POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEO ENERGETYCZNYCH. Studenckie Koło Naukowe OFERTA WSPÓŁPRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEO ENERGETYCZNYCH. Studenckie Koło Naukowe OFERTA WSPÓŁPRACY"

Transkrypt

1 1. Informacje ogólne POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEO ENERGETYCZNYCH Studenckie Koło Naukowe CZYSTE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE OFERTA WSPÓŁPRACY Koło naukowe CTE jest miejscem, gdzie studenci rozwijają swoje umiejętności i wiedzę praktyczną w zakresie Energetyki. W czasie, kiedy coraz większą wagę odgrywają czyste technologie energetyczne, młodzi i ambitni ludzie uzupełniają wiedzę zdobytą na uczelni wyższej o doświadczenia z rzeczywistymi problemami, poprawiając swoją pozycję na rynku pracy, co jest wartością dodaną wśród potencjalnych pracodawców. SKN CTE powstało 17 listopada 1997r. Działa przy Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Działalność Koła prowadzona jest pod kierownictwem: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak Członek korespondencyjny PAN, multi doktor honoris causa Politechniki Śląskiej. Opiekunem Koła jest: dr inż. Jarosław Dziuba 2. Cele SKN CTE Rozwiązywanie problemów z zakresu energetyki, w szczególności w dziedzinie czystych technologii energetycznych; Popieranie i prowadzenie działalności naukowej i kulturowej; Wypracowanie umiejętności zespołowej pracy naukowej; Umożliwienie rozwoju indywidualnych zainteresowań naukowych każdego członka Koła; Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich; Promowanie Politechniki Śląskiej oraz Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych poza terenem uczelni; Współpraca z innymi Kołami Naukowymi i instytucjami o podobnym charakterze.

2 1 OFERTA PARTNERSKA SKN Czyste Technologie Energetyczne 3. Dotychczasowa realizacja Udział w konferencjach, sympozjach, zjazdach naukowych (przykładowe): III Ogólnopolska Konferencja Młodych Energetyków - Warszawa XI oraz XII międzynarodowa Konferencja Kotłowa ICBT Szczyrk EIT Conference Youth & Entrepreneurship - Drivers of - Kraków Konferencja Energetyka Wrocław Konferencja Naukowa: Odnawialne Źródła Energii - Warszawa Panel Dyskusyjny Przyszłośd Energetyki - Wrocław Stanowisko SKN CTE na Pikniku Naukowym Euro-Centrum - Katowice Seminarium Grudniowe SKN CTE 2012, 2013 oraz Szczyrk NASZA REALIZACJA Sympozja Naukowe - Nowe Horyzonty Energetyki w roku 2013 i 2014 Szczyrk NASZA REALIZACJA Osiem MiniSympozjów SKN CTE - Gliwice NASZA REALIZACJA Targi GREEN POWER - Poznao Przykładowe prace prezentowane przez Członków Koła na Konferencjach i Sympozjach: Analiza spadku sprawności elektrowni węglowej na skutek spalania w tlenie - Michał Twaruszka Physico-chemical analysis of solid products from CFB boilers on a way of useful utilization - Natalia Frączek Solid Oxide Fuel Cells - Krzysztof Grzywnowicz ITER Nowa droga do czystej energii - Piotr Ziaja Dozór techniczny w Energetyce - Adam Dyja Metody zwiększania sprawności układów gazowo - parowych - Mateusz Brzęczek Analiza wybranych układów zasilania instalacji wychwytu CO2 w ciepło - Paweł Pilarz Blok oxy 600 MW na parametry nadkrytyczne - Aleksandra Dryjaoska Analiza i porównanie technologii spawania rur ożebrowanych metodą laserową i metodą spawania łukowego MAG - Anna Dorobisz Hydro power plants - Joanna Kryla, Dawid Hanak Inteligentne sieci energetyczne - Ireneusz Czyżewski Małe reaktory jądrowe- Krzysztof Dekarz Układ gazowo-parowy zintegrowany ze zgazowaniem węgla (IGCC) - następca pyłowych bloków węglowych? - Marcin Job Projekty naukowe aktualne: Wyzwania technologiczne przy przejściu ze współspalania na 100% biomasy dla jednostki z kotłem CFB FORTUM Power and Heat Budowa drukarki 3D Projekty naukowe zakooczone: Szkolenia: Z firmą FORTUM Power and Heat dotyczący rozwiązania problemu zagospodarowania nadmiaru ciepła wyprodukowanego w elektrociepłowni w okresie letnim; Obserwacja kolejnych etapów powstawania nowego bloku energetycznego w Elektrowni Łagisza; Konwersja energii ciepła odpadowego w energię elektryczną za pomocą silnika Stirlinga; Ocena zgodności maszyn z wymaganiami dyrektywy maszynowej 98/37/WE i innych. Szkolenie dotyczące doboru wentylatorów EBM PAPST Wyjazdy edukacyjne do: Kilkunastu elektrowni oraz elektrociepłowni na terenie całego kraju Elektrowni Jądrowej Temelin (Czechy), Koksownii Przyjaźo Elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar, Huty Katowice (Arcelor Mittal) Elektrowni Łagisza (blok nr 10 - z kotłem fluidalnym na parametry nadkrytyczne)

3 2 OFERTA PARTNERSKA SKN Czyste Technologie Energetyczne Narodowego Centrum Badao Jądrowych w Świerku Zakładów Azotowych Kędzierzyn-Koźle, Cementownii w Górażdżach Planowane wyjazdy edukacyjne do: Rafinerii w Płocku, Gazportu w Świnoujściu Elektrowni i Kopalni Bełchatów 4. Współpraca Korzyści wynikające ze współpracy z SKN CTE Promocja wśród ambitnych studentów lubiących aktywnie zdobywać swoją wiedzę z zakresu energetyki; Promocja wśród pracowników i naukowców Politechniki Śląskiej i innych podmiotów biorących udział w życiu Koła bądź w wydarzeniach, w które koło jest zaangażowane; Wyróżnienie się wśród firm działających w podobnej branży; Postrzeganie firmy jako odpowiedzialnej społecznie, wspierającej działania młodych ludzi wpływając na ich rozwój; Poszerzenie sieci kontaktów o aktywnych, młodych ludzi oraz pracowników i naukowców, którzy współpracują z Kołem, co może zaowocować dalszą współpracą; Stały kontakt z Kołem, co daje gwarancje pierwszeństwa w otrzymywaniu informacji o planowanych projektach i wydarzeniach powiązanych z Kołem. A. Proponowane standardowe formy współpracy B1. Promocja poprzez Internet Logotyp i informacja o firmie na stronie internetowej SKN CTE ; Informacja o partnerze w materiałach elektronicznych (oferty, prezentacje, itp.); Informacja o wydarzeniach, akcjach, pracy/praktykach/stażach organizowanych przez Paostwa umieszczana na stronie internetowej i wysyłana do CZŁONKÓW oraz interesantów SKN CTE ; Prezentacja treści informacyjnych i promocyjnych firmy na kanałach Koła: strona www Koła, strona Facebook, grupy dyskusyjne. B2. Inne formy promocji Możliwośd prezentacji firmy podczas jednego z regularnych spotkao Koła, umożliwiając jednocześnie bezpośrednią interakcję z Członkami SKN CTE ; Dołączanie Paostwa logotypu do materiałów promujących SKN CTE ; Umieszczenie ekspozycji stałej firmy na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, promującej firmę wśród studentów i pracowników uczelni; Możliwośd rozstawienia stanowiska firmy na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki w celu bezpośredniej promocji i interakcji ze studentami; Dołączanie ulotek i materiałów firmy do materiałów promujących SKN CTE podczas akcji, w które Koło jest zaangażowane; Pierwszeostwo w otrzymaniu propozycji Partnerstwa Strategicznego przy wydarzeniach organizowanych przez SKN CTE ; Promocja Paostwa firmy na wszystkich wydarzeniach, w których będą brad udział członkowie Koła.

4 3 OFERTA PARTNERSKA SKN Czyste Technologie Energetyczne 5. Planowane przedsięwzięcia na lata 2014/2015 dalsze propozycje WSPÓŁPRACY: Spis przedsięwzięć (poniżej spisu dłuższe opisy) 5.1. Sympozjum Naukowe Nowe Horyzonty Energetyki Projekty naukowe 5.3. Praktyki studenckie 5.4. Mini Sympozja otwarte SEMINARIA lokalne 5.6 Inne 5.1. Sympozjum Naukowe Nowe Horyzonty Energetyki 2015 Wydarzenie, które na stałe związane jest z naszym Kołem Naukowym. W 2015 będziemy organizowad kolejną edycję wydarzenia, które pomaga młodym adeptom energetyki na pierwszy kontakt z oficjalnymi i poważnymi wystąpieniami w gronie doświadczonej i cenionej kadry naukowej uczelni jak Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki - Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz czy Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, gdzie każdy przedstawia efekt swojej dłuższej pracy nad konkretnym tematem. Obecnośd Paostwa przedstawicieli na Sympozjum Zapoznanie się z przedstawicielami kadry naukowej Politechniki Śląskiej oraz reprezentantami innych firm z branży Bezpośredni kontakt i możliwośd integracji z ambitną grupą studentów, którzy nie boją się nowych wyzwao i podejmują nadprogramowe inicjatywy Promocja Paostwa firmy i dystrybucja materiałów promocyjnych 5.2. Projekty naukowe Koło rozpoczyna aktywną działalnośd na rzecz rozwoju praktycznych umiejętności Członków w zakresie energetyki. Dlatego planujemy cykl projektów, które dotyczą realnych potrzeb branży. W związku z tym nawiązujemy współpracę z doktorantami i innymi pracownikami naukowymi wydziału, aby móc realizowad projekty o tematyce wypływającej z działalności wydziału i instytutu. Jednakże chcemy nadad temu przedsięwzięciu jeszcze większej wartości dodanej i podjąd współpracę także z firmami z branży energetycznej poprzez realizacje ciekawych i interesujących projektów lub zleceo, aby ostatecznie nasza zdobyta wiedza była odpowiedzią na aktualne i wyłaniające się potrzeby naszego otoczenia, a co za tym idzie - Paostwa firma będzie miała dostęp do bardziej wykwalifikowanej kadry młodych energetyków. Realizacja przez Koło Naukowe projektów badawczych i symulacji Projektowanie i konstruowanie modeli i większych systemów Opracowywanie zagadnieo teoretycznych w zakresie różnych problemów działalności Paostwa firmy Kontakt oraz bliska współpraca z aktywnymi i zaangażowanymi członkami Koła 5.3. Praktyki studenckie Ważnym momentem edukacji studenta są praktyki, zazwyczaj odbywane w okresie wakacyjnym. Dobrze przygotowane i zaplanowane mogą dad studentowi dużą dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznej, a firmie poznanie i łatwiejszą selekcję przyszłych pracowników. Dlatego chcemy potraktowad problem profesjonalnie i zadbad o to, aby zarówno firma jak i student byli zadowoleni w największym możliwym stopniu.

5 4 OFERTA PARTNERSKA SKN Czyste Technologie Energetyczne Zaplanowanie i organizacja rekrutacji praktykantów studentów naszego wydziału i uczelni Promocja programu praktyk i firmy na uczelni Opracowywanie podsumowania, wyciąganie wniosków i doskonalenie Programu Praktyk wspólnie z firmą 5.4. Mini sympozja otwarte SEMINARIA lokalne (co najmniej raz na dwa miesiące) Studiowanie to okres, w którym każdy młody człowiek szuka pomysłu na swoją przyszłośd. Im więcej pozna tym większe prawdopodobieostwo, że znajdzie swoje miejsce i będzie pewny, że jest ono właśnie dla niego. Stąd wypłynął pomysł organizacji otwartych SEMINARIÓW na terenie uczelni, podczas których studenci i nie tylko będą mogli zaprezentowad interesujące ich zagadnienia (również w języku angielskim), a następnie podjąd wspólną dyskusję z obecnymi. Promocja firmy przy pojedynczym Seminarium lub PATRONAT GENERALNY wszystkich wydarzeo Propozycja tematów i zagadnieo do opracowania przez uczestników podczas kolejnych Seminariów, a następnie przedstawienie rezultatów opracowania i dyskusji Wizytacja Paostwa na Seminariach i prezentacja wraz z aktualnymi zagadnieniami z życia Paostwa firmy Bezpośrednie poznanie studentów i pracowników uczelni co może owocowad nawiązanie stałego kontaktu i inspirację do nowych pomysłów 5.5. Inne przedsięwzięcia Uczestnictwo w sympozjach i konferencjach krajowych Akcje promocyjne Koła Naukowego na uczelni i poza nią Powyższa oferta współpracy przedstawia w sposób skrócony naszą działalność, dlatego w przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt wykorzystując poniższe dane. 6. Dane kontaktowe: Krzysztof Dekarz Prezes Zarządu Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych S.K.N. Czyste Technologie Energetyczne" Ul. Konarskiego 18, p.430a , Gliwice Konto: ING Bank Śląski S.A. o/gliwice Z dopiskiem: Studenckiego Koła Naukowego Czyste Technologie Energetyczne

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Wspomaganie pracy szkoły

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Wspomaganie pracy szkoły Nowy system doskonalenia nauczycieli Wspomaganie pracy szkoły Jak wspomagać szkoły? Jednym z ważniejszych czynników decydujących o jakości systemów edukacyjnych jest skuteczność nauczycieli, która wynika

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT U R Z Ą D P R A C Y Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT WARSZAWA 2009 1 Opracowanie: Jolanta Szafrańska Publikacja bezpłatna Nakład:

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO OFERTA UCZESTNICTWA Łódź, hala EXPO Spis treści Wprowadzenie.. 2 Oferta sponsor główny.... 4 Oferta - sponsor..... 5 Oferta - uczestnik..... 5 Oferta opcje dodatkowe....... 6 Kosztorys........ 6 Oferta

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

STUDENCKICH I ABSOLWENCKICH 2012

STUDENCKICH I ABSOLWENCKICH 2012 P R O G R A M STA Ż Y STUDENCKICH I ABSOLWENCKICH 2012 Wydawca: Politechnika Opolska Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Zespół redakcyjny: mgr inż. Beata Kipigroch Nakład: 700 egz. egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Natali Dimitrova Olena Gordiienko Lucyna Seretny Michał Sułkowski Alexandra Zmachynskaya CSR w Grupie LOTOS z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Wyzwania zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Lokalny Plan Działania dla Metropolii Gdańskiej Agnieszka Meller Marta Tyborska GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim 1 Nauka, Kariera, Biznes ISBN 978-83-932640-1-8 2 Wydawca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, 61-612

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. SŁOWO WSTĘPNE 3 OBECNE WŁADZE UCZELNI 4 1. Z HISTORII WSI-E 5 SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Pierwsze kroki 5 Pierwsze władze 8 Nowy rozdział - studia magisterskie uzupełniające 9 Działalność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji programu Krok do Kariery.

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji programu Krok do Kariery. Program Krok do Kariery - strona 2 1. O programie Krok do Kariery. Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji programu Krok do Kariery. Krok do Kariery to program stażowy wspierający pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 1/2011 (7)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 1/2011 (7) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 1/2011 (7) nr 1/2011 (7) biuletyn nr 1/2011 (7) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Przed Państwem przedostatni numer Biuletynu

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Targi INNOWACJI KATALOG TARGOWY

Małopolskie Targi INNOWACJI KATALOG TARGOWY Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza 5 czerwca 2013 Małopolskie Targi INNOWACJI KATALOG TARGOWY w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji zawiera szczegółowy harmonogram MFI www.imalopolska.eu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Biznes społecznie odpowiedzialny

Biznes społecznie odpowiedzialny dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 20 luty 2014 Biznes społecznie odpowiedzialny O korzyściach płynących z eko-marketingu Pracownik odpowiedzialny społecznie

Bardziej szczegółowo

L SUDNW\NL VWXGHQFNLH

L SUDNW\NL VWXGHQFNLH Biuletyn programu 6 Wydawca Politechnika Opolska Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Zespół redakcyjny Marta Tworek Damian Kolarczyk Nakład 1000 egz. Wstęp 4 Firmy o programie stażowym 6 Staże edycja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Business Project. Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny

Business Project. Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny Business Project Projekt biznesowy: Budownictwo energooszczędne Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny Liubov Diachevska, Ágnes Fülep, Katarzyna Pająk, Mateusz Smoter, Paulina Wójcik

Bardziej szczegółowo

SKREŚLENIA PIERWIASTEK DO MAGAZYN GRUPY TAURON. Innowacje. str. 10. Nowoczesne elektrownie węglowe podstawą energetyki

SKREŚLENIA PIERWIASTEK DO MAGAZYN GRUPY TAURON. Innowacje. str. 10. Nowoczesne elektrownie węglowe podstawą energetyki NR 6 (80) CZERWIEC 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Innowacje PIERWIASTEK DO SKREŚLENIA str. 10 str. 4 GOŚĆ NUMERU Rainer Kiechl Nowoczesne elektrownie węglowe podstawą energetyki

Bardziej szczegółowo

Engineering Design Center

Engineering Design Center Engineering Design Center Przyjazny pracodawca i rzetelny partner biznesowy Raport CSR za 2012 rok Działania CSR w Engineering Design Center w 2012 roku Spis treści 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu

Bardziej szczegółowo