KU R I E R S Ł A W K O W S K I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KU R I E R S Ł A W K O W S K I"

Transkrypt

1 KU R I E R S Ł A W K O W S K I BIULETYN SAMORZĄDOWY ISSN W numerze: - Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sławkowie - Lato w mieście - TMS wakacyjne spotkania - Wakacje z duchami Nr 204 wrzesień 2009 cena 2 zł Wielkie sławkowskie grillowanie W pierwszy dzień sierpnia, w sobotnie słoneczne popołudnie, wybraliśmy się na osiedle przy ul. PCK, gdzie odbywał się festyn rodzinny. Już z daleka powitały nas grzmiące dźwięki muzyki grał i śpiewał zespół Hi-Head działający pod patronatem MOK od trzech lat. Śpiewali Ewa Hadamik i Konrad Cichy, którzy również sami piszą teksty, na klawiszach grał Janusz Cyzio kompozytor, na gitarze basowej Michał Markowicz, a na perkusji Adam Cyzio. więcej na str. 11 Dożynki w Wojkowicach informacja na str. 17 Lato z biblioteką informacja na str. 10 W grodzie Kraka informacja na str. 8

2 informacje urzędowe Przed wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Sławkowie O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie: informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej dla wyborów uzupełniających. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r., Nr 1547 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem nr 222/09 Wojewody Śląskiego z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sławkowie w okręgu wyborczym nr 1, podaje się do wiadomości wyborców, że wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 1 do Rady Miejskiej w Sławkowie zostaną przeprowadzone w następującym obwodzie głosowania: Nr obwodu głosowania granice obwodu 1 ulice: Biskupia, Chwaliboskie, Fabryczna, Garncarska, Gołębia, Jagiellońska, Jazy, Kabania, Komora, Kościelna, Hipolita Kownackiego, Kozłowska, Kwartowska, Legionów Polskich, Mały Rynek, Jana Matejki, Michałów, Niwka, Francesco Nullo, Okradzionowska, Olkuska, Piekarska, marszałka Józefa Piłsudskiego, Poprzeczna, Rynek, Siewierska, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Staropocztowa, Strzemieszycka, Karola Szymanowskiego, Świętego Jakuba, Świętojańska, Walcownia, Wał, Wikle, Zakościelna, Zamkowa, Zbożowa. siedziba obwodowej komisji wyborczej Ośrodek Społeczno-Kulturalny TMS Rynek 10 Lokal wyborczy będzie otwarty w dniu 11 października 2009 r. w godz. od 6 00 do Burmistrz Miasta Sławkowa ( ) Małgorzata Reczko K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej w Sławkowie W dniu 4 września 2009 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sławkowie powołanej Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach nr DKT /09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania gminnej komisji wyborczej Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie: Przewodniczący Komisji Urszula Stępień-Jagoda Zastępca Janusz Łuckoś Członkowie Komisji Sonia Roeding Barbara Borcuch Małgorzata Janik Tomasz Kuśnierz Patrycja Pięta Komisja ustaliła następujące terminy dyżurów, podczas których przyjmowane będą zgłoszenia list kandydatów na radnego: w dniach od 7 do 10 września 2009 r. od godz do W dniu 11 września 2009 r. (w tym dniu upływa termin dokonywania zgłoszeń list kandydatów na radnego) Komisja pełni dyżur w godzinach od do Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Sławkowie mieści się w budynku Urzędu Miasta w Sławkowie Rynek 1, pokój nr 16. Telefon: (032) Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Sławkowie (-) Urszula Stępień-Jagoda Informujemy o warunkach ważności oddanych głosów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sławkowie. Z art. 117 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wynika, że w głosowaniu na kandydatów do Rady Miejskiej w Sławkowie: głos będzie ważny: - jeżeli w odpowiedniej kratce zostanie postawiony znak x obok nazwiska jednego kandydata; głos będzie nieważny: - jeżeli znak x nie zostanie postawiony w żadnej kratce obok nazwiska kandydata, - jeżeli w odpowiednich kratkach zostanie postawiony znak x obok nazwisk dwóch kandydatów. 2 KS nr 204

3 informacje urzędowe Komitet Wyborczy Wyborców Beaty Drzewieckiej zgłasza kandydaturę pani Beaty Drzewieckiej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Sławkowa. Beata Drzewiecka lat 42, zamężna, mąż Leszek, córka Ewelina. Zamieszkała w Sławkowie przy ulicy Olkuskiej. Od wielu lat pracuję w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie. Mając bezpośredni kontakt z mieszkańcami poznaję wiele problemów, z którymi się na co dzień borykają. Jako radna Rady Miejskiej zamierzam skupić się na problematyce ochrony środowiska, opiece spo- łecznej, bezpieczeństwie publicznym, rozwoju sektora gospodarczego oraz turystyki, sportu i rekreacji w naszym mieście. Pragnę z tego miejsca zachęcić wszystkich Wyborców do udziału w wyborach uzupełniających, które odbędą się 11 października 2009 i oddania swojego głosu na moją kandydaturę. Z poważaniem Beata Drzewiecka Komitet Wyborczy Wyborców Przejrzysty Sławków zgłasza kandydaturę pana Antoniego Michniewskiego do Rady Miejskiej w Sławkowie w wyborach uzupełniających. W imieniu Klubu Radnych Przejrzysty i Przyjazny Sławków rozmowę przeprowadził Wojciech Pacula. Wojciech Pacula: Antoni Michniewski, człowiek o różnorodnych zainteresowaniach, animator kultury, autor tekstów satyrycznych, od lat związany z Kurierem Sławkowskim, do niedawna jeszcze Sekretarz Miasta. Teraz zdecydował się ubiegać o mandat radnego. Czyżby rozpierała go chęć zagospodarowania czasu wolnego? Antoni Michniewski. Coś w tym jest. Choć jestem już emerytem, to na emeryturę w sensie zaangażowania w sprawy społeczne jeszcze się nie wybieram, przynajmniej na razie. Może moje wieloletnie doświadczenie urzędnika samorządowego (od 1 stycznia 1989 roku) będę mógł teraz wykorzystać nieco inaczej. Pragnę uczciwie podkreślić, że w moim rozumieniu radny jest w pierwszym rzędzie reprezentantem mieszkańców całego miasta i powinien działać w ich interesie. Utworzenie w Sławkowie okręgów wyborczych dość sztucznych i przypadkowych wymuszone zostało przez obowiązujące prawo (w okręgu wyborczym można wybierać maksimum 5 radnych). Zdaję sobie sprawę, że mieszkańcy okręgu Nr 1, zwłaszcza północnych rejonów Sławkowa, borykają się z nieco innymi problemami czy kłopotami. Oczekują prezentacji ich na forum Rady Miejskiej, wsparcia słusznych i racjonalnych wniosków, a w konsekwencji rozwiązania swych problemów. Deklaruję współdziałanie w każdej sprawie, pomoc w zakresie moich dotychczasowych doświadczeń zawodowych i wiedzy, przekonywanie do moich racji innych Radnych. WP. Co z tych najbardziej znanych dla tej społeczności spraw, chciałby pan najszybciej załatwić? AM. Pragnąłbym zwrócić uwagę, że pojedynczy radny nie jest decydentem w żadnej sprawie, nie posiada do dyspozycji własnych funduszy na realizację zgłaszanych przez mieszkańców, nawet najbardziej oczywistych czy koniecznych wniosków. Dopiero przegłosowanie danego problemu przez większość w Radzie Miejskiej jest podstawą do jego załatwienia, oczywiście w miarę możliwości budżetu miasta. Liczę jednak na to, że konkretne, rzeczowe argumenty znajdą wsparcie Rady, a i środki finansowe da się wygospodarować. KS nr 204 Jednym z najbliższych priorytetów inwestycyjnych dotyczącym okręgu wyborczego, z którego kandyduję, jest modernizacja ulicy Fabrycznej, z całą związaną z tym infrastrukturą, szczególnie instalacją sanitarną. Inwestycja ta ma już zielone światło należy dopilnować szczegółów, terminów, zadbać o to, aby w czasie prac modernizacyjnych jak najmniej było utrudnień i uciążliwości dla mieszkańców. Północne rejony Sławkowa mają zdaniem wielu wyjątkowe walory turystyczne i rekreacyjne. Może będzie okazja ruszyć ten temat, zaktywizować te obszary propozycje i pomysły mile widziane. Uważam, że nie ma co rozpisywać się w deklaracjach, bowiem do końca kadencji Rady został tylko rok. WP. Są sprawy trudne. Komunikacja autobusowa dotyczy nie tylko mieszkańców tej części Sławkowa, gdzie akurat 11 października odbędą się wybory uzupełniające, ale wszystkich. Co by pan tu jeszcze poprawił, skorygował? AM. Wydaje się, że teraz mamy sytuację optymalną, nie ma co dyskutować nad popełnionymi błędami i późniejszymi zdarzeniami. Rozumiem troskę władz miasta o racjonalne wykorzystywanie środków budżetowych (co jest jednym z podstawowych zasad ekonomiki), także argumenty mieszkańców, choć nie podzielam nadmiernych emocji z tym problemem związanych. Zawsze byłem i jestem zwolennikiem dyskusji, negocjacji i wypracowania kompromisów. Jeśli wyłoni się jakiś problem i dobry pomysł na jego rozwiązanie, będę optował za jego przyjęciem przez Radę. WP. Nie boi się pan tego wyzwania i zobowiązania, jakim jest wzajemne zaufanie? AM. Jestem osobą kontaktową, mam nadzieję, że lubianą przez wielu. Myślę, że potrafię być skuteczny. Życie pokaże, czy uda mi się zdobyć zaufanie wyborców. Niezależnie od sympatyzowania z tym czy innym komitetem wyborczym, zapraszam Mieszkańców do urn 11 października. WP. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. AM. Dziękuję. Materiały dotyczące Kampanii Wyborczej zostały przedłożone do nieodpłatnego opublikowania przez pełnomocników Komitetów Wyborczych. 3

4 informacje urzędowe Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Sławków, położonych w Sławkowie w rejonie ul. Stawki: 1) działka nr 4433/33 o pow. 0,0931 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren równy o ściętym zachodnim narożniku. Działka porośnięta drzewami oraz krzewami liściasto-iglastymi. Od strony południowej i południowo-zachodniej przylega do pasa drogi osiedlowej o nawierzchni gruntowej. Cena wywoławcza wynosi ,00 zł Wysokość wadium: 6 450,00 zł Termin wpłaty wadium 9 października 2009 r. Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2009 r. o godz ) działka nr 4433/34 o pow. 0,0701 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, prostokątny, teren równy. Od strony zachodniej przylega do pasa drogi osiedlowej. Działka porośnięta drzewami oraz młodymi drzewkami i krzewami liściasto-iglastymi. Cena wywoławcza wynosi ,00 zł Wysokość wadium: 4 740,00 zł. Termin wpłaty wadium 9 października 2009 r. Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2009 r. o godz ) działka nr 4433/35 o pow. 0,0700 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, prostokątny od strony północnej ukształtowana jest w postaci skarpy, od strony zachodniej przylega do pasa drogi osiedlowej o nawierzchni gruntowej. Działka porośnięta drzewami oraz młodymi drzewami i krzewami liściasto-iglastymi. Cena wywoławcza wynosi ,00 zł Wysokość wadium: 4 570,00 zł Termin wpłaty wadium 9 października 2009 r. Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2009 r. o godz ) działka nr 4433/36 o pow. 0,0701 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren równy. Od strony zachodniej przylega do pasa drogi osiedlowej o nawierzchni gruntowej. Działka porośnięta drzewami i krzewami liściasto-iglastymi. Cena wywoławcza wynosi ,00 zł Wysokość wadium: 5 000,00 zł Termin wpłaty wadium 9 października 2009 r. Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2009 r. o godz Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze. Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wys. 22 % i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wymienione nieruchomości nie są obciążone prawami ani ograniczeniami w ich rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w ich nabyciu. Działki zlokalizowane są na terenie nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych, w południowo zachodniej części Sławkowa. Posiadają możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej. Instalacja elektryczna oraz gazowa, przebiegają w pasie ulicy Stawki. W roku 2010 planowana jest budowa nowej stacji transformatorowej. W sąsiedztwie znajdują się tereny leśne, rozproszona zabudowa jednorodzinna. Dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej i drogą gruntową. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 3.MN52 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej w ramach określonej planem intensywności zabudowy. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta: Deutsche Bank PBC SA O/Sławków , najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu, z podaniem numeru działki, na którą jest wnoszone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia odwołanie, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. (032) Burmistrz Miasta Sławkowa informuje Na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, stanowiących nie wydzielone geodezyjnie części działek: - nr 2762/32 położonej w Sławkowie przy ulicy Konarowej - nr 4857 położonej w Sławkowie przy ulicy Hrubieszowskiej - nr 2911 położonej w Sławkowie przy ulicy gen. Józefa Hallera Na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2130/2, położonej w Sławkowie przy ulicy Fabrycznej. Na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 495/6, położonej w Sławkowie, Obręb Niwa. 4 KS nr 204

5 informacje urzędowe Zakup nowej aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Urząd Miasta Sławków wspólnie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zrealizowały projekt p.n. Zakup nowej aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia jakości usług medycznych, dzięki któremu sławkowska przychodnia zdrowia została wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny. Realizacja tego projektu pozwoliła rozwiązać jeden z kluczowych problemów sławkowskiego SP ZOZ, związany z niskim standardem technicznym posiadanego sprzętu medycznego, uniemożliwiającym rozwój świadczeń zdrowotnych placówki oraz zapewnienie wysokiej jakości oferowanych publicznych usług opieki medycznej dla mieszkańców Sławkowa. Intensywne prace związane z przygotowaniem projektu trwały od marca do maja 2008 roku. W dniu 30 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Realizacja projektu miała miejsce w okresie od marca do września 2009 r. Wartość całkowita projektu wyniosła ,47 złotych, w tym ,49 złotych dofinansowania z EFRR, co stanowi 83,51 % całkowitej wartości projektu. Wkład własny do projektu Gminy Sławków wyniósł ,98 złotych. Bezpośrednim celem projektu było wyposażenie SP ZOZ w Sławkowie w nowoczesny sprzęt medyczny, co bez wątpienia wpłynie na poprawę świadczeń opieki zdrowotnej placówki, podniesienie jakości oferowanych usług publicznych oraz wzrost efektywności procesu ich świadczenia dla pacjentów. Dzięki realizacji projektu p.n. Zakup nowej aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia jakości usług medycznych nastąpiła częściowa wymiana starego, często niewydajnego sprzętu medycznego na nowoczesną i precyzyjną aparaturę diagnostyczną i zabiegową, umożliwiającą wykonywanie zadań opieki zdrowotnej w sposób efektywny, wydajny oraz komfortowy dla pacjentów. W ramach projektu zakupiono: - aparaturę diagnostyczną do laboratorium, w tym: analizator biochemiczny, analizator jonowy, analizator hematolo giczny, czytnik pasków moczu, - unit dentystyczny, - medyczny sprzęt rehabilitacyjny, w tym: aparat do krioterapii, zestaw do laseroterapii, zestaw do magnetoterapii, aparat do terapii ultradźwiękami, zestaw do ćwiczeń ręki, lampa do terapii światłem spolaryzowanym, lampa do naświetlania promieniami IR i UV, aparat do masażu uciskowego, - aparat USG (wersja z Dopplerem i videoprinterem), - defibrylator, - KTG, - detektor tętna płodu. W ramach projektu przeprowadzone zostały również wymagane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego działania promocyjne, które także były współfinansowane przez środki unijne. Wykonana została zewnętrzna tablica informacyjna oraz wewnętrzne tabliczki informacyjne w SP ZOZ w Sławkowie, wydany został folder informacyjny, który trafił do mieszkańców Sławkowa za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także zamówiona została informacja prasowa w dzienniku ogólnopolskim. Nowoczesny sprzęt medyczny poprawi bez wątpienia dostępność i jakość usług medycznych lecznictwa otwartego, realizowanych przez SP ZOZ w Sławkowie, a tym samym w istotny sposób przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta i jego najbliższego otoczenia. Rafał Adamczyk Kierownik Referatu Rozwoju Miasta KS nr 204 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie ogłasza akcję ofertową na koszenie trawy w 2010 roku n/w terenów: - ruiny zamku ul. Staropocztowa (na wiosnę ½ terenu od ul. Staropocztowej, w sierpniu cały teren), - wał w parku 2 razy w roku, - skarpa na ul. Garncarskiej 2 razy w roku, - zbiornik wodny na terenie MZWiK ul. Okradzionowska 2 razy w roku. Oferty przedstawiające warunki handlowe prosimy składać w siedzibie MZWiK w Sławkowie ul. Okradzionowska 29 B do dnia r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem Koszenie Kierownik MZWiK Bożena Janeczek WIELKA WYSTAWKA ODPADÓW PONADGABARYTOWYCH Odpady ponadgabarytowe w postaci starych mebli, sprzętu AGD i RTV wykładzin itp.; (z wyłączeniem odpadów szkodliwych i gruzu) należy składać w miejscach usytuowania kontenerów ulicznych lub w ich pobliżu. Większe odpady (szafy, pralki, lodówki) można wystawić przed posesję i powiadomić Urząd Miasta o miejscu wystawienia sprzętu. Prosi się o składanie odpadów w sposób niezagrażający bezpieczeństwu to znaczy, aby wystawione sprzęty nie tarasowały jezdni i chodników. Zbiórka odpadów wykonywana będzie przez Firmę ALBA Dąbrowa Górnicza w dniu 29 września 2009 r. (wtorek) i obejmie całe miasto. Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonego terminu akcji. Osoba do kontaktu: Chrząstek Maria tel , , 5

6 wydarzenia kulturalno - społeczne Wakacyjne spotkania dzieci w Towarzystwie Miłośników Sławkowa 2 lipca br. w obecności Jerzego Goińskiego Przewodniczącego Solidarności byłej Huty Katowice, Wojciecha Paculi Przewodniczącego Rady Miejskiej, pani Lidii Rokity reprezentującej Burmistrza oraz członków TMS, rodziców i dzieci uroczystego otwarcia WAKA- CYJNYCH SPOTKAŃ 2009 w otoczeniu WYSTAWY poświęconej Ojcu Św. Janowi Pawłowi II dokonała Prezes TMS mgr inż. Jadwiga Szewczyk. Popołudniami lipcowych i sierpniowych czwartków z lokalu Towarzystwa Miłośników Sławkowa dochodziły głosy dzieci spędzających wakacje w Sławkowie. Program spotkań wynikał z oczekiwań dzieci. Wszystko to czego nauczyły się dzieci podczas tegorocznych wakacji, zaprezentowały na ostatnim tegorocznym spotkaniu 27 sierpnia. Za stołem prezydialnym zasiadły: pani Kasia Kulik z Solidarności, Lidia Rokita reprezentująca Burmistrza naszego Miasta oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Sławkowa: Jadwiga Szewczyk, Grażyna Wacławek, Barbara Pomierna i instruktor Barbara Lewandowska. Dzieci rozpoczęły wspólną wakacyjną piosenką. Następnie prezentowały indywidualne umiejętności artystyczne i ruchowe. Każdy był mistrzem w swojej dziedzinie, co potwierdziły DYPLOMY za zajęcie pierwszego miejsca. Wszystkie prace artystów malarzy zdobiły ściany pokoju. Były na nich i oczekiwania związane z tegorocznymi spotkaniami, były i zwierzęta, były tęcze, były rysunki dotyczące Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce. Każde spotkanie kończyła część biesiadna. Zdjęcia przedstawiające dzień filmowy, zabawy sportowe, wycieczkę do parku, dyskotekę, warsztaty rysunkowe oraz utrwalające spotkanie z małym wróbelkiem, który wypadł z gniazda i odniesiony został do mamy ilustrują przekrój tego, co przeżyliśmy wspólnie podczas tegorocznych wakacji. Wszystkie umiejętności, jakie zaprezentowali uczestnicy honorowane były brawami. Także dzieci nie szczędziły podziękowań dla swoich darczyńców, co wyrażały gromkimi okrzykami. Ostatnie tegoroczne spotkanie upłynęło w ciepłej atmosferze. Brawom i okrzykom nie było końca. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim dzieciom, które przyjęły nasze zaproszenie i bawiły się razem z nami. Dziękuję patronowi NSZZ Solidarność, Urzędowi Miasta (w tym roku po raz pierwszy realizujemy WAKACYJ- NE SPOTKANIA w ramach zadania pożytku publicznego). Dziękuję tym, dzięki którym dzieci czuły się dobrze: Basi Lewandowskiej, Grażynie Wacławek, Basi Pomiernej oraz rodzicom i babciom, którzy towarzyszyli swoim pociechom. Do zobaczenia za rok. Prezes Towarzystwa Miłośników Sławkowa mgr inż. Jadwiga Szewczyk Pielgrzymka do Lichenia Tradycyjnie w lipcu pielgrzymujemy do Lichenia. Tak było i w tym roku. 17 lipca wczesnym rankiem wyruszyła autokarem kolejna grupa pątników do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski. Podróż rozpoczynamy modlitwą Pod Twoją obronę. Towarzyszy nam tym razem kapłan nasz ziomek z Dębowej Góry Ojciec Bogusław Brzozowski franciszkanin. Czas podróży mija szybko przy odmawianiu różańca i słuchaniu pieśni Maryjnych z płyt. Po przybyciu do celu odprawiamy drogę krzyżową w lesie grąblińskim. Zakwaterowanie i wyżywienie w willi Krystyna. Po obiedzie udajemy się do sanktuarium, gdzie z przewodnikiem zwiedzamy obiekty klasztorne i budowle sakralne. Chcę zwrócić uwagę czytelników na ich stronę duchową. Jest tu wiele miejsc, gdzie można w ciszy i spokoju wejrzeć w głąb swojego wnętrza, zastanowić się nad upływającym czasem i sposobem dobrego jego wykorzystania. Kaplica Trójcy Św., gdzie trwa adoracja Najświętszego Sakramentu sprzyja rozmyślaniom, podejmowaniu ważnych postanowień w życiu, konfesjonały z oddzielnymi zamykanymi pomieszczeniami dla penitenta nawołują do odbycia spowiedzi generalnej. Stosy ulotek rachunek sumienia dla młodzieży zachęcają młodych i nie tylko do skorzystania z sakramentu pokuty i bardzo wielu to czyni. W kiosku klasztornym można nabyć wartościowe książki w celu pogłębienia wiary i swoich relacji z Bogiem. Bardzo ciekawa w formie i treści pozycja: Claire i Cort Clo- 6 KS nr 204

7 wydarzenia kulturalno - społeczne minger od Pana Boga do nastolatka. Zagubieni w życiu, a zainteresowani mogą skorzystać z porad w Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań prowadzone przez Zgromadzenie Księży Marianów proponuje gimnazjalistom, licealistom, studentom: rekolekcje, pielgrzymki, obozy, dni skupienia, kolonie. Ofert jest wiele. Trzeba chęci, aby na tych spotkaniach poświęcić wolny czas: poznawaniu siebie, odkrywaniu Boga w życiu, rozeznaniu co, dalej gdzie moje miejsce, odpoczynkowi. Głębokim przeżyciem jest zawsze o godzinie 21. Apel Maryjny i procesja ze świecami po apelu. Dzięki operatywności, naszej przewodniczki, 17 lipca w piątek różaniec na apelu i procesję po apelu prowadziła grupa pielgrzymkowa ze Sławkowa. To wzruszające uczestnictwo pozostanie w naszych sercach na bardzo długo, pewnie na zawsze. W sobotę uczestniczymy we Mszy Św. odprawianej w Bazylice przed cudownym obrazem w intencjach, z jakimi przybyliśmy do Pani Licheńskiej. Po Mszy Św. otrzymujemy specjalne błogosławieństwo i odpusty. W wolnych chwilach nabieramy wody z cudownego źródełka i po smacznym obiedzie zajmujemy miejsca w autokarze. Żegna nas kapłan, który był uczestnikiem naszej pielgrzymki. Dziękując nam za złożenie pięknego świadectwa wiary, życzył szczęśliwego powrotu i dalszych głębokich przeżyć religijnych. W drodze powrotnej odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i słuchamy koncertu pieśni religijnych i patriotycznych w wykonaniu kilkuosobowego chóru naszych pielgrzymów (silne i piękne głosy). Po drodze wstępujemy na Jasną Górę, by pokłonić się naszej Królowej. Pełni głębokich przeżyć religijnych, umocnieni w wierze, naładowani mocą Bożą i ufnością na skuteczne pokonywanie trudności naszej codzienności wracamy do domów. Za te pięknie przeżyte chwile i trud włożony w organizację Pani Janinie Gołąb serdecznie dziękują pielgrzymi. Grażyna Drzewiecka W pewien pogodny lipcowy wieczór na deskach (a właściwie na kafelkach) domowego amfiteatru państwa Anny i Janusza Łuckosiów przy ulicy Browarnej 26 odbył się niecodzienny Letni koncert muzyki absolutnie niepoważnej Przyjaciele i znajomi Gospodarzy mieli zaszczyt posłuchać kwartetu muzycznego w składzie: Anna Jankowska, Agnieszka Jankowska, Agata Kundelka, Marta Łuckoś, który z młodzieńczą radością oraz wszechobecnym entuzjazmem wykonał: Luisa Bonfa Manha de Carnaval, Gerardo H. Matosa Rodrigueza La Cumparsita, P. De Sennevile, O. Toussaina Ballade pour Adeline, Astora Piazzolla Libertango, Wesołą improwizacje Wakacyjny Souvenir. Wszystkie utwory zostały samodzielnie przygotowane przez utalentowane dziewczyny. Występ dostarczył wspaniałych doznań artystycznych, można było zatopić się w mgiełce subtelnych dźwięków, oderwać na chwilę od codziennych trosk, pomarzyć Gościnnie wystąpiła Ayanna Colemon-Potępa, która z mamą spędzała wakacje w Sławkowie. Przepięknie wykonała kilka piosenek w języku angielskim. Na koniec Gospodarze wraz ze wspaniałymi instrumentalistkami przedstawili skecz pt. Kopciuszek, który ubawił widzów do łez. Gratuluję pomysłu i czekam na kolejne koncerty wierząc, że stanie się to sławkowską tradycją. MB KS nr 204 7

8 wydarzenia kulturalno - społeczne WIZYTA W GRODZIE KRAKA 8 sierpnia w sobotę wybraliśmy się osiemnastoosobową grupą na wycieczkę do Krakowa. Ranek powitał nas piękny z uśmiechniętym szeroko słońcem i delikatnym wiatrem, który nie dopuszczał do upału. Ulokowaliśmy się w busie i w doskonałych nastrojach wyruszyliśmy w podróż. Proszę wyjmować jajka na twardo i śpiewać zarządziłam. Do Krakowa przyjechaliśmy wcześniej, niż się spodziewaliśmy, toteż wolną godzinę spędziliśmy w Parku Jordana. Cisza spokój promienie słońca przefiltrowane przez gałęzie drzew odprężyliśmy się i wyciszyli. Zrobiliśmy mnóstwo fotografii i obejrzeliśmy popiersia sławnych polskich poetów, uczonych, pisarzy, w tym samego założyciela parku (pierwotnie ogrodu do gier i zabaw dla dzieci) doktora Henryka Jordana, krzewiciela kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. W Muzeum Narodowym weszliśmy prosto w Amerykański sen. Taki tytuł nosi wystawa zorganizowana tego lata dla uczczenia 90. rocznicy nawiązania polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych. Ogromne wrażenie zrobiła na nas wystawa prac fotorealistów. Pierwsza w Polsce. Obrazy tak wiernie, z tak fotograficzną dokładnością oddające rzeczywistość, że chciało się ich dotknąć Nie dotykajcie! ostrzegłam pospiesznie, bo samej mi się to przydarzyło tydzień wcześniej, czym wprawiłam w popłoch swoją przyjaciółkę ( Gdzie z tymi łapami? - ofuknęła mnie. Zaraz tu żaluzje opadną i alarm się włączy! ). Za to zdjęcia na tle tych hiperrealistycznych cudów robiliśmy sobie bezpiecznie. Jedni chcieli na tle amerykańskiego miasteczka, inni na tle motocykla czy kasyna, jeszcze inni obok okazałego kobiecego biustu. Mnie urzekły prześliczne czerwone jabłka. Trochę czasu spędziliśmy na festiwalu Woodstock No dobrze, to był tylko film, ale za ekran służyła ogromna ściana, więc prawie. Przez chwilę odpoczywaliśmy w holu oglądając filmy Disney a. Hit wszechczasów, bez wątpienia. Czy można nie kochać psa Pluto? Odsapnąwszy nieco, wyruszyliśmy na dalsze zwiedzanie ogromnego gmachu. Wszystkich zachwyciła Galeria Rzemiosła Artystycznego. Znajdują się w niej przykłady dzieł ludzkich rąk wykonanych od wczesnego średniowiecza do secesji. W stylowo zaaranżowanych wnętrzach mieści się kolekcja ubiorów, biżuterii, mebli, ceramiki, szkła, przedmiotów codziennego użytku oraz dzwonów, instrumentów muzycznych, zegarów. Wszystkie przedmioty, piękne i wycyzelowane, łączy jedno wszystkie mają duszę. Po opuszczeniu Muzeum spacerem udaliśmy się na Wawelskie Wzgórze. Tu było na prawdę tłoczno. Opływał nas wielojęzyczny tłum, istna wieża Babel. Zaczynało robić się gorąco i wszyscy byli głodni. Przeszedłszy przez królewskie ogrody zeszliśmy na dół, po drodze podziwiając widoczną z murów płynącą w dole Wisłę i malownicze statki na niej. Na Grodzkiej zjedliśmy pizzę. Dzielnie, choć do jej krojenia przydałby się raczej palnik acetylenowy niż nóż, a do wypatrzenia farszu solidna lupa. Do busa wracaliśmy wzdłuż Wisły. Po drodze odwiedziliśmy Smoka bardzo był uprzejmy, ział ogniem tyle razy, że wszyscy mogli się temu przyjrzeć. Wracaliśmy do Sławkowa zmęczeni, ale pełni wrażeń i w doskonałych humorach planując już następne wycieczki, bo magiczne miasto zachwyciło wszystkich. Na siedzeniu za mną, Marcin, wschodząca gwiazda polskiej piosenki, z wielkim zapałem szlifował swój program artystyczny, śpiewając pod nosem: Zostańmy razem zostańmy razem zostańmy razem zostańmy razem... zostańmy razem. Po godzinie podróży nabrałam przekonania, że to nienajlepszy pomysł i jednak na jakiś czas powinniśmy się rozstać. Spotykamy się ponownie na Wakacjach z duchami. Joanna Szarras Bardzo dziękujemy pani dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofii Gołubiew za umożliwienie nieodpłatnego obejrzenia ekspozycji. Serdeczne podziękowania dla pani kierownik MOPS Ewy Niewiary oraz Urzędu Miasta, a szczególnie naszej pani burmistrz Małgorzaty Reczko za sfinansowanie wycieczki. Dziękujemy także przewoźnikowi Markowi Kice, za sprawny i wygodny przewóz oraz naszemu pogodnemu i przyjaznemu kierowcy. 8 KS nr 204

9 wydarzenia kulturalno - społeczne SPOTKANIE KRĘGU STARSZOHARCERSKIEGO NA NIWIE W niedzielne pogodne południe 30 sierpnia z okazji 98. rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego na zaproszenie dh Janiny Gołąb spotkała się liczna grupa 122 członków Kręgu Starszoharcerskiego. Spotkanie odbyło się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie na Niwie. Przybyli harcerze ze Sławkowa, Strzemieszyc, Olkusza, Częstochowy. Przewodnicząca Kręgu Janina Gołąb powitała wszystkich obecnych takimi słowami: Dzisiaj w tak piękny słoneczny sierpniowy dzień jak już od kilku lat spotyka się nasza rodzina Kręgu Starszoharcerskiego wraz z zaproszonymi gośćmi. Jesteśmy wszyscy w dobrej formie, że Bóg pozwolił nam świętować 98. rocznicę powstania ZHP. Spotkać się dzielić się naszymi radościami, smutkami, wspomnieniami i śpiewać piękne piosenki. Pragnę przywitać: Radnego naszego miasta Witolda Materkę, Przewodniczącego Wspólnoty Leśnej Henryka Kolczyka naszego sponsora, hm Czesława Strasia z Komendy Chorągwi z Katowic, hm Arianę Bejma-Wodniczka oraz dh Kazimierza Kalagę z Komendy Hufca w Dąbrowie Górniczej, hm Witolda Kuca z Ostrów Górniczych, hmteresę Golę z Grodźca, hm Alfreda Pająka ze Strzemieszyc, hm Ewę Lacek z Komendy Hufca w Będzinie, hm Jerzego Krzemienia z Czeladzi. Witam Was wszystkich druhny i druhowie. Witam poczty sztandarowe: ZHP w Czeladzi, ZHP w Ostrowach Górniczych, sławkowskich Górników, Kolejarzy, oddziału Armii Krajowej, Strażaków, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz naszego Kręgu O godzinie 13. uraczono nas smacznym obiadem, ciastem i herbatą. Przy stołach toczyły się serdeczne rozmowy, wspomnienia niestety, odległych już lat. Kwadrans przed godziną 15. ustawiły się poczty sztandarowe, które przed rozpoczęciem mszy wkroczyły do kościoła wypełnionego po brzegi wiernymi. Po wydaniu przez dh Jerzego Piętkę komendy baczność, do modlitwy odśpiewaliśmy O Panie Boże Ojcze nasz w opiece swej nas miej Mszę Świętą sprawował i homilię wygłosił ks. kanonik Antoni Kwiatkowski Honorowy Obywatel Sławkowa. We mszy uczestniczył także ks. Marcin Warta. Lekcję odczytała dh Janina Gołąb. W czasie mszy śpiewaliśmy pełną piersią pieśni: Królowej Anielskiej Śpiewajmy, Ojcze z niebios, Fatimska Pani, Pod Twą obronę i Barkę śpiewając tę pieśń, łza kręci się w oku i na myśl przychodzi w białej szacie Papieża-Polaka. Na organach grał młody muzyk Paweł Przybyła, składamy za to serdeczne dzięki. Dziękujemy ks. Antoniemu Kwiatkowskiemu za piękną homilię i wyrażony żal za latami, kiedy całe drużyny harcerskie uczestniczyły w niedzielnych nabożeństwach. Po zakończonej mszy kościół opuściły poczty sztandarowe, a za nimi wszyscy obecni. Ponownie udaliśmy się do Schroniska, aby wspominać dawne czasy, kiedy lat było znacznie mniej i dolegliwości także. Dh Jasia Gołąb wyraziła radość z tak licznego grona uczestników naszego spotkania. Podziękowała wszystkim osobom, które pomagały w zorganizowaniu imprezy. Janinie Orzechowskiej za dekorację kościoła; druhom: Janowi Goniewiczowi, Czesławowi Świdzie, KS nr 204 Andrzejowi Pięcie, Jerzemu Piętce, Henrykowi Kolczykowi, Maksymilianowi Glińskiemu, Jerzemu Cebo i Witoldowi Materce za ustawienie stołów i krzeseł; za pracę w kuchni: Janinie Orzechowskiej z wnukami, Ewie Kozłowskiej, Krystynie Dróżdż, Helenie Kaczmarczyk, Janinie Tarmas; za wspaniałe ciasta: Helenie Kaczmarczyk, Zofii Kaczmarzyk, Janinie Orzechowskiej, Janinie Litawskiej, Łucji Dróżdż-Zając, Irenie Świda, Stefanowi Jakubczyk, Irenie Porc, Genowefie Rzońca; dh Halinie Kraska za upieczenie kurzych udek. Przewodnicząca Kręgu także upiekła ciasta Jej i wszystkim wymienionym dziękują uczestnicy spotkania. Korzystając z mikrofonu poinformowałam wszystkich, że dh Janina Gołąb oprócz harcerskich spotkań organizuje często pielgrzymki. Pozwoliłam sobie odczytać kilka słów napisanych w czasie uroczej, zagranicznej pielgrzymki, w czasie której poznaliśmy miejsca kultu Matki Bożej m.in. na terenie Chorwacji Makarskie Lourdes. Gołębica modlitwy zawisła pod sklepieniem skalnej groty bliźniaczo podobnej do groty w Lourdes w Pirenejach. Usta nieśmiało składają koronkę próśb. Przesuwam paciorki różańca Matko usłysz. Msza Święta w języku polskim W intencji pielgrzymów. Śpiewy pieśni Maryjnych przy akompaniamencie tysięcy cykad grających forte hymn radości istnienia. Za chór obrały sobie pnie rosnące przy grocie. Jak zwykle w spotkaniach na Niwie było harcerskie ognisko i kiełbaski. Były rozmowy i marzenia, że kiedyś przecież spotkamy się znów. Alicja Malinowska 9

10 wydarzenia kulturalno - społeczne WAKACJE NIE Z TEJ ZIEMI, CZYLI KOSMICZNA PODRÓŻ Z BIBLIOTEKĄ Czym różni się gwiazda od planety? Jak długo trwa rok świetlny? Czy na Księżycu jest wiatr? Odpowiedzi na te i inne pytania, a także setki ciekawostek z dziedziny kosmologii można było poznać w te wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie. Prawie pięćdziesięcioro dzieci z naszego miasta miało okazję przeżyć kosmiczną przygodę. W każdą wakacyjną środę w Bibliotece na wszystkich chętnych czekały przeróżne atrakcje zajęcia plastyczne i plenerowe, filmy i książki o międzyplanetarnych podróżach, kosmiczne konkurencje i konkursy. Już na pierwszych zajęciach udało nam się zaprzyjaźnić z mieszkańcami innych planet. W dobry humor wprawił nas Ufoludek z ilustrowanej książeczki Wiesława Drabika (autor gościł w naszej Bibliotece w maju), musieliśmy się nieźle nagłowić (odpowiadając na podchwytliwe pytania) żeby pomóc mu w powrocie na jego planetę. Na pamiątkę tego spotkania wyklejaliśmy plasteliną podobizny kosmitów, które dzięki pomocy pani Adrianny Michniewskiej budzą zachwyt wszystkich oglądających. W kolejną środę wyruszyliśmy na poszukiwanie miejsca gdzie wylądowało Ufo. Podzieleni na dwie grupy szliśmy zgodnie ze wskazówkami zaznaczonymi na mapie Sławkowa. Po drodze trzeba było rozwiązać kilka łamigłówek, które doprowadziły nas do celu. Gdzie? To już nasza kosmiczna tajemnica! Innym razem musieliśmy sprostać wymyślnym konkurencjom na korcie tenisowym obok Biblioteki. Trzeba było wykazać się nie tylko sprawnością fizyczną, ale też wiedzą i sprytem. Przy okazji odkryliśmy moc księżycowego pyłu i siłę grawitacji. Mieliśmy też możliwość przymierzenia kasku astronauty (fot.) i przyjrzenia się z obiektom latającym. Warto było trochę się pomęczyć, bo na najlepszych czekały słodkie nagrody. W ramach wakacyjnych konkursów zmagaliśmy się też z grą komputerową Hugo w kosmosie. Wspólnie rozwiązywaliśmy zadania wyznaczone nam przez profesora Kosmoska. W nagrodę dołączyliśmy do kosmicznej załogi Hugona i razem z nim odwiedziliśmy różne zakątki Układu Słonecznego. Największym wyzwaniem wakacji okazały się jednak kosmiczne puzzle. Ułożenie 723 elementów w okrągłą całość zajęło nam kilka godzin. Efekt był naprawdę imponujący i długo podziwiany przez innych czytelników. Gdy wakacyjna pogoda nieco się pogorszyła też znaleźliśmy sposób na dobrą zabawę - oglądaliśmy film o kosmicznej przygodzie, albo wraz z Małym Księciem wyruszyliśmy w międzyplanetarną podróż w poszukiwaniu przyjaciela. Raz udało nam się nawet zamienić bibliotekę w planetarium i w zaciemnionym pomieszczeniu, leżąc na kocach obserwowaliśmy gwiezdne konstelacje. Poznawaliśmy też tajemnice znaków zodiaku i wyklejaliśmy mapę nieba. A pod koniec wakacji budowaliśmy własne statki kosmiczne oraz projektowaliśmy pocztówki (fot.). Każde spotkanie było inne, ale jedno było niezmienne nigdy się nie nudziliśmy, a naszym zajęciom zawsze towarzyszyły zabawne rozmowy i głośny śmiech. Wszystkiego nie sposób opisać, więc jeśli ktoś chciałby się lepiej zapoznać z naszą kosmiczną przygodą, to zapraszamy do Biblioteki. Na wystawie w holu można obejrzeć pamiątki z wakacji prace i zdjęcia. Na pewno miło też będzie oderwać się od szkolnych obowiązków i choć na chwilę przywołać wspomnienia i wakacyjny nastrój. Na zakończenie warto chyba dodać, że temat wakacyjnych spotkań nie był przypadkowy, ponieważ rok 2009 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Astronomii. Okazją do tego jest rocznica 400 lat od pierwszego użycia lunety do obserwacji nieba przez Galileusza oraz 40 lat od pierwszego lądowania człowieka na Księżycu. Agata Błasiak 10 KS nr 204

11 wydarzenia kulturalno - społeczne WIELKIE SŁAWKOWSKIE GRILLOWANIE Potem dwie piosenki zaśpiewała Paulinka Honiek uczestniczka dziecięcego zespołu wokalnego MOK Sławków Tirli Bomba. Puszek okruszek i Pokochaj pluszowego misia znakomicie pasowały do sytuacji, po okolicy grasował bowiem wielki pluszowy zwierzak. Policyjna maskotka niebieski pies Sznupek, wewnątrz którego, niczym Jonasz w brzuchu wieloryba, ukrywał się Daniel Cieślik, robiła furorę wśród uczestników festynu, uwodząc wszystkich bez względu na płeć i wiek. Co chwilę kto inny pozował do zdjęć, tonąc w obszernych błękitnych objęciach wielkiego psiska. Chociaż Sławków to przyjazne, spokojne miasto, gdzie psy bezpiecznie wygrzewają się na ulicach, przepisy ruchu drogowego powinno się znać. KS nr 204 Powtórka z przepisów drogowych Uczestnicy Wielkiegiego Grillowania I to od najmłodszych lat. Mł. asp. Tomasz Czerniak z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zajął się edukacją dzieci w zakresie tychże przepisów. Nastąpiła także prezentacja nowego samochodu policyjnego. Najmłodsi i starsi mogli zapoznać się z rodzajami umundurowania policji i straży miejskiej; plotka głosi, że wkrótce policjanci i strażnicy miejscy, zachęceni powodzeniem, przygotują profesjonalny pokaz mody Z zagadnieniami ekologii zapoznał nas krakowski teatr POZYTYWKA podczas spektaklu Historia zaginionego papierka. Teraz już każdy wie dlaczego i w jaki sposób dbać o środowisko, a z segregowania odpadów może zrobić specjalizację. Część artystyczna przeplatana była różnorodnymi konkursami; najaktywniejsze okazały się energiczne i błyskotliwe babcie, dotrzymujące kroku na wszystkich polach swym równie energicznym i błyskotliwym wnukom. W tym miejscu składamy podziękowania państwu Jolancie i Andrzejowi Tkaczykom oraz panu Ryszardowi Roedingowi za pomoc w organizacji konkursów. Na najmłodszych czekała atrakcja w postaci dmuchanej zjeżdżalni-zamku, na której mogli przetestować swoją zręczność. Zbliżał się wieczór, słońce nieco złagodniało, za to na żer wyruszyły wygłodniałe komarzyce. Być może ich apetyt pobudził snujący się po okolicy zapach popcornu, gofrów i kiełbasek. Pięknie przyrumienione kiełbaski smażył i serwował pan Antoni Sobótka. Dzieci miały szansę przekonać rodziców, że potrzebują jeszcze jednej nowej zabawki z kolorowego straganu. Największe powodzenie miały pistolety na kapiszony (młodzi dżentelmeni) oraz pojemniczki do puszczania baniek mydlanych. Na ciemniejącym niebie pięknie wyglądały drżące tęczowe kule. Nadszedł czas na piosenkę bardziej refleksyjną. Kasia Adamczyk zaśpiewała Radość najpiękniejszych lat oraz Szukaj mnie, przekonała nas swoim talentem i wyglądem, że naprawdę słuchać jej warto. Marcin Gajda z zapałem kontynuujący swoją karierę wokalną, zaśpiewał Titanica oraz Znowu zwykły dzień. Znakomita aranżacja tych piosenek to dzieło Konrada Szlęzaka. I wreszcie na scenę wkroczył znakomity zespół Twist: na saksofonie grał Paweł Przybyła, na klawiszach, śpiewając Karol Zadworny. Nie dało się nie reagować. Rozpoczęły się spontaniczne dynamiczne pląsy na trawie, co skutecznie przegnało komary i wieczorny chłód. W tym przyjemnym spotkaniu mogliśmy uczestniczyć dzięki organizatorom: Urzędowi Miasta Sławkowa, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Miejskiemu Ośrodkowi Kultury. A o wspaniały klimat zadbała Ilona Pijaj, prowadząca imprezę nie tylko profesjonalnie, ale i z wrodzonym wdziękiem oraz ciepłem. Joanna Szarras Fot. Kasia Adamczyk, Joanna Szarras 11

12 wydarzenia kulturalno - społeczne AKCJA LATO Ponad 30 dzieci w wieku od 7 do 12 lat wzięło udział w tegorocznej Akcji lato, zorganizowanej w Miejskim Ośrodku Kultury. Były zajęcia plastyczne, taniec, zabawa ze słowem, gry sportowe, spacery po mieście. Zorganizowaliśmy także dwa spotkania tematyczne oraz wycieczkę. 17 sierpnia zaprosiliśmy Policję i Straż Miejską. Naszymi gośćmi w tym dniu byli pan Mariusz Węglarski z Policji Powiatowej w Będzinie oraz pan Bogdan Pietrzyk ze Straży Miejskiej w Sławkowie. Spotkanie zorganizowano w ramach akcji Bezpieczne wakacje, dlatego też nie mogło zabraknąć kierownika sławkowskiego posterunku Policji pana Alberta Majdy. Oprócz cennej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa na drodze, funkcjonariusze zapewnili dzieciom dobrą zabawę. Były przejażdżki na sygnale radiowozem Straży Miejskiej, wspólne zabawy i konkursy z nagrodami. Spotkanie podsumowaliśmy tego samego Poznajemy zasady ruchu drogowego Pozdrawienia z Ustronia Zajęcia plastyczne dnia, ogłaszając konkurs plastyczny, którego tematem był policyjny radiowóz. Dzieci rysowały kredą na betonowym placu przed budynkiem MOK-u. Spotkanie z Policją rozpoczęło tydzień pełen atrakcji. Kolejną zaplanowaliśmy na środę 19 sierpnia i zorganizowaliśmy wycieczkę do Parku Niespodzianek w Ustroniu. Tak oto relacjonuje ją jedna z opiekunek pani Ewa Brzezińska: 19 sierpnia Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie zorganizowały dla dzieci w ramach akcji Lato w mieście wycieczkę do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu Zawodziu. Leśny Park Niespodzianek jest zlokalizowany na zboczu Równicy. Podążając ścieżką edukacyjną, bajkową i widokową stwarza się możliwość przeżycia niezapomnianych wrażeń. W parku niewątpliwie największą atrakcją były zwierzęta leśne, które przechadzały się wśród zwiedzających. Dzieci głaskały je zachwycone! Wśród zwierząt można było zobaczyć: daniele, jelenie szlachetne z różnych kontynentów, muflony, kozy, dziki, świnie wietnamskie, żubry, żbiki, jenoty. W tym niesamowitym parku żyją też sobie króliczki, do wyboru, do koloru. Mieszkają w malutkich, drewnianych domkach na świeżym powietrzu. Wygląda na to, że żyją z pozostałymi zwierzętami w najlepszej zgodzie. W parku znajduje się również stacja ptaków drapieżnych obsługiwana przez wykwalifikowanych 12 KS nr 204

13 wydarzenia kulturalno - społeczne Spotkanie z Pszczelarzem sokolników. Dzieci z zapartym tchem obserwowały loty ptaków drapieżnych prosto z rękawicy sokolnika, nad głowami widzów i powrót na zawołanie opiekuna. Dla odważnych wycieczkowiczów była to jedyna, niecodzienna okazja wypróbowania swojej odwagi i potrzymania drapieżnego ptaka na ręce. Najmłodszym uczestnikom wycieczki spodobał się także plac zabaw i bajkowa aleja z ruchomą ekspozycją. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w restauracji McDonald na posiłek i odpoczynek. Zmęczeni, ale pełni wrażeń po emocjonującym dniu z uśmiechem na twarzach, powróciliśmy w godzinach wieczornych do Sławkowa. W kolejnym dniu, 20 sierpnia zorganizowaliśmy spotkanie pod nazwą: Co tygryski lubią najbardziej, czyli spotkanie z pszczelarzem. Tym razem naszym gościem był pszczelarz pasjonat pan Mieczysław Szlęzak, który opowiedział nam o życiu pracowitych owadów. Oprócz prezentacji narzędzi swojej pracy, pokazał efekty pracy pszczół i opowiedział, co nieco o właściwościach miodu. Co odważniejsi mogli z bliska przyjrzeć się owadom, a to za sprawą specjalnego przezroczystego ulika. Oczywiście nie zabrakło też degustacji i konkursu z nagrodami. W piątek zorganizowaliśmy pożegnanie przy ognisku i pieczonej kiełbasce. Wszystkim gościom specjalnym serdecznie dziękujemy, a dzieci zapraszamy za rok. Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie składa serdeczne podziękowanie prezesowi Miejskiego Klubu Sportowego w Sławkowie panu Dariuszowi Piętce za przekazanie nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas akcji Lato w mieście sierpnia br. odbyły się Wakacje z duchami. Więcej na ten temat w artykule pani Joanny Szarras na stronie 14. Instruktorzy MOK (Fot. Katarzyna Adamczyk) UWAGA!!! Wiadomość z ostatniej chwili... Każdego, kto posiada lub pragnie odnaleźć w sobie ukryte talenty: wokalne, muzyczne, recytatorskie, teatralne, literackie, taneczne zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie, ul. Młyńska 14. Informacje i zapisy: codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8. do 20. osobiście l ub pod nr telefonu (032) Ponadto: wznawiamy zapisy do sekcji plastycznej. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Zapraszamy także na kurs tańca towarzyskiego w każdy piątek: dzieci: młodzież: dorośli: Przyjdź, spróbuj, a przekonasz się, że warto!!! Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie zaprasza: - na koncert zespołów muzycznych Blues i Rock nad Przemszą 26 września br. o godz na jubileuszową XXV Jesień Poetycką, która odbędzie się 22 października br. o godz. 17. w sali widowiskowej. Państwu Ewie i Krzysztofowi Wolskim wyrazy współczucia z powodu śmierci ś.p. Hieronimy Wolskiej składają Pracownicy MOK Sławków KS nr

14 wydarzenia kulturalno - społeczne DUCHY W PARYŻU Skąpane szampanem różowe Moulin Rouge Paryski szyk w melodii kankana W Sekwanie błyszczy Urok i czar Bulwary Elizejskich bram Gorącym kasztanem na placu Pigalle Otulisz swą duszę peleryną z piór Wpatrzony w obrazy i szkice Na szkle Montmartre poetów z artyzmem Dźwięczne r francuskie powietrze Śpiewa Zapachem perfum Chanel nr 5 Barbara Pomierna, uczestniczka czwartkowych spotkań Klubu Literackiego Widmo, wierszem Paryski czar wprowadza Was w klimat, który towarzyszył tegorocznemu pożegnaniu lata, Wakacjom z duchami, nieodmiennie udanej imprezie, organizowanej corocznie przez Miejski Ośrodek Kultury. Tym razem duszki gościły w Paryżu, a konkretnie w bardzo paryskiej sali widowiskowej MOK-u, gdyż, niestety, humorzasta pogoda wykluczyła pobyt pod gołym niebem W tym roku patronat nad imprezą przejęli: Burmistrz Sławkowa Małgorzata Reczko oraz Starosta Będziński Adam Lazar. Władze i media zarazem reprezentowali zastępca burmistrza Zbigniew Tarmas i przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Pacula. Zespół Ekspresji Ruchowej Focuski Sławkowianie przybyli naprawdę tłumnie; miejsc siedzących szybko zabrakło. Również na schodach Już w holu zaczynały się atrakcje. Można było obejrzeć ekspozycje prac plastycznych oraz stylowo odzianych malarzy przy pracy, pochylonych nad sztalugami. Można było Dziecięcy Zespół Piosenki i Ruchu Supełek wypełnić kupon przy stoisku jednego ze sponsorów Deutsche Banku i z nadzieją czekać na wygraną w mającym nastąpić losowaniu. Co też uczyniłam. Na kiermaszu małych artystów można było zakupić prace przygotowane przez wychowanków Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Sławkowie. Wszędzie było widać czuwających nad sprawnym przebiegiem imprezy, uwijających się gorączkowo, pracowników MOK-u. A było na co popatrzeć. Białe koszule, czarne spodnie, czarne kamizelki, czarne kapelusze i czarne muchy sam szyk, iście paryski! Część artystyczną rozpoczęła Wiktoria Nalepa solistka Dziecięcego Zespołu Piosenki i Ruchu Supełek piosenką Plecak na plecach, czyli na właściwym miejscu, a opowiadającą o końcu wakacji i, a jakże, radosnym powrocie do szkoły. Focuski natomiast ucieszyły nasze oczy najsławniejszym francuskim tańcem kabaretowym kankanem, który został przyjęty bardzo entuzjastycznie. Następnie śpiewała Paulina Honiek solistka zespołu Tirli Bomba, po francusku, rozumie się. Zaraz po niej zaprezentował się cały utalentowany zespół Supełek w piosenkach: Jesienny walczyk oraz Alouette. W międzyczasie spontanicznie wybrane jury oceniło prace zgłoszone do konkursu plastycznego Duchy w Paryżu zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury wszyscy artyści zostali docenieni i nagrodzeni. Nagrody zostały ufundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którego pracownicy wraz z kierownikiem Ewą Niewiara licznie uczestniczyli w imprezie. Atmosferę podgrzał zespół Focus dynamicznym tańcem z krzesłami. Na scenie pojawiła się solistka zespołu Tirli Bomba Patrycja Tomczyk, a wraz z nią trzy kurki, które wyszły w pole, bardzo melodyjnie zresztą. 14 KS nr 204

15 wydarzenia kulturalno - społeczne Zespół Ekspresji Ruchowej Focus Ponieważ Francja to ulubiony kraj artystów, jury zostało ponownie zatrudnione do oceny prac uczestników konkursu Spotkanie z architekturą francuską. I znowu trafiły się same talenty wszystkie wiekopomne dzieła nagrodzono... Konkurs ten został zaplanowany w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego dla miasta Sławkowa pn. UWIERZYĆ W SIEBIE, współfinansowanego ze środków EFS. KS nr 204 Prezentacja wiersza Paryski czar - Barbara Pomierna Zaraz po Monice Leszczyńskiej, która wdzięczną piosenką wywołała rzęsiste brawa, na scenie pojawiły się sławkowskie gwiazdy grupa teatralna (O)błęd, założona w marcu br. przez Daniela Cieślika (od wielu lat uczestniczącego w zajęciach sekcji recytatorskiej i teatralnej naszego ośrodka kultury, prowadzonej przez Alicję Czarnotę). Grupa zaprezentowała się w spektaklu przedstawiającym wycieczkę po Paryżu w krzywym zwierciadle. To była prawdziwa uczta! Znakomite, zabawne, błyskotliwe przedstawienie, które mamy nadzieję wkrótce obejrzeć powtórnie. Z całą pewnością sala będzie pełna. Kto już widział, przyjdzie, aby się pośmiać jeszcze raz, a ci, którzy nie mieli okazji, przybiegną z ciekawości, bo sława (O)błędu w błyskawicznym tempie szerzy się w Sławkowie i gminach ościennych... Ten fantastyczny spektakl został napisany i wyreżyserowany przez Daniela Cieślika, a zagrany z wielkim talentem przez samego reżysera, Krzysztofa Skubisa, Michała i Mateusza Adamczyków, Marka Radowieckiego i Rogera Grzesika. Płeć piękną w tym przypadku to pojęcie staje się w pełni uprawnione godnie reprezentowała Natalka Tarmas. O oprawę muzyczną zadbał Konrad Szlęzak. Jeśli chcecie znać moje zdanie, ta grupa ma przed sobą oszałamiającą przyszłość. Wielkie, wielkie brawa! To był po prostu Obłęd! Wiktoria Nalepa poinformowała nas, że Kogut jest martwy. Najwyraźniej wspomniany przedstawiciel drobiu czuł się w tym stanie zupełnie nieźle, bowiem piosenka była bardzo radosna. I, uwaga, losowanie loterii Deutsche Banku i wręczenie upominków dziesięciorgu szczęśliwcom. Nie wierzę, pierwszy raz w życiu coś wygrałam! Jednak Sławków naprawdę jest magiczny! I kolejny konkurs plastyczny, II konkurs Barwy Życia, w którym swój talent zaprezentowały osoby niepełnosprawne, wspaniali, aktywni i twórczy Sławkowianie, biorący żywy udział w życiu miasta. Jako pełnomocnik burmistrza ds. osób niepełnosprawnych zostałam zaproszona na scenę; czasami nawet udawało mi się mówić wprost do mikrofonu Publiczność mogła obejrzeć naprawdę piękne prace oraz ich utalentowanych wszechstronnie autorów, którzy zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez Urząd Miasta. Dodatkową nagrodą była piosenka Moulin Rouge w aranżacji Konrada Szlęzaka, zaśpiewana przez utalentowaną Kasię Adamczyk i Daniela Cieślika. Że Francja jest znana nawet dzieciom, udowodnili najmłodsi uczestnicy kolejnego konkursu, radząc sobie doskonale z trudnymi pytaniami i unosząc zasłużone nagrody. Sporo przyjemności dostarczył nam koncert Iwony Konieczkowskiej, aktorki Teatru STU w Krakowie. Towarzyszyli jej Tomasz Romanek (instrumenty klawiszowe) oraz Wiesław Dziedziński (akordeon). Nastrój zmienił się na osobliwie zmysłowy po tańcu w wykonaniu grupy VENUS z Teatru Muzycznego w Gliwicach Przyszedł czas, aby wzmocnić siły przed występem kolejnej gwiazdy. Na scenie, nieświadomi tego, co ich czeka, pojawili się tym razem dorośli uczestnicy. Cukiernia UKI-BEST zafundowała worek ciastek francuskich. Każdy z ochotników dostał do garści po dwa i trzy... cztery... START! Kto szybciej... Nawet z kawą nie da się zjeść szybko takiego dużego obiektu. A bez picia... Poważnie zaczęliśmy się obawiać, że najbardziej ambitni zawodnicy już nigdy, a przynajmniej długo, nie przemówią. Czuwająca nad nimi z Dokończenie na str

16 wydarzenia kulturalno - społeczne ramienia MOK-u Ilona Pijaj z ulgą odnalazła wzrokiem na widowni gotowe do akcji służby medyczne. Jednak zastosowanie chwytu Heimlicha okazało się niepotrzebne ci ambitni przełknęli i przetrwali w dobrej formie, a ci mniej ambitni zostawili sobie słodycze na śniadanie. Wszystkich sprawiedliwie nagrodzono. Na scenie pojawił się Piotr Bakal bard, autor, kompozytor i piosenkarz, organizator koncertów i festiwali, tłumacz, dziennikarz, autor audycji radiowych. Spędził sześć lat we Francji, gdzie brał udział w kilku festiwalach piosenki i być może stąd jego sentyment do piosenki francuskiej. Występ gwiazdy wprawił wszystkich w zachwyt i romantyczny nastrój. Wielu nie mogło powstrzymać łez. Biliśmy brawo jak szaleni. Gdyby nie to, że po ponadgodzinnym występie artysta był wyczerpany, bisy trwałyby bez końca. Artyście towarzyszyli: Mariusz Dubrawski (fortepian), Rafał Grząka (akordeon) i Mirosław Łączyński (gitara basowa). W finale Pod dachami Paryża wystąpił oczywiście Piotr Bakal, wspierany przez Iwonę Konieczkowską, a w tle wiły się we wdzięcznych skrętach trzy atrakcyjne dziewczyny z zespołu VENUS. Pożegnali się z nami artyści oraz prowadząca kon- Paryscy malarze feransjerkę Krystyna Celadyn-Głogowska. I cóż jeszcze mogło uatrakcyjnić ten wieczór? Kiedy wyszliśmy przed budynek, na nocnym niebie zaczęły rozkwitać wielobarwne kwiaty sztucznych ogni. Obecność miejscowych strażaków gwarantowała, że nic złego się nie wydarzy. Deszcz uprzejmie się wycofał, więc bez przeszkód mogliśmy się rozkoszować tym kolorowym widowiskiem. W wilgotnym powietrzu snuły się zapachy jesieni nadchodzącej po tak udanym pożegnaniu lata... Joanna Szarras (Fot. Katarzyna Adamczyk, Joanna Szarras) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierali nas finansowo i rzeczowo, a są to: Grupa teatralna O(błęd) - Starostwo Powiatowe w Będzinie - DSS Recykling Sławków - Deutsche Bank oddz. Sławków - F.H. MP Spółka Jawna Sławków - PPUH EZIR - PW MAXTOP Sławków - PPHU MARLESZ Sp. z o. o. Sławków - B Trans Stacja Paliw BP Sławków - LE GALL POLSKA Sławków - NZOZ SALVIA SC Sławków - BUD MAR Sławków - ANED Sp. z o.o. Sławków - Agencja Reklamowa Plast-Firm Sławków - FPHU SD Sławków - PPHU Grawis Sławków - Józef i Halina Kraska Piekarnia Sławków - Cukiernia UKI BEST Sławków - MZWiK Sławków - SP ZOZ Sławków, OSP Sławków, Policja Sławków, Straż Miejska Sławków - ANED Sp. z o.o. Skała - PCC SPEDKOL Kędzierzyn Koźle 16 KS nr 204

17 wydarzenia kulturalno - społeczne Kolejna Folkloriada w Poraju! 9 sierpnia sławkowskie Koło Gospodyń uczestniczyło w organizowanej cyklicznie imprezie dla amatorów folkloru i rękodzieła artystycznego w tzw Folkloriadzie Jurajskiej pt. Starodawne i bliskie czasy. W tym roku zorganizowano ją w pięknej scenerii leśnej gminy Poraj Żarki Letnisko. W ramach owej Folkloriady odbywały się przeglądy zespołów folklorystycznych z całego kraju i innych państw oraz cieszące się wielką popularnością targi sztuki ludowej, na których nie zabrakło sławkowskiego stoiska bogato przyozdobionego w haftowane obrazy, bieżniki, serwety oraz pań w strojach regionalnych. Gospodynie nasze przygotowały również prace na konkurs rękodzieła artystycznego. Nagrodę honorową (pieniężną) ufundowaną przez Radę Sołecką Żarki Letnisko za szczególne zasługi w kultywowaniu tradycji w regionie otrzymała pani Barbara Wardawa (na zdjęciu) za bieżnik serwetę haftowaną wzorem mereszkowym pt. Jurajskie gwiazdki. Były również inne konkursy np. kulinarne na potrawy regionalne i wypieki wiejskiego chleba. Dożynki w Wojkowicach Tradycji stało się zadość w ubiegłym roku na sławkowskim Rynku w czasie obchodów święta plonów sierp dożynkowy otrzymał Burmistrz Miasta Wojkowice Andrzej Cembrzyński, zatem w tym roku 30 sierpnia odbyły się dożynki powiatowe i diecezjalne właśnie w Wojkowicach. Miały one szczególny charakter, ponieważ po raz pierwszy wziął w nich udział nowy biskup sosnowiecki Ks. Grzegorz Kaszak odprawiwszy uroczystą mszę św. na stadionie wojkowickim Millenium. Były również zaproszone gospodynie ze sławkowskiego Koła Gospodyń, uczestniczyły ze swoim pocztem sztandarowym, wieńcem dożynkowym oraz wystawą rękodzieła artystycznego. Na dożynkach nie zabrakło różnych atrakcji, obrzędów dożynkowych i zespołów folklorystycznych. Do tańca przygrywały zespóły: Fanatic i Helou, zabłyszczał kabaret Długi na koniec gwiazdą wieczoru był Krzysztof Krawczyk. Odbyły się różne loterie, kiermasze, poczęstunki, degustacje i konkursy, między innymi na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Sławkowski wieniec otrzymał wyróżnienie, a pierwsze miejsce przyznano wieńcowi z Grodźca Bobrowniki. Starosta Będziński Adam Lazar przyznał że wystawa rękodzieła Koła Gospodyń ze Sławkowa jest najładniejszą na tej imprezie. Opiekun Koła Gospodyń instruktor MOK Bożena Hauzer Koleżance Stanisławie Dubiel Opałka serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca ś.p. Zdzisława Turczyn składają członkinie Koła Gospodyń Sławków Pani mgr Irenie Nowak wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Zięcia składają Uczniowie klasy IVa z Rodzicami KS nr

18 wydarzenia kulturalno - społeczne Informacja turystyczna w Sławkowie coraz lepsza Miasto Sławków od kilku lat jest członkiem Związku Gmin Jurajskich dobrowolnego stowarzyszenia gmin z województwa małopolskiego i śląskiego, leżących na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, pomagającego gminom w promowaniu ich turystycznych terenów i obiektów, ale również pokazującego Wyżynę Krakowsko-Częstochowską jako jednolity i spójny obszar turystyczny. Dzięki temu w Dziale Kultury Dawnej MOK w Sławkowie, Rynek 9 został otwarty w 2006 r. punkt Informacji Turystycznej. Do głównych zadań punktu należy: promocja naszego miasta i produktów podmiotów gospodarczych, udzielanie turystom oraz mieszkańcom Sławkowa kompleksowej informacji o atrakcjach turystycznych i kulturalnych, komunikacji, bazie noclegowej, zakładach gastronomicznych, dystrybuowanie materiałów promocyjnych, sprzedaż gadżetów promocyjnych, map, folderów, przewodników, książek, pocztówek dot. gminy Sławków, najbliższej okolicy, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, woj. śląskiego i małopolskiego. Pracownice Działu Kultury Dawnej, które równocześnie obsługują punkt Informacji Turystycznej Bożena Hauzer i Barbara Noryńska już od trzech lat są cyklicznie szkolone w zakresie prowadzenia i obsługi takiego punktu. Szkolenia odbywały się w siedzibie Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu, a obecnie od dwóch lat są to szkolenia kadr informacji turystycznej województwa śląskiego pt. Widzą, wiedzą, informują prowadzone przez Śląską Organizację Turystyczną w Katowicach, króra istnieje od 1 marca 2005 r. W kwietniu 2009 r. nasz punkt Informacji Turystycznej został poddany dwukrotnemu badaniu, mającemu na celu ocenę poziomu jakości obsługi klienta i stopnia satysfakcji klientów z funkcjonowania punktu w woj. śląskim. Badanie zostało przeprowadzone przez członków Koła Naukowego Meritum działającego przy Katedrach Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Celem takiego badania było również dokonanie diagnozy aktualnego stanu funkcjonowania systemu informacji turystycznej w woj. śląskim jako elementu polityki marketingowej regionu w obszarze turystyki. Tacy szczególni klienci pojawiając się incognito w placówkach IT obserwowali zachowania pracowników placówek IT, sprawdzali ich kompetencje i fachowość, uprzejmość, komunikatywność, powitanie, identyfikację i analizę potrzeb klienta, optymalną propozycję, elementy komunikacji niewerbalnej pracowników IT (uśmiech), podziękowanie, pożegnanie, a także szereg innych elementów niezwiązanych bezpośrednio z procesem świadczenia usługi, jak wygląd placówki, oznakowanie, czystość, dostęp do Internetu oraz ilość materiałów promocyjnych. Łącznie na terenie woj. śląskiego objęto badaniem 51 placówek, w których przeprowadzono 93 audyty, w tym 48 audytów wg scenariusza indywidualnego, gdzie audytor wcielał się w rolę turysty mającego za zadanie zorganizowanie pobytu rekreacyjnego w danej miejscowości dla siebie oraz osoby towarzyszącej oraz 45 audytów wg scenariusza grupowego. Audytor tego scenariusza miał za zadanie zorganizowanie wycieczki dla kilkuosobowej grupy studentów w danej miejscowości. W wyniku przeprowadzenia w naszym punkcie Informacji Turystycznej audytu wg scenariusza indywidualnego na 48 badanych placówek zajęliśmy 21 miejsce i oceniono nas wg punktacji na 59 punktów. W audycie grupowym na 46 badanych placówek - zajęliśmy miejsce 13 i uzyskaliśmy 67 punktów. W rankingu 51 placówek IT województwa śląskiego wg średniej oceny z dwóch audytów przeprowadzonych w naszym punkcie IT, zajmujemy miejsce 17 z 63 punktami. Za nami są punkty Informacji Turystycznej w Brennej, Zabrzu, Gliwicach, Wiśle, Żywcu, Ustroniu, Cieszynie, Pszczynie, Piekarach Śląskich, Szczyrku, Częstochowie, Zawierciu, Bielsku-Białej, Poraju, Ogrodzieńcu, Bytomiu, Koziegłowach, Siewierzu, Złotym Potoku, Olsztynie, Pilicy, Pyrzowicach. Mamy nadzieję, iż z czasem nasz punkt Informacji Turystycznej będzie plasował się coraz wyżej w rankingu wszystkich placówek województwa śląskiego, a jakość świadczonych usług będzie coraz lepsza. Barbara Noryńska Dział Kultury Dawnej MOK Dzieci z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny, filii mieszczącej się w Sławkowie, mają przyjemność i zaszczyt podziękować Panu Adamowi Gierkowi oraz Panu Witoldowi Klepaczowi, za okazane serce oraz przekazanie na rzecz wychowanków monitora LCD, sprzętu sportowego oraz paczek ze słodkościami z okazji Dnia Dziecka. Dziękujemy również Pani Grażynie Bierońskiej oraz Panu Andrzejowi Sewulokowi za starania, dzięki którym została nawiązana powyższa współpraca. Dzieci i Wychowawcy OWDiR filia Sławków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osoby chętne (studentów, nauczycieli) do pomocy przy odrabianiu lekcji. Więcej informacji pod nr tel. 032/ lub bezpośrednio u Koordynatora Wolontariatu w siedzibie MOPS w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 od poniedziałku do piątku w godz pokój nr KS nr 204

19 wydarzenia kulturalno - społeczne Życiorys 22 letniego Stanisława Magierowskiego ps. Lotnik partyzanta Armii Krajowej KS nr 204 W Kurierze Sławkowskim w październiku 2008 roku na stronie 15 ukazał się artykuł pt. Pomnik partyzanta Armii Krajowej Stanisława Magierowskiego w Słomnikach. Kim był Stanisław Magierowski ps. Lotnik. Urodził się 24 kwietnia 1922 roku w Sosnowcu, jako najstarszy syn z pięciorga dzieci Jana i Władysławy z domu Kudła ze Sławkowa. Osiem lat później rodzina przeniosła się na stałe do Sławkowa. Ojciec Jan w latach roku służył w trzech armiach: niemieckiej, austriackiej i rosyjskiej, z wojny wrócił w stopniu kaprala, był legionistą, między sierpnia 1920 roku brał udział w bitwie pod Radzyminem, skąd wrócił ranny odłamkiem. Matka, córka kołodzieja Jana Kudły. To ojciec przekazywał swoim synom patriotyzm, miłość do ojczyzny, nienawiść do wroga. Stanisław jako najstarszy, zdolny, najpilniej uczył się miłości do ojczyzny. W 1929 roku poszedł do szkoły podstawowej w Sławkowie. Tu na jego życiowej drodze stanął kolejny wielki patriota jego wychowawca por. Lucjan Kubik. Szkołę podstawową ukończył w 1936 roku z wyróżnieniem. Przez kolejne dwa lata pracował u dziadka w fabryce szczotek. Dziadek Jan Kudła był dla dwójki braci Stanisława i Zbigniewa wielkim autorytetem i wzorem do naśladowania. Przez cały ten dwuletni okres samodzielnie konstruował samoloty z bambusa oraz pergaminu i próbował ich lotów z wieży kościelnej. W 1938 roku, jako młodociany stawał przed komisją wojskową w Krakowie, gdzie był badany przez 13 lekarzy. Wszystkie badania przeszedł pomyślnie i zdawał egzaminy do szkoły była to Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Świeciu woj. Pomorskie, egzaminy zdał wzorowo. Po zdanych egzaminach był jednak odroczony na rok z powodu młodego wieku i małego naboru (na 300 miejsc zgłosiło się kandydatów, od maja 1939 r. szkoła przyjmowała chłopców w wieku lat i nauka trwała trzy lata), a dokumenty zostały przesłane do Dęblińskiej Szkoły Lotniczej, w następnym roku miał być przyjęty już bez egzaminów. Jednak szczęście mu nie dopisało, bo od września 1939 roku wybuchła II Wojna Światowa i zamiast do szkoły Stanisław został przyjęty przez swojego nauczyciela ze szkoły podstawowej do organizacji Orła Białego. W roku 1942 został wcielony do Armii Krajowej. Podjął pracę w sławkowskiej Fabryce Gwoździ i Drutu Braci Szajn. Jesienią tego roku brał udział razem z kolegą też partyzantem AK w akcji wykonania wyroku w Sławkowie Chwaliboskie na Gruppen Fürrera SS Michale Seiberta władał on posiadłością Józefa Furmańskiego. Akcja ta powiodła się i Niemiec zginął od kul partyzanta Stanisława. Był to bauer wyjątkowo okrutny dla Polaków. Gdy sąsiedzi Seiberta, też bauerzy usłyszeli strzelanie, z karabinów strzelali do partyzantów. Wskutek tej strzelaniny jeden z nich został ranny w nogę, w czasie transportu do szpitala do Olkusza sam zażył cyjanek potasu i otruł się. Stanisław Magierowski szczęśliwie uszedł z życiem, lecz nie mógł wrócić do domu. Z bratem Zbigniewem spotykał się w lesie. W domu rewizja była dwa razy dziennie. Wiosną 1943 roku samodzielnie uwalniał Żydów z getta w Sosnowcu Środuli. Do domu przyprowadził dwóch sławkowskich Żydów o nazwiskach: Lancman (krawiec brat Marii Gryń) i Ostry (właściciel fabryki sztućców). Dwa razy złapali go Niemcy. Pierwszy raz po przesłuchaniu Niemcy go wypuścili, za drugim razem zatrzymali go i siedział w obozie Ersatz Polizei Gefängnis w Mysłowicach 6 tygodni. Na wiadomość, że ma być przewieziony do obozu w Oświęcimiu, uciekł z tego obozu i wrócił wycieńczony do domu. Przeżył tylko dzięki lekarzowi Falińskiemu i matce. Po częściowym wyzdrowieniu, poszedł do lasu i już więcej nie wrócił do domu. Tylko czasem kurier coś meldował. 22 listopada 1943 roku miała miejsce kolejna akcja na terenie Generalnego Gubernatorstwa w Czubrowicach. Partyzanci po tej akcji wrócili na nocleg do polskiego gospodarza, ale sąsiad, konfident Adolf Musiał powiadomił Gestapo. To z tego miejsca zabrali Go wraz z innymi (kurier powiadomił rodzinę) na przesłuchania do Krakowa, do więzienia na Montelupich. Nie udało się partyzantom odbić więźnia, gdyż obstawa niemiecka była zbyt wielka. Zbitego, skatowanego, skrajnie wyczerpanego Stanisława, późną nocą 9 grudnia 1943 r. Niemcy przywieźli do gminy Słomniki. Wraz z sześcioma innymi partyzantami zostali umieszczeni w stodole za cmentarzem grzebalnym. Wczesnym rankiem 10 grudnia 1943 roku zostali rozstrzelani. Miał zaledwie 22 lata. Pochowano ich w przydrożnym rowie, bez pochówku katolickiego, z dala od rodziny. Konfident Adolf Musiał został rozstrzelany wyrokiem sądu polowego AK. Wyrok wykonano w domu weselnym jego siostry na oczach wszystkich weselnych gości w Porąbce jak relacjonował naoczny świadek (nie żyjący już) Piotr Paliga. Rodzina została powiadomiona przez tego samego kuriera. Dopiero po wojnie matka pojechała na grób syna, powiadomiona o ekshumacji, ale nie miała środków na przeniesienie Go do Sławkowa. Został przeniesiony do zbiorowej mogiły na cmentarz, wraz z kilkoma innymi kolegami. Tu spoczywa do dziś. Michał Wojewódzki w swojej książce pt. Akcja V-1, V-2 na stronie 281, wspomina o Lotniku współpracowniku, zaufanym kurierze, łączniku, inżyniera Antoniego Kocjana w roku Antoni Kocjan to szkolny kolega Tadeusza Gurbiela z gimnazjum w Olkuszu. Za okupacji utrzymywali kontakt i współpracowali z wytwórnią granatów oraz części do karabinów maszynowych dla potrzeb podziemia, produkowanych w firmie Mechanika Precyzyjna Braci Dębskich. Jeżeli znacie państwo więcej szczegółów o Stanisławie Magierowskim ps. Lotnik lub jesteście w posiadaniu jakichkolwiek jego zdjęć, proszę o powiadomienie jego brata Zbigniewa Magierowskiego zam. Sławków ul. Jagiellońska 21. Na podstawie opinii świadków i relacji żyjącego brata Zbigniewa Magierowskiego spisała bratanica Maria Kozik. 19

20 wydarzenia kulturalno - społeczne Ile waży pomoc CARITAS to miłosierdzie to objęcie człowieka opieką, sercem. Całego człowieka jego fizyczności i duchowości. W dzisiejszym świecie szalonego pędu do tego co nowe, coraz bardziej nowoczesne, człowiek czuje się często osaczony i zagubiony, szuka kogoś lub czegoś na czym mógłby się oprzeć, zatrzymać, zamyślić bo przecież tak naprawdę to do życia niewiele potrzeba, tylko że często rozumiemy to trochę za późno. Na pewno natomiast potrzebujemy otwarcia się na drugiego człowieka osamotnieni nigdy nie będziemy szczęśliwi, niezależnie od stanu posiadania rzeczy i środków. Wokół nas tak wiele osób samotnych i to nie tylko tych żyjących w pojedynkę, samotność może jeszcze bardziej dopaść człowieka żyjącego w rodzinie. Z każdej samotności można wyjść do ludzi do krewnych, sąsiadów, do różnych wspólnot i zgrupowań, a tam można się sprawdzić w działaniu, odkryć radość ze spotkania i świadczenia bezinteresownego dobra, które jednak nam odpłaca świadomością, że jesteśmy ważni, potrzebni, że jesteśmy kochani, że życie i świat potrafią być piękne. Jedną z takich wspólnot jest właśnie Caritas, której jednym z zadań jest otoczenie opieką ludzi potrzebujących wsparcia niekoniecznie i nie zawsze materialnego. Są osoby, które czekają aby z nimi się spotkać i porozmawiać, a spotkania takie dają radość nie tylko tym odwiedzanym, ale i odwiedzającym. Drugą formą działania Caritasu to niewielka na miarę skromnych możliwości pomoc materialna. Dzięki otrzymywanym artykułom spożywczym z diecezjalnej centrali (zasoby nadwyżek unijnych) uzupełniamy domowe zapasy naszych podopiecznych. Ta skromna pomoc ma jednak swoją wagę proszę sobie wyobrazić, że w I półroczu bieżącego roku rozdysponowane zostało 9 416, 5 kg żywności ponad 9 ton przeniesiono z magazynu centrali w Sosnowcu do samochodów (najczęściej osobowych), następnie do naszego składowiska przy ul. Kościelnej i wydano potrzebującym. Wszystkie te zaszłości są udokumentowane, bo porządek musi być. Prace te wykonują nasze Panie, jest ich niewiele, a siły też mają ograniczone. Jesteśmy pełne podziwu dla ich zapału i samozaparcia. Już kolejny raz piszę o tej naszej działalności ufając, że przekonam chętnych zwłaszcza młodych i silnych do wstąpienia w nasze szeregi celem wsparcia nas w tej radosnej formie pomocy potrzebującym, aby czasem z braku sił nie zaprzestano kontynuacji tego Bożego dzieła. W tym roku, we wrześniu obchodzić będziemy trzecią rocznicę powołania przez Księdza Kanonika Antoniego Kwiatkowskiego Parafialnego Zespołu CARITAS. Patronką naszą została błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty, osoba będąca niedościgłym wzorem dla wszystkich chcących służyć bliźnim, o której tak pięknie pisał ks. Jan Twardowski: Matka Teresa z Kalkuty biało-niebieska, bliższa bo w niebie już mieszkasz wznieś nad Warszawą swe ręce módl się do serca o serce. Ze śmiercią z jędzą chorobą nikt nie jest samotny z Tobą. Pierwszym przewodniczącym koła był ks. Dariusz Stopa, a obecnym jest ks. Marcin Warta. To dzięki ich wsparciu i pomocy duchowej, a także często fizycznej zespół okrzepł i kontynuował swe statutowe zadania. Opieką otoczono ludzi starych, schorowanych, samotnych, biednych i niepełnosprawnych. Nasza pomoc nie rozwiązuje wszystkich ich problemów, ale daje świadomość, że nie są sami, że ktoś jest obok na kogo ewentualnie można liczyć. Wszystkim, którzy są z nami mówimy serdeczne Bóg zapłać i życzymy zdrowia oraz dalszego zapału do pracy. Osłodą w działaniu i zapłatą za Wasz trud niech będą słowa Pana Jezusa ujęte w Ewangelii św. Mateusza Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili (Mt 25.40) Z apelem o dalsze wspieranie naszej działalności i zasilenie naszych szeregów w imieniu Parafialnego Zespołu Caritas zwraca się Janina Cembrzyńska Tarmas Urząd Miasta Sławkowa i Miejski Ośrodek Kultury ogłaszają nabór utalentowanej wokalnie młodzieży w wieku od 13 do 25 lat (chłopców i dziewczęta) do polsko francuskiego projektu artystycznego p.n. Europejska pieśń o kopalni, polegającego na międzynarodowym opracowaniu przedstawienia muzyczno tanecznego poświęconego tematyce górniczej z udziałem młodzieży. Wybrane osoby wyjadą w przyszłym roku bezpłatnie do Francji, gdzie musical będzie wystawiany. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie, do instruktora pani Małgorzaty Kostki. Prosimy o szybkie podejmowanie decyzji!!! 20 KS nr 204

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

Wycieczka do Gersheim

Wycieczka do Gersheim Wycieczka do Gersheim Na specjalne zaproszenie Pana Hansa Bollingera -dyrektora Gesamtschule Gersheim, prezesa Stowarzyszenia "Spotkania na Granicy" oraz Stowarzyszenia VEUBE - Spohns Haus, grupa siedmiu

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

Działanie nr 7 - druga wymiana.

Działanie nr 7 - druga wymiana. Realizacja projektu "MAM PRAWO! Transfer nowoczesnych programów i metod terapii i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni" Działanie nr 7

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo,

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo, Zainwestuj już dziś Szanowni Państwo, Już niebawem, 27 i 28 listopada odbędą się w Urzędzie Miejskim w Darłowie przetargi na superatrakcyjne działki budowlane położone bezpośrednio przy plaży. Działki

Bardziej szczegółowo

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja 2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy k/ Giżycka. Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami Program pobytu: Dzień I Przyjazd i zakwaterowanie 14:00-15:00 Obiad 16:00-18:00

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Relacja z Festiwalu Projektów.

Relacja z Festiwalu Projektów. Relacja z Festiwalu Projektów. 17 czerwca 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczestniczyłam w ogólnopolskich targach TIK-owych projektów, w czasie których odbyła się prezentacja najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2015 Wójta Gminy Iława z dnia 27 lipca 2015 r. przeznaczonej do 1. Karaś Działka nr 162/10 pow. 0,1660 ha EL 1I/00025976/0 zabudowana, położona w Karasiu. Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu Wersja archiwalna I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Tak prezentują się laurki i duży obrazek z życzeniami. Juz jesteśmy bardzo blisko.

Tak prezentują się laurki i duży obrazek z życzeniami. Juz jesteśmy bardzo blisko. Przygotowujemy laurki dla dzielnych strażaków. Starałyśmy się, by prace były ładne. Tak prezentują się laurki i duży obrazek z życzeniami. Juz jesteśmy bardzo blisko. 182 Jeszcze kilka kroków i będziemy

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Rewal, dnia 24.06.2015r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24

Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24 Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24 Dziennikarska kuźnia talentów Na zaproszenie Zespołu Szkół Siewierzu gimnazjaliści z terenu naszej gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XX JUBILEUSZOWEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ WOJSKA POLSKIEGO HRUBIESZÓW 2015

REGULAMIN XX JUBILEUSZOWEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ WOJSKA POLSKIEGO HRUBIESZÓW 2015 Załącznik nr 1 REGULAMIN XX JUBILEUSZOWEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ WOJSKA POLSKIEGO HRUBIESZÓW 2015 I ORGANIZATORZY: Dowódca Garnizonu Hrubieszów; Związek Gmin Lubelszczyzny; Związek

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Grazda Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu

Elżbieta Grazda Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu www.awans.net Publikacje nauczycieli Elżbieta Grazda Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu Spotkanie z Królową Bajkolandii Scenariusz imprezy podsumowującej przebieg II Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

-648/21 o powierzchni 0,0376 ha, stanowiącej wg ewidencji gruntów użytek B -tereny zabudowy mieszkalnej;

-648/21 o powierzchni 0,0376 ha, stanowiącej wg ewidencji gruntów użytek B -tereny zabudowy mieszkalnej; Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2011r. nr 12 poz. 59 ze zm.) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala:

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: - działka nr 256/6 o pow. 0,0978ha. Działka niezabudowana. Ma kształt zbliżony

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, na własność osobom fizycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Warszawski Holding Nieruchomości S.A. zaprasza do udziału w negocjacjach ofertowych mających na celu sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Willowej Termin

Bardziej szczegółowo

Zajęcia I dziewczyny i chłopaki pragną poznać zdrowia smaki w Samorządowej Szkole Podstawowej w Mierzwinie.

Zajęcia I dziewczyny i chłopaki pragną poznać zdrowia smaki w Samorządowej Szkole Podstawowej w Mierzwinie. Zajęcia I dziewczyny i chłopaki pragną poznać zdrowia smaki w Samorządowej Szkole Podstawowej w Mierzwinie. W dniu 1 października 2012 r. Sekcja Informacji i Promocji ARR OT Kielce rozpoczęła realizację

Bardziej szczegółowo

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2 Święto Babci i Dziadka... 3 Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Koncert kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej... 4 Ciekawe zajęcia i warsztaty...

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

80-lecie Rotary Club Kraków

80-lecie Rotary Club Kraków 80-lecie Rotary Club Kraków Zaproszenie na Rotariański Piknik Jubileuszowy 1934 2014 Rok 2014, rokiem 80-lecia Rotary Club Kraków Krakowski Klub Rotary obchodzi 80-lecie przyznania Karty, czyli dołączenia

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 z Sesji Rady Miejskiej w Sławkowie odbytej w dniu 3 sierpnia 2007 r.

Protokół Nr XIII/07 z Sesji Rady Miejskiej w Sławkowie odbytej w dniu 3 sierpnia 2007 r. Protokół Nr XIII/07 z Sesji Rady Miejskiej w Sławkowie odbytej w dniu 3 sierpnia 2007 r. Ustawowa liczba radnych - 15 Obecny skład Rady - 15 Obecnych radnych - 11 Nieobecni radni: Flak Marcin, Pięta Marcin,

Bardziej szczegółowo

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów.

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów. 6 czerwca 2014r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 14 Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę miejską RADKOM. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Inauguracja IV części warsztatów edukacyjo-kulinarnych pod hasłem I dziewczyny i chłopaki pragną poznać zdrowia smaki w Domu Kultury w Jaworzu.

Inauguracja IV części warsztatów edukacyjo-kulinarnych pod hasłem I dziewczyny i chłopaki pragną poznać zdrowia smaki w Domu Kultury w Jaworzu. Inauguracja IV części warsztatów edukacyjo-kulinarnych pod hasłem I dziewczyny i chłopaki pragną poznać zdrowia smaki w Domu Kultury w Jaworzu. W dniu 27 maja 2013 r. w Domu Kultury w Jaworzu, rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na styczeń 2015

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na styczeń 2015 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na styczeń 2015 Zbiórka otwarta 77 Drużyny Harcerskiej z ZHP Komendy Chorągwi Śląskiej. 2015-01-02, 09, 16, 23, 30, godz. 17.30 Zbiórki harcerskie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Ogłoszenie o przetargu Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS W numerze m.in.: Ks. Jarosław napisał Nasze rozmowy Z cyklu

Bardziej szczegółowo

Wieści z Bajkowej Krainy

Wieści z Bajkowej Krainy Wrzesień 2015 Wieści z Bajkowej Krainy 10-lecie przedszkola Bajkowa Kraina W tym roku obchodziliśmy rocznicę 10-lecia przedszkola. W tym uroczystym dniu Dyrekcja i kadra pedagogiczna spotkała się, na mszy

Bardziej szczegółowo

4. po Wielkanocy CANTATE

4. po Wielkanocy CANTATE Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl 4. po Wielkanocy CANTATE Główna myśl: Wysławiaj Boga! Wiersz przewodni: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Mt 11,25a Fragment biblijny: Jezus wysławia

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 3 września 2012 roku w naszej szkole rozpoczął się nowy rok szkolny. Pan dyrektor Zbigniew Turkowski uroczyście przywitał wszystkich uczniów. Pan dyrektor powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu Niefies z Krymu, który zaprezentował tańce narodowe Tatarów krymskich.

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu Niefies z Krymu, który zaprezentował tańce narodowe Tatarów krymskich. EDUKACJA NA WESOŁO Dobra zabawa połączona z edukacją na rzecz bezpieczeństwa to główny cel, jaki przyświecał organizatorom Dnia Otwartego Centrum Szkolenia Policji. Spontanicznie przekazywane opinie na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Podsumowanie projektu Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Podsumowanie projektu Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy W piątek 17 czerwca 2011r. w Szkole Podstawowej w Czernięcinie. odbyła się uroczysta prezentacja efektów pracy uczniów klasy I,

Bardziej szczegółowo

1-3 sierpień. Park Żywiecki. Żywiecki festiwal Roślin. przy starym Zamku. Organizator: honorowy patronat: burmistrz miasta żywca-

1-3 sierpień. Park Żywiecki. Żywiecki festiwal Roślin. przy starym Zamku. Organizator: honorowy patronat: burmistrz miasta żywca- Żywiecki festiwal Roślin Park Żywiecki przy starym Zamku 1-3 sierpień Organizator: Eko-europejskie stowarzyszenie miłośników regionu podbeskidzia Kultura Krajobrazu w czernichowie honorowy patronat: burmistrz

Bardziej szczegółowo

MARGINES GAZETKA SP4 W BIELAWIE NR 19

MARGINES GAZETKA SP4 W BIELAWIE NR 19 MARGINES GAZETKA SP4 W BIELAWIE NR 19 SPIS TREŚCI: PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW PASOWANIE NA CZWARTOKLASISTĘ PIKNIK RODZINNY PROJEKT EDUKACYJNY CHCEMY BYĆ BEZPIECZNI ROZPOCZECIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Wakacyjne inwestycje gminy Barczewo

Wakacyjne inwestycje gminy Barczewo NR 7 (226) lipiec/sierpień 2012 W sobotę, 28 lipca br., w ramach Barczewskiego Lata Artystycznego, zorganizowane zostały I Barczewskie Łosiery połączone z odpustem św. Anny. Więcej na str. 8 Wakacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym.

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym. 7 czerwca 2013r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 13 już Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę RADKOM. Impreza od zawsze cieszyła się ogromnym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi Moja planeta nie ma ceny W swojej pracy dokładamy wszelkich starań, by dzieci uczęszczające do

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie.

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie. Kamionna, 31.12.2009r. Miejscowość, data Roczne sprawozdanie z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RADY GMINY WICKO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Wicko sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez

Bardziej szczegółowo

WIosenne przebudzenie w Mazurolandii!

WIosenne przebudzenie w Mazurolandii! WIosenne przebudzenie w Mazurolandii! Już od marca Mazurolandia zaprasza na żywą lekcję przyrody. Będziecie mogli zajrzeć do Chaty Leśnego Czarodzieja, gdzie posłuchacie ciekawych opowieści o żyjących

Bardziej szczegółowo

piątek, 15 maja program targów na scenie

piątek, 15 maja program targów na scenie piątek, 15 maja 9.00 11.30 > program targów edukacyjnych, swoje oferty zaprezentują, m.in. opolskie szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, firmy doradczo-szkoleniowe 11.45 13.35 > program z okazji

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 PROPONOWANE FORMY PROMOCJI FIRMY W ramach współpracy przy organizacji Dożynek Powiatowych Włoszczowa 2012 proponujemy naszym sponsorom

Bardziej szczegółowo

ROLA OŚRODKA KULTURY W ROZWIJANIU TALENTU I TWORZENIU PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA DO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

ROLA OŚRODKA KULTURY W ROZWIJANIU TALENTU I TWORZENIU PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA DO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM ROLA OŚRODKA KULTURY W ROZWIJANIU TALENTU I TWORZENIU PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA DO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANKOWIE INTERNATU NA FESTIWALU NAUKI

WYCHOWANKOWIE INTERNATU NA FESTIWALU NAUKI WYCHOWANKOWIE INTERNATU NA FESTIWALU NAUKI W dniach 22 28 marca 2010 r. w odbył się VI Festiwal Nauki organizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRACY TWÓRCZEJ 12-16.05.2014 kl. I-III

TYDZIEŃ PRACY TWÓRCZEJ 12-16.05.2014 kl. I-III TYDZIEŃ PRACY TWÓRCZEJ 12-16.05.2014 kl. I-III W ramach Tygodnia Pracy Twórczej w tym roku odbyło się 10 warsztatów, na których uczniowie mieli okazję kreatywnie spędzić czas. Dzieci tańczyły, śpiewały,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 2A należącego do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2013. Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci.

Wrzesień 2013. Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci. Wrzesień 2013 Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci. Plakat z Matką Bożą i słowami tworzącymi hasło, obok kartka z różą, na której napisaliśmy

Bardziej szczegółowo

" Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..."

 Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne... " Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..." Chór szkolny skupia uczniów lubiących łączyć swoje pasje, talent z artystycznym sposobem wyrażania siebie. To bardzo wymierny

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 ROK SZKOLNY 2014/2015 Październik - Opowieści z leśnej polany - przedstawienie muzyczne - Fabryka krówek - do Milanówka grupa IV i V - uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka grupa I - wycieczka na pocztę

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

Tygodnik klasy 1 nr 14 07.12.2014 05.09.2014

Tygodnik klasy 1 nr 14 07.12.2014 05.09.2014 Tygodnik klasy 1 nr 14 07.12.2014 05.09.2014 Z życia szkoły i klasy Mikołajkowy tydzień upłynął nam wszystkim pod znakiem wielu atrakcji. Mieliśmy okazję rozwijać swoje umiejętności technicznoplastyczne

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej W dniu 13 marca 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechali

Bardziej szczegółowo

OFERTA WIDOWISKA ESTRADOWEGO

OFERTA WIDOWISKA ESTRADOWEGO OFERTA WIDOWISKA ESTRADOWEGO ZESPOŁU OREGANKI, KTÓREGO MISJĄ JEST PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PRZEZ ZABAWĘ I SZTUKĘ www.oreganki.pl Strona 1 SPIS TREŚCI Strona 2 1. Oreganki informacje o zespole str.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY"

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH WIOSENNE RYTMY I RYMY SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY" Jednym z wielu przedsięwzięć zorganizowanych przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Grupę

Bardziej szczegółowo

Wakacje w sąsiedztwie plan dnia:

Wakacje w sąsiedztwie plan dnia: Wakacje w sąsiedztwie plan dnia: 21 lipca 2012 rok (sobota) dzień integracyjny 11.00-12.00 przyjazd uczestników 12.00-12.30 Spotkanie organizacyjne; zapoznanie z przepisami BHP; przedstawienie uczestników,

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM Z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy Państwu informację o X Przeglądzie Twórczości Dziecięcej RAZEM 2014. Nasza impreza jest wpisana do kalendarza imprez ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIAŁANIA W DRUGIM PÓŁROCZU: 1. Opracowanie planu działania kampanii promującej imprezę ekologiczną

NASZE DZIAŁANIA W DRUGIM PÓŁROCZU: 1. Opracowanie planu działania kampanii promującej imprezę ekologiczną NASZE DZIAŁANIA W DRUGIM PÓŁROCZU: 1. Opracowanie planu działania kampanii promującej imprezę ekologiczną 1. Stworzenie wkładki ekologicznej informacyjna załączona do gazetki szkolnej 2. Stworzenie plakatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art.

Bardziej szczegółowo

W dalszej części była zabawa na całego: malowanie buzi, włosów, paznokci, pieczątki, zamek dmuchany, zjeżdżalnie, trampolina.

W dalszej części była zabawa na całego: malowanie buzi, włosów, paznokci, pieczątki, zamek dmuchany, zjeżdżalnie, trampolina. ARTYKUŁY "MAMO TATO POBAW SIĘ ZE MNĄ!" Pod takim hasłem Publiczne Przedszkole nr 3 w Radomsku i Rada Rodziców przedszkola przygotowały 04 czerwca, pierwszą tego typu imprezę plenerową z okazji Święta Rodziny.

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z JESIENNEJ AKCJI AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA PN. Z JANEM BRZECHWĄ O ZDROWIU W PRZEDSZKOLU RADOŚĆ W BYDGOSZCZY

SPRAWOZDANIE Z JESIENNEJ AKCJI AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA PN. Z JANEM BRZECHWĄ O ZDROWIU W PRZEDSZKOLU RADOŚĆ W BYDGOSZCZY SPRAWOZDANIE Z JESIENNEJ AKCJI AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA PN. Z JANEM BRZECHWĄ O ZDROWIU W PRZEDSZKOLU RADOŚĆ W BYDGOSZCZY październik- listopad 2015 r. Przedszkole Niepubliczne Radość w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

IMPREZY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TYCHACH LIPIEC

IMPREZY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TYCHACH LIPIEC IMPREZY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TYCHACH LIPIEC 2015 Filia nr 12 ul. Zaręby 31 A S P O T K A N I A KLUB MOTYLI KSIĄŻKOWYCH - cykliczne spotkania książki, dzieci młodszych i ich rodziców Każdy

Bardziej szczegółowo

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Szkoła SP 1 SP 2 19.01.2014 - poniedziałek świetlicowe Bądź bezpieczny zimą 9 00-13 00 - Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny nr 2 21.03.2011 Festyn Lotniczy Lotnisko bliżej miasta

Biuletyn informacyjny nr 2 21.03.2011 Festyn Lotniczy Lotnisko bliżej miasta Biuletyn informacyjny nr 2 21.03.2011 Festyn Lotniczy Lotnisko bliżej miasta Aeroklub Ostrowski wraz ze Starostą Ostrowskim oraz Prezydentem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zapraszają na Festyn Lotniczy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo