ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA"

Transkrypt

1 ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA Praca napisana przez Emanuela Weremiejewicza Praca jest wypełnieniem wymagań kursu PT 510 Przewodzenie i zarządzanie Warszawa, Polska

2 Zasada 1. Chrześcijański przywódca powinien być powołany na swoje stanowisko przez Jezusa, powinien też pamiętać, że przede wszystkim służy Bogu 2 Wersety 1 Tm 1, Tm 1, P 1,2 2. Chrześcijański przywódca powinien nauczać tylko tak, jak mówi Biblia 1 Tm 1,3 1 Tm 4, Tm 5,21 1 Tm 6,3-5 1 Tm 6,20 2 Tm 1,13 2 Tm 3,10 Tt 1,9 Tt 2,1 1 P 4,11 3. Chrześcijański przywódca powinien zajmować się tylko tym, co służy dziełu zbawienia Bożego, ignorując rzeczy niepotrzebne 1 Tm 1,4.6 1 Tm 4,7 Tt 1, Wszystko, co robi chrześcijański przywódca, powinien robić z miłości 1 Tm 1,5 5. Jeśli chrześcijański przywódca chce nauczać na podstawie Biblii, najpierw sam powinien ją dobrze poznać 6. Chrześcijański przywódca nie może wykorzystywać Biblii do złych celów (patrz pkt 3) 7. Chrześcijański przywódca powinien dziękować Bogu za to, że może Mu służyć 8. Chrześcijański przywódca nie może popadać w pychę lub w dumę z powodu pełnionej funkcji, ale powinien pamiętać, że jest grzesznikiem tak jak każdy inny 1 Tm 1,6 3 Tm 3, Tm 1,8 1 Tm 1,12 1 Tm 1,15 9. Poprzez swoją służbę chrześcijański przywódca powinien oddawać cześć 1 Tm 1,17 Bogu 10. Chrześcijański przywódca nie może być osobą, która nie ma wiary 1 Tm 1,19 2 Tm 2, Osoba, która odrzuciła Boga, powinna stracić stanowisko chrześcijańskiego przywódcy (patrz pkt 10) 1 Tm 1,20 1 Tm 4, Chrześcijański przywódca powinien modlić się o wszystkich ludzi, którym 1 Tm 2,1-2 służy, a także za swoich przełożonych i władze świeckie 13. Chrześcijański przywódca powinien pomagać innym poznać prawdę 1 Tm 2,4 14. Chrześcijański przywódca nie może uważać się za kogoś ważniejszego niż jest naprawdę, nie może uznawać ani zmuszać ludzi do tego, żeby uważali, że bez niego nie będą mogli przyjść do Boga 1 Tm 2,5 15. Chrześcijański przywódca powinien poświęcać się dla ludzi, którym służy 1 Tm 2,6 16. Pole działania chrześcijańskiego przywódcy nie powinno się ograniczać do ludzi w zgromadzeniu, w którym służy, ale powinien też głosić ewangelię ludziom, którzy nie znają Boga 1 Tm 2,7 1 Tm 3, Chrześcijański przywódca powinien być człowiekiem, któremu nie można nic zarzucić 1 Tm 3,2 1 Tm 5,22 Tt 1, Chrześcijański przywódca, jeśli nie decyduje się na bezżeństwo, powinien mieć tylko jedną żonę (nie może wpadać w grzech cudzołóstwa) 1 Tm 3,2.12 Tt 1,6 19. Chrześcijański przywódca powinien trzeźwo myśleć (nie powinien poddawać się emocjom, nie powinien podejmować decyzji w pośpiechu) 1 Tm 3,2 Tt 1,8 1 P 4,7 1 P 5,5 20. Chrześcijański przywódca nie może popadać w skrajności 1 Tm 3,2

3 21. Chrześcijański przywódca powinien być przyzwoitym człowiekiem 1 Tm 3,2 22. Chrześcijański przywódca powinien mieć dom otwarty na innych 1 Tm 3,2 Tt 1,8 1 P 4,9 23. Chrześcijański przywódca powinien umieć nauczać (patrz też pkt. 2, 5 i 6) 1 Tm 3,2 2 Tm 2, Chrześcijański przywódca nie może nadużywać alkoholu 1 Tm 3,3.8 Tt 1,7 1 P 4,3 25. Chrześcijański przywódca nie może łatwo wpadać gniew, nie powinien być skłonny do wszczynania sporów 26. Chrześcijański przywódca nie powinien być chciwy, powinien się zadowalać tym, co ma, nie powinien wykorzystywać swojej funkcji dla zdobywania korzyści materialnych 27. Jeśli ktoś ma problemy w zarządzaniu własną rodziną, nie powinien być przywódcą w Kościele 28. Chrześcijańskim przywódcą powinna być tylko osoba, która ma już doświadczenie w wierze 29. Chrześcijański przywódca powinien mieć dobrą opinię wśród osób spoza Kościoła 3 1 Tm 3,3 1 Tm 6,4-5 Tt 1,7 Tt 3,2.9 1 Tm 3,3.8 Tt 1,7 1 P 5,2 1 Tm 3, Tt 1,6 1 Tm 3,6 1 Tm 3,7 30. Chrześcijański przywódca powinien być uczciwy 1 Tm 3,8 31. Chrześcijańskim przywódcą nie może być osoba dwulicowa 1 Tm 3,8 32. Chrześcijański przywódca powinien na początku piastować swoje stanowisko 1 Tm 3,10 na próbę 33. Chrześcijańskim przywódcą nie może być osoba, która nie wie jak przewodzić 1 Tm 3, Wartość chrześcijańskiego przywódcy poznaje się po tym, czy jego nauka i 1 Tm 4,6 działania są zgodne z prawdziwą wiarą i nauką Pisma 35. Działalność chrześcijańskiego przywódcy powinna mieć solidne podstawy 1 Tm 4,6 36. Chrześcijański przywódca powinien nieustannie wzrastać w wierze, nie 1 Tm 4,7 powinien uznawać, że wie już wszystko, albo, że nie może już być bliżej Boga 37. Chrześcijański przywódca powinien się skupiać na rzeczach duchowych, a nie cielesnych czy materialnych (patrz też pkt 3) oraz powinien zachęcać do tego innych 38. Motywacją do działania chrześcijańskiego przywódcy powinna być nadzieja złożona w Bogu 1 Tm 4,8 1 Tm 6, Tm 6, Tm 2,4 2 Tm 2,22 Tt 2,12 Tt 3, P 1,14 1 P 2,11 1 P 4,2-3 1 Tm 4,10 1 Tm 6,12 1 Tm 1,12 1 P 1, Nie tylko starsze osoby mogą być chrześcijańskimi przywódcami 1 Tm 4, Chrześcijański przywódca powinien być wzorem dla innych 1 Tm 4,12 1 P 5,3 41. Chrześcijański przywódca powinien pilnować, żeby Kościół nie zaniedbał żadnego ze swoich obowiązków 42. Jeśli ktoś został powołany na stanowisko chrześcijańskiego przywódcy, nie powinien marnować tego powołania, powinien rzetelnie wykonywać swoją pracę 1 Tm 4,13 1 Tm 4,14 1 Tm 6,20 2 Tm 1,13-14

4 43. Życie chrześcijańskiego przywódcy powinno być otwarte i przejrzyste, powinien być też świadectwem dla innych (tak dla osób z Kościoła jak i spoza niego) 44. Chrześcijański przywódca służąc innym i prowadząc innych do Boga, nie powinien zaniedbywać swojej relacji z Nim i swojego wzrost duchowego (patrz też pkt 36) 45. Chrześcijański przywódca powinien zachowywać szacunek w kontaktach z innymi 46. Chrześcijański przywódca powinien przede wszystkim troszczyć się o pomoc tym, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebują, jeśli ktoś potrzebuje pomocy, powinien ją dostać 47. Chrześcijański przywódca powinien zachęcać rodziny do pomagania swoim członkom, jeśli ktoś potrzebuje pomocy, pomagać mu powinna przede wszystkim jego rodzina, dopiero później Kościół 48. Chrześcijańscy przywódcy powinni mieć szacunek członków swojej wspólnoty 49. Chrześcijański przywódca powinien otrzymywać od swojej wspólnoty zapłatę za swoją pracę 50. Przywódców w Kościele nie powinno się bezpodstawnie oskarżać, ale też nie 4 1 Tm 4,15 Tt 2,8 1 Tm 4,16 1 Tm 5,1-2 1 P 2,17 1 Tm 5, Tm 5,16 1 Tm 5,17 1 Tm 5,18 1 Tm 5,19 mogą być nietykalni 51. Chrześcijański przywódca nie powinien ignorować grzechu u innych 1 Tm 5,20 2 Tm 2, Chrześcijański przywódca nie powinien być stronniczy 1 Tm 5, Chrześcijański przywódca powinien unikać sytuacji i ludzi, w przypadku których wie, że mogą prowadzić do grzechu, powinien zachowywać swoje życie w czystości 1 Tm 5,22 2 Tm 3, Chrześcijański przywódca nie może być stronniczy 1 Tm 5, Chrześcijański przywódca nie może być chciwy 1 Tm 6, Chrześcijański przywódca powinien pilnować czystości nauki 1 Tm 6, Chrześcijański przywódca powinien pilnować tego, żeby Kościół nie troszczył się przede wszystkim o pieniądze, zwłaszcza, jeśli ma ich dużo 58. Chrześcijański przywódca powinien dziękować Bogu za wszystkich swoich współpracowników 59. Chrześcijański przywódca powinien być pełen odwagi, mocy, miłości i powściągliwości 1 T 6,17 2 Tm 1,3 2 Tm 1, Tm 3,10 1 P 1,22 1 P 2,17 1 P 3,8 1 P 4,8 60. Chrześcijański przywódca nie powinien wstydzić się ewangelii 2 Tm 1, Chrześcijański przywódca powinien być gotów na cierpienie i niewygody dla Boga 2 Tm 1, Tm 2, Tm 3, Tm 4,5-6 1 P 1,6-7 1 P 3, P 4, Chrześcijański przywódcy powinni być dla innych pokrzepieniem i pomocą 2 Tm 1, Chrześcijańscy przywódcy nie powinni zachowywać tylko dla siebie ewangelii i wiedzy, którą mają 64. Chrześcijańskimi przywódcami powinny zostawać tylko osoby nadające się do tego 2 Tm 2,2 2 Tm 2,2

5 65. Chrześcijański przywódca powinien trzymać się zasad wyznaczonych przez Boga 66. Wszystko, co robi chrześcijański przywódca, powinien robić pamiętając o Chrystusie 67. W swoim działaniu chrześcijański przywódca powinien mieć na uwadze dobro innych chrześcijan, bez względu na to, co to dla niego niesie 68. Chrześcijański przywódca w swoim życiu powinien się upodabniać do Chrystusa i jednocześnie nie powinien się bać umrzeć tak jak On 69. Chrześcijański przywódca powinien unikać bezsensownych kłótni i pustej gadaniny 70. Chrześcijański przywódca musi uważać, żeby to, co mówi, nie wpływało negatywnie na ludzi, którym przewodzi 71. Chrześcijański przywódca powinien prowadzić innych w tym, żeby porzucali swoje grzechy 5 2 Tm 2,5 2 Tm 2,8 2 Tm 2,10 2 Tm 2,11 2 Tm 2, Tt 3,9 2 P 3,10 2 Tm 2,14 2 Tm 2, Tt 1, Tm 2, P Tm 2, Chrześcijański przywódca powinien nieustannie się uświęcać i pomagać w tym innym 73. Chrześcijański przywódca powinien być uprzejmy (i nie tylko dla ludzi z Kościoła) 74. Chrześcijański przywódca powinien być cierpliwy 2 Tm 2,24 2 Tm 3, Chrześcijański przywódca powinien być łagodny 2 Tm 2,25 Tt 3,2 76. Chrześcijański przywódca nie może buntować się przeciwko Bogu i swoim przełożonym 2 Tm 3,8-9 Tt 2,9 Tt 3,1 77. Chrześcijański przywódca powinien być wyrozumiały 2 Tm 3, Chrześcijański przywódca powinien czynić Pismo lepiej znanym 79. Chrześcijański przywódca powinien zawsze być gotowy do głoszenia ewangelii 1 P 2,9 80. Chrześcijański przywódca powinien wszystko robić w perspektywie tego, jak 2 Tm 4,7-8 na koniec oceni Go Bóg 81. Chrześcijański przywódca powinien wyczekiwać przyjścia Jezusa i 2 Tm 4,8 przygotowywać na nie innych. 82. Chrześcijański przywódca nie powinien zatrzymywać przy sobie 2 Tm 4,12 współpracowników, którzy mogą się bardziej przydać gdzie indziej 83. Chrześcijański przywódca powinien się troszczyć o wyznaczanie nowych Tt 1,5 przywódców w miejscach, gdzie są potrzebni 84. Chrześcijańskim przywódcą nie może być osoba rozpustna Tt 1,6 85. Chrześcijańskim przywódcą może zostać tylko osoba, która była i jest posłuszna wobec swoich przełożonych, przywódców czy władzy państwowej Tt 1,6-7 1 P 2, P 5,5 86. Chrześcijański przywódca powinien być sprawiedliwy Tt 1,8 87. Chrześcijański przywódca powinien być wstrzemięźliwy Tt 1,8 88. Chrześcijański przywódca powinien umieć bronić wiary przed osobami spoza Kościoła 89. Chrześcijański przywódca powinien dbać o to, żeby inni nie wypaczali Bożego Słowa Tt 1,9 1 P 3,15 Tt 1,11

6 90. Chrześcijański przywódca powinien dbać o to, żeby wykorzeniać grzech z Tt 1, Kościoła 91. Chrześcijański przywódca powinien dbać o to, żeby osoby, którymi się Tt 1,14 opiekuje opierały swoją wiarę na właściwych fundamentach 92. Chrześcijański przywódca powinien dbać o młode pokolenie Tt 2,6 93. Chrześcijański przywódca nie powinien dawać osobom spoza Kościoła jakiegokolwiek pretekstu do negatywnej opinii o Kościele lub jego członkach Tt 2,8 1 P 2, Chrześcijański przywódca nie może dopuścić do tego, żeby ludzie go Tt 2,15 lekceważyli 95. Chrześcijański przywódca powinien być stanowczy w swoich działaniach Tt 2, Jeśli chrześcijański przywódca o kimś mówi, powinien mówić tylko Tt 3,2 pozytywne rzeczy 97. Chrześcijański przywódcą nie może być pełen złości Tt 3,3 1 P 2,1 98. Chrześcijański przywódca nie może zazdrościć Tt 3,3 1 P 2,1 99. Chrześcijański przywódca nie może nienawidzić Tt 3, Chrześcijański przywódca powinien dbać o usuwanie z Kościoła tych, którzy Tt 3,10-11 prowadzą ludzi do odejścia od prawdziwej wiary czy nauki 101. Chrześcijański przywódca powinien dbać o zaspokojenie potrzeb tych, którzy Tt 3,13 pracują dla Boga 102. Chrześcijański przywódca powinien dbać o to, żeby w Kościele nie było ludzi Tt 3,14 bezużytecznych 103. Chrześcijański przywódca nie może mieć w sobie zdrady 1 P 2, Chrześcijański przywódca nie może być osobą obłudną 1 P 2, Chrześcijański przywódca nie może plotkować 1 P 2,1 1 P 3, Życie chrześcijański przywódcy powinno być ofiarą dla Boga 1 P 2, Chrześcijański przywódca powinien być posłuszny Bogu 1 P 2, Gdy ktoś zwraca się do chrześcijańskiego przywódcy ze złem, powinien odpowiadać dobrem 1 P 2,23 1 P 3, Chrześcijański przywódca powinien unikać podziałów 1 P 3, Chrześcijański przywódca powinien być pełen współczucia 1 P 3, Chrześcijański przywódca powinien być pokorny 1 P 3,8 1 P 5, Chrześcijański przywódca nie może marnować darów otrzymanych od Boga 1 P 4, Ze wszystkiego, co robi chrześcijański przywódca Bóg powinien móc odebrać 1 P 4,11 z tego chwałę dla siebie 114. Do bycia chrześcijańskim przywódcą nie można być zmuszonym, trzeba to 1 P 5,2 robić z własnej woli 115. Chrześcijański przywódca nie może pamiętać, że przede wszystkim służy 1 P 5,3 ludziom, którym przewodzi a nie rządzi nimi 116. Chrześcijański przywódca powinien być wyczulony na działania szatana, powinien ich unikać i bronić siebie i innych przed nimi 1 P 5,8 6

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ KONFERENCJA SCALANIA TEMAT OGÓLNY: PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ JEDYNEMU ZWIERZCHNICTWU CHRYSTUSA I DOŚWIADCZAĆ ZBAWIENIA W życiu ORAZ KRÓLOWAĆ W życiu ZE WZGLĘDU NA życie CIAŁA WARSZAWA 1-3

Bardziej szczegółowo

10 Zasad KSM-owicza Zasady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Każdy młody człowiek, który pragnie związać swoją drogę życia i wiary w Boga poprzez przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży,

Bardziej szczegółowo

Toteż kiedy mamy prosić o coś przełożonego, należy prosić z szacunkiem pełnym pokory i uległości.

Toteż kiedy mamy prosić o coś przełożonego, należy prosić z szacunkiem pełnym pokory i uległości. POTRZEBA MILCZENIA O dobrej mowie Milczenie jest podstawową wartością w życiu monastycznym, stąd potrzeba milczenia jest dla mnichów czymś oczywistym. Dlatego św. Benedykt, poświęcając cnocie milczenia

Bardziej szczegółowo

Post. Cz. I - Moc ze słabości

Post. Cz. I - Moc ze słabości Post Cz. I - Moc ze słabości Potrzeba wyrzeczeń i oddzielenia życia dla Jezusa Duch tego świata potrafi manifestować się w subtelny i wyrafinowany sposób. Przekonuje wszystkich do swoich racji i wspaniałych

Bardziej szczegółowo

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA przygotowane przez Richarda L. Blake Xtend Ministries International WPROWADZENIE W poprzedniej sesji dokładnie przyglądaliśmy się procesowi przechodzenia od tekstu

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium

Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium 1 Ks. Andrzej Muszala Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium Adhortacja to szczególny rodzaj wypowiedzi papieskiej. Nie posiada ona rangi encykliki, podającej ważne

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie

współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie Poselstwo pierwsze Znać centralną myśl Boga, współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie Wersety biblijne: Mt 16,16.18; Ef 5,32; 3,16-17a; Ga 4,19; Pnp 1,2-4. I. Jeśli mamy prowadzić

Bardziej szczegółowo

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam mówiłem

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa. Potrzeba kochania

Spis treści Przedmowa. Potrzeba kochania Spis treści Przedmowa Wprowadzenie Potrzeba kochania Kto mówi: «kobieta», mówi: «kłopot»? Niedane pocałunki Eros i twórczość Ojcostwo w kapłaństwie Głos z wewnątrz Potrzeba kochania Na ostatnim Synodzie

Bardziej szczegółowo

Nasze dzieci, nasza odpowiedzialność, nasz czas

Nasze dzieci, nasza odpowiedzialność, nasz czas Seminarium rodzicielskie Nasze dzieci, nasza odpowiedzialność, nasz czas 66 Nasze dzieci, nasza odpowiedzialność, nasz czas Być rodzicem chrześcijaninem w dzisiejszych czasach autor Carina Lillbäck-Larsson

Bardziej szczegółowo

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Monika Zima Sprawni w prawie zeszyt nr 19/20 Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, 2007 rok 1 UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Rozwój starego człowieka

Rozwój starego człowieka IV Rozwój starego człowieka 1. Kuszenie Jezusa - odrzucenie iluzji i wybór rzeczywistości. Kuszenie jakie Jezus doświadczył po przyjęciu chrztu od Jana Chrzciciela (Lk4:1-13; Mt 4,1-17)), jest przełomowym

Bardziej szczegółowo

Miłość małżeńska jako zadanie całego życia (W świetle doświadczeń poradni małżeńskiej) 1

Miłość małżeńska jako zadanie całego życia (W świetle doświadczeń poradni małżeńskiej) 1 dr med. Wanda Półtawska Papieska Rada ds. Rodziny i Papieska Akademia Pro Vita Miłość małżeńska jako zadanie całego życia (W świetle doświadczeń poradni małżeńskiej) 1 Wstęp Ponad 50 lat pracy w poradni

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

Konferencja III Żyć wiarą

Konferencja III Żyć wiarą Konferencja III Żyć wiarą Środowisko życia człowieka staje się coraz bardziej antychrześcijańskie a nawet antyludzkie. Dziś spotykamy coraz częściej ludzi, którzy byli wierzący, ale z różnych przyczyn

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

Proces Jezusa: o tym jak sprawiedliwość zawiodła

Proces Jezusa: o tym jak sprawiedliwość zawiodła Proces Jezusa: o tym jak sprawiedliwość zawiodła Ortodoksyjny Rabin Żydowski Tłumaczenie: Dominika Czumakow Komentarz: Jedną z najtragiczniejszych pomyłek chrześcijaństwa w okresie średniowiecza było obwinienie

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

The Holy See. Świadkowie radości. List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

The Holy See. Świadkowie radości. List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego The Holy See Świadkowie radości List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego [Multimedia] Drogie Konsekrowane, drodzy Konsekrowani! Piszę do was

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Bóg ma plan dla Twojego życia, ponieważ zna Ciebie jak nikt inny. W jaki sposób poniższe teksty opisują to, jak dobrze Bóg Cię zna?

Bóg ma plan dla Twojego życia, ponieważ zna Ciebie jak nikt inny. W jaki sposób poniższe teksty opisują to, jak dobrze Bóg Cię zna? Uczniostwo w czasach końca BOŻY PLAN DLA TWOJEGO ŻYCIA Temat 1, Moduł 1 Michael Dörnbrack Wprowadzenie Na starość wiele osób patrzy wstecz na swoje życie i pyta z rozczarowaniem: To było to?. Zadanie sobie

Bardziej szczegółowo

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego Fragmenty z książki: Jean Leclercq OSB, Sam na sam z Bogiem. Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego, wyd. Tyniec, Kraków 2014. Copyright for Polish translation by

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ?

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? Monika i Marcin Gajdowie ROZWÓJ Jak współpracować z łaską? Na okładce: Motyw z posadzki katedry pw. Najświętszej Marii Panny w Chartres (Francja) labirynt symbolizujący

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU Treść tej broszury może zmienić twoje życie. Przygotowaliśmy ją specjalnie dla ciebie i wierzymy, że trafiła w twoje ręce nieprzypadkowo. Mamy nadzieję, że pomoże ci odkryć

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ DZIECKA W RODZINIE

WARTOŚĆ DZIECKA W RODZINIE WARTOŚĆ DZIECKA W RODZINIE OPRACOWANIE ANNA BOŁDYS KS. HENRYK FOIK SPIS TREŚCI Wstęp 3 I. Wartość dziecka w rodzinie na przestrzeni wieków 3 II. Wartość dziecka w Piśmie Św. 4 III. Wartość dziecka w życiu

Bardziej szczegółowo

CZY DZIECKO BOŻE MOŻE MIEĆ W SOBIE DEMONA?

CZY DZIECKO BOŻE MOŻE MIEĆ W SOBIE DEMONA? CZY DZIECKO BOŻE MOŻE MIEĆ W SOBIE DEMONA? Na pewnym forum chrześcijańskim przeczytałem kiedyś wypowiedź zdumionej siostry, która była wstrząśnięta świadectwami na temat konieczności uwalniania osób będących

Bardziej szczegółowo