Boczno-kanałowych pomp próżniowych / sprężarek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Boczno-kanałowych pomp próżniowych / sprężarek"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Boczno-kanałowych pomp próżniowych / sprężarek SAP F O E SAP 50 SAP 90 SAP 110 SAP 150 SAP 180 SAP 220 SAP 300 SAP 380 SAP 450 SAP 530 SAP 710 SAP 1060 SAP 1500 Q N Wykonania Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy pomp próżniowych i dmuchaw boczno-kanałowych: SAP Zależność wydajności od podciśnienia lub nadciśnienia wskazują karty danych D 545/1, D545/2 i D 545/3 lub D645/1, D 645/2 i D 645/3. Opis Sprężające na zasadzie dynamicznej dmuchawy typu SAP pracują z wirnikiem bez tarcia. Posiadają budowę zintegrowaną z silnikiem, na którego końcówce wałka jest osadzony pływająco dwustrumieniowy wirnik dmuchawy. Przy wielkościach do SAP / 4 kw (rys. ) chłodzenie korpusu dmuchawy i silnika jest wymuszone przez wiatrak silnika. Przy wielkościach powyżej SAP 5,5 kw (rys. ) chłodzenie korpusu dmuchawy jest wymuszone przez dodatkowy wentylator pomiędzy silnikiem i korpusem dmuchawy. Na wlocie i wylocie powietrza z dmuchawy są zamontowane tłumiki pochłaniające hałas. Zespół tłumika na wlocie jest wyposażony w sitko, zatrzymujące grubsze cząstki stałe (powyżej 5 mm). Wlot i wylot posiadają przyłącze gwintowane z gwintem wewnętrznym calowym wg DIN ISO 228 (gwint rurowy).opcjonalnie dmuchawy SAP mogą mieć na wlocie przyłącze magnetyczne a na wylocie rozmaite przyłącza kołnierzowe. Poza wałem i elementami silnika wszystkie główne elementy są wykonane jako odlewy aluminiowe. Wyposażenie dodatkowe: Zależnie od potrzeb stosuje się zawory ograniczające ciśnienie ssania lub tłoczenia, zawór zwrotny, filtr na wlocie, wyłącznik bezpieczeństwa silnika, przełącznik ssanie/tłoczenie. Wykonania specjalne: Pokrycie wewnętrznych powierzchni PTFE dla przypadku mediów lekko agresywnych, wykonanie szczelne dla gazu. O E F F BK 545 E Gardner Denver Schopfheim GmbH Postfach 1260 N A B SCHOPFHEIM GERMANY Fon / Fax / gardnerdenver.com

2 SAP (01) SAP (02) B A A B Q Q Zastosowanie Dmuchawy boczno-kanałowe przeznaczone są dla celów przemysłowych tzn., że zabezpieczenia odpowiadają EN DIN 294 tabela 4. Dmuchawy typu SAP o tym samym wykonaniu mogą być wykorzystane jako pompy próżniowe lub sprężarki. Przydatne są do przetłaczania powietrza o wilgotności względnej do 90 %, i suchych, nieagresywnych gazów. W wykonaniu szczelnym dla gazu, jako wariant, szczelność i trwałość uszczelnienia wałka jest określana dla warunków zastosowania. Dmuchawy nie mogą zasysać mieszanin gazów palnych i wybuchowych, jak również pary wodnej lub gazów agresywnych. W przypadku przetłaczania gazów palnych lub agresywnych przy wykonaniu specjalnym należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa XK 1. Praca w strefach zagrożonych wybuchem jest niedozwolona. Temperatura otoczenia i temperatura zasysanych gazów nie może wykraczać poza zakres 5 do 40 o C. W przeciwnym razie należy uzgodnić warunki pracy z producentem. W razie lekkiej agresywności medium należy przewidzieć zastosowanie wykładziny PTFE. Najwyższa dopuszczalna różnica ciśnienia na wlocie i wylocie dla powietrza zależy od zastosowanego silnika. Moc silnika jest podana na tabliczce znamionowej (N), lub można odczytać z karty danych technicznych dla normalnego napięcia i częstotliwości 50 Hz: SAP 50, SAP 90, SAP 110, SAP 150, SAP 180 wg karty danych D 545/1 lub D 645/1 SAP 220, SAP 300, SAP 380, SAP 450 wg karty danych D 545/2 lub D 645/2 SAP 530, SAP 710, SAP 1060, SAP 1500 wg karty danych D 545/3 lub D 645/3 W przypadku pracy z przekroczoną dopuszczalną różnicą ciśnień silnik zostaje przeciążony. Ponadto należy przestrzegać podanych na tabliczce znamionowej (N) dopuszczalnych natężeń prądu. Obciążenie zależy także od gęstości gazów. Dopuszczalna różnica ciśnień również może być inna niż dla powietrza. W tym przypadku należy sprawdzić warunki u producenta.jeżeli istnieje zagrożenie zdławienia przepływu ponad dopuszczalne granice, należy zastosować zawory ograniczające ciśnienie ssania lub tłoczenia (wyposażenie dodatkowe). Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wewnętrzne ograniczono do 3,5 bar. Przy tym ciśnieniu mogą wystąpić uszkodzenia.. W przypadku nieprzewidzianego wyłączenia lub zatrzymania dmuchawy mogącego stwarzać zagrożenie dla ludzi lub sprzętu należy zastosować w lokalnej instalacji odpowiednie środki bezpieczeństwa. Utrzymanie i ustawienie (Rys., i ) W stanie gorącym na powierzchni niektórych elementów (Q) może wystąpić temperatura powyżej 70 o C. Należy unikać dotykania tych miejsc. Przy ustawieniu i zabudowie dmuchawy należy zwrócić uwagę, aby wlot (E) i wylot (F) powietrza chłodzącego nie był zakłócony ( min 10 cm od ściany). Powietrze chłodzące musi odpływać swobodnie i nie może być ponownie zasysane.dmuchawy SAP mogą być zabudowane w dowolnej pozycji.na twardym podłożu można ustawiać dmuchawy bez mocowania. W przypadku ustawienia na konstrukcji zaleca się stosowanie elastycznych tłumików drgań. W przypadku ustawienia powyżej 1000 m nad poziomem morza należy uwzględnić potrzebę obniżenia obciążenia. Warunki uzgodnić z producentem X

