Pogodnych i spokojnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.inzynieria.com Pogodnych i spokojnych"

Transkrypt

1 Pogodnych i spokojnych i o go od ni o o go ok p n go s kc s yc

2 HERRENKNECHT AG UTILITY TUNNELLING TRAFFIC TUNNELLING SZWAJCARIA BERNO: KAMIEŃ MILOWY ROZWAŻNEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ. Uruchomienie w szwajcarskiej stolicy (Berno) nowego centrum energetycznego Forsthaus jest kamieniem milowym we wprowadzaniu nowej polityki energetycznej. Według przyjętych założeń do 2039 r. zarówno gospodarstwa domowe jak i przemysł mają być zaopatrywane w energię pozyskiwaną wyłącznie ze źródeł odnawialnych. W tym celu powstało centrum, w którym współistnieją: spalarnia śmieci, ciepłownia zasilana drewnem oraz elektrownia gazowo-parowa. To pierwszy tego typu projekt w Szwajcarii. Dodatkowo na dachu obiektu zostaną zamontowane systemy fotoogniw. Dzięki tym nowoczesnym instalacjom całkowita emisja CO 2 w rejonie Berna zmniejszy się o około t rocznie. W ramach tego projektu głowica mikrotunelowa firmy Herrenknecht AG (AVND2500AH, Ø mm) została użyta do wykonania dwóch tuneli o całkowitej długości ponad 500 m. Łączą one centrum energetyczne z siecią ciepłowniczą. Głowica AVND2500AH jest zdolna do pracy w zróżnicowanych warunkach hydro-geologicznych oraz w terenie na którym krzyżują się liczne szlaki kolejowe. Prowadzone prace tunelowe nie zakłóciły nawet na chwilę funkcjonowania infrastruktury kolejowej. BERNO/SZWAJCARIA DANE PROJEKTU WYKONAWCA M-1212M, AVND2500AH Implenia Bau AG Średnica zew. tunelu: mm Zainstalowana moc: 400 kw Moment obrotowy: knm Długość tuneli: 484 m, 80 m Geologia: żwir, glina Herrenknecht AG D Schwanau Tel Fax Przedstawiciel na Polskę Dymitr Petrow-Ganew Tel Fax Tel. kom

3 SPIS TREŚCI Inżynieria listopad - grudzień 6 / 2012 [48] 1

4 2 marzec - kwiecień 2 / 2012 [44]

5 Spis treści 8 Od redaktora 9 Kalendarium 10 In the issue 12 Wydarzenia 25 Przegląd informacji z sektora gazowego Agata Sumara 26 Przegląd projektów wodno-ściekowych Agata Sumara 28 Przegląd projektów mikrotunelowych i tunelowych Robert Osikowicz 30 Kilka słów o 30 Czy wiesz, że? 32 Czynnik ludzki Michał Andrzejewski 33 Kupujemy urządzenie wiertnicze Robert Osikowicz 34 W bezwykopówce mamy jeszcze wiele do zrobienia Rozmowa z Anną Wróblewską 38 Ocena stanu technicznego oraz badania trudno dostępnych obiektów podziemnej infrastruktury sieciowej Tomasz Abel 44 Recykling czyszczenie kanału z odzyskiem wody (odc. 17) Sławomir Kapica 48 W Nowym Targu, stolicy Podhala Gabriel Benisz, Mariusz Iwanejko 52 Wdmuchiwarki kabli, mikrokabli i mikrorurek Michał Andrzejewski 56 Renowacja studni kanalizacyjnych w Wałczu Dariusz Kałużny, Przemysław Łobodziec 58 Primus Line dotarł na rynek polski! Gregor Smietana 60 Bezwykopowe prace wod-kan w Żywcu Dagmara Dukała 61 Nowy zestaw wiertniczy fi rmy Hoster 62 Produkcja studni monolitycznych Paweł Niewiadomski 64 Młot udarowy AT Air Hammer do wierceń w twardych skałach Ireneusz Sas 66 TERRA HAMMER dokładność i precyzja Sebastian Grygorcewicz 68 Analiza wpływu technologii instalowania rur na środowisko 70 Jedna z najpotężniejszych maszyn Prime-Drilling przy projekcie HelWin 1 72 Ewolucja zaawansowanych płynów wiertniczych w technologii HDD Krzysztof Czudec 76 6 km mikrotunelu na Wawrze Agata Sumara, Tomasz Dziewoński, Paweł Wilk 78 Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną na przykładzie Wodociągów Puławskich Marian Kwietniewski, Jarosław Chudzicki, Katarzyna Miszta-Kruk, Beata Kowalska, Dariusz Kowalski, Anna Musz, Aneta Mierzwa 82 O co chodzi w negocjacjach? Alicja Cieśliczak-Latawiec 84 Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o informacji banku i rachunkach lokat terminowych? Dariusz Ziembiński Inżynieria listopad - grudzień 6 / 2012 [48] Ocena stanu technicznego oraz badania trudno dostępnych obiektów podziemnej infrastruktury sieciowej 48 Technologie 38 monitorowanie i eksploatacja 48 bezwykopowa renowacja 52 maszyny i urządzenia 56 bezwykopowa renowacja 62 infrastruktura wodna i ściekowa 64 maszyny i urządzenia 68 bezwykopowa budowa SPIS TREŚCI 34 W bezwykopówce mamy jeszcze wiele do zrobienia 38 W Nowym Targu, stolicy Podhala Inżynieria Stałe działy 08 editorial 09 kalendarium 10 in the issue 12 wydarzenia 25 kolumna gazowa 26 kolumna wod-kan 28 kolumna wiertnicza 30 miniwywiad 30 ciekawostki 32 felieton 34 wywiad 78 prawo, fi nanse, zarządzanie projektem listopad - grudzień 6 / 2012 [48] 3

6 4 marzec - kwiecień 2 / 2012 [44]

7 SPIS TREŚCI Inżynieria listopad - grudzień 6 / 2012 [48] 5

8 6 marzec - kwiecień 2 / 2012 [44]

9 SPIS TREŚCI Inżynieria listopad - grudzień 6 / 2012 [48] 7

10 Inżynieria OD REDAKTORA Temat kar wraca jak bumerang Penalties topic discussed on and on Wydawca Od ponad roku, a w zasadzie od V Kongresu Wodociągowców Polskich, który odbył się jesienią 2011 r., dużo mówi się o karach, jakie Polska będzie płaciła za niewywiązanie się z założeń dot. oczyszczania ścieków, czyli za niezrealizowanie projektów infrastrukturalnych w sektorze wod-kan. Na wdrożenie dyrektywy ściekowej i ramowej dyrektywy wodnej mamy czas do 2015 r. Jeśli nie spełnimy określonych warunków, Komisja Europejska może na nas nałożyć karę w wysokości ponad 4 mln EUR dziennie! Tymczasem Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, z których wynika, że w 2011 r. długość sieci kanalizacyjnej wynosiła ok. 118 tys. km. Eksperci twierdzą, że osiągnięcie założonego wyniku przy ubiegłorocznym tempie prac zajmie nam jeszcze przynajmniej 10 lat, a to zbyt długo, by uniknąć finansowych konsekwencji. Niestety, nie wszystkie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne podejmują działania, za jakie są odpowiedzialne, a ich opieszałość i niegospodarność może spowodować bardzo poważne skutki dla kraju. Warto tu też dodać, że w zakresie budowy i renowacji kanalizacji od kilkunastu lat mamy na naszym rynku dobrze sprawdzające się metody bezwykopowe, które w znacznej mierze mogą pomóc wypełnić zobowiązania unijne. Wciąż jednak wielu inwestorów nie posiada stosownej wiedzy w tym zakresie, nie próbuje jej zgłębić, nie szuka nowych i skutecznych rozwiązań itp. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest bardzo dużo, a w wielu przedsiębiorstwach, zwłaszcza państwowych, nadal króluje hasło jakoś to będzie. Poprzez to hasło odniosę się w tym miejscu do bardzo ciekawego wywiadu z A. Wróblewską na temat technologii bezwykopowych, w którym również przywoływała je w odniesieniu do amatorskich działań i chodzenia na skróty podczas prowadzenia inwestycji w atmosferze niechęci i braku zaufania do konsultantów, a także braku wiedzy u inwestorów, co często skutkuje nieracjonalnymi decyzjami i dążeniem do tego, by wszystko zgadzało się w papierach. Na szczęście, są też takie przedsiębiorstwa, które w terminie, albo nawet wcześniej, spełniły swoje zobowiązania i to one powinny być przykładem i punktem odniesienia dla tych, którzy dopiero zaczynają lub powinni rozpocząć ekologiczną przygodę. Tymczasem składam Państwu serdeczne życzenia spokoju i radości z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. For over a year, a lot has been said about the penalties Poland would have to pay for the non- -compliance with the wastewater treatment guidelines, i.e. for the failure to complete infrastructure projects in the water and sewerage sectors, failing consequently to meet the environmental objectives. The Urban Wastewater Treatment Directive and Water Framework Directive have to be implemented by Failing to meet the conditions specified, the European Commission may charge us with the fine of over EUR 4 million a day! Meanwhile, the Central Statistical Office has recently published data showing that, in 2011, the length of the sewerage system was about 118 thousand km. Experts estimate that, bearing in mind the speed of works in the last year, it is going to take at least 10 years to achieve this, and it is too long to avoid financial consequences. Unfortunately, not all water and sewerage companies undertake the actions they are responsible for and their negligence and mismanagement can result in very serious consequences for the country. Furthermore, there have been well proven trenchless methods in our market present for over a decade, which may highly contribute to meeting the EU obligations. However there are still many investors, having no sufficient knowledge in this field, who does not even try to learn more and seek for new and effective solutions etc. There are numerous reasons for that and in a number of companies, especially the state- -owned ones, it is still believed that things will sort themselves out. With the above approach in mind, let me refer to a very interesting interview, on the trenchless technologies, with A. Wróblewska who has also mentioned this attitude in relation to unprofessional actions and taking shortcuts while executing projects in an atmosphere of resentment and lack of confidence in the consultants, and the lack of investors knowledge, which often results in taking unreasonable decisions and focusing all efforts on having everything compliant with the documentation. Fortunately, there are also companies to have timely, or even ahead of schedule, fulfilled their obligations and should be seen as an example and point of reference for those already starting or who should have started the environmental rigmarole. Meanwhile, let me wish you the peace and joy on the occasion of the upcoming Christmas and best of luck in the New Year. Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. Redakcja Kraków, ul. Radzikowskiego 1 tel.: fax: Redaktor naczelny Paweł Kośmider tel.: Redaktor prowadzący Monika Socha-Kośmider tel.: Dyrektor biura redakcji Sekretarz redakcji Agata Sumara tel.: Zastępca sekretarza redakcji Dagmara Dukała Zespół Anna Wróblewska, Agata Zwierzchowska, Michał Andrzejewski, Mariusz Iwanejko, Andrzej Kolonko, Tomasz Latawiec, Mirosław Makuch, Robert Osikowicz, Andrzej Roszkowski, Karol Ryż Reklama i marketing Dorota Skrzynecka tel.: ; Edyta Duszyk tel.: ; Okładka Projekt: Tomasz Dytko Skład i przygotowanie do druku Teresa Borzęcka, Tomasz Dytko Druk Drukarnia Skleniarz Kraków Nakład 7000 egzemplarzy ISSN listopad - grudzień 6 / 2012 [48]

11 KALENDARIUM Inżynieria Rada Programowa Erez N. Allouche Ph.D. P.E. Associate Director of Trenchless Technology Center Louisiana Tech University Gerard Arends MSc. Associate Professor Delft University of Technology Professor Samuel Ariaratnam Ph.D., P.E. Chairman of the International Society for Trenchless Technology (ISTT), Del E. Webb School of Construction Arizona State University Mark A. Knight Ph.D. P. Eng. Associate Professor University of Waterloo Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski Politechnika Warszawska Prof. dr hab. inż. Karol Kuś Politechnika Śląska Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas Prezes PSTB, Prorektor Politechniki Wrocławskiej Professor Maria Anna Polak Ph.D. P. Eng. Associate Chair for Undergraduate Studies Department of Civil and Environmental Engineering University of Waterloo Professor C.D.F. Rogers Ph.D. University of Birmingham Janaka Ruwanpura Ph.D. Associate Professor Schulich School of Engineering University of Calgary Professor Raymond L. Sterling Ph.D. Director of Trenchless Technology Center Louisiana Tech University Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Wichur Akademia Górniczo-Hutnicza Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów nadesłanych artykułów. Przedruk materiałów lub ich części możliwy jest tylko za pisemną zgodą redakcji. Materiałów redakcyjnych wydawnictwo nie przesyła do autoryzacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian tytułów oraz redagowania artykułów (w uzgodnieniu z autorem). Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, ogłoszeń i komercyjnych prezentacji. Partnerzy: Kalendarium XVI Seminarium szkoleniowe dla wykonawców i projektantów w technologii kierunkowych przewiertów horyzontalnych HDD Pałac w Paszkówce, organizator: HEADS sp. z o.o. adres: Vlastimila Hofmana 5, Kraków adres imprezy: Paszkówka 37 tel: fax: Oldenburger Rohrleitungsforum Oldenburg, organizator: Institut für Rohrleitungsbau Oldenburg adres: Ofener Straße 18, Oldenburg tel: fax: No-Dig Show 2013 Sacramento, Kalifornia, USA, organizator: Beniamin Media adres imprezy: Convention Center w Sacramento, 1400 J Street Sacramento, CA tel: fax: RO-KA-TECH 2013 International Trade Fair for Pipe and Sewer Technology Kassel, Niemcy, organizator: VDRK (Verband Deutscher Rohr und Kanal-Technik Unternehmen) tel: fax: BAUMA th International Trade Fair For Construction Machinery, Building Material Machines, Mining Machines, Construction Vehicles And Construction Equipment Monachium, Niemcy, organizator: Messe München GmbH adres: Neue Messe München, Messegelände Monchium, Niemcy tel: fax: WASSER BERLIN INTERNATIONAL / NO DIG BERLIN 2013 Trade Fair and Congress Water and Wastewater Berlin, Niemcy, organizator: Messe Berlin GmbH / German Society for Trenchless Technologie e.v. (GSTT) adres: Messedamm 22, Berlin tel: tel: fax: WOD-KAN 2013 XXI Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek, organizator: Izba Gospodarcza WODOCIĄGI POLSKIE adres: ul. Jana Kasprowicza 2, Bydgoszcz adres imprezy: ul. Gdańska , Bydgoszcz tel: fax: INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 2013 XI Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii Hotel Villa Verde Congress & Spa, Zawiercie, organizator: Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. adres imprezy: ul. Mrzygłodzka 273, Zawiercie tel: fax: Więcej wydarzeń branżowych znajdziecie Państwo na w zakładce Kalendarium listopad - grudzień 6 / 2012 [48] 9

12 In the issue Inżynieria listopad - grudzień 6 / 2012 [48] Still a lot to be done in trenchless technologies 34 Interview with Anna Wróblewska In a conversation with Anna Wróblewska the Strategic Client Manager of Wavin Polska, the topics discussed included the development of the European market for trenchless technologies in the recent years and their future, the effects of the economic crisis on the range of trenchless technologies utilised in the projects being executed, the performance of Polish companies in implementing the western technologies and such sectors of economy which are most promising in the industry. Moreover, an attempt was made to compare the Polish and European markets for the availability of trenchless technologies and the equipment potential in relation to the quality of works,. Also the strengths and drawbacks of the Polish trenchless market were discussed. Technical condition assessment and testing inaccessible underground network infrastructure objects 38 Tomasz Abel Testing the underground infrastructure before determining the scope of a project and repair works ensures proper selection of the repair technology. Furthermore, the knowledge of the technical condition protects the entities managing the underground networks from the risk of sudden failures and helps avoid the cost of repairing the same. Preserving the underground networks in good repair considerably reduces also their operation cost. Finally, the life span of the underground network infrastructure is considerably extended by preventative activities involving the monitoring of the equipment, regular maintenance and essential repairs. Optimising the investing process related to upgrading and repairing the diffi cult accessible underground network infrastructure objects requires to carry out the specifi c process-relevant works in stages. Integrated Technical Infrastructure Management System based on the example of Puławy Water Company 78 Marian Kwietniewski, Jarosław Chudzicki, Katarzyna Miszta-Kruk, Beata Kowalska, Dariusz Kowalski, Anna Musz, Aneta Mierzwa By the end of February 2015, in Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie sp. z o.o. (Municipal Water and Sewerage Company), the Integrated Technical Infrastructure Management System of the Company (ITIMS) will be implemented. One of the objectives of the project implemented by the staff of the Water and Sewerage Company of Puławy, and the scientists from the Lublin University of Technology and Warsaw University of Technology, is to increase the company effectiveness together with the improvement of the quality of services in the fi eld of water supply and sewage disposal in connection with the increase of the level of innovation. In case of the specifi c needs of the Water and Sewerage Company, only some modules of the system can be recommended for implementation. The most desirable are the GIS type database, water supply network model, water supply network monitoring system and evaluation of failure frequency of the water supply and sewerage using the GIS technology. What is going on in negotations? 82 Alicja Cieśliczak-Latawiec Negotiation is a way to communicate in situations in which both partners related are business. The negotiations, as we usually think about the process, which must come out winner and a loser. But these kind of attitude of negotiations have a high community risk for both parties and we have to remember that the common interest for both partners is always the end of the investment. What every businessman should know about bank information and time deposit accounts 84 Dariusz Ziembiński Documents generated from the on-line bank system, which are fi nancial confi rmation, are bank information that can take any form, however they must acknowledge that the contractor account has a certain accounts receivable. There are no restrictions on both the type of account, as well as the form, or the legal basis for the bank to dispose of the company fi nancial resources. Requirements to prove by the contractor economic and fi nancial situation, have to bring this to allow for procedures only company, which will able to manage the contracts specifi ed conditioned. 10 listopad - grudzień 6 / 2012 [48]

13 SPIS TREŚCI Inżynieria listopad - grudzień 6 / 2012 [48] 11

14 Inżynieria WYDARZENIA TIWS 2012 Międzynarodowe Targi Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji TIWS po raz piąty zorganizowano w kompleksie wystawienniczo-konferencyjnym w Kielcach. Ta największa tego typu impreza branżowa na terenie Polski południowo-wschodniej odbyła się w dniach października. Czasopismo Inżynieria objęło patronat medialny nad wydarzeniem. Zakres tematyczny imprezy obejmował m.in.: infrastrukturę z zakresu oczyszczania ścieków; materiały i urządzenia do budowy stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków; budowy, utrzymania i renowacji sieci wodno-kanalizacyjnych, a także studni głębinowych; pojazdy i sprzęt specjalistyczny; techniki bezwykopowe; systemy informatyki, automatyki, monitoringu, programy komputerowe związane z branżą; BHP w obiektach gospodarki wodno-ściekowej; technologie gospodarki odpadami, oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, jak również sprzęt laboratoryjny, pomiarowy i regulacyjny związany z branżą. Jak co roku również i tym razem w targach TIWS wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele firm zajmujących się uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków, dostawą aparatury, maszyn, urządzeń oraz sprzętu specjalistycznego i laboratoryjnego. W tym roku na targach zaprezentowało się ponad siedemdziesięciu wystawców. Równolegle odbywały się również konferencje tematyczne. Pierwsza z nich dotyczyła współpracy gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z inwestorami prywatnymi (prywatyzacji w branży wod-kan oraz realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego). W jej trakcie poruszano zagadnienia m.in.: zasad formalnych nawiązania współpracy z inwestorem, możliwości wykorzystania przedmiotowych modeli w praktyce, a także wad i zalet poszczególnych procedur. Druga konferencja była poświęcona planowaniu przestrzennemu i gospodarowaniu nieruchomościami przez gminę w kontekście rozbudowy i utrzymania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Obejmowała m.in. zasady planowania przestrzennego w gminie, gospodarowanie nieruchomościami przez gminę, służebność przesyłu przy sprzedaży nieruchomości oraz problemy przedsiębiorstw z branży wod-kan związane z brakiem regulacji statusu prawnego urządzeń. Tematem kolejnej konferencji były praktyczne aspekty metod zagospodarowania osadów ściekowych. W wystąpieniach poruszano zagadnienia dotyczące m.in. termicznej utylizacji osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków Sitkówka, możliwości zastosowania koagulantów nieorganicznych do wspomagania odwadniania osadów ściekowych, jak również stosowania osadów ściekowych w procesie rekultywacji. Ostatniego dnia uczestnicy targów mieli możliwość zwiedzenia Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych Oczyszczalni Ścieków Sitkówka, która jest pierwszym tego typu zakładem na terenie województwa świętokrzyskiego i jednym z niewielu w Polsce. Kolejna edycja TIWS odbędzie się w dniach września 2013 r. 12 listopad - grudzień 6 / 2012 [48]

15 WYDARZENIA Inżynieria listopad - grudzień 6 / 2012 [48] 13

16 Inżynieria WYDARZENIA POLEKO 2012 W dniach listopada w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO połączone z Międzynarodowymi Targami Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA. W tym roku w wydarzeniu wzięło udział ponad 600 wystawców reprezentujących 19 krajów. Ponadto, w ciągu czterodniowej imprezy odbyło się w sumie przeszło 40 debat i konferencji. W tym roku organizatorzy postanowili położyć szczególny nacisk na takie zagadnienia, jak: fotowoltaika, gaz łupkowy, energia wiatrowa, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, jak również zapobieganie poważnym awariom przemysłowym. Jak co roku POLEKO i KOMTECHNIKA zostały zorganizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Honorowy patronat nad wydarzeniami objął Minister Środowiska. Patronat medialny sprawowały m.in.: periodyki Inżynieria, Paliwa i Energetyka oraz portal branżowy inzynieria.com. Wśród 600 wystawców znaleźli się przedstawiciele firm nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Producenci i dystrybutorzy zaprezentowali innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki komunalnej najnowocześniejsze maszyny, urządzenia i technologie. W targach udział wzięli reprezentanci firm zajmujących się m.in.: fotowoltaiką, gazem łupkowym, energią wiatrową, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, zapobieganiem poważnym awariom przemysłowym czy ochroną środowiska i finansowaniem inwestycji proekologicznych. POLEKO to nie tylko targi, ale również miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń. Ekspozycji wystawienniczej towarzyszył bogaty program wydarzeń. Podczas czterech dni odbyło się w sumie kilkadziesiąt konferencji, seminariów i forów branżowych. Uczestnicy mogli wziąć udział w m.in.: Polsko-Niemieckich Rozmowach Kooperacyjnych pt. Sieci ochrony środowiska innowacyjne projekty na przyszłość, dotyczących np. energii odnawialnej, zrównoważonego wykorzystania biomasy oraz gospodarki ściekowej. Ponadto odbyły się m.in.: Forum Czystej Energii, Glob Pełen Energii, konferencja System stałych cen gwarantowanych oraz uproszczony tryb przyłączania mikroinstalacji w projekcie ustawy o OZE, a także Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska, w ramach którego skupiono się na aspektach prawnych, polityce ekologicznej oraz mechanizmach prawno-finansowych rozwoju branży ochrony środowiska w Federacji Rosyjskiej. Zorganizowano m.in. takie konferencje, jak: Perspektywy zrównoważonego wykorzystania potencjału hydroenergetycznego kraju, Efekty wdrażanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko sektor energetyka, SEVESO III nowe uregulowania w obszarze zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, jak również poświęcone systemowi certyfikacji instalatorów OZE oraz programowi polskiej energetyki jądrowej, a także seminarium Droga do niższych emisji CO 2 norweskie rozwiązania technologiczne i finansowanie. Odbyły się również warsztaty SOLAR+ Fotowoltaika: teoria, praktyka, inwestycje, w trakcie których uczestnicy mogli zdobyć podstawową wiedzę w tym zakresie. Do Poznania przyjechali przedstawiciele firm związanych nie tylko z gospodarką wodno-ściekową, ale też z sektorem energetycznym. Mogli oni zapoznać się z nowinkami technicznymi oraz wziąć udział w interesujących imprezach towarzyszących. Kolejne edycje targów POLEKO i KOMTECHNIKA odbędą się za rok tradycyjnie w Poznaniu. 14 listopad - grudzień 6 / 2012 [48]

17 WYDARZENIA Inżynieria listopad - grudzień 6 / 2012 [48] 15

18 Inżynieria WYDARZENIA No-Dig 2012 w São Paulo Tegoroczna 30. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa No-Dig odbyła się w dniach listopada w São Paulo. Po raz pierwszy w historii zorganizowano ją w Ameryce Południowej w Brazylii, czyli kraju będącym szóstą gospodarką świata. Obecnie realizowane są tam spektakularne projekty infrastrukturalne związane z tym, że w 2014 i 2016 r. południowoamerykański gigant będzie gościć dwie największe imprezy sportowe świata: piłkarski mundial i igrzyska olimpijskie. Wiele z tych inwestycji znalazło odzwierciedlenie w programie bezwykopowej imprezy. Jak zauważył dr Samuel T. Ariaratnam, prezes International Society for Trenchless Technology (ISTT), w Brazylii w ostatnim czasie obserwowany jest szybki wzrost w zakresie stosowania technologii bezwykopowych. Z kolei szef Brazil Association for Trenchless Technology (ABRATT) Paulo Dequech podkreślił, że są one na dużą skalę wykorzystywane w trakcie budowy i modernizacji infrastruktury podziemnej tego kraju. Tegoroczny No-Dig okazał się wielkim sukcesem z uwagi na dużą liczbę uczestników tak z kraju, jak i z zagranicy. W ciągu trzech dni mieli oni możliwość wzbogacenia swojej wiedzy o najnowsze rozwiązania m.in. w zakresie urządzeń i usług, a także wzięcia udziału w prezentacjach przedstawicieli świata nauki i biznesu z całego świata, poświęconych aktualnym badaniom, procedurom i technologiom. W trakcie trzydniowego spotkania przedstawiciele z kilkunastu krajów wygłosili około pięćdziesięciu referatów podczas osiemnastu sesji technicznych. Ponadto odbyły się też trzy dodatkowe wykłady sponsorów i cztery wykłady techniczne. W czasie konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień poświęconych m.in.: renowacjom z wykorzystaniem metody CIPP, mikrotunelowaniu, technologii Pipe Jacking, zarządzaniu projektami bezwykopowymi, społecznemu i środowiskowemu wpływowi technologii bezwykopowych, projektowi renowacji systemu wodociągowego w Seulu, doświadczeniom z użycia Pipe Jacking w Chinach, modelom biznesowym oraz duńskim systemom kontroli jakości dla metod bezwykopowych i inspekcji CCTV. Ponadto poruszono też takie zagadnienia, jak: nowości w zakresie Auger Boring, przewiertów HDD w zróżnicowanych warunkach geologicznych, najbardziej zaawansowanych na świecie technologii inspekcji rurociągów, a także procedur i trudności przy realizacji projektów bezwykopowych. Nie zabrakło również polskiego akcentu odbyło się m.in. wystąpienie przedstawiciela firmy Hobas System Polska sp. z o.o. dotyczące przepustów, przejść dla zwierząt i rur osłonowych jako przykładów rozwoju technik bezwykopowych w odniesieniu do produktów CC-GRP. Z kolei w innym referacie przedstawiono instalację rurociągu o średnicy 3000 mm dla OŚ Czajka w Warszawie. W trakcie konferencji uczestnicy mogli również wziąć udział w dwudniowym kursie poświęconym HDD, który został przeprowadzony przez inżynierów z Petrobras. Nie zabrakło też paneli dyskusyjnych dających możliwości wymiany poglądów np. na temat konkretnych projektów i właściwych praktyk. W tym roku na wystawie zaprezentowało się około 100 firm z całego świata, a zwiedzający mieli okazję zapoznać się z proponowanymi przez nie produktami i usługami. Tradycyjnie podczas uroczystej gali zostały wręczone nagrody ISTT, m.in. w kategorii produkt, badania naukowe i student roku. W kategorii projekt roku zwyciężyła firma Trenchless Technologies, którą wyróżniono za wykonanie renowacji dwóch równoległych kanałów ściekowych w mieście Port Elizabeth w RPA. Przez kilka listopadowych dni São Paulo stanowiło centrum bezwykopowego świata. Do Brazylii przybyli m.in. reprezentanci najważniejszych firm producenckich i wykonawczych związanych z tą branżą z całego świata. Konferencja i wystawa były doskonałą okazją nie tylko do poszerzenia swojej wiedzy i zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie, ale też, co równie ważne, do spotkań i nawiązywania relacji biznesowych. Kolejna, 31. edycja konferencji, odbędzie się w Sydney w dniach 1 4 września 2013 r. Dziękujemy firmie HOBAS System Polska sp. z o.o. za udostępnienie zdjęć. 16 listopad - grudzień 6 / 2012 [48]

19 WYDARZENIA Inżynieria Razem spełniamy oczekiwania. HOBAS Uniwersalne Systemy Rurowe Wykop otwarty, technologie bezwykopowe, instalacje naziemne i renowacje dla: listopad - grudzień 6 / 2012 [48] 17

20 Inżynieria WYDARZENIA II Konferencja Geoinżynieria w budownictwie Sponsor generalny Nasza Redakcja już po raz drugi zorganizowała Konferencję Geoinżynieria w budownictwie, a na miejsce spotkania ponownie wybraliśmy Zespół Dworski Hotel Sarmata w Sandomierzu. Tematem wiodącym wydarzenia, które odbyło się w dniach października, były prace geoinżynieryjne w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Do Sandomierza przyjechali nie tylko przedstawiciele środowisk naukowych związanych z branżą, ale również reprezentanci firm wykonawczych, producenckich, dostawczych, biur projektowych oraz inwestorów. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy z całego kraju, a także goście z Węgier, Turcji i Włoch. Na otwarciu Konferencji Gości powitała Monika Socha-Kośmider, redaktor naczelna dwumiesięcznika Geoinżynieria drogi mosty tunele oraz Burmistrz Sandomierza, Jerzy Borowski, który wspomniał o pomyśle budowy w skarpie sandomierskiej wielopoziomowych parkingów podziemnych przy udziale środków finansowych z UE. Realizacja takiego projektu na pewno miałaby pozytywny wpływ na stabilizację wzgórza. Przypomniał on także o położeniu Sandomierza na wzgórzu lessowym, które narażone jest na osuwanie i osiadanie spowodowane m.in. obfitymi opadami deszczu. Podkreślił, że władze miasta kończą prace w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, dzięki którym złagodzony zostanie destrukcyjny wpływ wody na wzgórze. W ciągu dwóch konferencyjnych dni Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień uznanych w branży przedstawicieli świata naukowego, jak również firm związanych z budownictwem geoinżynieryjnym. Wsród prelegentów wystąpiła m.in. prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska wraz z dr inż. Wojciechem Grodeckim (Politechnika Warszawska) z referatem związanym z budową stacji Powiśle w ramach II linii metra w Warszawie. Przedstawili oni m.in. trudności geologiczne i techniczne wykonania stacji Powiśle, a także metody budowy korpusu stacji, system zabezpieczenia wyrobi- Patronat honorowy Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Marszałek Województwa Świętokrzyskiego prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Rektor Politechniki Krakowskiej Urząd Miejski w Sandomierzu prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś Rektor AGH Polski Związek Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Wykonawców Budownictwa Fundamentów Specjalnych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 18 listopad - grudzień 6 / 2012 [48]

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 2012

INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 2012 INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 2012 SPIS TREŚCI nr 1(43) 4 Od redaktora 5 Kalendarium 8 In the issue 9 Wydarzenia 17 3D-Laserscanner-System laserowego mapowania korozji 18 Przegląd projektów HDD / Robert Osikowicz

Bardziej szczegółowo

KONGRES TO DOSKONAŁA OKAZJA DO PREZENTACJI

KONGRES TO DOSKONAŁA OKAZJA DO PREZENTACJI Sympozjum Naukowo-Techniczne WOD-KAN-EKO już na stałe wpisało się w kalendarz imprez branżowych poświęconych gospodarce wodno-ściekowej. Umożliwia dostęp do wiedzy, nowych trendów i dyskusję nad rozwojem

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. EMAT HRC Elżbieta Matysiak. ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn. www.emat.com.pl info@emat.com.pl. agencja zatrudnienia

OFERTA SZKOLENIOWA. EMAT HRC Elżbieta Matysiak. ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn. www.emat.com.pl info@emat.com.pl. agencja zatrudnienia OFERTA SZKOLENIOWA EMAT HRC Elżbieta Matysiak ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn www.emat.com.pl info@emat.com.pl agencja zatrudnienia badania psychologiczne projekty unijne Szanowni Państwo! Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

Intensyfikacja poszukiwania gazu z łupków

Intensyfikacja poszukiwania gazu z łupków Strona znajduje się w archiwum. Intensyfikacja poszukiwania gazu z łupków Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło kolejny etap poszukiwań gazu z łupków na południowym wschodzie Polski. 26

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1 1 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA POMPY CIEPŁA I KOLEKTORY SŁONECZNE W PRAKTYCE - ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE ORGANIZATORZY KONFERENCJI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r.

Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r. Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r. Patronat udzielony 19 kwietnia 2011 r. (DEEwII-079-53/16942) Edukacyjny program telewizyjny "Pozytywna energia"

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

- przeciski pneumatyczne przebijakiem tzw. kretem (Impact Moling), - pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impact Ramming),

- przeciski pneumatyczne przebijakiem tzw. kretem (Impact Moling), - pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impact Ramming), Podział bezwykopowych metod budowy sieci podziemnych wg. ISTT (International Society for Trenchless Technology Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych) - przeciski pneumatyczne przebijakiem

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ Prawne, ekonomiczne i techniczne uwarunkowania wytwarzania energii i ciepła w sektorze komunalnobytowym w regionie południowym Polski Polska Izba Ekologii, Katowice,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin:

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin: Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia

Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia W sosnowieckim Expo Silesia 7 listopada br. zakończyły się trzy imprezy o charakterze przemysłowym: Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY PARTNERZY KONFERENCJI Stowarzyszenie Project Management Polska Reprezentuje Polskę w International Project Management Association. Jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015 Oferta dla Sponsorów www.asm-poland.com.pl Potrzebujesz pozyskać

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. honor. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.:

SPIS TREŚCI. honor. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.: OFERTA PARTNERSKA SPIS TREŚCI 1. Informacje o konferencji 2. Podsumowanie korzyści dla Partnerów konferencji 3. Strategiczny Partner VII Forum 2014 4. Partner VII Forum 2014 5. Zasady współpracy 6. Kontakt

Bardziej szczegółowo

WE KNOW-HOW - WIEMY JAK KOMERCJALIZOWAĆ WIEDZĘ CZYLI MODEL WSPÓŁPRACY UCZELNI Z OTOCZENIEM BIZNESOWYM

WE KNOW-HOW - WIEMY JAK KOMERCJALIZOWAĆ WIEDZĘ CZYLI MODEL WSPÓŁPRACY UCZELNI Z OTOCZENIEM BIZNESOWYM WE KNOW-HOW - WIEMY JAK KOMERCJALIZOWAĆ WIEDZĘ CZYLI MODEL WSPÓŁPRACY UCZELNI Z OTOCZENIEM BIZNESOWYM We know-how NA POCZĄTEK: WYZWANIA NAUKA próbuje reagować na bieżące problemy, ale nie przewiduje potrzeb

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi. BIG INVEST Group. Prezentacja

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi. BIG INVEST Group. Prezentacja Właściwe rozwiązania i odpowiedzi BIG INVEST Group Prezentacja Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. Od 1989 r. działa w branży consultingowej i inżynieryjnej jako doradca w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system sp. z o.o. (Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) Partnerzy Klastra: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych

Bardziej szczegółowo

Wydobycie gazu łupkowego w Polsce podsumowanie bieżącego etapu prac oraz ocena perspektyw na najbliższe lata

Wydobycie gazu łupkowego w Polsce podsumowanie bieżącego etapu prac oraz ocena perspektyw na najbliższe lata Wydobycie gazu łupkowego w Polsce podsumowanie bieżącego etapu prac oraz ocena perspektyw na najbliższe lata Wydobycie gazu łupkowego w Polsce podsumowanie bieżącego etapu prac oraz ocena perspektyw na

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2016 Oferta dla Patrona medialnego

Międzynarodowa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2016 Oferta dla Patrona medialnego Więcej niż agencja badawcza Międzynarodowa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2016 Oferta dla Patrona medialnego www.asm-poland.com.pl DATA I MIEJSCE Potrzebujesz pozyskać nowych klientów? Chcesz

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENT ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI

KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENT ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI OFERTA SPONSORINGU SERDECZNIE ZAPRASZAM! Spotkanie to będzie stanowić dobra okazję do omówienia najistotniejszych spraw i zadań stojących przed SPMP, wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii, poszerzenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wydawnictwa

Prezentacja wydawnictwa Prezentacja wydawnictwa O nas Start Portfolio Dziedziny Usługi Organizujemy Styczeń 2010 Czasopisma i portale internetowe Energetyka, przemysł, inteligentne miasta i regiony, budownictwo, system opieki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

II. CZESKO-POLSKIE DNI ENERGETYKI 2012

II. CZESKO-POLSKIE DNI ENERGETYKI 2012 II. CZESKO-POLSKIE DNI ENERGETYKI 2012 Rozpoczęcie: 2012-04-24 Zakończenie: 2012-04-26 Miejsce spotkania: Praga II. CZESKO-POLSKIE DNI ENERGETYKI 2012 w ramach XVIII Międzynarodowych Targów Ciepłownictwa

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

II edycja "Speed uppp POLAND", 18. listopada 2015, Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa PARTNERZY I SPONSORZY

II edycja Speed uppp POLAND, 18. listopada 2015, Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa PARTNERZY I SPONSORZY II edycja "Speed uppp POLAND", 18. listopada 2015, Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa 1/5 Międzynarodowa konferencja o rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce - koniec wymówek - pod

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA Miejsce: Zawiercie, Hotel Villa Verde Termin: kwietnia 2016

VI Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA Miejsce: Zawiercie, Hotel Villa Verde Termin: kwietnia 2016 Komunikat nr 2 VI Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGETYKA GAZOWA 2016 20-22 kwietnia 2016 r. VI Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA 2016 Miejsce: Zawiercie, Hotel Villa Verde Termin: 20

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE GDAŃSK PATRONAT HONOROWY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE GDAŃSK PATRONAT HONOROWY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE 26-29.09.2017 GDAŃSK PATRONAT HONOROWY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA WWW.TRAKOTARGI.PL WSZYSTKIE TORY PROWADZĄ NA MIĘDZYNARODOWE 12.TARGI KOLEJOWE TRAKO 26-29.09.2017

Bardziej szczegółowo

IV Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu

IV Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu podsumowanie Kompleksowo o logistyce tylko na targach w Expo Silesia Ponad dwa tysiące zwiedzających odwiedziło Expo Silesia w dniach 25-27 maja, podczas targów logistyki, magazynowania i transportu oraz

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

Witamy uczestników Konwencji

Witamy uczestników Konwencji Witamy uczestników Konwencji Motto: Renesans czy Stagnacja? Patronat honorowy: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Wiceminister Juliusz

Bardziej szczegółowo

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw.

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. Otwarcie Konferencji 09.00 09.30 Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG Przypomnienie celów i metodyki

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ V Konferencja Szkoleniowa Zakładu Techniki Cieplnej PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ 5 7 maja 2014 r., Hotel Zamek Gniew**** w Gniewie Organizator: Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp.

Bardziej szczegółowo

INNOwacyjne finansowanie

INNOwacyjne finansowanie Gdańsk, 13 grudnia 2011 r. INNOwacyjne finansowanie Sukces konferencji Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza - dyskusja, wnioski i plany na przyszłość. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zorganizowała

Bardziej szczegółowo

Festiwal Druku.pl 7-8.09.2016. Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko!

Festiwal Druku.pl 7-8.09.2016. Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko! Festiwal Druku.pl 7-8.09.2016 Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko! FESTIWAL DRUKU - najważniejsza impreza branży reklamowej w drugim półroczu w Polsce - hala nr III dedykowana szeroko pojętej branży

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Lublin, 8-9 października 2012

Lublin, 8-9 października 2012 IV FORUM LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ 2012 organizator główny konferencji: LOGNET Solutions Sp. z o.o. miejsce: LUBLIN ( Targi Lublin SA/ Port Lotniczy Lublin / Hotel Europa) termin: 8 9 października 2012

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak Spis treści Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie, Japonii i USA Science2Business To wymyślił Polak Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie 08 - średnia europejska Źródło:

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI najnowsze produkty i technologie elektroenergetyczne najlepsze praktykiw zakresie nowoczesnej i bezpiecznej energetyki i elektrotechniki promocja energooszczędności i efektywności

Bardziej szczegółowo

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2016

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2016 FORUM TERMOMODERNIZACJA 2016 W dniu 12 kwietnia 2016 roku odbyło się w Warszawie kolejne XVI Forum TERMOMODERNIZACJA. Impreza ta organizowana corocznie przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych skupia

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS PKITS 26-27 maja 2015 r.

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS PKITS 26-27 maja 2015 r. RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS PKITS 26-27 maja 2015 r. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie DZIENNIK GAZETA PRAWNA PO

Bardziej szczegółowo

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Debata RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas IX POLSKIEGO KONGRESU ITS 16-17 maja 2016 r. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie [ ] Według aktualnych wyników

Bardziej szczegółowo

Relacja z konferencji pn. Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów zarządzania środowiskowego. Szklany Jubileusz

Relacja z konferencji pn. Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów zarządzania środowiskowego. Szklany Jubileusz Relacja z konferencji pn. Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów zarządzania środowiskowego Szklany Jubileusz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 obchodzi w tym roku 15-lecie swojego istnienia.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.:

SPIS TREŚCI. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.: OFERTA PARTNERSKA SPIS TREŚCI 1. Informacje o konferencji 2. Program VII Forum 2014 3. Podsumowanie korzyści dla Partnerów konferencji 4. Strategiczny Partner VII Forum 2014 5. Partner VII Forum 2014 6.

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla wytwarzania energii

Innowacje dla wytwarzania energii Innowacje dla wytwarzania energii 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii udzielone dofinansowanie blisko 300 mln.

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYSKUSYJNE DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN OFERTA PROMOCJI

VIII FORUM DYSKUSYJNE DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN OFERTA PROMOCJI VIII FORUM DYSKUSYJNE DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN OFERTA PROMOCJI ENERGOPOMIAR ENERGOPOMIAR powstał w 1950 roku jako jednostka zaplecza energetyki, prowadząca pomiary i

Bardziej szczegółowo

Sportowa Polska 2010

Sportowa Polska 2010 Sportowa Polska 2010 Sportowa Polska 2010 to cykl dwudniowych konferencji organizowanych przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej w ośmiu największych miastach Polski, wybranych ze względu na położenie

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

25 lat działalności NFOŚiGW

25 lat działalności NFOŚiGW 25 lat działalności NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Hasło przewodnie targów: Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2015 oraz Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2015 pokazem nowych technologii i rozwiązań.

Hasło przewodnie targów: Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2015 oraz Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2015 pokazem nowych technologii i rozwiązań. XIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA XXIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO Warszawa 25-27 marca 2015 EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Monitoring wód podziemnych i zarządzanie zasobami wodnymi w Aglomeracji Gdańskiej

Monitoring wód podziemnych i zarządzanie zasobami wodnymi w Aglomeracji Gdańskiej Monitoring wód podziemnych i zarządzanie zasobami wodnymi w Aglomeracji Gdańskiej Przykładem kompleksowego podejścia do zagadnienia monitorowania wód podziemnych na obszarach dużych aglomeracji miejskich

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne) P W S Z w K o n i n i e Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Środowiska PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009 Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia

Bardziej szczegółowo

ODKODOWANY BIZNES ODKODOWANY SAMORZĄD. II Konferencja współpracy i wymiany doświadczeń 22 kwietnia 2015, Tarnowo Podgórne

ODKODOWANY BIZNES ODKODOWANY SAMORZĄD. II Konferencja współpracy i wymiany doświadczeń 22 kwietnia 2015, Tarnowo Podgórne ODKODOWANY BIZNES ODKODOWANY SAMORZĄD II Konferencja współpracy i wymiany doświadczeń 22 kwietnia 2015, Tarnowo Podgórne Biuro konferencji Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja V edycja

Międzynarodowa Konferencja V edycja Międzynarodowa Konferencja V edycja LIBERALIZACJA RYNKU GAZU A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE 7 grudnia 2011. Hotel Westin w Warszawie RAPORT W dniu 7 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyła się V edycja międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. V Forum Gospodarcze InvestExpo

PROGRAM. V Forum Gospodarcze InvestExpo PROGRAM V Forum Gospodarcze InvestExpo 21 marca 2013 Hotel Arsenal Palace, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 35 41-500 Chorzów Moderator: Aneta Zacharz, Andy Hoz Sp. z o.o. 09.00 09.30 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe kompetencje Project Managera zgodnie z metodyką IPMA. Inicjatywy Pomorskiej Grupy Regionalnej IPMA

Kluczowe kompetencje Project Managera zgodnie z metodyką IPMA. Inicjatywy Pomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki 07 maja 2012 Kluczowe kompetencje Project Managera zgodnie z metodyką IPMA. Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane

Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane Koło Naukowe Drogowców Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Rzeszowska Zakres prezentacji: Zalety i wady technologii bezwykopowych

Bardziej szczegółowo

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW W GRUPIE SIŁA Jednoczenie się przedsiębiorców w organizacjach branżowych niesie za sobą wiele pozytywów. Wzrost konkurencyjności wobec podmiotów zagranicznych, silna

Bardziej szczegółowo