Informator dla Doktorantów 2011/2012. Co, gdzie, jak w Instytucie Nenckiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator dla Doktorantów 2011/2012. Co, gdzie, jak w Instytucie Nenckiego"

Transkrypt

1 Informator dla Doktorantów 2011/2012 Co, gdzie, jak w Instytucie Nenckiego

2 Spis Treści Kilka słów o Instytucie.. 2 Historia Instytutu.. 3 Władze Instytutu.. 5 Organizacje w Instytucie.. 6 Prawa i Obowiązki Doktoranta... 7 Co, Gdzie i Jak?.. 8 Inne Przydatne Informacje.. 10 Mapa Kampusu Ochota Dokumenty do pobrania.. 13 Warszawa, Październik

3 I. Kilka Słów o Instytucie Utworzony w 1918 r., jest obecnie największym nie-uniwersyteckim centrum badań biologicznych w kraju, ściśle współpracującym z renomowanymi placówkami zagranicznymi. Priorytetem badawczym są następujące dziedziny: neurobiologia, neurofizjologia, biologia i biochemia komórkowa, biologia molekularna, a realizowane prace często mają charakter interdyscyplinarny. Ich przedmiotem są układy o różnym stopniu złożoności, zarówno morfologicznej jak i funkcjonalnej całe organizmy tkankowe, tkanki, komórki, organella komórkowe, a także białka i geny. Znajduje się tu 31 świetnie wyposażonych, w nowoczesną aparaturę badawczą, pracowni i wiele ogólnodostępnych stanowisk badawczych, m.in. nowoczesnej mikroskopii konfokalnej, cytometrii, mikroskopii elektronowej, testów behawioralnych, inżynierii komórkowej, elektrofizjologii. Znany wśród biologw, klinicystówi farmakologów jako instytucja szczególnie aktywna w pracy na rzecz środowiska naukowego. Jest siedzibą trzech towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Stworzono tu Platformę Innowacyjną Instytutu Nenckiego (PIN). Ma ona na celu wzrost innowacyjności i wsparcie procesu komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych w Instytucie. Jest założycielem i członkiem Konsorcjum Biocentrum Ochota Polskiej Akademii Nauk. Podstawowym założeniem funkcjonowania Biocentrum Ochota jest koncentracja i wykorzystanie znacznego potencjału naukowego, reprezentowanego przez liczną grupę ekspertów, pracujących w członkowskich Instytutach, w celu przygotowywania dużych projektów badawczych, pokrywających się z obszarem statutowych działań, wykraczających poza możliwości aktywności pojedynczych jednostek PAN. Aktualnie w Instytucie uczy się ponad 100 młodych naukowców, a wykonanie doktoratu w Instytucie otwiera możliwość zatrudnienia w najlepszych światowych placówkach naukowych. W grudniu 2009 roku Rada Naukowa IBD PAN przyjęła zapisy Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Obok Kodeksu, Karta jest kluczowym elementem polityki UE promującym badania naukowe jako obszar realizacji atrakcyjnej kariery zawodowej. Karta i kodeks wdrażane są w Instytucie za pomocą strategii kadrowej. 2

4 II. Historia Instytutu Instytut został utworzony niedługo po uzyskaniu niepodległości przez Polskę po I Wojnie Światowej w 1918/1919. Dokonano połączenia trzech już istniejących laboratoriów: Laboratorium Neurobiologii (działające od 1911 r.), Laboratorium Fizjologii (funkcjonujące od 1913 r.) oraz Laboratorium Biologii (utworzone w 1918 r.), tworzących wspólnie Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Założenie Instytutu jak i jego rozwój było w dużej mierze opierał się na dotacjom zaoferowanym już w 1909 roku przez Panią Nadine Sieber-Shumova, bliską współpracowniczkę Marcelego Nenckiego ( ) z Bern i St. Petersburga. Instytut, nazwany imieniem Marcelego Nenckiego, wkrótce stał się przodującym ośrodkiem badawczym w Polsce. W okresie został powiększony o Katedrę Morfologii Doświadczalnej, Biometrii oraz stacje badawcze na półwyspie Helskim, jeziorze Wigry oraz rzece Prypeć. Chociaż Instytut był utworzony na bazie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, przez co formalnie był niezależny od Uniwersytetu Warszawskiego, w rzeczywistości był blisko związany z tą uczelnią, ponieważ większość pracowników Instytutu wywodziła się z grona profesorów i asystentów uniwersyteckich. Ponadto zarówno laboratoria instytutu jak i stacje badawcze były dostępne dla studentów Uniwersytetu. Wybuch II Wojny Światowej przerwał dalszy rozwój Instytutu I zatrzymał jego działalność. Teren Instytutu został częściowo zniszczony w czasie bombardowań Warszawy w sierpniu 1939 roku. Mienie, które przetrwało zostało skonfiskowane albo rozprowadzone podczas okupacji niemieckiej. Jedynie kilka tuzinów książek z 30,000 księgozbioru biblioteki zostało ocalonych przez pracowników Instytutu w czasie pierwszych tygodni okupacji. Jednakże największą stratą dla Instytutu była śmierć kadry naukowej. Wielu pracowników poniosło śmierć podczas wojny, w walce na różnych frontach wojennych, w Powstaniu Warszawskim, oraz jako ofiary terroru Nazistów. Pracownicy Instytutu, którzy pozostali w Warszawie podczas okupacji brali udział w tajnym nauczaniu na uniwersytecie i innych wyższych uczelniach. Natychmiast po wojnie ocaleni pracownicy Instytutu Nenckiego odtworzyli Instytut wybierając Łódź jako tymczasową siedzibę. Początkowo w skład powojennego Instytutu wchodziły trzy departamenty: Biochemii (kierowany przez Włodzimierza Niemierko), Neurofizjologii (kierowany przez Jerzego Konorskiego) oraz Biologii (kierowany Jana Dembowskiego). Jan Dembowski został wybrany na pierwszego Dyrektora Instytutu. W 1952 roku Instytut został włączony do nowoutworzonej Polskiej Akademii Nauk a Profesor Dembowski został pierwszym Przewodniczącym Akademii. W latach departamenty Instytutu były stopniowo przenoszone do Warszawy, do specjalnie w tym celu wybudowanego gmachu. Instytut Nenckiego jest największą w Polsce nie-uniwersytecką instytucją badawczą w dziedzinie biologii. Corocznie w Instytucie odbywa się obrona około 20 prac doktorskich z dziedziny nauk biologicznych. Współpraca z instytutami i organizacjami naukowymi z całego świata umożliwia młodym naukowcom wykonywanie badań w czołowych zagranicznych laboratoriach. Wielu naukowców z zagranicy odwiedza Instytut Nenckiego w celu wygłoszenia wykładów i seminariów, dyskusji wspólnych problemów a czasami do podjęcia pracy badawczej w pracowniach Instytutu. W 1990 roku Instytut Nenckiego został zaproszony do nowoutworzonej o obrębie UNESCO organizacji Global Network for Molecular and Cell Biology (MCBN). Wspólnie z Instytutem Chemii Bioorganicznej z Poznania, który również znalazł się w gronie prestiżowych jednostek naukowych MCBN, Instytut Nenckiego rozpoczął tworzenie polskiej sieci MCBN, do której ponad 50 polskich placówek naukowych deklaruje swoje uczestnictwo. 3

5 Patron Instytutu Marceli Nencki Reprodukcja z NIEMIERKO W., Urodził się w Boczkach (pow. Sieradzki). Początkowo studiował filologię porównawczą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1864 wyjechał na studia do Jeny, a następnie do Berlina, gdzie w 1870 uzyskał doktorat medycyny za rozprawę "Utlenianie związków aromatycznych w organizmie zwierzęcym". W tym samym roku uzyskał doktorat za pracę pt. "Utlenianie ciał aromatycznych w organizmie zwierzęcym". Jeszcze jako student publikował prace z zakresu wytwarzania cukrów w organizmie oraz rezultaty z badań mocznika. W latach pracował w Akademii Przemysłowej pod kierunkiem Adolfa von Baeyera ( ), dzięki któremu został członkiem Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego. W Berlinie zajął się nową dziedziną - biochemią, której pozostał wierny aż do śmierci. W 1872 Nencki przeniósł się do Berna (Szwajcaria), gdzie najpierw pracował jako docent w Instytucie Patologicznym, a następnie wykładał chemię fizjologiczną na wydziale lekarskim miejscowego uniwersytetu. Zorganizował tu Instytut Fizjologii, który zyskał szeroki rozgłos. Zjeżdżali do Nenckiego uczeni z całej Europy. Marceli Nencki zajmował się rozległą problematyką chemii i fizjologii oraz zastosowaniami medycznymi i farmaceutycznymi. Prowadził studia nad biologią chorób wywoływanych przez drobnoustroje (dyfteryt, choler, dżuma zwierzęca). Badając metabolizm bakterii odkrył m.in. bakterie zdolne do życia w atmosferze beztlenowej. Wynalazł nowy środek leczniczy - salol. MARCELI NENCKI ( ) Pionier nowoczesnej biochemii W 1891 przeniósł się do Petersburga, gdzie objął kierownictwo sekcji chemicznej nowo powstałego Instytutu Biologii Doświadczalnej. Wybitnymi dokonaniami Marcelego Nenckiego były prace poświęcone strukturze hemoglobiny i syntezie mocznika. Marceli Nencki pozostawił 111 oryginalnych prac naukowych, głównie z chemii organicznej i fizjologii oraz bakteriologii. Utrzymywał ścisłe kontakty z Polską, publikował wiele po polsku i często odwiedzał kraj. Po raz ostatni był w Polsce na rok przed śmiercią na Zjeździe Przyrodników i Lekarzy w Krakowie. Wygłosił wtedy odczyt, w którym nakreślił z rozmachem program przyszłych badań w zakresie biochemii. Zmarł w Petersburgu. W 1918 r. powstał w Warszawie istniejący do dziś Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. 4

6 III. Władze Instytutu Prof. dr hab. Adam Szewczyk - Dyrektor Instytutu Prof. dr hab. Urszula Sławińska - I wicedyrektor ds. Naukowych Dr hab. Hanna Fabczak, prof. nadzw. - II wicedyrektor ds. Naukowych Organem sprawującym bieżący nadzór nad działalnością Instytutu jest Rada Naukowa Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek Przewodniczący Rady Naukowej Kierownikiem Studium Doktoranckiego jest prof. dr hab. Jolanta Skangiel-Kramska tel. wew. 446, pok.317) 5

7 IV. Organizacje Działające w Instytucie Samorząd Doktorantów, Rada Doktorantów Samorząd Doktorantów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN jest zrzeszeniem doktorantów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Działalność Samorządu opiera się na współpracy z władzami Instytutu. Samorząd funkcjonuje zgodnie Regulaminem Samorządu Doktorantów Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Przewodnicząca Rady Doktorantów (kadencja 2011): Paulina Jedynak Skład Rady: Dorota Gierej, Maciej Czerkies, Andrzej Foik, Marta Mikosz, Justyna Karolczak, Katarzyna Wierzbicka, Kavita Ramji, Katarzyna Żybura-Broda, Michalina Kosiorek oraz Agnieszka Mamińska (Przedstawicielka doktorantów Instytutu nie podlegających poszczególnym zakładom Instytutu) Rada Doktorantów reprezentuje wszystkich członków Samorządu. Posiedzenia Rady są jawne. Gorąco zachęcamy do wychodzenia z własną inicjatywą, przedstawiania swoich pomysłów/wniosków oraz uczestnictwa w organizowanych spotkaniach. Serdecznie zapraszamy. Funkcjonuje również adres pocztowy na który można zgłaszać wszelkie sugestie i pomysły dotyczące doktorantów. Komisja Etyczna Polskie Towarzystwo Biochemiczne (Biuro Zarządu Głównego) Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Polska Towarzystwo Etologiczne 6

8 V. Prawa i obowiązki Doktoranta Stypendium doktoranckie Stypendium doktoranckie przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego zgodnie z postanowieniem Dyrektora Instytutu. Wysokość stypendium jest ustalana przez Radę Naukową Instytutu. Regulamin Studiów Doktoranckich Na podstawie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe /Dz. U. Nr 1 poz. 2 z 13 stycznia 2007 r./, decyzji Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w Instytucie oraz uchwały Rady Naukowej Instytutu z dnia 26 października 2007 r. ustalono regulamin tych studiów dostępny w Załączniku nr 1. Sprawy dydaktyczne, semestralny plan wykładów Informacje dotyczące studiów doktoranckich, plany wykładów, regulamin studiów doktoranckich znajdują się na stronie: i stronie Rady Samorządu Doktorantów: Studia doktoranckie trwają 4 lata. W tym czasie student jest zobowiązany, oprócz aktywnego uczestniczenia w pracy doświadczalnej zakończonej obroną rozprawy doktorskiej, do uczestniczenia w 4 letnim programie naukowym studiów. Program ten zawiera wykłady kursowe i monograficzne. Student uczestniczy także w seminariach organizowanych przez poszczególne Zakłady w Instytucie, a także w konferencjach, sympozjach i warsztatach naukowych organizowanych w kraju i za granicą. Udział doktorantów w pracy naukowej ma odbicie w publikacjach, których zostają współautorami. W sensie prawnym wyniki badań stanowią jednak własność Instytutu, a nie studenta. Doktorant zobowiązany jest ponadto do zaliczenia w formie egzaminu przedmiotu kierunkowego, przedmiotu dodatkowego, języka angielskiego; a także złożenia i obrony pracy doktorskiej w ustalonym terminie. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela p. Ewa Zadykowicz (p. 119, tel. wew. 215). Ważne akty prawne/statuty: - ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96 poz. 619) - ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365, ze zm.) - ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz.595, ze zm.) - statut Polskiej Akademii Nauk - regulamin studiów doktoranckich - statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD) 7

9 VI. CO, GDZIE I JAK? Czyli co po kolei zrobić i do kogo się udać aby sprawnie i w pełni wdrożyć się w nowym miejscu pracy Sprawy administracyjne Po przyjęciu na studia doktoranckie należy udać się do Działu Kadr (pok. 35; tel. wew. 212), gdzie dostaniemy skierowanie do lekarza medycyny pracy. W Dziale Kadr doktorant dostanie kwestionariusz osobowy, druk ubezpieczeniowy oraz obiegówkę, na której trzeba zebrać podpisy m.in. w macierzystej Pracowni, w bibliotece, po odbytym szkoleniu BHP i inne. Szkolenie BHP przeprowadza p. Bogdan Kielak (pok. 010, tel. wew. 275, 285). Oprócz tego po zgłoszeniu się do Administracji (pok. 26; tel. wew. 208) doktorant otrzymuje identyfikator ze zdjęciem. Na nim kodowany jest dostęp do różnych pomieszczeń, m. in. pracowni komputerowej, a także do wind od zewnątrz i wejść bocznych. Dostęp do innych pomieszczeń, takich jak ciemnia fotograficzna, lub pracownia izotopowa, należy uzyskać oddzielnie. W tym celu trzeba zgłosić się do opiekuna, który wystosuje odpowiednią prośbę do Administracji. Dokumenty uprawniające do ulgi Legitymacja słuchacza studiów doktoranckich Aby wyrobić legitymację należy udać się do p. Ewa Zadykowicz (p. 119, tel. wew. 215). Potrzebne jest jedno zdjęcie, koszt legitymacji wynosi 10 zł. Legitymacja uprawnia do: 50% zniżki na przejazdy komunikacją miejską ZTM w Warszawie oraz ulgi na przejazd komunikacją miejską w niektórych miastach Polski. Legitymacja ISIC Aby wyrobić legitymację ISIC należy zgłosić się do Działu Kadr na początku października, wypełnić formularz i dołączyć zdjęcie. Karty sfinansowane przez nasz Instytut potwierdzają status studenta i upoważniają do korzystania ze zniżek we wszystkich krajach świata. Karty wydawane są od września do końca następnego roku. Zapewniają również ubezpieczenie NNW w Polsce i NNW i KL w wielu krajach. 8

10 Opieka medyczna Ubezpieczenie zdrowotne Instytut opłaca za doktorantów składki na ubezpieczenie zdrowotne, czego poświadczeniem jest wystawiany co miesiąc formularz ZUS RMUA/Lista płac z wyszczególnioną składką zdrowotną. Opieka zdrowotna Doktoranci naszego Instytutu objęci są opieką z zakresu medycyny pracy i rehabilitacji w ramach współpracy z UNIQA. Istnieje możliwość odpłatnej opieki zdrowotnej, w tym dostępu do specjalistów i badań diagnostycznych. Adresy placówek współpracujących z UNIQA znajdują się na stronie uniqa_pl/cms/privat/health/health/how_to_use.jsp Szczegółowe informacje znajdują się na stronie intra.nencki.gov.pl/ w zakładce Opieka Medyczna. Telefon alarmowy: Sprawy informatyczne Pracownia informatyczna udostępnia pracownikom Instytutu pokój (dostępny całą dobę) wyposażony w 3 komputery PC, 2 skanery, 4 drukarki laserowe, 2 drukarki atramentowe, oraz zarządza wy pożyczeniami 4 komputerów przenośnych i projektorów multimedialnych. Założenie konta pocztowego Należy udać się do informatyków (pok. 3 i 5 na parterze w prawym skrzydle; tel. wew. 353) i wypełnić formularz. Dzięki temu otrzymuje się konto pocztowe oraz dostęp do sieci Novell dostęp do dysków sieciowych i drukarek. Dostęp do drukarek laserowych można uzyskać udając się do informatyków z identyfikatorem otrzymanym w administracji. Dane kontaktowe (nr pokoju, tel. wew.) każdego pracownika i doktoranta znajdują się na stronie sieci wewnętrznej intra (zakładka Książka telefoniczna). W przypadku braku własnych danych na tej stronie należy zgłosić się do Justyny Osmulskiej tel. wew. 486). Instytutowa sieć wewnętrzna intra Strona wewnętrzna Instytutu znajduje się pod adresem Można na niej znaleźć archiwalne numery Tygodnika Nenckiego, informacje dotyczące Rady Naukowej Instytutu, niezbędne formularze i wnioski do Komisji Etycznej, wewnętrzne numery telefonów do pracowników Instytutu, druki i formularze (m.in. karta urlopowa), dostęp do wielu czasopism naukowych on-line, kalendarze do rezerwacji niektórych urządzeń, np. mikroskopu konfokalnego, kriostatu. Na stronie ftp://intra.nencki.gov.pl znajdują się odnośniki do stron z indeksem Impact Factor, a także uaktualnienia i sterowniki do różnych aplikacji. Listy mailingowe W celu zapisania się na którąś z list mailingowych Instytutu, należy odwiedzić stronę mailman/listinfo i kliknąć na nazwę interesującej listy. Wyświetli się strona z informacjami na temat danej listy. 9

11 VII. Inne Przydatne Informacje Biblioteka Biblioteka znajduje się na parterze w pokoju nr 36 Może z niej korzystać każdy. Doktoranci i pracownicy IBD mają prawo wypożyczyć jednorazowo 30 pozycji na czas nieokreślony. W bibliotece znajduje się także ksero aby z niego skorzystać potrzebny jest kod każda pracownia posiada własny. Istnieje możliwość zamówienia za pośrednictwem biblioteki publikacji niedostępnych poprzez bazę danych biblioteki, a także wypożyczenia książek z innych bibliotek w systemie wypożyczalni międzybibliotecznej. W bibliotece są też drukowane wersje czasopism naukowych niedostępnych on-line. Od 1997 roku Biblioteka jest członkiem Konsorcjum Porozumienia Bibliotek Warszawskich, które wprowadzają biblioteczny system komputerowy Horizon. Ponadto Biblioteka należy do Konsorcjów, które oferują dostęp on-line do czasopism następujących wydawców: Elsevier, Springer Verlag, Wiley-Blackwell oraz baz firmy EBSCO i ISI Web of Knowledge. Obecnie profil księgozbioru oraz specjalizacja zbiorów dotyczą takich dziedzin jak: biologia komórki, biologia molekularna, biochemia, etologia, neurobiologia, psychofizjologia. Działalność dodatkowa - popularyzacja nauki Doktorantów zachęcamy do angażowania się w działalność mającą na celu popularyzację nauki. Instytut Nenckiego od wielu lat uczestniczy w imprezach masowych popularyzujących naukę. Należą do nich: Festiwal Nauki i Piknik Naukowy Polskiego Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Ponadto pracownicy Instytutu mogą brać udział w warsztatach dla nauczycieli, organizowanych razem z BioCentrum Edukacji Naukowej oraz w zajęciach dla stypendystów Funduszu na Rzecz Dzieci. Koordynatorem działań opisanych powyżej jest dr hab. Anna Wasik. Dział Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami zajmuje się głównie: przygotowywaniem i opracowywaniem strategicznych dla Instytutu programów badawczych i inwestycyjnych, w szczególności w ramach programów strukturalnych UE oraz reprezentowaniem Instytutu w konsorcjach naukowych i naukowo-przemysłowych realizujących takie programy; wspomaganiem naukowców w przygotowywaniu wniosków o uzyskanie dofinansowania projektów oraz zapewnieniem kompleksowego monitorowania finansowego i administracyjnego realizowanych w Instytucie projektów; aktywnym informowaniem naukowców o możliwościach uzyskania stypendiów oraz finansowania badań naukowych w ramach programów Unii Europejskiej i innych programów międzynarodowych; przygotowywaniem raportów ze współpracy międzynarodowej Instytutu, jak również sporządzaniu sprawozdań z realizacji poszczególnych projektów, w które zaangażowani są pracownicy Instytutu; ułatwianiem wszystkich formalnych i organizacyjnych aspektów współpracy międzynarodowej, włączając w to programy wymiany międzynarodowej; organizacyjne, prawne i finansowe aspekty pobytu w Instytucie gości z zagranicy jak również podróży pracowników Instytutu za granicę. Kierownik: dr Marcin Szumowski 10

12 Sieć gastronomiczna w okolicy instytutu Oprócz bufetu działającego w naszym Instytucie, w okolicy znajduje się kilka miejsc, gdzie można zaspokoić głód. W budynku Wydziału Chemii (ul. Pasteura 1) znajduje się wydziałowa stołówka, natomiast na Wydziale Biologii (tylne wyjście, ul. Miecznikowa 1) jest nieco bogatsze menu. Na uwagę zasługuje także Bar Wietnamski (popularnie znany jako Wietnamczyk) ul. Banacha. Oprócz powyższych miejsc, na parterze Budynku Instytutu znajduje się automat ze słodyczami oraz automat z kawą. Sport Basen W okolicy Instytutu znajduje się basen Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego dzielnicy Ochota przy ul. Rokosowskiej 10, jest dostępny dla wszystkich. Cena biletu: normalnego 8 zł. pon.- pt., 10 zł. sob./nd./ 45min ulgowego odpowiednio 5 i 6 zł/ 45min Bankomaty Bankomat BZWBK przy banku, przy ulicy Grójeckiej, między Teatrem Och-Teatr i ul. Bitwy Warszawskiej Bankomat PKO S.A. w szpitalu przy ul. Banacha, przy placu Narutowicza Bankomat PKO B.P. w szpitalu przy ul. Banacha, w Hali Banacha Bankomat Euronet w sklepie Opera (róg Grójeckiej i Wawelskiej), w Empiku (róg Grójeckiej i Banacha), w Hali Banacha Bankomat Millennium przy ulicy Grójeckiej, między Teatrem Och-Teatr i ulicą Wawelską Kredyt Obecnie stypendia doktoranckie do dochodu zaliczają tylko niektóre banki. Doktorant ma prawo ubiegać się o przyznanie niskooprocentowanego kredytu studenckiego. Doktoranci mogą przystąpić do kasy zapomogowo-pożyczkowej (KZP). Minimalna comiesięczna składka wynosi 30 zł. Pierwszą pożyczkę można wziąć po trzech miesiącach opłacania składek. Maksymalna wysokość pożyczki jest uzależniona od posiadanego wkładu i wynosi trzykrotność wkładu + stypendium. Pożyczka nie jest oprocentowana. Spłata jest rozłożona na 10 rat, które są potrącane ze stypendium. W momencie rezygnacji z członkostwa w KZP odzyskuje się całkowity wkład. Dodatkowych informacji udziela p. Ewa Leśniczuk z Działu Kadr (pok. 35; tel. wew. 212). Sytuacje Nagłe, Awarie W sytuacjach awaryjnych, przypadkach i zdarzeniach nagłych, w których nie wiadomo do kogo się zwrócić proszę zawiadomić: Portiernię w budynku głównym: tel.: , wew. -2oo, lub Portiernię zewnętrzną tel.: , wew Osoby pracujące w Portierni będą wiedziały z kim się skontaktować i co zrobić. Jeżeli zostajesz w Instytucie po godz. 22 powiadom osobę na portierni. 11

13 Mapa Kampusu Ochota BioCentrum Ochota 1. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 2. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 3. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN 4. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 5. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Medycznej im. M. Nałęcza PAN 6. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawski Uniwersytet Medyczny 7. Wydział Farmacji 8. Szpital Kliniczny 9. Rektorat i Centrum Dydaktyczne Uniwersytet Warszawski 10. Wydział Chemii 11. Wydział Biologii 12. Laboratorium Ciężkich Jonów 13. Wydział Geofizyki 14. Wydział Geologii 15. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 16. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego CS Centrum Sportowe SD Akademiki 17. Szpital Onkologiczny Przygotowanie tekstu: Samorząd Doktoranów; Skład, projekt graficzny: Justyna Osmulska 12

14 Załącznik 1 Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie Na podstawie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe /Dz. U. Nr 1 poz. 2 z 13 stycznia 2007 r./, decyzji Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w Instytucie oraz uchwały Rady Naukowej Instytutu z dnia 26 października 2007 r. ustala się następujący regulamin tych studiów. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Studia doktoranckie w zakresie wybranych działów biologii prowadzi Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie zwany dalej Instytutem. 2. Studia doktoranckie tworzy Dyrektor Instytutu. 3. Studia prowadzone są jako studia dzienne (stacjonarne). 4. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Rada Naukowa Instytutu. 5. Rada Naukowa powołuje Komisję Rekrutacyjną. 6. Studiami doktoranckimi kieruje Kierownik Studiów Doktoranckich, powołany przez Dyrektora Instytutu, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową. 7. Program i regulamin Studiów Doktoranckich uchwalony przez Radę Naukową zatwierdza Dyrektor Instytutu. 8. Studia doktoranckie trwają 4 lata. 9. Wyniki badań naukowych prowadzonych przez uczestnika studiów stanowić będą własność placówki. II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 2 1. Warunki i tryb rekrutacji oraz zasady powołania Komisji Rekrutacyjnej uchwala Rada Naukowa Instytutu. 2. Przebieg procesu naboru doktorantów przedstawia załącznik 1 niniejszego regulaminu. 3. Do Studiów Doktoranckich może być dopuszczona osoba, która: a/ odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe /Dz. U. Nr 1 poz. 2 z 13 stycznia 2007 r./, w paragrafie 3 ust.1 pkt.1, a więc posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny, b/ uzyskała zgodę przyszłego opiekuna naukowego na podjęcie opieki naukowej nad jej pracą, c/ przedstawiła wstępny projekt badawczy uzgodniony z przyszłym opiekunem naukowym 13

15 d/ odbyła rozmowę/egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Rekrutacyjną. e/ do studiów mogą być także dopuszczeni kandydaci oddelegowani przez inne instytucje lub stypendyści krajowi i zagraniczni finansowani ze środków obcych. Osoby te podlegają uproszczonej procedurze rekrutacyjnej, którą każdorazowo określi Komisja Rekrutacyjna. 4. O przyjęciu na studia doktoranckie decyduje Dyrektor Instytutu na wniosek Kierownika Studiów Doktoranckich, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego Dyrektor Instytutu przedłuża czteroletni okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach. 2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu może przedłużyć nie więcej niż o jeden rok okres odbywania studiów doktoranckich w przypadku: a) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy, b) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, c) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności, d) prowadzenia długotrwałych badań naukowych 4 1. Stypendium doktoranckie przyznaje Dyrektor Instytutu na wniosek Kierownika Studiów Doktoranckich na okres 12 miesięcy. 2. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane uczestnikowi studiów doktoranckich, który został zakwalifikowany w postępowaniu rekrutacyjnym. 3. Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane uczestnikowi studiów doktoranckich, który w roku poprzedzającym przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i złożył sprawozdanie na forum macierzystego Zakładu. 4. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Dyrektor Instytutu może przyznać stypendium doktoranckie na ten okres. 5. W przypadku skreślenia uczestnika studiów doktoranckich z listy uczestników tych studiów zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna Uczestnikowi studiów doktoranckich otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończy studia (obrona pracy doktorskiej) w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej może zostać wypłacona nagroda w wysokości nie wyższej niż wynikająca z iloczynu kwoty otrzymywanego miesięcznego stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy. 2. Decyzję w sprawie wypłaty nagrody, o której mowa w ust. 1, podejmuje Dyrektor na wniosek Kierownika Studiów Doktoranckich. 14

16 7 1. Do podstawowych obowiązków uczestnika studiów należy realizacja programu studiów doktoranckich, a w szczególności: a/ systematyczna praca naukowa pod kierunkiem opiekuna naukowego zmierzająca do opracowania rozprawy doktorskiej, b/ uczestniczenie w zajęciach objętych programem studiów, w tym wysłuchanie i zdanie egzaminów z minimum czterech wykładów semestralnych ustalonych przez Kierownika Studiów w porozumieniu z opiekunem naukowym, c/ udział w zebraniach naukowych wskazanych przez opiekuna naukowego, d/ udział w zajęciach koordynowanych przez Kierownika Studiów oraz udział w seminariach zakładowych i seminariach instytutowych, e/ przedstawienie corocznych sprawozdań w postaci zwięzłego omówienia wyników prowadzonych przez niego badań naukowych. 2. Otwarcie przewodu doktorskiego dla uczestnika studiów powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 roku trwania studiów Kierownik Studiów: a/ organizuje cykle wykładów, których zakres zatwierdza Rada Naukowa, b/ współorganizuje egzaminy objęte programem studiów, c/ utrzymuje bezpośredni kontakt z uczestnikami studiów oraz ich opiekunami naukowymi w sprawach dotyczących realizacji programu studiów. d/ monitoruje postępy naukowe doktorantów e/ konsultuje się z Radą Samorządu Doktorantów 2. Opiekun Naukowy: a/ kieruje pracą doktoranta, b/ udziela pomocy uczestnikowi studiów w jego pracy naukowej, c/ dokonuje, w każdym semestrze oceny postępów w pracy naukowej uczestnika studiów doktoranckich, a po zakończeniu każdego roku tych studiów przedstawia ją pisemnie Prezydium Rady Naukowej Instytutu, d/ na prośbę Kierownika Studiów zobowiązany jest do czynnego udziału, w charakterze wykładowcy w cyklach wykładów organizowanych przez studia doktoranckie Uczestników studiów doktoranckich obowiązują przepisy i zarządzenia Dyrekcji Instytutu dotyczące pracowników Instytutu z wyjątkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. 15

17 2. Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich otrzymują stypendium w wysokości określonej przez Dyrektora Instytutu 3. Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo d a/przerwy w zajęciach w wymiarze 8 tygodni w ciągu roku, zgodnie z ustaleniami określonymi w programie studiów, b/świadczeń w publicznych zakładach opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla pracowników Instytutu, c/niepracujący małżonkowie oraz dzieci uczestników studiów mogą korzystać ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla członków rodzin pracowników Z wnioskiem o przedłużenie studiów zgodnie z ustaleniami określonymi w par. 3 pkt. 2 występuje do Dyrektora Instytutu zainteresowany doktorant na podstawie podania zaopiniowanego przez Opiekuna Naukowego i Kierownika Studium. 2. a/ Uczestnik studiów nie wykazujący w toku studiów właściwego do nich przygotowania lub uzdolnień, nie czyniący wymaganych postępów w pracy naukowej lub nie wypełniający obowiązków wynikających z programu studiów i regulaminu organizacyjnego, może być na wniosek opiekuna naukowego skreślony z listy uczestników studiów. b/ O skreśleniu uczestnika orzeka Dyrektor Instytutu, po zapoznaniu się z opinią Opiekuna Naukowego i Kierownika Studiów oraz przedstawiciela Rady Samorządu Doktorantów. c/. Od powyższej decyzji doktorant może w ciągu 14 dni odwołać się do Prezydium Rady Naukowej Instytutu. d/. Ostateczną decyzję o skreśleniu z listy uczestników Studium Doktoranckiego podejmuje Dyrektor Instytutu po uwzględnieniu opinii Prezydium Rady Naukowej. III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nie objętych ustaleniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie podane na wstępie przepisy rozporządzenia Ministra rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. 2. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania. Warszawa, 26 października 2007 r. 16

Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. 1. Podstawa prawna

Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. 1. Podstawa prawna Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. pt.: Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 1. Studia doktoranckie przy Instytucie Farmakologii PAN( IF PAN) w Krakowie przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK dyscyplina: GEOFIZYKA Zasady ogólne: 1. Studia doktoranckie, zwane dalej "Studiami" działają na podstawie: a.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1. PODSTAWA PRAWNA Studia doktoranckie w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN 1. Studium Doktoranckie w IMP PAN zostało powołane przez Dyrektora IMP PAN na wniosek Rady Naukowej IMP PAN. 2. W IMP PAN prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich. Techniki informacyjne - teoria i zastosowania

Regulamin studiów doktoranckich. Techniki informacyjne - teoria i zastosowania Regulamin studiów doktoranckich Techniki informacyjne - teoria i zastosowania będących kontynuacją studiów Informatyka w zarządzaniu i finansach prowadzonych w Instytucie Badań Systemowych PAN Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -77/14 Zarządzenie Nr 39/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnego Studium Doktoranckiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnego Studium Doktoranckiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnego Studium Doktoranckiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN

Regulamin Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN Regulamin Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN I. Podstawy prawne Międzynarodowe Studium Doktoranckie w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN zostało utworzone i działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 406/2015 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Stypendia doktoranckie finansowane

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 23/2011 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 12 listopada 2013 r. Tekst jednolity

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 12 listopada 2013 r. Tekst jednolity REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 12 listopada 2013 r. Tekst jednolity I. Zasady organizacji i funkcjonowania Studiów Doktoranckich Studia Doktoranckie prowadzone są przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 76/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania go i zwiększania

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk Studia Doktoranckie w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN przygotowują do uzyskania

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi 1 Regulamin niestacjonarnych studiów doktoranckich h i s t o r i i n a u k i i k u l t u r y Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Podstawy prawne, kierownictwo,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku

Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Sztuki PAN w Warszawie

Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Sztuki PAN w Warszawie Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Sztuki PAN w Warszawie WERSJA ZNOWELIZOWANA ZGODNIE Z DECYZJĄ RADY NAUKOWEJ IS PAN W DNIU 28.10.2010 (dotyczy paragr. 7) Podstawa prawna: Ustawa o Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

3. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta: a) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla

3. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta: a) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla Regulamin przyznawania i wypłaty stypendiów doktoranckich doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN Podstawa prawna: art. 200

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 49 Rektora PK z dnia 6 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 1 1. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. wraz z zm. ZR 36/2013 z 8.07.2013, zm.02.07.2014 ZR 26/2014, zm.zr 29/2014 z 01.09.2014 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Przepisy ogólne 1. Studia Doktoranckie mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr naukowych. 2. Zasady prowadzenia Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora PŚk Nr 58/12 z dnia 29 sierpnia 2012 (Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 50/15 z dnia 15 czerwca 2015r. ) R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r.) I. Tworzenie i organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r. oraz uchwałą Senatu KUL 715/II/14

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich. Przepisy ogólne

Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich. Przepisy ogólne Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi Stacjonarne i Zaoczne Studia Doktoranckie zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik do zarządzenia nr 94 Rektora z dnia 5 lipca 2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1 Ilekroć w treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr R-0161/97/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Akademii im.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/4/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr 000-6/4/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku Uchwała Nr 000-6/4/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: 1) zmiany uchwały Senatu Nr 000-4/10/2009 z dnia 28 maja 2009 r. dotyczącej regulaminu

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Pałac Staszica, Nowy Świat 72 00-330 Warszawa tel. (0 22) 657 27 07, fax. (0 22) 826 72 54 e-mail: inepan@inepan.waw.pl Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Załącznik nr 1 Zarządzenia nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO Niniejszy regulamin został opracowany zgodnie z art. 200 ustawy -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2016

Zarządzenie Nr 89/2016 Zarządzenie Nr 89/2016 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 05 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 kwietnia 2006 r. Nr 6/IV/2006 ze zmianami z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie studiów doktoranckich Regulamin studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu I. Postanowienie Ogólne 1 Podstawę prawną działania studiów doktoranckich ustala się na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Postanowienia ogólne 1 1. Uczestnicy stacjonarnych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), zwani

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu załącznik do zarządzenia nr 54/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2014

Zarządzenie Nr 39/2014 Zarządzenie Nr 39/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu

R e g u l a m i n stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu R e g u l a m i n stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu Regulamin opracowany jest na podstawie art.196 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70. z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 70. z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 70 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Naukowej nr 4/270/2015, z dnia 2.03.2015 r. Tekst jednolity Regulaminu MSD dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie po 31 października 2014 r. Regulamin Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora PŚk Nr 24/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r. R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ZWIĘKSZENIA WYSOKOŚCI STYPENDIÓW DOKTORANCKICH Z DOTACJI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 października 2012 r.

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 października 2012 r. Zarządzenie nr 89/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Rozdział 1 Przepisy ogólne Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Wydziały Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDIUM MEDYCYNY MOLEKULARNEJ tekst jednolity waŝny od 24.04.2012 r.

STATUT STUDIUM MEDYCYNY MOLEKULARNEJ tekst jednolity waŝny od 24.04.2012 r. STATUT STUDIUM MEDYCYNY MOLEKULARNEJ tekst jednolity waŝny od 24.04.2012 r. 1 ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 1. Studium Medycyny Molekularnej (SMM) zwane dalej Studium jest jednostką naukowo-dydaktyczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk Przepisy ogólne 1 1. Instytut Fizyki PAN (IF PAN) prowadzi stacjonarne, dzienne, bezpłatne Międzynarodowe Studia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/10/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. (tekst jednolity) Spis treści

REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. (tekst jednolity) Spis treści Załącznik do Uchwały Senatu nr 44/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (tekst jednolity) Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN Studiów Doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN Studiów Doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk I. Podstawy funkcjonowania Studiów Doktoranckich 1 1. Studia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Uniwersytet w Białymstoku prowadzi studia doktoranckie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 2. Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

2 Realizację postanowień niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr i Rozwoju Uczelni.

2 Realizację postanowień niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr i Rozwoju Uczelni. DOP-0212-71/2012 Poznań, 5 czerwca 2012 roku Zarządzenie nr 71/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w INSTYTUCIE ROZRODU ZWIERZĄT i BADAŃ śywności POLSKIEJ AKADEMII NAUK w OLSZTYNIE PRZEPISY OGÓLNE 1 W Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań śywności prowadzi się

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 29/12 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich Regulamin studiów doktoranckich SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA III. ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH IV. ZALICZENIE SEMESTRU STUDIÓW DOKTORANCKICH V. URLOPY VI. OPIEKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich. w Uniwersytecie Śląskim

Regulamin studiów doktoranckich. w Uniwersytecie Śląskim Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim 1. Ilekroć w treści regulaminu jest mowa o: 1 1. doktorancie rozumie się przez to uczestnika studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /11. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR /11. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR 0000-71/11 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Senat Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2015

Zarządzenie Nr 20/2015 Zarządzenie Nr 20/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków oraz przyjęcia Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Decyzję o powołaniu Podyplomowego Studium Teologii podejmuje Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wniosek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 12/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. I Przepisy ogólne

Załącznik do Uchwały nr 12/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały nr 12/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. I Przepisy ogólne 1 1. Studia doktoranckie w, zwanej dalej Ignatianum, w zakresie wybranych dyscyplin naukowych, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1 Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej Kryteria oceny uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym będące podstawą do tworzenia listy rankingowej przy przyznawaniu stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do zarządzenia Rektora nr 29 z dnia 27 czerwca 2014 r. Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w trybie postępowania kwalifikacyjnego.

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w trybie postępowania kwalifikacyjnego. UCHWAŁA NR 36/2010 SENATU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne w rozporządzeniu MNiSW z 13 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 558)

Podstawy prawne w rozporządzeniu MNiSW z 13 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 558) Stypendia doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego w obliczu zmian prawnych i przemian na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rola samorządu doktorantów dr Konrad Ziółkowski Podstawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 314/2014 Rektora PB REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

Załącznik do Zarządzenia Nr 314/2014 Rektora PB REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 314/2014 Rektora PB REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Doktorant może ubiegać się o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO NAUK PRZYRODNICZYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO NAUK PRZYRODNICZYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE 1 REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO NAUK PRZYRODNICZYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE (International Doctoral Studies of the Natural Sciences of the Polish Academy of Sciences in Cracow)

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM. Dział I. PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM. Dział I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM. Dział I. PRZEPISY OGÓLNE 1. 1. Studia trzeciego stopnia studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo

Bardziej szczegółowo