3 Instalacja (rys., i ) Przy ustawianiu i pracy należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. 1. Proszę usunąć zabezpieczenie transportowe przy (A) i (B). 2. Przy pracy na ssaniu podłącz przewód do króćca (A), a przy tłoczeniu do króćca (B). Jeżeli rurociąg będzie zbyt cienki lub zbyt długi obniży się wydajność dmuchawy. Jeżeli w rurociągu przyłączonym do pompy potrzebne jest na przemian ciśnienie lub próżnia należy zastosować urządzenie przełączające (ZWS). Jest w tym przypadku tylko jedno przyłącze dla pracy na ssanie i tłoczenie. 3. Dane elektryczne silnika są podane na tabliczce znamionowej (N). Silniki są wykonane w klasie IP 55 i klasie izolacji F. Odpowiedni schemat połączeń jest zamieszczony w skrzynce zacisków. Należy sprawdzać zgodność parametrów sieci z danymi na tabliczce znamionowej. 4. Przyłączyć zasilanie silnika przez wyłącznik przeciążeniowy (Silnik jest zabezpieczony wyłącznikiem przeciążeniowym a zacisk śrubowy Pg zabezpiecza kabel zasilający przed wyrwaniem). Zaleca się stosowanie wyłączników przeciążeniowych, których działanie następuje ze zwłoką czasową, jest zależne od wielkości prądu przeciążeniowego. Krótkotrwały prąd rozruchowy przy uruchomieniu zimnego silnika jest dopuszczalny. Przy zastosowaniu przełącznika (ZWS) przyłączyć także zworę magnetyczną (X), przy czym przestrzegać danych napięciowych elektromagnesu. UWAGA: Podłączenie elektryczne może być wykonane tylko przez uprawnionego elektryka przy spełnieniu wymagań normy EN Należy zastosować wyłącznik główny. Uruchomienie (Rys. i ) Maksymalna ilość uruchomień to 10/godz. 1. Uruchomić silnik i sprawdzić kierunek obrotów (zgodnie ze strzałką (O) na korpusie pompy). 2. Dławienie w instalacji nie może przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wielkości podanej na tabliczce znamionowej (korpusie) pompy. UWAGA: Jeżeli dopuszczalna wielkość dławienia jest przekraczana podczas pracy pompy należy odciążyć maszynę przez zastosowanie zaworu przeciążeniowego ZBS, ZUV lub ZBD jako wyposażenia dodatkowego. 3. Porównanie mierzonego natężenia prądu z wartością na tabliczce znamionowej (N) nie jest miarodajne, ponieważ natężenie zależy od napięcia zasilania. Ryzyko dla personelu obsługi Emisja hałasu: Większy hałas (zły kierunek i przeciążenie ) mierzone w warunkach określonych normą DIN (odpowiednio do 3.GSGV), podane są w tabeli w Załączniku.Zaleca się stosowanie ochrony słuchu dla osób ciągle przebywających w pobliżu dmuchawy. Dozór i konserwacja W przypadku naprawy lub konserwacji bezwzględnie odłączyć zasilanie silnika pompy i zabezpieczyć przed przypadkowym załączeniem. Nie serwisować urządzenia bezpośrednio po wyłączeniu ze względu na wysoką temperaturę elementów. Przed demontażem przewody ciśnieniowe należy odpowietrzyć. W przypadku awarii kondensatora (napęd 1~) należy go wymienić na nowy o identycznych wartościach pomiarowych. Dmuchawy boczno-kanałowe nie wymagają konserwacji za wyjątkiem filtrów. Nieprawidłowa obsługa filtrów zmniejsza wydajność dmuchawy. 1. Sitko w tłumiku: Jego czyszczenie odbywa się poprzez otwór (A) lub (B). 2. Filtr dodatkowy: Filtr na ssaniu (ZAF) należy czyścić co 250 godz. pracy, a wymienić po 3000 godz. pracy. Czyszczenie: odkręć nakrętkę motylkową (m 1 ), zdejmij pokrywę (h) i wyjmij wkład filtra (f 1 ), oczyścić wkład (otrzep) lub wymień. Zmontuj w odwrotnej kolejności (patrz rys. ). Wkład filtra szczelnego (f 2 ) do pracy w układzie próżni (ZVF) należy czyścić regularnie, zależnie od stopnia zanieczyszczenia zasysanego medium. Stosować mycie i przedmuchiwanie powietrzem, lub w razie konieczności wymianę. Wkład filtra (f 2 ) można wyjąć po odpięciu zacisków (m 2 ) (patrz rys. ). 3. Łożyska: Zastosowane łożyska są nasmarowane, a zatem bezobsługowe. W przypadku przetłaczania gazów palnych lub agresywnych należy przestrzegać zaleceń instrukcji XK 1. ZAF f 1 h m 1 f 2 ZVF m 2

4 Usuwanie usterek: 1. Dmuchawa nie osiąga roboczej prędkości obrotowej po włączeniu: 1.1 Parametry zasilania niezgodne z danymi silnika. 1.2 Niewłaściwe połączenia w skrzynce zacisków. 2. Wyłącznik przeciążeniowy wyłącza silnik: 2.1 Błąd jak w 1.1 lub 1.2, 2.2 Wyłącznik jest niewłaściwie nastawiony, 2.3 Wyłącznik działa zbyt szybko. Pomoc: zastosować wyłącznik uwzględniający krótkotrwały prąd rozruchu silnika. 2.4 Dmuchawa jest przeciążona, tzn.: zbyt duża różnica ciśnień. Pomoc: Powiększyć otwory na ssaniu lub tłoczeniu, powiększyć średnicę rurociągów instalacji, usunąć miejscowe dławienie przepływu, ograniczyć różnicę ciśnienia przez zastosowanie zaworów ograniczających. 2.5 Za mała moc napędu: Pomoc: zastosować dmuchawę z silnikiem o większej mocy. 3. Za mała różnica ciśnień: 3.1 Za mała dmuchawa i moc napędu, 3.2 Zanieczyszczony filtr, 3.3 Straty ciśnienia w instalacji są zbyt duże, Pomoc: zastosować rurociągi o większych przekrojach, usunąć miejsca dławienia przepływu, 3.4 Nieszczelności w instalacji. 4. Dmuchawa jest zbyt gorąca: 4.1 Zbyt wysoka temperatura otoczenia i medium na ssaniu, 4.2 Różnica ciśnienia większa niż dopuszczalna,4.3 Utrudniony przepływ powietrza chłodzącego. 5. Wysoki poziom hałasu na wlocie lub wylocie: Pomoc: Zamontować dodatkowy tłumik ZGD. 6. Nie pracuje przełącznik zmiany ssanie/tłoczenie ZWS: 6.1 Niewłaściwe parametry zasilania elektromagnesu, 6.2 Zabrudzenie przełącznika. Pomoc: Rozmontować i oczyścić przełącznik. Załącznik: Prace remontowe: Dla przeprowadzenia prac remontowych na miejscu należy skutecznie odłączyć zasilanie silnika, aby nie nastąpiło nieprzewidziane uruchomienie.zaleca się, aby naprawę gwarancyjną wykonała uprawniona przez producenta firma. Adres uprawnionego serwisu można uzyskać u producenta. Po naprawie należy przeprowadzić uruchomienie jak dla pierwszego uruchomienia zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Transport: Do transportu dmuchawy SAP 1890 do SAP 1500 należy unosić za specjalną śrubę z uchem.ciężary dmuchaw są podane w tabeli. Składowanie: Dmuchawy serii SAP należy przechowywać w suchym pomieszczeniu o normalnej wilgotności. Przy wilgotności względnej powyżej 80% należy dmuchawy przechowywać w opakowaniu szczelnym z zastosowaniem środków pochłaniających wilgoć. Likwidacja: Zużyte części jako odpady szczególne należy składować i usuwać odpowiednio do obowiązujących przepisów. Listy c zęści za miennych: E 545/1 SAP 50 > SAP 300; SAP 380, 450, 530 (4 kw + 4,8 kw) E 545/2 SAP 380, 450, 530 (5,5 kw > 9 kw); SAP 710; SAP 1060; SAP 1500 SAP Poziom hałasu (max.) db(a) 50 Hz ,5 92, Hz , Poziom mocy akustycznej db(a) 50 Hz Hz Ciężar (max.) kg ,5 24, Długość (max.) mm Szerokość mm Wysokość mm / indd4

5 Seria G Dodatkowa instrukcja obsługi Tłoczenie gazów i mieszanek gazowych za pomocą sprężarek bocznokanałowych Zakres zastosowań Niniejsza instrukcja obsługi obowiązuje w odniesieniu do wszystkich sprężarek bocznokanałowych SAP i SAH, które zostały zamówione wraz z dodatkiem Zredukowany wyciek (RL2). Wersje Elementy konstrukcyjne prowadzące gaz są specjalnie impregnowane i uszczelnione. Wielkość wycieku może wynosić maks. 1 l/min przy ciśnieniu końcowym i unieruchomionym wale Zastosowanie Wyżej wymienione maszyny nadają się do tłoczenia gazów o wilgotności względnej aż do 90%. Tłoczenie za pomocą wyżej wymienionych maszyn mieszanek łatwopalnych jest niedopuszczalne tzn. w przypadku mieszanek gazu, powietrza i gazu obojętnego zawartość tłoczonych gazów palnych nie może leżeć w granicach wybuchowości tego gazu palnego. Praca w rejonach zagrożonych wybuchem jest niedopuszczalna Do nadzorowania bezpieczeństwa osób i budynków musza zostać zainstalowane urządzenia bezpieczeństwa zgodnie z odpowiednimi, lokalnie obowiązującymi wytycznymi w sprawie części instalacji prowadzących gazy. Rozruch Najwyższe możliwe dławienie przez instalację różnic ciśnień występujących w sprężarce nie może być większe niż maksymalnie dopuszczalne różnice ciśnień zgodnie z tabliczką znamionową. Jeśli istnieje niebezpieczeństwo dławienia powyżej dopuszczalnych granic, wówczas należy przewidzieć ogranicznik ciśnienia ze strony instalacji. Zależności strumienia objętości od podciśnienia lub nadciśnienia należy odczytać z dołączonych arkuszy danych technicznych; obowiązują one tylko dla powietrza. Odnoszą się one do wolnego powietrza atmosferycznego o ciśnieniu 1 bar (abs.) i temperaturze 20 C. Konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie Bocznokanałowe pompy próżniowe lub sprężarki dla podanego zakresu zastosowań nie wymagają konserwacji aż do pierścienia uszczelniającego wału między motorem i częścią sprężarkową. Użytkownik powinien nadzorować szczelność sprężarki. W przypadku stwierdzenia zwiększonej wielości wycieku pierścień uszczelniający wału należy wymienić. Pierścień uszczelniający wału i łożyska należy wymieniać najpóźniej po roboczogodzin lub po dwóch latach. Otwieranie agregatu, np. w celu wymiany pierścienia uszczelniającego wału i łożysk nie może być wykonywane przez samego klienta, lecz tylko przez serwis autoryzowany przez producenta. Po konserwacji należy ponownie utworzyć i sprawdzić zredukowany wyciek. Ciśnienie kontrolne dla sprawdzania szczelności odpowiada 1,5-krotności maksymalnego ciśnienia roboczego podanego na tabliczce znamionowej. Gardner Denver Deutschland GmbH Postfach Bad Neustadt / Saale Niemcy Tel.: Fax: Internet: Wszelkie prawa zastrzeżone Oryginalna instrukcja obsługi Polski

6 Deklaracja zgodności WE wg 98/37/WE Niniejszym producent oświadcza: że maszyna: Gardner Denver Deutschland GmbH Postfach 1510 D Bad Neustadt / Saale Boczna dmuchawa kanałowa Serii G G-SAP Typów SAP 50, SAP 90, SAP 110, SAP 150, SAP 180, SAP 220, SAP 300, SAP 380, SAP 450, SAP 530, SAP 710, SAP 1060, SAP 1500 wykazuje zgodność z wyżej wymienionymi wytycznymi. Ponadto wymieniony produkt jest zgodny z ustaleniami następujących wytycznych: 2006/95/WE Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (tekst ujednolicony) Są zastosowane następujące normy zharmonizowane: EN :1996 Sprężarki i pompy próżniowe Wymagania bezpieczeństwa Sprężarki EN :1996 Sprężarki i pompy próżniowe Wymagania bezpieczeństwa Pompy próżniowe Gardner Denver Deutschland GmbH Bad Neustadt / Saale, ppa. Fred Bornschlegl

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Revo. dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15. Installation, Bedienung und Wartung. Instalacja, obsługa i konserwacja

Revo. dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15. Installation, Bedienung und Wartung. Instalacja, obsługa i konserwacja BAREV-H15-D/08.01/Be BA-REV-R-PL/10.07/Be Revo Pneumatyczny Pneumatik napęd obrotowy, Schwenkantrieb seria R dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15 Installation, Bedienung und

Bardziej szczegółowo

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW MARZEC 2014 1 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Oświadczenie producenta... 4 3. Zagrożenia resztkowe... 5 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICA OLEJOWA TRT-BA-IDE20-30-50-60-80-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące korzystania z instrukcji obsługi... 1 Zakres dostawy...

Bardziej szczegółowo

Pompy jednostopniowe standardowe PJM 32PJM... 40PJM... 50PJM... 65PJM... 80PJM... 100PJM... 125PJM... 150PJM...

Pompy jednostopniowe standardowe PJM 32PJM... 40PJM... 50PJM... 65PJM... 80PJM... 100PJM... 125PJM... 150PJM... Pompy jednostopniowe standardowe PJM 32PJM... 40PJM... 50PJM... 65PJM... 80PJM... 100PJM... 125PJM... 150PJM... - 2 - S P I S T R E Ś C I 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. 4 1.1. Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315 HR - 10002 Zagreb PP202 Hrvatska, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 www.koncar-mes.hr Hrvatska Tel.: 01 3667 273 Faks: 01 3667 287 E-mail: prodaja@koncar-mes.hr Eksport Tel.: +385 1 3667 278 Faks: +385 1

Bardziej szczegółowo

4. PUNKTY SERWISOWE. 13 5. GWARANCJA. 14

4. PUNKTY SERWISOWE. 13 5. GWARANCJA. 14 - 2 - Zgodnie z artykułem 8 podpunkt (b) i Dyrektywy 94/9/WE dokumentację przewidzianą w załączniku VIII pkt 3 niniejszej dyrektywy przesłano do Jednostki Notyfikowanej o numerze 1453. Nazwa i adres: Główny

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP 3D 1

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP 3D 1 INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP 3D 1 INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP 3D 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. INFORMACJE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Wodomierze skrzydełkowe, jednostrumieniowe, suchobieżne JS i mokrobieżne JM DN 15 40

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Wodomierze skrzydełkowe, jednostrumieniowe, suchobieżne JS i mokrobieżne JM DN 15 40 INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Wodomierze skrzydełkowe, jednostrumieniowe, suchobieżne JS i mokrobieżne JM DN 15 40 CE Dziękując za wybór naszego produktu prezentujemy Państwu instrukcję eksploatacji wodomierzy

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl Strona 1 z 6 Wszystkie wentylatory są produkowane zgodnie z naszym systemem jakości (ISO 9001). Wentylatory są poddawane kontroli jakości przed opuszczeniem fabryki. Widoczne lub ukryte uszkodzenia mogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL)

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Dodatkowa instrukcja eksploatacji 1070.81/06-PL Systemy monitorujące Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Secochem-Ex (SCX) Secochem-Ex K

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Przepustnice MRK Ro Ma...(R)

Instrukcja obsługi i montażu Przepustnice MRK Ro Ma...(R) Instrukcja obsługi i montażu Przepustnice Spis treści 1.0 Informacje ogólne 1.1 Dane przepustnicy 1.2 Przeznaczenie 2.0 Informacje dotyczące zagrożeń 2.1 Terminy istotne dla bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo