plants from the eastern part of the Sandomierz Basin. KEY WORDS: floristics, vascular plants, distribution, PA. Nobis, Zakład Taksonomii Roślin i Fitogeografii, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Kopernika 27, PL Kraków, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Stanowiska wybranych wilgociolubnych chwastów polnych na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej TERESA SKRAJNA i JANINA SKRZYCZYŃSKA SKRAJNA, T. AND SKRZYCZYŃSKA, J Stations of the selected hygrophilous field weeds in the KaFragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: Analysis of the occurrence and degree of threat of the selected hygrophilous field weeds in the KaHypericum humifusum, Centunculus minimus, Radiola linoides and Myosurus minimus. Such species, as: Illecebrum verticillatum and Ranunculus sardous, were less frequently noted. Centaurium pulchellum were observed very seldom. In spite of relatively

6 numerous occurrence of most of the studied species, they are considered to be endangered taxa, due to frequent excluding from cultivations areas, they used to occur. KEY WORDS: rare species, segetal vegetation, hygrophilous species, KaT. Skrajna, J. Skrzyczyńska, Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Podlaska, ul. Prusa 14, PL Siedlce, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Interesujące, rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych notowane na terenach kolejowych w południowo-wschodniej Polsce MARCIN NOBIS i AGNIESZKA NOBIS NOBIS, M., AND NOBIS, A Some interesting, rare and spreading species of vascular plants noted on railway-tracks in the south-eastern Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica -Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: The list contains data concerning 45 species of vascular plants found on railway-tracks in the south-eastern part of Poland. Some of them, e.g.: Chaerophyllum aureum, Geranium sibiricum, Leontodon taraxacoides or Ambrosia artemisiifolia, are still rare or spreading on the territory of Poland. KEY WORDS: vascular plants, spreading species, railway-tracks, south-eastern Poland M. Nobis, A. Nobis, Zakład Taksonomii Roślin i Fitogeografii, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Kopernika 27, PL Kraków, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Chronione i regionalnie rzadkie gatunki roślin naczyniowych w śródpolnych oczkach wodnych na terenie północno-zachodniej Polski BEATA BOSIACKA BOSIACKA, B Protected and regionally rare vascular plant species within midfield water bodies in the North-West area of Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: This paper presents distribution of 31 protected and regionally rare vascular plant species (e.g. Alisma lanceolatum, Potamogeton friesii, Thalictrum lucidum, Wolffia arrhiza), which were found during geobotanical studies, carried out in within 306 midfield water bodies in NW area of Poland. Biocoenotic role of these marginal habitats in agricultural landscape as well as threats connected with human pressure have been pointed out. KEY WORDS: midfield water bodies, vascular plants, distribution, NW Poland B. Bosiacka, Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii, Uniwersytet Szczeciński, ul. Wąska 13, PL Szczecin, Polska;

7 Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Zastosowanie analiz DNA w ustaleniu endemicznego statusu Cochlearia polonica i C. tatrae (Brassicaceae) ELśBIETA CIEŚLAK i MICHAŁ RONIKIER CIELAK, E. AND RONIKIER, M Application of DNA studies for elucidation of the endemic status of Cochlearia polonica and C. tatrae (Brassicaceae). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: Results of recent genetic studies on Central European populations of Cochlearia are summarized and discussed in the paper, against the background of existing literature concepts concerning the taxonomical status of several populations of this morphologically poorly resolved genus. Application of molecular markers (AFLPs) and cytological analyses allowed for an unambiguous identification of isolated populations of Cochlearia in Ukraine and Slovakia, solving long-lasting controversies on their identity. These results allowed to finally confirm the narrow-endemic status of C. polonica and C. tatrae, identifying the closest isolated populations of Cochlearia outside their restricted geographical range as disjunct C. pyrenaica. KEY WORDS: Cochlearia polonica, C. tatrae, C. pyrenaica, AFLP, chromosome numbers, isolated populations, narrowendemic species, Poland E. Cieślak, M. Ronikier, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, PL Kraków, Polska; -ib-pan.krakow.pl Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 ZróŜnicowanie lasów jodłowych z klasy Querco-Fagetea z dorzecza Białej Dunajcowej (Beskid Niski) na tle ich zmienności w Polskich Karpatach TOMASZ DURAK DURAK, T Differentiation of the fir forest from the Querco-Fagetea class from the Biaa Dunajcowa upper river-basin (Beskid Niski Mts) against their variability in the Polish Carpathians. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: This study describes the mesotrofic and eutrofic fir forest in the western part of Beskid Niski Mts, which grow in the managed forest. The research was conducted with the use of Braun-Blanquet analysis. Numerical taxonomy was applied to distinguish the communities. Cluster analysis was used to group the relevés. Four forest associations and one forest community were distinguished. In this research silver fir was found dominant in foothill forest in Abies alba-rubus hirtus and patches of Tilio cordatae-carpinetum betuli. Abies alba in lower subalpine forest was dominant in: Galio rotundifolii-abietetum, and patches of Luzulo luzuloidis-fagetum and Dentario glandulosae-fagetum. In the undergrowth of

8 the distinguished associations, a large number of Rubus hirtus and ferns: Athyrium filix-femina and Dryopteris dilatata was found. It might reflect disturbances taking place in the associations. KEY WORDS: fir communities, Abies alba, Carpathians, forest management T. Durak, Zakład Botaniki, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Cegielniana 12, PL Rzeszów, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Szata roślinna stawów rybnych Niziny Południowopodlaskiej. Cz. III. Związek Nymphaeion MICHAŁ FALKOWSKI i KRYSTYNA NOWICKA-FALKOWSKA FALKOWSKI, M. AND NOWICKA-FALKOWSKA, K Vegetation of fishponds of the PoNymphaeion alliance. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: Characteristic and phytosociological differentiation of communities from the Nymphaeion alliance occurring in fishponds of the Po phytosociological relevés made in 44 fishpond complexes 4 plant communities from the Nymphaeion alliance, 3 variants and 6 facies were distinguished. Studies carried out on plant communities of the Nymphaeion alliance observed in the fishpond complexes of the mesoregion, supplied a rich phytosociological documentation on their distribution, structure, species composition and internal differentiation. KEY WORDS: plant communities, alliance Nymphaeion, fishponds, PoM. Falkowski, K. Nowicka-Falkowska, Zakład Botaniki, Instytut Biologii, Akademia Podlaska, ul. Prusa 12, PL Siedlce, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Zbiorowiska namułkowe z klasy Isoëto-Nanojuncetea w zbiornikach zaporowych na Śląsku Opolskim KRZYSZTOF SPAŁEK i ARKADIUSZ NOWAK SPAK. AND NOWAK, A Communities of the Isoëto-Nanojuncetea class in dammed reservoirs on the Opole Silesia. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: This paper presents the environmental conditions, floristic structure and distribution of the 2 associations and 1 community of the Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx class in 3 dammed reservoirs on the Opole Silesia (SW Poland). KEY WORDS: phytosociology, plant associations, vascular plants, Isoëto-Nanojuncetea, dammed reservoirs, Poland, Opole Silesia

9 K. Spałek i A. Nowak, Zakład Biologii Roślin, Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, PL Opole, Polska Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Porosty chronione i zagroŝone na obszarze Dołów Jasielsko-Sanockich (Karpaty Zachodnie) PIOTR STOLARCZYK STOLARCZYK, P Protected and threatened lichens in the JasFragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: Results of studies on the protected and threatened lichens carried out in the Jaso-Sanok Basin are presented. As the result 34 threatened and 17 protected lichen`s species were recognized in the region of the Jaso-Sanok Basin. KEY WORDS: lichens, protected and threatened lichens, Jaso-Sanok Basin, Western Carpathians, Poland P. Stolarczyk, Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Kopernika 27, PL Kraków, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Ramienice zbiorników wodnych Powidzkiego Parku Krajobrazowego (Wielkopolska) MACIEJ GĄBKA i LUBOMIRA BURCHARDT GM. AND BURCHARD, L Charophytes of water reservoirs in the Powidzki Landscape Park (Wielkopolska region). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: This paper presents localities of charophytes in water reservoirs in the Powidzki Landscape Park and lakes near Kleczew (Wielkopolska). 14 species of charophytes were found during investigation carried out in In the examined area 5 protected species of charophytes were found. 10 species were identified as rare and vulnerable in Poland. The basic information on the species ecology is provided. KEY WORDS: Characeae, Chara, Nitella, Nitellopsis, distribution, Powidzki Landscape Park, Wielkopolska region, Poland M. Gąbka, L. Burchardt, Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 89, PL Poznań, Polska; Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): , 2006 Występowanie Gonyostomum semen (Raphidophyceae) w Polsce

10 ANDRZEJ HUTOROWICZ, ELśBIETA SZELĄG-WASIELEWSKA, MAGDALENA GRABOWSKA, PAWEŁ M. OWSIANNY, WOJCIECH PĘCZUŁA i MARTA LUŚCIŃSKA HUTOROWICZ, J., SZELP. M., PĘCZUŁA, W. AND LUŚCIŃSKA, M Gonyostomum semen (Raphidophyceae) in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): Kraków. PL ISSN X. ABSTRACT: Data on the occurrence of Gonyostomum semen (Raphidophyceae) in northern and mid-eastern Poland ( ) indicate its presence in 97 localities. These include 61 acid lobelian lakes, 28 dystrophic lakes, several eutrophicated dystrophic lakes and depressions in these bogs. A detailed list of localities based on original and published data is also presented. KEY WORDS: Gonyostomum semen, Raphidophyceae, distribution, Poland A. Hutorowicz, Zakład Hydrobiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza, ul. -Oczapowskiego 10, PL Olsztyn, Polska; E. Szeląg-Wasielewska, Zakład Ochrony Wód, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Drzy-mały 2, PL Poznań, Polska M. Grabowska, Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, PL Białystok, Polska P. M. Owsianny, Zakład Geomorfologii, Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM, ul. Dzię-gielowa 27, Pl Poznań, Polska W. Pęczuła, Katedra Hydrobiologii i Ichtiobiologii, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Dobrzań-skiego 37, PL Lublin, Polska M. Luścińska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 9, PL Toruń, Polska

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica Contents: ANN. XIV, pars 2, 2007 ANNA TYC: Notatki florystyczne z okolic Muszyny i Żegiestowa (Beskid Sądecki)...243 MACIEJ KOZAK: Materiały do rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

NOWELLIA CURVIFOLIA (MARCHANTIOPHYTA) IN THE DOLINA ŻABNIKA NATURE RESERVE (SILESIA PROVINCE, POLAND) ADAM STEBEL, DOROTA SMOLIŃSKA

NOWELLIA CURVIFOLIA (MARCHANTIOPHYTA) IN THE DOLINA ŻABNIKA NATURE RESERVE (SILESIA PROVINCE, POLAND) ADAM STEBEL, DOROTA SMOLIŃSKA OPOLE SCIENTIFIC SOCIETY NATURE JOURNAL No 46 2013: 28-33 NOWELLIA CURVIFOLIA (MARCHANTIOPHYTA) IN THE DOLINA ŻABNIKA NATURE RESERVE (SILESIA PROVINCE, POLAND) ADAM STEBEL, DOROTA SMOLIŃSKA Department

Bardziej szczegółowo

~ 54 ~ Nobis A. et al, Rosa gallica in southern Poland Nature Journal, vol. 48: 53 57 (2015)

~ 54 ~ Nobis A. et al, Rosa gallica in southern Poland Nature Journal, vol. 48: 53 57 (2015) NATURE JOURNAL VOL. 48: 53 57(2015) OPOLE SCIENTIFIC SOCIETY NEW LOCALITIES OF ROSA GALLICA (ROSACEAE) IN SOUTHERN POLAND AGNIESZKA NOBIS, EWELINA KLICHOWSKA, MARCIN NOBIS* Department of Plant Taxonomy,

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Jan Marek Matuszkiewicz Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, 2008.

Jan Marek Matuszkiewicz Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, 2008. ZastrzeŜenia odnośnie korzystania z opracowania Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim, które przysługuje Janowi Markowi Matuszkiewiczowi. Kopiowanie i rozpowszechnianie opracowania w całości

Bardziej szczegółowo

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Jan Cetner Kazimierz Dyguś Marta Ogonowska Jerzy Wojtatowicz METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

MALACOLOGICA FOLIA NEW LOCALITIES OF POTAMOPYRGUS ANTIPODARUM (GRAY, 1843) IN THE WATERS OF THE WIGRY NATIONAL PARK INTRODUCTION

MALACOLOGICA FOLIA NEW LOCALITIES OF POTAMOPYRGUS ANTIPODARUM (GRAY, 1843) IN THE WATERS OF THE WIGRY NATIONAL PARK INTRODUCTION FOLIA MALACOLOGICA ISSN 1506-7629 The Association of Polish Malacologists & Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University Poznañ 1999 Vol. 7(2): 103 107 NEW LOCALITIES OF POTAMOPYRGUS ANTIPODARUM (GRAY,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 143 2006

P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 143 2006 P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 143 2006 ZOFIA RZYMOWSKA, JANINA SKRZYCZYŃSKA, TERESA SKRAJNA Katedra Ekologii Rolniczej Akademia Podlaska w Siedlcach ZMIANY PO 10 LATACH W WYSTĘPOWANIU RZADKICH

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Bioróżnorodność środowisk przyrodniczych Biodiversity of Natural Environments Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ

POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Elżbieta Bonda-Ostaszewska POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

sylwan nr 9: 3 15, 2006

sylwan nr 9: 3 15, 2006 sylwan nr 9: 3 15, 2006 Jerzy Szwagrzyk, Waldemar Sulowski, Tomasz Skrzydłowski Structure of a natural stand of a Carpathian beech forest in the Tatra mountains compared with natural beech stands from

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Gniewko Niedbała, Adam Krysztofiak Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

doktor nauk biologicznych; botanik - biosystematyka studia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, mgr 1993 r., dr 2001 r.

doktor nauk biologicznych; botanik - biosystematyka studia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, mgr 1993 r., dr 2001 r. Elżbieta CIEŚLAK doktor nauk biologicznych; botanik - biosystematyka studia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, mgr 1993 r., dr 2001 r. KONTAKT: Zakład Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych,

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Stopień zagrożenia Leptocerus interruptus (FABRICIUS, 1775) (Trichoptera: Leptoceridae) w Polsce

Stopień zagrożenia Leptocerus interruptus (FABRICIUS, 1775) (Trichoptera: Leptoceridae) w Polsce Wiad. entomol. 23 (3): 163-167 Poznań 2004 Stopień zagrożenia Leptocerus interruptus (FABRICIUS, 1775) (Trichoptera: Leptoceridae) w Polsce Degree of threat of Leptocerus interruptus (FABRICIUS, 1775)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

AVAILABILITY BROCHURE

AVAILABILITY BROCHURE CEE AVAILABILITY BROCHURE Central & Eastern Europe www.prologiscee.com POLAND REGION WARSAW Prologis Park Warsaw II Building 2 : 3,340 m² Prologis Park Teresin Building 1 : 9,730 m² Building 2: 27,140

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications LEKARZ DENTYSTA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

DACTYLORHIZA SAMBUCINA (L.) SOÓ (ORCHIDACEAE) A NEW SITE OUTSIDE THE CONTINUOUS RANGE IN POLAND. AGNIESZKA STEFANIAK 1 and MAŁGORZATA DĄBROWSKA 2

DACTYLORHIZA SAMBUCINA (L.) SOÓ (ORCHIDACEAE) A NEW SITE OUTSIDE THE CONTINUOUS RANGE IN POLAND. AGNIESZKA STEFANIAK 1 and MAŁGORZATA DĄBROWSKA 2 Arch. Biol. Sci., Belgrade, 65 (2), 697-701, 2013 DOI:10.2298/ABS1302697S DACTYLORHIZA SAMBUCINA (L.) SOÓ (ORCHIDACEAE) A NEW SITE OUTSIDE THE CONTINUOUS RANGE IN POLAND AGNIESZKA STEFANIAK 1 and MAŁGORZATA

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

REAMBULACJA ARKUSZY MHP 1:50 000 NA PRZYK ADZIE REGIONU GDAÑSKIEGO

REAMBULACJA ARKUSZY MHP 1:50 000 NA PRZYK ADZIE REGIONU GDAÑSKIEGO BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 454: 121 132, 2013 R. REAMBULACJA ARKUSZY MHP 1:50 000 NA PRZYK ADZIE REGIONU GDAÑSKIEGO VERIFICATION OF THE HYDROGEOLOGICAL MAP OF POLAND (HMP), 1:50 000 EXEMPLIFIED

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Ekologia miasta. kod modułu: 2BL_52 1. Informacje ogólne koordynator modułu Dr hab. Ryszard Ciepał

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY WIŚNIOWA

ANALIZA ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY WIŚNIOWA INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 2/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 27 33 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Marcin Hyski ANALIZA ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI GEOMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYNIKÓW INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH W 2007 ROKU

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI GEOMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYNIKÓW INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH W 2007 ROKU strony:makieta 1 10/6/2009 8:56 AM Strona 192 ZASTOSOWANIE NARZĘDZI GEOMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYNIKÓW INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH W 2007 ROKU Jolanta Starzycka Streszczenie W latach

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH Stanisław Kowalski Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego

pod redakcją Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego KOŁOBRZEG Wczesne miasto nad Bałtykiem / pod redakcją Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK WYDAWNICTWO TRIO

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

OPERA FLORAE PRZYGOTOWANIE MODELI BOTANICZNYCH

OPERA FLORAE PRZYGOTOWANIE MODELI BOTANICZNYCH OPERA FLORAE PRZYGOTOWANIE MODELI BOTANICZNYCH DLA POTRZEB EKSPOZYCJI PRZYRODNICZYCH Iwona Piecuch Abstrakt Tworzenie modeli botanicznych dla potrzeb ekspozycji przyrodniczych znalazło już swe konkretne

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings POLAND January 2013 The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect

Bardziej szczegółowo

KOMITET TECHNIKI ROLNICZEJ PAN POLSKIE TOWARZYSTWO INśYNIERII ROLNICZEJ. INśYNIERIA ROLNICZA. Rok X 9(84)

KOMITET TECHNIKI ROLNICZEJ PAN POLSKIE TOWARZYSTWO INśYNIERII ROLNICZEJ. INśYNIERIA ROLNICZA. Rok X 9(84) KOMITET TECHNIKI ROLNICZEJ PAN POLSKIE TOWARZYSTWO INśYNIERII ROLNICZEJ INśYNIERIA ROLNICZA Rok X 9(84) Kraków 2006 RADA PROGRAMOWA czł. rzecz. PAN prof. dr hab. inŝ. Janusz Haman czł. rzecz. PAN prof.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 1 p a g e LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 Zaproszona Grupa The guest group Potwierdzam, że program prezentowany przez Zespół ma charakter tracycyjny, stanowi część folkloru kraju pochodzenia i jest wolny

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Materials to the distribution of genus Euphrasia L. (Scrophulariaceae) in the Western Bieszczady Mts. (Eastern Carpathians)

Materials to the distribution of genus Euphrasia L. (Scrophulariaceae) in the Western Bieszczady Mts. (Eastern Carpathians) ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 18 (2010), str. 129 133 Ewa Posz (Proszkiewicz) Received: 27.01.2009 Zakład Taksonomii Roślin i Fitogeografii Reviewed: 17.05.2010 Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński 31

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Kontroli Wyborów

Centralne Biuro Kontroli Wyborów Centralne Biuro Kontroli Wyborów Prawo i Sprawiedliwość powołało Centralne Biuro Kontroli Wyborów, które ma zapewnić prawidłowy przebieg zbliżających się wyborów prezydenckich, a jesienią również parlamentarnych.

Bardziej szczegółowo

ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions

ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions 3. ARCHITECTS. Authority Competent authority in the field of recognition of qualifications article 56 section 3 of Directive 2005/36/EC to receive applications for

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie Język angielski Gry i zabawy Podróże dalekie i bliskie Tytuł oryginału: 365 gier i zabaw dla całej rodziny. Język angielski Autorzy oryginału: Natalia Kertyczak, Ewa Mikołajska, Radosław Mikołajski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

3 Zespół czerwonego ucha opis, diagnostyka i leczenie Antoni Prusiński. 4 Zawroty głowy w aspekcie medycyny ratunkowej Antoni Prusiński

3 Zespół czerwonego ucha opis, diagnostyka i leczenie Antoni Prusiński. 4 Zawroty głowy w aspekcie medycyny ratunkowej Antoni Prusiński VERTIGOPROFIL VOL. 3/Nr 3(11)/2009 Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński Zastępca redaktora naczelnego: Dr n. med. Tomasz Berkowicz 2 XXXVI Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Neurootologicznego

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Jacek Wojnicki Uniwersytet Warszawski Władza sądownicza w wybranych państwach postjugosłowiańskich (Słowenia, Chorwacja) 11 Radosław Grabowski Uniwersytet Rzeszowski Zasady

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY I ZASIÊGU ODDZIA YWANIA DU EGO UJÊCIA WÓD PODZIEMNYCH PO 40 LATACH U YTKOWANIA

OCENA PRACY I ZASIÊGU ODDZIA YWANIA DU EGO UJÊCIA WÓD PODZIEMNYCH PO 40 LATACH U YTKOWANIA BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 456: 627 632, 2013 R. OCENA PRACY I ZASIÊGU ODDZIA YWANIA DU EGO UJÊCIA WÓD PODZIEMNYCH PO 40 LATACH U YTKOWANIA EVALUATION OF FUNCTIONING AND THE INFLUENCE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W REJONIE DOŚWIADCZEŃ ŁĄKOWYCH W FALENTACH

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W REJONIE DOŚWIADCZEŃ ŁĄKOWYCH W FALENTACH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. specj. (17) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 15 22 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo