2 MOTO RAZR V8 WIĘCEJ>>

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 MOTO RAZR V8 WIĘCEJ>>"

Transkrypt

1 MOTORAZR 2 V8 WIĘCEJ>>

2

3 HELLOMOTO Telefon komórkowy MOTORAZR 2 V8 jest bardziej płaski, mocniejszy i inteligentniejszy! Ekran dotykowy na wyświetlaczu zewnętrznym umożliwia sterowanie telefonem bez otwierania jego klapki w celu odtwarzania muzyki, odczytywania wiadomości oraz uzyskiwania dostępu do listy ostatnich połączeń (zobacz instrukcję ZACZNIJ TUTAJ). Przesyłanie ulubionej muzyki do telefonu przy użyciu technologii USB 2.0 High-speed odbywa się szybko i jest bardzo proste dzięki programowi Microsoft Windows Media Player 11 (zobacz instrukcję ZACZNIJ TUTAJ). Wbudowany aparat o rozdzielczości 2 mln pikseli, wyposażony w tryb zdjęć seryjnych, umożliwia automatyczne wykonywanie zdjęć (str. 55). Telefon jest wyposażony w opcje nagrywania wysokiej jakości wideo, które następnie można przesłać do bloga (zobacz instrukcję ZACZNIJ TUTAJ). W pełni funkcjonalna przeglądarka HTML zainstalowana w telefonie umożliwia przeglądanie stron internetowych podobnie jak na komputerze (str. 54). Telefon umożliwia również sprawdzanie osobistych kont poczty (takich jak Hotmail, Gmail czy Yahoo) za pośrednictwem protokołu HTML (zobacz instrukcję ZACZNIJ TUTAJ). Poza tym telefon zawiera opcję MOTOSYNC, umożliwiającą odczyt i synchronizację korporacyjnej poczty (Microsoft Outlook) (str. 66). Więcej informacji: Samouczki sieciowe oraz inne informacje dotyczące telefonu i jego wyposażenia są dostępne wwitryniewww.hellomoto.com. 1

4 Przedstawiamy nowy telefon komórkowy MOTORAZR 2 V8 GSM. Poniżej znajduje się krótki opis jego elementów. Wskaźnik naładowania Obiektyw aparatu Wskaźnik Bluetooth Przyciski głośności Zmiana profilu sygnału przy widocznym ekranie głównym, nawigacja w menu. Boczny przycisk wybierania Robienie zdjęć przy zamkniętej klapce i aktywnym aparacie. Przycisk wybierania głosowego Za pomocą wybierania głosowego można nawiązywać połączenia z osobami, dla których nagrano wcześniej nazwy wybierania głosowego. Głośnik (z tyłu telefonu) Mikroport USB Służy do podłączania ładowarki i akcesoriów. Wyświetlacz zewnętrzny Wyświetlanie informacji o połączeniu przychodzącym, sterowanie odtwarzaczem przy zamkniętej klapce i aktywnym odtwarzaczu, korzystanie z wizjera aparatu przy zamkniętej klapce i aktywnym aparacie. 2

5 Ekran główny Menu główne Operator 10/15/2008 Menu Opcje Menu 10: Naciśnij przycisk środkowy s, aby otworzyć Menu główne. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania P do momentu włączenia wyświetlacza. Opcje Cofnij 2 1 Naciskaj przycisk nawigacji S w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przewijać do kolejnych pozycji menu. Naciśnij przycisk środkowy s, aby wybrać zaznaczoną funkcję. Uwaga: Na ilustracji przedstawiono standardowy układ ekranu głównego i menu głównego. W telefonie użytkownika ekran główny i menu główne mogą wyglądać inaczej. Aby zmienić skróty na ekranie głównym oraz wygląd menu głównego, zobacz instrukcję ZACZNIJ TUTAJ. 3

6 Niektóre funkcje telefonu komórkowego są uzależnione od możliwości i ustawień sieci lokalnego operatora. Ponadto, niektóre funkcje mogą nie być aktywowane przez danego operatora lub ustawienia sieci danego operatora mogą ograniczać działanie tych funkcji. W celu uzyskania informacji na temat dostępności idziałania poszczególnych funkcji należy zawsze zwracać się do operatora sieci. Wszystkie funkcje, opisy ich działania oraz inne dane dotyczące produktu, a także informacje zawarte w tym podręczniku użytkownika, oparte są na najnowszych dostępnych informacjach i uważane są za prawdziwe w momencie ich drukowania. Firma Motorola zastrzega sobie prawo dokonywania zmian lub modyfikowania informacji lub danych technicznych bez uprzedzenia i bez żadnych zobowiązań. MOTOROLA i stylizowane logo M są znakami zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym USA (US Patent & Trademark Office). Znaki towarowe Bluetooth są własnością ich posiadaczy i są wykorzystywane przez firmę Motorola, Inc. na mocy umowy licencyjnej. Java i inne znaki związane z marką Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc. w USA i w innych krajach. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, a Windows XP i Windows Media są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Macintosh jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Computer, Inc. Wszystkie inne nazwy produktów i usług są własnością odpowiednich podmiotów. Motorola, Inc., Przestroga: Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane wtelefonie bez wyraźnej aprobaty firmy Motorola pozbawią użytkownika prawa do korzystania z telefonu. Informacje o prawie autorskim dotyczącym oprogramowania Produkty firmy Motorola opisane w tym podręczniku mogą obejmować oprogramowanie firmy Motorola lub firm-trzecich chronione przez prawo autorskie, umieszczone w pamięci półprzewodnikowej lub innych mediach. Prawo w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zastrzega pewne wyłączne prawa do oprogramowania chronionego prawami autorskimi dla firmy Motorola i innych firm sprzedających oprogramowanie, takie jak wyłączne prawo do sprzedaży lub powielania oprogramowania chronionego prawami autorskimi. W związku z tym oprogramowania chronionego prawami autorskimi zawartego w produktach firmy Motorola nie wolno modyfikować, poddawać odwrotnej inżynierii, rozpowszechniać lub powielać w żadnej formie w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Ponadto zakup produktów firmy Motorola nie powinien być uważany za przekazanie zarówno bezpośrednio, 4

7 przez wnioskowanie ani zarzut, ani w inny sposób, żadnych licencji lub praw chronionych prawami autorskimi, patentami lub zastosowaniami patentowymi firmy Motorola lub innych firm sprzedających oprogramowanie, poza zwyczajną, niewyłączną, niepodlegającą opłacie patentowej licencją, która wynika z operacji prawnych dokonywanych podczas sprzedaży produktu. 5

8 Spis treści Bezpieczeństwo i informacje ogólne Powiadomienie FCC Użytkowanie i konserwacja Informacje o recyklingu Zgodność z przepisami UE Najważniejsze informacje Informacje o podręczniku Bateria Podstawy Wyświetlacz Wpisywanie tekstu Głośność Przycisk nawigacji Boczny przycisk wybierania Wyświetlacz zewnętrzny Wybieranie głosowe Głośnik zewnętrzny Kody i hasła Blokowanie i odblokowywanie przycisków zewnętrznych Blokowanie i odblokowywanie telefonu Personalizowanie Profile Godzina i data Motywy Wygląd wyświetlacza Opcje odbierania Połączenia Wyłączanie powiadamiania o połączeniu Ostatnie połączenia Ponowne wybieranie numeru Oddzwanianie Identyfikator rozmówcy Połączenia z numerami alarmowymi Poczta głosowa Spis treści

9 Multimedia Odtwarzacz audio Przeglądarka Aparat Filmy Wiadomości Wiadomości Natychmiastowe przekazywanie wiadomości Połączenia MOTOSYNC Menedżer plików Połączenia kablowe Połączenie bezprzewodowe Bluetooth Aktualizowanie telefonu Inne funkcje Połączenia zaawansowane Kontakty Zaawansowane personalizowanie Czas i koszt połączeń Tryb wolnych rąk Sieć Osobisty organizer Zabezpieczenia Gry i rozrywka Informacje o SAR Informacje WHO Informacja o wolnym oprogramowaniu Indeks Spis treści 7

10 Bezpieczeństwo i informacje Bezpieczeństwo i informacje ogólne Ważne informacje dotyczące bezpiecznej i efektywnej obsługi telefonu. Należy je przeczytać przed użyciem telefonu. 1 Narażenie na pole elektromagnetyczne oczęstotliwości radiowej Telefon stanowi nadajnik i odbiornik. Po włączeniu telefon może nadawać iodbierać sygnały o częstotliwościach radiowych. Podczas korzystania z telefonu układ sterujący połączeniem dobiera moc nadawania. Telefon firmy Motorola został zaprojektowany zgodnie z krajowymi normami dotyczącymi narażenia ludzi na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej. Uwagi dotyczące obsługi Aby zagwarantować optymalne działanie telefonu i nie przekroczyć ustalonego w odpowiednich normach dopuszczalnego narażenia człowieka na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. Antena zewnętrzna Jeśli telefon korzysta z anteny zewnętrznej, należy stosować wyłącznie antenę dostarczoną wraz z telefonem lub w przypadku wymiany antenę z atestem firmy Motorola. Antena bez atestu, modyfikacja anteny lub dodatkowe akcesoria mogą być przyczyną uszkodzenia telefonu lub niezgodności z krajowymi wymogami prawnymi. NIE należy dotykać anteny zewnętrznej podczas korzystania z telefonu. Dotykanie anteny zewnętrznej pogarsza jakość połączenia i może spowodować pracę telefonu z mocą nadawczą większą niż to konieczne. 1. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie zastępują ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w instrukcjach obsługi przed 1 maja 2006 r. 8 Bezpieczeństwo i informacje ogólne

11 Obsługa telefonu Nawiązując lub odbierając połączenie, telefon należy trzymać tak, jak słuchawkę telefonu stacjonarnego. W przypadku telefonu noszonego przy sobie należy zawsze umieścić telefon w zaczepie, oprawie, etui, osłonie lub futerale produkowanym przez firmę Motorola albo mającym jej atest. Jeśli użytkownik nie korzysta z noszonych na sobie akcesoriów, które są oferowane przez firmę Motorola lub mają jej atest, podczas nadawania telefon i antena powinny znajdować się co najmniej 2,5 centymetra od ciała użytkownika. Jeśli używa się dowolnych funkcji transmisji danych w telefonie, z zastosowaniem kabla lub bez niego, telefon i antena powinny znajdować się co najmniej 2,5 centymetra od ciała użytkownika. Korzystanie z akcesoriów, które nie są produkowane przez firmę Motorola ani nie mają jej atestu, może spowodować przekroczenie wartości podanych w wytycznych dotyczących narażenia na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej. Spis akcesoriów produkowanych przez firmę Motorola lub mających jej atest zamieszczono na stronie: Zakłócenia elektromagnetyczne i kompatybilność Niemal każde urządzenie elektroniczne jest podatne na zakłócenia elektromagnetyczne wywołane przez źródła zewnętrzne, jeżeli nie ma odpowiedniego ekranowania lub nie zostało właściwie zaprojektowane lub skonfigurowane w celu zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej. W niektórych sytuacjach telefon może spowodować zakłócenia pracy innych urządzeń. Należy postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zakłóceń Należy wyłączać telefon wszędzie, gdzie wymagają tego tablice informacyjne. W szpitalach i przychodniach może znajdować się sprzęt wrażliwy na działanie zewnętrznego pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej. Telefon należy wyłączyć na każde polecenie załogi samolotu. Jeśli telefon oferuje tryb lotu lub podobną funkcję, korzystanie z niej należy uzgodnić z załogą samolotu. Bezpieczeństwo i informacje ogólne 9

12 Rozruszniki serca Jeśli posiadasz rozrusznik serca, skonsultuj użytkowanie telefonu z lekarzem. Osoby z rozrusznikami serca: ZAWSZE powinny trzymać włączony telefon wodległości większej niż 20 centymetrów od rozrusznika, NIE powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu znajdującym się po przeciwnej stronie rozrusznika, aby zminimalizować możliwość wystąpienia zakłóceń, powinny WYŁĄCZYĆ telefon natychmiast, jeżeli podejrzewają, że zakłóca on pracę rozrusznika. Aparaty słuchowe Niektóre telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W przypadku takich zakłóceń należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego lub lekarzem, aby ustalić możliwość użycia innego aparatu słuchowego. Inne urządzenia medyczne W przypadku korzystania z innego osobistego urządzenia medycznego należy skontaktować się zjego producentem lub lekarzem i ustalić, czy jest ono odpowiednio zabezpieczone przed działaniem pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej. Korzystanie podczas kierowania pojazdem Należy zapoznać się z miejscowymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów podczas kierowania pojazdem. Przepisów tych należy bezwzględnie przestrzegać. Przy korzystaniu z telefonu podczas kierowania pojazdem należy: Skupić całą uwagę na kierowaniu i drodze. Korzystanie z telefonu może powodować dekoncentrację. Jeśli nie można skupić się na kierowaniu pojazdem, należy przerwać połączenie. Wmiarę możliwości korzystać z telefonu bez używania rąk. 10 Bezpieczeństwo i informacje ogólne

13 Zjechać z drogi i zaparkować pojazd przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia, jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze. Wskazówki dotyczące odpowiedzialnego kierowania pojazdem można znaleźć wśród porad na temat bezpiecznego korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy na końcu tego podręcznika oraz/lub na stronie firmy Motorola: Ostrzeżenia dotyczące obsługi telefonu Należy przestrzegać wszystkich znaków podczas korzystania z telefonów w miejscach publicznych (np. placówki opieki zdrowotnej, strefy zagrożone wybuchem). Pojazdy z poduszką powietrzną Nie należy kłaść telefonu w obszarze działania poduszki powietrznej. Miejsca zagrożone wybuchem Miejsca zagrożone wybuchem są zwykle oznakowane, ale nie zawsze. Są to m.in. miejsca, w których znajduje się paliwo (np. pod pokładem łodzi), urządzenia do przesyłania lub magazynowania paliwa lub chemikaliów, miejsca, w których powietrze zawiera związki chemiczne lub cząstki (np. ziarno, pył lub opiłki metalu). W takich miejscach należy wyłączyć telefon i nie wyjmować, nie wkładać ani nie ładować baterii. Czynności te mogą powodować iskrzenie, co grozi eksplozją lub pożarem. Produkty uszkodzone Jeśli telefon lub bateria wpadnie do wody, ulegnie przebiciu mechanicznemu lub upadnie na podłoże z dużą siłą, nie należy ich używać, lecz zabrać do autoryzowanego centrum serwisowego Motoroli. Telefonu ani baterii nie należy suszyć przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa. Bezpieczeństwo i informacje ogólne 11

14 Baterie i ładowarki W przypadku kontaktu nieosłoniętych styków z materiałami przewodzącymi, takimi jak biżuteria, klucze lub łańcuszki, może nastąpić zamknięcie obwodu elektrycznego (zwarcie), powodując znaczne nagrzanie tych materiałów iprowadząc do ewentualnych uszkodzeń mienia lub obrażeń ciała. Należy zachować ostrożność, posługując się naładowaną baterią, a zwłaszcza podczas wkładania jej do kieszeni, torebki lub do pojemnika zawierającego metalowe przedmioty. Stosować tylko baterie i ładowarki Motorola Original. Uwaga: Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy wrzucać baterii do ognia. Bateria, ładowarka i telefon mogą być oznakowane symbolami, których znaczenie podano poniżej: Symbol o o Definicja Podana zostanie ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa. Baterii lub telefonu nie należy wrzucać do ognia. Symbol o Li Ion BATT o Definicja Baterię lub telefon należy poddać recyklingowi zgodnie z krajowymi przepisami prawnymi. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się zlokalnymi władzami. Baterii lub telefonu nie należy wrzucać do kosza na śmieci. Telefon ma wewnętrzną baterię litowo-jonową. Baterii, ładowarki ani telefonu nie należy moczyć. Głośne słuchanie muzyki lub głośna rozmowa przez słuchawki może spowodować uszkodzenie słuchu. 12 Bezpieczeństwo i informacje ogólne

15 Niebezpieczeństwo zadławienia Telefon lub przeznaczone do niego akcesoria mogą zawierać odłączane części, które u małych dzieci mogą grozić zadławieniem. Telefon i przeznaczone do niego akcesoria należy trzymać z dala od małych dzieci. Części szklane Niektóre części telefonu mogą być wykonane ze szkła, które może pęknąć przy upadku na twardą powierzchnię lub mocnym uderzeniu. W przypadku pęknięcia szkła nie należy go dotykać lub podejmować prób usunięcia. Należy zaprzestać użytkowania telefonu aż do wymiany szkła w autoryzowanym centrum serwisowym. Napady epilepsji/chwilowa utrata przytomności Pod wpływem migotania światła, np. podczas grania w gry wideo, u niektórych osób może wystąpić napad epilepsji lub chwilowa utrata przytomności. Stany takie mogą wystąpić nawet u osób, u których nigdy wcześniej nie wystąpiły. Jeśli użytkownik telefonu lub członek jego rodziny wprzeszłości doznał napadu epilepsji lub chwilowej utraty przytomności, należy skonsultować z lekarzem możliwość korzystania z gier wideo w swoim telefonie lub włączania w nim funkcji migotania światła (jeśli jest dostępna). Jeśli wystąpi co najmniej jeden z takich objawów, jak drgawki, drżenie powieki lub mięśni, utrata świadomości, mimowolne ruchy różnych części ciała lub utrata poczucia kierunku, należy przerwać korzystanie z telefonu i skonsultować się z lekarzem. Należy zawsze zachowywać maksymalnie dużą odległość od ekranu, dobrze oświetlić pomieszczenie, w którym się przebywa, co godzinę robić co najmniej 15-minutową przerwę iprzestać korzystać z telefonu w stanie nadmiernego zmęczenia. Ostrzeżenie dotyczące dużej głośności Głośne słuchanie muzyki lub głośna rozmowa przez słuchawki może spowodować uszkodzenie słuchu. Bezpieczeństwo i informacje ogólne 13

16 Dolegliwości spowodowane powtarzalnymi ruchami ciała Gdy w sposób powtarzalny wykonuje się pewne czynności, takie jak naciskanie klawiszy lub wprowadzanie znaków palcami, można czasem doznać dyskomfortu związanego z bólem rąk, ramion, barku, szyi lub innych części ciała. Jeśli dolegliwości takie występują regularnie podczas lub po zakończeniu takiego użytkowania, należy przestać korzystać z telefonu i skonsultować się zlekarzem. 14 Bezpieczeństwo i informacje ogólne

17 Powiadomienie FCC Powiadomienie FCC dla użytkowników Poniższe oświadczenie odnosi się do wszystkich produktów, które uzyskały aprobatę FCC. Właściwe produkty są opatrzone logo FCC i/lub identyfikatorem FCC w formacie FCC-ID:xxxxxx na etykiecie produktu. Firma Motorola nie wyraża zgody na żadne zmiany ani modyfikacje wprowadzone w urządzeniu przez użytkownika. Wszelkie zmiany lub modyfikacje mogą skutkować pozbawieniem użytkownika prawa do korzystania z telefonu. Zobacz 47 CFR sek To urządzenie jest zgodne z wymogami zawartymi w sekcji 15 Zasad FCC. Jego działanie spełnia następujące dwa warunki: (1) Urządzenie nie może wywoływać szkodliwej interferencji oraz (2) urządzenie musi przyjmować wysyłane fale interferencyjne, włącznie z falami interferencyjnymi powodującymi niepożądane skutki. Zobacz 47 CFR sek (3). Jeśli urządzenie przenośne lub akcesorium jest wyposażone w złącze USB lub jest uważane za peryferyjne urządzenie komputerowe z uwagi na możliwość podłączenia do komputera celem przesyłania danych, jest uważane za urządzenie klasy B, do którego mają zastosowanie poniższe stwierdzenia: Wyposażenie zostało przetestowane i uznane za spełniające ograniczenia ustanowione dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z sekcją 15 Zasad FCC. Te ograniczenia mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwą interferencją w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię fal radiowych oraz może wywoływać fale interferencyjne zakłócające łączność radiową, jeśli nie będzie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami. Nie można jednak zagwarantować, iż takie fale interferencyjne nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli urządzenie emituje fale interferencyjne zakłócające odbiór radiowy lub telewizyjny, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik jest zachęcany do rozwiązania tego problemu poprzez zastosowanie jednego lub kilku następujących środków: Zmiana kierunku lub umiejscowienia anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. Powiadomienie FCC 15

18 Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego jest podłączony odbiornik. Zwrócenie się z prośbą o pomoc do sprzedawcy lub specjalisty zajmującego się naprawą radioodbiorników i telewizorów. 16 Powiadomienie FCC

19 Użytkowanie i konserwacja Użytkowanie i konserwacja Aby odpowiednio dbać o telefon Motorola, przestrzegaj następujących zaleceń: Wszelkie płyny Nie narażaj telefonu na działanie wody, deszczu, dużej wilgotności powietrza, potu ani wilgoci. Ekstremalne temperatury Unikaj temperatur poniżej -10 C lub powyżej 45 C. Mikrofale Nie próbuj suszyć telefonu w kuchence mikrofalowej. Kurz i brud Nie narażaj telefonu na kontakt z kurzem, brudem, piaskiem, żywnością ani innymi nieodpowiednimi substancjami. Detergenty Czyść telefon wyłącznie suchą, miękką szmatką. Nie używaj alkoholu ani detergentów. Upadki Nie upuszczaj telefonu. Użytkowanie i konserwacja 17

20 Informacje o recyklingu Ochrona środowiska przez Jeśli na produkcie Motorola znajduje się ten symbol, produktu nie należy wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Recykling telefonów komórkowych i akcesoriów Telefonów komórkowych ani akcesoriów elektrycznych, takich jak ładowarki i zestawy słuchawkowe, nie należy wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. W niektórych krajach i regionach funkcjonują specjalne systemy zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych. Bardziej szczegółowych informacji udzielają miejscowe władze. Jeśli w danym regionie nie istnieje system zbierania odpadów, zbędne telefony komórkowe lub akcesoria elektryczne należy zwracać do autoryzowanego centrum serwisowego Motoroli. 18 Informacje o recyklingu

21 Masa sprzętu Spełniając wymogi Art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, waga poszczególnych produktów jest następująca: TELEFON KOMÓRKOWY MOTORAZR 2 V8 Waga telefonu ,0 g w tym waga baterii... 20,0 g Waga ładowarki...135,0 g AKCESORIA ELEKTRYCZNE 2 Waga stereofonicznych słuchawek Bluetooth S9...25,0 g Waga stereofonicznych słuchawek Bluetooth HT ,0 g Waga stereofonicznego odbiornika i pilota Bluetooth S ,0 g Waga stereofonicznych słuchawek Bluetooth S ,0 g Waga stereofonicznego przewodowego zestawu słuchawkowego...20,0 g Waga kabla USB microusb...55,0 g 1. waga telefonu obejmuje baterię oraz pokrywę baterii 2. akcesoria elektryczne dodawane są do telefonów opcjonalnie. Zestaw akcesoriów dla danego telefonu może się różnić w zależności od Operatora lub daty dostawy. Informacje o recyklingu 19

22 Zgodność zprzepisami UE Oświadczenie o zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej Niniejszym firma Motorola oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi ważnymi zaleceniami dyrektywy 1999/5/EWG wszystkimi pozostałymi dyrektywami UE Na stronie możesz obejrzeć Oświadczenie o zgodności (DoC) z dyrektywą 1999/5/EC (dyrektywa R&TTE) dotyczące danego produktu w celu znalezienia DoC, wprowadź Numer Certyfikacyjny z tabliczki znamionowej produktu do paska Search na tej stronie internetowej Numer Certyfikacyjny Produktu Powyżej przytoczony został przykład typowego Numeru Certyfikacyjnego Produktu. 20 Zgodność z przepisami UE

23 Niniejszym firma Motorola Polska Sp z o.o. ul. Domaniewska Warszawa Deklaracja zgodno ci deklaruje z pe n odpowiedzialno ci, e wyrób: Warszawa, dn TELEFON KOMÓRKOWY MOTORAZR 2 V8 spe nia wymagania zasadnicze okre lone w Prawie Telekomunikacyjnym Ustawa z dnia 16 lipca Wymagania dotycz ce bezpiecze stwa stacji ruchomej dor cznej s zgodne z norm (R&TTE art. 3.1a): EN Bezpiecze stwo urz dze techniki informatycznej EN 50361: 2001 Podstawowe standardy pomiaru dotycz cymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne (300 MHz - 3 GHz) Parametry dotycz ce kompatybilno ci elektromagnetycznej (EMC) spe niaj wymagania okre lone w normach (R&TTE art. 3.1b): EN v1.4.1 cz. 1: Ogólne wymagania techniczne EN V1.2.1 cz. 7: Wymagania szczegó owe dla radiowych urz dze przewo nych i noszonych oraz wyposa enia dodatkowego cyfrowych komórkowych systemów telekomunikacyjnych (GSM i DCS) EN V1.2.1 cz. 17: Wymagania szczegó owe dla szerokopasmowej transmisji danych i HIPERLAN Wymagania dotycz ce efektywnego wykorzystania widma cz stotliwo ci s zgodne z norm (R&TTE art. 3.2): 3GPP TS V7.5.0 cz. 1: Specyfikacja zgodno ci urz dze przeno nych EN V9.0.2 Zharmonizowana norma dotycz ca stacji ruchomych pracuj cych w pasmach GSM 900 i DCS 1800 EN V1.6.1 Szerokopasmowe systemy transmisji Produkt spe nia istotne wymagania dyrektyw Unii Europejskiej: 1999/5/EC (dyrektywa R&TTE) 2002/95/EC (dyrektywa RoHS) Maciej Pili ski Kierownik ds. produktu Zgodność z przepisami UE 21

24 DECLARATION OF CONFORMITY DoC Number LV021/07/ /D Certifying Organisation Motorola, Inc. Mobile Devices 600 North US Highway 45 Libertyville, Illinois , USA Declare under our own responsibility that the product: Product Description GSM 850 Class 4 / GSM900 Class 4 / GSM1800 Class 1 / GSM 1900 Class 1 Quad-Band Digital Portable Cellular Telephone with embedded Bluetooth, EDGE and GPRS Class 12 Product Name/Type MQ5-4411A23 Product Variants V8 Note The Product(s) listed above conform with the essential requirements Of European Union Directive 1999/5/EC Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive Name: Signature: Position: Date: Place: Craig Gatto Director, Technology Services June 1, 2007 Libertyville, Illinois R&TTE DoC Rev /07/00 22 Zgodność z przepisami UE

25 CONFORMANCE ASSESSMENT INDEX CAI Number LV021/07/ /D DoC Number LV021/07/ /D Certifying Organisation Motorola, Inc. Mobile Devices 600 North US Highway 45 Libertyville, Illinois , USA Product Description GSM 850 Class 4 / GSM900 Class 4 / GSM1800 Class 1 / GSM 1900 Class 1 Quad-Band Digital Portable Cellular Telephone with embedded Bluetooth, EDGE and GPRS Class 12 Product Name/Type MQ5-4411A23 Product Variants V8 The Product(s) listed conforms with European Union Directive 1999/5/EC The following harmonized standards and normative documents are those to which the product s conformance is declared, by specific reference to the essential requirements of Article 3 of the Directive: Article 3.1.a EN EN 50361: 2001 Article 3.1.b EN v1.4.1 EN V1.2.1 EN V1.2.1 Article 3.2 3GPP TS V7.5.0 EN V9.0.2 EN V1.6.1 The Technical Construction Files (TCFs) and test reports listed below are those that support the product s DoC: Article 3.1.a MQ5-4411A23 Motorola Mobile Devices ADRTS-SAF ADR Testing Service: Flensburg Germany Motorola SAR Report: Motorola Mobile Devices Article 3.1.b MQ5-4411A23 Motorola Mobile Devices ADRTS-EMC ADR Testing Service: Flensburg Germany ADRTS-EMC ADR Testing Service: Flensburg Germany Article 3.2 MQ5-4411A23 Motorola Mobile Devices 07- GSM-1122 ADR Testing Service: Flensburg Germany ADRTS-RAD-CON ADR Testing Service: Flensburg Germany R&TTE CAI Rev /07/00 Zgodność z przepisami UE 23

26 Najważniejsze informacje Przestroga: Przed pierwszym użyciem telefonu należy zapoznać się z ważnymi informacjami o bezpieczeństwie, które znajdują się w podręczniku użytkownika. Należy co pewien czas przeglądać te informacje, aby nie zapomnieć zasad bezpiecznego korzystania z telefonu. Informacje o podręczniku W tym podręczniku przyjęto następującą konwencję opisu czynności umożliwiających wybór danej funkcji menu: Ścieżka: s > g Wiadomości > Nowa wiadomość Oznacza to, że przy widocznym ekranie głównym należy wykonać następujące czynności: 2 Za pomocą przycisku nawigacji S przewiń do opcji g Wiadomości, a następnie naciśnij przycisk środkowy s, aby ją wybrać. 3 Za pomocą przycisku nawigacji S przewiń do opcji Nowa wiadomość, a następnie naciśnij przycisk środkowy s, aby ją wybrać. Symbole Oznacza, że dana funkcja jest zależna od sieci, karty SIM lub rodzaju abonamentu imoże nie być wszędzie dostępna. Więcej informacji można uzyskać od operatora. Oznacza, że dana funkcja wymaga zastosowania akcesoriów opcjonalnych. 1 Naciśnij przycisk środkowy s, aby otworzyć menu. 24 Najważniejsze informacje

27 Bateria Ładowanie baterii Wskazówka: Obwody zastosowane w bateriach marki Motorola chronią je przed przeładowaniem. Uwaga: Baterię można naładować, łącząc kablem mikroport USB telefonu z portem USB komputera. Zarówno telefon, jak i komputer muszą być wtedy włączone, a na komputerze muszą być zainstalowane odpowiednie sterowniki. Oryginalne kable USB firmy Motorola oraz oprogramowanie do ich obsługi mogą być dołączone do telefonu. Takie akcesoria mogą również być sprzedawane oddzielnie. Prawidłowa i bezpieczna eksploatacja baterii Firma Motorola zaleca, aby zawsze korzystać z oryginalnych baterii oraz ładowarek firmy Motorola. Gwarancja telefonu nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku używania baterii i/lub ładowarek innych firm niż Motorola. Przestroga: Użycie baterii lub ładowarki niezatwierdzonej przez producenta może stwarzać ryzyko pożaru, wybuchu, wycieku lub być przyczyną innych zagrożeń. Nieprawidłowa eksploatacja baterii lub korzystanie z uszkodzonej baterii może doprowadzić do pożaru, wybuchu lub innych zagrożeń. Dzieci nie powinny korzystać z baterii bez opieki dorosłych. Najważniejsze informacje 25

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 06 Dual SIM Wydanie. PL Spis treści Klawisze i części...5 Wkładanie karty SIM i baterii...7 Wkładanie drugiej karty SIM...8 Wkładanie karty pamięci...9 Ładowanie baterii...9

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Usługi sieciowe

Spis treści. Usługi sieciowe Spis treści Usługi sieciowe 5 Toshiba Corporation 6 Gwarancja w UE 9 Licencje 10 Deklaracja zgodności 12 Zdrowie i bezpieczeństwo 13 Informacje ogólne 13 Środowisko pracy 14 Urządzenia elektroniczne 15

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Pocket Instrukcja 2 Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. OTWARCIE LUB PRÓBA ROZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 225

Podręcznik użytkownika Nokia 225 Podręcznik użytkownika Nokia 225 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia 225 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Pierwsze kroki 4 Klawisze i części 4 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci 4 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2330 classic

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2330 classic Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2330 classic 9214217 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-512 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart Instrukcja dotyczy różnych wersji kolorystycznych urządzenia. Instrukcja w języku polskim. www.myphone.pl - 1 - Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. ROZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. OTWARCIE

Bardziej szczegółowo

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi Telefon dotykowy Instrukcja obsługi www.htc.com 2 Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2600 classic

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2600 classic Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2600 classic 9206716 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RM-340 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300 9253368 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RM-217 jest zgodny z 0434 zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

LIGHT. Instrukcja obsługi

LIGHT. Instrukcja obsługi LIGHT Instrukcja obsługi INFORMACJE PRAWNE Copyright 2010 ZTE CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Żadna z części niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana we fragmentach, kopiowana, tłumaczona

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo