Pismo Gdyńskich RzEmieślników i PrzedsięBiorców. w w w. c e c h - g d y n i a. p l

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pismo Gdyńskich RzEmieślników i PrzedsięBiorców. w w w. c e c h - g d y n i a. p l"

Transkrypt

1 Rzemieślnik Pismo Gdyńskich RzEmieślników i PrzedsięBiorców w w w. c e c h - g d y n i a. p l W środku najcieplejszego lata od 227 lat, życzymy wszystkim rzemieślnikom udanych i zdrowych wakacji.

2 Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski Urodził się 16 września 1931 roku w Piskach, gdzie rodzice zakupili gospodarstwo rolne, po powrocie z emigracji w USA. Jest absolwentem gimnazjum księży misjonarzy w Krakowie, w szeregi których wstąpił po maturze. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 w Krakowie. Jest doktorem prawa kanonicznego. Studiował na KUL i w Rzymie. Pełnił funkcję wizytatora zgromadzenia misjonarzy, trzykrotnie był rektorem seminarium duchownego w Gdańsku. 23 marca 1983 roku został mianowany biskupem tytularnym Benevento i biskupem pomocniczym biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka, konsekrowany 17 kwietnia 1983 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. 31 grudnia 1984, po śmierci biskupa Lecha Kaczmarka, został mianowany biskupem gdańskim, od 25 marca 1992 jest arcybiskupem metropolitą gdańskim. Członek Rady Stałej Episkopatu Polski. Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu. Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Moderator Krajowy Duszpasterstwa Ludzi Morza. Rzemieślnik 2 Rzemieślnik: Księże Arcybiskupie chciałbym złożyć Waszej Ekscelencji serdeczne gratulacje i życzenia z okazji 50-tej rocznicy święceń kapłańskich ks. Arcybiskupa czynię to w imieniu gdyńskich rzemieślników, Zarządu Gdyńskiego Cechu, jak i swoim własnym. Ostatnie 50 lat to okres niezwykle ciekawych, zarówno burzliwych jak i radosnych zmian w życiu naszego społeczeństwa - czy życie w ciekawych czasach było udręką jak twierdzi chińskie przysłowie? Ks. Abp Tadeusz Gocłowski: Bardziej odpowiadałoby mi określenie : czasy wymagające - Jako ośmiolatek przeżyłem rozpoczęcie II Wojny Światowej i byłem już w pełni świadom w trakcie jej trwania. W 1946 roku rozpocząłem naukę w Gimnazjum, egzamin maturalny zdawałem w trudnych stalinowskich czasach w 1951 roku. Kapłaństwo także realizowało się w bardzo trudnych czasach począwszy od 29 czerwca 1956 roku, gdy moja msza prymicyjna zbiegła się z datą Wydarzeń Poznańskich. Te trudne czasy nie były jednak przeszkodą w realizacji powołania, które Pan Bóg daje człowiekowi. Czasy trudne są bardziej wymagające. Rz: Świat zmienia się bardzo w trudnym do opisania tempie W społeczeństwie wytwarza się jakgdyby nowy ludzki gatunek Homo electronicus czy te gwałtowne zmiany społeczne są też zauważane przez Kościół? Ks. Abp T.G.: To są tylko okoliczności towarzyszące człowiekowi, człowiek natomiast pozostaje zawsze ten sam. Warunki zewnętrzne mają oczywiście wpływ, lecz istota natury ludzkiej pozostaje bez zmian mimo technicznych nowości, czy przeszłych zmian społecznych, które miały jakoby zaowocować powstaniem Homo sovieticus. Papież Jan Paweł II w trakcie mszy na Gdańskiej Zaspie mówił, że Kościół nigdy nie walczył z człowiekiem, lecz walczył o człowieka. Właśnie dzisiaj, gdy wpływ mediów elektronicznych (szczególnie telewizji) jest tak ogromny, należy bardziej troszczyć się o człowieka- szczególnie w domu, także w kościele, szkole, społeczeństwie. Zawsze powinno się myśleć o człowieku. W encyklice Laborem exercens - O pracy ludzkiej, Papież apeluje, aby nie zysk, ale człowiek był na pierwszym miejscu. Zawsze będzie chodzić o człowieka. RZ: Nawiązując do tej troski. Rzemiosło coraz bardziej karleje, upadają całe branże a wiele jest w zaniku. Opieka duchowa kościoła także właściwie rozpoczęła się od 1989 roku, kiedy to powołano duszpasterzy rzemiosła dlaczego dopiero wtedy? Ks. Abp T.G.: Największa trudność powołania duszpasterzy wcześniej wynikała z systemu organizacji Państwa. Rzemiosło nie miało się wtedy najlepiej głównie z powodów administracyjnych, dzisiaj są to problemy głównie związane z konkurencyjnością. Stąd stagnacja i regres w wielu rzemieślniczych branżach. Zadaniem Państwa i samorządów jest zadbanie o to, aby rzemiosło trwało. Taka pomoc jest niezbędna, aby utrzymać równowagę między rzemiosłem, a wielkimi świetnie zorganizowanymi firmami handlowymi i produkcyjnymi. Mimo, iż współczesny człowiek nie wyobraża sobie życia bez supermarketów, niezbędnym jest stworzenie pewnej równowagi między tymi molochami, a np. rzemiosłem. Rzemiosło liczy sobie wiele wieków i myślę, że tak łatwo się go nie zniszczy. Zauważalny jest także problem kształcenia rzemieślników dopiero obecnie po wielu latach szkolnictwo zawodowe powoli się odradza. Mam nadzieję, że podobnie zacznie odradzać się rzemiosło. RZ: Jak ksiądz Arcybiskup ocenia szanse naszego kraju w zjednoczonej Europie? Czy także Kościół nie będzie zagrożony tendencją pustoszejących kościołów w starej Europie? Ks. Abp T.G.: Jak wiadomo społeczeństwo polskie było bardzo podzielone, gdy miało decydować o przystąpieniu do Unii. Podział był prawie pół na pół. To głos Papieża zaważył na tym, że jednak społeczeństwo polskie opowiedziało się za integracją. Po dwóch latach bardzo niewielu Polaków jest przeciwnych Unijnej integracji. Oczywiście trzeba cały czas ten proces integracyjny kontrolować i starać się wywierać wpływ na struktury unijne. Dzisiaj wydaje się, że nie ma innego wyjścia jak Zjednoczona Europa. Myślę także, że Zjednoczona Europa nie będzie miała znaczącego wpływu na religijność Polaków. Już 17 lat żyjemy w suwerennym kraju i nie można znaleźć żadnego wpływu tej odzyskanej suwerenności na poziom życia religijnego w Polsce. To co się dzieje w tradycyjnie katolickich krajach Europy budzi jednak pewien niepokój. Nie chodzi przecież tylko o przywołanie wartości chrześcijańskich, ale także przywołanie wartości cywilizacyjnych, Europa od 2000lat ma wpisaną w swoją tożsamość wartość ewangeliczną. Należy powiedzieć prawdę: kultury europejskiej bez chrześcijaństwa się nie zrozumie! RZ: Dziękuję bardzo księdzu Arcybiskupowi za rozmowę. Rozmawiał: Jerzy Gontarski Redakcja chce podziękować koledze Janowi Siedlikowi za wkład jaki włożył w organizację spotkania z Księdzem Arcybiskupem.

3 50 lecie kapłaństwa księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego W sobotę 17 czerwca w Katedrze Oliwskiej uroczyście obchodzono pięćdziesięciolecie przyjęcia święceń kapłańskich przez arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego metropolitę gdańskiego. W uroczystej mszy świętej uczestniczyli niezwykle licznie zgromadzeni przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele władz miasta i kraju, oraz ogromne rzesze wiernych. Nie zabrakło także przedstawicieli Izby Rzemieślniczej, Cechów i pomorskich rzemieślników. Ofiarowali oni księdzu arcybiskupowi niezwykle piękną wykonaną z bursztynu, srebra i złota, koszulkę na obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, dzieło gdańskiego bursztynnika Mariusza Drapikowskiego. W imieniu rzemieślników dar wręczył Prezes Pomorskiej Izby Wiesław Szajda. Towarzyszyli mu wiceprezes Izby Zbigniew Stencel i dyrektor Izby Włodzimierz Szordykowski. Nie zabrakło także przedstawicieli gdyńskiego Cechu: obecni byli starszy Cechu Karol Kowalski, członkowie Zarządu Krzysztof Blank i Zygfryd Łyczywek, oraz Honorowy członek Cechu Ludwik Błażejewski. Rzemieślnicy Pomorza przyłączają się do życzeń, które przekazał księdzu arcybiskupowi ksiądz biskup Ryszard Kasyna: Z okazji Jubileuszu życzymy Drogiemu Księdzu Arcybiskupowi obfitości łask Bożych, dobrego zdrowia na dalsze lata życia i posługiwania biskupiego wśród nas i polecamy łaskawej opiece Bożej Matki oraz świętego Wojciecha, Patrona naszej Archidiecezji. Rzemieślnik 3

4 Ewa Łowkiel Wiceprezydent Miasta Gdyni W Urzędzie odpowiada za edukację, zdrowie i ochronę środowiska. Z wykształcenia filolog. Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia podyplomowe ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Przez wiele lat nauczycielka języka polskiego w jednym z najlepszych gdyńskich liceów, w Trójce. W latach przewodniczyła w Gdyni oświatowej Solidarności. Pasjonuje ją tworzenie w Gdyni systemu edukacji, dzięki któremu młodzi gdynianie będą lepiej przygotowani do zdobycia zawodu i znajdą zatrudnienie po ukończeniu kształcenia. Współtworzyła sieć gdyńskich gimnazjów. Jest rodowitą gdynianką. Rzemieślnik: Pani Prezydent, jest Pani osobą, która najczęściej spośród przedstawicieli władz miasta uczestniczy w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez gdyński Cech. Bardzo jesteśmy zawsze dumni z Pani obecności. Co decyduje o tym, że przyjmuje Pani prawie zawsze rzemieślnicze zaproszenia? Ewa Łowkiel: W Cechu panuje ciepły serdeczny klimat spotkania u Was są spotkaniami dobrych wzajemnie życzliwych znajomych, Cech skupia ludzi o znanych w Gdyni nazwiskach, często zaangażowanych w działalność także poza Cechem. Każdy czuje się dobrze w atmosferze serdecznej, niezakłamanej życzliwości także ja. Tym bardziej, że mój dziadek był szewcem i szacunek dla rzemiosła zawsze istniał i istnieje w moim domu. Jednak najważniejsza jest współpraca z Cechem w zakresie kształcenia zawodowego gdyńskich uczniów. Współpraca przebiega ściśle szczególnie na poziomie szkół zawodowych kształcących w zawodach rzemieślniczych. Bez współpracy z Cechem klasy te w ogóle by nie powstały. W ostatnich latach dzięki inicjatywie Cechu, a szczególnie Starszego Cechu Pana Karola Kowalskiego współpraca ta znacznie się pogłębiła, co zaowocowało między innymi powstaniem klasy złotników. Bez wymiany informacji o tym, jakie są potrzeby rzemieślniczego rynku pracy z jednej strony, a z drugiej strony gotowości młodzieży do podjęcia nauki określonego zawodu - takie klasy nie mogłyby powstać. Dowodem na to, że uczniowie klasy złotniczej osiągają wysoki poziom nauki zawodu niech będą laury zdobywane w konkursach towarzyszących gdańskiej wystawie Amberiff. Bardzo dobrze także rokuje nauka zawodu w powstającej w tym roku klasie fryzjerskiej. Mamy też nadzieję, że uda się znaleźć chętnych do nauki zawodu w ślusarstwie, gdyż coraz bardziej widoczny jest brak pracowników w zawodach związanych z obróbką skrawaniem. Przyszłością jest budowanie kształcenia zawodowego pod kątem potrzeb rynku pracy, a to możemy realizować wyłącznie we współpracy z organizacjami zrzeszającymi potencjalnych pracodawców a jedną z nich jest właśnie gdyński Cech Rzemiosła. RZ: Ostanie wyniki matur świadczą, że poziom nauki w szkołach zawodowych nie jest porównywalny ze szkołami ogólnokształcącymi. Jak doprowadzić do sytuacji, aby procent zdanych matur w obu tych typach szkół był porównywalny. E.Ł.: Patrzę na te wyniki z innej perspektywy. Należy zauważyć, że obecnie w Gdyni 93% młodzieży wybiera szkoły kończące się egzaminem maturalnym. W czasach PRL wybierało te szkoły ok. 20% absolwentów szkół podstawowych. Dowodzi to, że przy takiej preselekcji tylko niewielka część uczniów miała możliwość przystąpienia do matury.. Teraz, gdy ponad 90% młodzieży uczy się w klasach z kończącym egzaminem maturalnym, matura stała się jak gdyby selekcją z przymusu. Poziom intelektualny młodzieży nie jest przecież równy i w klasach tych spotyka się także uczniów, o których już wcześniej można powiedzieć, że będą mieli kłopoty na egzaminie. Jednocześnie nie ma innej drogi jak takie szkoły. Za czasów PRL-u młodzież pochodząca ze środowisk, które nie przykładały znaczenia do wykształcenia, nie miała szans, aby udowodnić swoje zdolności, czy ponadprzeciętny poziom intelektualny. Teraz szansa na to, że system nie będzie gubił diamentów jest dużo większa. Wykształcenie samo w sobie jest wartością i już sam fakt posiadania wykształcenia średniego nawet bez matury, jest niezwykle ważny. Matura, gdy ma być przepustką na studia musi być wymagającym egzaminem. W krajach, jak np. Francja, gdzie egzamin maturalny uprawnia do rozpoczęcia studiów, procent zdających waha się między 70-80%. RZ: Istnieje kilka koncepcji metod kształcenie zawodowego, od szkół na poziomie gimnazjalnym, poprzez szkoły pogimnazjalne, licea profilowane, pomaturalne szkoły zawodowe, aż po wyższe szkoły zawodowe która z tych form jest wg. Pani najlepsza. E.Ł.: Mój pogląd na ten temat ewoluuje Niektóre zawody można już zdobywać na poziomie zasadniczych szkół zawodowych, inne bardziej specjalistyczne wymuszają posiadania wykształcenia średniego, niektóre nawet wyższego. Istnieją także zapisy prawne (także unijne), które łączą fakt zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych ze stopniem wykształcenia ogólnego. System edukacyjny powinien tworzyć i umożliwiać tworzenie szkół na różnym poziomie. RZ: W tej chwili brak obowiązku zrzeszania się przedsiębiorców w Cechach i w innych organizacjach zaowocowało tym, że nikt nie kontroluje kwalifikacji zawodowych, czy powrót do wzorów istniejących przed 1989 rokiem, a obowiązujących także w wielu Państwach starej unii byłby potrzebny? E.Ł.: Obligatoryjność zrzeszania się z jednoczesnym potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych jest absolutnie niezbędna. Przecież muszę mieć pewność, że buty oddaję do naprawy w ręce fachowca, strzyże mnie ktoś z kwalifikacjami, a w restauracji, czy barze jem posiłek wykonany przez kucharza, a nie ślusarza, który właśnie poczuł powołanie do kucharzenia. Każdy z tych zawodów to oprócz samej chęci wykonywania, to przede wszystkim wiedza i jeszcze raz wiedza. Wiedza, która musi być potwierdzona certyfikatem zawodowym.

5 RZ: Wiem, ze ponownie w tym roku będzie Pani startować w wyborach samorządowych co nowego znajdzie się w Pani programie wyborczym? E.L.: Chcę, aby głównym zadaniem władz samorządowych stało się stymulowanie jakości kształcenia. Już w poprzednim roku przekazanie większych środków szkołom działającym w trudnych środowiskach zaowocowało znacznie lepszymi wynikami egzaminacyjnymi. Szkoła musi dawać większe szanse dziecku, które nie może liczyć na pomoc z domu. Wyniki wielu uczniów, którzy mają aktywnych, wykształconych rodziców są często wypadkową pracy ucznia, oraz jego zaangażowanych w kontrolę i pomoc rodziców. Chcemy także za pomocą programu komputerowego analizować wyniki matur nie tylko pod kątem ilości zdobytych punktów, ale pod kątem efektywności kształcenia. Oznacza to, że będziemy badać uczniów rozpoczynających naukę i porównywać wyniki na kolejnych etapach edukacyjnych, w kolejnych latach szkolnych, aż do wyniku egzaminu maturalnego. Będziemy wtedy wiedzieć, ile uczeń zyskał, a ile stracił przez lata nauki w szkole. Będziemy mogli się zorientować, czy szkoła wykorzystała potencjał intelektualny ucznia i osiąga on znaczące wyniki, czy też wysiłek edukacyjny szkoły był niewystarczający. Będzie to pierwszy w Polsce program oceniający szkoły na podstawie efektywności kształcenia. Prawdopodobnie powstanie zupełnie inny bardziej obiektywny ranking szkół. Mam nadzieję, że stanie się to także silną motywacją dla nauczycieli i dyrekcji szkół. Musimy wspomagać szkoły pracujące w trudnym środowisku, trzeba wspomagać dzieci, które nie mogą liczyć na wsparcie rodziny. Rz: Życzę Pani bardzo realizacji tych planów i dziękuję za rozmowę. Rozmawiał: Jerzy Gontarski W y d a r z e n i a Połączone posiedzenie Zarządu Izby Rzemieślniczej MSP w Gdańsku z Zarządami Cechów z Sopotu i Gdyni 9 maja w Auli Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów Izby Rzemieślniczej MSP w Gdańsku, oraz Cechów Sopotu i Gdyni. W trakcie wielowątkowej i niekiedy burzliwej dyskusji poruszano wiele niezwykle istotnych dla rzemiosła tematów. Między innymi dyskutowano o: I. W grupie nauki zawodu: - tworzeniu klas w zawodach rzemieślniczych w szkołach zawodowych i profilowanych liceach - problemie niezamożnej młodzieży, która trafia do nauki zawodu - powołania większej liczby i nagłośnienia giełd szkolnych w Cechach - zbyt małej liczby godzin praktycznej nauki zawodu w szkołach - problem kończenia nauki zawodu bez egzaminu czeladniczego - organizowania staży zagranicznych dla młodzieży uczącej się zawodu II. W grupie statusu społecznego rzemiosła i władz rzemieślniczych: - oceniano istniejący w społeczeństwie wizerunek rzemieślnika i rzemiosła, oraz brak uzasadnienia dla niektórych społecznych ocen naszego środowiska - mówiono o tworzących się rzemieślniczych elitach, a także poruszono tematy: - pomocy w zdobywaniu funduszy unijnych; - zjawisk wystepujących w Związku Rzemiosła Polskiego - problem marketingu w rzemiośle ;- szerszej pomocy tym rzemieślnikom, którzy chcą się rozwijać - propozycji opracowania nowego logo rzemiosła. Po dyskusji plenarnej w oddzielnych salach odbyły się posiedzenia Zarządów poszczególnych Cechów i Izby. Rzemieślnik 5

6 OTWARTY KONKURS FRYZJERSTWA ARTYSTYCZNEGO GDYNIA MAJA 2006r W DOMU RZEMIOSŁA W GDYNI ODBYŁ SIĘ PIERWSZY KONKURS FRYZJERSKI DLA UCZNIÓW I CZELADNIKÓW Rzemieślnik 6 JURY w składzie: Henryka Lobas; Andrzej Lesnowa; Małgorzata Gładkowska; Mariola Detlaf przyznało nagrody w następujących konkursach: Pierwszym tematem dla uczniów to: PRZYSZŁOŚĆ do konkurencji tej przystąpiły 23 osoby. I miejsce 36 punktów Monika Frankowska - Mistrz Aleksandry Prałat II miejsce 34 punkty Agnieszka Cyman - Mistrz Katarzyna Mulak - Sopot. III miejsce 33 punkty Sandra Zasada - Mistrz Anna Lisewska - Rumia. Drugi temat ZNAKI ZODIAKU dla czeladników do 25 roku. W tej konkurencji było 8 osób. I miejsce 36 punktów Sylwia Frankowska - Mistrz Katarzyna Schenk. II miejsce 35 punktów Robert Zagórski - Mistrz Iwona Zagórska. III miejsce 33 punkty Katarzyna Zdrojewska - Mistrz Aleksandra Prałat. Wszystkie osoby startujące w tych dwóch konkurencjach wykazały się ponadprzecietną kreatywnością, lecz niestety nie wszyscy mogli zdobyć pierwsze miejsca. Każdy uczestnik oprócz dyplomu uczestnictwa otrzymał także Nagrodę Pocieszenia ufundowaną przez firmę KADUS. Panna Organizację konkursu i nagrody zasponsorowali: firmy: Kadus; Polwell; Romex; Parys; Olimp, oraz Urząd Miasta Gdyni, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni; LukasBank; Ola Salon Fryzjerski Aleksandry Prałat; ZSZ nr 1 im. Bandery Polskiej w Gdyni; Katarzyna Wojciech Schenk z Salonu Fryzjerskiego KASIA, Iwona Zagórska i Cukiernia GRZEŚ - Stanisława Marszałka. Ogromny wkład w organizacje konkursu włożyły Panie z Sekcji Fryzjerskiej Cechu z Iwoną Zagórską, Aleksandrą Prałat i Katarzyną Schenk na czele. Nagrody i puchary wręczali przestawiciele Zarządu Cechu: Krzysztof Blank, Zygfryd Łyczywek, Adam Wika-Czarnowski i Marek Zabiegałowski. Po konkursie odbył się wspaniały pokaz artystyczny (z elementami fryzjerskimi) opracowany w całości przez Panią Iwonę Zagórską, zatytułowany Pokaz lalek. Iwona Zagórska tego dnia obchodziła także jubileusz 25 lat pracy w zawodzie. Gratulujemy z całego serca Pani Iwono i czekamy na drugi Konkurs Fry zjerstwa Artystycznego za rok. Wielogodzinny konkursowy maraton prowadził niestrudzony i niezastąpiony w takich sytuacjach Kierownik Biura Cechu Arkadiusz Brzęczek. Nagrodzony nagrodą publiczności Strzelec skupiał na sobie uwagę większości Pań, jak i co niektórych Panów.

7 Walne Zgromadzenie Delegatów Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni 30 maja 2006 roku O godz rozpoczęło się coroczne Walne Zgromadzenie Delegatów gdyńskiego cechu. Przybyło 46 delegatów. Obrady sprawnie i bezbłędnie prowadził wybrany na przewodniczącego zgromadzenia Honorowy Starszy Cechu kolega Lech Łapiński. Zebrani wysłuchali sprawozdania Zarządu Cechu wygłoszonego przez Starszego Cechu Karola Kowalskiego (na zdjęciu), który szczegółowo opisał działania Zarządu Cechu w okresie od poprzedniego posiedzenia, oraz zrelacjonował zamierzenia działań Zarządu na najbliższy rok. Sprawozdanie finansowe odczytała Główna Księgowa Cechu mgr Jolanta Cebulak, bilans finansowy Cechu za okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką finansową prawie 5tys. złotych. Odczytano także sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego. Po krótkiej dyskusji zatwierdzono uchwałami przyjęcie poszczególnych sprawozdań, oraz kolejno w głosowaniu udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu. Po dyskusji na temat zmiany statutu w celu upoważnienia Zarządu do przystępowania Cechu do organizacji społeczno-politycznych udzielono zgody na taką zmianę z zastrzeżeniem, iż najbliższe walne będzie mogło weryfikować taką akcesję. Podjęto także uchwałę upoważniającą Zarząd do wzięcia kredytu na rozbudowę budynku Cechu, z zastrzeżeniem, że nie może być to kredyt oparty na obciążeniu hipoteki istniejącego budynku. kolega Ryszard Marcinkiewicz Odznaczenia na Walnym Zgromadzeniu Delegatów 1. Honorowa Odznaka Rzemiosła Rzemiosło-za Zasługi nadana przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie - Ryszard Marcinkiewicz. 2. Złota Odznaka Rzemiosła Rzemiosło-za Zasługi nadana przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku: - Jan Czaja, - Andrzej Ćwikliński, - Jacek Pienczke, - Roman Suchocki. Podziękowanie i gratulacje za 45 lat przynależności do Cechu gdyńskiego otrzymał kolega Alfons Pinker 3. Srebrna Odznaka Rzemiosła Rzemiosło-za Zasługi nadana przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku: - Halina Bartusz, - Małgorzata Borońska. Rzemieślnik 7

8 24-27 czerwca 2006 roku Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego do Częstochowy. W dniach czerwca 2006 roku odbyła się tradycyjna Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego do Częstochowy. Z Gdyni, jak zwykle pojechała duża grupa rzemieślników, a za duchowego przewodnika mieliśmy tym razem Kapelana rzemieślników z Sopotu Księdza Stanisława Dułaka. Jubileuszowe, dwudzieste piąte pielgrzymowanie, odbyło się śladami Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który bardzo często bywał u księdza Jastaka, w naszym kościele, gdzie Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą Świętą. Następnie autobusem udaliśmy się w podróż i w Toruniu zwiedziliśmy jedyne Rzemieślnik 8 w Europie, interaktywne muzeum piernika. Wiele osób upiekło tam prawdziwe pierniki według oryginalnej, średniowiecznej receptury i pod okiem mistrzów ubranych w oryginalne stroje z epoki. Następnie udaliśmy się do Włocławka, gdzie w miejscowej gotyckiej katedrze Prymas Wyszyński odprawiał swoją pierwszą mszę. Na wieczór dotarliśmy do Domu Pielgrzyma w Częstochowie, gdzie mieliśmy nocleg. Pielgrzymi udali się potem na Adorację Świętego Obrazu, byli świadkami Zasłonięcia, a rano Odsłonięcia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Od godziny dziewiątej rano wszyscy uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na murach klasztoru, gdzie byliśmy najliczniej reprezentowaną, również jeżeli chodzi o poczty sztandarowe, organizacją rzemieślniczą z Polski. Potem była Jubileuszowa, dwudziesta piąta, Msza Święta w intencji Rzemiosła Polskiego. Tutaj także ilość pocztów sztandarowych była wyjątkowo imponująca. Rzemieślnicy kolejny raz nie zawiedli. Po uroczystościach pielgrzymi udali się pod główny ołtarz i podziękowali za wstawiennictwo Matce Boskiej. Następnie udaliśmy się auto-

9 busem do Koszelówki koło Łącka, gdzie mieliśmy nocleg. Podczas uroczystej kolacji miało miejsce uroczyste podziękowanie dla księdza Stanisława Dułaka, za Jego przewodnictwo duchowe. Połączone z życzeniami urodzinowymi sprawiły, że ksiądz Stanisław długo nie mógł, ze wzruszenia, wydobyć z siebie głosu. Na drugi dzień, po śniadaniu wyruszyliśmy na Mazury i wieczorem dotarliśmy do Ostrowa Pieckowskiego koło Mrągowa, gdzie mieliśmy zaplanowany nocleg i ognisko. Niestety długotrwała burza z piorunami pokrzyżowała nasze plany i dopiero późnym wieczorem można było pospacerować, oddychając odświeżonym powietrzem. Następnego dnia rano byliśmy już o godzinie dziesiątej na Mszy w Świętej Lipce, a potem uczestniczyliśmy w przepięknym koncercie odegranym na wspaniałych organach tego kościoła. Nasze organy z Katedry Oliwskiej były tworzone na wzór tych mniejszych, ze Świętej Lipki. Wykonanie fugi e mol Bacha w murach tej świątyni, nie miała sobie równych, podobnie jak utwory Schuberta, Nowowiejskiego i Ogińskiego. Po takiej duchowej uczcie muzycznej podziwialiśmy jeszcze zamek w Gierłoży i wreszcie zwiedzaliśmy Kętrzyn, oraz Wilczy Szaniec kwaterę Hitlera. Na koniec odwiedziliśmy klasztor w Stoczku Warmińskim, gdzie Prymas Tysiąclecia spędził rok swojego uwięzienia przez komunistyczne władze. Miejscowy proboszcz, ksiądz Kazimierz Chrostowski wyczerpująco opowiedział nam dzieje cudownego obrazu w tej świątyni i zaapelował do naszych pielgrzymów, o wspomożenie w wykonaniu pierścienia i nakładki na obraz. Powrót po tych wielu przeżyciach do Gdyni, nastąpił wieczorem 27 czerwca 2006 roku. Pielgrzymowanie opisał: Arkadiusz Brzęczek Rzemieślnik 9

10 Procesja Bożego Ciała 15 czerwca 2006 skupienia i powagi pozwoliły przeżyć ten dzień jako niezwykłe, refleksyjne, duchowe przeżycie, dające nadzieję na głębsze poznanie tajemnicy Wiary. Jak co roku ogromne rzesze mieszkańców Gdyni uczestniczyły w obchodach Święta Bożego Ciała przechodząc procesją ulicami miasta.także i w tym roku w procesji nie zabrakło pocztów sztandarowych Cechu, przedstawicieli Zarządu oraz licznych rzemieślników z rodzinami. Procesja rozpoczęła się od Kościoła pw. Św.Antoniego na Wzgórzu Św. Maksymiliana. Następnie Procesja przeszła ul.świętojańską do Urzędu Miasta, Kościoła Najświętszej Marii Panny, kolejno do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa i obok budynku Cechu skręciła na ul.10 lutego i doszła do Skweru Kościuszki. Wspaniała atmosfera Ludwik Błażejewski na ekranie Telewizji Gdańsk 27czerwca i 9 lipca Telewizja Gdańsk wyemitowała 20 odcinek serii pt. Pasterze dusz ten odcinek nazwano Rzemieślnicy. Jednym z rzemieślników, którzy wystepowali w programie był Honorowy Członek Gdyńskiego Cechu kolega Ludwik Błażejewski. Razem z trzema innymi rzemieślnikami, odpowiadał na pytania - czym dla nich jest rzemiosło, jak bardzo ważna jest pasja i etos dobrej pracy, jak istotna jest Wiara i związek rzemiosła z kościołem. O tych związkach mówił także ks. infułat Stanisław Bogdanowicz - Kapelan gdańskiego rzemiosła. Najbardziej zapadła nam w pamięć odpowiedź Pana Ludwika na pytanie - o co modlą się rzemieślnicy - odpowiedział, że najważniejsza prośba do Pana Boga to prośba o Pracę. Z całą pewnoscią w tej krótkiej odpowiedzi zawiera się sedno etosu rzemiosła. 20 lipca wizyta członka Parlamentu Haenzatyckiego w Cechu W dniu 20 lipca 2006 roku przybył do Domu Rzemiosła w Gdyni przedstawiciel Parlamentu Haenzatyckiego Pan Thomas Schschlede z Niemiec. Spotkał się tutaj z przedstawicielami Starszyzny Cechowej i rzemieślników, a potem odwiedził także zakład rzemieślniczy Pana Adama Pstrągowskiego. Rzemieślnik 10

11 23 lipca 2006 obchody Święta Lęborskiego Rzemiosła Od przemarszu przez słoneczne i gorące ulice rozpoczęły się uroczyste obchody dnia Rzemiosła w Lęborku. Jak zawsze związane są one z obchodami dni Lęborka i uroczystościami związanymi z lęborskim patronem św. Jakubem. W tym roku w rzemieślniczym pochodzie szła także liczna grupa leśników, policji i służb mundurowych oraz liczni mieszkańcy Lęborka. Przemarsz zakończył się na centralnym placu miasta Palcu Pokoju, gdzie punktualnie o rozpoczęła się Suma odpustowa w intencji Miasta. Po mszy w ręce leśników przekazano okazały sztandar ufundowany dla nich przez władze starostwa i miasta. Następnie pochód udał się na plac przed zespołem szkół katolickich, gdzie posadzono Dąb Papieski wyhodowany z nasion poświęconych przez Jana Pawła II. Po tej uroczystości rzemieślnicy udali się do Sali restauracyjnej, gdzie na ręce Starszego Lęborskiego Cechu składano gratulacje i życzenia dla całego lęborskiego rzemiosła z okazji tego wspaniałego święta. Także delegacja Zarządu Gdyńskiego Cechu: Krzysztof Blank, Adam Wika- Czarnowski i Marek Zabiegałowski złożyła życzenia w imieniu gdyńskich rzemieślników. Bardzo miłym akcentem było też zaproszenie przez kolegę Marka Zabiegałowskiego występującego na pobliskim jarmarku zespołu góralskiego, który jak powiedział kolega Marek jest dodatkowym prezentem Gdyni z okazji rzemieślniczego lęborskiego święta. Zasponsorowana przez Marka kapela występowała prawie godzinę i była wspaniałym artystycznym dodatkiem do miłej lęborskiej imprezy. Rzemieślnik 11

12 Złote i Platynowe Laury Rozdane Janusz Wiśniewski Laureatem 27 czerwca w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie odbyła się wielka gala kończąca konkurs Złoty i Platynowy Laur. Laureaci uhonorowani zostali pięknymi statuetkami oraz listami gratulacyjnymi od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości Jacka Piechoty. Gospodarzem gali był Prezes ZRP Pan Jerzy Bartnik, który przywitał laureatów jak i zaproszonych gości. W tym roku w jubileuszowej X edycji konkursu nagrody otrzymały trzy organizacje i 30 rzemieślników, przedsiębiorców i kupców. Konkurs o Złoty I Platynowy Laur trwa nieprzerwanie Rzemieślnik 12 od 10 lat i jest jednym z najbardziej prestiżowych konkursów promujących małą i średnią przedsiębiorczość. Wśród laureatów nie zabrakło oczywiście także rzemieślników i przedsiębiorców z Pomorza. Złoty laur otrzymali: Janusz Wiśniewski Zakład Krawiecki kat. S z Gdyni; Zbigniew Świadek ZPUH Jawor z Liniowca; Tadeusz Zdunek PHU Gdańsk; wśród kupców; Ryszard Kokoszka kompleks gastronomiczny Cristal Gdańsk;Dariusz Tryzna - Modella - Kartuzy. Ghassib Kronfly Alando Gdańsk prezes ZPHiU w Gdyni. Srebrna Honorowa Odznaka Polskiego Związku Judo dla Cechu Rzemiosła i Przedsiebiorczości w Gdyni Cech Rzemiosła i Przedsiebiorczości w Gdyni został nagrodzony tą honorową odznaką za opiekę i sponsorowanie wielu imprez sportowych organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Galeon. Wielki udział w organizacji tej pomocy i współpracy ma Starszy cechu Karol Kowalski, który nie po raz pierwszy zaskakuje rzemieślników swoją aktywnością na niwie pracy społecznej. Karol nie tylko społecznie pracuje dla Cechu, jest członkiem władz Pomorskiej Izby Rzemieślniczej i aktywnie uczestniczy w pracach ZRP w Warszawie to jeszcze znajduje czas, aby wspomóc młodych judoków z Klubu Galeon. Gratulujemy Panie Starszy i liczymy, że jeszcze nie raz nas zaskoczysz swoim zaangażowaniem i aktywnością w pracy społecznej ta Honorowa odznaka jest Twoją zasługą. Reprezentanci Klubu Galeon osiągają wiele sukcesów na turniejach krajowych i międzynarodowych. W czerwcu na wielkim turnieju w austriackim Grazu reprezentanci UKS Galeon wśród 1200 sportowców z 16 krajów reprezentujących 113 klubów, pierwsze miejsce wśród juniorów młodszych w wadze do 81kg triumfował Marek Skiba; Aleksandra Andrzejczyk w swojej kategorii zajęła 2 miejsce, wśród młodzików trzeci był Jan Kosiński, W kategorii poniżej 13 lat na trzecich miejscach uplasowali się Martyna Roeske i Przemek Olszewski. Na piątych miejscach zostali sklasyfikowani: Jacek Naczyk, Anna Okrój i Łukasz Itrych. UKS Galeon zaprasza chętnych na treningi judo do kontaktu z klubem: siedziba- ul.morska 89-91, telefony ; ; Internet: - Patryk Zabiegałowski niezwykły sukces syna naszego Cechowego kolegi Niespotykanym sukcesem może pochwalić się syn kolegi Marka Zabiegałowskiego Patryk. Na VIII Ogólnopolskim Konkursie Młodego Muzyka w grupie dzieci do 10lat ten sześciolatek zajął pierwsze miejsce. Nauczycielką małego laureata jest w ognisku muzycznym jest pani Rita Gregorian. Patryk lubi grać, sprawia mu tą ogromną przyjemność i jeszcze nigdy nie nudził się na lekcji muzyki. Ćwiczy codziennie przez godzinę i jak powiedział w przyszłości chce zostać znanym muzykiem i występować w dużych salach koncertowych. Z całego serca Ci tego życzymy. Na zdjęciu: Patryk Zabiegałowski z ojcem i swoją nauczycielką Ritą Gregorian.

Gdynia 25 listopada 2010 roku w w w. c e c h g d y n i a. p l Numer 25 Rok VII Adam Pstrągowski Złotnikiem Roku 2010

Gdynia 25 listopada 2010 roku w w w. c e c h g d y n i a. p l Numer 25 Rok VII Adam Pstrągowski Złotnikiem Roku 2010 Pismo Gdyńskich RzEmieślników i PrzedsięBiorców Gdynia 25 listopada 2010 roku w w w. c e c h g d y n i a. p l Numer 25 Rok VII Adam Pstrągowski Złotnikiem Roku 2010 Medal Św. Eligiusza po raz trzeci w

Bardziej szczegółowo

Gdynia 14 lipca 2005 rok www.cech-gdynia.pl Numer 7 Rok II ISSN: 1733-5884

Gdynia 14 lipca 2005 rok www.cech-gdynia.pl Numer 7 Rok II ISSN: 1733-5884 Pismo Gdyńskich RzEmieślników i PrzedsięBiorców Gdynia 14 lipca 2005 rok www.cech-gdynia.pl Numer 7 Rok II ISSN: 1733-5884 Nowe władze Gdyńskiego Cechu Zarząd Cechu Ryszard Perzanowski I Podstarszy Karol

Bardziej szczegółowo

3 TWÓJ PARTNER W BIZNESIE TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

3 TWÓJ PARTNER W BIZNESIE TWÓJ PARTNER W BIZNESIE Rzemieslnik Pismo Gdyńskich Rzemieślników i Przedsiębiorców Gdynia 1 Maj 2004 rok www.cech-gdynia.pl Numer 2 Rok I Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! 1 Maja 2004 roku to data przełomowa w dziejach Naszego

Bardziej szczegółowo

www.cech-gdynia.pl Numer 9 Rok III Gdynia 10 lutego 2006 roku ISSN: 1733-5884

www.cech-gdynia.pl Numer 9 Rok III Gdynia 10 lutego 2006 roku ISSN: 1733-5884 Rzemieślnik Pismo Gdyńskich RzEmieślników i PrzedsięBiorców Gdynia 10 lutego 2006 roku www.cech-gdynia.pl Numer 9 Rok III ISSN: 1733-5884 Wszelkiej pomyślności i dalszego wspaniałego rozwoju 80 letniej

Bardziej szczegółowo

Pełnych miłości i refleksji Świąt Narodzenia Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności polskim

Pełnych miłości i refleksji Świąt Narodzenia Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności polskim Pismo Gdyńskich RzEmieślników i PrzedsięBiorców Gdynia, 15 grudnia 2014 roku www.cechgdynia.pl Numer 34 Rok XI Pełnych miłości i refleksji Świąt Narodzenia Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności polskim

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ NA KONIEC ROKU... Drodzy czytelnicy, Kolejny rok akademicki dobiega końca. Semestr letni minął bardzo szybko i oto mamy kolejny numer magazynu C40. Bardzo cieszy nas, że ten debiutancki, sprzed trzech

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE:

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE: nr 2 KURIER Nr 2(10) - 2014 ISSN 2080-6532 FINANSOWY W NUMERZE: ZUS, OFE I IKE trzy skróty, których znaczenie powinien znać każdy przyszły emeryt STUDENT W BANKU - CZAS NA PAKIET STUDENT ADAM ZAJĄC PREZES

Bardziej szczegółowo

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Z życia Uczelni 8 stycznia 2004 roku słowami Ojcze Święty, Politechnika Opolska kłania się i prosi o błogosławieństwo rektor Piotr Wach zwracał się do Ciebie,

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Czas nauki, czas wakacji...

Czas nauki, czas wakacji... www.michalowice.pl Egzemplarz bezpłatny Nr 3/2007 Czas nauki, czas wakacji... Dni Michałowic Uczniowie naszej gminy z klas szóstych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów wypadli bardzo dobrze w

Bardziej szczegółowo

20 lat. Dwadzieścia lat to piękny wiek! DWUSETNE WYDANIE GAZETY ALBO. Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat! Przed nami siódme niebo!

20 lat. Dwadzieścia lat to piękny wiek! DWUSETNE WYDANIE GAZETY ALBO. Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat! Przed nami siódme niebo! Cena 2,00 zł Nr 1 (200) Styczeń 2013 r. I S S N 1 2 3 1-9 0 2 3 20 lat DWUSETNE WYDANIE GAZETY ALBO W NUMERZE: Wieści z magistratu Budżet 2013 str. 6-9 Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat!

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy WiadomościKai (975) niedziela 12 grudnia 2010 49 www.kai.pl ekai.pl BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641 Nowy biskup polowy FOT. P. Tumidajski/ fotokai WYDARZENIA 3 XI Dzień modlitwy

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy.

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy. Przyjaciele z Witaj Szkoło 145 kilometrów do Maryi Moraw str. 6 str. 13 str. 19 WRZESIEŃ Nr 9/2008 cena 1,00 zł (240) Zapraszamy Jesienne rozmowy mieszkańców z władzami gminy to już wieloletnia tradycja.

Bardziej szczegółowo

Fot. Jakub Drzazga. nr 202

Fot. Jakub Drzazga. nr 202 maj 2006 1 2 Fot. Jakub Drzazga nr 202 Wydarzenia Juwenalia Ruszył pochód... Na czele, w szyku orkiestra policji. Za nią, już w radosnym nieładzie, nie wszyscy na własnych nogach, brać studencka... Spotkawszy

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Wieści Lipiec 2011. Zapraszamy na dni Jeleśni, czytaj na stronie 15. Sesja z zegarkiem w ręku. Sezon rozpoczęty! Owce już na hali

Wieści Lipiec 2011. Zapraszamy na dni Jeleśni, czytaj na stronie 15. Sesja z zegarkiem w ręku. Sezon rozpoczęty! Owce już na hali Zapraszamy na dni Jeleśni, czytaj na stronie 15 Wieści z Jeleśni NR 2 Lipiec 2011 ISSN: 2083-3253 GAZETA WYDAWANA PRZEZ URZĄD GMINY W JELEŚNI Sesja z zegarkiem w ręku Sezon rozpoczęty! Owce już na hali

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011 Zbigniew Kledyński: - Nieporozumieniem jest przekonanie, że główne hamulce w procesach inwestycyjnych tkwią w Prawie budowlanym. Proces wydłuża się z racji trudności z planowaniem przestrzennym i kwestiami

Bardziej szczegółowo

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych DWUMIESIĘCZNIK Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825 3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych We wrześniu 2004 roku Wielkopolski Kurator Oświaty wprowadził w życie decyzję o

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 1/2 marzec/czerwiec 2008 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY SHOW FRYZJERSKIE I METAMORFOZY WOŚP WOJEWÓDZKIE ELIMINACJE DO MISTRZOSTW

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu Kaziuki-Wilniuki to już kętrzyńska tradycja Co roku halę widowiskowo-sportową wypełnia tłum wielbicieli wieleńskich klimatów. A tych nie brakuje. Muzyka, taniec, wileński jarmark i znani wielńscy gawedziarze

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Stop dopalaczom. Serce dla Poznania. Przyjazne schody. Filip Maćkowiak: Chcę jeszcze zobaczyć jak najwięcej... Strony 12 i 13. Z ludźmi i dla ludzi

Stop dopalaczom. Serce dla Poznania. Przyjazne schody. Filip Maćkowiak: Chcę jeszcze zobaczyć jak najwięcej... Strony 12 i 13. Z ludźmi i dla ludzi PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSUJĄ Nr (198) 5 Poznań maj 2011 Nr indeksu 327948 ISSN 1231-8876 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PATRONUJĄ W NUMERZE: Filip Maćkowiak: Chcę jeszcze

Bardziej szczegółowo