Spis treści. Contents. Raport roczny 2004 / Annual Report List Prezesa 2 From the President

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Contents. Raport roczny 2004 / Annual Report 2004. List Prezesa 2 From the President"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2004 Annual Report 2004

2 Spis treści Contents List Prezesa 2 From the President Rynek hotelowo-turystyczny w Polsce 24 Hotel and Tourist Market in Poland Zarząd i Rada Nadzorcza 4 Management Board and Supervisory Board Wyniki operacyjne Grupy Orbis 29 Orbis Group Operating Results Ważne daty Orbisu 5 Orbis Milestones Wyniki operacyjne Grupy Hotelowej Orbis 31 Orbis Hotel Group Operating Results Akcjonariat 6 Shareholders Orbis na giełdzie 7 Orbis on the Stock Market Inwestycje w Grupie Orbis 32 Investments in Orbis Group Hotele Orbis SA w markach Accor 33 Orbis SA Hotels under Accor Brands 1 Grupa Orbis: fakty i liczby 8 Orbis Group: Facts and Figures Organizacja sprzedaży 34 Sales Organization Struktura Grupy Orbis 10 Structure of the Orbis Group Inwestycje IT 37 IT Investments Grupa Hotelowa Orbis 12 Orbis Hotel Group Promocja i reklama 38 Promotion and Advertising Orbis jako partner społeczny i publiczny 15 Orbis as a Social and Public Partner Szkolenia pracowników 39 Employee Training Nowa strategia Grupy Hotelowej Orbis 16 New Strategy of the Orbis Hotel Group Wyniki finansowe i opinie biegłego rewidenta 40 Financial Results and Auditor s Opinions Marki hotelowe 18 Hotel Brands Lista teleadresowa hoteli 56 Hotels Directory Orbis Travel, Orbis Transport, Orbis Casino 22 Orbis Travel, Orbis Transport, Orbis Casino

3 List Prezesa Drugą połowę roku poświęciliśmy na intensywne przygotowania nowej strategii Grupy Hotelowej Orbis na lata W ramach projektu przedsiębiorstwa Orbis firma XXI wieku przygotowaliśmy rozwiązania dla wszystkich obszarów działalności Spółki. Nowa strategia zaprezentowana w marcu 2005 roku opiera się na szeroko zakrojonym programie rozwoju hoteli ekonomicznych poprzez z jednej strony wprowadzenie sieci hoteli Etap do Polski oraz z drugiej strony rozbudowę sieci Ibis. Ponadto Orbis będzie kontynuował modernizację ważnych dla spółki, już istniejących, obiektów. W nadchodzącym czasie przeprowadzimy także reorganizację, w wyniku której zmienią się zasady funkcjonowania działów w hotelach 2 Szanowni Państwo, W roku 2004 ciężko pracowaliśmy, aby zadowolić naszych Klientów, Pracowników i Akcjonariuszy. Z radością stwierdzamy, że był to dla Spółki udany rok również pod względem osiągniętych wyników. Pomimo niezwykle silnej konkurencji, szczególnie dotkliwej na rynku warszawskim, oraz silnego kursu złotówki do euro w drugiej połowie roku, sprzedaż usług hotelowych Orbis SA pozostała na tym samym poziomie co w roku poprzednim. Dzięki wzrostowi gospodarczemu w Polsce i jej przystąpieniu do Unii Europejskiej, a także naszym działaniom sprzedażowym udało nam się zwiększyć frekwencję w naszych hotelach w stopniu rekompensującym spadek średniej ceny za pokój. Jednocześnie możemy pochwalić się sukcesem, przedstawiając wyniki naszej spółki zależnej Hekon-Hotele Ekonomiczne, która ma za sobą pierwszy pełen rok działania w grupie Orbis rok, w którym wzrost wyniku netto tej spółki o 80% daje ogromną satysfakcję wszystkim Pracownikom, zwłaszcza z uwagi na fakt, że znajduje potwierdzenie w satysfakcji klienta oraz wiodącej pozycji pod względem rentowności. Z dużym zadowoleniem odnotowaliśmy również znaczny wzrost wyników Orbis Transport. Także spółka Orbis Travel osiągnęła wyniki na satysfakcjonującym poziomie. W 2004 roku dużo uwagi poświęciliśmy rozwojowi systemu sprzedaży, którego integralną częścią jest uruchomiony w czerwcu system rezerwacji pokoi hotelowych OrbisOnLine z jego specjalnymi narzędziami rezerwacyjnymi dla klientów korporacyjnych i indywidualnych. Sprzedaż usług hotelowych przez Internet staje się coraz ważniejszym kanałem dystrybucji, a osiągane przez nas wyniki dobrze rokują na przyszłość. W naszej pracy jesteśmy wspierani przez inwestora strategicznego spółki, Accor, trzecią grupę hotelowo-turystyczną świata. 34 hotele należące do Grupy Hotelowej Orbis działają już pod markami Accor: Sofitel, Novotel, Mercure i Ibis, a w miarę postępu programu modernizacji i budowy nowych obiektów dołączą do nich kolejne hotele. i w biurze zarządu, co istotnie usprawni pracę w całej Spółce. Chcemy być bliżej Klienta oraz koncentrować się na świadczonych mu usługach. Nowa strategia odzwierciedla dynamizm i nowoczesność w Grupie Orbis, czego symbolem stanie się również nowe logo korporacyjne Spółki. Konsekwentnie, trzeci raz z rzędu, podzieliliśmy się naszym wynikiem z Akcjonariuszami. Spółka przeznaczyła na dywidendę ponad 35% zysku netto za rok 2003, utrzymując tym samym poziom wypłat z lat ubiegłych. Specjalne podziękowania kieruję do Pracowników Spółki, których codzienna praca jest podstawą sukcesów Grupy Hotelowej Orbis. Wierzę, że nasza wspólna praca przyniesie wszystkim korzyści w nadchodzących latach. Pragnę także podziękować wszystkim Akcjonariuszom za zaufanie do naszej Spółki. Gorące podziękowania adresuję do naszych Klientów, których wizyty w naszych hotelach są źródłem naszych sukcesów i wyrazem uznania dla naszej pracy. Przed nami stoi ogromne wyzwanie: w 2009 roku będziemy oferować naszym Klientom około 13,5 tys. pokoi w 82 hotelach, nowych lub całkowicie zmodernizowanych, we wszystkich segmentach rynku, zajmując wiodącą pozycję na rynku hoteli ekonomicznych. Zapewniam Państwa, że realizacja nowej strategii przyczyni się do istotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży połączonego ze wzrostem rentowności operacyjnej, a budowane przez nas hotele wypełnią mapę hotelową Polski, na której każdy Klient znajdzie hotel odpowiadający swoim potrzebom za odpowiednią cenę. Liczę na Państwa wsparcie w realizowaniu naszych planów, życząc częstego korzystania z naszych hoteli w Polsce i na Litwie. Jean-Philippe Savoye Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

4 From the President Ladies and Gentlemen, The year 2004 was one in which we worked tirelessly to satisfy our Clients. Employees and Shareholders. We are pleased to announce that it was also a rewarding year for the Company in terms of its results. Despite exceptionally fierce competition, which has been particulary intense on the Warsaw market, and a strong rate of exchange of the Polish Zloty against the Euro prevailing in the second half of the year, the sale of hotel rooms in Orbis SA remained at the same level as in the previous year. Thanks to economic growth in Poland and the country s accession to the European Union as well as our active sales efforts, we have managed to improve the occupancy rate in our hotels to a degree that compensated for the decline in the average daily rate per room. At the same time, the results reported by our subsidiary Hekon-Hotele Ekonomiczne were a success. This was the company s first full year of operations as part of the Orbis Group. The increase in Hekon s net result by 80% during the year is a source of great satisfaction for all our Emplyees, particulary as it was confirmed by customer satisfaction and leadership in profitability. With great contentment we have noted a major improvement in the results reported by Orbis Transport. Furthermore, the results generated by Orbis Travel have been satisfactory as well. In 2004 we have devoted much attention to developing the sales system. The OrbisOnLine hotel room reservation system with special reservation tools for corporate as well as private customers launched in June is an integral part of the sales system. The sale of hotel services via the Internet is gaining in importance as a distribution channel and the results we have attained hold promise for good future development. We are supported in our efforts by our Company s strategic investor Accor, the third largest hotel and tourist service group worldwide. 34 hotels belonging to the Orbis Hotel Group already operate under Accor brands such as Sofitel, Novotel, Mercure and Ibis, while successive hotels are to join depending on the progress of hotels modernization or construction. In the second half of the year, we directed our energy to the preparation of a new strategy for the Orbis Hotel Group for the years Plans for all the areas of the Company s activity have been developed within the framework of Orbis 21 st Century Organization progressive scheme. The new strategy presented in March 2005 is based on a far-reaching program of developing economy hotels, on the one hand, by introducing the Etap hotel network to the Polish market and, on the other hand, by further expansion of the Ibis network. Additionally, Orbis will continue the modernization of its most important assets. The Company is also preparing for the reorganization by which it will alter the rules governing functioning of departments in hotels and in the Head Office, which will greatly streamline operations throughout the entire Company. We are seeking to develop closer ties with our Clients and become more customer service focussed. The new strategy reflects dynamism and progressiveness of the Orbis Group, which will be also embodied in the new logo of the Company. For the third year in a row, we have been unfailing in sharing our profits with our Shareholders. The Company allocated more than 35% of its net profits generated in 2003 for dividend, thus maintaining past years levels of dividend distribution. Special thanks are addressed to the Employees of the Company, whose daily work is the foundation for the Orbis Hotel Group success. I believe that our common efforts will bring all of us benefits in the forthcoming years. I would like to express my appreciation to all Shareholders for their trust in our Company. I would like to convey my heartfelt gratitude to our Clients, whose visits to our hotels are the source of our successes and an expression of their appreciation for our efforts. We are facing a great challenge. In 2009, we will offer to our Clients approximately 13,500 rooms in 82 new or fully modernized hotels in all market segments, and enjoy a leading position in the market of economy hotels. I assure you that implementation of the new strategy will contribute to significant growth of sales revenues in addition to increased operating profitability. The hotels that we build will fill the map of Poland s hotel market, whereupon each Client will be able to find a hotel to match his needs at a price that is viewed as value-for-money. Wishing you frequent stays in our hotels in Poland and Lithuania I hope to secure your support in the accomplishment of our goals. Jean-Philippe Savoye President and CEO 3

5 Zarząd Management Board Rada Nadzorcza Supervisory Board Zarząd V kadencji funkcjonował w 2004 roku w następującym składzie: In 2004, the Management Board of the V term was composed of the following members: Rada Nadzorcza V kadencji obradowała do dnia 23 czerwca 2004 roku w następującym składzie: The Supervisory Board of the V term presided until June 23, 2004 and was composed of: 4 Jean Philippe Savoye Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny (od roku) President of the Management Board & CEO (as from June 23, 2004) Maciej Olaf Grelowski Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny (do roku) President of the Management Board (until June 23, 2004) Krzysztof Andrzej Gerula Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Senior Vice-President of the Management Board Andrzej Bobola Szułdrzyński Wiceprezes Zarządu Vice-President of the Management Board Ireneusz Andrzej Węgłowski Wiceprezes Zarządu Vice-President of the Management Board Claude Moscheni (Przewodniczący od dnia 10 maja 2004 roku) (Chairman as from May 10, 2004) Jean Philippe Savoye (Przewodniczący do dnia 10 maja 2004 roku) (Chairman until May 10, 2004) Eli Alroy Wojciech Ciesielski Sabina Czepielinda Wanda Dutkowska Michael Harvey Janusz Rożdżyński Andrzej Saja Christopher Voutsinas W dniu 23 czerwca 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą Orbis SA VI kadencji w następującym składzie: On June 23, 2004, the General Meeting of Share holders appointed the Supervisory Board of Orbis SA of the VI term, composed of the following members: Yannick Rouvrais Członek Zarządu Member of the Management Board Alain Billy Członek Zarządu Member of the Management Board Claude Moscheni (Przewodniczący) (Chairman) Erez Boniel Sabina Czepielinda Paweł Dębowski Michael Flaxman Christophe Guillemot Michael Harvey Andrzej Przytuła Janusz Rożdżyński Denys Sappey (od dnia roku) (as from August 3, 2004) Christopher Voutsinas (do dnia roku) (until August 3, 2004)

6 Ważne daty Orbisu 1920 Powstaje Polskie Biuro Podróży Orbis we Lwowie 1930 Orbis jest w dziesiątce najlepszych biur podróży na świecie 1933 Siedziba biura zostaje przeniesiona do Warszawy 1939 Orbis zatrudnia 500 osób i dysponuje 155 oddziałami, w kraju i za granicą, oraz 4 hotelami 1947 Orbis zostaje przekształcony w Przedsiębiorstwo Państwowe Orbis, które rozpoczyna rozbudowę krajowej sieci hotelowej oraz świadczy usługi podróżnicze i transportowe 1990 Sieć hoteli Orbis obejmuje 53 hotele w Polsce 1991 Orbis zostaje przekształcony w jednoosobową spółkę skarbu państwa 1993 Rozpoczyna się program restrukturyzacji spółki. Wyodrębnione zostają spółki: Polskie Biuro Podróży Orbis Travel oraz Orbis Transport 1997 Orbis zajmuje 47 miejsce w rankingu sieci hotelarskich na świecie. Akcje spółki debiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2000 Accor zostaje inwestorem strategicznym Orbis. Spółki podpisują Generalną Umowę Franchisingową 2003 Orbis przejmuje inwestycje hotelowe Accor w Polsce 2005 Nowa strategia Grupy Hotelowej Orbis zostaje ogłoszona w marcu Orbis Milestones 1920 The travel office Polskie Biuro Podróży Orbis is incorporated in Lvov 1930 Orbis ranks amongst the top ten travel offices worldwide 1933 Corporate headquarters moved to Warsaw 1939 Orbis employs 500 staff, has 155 branches in the country and abroad and owns four hotels 1947 Orbis is transformed into the state-owned enterprise Przedsiębiorstwo Państwowe Orbis, initiating the expansion of the national hotel network and the rendering of travel and transport services 1990 The network of Orbis hotels encompasses 53 hotels in Poland 1991 Orbis undergoes transformation into a State Treasury owned joint stock company 1993 The corporate restructuring programme is launched and two companies are spun off: Polskie Biuro Podróży Orbis Travel and Orbis Transport 1997 Orbis ranks 47 in the worldwide ranking of hotel networks. Its shares are floated on the Warsaw Stock Exchange 2000 Accor becomes Orbis strategic investor. The companies enter into a General Franchise Agreement 2003 Orbis takes over Accor s hotel portfolio in Poland 2005 The new strategy for Orbis Hotel Group is published in March 5

7 Akcjonariat Shareholders Inwestorem strategicznym spółki jest Accor, trzecia grupa hotelowa na świecie. W gronie akcjonariuszy Orbis SA znajdują się także inwestorzy instytucjonalni z kraju i zagranicy, w tym fundusze inwestycyjne, banki, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, a także inwestorzy indywidualni. Orbis has a strategic investor, Accor the third largest hotel group worldwide. Orbis SA shareholders include institutional investors from Poland and abroad including investment funds, banks, pension funds, insurance companies as well as individual investors. Stan na dzień 31 grudnia 2004 roku/as at December 31, ,9% 5% 5,1% 48,4% Accor SA GTC ING Nationale Nederlanden Polska OFE Commercial Union 6 35,6% Free Float/Pozostali akcjonariusze

8 Orbis na giełdzie Orbis on the Stock Market Akcje Orbis SA notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i wchodzą w skład indeksu WIG-20. Prowadzony jest również sponsorowany program GDR-ów. W 2004 roku kurs akcji spółki znajdował się w przedziale 20,70 28,70 zł. Średni dzienny obrót akcjami Orbisu w 2004 roku wyniósł sztuki. The Orbis SA shares are listed on the Warsaw Stock Exchange and are quoted on the WIG 20 index. In addition there is a Company sponsored GDR programme. In 2004, the Company s share price fluctuated between zł. The average daily trading volume in Orbis shares equalled 68,684 shares in Spółka trzeci raz w historii wypłaciła akcjonariuszom dywidendę. Na jedną akcję, tak jak w roku poprzednim, przypadło 0,34 zł. Orbis SA przeznaczył na ten cel ok. 15,6 mln zł tj. 35% wyniku netto za 2003 r. Kontynuując politykę wypłaty dywidendy, utrzymano poziom wypłacanej sumy w przedziale 30-50% zysku netto. Spółka złożyła oświadczenie dotyczące ładu korporacyjnego, które dostępne jest na stronach internetowych spółki For the third time in its history, the Company paid out a dividend to its shareholders. As in the previous year, Orbis SA paid 0.34 zł per share and allocated approx million zł for that purpose, i.e. 35% of the net result generated in The Company s policy for dividend payment has been maintained. The dividend payment continued to be within the range of 30-50% of net profit. The Company submitted a corporate governance statement, which is available on the Company s website 7

9 Grupa Orbis Orbis Group Rok 2004 Fakty Year 2004 Facts The new strategy for the Orbis Hotel Group announced in March 2005 was developed within the framework of the Orbis- 21 st Century Organization project during the second half of All companies of the Group reported increased sales revenues and EBITDA. 8 Nowa strategia Grupy Hotelowej Orbis, ogłoszona w marcu 2005 roku, przygotowana została w ramach projektu przedsiębiorstwa Orbis firma XXI wieku w drugiej połowie 2004 roku. Wszystkie spółki Grupy odnotowały poprawę przychodów ze sprzedaży i EBITDA. Rok 2004 był pierwszym pełnym rokiem działania spółki Hekon-Hotele Ekonomiczne w Grupie Orbis. Hekon odnotował w tym okresie 80% wzrost zysku netto w porównaniu z 2003 rokiem. Orbis SA w czerwcu 2004 roku uruchomił system rezerwacji hotelowych OrbisOnLine jedyny w Polsce system pozwalający rezerwować pokoje w czasie rzeczywistym. Do końca 2004 roku za jego pośrednictwem sprzedano pokojonocy. Orbis Travel rozwinął nową markę Travel Time, która zawiera ofertę tanich, czarterowych wyjazdów zagranicznych. Sprzedaż tych wycieczek wzrosła o 80% w porównaniu z 2003 rokiem was the first full year of Hekon-Hotele Ekonomiczne operations as part of the Orbis Group. During that period, Hekon reported growth of its net profit by 80% as compared to In June 2004 Orbis launched the OrbisOnLine hotel reservation system, the only online room reservation system in Poland. 31,500 rooms were sold in Orbis Travel strenghtened its new Travel Time brand offering more budget international charter travel. Sales of these trips rose by 80% versus Through investing in vehicles, developing its sales network and acquiring regional bus companies, Orbis Transport reinforced its leading position in its business segments. Orbis Transport, dokonując inwestycji w środki transportu, rozwój sieci sprzedaży, a także kupując regionalne przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej, umocnił swoją pozycję w segmentach prowadzonej działalności.

10 Rok 2004 Liczby Grupa Orbis 942,6 mln zł 63,8 mln zł 163,0 mln zł 49,7 mln zł Hotele ,9% 200 zł 93,8 zł Turystyka Transport przychody ze sprzedaży zysk z działalności operacyjnej (EBIT) zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) zysk netto pokojonoce sprzedane przez Grupę Hotelową Orbis frekwencja średnia cena za pokój (ADR) przychód na jeden dostępny pokój (RevPAR) osób skorzystało z usług Orbis Travel osób uczestniczyło w wyjazdach zagranicznych Orbis Travel turystów zagranicznych odwiedziło Polskę z Orbis Travel kilometrów przejechały autokary Orbis Transport osób przewiozły autokary Orbis Transport umów wynajmu samochodów w ramach Hertz Rent-a-Car liczba samochodów w Hertz Lease Year 2004 Figures Orbis Group PLN m PLN m 63.8 PLN m PLN m 49.7 Hotels 1,970, % PLN 200 PLN 93.8 Tourism 1,000,000 58, ,000 Transport 14,012, ,000 11,974 1,200 Sales revenues EBIT EBITDA Net profit Number of rooms sold by the Orbis Hotel Group Occupancy rate Average Daily Rate (ADR) Revenue per Available Room (RevPAR) Number of Orbis Travel customers Orbis Travel outward bound travellers Orbis Travel inward bound travellers Kilometers travelled by Orbis Transport coaches Passengers transported by Orbis Transport coaches Hertz Rent-a-Car contrats Hertz Lease fleet 9

11 Struktura Grupy Orbis Structure of the Orbis Group Orbis SA przewodzi grupie kapitałowej, w której skład wchodzą spółki: Orbis Travel, Orbis Transport i Hekon-Hotele Ekonomiczne wraz ze swymi spółkami zależnymi. Hotelowo-turystyczna Grupa Orbis oferuje kompleksową obsługę osobom podróżującym służbowo i turystycznie. Orbis SA is the parent company of a group comprising: Orbis Travel, Orbis Transport and Hekon-Hotele Ekonomiczne, with their subsidiaries. The hotel & tourism Orbis Group offers comprehensive services to persons travelling on business or for leisure. Grupa Orbis wraz ze spółkami stowarzyszonymi, dla których Orbis SA jest znaczącym inwestorem, operuje w branżach: hotelarskiej, turystycznej, drogowych przewozów pasażerskich i wynajmu samochodów oraz gier losowych. The Orbis Group together with affiliated companies, in which Orbis SA is a significant investor operates in the following sectors: hotels, tourism, road transport of passengers, vehicle rental and lease businesses and gaming. 10 Zmiany w grupie kapitałowej Orbis w 2004 roku: 1. Zwiększenie do 95,08% zaangażowania kapitałowego przez Orbis SA w spółce Orbis Travel poprzez nabycie udziałów za kwotę 2,2 mln zł. Changes in the Orbis Group in 2004: 1. An increase in Orbis SA s capital engagement in Orbis Travel to 95.08% through the acquisition of 40,293 shares for 2.2 million zł. 2. Zwiększenie do 98,3% zaangażowania kapitałowego przez Orbis SA w spółce Orbis Transport poprzez nabycie udziałów za kwotę 1,8 mln zł. 2. An increase of Orbis SA s capital engagement in Orbis Transport to 98.3% through the acquisition of 19,510 shares for 1.8 million zł. 3. Wyjście przez Orbis SA ze spółki Conbis poprzez sprzedaż całości udziałów o łącznej wartości nominalnej 25 tys. zł stanowiących 50% jej kapitału zakładowego za cenę 26,5 tys. zł. 3. The exit of Orbis SA from Conbis through the disposal of all shares having a total nominal value of PLN 25,000 zł, which constituted 50% of its share capital for a price of 26,500 zł. 4. Poszerzenie grupy kapitałowej Orbis Transport o trzy spółki: AutoORBISbus France sarl z siedzibą w Paryżu z kapitałem zakładowym 7 tys. euro, PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu o kapitale zakładowym 7 280,5 tys. zł i PKS Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku o kapitale zakładowym tys. zł, w których całość udziałów należy do Orbis Transport. 4. The addition to the Orbis Transport Group of three companies: AutoORBISbus France sarl with its registered office in Paris and share capital of EUR 7,000, PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. with its registered office in Tarnobrzeg and share capital of 7,280,500 zł and PKS Gdańsk Sp. z o.o. with its registered office in Gdańsk and share capital of 9,054,000 zł, fully owned by Orbis Transport.

12 Zmiany w grupie kapitałowej Orbis po dniu bilansowym: Changes in the Orbis Group since the close of the 2004 balance sheet: 1. Utworzenie spółki Orbis Kontrakty Sp. z o.o., której podstawowym przedmiotem działania jest organizacja zakupów na rzecz hoteli Grupy Hotelowej Orbis. Udział Orbis SA w kapitale zakładowym spółki wynosi 80%, Hekon posiada 20% udziałów tej spółki. 1. The establishment of the company Orbis Kontrakty Sp. z o.o. Its core business consists of the organization of procurement of supplies for hotels of the Orbis Hotel Group. Orbis SA holds 80% of the company s share capital and Hekon holds 20% of its shares. 2. Zawarcie ze spółką GTC SA warunkowej umowy sprzedaży całości udziałów w spółkach developerskich Globis Poznań i Globis Wrocław za łączną cenę zł. Warunki zawieszające umowę zostały spełnione w 1 kwartale 2005 roku. 2. The signing of the conditional sale agreement with GTC SA provided for the disposal of all shares in developers Globis Poznań and Globis Wrocław for a total price of 2,012,500 zł. Precedent conditions were met in the first quarter of Struktura grupy kapitałowej Orbis na dzień 31 grudnia 2004 roku Structure of the Orbis Group as at December 31, 2004 Firma spółki Forma prawna/siedziba Company Legal Status/Corporate headquarters PBP Orbis Sp. z o.o. PBP Orbis Sp. z o.o. Warszawa Warsaw Kapitał zakładowy w zł Share capital in zł Udziały Orbis SA Orbis SA holdings Wartość nominalna w zł Nominal value in zł Podmioty zależne/subsidiaries ,08 Orbis Transport Sp. z o.o. Warszawa ORBIS Transport Sp. z o.o Warsaw ,30 WT WILKASY Sp. z o.o. WT WILKASY Sp. z o.o Wilkasy Wilkasy Hekon-Hotele Ekonomiczne SA Warszawa HEKON-Hotele Ekonomiczne SA Warsaw Globis Poznań Sp. z o.o. Globis Poznań Sp. z o.o. Globis Wrocław Sp. z o. o Globis Wrocław Sp. z o.o. Orbis Casino Sp. z o. o. ORBIS Casino Sp. z o.o PH Majewicz Sp. z o.o. PH Majewicz Sp. z o.o. Warszawa Warsaw Warszawa Warsaw Warszawa Warsaw Bydgoszcz Bydgoszcz , ,0 Podmioty stowarzyszone/affiliates , , , ,00 % Przedmiot działania Core business Biuro podróży detal i touroperatorstwo Travel office retail and tour operator Przewozy osobowe, wynajem i leasing taboru samochodowego/passenger transport, vehicle rental and lease Hotelarstwo, gastronomia, rekreacja Hotel, leisure, food & beverage Hotelarstwo i gastronomia Hotels, food & beverage Budowa i administracja biurowcem Office building developer and administrator Budowa i administracja biurowcem Office building developer and administrator Kasyna i salony gier losowych Casinos and game parlors Hotelarstwo i gastronomia Hotel and food & beverage 11

13 12 Grupa Hotelowa Orbis Orbis Hotel Group Grupa Hotelowa Orbis jest największą siecią hotelową w Polsce i w Europie Centralnej. Grupę tworzy 68 hoteli w 30 miastach w Polsce i 1 hotel w Wilnie, na Litwie, oferujących 12 tys. pokoi. Hotele działają pod markami Sofitel, Novotel, Mercure i Ibis oraz Orbis Hotels. W hotelach Grupy zatrudnionych jest około osób. Partnerem strategicznym Orbis jest Accor, trzecia grupa hotelowa świata oraz europejski lider w dziedzinie turystyki i hotelarstwa. Orbis Hotel Group is the largest hotel network in Poland and in Central Europe. The Group comprises 68 hotels located in 30 cities in Poland and 1 hotel in Vilnius, Lithuania, offering 12,000 rooms. The hotels operate under the brands: Sofitel, Novotel, Mercure and Ibis as well as Orbis Hotels. Approximately 5,300 persons are employed in the Group s hotels. Orbis strategic partner is Accor, the third largest hotel group in the world and a European leader in the tourism and hotel services.

14 GRUPA HOTELOWA ORBIS 68 HOTELI W 30 MIASTACH W POLSCE ORAZ 1 HOTEL NA LITWIE ORBIS HOTEL GROUP 68 HOTELS IN 30 CITIES IN POLAND AND 1 HOTEL IN LITHUANIA 13 od 2006 roku from 2006

15 Goście hoteli Orbis SA wg narodowości w 2004 roku Guests in Orbis SA Hotels Nationality Mix in Hotele wg formy zarządzania Hotels by Form of Operation Hotele wg marek Hotels by Brands 14 8% 3% 1% 88% 12% 3% 19% Sofitel Własność/Owned Leasing/Leased Umowa o zarządzanie/ Managed Umowa franchisingowa/ Franchised 49% 1% 16% Novotel Mercure Holiday Inn Orbis Hotels Ibis Hotele wg lokalizacji Hotels by Location 7% 93% Hotele wg standardu Hotels by Standard 19% 1% 9% 5 gwiazdek/5-star Miasta/Cities Miejscowości wypoczynkowe/ Resorts 4 gwiazdki/4-star 3 gwiazdki/3-star 2 gwiazdki/2-star 71%

16 Orbis jako partner społeczny i publiczny Orbis as a Social and Public Partner Orbis SA jest ważnym partnerem społecznym i publicznym. W 2004 roku Spółka otrzymała specjalną nagrodę gospodarczą Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za Szczególny Wkład w Zbliżanie Polaków z Narodami Europy i Świata. Orbis SA is an important social and public partner. In 2004, the Company was awarded a special Economic Award by the President of Poland for Exceptional Contribution to Bringing Together of Poles, Europeans and Citizens of the World. Spółka wspierała finansowo i organizacyjnie wybrane polskie organizacje społeczne, gospodarcze i branżowe. Poprzez partnerską współpracę z Polską Organizacją Turystyczną Orbis SA wspierała promocję turystyczną Polski. W 2004 roku spółka była sponsorem Programu Piękniejsza Polska, promującego atrakcyjne turystycznie i kulturowo miejsca. Spółka była także zaangażowana we współpracę z Polską Akcją Humanitarną. Hotele w swoim otoczeniu wspierały organizację lokalnych wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych. Orbis SA jest członkiem polskich oraz międzynarodowych organizacji branżowych, w tym Izby Gospodarczej Polskie Zrzeszenie Hoteli, IH&RA Międzynarodowego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji oraz Baltic Tourism Commission. The Company contributed financial and organizational support to select Polish social, economic and tourism industry organizations. Orbis SA partnered with the Polish Tourist Organization to promote Poland as a destination for tourism. In 2004, the Company sponsored the More Beautiful Poland Programme promoting attractive tourist and cultural destinations. The Company also cooperated with the Polish Humanitarian Organization. The hotels participated in cultural, social and sporting events in their regions. Orbis SA is a member of Polish and international tourism industry organizations, including the Chamber of Commerce Polish Hotels Association, IH&RA International Hotels and Restaurants Association and the Baltic Tourism Commission. 15

17 New Strategy of the Orbis Hotel Group During the second half of 2004, the Company devoted much effort to the Orbis 21 st Century Organization project. Within its framework, a new Orbis Hotel Group strategy for was formulated. The new strategy was announced by Orbis in March Under the new strategy, in 2009 the Orbis Hotel Group will comprise 82 hotels offering 13,450 rooms. Hotels will operate under international brands such as Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis and Etap. The Group s hotels will employ around 4,800 persons. Orbis plans to continue its dividend distribution policy. 16 Nowa strategia Grupy Hotelowej Orbis W drugiej połowie 2004 roku prowadzone były prace w ramach projektu przedsiębiorstwa Orbis firma XXI wieku, w wyniku których powstała nowa strategia Grupy Hotelowej Orbis na lata Nową strategię Orbis ogłosił w marcu 2005 roku. Strategia przewiduje, że w 2009 roku Grupa Hotelowa Orbis obejmować będzie 82 hotele oferujące pokoi. Hotele działać będą pod międzynarodowymi markami: Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis i Etap. W hotelach Grupy zatrudnionych będzie około osób. W trakcie realizacji nowej strategii Orbis będzie kontynuował politykę wypłacania dywidendy. Cele strategiczne Grupy Hotelowej Orbis: 1. Pozycja lidera w najbardziej dochodowym, ekonomicznym segmencie rynku hotelowego. 2. Wzrost przychodów ze sprzedaży i wzrost efektywności operacyjnej sieci hotelowej. 3. Stworzenie nowoczesnego wizerunku Grupy Hotelowej Orbis. The strategic objectives of the Orbis Hotel Group: 1. Leading position in the most profitable segment of economy hotels; 2. Growth of sales revenues and increased operating efficiency of the hotel network; 3. Creation of a progressive image of the Orbis Hotel Group.

18 Nowa strategia Grupy Hotelowej Orbis opiera się na trzech głównych projektach: The new strategy of the Orbis Hotel Group centres around three main projects: 1. Stworzenie sieci hoteli ekonomicznych Etap Do 2009 roku powstanie sieć 23 hoteli ekonomicznych Etap. Projekt obejmuje budowę 15 nowych hoteli. Łączny koszt stworzenia tej sieci wyniesie 225 mln zł. 1. The establishment of Etap economy network A network of 23 economy Etap hotels will be developed by The project calls for the construction of 15 new hotels. The total cost of the creation of this network will come to 225 million zł. 2. Rozwój sieci hoteli Ibis Sieć hoteli Ibis, które od kilku lat są obecne na polskim rynku i cieszą się uznaniem klientów, zostanie rozbudowana do 17 obiektów, w tym powstanie 6 nowych hoteli. Koszt rozbudowy sieci Ibis wyniesie 160 mln zł. 3. Modernizacja wybranych hoteli Orbis SA Modernizacja hoteli Orbis SA obejmie kolejne hotele. Wybrane obiekty przejdą gruntowną modernizację, po której zostaną włączone do międzynarodowej sieci marek Accor. Program obejmie m.in. hotele Grand w Warszawie, Sopocie i Łodzi, dokończone będą także modernizacje hoteli Novotel Centrum w Poznaniu i w Warszawie. Koszt programu modernizacji wyniesie 340 mln zł. Łączne nakłady inwestycyjne na rozwój sieci Etap, Ibis oraz modernizację hoteli w latach wyniosą 725 mln zł. Modernizacja hoteli finansowana będzie w pełni ze środków własnych, a w zakresie budowy nowych obiektów 169 mln zł będzie pochodzić ze środków własnych, a 216 mln zł z zadłużenia. 2. Expansion of the Ibis hotel network The Ibis hotel network, now present on the Polish hotel market for several years and having gained a degree of customer appreciation, will now be expanded to 17 hotels including 6 new properties. The cost of developing the Ibis network total 160 million zł. 3. Renovation of select Orbis SA hotels Successive Orbis SA hotels will be renovated. Select hotels will undergo full renovation, after which they will be rebranded to one of Accor s worldwide brands. The programme will encompass, amongst others, the Grand Hotels in Warsaw, Sopot and Łódź. The renovation of Novotel Centrum in Poznań and in Warsaw will be completed. The cost of the renovation programme will total 340 million zł. The total capital expenditure for the development of the Etap and Ibis networks and hotel renovations throughout will total 725 million zł. Hotel renovations will be financed by the Company exclusively from its own funds, whereas construction of new hotels will be financed in part (169 million zł) from the Company s funds and in part through a loan (216 million zł). 17

19 Marki hotelowe Hotel Brands Marka hotelu jest wizytówką jego standardu, stylu i jakości oraz znakiem rozpoznawczym dla gościa, który wybiera hotel, oceniając jego jakość i cenę. The hotel brand serves as a calling card for the hotel s standard, style and quality as well as a signpost for guests who select a hotel based on quality and price. 18 W 2004 roku 34 hotele Grupy Hotelowej Orbis działały w międzynarodowych sieciach marek Accor: Sofitel, Novotel, Mercure i Ibis, 1 hotel pod marką Holiday Inn, a 33 hotele w sieci Orbis Hotels. Nowa strategia Grupy zakłada, że do 2009 roku większość hoteli Grupy działać będzie w sieci marek: Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis oraz Etap. Marki Accor rozpoznawalne są na całym świecie, ale szczególną popularnością cieszą się w Europie, skąd przyjeżdża ponad 60% gości hoteli Orbis SA. In 2004, 34 hotels of the Orbis Hotel Group operated under the umbrella of Accor s international hotel networks as Sofitel, Novotel, Mercure and Ibis brands, one hotel under the Holiday Inn brand and 33 hotels as Orbis Hotels. According to the Group s new strategy, by 2009 the majority of the Group s hotels will operate under one of the following brands: Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis and Etap. Accor brands are worldwide recognized and they enjoy a particularly high degree of popularity in Europe, from where Orbis SA draws 60% of its guests. Powszechnie znane i renomowane słowo i znak Orbis pozostaną w nazwie Spółki oraz logo Grupy. The widely recognized and respected Orbis name and trademark will continue to be incorporated in the Company s name and the Group s logo.

20 Uwolnij emocje Check into Emotions Najbardziej prestiżowa marka Accor. Hotele marki Sofitel spełniają oczekiwania najbardziej wymagających ludzi biznesu oraz szukających odpoczynku i relaksu turystów. Każdy hotel Sofitel posiada charakterystyczną francuską duszę, która przejawia się w subtelnym wystroju wnętrz, unikalnej dekoracji, pastelowej kolorystyce oraz w obsłudze. Wyrafinowana oferta kulinarna zachwyca swoim kunsztem i innowacją oraz smakiem. Bogata oferta konferencyjna: sale wielofunkcyjne i najnowocześniejszy sprzęt oraz profesjonalna obsługa gwarantują sukces organizowanych spotkań biznesowych. Hotel na każdy dzień Hotele Novotel to idealne miejsce pobytu zarówno dla biznesmenów, jak też dla rodzin. Pokoje są wygodne, przestronne, jasne i klimatyzowane. Sale konferencyjne są nowocześnie wyposażone. Dla dzieci urządzone zostały atrakcyjne miejsca zabaw Dolfi. Restauracje The Garden Brasserie zapraszają na dania kuchni francuskiej, polskiej i regionalnej. Większość Novoteli jest położona wśród zieleni, oferuje centrum rekreacyjne, w tym basen. The most prestigious of Accor brands. Sofitel hotels will meet the expectations of the most demanding businessmen and tourists seeking rest and relaxation. Each of the Sofitel hotels embodies the characteristic French spirit, manifested in the subtle interior design, unique decoration, pastel colors and service. The refined cuisine delights with its artistry, innovation and taste. A copious conference offer: multifunction rooms, state-of-the-art equipment and professional personnel guarantee the success of business meetings. Sofitel Lokalizacje Liczba hoteli Liczba pokoi Locations No of hotels No of rooms na świecie 52 kraje worldwide 52 countries w Polsce 2 miasta in Poland 2 cities The Hotel for Every Day Novotel is an ideal place of stay for both business guests as well as families. The air conditioned rooms are comfortable, spacious and light. Conference rooms feature modern equipment. Attractive Dolfi playgrounds are prepared for children. The Garden Brasserie restaurants serve French, Polish and regional cuisine. Most Novotels are surrounded by greenery and offer recreation centers, that include a swimming pool. 19 Novotel Lokalizacje Liczba hoteli Liczba pokoi Locations No of hotels No of rooms na świecie 57 krajów worldwide 57 countries w Polsce 8 miast in Poland 8 cities na Litwie Novotel Vilnius in Lithuania

List prezesa... 2 President s Letter... Inwestycje informatyczne... 26 IT Investments... Zarz d... 4 Management Board...

List prezesa... 2 President s Letter... Inwestycje informatyczne... 26 IT Investments... Zarz d... 4 Management Board... R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T 2 0 0 3 S P I S T R E C I C O N T E N T S List prezesa............................ 2 President s Letter......................... Zarz d...............................

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2010 annual report Spis treści Contents Skład Rady Nadzorczej i Zarządu 2 2 The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja Krzemińskiego Prezesa EFL SA 6 8 Letter from Andrzej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 1 s Spis tresści Table of contents 6 8 12 14 16 18 19 22 24 26 28 30 32 34 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents

Spis treści. Contents R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2005 Pocztowy_4.indd 1 8-08-06 13:59:49 Pocztowy_4.indd 2 8-08-06 13:59:51 Spis treści 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 2. List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI CONTENTS 07 Władze 07 09 10 11 Akcjonariat Rada Nadzorcza Zarząd Banku Rada Zrzeszenia 14 16 Uwarunkowania makroekonomiczne Działalność Banku w 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2012 Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report Dynamiczni Skoncentrowani Efektywni Raport Roczny 2008 Annual Report GETIN Holding w liczbach* GETIN Holding in figures* Aktywa ogółπem Total Assets in PLN 31,3 mld zł / PLN b Kapitalizacja Capitalisation

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2009 Spis treści Index 04-27 Getin Noble Bank 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter of the Supervisory Board Chairman 06 List p.o.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT PKO Bank Polski był mecenasem wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie Wyprawa w dwudziestolecie (styczeń marzec 2008). Była to pierwsza przekrojowa wystawa sztuki polskiej lat 1918 1939. Wszystkie ilustracje

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LIST PREZESA ZARZĄDU SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LIST PREZESA ZARZĄDU SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Raport roczny 2014 1 4 6 8 12 16 20 22 26 30 32 36 38 40 42 44 48 50 52 54 56 58 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LIST PREZESA ZARZĄDU Podsumowanie Roku 2014 Mój Bank - relacyjność i poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ORBIS S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności ORBIS S.A. ORBIS S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności ORBIS S.A. w 2004 roku Warszawa, marzec 2005 Spis treści SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...4 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A....4 1.1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2012 Annual Report

Raport Roczny 2012 Annual Report Raport Roczny 2012 Annual Report 2 Raport Roczny 2012 Annual Report Rynek farb i lakierów Market Spis treści size Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Selected financial data

Wybrane dane finansowe Selected financial data Raport Roczny Annual Report 2010 Wybrane dane finansowe Selected financial data PLN 000 Działalność kontynuowana continued operations 2010 2009 Zmiana Change % (2010 vs. 2009) Przychody netto ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo