PIF1224 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIF1224 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 KARTA GWARANCYJNA??? 1. Maszyny i narzędzia KH Trading są objęte gwarancją 6/24 miesiące, począwszy od daty zakupu, jak opisano w Kodeksie postępowania cywilnego (przy składaniu reklamacji dowód zakupu lub faktura z potwierdzeniem odbioru musi być dołączona do karty gwarancyjnej). 2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niefachową obsługą, przeciążeniem maszyny, postępowaniem niezgodnym z treścią niniejszej instrukcji obsługi, stosowaniem akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone, nieautoryzowanymi naprawami, normalnym zużyciem ściernym i uszkodzeniami powstałymi podczas transportu. Ponadto, niniejsza gwarancja nie obejmuje części i wyposażenia dodatkowego, jak na przykład silnika, szczotek węglowych, uszczelnień i części obsługiwanych gorącym powietrzem oraz części, które należy wymieniać regularnie. 3. Jeśli okaże się, że naprawa nie jest objęta gwarancją, wszelkie koszty napraw i wysyłki do i z ośrodka napraw producenta będą płatne przez klienta zgodnie z obowiązującym cennikiem. Patrz www. 4. Podczas składania reklamacji, Klient musisz mieć kartę gwarancyjną, wskazującą datę zakupu, numer seryjny maszyny, pieczątkę sprzedającego i podpis sprzedawcy, jak również dowód zakupu. 5. Reklamacja gwarancyjna powinna być składana w sklepie sprzedawcy, gdzie maszyna została zakupiona lub można przesłać ją do ośrodka napraw. Sprzedawca jest zobowiązany do wypełnienia karty gwarancyjnej (daty sprzedaży, numeru seryjnego, wstawienia pieczątki sprzedawcy i umieszczenia podpisu). Wszystkie te informacje muszą być wpisane podczas sprzedaży. 6. Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas, przez który maszyna znajdowała się w posiadaniu ośrodka napraw. Jeśli naprawa lub usterka nie są objęte gwarancją, wszelkie koszty obejmujące naprawę i wysyłkę będą ponoszone przez właściciela maszyny / narzędzi. Zalecamy wysłanie maszyny w jej oryginalnym opakowaniu. Prosimy również o załączenie krótkiego opisu usterki umieszczonego w opakowaniu. 7. Przed wysyłką maszyny do naprawy, należy ją starannie wyczyścić. Jeśli otrzymana maszyna będzie brudna, może ona zostać odrzucona przez warsztat naprawczy lub użytkownik może zostać obciążony kosztem jej oczyszczenia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIŚNIENIOWY TESTER WTRYSKOWYCH UKŁADÓW PALIWOWYCH UNI KH TRADING, Sp. z o.o. ZAKŁAD NAPRAWCZY Skrytka pocztowa 7 Ośrodek logistyczny Klecany Warszawa 68 Topolová 483 Tel.: Klecany (opłata jak za połączenie lokalne) Czechy Fax: (022) Miasto spedycyjne WROCŁAW Adres UL. PUŁASKIEGO 48-50, GODZINY OTWARCIA: WROCŁAW Pn - Pt: 7:30-16:30 Kierownictwo Elżbieta KNOTZ Telefon (71) INTERNET: Telefon wewnętrzny (22) Telefon/Fax (71) Telefon całodobowy Produkt: CIŚNIENIOWY TESTER WTRYSKOWYCH UKŁADÓW PALIWOWYCH UNI Typ: PIF1224 Data produkcji: Data sprzedaży, pieczątka, podpis: Numer seryjny (produkt serii): Uwagi ośrodka napraw: Reklamacja nie będzie przedmiotem przetwarzania bez prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej lub bez dowodu zakupu, włącznie z podaniem typu wyrobu (faktury, dowodu zakupu). PIF1224

2 Szanowny Kliencie. Dziękujemy za dokonanie zakupu sprzętu od KH Trading, sp. z o.o. Nasza firma jest gotowa do zaoferowania swych usług - przed, w trakcie i po zakupieniu wyrobu.jeżeli masz jakieś pytania, komentarze lub pomysły, prosimy o skontaktowanie się z naszym ośrodkiem handlu. Zrobimy jak najlepiej wszystko co możliwe z naszej strony, aby zaadresować Twoje komentarze lub pytania pod właściwy adres. Przed pierwszym użyciem maszyny prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji maszyn z napędem mechanicznym należy do obowiązków ich użytkownika. OSTRZEŻENIE! Nie próbuj eksploatować niniejszej maszyny zanim zapoznasz się z całą instrukcją i zanim poznasz jak się z nią obchodzić. Przechowuj niniejszą instrukcję celem umożliwienia skorzystania z niej w późniejszym czasie. Zwracaj szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa. Nie stosowanie się do zasad bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała u osób obsługujących maszynę lub znajdujących się w pobliżu, albo może spowodować uszkodzenie maszyny i przedmiotu obrabianego. Należy zwracać szczególną uwagę na uwagi i etykiety bezpieczeństwa znajdujące się na maszynie. Nie należy nigdy usuwać ani uszkadzać tych etykiet. Prosimy wpisać informacje takie jak: numer faktury i numer dowodu zakupu w tym polu. OPIS Tester umożliwia szybkie i sprawne mierzenie ciśnienia w układach wtrysku paliwa i silnikach benzynowych nie bezpośrednio w cylindrach z bezpośrednim wtryskiem benzyny. Dostarczone adaptery, manometry, złączki i zwory są odpowiednie do układów samochodów amerykańskich, japońskich i europejskich. Urządzenie dostarczane jest w walizce wykonanej z tworzywa sztucznego i jest elegancko zapakowane ze starannie rozmieszczonymi elementami. DANE TECHNICZNE Maksymalne ciśnienie w instalacji bar (120 psi) Ciężar brutto kg Dokładność instrukcji, wykresów i informacji zawartych w niniejszej instrukcji, zależy od daty druku. Z uwagi na ciągłe udoskonalanie produktu, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie jego parametrów technicznych bez uprzedniego powiadamiania o tym klientów. 2

3 UWAGI UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA Urządzenie to może być wykorzystywane przez osoby wykwalifikowane, mające ukończone 18 lat lub starsze, które zostały przeszkolone w zakresie procedur wykonywania pracy i ochrony środowiska. Każda osoba, użytkująca opisywane urządzenie, musi mieć świadectwo lekarskie potwierdzające jej zdolność do jego obsługi. Zalecamy umieszczenie etykiet ostrzegawczych w widocznym miejscu wokół stanowiska pracy. "Ochrona przed najczęstszymi powszechnie możliwymi obrażeniami" - NAPRAWY SAMOCHODÓW Symbole bezpieczeństwa i etykiety samoprzylepne dotyczące bezpieczeństwa: Zakaz palenia Należy zapoznać się z instrukcją przed użytkowaniem urządzenia Nie należy używać gaśnic przeciwpożarowych wodnych i Substancje szkodliwe lub drażniące pianowych Zabronione jest używanie otwartego ognia Należy używać okulary ochronne Noś odzież ochronną Stosować odpowiednie obuwie ochronne Umieść etykietę samoprzylepną w takim miejscu, aby była dobrze widoczna podczas wykonywania pracy i przed włączeniem urządzenia. Informacje ogólne Torby plastikowe oraz materiały opakowaniowe stanowią zagrożenie dla małych dzieci oraz zwierząt. Upewnić się, czy urządzenie jest znane, podobnie jak procedury jego obsługi. Poznaj ryzyko związane z jego błędną obsługą. Obsługujący musi wiedzieć jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie, musi przejść odpowiednie przeszkolenie i być świadomy zagrożeń i ryzyka, jakie może wystąpić podczas użytkowania urządzenia. Zwracaj uwagę na instrukcje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa znajdujące się na tabliczkach. Nie należy nigdy usuwać ani uszkadzać tych etykiet. Jeśli etykieta ostrzegawcza stanie się nieczytelna, prosimy skontaktować się ze swoim dostawcą. Utrzymuj swoje stanowisko pracy w czystości. Bałagan na stanowisku pracy może doprowadzić do wypadku. Nigdy nie pracuj w ciasnym miejscu lub w źle oświetlonym pomieszczeniu. Upewnij się, czy podłoga jest stabilna i że praca może być wykonywana komfortowo. Utrzymuj stabilną postawę podczas pracy. Koncentruj się na wykonywanej pracy wykorzystując wszystkie swoje zmysły. Wykonuj prace zgodnie z procedurami roboczymi. Nie kontynuuj pracy, jeśli nie możesz się skoncentrować. Utrzymuj przyrząd w czystości. Uchwyty nie powinny być pokryte smarem i kurzem. Upewnij się, że dzieci, osoby postronne i zwierzęta nie mają dostępu do Twojego warsztatu. Nogi i ręce trzymaj zawsze z dala od obszaru roboczego. Nigdy nie zostawiaj pracującego urządzenia bez dozoru. Używaj urządzenie jedynie do tych celów, do których zostało ono zaprojektowane. Stosuj środki ochrony osobistej podczas pracy (przykładowo: okulary ochronne, zatyczki douszne, maskę na twarz, obuwie ochronne itd.). Nie przeceniaj swoich możliwości i znaj swoje ograniczenia. Używaj obu rąk. Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli masz zawroty głowy lub czujesz się słaby. 26 3

4 Wszelkie modyfikacje i ulepszenia urządzenia są surowo zabronione. NIE UŻYWAJ urządzenia, jeśli zauważone zostaną zgięte elementy, pęknięcia, bądź inne uszkodzenia. Nigdy nie wykonuj żadnych czynności związanych z konserwacją podczas pracy urządzenia. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek nietypowe objawy lub usłyszysz jakikolwiek dziwny dźwięk, natychmiast zatrzymaj urządzenie i zaprzestań wykonywania pracy. Po użyciu narzędzi, takich jak klucze maszynowe i wkrętaki zawsze usuwaj je z urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny upewnij się, czy wszystkie śruby są pewnie dokręcone. Zapewnij poprawną konserwację urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy sprawdzić, czy jest ono w dobrym stanie oraz czy nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Podczas napraw stosuj tylko oryginalne części zamienne. Wykorzystywanie akcesoriów lub przedłużaczy nie zatwierdzonych przez producenta może spowodować obrażenia ciała personelu obsługującego. Urządzenie należy wykorzystywać tylko do takich prac, do których jest ono dostosowane. Nie przeciążaj urządzenia ani jego akcesoriów. Do wykonywania prac o większych wymaganiach w zakresie mocy należy użyć urządzenia o większej mocy. Niniejszego urządzenia nie należy przeciążać. Zastosować takie obciążenia podczas pracy, aby można ją było wykonywać z dogodną prędkością. Uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek przeciążeń nie są objęte gwarancją. Nie wystawiaj urządzenia na działanie zbyt wysokiej temperatury lub bezpośredniego promieniowania słońca. Niniejsze urządzenie nie zostało zaprojektowane do użytku w warunkach wilgotnego środowiska lub pod wodą. Jeśli nie używasz maszyny przechowuj ją w suchym i bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zabezpieczające działają prawidłowo i skutecznie. Upewnij się, czy wszystkie części ruchome są w dobrym stanie, nadającym się do pracy. Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy żadna część nie jest pęknięta ani zablokowana. Dopilnuj by wszystkie części były zamocowane i zmontowane zgodnie z przeznaczeniem. Należy także wziąć pod uwagę inne uwarunkowania, które mogą mieć ujemny wpływ na prawidłowe działanie urządzenia. Jeśli w niniejszej instrukcji obsługi nie podano inaczej, wszystkie uszkodzone części muszą być niezwłocznie naprawione lub wymienione. Mechanika precyzyjna Nigdy nie stosuj obejmy do przytrzymywania urządzenia. Zabezpiecz swoje urządzenie przed upadkiem z dużej wysokości i uderzeniami. Po zakończeniu pracy, umieść urządzenie ponownie w walizce ochronnej. Montaż Maszyny nie wolno użytkować do chwili, aż zostanie ona całkowicie zmontowana. Wyposażenie do napraw samochodów Zanim rozpoczniesz prace przy samochodzie, upewnij się, czy hamulec postojowy jest zaciągnięty i czy pojazd jest zabezpieczony przed ruchem. Osprzęt oświetleniowy nie może mieć popękanych osłon. Podczas pracy zabrania się palenia tytoniu, używania otwartego ognia lub innych źródeł ognia, mogących spowodować pożar. Wszelkie zużyte szmaty należy wrzucać do zamykanego pojemnika odpornego na ogień, który powinien pozostawać zawsze zamknięty. Układ paliwowy samochodu Przed rozłączeniem wszelkich połączeń, należy zawsze sprawdzić, czy ciśnienie robocze, panujące w układzie, zostało wyzerowane do poziomu ciśnienia otoczenia. 4 KONSERWACJA Utrzymuj swoje narzędzia w czystości. Brud pochodzący z narzędzi może wniknąć do środka mechanizmów sprzętu i spowodować jego uszkodzenie. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych roztworów czyszczących, ani rozcieńczalników do farb. Czyść elementy wykonane z tworzyw sztucznych z użyciem miękkiej ściereczki zamoczonej w wodzie z mydłem. Oczyść i nasmaruj powierzchnie metalowe szmatką zwilżoną w oleju parafinowym. Jeśli urządzenie nie jest eksploatowane, należy zakonserwować je z wykorzystaniem smaru i przechowywać w suchym miejscu, aby nie dopuścić do korozji. Przed umieszczeniem elementów wyposażenia w walizce, należy jest starannie wysuszyć. Zgodnie z prawem właściwym futerał z tworzywa sztucznego i uszczelki uznane są jako części jednorazowego użytku i nie są objęte gwarancją. Szczegółowy opis użytkowania tego urządzenia nie jest zawarty w tej instrukcji obsługi, ponieważ producent / dystrybutor przyjmuje, iż użytkownik jest osobą doświadczoną w pracach podobnego typu. Co więcej, również zgodnie z odpowiednimi przepisami, to urządzenie jest uznawane za urządzenie pozostające w powszechnym obrocie i użytku. Jeśli użytkownik nie jest zapoznany z użytkowaniem tego urządzenia, zalecamy poszukanie więcej informacji na temat użytkowania tego urządzenia w dziale dotyczącym bezpieczeństwa pracy. ZŁOMOWANIE Zagospodarowanie zużytego oleju i paliwa powinno się odbywać zgodnie z obowiązującym prawem o zagospodarowaniu odpadów. Po zakończeniu okresu trwałości urządzenia należy dokonać jego utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. Wyrób wykonany jest z części metalowych i z tworzyw sztucznych, które mogą być poddane recyklingowi, jeśli zostaną od siebie oddzielone. 1. Zdemontować wszystkie części. 2. Oddzielić wszystkie części zgodnie z rodzajem materiałów, z których są one wykonane (np. metale, guma, tworzywa sztuczne, itd.). Oddzielone części należy dostarczyć do najbliższego zakładu przetwórstwa surowców wtórnych, by poddane zostały przetworzeniu. OSTROŻNIE Jeśli maszyna ulegnie uszkodzeniu, wyślij ją do dostawcy celem dokonania naprawy. Prosimy o załączenie krótkiego opisu usterki. Ułatwi to przeprowadzenie naprawy. Jeśli maszyna nadal jest na gwarancji, należy załączyć kartę gwarancyjną i przedstawić dowód zakupu. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu, dokładnie opakuj urządzenie lub skorzystaj z opakowania oryginalnego. Po upływie okresu gwarancyjnego, naprawy urządzenia będą dokonywane za niewielką specjalną cenę. Uwaga: Rysunki i treść niniejszej instrukcji obsługi mogą się nieznacznie różnić od aktualnego wyrobu lub akcesoriów. Wynika to z powodu ciągłego udoskonalania naszych wyrobów. Takie niewielkie różnice nie mają wpływu na działanie produktu. 25

5 PRODUCENT MODEL ZAŁĄCZNIK II SYSTEM ROBOCZY WTRYSKU PALIWA CIŚNIENIE (PSI) 1995 Miata, Millenia 2.5 l, MX l i L SFI Millenia 2.3 l SFI B2300, B3000 i B4000 SFI MPFI Prote'ge' MPFI B2200, B26001, Miata, MPV i 323 MPFI Navajo MPFI Miata, Mx-6, 626, 323, MX-3 i Prote'ge' MPFI MPV MPFI INFINITI 1991 Trooper 2.8 l TBI 9-13 ISUZU PickUp 3.1 l TBI Wszystkie modele MPFI i SFI Trooper 2.6 l MPFI Impulse (Turbo) MPFI o małym spadku Impulse (bez turbosprężarki) MPFI Stylus MPFI l Amigo, Rodeo i PickUp MPFI Trooper MPFI l Rodeo i Trooper MPFI l PickUP MPFI l Hombre MPFI l Oasis MPFI HONDA 1991 Civic TBI/PFI Prelude Wszystkie systemy Prelude 2.2 l F22A1 i 2.3 l Wszystkie systemy Accord, Civic, Civic del Sol MPFI i SFI Accord 2.2 l, Civic, Civic del Sol MPFI i SFI Odyssey MPFI i SFI Prelude MPFI Accord i CRX MPFI Prelude 2.2 l H22A1 MPFI Passport 2.6 l MPFI Passport 3.2 l MPFI Accord 2.7 l SFI HYUNDAI Excel 1.5 l, Scoupe 1.5 l, Sonata 2.4 l i 3.0 l MPFI Wszystkie modele MPFI Wszystkie inne modele MPFI i SFI Scoupe MPFI i SFI Accent MPFI i SFI Elantra i Sonata MPFI i SFI KIA Sephia SFI Sportage SFI 42 Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź szczelność wszelkich połączeń. W przypadku stwierdzenia nieszczelności, należy ją natychmiast naprawić. Regularnie sprawdzaj elastyczne przewody łączące. W przypadku uszkodzeń mechanicznych lub wykrycia wycieków, należy natychmiast zaprzestać pracy i zapewnić wymianę części przez fachowca. Przewód elastyczny nie może być naprężony ani skręcony. Przewód elastyczny nie może być układany w miejscach, w których może zostać uszkodzony mechanicznie. Kiedy przewody elastyczne są rozłączone, należy je zabezpieczyć przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do układu. Trzymaj narzędzia z dala od źródeł ciepła i ognia, ponieważ mogą ulec uszkodzeniu. Nowe przewody elastyczne należy przedmuchać sprężonym powietrzem i przepłukać paliwem. W miejscach krzyżowania się przewodów należy stosować tuleje zabezpieczające i regularnie sprawdzać stan przewodów. Przed rozłączeniem połączeń, należy wyzerować ciśnienie w układzie paliwowym do poziomu ciśnienia otoczenia. Jeśli to nie jest możliwe, należy owinąć złącze szmatą i powoli je poluzować. Szmata zabezpieczy otoczenie przed gwałtownym wypływem paliwa pod ciśnieniem i zalaniem środowiska w sąsiedztwie miejsca wykonywania pracy. W przypadku niewielkiego wycieku paliwa, należy wytrzeć paliwo szmatką i umożliwić dokładne jego wyschnięcie w przestrzeni otwartej z dala od potencjalnych źródeł ognia lub zapłonu. Kiedy tylko naprawa zostanie zakończona, sprawdź, czy wszystkie połączenia są dokręcone, uruchom silnik na krótki czas i skontroluj szczelność układu paliwowego. Istnieje ryzyko powstania pożaru samochodu. Wyposażenie siłowe Przed wykonywaniem konserwacji układu paliwowego, stopniowo obniż ciśnienie robocze do poziomu ciśnienia otoczenia. Jeśli urządzenie zawiera ściskane sprężyny, należy zapewnić ich stopniowe i bezpieczne zwalnianie przy użyciu odpowiedniego przyrządu. Przed wyrzuceniem materiału opakowania, upewnij się, czy wewnątrz nie znajduje się jakakolwiek część. Jeżeli tak, wyjmij ją i zainstaluj na swoim miejscu. Wykorzystaj listę części do sprawdzenia oraz rysunek montażowy dla uzyskania informacji. Zespół testera ciśnieniowego MONTAŻ OBSŁUGA 24 5

6 Części i montaż do układu wtryskowego Poz. Opis 1 Manometr ciśnienia (3-1/2"), przewód elastyczny 1,2 m, zespół przewodu elastycznego 1,8 m (8,3 bar) z zaworem bezpieczeństwa 2 Montaż przyłączeniowego przewodu elastycznego i zaworów do układów wtryskowych Bosch 3 Montaż przyłączeniowego przewodu elastycznego do TBI GM 4 Adapter do Forda EFI 5 Adapter do Forda EFI 6 Przewód elastyczny przyłączeniowy z podkładką M12 1,5 7 Adapter do małego zaworu Schradera (Ford) - z gwintem wewnętrznym UNF 5/16" 32 8 Adapter do standardowego zaworu Schradera Ford - z gwintem wewnętrznym UNF 7/16" 20 9 Łącznik kątowy 10mm z podkładką z gwintem wewnętrznym 5/8"-18, 2 sztuki 10 Łącznik kątowy z podkładką z odwróconym gniazdem 5/8"-18, podkładka M i pierścień typu O-ring, 2 sztuki 11 Adapter M /8"-18, 2 sztuki 12 Adapter - jeden koniec z gwintem wewnętrznym 3/8", 2 sztuki 13 Adapter - jeden koniec z gwintem wewnętrznym M i długi koniec z tuleją z gwintem zewnętrznym 3/8", 2 sztuki 14 Adapter - gwint zewnętrzny M i tuleja z gwintem zewnętrznym 3/8" z pierścieniem uszczelniającym typu O-ring, 2 sztuki 15 Adapter - gwint zewnętrzny M i tuleja z gwintem zewnętrznym 10 mm z pierścieniem uszczelniającym typu O-ring, 2 sztuki 16 Adapter do GEO Storm oraz Isuzu (Isuzu I-Tec Systems) 17 Osprzęt z adapterem dla sprzęgu 1/4" PRODUCENT MODEL ZAŁĄCZNIK II SYSTEM ROBOCZY WTRYSKU PALIWA CIŚNIENIE (PSI) Land Cruiser MPFI Supra (Turbo) MPFI Camry 2.0 l, Celica 1.6 l i 2.2 l Corolla, Previa, MPFI Cressida i Supra bez turbosprężarki Celica 2.0 l Turbo i MR2 Turbo MPFI MR2 2.2 l, PickUp i 4Runner MPFI Paseo i Tercel MPFI Supra Turbo 6 cylindrowy MPFI Land Cruiser MPFI Camry, Celica, Corolla i Previa 2.4 l 2TZ-FE MPFI MR2 2.2 l, PickUp, T100, 4Runner i Tacoma MPFI Wszystkie modele V6 Wszystkie systemy Land Cruiser i Supra (bez turbosprężarki) 6 cylindrowy SFI MR2 2.0 l Turbo SFI Previa 2.4 l 2TZ-FZE (i powyżej) MPFI i SFI Supra Turbo 6 cylindrowy RAV4 EFI Previa, Tacoma, 4Runner, T100 i Land Cruiser EFI SUBARU Wszystkie inne modele MPFI Justy MPFI Impreza MPFI Loyale MPFI i TBI Legacy i SVX MPFI i TBI 36 MITSUBISHI Precis MPFI GT c MPFI Galant, Eclipse 1.8 l i 2.0 l (R), Mirage, PickUp, MPFI Montero 3.0L,3000GT (B i S) 1991 Eclipse 2.0 l (mechaniczna skrzynia biegów) VIN U MPFI Eclipse 2.0 l (automatyczna skrzynia biegów) VIN U MPFI Eclipse Turbo (Auto) MPFI Eclipse Turbo (mechaniczna skrzynia biegów) MPFI i Galant DOHC Turbo GT MPFI Montero i Mighty Max MPFI Eclipse Turbo MPFI l Mighty Max i 3.0 l Montero MPFI l Montero MPFI SUZUKI Swift DOHC MPFI 25,6-29, Sidekick MPFI 29, Esteem MPFI 28,4-34, X90 i 1.6 l Sidekick MPFI l Sidekick MPFI Sidekick TBI Nie można stosować Swift SOHC TBI 12, Samurai TBI 24,2-29, Sidekick TBI 34,1-39,8 MAZDA MX-6, 626 i RX7 SFI i MPFI RX-7 SFI i MPFI B2300, B3000 i B4000 SFI i MPFI SFI MX-3 SFI MX-6, 626 i Prote'ge' SFI

7 PRODUCENT MODEL ZAŁĄCZNIK II SYSTEM ROBOCZY WTRYSKU PALIWA CIŚNIENIE (PSI) 1991 Reatta, Riviera, Eldorado, Seville, Toronado i Trofeo MPFI l Electra, LeSabre, Park Ave., DeVille, MPFI Fleetwood, 88, 98 i Bonneville l Reatta, Riviera, Eldorado, Seville, MPFI Toronado i Trofeo l (S) i 5.7 l Camaro i Firebird MPFI l (W) Astro, Safari, S10 Blazer/Jimmy/ MPFI Bravada i PickUp S10/S15 / Sonoma Fleetwood, Roadmaster, Caprice, Impala SS, MPFI LeSabre, Park Ave., Deville, 88, LSS, 98 i Bonneville l i 3.8 l (3800) Aurora i Riviera MPFI l (K) Aurora i Riviera MPFI Le Sabre, Park Ave., Deville, 88, LSS, 98 MPFI i Bonneville l (Z); 5.0 l; 5.7 l serii C, G i K, S10/S15 MPFI 9-13 Pickup/ Sonoma, Suburban, Tahoe, Yukon MPFI (K) Le Sabre, Park Ave., Deville, 88,98, MPFI LSS i Bonneville (l i L) Le Sabre, Park Ave., MPFI DeVille, 88, 98, LSS i Bonneville l S10/S15 PickUp a Sonoma MPFI l Regal, Lumina, Monte Carlo, MPFI Cutlass Supreme i GrandPrix l i 3.8 l Regal, Lumina, Monte Carlo, MPFI Cutlass Supreme i GrandPrix Camaro i Firebird; 3.8 l Aurora i Riviera MPFI l Aurora i Riviera MPFI l Eldorado i Seville MPFI ACURA SLX MPFI Integra i Legend PGM Legend PGM Integra 1.7 l PGM Integra 1.8 l PGM Vigor PGM Legend Sedan PGM Legend Coupe i Sedan GSPGM i SFI Integra 1.8 l GS-R PGM Integra 1.8 l (z wyjątkiem GS-R) PGM Integra B18B1 SFI Integra B18C2 SFI TL SFI Sedan Legend L i LS SFI VOLVO Wszystkie modele PFI i FI Wszystkie modele, Wszystkie systemy 43,5 JEEP Cherokee, Comanche, Grand Cherokee, MPFI Wrangler, Grand Wagoneer Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler MPFI LEXUS Wszystkie modele MPFI ES300 SFI GS300, LS400, SC400 i SC300 SFI i MPFI LX450 EFI TOYOTA 1991 Celica 2.0 l i MR2 MPFI PickUp, Tercel i 4Runner MPFI Osprzęt z adapterem dla sprzęgu 3/8" 19 Adapter dla sprzęgu z szybko montowaną dyszą (90 stopni) 20 Gwint zewnętrzny M Gwint wewnętrzny M z adapterem dla sprzęgu (do pojazdów: Jaguar i Volvo) 21 Adapter - Gwint zewnętrzny M10 1.0/M z pierścieniem uszczelniającym typu O-ring (do pojazdów: Daimler i Benz) 22 Adapter - Gwint wewnętrzny M10 1.0/ Gwint zewnętrzny M (do pojazdów: Ford Standardowy, Golf 16V) 23 Adapter - Gwint wewnętrzny M8 1.0/ Gwint zewnętrzny M (do BMW: 24 Adapter - gwint zewnętrzny M8 1.0/M z pierścieniem uszczelniającym typu O-ring 2 sztuki (do pojazdów: Daimler Benz, VW Golf, BMW, Audi cylindrowy + DPAK 14) 25 Adapter - gwint zewnętrzny M14 1.5/M z pierścieniem uszczelniającym typu O-ring (do pojazdów: Peugeot, Fiat Croma, Audi 6 cylindrowy + DPAK 12) 26 Adapter - gwint zewnętrzny M16 1.5/M z pierścieniem uszczelniającym typu O-ring (do pojazdów: Ford Scorpio-silnik DOH 2.0 l, Citroen XM, Opel Bj 97, 1.4 l) 27 Adapter - śruba typu banjo M z podkładką Nylotron (do pojazdów: Chrysler, Opel-Vauxhall, Honda oraz Hyundai) 28 Adapter - śruba typu banjo M z podkładką Nylotron (do pojazdów Saab) 29 Adapter - śruba typu banjo M z podkładką Nylotron (do pojazdów Sterling Triumph) 30 Adapter - śruba typu banjo M8 1.0 z podkładką Nylotron (do pojazdów Toyota) 31 Adapter - śruba typu banjo M6 1.0 z pierścieniem uszczelniającym typu O-ring (do pojazdów: Ego i Suzuki) 32 Szybkozłączka z końcówką przewodu elastycznego 1/4" (do pojazdów: Bosch Mono-Jetronic do silnika VW RP 2 sztuki) 33 Adapter - gwint zewnętrzny M8 1.0/M z pierścieniem uszczelniającym typu O-ring (do pojazdów: Audi Sondera, adapter, dodatkowy adapter) 34 Adapter - gwint wewnętrzny M16 1.5/ gwint zewnętrzny M12 1,5 (do pojazdów: Ford-Scorpio i Citroen-XM) 35 Adapter - gwint wewnętrzny M14 1.5/ gwint zewnętrzny M12 1,5 (do pojazdów: Opel-Vauxhall, Mit Dichtkuppe) 36 Gniazdo bezpośrednie z podkładką i gwintem zewnętrznym 5/8"-18 Testery Tester GM TBI 22 7

8 Tester Bosch CIS Testery dla innych układów Tester został zaprojektowany do mierzenia ciśnienia paliwa w układach wtryskowych silników benzynowych, do ciśnienia maksymalnego 8 bar (120 psi). Manometr ciśnienia testera może być podłączony do układu bezpośrednio albo z użyciem trójnika (w tym przypadku połączenia muszą być zwilżane dla ułatwienia montażu). PRODUCENT MODEL ZAŁĄCZNIK II SYSTEM ROBOCZY WTRYSKU PALIWA CIŚNIENIE (PSI) i następne, MPFI C/F 1500 PickUP, C/F 3500 PickUp MPFI l (Y) Talon i Laser (bez turbosprężarki) MPFI l (F) Turbo Talon i Laser (z turbosprężarką) MPFI l; 3.3 l; 3.8 l Caravan, Town i Country, MPFI 48 Voyager Neon, Cirrus, Stratus i Breeze (2.0 l i 2.4 l) MPFI l Cirrus, Stratus, Breeze, wszystkie Sebring MPFI i wszystkie modele Avenger 1906 Turbo Talon i Laser MPFI l (Y) Talon i Laser (bez turbosprężarki) MPFI l; 3.9 l; l Dakota, B1500 Van, MPFI 49,2 B2500 Van, B3500 Van C/F 1500 PickUP, C/F 2500 PickUp, MPFI C/F3500 PickUP l; 3.3 l; 3.8 l Caravan, Town i Country, Voyager MPFI l Caravan i Voyager MPFI 48 DAIHATSU cylindrowy Charade MPFI Wszystkie 3 i 4 cylindrowe modele Rocky MPFI Charade 1.0 l MPFI Charade 1.3 l MPFI 37-45,5 GM l (R) Regal, Lumina, Cutlass Supreme TBI 9-13 i Grand Prix Cavalier i Sunbird 2.2 l i 2.0 l (K), Corsica 2.2 l TBI 9-13 i Beretta, 2.5 l Skylark, Achieva, Calais i Grand Am l (E) Ca,arp i Firebird i 2.5 l (R) Century, TBI 9-13 Celebrity, Cutlass Ciera, Cruiser i Pontiac l, 5.0 l (E) i 5.7 l (7) kombi, TBI 9-13 Roadmaster, Brougham, Caprice, Custom Cruiser i wszystkie modele LeMans l (R) Regal, Lumina, Cutlass Supreme TBI i Grand Prix Wszystkie modele (z wyjątkiem 4.3 l W) serie G, C i K, TBI 9-13 Blazer, Jimmy, Tahoe, Yukon, Suburban, Astro, Safari, S10 Blazer/Jimmy/Bravada, Sonoma, PickUp serii S, Typhoon l Turbo Cavalier i Sunbird MPFI l Electra, LeSabre, ParkAve, DeVille, MPFI Fleetwood, 88, 98, Bonneville, Reatta, Riviera, Eldorado, Seville, Toronado i Trofeo I l (T); 5.0 l (F); 5.7 l (8) Camaro i Firebird MPFI l Reatta, Riviera, Eldorado, Seville, MPFI Toronado i Trofeo Electra, LeSabre, Park Ave., DeVille, MPFI Fleetwood, Olds. 88, 98, Bonneville Wszystkie modele z wyjątkiem 2.5 l Regal, Lumina, MPFI Cutlass Supreme, GrandPrix i Monte Carlo l (J) 4 cylindrowy, 32 zaworowy Corvette MPFI l (P i 8) Corvette i 2.0 l; 2.2 l; 3.1 l; MPFI l; 2.4 l Cavalier, Sunbird, Sunfire Wszystkie modele Corsica i Vererta (z wyjątkiem 2.2 l G) MPFI ,1.I l (T); 3.3 l; 2.2 l Century, Celebrity, Ciera, MPFI Cruiser, Pontiac 6000, Wszystkie modele Skylark, Achieva, Calais i Grand Am (z wyjątkiem 2.5 l) MPFI 8 21

9 PRODUCENT MODEL ZAŁĄCZNIK II SYSTEM ROBOCZY WTRYSKU PALIWA CIŚNIENIE (PSI) l (K) Acclaim, Spirit, Daytona, Dynasty, jednopunktowy 55 Imperial, New Yorker, Horizon, Omni, LeBaron, Shadow, Sundance l (D) Acclaim, Spirit, Daytona, Dynasty, jednopunktowy 39 Imperial, New Yorker, Horizon, Omni, LeBaron, Shadow, Sundance l (K i V) Acclaim, Spirit, Daytona, Dynasty, jednopunktowy 39 Imperial, New Yorker, Horizon, Omni, LeBaron, Shadow, Sundance, Dakota, Voyager i Caravan l (B i J); 3.0 l; 3.3 l; 3.8 l Acclaim, Spirit, jednopunktowy 48 Daytona, Dynasty, Imperial, New Yorker, i wielopunktowy Horizon, LeBaron, Shadow, Sundance 1995 Dakota 2.5 l TBI 14, l (K) Acclaim, Spirit, Daytona, Dynasty, wielopunktowy (MPFI) Imperial, New Yorker, Horizon, Omni, LeBaron, Shadow, Sundance l (3); 3.3 l (R) Acclaim, Spirit, Daytona, MPFI Dynasty, Imperial, New Yorker, Horizon, Omni, LeBaron, Shadow, Sundance początek l Monace i Eagle Premier MPFI 29 Koniec l Monaco i Premier z systemem 43 wtrysku bezpośredniego l (C and A) Acclaim, Spirit, Daytona, Dynasty, MPFI Imperial, New Yorker, Horizon, Omni, LeBaron, Shadow, Sundance l Talon i Laser MPFI Talon i Laser powyżej 2.0 l MPFI Talon i Laser 1.8 l MPFI Wszystkie modele Colt, Colt Vista, Colt kombi MPFI Summit i kombi Summit 1991 Ram 3.0 l MPFI Stealth (bez turbosprężarki) MPFl Stealth z turbosprężarką MPFI Wszystkie inne modele MPFI Dakota 3.9 l i 5.2 l, B150 Van, B250 Van, MPFI D/W 150 PickUp, D250 PickUP, Ramcharger, D/W 250 PickUP B350 Van l B250 Van, B350 Van, D/W 150 PickUp, MPFI D/W250 PickUP, DAV 350 PickUp, Ramcharger l (E) Talon i Laser (bez turbosprężarki) MPFI l (F) Turbo Talon i Laser z przekładnią MPFI mechaniczną l (F) Turbo Talon i Laser z przekładnią MPFI automatyczną l; 3.3 l; 3.8 l Caravan, Town i Country, MPFI Voyager Stealth bez turbosprężarki MPFI Stealth z turbosprężarką MPFI l Concorde, Intrepid, Vision, LHS MPFI 55 i New Yorker l Concorde, Intrepid, Vision, LHS MPFI 48 i New Yorker 20 Kiedy wykorzystuje się tester, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: Noś odpowiednia maskę na twarz lub okulary ochronne dla ochrony oczu. Odkręć korek zbiornika paliwa i wyzeruj ciśnienie w pompie paliwowej. Przed pomiarem dokręć wszystkie połączenia i sprawdź ich szczelność. Nie są dopuszczalne żadne ślady oleju lub wycieki paliwa. W pobliżu miejsca wykonywania prac nie powinno być otwartego ognia, źródła iskier, gorących powierzchni (gorących spiral grzejnych...). Wyposażenie oświetleniowe musi świecić nieprzerwanie. Po skończeniu pomiaru, usuń pozostałości paliwa ze wszystkich przewodów elastycznych, wyzeruj ciśnienie w układach i odłącz adaptery lub testery. Wytrzyj krople oleju i paliwa, i wyrzuć zużytą szmatę do oznaczonego pojemnika, i zawsze zamykaj pokrywę. Zamknij korek zbiornika paliwa. Napełnij powietrzem układ paliwowy i sprawdź jego szczelność. Przed pomiarem przeprowadź następujące kontrole: A/ Układ paliwowy samochodu Sprawdź czy w zbiorniku paliwa jest wystarczająca ilość paliwa (nie ufaj wskaźnikowi poziomu paliwa). Sprawdź przewody (metalowe i gumowe) pod względem występowania pęknięć lub poluzowań. Sprawdź, czy w paliwie nie ma wody i innych zanieczyszczeń. Sprawdź stan urządzenia do napowietrzania oraz korki wlewu paliwa. Sprawdź stan bezpieczników układu paliwowego samochodu. B/ Wyposażenie elektryczne (akumulator włącznie z urządzeniem do ładowania). Sprawdź czy urządzenia elektryczne nie są rozłączone. Aby nastąpił zapłon mieszanki, w większości układów wtrysku paliwa konieczna jest iskra zapłonowa (aby skontrolować obecność iskry użyj testera iskry zapłonowej - jeśli nie ma iskry, napraw układ zapłonowy). Nie umieszczaj świecy zapłonowej w pobliżu otworu świecy w głowicy cylindrowej. Może to spowodować wybuch mieszanki, stworzyć zagrożenie pożarem i wywołać oparzenia. Monitoruj wskaźniki silnika i inne wskaźniki usterek na komputerze. Sprawdź stan akumulatora. Niedostatecznie naładowany akumulator nie zapewni prawidłowej mocy pompy i nie włączy zaworu wtryskowego (Napięcie musi być wyższe niż 12V). C/ Pomocniczy przewód ciśnieniowy Sprawdź, czy pomocniczy przewód ciśnieniowy nie jest poluzowany lub odłączony. Zwróć uwagę na wszelkie słyszalne miejsca wypływu powietrza lub nienormalne dźwięki. Sprawdź, czy nie ma nadmiernego wycieku oleju. Sprawdź luzy zaworowe i wyreguluj stosownie do potrzeb. Sprawdź ewentualne występowanie wycieków wody. Pomiar ciśnienia wtrysku paliwa Przed rozpoczęciem pomiaru należy wyłączyć silnik. Kiedy silnik został wyłączony, powinieneś odszukać otwór służący do pomiaru ciśnienia paliwa - zawór Schräder (większość nowych pojazdów jest wyposażona w adapter ciśnieniowy dla zaworu paliwa). Podłącz manometr do pomiaru ciśnienia paliwa. Jeśli nie ma zaworu Schrädera i układ wymaga otwarcia, w celu zapobieżenia wytryśnięciu paliwa, przed odkręceniem połączeń, wyzeruj ciśnienie. Podłącz tester wykorzystując adapter znajdujący się w odpowiednim miejscu. Przed odkręceniem połączeń, owiń je szmatą. Cały pomiar ciśnienia musi być przeprowadzany po stronie wysokiego ciśnienia układu podczas biegu jałowego. 9

10 Problemy z ciśnieniem paliwa są głównie 2 rodzajów: Ciśnienie jest wyższe niż normalne ciśnienie robocze Przyczynami wyższego ciśnienia są zwykle następujące usterki: Uszkodzony regulator, przewód paliwowy i zasilający i powrotny nie mogą być oddzielone. Przeszkoda w przewodzie powrotnym (zagięcie lub supeł). Uszkodzony zawór bezpieczeństwa lub pompa paliwowa w zbiorniku. Nadmierne ciśnienie w zbiorniku paliwa z powodu niewystarczającej wentylacji. Ciśnienie jest niższe niż normalne ciśnienie robocze Przyczynami niższego ciśnienia są zwykle następujące usterki: Uszkodzona pompa paliwowa lub regulator ciśnienia. Przeszkoda w przewodzie zasilania (zagięcie lub węzeł) albo niedrożny filtr paliwa. Uszkodzony zawór bezpieczeństwa. Niskie ciśnienie w zbiorniku (podciśnienie) paliwa z powodu niewystarczającej wentylacji. Napięcie akumulatora jest zbyt niskie. Typowy układ wielopunktowego wtrysku paliwa z zaworem Schrädera MIEJSCE POMIARU CIŚNIENIA PALIWA FILTR ORUROWANIE PODCIŚNIENIOWE REGULATOR CIŚNIENIA PRZEWÓD ELASTYCZNY FILTR PALIWA MOŻE BYĆ ULOKOWANY POD POKRYWĄ KOMORY SILNIKOWEJ SAMOCHODU LUB W POBLIŻU ZBIORNIKA PALIWA PRZEWÓD ELASTYCZNY PRZEWÓD PALIWOWY POWROTNY PRZEWÓD CIŚNIENIOWY PALIWA FILTR SSAWNY POMPY PALIWOWEJ POMPA PALIWOWA W ZBIORNIKU PALIWA PRODUCENT MODEL ZAŁĄCZNIK II SYSTEM ROBOCZY WTRYSKU PALIWA CIŚNIENIE (PSI) Aspire i Festiva MPFI l; 3.0 l; 4.0 l; 5.0 l; 5.8 l; 7.5 l serie E i F, MPFI Bronco, Aerostar, Ranger, Explorer i Mountaineer l i 4.6 l seria F MPFI l Windstar MPFI l Windstar MPFI/SPI l i 5.0 l Crown Victoria, Thunderbird, wtrysk sekwencyjny Cougar i Grand Margius Wszystkie modele Taurus i Sable z wyjątkiem 2.5 l wtrysku sekwencyjnego l (C i R) Crown Victoria, Thunderbird, wtrysk sekwencyjny Cougar i Grand Marguis l (4) Crown Victoria, Thunderbird, wtrysk sekwencyjny 39,5 Cougar i GrandMarguis l (F) Crown Victoria, Thunderbird, wtrysk sekwencyjny Cougar i GrandMarguis l (T) Crown Victoria, Thunderbird, wtrysk sekwencyjny Cougar i GrandMarguis l i 4.6 l Crown Victoria, Thunderbird, wtrysk sekwencyjny Cougar i GrandMarguis l i 3.0 l (U) Taurus i Sable wtrysku sekwencyjnego l i 3.2 l (U) Taurus i Sable wtrysku sekwencyjnego Probe 2.0 l wtrysku sekwencyjnego Probe 2.5 l wtrysku sekwencyjnego l Contour i Mystique wtrysku sekwencyjnego l Contour i Mystique wtrysku sekwencyjnego Wszystkie modele Taurus i Sable wtrysku sekwencyjnego VW 1991 Corrado Digifant GTI 1.8 l Digifant PEI Eurovan Digifant PEI Jetta 1.8 l, Cabriolet, Fox, Golf Digifant II PEI Cabriolet, Fox Digifant II PEI Vanagon AFC-Digifant I Jetta GLI CISE Motronic Passat GL CISE Motronic Passat 2.0 l, GTI 2.0 l, Jetta GLI CISE Motronic PFI Jetta 1.8 l, Fox, Golf GL, Cabriolet, Wszystkie systemy GTI 1.8 l, GTI 2.0 l, Passat i Jetta 1.6 l 1992 Corrado 2.8 l i 1.8 l Wszystkie systemy Golf, GTI i Jetta Motronic MPFI Corrado SLC i Passat GLX Motronic MPFI Golf III i Jetta III (2.0 l) Motronic MPFI GTI, Jetta III (2.8 l) i Passat Motronic MPFI Cabriolet, Fox Motronic MPFI 43 PORSCHE Wszystkie modele Wszystkie systemy SAAB Seria 900 bez turbosprężarki MPFI Seria 900 z turbosprężarką MPFI Seria 900 MPFI Wszystkie modele serii 900 i 9000 MPFI i SFI 43,5 CHRYSLER l Monace i Eagle Premier Central 14, l (D) i 2.5 l (K) Acclaim, Spirit, Daytona, jednopunktowy 13,5-15,5 Dynasty, Imperial, Omni, New Yorker, Horizon, LeBaron, Shadow, Sundance 10 19

11 ZAŁĄCZNIK II dla C.S.I PRODUCENT MODEL ZAŁĄCZNIK II SYSTEM ROBOCZY WTRYSKU PALIWA CIŚNIENIE (PSI) MERCEDES cylindrowy Nie można stosować Nie można stosować BENZ cylindrowy (seria 103) CISE V8 CISE ,0 l CIS-E l i 2.6 l CIS-E Inne Nie można stosować cylindrowy i 6 cylindrowy77-80 BMW Wszystkie modele Bosch Motronic 43 AUDI ,2 l Turbo Cyfrowy CIS l CIS-E III Modele 90 i 100 MPFI A6 i model z dachem otwieranym MPFI JAGUAR Wszystkie modele EFI XJS i XJ6 EFI 43, Wszystkie modele EFI ponad 4.0 l SFI Wszystkie inne modele SFI 44 GEO Metro TBI Metro TBI Storm i Storm GSI MPFI Storm i Storm GSI MPFI Storm GSI (DOHC) MPFI Storm SOHC MPFI Tracker TBI Tracker TBI Tracker TBI Tracker MPFI Prizm, Prizm GSI i Prizm LSI MPFI FORD l (9) Tempo, Topaz i Escort CFI l () Tempo, Topaz i Escort EFI l Taurus i Sable MPFI Probe 2.2 l MPFI Probe 3.0 l MPFI Festiva MPFI l/4-140/x HSC i 2.3 l/4-140/s MPFI HSC-HO Tempo, Topaz i Escort Wszystkie modele Lincoln i Mustang MPFI Mercury Capri MPFI l Escort i Tracer MPFI l Escort i Tracer MPFI l Tempo i Topaz MPFI Aspire i Festiva MPFI Wszystkie modele Probe MPFI Wszystkie modele (z wyjątkiem 4.9 l) serii E (Van), MPFI seria F (Pick-Up), Bronco, Expedition, Aerostar, Ranger i Explorer l Bronco, serie E i F MPFI Villager MPFI Typowy schemat układów wtrysku paliwa TBI ZAWÓR WTRYSKOWY MIEJSCE POMIARU CIŚNIENIA PALIWA REGULATOR CIŚNIENIA MIEJSCE POMIARU CIŚNIENIA PALIWA Tabela adapterów wykorzystywanych w TBI Amerykańskiej firmy GM PRZEWÓD ELASTYCZNY ORUROWANIE CIŚNIENIOWE FILTR SSAWNY POMPY PALIWOWEJ PRZEWÓD PALIWOWY POWROTNY Nr adaptera Opis Przeznaczenie do 3 Zespół przewodu elastycznego TBI GMWszystkie modele z wyjątkiem RY i 15 Mocowanie przewodu M16 1,5-10 mm 4,3 l, V-6 (srebrne z rowkiem) 12 i 14 Mocowanie przewodu M14 1,5-10 mm 2,8 l, nadwozie pojazdu "X" i 3,8 l (mosiężne z rowkiem) nadwozie pojazdu "A" 11 Łącznik M16 1,5-5/8" 18 1,8 l i 2,0 l nadwozie pojazdu "J" 36 Tuleja bezpośrednia Silnik 1,8 l 10 Złączka kątowa o kącie prostym J2000/6000 Pontiac Złączka prosta M16 1,5-3/8" 28 Adapter ze śrubą banjo M12 1,25 Pojazdy z banjo FILTR PRZEWÓD ELASTYCZNY POŁOŻENIE FILTRU MOŻE BYĆ ZMIENIONE FILTR 18 11

12 Typowy schemat pomiarowy ciśnienia paliwa w układach wtryskowych paliwa C.I.S. REGULATOR CIŚNIENIA ROZDZIELACZ PALIWA Dodatkowe instrukcje dla testera CIS Bosch Z użyciem niniejszego testera można zrealizować 4 postacie pomiarów ciśnienia: A/ Ciśnienie sterowania na zimnym silniku - silnik jest zimny, zawór otwarty. B/ Ciśnienie sterowania na ciepłym silniku - silnik jest podgrzany, zawór otwarty. C/ Ciśnienie pierwotne - silnik zimny lub rozgrzany, zawór zamknięty (zamknięty zawór eliminuje ciśnienie sterowania). D/ Ciśnienie statyczne - silnik jest podgrzany, zawór otwarty. Uwaga CIS ciśnienia podane w niniejszej instrukcji użytkownika są stosowane do ciśnienia sterowania, kiedy silnik jest podgrzany. Pomiar nadciśnienia A i C można znaleźć w instrukcji napraw samochodu, w instrukcji użytkownika układu wtryskowego Mitchel lub w instrukcji obsługi układu wtrysku paliwa Roberta Boscha. Procedura pomiaru A/ Ciśnienie sterowania na zimnym silniku - silnik jest zimny, zawór otwarty. Podczas pomiaru silnik musi być zimny, tzn. musi on być wyłączony na kilka godzin lub na całą noc. Zerowanie ciśnienia w układzie paliwowym samochodu (patrz strona. 9). Upewnij się, czy filtr paliwa nie jest zatkany. W razie wątpliwości, wymień filtr, w celu zapewnienia dokładnego pomiaru. Oczyścić górną część rozdzielacza paliwa. Zgodnie z typowym schemat podłączania układu wtryskowego CIS, podłącz tester pomiędzy rozdzielaczem paliwa i regulatorem ciśnienia sterowania. Podłącz przewód elastyczny bez zaworu regulatora przepływu do środkowej części rozdzielacza paliwa. Podłącz przewód elastyczny z zaworem do przewodu elastycznego, który jest odłączony od rozdzielacza paliwa lub bezpośrednio do regulatora ciśnienia sterowania. 12 ZAWÓR NAPOWIETRZANIA ZAWÓR REGULACJI PRZEPŁYWU MANOMETR CIŚNIENIA Producent Model Układ wtrysku paliwa Adapter Miejsce podłączania adapteró DATSUN/ Wszystkie TBI Nissan TBI 17 lub 18 A NISSAN Wszystkie inne modele Bosch L - Jetronic AFC 17 lub 18 A 200SX; 1.8 l; 2.0 l; 3.0 l Bosch L - Jetronic AFC 17 lub 18 A MAZDA B2600 Bosch L - Jetronic AFC 28 lub 17 A 929 Bosch L - Jetronic AFC 28 lub 17 A MX-6; RX-7; 626 Bosch L - Jetronic AFC 28 lub 17 A MPV; Miata; Protege i 323 Bosch L - Jetronic AFC 28 lub 17 A Navajo Ford MPFI 4 lub 7 D MITSUBISHI Van i Kombi Mitsubishi ECI 28 A Mirage Turbo 1.5 l i wszystkie inne modele Mitsubishi ECI A MERCEDES BENZ Wszystkie modele Bosch CIS 2 J STERLING Wszystkie modele MPFI 31 lub 28 H SUBARU Wszystkie modele z TBI jednopunktowym Subaru 17 lub 18 A Wszystkie modele z Bosch L - Jetronic Bosch L - Jetronic AFC 17 lub 18 A SUZUKI Silnik 16 - zaworowy Suzuki MPFI 31 H Wszystkie inne modele Suzuki TBI 31 H TOYOTA Wszystkie modele Bosch L - Jetronic AFC 30 I TRIUMPH Wszystkie modele Lucas Bosch AFC 17 lub 18 A VW Wszystkie modele z Bosch CIS Bosch CIS J Wszystkie modele z Bosch L - Jetronic Bosch L - Jetronic AFC 17 lub 18 A VOLVO Bosch LH - Jetronic AFC Bosch LH - Jetronic AFC 17 lub 20 A 1989 i nowszy Bosch LH - Jetronic AFC Bosch LH - Jetronic AFC 17 lub 20 A Wszystkie modele z Bosch CIS 4-cylindrowe Bosch CIS 2 J Wszystkie modele z Bosch CIS 6-cylindrowe Bosch CIS 2 J * Najnowsze silniki wyposażone są w złącza pomiarowe i mogą być testowane z użyciem wtyku nr 7. MIEJSCE PODŁĄCZENIA ADAPTERA A - Przewód paliwa biegnący do rozdzielacza paliwa B - Przewód paliwa biegnący do TBI C - Rozdzielacz paliwa - standardowy elastyczny adapter Schrädera D - Rozdzielacz paliwa - mały elastyczny adapter Schrädera (Ford) E - Rozdzielacz paliwa F - Element przejściowy z CFI (TBI) do CFI (TSI) G - Przewód paliwa biegnący do CFI H - Filtr paliwa I - Otwór przyłączeniowy dla zaworów dysz wtryskowych do zimnego rozruchu J - Zobacz schemat i instrukcje dla CIS K - Zobacz schemat i instrukcje dla TBI GM 17

13 Producent Model Układ wtrysku paliwa Adapter Miejsce podłączania adapterów Inne pojazdy, 3.0 l Mitsubishi MPFI 17 A Inne pojazdy; Chrysler 3.3 i 3.8 l MPFI 8 C Colt 1.5 l i Summit Importowany MPFI 28 A Colt 1.5 l, Vista, Wagon i Raider Mitsubishi z importowanym MPFI 28 A Colt 2.0 l, Vista, Wagon i Raider Mitsubishi z importowanym MPFI 28 A Colt 3.0 l, Vista, Wagon i Raider Mitsubishi z importowanym MPFI 28 A *nie znajduje się w specjalnym pakiecie do zamawiania DAIHATSU Wszystkie modele EFI 28 lub 17 A EAGLE Medallion Bosch L - Jetronic AFC 17 A Monaco i Premier 2.5 l TBI 17 A Monaco i Premier 3.0 l MPFI 17 A Talon 1.8 l i Mitsubishi 2.0 l MPFI *71321 E Talon 2.0 l i Mitsubishi turbo MPFI *71321 E FIAT Wszystkie modele Bosch L - Jetronic AFC 7 lub 25 A FORD Duże pojazdy, wysokie ciśnienie CFI (EFI) 4 lub 7 F Małe pojazdy - niskie ciśnienie CFI 5 G wszystkie MPFI MPFI 7 D wszystkie importowane Bosch L - Jetronic AFC 17 A GM Wszystkie MPFI z wyjątkiem wyżej wymienionych Wielopunktowy GM8 C 1988 Nova Bosch L - Jetronic AFC 28 I Sprint Turbo Bosch L - Jetronic AFC 17 A Spectrum Isuzu 1 - Tec 16 A dwa zawory wtryskowe w niektórych modelach Chevrolet oraz Pontiac GM - TBI GM TBI K Zawór wtryskowy Lumina Single GM - TBI GM TBI K Wszelkie inne zawory wtryskowe GM - TBI GM TBI K GEO Metro 1.0 l Suzuki TBI 31 H 1,6 l Bosch L - Jetronic AFC 17 A Prizm, Storm Isuzu 1 - Tec 30 lub 16 I Tracker Suzuki TBI 31 H JAGUAR Wszystkie modele Wszystkie systemy 20 A JEEP l; 1.7 l; 2,5 l TBI 17 B l oraz 4.2 l MPFI 8 C Wszystkie modele 2.5 l; 4.0 l; 4,2 l MPFI 8 C HONDA Wszystkie modele MPFI 31 lub 28 H i HYUNDAI ISUZU 1.6 l i 2.6 l Isuzu 1 - Tec 16 A 2.0 l Isuzu 1 - Tec 16 A 2.6 l Isuzu 1 - Tec 16 A 2.8 l i 3.1 l GM - TBI GM TBI K SAAB Silnik 16 - zaworowy Bosch L - Jetronic AFC 27 A Silnik 8 - zaworowy Bosch L - Jetronic AFC 2 J RENAULT Wszystkie modele Bosch L - Jetronic AFC 17 A PEUGEOT 2,2 l Bosch L - Jetronic AFC 17 lub 18 A V6 Bosch L - Jetronic AFC 17 lub 18 A 2,0 l Bosch CIS 2 J PORSCHE Wszystkie modele z Bosch L - Jetronic Bosch L - Jetronic 17 A 928 Bosch CIS 2 J i Turbo Bosch CIS 2 J i Turbo i 924 Bosch CIS 2 J 16 Ostrzeżenie: Wszystkie adaptery z pierścieniami typu o-ring mogą być dokręcanie jedynie dłońmi, dla zapobieżenia uszkodzeniom pierścieni. W niektórych przypadkach adapter może być wydłużony w celu zapewnienia prawidłowej kombinacji połączeń gwintowanych. Uruchom pompę paliwową i silnik i sprawdź szczelność. Po podłączeniu testera, napowietrz układ: - jeśli zawór wylotowy testera znajduje się poniżej manometru ciśnienia, owiń zawór szmatą i naciśnij przycisk, aż całe powietrze wydostanie się z układu (nie należy tego robić nad rozgrzanym silnikiem lub przewodami). - jeśli tester jest wyposażony w zawór napowietrzania, umieść koniec przewodu napowietrzania w kanistrze paliwa i napowietrz układ z użyciem pompy paliwowej. - jeśli tester nie jest wyposażony w żaden z wyżej wymienionych elementów, umieść manometr ciśnienia pod przewodem elastycznym i zaworem regulacyjnym ciśnienia. Wyłącz silnik i uruchom pompę paliwową. Przez co najmniej 12 sekund, otwieraj i zamykaj zawór regulacyjny. Jeśli ciśnienie jest ustabilizowane, zapisz dane z manometru ciśnienia. Jeśli ciśnienie sterowania nie jest prawidłowe przy niskiej temperaturze, w rozgrzanym regulatorze może wystąpić błąd. Jeśli ciśnienie sterowania jest prawidłowe, kontynuuj pomiary innych ciśnień. B/ Ciśnienie sterowania gdy jest ciepło D/ ciśnienie statyczne, muszą być mierzone przy rozgrzanym silniku. C/ Ciśnienie pierwotne musi być mierzone na zimnym lub nieco rozgrzanym silniku. Jeśli wartości ciśnienia sterowania na ciepłym silniku zawarte są w zakresie normalnym, należy wyregulować regulator ciśnienia paliwa. Jeśli podwyższenie normalnych wartości ciśnienia przez regulację nie jest możliwe, należy wymienić regulator, pod warunkiem, że w niżej wymienionych punktach nie istnieją żadne problemy. Jeśli ciśnienie jest niskie z powodu obrotów biegu jałowego silnika, sprawdź, czy napięcie na stykach wtyku podgrzanego regulatora wynosi minimum 11,5 V. Jeżeli napięcie na stykach jest prawidłowe, wtedy musisz wymienić regulator ciśnienia sterowania. Jeżeli ciśnienie jest zbyt niskie, sprawdź ilość paliwa podawanego przez pompę. Może ono również być spowodowane zatkanym przewodem zasilania lub wyciekiem w przewodzie powrotnym. Jeśli układ jest w dobrym stanie, konieczne jest zatem wyregulowanie ciśnienia w układzie paliwowym. Należy postępować zgodnie z Instrukcją użytkownika dostarczoną przez producenta lub instrukcją użytkownika wtryskiwacza paliwa. Jeśli ciśnienie statyczne spadnie zbyt szybko, sprawdź szczelność pierścieni uszczelniających typu O-ring i połączeń przewodów instalacji. Jeśli nie zauważysz miejsc występowania nieszczelności, skontroluj szczelność zaworów dla zimnego rozruchu oraz zaworów wtryskiwaczy paliwa. Jeśli nadal nie zauważyłeś miejsc występowania nieszczelności, potencjalnymi miejscami mogą być jeszcze zawór powrotny pompy paliwowej lub pierścień uszczelniający typu O-ring zaworu bezpieczeństwa w rozdzielaczu paliwa. W razie potrzeby, napraw lub wymień te części. Jeśli nie wykryjesz żadnych usterek w układzie wtryskowym paliwa w trakcie procesu pomiaru ciśnienia, skontroluj pompę paliwową. W tym przypadku tester musi być wyposażony w zawór napowietrzania i przewody. Podłącz manometr ciśnienia i poprowadź przewód napowietrzania do kanistra zawierającego co najmniej 2 litry paliwa. Wydatek paliwa powinien wynosić od 0,75 do 1 litra w ciągu 30 sekund. Wydatek powinien być wyższy o % w pojazdach z turbosprężarką. Wyłącz pompę paliwową i wyzeruj ciśnienie w układzie paliwa. Wyłącz zapłon i poprowadź przewód napowietrzania do kanistra z paliwem i naciśnij zawór napowietrzania. Jeśli tester nie jest wyposażony w zawór napowietrzania, należy owinąć złącze szmatą i powoli je poluzować. Zdemontuj tester i podłącz wszystkie przewody. Uruchom silnik i i skontroluj szczelność. Usuń paliwo ze wszystkich wykorzystywanych przewodów elastycznych. Jeśli paliwo pozostaje w zespole przewodów elastycznych, podłącz najmniejszy adapter za pomocą śruby banjo do złączki nad kanistrem paliwa. Trzymaj manometr ciśnienia nad przewodem i zaczekaj aż paliwo spłynie do kanistra. 13

14 Diagnostyka ciśnienia paliwa Problemy z ciśnieniem paliwa są zasadniczo dwojakiego rodzaju - ciśnienie jest wyższe lub niższe od normalnego ciśnienia roboczego. Układ zasilania paliwem jest zbudowany jako układ zamknięty. Paliwo jest tłoczone ze zbiornika do regulatora ciśnienia i zaworów wtryskowych, a nadmiar paliwa jest odprowadzany z powrotem do zbiornika. Regulator ciśnienia paliwa jest punktem podziału pomiędzy stroną zasilania i stroną powrotną. Zwiększone ciśnienie w stosunku do wartości normalnej jest głównie spowodowane usterką po stronie powrotu, a ciśnienie obniżone w stosunku do wartości normalnej jest głównie spowodowane usterką po stronie zasilania. Tabela konwersji wartości jednostek ciśnienia psi do wartości metrycznych Tabela konwersji wartości jednostek ciśnienia psi do wartości metrycznych Przyczynami wyższego ciśnienia są zwykle następujące usterki: Uszkodzony regulator ciśnienia paliwa. Przeszkoda w przewodzie powrotnym (zagięcie lub węzeł). Poluzowane połączenie w zbiorniku. Nadmierne ciśnienie w zbiorniku paliwa z powodu niewystarczającej wentylacji. Przyczynami niższego ciśnienia są zwykle następujące usterki: Niedrożny filtr paliwa. Przeszkoda w przewodzie zasilającym (zagięcie lub węzeł). Uszkodzona pompa paliwowa. Uszkodzony regulator ciśnienia paliwa. Poluzowane połączenie w zbiorniku. Niedrożny filtr paliwa w zbiorniku. Niskie ciśnienie w zbiorniku (podciśnienie) paliwa z powodu niewystarczającej wentylacji. Zwężenia przekrojów zwykle obniżają wydatek, który oznacza, iż pompa jest uszkodzona lub regulator ciśnienia utrzymuje prawidłowy wydatek, ale nie ciśnienie. Jeśli występuje którykolwiek z tych przypadków, należy możliwie jak najszybciej określić podzespół za niego odpowiedzialny. (Przykład: tam gdzie to jest możliwe, należy odłączyć przewód przed i za podzespołem. Zmierzyć ciśnienie w przewodzie przed i za podzespołem). Diagnostyka usterek w układach wtryskowych wielopunktowych i typu TBI Niskie ciśnienie paliwa. Skontroluj lub wymień filtr paliwa, jeśli zachodzi potrzeba. Jeśli podejrzewa się filtr paliwa, należy skontrolować ciśnienie pomiędzy przewodem zasilania w paliwo i filtrem. Jeśli ciśnienie jest normalne, wymień filtr paliwa. Sprawdź przewód paliwowy, pod względem występowania zgięć i zgnieceń. Sprawdź pompę paliwową. We podanej wcześniej części tekstu, w Dodatkowych instrukcjach dla testerów Bosch, znajdziesz diagnostykę usterek układów wtryskowych C.I.S. 14 Jeśli po wymianie filtru paliwa ciśnienie jest niskie. Ostrożnie naciśnij gumowy przewód elastyczny przewodu powrotnego. Jeśli ciśnienie rośnie, wyreguluj lub wymień regulator ciśnienia paliwa. Jeśli ciśnienie nie rośnie, oznacza to, że niedrożne są filtr paliwa lub pompa paliwowa w zbiorniku. Wysokie ciśnienie paliwa. Zdemontuj w innym bezpiecznym miejscu elastyczny przewód powrotny w tylnej części samochodu. Zamocuj dostatecznie długi zapasowy elastyczny przewód paliwowy tak, aby sięgał on do kanistra zawierającego minimum 8 litrów paliwa. Uruchom silnik. Jeżeli ciśnienie spadnie do wartości normalnej, oznacza to, że przewód powrotny jest niedrożny lub zagnieciony. Jeżeli ciśnienie nie wykazuje zmian, oznacza to, że regulator ciśnienia paliwa jest uszkodzony. TABELA KORZYSTANIA ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE ADAPTERÓW Producent Model Układ wtrysku paliwa Adapter Miejsce podłączania adapterów AMC Alliance i Encore Kalif. Bosch L - Jetronic AFC 17 lub 18 A Wszystkie inne modele AMC TBI oraz Renix 17 lub 18 B ACURA Wszystkie modele HPFI31 lub 28 H ALFA-ROMEO Wszystkie modele Bosch L - Jerronic AF 17 A AUDI Wszystkie modele Bosch CIS 2 J Wszystkie modele z wyjątkiem Bosch CIS 2 J modeli dla Kaliforni cylindrowy i Fed Bosch CIS 2 J Wszystkie roczniki produkcji i modele Bosch CI 2 J BMW 320i Bosch K - Jetronic 2 J Wszystkie modele z Bosch L - Jetronic Bosch K - Jetronic 17 A CHRYSLER Imperial TBI 17 B Inne modele niż Imperial z TBI TBI 17 B Wszystkie pojazdy TBI 17 B i lekkie ciężarówki Dodge z TBI Wszystkie modele z wyjątkiem pierwszego TBI 17 B samochodu z dachem składanym Pierwszy samochód z dachem składanym TBI 17 B l; 2.5 l; 4 cylindrowe Turbo Wielopunktowy8 C Horizon, Omni, Laser, Lancer LeBaron - 4 cylindrowy bez turbosprężarki Wielopunktowy 8 C 15

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNA MASZYNA DO CZYSZCZENIA RUR S150 EPC02150 KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNA MASZYNA DO CZYSZCZENIA RUR S150 EPC02150 KARTA GWARANCYJNA KARTA GWARANCYJNA 1. Produkt marki UNI-MAX jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji, począwszy datą sprzedaży według Kodeksu cywilnego lub 12 miesięcznym okresem gwarancji według Kodeksu handlowego.

Bardziej szczegółowo

V 1963. Zestaw do testowania ciśnienia w chłodnicy i zestaw do wytwarzania próżni w chłodnicy (25 części) Instrukcja stosowania

V 1963. Zestaw do testowania ciśnienia w chłodnicy i zestaw do wytwarzania próżni w chłodnicy (25 części) Instrukcja stosowania PL Instrukcja stosowania V 1963 Zestaw do testowania ciśnienia w chłodnicy i zestaw do wytwarzania próżni w chłodnicy (25 części) 1. ZASTOSOWANIE ZESTAWU DO TESTO- WANIA CIŚNIENIA W CHŁODNICY 2. OPIS ZESTAWU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Universal II Seria ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PUBLIKACJA:: 95-03015-Pol DATA PUBLIKACJI: 02/2005 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKPLOATACJI (DTR)

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKPLOATACJI (DTR) INSTRUKCJA MONTAŻU I EKPLOATACJI (DTR) wydanie I/2014 Typoszereg kotłów wodnych c.o. SEKO o mocy cieplnej 7.5-29 kw Uwaga: przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji kotła użytkownik powinien zapoznać

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Profi 400 V Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o.o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar PL STEALTH 185 Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar RU TR Original written in UK English Date Published: 16 / 04 / 2015 Język Polski Instrukcja oryginalna PL RU TR SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA 44 Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ AIRCRAFT ENGINES (LINIOWA) DLA SILNIKÓW ROTAX TYP 912 i WSZYSTKIE WERSJE ref. no.: MML-912 i part no.: 898742 OSTRZEŻENIE Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac obsługowych przeczytaj Instrukcję Obsługi

Bardziej szczegółowo