Pismo Gdyńskich RzEmieślników i PrzedsięBiorców. w w w. c e c h - g d y n i a. p l

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pismo Gdyńskich RzEmieślników i PrzedsięBiorców. w w w. c e c h - g d y n i a. p l"

Transkrypt

1 Rzemieślnik Pismo Gdyńskich RzEmieślników i PrzedsięBiorców w w w. c e c h - g d y n i a. p l W środku najcieplejszego lata od 227 lat, życzymy wszystkim rzemieślnikom udanych i zdrowych wakacji.

2 Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski Urodził się 16 września 1931 roku w Piskach, gdzie rodzice zakupili gospodarstwo rolne, po powrocie z emigracji w USA. Jest absolwentem gimnazjum księży misjonarzy w Krakowie, w szeregi których wstąpił po maturze. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 w Krakowie. Jest doktorem prawa kanonicznego. Studiował na KUL i w Rzymie. Pełnił funkcję wizytatora zgromadzenia misjonarzy, trzykrotnie był rektorem seminarium duchownego w Gdańsku. 23 marca 1983 roku został mianowany biskupem tytularnym Benevento i biskupem pomocniczym biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka, konsekrowany 17 kwietnia 1983 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. 31 grudnia 1984, po śmierci biskupa Lecha Kaczmarka, został mianowany biskupem gdańskim, od 25 marca 1992 jest arcybiskupem metropolitą gdańskim. Członek Rady Stałej Episkopatu Polski. Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu. Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Moderator Krajowy Duszpasterstwa Ludzi Morza. Rzemieślnik 2 Rzemieślnik: Księże Arcybiskupie chciałbym złożyć Waszej Ekscelencji serdeczne gratulacje i życzenia z okazji 50-tej rocznicy święceń kapłańskich ks. Arcybiskupa czynię to w imieniu gdyńskich rzemieślników, Zarządu Gdyńskiego Cechu, jak i swoim własnym. Ostatnie 50 lat to okres niezwykle ciekawych, zarówno burzliwych jak i radosnych zmian w życiu naszego społeczeństwa - czy życie w ciekawych czasach było udręką jak twierdzi chińskie przysłowie? Ks. Abp Tadeusz Gocłowski: Bardziej odpowiadałoby mi określenie : czasy wymagające - Jako ośmiolatek przeżyłem rozpoczęcie II Wojny Światowej i byłem już w pełni świadom w trakcie jej trwania. W 1946 roku rozpocząłem naukę w Gimnazjum, egzamin maturalny zdawałem w trudnych stalinowskich czasach w 1951 roku. Kapłaństwo także realizowało się w bardzo trudnych czasach począwszy od 29 czerwca 1956 roku, gdy moja msza prymicyjna zbiegła się z datą Wydarzeń Poznańskich. Te trudne czasy nie były jednak przeszkodą w realizacji powołania, które Pan Bóg daje człowiekowi. Czasy trudne są bardziej wymagające. Rz: Świat zmienia się bardzo w trudnym do opisania tempie W społeczeństwie wytwarza się jakgdyby nowy ludzki gatunek Homo electronicus czy te gwałtowne zmiany społeczne są też zauważane przez Kościół? Ks. Abp T.G.: To są tylko okoliczności towarzyszące człowiekowi, człowiek natomiast pozostaje zawsze ten sam. Warunki zewnętrzne mają oczywiście wpływ, lecz istota natury ludzkiej pozostaje bez zmian mimo technicznych nowości, czy przeszłych zmian społecznych, które miały jakoby zaowocować powstaniem Homo sovieticus. Papież Jan Paweł II w trakcie mszy na Gdańskiej Zaspie mówił, że Kościół nigdy nie walczył z człowiekiem, lecz walczył o człowieka. Właśnie dzisiaj, gdy wpływ mediów elektronicznych (szczególnie telewizji) jest tak ogromny, należy bardziej troszczyć się o człowieka- szczególnie w domu, także w kościele, szkole, społeczeństwie. Zawsze powinno się myśleć o człowieku. W encyklice Laborem exercens - O pracy ludzkiej, Papież apeluje, aby nie zysk, ale człowiek był na pierwszym miejscu. Zawsze będzie chodzić o człowieka. RZ: Nawiązując do tej troski. Rzemiosło coraz bardziej karleje, upadają całe branże a wiele jest w zaniku. Opieka duchowa kościoła także właściwie rozpoczęła się od 1989 roku, kiedy to powołano duszpasterzy rzemiosła dlaczego dopiero wtedy? Ks. Abp T.G.: Największa trudność powołania duszpasterzy wcześniej wynikała z systemu organizacji Państwa. Rzemiosło nie miało się wtedy najlepiej głównie z powodów administracyjnych, dzisiaj są to problemy głównie związane z konkurencyjnością. Stąd stagnacja i regres w wielu rzemieślniczych branżach. Zadaniem Państwa i samorządów jest zadbanie o to, aby rzemiosło trwało. Taka pomoc jest niezbędna, aby utrzymać równowagę między rzemiosłem, a wielkimi świetnie zorganizowanymi firmami handlowymi i produkcyjnymi. Mimo, iż współczesny człowiek nie wyobraża sobie życia bez supermarketów, niezbędnym jest stworzenie pewnej równowagi między tymi molochami, a np. rzemiosłem. Rzemiosło liczy sobie wiele wieków i myślę, że tak łatwo się go nie zniszczy. Zauważalny jest także problem kształcenia rzemieślników dopiero obecnie po wielu latach szkolnictwo zawodowe powoli się odradza. Mam nadzieję, że podobnie zacznie odradzać się rzemiosło. RZ: Jak ksiądz Arcybiskup ocenia szanse naszego kraju w zjednoczonej Europie? Czy także Kościół nie będzie zagrożony tendencją pustoszejących kościołów w starej Europie? Ks. Abp T.G.: Jak wiadomo społeczeństwo polskie było bardzo podzielone, gdy miało decydować o przystąpieniu do Unii. Podział był prawie pół na pół. To głos Papieża zaważył na tym, że jednak społeczeństwo polskie opowiedziało się za integracją. Po dwóch latach bardzo niewielu Polaków jest przeciwnych Unijnej integracji. Oczywiście trzeba cały czas ten proces integracyjny kontrolować i starać się wywierać wpływ na struktury unijne. Dzisiaj wydaje się, że nie ma innego wyjścia jak Zjednoczona Europa. Myślę także, że Zjednoczona Europa nie będzie miała znaczącego wpływu na religijność Polaków. Już 17 lat żyjemy w suwerennym kraju i nie można znaleźć żadnego wpływu tej odzyskanej suwerenności na poziom życia religijnego w Polsce. To co się dzieje w tradycyjnie katolickich krajach Europy budzi jednak pewien niepokój. Nie chodzi przecież tylko o przywołanie wartości chrześcijańskich, ale także przywołanie wartości cywilizacyjnych, Europa od 2000lat ma wpisaną w swoją tożsamość wartość ewangeliczną. Należy powiedzieć prawdę: kultury europejskiej bez chrześcijaństwa się nie zrozumie! RZ: Dziękuję bardzo księdzu Arcybiskupowi za rozmowę. Rozmawiał: Jerzy Gontarski Redakcja chce podziękować koledze Janowi Siedlikowi za wkład jaki włożył w organizację spotkania z Księdzem Arcybiskupem.

3 50 lecie kapłaństwa księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego W sobotę 17 czerwca w Katedrze Oliwskiej uroczyście obchodzono pięćdziesięciolecie przyjęcia święceń kapłańskich przez arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego metropolitę gdańskiego. W uroczystej mszy świętej uczestniczyli niezwykle licznie zgromadzeni przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele władz miasta i kraju, oraz ogromne rzesze wiernych. Nie zabrakło także przedstawicieli Izby Rzemieślniczej, Cechów i pomorskich rzemieślników. Ofiarowali oni księdzu arcybiskupowi niezwykle piękną wykonaną z bursztynu, srebra i złota, koszulkę na obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, dzieło gdańskiego bursztynnika Mariusza Drapikowskiego. W imieniu rzemieślników dar wręczył Prezes Pomorskiej Izby Wiesław Szajda. Towarzyszyli mu wiceprezes Izby Zbigniew Stencel i dyrektor Izby Włodzimierz Szordykowski. Nie zabrakło także przedstawicieli gdyńskiego Cechu: obecni byli starszy Cechu Karol Kowalski, członkowie Zarządu Krzysztof Blank i Zygfryd Łyczywek, oraz Honorowy członek Cechu Ludwik Błażejewski. Rzemieślnicy Pomorza przyłączają się do życzeń, które przekazał księdzu arcybiskupowi ksiądz biskup Ryszard Kasyna: Z okazji Jubileuszu życzymy Drogiemu Księdzu Arcybiskupowi obfitości łask Bożych, dobrego zdrowia na dalsze lata życia i posługiwania biskupiego wśród nas i polecamy łaskawej opiece Bożej Matki oraz świętego Wojciecha, Patrona naszej Archidiecezji. Rzemieślnik 3

4 Ewa Łowkiel Wiceprezydent Miasta Gdyni W Urzędzie odpowiada za edukację, zdrowie i ochronę środowiska. Z wykształcenia filolog. Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia podyplomowe ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Przez wiele lat nauczycielka języka polskiego w jednym z najlepszych gdyńskich liceów, w Trójce. W latach przewodniczyła w Gdyni oświatowej Solidarności. Pasjonuje ją tworzenie w Gdyni systemu edukacji, dzięki któremu młodzi gdynianie będą lepiej przygotowani do zdobycia zawodu i znajdą zatrudnienie po ukończeniu kształcenia. Współtworzyła sieć gdyńskich gimnazjów. Jest rodowitą gdynianką. Rzemieślnik: Pani Prezydent, jest Pani osobą, która najczęściej spośród przedstawicieli władz miasta uczestniczy w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez gdyński Cech. Bardzo jesteśmy zawsze dumni z Pani obecności. Co decyduje o tym, że przyjmuje Pani prawie zawsze rzemieślnicze zaproszenia? Ewa Łowkiel: W Cechu panuje ciepły serdeczny klimat spotkania u Was są spotkaniami dobrych wzajemnie życzliwych znajomych, Cech skupia ludzi o znanych w Gdyni nazwiskach, często zaangażowanych w działalność także poza Cechem. Każdy czuje się dobrze w atmosferze serdecznej, niezakłamanej życzliwości także ja. Tym bardziej, że mój dziadek był szewcem i szacunek dla rzemiosła zawsze istniał i istnieje w moim domu. Jednak najważniejsza jest współpraca z Cechem w zakresie kształcenia zawodowego gdyńskich uczniów. Współpraca przebiega ściśle szczególnie na poziomie szkół zawodowych kształcących w zawodach rzemieślniczych. Bez współpracy z Cechem klasy te w ogóle by nie powstały. W ostatnich latach dzięki inicjatywie Cechu, a szczególnie Starszego Cechu Pana Karola Kowalskiego współpraca ta znacznie się pogłębiła, co zaowocowało między innymi powstaniem klasy złotników. Bez wymiany informacji o tym, jakie są potrzeby rzemieślniczego rynku pracy z jednej strony, a z drugiej strony gotowości młodzieży do podjęcia nauki określonego zawodu - takie klasy nie mogłyby powstać. Dowodem na to, że uczniowie klasy złotniczej osiągają wysoki poziom nauki zawodu niech będą laury zdobywane w konkursach towarzyszących gdańskiej wystawie Amberiff. Bardzo dobrze także rokuje nauka zawodu w powstającej w tym roku klasie fryzjerskiej. Mamy też nadzieję, że uda się znaleźć chętnych do nauki zawodu w ślusarstwie, gdyż coraz bardziej widoczny jest brak pracowników w zawodach związanych z obróbką skrawaniem. Przyszłością jest budowanie kształcenia zawodowego pod kątem potrzeb rynku pracy, a to możemy realizować wyłącznie we współpracy z organizacjami zrzeszającymi potencjalnych pracodawców a jedną z nich jest właśnie gdyński Cech Rzemiosła. RZ: Ostanie wyniki matur świadczą, że poziom nauki w szkołach zawodowych nie jest porównywalny ze szkołami ogólnokształcącymi. Jak doprowadzić do sytuacji, aby procent zdanych matur w obu tych typach szkół był porównywalny. E.Ł.: Patrzę na te wyniki z innej perspektywy. Należy zauważyć, że obecnie w Gdyni 93% młodzieży wybiera szkoły kończące się egzaminem maturalnym. W czasach PRL wybierało te szkoły ok. 20% absolwentów szkół podstawowych. Dowodzi to, że przy takiej preselekcji tylko niewielka część uczniów miała możliwość przystąpienia do matury.. Teraz, gdy ponad 90% młodzieży uczy się w klasach z kończącym egzaminem maturalnym, matura stała się jak gdyby selekcją z przymusu. Poziom intelektualny młodzieży nie jest przecież równy i w klasach tych spotyka się także uczniów, o których już wcześniej można powiedzieć, że będą mieli kłopoty na egzaminie. Jednocześnie nie ma innej drogi jak takie szkoły. Za czasów PRL-u młodzież pochodząca ze środowisk, które nie przykładały znaczenia do wykształcenia, nie miała szans, aby udowodnić swoje zdolności, czy ponadprzeciętny poziom intelektualny. Teraz szansa na to, że system nie będzie gubił diamentów jest dużo większa. Wykształcenie samo w sobie jest wartością i już sam fakt posiadania wykształcenia średniego nawet bez matury, jest niezwykle ważny. Matura, gdy ma być przepustką na studia musi być wymagającym egzaminem. W krajach, jak np. Francja, gdzie egzamin maturalny uprawnia do rozpoczęcia studiów, procent zdających waha się między 70-80%. RZ: Istnieje kilka koncepcji metod kształcenie zawodowego, od szkół na poziomie gimnazjalnym, poprzez szkoły pogimnazjalne, licea profilowane, pomaturalne szkoły zawodowe, aż po wyższe szkoły zawodowe która z tych form jest wg. Pani najlepsza. E.Ł.: Mój pogląd na ten temat ewoluuje Niektóre zawody można już zdobywać na poziomie zasadniczych szkół zawodowych, inne bardziej specjalistyczne wymuszają posiadania wykształcenia średniego, niektóre nawet wyższego. Istnieją także zapisy prawne (także unijne), które łączą fakt zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych ze stopniem wykształcenia ogólnego. System edukacyjny powinien tworzyć i umożliwiać tworzenie szkół na różnym poziomie. RZ: W tej chwili brak obowiązku zrzeszania się przedsiębiorców w Cechach i w innych organizacjach zaowocowało tym, że nikt nie kontroluje kwalifikacji zawodowych, czy powrót do wzorów istniejących przed 1989 rokiem, a obowiązujących także w wielu Państwach starej unii byłby potrzebny? E.Ł.: Obligatoryjność zrzeszania się z jednoczesnym potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych jest absolutnie niezbędna. Przecież muszę mieć pewność, że buty oddaję do naprawy w ręce fachowca, strzyże mnie ktoś z kwalifikacjami, a w restauracji, czy barze jem posiłek wykonany przez kucharza, a nie ślusarza, który właśnie poczuł powołanie do kucharzenia. Każdy z tych zawodów to oprócz samej chęci wykonywania, to przede wszystkim wiedza i jeszcze raz wiedza. Wiedza, która musi być potwierdzona certyfikatem zawodowym.

5 RZ: Wiem, ze ponownie w tym roku będzie Pani startować w wyborach samorządowych co nowego znajdzie się w Pani programie wyborczym? E.L.: Chcę, aby głównym zadaniem władz samorządowych stało się stymulowanie jakości kształcenia. Już w poprzednim roku przekazanie większych środków szkołom działającym w trudnych środowiskach zaowocowało znacznie lepszymi wynikami egzaminacyjnymi. Szkoła musi dawać większe szanse dziecku, które nie może liczyć na pomoc z domu. Wyniki wielu uczniów, którzy mają aktywnych, wykształconych rodziców są często wypadkową pracy ucznia, oraz jego zaangażowanych w kontrolę i pomoc rodziców. Chcemy także za pomocą programu komputerowego analizować wyniki matur nie tylko pod kątem ilości zdobytych punktów, ale pod kątem efektywności kształcenia. Oznacza to, że będziemy badać uczniów rozpoczynających naukę i porównywać wyniki na kolejnych etapach edukacyjnych, w kolejnych latach szkolnych, aż do wyniku egzaminu maturalnego. Będziemy wtedy wiedzieć, ile uczeń zyskał, a ile stracił przez lata nauki w szkole. Będziemy mogli się zorientować, czy szkoła wykorzystała potencjał intelektualny ucznia i osiąga on znaczące wyniki, czy też wysiłek edukacyjny szkoły był niewystarczający. Będzie to pierwszy w Polsce program oceniający szkoły na podstawie efektywności kształcenia. Prawdopodobnie powstanie zupełnie inny bardziej obiektywny ranking szkół. Mam nadzieję, że stanie się to także silną motywacją dla nauczycieli i dyrekcji szkół. Musimy wspomagać szkoły pracujące w trudnym środowisku, trzeba wspomagać dzieci, które nie mogą liczyć na wsparcie rodziny. Rz: Życzę Pani bardzo realizacji tych planów i dziękuję za rozmowę. Rozmawiał: Jerzy Gontarski W y d a r z e n i a Połączone posiedzenie Zarządu Izby Rzemieślniczej MSP w Gdańsku z Zarządami Cechów z Sopotu i Gdyni 9 maja w Auli Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów Izby Rzemieślniczej MSP w Gdańsku, oraz Cechów Sopotu i Gdyni. W trakcie wielowątkowej i niekiedy burzliwej dyskusji poruszano wiele niezwykle istotnych dla rzemiosła tematów. Między innymi dyskutowano o: I. W grupie nauki zawodu: - tworzeniu klas w zawodach rzemieślniczych w szkołach zawodowych i profilowanych liceach - problemie niezamożnej młodzieży, która trafia do nauki zawodu - powołania większej liczby i nagłośnienia giełd szkolnych w Cechach - zbyt małej liczby godzin praktycznej nauki zawodu w szkołach - problem kończenia nauki zawodu bez egzaminu czeladniczego - organizowania staży zagranicznych dla młodzieży uczącej się zawodu II. W grupie statusu społecznego rzemiosła i władz rzemieślniczych: - oceniano istniejący w społeczeństwie wizerunek rzemieślnika i rzemiosła, oraz brak uzasadnienia dla niektórych społecznych ocen naszego środowiska - mówiono o tworzących się rzemieślniczych elitach, a także poruszono tematy: - pomocy w zdobywaniu funduszy unijnych; - zjawisk wystepujących w Związku Rzemiosła Polskiego - problem marketingu w rzemiośle ;- szerszej pomocy tym rzemieślnikom, którzy chcą się rozwijać - propozycji opracowania nowego logo rzemiosła. Po dyskusji plenarnej w oddzielnych salach odbyły się posiedzenia Zarządów poszczególnych Cechów i Izby. Rzemieślnik 5

6 OTWARTY KONKURS FRYZJERSTWA ARTYSTYCZNEGO GDYNIA MAJA 2006r W DOMU RZEMIOSŁA W GDYNI ODBYŁ SIĘ PIERWSZY KONKURS FRYZJERSKI DLA UCZNIÓW I CZELADNIKÓW Rzemieślnik 6 JURY w składzie: Henryka Lobas; Andrzej Lesnowa; Małgorzata Gładkowska; Mariola Detlaf przyznało nagrody w następujących konkursach: Pierwszym tematem dla uczniów to: PRZYSZŁOŚĆ do konkurencji tej przystąpiły 23 osoby. I miejsce 36 punktów Monika Frankowska - Mistrz Aleksandry Prałat II miejsce 34 punkty Agnieszka Cyman - Mistrz Katarzyna Mulak - Sopot. III miejsce 33 punkty Sandra Zasada - Mistrz Anna Lisewska - Rumia. Drugi temat ZNAKI ZODIAKU dla czeladników do 25 roku. W tej konkurencji było 8 osób. I miejsce 36 punktów Sylwia Frankowska - Mistrz Katarzyna Schenk. II miejsce 35 punktów Robert Zagórski - Mistrz Iwona Zagórska. III miejsce 33 punkty Katarzyna Zdrojewska - Mistrz Aleksandra Prałat. Wszystkie osoby startujące w tych dwóch konkurencjach wykazały się ponadprzecietną kreatywnością, lecz niestety nie wszyscy mogli zdobyć pierwsze miejsca. Każdy uczestnik oprócz dyplomu uczestnictwa otrzymał także Nagrodę Pocieszenia ufundowaną przez firmę KADUS. Panna Organizację konkursu i nagrody zasponsorowali: firmy: Kadus; Polwell; Romex; Parys; Olimp, oraz Urząd Miasta Gdyni, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni; LukasBank; Ola Salon Fryzjerski Aleksandry Prałat; ZSZ nr 1 im. Bandery Polskiej w Gdyni; Katarzyna Wojciech Schenk z Salonu Fryzjerskiego KASIA, Iwona Zagórska i Cukiernia GRZEŚ - Stanisława Marszałka. Ogromny wkład w organizacje konkursu włożyły Panie z Sekcji Fryzjerskiej Cechu z Iwoną Zagórską, Aleksandrą Prałat i Katarzyną Schenk na czele. Nagrody i puchary wręczali przestawiciele Zarządu Cechu: Krzysztof Blank, Zygfryd Łyczywek, Adam Wika-Czarnowski i Marek Zabiegałowski. Po konkursie odbył się wspaniały pokaz artystyczny (z elementami fryzjerskimi) opracowany w całości przez Panią Iwonę Zagórską, zatytułowany Pokaz lalek. Iwona Zagórska tego dnia obchodziła także jubileusz 25 lat pracy w zawodzie. Gratulujemy z całego serca Pani Iwono i czekamy na drugi Konkurs Fry zjerstwa Artystycznego za rok. Wielogodzinny konkursowy maraton prowadził niestrudzony i niezastąpiony w takich sytuacjach Kierownik Biura Cechu Arkadiusz Brzęczek. Nagrodzony nagrodą publiczności Strzelec skupiał na sobie uwagę większości Pań, jak i co niektórych Panów.

7 Walne Zgromadzenie Delegatów Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni 30 maja 2006 roku O godz rozpoczęło się coroczne Walne Zgromadzenie Delegatów gdyńskiego cechu. Przybyło 46 delegatów. Obrady sprawnie i bezbłędnie prowadził wybrany na przewodniczącego zgromadzenia Honorowy Starszy Cechu kolega Lech Łapiński. Zebrani wysłuchali sprawozdania Zarządu Cechu wygłoszonego przez Starszego Cechu Karola Kowalskiego (na zdjęciu), który szczegółowo opisał działania Zarządu Cechu w okresie od poprzedniego posiedzenia, oraz zrelacjonował zamierzenia działań Zarządu na najbliższy rok. Sprawozdanie finansowe odczytała Główna Księgowa Cechu mgr Jolanta Cebulak, bilans finansowy Cechu za okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką finansową prawie 5tys. złotych. Odczytano także sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego. Po krótkiej dyskusji zatwierdzono uchwałami przyjęcie poszczególnych sprawozdań, oraz kolejno w głosowaniu udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu. Po dyskusji na temat zmiany statutu w celu upoważnienia Zarządu do przystępowania Cechu do organizacji społeczno-politycznych udzielono zgody na taką zmianę z zastrzeżeniem, iż najbliższe walne będzie mogło weryfikować taką akcesję. Podjęto także uchwałę upoważniającą Zarząd do wzięcia kredytu na rozbudowę budynku Cechu, z zastrzeżeniem, że nie może być to kredyt oparty na obciążeniu hipoteki istniejącego budynku. kolega Ryszard Marcinkiewicz Odznaczenia na Walnym Zgromadzeniu Delegatów 1. Honorowa Odznaka Rzemiosła Rzemiosło-za Zasługi nadana przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie - Ryszard Marcinkiewicz. 2. Złota Odznaka Rzemiosła Rzemiosło-za Zasługi nadana przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku: - Jan Czaja, - Andrzej Ćwikliński, - Jacek Pienczke, - Roman Suchocki. Podziękowanie i gratulacje za 45 lat przynależności do Cechu gdyńskiego otrzymał kolega Alfons Pinker 3. Srebrna Odznaka Rzemiosła Rzemiosło-za Zasługi nadana przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku: - Halina Bartusz, - Małgorzata Borońska. Rzemieślnik 7

