2 MOTO RAZR V8 WIĘCEJ>>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 MOTO RAZR V8 WIĘCEJ>>"

Transkrypt

1 MOTORAZR 2 V8 WIĘCEJ>>

2

3 HELLOMOTO Telefon komórkowy MOTORAZR 2 V8 jest bardziej płaski, mocniejszy i inteligentniejszy! Ekran dotykowy na wyświetlaczu zewnętrznym umożliwia sterowanie telefonem bez otwierania jego klapki w celu odtwarzania muzyki, odczytywania wiadomości oraz uzyskiwania dostępu do listy ostatnich połączeń (zobacz instrukcję ZACZNIJ TUTAJ). Przesyłanie ulubionej muzyki do telefonu przy użyciu technologii USB 2.0 High-speed odbywa się szybko i jest bardzo proste dzięki programowi Microsoft Windows Media Player 11 (zobacz instrukcję ZACZNIJ TUTAJ). Wbudowany aparat o rozdzielczości 2 mln pikseli, wyposażony w tryb zdjęć seryjnych, umożliwia automatyczne wykonywanie zdjęć (str. 55). Telefon jest wyposażony w opcje nagrywania wysokiej jakości wideo, które następnie można przesłać do bloga (zobacz instrukcję ZACZNIJ TUTAJ). W pełni funkcjonalna przeglądarka HTML zainstalowana w telefonie umożliwia przeglądanie stron internetowych podobnie jak na komputerze (str. 54). Telefon umożliwia również sprawdzanie osobistych kont poczty (takich jak Hotmail, Gmail czy Yahoo) za pośrednictwem protokołu HTML (zobacz instrukcję ZACZNIJ TUTAJ). Poza tym telefon zawiera opcję MOTOSYNC, umożliwiającą odczyt i synchronizację korporacyjnej poczty (Microsoft Outlook) (str. 66). Więcej informacji: Samouczki sieciowe oraz inne informacje dotyczące telefonu i jego wyposażenia są dostępne wwitryniewww.hellomoto.com. 1

4 Przedstawiamy nowy telefon komórkowy MOTORAZR 2 V8 GSM. Poniżej znajduje się krótki opis jego elementów. Wskaźnik naładowania Obiektyw aparatu Wskaźnik Bluetooth Przyciski głośności Zmiana profilu sygnału przy widocznym ekranie głównym, nawigacja w menu. Boczny przycisk wybierania Robienie zdjęć przy zamkniętej klapce i aktywnym aparacie. Przycisk wybierania głosowego Za pomocą wybierania głosowego można nawiązywać połączenia z osobami, dla których nagrano wcześniej nazwy wybierania głosowego. Głośnik (z tyłu telefonu) Mikroport USB Służy do podłączania ładowarki i akcesoriów. Wyświetlacz zewnętrzny Wyświetlanie informacji o połączeniu przychodzącym, sterowanie odtwarzaczem przy zamkniętej klapce i aktywnym odtwarzaczu, korzystanie z wizjera aparatu przy zamkniętej klapce i aktywnym aparacie. 2

5 Ekran główny Menu główne Operator 10/15/2008 Menu Opcje Menu 10: Naciśnij przycisk środkowy s, aby otworzyć Menu główne. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania P do momentu włączenia wyświetlacza. Opcje Cofnij 2 1 Naciskaj przycisk nawigacji S w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przewijać do kolejnych pozycji menu. Naciśnij przycisk środkowy s, aby wybrać zaznaczoną funkcję. Uwaga: Na ilustracji przedstawiono standardowy układ ekranu głównego i menu głównego. W telefonie użytkownika ekran główny i menu główne mogą wyglądać inaczej. Aby zmienić skróty na ekranie głównym oraz wygląd menu głównego, zobacz instrukcję ZACZNIJ TUTAJ. 3

6 Niektóre funkcje telefonu komórkowego są uzależnione od możliwości i ustawień sieci lokalnego operatora. Ponadto, niektóre funkcje mogą nie być aktywowane przez danego operatora lub ustawienia sieci danego operatora mogą ograniczać działanie tych funkcji. W celu uzyskania informacji na temat dostępności idziałania poszczególnych funkcji należy zawsze zwracać się do operatora sieci. Wszystkie funkcje, opisy ich działania oraz inne dane dotyczące produktu, a także informacje zawarte w tym podręczniku użytkownika, oparte są na najnowszych dostępnych informacjach i uważane są za prawdziwe w momencie ich drukowania. Firma Motorola zastrzega sobie prawo dokonywania zmian lub modyfikowania informacji lub danych technicznych bez uprzedzenia i bez żadnych zobowiązań. MOTOROLA i stylizowane logo M są znakami zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym USA (US Patent & Trademark Office). Znaki towarowe Bluetooth są własnością ich posiadaczy i są wykorzystywane przez firmę Motorola, Inc. na mocy umowy licencyjnej. Java i inne znaki związane z marką Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc. w USA i w innych krajach. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, a Windows XP i Windows Media są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Macintosh jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Computer, Inc. Wszystkie inne nazwy produktów i usług są własnością odpowiednich podmiotów. Motorola, Inc., Przestroga: Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane wtelefonie bez wyraźnej aprobaty firmy Motorola pozbawią użytkownika prawa do korzystania z telefonu. Informacje o prawie autorskim dotyczącym oprogramowania Produkty firmy Motorola opisane w tym podręczniku mogą obejmować oprogramowanie firmy Motorola lub firm-trzecich chronione przez prawo autorskie, umieszczone w pamięci półprzewodnikowej lub innych mediach. Prawo w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zastrzega pewne wyłączne prawa do oprogramowania chronionego prawami autorskimi dla firmy Motorola i innych firm sprzedających oprogramowanie, takie jak wyłączne prawo do sprzedaży lub powielania oprogramowania chronionego prawami autorskimi. W związku z tym oprogramowania chronionego prawami autorskimi zawartego w produktach firmy Motorola nie wolno modyfikować, poddawać odwrotnej inżynierii, rozpowszechniać lub powielać w żadnej formie w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Ponadto zakup produktów firmy Motorola nie powinien być uważany za przekazanie zarówno bezpośrednio, 4

7 przez wnioskowanie ani zarzut, ani w inny sposób, żadnych licencji lub praw chronionych prawami autorskimi, patentami lub zastosowaniami patentowymi firmy Motorola lub innych firm sprzedających oprogramowanie, poza zwyczajną, niewyłączną, niepodlegającą opłacie patentowej licencją, która wynika z operacji prawnych dokonywanych podczas sprzedaży produktu. 5

8 Spis treści Bezpieczeństwo i informacje ogólne Powiadomienie FCC Użytkowanie i konserwacja Informacje o recyklingu Zgodność z przepisami UE Najważniejsze informacje Informacje o podręczniku Bateria Podstawy Wyświetlacz Wpisywanie tekstu Głośność Przycisk nawigacji Boczny przycisk wybierania Wyświetlacz zewnętrzny Wybieranie głosowe Głośnik zewnętrzny Kody i hasła Blokowanie i odblokowywanie przycisków zewnętrznych Blokowanie i odblokowywanie telefonu Personalizowanie Profile Godzina i data Motywy Wygląd wyświetlacza Opcje odbierania Połączenia Wyłączanie powiadamiania o połączeniu Ostatnie połączenia Ponowne wybieranie numeru Oddzwanianie Identyfikator rozmówcy Połączenia z numerami alarmowymi Poczta głosowa Spis treści

9 Multimedia Odtwarzacz audio Przeglądarka Aparat Filmy Wiadomości Wiadomości Natychmiastowe przekazywanie wiadomości Połączenia MOTOSYNC Menedżer plików Połączenia kablowe Połączenie bezprzewodowe Bluetooth Aktualizowanie telefonu Inne funkcje Połączenia zaawansowane Kontakty Zaawansowane personalizowanie Czas i koszt połączeń Tryb wolnych rąk Sieć Osobisty organizer Zabezpieczenia Gry i rozrywka Informacje o SAR Informacje WHO Informacja o wolnym oprogramowaniu Indeks Spis treści 7

10 Bezpieczeństwo i informacje Bezpieczeństwo i informacje ogólne Ważne informacje dotyczące bezpiecznej i efektywnej obsługi telefonu. Należy je przeczytać przed użyciem telefonu. 1 Narażenie na pole elektromagnetyczne oczęstotliwości radiowej Telefon stanowi nadajnik i odbiornik. Po włączeniu telefon może nadawać iodbierać sygnały o częstotliwościach radiowych. Podczas korzystania z telefonu układ sterujący połączeniem dobiera moc nadawania. Telefon firmy Motorola został zaprojektowany zgodnie z krajowymi normami dotyczącymi narażenia ludzi na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej. Uwagi dotyczące obsługi Aby zagwarantować optymalne działanie telefonu i nie przekroczyć ustalonego w odpowiednich normach dopuszczalnego narażenia człowieka na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. Antena zewnętrzna Jeśli telefon korzysta z anteny zewnętrznej, należy stosować wyłącznie antenę dostarczoną wraz z telefonem lub w przypadku wymiany antenę z atestem firmy Motorola. Antena bez atestu, modyfikacja anteny lub dodatkowe akcesoria mogą być przyczyną uszkodzenia telefonu lub niezgodności z krajowymi wymogami prawnymi. NIE należy dotykać anteny zewnętrznej podczas korzystania z telefonu. Dotykanie anteny zewnętrznej pogarsza jakość połączenia i może spowodować pracę telefonu z mocą nadawczą większą niż to konieczne. 1. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie zastępują ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w instrukcjach obsługi przed 1 maja 2006 r. 8 Bezpieczeństwo i informacje ogólne

11 Obsługa telefonu Nawiązując lub odbierając połączenie, telefon należy trzymać tak, jak słuchawkę telefonu stacjonarnego. W przypadku telefonu noszonego przy sobie należy zawsze umieścić telefon w zaczepie, oprawie, etui, osłonie lub futerale produkowanym przez firmę Motorola albo mającym jej atest. Jeśli użytkownik nie korzysta z noszonych na sobie akcesoriów, które są oferowane przez firmę Motorola lub mają jej atest, podczas nadawania telefon i antena powinny znajdować się co najmniej 2,5 centymetra od ciała użytkownika. Jeśli używa się dowolnych funkcji transmisji danych w telefonie, z zastosowaniem kabla lub bez niego, telefon i antena powinny znajdować się co najmniej 2,5 centymetra od ciała użytkownika. Korzystanie z akcesoriów, które nie są produkowane przez firmę Motorola ani nie mają jej atestu, może spowodować przekroczenie wartości podanych w wytycznych dotyczących narażenia na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej. Spis akcesoriów produkowanych przez firmę Motorola lub mających jej atest zamieszczono na stronie: Zakłócenia elektromagnetyczne i kompatybilność Niemal każde urządzenie elektroniczne jest podatne na zakłócenia elektromagnetyczne wywołane przez źródła zewnętrzne, jeżeli nie ma odpowiedniego ekranowania lub nie zostało właściwie zaprojektowane lub skonfigurowane w celu zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej. W niektórych sytuacjach telefon może spowodować zakłócenia pracy innych urządzeń. Należy postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zakłóceń Należy wyłączać telefon wszędzie, gdzie wymagają tego tablice informacyjne. W szpitalach i przychodniach może znajdować się sprzęt wrażliwy na działanie zewnętrznego pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej. Telefon należy wyłączyć na każde polecenie załogi samolotu. Jeśli telefon oferuje tryb lotu lub podobną funkcję, korzystanie z niej należy uzgodnić z załogą samolotu. Bezpieczeństwo i informacje ogólne 9

12 Rozruszniki serca Jeśli posiadasz rozrusznik serca, skonsultuj użytkowanie telefonu z lekarzem. Osoby z rozrusznikami serca: ZAWSZE powinny trzymać włączony telefon wodległości większej niż 20 centymetrów od rozrusznika, NIE powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu znajdującym się po przeciwnej stronie rozrusznika, aby zminimalizować możliwość wystąpienia zakłóceń, powinny WYŁĄCZYĆ telefon natychmiast, jeżeli podejrzewają, że zakłóca on pracę rozrusznika. Aparaty słuchowe Niektóre telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W przypadku takich zakłóceń należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego lub lekarzem, aby ustalić możliwość użycia innego aparatu słuchowego. Inne urządzenia medyczne W przypadku korzystania z innego osobistego urządzenia medycznego należy skontaktować się zjego producentem lub lekarzem i ustalić, czy jest ono odpowiednio zabezpieczone przed działaniem pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej. Korzystanie podczas kierowania pojazdem Należy zapoznać się z miejscowymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów podczas kierowania pojazdem. Przepisów tych należy bezwzględnie przestrzegać. Przy korzystaniu z telefonu podczas kierowania pojazdem należy: Skupić całą uwagę na kierowaniu i drodze. Korzystanie z telefonu może powodować dekoncentrację. Jeśli nie można skupić się na kierowaniu pojazdem, należy przerwać połączenie. Wmiarę możliwości korzystać z telefonu bez używania rąk. 10 Bezpieczeństwo i informacje ogólne

13 Zjechać z drogi i zaparkować pojazd przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia, jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze. Wskazówki dotyczące odpowiedzialnego kierowania pojazdem można znaleźć wśród porad na temat bezpiecznego korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy na końcu tego podręcznika oraz/lub na stronie firmy Motorola: Ostrzeżenia dotyczące obsługi telefonu Należy przestrzegać wszystkich znaków podczas korzystania z telefonów w miejscach publicznych (np. placówki opieki zdrowotnej, strefy zagrożone wybuchem). Pojazdy z poduszką powietrzną Nie należy kłaść telefonu w obszarze działania poduszki powietrznej. Miejsca zagrożone wybuchem Miejsca zagrożone wybuchem są zwykle oznakowane, ale nie zawsze. Są to m.in. miejsca, w których znajduje się paliwo (np. pod pokładem łodzi), urządzenia do przesyłania lub magazynowania paliwa lub chemikaliów, miejsca, w których powietrze zawiera związki chemiczne lub cząstki (np. ziarno, pył lub opiłki metalu). W takich miejscach należy wyłączyć telefon i nie wyjmować, nie wkładać ani nie ładować baterii. Czynności te mogą powodować iskrzenie, co grozi eksplozją lub pożarem. Produkty uszkodzone Jeśli telefon lub bateria wpadnie do wody, ulegnie przebiciu mechanicznemu lub upadnie na podłoże z dużą siłą, nie należy ich używać, lecz zabrać do autoryzowanego centrum serwisowego Motoroli. Telefonu ani baterii nie należy suszyć przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa. Bezpieczeństwo i informacje ogólne 11

14 Baterie i ładowarki W przypadku kontaktu nieosłoniętych styków z materiałami przewodzącymi, takimi jak biżuteria, klucze lub łańcuszki, może nastąpić zamknięcie obwodu elektrycznego (zwarcie), powodując znaczne nagrzanie tych materiałów iprowadząc do ewentualnych uszkodzeń mienia lub obrażeń ciała. Należy zachować ostrożność, posługując się naładowaną baterią, a zwłaszcza podczas wkładania jej do kieszeni, torebki lub do pojemnika zawierającego metalowe przedmioty. Stosować tylko baterie i ładowarki Motorola Original. Uwaga: Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy wrzucać baterii do ognia. Bateria, ładowarka i telefon mogą być oznakowane symbolami, których znaczenie podano poniżej: Symbol o o Definicja Podana zostanie ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa. Baterii lub telefonu nie należy wrzucać do ognia. Symbol o Li Ion BATT o Definicja Baterię lub telefon należy poddać recyklingowi zgodnie z krajowymi przepisami prawnymi. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się zlokalnymi władzami. Baterii lub telefonu nie należy wrzucać do kosza na śmieci. Telefon ma wewnętrzną baterię litowo-jonową. Baterii, ładowarki ani telefonu nie należy moczyć. Głośne słuchanie muzyki lub głośna rozmowa przez słuchawki może spowodować uszkodzenie słuchu. 12 Bezpieczeństwo i informacje ogólne

15 Niebezpieczeństwo zadławienia Telefon lub przeznaczone do niego akcesoria mogą zawierać odłączane części, które u małych dzieci mogą grozić zadławieniem. Telefon i przeznaczone do niego akcesoria należy trzymać z dala od małych dzieci. Części szklane Niektóre części telefonu mogą być wykonane ze szkła, które może pęknąć przy upadku na twardą powierzchnię lub mocnym uderzeniu. W przypadku pęknięcia szkła nie należy go dotykać lub podejmować prób usunięcia. Należy zaprzestać użytkowania telefonu aż do wymiany szkła w autoryzowanym centrum serwisowym. Napady epilepsji/chwilowa utrata przytomności Pod wpływem migotania światła, np. podczas grania w gry wideo, u niektórych osób może wystąpić napad epilepsji lub chwilowa utrata przytomności. Stany takie mogą wystąpić nawet u osób, u których nigdy wcześniej nie wystąpiły. Jeśli użytkownik telefonu lub członek jego rodziny wprzeszłości doznał napadu epilepsji lub chwilowej utraty przytomności, należy skonsultować z lekarzem możliwość korzystania z gier wideo w swoim telefonie lub włączania w nim funkcji migotania światła (jeśli jest dostępna). Jeśli wystąpi co najmniej jeden z takich objawów, jak drgawki, drżenie powieki lub mięśni, utrata świadomości, mimowolne ruchy różnych części ciała lub utrata poczucia kierunku, należy przerwać korzystanie z telefonu i skonsultować się z lekarzem. Należy zawsze zachowywać maksymalnie dużą odległość od ekranu, dobrze oświetlić pomieszczenie, w którym się przebywa, co godzinę robić co najmniej 15-minutową przerwę iprzestać korzystać z telefonu w stanie nadmiernego zmęczenia. Ostrzeżenie dotyczące dużej głośności Głośne słuchanie muzyki lub głośna rozmowa przez słuchawki może spowodować uszkodzenie słuchu. Bezpieczeństwo i informacje ogólne 13

16 Dolegliwości spowodowane powtarzalnymi ruchami ciała Gdy w sposób powtarzalny wykonuje się pewne czynności, takie jak naciskanie klawiszy lub wprowadzanie znaków palcami, można czasem doznać dyskomfortu związanego z bólem rąk, ramion, barku, szyi lub innych części ciała. Jeśli dolegliwości takie występują regularnie podczas lub po zakończeniu takiego użytkowania, należy przestać korzystać z telefonu i skonsultować się zlekarzem. 14 Bezpieczeństwo i informacje ogólne

17 Powiadomienie FCC Powiadomienie FCC dla użytkowników Poniższe oświadczenie odnosi się do wszystkich produktów, które uzyskały aprobatę FCC. Właściwe produkty są opatrzone logo FCC i/lub identyfikatorem FCC w formacie FCC-ID:xxxxxx na etykiecie produktu. Firma Motorola nie wyraża zgody na żadne zmiany ani modyfikacje wprowadzone w urządzeniu przez użytkownika. Wszelkie zmiany lub modyfikacje mogą skutkować pozbawieniem użytkownika prawa do korzystania z telefonu. Zobacz 47 CFR sek To urządzenie jest zgodne z wymogami zawartymi w sekcji 15 Zasad FCC. Jego działanie spełnia następujące dwa warunki: (1) Urządzenie nie może wywoływać szkodliwej interferencji oraz (2) urządzenie musi przyjmować wysyłane fale interferencyjne, włącznie z falami interferencyjnymi powodującymi niepożądane skutki. Zobacz 47 CFR sek (3). Jeśli urządzenie przenośne lub akcesorium jest wyposażone w złącze USB lub jest uważane za peryferyjne urządzenie komputerowe z uwagi na możliwość podłączenia do komputera celem przesyłania danych, jest uważane za urządzenie klasy B, do którego mają zastosowanie poniższe stwierdzenia: Wyposażenie zostało przetestowane i uznane za spełniające ograniczenia ustanowione dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z sekcją 15 Zasad FCC. Te ograniczenia mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwą interferencją w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię fal radiowych oraz może wywoływać fale interferencyjne zakłócające łączność radiową, jeśli nie będzie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami. Nie można jednak zagwarantować, iż takie fale interferencyjne nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli urządzenie emituje fale interferencyjne zakłócające odbiór radiowy lub telewizyjny, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik jest zachęcany do rozwiązania tego problemu poprzez zastosowanie jednego lub kilku następujących środków: Zmiana kierunku lub umiejscowienia anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. Powiadomienie FCC 15

18 Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego jest podłączony odbiornik. Zwrócenie się z prośbą o pomoc do sprzedawcy lub specjalisty zajmującego się naprawą radioodbiorników i telewizorów. 16 Powiadomienie FCC

19 Użytkowanie i konserwacja Użytkowanie i konserwacja Aby odpowiednio dbać o telefon Motorola, przestrzegaj następujących zaleceń: Wszelkie płyny Nie narażaj telefonu na działanie wody, deszczu, dużej wilgotności powietrza, potu ani wilgoci. Ekstremalne temperatury Unikaj temperatur poniżej -10 C lub powyżej 45 C. Mikrofale Nie próbuj suszyć telefonu w kuchence mikrofalowej. Kurz i brud Nie narażaj telefonu na kontakt z kurzem, brudem, piaskiem, żywnością ani innymi nieodpowiednimi substancjami. Detergenty Czyść telefon wyłącznie suchą, miękką szmatką. Nie używaj alkoholu ani detergentów. Upadki Nie upuszczaj telefonu. Użytkowanie i konserwacja 17

20 Informacje o recyklingu Ochrona środowiska przez Jeśli na produkcie Motorola znajduje się ten symbol, produktu nie należy wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Recykling telefonów komórkowych i akcesoriów Telefonów komórkowych ani akcesoriów elektrycznych, takich jak ładowarki i zestawy słuchawkowe, nie należy wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. W niektórych krajach i regionach funkcjonują specjalne systemy zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych. Bardziej szczegółowych informacji udzielają miejscowe władze. Jeśli w danym regionie nie istnieje system zbierania odpadów, zbędne telefony komórkowe lub akcesoria elektryczne należy zwracać do autoryzowanego centrum serwisowego Motoroli. 18 Informacje o recyklingu

21 Masa sprzętu Spełniając wymogi Art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, waga poszczególnych produktów jest następująca: TELEFON KOMÓRKOWY MOTORAZR 2 V8 Waga telefonu ,0 g w tym waga baterii... 20,0 g Waga ładowarki...135,0 g AKCESORIA ELEKTRYCZNE 2 Waga stereofonicznych słuchawek Bluetooth S9...25,0 g Waga stereofonicznych słuchawek Bluetooth HT ,0 g Waga stereofonicznego odbiornika i pilota Bluetooth S ,0 g Waga stereofonicznych słuchawek Bluetooth S ,0 g Waga stereofonicznego przewodowego zestawu słuchawkowego...20,0 g Waga kabla USB microusb...55,0 g 1. waga telefonu obejmuje baterię oraz pokrywę baterii 2. akcesoria elektryczne dodawane są do telefonów opcjonalnie. Zestaw akcesoriów dla danego telefonu może się różnić w zależności od Operatora lub daty dostawy. Informacje o recyklingu 19

22 Zgodność zprzepisami UE Oświadczenie o zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej Niniejszym firma Motorola oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi ważnymi zaleceniami dyrektywy 1999/5/EWG wszystkimi pozostałymi dyrektywami UE Na stronie możesz obejrzeć Oświadczenie o zgodności (DoC) z dyrektywą 1999/5/EC (dyrektywa R&TTE) dotyczące danego produktu w celu znalezienia DoC, wprowadź Numer Certyfikacyjny z tabliczki znamionowej produktu do paska Search na tej stronie internetowej Numer Certyfikacyjny Produktu Powyżej przytoczony został przykład typowego Numeru Certyfikacyjnego Produktu. 20 Zgodność z przepisami UE

23 Niniejszym firma Motorola Polska Sp z o.o. ul. Domaniewska Warszawa Deklaracja zgodno ci deklaruje z pe n odpowiedzialno ci, e wyrób: Warszawa, dn TELEFON KOMÓRKOWY MOTORAZR 2 V8 spe nia wymagania zasadnicze okre lone w Prawie Telekomunikacyjnym Ustawa z dnia 16 lipca Wymagania dotycz ce bezpiecze stwa stacji ruchomej dor cznej s zgodne z norm (R&TTE art. 3.1a): EN Bezpiecze stwo urz dze techniki informatycznej EN 50361: 2001 Podstawowe standardy pomiaru dotycz cymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne (300 MHz - 3 GHz) Parametry dotycz ce kompatybilno ci elektromagnetycznej (EMC) spe niaj wymagania okre lone w normach (R&TTE art. 3.1b): EN v1.4.1 cz. 1: Ogólne wymagania techniczne EN V1.2.1 cz. 7: Wymagania szczegó owe dla radiowych urz dze przewo nych i noszonych oraz wyposa enia dodatkowego cyfrowych komórkowych systemów telekomunikacyjnych (GSM i DCS) EN V1.2.1 cz. 17: Wymagania szczegó owe dla szerokopasmowej transmisji danych i HIPERLAN Wymagania dotycz ce efektywnego wykorzystania widma cz stotliwo ci s zgodne z norm (R&TTE art. 3.2): 3GPP TS V7.5.0 cz. 1: Specyfikacja zgodno ci urz dze przeno nych EN V9.0.2 Zharmonizowana norma dotycz ca stacji ruchomych pracuj cych w pasmach GSM 900 i DCS 1800 EN V1.6.1 Szerokopasmowe systemy transmisji Produkt spe nia istotne wymagania dyrektyw Unii Europejskiej: 1999/5/EC (dyrektywa R&TTE) 2002/95/EC (dyrektywa RoHS) Maciej Pili ski Kierownik ds. produktu Zgodność z przepisami UE 21

24 DECLARATION OF CONFORMITY DoC Number LV021/07/ /D Certifying Organisation Motorola, Inc. Mobile Devices 600 North US Highway 45 Libertyville, Illinois , USA Declare under our own responsibility that the product: Product Description GSM 850 Class 4 / GSM900 Class 4 / GSM1800 Class 1 / GSM 1900 Class 1 Quad-Band Digital Portable Cellular Telephone with embedded Bluetooth, EDGE and GPRS Class 12 Product Name/Type MQ5-4411A23 Product Variants V8 Note The Product(s) listed above conform with the essential requirements Of European Union Directive 1999/5/EC Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive Name: Signature: Position: Date: Place: Craig Gatto Director, Technology Services June 1, 2007 Libertyville, Illinois R&TTE DoC Rev /07/00 22 Zgodność z przepisami UE

25 CONFORMANCE ASSESSMENT INDEX CAI Number LV021/07/ /D DoC Number LV021/07/ /D Certifying Organisation Motorola, Inc. Mobile Devices 600 North US Highway 45 Libertyville, Illinois , USA Product Description GSM 850 Class 4 / GSM900 Class 4 / GSM1800 Class 1 / GSM 1900 Class 1 Quad-Band Digital Portable Cellular Telephone with embedded Bluetooth, EDGE and GPRS Class 12 Product Name/Type MQ5-4411A23 Product Variants V8 The Product(s) listed conforms with European Union Directive 1999/5/EC The following harmonized standards and normative documents are those to which the product s conformance is declared, by specific reference to the essential requirements of Article 3 of the Directive: Article 3.1.a EN EN 50361: 2001 Article 3.1.b EN v1.4.1 EN V1.2.1 EN V1.2.1 Article 3.2 3GPP TS V7.5.0 EN V9.0.2 EN V1.6.1 The Technical Construction Files (TCFs) and test reports listed below are those that support the product s DoC: Article 3.1.a MQ5-4411A23 Motorola Mobile Devices ADRTS-SAF ADR Testing Service: Flensburg Germany Motorola SAR Report: Motorola Mobile Devices Article 3.1.b MQ5-4411A23 Motorola Mobile Devices ADRTS-EMC ADR Testing Service: Flensburg Germany ADRTS-EMC ADR Testing Service: Flensburg Germany Article 3.2 MQ5-4411A23 Motorola Mobile Devices 07- GSM-1122 ADR Testing Service: Flensburg Germany ADRTS-RAD-CON ADR Testing Service: Flensburg Germany R&TTE CAI Rev /07/00 Zgodność z przepisami UE 23

26 Najważniejsze informacje Przestroga: Przed pierwszym użyciem telefonu należy zapoznać się z ważnymi informacjami o bezpieczeństwie, które znajdują się w podręczniku użytkownika. Należy co pewien czas przeglądać te informacje, aby nie zapomnieć zasad bezpiecznego korzystania z telefonu. Informacje o podręczniku W tym podręczniku przyjęto następującą konwencję opisu czynności umożliwiających wybór danej funkcji menu: Ścieżka: s > g Wiadomości > Nowa wiadomość Oznacza to, że przy widocznym ekranie głównym należy wykonać następujące czynności: 2 Za pomocą przycisku nawigacji S przewiń do opcji g Wiadomości, a następnie naciśnij przycisk środkowy s, aby ją wybrać. 3 Za pomocą przycisku nawigacji S przewiń do opcji Nowa wiadomość, a następnie naciśnij przycisk środkowy s, aby ją wybrać. Symbole Oznacza, że dana funkcja jest zależna od sieci, karty SIM lub rodzaju abonamentu imoże nie być wszędzie dostępna. Więcej informacji można uzyskać od operatora. Oznacza, że dana funkcja wymaga zastosowania akcesoriów opcjonalnych. 1 Naciśnij przycisk środkowy s, aby otworzyć menu. 24 Najważniejsze informacje

27 Bateria Ładowanie baterii Wskazówka: Obwody zastosowane w bateriach marki Motorola chronią je przed przeładowaniem. Uwaga: Baterię można naładować, łącząc kablem mikroport USB telefonu z portem USB komputera. Zarówno telefon, jak i komputer muszą być wtedy włączone, a na komputerze muszą być zainstalowane odpowiednie sterowniki. Oryginalne kable USB firmy Motorola oraz oprogramowanie do ich obsługi mogą być dołączone do telefonu. Takie akcesoria mogą również być sprzedawane oddzielnie. Prawidłowa i bezpieczna eksploatacja baterii Firma Motorola zaleca, aby zawsze korzystać z oryginalnych baterii oraz ładowarek firmy Motorola. Gwarancja telefonu nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku używania baterii i/lub ładowarek innych firm niż Motorola. Przestroga: Użycie baterii lub ładowarki niezatwierdzonej przez producenta może stwarzać ryzyko pożaru, wybuchu, wycieku lub być przyczyną innych zagrożeń. Nieprawidłowa eksploatacja baterii lub korzystanie z uszkodzonej baterii może doprowadzić do pożaru, wybuchu lub innych zagrożeń. Dzieci nie powinny korzystać z baterii bez opieki dorosłych. Najważniejsze informacje 25

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

SENIOR PHONE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik PDF do pobrania: http://akai-atd.com/ Spis treści Przyciski... 4 Pierwsze kroki...6 Włączanie..... 8 Ładowanie...9 Połączenia alarmowe...11 Połączenia... 13 Latarka...15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna ZAWARTOŚĆ ZESTAWU - Telefon, - Bateria, - Ładowarka, - Słuchawki, - Instrukcja obsługi, -Karta gwarancyjna. Dodatkowe akcesoria są dostępne u przedstawicieli sieci GSM. Przedmioty dostarczone wraz z telefonem

Bardziej szczegółowo

Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth

Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lusterka wstecznego z funkcją Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Bluetooth w futrzanych nausznikach. Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat produktu 9 Instalacja DO PEŁNA przycisk + na 8 sekund niebieska i czerwona będzie pulsować na zmianę aktywuj poszukaj

Informacje na temat produktu 9 Instalacja DO PEŁNA przycisk + na 8 sekund niebieska i czerwona będzie pulsować na zmianę aktywuj poszukaj Informacje na temat produktu 1 Złącze ładowania 2 Przycisk + 3 Przycisk - 4 Kontrolka funkcji (niebieska) 5 Kontrolka baterii (czerwona) 6 Wkładka słuchawkowa 7 Mikrofon 8 Zaczep na ucho 9 Kontrolka ładowania

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi CTKOFFROAD Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego CTKOFFROAD. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Telefon dla seniora FAS-18100M

Telefon dla seniora FAS-18100M Telefon dla seniora FAS-18100M www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi Polski POL-1 Rozpoczęcie użytkowania Wkładanie/wyjmowanie baterii Wkładanie baterii 1. Otworzyć pokrywę baterii 2. Włożyć

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60

Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60 Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lokalizatora GSM z mikrofonem i funkcją SMS. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały Nr produktu 1196684 Ochrona środowiska Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego gdy jego przydatność

Bardziej szczegółowo

www.motorolahome.com www.verve.life LOOP LOOP Instrukcja obsługi Słuchawki bezprzewodowe Dioda statusu Głośnością + Sterowanie zasilaniem, połączeniami i muzyką Głośnością _ Słuchawki bezprzewodowe 1 Krok

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący PY-BT02

Zestaw głośnomówiący  PY-BT02 Zestaw głośnomówiący PY-BT02 Wymiana baterii 1 Głośnik 2 Przycisk wielofunkcyjny 3 Poziom dźwięku + 4 Poziom dźwięku 5 Mikrofon 6 Wyciszenie 7 Gniazdo mini USB 5 pin 8 Uchwyt Ładowarka Instalacja w samochodzie

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Doładowywanie akumulatora

Doładowywanie akumulatora INSTRUKCJA OBSŁUGI Doładowywanie akumulatora Urządzenie ma wbudowaną litowo-jonową baterię wielokrotnego ładowania DC 3,7V, 330mAh. Należy ją ładować w następujący sposób: Włożyć małą wtyczkę dostarczonego

Bardziej szczegółowo

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi Podłączenia Baza Kliknięcie Używaj wyłącznie dołączonego przewodu

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Telefon DECT Panasonic KX- TG6461 Instrukcja obsługi Nr produktu: 93480 Przewodnik użytkownika Połączenia Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza Panasonic. Mocno wciśnij wtyk. Dobrze Stacja bazowa Klik

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Przenośny skaner dokumentów 4w1

Przenośny skaner dokumentów 4w1 Przenośny skaner dokumentów 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup przenośnego skanera dokumentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

7 Natężenie dźwięku - 8 Głośnik 9 Wyłącznik 10 Uchwyt do mikrofonu (z obustronną taśmą przylepcową ) 11 Mikrofon 12 Wtyk mikrofonu

7 Natężenie dźwięku - 8 Głośnik 9 Wyłącznik 10 Uchwyt do mikrofonu (z obustronną taśmą przylepcową ) 11 Mikrofon 12 Wtyk mikrofonu Informacje na temat produktu Zestaw samochodowy Mikrofon Krótki mikrofon 1 Wtyk 12 V 2 Złącze mikrofonu 3 Przycisk połączenia 4 Kontrolka funkcji (niebieski/czerwony) 5 Przycisk telefoniczny 6 Natężenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik w języku polskim

Podręcznik w języku polskim Podręcznik w języku polskim Przegląd 1. Ściągacz 2. klawisz < : Poprzedni utwór 3. klawisz > : Następny utwór 4. Wskaźnik LED a) Ładowanie Wskaźnik LED Czerwony LED jest włączony Czerwony LED jest wyłączony

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Strona 1 z 14 Wydanie 2.1 Prawa autorskie @ istorage, Inc 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Wszystkie pozostałe

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

JABRA BOOST. Instrukcja Obsługi. jabra.com/boost

JABRA BOOST. Instrukcja Obsługi. jabra.com/boost Instrukcja Obsługi jabra.com/boost 2014 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS 1 2 3 4 5 6 7 ID 1 2 3 4 ID 1 2 3 4 01 OFF OFF OFF OFF 09 OFF OFF OFF ON 02 ON OFF OFF OFF 10 ON OFF OFF ON 03 OFF ON OFF OFF 11 OFF ON OFF ON 04 ON ON OFF

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

JABRA stealth. Instrukcja obsługi. jabra.com/stealth

JABRA stealth. Instrukcja obsługi. jabra.com/stealth JABRA stealth Instrukcja obsługi jabra.com/stealth 2014 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

CTKMINI. Instrukcja obsługi

CTKMINI. Instrukcja obsługi CTKMINI Instrukcja obsługi 1 Ogólne informacje 1.1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup telefonu CTKMINI. Dla Paostwa bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu, zaleca się przeczytad poniższą instrukcje

Bardziej szczegółowo

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L Instrukcja obsługi jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

JABRA move Wireless. Instrukcja obsługi. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Instrukcja obsługi. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Instrukcja obsługi jabra.com/movewireless 1. Witamy...3 2. zawartość opakowania... 4 3. sposób noszenia...5 3.1 Regulacja wysokości 4. ładowanie... 6 4.1 Stan naładowania akumulatora

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi bagażowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

MINI KAMERA SZPIEGOWSKA OKULARY model: TE-663. Instrukcja obsługi

MINI KAMERA SZPIEGOWSKA OKULARY model: TE-663. Instrukcja obsługi MINI KAMERA SZPIEGOWSKA OKULARY model: TE-663 Instrukcja obsługi UWAGA OFEROWANA KAMERA NIE JEST WODOSZCZELNA. ZABRANIA SIĘ WYSTAWIANIA NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE ORAZ ZANURZANIA OKULARÓW W WODZIE I INNYCH

Bardziej szczegółowo

MAXCOM WT-300 SOLAR. Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz. Podręcznik użytkownika

MAXCOM WT-300 SOLAR. Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz. Podręcznik użytkownika MAXCOM WT-300 SOLAR Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz Podręcznik użytkownika 1 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA Warunki bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy krótkofalówek. Prosimy bardzo o zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia 40 Instrukcja szybkiego uruchomienia AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) W widoku Zegar naciśnij, aby przejść do trybu menu. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas nagrywania naciśnij,

Bardziej szczegółowo

Olive_QS_SL.book Page 1 Tuesday, September 24, :52 AM Krótka instrukcja

Olive_QS_SL.book Page 1 Tuesday, September 24, :52 AM Krótka instrukcja Krótka instrukcja UWAGA: Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Konfigurowanie tabletu 1 2 3 Po naładowaniu baterii naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund, aż pojawi

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przygotowanie telefonu do pracy 1. Zdjąć pokrywę akumulatora. 2. Włożyć kartę SIM stykami do dołu. 3. Włożyć kartę pamięci stykami do dołu (opcjonalnie). 4. Włożyć akumulator. 5. Założyć

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CD180

Skrócona instrukcja obsługi CD180 Skrócona instrukcja obsługi CD180 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Używaj tylko zasilacza wymienionego w danych technicznych. Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami. W przypadku użycia niewłaściwego

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ZGPAX S8

Instrukcja obsługi ZGPAX S8 Instrukcja obsługi ZGPAX S8 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym zestawie

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM X Link BTTN Instrukcja obsługi 1. Wg rysunku OSTRZEŻENIE Ponieważ XLink zasila Państwa telefony domowe, prosimy nigdy nie podłączać gniazda słuchawki Xlink do naziemnej

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 Płyta CD z zasobami (Resource CD) Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect

Bardziej szczegółowo

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery 3 w 1 z aktywacją głosową. Dzięki tej poręcznej kamerze możesz nakręcić dobre filmy w czasie treningu lub w domu. Prosimy

Bardziej szczegółowo