1 BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 by GCI Pniów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 by GCI Pniów"

Transkrypt

1 1

2 RANKING SAMORZĄDÓW 2006 W Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2006 w kategorii Gminy Wiejskie Gmina Radomyśl nad Sanem zajęła 20 miejsce w Polsce!!! Do pierwszej 50-tki zakwalifikowało się jedynie pięć gmin z naszego województwa, z czego nasza gmina zajmuje trzecie miejsce na Podkarpaciu!!!. Ranking Samorządów Rzeczpospolitej został przygotowany po przestudiowaniu finansów gmin i ma na celu wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego zostały nagrodzone. Dobre miejsce w rankingu gwarantowały: pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej, współpraca z lokalnymi organizacjami samorządowymi oraz inwestycje w ochronę środowiska i transport. Ranking ma na celu wychwycić to, co rzeczywiście zostało wypracowane przez samorządy. Odróżnić od tego, czasem w sposób przypadkowy dzieje się w gminie. Jeśli samorządy uruchamiają organizacje obywatelskie i potrafią z nimi współpracować, to dają dowody zrozumienia, na czym samorządność polega. Można powiedzieć, że jest to trzeci etap reformy samorządowej. Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrano gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, punktowano: dynamikę wzrostu wydatków, wartość środków unijnych, zadłużenie samorządu, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów, tempo wzrostu dochodów podatkowych, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamikę wzrostu wydatków, transport i łączność i ochronę środowiska. W pierwszym etapie wyłoniono 450 samorządów (50 miast na prawach powiatu, 200 gmin miejsko-wiejskich oraz 200 gmin wiejskich). W drugim etapie skupiono się na udziale wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi wydatkach ogólnych, wydatkach mieszkaniowych, stopie bezrobocia, wynikach testów szóstoklasistów i gimnazjalistów, opracowanych planach wieloletnich oraz liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie. Wyboru najlepszych samorządów Rzeczpospolitej dokonała niezależna kapituła, w skład, której wchodzą przedstawiciele instytucji i środowisk współpracujących z samorządami. Przewodniczącym kapituły Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej był były premier, Pan Prof. Jerzy Buzek, a członkami: wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Pan Piotr Kownacki, prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Pan Adam Kowalewski, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Pan Mirosław Czakaj, prof. Pan Krzysztof Marecki ze Szkoły Głównej Handlowej, dyrektor Związku Miast Polskich Pan Andrzej Porawski oraz z redakcji Rzeczpospolitej zastępca redaktora naczelnego Pani Ewa Kluczkowska. W tym roku zwyciężyły: 1. w kategorii miast na prawach powiatu Rybnik, 2. w kategorii gmin miejskich i miejskowiejskich Międzyrzecz (Lubuskie), 3. w kategorii gmin wiejskich Andrespol (Łódzkie). Zdaniem Kapituły Rzeczpospolitej samorządowcy sprawdzili się w tym, co w tej chwili jest najważniejsze dla Polski: zarówno w budowie społeczeństwa obywatelskiego, jak i we współdziałaniu na poziomie Unii Europejskiej. Gratulujemy wszystkim laureatom i dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Opracowano na podstawie artykułu Rzeczpospolitej z dnia 20 lipca 2006 roku 2

3 Księgi ziemskie lubelskie po raz pierwszy odnotowały wieś o nazwie Rzeczyca Górna w roku 1417, kiedy to jej właścicielem był Jan, syn Dobiesława z Rożków. Skoro wymieniono Rzeczycę Górną, to być może już wtedy istniała obok niej druga wieś o tej samej nazwie. Zdaje się to potwierdzać zapis z 1450 roku, według którego wśród posiadłości Jana z Czyżowa znajdowały się dwie Rzeczyce - Wielka i Mała. Nie wiadomo, kiedy trafiły one w ręce Jana Czyżowskiego, który zapisał je wtedy swojemu bratu stryjecznemu Janowi Dinkwartowi. Zapewne zapis ten nie został zrealizowany, skoro przy podziałach fortuny Czyżowskich zarówno w 1478, jak i 1499 roku obie Rzeczyce figurowały wśród dóbr przejętych przez Jakuba i Stanisława Zaklików. W dokumencie z 1499 roku pojawiły się nazwy Rzeczyca Większa i Mniejsza. Rzeczyca Większa w 1531 roku należała do dziedziców pobliskiej Brandwicy, Andrzeja i Mikołaja z Rożków, natomiast od 1674 roku Rzeczyca Większą spotykamy pod nazwą Długa, W 1676 roku wśród posiadłości podczaszego łukowskiego, Gabriela Rozwadowskiego obok Rzeczycy Długiej (70 poddanych, 4 Żydów) pojawia się też Musików z 21 poddanymi. Na jego istnienie już w I połowie XVII wieku wskazywały wizytacje parafii charzewickiej. Nieco większa była wtedy Rzeczyca Okradła Aleksandra Kuczkowskiego, gdzie wykazano. 81 poddanych. W latach 20 - tych XVIII wieku posiadłości szlacheckie w okolicach Charzewic i Rozwadowa, w tym także Rzeczycę zakupił ówczesny dziedzic Rzeszowa, książę Jerzy Ignacy Lubomirski. Niebawem Rzeczyca Długa stała się centrum rozległego klucza dóbr, obejmującego posiadłości Lubomirskich po prawej stronie Sanu aż po Wolę Rzeczycką. Po śmierci ks. Jerzego Lubomirskiego, tutejsze dobra przypadły synowi, ks. Franciszkowi, założycielowi linii rozwadowskiej, a w latach zarządzała nimi jego druga żona, Anna z Dobrzyńskich. Wraz z jej śmiercią zwierzchnikiem dominium rozwadowskego do 1865 roku był ks. Jerzy Roman. W Rzeczycy Długiej Lubomirscy zbudowali rezydencję z rozległym folwarkiem. W 1757 roku uruchomiony został tu doskonale wyposażony młyn wodny, napędzany 6 kołami. Posiadał 5 zespołów kamieni żarnowych, perlak oraz stępę do tłuczenia jagieł. Po likwidacji starego browaru szlacheckiego istniejącego w Rzeczycy Okrągłej, w połowie XVIII wieku Jerzy Lubomirski zbudował w Rzeczycy Długiej nowy, z suszarnią chmielu. W XIX wieku powstała tu również gorzelnia, której produkcja w roku 1878 wyniosła 596 hektolitrów spirytusu. W Rzeczycy Długiej Lubomirscy posiadali również tartak, cegielnię mieszczącą się na terenie Musikowa, dworską kuźnię oraz okazałą karczmę wjezdną". Pod koniec XVIII wieku w Historia Rzeczycy Długiej Rzeczycy Długiej było 45 poddanych, w tym 4 pilnujących pańskego lasu". Nie wykazano tu wówczas kmieci, jedynie 14 półrolników, 17 zagrodników, 2 chałupników i 8 komorników. Według spisu wojskowego z 1808 roku w Rzeczycy Długiej było 41 budynków i 307 mieszkańców. W Rzeczycy Długiej funkcjonował w okresie galicyjskim posterunek austriackiej straży celnej. Od 1870 roku działała tu szkółka zimowa utrzymywana przez rodziców, a od 1905 r. I - klasowa, a jej długoletnia nauczycielką była Eleonora Turska. Po odzyskaniu niepodległości kierownikiem szkoły w Rzeczycy Długiej był Michał Sawczyn. Działania wojenne doprowadziły do zniszczenia w obu wsiach kilkunastu gospodarstw chłopskich oraz budynków dworskich wraz z gorzelnią, młynem, browarem i tartakiem. Po ks. Jerzym Romanie i jego bracie Adamie kolejnymi dziedzicami klucza rzeczyckiego byli Hieronim Lubomirski ( kulawy książę ), a ostatnim do końca okupacji, jego syn Jerzy, zamordowany przez UB. Spis powszechny z 1921 roku w Rzeczycy Długiej wykazał 133 budynki i 654 mieszkańców, w tym 10 Żydów i 3 grekokatolików. Pod koniec I wojny światowej dotarły tu radykalne hasła republiki tarnobrzeskiej". Grupa chłopów z obu wsi wzięła udział w 30 - tysięcznym wiecu w Tarnobrzegu, a ich przedstawiciel, Józef Wermiński wszedł w skład Powiatowej Rady Ludowej. Lata trzydzieste przyniosły aktywną działalność kół SL i ZMW Wici", powstała też komórka KPP i KZMP. W 1936 roku mieszkańcy obu wsi czynnie uczestniczyli w tzw. strajku buraczanym, który objął dobra Jerzego Lubomirskiego, a w 1937rokuw strajku chłopskim. Przez Rzeczyce między 12 a 13 września 1939 roku przemaszerowała Krakowska Brygada i większość 55 dywizji piechoty przeprawiającej się przez most kolejowy na Sanie w Kępie Rzeczyckiej. Wraz z nowym podziałem administracyjnym wprowadzonym przez Niemców Rzeczyce wraz z Musikowem, z racji przynależności do dystryktu lubelskiego, zostały odłączone od gminy charzewickiej i weszły w skład gminy Pysznica. W okresie okupacji, zwłaszcza Rzeczyca Długa stała się silnym ośrodkiem działalności lewicowej. W dniach września 1942 roku okupant przeprowadził w rejonie Rzeczycy Długiej wielką akcję pacyfikacyjną. Objęła ona przede wszystkim okoliczne przysiółki Goliszowiec, Kruszynę, Kochany, które zostały wówczas spalone, a ich mieszkańcy w większości wymordowani. W 1943 roku Niemcy wywieźli Rzeczycy Długiej około 100 mężczyzn, zaś w lipcu 1944 roku wspólnie z dywizją Kałmuków Borysa Naminzona dokonali pacyfikacji wsi, paląc 86 3

4 zagród. Obie Rzeczyce w okresie okupacji objęte zostały tajnym nauczaniem, które prowadzili Aleksander Wzorek oraz Antonina i Mieczysław Wiktorowie. Po wojnie Rzeczyca Długa została odznaczona Krzyżem Grunwaldu II klasy. Jej okupacyjna przeszłość znalazła wyraz w nadaniu nowo wybudowanej szkole imienia Gwardii Ludowej, które zachowała do dziś. W 30 rocznicę powstania PPR na szkolnym dziedzińcu odsłonięta pomnik upamiętniający poległych gwardzistów, który przedstawia 4 piastowskie orły zwrócone w 4 strony świata. Od początku swego istnienia Rzeczyce należały do parafii w Charzewicach, a następnie Rozwadowie. W 1787 roku władze austriackie opracowały projekt regulacji sieci parafialnej w diecezji przemyskiej. Przewidywał on m.in. utworzenie obszernej, 9 - wioskowej parafii w Rzeczycy Długiej. Inicjatywa ta nie spotkała się jednak z poparciem Lubomirskich, jak też rozwadowskich plebanów. W Rzeczycy Długiej dopiero w 1977 roku powstała kaplica przy punkcie katechetycznym. Trzy lata później, na działce Katarzyny Golik rozpoczęto budowę kościoła, którego poświęcenia dokonał 10 listopada 1981 roku biskup Ignacy Tokarczuk. Odrębna parafia, obejmująca Rzeczyce Długą i Musików została erygowana w 1986 roku. W Rzeczycy Okrągłej w 1956 roku stanął pomnik Adama Mickiewicza, wykonany przez jej mieszkańca, Józefa Kuczmana. Źródło: Gmina Radomyśl, Stanisław Myszka, Adam Pankowski Wywiad z Wójtem Gminy Radomyśl nad Sanem Panem Janem Pyrkoszem na temat Rzeczycy Długiej fot. Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem Pan Jan Pyrkosz. GCI: Jak postrzega pan Rzeczycę Długą pod kątem usytuowania i możliwości rozwoju tej miejscowości? Jan Pyrkosz: Rzeczyca Długa posiada korzystne połączenia na terenie naszej gminy, które sprzyjają jej wyraźnemu rozwojowi ze względu na położenie blisko Stalowej Woli, bezpośrednie bliskości trakcji kolejowych. Miejscowość ta posiada znaczną ilość terenów do wykorzystania pod budownictwo mieszkaniowe po odpowiednim zainwestowaniu w ten obszar, co jest planowane w najbliższych latach. Rzeczyca Długa położona jest przy drodze wojewódzkiej Stalowa Wola Lublin. Leży przy budowanej drodze powiatowej, bardzo blisko przebiega również druga droga powiatowa, która niebawem zostanie przebudowana od Musikowia do Zarzecza. GCI: Jakie ważne inwestycje poczynione zostały na terenie sołectwa w ostatnich latach? Jan Pyrkosz: Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne zrealizowane w ostatnich latach ( będę się odnosił do ostatniej kadencji) moim zdaniem w pierwszej kolejności na uwagę zasługuje budowa sieci wodociągowej połączonej ze Stacją Uzdatniania Wody w Radomyślu nad Sanem. Inwestycja ta była realizowana w ramach jednego projektu grupowego, który dotyczył także miejscowości Dąbrowa i Musików. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszy SAPARD w połowie jego wartości. W ten sposób po zbudowanym jeszcze wodociągu w Nowinach zakończyliśmy wodociągowanie całej gminy. Kolejnymi zadaniami, które są ważne dla mieszkańców to inwestycje drogowe. W tym czasie położyliśmy asfalt na kilku odcinkach dróg gminnych, wystaraliśmy się o przebudowę wspomnianych wyżej dróg powiatowych Rzeczyca Długa Goliszowiec, Musików Zarzecze. W chwili obecnej Rzeczyca Długa jest jedną z tych miejscowości, gdzie dróg, nieutwardzonych pozostały znikome odcinki. W moich zamierzeniach gospodarczych w ostatnich latach istotna pozycję zajmowała baza lokalowa oświaty. Znajdujący się w Rzeczycy Długiej budynek szkoły, w którym funkcjonuje obecnie zespół szkół podstawowych i gimnazjum uległ wyraźnemu przeobrażeniu. W ubiegłym roku została wykonana nowa konstrukcja dachowa na dotychczasowym stropodachu natomiast w tym roku wykonana została elewacja szkoły. Moim zdaniem w tej chwili obiekt szkoły prezentuje się bardzo korzystnie. 4

5 fot. Budynek Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej. T.Połomski Oprócz tego zadania wykonanych został jeszcze szereg innych może o mniejszej skali finansowej, ale bardzo ważnych dla tej szkoły przedsięwzięć. Należy tu wspomnieć również o pracowniach komputerowych, wymianie okien, remoncie sanitariatów, korytarzy i sali lekcyjnych. Większość z nich z oczywistych względów była finansowana ze środków gminy. Ale sporo prac w szczególności dotyczących malowania klas wykonali też rodzice, co świadczy o poważnym traktowaniu szkoły jako miejscowego ośrodka, wokół, którego toczy się życie lokalnej społeczności. W latach, o których mowa zostało zbudowane również boisko sportowe do gry w koszykówkę i obok szkoły pojawił się również plac zabaw dla dzieci. W Rzeczycy Długiej w budynku Domu Strażaka funkcjonuje również Ośrodek Zdrowia, który w ubiegłych latach był systematycznie wyposażany w sprzęt medyczny. Dla przykładu ostatnio został zakupiony nowy unit stomatologiczny. Z inicjatywy prezesa LZS-u i radnych przy wykorzystaniu większości środków budżetowych wybudowany został na terenie boiska obiekt szatni dla piłkarzy i działaczy LZS-u. W tej chwili jest to budynek w stanie surowym, wymaga dalszych prac inwestycyjnych. Część z nich miedzy innymi montaż okien i drzwi oraz wylewek została wykonana w tym roku. Mówiąc wcześniej o dużych obszarach w tej miejscowości, które mają być wykorzystane na cele budownictwa mieszkaniowego miałem na myśli teren pastwisk obecnie użytkowanych przez stowarzyszenie rolników, z wielką korzyścią dla sołectwa. I jak wspomniałem konieczne są odpowiednie inwestycje po to, aby te tereny wykorzystać dla rozwoju sołectwa. Mam tu na myśli w szczególności budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni 15ha, do budowy, którego w ostatnich latach przygotowaliśmy się pod względem projektowym. Pozostały obszar pastwisk mógłby być wykorzystany na cele rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Reasumując jednocześnie mogę stwierdzić ze właśnie w ostatnich latach infrastruktura zmieniła się diametralnie, wyraźnie poprawiła estetykę sołectwa. GCI: Wiemy ze zawsze doceniał Pan aktywność społeczną. Jak pod tym względem ocenia Pan mieszkańców Rzeczycy? Jan Pyrkosz: W Rzeczycy Długiej tak jak w innych miejscowościach żyją ludzie, którzy starają się ciągle ożywiać życie społeczne. Pomimo iż nie jednokrotnie napotykają na przeszkody i krytykę tych, którzy jeszcze zwykle w swoim życiu niczego pożytecznego dla społeczności nie zrobili. Tym bardziej należy docenić starania takich ludzi, którzy najczęściej kosztem własnego czasu, często własnych pieniędzy podejmują się tych pożytecznych inicjatyw. Chciałbym tu wymienić bardzo pozytywne zjawisko, jakimi są działające tu organizacje w postaci wspomnianego już Stowarzyszenia Rolników, dzięki któremu bardzo dobrze zagospodarowano pastwiska. Bardzo prężnie działa też jednostka OSP wzorowo prowadzona przez panów Hieronima Moskala oraz Jerzego Gorczycę. Ten ostatni z reszta nieustannie angażuje się w prace z młodzieżą prowadząc Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Chciałbym w tym miejscu podkreślić również wieloletnią bardzo korzystną dla Rzeczycy Długiej działalność radnego Edwarda Wermińskiego, z całą stanowczością mogę stwierdzić, że to, co dotychczas powstało jest w dużej mierze jego zasługą. Kolejną grupą skupiającą mieszkańców jest LZS prowadzony przez prezesa Pana Stanisława Krawca, który, pomimo iż otrzymuje przyznane dotacje z budżetu gminy na swoją działalność to jeszcze dokłada wszelkich starań, aby tę działalność na odpowiednim poziomie utrzymać I wreszcie sama szkoła, wokół, której toczy się życie sołeckie jest moim zdaniem dzięki dyrektorowi i rodzicom zaangażowanym w jej działalności prowadzona bardzo dobrze. GCI: Czy ma pan jakieś plany inwestycyjne na przyszłość, związane z tą miejscowością? Jan Pyrkosz.: Zasadniczym planem inwestycyjnym, który ma służyć szeroko pojętemu rozwojowi gminy na najbliższe lata będzie budowa sieci kanalizacyjnej w oparciu o oczyszczalnie ścieków w Radomyślu nad Sanem. Po jej wybudowaniu siec kanalizacyjna będzie budowana równolegle zarówno w kierunku Rzeczycy Długiej i Musikowia jak i Chwałowic. W dużej mierze będzie to zależeć od aktywności lokalnych komitetów społecznych. Zdając sobie sprawę z bardzo wysokich kosztów tej inwestycji byłbym mało wiarygodny mówiąc ze do roku 2010 zostanie wybudowana sieci kanalizacyjna w Rzeczycy Długiej. Zależy to, bowiem od wielu czynników obiektywnych a przede wszystkim od możliwości pozyskania środków z UE na ten cel. Niemniej jednak jest prawdopodobne w tych latach, że 5

6 wyraźnie zbliżymy się z siecią kanalizacyjna do Rzeczycy Długiej. Oczywiście oprócz tego zadania nadal podejmować będziemy inwestycje w innych dziedzinach życia społecznego a za najważniejsze z nich uważam budowę nowego Ośrodka Zdrowia koniecznie w Rzeczycy Długiej. Moim zdaniem inna miejscowość nie wchodzi tutaj w rachubę. Jak już wspomniałem wcześniej siłą napędową rozwoju miejscowości będzie budowa zbiornika retencyjnego i zagospodarowanie terenu wokół niego na cele budownictwa. To zadanie tez powinno znaleźć się w centrum uwagi władz gminy w najbliższych latach. W zakresie drogownictwa trzeba podjąć się przebudowy pozostałych dróg w sołectwie, ale także a może przede wszystkim dokończyć budowy chodnika prowadzącego do szkoły i budowę nowego chodnika od strony, Musikowia dla bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły. Oprócz tego należy zakończyć budowę szatni dla LZSu, przygotować się do budowy sali gimnastycznej przy szkole a także zmodernizować istniejące boisko piłkarskie. Z oczywistych względów należy wyposażyć w nowy potrzebny sprzęt jednostkę OSP i wspomagać młodzieżowe drużyny pożarnicze a także szkołę w potrzebne pomoce naukowe jak np.: nowoczesną pracownie informatyczną i językową. Jeżeli mowa o szkole to chcę powiedzeń, że chcę doprowadzić do sytuacji, w której w szkole byłyby wydawane gorące posiłki dla dzieci w zakresie ich dożywiania. Polegałoby to nie na budowie segmentu żywieniowego, ale na dowożeniu tych posiłków przygotowanych uprzednio w szkole w Radomysl. NIESIEMY PLON - DOŻYNKI sierpnia w Woli Rzeczyckiej, podczas gminnych dożynek, świętowano efekty ciężkiej pracy rolników i dziękowano za tegoroczne zbiory. Mszę świętą, dziękczynną za zebrane plony prowadził ks.dr Michał Mierzwa. Wraz z Nim nabożeństwo celebrowali: proboszcz parafii ks. Marcin Hejman, ks. wikariusz Grzegorz Kasprzycki, ks. Marian Zaręba student Misjologii w Rzymie oraz ks. Krzysztof Tryk z parafii w Nisku, ale rodem z Woli Rzeczyckiej. Gościem reprezentującym gminę była Sekretarz Gminy Radomyśl nad Sanem Pani Małgorzata Nowak. fot. Dożynki w Woli Rzeczyckiej. Niosą żeńcy jak trzeba Ogromny bochen chleba Wypieczony genialnie, - Hej, plon niesiemy, plon Dożynki - największe w roku święto gospodarskie rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż. Żniwa, bowiem kończą cały cykl, na który składała się zarówno praca, jak i najrozmaitsze zabiegi dokonywane po to, by zapewnić pomyślne zbiory. Dlatego dożynki traktowane są jak święto, w którym uczestniczą wszyscy mieszkańcy obszarów rolniczych. Po uroczystej mszy świętej wystąpiła i koncertowała dla licznie zebranych widzów grupa zuchów i harcerzy prowadzonych przez Panią Dorotę Nieznalską. Następnie, po krótkiej przerwie zgromadzeni mogli obejrzeć grające fortepiany. a właściwie, to grającą gitarę, do melodii której śpiewał ks. dr Michał Mierzwa. Wesołego i anegdotycznego solistę wspierał duchem i swoim talentem wokalnym ks. Marian Zaręba oraz chór sympatycznych parafianek. Sędzia oczywiście nieprzekupiony, a wynik z góry wiadomy - tymi słowami został zapowiedziany następny punkt programu: mecz między reprezentacją księży a reprezentacją parafii Wola Rzeczycka. Mecz był bardzo widowiskowy, obfitujący sytuacjami podbramkowymi. Pierwszego gola zdobyli parafianie! Brawom nie było końca, lecz okazało się, że dla tych zawodników były to jedyne brawa, bowiem następne trzy bramki zdobyła drużyna księży. Zawodnicy wykazali się walecznością i bojowym duchem walki. Miło ogląda się takie spotkanie sportowe, gdzie szanuje się Przeciwnika i zasady czystej gry i zdrowej konkurencji. Tak wspaniałego widowiska i sympatycznych kibiców życzymy wszystkim innym klubom. Przerwę meczu wypełnił występ Kapeli Ludowej z Jeżowego. Muzyka kapeli znalazła 6

7 uznanie u słuchaczy, którzy licznie zgromadzili się przy scenie. Wśród zebranej grupy słuchaczy można było zobaczyć podrygujące kolanka, te jednakże musiały z tańcami wstrzymać się do czasu rozpoczęcia się dożynkowego festynu, który stanowił ostatni punkt programu. Zespół Jeżowianie intensywnie działała nie tylko oprawiając artystycznie lokalne imprezy, ale koncertuje poza granicami gminy, dzięki czemu folklor jeżowskich lasowiaków" zaczyna być znany i rozpoznawany w innych miejscowościach. Obecny skład kapeli to: Wojciech Kopacz skrzypce, Artur Majowicz klarnet, Stanisław Nienajadło - kontrabas, Edward Piskor skrzypce, Eugeniusz Wojtak klarnet, skrzypce i vocal, Zenon Wojtanowski akordeon. Nie zabrakło również atrakcji dla miłośników gracji, harmonii kształtów i długich, skocznych nóg. Wielu bowiem emocji dostarczyły pokazy jeździeckie amazonek z Klubu Jeździeckiego Baria w Żabnie. Po pokazie, właściciele stadniny Państwo Maria i Andrzej Bieńko ufundowali dla najmłodszych darmową przejażdżkę, pod nadzorem instruktorów na sympatycznych kucach. Warto było też wysłuchać występu Małgorzaty Kotwicy - laureatki wielu festiwali w kraju i za granicą m.in. na Malcie i we Włoszech. W tzw. międzyczasie odbywały się liczne gry, konkursy, zabawy i rozgrywki tenisa stołowego. Potrzebujący energii mogli posilić się kiełbasą z grila lub słodkościami spod namiotu. Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, w której do zdobycia były ciekawe nagrody. Dla dzieci zostały zorganizowane konkursy tematycznie związane z profilaktyką antyalkoholową. Szereg imprez tego dnia zakończył dożynkowy festyn, na który. Cały rok w mozole trzeba zapracować, by w dożynki można zatańcować Plon, niesiemy plon w gospodarza dom! Aby dobrze plonowało, Po sto korcy z kopy dało! Otwieraj, panie, szeroko wrota niesiem ci wieniec ze szczerego złota. Zaściełaj, panie, stoły i ławy, Idzie do ciebie gość niebywały. Plon niesiemy plon... Były to już dwunaste dożynki zorganizowane w tej parafii i po raz dwunasty okazało się, że można świetnie bawić się bez spożywania alkoholu. Było dużo żartów, śmiechu i wszelakiej wesołości. Przybyli liczni goście częstowani byli obiadem i napojami. Wesołej zabawie do późnych godzin wieczornych sprzyjała również piękna, słoneczna pogoda. O godzinie 23 młodzież musiała się pogodzić z faktem, że nadszedł czas, aby zakończyć tę przemiłą imprezę, następnego dnia bowiem trzeba było pójść do pracy. Dożynki te zapewne na długo pozostaną wszystkim w pamięci. Organizatorami tegorocznych dożynek byli: Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminne Centrum Kultury, Parafia Rzymsko katolicka w Woli Rzeczyckiej oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla Władz Urzędu Gminy za wsparcie finansowe oraz dla wszystkich osób, które pomagały w przygotowaniach i w obsłudze tegorocznych dożynek. fot. Wieniec dożynkowy z Woli Rzeczyckiej. 7

8 III POWIATOWY PIKNIK SPORTOWY ŻABNO 2006 Lublin, Klubu Jeździeckiego Eqistro Wieżowice, LKS-u Białka oraz Klubu Jeździeckiego Ostoja Pustków. fot Zwycięska drużyna z Radomyśla. W dniu 6 sierpnia 2006 roku w Żabnie, już po raz trzeci już odbył się Powiatowy Piknik Sportowy. Tutaj wśród zieleni, w pobliskim sąsiedztwie stadniny i boiska sportowego na rozległym wolnym od zabudowań terenie, co roku mogą spotkać się mieszkańcy Żabna i okolicznych miejscowości. Jest to wspaniała okazja do przyjemnego spędzenia niedzieli w raz z rodziną i spotkania znajomych, tym bardziej, że w życiu codziennym najczęściej brakuje nam na to czasu. W tym roku pogoda wyjątkowo dopisała nie było ani deszczu, ani ostrego słońca. Impreza rozpoczęła się już o godzinie 9 rano oficjalnym otwarciem Regionalnych Zawodów Jeździeckich w skokach przez przeszkody. Podczas uroczystego rozpoczęcia obecni byli: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Julian Ozimek, Przewodniczący Rady Powiatu w Stalowej Woli Pan Stanisław Szymonik, Starosta Stalowowolski Pan Bronisław Tofil, Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem - Pan Jan Pyrkosz oraz Przewodniczący Rady Gminy - Pan Marek Pater. Oni wraz z sędzią głównym, prezesem i członkami zarządu Klubu Jeździeckiego Baria w Żabnie wręczyli nagrody najlepszym jeźdźcom. Gościem zawodów był również Dyrektor Państwowego Stada Ogierów w Białce Pan Jerzy Urbański. Zawody składały się z pięciu etapów: konkurs nr 1 w klasie LL to sprawdzian dokładności, konkurs nr 2 w klasie L to eliminacja licencyjna, natomiast konkurs nr 3 w klasie L to turniej dokładności z rozgrywką. Kolejne dwa konkursy: dwufazowy w klasie P i zwykły w klasie N odbyły się po przerwie, którą wypełnił występ zespołu Capoeira. W zawodach wzięło udział 25 koni. 5 pochodziło z miejscowego Klubu Jeździeckiego Baria, natomiast pozostałe przybyły z głównie z województwa podkarpackiego i lubelskiego, w szczególności z Klubu Jeździeckiego Bonanza fot. Efektowny skok przez przeszkodę. Największy sukces odniósł zawodnik Klubu Jeździeckiego Eqistro Wieżowice Marcin Mundzia, który wygrał dwa konkursy o największym stopniu trudności w klasie T i N. Wśród nagrodzonych jeźdźców znaleźli się również Kalina Herda i Amadeusz Fryga z LKS-u Białka, a także Amazonki z Klubu Jeździeckiego Baria w Żabnie: Aleksandra Wianecka, Justyna Bieńko i Katarzyna Bieńko. Aleksandra Wianecka swoim bardzo dobrym przejazdem na klaczy Draba uzyskała III Licencję Sportową, zawodniczą. Ponadto, po pasjonującej rozgrywce w klasie L zdobyła II miejsce, ulegając jedynie zawodnikowi LKS Białka, Amadeuszowi Frydze, który na francuskim ogierze Nuissan zwyciężył w tym konkursie. Sędzią głównym prowadzącym te zawody był sędzia klasy międzynarodowej prof. Sławomir Pietrzak pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Lublinie. Tor przeszkód ustawiał budowniczy parkurów, dr Krzysztof Bocian. W ocenie w/w osób zawody jeździeckie w Żabnie były pod względem organizacyjnym dobrze przygotowane. Wyrazili Oni też przekonanie, że w przyszłości winne być one w dalszym ciągu rozgrywane, zaś z roku na rok ich ranga będzie wzrastała. Wyrażali także bardzo pozytywne opinie na temat działalności stadniny i klubu jeździeckiego w Żabnie. Zachwycali się również pięknym usytuowaniem Ośrodka Jeździeckiego Baria. Również uczestniczący w zawodach przyjezdni zawodnicy byli zadowoleni z uczestnictwa w tych zawodach. Chwalili dobre podłoże parkuru (hipodromu), na którym rozgrywane były zawody oraz usatysfakcjonowani byli nagrodami, które wygrywali w poszczególnych konkursach. Zawodnicy otrzymali zarówno nagrody pieniężne (I m-ce w klasie N 400 zł), jak i 8

9 rzeczowe w postaci akcesoriów jeździeckich (ogłowia dla koni, sprzęt jeździecki dla jeźdźców i inne), które ufundowane zostały przez Wójta Gminy w Radomyślu nad Sanem Pana Jana Pyrkosza oraz w postaci pięknych albumów, ufundowanych przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Konkurencje z udziałem koni należą do wyjątkowo efektownych i widowiskowych. Przyciągnęły one licznie przybyłych miłośników jeździectwa i hodowców koni z województwa podkarpackiego i lubelskiego, a także organizatorów zawodów z Janowa Lubelskiego, którzy przyjechali do Żabna wraz ze świątecznie przystrojoną bryczką i swoimi udekorowanymi konikami. Podczas otwarcia zawodów tą bryczką Oficjanci zostali wwiezieni na hipodrom, później mogły nią do woli jeździć zarówno mlodsze, jak i starsze oraz najstarsze dzieci. Drugą bryczką powoził Pan Stec z Dąbrowy Rzeczyckiej. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych uczestnikach pikniku. Po zakończeniu zawodów najmłodsi mieli możliwość darmowego przejechania się na kucykach. Kolejka do ekologicznej przejażdżki była niemała, a radość i uśmiechy na dziecięcych buziach wielkie! Ponadto czekały na nich: nadmuchiwana zjeżdzalnia, kolorowa karuzela oraz przejażdżka samochodem terenowym oraz wata cukrowa. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz walk Capoeira. Jest sztuka walki, gra i taniec. Stworzona w XVIII i XIX wieku przez brazylijskich niewolników, stała się dla nich sposobem na manifestowanie odrębności kulturowej. Capoeira spośród innych sztuk walki wyróżnia się dynamizmem i taneczną płynnością. Niewiele jest statycznych pozycji, dużo natomiast zamaszystych kopnięć i podcięć. Stalowowolska grupa pasjonatów jest niedochodową grupą, w której głównym założeniem jest promocja Capoeira i brazylijskiej kultury, w celu wykorzystania jako ważny wehikuł i przykład ludzkiej integracji, jak również indywidualnego rozwoju. Jest to część ich filozofii, by przedstawić tę kulturę wszystkim ludziom, a poprzez tę działalność chcą utrzymać owe korzenie wiecznie żywymi. O godzinie rozpoczął się Turniej Piłkarski, w którym o pierwsze miejsce walczyły cztery drużyny. W pierwszym meczu Żabno pokonało, Pilchów, natomiast w następnym zwycięstwo nad Lipą odnieśli zawodnicy Radomyśla nad Sanem. W walce o trzecie miejsce Lipa pokonała Pilchów, natomiast po zwycięskim boju z Żabnem, Radomyśl nad Sanem zajął najwyższe miejsce na podium. Wszystkie mecze cieszyły się dużą oglądalnością i wszystkim drużynom kibicowali wierni kibice. Atmosfera była miła, gorąca i przyjacielska. W godzinach popołudniowych Państwowa Straż Pożarna ze Stalowej Woli zaprezentowała metody ratownictwa pożarowego. Stary wóz, który stał nieopodal był również bardzo często fotografowanym eksponatem. Następnie nadszedł czas na finał turnieju i wręczenie nagród. Tym razem wręczyli je Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Pater, Prezes LZS Termopol Żabno Pan Mieczysław Krawczyk oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pan Hubert Karwan. Wieczorową porą wystąpił zespół rockowy Kanalia. Kapela ze Stalowej Woli dopiero zdobywa rozgłos, ale ma już swoich licznych fanów, niektórzy z nich tańczyli przy scenie. Całodzienny piknik w Żabnie zakończyła dyskoteka. III Powiatowy Piknik Sportowy Żabno 2006 mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu licznych sponsorów, którzy co roku poza wsparciem finansowym aktywnie uczestniczą zarówno w przygotowaniach jak i w obsłudze imprezy. Są to: Stadnina Koni w Żabnie, Klub jeździecki Baria Żabno, Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, LZS Termopol Żabno, OSP Żabno, Rada Sołecka w Żabnie oraz KGW Żabno. Poza wymienionymi organizacjami i grupami, wiele innych osób pomagało w przygotowaniach i obsłudze Pikniku. Poświęcili Oni wiele swojego prywatnego czasu i nie oszczędzali się w pracy - na nich organizatorzy zawsze mogą liczyć. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali organizatorzy serdecznie dziękują. 9

10 WAKACJE NA WSI NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE O wakacjach każdy uczeń zaczyna marzyć już we wrześniu, a wiosenne miesiące to coraz intensywniejsze oczekiwanie na ten wspaniały, wolny czas. Wielu dorosłych przeżyło właśnie na wakacjach jedne z najszczęśliwszych dni w życiu. fot. Zajęcia na basenie. Upragniony przez wszystkich czas, jakim są wakacje trzeba wykorzystać jak najlepiej. Wiedzą o tym rodzice i dlatego w miarę swoich możliwości planują dzieciom ciekawe i zgodne z ich zainteresowaniami sposoby spędzania czasu wolnego. Z roku na rok jest coraz więcej możliwości spędzenia fascynujących wakacji i niekoniecznie trzeba w tym celu wyjeżdżać "w ciepłe kraje". Dwumiesięczna przerwa w szkolnych obowiązkach wydaje się niezwykle kusząca sama w sobie, jednak już po kilku dniach niewypełnionych zajęciami dzieci zarówno te młodsze, jak i te starsze - zaczynają odczuwać pustkę i nudę. I choć w roku szkolnym ponad 60 dni bez konieczności rannego wstawania czy odrabiania lekcji wydaje się nieomal rajem, to wakacyjna przerwa musi zawierać w sobie zajęcia, które przerwą codzienną monotonię. Dlatego rodzice już na długo przed wakacjami zastanawiają się, w jaki sposób uatrakcyjnić ten czas swoim dzieciom. Wiele zależy od inwencji, wyobraźni, ale też od możliwości finansowych. Zakończyły się już półkolonie organizowane w naszej gminie. W ciągu ostatnich tygodni, najmłodsi mieszkańcy gminy nie mogli narzekać na nudę. Specjalnie z myślą o nich przygotowano spotkania w Chwałowicach w budynku Zespołu Szkół oraz na Woli Rzeczyckiej na placu zabaw przy kościele parafialnym. Środki finansowe na zorganizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży zabezpieczył Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, natomiast chęcią zorganizowania tych spotkań i poświęcenia czasu na tę działalność wykazało się Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Woli Rzeczyckiej oraz grono pedagogiczne z Zespołu Szkół z Rzeczycy Długiej i w Chwałowicach. W Woli Rzeczyckiej półkolonie trwały 3 tygodnie od 10 do 28 lipca br. Opiekunowie grupy dzieci, członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, w sumie ok. 15 osób (codziennie około cztery osoby) starały się jak najlepiej zorganizować czas dla najmłodszych. Prace tę wykonywali Oni nieodpłatnie, często poświęcając na ten cel swój własny prywatny urlop. Było bardzo fajnie. Chodziliśmy na ciekawe wycieczki. Wyjeżdżaliśmy na basen i robiliśmy ogniska - mówili mali uczestnicy półkolonii. Zajęcia dla dzieci organizowane były w godzinach od 15 do 20. Tuż przed 15 na opiekunów codziennie czkała już spora grupka dzieci. W pierwszych dniach w zajęciach uczestniczyło około osób, w następnych już osób dziennie, w tym około 20 do 25 uczniów z Rzeczycy Okrągłej. Wszyscy uczestnicy półkolonii na czas pobytu na wakacyjnych spotkaniach zostali ubezpieczeni od nagłych wypadków. Zakupiono piłki i skakanki. Codziennie dzieci miały także zakupiony jakiś podwieczorek: drożdżówki, lody, ciastka, napoje lub owoce. Półkoloniści grali w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, mieli organizowane biegi patrolowe, gry i zabawy na stadionie, piesze wycieczki po okolicy, konkurs rysunkowy, podchody z harcerzami i ogniska. Ponadto dzieci były dwa razy na całodniowej wycieczce na basenie w Stalowej Woli, odbyły rowerową wycieczkę do lasu, a najaktywniejsi uczestnicy półkolonii, zgodnie a wcześniejszą umową pojechali na wycieczkę do Bałtowa, gdzie między innymi pływali na tratwie. Taka wycieczka dostarcza wielu przeżyć. Flisacy, aby dostarczyć nieco dreszczyku emocji, kołyszą tratwami, wyprzedzają się lub specjalnie gubią wiosła, aby później po nie wracać. Na jednej tratwie płynie akordeonista, który przez całą drogę gra popularne melodie. Wycieczkowicze zwiedzili również Park Jurajski. W Woli Rzeczyckiej od kilku już lat zgrana grupa osób angażuje się w aktywizację życia kulturalnego w tym sołectwie. Najczęściej, chociaż nie zawsze, są to osoby należące do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz ks. Marcin Hejman. Od lat organizują imprezy z okazji dnia 3 maja oraz dożynki gminne. Również w tym roku, w dniu 15 sierpnia odbędzie się tam tegoroczne święto plonów. W Rzeczycy Długiej. Tęczowe wakacje pod takim hasłem przebiegały półkolonie letnie zorganizowane dla dzieci i młodzieży szkolnej w Zespole Szkół w Rzeczycy Długiej. Akcja, którą przeprowadzono w dniach od 24 lipca do 11 10

11 sierpnia 2006 r. (przez okres trzech tygodni), to projekt pożytecznego zagospodarowania wolnego czasu adresowany głównie do uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć się nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w Rzeczycy Długiej. konkurs piosenki wakacyjnej oraz spotkanie z dyrektorem szkoły i podsumowanie akcji. Przekazane środki finansowe na realizację projektu z GKRPA w Radomyślu oraz przez Urząd Gminy w Radomyślu wykorzystano w całości. Oprócz sfinansowania zaplanowanych wyjazdów, zakupiono drobny sprzęt sportowy (piłki, rakietki do tenisa, skakanki i inne) oraz artykuły papiernicze i biurowe. Zakupiony sprzęt sportowy wykorzystany będzie na lekcjach wychowania fizycznego i innych zajęciach rekreacyjnosportowych, a niewykorzystane artykuły papiernicze przekazane zostaną na potrzeby świetlicy szkolnej. Jacek Bochniak fot. Wizyta w kinie. Oni również nadzorowali przebieg zaplanowanych form wypoczynku letniego. W akcji uczestniczyło (średnio) około 30 uczniów dziennie, głównie ze szkoły podstawowej. Uczniowie w ciągu trzytygodniowego turnusu mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach sportoworekreacyjnych i w konkursach plastycznych i innych, które organizowano na boisku szkolnym w godzinach od do W trakcie organizowanych konkursów uczniowie doskonalili nie tylko zdolności plastyczne, ale również swoją wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej i czytelniczej. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak wyjazdowe formy wypoczynku. Czterokrotnie zorganizowano wyjazdy na pływalnię do Sandomierza, które połączono ze zwiedzaniem starego miasta, zorganizowano wyjazd do kina w Stalowej Woli oraz dwukrotnie wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy (Goliszowiec, szkółka leśna). Wycieczki organizowano w godz. od do około godz Na zakończenie zaplanowanych półkolonii, wszyscy uczestnicy akcji spotkali się na wspólnym ognisku. Oprócz poczęstunku kiełbasą odbył się W Chwałowicach przez dwa tygodnie, w godzinach od 9 do 13 dyżurowali nauczyciele, zwykle dwie osoby dziennie, odpowiednio więcej przy wyjazdach. Tutaj zwykle uczestniczyło w zajęciach 20 do 25 osób. Najczęściej organizowano uczestnikom czas poprzez zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe. Dzieci były także na basenie w Stalowej Woli 40 osób, a także na wycieczce w Kazimierzu 50 osób. Dzieje Kazimierza Dolnego sięgają początków państwa polskiego. Ruiny Zamku Królewskiego, kościół farny św. Jan Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła, w rynku kamienice, spichrze, wolnostojąca baszta. Artyści malują nadal w Kazimierzu, a sztuka wyznacza dzisiejszą tożsamość miasta. Miło, że są wśród nas osoby, które bezinteresownie chcą zrobić coś dobrego dla innych. Dzięki pracy tych osób wakacyjny wypoczynek najmłodszych został urozmaicony. Nie oczekują Oni zapłaty, poświęcają swój prywatny czas dla dobra dzieci i młodzieży. Organizatorzy letniego wypoczynku maję nadzieję, że dzieci chętnie będą wracać wspomnieniami do wspólnie spędzonego czasu. Mają również nadzieję, że jeżeli będzie możliwość zorganizowania półkolonii w następnym roku, dzieci chętnie wezmą w nich udział. Na terenie gminy Radomyśl nad Sanem znajduje się dziewięć placów zabaw, z tego trzy w Rzeczycy Długiej, Żabnie oraz Radomyślu przy ul, Mickiewicza - powstały w tym roku. Podstawowym warunkiem stworzenia dobrego placu zabaw jest przemyślana lokalizacja, ogrodzenie wskazujące na wyłączne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i umożliwiające kontrolę opiekunów nad dzieckiem oraz nieprzypadkowe wyposażenie. Konstrukcje sprzętów do zabaw BEZPIECZNE PLACE ZABAW powinny być opracowane, wykonane i zamontowane przez profesjonalistów. Zarówno rodzaj jak i wymiary oraz materiał mają ogromne znaczenie dla stymulowania rozwojowej aktywności fizycznej dzieci. Bezpieczeństwo dzieci na placach leży przede wszystkim w gestii rodziców i opiekunów. Z tego względu zaleca się, aby najmłodsze dzieci korzystały z takiej zabawki zawsze w asyście dorosłego opiekuna. Jednakże, odpowiedzialność za 11

12 stan techniczny urządzeń ponoszą zarządcy poszczególnych terenów, na których funkcjonuję place zabaw. generalny remont. Pozostałe place są bezpieczne, a bezpieczeństwo dzieci jest dla nas wszystkich najważniejsze! fot. Plac zabaw w Radomyślu nad Sanem. W sierpniu 2006 roku po dokonaniu kontroli, place zabaw zostały przekazane przez gminę w użyczenie, w celu prowadzenia działalności na rzecz dzieci i młodzieży. Teraz sołtysi, dyrektorzy szkół oraz odpowiednie stowarzyszenia są odpowiedzialni za właściwy i bezpieczny stan wyposażenia placów zabaw dla dzieci. Do ich obowiązków należy dokonywanie okresowych przeglądów wyposażenia - w okresie letnim nie rzadziej niż raz na kwartał, począwszy od kwietnia każdego roku, a także konserwacja i naprawa urządzeń i akcesoriów, mających na celu likwidację wszelkich usterek, uniemożliwiających ich bezpieczne korzystanie. Nowe Place zabaw zostały wyposażone ponadto w tablice informacyjne właściwego użytkowania tych miejsc. Na terenie naszej gminy tylko jeden z placów zabaw nie jest w tym roku oddany do użytku, ma zostać, bowiem przeprowadzony jego fot. W takie tablice zostały wyposażone wszystkie place w naszej gminie. Prosimy wszystkich o przestrzeganie obowiązującego regulaminu placu zabaw, a rodziców i opiekunów o czuwanie nad bezpieczną zabawą swoich pociech. Natomiast dzieciom życzymy milej zabawy!!! WIZYTA RADNYCH w RADECHOWIE fot. Nasi Radni we Lwowie pod pomnikiem Adama Mickiewicza. W dniach od 12 do 15 sierpnia br, reprezentacja Radnych Gminy Radomyśl nad Sanem na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Markiem Paterem, Wójtem Gminy Panem Janem Pyrkoszem złożyli wizytę w zaprzyjaźnionym Radechowie (na Ukrainie). Z zaproszenia na wyjazd do Radechowa skorzystali także Starosta Stalowowolski Pan Bronisław Tofil i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Andrzej Skrzypek. Wizyta ta - to wynik realizacji inicjatywy Radnych, którzy chcieli pojechać, aby poznać przedstawicieli radechowskich władz i osobiście zaznajomić się ze sposobem gospodarzenia w gminie Radechów (Radni sami pokryli koszt pobytu 12

13 w Radechowie). Taka konfrontacja sprzyja dialogom w temacie sposobu tworzenia prawa, wydatkowania publicznych pieniędzy, sposobu zarządzania miastem i regionem oraz strukturą władzy samorządowej. Dla ukraińskich sąsiadów szczególną wagę mają informacje dotyczące zmian we wszystkich dziedzinach życia po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. Wiele wniosków z owych porównań mogli też wyciągnąć nasi Radni, co z pewnością będzie miało wpływ na podejmowanie decyzji na następnych sesjach. Podczas rozmów poruszono także tematy dotyczące rozwoju współpracy w przyszłości. Władze zarówno jednej, jak i drugiej gminy zamierzają rozszerzyć współpracę o sferę gospodarczą. Między innymi temu służyć ma udział w delegacji Pana Starosty, Powiat, bowiem ma znacznie większy potencjał gospodarczy od jednej Gminy Radomyśl. Poza roboczymi spotkaniami, Gospodarze znaleźli czas na zorganizowanie dla naszych Delegatów wyjazdu do Lwowa, gdzie w szczególności zwiedzili Cmentarz Orląt Lwowskich, Cmentarz Łyczakowski i stare miasto. W Radechowie natomiast poznali muzeum miasta i rejonu radechowskiego i odwiedzili także miejscowe urzędy: Radę Rejonu i Urząd Miejski. Ponadto mieli okazję przyjrzeć się produkcji w tamtejszych przedsiębiorstwach, a mianowicie w mleczarni i nadleśnictwie, które w Radechowie jest swego rodzaju kombinatem. Obok bowiem zarządzania 35 tysięczną powierzchnią lasów Nadleśnictwo zajmuje się także przetwórstwem drewna w tartaku, a także uprawą roli i hodowlą zwierząt gospodarskich. Takie wizyty pozwalają lepiej poznać się i zrozumieć. Dzięki wspólnym rozmowom możemy nawzajem się uczyć i odwzorowywać sprawdzone już pomysły, a w przyszłości być może współpraca zarówno międzygminna, jak i pomiędzy Powiatem Stalowowolskim a Rejonem Radechowskim zaowocuje współpraca gospodarczą. XIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI PIELGRZYMKOWEJ XIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Pielgrzymkowej odbywający się w dniach 22 i 23 czerwca br, został uroczyście I już tradycyjnie otwarty przez: Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem Pana Jana Pyrkosza oraz ks. mgr hm. Józefa Turonia HR Komendanta Szczepu Dnia Myśli Braterskiej. Otwarcia dokonali oni wspólnie z Merem Miasta Radechowa z Ukrainy i kierownikiem Zespołu Aalbachtal Express z Waldbüttelbrunn, z Niemiec. Koncert, podobnie jak i w latach poprzednich prowadził Brat Piotr, który przebywając na Pomorzu, od dwóch lat dojeżdża ok. 700 km. i nadal prowadzi festiwal w Radomyślu. Brat Piotr wrósł już w radomyski Festiwal i trudno jest wyobrazić sobie tę imprezę bez Jego osoby. Spośród czterech zaproszonych zespołów zagranicznych, na Festiwalu wystąpiły dwa: ukraińskie Śpiewanoczki oraz bawarski Express. Na 22 zespoły, które przyjechały z: Tarnobrzega, Chwałowic, Ostrowca Świętokrzyskiego, Gorzyc, Kunowa, Antoniowa, Pniowa, Dębicy, Gościeradowa, Przemyśla, Lipy, Lubaczowa, Stalowej Woli, Zaklikowa, oraz z zagranicy z ukraińskiego Radechowa i niemieckiego Waldbüttelbrunn złożyło sę w sumie 323 uczestników. Ponadto przybyli licznie zaproszeni goście oraz opiekunowie grup. Nad porządkiem, bezpieczeństwem i sprawną obsługą Festiwalu czuwało, pełniąc całodobowe dyżury ok. 120 parafian, którzy pracowali w kuchni, w szkole i w Domu Rekolekcyjnym, gdzie zakwaterowani byli uczestnicy oraz służby mundurowe. fot. Zespół Aalbachtal-Express z Niemiec. Oba zespoły reprezentowały wysoki poziom artystyczny i podobały się zebranej publiczności. Zespół z Węgier najpierw potwierdził swój udział, a następnie tydzień przed terminem wycofał swoje uczestnictwo. Natomiast zespół z Indii, mimo swoich szczerych chęci nie mógł przyjechać do Polski w tym terminie ze względu na problemy w ambasadzie. W sobotni wieczór gwiazdą wieczoru był bawarski zespół - Aalbachtal Express. Orkiestra z jednej z naszych partnerskich gmin z Waldbüttelbrunn, przyjechała do Radomyśla w dość mocno okrojonym składzie. Wystąpiło 18 osób, które dały niesamowity popis gry na 13

14 instrumentach dętych. Dla wielu zebranych widzów było to pierwsze zetknięcie z tego typu muzyką graną na żywo. Koncert podobał się zarówno młodzieży, jak i pozostałym zebranym. Po niedzielnych przesłuchaniach nadszedł czas na ocenę prezentowanych utworów i ich wrażenie ogólne. Jury XIII Festiwalu, w składzie: Mgr Mariusz Ryś przewodniczący, doktorant Instytutu Muzykologii KUL ks. mgr Sylwester Dul przewodnik grupy pielgrzymkowej mgr Małgorzata Chojnacka PSM Stalowa Wola mgr Agnieszka Gawrońska - PSM Tarnobrzeg Marian Zych muzyk, kompozytor tarnobrzeskiego Domu Kultury. dokonało niełatwego wyboru i przedstawiło wyniki swoich prac. Oto lista nagrodzonych: Kategoria dziecięca: 1 miejsce - Kropelki ze Stalowej Woli 2 miejsce Perły Maryi z Lipy 3 miejsce Iskierka z Lipy wyróżnienie Michałki z Ostrowca Świętokrzyskiego Kategoria młodzieżowa: 1 miejsce Genesis z Lubaczowa 2 miejsce O.T.D O Twórzcie Drzwi z Dębicy 3 miejsce Nempe Cantus z Chwałowic wyróżnienie Te Deum z Kunowa Kategoria zagraniczna: 1 miejsce Śpiewanoczki z Ukrainy 2 miejsce Express z Niemiec Nagrody wręczyli: Starosta stalowowolski Pan Bronisław Tofil, przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Szymonik, Wójt Gminy Pan Jan Pyrkosz, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Pater, Mer Miasta Radechowa. To nie dziewczyny są gorące, to Norbi jest gorący! Możemy to z całą pewnością stwierdzić po niedzielnym koncercie! Norbert Dudziuk wśród milionów fanek znany jako Norbi - "mówiący" piosenkarz. Wszyscy pamiętamy oszałamiające powodzenie debiutanckiej piosenki olsztynianina "Kobiety są gorące", czyniącej go gwiazdą lata 1997 roku. Później przyszły kolejne przeboje (m.in. "Samertajm", "Ballada studencka", "Pokręciło się w głowie" czy "Nie zaczepiaj mnie"), którymi ugruntował swoją pozycje na naszym płytkim rynku. Sukces potwierdzony w następnych latach albumami "Samertajm" i "Norbi 2" oraz naręczem nagród (Fryderyk, Play Box, Dance Music) ugruntował pozycję jednego z niewielu rodzimych wykonawców, potrafiących poderwać młodych ludzi do tańca. W roku daje średnio 150 koncertów, jego największym sukcesem jest właśnie wspomniany Fryderyk, otrzymany w 1997 r. Artysta był gwiazdą niedzielnego wieczoru. Po koncercie finałowym Festiwalu i ogłoszeniu wyników na scenie pojawił się Norbi, który rozkołysał niemal wszystkich zebranych w Radomyślu. Krótki koncert gwiazdy wieczoru zakończył finał XIII MFPP. Tegoroczny komentarz ks. Józefa Turonia nie jest już taki ciepły, pełen optymizmu jak wywiad udzielony przez Niego w roku ubiegłym. W rozmowie z niestrudzonym, wieloletnim organizatorem tej imprezy wyczuwa się pewne rozgoryczenie. Jest ono uzasadnione w Jego wypowiedzi: Rzeczywiście XIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Pielgrzymkowej okazał się z liczby pechowy, gdyż w piątek, kiedy przebywałem na wycieczce z ukraińska młodzieżą w Bieszczadach, otrzymałem telefoniczną informację od Pana Posła Dariusza Kłeczko, że niestety Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie udzieli żadnej dotacji na Festiwal. Złożony przeze mnie wniosek do Ministerstwa miał być rozpatrzony do 15 maja br., po tym terminie miałem tylko ustne obietnice, że mogę liczyć nie na wnioskowane 26 tysięcy złotych, ale na około 15 do 20 tysięcy. Dlatego, wierząc w takie obietnice zamówiłem Koncert Gwiazdy Norbi wraz z zespołem oraz zakupiłem cenne nagrody w postaci gitar i sprzętu turystycznego (namioty i śpiwory). Mimo braku środków w 100% zrealizowałem wszystkie punkty programu Festiwalu nie odwołując, ani nie uszczuplając niczego, co mogłoby popsuć atmosferę festiwalu wśród uczestników. W tym roku zauważyłem mniejsze zainteresowanie miejscowej i okolicznej ludności koncertami gwiazd. Ci, którzy uczestniczyli w koncercie niemieckiego zespołu Albachtal Express byli zachwyceni poziomem artystycznym i sposobem bawienia publiczności prze cztery godziny. Trochę więcej publiczności przybyło na niedzielny koncert Norbiego i Jego zespołu, ale taka ilość tez mnie nie satysfakcjonowała. Nie wiem, dlaczego mając okazję bez żadnych biletów uczestniczyć w takich koncertach z każdym tokiem Festiwal wzbudza mniejsze zainteresowanie. Dlatego widząc brak zainteresowania mieszkańców naszej gminy i obojętność Ministerstwa Kultury postanowiłem zawiesić organizację festiwalu na dalsza przyszłość, co nie oznacza, że za kilka lat nie wrócę do organizowania tego typu imprezy. fot. Zespół Śpiewanoczki z Radechowa na Ukrainie. 14

15 Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować wielu osobom, które w znaczny sposób przyczyniły się do organizacji tego Festiwalu: sponsorom, na których mogłem liczyć nie tylko w tym roku, członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Radomyśla i Żabna oraz parafianom pracującym przy obsłudze Festiwalu, a także harcerzom i harcerkom ze szczepu Dnia myśli braterskiej w Radomyślu nad Sanem, którzy pełnili służbę w sekretariacie, kuchni i na stołówce przy roznoszeniu posiłków. Wszyscy Oni poświęcili wiele prywatnego czasu i włożyli niemało pracy pomagając w przygotowaniach lub obsłudze Festiwalu, często kosztem czasu, który mogli spędzić ze swoimi rodzinami. Jeszcze raz wszystkim gorąco dziękuję. powiedział na zakończenie rozmowy ks. Józef Turoń. Festiwal odbył się dzięki ogromowi pracy: uwielbianego przez swoich parafian ks. Józefa Turonia kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem oraz Gminnemu Centrum Kultury przy pomocy finansowej sponsorów A byli nimi: Jego Ekscelencja ks. bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga, *Starostwo Powiatowe, *UG Radomyśl nad Sanem, *Parafia Rzymsko-Katolicka w Radomyślu nad Sanem, *Diecezjalny Dom Rekolekcyjny, *Gminny ZOZ, *BS w Radomyślu nad Sanem, *Spółdzielnia Mleczarska w Stalowej Woli, *Z.Z. Bełzak piekarnia w Turbi i hotel Sezam w Stalowej Woli, *K.Kogut R.Maziarz Piekarnia w Radomyślu, *I.W. Pasztaleniec piekarnia w Chwałowicach, *M.S. Gunia sklepy w Agatówce i Zaleszanach, *B.A. Łabuda Gorzyce, cegielnia w Trześni, *M.K. Łabuda cegielnia Siedleszczany, * Agmar stolarnia w Chwałowicach, * Adam - stolarnia w Chwałowicach, *L.J. Zawół piekarnia Stalowa Wola, *Pizzeria Quattro Stalowa Wola i Tarnobrzeg, *Stalprzem spółka Stalowa Wola, *PHU Pyzara Piekarnia Stalowa Wola i Sklep Groszek Radomyśl, *Drukarnia Marlex Stalowa Wola, *Drukarnia Perfekt druk Stalowa Wola, *Z.H. Koczwara Spółka Stalowa Wola Salon Opla Produkcja Drzwi Aluminiowych. Patronat honorowy: Marszałek Sejmu Marek Jurek, Minister KiDN Kazimierz Michał Ujazdowski, Poseł RP Dariusz Kłeczek Tarnobrzeg. Natomiast patronat medialny objęli: Sandomierski Gość Niedzielny, Nowiny, Super Nowości, Radio Leliwa, TVP 3 oddział Rzeszów. STRAŻ W ANTONIOWIE MA NOWE DZIECKO fot. Próba działka gaśniczego. W środę, 28 czerwca br, objechał drogami Antoniowa, Dąbrówki oraz Pniowa wraz z dumną załogą lśniący i rozświetlony światłami przebudowany samochód pożarniczy jednostki OSP Antoniów. Od siedmiu lat, od czasu zmiany zarządu, podejmowane były wszelkie starania we współpracy z gminnymi władzami - pozyskiwania środków na modernizację samochodu, remont strażnicy i doposażenie sprzętu. Przeprowadzono już gruntowny remont strażnicy, zakupiono nowe mundury, dokupiono nowy sprzęt. Teraz przyszedł czas na wykonanie zabudowy gaśniczej samochodu. Środki na ten cel zabezpieczyli: Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie 60 tysięcy złotych, Powiatowy Fundusz Odnowy Środowiska i Gospodarki Wodnej w Stalowej Woli 20 tysięcy złotych, Gmina Radomyśl nad Sanem 40 tysięcy złotych, OSP Antoniów 13,4 tysiąca złotych. Montaż środków finansowych na ten cel wskazuje, że dobra współpraca i właściwa koordynacja działań może przynieść pożądane efekty. Odbioru i pierwszego oglądu samochodu bojowego w kieleckiej firmie dokonali: Wójt Gminy Pan Jan Pyrkosz, Komendant Gminny ZOSP RP w Radomyślu Jacek Dudek, Radny sołectwa Antoniów Pan Jan Korzybski, Prezes OSP Antoniów Pan Stanisław Jędral, Skarbnik OSP Antoniów Pan Leszek Król oraz kierowca OSP Antoniów Pan Marek Kamiński. Olbrzymia satysfakcja strażaków, jak i zadowolenie mieszkańców znajdują swoje oparcie w tym, że samochód po tak gruntownym remoncie - łącznie z zestawem sygnalizacji świetlnej i akustycznej, oblachowanym nadwoziem, 15

16 wielowarstwowo zabezpieczonym środkami przeciwkorozyjnymi po przebudowie stal się nowoczesnym wozem bojowym. Od kilku lat Gmina Radomyśl nad Sanem zajmuje wysokie, a nierzadko pierwsze miejsce w powiecie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Na terenie naszej gminy notuje się mniejszą ilość zdarzeń, niż w gminach sąsiednich. Jest to zapewne wynikiem pracy wielu grup zawodowych, od oświaty poczynając, a na policji, straży i leśnictwie kończąc. Od kilku lat przeprowadzane są liczne przedsięwzięcia związane z szeroko pojętą ochroną przyrody, a uczniowie uczestniczą w szeregu programach mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży To, że gmina jest bezpieczną jest również wynikiem dbałości gminnych władz o zabezpieczenie odpowiednich środków na ten cel. W latach wcześniejszych z gminnego budżetu został dofinansowany zakup samochodu policyjnego dla posterunku w Radomyślu oraz gaśniczego dla OSP także w Radomyślu oraz udzielone zostało wsparcie finansowe na wykonanie zabudowy gaśniczej wozów bojowych dla jednostek w Chwałowicach i Rzeczycy Długiej. Ponadto planuje się zakupienie lekkiego samochodu gaśniczego przy wsparciu finansowym Gminy oraz Starostwa Powiatowego, a ściślej Powiatowego Funduszu Odnowy Środowiska i Gospodarki Wodnej w Stalowej Woli dla OSP Witkowice. O komentarz poprosiliśmy Wójta Pana Jana Pyrkosza Podczas pierwszych posiedzeń nowego zarządu Gminnego OSP podjęliśmy się określenia długoletnich zadań inwestycyjnych w ochronie przeciwpożarowej w naszej gminie i ich finansowania. Uważam, bowiem, że w wydawaniu środków budżetowych gminy nie może być żadnej przypadkowości. Każda jednostka powinna odpowiednio wcześniej wiedzieć, na co może liczyć w konkretnym roku budżetowym. Osobiście dostrzegam potrzeby dalszego inwestowania w jednostki OSP w Gminie, których działalność była bardzo pożyteczna w ostatnich latach (jak np. podczas zagrożenia powodziowego) i tak też będzie w przyszłości. Ba, nawet ich funkcje z pewnością będą z roku na rok poszerzane. Zasadniczym celem na najbliższe lata powinno być dalsze doposażenie jednostek w samochody pożarnicze, ale już nie bojowe, tylko lekkie. Powinny je posiadać w pierwszej kolejności jednostki OSP w Dąbrówce Pniowskiej, Dąbrowie Rzeczyckiej i Żabnie. Do ratownictwa drogowego powinna być dostosowana działalność OSP Radomyśl, zatem tutaj także konieczny będzie zakup samochodu przystosowanego do tego celu. Jeżeli chodzi o bazę jednostek OSP w pierwszej kolejności wymagana jest adaptacja pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy na garaże dla samochodów OSP Radomyśl (obecnie na etapie opracowania projektu technicznego) oraz remont strażnicy OSP Dąbrowa Rzeczycka polegający w szczególności na wymianie pokrycia dachowego. Te zadania będziemy się starać wykonać w najbliższych latach starając się jednocześnie, tak jak dotychczas o finansowe wsparcie zewnętrzne. RADOMYSKO RADECHOWSKA WSPÓŁPRACA ROZWIJA SIĘ fot. Przedstawiciele Radechowskich władz podczas wizyty w Urzędzie Gminy Każda współpraca międzynarodowa samorządów jest bardzo ważną częścią ich działalności. Aktywność w polityce zewnętrznej jest elementem sprzyjającym pozyskiwaniu partnerów, promowaniu swojego regionu. Natomiast wymiana uczniów i pracowników, stanowi z kolei zachętę do uczenia się języków obcych i podnoszenia wiedzy w zakresie kultury, obyczajów ludzi żyjących w innych częściach Europy. Również Gmina Radomyśl nad Sanem angażuje się w działania mające na celu szeroko rozumianą współpracę międzynarodową. Zdając sobie sprawę ze znaczenia kształcenia w europejskim procesie budowy idei wspólnej Europy obywateli - Władze wykorzystują wszelkie instrumenty w celu promowania wymiany uczniów i pracowników. W dniach od 22 do 26 czerwca 2006 roku po raz trzeci włodarze naszej partnerskiej gminy Radechów - w trakcie trwania niespełna trzyletniej współpracy gościli w naszej gminie. Licząc wyjazdy w ramach wymiany młodzieży oraz wizytę naszych władz na Ukrainie jest to już ósme polsko ukraińskie spotkanie. Tym razem wraz z przedstawicielami administracji przybyła grupa ukraińskiej młodzieży, która wzięła udział w tegorocznym XIII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Pielgrzymkowej. 16

17 Po przyjeździe w czwartkowy wieczór Delegaci z Merem Radechowa na czele zostali przyjęci uroczystą kolacją. Następnego dnia po śniadaniu Goście zwiedzili poszczególne referaty Urzędu Gminy, Ośrodek Zdrowia oraz nowo utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy. Podobnie, jak podczas poprzedniej wizyty, przedstawiciele ukraińskiej administracji najwięcej pytań zadawali pracownikom Referatu Podatków i Opłat oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego. W pracy tych komórek nasi partnerzy dostrzegli najwięcej różnic w stosunku do ich radechowskich odpowiedników. Po rozmowach, podczas objazdu po gminie, Goście spacerowali nad nowińskim jeziorem Dunaj, widzieli, jak wygląda przeprawa promem na tzw. Czekaju Pniowskim, zwiedzili rezerwat Orzecha Wodnego i Gminne Centrum Informacji w Pniowie. Następnie Delegaci zapoznali się z procesami produkcji w piekarni, a także w zakładzie stolarskim w Chwałowicach, gdzie zostali ugoszczeni obiadem. Po obiedzie obejrzeli mundialowy mecz, w którym grała Ukraina. Po spacerze po okolicach Chwałowic nasi goście zostali spędzili wieczór przy ognisku. W sobotę zwiedzili Gminne Centrum Turystyki i Rekreacji w Antoniowie oraz Zespół Szkół w Chwałowicach, gdzie bardzo ciepło i życzliwie zostali przyjęci przez delegację grona pedagogicznego. W godzinach popołudniowych wrócili do Radomyśla, gdzie uczestniczyli we mszy inaugurującej XIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Pielgrzymkowej. Następnie przysłuchiwali się konkursowym przesłuchaniom i zmaganiom uczestników tegorocznego festiwalu. Wieczorem wysłuchali koncert niemieckiego zespołu Aalbachtal Express. Natomiast niedzielę delegaci rozpoczęli od mszy świętej na placu koronacyjnym, a dzień spędzili oglądając festiwal. W poniedziałek nadszedł czas na pożegnanie - i oczywiście nie obyło się bez łez. Dzieci, otrzymały pamiątkowe upominki i moc buziaków. Możliwość wymiany młodzieży pomiędzy różnymi gminami sprzyja również poznaniu przez młodych obywateli naszej gminy innej kultury. Zacieśniają się przyjaźnie, młodzież czuje, jak bardzo istotna jest nauka języka obcego. Każde kolejne spotkanie pozwala dokładniej poznać różnice i podobieństwa pomiędzy obiema partnerskimi gminami. Podczas prowadzonych rozmów można porównywać schematy działania administracji publicznej, a także innych dziedzin życia i przejmować lub proponować rozwiązania prostsze i skuteczniejsze, sprawdzone przez partnera. Cieszy fakt, że udaje się rozwijać tę współpracę na wielu płaszczyznach głównie administracji, oświaty oraz, że partnerstwo gmin nie istnieje tylko na umowie. Obie strony, bowiem dokładają starań w rozwój współpracy i przyjaźni. Na aspekt międzynarodowej współpracy społeczności lokalnych należy moim zdaniem spojrzeć w szerokim, długofalowym wymiarze. Oczywiście każde spotkanie ma swój scenariusz, który przewiduje doraźne działania obu stron i dopiero one kształtują perspektywy współdziałania na przyszłość. Bo właśnie przyszłość jest tu najistotniejsza i pomimo trudnej historii obu narodów, pomimo wielu przemilczanych dotychczas zdarzeń w przeszłości nadchodzi czas, aby budować na każdym poziomie mosty zrozumienia i pojednania, choć bez zapominania trudnej, sąsiedzkiej przeszłości. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby ostatecznie w tym procesie uczestniczyli młodzi ludzie, a władze obu społeczności lokalnych im to umożliwiły. Młodzi, bowiem najłatwiej przyswoją sobie te pozytywne aspekty współpracy oparte na zawiązujących się skutecznie przyjaźniach, które potrafią przetrwać najbardziej burzliwy czas. Chciałoby się rzec: uczestnicząc nawet w małej części w polityce międzynarodowej uniezależnijmy się od niej, aby nie stała się ona dla nas anonimowa. Tę anonimowość można właśnie wykluczyć poznając się wzajemnie, poznając konkretnych ludzi! skomentował Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem Pan Jan Pyrkosz. GOŚCILIŚMY SAMORZĄDOWCÓW Z WALDBÜTTELBRUNN W dniach od 15 do 18 czerwca 2006 roku gościliśmy przedstawicieli samorządu z naszej partnerskiej gminy z Bawarii z Waldbüttelbrunn. Nie było to pierwsze spotkanie pomiędzy Panem Alfredem Endresem a Panem Janem Pyrkoszem - Wójtami obu zaprzyjaźnionych gmin. Od czasu podpisania - w roku 2002 umowy - dotyczącej współpracy pomiędzy obydwoma samorządami, odbyły się już spotkania na terenie obu gmin na płaszczyźnie wymiany doświadczeń pracowników samorządów, oświaty, strażaków oraz wzajemne wizyty młodzieży. To spotkanie miało na celu ożywienie i zacieśnienie kontaktów pomiędzy partnerami. Na to spotkanie przyjechali do nas: Burmistrz Gminy Waldbüttelbrunn Pan Alfred Endres, zastępca Burmistrza Roderich Lipski oraz Radni: Brigitte 17

18 Dürr, Rita Heeg, Ingrid Metz, Georg Adelmann i Axel Hierl. W czwartek wieczorem przedstawiciele gminnych władz w osobie: Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Patera, Wójta Gminy Pana Jana Pyrkosza, Sekretarz Gminy Pani Małgorzaty Nowak, Radnego Pana Jana Korzybskiego oraz Ks. proboszcza Józefa Turonia przywitali przybyłych Delegatów, z którymi przy uroczystej kolacji mogli porozmawiać na temat tego, jakie zmiany zaszły w partnerskich gminach od czasu ostatniego spotkania. Następnego dnia Goście wzięli udział w piątkowej XXXII sesji Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem, podczas której obserwowali pracę Radnych, Wójta Gminy oraz pracowników administracji przy tworzeniu prawa lokalnego. Przebieg sesji był dla gości zrozumiały dzięki pracy, towarzyszących delegatom podczas ich całego pobytu w naszej gminie tłumaczy: Pani Heidi Krawczyk oraz Jej syna Tomasza. Rada Gminy uhonorowała Pana Alfreda Endresa wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Gminy Radomyśl nad Sanem. Goście przygotowali dla uczestników sesji, a także mieszkańców Radomyśla miłą niespodziankę. Podarowali nam drzewko przywiezione z partnerskiej gminy, które wspólnymi siłami zostało posadzone w parku przed budynkiem Urzędu Gminy. Mamy nadzieję, że przyjaźń pomiędzy naszą i bawarską gminą będzie rosnąć razem z nim. fot. Uhonorowanie przez Radę Gminy Pana Alfreda Endresa wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Gminy Radomyśl nad Sanem Pan Alfred Endres od 4 lat aktywnie realizuje zapisy umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Radomyśl nad Sanem a Gminą Waldbüttelbrunn (Niemcy). Dokłada wszelkich starań, aby zacieśnić kontakty pomiędzy lokalnymi społecznościami obu gmin oraz upowszechnić obopólną wiedzę o historii, tradycjach i kulturze. Dba o wymianę doświadczeń z zakresu zarządzania administracją, działalności samorządu i rozwiązywania problemów szkolnictwa, a także pomiędzy strażakami z obu partnerskich gmin. Zorganizował także pobyt naszej młodzieży w Gminie Waldbüttelbrunn. Dzięki Jego ogromnemu osobistemu zaangażowaniu młodzież miała okazję zobaczenia jak żyją i pracują jej mieszkańcy, jak również możliwość zwiedzenia wielu pięknych miejsc, kościołów i uczestniczenia w pielgrzymce do Sanktuarium, a także w Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii, gdzie spotkała się z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. fot. Moment wsadzenia pamiątkowego drzewka przyjaźni (od lewej Alfred Endres Burmistrz Gminy Waldbüttelbrunn, Marek Pater Przewodniczący Rady Gminy, Jan Pyrkosz Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem). Następnie Goście oraz wszyscy zebrani na sesji radni oraz sołtysi zostali zaproszeni na mszę do radomyskiego kościoła, którą w intencji dalszej pomyślnej współpracy odprawił ks. Wikary Grzegorz Kasprzycki. Piątkowy wieczór Goście spędzili na terenie, gdzie swoje obozowisko rozbili rycerze, którzy przybyli na obchody jubileuszu lecia Radomyśla nad Sanem. Obejrzeli pokazy, zwyczaje i obrzędy średniowieczne (m.in. ceremonię zaślubin, walki na płonącą broń i potyczki wojów) oraz występ grupy tanecznej oraz wokalnej "Biały Wilk". Drużyna Wikińsko-Słowiańska Biały Wilk istnieje od czerwca 2003 roku. Aktualnie liczy ponad dwudziestu członków. Grupa specjalizuje się w odtwarzaniu walk i rzemiosła z okresu wczesnego średniowiecza. Za sobą mamy wiele pokazów oraz walk przy okazji różnych imprez plenerowych, oraz ogólnopolskich zjazdów drużyn. Są również zwycięzcami wielu turniejów. Brali udział m.in. w corocznej imprezie wczesnośredniowiecznej w Ogrodzieńcu, Festiwalu Wikingów i Słowian na Wolinie, oraz w turnieju w niemieckim Hitzaker. 18

19 Poza radomską grupą wystąpili: Wikingowie Nordlige Svera Hird, Drużyna wojów Doliny Dramy Swarzyca, Wisłoczanie, Ulfbjornfelag, Drużyna Wojów Słowiańskich "SLAVIA", Bractwo Grodów Czerwieńskich, Czerwony Wilk, Drużyna Słowian "Golęszyce", Klub Historyczny HIRD, Winland, Solgard, Arkana, Drużyna wikingów "Nordavind", Drużyna Wojów Nadwieprzańskich "Czarny Odyniec", Banici Wschodniego Pogranicza, Drużyna Kniazia Włodzimierza Światosławicza, Krakowska Drużyna Zaciężna, Ulf Ragnarsson Hird, Wisłoczanie z Warszawy, Podkarpacka Drużyna Rycerska "Nieczuja". Zaprezentowali oni: mecz piłki szkockiej, pokaz szyków bojowych, turniej łuczniczy i walki na miecze, prezentację uzbrojenia, inscenizację scenki historycznej oraz pojedynki w kręgach honoru i zdrady. Sobota, po wcześniejszych dniach pełnych rozmów na temat administracji została przeznaczona na wyjazd do Krakowa.. Chcieliśmy pokazać piękno Krakowa, zarówno tego najbardziej oczywistego, z którym spotyka się każdy turysta podążający z Rynku na Wawel, jak i tego ukrytego - dostępnego tylko dla naprawdę wytrwałych poszukiwaczy. Goście zwiedzili Wawel oraz sukiennice. Osiem godzin spędzonych w Krakowie to zdecydowanie za mało, aby obejrzeć miasto jednakże wystarczające, aby zapragnąć tutaj powrócić. Przyjaciele z Waldbüttelbrunn byli zachwyceni krakowskimi zabytkami, polubili atmosferę miasta i jak mówili chcieliby tutaj wrócić w przyszłości i dokładniej zwiedzić Kraków. ABSOLUTORIUM UDZIELONE JEDNOGŁOŚNIE Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 przedłożonego przez Wójta Gminy Pana Jana Pyrkosza oraz po dokonaniu analizy wszystkich jego pozycji - Komisja Rewizyjna Rady Gminy Radomyśl nad Sanem nie stwierdzając naruszeń prawnych - pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok Następnie Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta sprawozdania jak i analizie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radomyśl nad Sanem pozytywnie zaopiniował wykonanie budżetu za rok 2005, stwierdzając, że wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy wypracowany na podstawie pozytywnej oceny wykonania budżetu za 2005 rok sporządzony został we właściwym trybie, po przeprowadzeniu analizy właściwych dokumentów źródłowych i jest poprawny pod względem formalnym. Pozytywne opinie i wnioski oraz jednogłośne głosowanie jest odzwierciedleniem rzetelnie wykonanej całorocznej pracy naszych gminnych władz samorządowych. Podczas kwietniowej Sesji Rady Gminy spośród dwunastu obecnych na sali obrad Radnych, dwunastu Radnych głosowało za udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium po raz kolejny jednogłośnie! Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, został zrealizowany po stronie dochodów w ponad 76%, w tym dochody własne zostały zrealizowane w 100%. Wydatki zostały zrealizowane w 70% w stosunku do zaplanowanych. Spośród ogółu wydatków zaplanowano 43% wydać na inwestycje, jednakże faktycznie wydano blisko 35% na ten cel. Na niższy poziom realizacji dochodów i wydatków w stosunku do planowanych duże znaczenie wywarła planowana dotacja celowa w zakresie Gospodarka odpadami, gdzie na planowaną kwotę zł. pozyskano wpływy w kwocie zł., co stanowi zaledwie 4,7% planu. Skutkiem tego stanu rzeczy jest odstąpienie obecnie Przez Powiat od realizacji budowy SSO w Radomyślu w ramach międzygminnego porozumienia w tej sprawie. Jednakże inwestycje były prowadzone na wielu płaszczyznach. Przeprowadzono m.in. remonty dróg w jedenastu sołectwach na terenie gminy. Rozpoczęto budowę Gminnego Centrum Turystyki i Rekreacji w Antoniowie, utworzony został Środowiskowy Dom Samopomocy a także doczekał się remontu budynek Urzędu Gminy oraz jego obejście. Więcej na temat inwestycji na terenie naszej gminy przeprowadzonych w 2005 roku można przeczytać w artykule: Inwestycyjne obrachunki na nowy rok. Należy również wziąć pod uwagę, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2005 rok wyniosły 5,5% zrealizowanych ogółem dochodów. Po dogłębnej analizie wielu dokumentów Komisja Rewizyjna nie miała wątpliwości, że Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. 19

20 Stan zobowiązań gminy na koniec roku wynosi zł., w tym zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł., co stanowi 12,3% planu ogółu dochodu w 2005 roku. Należy jednakże uwzględnić fakt, że górny limit zadłużenia, określony ustawą o finansach publicznych może wynosić do 60% rocznego dochodu Gminy. Zatem Gmina znajduje się nadal w dobrej kondycji finansowej o wysokiej zdolności kredytowej umożliwiającej przede wszystkim ubieganie się o środki pochodzące z dotacji w ramach unijnych funduszy. BRZÓZA OSADA, KTOREJ JUŻ NIE MA. jeszcze przekazać następnym pokoleniom historię naszej okolicy. Głównymi osobami, które to pamiętają, a mieszkały w ostatnim czasie na Brzózie są: Pan Wacław Agrest jak i Jego małżonka Ewelina i brat Tadeusz Adamczyk. To Właśnie Pan Wacław Agrest poświecił mi dużo czasu przekazując historię Brzózy z okresu międzywojennego i II wojny światowej. Dzięki Niemu wiemy jak wyglądał plan osady Nowa Brzóza, układ oddziałów lasu, a także poznaliśmy wiele innych, ciekawych informacji. fot. Pan Zygmunt Janoszek prezentuje pamiątkowy kamień. Brzóza osada trzech parafii pod takim tytułem odbyła się w dniach od 1 do 3 lipca 2006 roku wystawa w budynku Urzędu Gminy, zorganizowana przez Pana Zygmunta Janoszka z okazji lecia istnienia Radomyśla nad Sanem. Pan Zygmunt to nie tylko mieszkaniec Radomyśla nad Sanem, ale także pasjonat lokalnej historii i kolekcjoner wszelkich pamiątek, a od dwóch lat w szczególności tych dotyczących nieistniejącej już osady Brzóza. W księdze gości swoją obecność na wystawie upamiętnili m.in.: Ks. Józef Turoń, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Pater, Wójt Gminy Pan Jan Pyrkosz, Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Nowak, Pan Stanisław Myszka, Pan Adam Pankowski, Kierownictwo i Pracownicy Nadleśnictwa Gościeradów, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, Radni, mieszkańcy Radomyśla i okolic, a także petenci i pracownicy Urzędu Gminy. Przypadek odpowiedział Pan Zygmunt Janoszek najczęściej to przypadek wywiera największy wpływ na nasze życie. Tak było i z moją kolekcją. Czytałem książkę Pana Stanisława Myszki i Adama Pankowskiego pt. Gmina Radomyśl, spośród wielu rozdziałów, z największym zainteresowaniem przeczytałem Osady, których już nie ma. Jedną z opisanych tam osad jest właśnie Brzóza jak przez mgłę, ale pamiętam jeszcze dwa domostwa. Pomyślałem: żyją jeszcze ludzie, pamiętają, być może da się fot. Na wystawę przybyli także leśnicy. Każda wystawa, to możliwość rozmowy z okolicznymi mieszkańcami, podczas których poznaję nowe fakty, czasami w ten sposób można dotrzeć do kolejnego eksponatu. Za najbardziej wartościowe eksponaty Pan Zygmunt uważa: Kontrakt przedślubny z 1891 roku oraz tablicę graniczną Królestwa Polskiego z czasów zaborów. Ponadto można było zobaczyć mapy: Austro Węgier, mapę z wyposażenia 1 pułku artylerii Legionów Polskich z roku 1914, mapę Sandomierza i okolic, opracowaną w 1952 roku, a drukowaną w 1955 roku, a także XIX wieczny fragment krzyża pochodzący z osady Brzóza, plan sytuacyjny z czasu ostatnich lat istnienia osady Brzóza, replikę tablicy informacyjnej, identyfikator gajowego, torbę służbową (raportówkę) z pasem, pieczątkę zarządu leśnego Maj. Brzóza, opaskę gajowego, 20

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Sprawozdanie z działalności w 2015 roku 11 stycznia 2015 23. Finał WOŚP Nasza jednostka wzięła udział w Gminnym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I M Ł O D Z IEŻ U K R A IŃSK I A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I W dniach 19 22 października 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

W DNIU OJCA MUNDUROWI RYWALIZOWALI W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

W DNIU OJCA MUNDUROWI RYWALIZOWALI W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/144941,w-dniu-ojca-mundurowi-rywalizowali-w-turnieju-pilki-noznej.html Wygenerowano: Poniedziałek, 7 sierpnia 2017, 17:08 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE FESTYNU Z OKAZJI GDAŃSKICH DNI SĄSIADÓW 2017 ORAZ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO ZORGANIZOWANEGO PRZEZ KLUB OKO

PODSUMOWANIE FESTYNU Z OKAZJI GDAŃSKICH DNI SĄSIADÓW 2017 ORAZ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO ZORGANIZOWANEGO PRZEZ KLUB OKO Gdańsk, 29.06.2017 Dariusz Lulewicz Kierownik Klub Osiedlowego OKO Ul. Grunwaldzka 611 80-337 Gdańsk PODSUMOWANIE FESTYNU Z OKAZJI GDAŃSKICH DNI SĄSIADÓW 2017 ORAZ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO ZORGANIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski W dniu 17 kwietnia 2013 r. na boiskach ZPEW odbył się XI Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/aktualnosci/19616,krysztalowe-misie-rozdane-final-i-dzieciecego-f estiwalu-piosenki-w-mundurze-prze.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Od 2003 roku w Jadachach działa Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy

Od 2003 roku w Jadachach działa Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy Witamy w Jadachach Jadachy to niewielka wieś należąca do gminy Nowa Dęba w województwie podkarpackim. Działa tutaj Zespół Szkół, Ludowy Zespół Sportowy i Ochotnicza Straż Pożarna. Słynie z pięknych o każdej

Bardziej szczegółowo

W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się piłkarski festyn rodzinny EURO 2012 zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono

W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się piłkarski festyn rodzinny EURO 2012 zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się piłkarski festyn rodzinny EURO 2012 zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono pedagogiczne szkoły. Festyn trwał od godz. 9.00 do 14.00

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/XVIII/2008 Rady Gminy Rogów za dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Dożynki w Wieży. Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33

Dożynki w Wieży. Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33 Dożynki w Wieży Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33 Mszą świętą w Kościele Parafialnym Św. Jadwigi rozpoczęły się dzisiejsze (13 września) uroczystości dożynkowe w Gryfowie Śląskim. Po mszy, podczas której

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WAKACJE W MIEŚCIE 2015

WAKACJE W MIEŚCIE 2015 WAKACJE W MIEŚCIE 2015 Oferta wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Gniewkowo przygotowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Po raz 18. wręczono w Warszawie samorządowe Oskary, czyli nagrody im. Grzegorza Palki, nadawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - Ferie w Myślenicach czwartek, 09 lutego :39

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - Ferie w Myślenicach czwartek, 09 lutego :39 W Myślenicach podczas ferii zimowych nie ma mowy o nudzie. Przy udziale finansowym Miasta i Gminy Myślenice stowarzyszenia i kluby sportowe przygotowały niezwykle ciekawą i atrakcyjną ofertę zarówno dla

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania Marijampoles na Litwie

Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania Marijampoles na Litwie Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania Marijampoles na Litwie W dniach 6 7 października 2012 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Marijampola na Litwie

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Festyn Żegnaj lato na rok organizowany jest przez Gimnazjum nr 12 im. Stanisława Lema w Szczecinie od 2010 r. Ma charakter rodzinnej imprezy

Festyn Żegnaj lato na rok organizowany jest przez Gimnazjum nr 12 im. Stanisława Lema w Szczecinie od 2010 r. Ma charakter rodzinnej imprezy Festyn Żegnaj lato na rok organizowany jest przez Gimnazjum nr 12 im. Stanisława Lema w Szczecinie od 2010 r. Ma charakter rodzinnej imprezy integracyjnej. Przyświeca mu idea działania na rzecz lokalnej

Bardziej szczegółowo

E-KRONIKA listopad 2011

E-KRONIKA listopad 2011 E-KRONIKA listopad 2011 9 listopada 2011 roku chór szkolny wraz z nauczycielami oraz kolegami z Gimnazjum z Żórawiny wyjechał na Ukrainę. W czwartek dotarliśmy do Łopatynia ok. godz. 12:00. Zostaliśmy

Bardziej szczegółowo

2010 rok. zobacz więcej zdjęć

2010 rok. zobacz więcej zdjęć 2010 rok 16-17 stycznia - VI Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o puchar prof. M. Wieczystego w Krakowie; para Mateusz Popielarz i Aleksandra Osiecka w kategorii IV zajęła V miejsce; 27-28 lutego - IX

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 3 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W RADOMSKU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 3 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W RADOMSKU REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 3 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W RADOMSKU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 67 poz. 329 z 1996r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Wydarzania rok część 3

Wydarzania rok część 3 Wydarzania rok 2009 część 3 Spis Treści Festyn rodzinny... 3 Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. Helmuta Golletz... 24 Festyn rodzinny 13 czerwca Rada Sołecka, DFK Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Odnowa

Bardziej szczegółowo

Festiwal Smaku w Chlebowie

Festiwal Smaku w Chlebowie .pl https://www..pl Festiwal Smaku w Chlebowie Autor: Małgorzata Chojnicka Data: 14 maja 2017 Koła Gospodyń Wiejskich już od ładnych paru lat przeżywają swój renesans. W tej chwili nikomu nie przyjdzie

Bardziej szczegółowo

Patronat nad uroczystością objął Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

Patronat nad uroczystością objął Starosta Tarnowski Roman Łucarz. TARNOWSKI DZIEŃ GEODETY INTEGRACJA POŻEGNANIE LATA 2016 Tarnowscy geodeci z Tarnowskiego Koła Stowarzyszenia Geodetów Polskich 30 września 2016 r. pożegnali lato na wspólnej zabawie w niepowtarzalnej scenerii

Bardziej szczegółowo

Szkolny Dzień Promocji Zdrowia

Szkolny Dzień Promocji Zdrowia Szkolny Dzień Promocji Zdrowia Dn.31.05.2011 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 obchodzony był Szkolny Dzień Promocji Zdrowia, będący podsumowaniem całorocznych działań. Tego dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU PRODUCENTÓW ROLNYCH 2014

REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU PRODUCENTÓW ROLNYCH 2014 REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU PRODUCENTÓW ROLNYCH 2014 I. Organizatorem Konkursu Producentów Rolnych są: Starosta Zwoleński, Burmistrz Zwolenia, Wójtowie gmin: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów,

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

Wolność kocham i rozumiem 89x BIS

Wolność kocham i rozumiem 89x BIS Wolność kocham i rozumiem 89x BIS Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy we współpracy ze Szkołą Podstawową i Publicznym Gimnazjum w Dąbrowicy w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES OD DO r.

ZA OKRES OD DO r. ZA OKRES OD 26.05 DO 28.06.2012 r. 1 26 maja Udział w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta w Słupie 2 3 29 maja Podpisanie umowy z wykonawcą Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

18 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu.

18 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2010-01-11 20:01:19 18 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu. 10 grudnia na siewierskim rynku zagrała po

Bardziej szczegółowo

PIKNIKI RODZINNE Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce

PIKNIKI RODZINNE Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce Pragniemy w ramach projektu Szkoła dobrych praktyk przedstawić inicjatywę z zakresu - Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, która

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 3 września 2012 roku w naszej szkole rozpoczął się nowy rok szkolny. Pan dyrektor Zbigniew Turkowski uroczyście przywitał wszystkich uczniów. Pan dyrektor powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. 2. Termin 01.06.2011r. (środa).

1. Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. 2. Termin 01.06.2011r. (środa). I Cele organizacji Dnia Dziecka Dnia Sportu: 1. Promowanie rywalizacji sportowej opartej na ustalonych regułach. 2. Promowanie aktywności fizycznej. 3. Rozwijanie indywidualnych możliwości, upodobań oraz

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145240,spokojnie-i-bezpiecznie-podczas-mistrzostw-europy-uefa-euro-u21-polska-20 17-Atmo.html Wygenerowano: Sobota, 8 lipca 2017, 10:46 SPOKOJNIE

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Ponad 40 000 gimnazjalistów weźmie udział w 18. edycji Coca- Cola Cup. Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się 3907 drużyn. Zwycięzcy ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Nagoszewka Druga 89, 07-300 Ostrów Mazowiecka www.pspnagoszewka.szkolnastrona.pl, pspnagoszewka@onet.poczta.pl Do Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

V MISTRZOSTWA POLSKI PRACOWNIKÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH W BADMINTONIE

V MISTRZOSTWA POLSKI PRACOWNIKÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH W BADMINTONIE IPA POLSKA Źródło: http://www.ipapolska.pl/ipa/aktualnosci/1448,v-mistrzostwa-polski-pracownikow-sluzb-mundurowych-w-badmintonie.html Wygenerowano: Sobota, 29 lipca 2017, 22:16 V MISTRZOSTWA POLSKI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r.

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.. Witam uczestników PWR BRD Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Informacja o działaniach podejmowanych

Bardziej szczegółowo

stowarzyszenie.podciernie@poczta.neostrada.pl

stowarzyszenie.podciernie@poczta.neostrada.pl Podciernie, 7 sierpnia 2012r. Szanowni Państwo, I Mazowiecki Turniej Piłkarski Cegłów 2012 to impreza dla 12 amatorskich drużyn piłkarskich (uczestnicy od 15 lat i dorośli) z terenu województwa mazowieckiego.

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wakacje w mieście - wesoło, aktywnie i bezpiecznie Termin realizacji: I turnus 27. 06. 08. 07. 2016 r. II turnus 11. 07. 22. 07.

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki

II Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki II Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki Szkolenie Młodzieżowych Liderów Turystyki Kielce - Bocheniec k/małogoszcza 10 13 czerwca 2010 roku Organizatorem szkolenia jest Rada Programowa do

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO POWIATÓW. Współpraca polsko-niemiecka między powiatami wrzesińskim a Wolfenbüttel

PARTNERSTWO POWIATÓW. Współpraca polsko-niemiecka między powiatami wrzesińskim a Wolfenbüttel PARTNERSTWO POWIATÓW Współpraca polsko-niemiecka między powiatami wrzesińskim a Wolfenbüttel POCZĄTKI WSPÓŁPRACY Współpraca trwa oficjalnie od 2001 roku, kiedy podpisano umowę o partnerstwie między powiatami

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice

Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice Regulamin Gminnego Rajdu Rowerowego Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice I. Organizatorzy: Gmina Strzyżewice II. Współorganizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach III.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie Leśne Podchody Pełne Przygody www.soswtanowo.pl e-mail: soswtan@wp.pl Nasz Ośrodek Nasz Ośrodek jest położony na skraju Puszczy

Bardziej szczegółowo