8 24-27 czerwca 2006 roku Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego do Częstochowy. W dniach czerwca 2006 roku odbyła się tradycyjna Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego do Częstochowy. Z Gdyni, jak zwykle pojechała duża grupa rzemieślników, a za duchowego przewodnika mieliśmy tym razem Kapelana rzemieślników z Sopotu Księdza Stanisława Dułaka. Jubileuszowe, dwudzieste piąte pielgrzymowanie, odbyło się śladami Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który bardzo często bywał u księdza Jastaka, w naszym kościele, gdzie Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą Świętą. Następnie autobusem udaliśmy się w podróż i w Toruniu zwiedziliśmy jedyne Rzemieślnik 8 w Europie, interaktywne muzeum piernika. Wiele osób upiekło tam prawdziwe pierniki według oryginalnej, średniowiecznej receptury i pod okiem mistrzów ubranych w oryginalne stroje z epoki. Następnie udaliśmy się do Włocławka, gdzie w miejscowej gotyckiej katedrze Prymas Wyszyński odprawiał swoją pierwszą mszę. Na wieczór dotarliśmy do Domu Pielgrzyma w Częstochowie, gdzie mieliśmy nocleg. Pielgrzymi udali się potem na Adorację Świętego Obrazu, byli świadkami Zasłonięcia, a rano Odsłonięcia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Od godziny dziewiątej rano wszyscy uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na murach klasztoru, gdzie byliśmy najliczniej reprezentowaną, również jeżeli chodzi o poczty sztandarowe, organizacją rzemieślniczą z Polski. Potem była Jubileuszowa, dwudziesta piąta, Msza Święta w intencji Rzemiosła Polskiego. Tutaj także ilość pocztów sztandarowych była wyjątkowo imponująca. Rzemieślnicy kolejny raz nie zawiedli. Po uroczystościach pielgrzymi udali się pod główny ołtarz i podziękowali za wstawiennictwo Matce Boskiej. Następnie udaliśmy się auto-

9 busem do Koszelówki koło Łącka, gdzie mieliśmy nocleg. Podczas uroczystej kolacji miało miejsce uroczyste podziękowanie dla księdza Stanisława Dułaka, za Jego przewodnictwo duchowe. Połączone z życzeniami urodzinowymi sprawiły, że ksiądz Stanisław długo nie mógł, ze wzruszenia, wydobyć z siebie głosu. Na drugi dzień, po śniadaniu wyruszyliśmy na Mazury i wieczorem dotarliśmy do Ostrowa Pieckowskiego koło Mrągowa, gdzie mieliśmy zaplanowany nocleg i ognisko. Niestety długotrwała burza z piorunami pokrzyżowała nasze plany i dopiero późnym wieczorem można było pospacerować, oddychając odświeżonym powietrzem. Następnego dnia rano byliśmy już o godzinie dziesiątej na Mszy w Świętej Lipce, a potem uczestniczyliśmy w przepięknym koncercie odegranym na wspaniałych organach tego kościoła. Nasze organy z Katedry Oliwskiej były tworzone na wzór tych mniejszych, ze Świętej Lipki. Wykonanie fugi e mol Bacha w murach tej świątyni, nie miała sobie równych, podobnie jak utwory Schuberta, Nowowiejskiego i Ogińskiego. Po takiej duchowej uczcie muzycznej podziwialiśmy jeszcze zamek w Gierłoży i wreszcie zwiedzaliśmy Kętrzyn, oraz Wilczy Szaniec kwaterę Hitlera. Na koniec odwiedziliśmy klasztor w Stoczku Warmińskim, gdzie Prymas Tysiąclecia spędził rok swojego uwięzienia przez komunistyczne władze. Miejscowy proboszcz, ksiądz Kazimierz Chrostowski wyczerpująco opowiedział nam dzieje cudownego obrazu w tej świątyni i zaapelował do naszych pielgrzymów, o wspomożenie w wykonaniu pierścienia i nakładki na obraz. Powrót po tych wielu przeżyciach do Gdyni, nastąpił wieczorem 27 czerwca 2006 roku. Pielgrzymowanie opisał: Arkadiusz Brzęczek Rzemieślnik 9

10 Procesja Bożego Ciała 15 czerwca 2006 skupienia i powagi pozwoliły przeżyć ten dzień jako niezwykłe, refleksyjne, duchowe przeżycie, dające nadzieję na głębsze poznanie tajemnicy Wiary. Jak co roku ogromne rzesze mieszkańców Gdyni uczestniczyły w obchodach Święta Bożego Ciała przechodząc procesją ulicami miasta.także i w tym roku w procesji nie zabrakło pocztów sztandarowych Cechu, przedstawicieli Zarządu oraz licznych rzemieślników z rodzinami. Procesja rozpoczęła się od Kościoła pw. Św.Antoniego na Wzgórzu Św. Maksymiliana. Następnie Procesja przeszła ul.świętojańską do Urzędu Miasta, Kościoła Najświętszej Marii Panny, kolejno do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa i obok budynku Cechu skręciła na ul.10 lutego i doszła do Skweru Kościuszki. Wspaniała atmosfera Ludwik Błażejewski na ekranie Telewizji Gdańsk 27czerwca i 9 lipca Telewizja Gdańsk wyemitowała 20 odcinek serii pt. Pasterze dusz ten odcinek nazwano Rzemieślnicy. Jednym z rzemieślników, którzy wystepowali w programie był Honorowy Członek Gdyńskiego Cechu kolega Ludwik Błażejewski. Razem z trzema innymi rzemieślnikami, odpowiadał na pytania - czym dla nich jest rzemiosło, jak bardzo ważna jest pasja i etos dobrej pracy, jak istotna jest Wiara i związek rzemiosła z kościołem. O tych związkach mówił także ks. infułat Stanisław Bogdanowicz - Kapelan gdańskiego rzemiosła. Najbardziej zapadła nam w pamięć odpowiedź Pana Ludwika na pytanie - o co modlą się rzemieślnicy - odpowiedział, że najważniejsza prośba do Pana Boga to prośba o Pracę. Z całą pewnoscią w tej krótkiej odpowiedzi zawiera się sedno etosu rzemiosła. 20 lipca wizyta członka Parlamentu Haenzatyckiego w Cechu W dniu 20 lipca 2006 roku przybył do Domu Rzemiosła w Gdyni przedstawiciel Parlamentu Haenzatyckiego Pan Thomas Schschlede z Niemiec. Spotkał się tutaj z przedstawicielami Starszyzny Cechowej i rzemieślników, a potem odwiedził także zakład rzemieślniczy Pana Adama Pstrągowskiego. Rzemieślnik 10

11 23 lipca 2006 obchody Święta Lęborskiego Rzemiosła Od przemarszu przez słoneczne i gorące ulice rozpoczęły się uroczyste obchody dnia Rzemiosła w Lęborku. Jak zawsze związane są one z obchodami dni Lęborka i uroczystościami związanymi z lęborskim patronem św. Jakubem. W tym roku w rzemieślniczym pochodzie szła także liczna grupa leśników, policji i służb mundurowych oraz liczni mieszkańcy Lęborka. Przemarsz zakończył się na centralnym placu miasta Palcu Pokoju, gdzie punktualnie o rozpoczęła się Suma odpustowa w intencji Miasta. Po mszy w ręce leśników przekazano okazały sztandar ufundowany dla nich przez władze starostwa i miasta. Następnie pochód udał się na plac przed zespołem szkół katolickich, gdzie posadzono Dąb Papieski wyhodowany z nasion poświęconych przez Jana Pawła II. Po tej uroczystości rzemieślnicy udali się do Sali restauracyjnej, gdzie na ręce Starszego Lęborskiego Cechu składano gratulacje i życzenia dla całego lęborskiego rzemiosła z okazji tego wspaniałego święta. Także delegacja Zarządu Gdyńskiego Cechu: Krzysztof Blank, Adam Wika- Czarnowski i Marek Zabiegałowski złożyła życzenia w imieniu gdyńskich rzemieślników. Bardzo miłym akcentem było też zaproszenie przez kolegę Marka Zabiegałowskiego występującego na pobliskim jarmarku zespołu góralskiego, który jak powiedział kolega Marek jest dodatkowym prezentem Gdyni z okazji rzemieślniczego lęborskiego święta. Zasponsorowana przez Marka kapela występowała prawie godzinę i była wspaniałym artystycznym dodatkiem do miłej lęborskiej imprezy. Rzemieślnik 11

12 Złote i Platynowe Laury Rozdane Janusz Wiśniewski Laureatem 27 czerwca w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie odbyła się wielka gala kończąca konkurs Złoty i Platynowy Laur. Laureaci uhonorowani zostali pięknymi statuetkami oraz listami gratulacyjnymi od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości Jacka Piechoty. Gospodarzem gali był Prezes ZRP Pan Jerzy Bartnik, który przywitał laureatów jak i zaproszonych gości. W tym roku w jubileuszowej X edycji konkursu nagrody otrzymały trzy organizacje i 30 rzemieślników, przedsiębiorców i kupców. Konkurs o Złoty I Platynowy Laur trwa nieprzerwanie Rzemieślnik 12 od 10 lat i jest jednym z najbardziej prestiżowych konkursów promujących małą i średnią przedsiębiorczość. Wśród laureatów nie zabrakło oczywiście także rzemieślników i przedsiębiorców z Pomorza. Złoty laur otrzymali: Janusz Wiśniewski Zakład Krawiecki kat. S z Gdyni; Zbigniew Świadek ZPUH Jawor z Liniowca; Tadeusz Zdunek PHU Gdańsk; wśród kupców; Ryszard Kokoszka kompleks gastronomiczny Cristal Gdańsk;Dariusz Tryzna - Modella - Kartuzy. Ghassib Kronfly Alando Gdańsk prezes ZPHiU w Gdyni. Srebrna Honorowa Odznaka Polskiego Związku Judo dla Cechu Rzemiosła i Przedsiebiorczości w Gdyni Cech Rzemiosła i Przedsiebiorczości w Gdyni został nagrodzony tą honorową odznaką za opiekę i sponsorowanie wielu imprez sportowych organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Galeon. Wielki udział w organizacji tej pomocy i współpracy ma Starszy cechu Karol Kowalski, który nie po raz pierwszy zaskakuje rzemieślników swoją aktywnością na niwie pracy społecznej. Karol nie tylko społecznie pracuje dla Cechu, jest członkiem władz Pomorskiej Izby Rzemieślniczej i aktywnie uczestniczy w pracach ZRP w Warszawie to jeszcze znajduje czas, aby wspomóc młodych judoków z Klubu Galeon. Gratulujemy Panie Starszy i liczymy, że jeszcze nie raz nas zaskoczysz swoim zaangażowaniem i aktywnością w pracy społecznej ta Honorowa odznaka jest Twoją zasługą. Reprezentanci Klubu Galeon osiągają wiele sukcesów na turniejach krajowych i międzynarodowych. W czerwcu na wielkim turnieju w austriackim Grazu reprezentanci UKS Galeon wśród 1200 sportowców z 16 krajów reprezentujących 113 klubów, pierwsze miejsce wśród juniorów młodszych w wadze do 81kg triumfował Marek Skiba; Aleksandra Andrzejczyk w swojej kategorii zajęła 2 miejsce, wśród młodzików trzeci był Jan Kosiński, W kategorii poniżej 13 lat na trzecich miejscach uplasowali się Martyna Roeske i Przemek Olszewski. Na piątych miejscach zostali sklasyfikowani: Jacek Naczyk, Anna Okrój i Łukasz Itrych. UKS Galeon zaprasza chętnych na treningi judo do kontaktu z klubem: siedziba- ul.morska 89-91, telefony ; ; Internet: - Patryk Zabiegałowski niezwykły sukces syna naszego Cechowego kolegi Niespotykanym sukcesem może pochwalić się syn kolegi Marka Zabiegałowskiego Patryk. Na VIII Ogólnopolskim Konkursie Młodego Muzyka w grupie dzieci do 10lat ten sześciolatek zajął pierwsze miejsce. Nauczycielką małego laureata jest w ognisku muzycznym jest pani Rita Gregorian. Patryk lubi grać, sprawia mu tą ogromną przyjemność i jeszcze nigdy nie nudził się na lekcji muzyki. Ćwiczy codziennie przez godzinę i jak powiedział w przyszłości chce zostać znanym muzykiem i występować w dużych salach koncertowych. Z całego serca Ci tego życzymy. Na zdjęciu: Patryk Zabiegałowski z ojcem i swoją nauczycielką Ritą Gregorian.

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej W dniu 13 marca 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechali

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15.12. 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15.12. 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15.12. 2009 r. R E G U L A M I N przyznawania honorowej odznaki Za szkolenie uczniów w rzemiośle 1 1. Honorową odznaką Za szkolenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego. opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego. opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy Udział uczniów klas 3 A, 3 B, 3 C w Salonie Maturzystów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku W DNIU 17 MARCA 2014 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO W GDYNI ODBYŁA SIĘ POMORSKA GALA III EDYCJI KONKURSU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ MAM 6 LAT. Organizatorem Gali była Pani Elżbieta

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w rzemiośle

Kształcenie zawodowe w rzemiośle Konferencja dla doradców zawodowych Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Kształcenie zawodowe w rzemiośle Jolanta Kosakowska Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Młodość 3 sierpnia 1901; Zuzela- narodziny drugiego dziecka Stanisława i Julianny Wyszyńskich. 1910- rodzina przenosi się do Andrzejewa, gdzie umiera mu

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej na przykładzie: Zespołu u Szkół Przemysłu u Spożywczego w Łodzi oraz Zespołu u Szkół Rzemiosła a w Łodzi Prezentacja powstała a na bazie prezentacji

Bardziej szczegółowo

SKS Bałtyk to żywa historia nie tylko pomorskiej, ale również polskiej piłki nożnej. Przez wiele lat mogliśmy podziwiać grę piłkarzy gdyńskiego

SKS Bałtyk to żywa historia nie tylko pomorskiej, ale również polskiej piłki nożnej. Przez wiele lat mogliśmy podziwiać grę piłkarzy gdyńskiego SKS Bałtyk to żywa historia nie tylko pomorskiej, ale również polskiej piłki nożnej. Przez wiele lat mogliśmy podziwiać grę piłkarzy gdyńskiego Bałtyku na najwyższym poziomie polskich rozgrywek ligowych.

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

PROŚBA. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni w 35 Światowym Finale Konkursu ODYSEJA UMYSŁU.

PROŚBA. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni w 35 Światowym Finale Konkursu ODYSEJA UMYSŁU. Gdynia, 09 kwietnia 2014 PROŚBA Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni w 35 Światowym Finale Konkursu ODYSEJA UMYSŁU. Młodzież przygotowywała się do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. W dniu 24.05.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

"Wszędzie jedno słońce świeci"

Wszędzie jedno słońce świeci "Wszędzie jedno słońce świeci" Dzień 6 grudnia jest dniem magicznym nie tylko dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W owym dniu dzieckiem czuje się każdy z nas i podświadomie oczekuje na jakąś

Bardziej szczegółowo

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Kształcenie zawodowe w rzemiośle Rzemiosło jako element sektora MŚP 99,8 % potencjału gospodarczego Polski to mśp sektor mśp wytwarza 47 PKB 70 % pracujących

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS Protokół W dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Dzisiejsza uroczystość jest świętem waszych niezwykłych umiejętności i talentu,

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu Protokół z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu W dniu 10.04.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się VI posiedzenie Obrady otworzyła Przewodnicząca Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza.

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza. 08.05. W parafii odbył się kiermasz książki katolickiej zorganizowany przez Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha. 15.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane 2012-04-16 13:02, Jolanta Jagiełło Danuta Banaczek właścicielka firmy Dana, Jacek Plaskota właściciel Agencji Interaktywnej Web-Best, firma Energy Minerals, firma MAT-

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie.

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie. Kamionna, 31.12.2009r. Miejscowość, data Roczne sprawozdanie z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r.

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r. Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go zostało zwołane z inicjatywy Zarządu, zgodnie z 20 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

Kol. Teresa Struniewicz

Kol. Teresa Struniewicz GALERIA MISTRZÓW Kol. Teresa Struniewicz Członek PZW w Kole Radom Miasto Swoją działalność na niwie sportu spławikowego rozpoczęła pod koniec lat sześczesiątych ubiegłego stulecia poprzez udział w zawodach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. express. 2013 Październik. Namiestnictwo Harcerskie Hufca PIAST

Biuletyn. express. 2013 Październik. Namiestnictwo Harcerskie Hufca PIAST Biuletyn Namiestnictwo Harcerskie Hufca PIAST 6 2013 Październik express Biuletyn Ekspress Od redakcji Czuwaj! To już drugi numer Biuletynu w tym roku harcerskim. A co w nim? Parę ważnych spraw hufcowych,

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu Protokół z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu W dniu 16.01.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się III posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Obrady

Bardziej szczegółowo

Historia Gimnazjum w Ujeździe Górnym Michał Gołdyn

Historia Gimnazjum w Ujeździe Górnym Michał Gołdyn Historia Gimnazjum w Ujeździe Górnym Michał Gołdyn 2013 1999 roku w Szkole Podstawowej w Udaninie powstaje Gimnazjum jeszcze bez imienia. Dyrektorem placówki została pani mgr Iwona Szpit. Pod czujnym okiem

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Sekcji Zapaśniczej GKS Cartusia Kartuzy za rok 2006

Sprawozdanie Sekcji Zapaśniczej GKS Cartusia Kartuzy za rok 2006 Sprawozdanie Sekcji Zapaśniczej GKS Cartusia Kartuzy za rok 2006 K a r t u z y 2 0 0 6 Sprawozdanie Sekcji Zapaśniczej GKS Cartusia Kartuzy za rok 2006 1. Baza treningowa Sekcja zapaśnicza korzysta z sal

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 13 i 14 października 2014 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 13 października

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S t r o n a 1 R E G U L A M I N K O N K U R S U WIEDZY O JANIE PAWLE II JAN PAWEŁ II SANTO SUBITO I. Postanowienia ogólne 1 1. Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II ma za zadanie pogłębianie wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA STAROGARDZKIE BRACTWO RYCERSKIE

STATUT STOWARZYSZENIA STAROGARDZKIE BRACTWO RYCERSKIE STATUT STOWARZYSZENIA STAROGARDZKIE BRACTWO RYCERSKIE Rozdział 1 Przepisy ogólne Starogardzkie Bractwo Rycerskie zwane dalej Bractwem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne. 1. Bractwo posiada

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.) Przybywam do was jako syn tej ziemi, tego narodu, a zarazem, z niezbadanych wyroków Opatrzności, jako następca Świętego Piotra na tej właśnie rzymskiej stolicy. Dziękuję wam, żeście nie zapomnieli o mnie,

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II

Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II Planowany przebieg: 1. Spotkanie przed kościołem, uformowanie szyku, 2.Uroczysta Msza Święta z poświęceniem

Bardziej szczegółowo

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. W dniu 16 grudnia 2014 r. w Domu Kultury AGORA przy ul. Serbskiej we Wrocławiu odbyła się II Finałowa Gala wręczenia Nagrody Dolnośląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 XXXIV TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 BYDGOSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ Rodzina pierwszą szkołą cnót społecznych św. Jan Paweł II Familiaris Consortio (n. 36) PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH ISSN 1426-3777 FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Nr 1 2002 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Kraków Redakcja: Federacja B ibliotek K ościelnych FIDES Redaktor naczelny: k s.jan B edn arczyk Sekretarz

Bardziej szczegółowo

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3.

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3. REGULAMIN DZIAŁANIA KAPITUŁY MEDALU IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO I. WSTĘP 1. 1. Zgodnie z 24.11 Statutu SITPNiG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku 1. Cel: - Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski wśród ministrantów,

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE I LO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KLASA MEDICUS-2 Wychowawca klasy: mgr Renata Mikołajczyk-Szwaczkowska POZNAŃ 2013/2014 25 października 2013r. - w naszej szkole

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku 1. Cel: - Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski wśród ministrantów,

Bardziej szczegółowo

Rok XXIII listopad-grudzień 2013 nr 6(127) cena: 6,00 PLN (w tym 5% VAT) temat na czasie MEDIA KONTRA KOŚCIÓŁ? ISSN 1230-7297 11

Rok XXIII listopad-grudzień 2013 nr 6(127) cena: 6,00 PLN (w tym 5% VAT) temat na czasie MEDIA KONTRA KOŚCIÓŁ? ISSN 1230-7297 11 Rok XXIII listopad-grudzień 2013 nr 6(127) cena: 6,00 PLN (w tym 5% VAT) czasser CA dwumiesięcznik religijno-społeczny dwum iesięcę znik religij ijno no-s -spo łeczny temat na czasie MEDIA KONTRA KOŚCIÓŁ?

Bardziej szczegółowo

I półrocze r. szk. 2014/2015

I półrocze r. szk. 2014/2015 I półrocze r. szk. 2014/2015 Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Wybory do Samorządu Uczniowskiego Przewodniczące SU: Małgorzata Rosłon kl. III A, Martyna Kalicka kl. III L. Kultura bezpieczeństwa" spotkanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii.

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii. 5 czerwiec 1991 roku to dzień wielkiej radości naszego miasta. Bo oto Jan Paweł II nawiedza Białystok. To dzień wielkiej radości wszystkich Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Bo oto Papież, Jan Paweł II,

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 11. W ramach wymiany młodzieżowej gościsz u siebie kolegę / koleżankę z Danii. Chcesz go / ją lepiej poznać. Zapytaj o jego/jej: miejsce zamieszkania, rodzeństwo, zainteresowania. Po przyjeździe do Londynu

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZKOŁY. 4.09.1967 oddano nowy budynek internatu przy ul. Sienkiewicza. Kierownikiem placówki został Adam Kozak.

HISTORIA SZKOŁY. 4.09.1967 oddano nowy budynek internatu przy ul. Sienkiewicza. Kierownikiem placówki został Adam Kozak. Historia HISTORIA SZKOŁY 1959 Zarządzeniem Ministra Oświaty została otwarta trzyletnia Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Placówka otrzymała do swej dyspozycji budynek po zlikwidowanym Liceum Pedagogicznym.

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129333,swieto-policji-garnizonu-mazowieckiego.html Wygenerowano: Poniedziałek, 15 sierpnia 2016, 17:57

Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129333,swieto-policji-garnizonu-mazowieckiego.html Wygenerowano: Poniedziałek, 15 sierpnia 2016, 17:57 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129333,swieto-policji-garnizonu-mazowieckiego.html Wygenerowano: Poniedziałek, 15 sierpnia 2016, 17:57 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie dyskusji panelowej z 6.02.2013 r.

Podsumowanie dyskusji panelowej z 6.02.2013 r. Podsumowanie dyskusji panelowej z 6.02.2013 r. 1. Sposoby promocji rzemiosła i kształcenia zawodowego. 2. Strona internetowa WIR propozycje. 3. Propozycje tematów na spotkanie w dniu 5.03.2013 r. Sposoby

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

Ślubowanie mundurowych licealistów w Wołominie

Ślubowanie mundurowych licealistów w Wołominie Data publikacji : 23.10.2015 Ślubowanie mundurowych licealistów w Wołominie W piątek 23 października br. w Wołominie odbyło się uroczyste ślubowanie 183 uczniów pierwszego rocznika klas mundurowych siedmiu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI SZKOŁY SPOŁECZNEJ

STATUT FUNDACJI SZKOŁY SPOŁECZNEJ STATUT FUNDACJI SZKOŁY SPOŁECZNEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja Szkoły Społecznej, zwanej dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 8 lutego 1989 roku, repertorium A 1390/90,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie)

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1 Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1. OTWARCIE ZEBRANIA (Otwarcia zebrania dokonuje prezes OSP, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM Łęczna, 22.06.2008 SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM Część oficjalna: Witamy Państwa na uroczystym poŝegnaniu uczniów klas III gimnazjum. Dzisiejszą uroczystość mają zaszczyt prowadzić: -...

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Policji w Toruniu

Obchody Święta Policji w Toruniu Obchody Święta Policji w Toruniu Wczoraj tj. 18.07.2013 roku z okazji zbliżającego się Święta Policji, ustanowionego w 1919 r. w rocznicę powołania Polskiej Policji Państwowej, w Toruniu, odbyły się oficjalne

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016 Luty 2016 r. 08.02.2016 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 09.02.2016 wtorek Rada Pedagogiczna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie z białostockiej pielgrzymki na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII

Wspomnienie z białostockiej pielgrzymki na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII Wspomnienie z białostockiej pielgrzymki na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII W dniach 23 IV 04 V 2014 odbyła się pielgrzymka, której centralnym punktem było uczestnictwo w kanonizacji Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo