1 BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 by GCI Pniów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 by GCI Pniów"

Transkrypt

1 1

2 RANKING SAMORZĄDÓW 2006 W Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2006 w kategorii Gminy Wiejskie Gmina Radomyśl nad Sanem zajęła 20 miejsce w Polsce!!! Do pierwszej 50-tki zakwalifikowało się jedynie pięć gmin z naszego województwa, z czego nasza gmina zajmuje trzecie miejsce na Podkarpaciu!!!. Ranking Samorządów Rzeczpospolitej został przygotowany po przestudiowaniu finansów gmin i ma na celu wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego zostały nagrodzone. Dobre miejsce w rankingu gwarantowały: pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej, współpraca z lokalnymi organizacjami samorządowymi oraz inwestycje w ochronę środowiska i transport. Ranking ma na celu wychwycić to, co rzeczywiście zostało wypracowane przez samorządy. Odróżnić od tego, czasem w sposób przypadkowy dzieje się w gminie. Jeśli samorządy uruchamiają organizacje obywatelskie i potrafią z nimi współpracować, to dają dowody zrozumienia, na czym samorządność polega. Można powiedzieć, że jest to trzeci etap reformy samorządowej. Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrano gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, punktowano: dynamikę wzrostu wydatków, wartość środków unijnych, zadłużenie samorządu, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów, tempo wzrostu dochodów podatkowych, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamikę wzrostu wydatków, transport i łączność i ochronę środowiska. W pierwszym etapie wyłoniono 450 samorządów (50 miast na prawach powiatu, 200 gmin miejsko-wiejskich oraz 200 gmin wiejskich). W drugim etapie skupiono się na udziale wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi wydatkach ogólnych, wydatkach mieszkaniowych, stopie bezrobocia, wynikach testów szóstoklasistów i gimnazjalistów, opracowanych planach wieloletnich oraz liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie. Wyboru najlepszych samorządów Rzeczpospolitej dokonała niezależna kapituła, w skład, której wchodzą przedstawiciele instytucji i środowisk współpracujących z samorządami. Przewodniczącym kapituły Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej był były premier, Pan Prof. Jerzy Buzek, a członkami: wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Pan Piotr Kownacki, prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Pan Adam Kowalewski, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Pan Mirosław Czakaj, prof. Pan Krzysztof Marecki ze Szkoły Głównej Handlowej, dyrektor Związku Miast Polskich Pan Andrzej Porawski oraz z redakcji Rzeczpospolitej zastępca redaktora naczelnego Pani Ewa Kluczkowska. W tym roku zwyciężyły: 1. w kategorii miast na prawach powiatu Rybnik, 2. w kategorii gmin miejskich i miejskowiejskich Międzyrzecz (Lubuskie), 3. w kategorii gmin wiejskich Andrespol (Łódzkie). Zdaniem Kapituły Rzeczpospolitej samorządowcy sprawdzili się w tym, co w tej chwili jest najważniejsze dla Polski: zarówno w budowie społeczeństwa obywatelskiego, jak i we współdziałaniu na poziomie Unii Europejskiej. Gratulujemy wszystkim laureatom i dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Opracowano na podstawie artykułu Rzeczpospolitej z dnia 20 lipca 2006 roku 2

3 Księgi ziemskie lubelskie po raz pierwszy odnotowały wieś o nazwie Rzeczyca Górna w roku 1417, kiedy to jej właścicielem był Jan, syn Dobiesława z Rożków. Skoro wymieniono Rzeczycę Górną, to być może już wtedy istniała obok niej druga wieś o tej samej nazwie. Zdaje się to potwierdzać zapis z 1450 roku, według którego wśród posiadłości Jana z Czyżowa znajdowały się dwie Rzeczyce - Wielka i Mała. Nie wiadomo, kiedy trafiły one w ręce Jana Czyżowskiego, który zapisał je wtedy swojemu bratu stryjecznemu Janowi Dinkwartowi. Zapewne zapis ten nie został zrealizowany, skoro przy podziałach fortuny Czyżowskich zarówno w 1478, jak i 1499 roku obie Rzeczyce figurowały wśród dóbr przejętych przez Jakuba i Stanisława Zaklików. W dokumencie z 1499 roku pojawiły się nazwy Rzeczyca Większa i Mniejsza. Rzeczyca Większa w 1531 roku należała do dziedziców pobliskiej Brandwicy, Andrzeja i Mikołaja z Rożków, natomiast od 1674 roku Rzeczyca Większą spotykamy pod nazwą Długa, W 1676 roku wśród posiadłości podczaszego łukowskiego, Gabriela Rozwadowskiego obok Rzeczycy Długiej (70 poddanych, 4 Żydów) pojawia się też Musików z 21 poddanymi. Na jego istnienie już w I połowie XVII wieku wskazywały wizytacje parafii charzewickiej. Nieco większa była wtedy Rzeczyca Okradła Aleksandra Kuczkowskiego, gdzie wykazano. 81 poddanych. W latach 20 - tych XVIII wieku posiadłości szlacheckie w okolicach Charzewic i Rozwadowa, w tym także Rzeczycę zakupił ówczesny dziedzic Rzeszowa, książę Jerzy Ignacy Lubomirski. Niebawem Rzeczyca Długa stała się centrum rozległego klucza dóbr, obejmującego posiadłości Lubomirskich po prawej stronie Sanu aż po Wolę Rzeczycką. Po śmierci ks. Jerzego Lubomirskiego, tutejsze dobra przypadły synowi, ks. Franciszkowi, założycielowi linii rozwadowskiej, a w latach zarządzała nimi jego druga żona, Anna z Dobrzyńskich. Wraz z jej śmiercią zwierzchnikiem dominium rozwadowskego do 1865 roku był ks. Jerzy Roman. W Rzeczycy Długiej Lubomirscy zbudowali rezydencję z rozległym folwarkiem. W 1757 roku uruchomiony został tu doskonale wyposażony młyn wodny, napędzany 6 kołami. Posiadał 5 zespołów kamieni żarnowych, perlak oraz stępę do tłuczenia jagieł. Po likwidacji starego browaru szlacheckiego istniejącego w Rzeczycy Okrągłej, w połowie XVIII wieku Jerzy Lubomirski zbudował w Rzeczycy Długiej nowy, z suszarnią chmielu. W XIX wieku powstała tu również gorzelnia, której produkcja w roku 1878 wyniosła 596 hektolitrów spirytusu. W Rzeczycy Długiej Lubomirscy posiadali również tartak, cegielnię mieszczącą się na terenie Musikowa, dworską kuźnię oraz okazałą karczmę wjezdną". Pod koniec XVIII wieku w Historia Rzeczycy Długiej Rzeczycy Długiej było 45 poddanych, w tym 4 pilnujących pańskego lasu". Nie wykazano tu wówczas kmieci, jedynie 14 półrolników, 17 zagrodników, 2 chałupników i 8 komorników. Według spisu wojskowego z 1808 roku w Rzeczycy Długiej było 41 budynków i 307 mieszkańców. W Rzeczycy Długiej funkcjonował w okresie galicyjskim posterunek austriackiej straży celnej. Od 1870 roku działała tu szkółka zimowa utrzymywana przez rodziców, a od 1905 r. I - klasowa, a jej długoletnia nauczycielką była Eleonora Turska. Po odzyskaniu niepodległości kierownikiem szkoły w Rzeczycy Długiej był Michał Sawczyn. Działania wojenne doprowadziły do zniszczenia w obu wsiach kilkunastu gospodarstw chłopskich oraz budynków dworskich wraz z gorzelnią, młynem, browarem i tartakiem. Po ks. Jerzym Romanie i jego bracie Adamie kolejnymi dziedzicami klucza rzeczyckiego byli Hieronim Lubomirski ( kulawy książę ), a ostatnim do końca okupacji, jego syn Jerzy, zamordowany przez UB. Spis powszechny z 1921 roku w Rzeczycy Długiej wykazał 133 budynki i 654 mieszkańców, w tym 10 Żydów i 3 grekokatolików. Pod koniec I wojny światowej dotarły tu radykalne hasła republiki tarnobrzeskiej". Grupa chłopów z obu wsi wzięła udział w 30 - tysięcznym wiecu w Tarnobrzegu, a ich przedstawiciel, Józef Wermiński wszedł w skład Powiatowej Rady Ludowej. Lata trzydzieste przyniosły aktywną działalność kół SL i ZMW Wici", powstała też komórka KPP i KZMP. W 1936 roku mieszkańcy obu wsi czynnie uczestniczyli w tzw. strajku buraczanym, który objął dobra Jerzego Lubomirskiego, a w 1937rokuw strajku chłopskim. Przez Rzeczyce między 12 a 13 września 1939 roku przemaszerowała Krakowska Brygada i większość 55 dywizji piechoty przeprawiającej się przez most kolejowy na Sanie w Kępie Rzeczyckiej. Wraz z nowym podziałem administracyjnym wprowadzonym przez Niemców Rzeczyce wraz z Musikowem, z racji przynależności do dystryktu lubelskiego, zostały odłączone od gminy charzewickiej i weszły w skład gminy Pysznica. W okresie okupacji, zwłaszcza Rzeczyca Długa stała się silnym ośrodkiem działalności lewicowej. W dniach września 1942 roku okupant przeprowadził w rejonie Rzeczycy Długiej wielką akcję pacyfikacyjną. Objęła ona przede wszystkim okoliczne przysiółki Goliszowiec, Kruszynę, Kochany, które zostały wówczas spalone, a ich mieszkańcy w większości wymordowani. W 1943 roku Niemcy wywieźli Rzeczycy Długiej około 100 mężczyzn, zaś w lipcu 1944 roku wspólnie z dywizją Kałmuków Borysa Naminzona dokonali pacyfikacji wsi, paląc 86 3

4 zagród. Obie Rzeczyce w okresie okupacji objęte zostały tajnym nauczaniem, które prowadzili Aleksander Wzorek oraz Antonina i Mieczysław Wiktorowie. Po wojnie Rzeczyca Długa została odznaczona Krzyżem Grunwaldu II klasy. Jej okupacyjna przeszłość znalazła wyraz w nadaniu nowo wybudowanej szkole imienia Gwardii Ludowej, które zachowała do dziś. W 30 rocznicę powstania PPR na szkolnym dziedzińcu odsłonięta pomnik upamiętniający poległych gwardzistów, który przedstawia 4 piastowskie orły zwrócone w 4 strony świata. Od początku swego istnienia Rzeczyce należały do parafii w Charzewicach, a następnie Rozwadowie. W 1787 roku władze austriackie opracowały projekt regulacji sieci parafialnej w diecezji przemyskiej. Przewidywał on m.in. utworzenie obszernej, 9 - wioskowej parafii w Rzeczycy Długiej. Inicjatywa ta nie spotkała się jednak z poparciem Lubomirskich, jak też rozwadowskich plebanów. W Rzeczycy Długiej dopiero w 1977 roku powstała kaplica przy punkcie katechetycznym. Trzy lata później, na działce Katarzyny Golik rozpoczęto budowę kościoła, którego poświęcenia dokonał 10 listopada 1981 roku biskup Ignacy Tokarczuk. Odrębna parafia, obejmująca Rzeczyce Długą i Musików została erygowana w 1986 roku. W Rzeczycy Okrągłej w 1956 roku stanął pomnik Adama Mickiewicza, wykonany przez jej mieszkańca, Józefa Kuczmana. Źródło: Gmina Radomyśl, Stanisław Myszka, Adam Pankowski Wywiad z Wójtem Gminy Radomyśl nad Sanem Panem Janem Pyrkoszem na temat Rzeczycy Długiej fot. Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem Pan Jan Pyrkosz. GCI: Jak postrzega pan Rzeczycę Długą pod kątem usytuowania i możliwości rozwoju tej miejscowości? Jan Pyrkosz: Rzeczyca Długa posiada korzystne połączenia na terenie naszej gminy, które sprzyjają jej wyraźnemu rozwojowi ze względu na położenie blisko Stalowej Woli, bezpośrednie bliskości trakcji kolejowych. Miejscowość ta posiada znaczną ilość terenów do wykorzystania pod budownictwo mieszkaniowe po odpowiednim zainwestowaniu w ten obszar, co jest planowane w najbliższych latach. Rzeczyca Długa położona jest przy drodze wojewódzkiej Stalowa Wola Lublin. Leży przy budowanej drodze powiatowej, bardzo blisko przebiega również druga droga powiatowa, która niebawem zostanie przebudowana od Musikowia do Zarzecza. GCI: Jakie ważne inwestycje poczynione zostały na terenie sołectwa w ostatnich latach? Jan Pyrkosz: Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne zrealizowane w ostatnich latach ( będę się odnosił do ostatniej kadencji) moim zdaniem w pierwszej kolejności na uwagę zasługuje budowa sieci wodociągowej połączonej ze Stacją Uzdatniania Wody w Radomyślu nad Sanem. Inwestycja ta była realizowana w ramach jednego projektu grupowego, który dotyczył także miejscowości Dąbrowa i Musików. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszy SAPARD w połowie jego wartości. W ten sposób po zbudowanym jeszcze wodociągu w Nowinach zakończyliśmy wodociągowanie całej gminy. Kolejnymi zadaniami, które są ważne dla mieszkańców to inwestycje drogowe. W tym czasie położyliśmy asfalt na kilku odcinkach dróg gminnych, wystaraliśmy się o przebudowę wspomnianych wyżej dróg powiatowych Rzeczyca Długa Goliszowiec, Musików Zarzecze. W chwili obecnej Rzeczyca Długa jest jedną z tych miejscowości, gdzie dróg, nieutwardzonych pozostały znikome odcinki. W moich zamierzeniach gospodarczych w ostatnich latach istotna pozycję zajmowała baza lokalowa oświaty. Znajdujący się w Rzeczycy Długiej budynek szkoły, w którym funkcjonuje obecnie zespół szkół podstawowych i gimnazjum uległ wyraźnemu przeobrażeniu. W ubiegłym roku została wykonana nowa konstrukcja dachowa na dotychczasowym stropodachu natomiast w tym roku wykonana została elewacja szkoły. Moim zdaniem w tej chwili obiekt szkoły prezentuje się bardzo korzystnie. 4

5 fot. Budynek Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej. T.Połomski Oprócz tego zadania wykonanych został jeszcze szereg innych może o mniejszej skali finansowej, ale bardzo ważnych dla tej szkoły przedsięwzięć. Należy tu wspomnieć również o pracowniach komputerowych, wymianie okien, remoncie sanitariatów, korytarzy i sali lekcyjnych. Większość z nich z oczywistych względów była finansowana ze środków gminy. Ale sporo prac w szczególności dotyczących malowania klas wykonali też rodzice, co świadczy o poważnym traktowaniu szkoły jako miejscowego ośrodka, wokół, którego toczy się życie lokalnej społeczności. W latach, o których mowa zostało zbudowane również boisko sportowe do gry w koszykówkę i obok szkoły pojawił się również plac zabaw dla dzieci. W Rzeczycy Długiej w budynku Domu Strażaka funkcjonuje również Ośrodek Zdrowia, który w ubiegłych latach był systematycznie wyposażany w sprzęt medyczny. Dla przykładu ostatnio został zakupiony nowy unit stomatologiczny. Z inicjatywy prezesa LZS-u i radnych przy wykorzystaniu większości środków budżetowych wybudowany został na terenie boiska obiekt szatni dla piłkarzy i działaczy LZS-u. W tej chwili jest to budynek w stanie surowym, wymaga dalszych prac inwestycyjnych. Część z nich miedzy innymi montaż okien i drzwi oraz wylewek została wykonana w tym roku. Mówiąc wcześniej o dużych obszarach w tej miejscowości, które mają być wykorzystane na cele budownictwa mieszkaniowego miałem na myśli teren pastwisk obecnie użytkowanych przez stowarzyszenie rolników, z wielką korzyścią dla sołectwa. I jak wspomniałem konieczne są odpowiednie inwestycje po to, aby te tereny wykorzystać dla rozwoju sołectwa. Mam tu na myśli w szczególności budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni 15ha, do budowy, którego w ostatnich latach przygotowaliśmy się pod względem projektowym. Pozostały obszar pastwisk mógłby być wykorzystany na cele rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Reasumując jednocześnie mogę stwierdzić ze właśnie w ostatnich latach infrastruktura zmieniła się diametralnie, wyraźnie poprawiła estetykę sołectwa. GCI: Wiemy ze zawsze doceniał Pan aktywność społeczną. Jak pod tym względem ocenia Pan mieszkańców Rzeczycy? Jan Pyrkosz: W Rzeczycy Długiej tak jak w innych miejscowościach żyją ludzie, którzy starają się ciągle ożywiać życie społeczne. Pomimo iż nie jednokrotnie napotykają na przeszkody i krytykę tych, którzy jeszcze zwykle w swoim życiu niczego pożytecznego dla społeczności nie zrobili. Tym bardziej należy docenić starania takich ludzi, którzy najczęściej kosztem własnego czasu, często własnych pieniędzy podejmują się tych pożytecznych inicjatyw. Chciałbym tu wymienić bardzo pozytywne zjawisko, jakimi są działające tu organizacje w postaci wspomnianego już Stowarzyszenia Rolników, dzięki któremu bardzo dobrze zagospodarowano pastwiska. Bardzo prężnie działa też jednostka OSP wzorowo prowadzona przez panów Hieronima Moskala oraz Jerzego Gorczycę. Ten ostatni z reszta nieustannie angażuje się w prace z młodzieżą prowadząc Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Chciałbym w tym miejscu podkreślić również wieloletnią bardzo korzystną dla Rzeczycy Długiej działalność radnego Edwarda Wermińskiego, z całą stanowczością mogę stwierdzić, że to, co dotychczas powstało jest w dużej mierze jego zasługą. Kolejną grupą skupiającą mieszkańców jest LZS prowadzony przez prezesa Pana Stanisława Krawca, który, pomimo iż otrzymuje przyznane dotacje z budżetu gminy na swoją działalność to jeszcze dokłada wszelkich starań, aby tę działalność na odpowiednim poziomie utrzymać I wreszcie sama szkoła, wokół, której toczy się życie sołeckie jest moim zdaniem dzięki dyrektorowi i rodzicom zaangażowanym w jej działalności prowadzona bardzo dobrze. GCI: Czy ma pan jakieś plany inwestycyjne na przyszłość, związane z tą miejscowością? Jan Pyrkosz.: Zasadniczym planem inwestycyjnym, który ma służyć szeroko pojętemu rozwojowi gminy na najbliższe lata będzie budowa sieci kanalizacyjnej w oparciu o oczyszczalnie ścieków w Radomyślu nad Sanem. Po jej wybudowaniu siec kanalizacyjna będzie budowana równolegle zarówno w kierunku Rzeczycy Długiej i Musikowia jak i Chwałowic. W dużej mierze będzie to zależeć od aktywności lokalnych komitetów społecznych. Zdając sobie sprawę z bardzo wysokich kosztów tej inwestycji byłbym mało wiarygodny mówiąc ze do roku 2010 zostanie wybudowana sieci kanalizacyjna w Rzeczycy Długiej. Zależy to, bowiem od wielu czynników obiektywnych a przede wszystkim od możliwości pozyskania środków z UE na ten cel. Niemniej jednak jest prawdopodobne w tych latach, że 5

6 wyraźnie zbliżymy się z siecią kanalizacyjna do Rzeczycy Długiej. Oczywiście oprócz tego zadania nadal podejmować będziemy inwestycje w innych dziedzinach życia społecznego a za najważniejsze z nich uważam budowę nowego Ośrodka Zdrowia koniecznie w Rzeczycy Długiej. Moim zdaniem inna miejscowość nie wchodzi tutaj w rachubę. Jak już wspomniałem wcześniej siłą napędową rozwoju miejscowości będzie budowa zbiornika retencyjnego i zagospodarowanie terenu wokół niego na cele budownictwa. To zadanie tez powinno znaleźć się w centrum uwagi władz gminy w najbliższych latach. W zakresie drogownictwa trzeba podjąć się przebudowy pozostałych dróg w sołectwie, ale także a może przede wszystkim dokończyć budowy chodnika prowadzącego do szkoły i budowę nowego chodnika od strony, Musikowia dla bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły. Oprócz tego należy zakończyć budowę szatni dla LZSu, przygotować się do budowy sali gimnastycznej przy szkole a także zmodernizować istniejące boisko piłkarskie. Z oczywistych względów należy wyposażyć w nowy potrzebny sprzęt jednostkę OSP i wspomagać młodzieżowe drużyny pożarnicze a także szkołę w potrzebne pomoce naukowe jak np.: nowoczesną pracownie informatyczną i językową. Jeżeli mowa o szkole to chcę powiedzeń, że chcę doprowadzić do sytuacji, w której w szkole byłyby wydawane gorące posiłki dla dzieci w zakresie ich dożywiania. Polegałoby to nie na budowie segmentu żywieniowego, ale na dowożeniu tych posiłków przygotowanych uprzednio w szkole w Radomysl. NIESIEMY PLON - DOŻYNKI sierpnia w Woli Rzeczyckiej, podczas gminnych dożynek, świętowano efekty ciężkiej pracy rolników i dziękowano za tegoroczne zbiory. Mszę świętą, dziękczynną za zebrane plony prowadził ks.dr Michał Mierzwa. Wraz z Nim nabożeństwo celebrowali: proboszcz parafii ks. Marcin Hejman, ks. wikariusz Grzegorz Kasprzycki, ks. Marian Zaręba student Misjologii w Rzymie oraz ks. Krzysztof Tryk z parafii w Nisku, ale rodem z Woli Rzeczyckiej. Gościem reprezentującym gminę była Sekretarz Gminy Radomyśl nad Sanem Pani Małgorzata Nowak. fot. Dożynki w Woli Rzeczyckiej. Niosą żeńcy jak trzeba Ogromny bochen chleba Wypieczony genialnie, - Hej, plon niesiemy, plon Dożynki - największe w roku święto gospodarskie rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż. Żniwa, bowiem kończą cały cykl, na który składała się zarówno praca, jak i najrozmaitsze zabiegi dokonywane po to, by zapewnić pomyślne zbiory. Dlatego dożynki traktowane są jak święto, w którym uczestniczą wszyscy mieszkańcy obszarów rolniczych. Po uroczystej mszy świętej wystąpiła i koncertowała dla licznie zebranych widzów grupa zuchów i harcerzy prowadzonych przez Panią Dorotę Nieznalską. Następnie, po krótkiej przerwie zgromadzeni mogli obejrzeć grające fortepiany. a właściwie, to grającą gitarę, do melodii której śpiewał ks. dr Michał Mierzwa. Wesołego i anegdotycznego solistę wspierał duchem i swoim talentem wokalnym ks. Marian Zaręba oraz chór sympatycznych parafianek. Sędzia oczywiście nieprzekupiony, a wynik z góry wiadomy - tymi słowami został zapowiedziany następny punkt programu: mecz między reprezentacją księży a reprezentacją parafii Wola Rzeczycka. Mecz był bardzo widowiskowy, obfitujący sytuacjami podbramkowymi. Pierwszego gola zdobyli parafianie! Brawom nie było końca, lecz okazało się, że dla tych zawodników były to jedyne brawa, bowiem następne trzy bramki zdobyła drużyna księży. Zawodnicy wykazali się walecznością i bojowym duchem walki. Miło ogląda się takie spotkanie sportowe, gdzie szanuje się Przeciwnika i zasady czystej gry i zdrowej konkurencji. Tak wspaniałego widowiska i sympatycznych kibiców życzymy wszystkim innym klubom. Przerwę meczu wypełnił występ Kapeli Ludowej z Jeżowego. Muzyka kapeli znalazła 6

7 uznanie u słuchaczy, którzy licznie zgromadzili się przy scenie. Wśród zebranej grupy słuchaczy można było zobaczyć podrygujące kolanka, te jednakże musiały z tańcami wstrzymać się do czasu rozpoczęcia się dożynkowego festynu, który stanowił ostatni punkt programu. Zespół Jeżowianie intensywnie działała nie tylko oprawiając artystycznie lokalne imprezy, ale koncertuje poza granicami gminy, dzięki czemu folklor jeżowskich lasowiaków" zaczyna być znany i rozpoznawany w innych miejscowościach. Obecny skład kapeli to: Wojciech Kopacz skrzypce, Artur Majowicz klarnet, Stanisław Nienajadło - kontrabas, Edward Piskor skrzypce, Eugeniusz Wojtak klarnet, skrzypce i vocal, Zenon Wojtanowski akordeon. Nie zabrakło również atrakcji dla miłośników gracji, harmonii kształtów i długich, skocznych nóg. Wielu bowiem emocji dostarczyły pokazy jeździeckie amazonek z Klubu Jeździeckiego Baria w Żabnie. Po pokazie, właściciele stadniny Państwo Maria i Andrzej Bieńko ufundowali dla najmłodszych darmową przejażdżkę, pod nadzorem instruktorów na sympatycznych kucach. Warto było też wysłuchać występu Małgorzaty Kotwicy - laureatki wielu festiwali w kraju i za granicą m.in. na Malcie i we Włoszech. W tzw. międzyczasie odbywały się liczne gry, konkursy, zabawy i rozgrywki tenisa stołowego. Potrzebujący energii mogli posilić się kiełbasą z grila lub słodkościami spod namiotu. Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, w której do zdobycia były ciekawe nagrody. Dla dzieci zostały zorganizowane konkursy tematycznie związane z profilaktyką antyalkoholową. Szereg imprez tego dnia zakończył dożynkowy festyn, na który. Cały rok w mozole trzeba zapracować, by w dożynki można zatańcować Plon, niesiemy plon w gospodarza dom! Aby dobrze plonowało, Po sto korcy z kopy dało! Otwieraj, panie, szeroko wrota niesiem ci wieniec ze szczerego złota. Zaściełaj, panie, stoły i ławy, Idzie do ciebie gość niebywały. Plon niesiemy plon... Były to już dwunaste dożynki zorganizowane w tej parafii i po raz dwunasty okazało się, że można świetnie bawić się bez spożywania alkoholu. Było dużo żartów, śmiechu i wszelakiej wesołości. Przybyli liczni goście częstowani byli obiadem i napojami. Wesołej zabawie do późnych godzin wieczornych sprzyjała również piękna, słoneczna pogoda. O godzinie 23 młodzież musiała się pogodzić z faktem, że nadszedł czas, aby zakończyć tę przemiłą imprezę, następnego dnia bowiem trzeba było pójść do pracy. Dożynki te zapewne na długo pozostaną wszystkim w pamięci. Organizatorami tegorocznych dożynek byli: Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminne Centrum Kultury, Parafia Rzymsko katolicka w Woli Rzeczyckiej oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla Władz Urzędu Gminy za wsparcie finansowe oraz dla wszystkich osób, które pomagały w przygotowaniach i w obsłudze tegorocznych dożynek. fot. Wieniec dożynkowy z Woli Rzeczyckiej. 7

8 III POWIATOWY PIKNIK SPORTOWY ŻABNO 2006 Lublin, Klubu Jeździeckiego Eqistro Wieżowice, LKS-u Białka oraz Klubu Jeździeckiego Ostoja Pustków. fot Zwycięska drużyna z Radomyśla. W dniu 6 sierpnia 2006 roku w Żabnie, już po raz trzeci już odbył się Powiatowy Piknik Sportowy. Tutaj wśród zieleni, w pobliskim sąsiedztwie stadniny i boiska sportowego na rozległym wolnym od zabudowań terenie, co roku mogą spotkać się mieszkańcy Żabna i okolicznych miejscowości. Jest to wspaniała okazja do przyjemnego spędzenia niedzieli w raz z rodziną i spotkania znajomych, tym bardziej, że w życiu codziennym najczęściej brakuje nam na to czasu. W tym roku pogoda wyjątkowo dopisała nie było ani deszczu, ani ostrego słońca. Impreza rozpoczęła się już o godzinie 9 rano oficjalnym otwarciem Regionalnych Zawodów Jeździeckich w skokach przez przeszkody. Podczas uroczystego rozpoczęcia obecni byli: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Julian Ozimek, Przewodniczący Rady Powiatu w Stalowej Woli Pan Stanisław Szymonik, Starosta Stalowowolski Pan Bronisław Tofil, Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem - Pan Jan Pyrkosz oraz Przewodniczący Rady Gminy - Pan Marek Pater. Oni wraz z sędzią głównym, prezesem i członkami zarządu Klubu Jeździeckiego Baria w Żabnie wręczyli nagrody najlepszym jeźdźcom. Gościem zawodów był również Dyrektor Państwowego Stada Ogierów w Białce Pan Jerzy Urbański. Zawody składały się z pięciu etapów: konkurs nr 1 w klasie LL to sprawdzian dokładności, konkurs nr 2 w klasie L to eliminacja licencyjna, natomiast konkurs nr 3 w klasie L to turniej dokładności z rozgrywką. Kolejne dwa konkursy: dwufazowy w klasie P i zwykły w klasie N odbyły się po przerwie, którą wypełnił występ zespołu Capoeira. W zawodach wzięło udział 25 koni. 5 pochodziło z miejscowego Klubu Jeździeckiego Baria, natomiast pozostałe przybyły z głównie z województwa podkarpackiego i lubelskiego, w szczególności z Klubu Jeździeckiego Bonanza fot. Efektowny skok przez przeszkodę. Największy sukces odniósł zawodnik Klubu Jeździeckiego Eqistro Wieżowice Marcin Mundzia, który wygrał dwa konkursy o największym stopniu trudności w klasie T i N. Wśród nagrodzonych jeźdźców znaleźli się również Kalina Herda i Amadeusz Fryga z LKS-u Białka, a także Amazonki z Klubu Jeździeckiego Baria w Żabnie: Aleksandra Wianecka, Justyna Bieńko i Katarzyna Bieńko. Aleksandra Wianecka swoim bardzo dobrym przejazdem na klaczy Draba uzyskała III Licencję Sportową, zawodniczą. Ponadto, po pasjonującej rozgrywce w klasie L zdobyła II miejsce, ulegając jedynie zawodnikowi LKS Białka, Amadeuszowi Frydze, który na francuskim ogierze Nuissan zwyciężył w tym konkursie. Sędzią głównym prowadzącym te zawody był sędzia klasy międzynarodowej prof. Sławomir Pietrzak pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Lublinie. Tor przeszkód ustawiał budowniczy parkurów, dr Krzysztof Bocian. W ocenie w/w osób zawody jeździeckie w Żabnie były pod względem organizacyjnym dobrze przygotowane. Wyrazili Oni też przekonanie, że w przyszłości winne być one w dalszym ciągu rozgrywane, zaś z roku na rok ich ranga będzie wzrastała. Wyrażali także bardzo pozytywne opinie na temat działalności stadniny i klubu jeździeckiego w Żabnie. Zachwycali się również pięknym usytuowaniem Ośrodka Jeździeckiego Baria. Również uczestniczący w zawodach przyjezdni zawodnicy byli zadowoleni z uczestnictwa w tych zawodach. Chwalili dobre podłoże parkuru (hipodromu), na którym rozgrywane były zawody oraz usatysfakcjonowani byli nagrodami, które wygrywali w poszczególnych konkursach. Zawodnicy otrzymali zarówno nagrody pieniężne (I m-ce w klasie N 400 zł), jak i 8

9 rzeczowe w postaci akcesoriów jeździeckich (ogłowia dla koni, sprzęt jeździecki dla jeźdźców i inne), które ufundowane zostały przez Wójta Gminy w Radomyślu nad Sanem Pana Jana Pyrkosza oraz w postaci pięknych albumów, ufundowanych przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Konkurencje z udziałem koni należą do wyjątkowo efektownych i widowiskowych. Przyciągnęły one licznie przybyłych miłośników jeździectwa i hodowców koni z województwa podkarpackiego i lubelskiego, a także organizatorów zawodów z Janowa Lubelskiego, którzy przyjechali do Żabna wraz ze świątecznie przystrojoną bryczką i swoimi udekorowanymi konikami. Podczas otwarcia zawodów tą bryczką Oficjanci zostali wwiezieni na hipodrom, później mogły nią do woli jeździć zarówno mlodsze, jak i starsze oraz najstarsze dzieci. Drugą bryczką powoził Pan Stec z Dąbrowy Rzeczyckiej. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych uczestnikach pikniku. Po zakończeniu zawodów najmłodsi mieli możliwość darmowego przejechania się na kucykach. Kolejka do ekologicznej przejażdżki była niemała, a radość i uśmiechy na dziecięcych buziach wielkie! Ponadto czekały na nich: nadmuchiwana zjeżdzalnia, kolorowa karuzela oraz przejażdżka samochodem terenowym oraz wata cukrowa. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz walk Capoeira. Jest sztuka walki, gra i taniec. Stworzona w XVIII i XIX wieku przez brazylijskich niewolników, stała się dla nich sposobem na manifestowanie odrębności kulturowej. Capoeira spośród innych sztuk walki wyróżnia się dynamizmem i taneczną płynnością. Niewiele jest statycznych pozycji, dużo natomiast zamaszystych kopnięć i podcięć. Stalowowolska grupa pasjonatów jest niedochodową grupą, w której głównym założeniem jest promocja Capoeira i brazylijskiej kultury, w celu wykorzystania jako ważny wehikuł i przykład ludzkiej integracji, jak również indywidualnego rozwoju. Jest to część ich filozofii, by przedstawić tę kulturę wszystkim ludziom, a poprzez tę działalność chcą utrzymać owe korzenie wiecznie żywymi. O godzinie rozpoczął się Turniej Piłkarski, w którym o pierwsze miejsce walczyły cztery drużyny. W pierwszym meczu Żabno pokonało, Pilchów, natomiast w następnym zwycięstwo nad Lipą odnieśli zawodnicy Radomyśla nad Sanem. W walce o trzecie miejsce Lipa pokonała Pilchów, natomiast po zwycięskim boju z Żabnem, Radomyśl nad Sanem zajął najwyższe miejsce na podium. Wszystkie mecze cieszyły się dużą oglądalnością i wszystkim drużynom kibicowali wierni kibice. Atmosfera była miła, gorąca i przyjacielska. W godzinach popołudniowych Państwowa Straż Pożarna ze Stalowej Woli zaprezentowała metody ratownictwa pożarowego. Stary wóz, który stał nieopodal był również bardzo często fotografowanym eksponatem. Następnie nadszedł czas na finał turnieju i wręczenie nagród. Tym razem wręczyli je Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Pater, Prezes LZS Termopol Żabno Pan Mieczysław Krawczyk oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pan Hubert Karwan. Wieczorową porą wystąpił zespół rockowy Kanalia. Kapela ze Stalowej Woli dopiero zdobywa rozgłos, ale ma już swoich licznych fanów, niektórzy z nich tańczyli przy scenie. Całodzienny piknik w Żabnie zakończyła dyskoteka. III Powiatowy Piknik Sportowy Żabno 2006 mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu licznych sponsorów, którzy co roku poza wsparciem finansowym aktywnie uczestniczą zarówno w przygotowaniach jak i w obsłudze imprezy. Są to: Stadnina Koni w Żabnie, Klub jeździecki Baria Żabno, Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, LZS Termopol Żabno, OSP Żabno, Rada Sołecka w Żabnie oraz KGW Żabno. Poza wymienionymi organizacjami i grupami, wiele innych osób pomagało w przygotowaniach i obsłudze Pikniku. Poświęcili Oni wiele swojego prywatnego czasu i nie oszczędzali się w pracy - na nich organizatorzy zawsze mogą liczyć. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali organizatorzy serdecznie dziękują. 9

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów Zapraszamy na basen! W numerze: Z wizytą w Kitzingen Inwestycje nie mają wakacji - przegląd realizowanych zadań inwestycyjnych str. 2 str. 4-5 Trzebnica promowana w Belgradzie Szkolne orły pofrunęły do

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

v Nasza gmina świętowała! v Bronią nie tylko przed pożarem

v Nasza gmina świętowała! v Bronią nie tylko przed pożarem Wieści Gminy Przeciszów (nr 3/2012) ISSN 1895-7498 1 3(27) lipiec-wrzesień 2012 Cena 2,50 zł z VAT W numerze m.in.: v Nasza gmina świętowała! v Bronią nie tylko przed pożarem - rozmowa z Mieczysławem Frączkiem,

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami nr 6/(200) CZERWIEC 2015 GŁOS NOWIN G A Z E T A S A M O R Z Ą D O W A G M I N Y S I T K Ó W K A - N O W I N Y I S S N 1 7 3 1-5 3 5 2 Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami Koncert zespołów muzycznych,

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów To była spora niespodzianka zarówno dla duchownych jak i wiernych, którzy 8 lipca uczestniczyli w Mszy św. w niepokalanowskiej Bazylice. W uroczystościach Jubileuszu

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

KRONIKARZ CHLEWISKI. Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska

KRONIKARZ CHLEWISKI. Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska KRONIKARZ CHLEWISKI Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska Nr 2 (5) grudzień 2009 r. ISSN 1899-2072 egzemplarz bezpłatny Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia przeżyją Państwo w ciepłej,

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

Centrum sportowo-rekreacyjne w Zawadowie

Centrum sportowo-rekreacyjne w Zawadowie nr 12 (październik 2014) Bezpłatna Gazeta Gminy Bełchatów str. 2 O nowych inwestycjach zdecydują mieszkańcy str. 6 Obiekt sportowy w Zawadowie już otwarty! str. 10 Lubię to miejsce - Gmina Bełchatów okiem

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Nr 7/8 Lipiec/Sierpieñ 2008

Nr 7/8 Lipiec/Sierpieñ 2008 Nr 7/8 Lipiec/Sierpieñ 2008 Prezes GS w Kłomnicach - Zbigniew Wawrowski przyjmuje gratulacje z okazji jubileuszu 100-lecia Spółdzielni wręczenie odznaki Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego wręczanie

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012

Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012 Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012 II miejsce w Polsce w Rankingu Rzeczpospolitej Spotkanie z Mistrzem Świata str. 3 Rozwój e-usług str. 7 KRUS informuje str. 15 W numerze Okładka

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany Nasza Gmina. Będziemy w nim informować Państwa o bieżącym życiu naszych mieszkańców mieszkańców

Bardziej szczegółowo

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN 2449-8106 Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. Nr 7 (134) Lipiec / Sierpień 2015 egzemplarz bezpłatny ISSN 1642-8420. Domaradz. Jasienica Rosielna.

BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. Nr 7 (134) Lipiec / Sierpień 2015 egzemplarz bezpłatny ISSN 1642-8420. Domaradz. Jasienica Rosielna. BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 7 (134) Lipiec / Sierpień 2015 egzemplarz bezpłatny ISSN 1642-8420 Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia WYŚCIG SOLIDARNOŚCI I OLIMPIJCZYKÓW 2015 WYŚCIG

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las SPIS TREŚCI: ODESZLI OD NAS s. 3 GMINA ZARZECZE W 20-LECIU ODRODZONEJ POLSKI s. 4 Wywiad z Wójtem Gminy Zarzecze s. 4 Ogólnopolski finał Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej 20 lat Wspólnie s. 6 OBCHODY ŚWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Gmina Nad Wieprzą. Gminne przedszkola już działają. www.gminaslawno.pl

Gmina Nad Wieprzą. Gminne przedszkola już działają. www.gminaslawno.pl Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno www.gminaslawno.pl Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (6) październik 2013 Gminne przedszkola już działają Wrześnica Boleszewo Gwiazdowo

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy.

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy. Przyjaciele z Witaj Szkoło 145 kilometrów do Maryi Moraw str. 6 str. 13 str. 19 WRZESIEŃ Nr 9/2008 cena 1,00 zł (240) Zapraszamy Jesienne rozmowy mieszkańców z władzami gminy to już wieloletnia tradycja.

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 1 Drodzy Państwo 10 września br. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo