Informator dla Doktorantów 2011/2012. Co, gdzie, jak w Instytucie Nenckiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator dla Doktorantów 2011/2012. Co, gdzie, jak w Instytucie Nenckiego"

Transkrypt

1 Informator dla Doktorantów 2011/2012 Co, gdzie, jak w Instytucie Nenckiego

2 Spis Treści Kilka słów o Instytucie.. 2 Historia Instytutu.. 3 Władze Instytutu.. 5 Organizacje w Instytucie.. 6 Prawa i Obowiązki Doktoranta... 7 Co, Gdzie i Jak?.. 8 Inne Przydatne Informacje.. 10 Mapa Kampusu Ochota Dokumenty do pobrania.. 13 Warszawa, Październik

3 I. Kilka Słów o Instytucie Utworzony w 1918 r., jest obecnie największym nie-uniwersyteckim centrum badań biologicznych w kraju, ściśle współpracującym z renomowanymi placówkami zagranicznymi. Priorytetem badawczym są następujące dziedziny: neurobiologia, neurofizjologia, biologia i biochemia komórkowa, biologia molekularna, a realizowane prace często mają charakter interdyscyplinarny. Ich przedmiotem są układy o różnym stopniu złożoności, zarówno morfologicznej jak i funkcjonalnej całe organizmy tkankowe, tkanki, komórki, organella komórkowe, a także białka i geny. Znajduje się tu 31 świetnie wyposażonych, w nowoczesną aparaturę badawczą, pracowni i wiele ogólnodostępnych stanowisk badawczych, m.in. nowoczesnej mikroskopii konfokalnej, cytometrii, mikroskopii elektronowej, testów behawioralnych, inżynierii komórkowej, elektrofizjologii. Znany wśród biologw, klinicystówi farmakologów jako instytucja szczególnie aktywna w pracy na rzecz środowiska naukowego. Jest siedzibą trzech towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Stworzono tu Platformę Innowacyjną Instytutu Nenckiego (PIN). Ma ona na celu wzrost innowacyjności i wsparcie procesu komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych w Instytucie. Jest założycielem i członkiem Konsorcjum Biocentrum Ochota Polskiej Akademii Nauk. Podstawowym założeniem funkcjonowania Biocentrum Ochota jest koncentracja i wykorzystanie znacznego potencjału naukowego, reprezentowanego przez liczną grupę ekspertów, pracujących w członkowskich Instytutach, w celu przygotowywania dużych projektów badawczych, pokrywających się z obszarem statutowych działań, wykraczających poza możliwości aktywności pojedynczych jednostek PAN. Aktualnie w Instytucie uczy się ponad 100 młodych naukowców, a wykonanie doktoratu w Instytucie otwiera możliwość zatrudnienia w najlepszych światowych placówkach naukowych. W grudniu 2009 roku Rada Naukowa IBD PAN przyjęła zapisy Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Obok Kodeksu, Karta jest kluczowym elementem polityki UE promującym badania naukowe jako obszar realizacji atrakcyjnej kariery zawodowej. Karta i kodeks wdrażane są w Instytucie za pomocą strategii kadrowej. 2

4 II. Historia Instytutu Instytut został utworzony niedługo po uzyskaniu niepodległości przez Polskę po I Wojnie Światowej w 1918/1919. Dokonano połączenia trzech już istniejących laboratoriów: Laboratorium Neurobiologii (działające od 1911 r.), Laboratorium Fizjologii (funkcjonujące od 1913 r.) oraz Laboratorium Biologii (utworzone w 1918 r.), tworzących wspólnie Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Założenie Instytutu jak i jego rozwój było w dużej mierze opierał się na dotacjom zaoferowanym już w 1909 roku przez Panią Nadine Sieber-Shumova, bliską współpracowniczkę Marcelego Nenckiego ( ) z Bern i St. Petersburga. Instytut, nazwany imieniem Marcelego Nenckiego, wkrótce stał się przodującym ośrodkiem badawczym w Polsce. W okresie został powiększony o Katedrę Morfologii Doświadczalnej, Biometrii oraz stacje badawcze na półwyspie Helskim, jeziorze Wigry oraz rzece Prypeć. Chociaż Instytut był utworzony na bazie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, przez co formalnie był niezależny od Uniwersytetu Warszawskiego, w rzeczywistości był blisko związany z tą uczelnią, ponieważ większość pracowników Instytutu wywodziła się z grona profesorów i asystentów uniwersyteckich. Ponadto zarówno laboratoria instytutu jak i stacje badawcze były dostępne dla studentów Uniwersytetu. Wybuch II Wojny Światowej przerwał dalszy rozwój Instytutu I zatrzymał jego działalność. Teren Instytutu został częściowo zniszczony w czasie bombardowań Warszawy w sierpniu 1939 roku. Mienie, które przetrwało zostało skonfiskowane albo rozprowadzone podczas okupacji niemieckiej. Jedynie kilka tuzinów książek z 30,000 księgozbioru biblioteki zostało ocalonych przez pracowników Instytutu w czasie pierwszych tygodni okupacji. Jednakże największą stratą dla Instytutu była śmierć kadry naukowej. Wielu pracowników poniosło śmierć podczas wojny, w walce na różnych frontach wojennych, w Powstaniu Warszawskim, oraz jako ofiary terroru Nazistów. Pracownicy Instytutu, którzy pozostali w Warszawie podczas okupacji brali udział w tajnym nauczaniu na uniwersytecie i innych wyższych uczelniach. Natychmiast po wojnie ocaleni pracownicy Instytutu Nenckiego odtworzyli Instytut wybierając Łódź jako tymczasową siedzibę. Początkowo w skład powojennego Instytutu wchodziły trzy departamenty: Biochemii (kierowany przez Włodzimierza Niemierko), Neurofizjologii (kierowany przez Jerzego Konorskiego) oraz Biologii (kierowany Jana Dembowskiego). Jan Dembowski został wybrany na pierwszego Dyrektora Instytutu. W 1952 roku Instytut został włączony do nowoutworzonej Polskiej Akademii Nauk a Profesor Dembowski został pierwszym Przewodniczącym Akademii. W latach departamenty Instytutu były stopniowo przenoszone do Warszawy, do specjalnie w tym celu wybudowanego gmachu. Instytut Nenckiego jest największą w Polsce nie-uniwersytecką instytucją badawczą w dziedzinie biologii. Corocznie w Instytucie odbywa się obrona około 20 prac doktorskich z dziedziny nauk biologicznych. Współpraca z instytutami i organizacjami naukowymi z całego świata umożliwia młodym naukowcom wykonywanie badań w czołowych zagranicznych laboratoriach. Wielu naukowców z zagranicy odwiedza Instytut Nenckiego w celu wygłoszenia wykładów i seminariów, dyskusji wspólnych problemów a czasami do podjęcia pracy badawczej w pracowniach Instytutu. W 1990 roku Instytut Nenckiego został zaproszony do nowoutworzonej o obrębie UNESCO organizacji Global Network for Molecular and Cell Biology (MCBN). Wspólnie z Instytutem Chemii Bioorganicznej z Poznania, który również znalazł się w gronie prestiżowych jednostek naukowych MCBN, Instytut Nenckiego rozpoczął tworzenie polskiej sieci MCBN, do której ponad 50 polskich placówek naukowych deklaruje swoje uczestnictwo. 3

5 Patron Instytutu Marceli Nencki Reprodukcja z NIEMIERKO W., Urodził się w Boczkach (pow. Sieradzki). Początkowo studiował filologię porównawczą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1864 wyjechał na studia do Jeny, a następnie do Berlina, gdzie w 1870 uzyskał doktorat medycyny za rozprawę "Utlenianie związków aromatycznych w organizmie zwierzęcym". W tym samym roku uzyskał doktorat za pracę pt. "Utlenianie ciał aromatycznych w organizmie zwierzęcym". Jeszcze jako student publikował prace z zakresu wytwarzania cukrów w organizmie oraz rezultaty z badań mocznika. W latach pracował w Akademii Przemysłowej pod kierunkiem Adolfa von Baeyera ( ), dzięki któremu został członkiem Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego. W Berlinie zajął się nową dziedziną - biochemią, której pozostał wierny aż do śmierci. W 1872 Nencki przeniósł się do Berna (Szwajcaria), gdzie najpierw pracował jako docent w Instytucie Patologicznym, a następnie wykładał chemię fizjologiczną na wydziale lekarskim miejscowego uniwersytetu. Zorganizował tu Instytut Fizjologii, który zyskał szeroki rozgłos. Zjeżdżali do Nenckiego uczeni z całej Europy. Marceli Nencki zajmował się rozległą problematyką chemii i fizjologii oraz zastosowaniami medycznymi i farmaceutycznymi. Prowadził studia nad biologią chorób wywoływanych przez drobnoustroje (dyfteryt, choler, dżuma zwierzęca). Badając metabolizm bakterii odkrył m.in. bakterie zdolne do życia w atmosferze beztlenowej. Wynalazł nowy środek leczniczy - salol. MARCELI NENCKI ( ) Pionier nowoczesnej biochemii W 1891 przeniósł się do Petersburga, gdzie objął kierownictwo sekcji chemicznej nowo powstałego Instytutu Biologii Doświadczalnej. Wybitnymi dokonaniami Marcelego Nenckiego były prace poświęcone strukturze hemoglobiny i syntezie mocznika. Marceli Nencki pozostawił 111 oryginalnych prac naukowych, głównie z chemii organicznej i fizjologii oraz bakteriologii. Utrzymywał ścisłe kontakty z Polską, publikował wiele po polsku i często odwiedzał kraj. Po raz ostatni był w Polsce na rok przed śmiercią na Zjeździe Przyrodników i Lekarzy w Krakowie. Wygłosił wtedy odczyt, w którym nakreślił z rozmachem program przyszłych badań w zakresie biochemii. Zmarł w Petersburgu. W 1918 r. powstał w Warszawie istniejący do dziś Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. 4

6 III. Władze Instytutu Prof. dr hab. Adam Szewczyk - Dyrektor Instytutu Prof. dr hab. Urszula Sławińska - I wicedyrektor ds. Naukowych Dr hab. Hanna Fabczak, prof. nadzw. - II wicedyrektor ds. Naukowych Organem sprawującym bieżący nadzór nad działalnością Instytutu jest Rada Naukowa Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek Przewodniczący Rady Naukowej Kierownikiem Studium Doktoranckiego jest prof. dr hab. Jolanta Skangiel-Kramska tel. wew. 446, pok.317) 5

7 IV. Organizacje Działające w Instytucie Samorząd Doktorantów, Rada Doktorantów Samorząd Doktorantów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN jest zrzeszeniem doktorantów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Działalność Samorządu opiera się na współpracy z władzami Instytutu. Samorząd funkcjonuje zgodnie Regulaminem Samorządu Doktorantów Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Przewodnicząca Rady Doktorantów (kadencja 2011): Paulina Jedynak Skład Rady: Dorota Gierej, Maciej Czerkies, Andrzej Foik, Marta Mikosz, Justyna Karolczak, Katarzyna Wierzbicka, Kavita Ramji, Katarzyna Żybura-Broda, Michalina Kosiorek oraz Agnieszka Mamińska (Przedstawicielka doktorantów Instytutu nie podlegających poszczególnym zakładom Instytutu) Rada Doktorantów reprezentuje wszystkich członków Samorządu. Posiedzenia Rady są jawne. Gorąco zachęcamy do wychodzenia z własną inicjatywą, przedstawiania swoich pomysłów/wniosków oraz uczestnictwa w organizowanych spotkaniach. Serdecznie zapraszamy. Funkcjonuje również adres pocztowy na który można zgłaszać wszelkie sugestie i pomysły dotyczące doktorantów. Komisja Etyczna Polskie Towarzystwo Biochemiczne (Biuro Zarządu Głównego) Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Polska Towarzystwo Etologiczne 6

8 V. Prawa i obowiązki Doktoranta Stypendium doktoranckie Stypendium doktoranckie przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego zgodnie z postanowieniem Dyrektora Instytutu. Wysokość stypendium jest ustalana przez Radę Naukową Instytutu. Regulamin Studiów Doktoranckich Na podstawie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe /Dz. U. Nr 1 poz. 2 z 13 stycznia 2007 r./, decyzji Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w Instytucie oraz uchwały Rady Naukowej Instytutu z dnia 26 października 2007 r. ustalono regulamin tych studiów dostępny w Załączniku nr 1. Sprawy dydaktyczne, semestralny plan wykładów Informacje dotyczące studiów doktoranckich, plany wykładów, regulamin studiów doktoranckich znajdują się na stronie: i stronie Rady Samorządu Doktorantów: Studia doktoranckie trwają 4 lata. W tym czasie student jest zobowiązany, oprócz aktywnego uczestniczenia w pracy doświadczalnej zakończonej obroną rozprawy doktorskiej, do uczestniczenia w 4 letnim programie naukowym studiów. Program ten zawiera wykłady kursowe i monograficzne. Student uczestniczy także w seminariach organizowanych przez poszczególne Zakłady w Instytucie, a także w konferencjach, sympozjach i warsztatach naukowych organizowanych w kraju i za granicą. Udział doktorantów w pracy naukowej ma odbicie w publikacjach, których zostają współautorami. W sensie prawnym wyniki badań stanowią jednak własność Instytutu, a nie studenta. Doktorant zobowiązany jest ponadto do zaliczenia w formie egzaminu przedmiotu kierunkowego, przedmiotu dodatkowego, języka angielskiego; a także złożenia i obrony pracy doktorskiej w ustalonym terminie. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela p. Ewa Zadykowicz (p. 119, tel. wew. 215). Ważne akty prawne/statuty: - ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96 poz. 619) - ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365, ze zm.) - ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz.595, ze zm.) - statut Polskiej Akademii Nauk - regulamin studiów doktoranckich - statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD) 7

9 VI. CO, GDZIE I JAK? Czyli co po kolei zrobić i do kogo się udać aby sprawnie i w pełni wdrożyć się w nowym miejscu pracy Sprawy administracyjne Po przyjęciu na studia doktoranckie należy udać się do Działu Kadr (pok. 35; tel. wew. 212), gdzie dostaniemy skierowanie do lekarza medycyny pracy. W Dziale Kadr doktorant dostanie kwestionariusz osobowy, druk ubezpieczeniowy oraz obiegówkę, na której trzeba zebrać podpisy m.in. w macierzystej Pracowni, w bibliotece, po odbytym szkoleniu BHP i inne. Szkolenie BHP przeprowadza p. Bogdan Kielak (pok. 010, tel. wew. 275, 285). Oprócz tego po zgłoszeniu się do Administracji (pok. 26; tel. wew. 208) doktorant otrzymuje identyfikator ze zdjęciem. Na nim kodowany jest dostęp do różnych pomieszczeń, m. in. pracowni komputerowej, a także do wind od zewnątrz i wejść bocznych. Dostęp do innych pomieszczeń, takich jak ciemnia fotograficzna, lub pracownia izotopowa, należy uzyskać oddzielnie. W tym celu trzeba zgłosić się do opiekuna, który wystosuje odpowiednią prośbę do Administracji. Dokumenty uprawniające do ulgi Legitymacja słuchacza studiów doktoranckich Aby wyrobić legitymację należy udać się do p. Ewa Zadykowicz (p. 119, tel. wew. 215). Potrzebne jest jedno zdjęcie, koszt legitymacji wynosi 10 zł. Legitymacja uprawnia do: 50% zniżki na przejazdy komunikacją miejską ZTM w Warszawie oraz ulgi na przejazd komunikacją miejską w niektórych miastach Polski. Legitymacja ISIC Aby wyrobić legitymację ISIC należy zgłosić się do Działu Kadr na początku października, wypełnić formularz i dołączyć zdjęcie. Karty sfinansowane przez nasz Instytut potwierdzają status studenta i upoważniają do korzystania ze zniżek we wszystkich krajach świata. Karty wydawane są od września do końca następnego roku. Zapewniają również ubezpieczenie NNW w Polsce i NNW i KL w wielu krajach. 8

10 Opieka medyczna Ubezpieczenie zdrowotne Instytut opłaca za doktorantów składki na ubezpieczenie zdrowotne, czego poświadczeniem jest wystawiany co miesiąc formularz ZUS RMUA/Lista płac z wyszczególnioną składką zdrowotną. Opieka zdrowotna Doktoranci naszego Instytutu objęci są opieką z zakresu medycyny pracy i rehabilitacji w ramach współpracy z UNIQA. Istnieje możliwość odpłatnej opieki zdrowotnej, w tym dostępu do specjalistów i badań diagnostycznych. Adresy placówek współpracujących z UNIQA znajdują się na stronie uniqa_pl/cms/privat/health/health/how_to_use.jsp Szczegółowe informacje znajdują się na stronie intra.nencki.gov.pl/ w zakładce Opieka Medyczna. Telefon alarmowy: Sprawy informatyczne Pracownia informatyczna udostępnia pracownikom Instytutu pokój (dostępny całą dobę) wyposażony w 3 komputery PC, 2 skanery, 4 drukarki laserowe, 2 drukarki atramentowe, oraz zarządza wy pożyczeniami 4 komputerów przenośnych i projektorów multimedialnych. Założenie konta pocztowego Należy udać się do informatyków (pok. 3 i 5 na parterze w prawym skrzydle; tel. wew. 353) i wypełnić formularz. Dzięki temu otrzymuje się konto pocztowe oraz dostęp do sieci Novell dostęp do dysków sieciowych i drukarek. Dostęp do drukarek laserowych można uzyskać udając się do informatyków z identyfikatorem otrzymanym w administracji. Dane kontaktowe (nr pokoju, tel. wew.) każdego pracownika i doktoranta znajdują się na stronie sieci wewnętrznej intra (zakładka Książka telefoniczna). W przypadku braku własnych danych na tej stronie należy zgłosić się do Justyny Osmulskiej tel. wew. 486). Instytutowa sieć wewnętrzna intra Strona wewnętrzna Instytutu znajduje się pod adresem Można na niej znaleźć archiwalne numery Tygodnika Nenckiego, informacje dotyczące Rady Naukowej Instytutu, niezbędne formularze i wnioski do Komisji Etycznej, wewnętrzne numery telefonów do pracowników Instytutu, druki i formularze (m.in. karta urlopowa), dostęp do wielu czasopism naukowych on-line, kalendarze do rezerwacji niektórych urządzeń, np. mikroskopu konfokalnego, kriostatu. Na stronie ftp://intra.nencki.gov.pl znajdują się odnośniki do stron z indeksem Impact Factor, a także uaktualnienia i sterowniki do różnych aplikacji. Listy mailingowe W celu zapisania się na którąś z list mailingowych Instytutu, należy odwiedzić stronę mailman/listinfo i kliknąć na nazwę interesującej listy. Wyświetli się strona z informacjami na temat danej listy. 9

11 VII. Inne Przydatne Informacje Biblioteka Biblioteka znajduje się na parterze w pokoju nr 36 Może z niej korzystać każdy. Doktoranci i pracownicy IBD mają prawo wypożyczyć jednorazowo 30 pozycji na czas nieokreślony. W bibliotece znajduje się także ksero aby z niego skorzystać potrzebny jest kod każda pracownia posiada własny. Istnieje możliwość zamówienia za pośrednictwem biblioteki publikacji niedostępnych poprzez bazę danych biblioteki, a także wypożyczenia książek z innych bibliotek w systemie wypożyczalni międzybibliotecznej. W bibliotece są też drukowane wersje czasopism naukowych niedostępnych on-line. Od 1997 roku Biblioteka jest członkiem Konsorcjum Porozumienia Bibliotek Warszawskich, które wprowadzają biblioteczny system komputerowy Horizon. Ponadto Biblioteka należy do Konsorcjów, które oferują dostęp on-line do czasopism następujących wydawców: Elsevier, Springer Verlag, Wiley-Blackwell oraz baz firmy EBSCO i ISI Web of Knowledge. Obecnie profil księgozbioru oraz specjalizacja zbiorów dotyczą takich dziedzin jak: biologia komórki, biologia molekularna, biochemia, etologia, neurobiologia, psychofizjologia. Działalność dodatkowa - popularyzacja nauki Doktorantów zachęcamy do angażowania się w działalność mającą na celu popularyzację nauki. Instytut Nenckiego od wielu lat uczestniczy w imprezach masowych popularyzujących naukę. Należą do nich: Festiwal Nauki i Piknik Naukowy Polskiego Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Ponadto pracownicy Instytutu mogą brać udział w warsztatach dla nauczycieli, organizowanych razem z BioCentrum Edukacji Naukowej oraz w zajęciach dla stypendystów Funduszu na Rzecz Dzieci. Koordynatorem działań opisanych powyżej jest dr hab. Anna Wasik. Dział Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami zajmuje się głównie: przygotowywaniem i opracowywaniem strategicznych dla Instytutu programów badawczych i inwestycyjnych, w szczególności w ramach programów strukturalnych UE oraz reprezentowaniem Instytutu w konsorcjach naukowych i naukowo-przemysłowych realizujących takie programy; wspomaganiem naukowców w przygotowywaniu wniosków o uzyskanie dofinansowania projektów oraz zapewnieniem kompleksowego monitorowania finansowego i administracyjnego realizowanych w Instytucie projektów; aktywnym informowaniem naukowców o możliwościach uzyskania stypendiów oraz finansowania badań naukowych w ramach programów Unii Europejskiej i innych programów międzynarodowych; przygotowywaniem raportów ze współpracy międzynarodowej Instytutu, jak również sporządzaniu sprawozdań z realizacji poszczególnych projektów, w które zaangażowani są pracownicy Instytutu; ułatwianiem wszystkich formalnych i organizacyjnych aspektów współpracy międzynarodowej, włączając w to programy wymiany międzynarodowej; organizacyjne, prawne i finansowe aspekty pobytu w Instytucie gości z zagranicy jak również podróży pracowników Instytutu za granicę. Kierownik: dr Marcin Szumowski 10

12 Sieć gastronomiczna w okolicy instytutu Oprócz bufetu działającego w naszym Instytucie, w okolicy znajduje się kilka miejsc, gdzie można zaspokoić głód. W budynku Wydziału Chemii (ul. Pasteura 1) znajduje się wydziałowa stołówka, natomiast na Wydziale Biologii (tylne wyjście, ul. Miecznikowa 1) jest nieco bogatsze menu. Na uwagę zasługuje także Bar Wietnamski (popularnie znany jako Wietnamczyk) ul. Banacha. Oprócz powyższych miejsc, na parterze Budynku Instytutu znajduje się automat ze słodyczami oraz automat z kawą. Sport Basen W okolicy Instytutu znajduje się basen Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego dzielnicy Ochota przy ul. Rokosowskiej 10, jest dostępny dla wszystkich. Cena biletu: normalnego 8 zł. pon.- pt., 10 zł. sob./nd./ 45min ulgowego odpowiednio 5 i 6 zł/ 45min Bankomaty Bankomat BZWBK przy banku, przy ulicy Grójeckiej, między Teatrem Och-Teatr i ul. Bitwy Warszawskiej Bankomat PKO S.A. w szpitalu przy ul. Banacha, przy placu Narutowicza Bankomat PKO B.P. w szpitalu przy ul. Banacha, w Hali Banacha Bankomat Euronet w sklepie Opera (róg Grójeckiej i Wawelskiej), w Empiku (róg Grójeckiej i Banacha), w Hali Banacha Bankomat Millennium przy ulicy Grójeckiej, między Teatrem Och-Teatr i ulicą Wawelską Kredyt Obecnie stypendia doktoranckie do dochodu zaliczają tylko niektóre banki. Doktorant ma prawo ubiegać się o przyznanie niskooprocentowanego kredytu studenckiego. Doktoranci mogą przystąpić do kasy zapomogowo-pożyczkowej (KZP). Minimalna comiesięczna składka wynosi 30 zł. Pierwszą pożyczkę można wziąć po trzech miesiącach opłacania składek. Maksymalna wysokość pożyczki jest uzależniona od posiadanego wkładu i wynosi trzykrotność wkładu + stypendium. Pożyczka nie jest oprocentowana. Spłata jest rozłożona na 10 rat, które są potrącane ze stypendium. W momencie rezygnacji z członkostwa w KZP odzyskuje się całkowity wkład. Dodatkowych informacji udziela p. Ewa Leśniczuk z Działu Kadr (pok. 35; tel. wew. 212). Sytuacje Nagłe, Awarie W sytuacjach awaryjnych, przypadkach i zdarzeniach nagłych, w których nie wiadomo do kogo się zwrócić proszę zawiadomić: Portiernię w budynku głównym: tel.: , wew. -2oo, lub Portiernię zewnętrzną tel.: , wew Osoby pracujące w Portierni będą wiedziały z kim się skontaktować i co zrobić. Jeżeli zostajesz w Instytucie po godz. 22 powiadom osobę na portierni. 11

13 Mapa Kampusu Ochota BioCentrum Ochota 1. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 2. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 3. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN 4. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 5. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Medycznej im. M. Nałęcza PAN 6. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawski Uniwersytet Medyczny 7. Wydział Farmacji 8. Szpital Kliniczny 9. Rektorat i Centrum Dydaktyczne Uniwersytet Warszawski 10. Wydział Chemii 11. Wydział Biologii 12. Laboratorium Ciężkich Jonów 13. Wydział Geofizyki 14. Wydział Geologii 15. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 16. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego CS Centrum Sportowe SD Akademiki 17. Szpital Onkologiczny Przygotowanie tekstu: Samorząd Doktoranów; Skład, projekt graficzny: Justyna Osmulska 12

14 Załącznik 1 Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie Na podstawie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe /Dz. U. Nr 1 poz. 2 z 13 stycznia 2007 r./, decyzji Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w Instytucie oraz uchwały Rady Naukowej Instytutu z dnia 26 października 2007 r. ustala się następujący regulamin tych studiów. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Studia doktoranckie w zakresie wybranych działów biologii prowadzi Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie zwany dalej Instytutem. 2. Studia doktoranckie tworzy Dyrektor Instytutu. 3. Studia prowadzone są jako studia dzienne (stacjonarne). 4. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Rada Naukowa Instytutu. 5. Rada Naukowa powołuje Komisję Rekrutacyjną. 6. Studiami doktoranckimi kieruje Kierownik Studiów Doktoranckich, powołany przez Dyrektora Instytutu, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową. 7. Program i regulamin Studiów Doktoranckich uchwalony przez Radę Naukową zatwierdza Dyrektor Instytutu. 8. Studia doktoranckie trwają 4 lata. 9. Wyniki badań naukowych prowadzonych przez uczestnika studiów stanowić będą własność placówki. II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 2 1. Warunki i tryb rekrutacji oraz zasady powołania Komisji Rekrutacyjnej uchwala Rada Naukowa Instytutu. 2. Przebieg procesu naboru doktorantów przedstawia załącznik 1 niniejszego regulaminu. 3. Do Studiów Doktoranckich może być dopuszczona osoba, która: a/ odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe /Dz. U. Nr 1 poz. 2 z 13 stycznia 2007 r./, w paragrafie 3 ust.1 pkt.1, a więc posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny, b/ uzyskała zgodę przyszłego opiekuna naukowego na podjęcie opieki naukowej nad jej pracą, c/ przedstawiła wstępny projekt badawczy uzgodniony z przyszłym opiekunem naukowym 13

15 d/ odbyła rozmowę/egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Rekrutacyjną. e/ do studiów mogą być także dopuszczeni kandydaci oddelegowani przez inne instytucje lub stypendyści krajowi i zagraniczni finansowani ze środków obcych. Osoby te podlegają uproszczonej procedurze rekrutacyjnej, którą każdorazowo określi Komisja Rekrutacyjna. 4. O przyjęciu na studia doktoranckie decyduje Dyrektor Instytutu na wniosek Kierownika Studiów Doktoranckich, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego Dyrektor Instytutu przedłuża czteroletni okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach. 2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu może przedłużyć nie więcej niż o jeden rok okres odbywania studiów doktoranckich w przypadku: a) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy, b) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, c) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności, d) prowadzenia długotrwałych badań naukowych 4 1. Stypendium doktoranckie przyznaje Dyrektor Instytutu na wniosek Kierownika Studiów Doktoranckich na okres 12 miesięcy. 2. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane uczestnikowi studiów doktoranckich, który został zakwalifikowany w postępowaniu rekrutacyjnym. 3. Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane uczestnikowi studiów doktoranckich, który w roku poprzedzającym przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i złożył sprawozdanie na forum macierzystego Zakładu. 4. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Dyrektor Instytutu może przyznać stypendium doktoranckie na ten okres. 5. W przypadku skreślenia uczestnika studiów doktoranckich z listy uczestników tych studiów zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna Uczestnikowi studiów doktoranckich otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończy studia (obrona pracy doktorskiej) w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej może zostać wypłacona nagroda w wysokości nie wyższej niż wynikająca z iloczynu kwoty otrzymywanego miesięcznego stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy. 2. Decyzję w sprawie wypłaty nagrody, o której mowa w ust. 1, podejmuje Dyrektor na wniosek Kierownika Studiów Doktoranckich. 14

16 7 1. Do podstawowych obowiązków uczestnika studiów należy realizacja programu studiów doktoranckich, a w szczególności: a/ systematyczna praca naukowa pod kierunkiem opiekuna naukowego zmierzająca do opracowania rozprawy doktorskiej, b/ uczestniczenie w zajęciach objętych programem studiów, w tym wysłuchanie i zdanie egzaminów z minimum czterech wykładów semestralnych ustalonych przez Kierownika Studiów w porozumieniu z opiekunem naukowym, c/ udział w zebraniach naukowych wskazanych przez opiekuna naukowego, d/ udział w zajęciach koordynowanych przez Kierownika Studiów oraz udział w seminariach zakładowych i seminariach instytutowych, e/ przedstawienie corocznych sprawozdań w postaci zwięzłego omówienia wyników prowadzonych przez niego badań naukowych. 2. Otwarcie przewodu doktorskiego dla uczestnika studiów powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 roku trwania studiów Kierownik Studiów: a/ organizuje cykle wykładów, których zakres zatwierdza Rada Naukowa, b/ współorganizuje egzaminy objęte programem studiów, c/ utrzymuje bezpośredni kontakt z uczestnikami studiów oraz ich opiekunami naukowymi w sprawach dotyczących realizacji programu studiów. d/ monitoruje postępy naukowe doktorantów e/ konsultuje się z Radą Samorządu Doktorantów 2. Opiekun Naukowy: a/ kieruje pracą doktoranta, b/ udziela pomocy uczestnikowi studiów w jego pracy naukowej, c/ dokonuje, w każdym semestrze oceny postępów w pracy naukowej uczestnika studiów doktoranckich, a po zakończeniu każdego roku tych studiów przedstawia ją pisemnie Prezydium Rady Naukowej Instytutu, d/ na prośbę Kierownika Studiów zobowiązany jest do czynnego udziału, w charakterze wykładowcy w cyklach wykładów organizowanych przez studia doktoranckie Uczestników studiów doktoranckich obowiązują przepisy i zarządzenia Dyrekcji Instytutu dotyczące pracowników Instytutu z wyjątkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. 15

17 2. Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich otrzymują stypendium w wysokości określonej przez Dyrektora Instytutu 3. Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo d a/przerwy w zajęciach w wymiarze 8 tygodni w ciągu roku, zgodnie z ustaleniami określonymi w programie studiów, b/świadczeń w publicznych zakładach opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla pracowników Instytutu, c/niepracujący małżonkowie oraz dzieci uczestników studiów mogą korzystać ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla członków rodzin pracowników Z wnioskiem o przedłużenie studiów zgodnie z ustaleniami określonymi w par. 3 pkt. 2 występuje do Dyrektora Instytutu zainteresowany doktorant na podstawie podania zaopiniowanego przez Opiekuna Naukowego i Kierownika Studium. 2. a/ Uczestnik studiów nie wykazujący w toku studiów właściwego do nich przygotowania lub uzdolnień, nie czyniący wymaganych postępów w pracy naukowej lub nie wypełniający obowiązków wynikających z programu studiów i regulaminu organizacyjnego, może być na wniosek opiekuna naukowego skreślony z listy uczestników studiów. b/ O skreśleniu uczestnika orzeka Dyrektor Instytutu, po zapoznaniu się z opinią Opiekuna Naukowego i Kierownika Studiów oraz przedstawiciela Rady Samorządu Doktorantów. c/. Od powyższej decyzji doktorant może w ciągu 14 dni odwołać się do Prezydium Rady Naukowej Instytutu. d/. Ostateczną decyzję o skreśleniu z listy uczestników Studium Doktoranckiego podejmuje Dyrektor Instytutu po uwzględnieniu opinii Prezydium Rady Naukowej. III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nie objętych ustaleniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie podane na wstępie przepisy rozporządzenia Ministra rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. 2. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania. Warszawa, 26 października 2007 r. 16

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

Historia studiów doktoranckich w Zakładzie i Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie w dokumentach archiwalnych.

Historia studiów doktoranckich w Zakładzie i Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie w dokumentach archiwalnych. Archiwum Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie Historia studiów doktoranckich w Zakładzie i Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie w dokumentach archiwalnych. Na marginesie 40. jubileuszu 1970-2010 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Biuro projektu: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 65, +48 81 445 42 82, fax +48 81 445 41 65 e-mail: najlepsze.praktyki@kul.pl, www:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi PL LODZ 15 ul. Brzozowa 3/9, 93-101 Łódź tel. (+48 4) 689 7 10; 684 14 74; fax. (+48 4) 689 7 13 tel. (+48 4) 689 7 11 - dziekanat filologii tel. (+48 4)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 4.0 http://muci.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Mariusz Czerniak, UMK Janina Mincer-Daszkiewicz, UW 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga Informator Pierwszoroczniaka 2013/2014 Redakcja Olga Andrejczuk Piotr Bogdanowicz Łukasz Foretek Michał Gajda Natalia Greniewska Anna Herda Hubert Horynek Martyna Jańczyk Anna Jodko Magdalena Kochanowska

Bardziej szczegółowo

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Spis treści Regulamin studiów Podyplomowych.3 Regulamin studiów MBA...9 Regulamin promocji dla słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 7 (30) Rok IV lipiec sierpień 1998 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 7 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko

Bardziej szczegółowo