KU R I E R S Ł A W K O W S K I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KU R I E R S Ł A W K O W S K I"

Transkrypt

1 KU R I E R S Ł A W K O W S K I BIULETYN SAMORZĄDOWY ISSN W numerze: - Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sławkowie - Lato w mieście - TMS wakacyjne spotkania - Wakacje z duchami Nr 204 wrzesień 2009 cena 2 zł Wielkie sławkowskie grillowanie W pierwszy dzień sierpnia, w sobotnie słoneczne popołudnie, wybraliśmy się na osiedle przy ul. PCK, gdzie odbywał się festyn rodzinny. Już z daleka powitały nas grzmiące dźwięki muzyki grał i śpiewał zespół Hi-Head działający pod patronatem MOK od trzech lat. Śpiewali Ewa Hadamik i Konrad Cichy, którzy również sami piszą teksty, na klawiszach grał Janusz Cyzio kompozytor, na gitarze basowej Michał Markowicz, a na perkusji Adam Cyzio. więcej na str. 11 Dożynki w Wojkowicach informacja na str. 17 Lato z biblioteką informacja na str. 10 W grodzie Kraka informacja na str. 8

2 informacje urzędowe Przed wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Sławkowie O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie: informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej dla wyborów uzupełniających. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r., Nr 1547 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem nr 222/09 Wojewody Śląskiego z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sławkowie w okręgu wyborczym nr 1, podaje się do wiadomości wyborców, że wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 1 do Rady Miejskiej w Sławkowie zostaną przeprowadzone w następującym obwodzie głosowania: Nr obwodu głosowania granice obwodu 1 ulice: Biskupia, Chwaliboskie, Fabryczna, Garncarska, Gołębia, Jagiellońska, Jazy, Kabania, Komora, Kościelna, Hipolita Kownackiego, Kozłowska, Kwartowska, Legionów Polskich, Mały Rynek, Jana Matejki, Michałów, Niwka, Francesco Nullo, Okradzionowska, Olkuska, Piekarska, marszałka Józefa Piłsudskiego, Poprzeczna, Rynek, Siewierska, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Staropocztowa, Strzemieszycka, Karola Szymanowskiego, Świętego Jakuba, Świętojańska, Walcownia, Wał, Wikle, Zakościelna, Zamkowa, Zbożowa. siedziba obwodowej komisji wyborczej Ośrodek Społeczno-Kulturalny TMS Rynek 10 Lokal wyborczy będzie otwarty w dniu 11 października 2009 r. w godz. od 6 00 do Burmistrz Miasta Sławkowa ( ) Małgorzata Reczko K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej w Sławkowie W dniu 4 września 2009 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sławkowie powołanej Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach nr DKT /09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania gminnej komisji wyborczej Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie: Przewodniczący Komisji Urszula Stępień-Jagoda Zastępca Janusz Łuckoś Członkowie Komisji Sonia Roeding Barbara Borcuch Małgorzata Janik Tomasz Kuśnierz Patrycja Pięta Komisja ustaliła następujące terminy dyżurów, podczas których przyjmowane będą zgłoszenia list kandydatów na radnego: w dniach od 7 do 10 września 2009 r. od godz do W dniu 11 września 2009 r. (w tym dniu upływa termin dokonywania zgłoszeń list kandydatów na radnego) Komisja pełni dyżur w godzinach od do Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Sławkowie mieści się w budynku Urzędu Miasta w Sławkowie Rynek 1, pokój nr 16. Telefon: (032) Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Sławkowie (-) Urszula Stępień-Jagoda Informujemy o warunkach ważności oddanych głosów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sławkowie. Z art. 117 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wynika, że w głosowaniu na kandydatów do Rady Miejskiej w Sławkowie: głos będzie ważny: - jeżeli w odpowiedniej kratce zostanie postawiony znak x obok nazwiska jednego kandydata; głos będzie nieważny: - jeżeli znak x nie zostanie postawiony w żadnej kratce obok nazwiska kandydata, - jeżeli w odpowiednich kratkach zostanie postawiony znak x obok nazwisk dwóch kandydatów. 2 KS nr 204

3 informacje urzędowe Komitet Wyborczy Wyborców Beaty Drzewieckiej zgłasza kandydaturę pani Beaty Drzewieckiej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Sławkowa. Beata Drzewiecka lat 42, zamężna, mąż Leszek, córka Ewelina. Zamieszkała w Sławkowie przy ulicy Olkuskiej. Od wielu lat pracuję w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie. Mając bezpośredni kontakt z mieszkańcami poznaję wiele problemów, z którymi się na co dzień borykają. Jako radna Rady Miejskiej zamierzam skupić się na problematyce ochrony środowiska, opiece spo- łecznej, bezpieczeństwie publicznym, rozwoju sektora gospodarczego oraz turystyki, sportu i rekreacji w naszym mieście. Pragnę z tego miejsca zachęcić wszystkich Wyborców do udziału w wyborach uzupełniających, które odbędą się 11 października 2009 i oddania swojego głosu na moją kandydaturę. Z poważaniem Beata Drzewiecka Komitet Wyborczy Wyborców Przejrzysty Sławków zgłasza kandydaturę pana Antoniego Michniewskiego do Rady Miejskiej w Sławkowie w wyborach uzupełniających. W imieniu Klubu Radnych Przejrzysty i Przyjazny Sławków rozmowę przeprowadził Wojciech Pacula. Wojciech Pacula: Antoni Michniewski, człowiek o różnorodnych zainteresowaniach, animator kultury, autor tekstów satyrycznych, od lat związany z Kurierem Sławkowskim, do niedawna jeszcze Sekretarz Miasta. Teraz zdecydował się ubiegać o mandat radnego. Czyżby rozpierała go chęć zagospodarowania czasu wolnego? Antoni Michniewski. Coś w tym jest. Choć jestem już emerytem, to na emeryturę w sensie zaangażowania w sprawy społeczne jeszcze się nie wybieram, przynajmniej na razie. Może moje wieloletnie doświadczenie urzędnika samorządowego (od 1 stycznia 1989 roku) będę mógł teraz wykorzystać nieco inaczej. Pragnę uczciwie podkreślić, że w moim rozumieniu radny jest w pierwszym rzędzie reprezentantem mieszkańców całego miasta i powinien działać w ich interesie. Utworzenie w Sławkowie okręgów wyborczych dość sztucznych i przypadkowych wymuszone zostało przez obowiązujące prawo (w okręgu wyborczym można wybierać maksimum 5 radnych). Zdaję sobie sprawę, że mieszkańcy okręgu Nr 1, zwłaszcza północnych rejonów Sławkowa, borykają się z nieco innymi problemami czy kłopotami. Oczekują prezentacji ich na forum Rady Miejskiej, wsparcia słusznych i racjonalnych wniosków, a w konsekwencji rozwiązania swych problemów. Deklaruję współdziałanie w każdej sprawie, pomoc w zakresie moich dotychczasowych doświadczeń zawodowych i wiedzy, przekonywanie do moich racji innych Radnych. WP. Co z tych najbardziej znanych dla tej społeczności spraw, chciałby pan najszybciej załatwić? AM. Pragnąłbym zwrócić uwagę, że pojedynczy radny nie jest decydentem w żadnej sprawie, nie posiada do dyspozycji własnych funduszy na realizację zgłaszanych przez mieszkańców, nawet najbardziej oczywistych czy koniecznych wniosków. Dopiero przegłosowanie danego problemu przez większość w Radzie Miejskiej jest podstawą do jego załatwienia, oczywiście w miarę możliwości budżetu miasta. Liczę jednak na to, że konkretne, rzeczowe argumenty znajdą wsparcie Rady, a i środki finansowe da się wygospodarować. KS nr 204 Jednym z najbliższych priorytetów inwestycyjnych dotyczącym okręgu wyborczego, z którego kandyduję, jest modernizacja ulicy Fabrycznej, z całą związaną z tym infrastrukturą, szczególnie instalacją sanitarną. Inwestycja ta ma już zielone światło należy dopilnować szczegółów, terminów, zadbać o to, aby w czasie prac modernizacyjnych jak najmniej było utrudnień i uciążliwości dla mieszkańców. Północne rejony Sławkowa mają zdaniem wielu wyjątkowe walory turystyczne i rekreacyjne. Może będzie okazja ruszyć ten temat, zaktywizować te obszary propozycje i pomysły mile widziane. Uważam, że nie ma co rozpisywać się w deklaracjach, bowiem do końca kadencji Rady został tylko rok. WP. Są sprawy trudne. Komunikacja autobusowa dotyczy nie tylko mieszkańców tej części Sławkowa, gdzie akurat 11 października odbędą się wybory uzupełniające, ale wszystkich. Co by pan tu jeszcze poprawił, skorygował? AM. Wydaje się, że teraz mamy sytuację optymalną, nie ma co dyskutować nad popełnionymi błędami i późniejszymi zdarzeniami. Rozumiem troskę władz miasta o racjonalne wykorzystywanie środków budżetowych (co jest jednym z podstawowych zasad ekonomiki), także argumenty mieszkańców, choć nie podzielam nadmiernych emocji z tym problemem związanych. Zawsze byłem i jestem zwolennikiem dyskusji, negocjacji i wypracowania kompromisów. Jeśli wyłoni się jakiś problem i dobry pomysł na jego rozwiązanie, będę optował za jego przyjęciem przez Radę. WP. Nie boi się pan tego wyzwania i zobowiązania, jakim jest wzajemne zaufanie? AM. Jestem osobą kontaktową, mam nadzieję, że lubianą przez wielu. Myślę, że potrafię być skuteczny. Życie pokaże, czy uda mi się zdobyć zaufanie wyborców. Niezależnie od sympatyzowania z tym czy innym komitetem wyborczym, zapraszam Mieszkańców do urn 11 października. WP. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. AM. Dziękuję. Materiały dotyczące Kampanii Wyborczej zostały przedłożone do nieodpłatnego opublikowania przez pełnomocników Komitetów Wyborczych. 3

4 informacje urzędowe Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Sławków, położonych w Sławkowie w rejonie ul. Stawki: 1) działka nr 4433/33 o pow. 0,0931 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren równy o ściętym zachodnim narożniku. Działka porośnięta drzewami oraz krzewami liściasto-iglastymi. Od strony południowej i południowo-zachodniej przylega do pasa drogi osiedlowej o nawierzchni gruntowej. Cena wywoławcza wynosi ,00 zł Wysokość wadium: 6 450,00 zł Termin wpłaty wadium 9 października 2009 r. Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2009 r. o godz ) działka nr 4433/34 o pow. 0,0701 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, prostokątny, teren równy. Od strony zachodniej przylega do pasa drogi osiedlowej. Działka porośnięta drzewami oraz młodymi drzewkami i krzewami liściasto-iglastymi. Cena wywoławcza wynosi ,00 zł Wysokość wadium: 4 740,00 zł. Termin wpłaty wadium 9 października 2009 r. Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2009 r. o godz ) działka nr 4433/35 o pow. 0,0700 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, prostokątny od strony północnej ukształtowana jest w postaci skarpy, od strony zachodniej przylega do pasa drogi osiedlowej o nawierzchni gruntowej. Działka porośnięta drzewami oraz młodymi drzewami i krzewami liściasto-iglastymi. Cena wywoławcza wynosi ,00 zł Wysokość wadium: 4 570,00 zł Termin wpłaty wadium 9 października 2009 r. Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2009 r. o godz ) działka nr 4433/36 o pow. 0,0701 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren równy. Od strony zachodniej przylega do pasa drogi osiedlowej o nawierzchni gruntowej. Działka porośnięta drzewami i krzewami liściasto-iglastymi. Cena wywoławcza wynosi ,00 zł Wysokość wadium: 5 000,00 zł Termin wpłaty wadium 9 października 2009 r. Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2009 r. o godz Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze. Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wys. 22 % i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wymienione nieruchomości nie są obciążone prawami ani ograniczeniami w ich rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w ich nabyciu. Działki zlokalizowane są na terenie nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych, w południowo zachodniej części Sławkowa. Posiadają możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej. Instalacja elektryczna oraz gazowa, przebiegają w pasie ulicy Stawki. W roku 2010 planowana jest budowa nowej stacji transformatorowej. W sąsiedztwie znajdują się tereny leśne, rozproszona zabudowa jednorodzinna. Dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej i drogą gruntową. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 3.MN52 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej w ramach określonej planem intensywności zabudowy. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta: Deutsche Bank PBC SA O/Sławków , najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu, z podaniem numeru działki, na którą jest wnoszone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia odwołanie, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. (032) Burmistrz Miasta Sławkowa informuje Na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, stanowiących nie wydzielone geodezyjnie części działek: - nr 2762/32 położonej w Sławkowie przy ulicy Konarowej - nr 4857 położonej w Sławkowie przy ulicy Hrubieszowskiej - nr 2911 położonej w Sławkowie przy ulicy gen. Józefa Hallera Na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2130/2, położonej w Sławkowie przy ulicy Fabrycznej. Na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 495/6, położonej w Sławkowie, Obręb Niwa. 4 KS nr 204

5 informacje urzędowe Zakup nowej aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Urząd Miasta Sławków wspólnie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zrealizowały projekt p.n. Zakup nowej aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia jakości usług medycznych, dzięki któremu sławkowska przychodnia zdrowia została wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny. Realizacja tego projektu pozwoliła rozwiązać jeden z kluczowych problemów sławkowskiego SP ZOZ, związany z niskim standardem technicznym posiadanego sprzętu medycznego, uniemożliwiającym rozwój świadczeń zdrowotnych placówki oraz zapewnienie wysokiej jakości oferowanych publicznych usług opieki medycznej dla mieszkańców Sławkowa. Intensywne prace związane z przygotowaniem projektu trwały od marca do maja 2008 roku. W dniu 30 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Realizacja projektu miała miejsce w okresie od marca do września 2009 r. Wartość całkowita projektu wyniosła ,47 złotych, w tym ,49 złotych dofinansowania z EFRR, co stanowi 83,51 % całkowitej wartości projektu. Wkład własny do projektu Gminy Sławków wyniósł ,98 złotych. Bezpośrednim celem projektu było wyposażenie SP ZOZ w Sławkowie w nowoczesny sprzęt medyczny, co bez wątpienia wpłynie na poprawę świadczeń opieki zdrowotnej placówki, podniesienie jakości oferowanych usług publicznych oraz wzrost efektywności procesu ich świadczenia dla pacjentów. Dzięki realizacji projektu p.n. Zakup nowej aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia jakości usług medycznych nastąpiła częściowa wymiana starego, często niewydajnego sprzętu medycznego na nowoczesną i precyzyjną aparaturę diagnostyczną i zabiegową, umożliwiającą wykonywanie zadań opieki zdrowotnej w sposób efektywny, wydajny oraz komfortowy dla pacjentów. W ramach projektu zakupiono: - aparaturę diagnostyczną do laboratorium, w tym: analizator biochemiczny, analizator jonowy, analizator hematolo giczny, czytnik pasków moczu, - unit dentystyczny, - medyczny sprzęt rehabilitacyjny, w tym: aparat do krioterapii, zestaw do laseroterapii, zestaw do magnetoterapii, aparat do terapii ultradźwiękami, zestaw do ćwiczeń ręki, lampa do terapii światłem spolaryzowanym, lampa do naświetlania promieniami IR i UV, aparat do masażu uciskowego, - aparat USG (wersja z Dopplerem i videoprinterem), - defibrylator, - KTG, - detektor tętna płodu. W ramach projektu przeprowadzone zostały również wymagane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego działania promocyjne, które także były współfinansowane przez środki unijne. Wykonana została zewnętrzna tablica informacyjna oraz wewnętrzne tabliczki informacyjne w SP ZOZ w Sławkowie, wydany został folder informacyjny, który trafił do mieszkańców Sławkowa za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także zamówiona została informacja prasowa w dzienniku ogólnopolskim. Nowoczesny sprzęt medyczny poprawi bez wątpienia dostępność i jakość usług medycznych lecznictwa otwartego, realizowanych przez SP ZOZ w Sławkowie, a tym samym w istotny sposób przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta i jego najbliższego otoczenia. Rafał Adamczyk Kierownik Referatu Rozwoju Miasta KS nr 204 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie ogłasza akcję ofertową na koszenie trawy w 2010 roku n/w terenów: - ruiny zamku ul. Staropocztowa (na wiosnę ½ terenu od ul. Staropocztowej, w sierpniu cały teren), - wał w parku 2 razy w roku, - skarpa na ul. Garncarskiej 2 razy w roku, - zbiornik wodny na terenie MZWiK ul. Okradzionowska 2 razy w roku. Oferty przedstawiające warunki handlowe prosimy składać w siedzibie MZWiK w Sławkowie ul. Okradzionowska 29 B do dnia r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem Koszenie Kierownik MZWiK Bożena Janeczek WIELKA WYSTAWKA ODPADÓW PONADGABARYTOWYCH Odpady ponadgabarytowe w postaci starych mebli, sprzętu AGD i RTV wykładzin itp.; (z wyłączeniem odpadów szkodliwych i gruzu) należy składać w miejscach usytuowania kontenerów ulicznych lub w ich pobliżu. Większe odpady (szafy, pralki, lodówki) można wystawić przed posesję i powiadomić Urząd Miasta o miejscu wystawienia sprzętu. Prosi się o składanie odpadów w sposób niezagrażający bezpieczeństwu to znaczy, aby wystawione sprzęty nie tarasowały jezdni i chodników. Zbiórka odpadów wykonywana będzie przez Firmę ALBA Dąbrowa Górnicza w dniu 29 września 2009 r. (wtorek) i obejmie całe miasto. Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonego terminu akcji. Osoba do kontaktu: Chrząstek Maria tel , , 5

6 wydarzenia kulturalno - społeczne Wakacyjne spotkania dzieci w Towarzystwie Miłośników Sławkowa 2 lipca br. w obecności Jerzego Goińskiego Przewodniczącego Solidarności byłej Huty Katowice, Wojciecha Paculi Przewodniczącego Rady Miejskiej, pani Lidii Rokity reprezentującej Burmistrza oraz członków TMS, rodziców i dzieci uroczystego otwarcia WAKA- CYJNYCH SPOTKAŃ 2009 w otoczeniu WYSTAWY poświęconej Ojcu Św. Janowi Pawłowi II dokonała Prezes TMS mgr inż. Jadwiga Szewczyk. Popołudniami lipcowych i sierpniowych czwartków z lokalu Towarzystwa Miłośników Sławkowa dochodziły głosy dzieci spędzających wakacje w Sławkowie. Program spotkań wynikał z oczekiwań dzieci. Wszystko to czego nauczyły się dzieci podczas tegorocznych wakacji, zaprezentowały na ostatnim tegorocznym spotkaniu 27 sierpnia. Za stołem prezydialnym zasiadły: pani Kasia Kulik z Solidarności, Lidia Rokita reprezentująca Burmistrza naszego Miasta oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Sławkowa: Jadwiga Szewczyk, Grażyna Wacławek, Barbara Pomierna i instruktor Barbara Lewandowska. Dzieci rozpoczęły wspólną wakacyjną piosenką. Następnie prezentowały indywidualne umiejętności artystyczne i ruchowe. Każdy był mistrzem w swojej dziedzinie, co potwierdziły DYPLOMY za zajęcie pierwszego miejsca. Wszystkie prace artystów malarzy zdobiły ściany pokoju. Były na nich i oczekiwania związane z tegorocznymi spotkaniami, były i zwierzęta, były tęcze, były rysunki dotyczące Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce. Każde spotkanie kończyła część biesiadna. Zdjęcia przedstawiające dzień filmowy, zabawy sportowe, wycieczkę do parku, dyskotekę, warsztaty rysunkowe oraz utrwalające spotkanie z małym wróbelkiem, który wypadł z gniazda i odniesiony został do mamy ilustrują przekrój tego, co przeżyliśmy wspólnie podczas tegorocznych wakacji. Wszystkie umiejętności, jakie zaprezentowali uczestnicy honorowane były brawami. Także dzieci nie szczędziły podziękowań dla swoich darczyńców, co wyrażały gromkimi okrzykami. Ostatnie tegoroczne spotkanie upłynęło w ciepłej atmosferze. Brawom i okrzykom nie było końca. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim dzieciom, które przyjęły nasze zaproszenie i bawiły się razem z nami. Dziękuję patronowi NSZZ Solidarność, Urzędowi Miasta (w tym roku po raz pierwszy realizujemy WAKACYJ- NE SPOTKANIA w ramach zadania pożytku publicznego). Dziękuję tym, dzięki którym dzieci czuły się dobrze: Basi Lewandowskiej, Grażynie Wacławek, Basi Pomiernej oraz rodzicom i babciom, którzy towarzyszyli swoim pociechom. Do zobaczenia za rok. Prezes Towarzystwa Miłośników Sławkowa mgr inż. Jadwiga Szewczyk Pielgrzymka do Lichenia Tradycyjnie w lipcu pielgrzymujemy do Lichenia. Tak było i w tym roku. 17 lipca wczesnym rankiem wyruszyła autokarem kolejna grupa pątników do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski. Podróż rozpoczynamy modlitwą Pod Twoją obronę. Towarzyszy nam tym razem kapłan nasz ziomek z Dębowej Góry Ojciec Bogusław Brzozowski franciszkanin. Czas podróży mija szybko przy odmawianiu różańca i słuchaniu pieśni Maryjnych z płyt. Po przybyciu do celu odprawiamy drogę krzyżową w lesie grąblińskim. Zakwaterowanie i wyżywienie w willi Krystyna. Po obiedzie udajemy się do sanktuarium, gdzie z przewodnikiem zwiedzamy obiekty klasztorne i budowle sakralne. Chcę zwrócić uwagę czytelników na ich stronę duchową. Jest tu wiele miejsc, gdzie można w ciszy i spokoju wejrzeć w głąb swojego wnętrza, zastanowić się nad upływającym czasem i sposobem dobrego jego wykorzystania. Kaplica Trójcy Św., gdzie trwa adoracja Najświętszego Sakramentu sprzyja rozmyślaniom, podejmowaniu ważnych postanowień w życiu, konfesjonały z oddzielnymi zamykanymi pomieszczeniami dla penitenta nawołują do odbycia spowiedzi generalnej. Stosy ulotek rachunek sumienia dla młodzieży zachęcają młodych i nie tylko do skorzystania z sakramentu pokuty i bardzo wielu to czyni. W kiosku klasztornym można nabyć wartościowe książki w celu pogłębienia wiary i swoich relacji z Bogiem. Bardzo ciekawa w formie i treści pozycja: Claire i Cort Clo- 6 KS nr 204

7 wydarzenia kulturalno - społeczne minger od Pana Boga do nastolatka. Zagubieni w życiu, a zainteresowani mogą skorzystać z porad w Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań prowadzone przez Zgromadzenie Księży Marianów proponuje gimnazjalistom, licealistom, studentom: rekolekcje, pielgrzymki, obozy, dni skupienia, kolonie. Ofert jest wiele. Trzeba chęci, aby na tych spotkaniach poświęcić wolny czas: poznawaniu siebie, odkrywaniu Boga w życiu, rozeznaniu co, dalej gdzie moje miejsce, odpoczynkowi. Głębokim przeżyciem jest zawsze o godzinie 21. Apel Maryjny i procesja ze świecami po apelu. Dzięki operatywności, naszej przewodniczki, 17 lipca w piątek różaniec na apelu i procesję po apelu prowadziła grupa pielgrzymkowa ze Sławkowa. To wzruszające uczestnictwo pozostanie w naszych sercach na bardzo długo, pewnie na zawsze. W sobotę uczestniczymy we Mszy Św. odprawianej w Bazylice przed cudownym obrazem w intencjach, z jakimi przybyliśmy do Pani Licheńskiej. Po Mszy Św. otrzymujemy specjalne błogosławieństwo i odpusty. W wolnych chwilach nabieramy wody z cudownego źródełka i po smacznym obiedzie zajmujemy miejsca w autokarze. Żegna nas kapłan, który był uczestnikiem naszej pielgrzymki. Dziękując nam za złożenie pięknego świadectwa wiary, życzył szczęśliwego powrotu i dalszych głębokich przeżyć religijnych. W drodze powrotnej odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i słuchamy koncertu pieśni religijnych i patriotycznych w wykonaniu kilkuosobowego chóru naszych pielgrzymów (silne i piękne głosy). Po drodze wstępujemy na Jasną Górę, by pokłonić się naszej Królowej. Pełni głębokich przeżyć religijnych, umocnieni w wierze, naładowani mocą Bożą i ufnością na skuteczne pokonywanie trudności naszej codzienności wracamy do domów. Za te pięknie przeżyte chwile i trud włożony w organizację Pani Janinie Gołąb serdecznie dziękują pielgrzymi. Grażyna Drzewiecka W pewien pogodny lipcowy wieczór na deskach (a właściwie na kafelkach) domowego amfiteatru państwa Anny i Janusza Łuckosiów przy ulicy Browarnej 26 odbył się niecodzienny Letni koncert muzyki absolutnie niepoważnej Przyjaciele i znajomi Gospodarzy mieli zaszczyt posłuchać kwartetu muzycznego w składzie: Anna Jankowska, Agnieszka Jankowska, Agata Kundelka, Marta Łuckoś, który z młodzieńczą radością oraz wszechobecnym entuzjazmem wykonał: Luisa Bonfa Manha de Carnaval, Gerardo H. Matosa Rodrigueza La Cumparsita, P. De Sennevile, O. Toussaina Ballade pour Adeline, Astora Piazzolla Libertango, Wesołą improwizacje Wakacyjny Souvenir. Wszystkie utwory zostały samodzielnie przygotowane przez utalentowane dziewczyny. Występ dostarczył wspaniałych doznań artystycznych, można było zatopić się w mgiełce subtelnych dźwięków, oderwać na chwilę od codziennych trosk, pomarzyć Gościnnie wystąpiła Ayanna Colemon-Potępa, która z mamą spędzała wakacje w Sławkowie. Przepięknie wykonała kilka piosenek w języku angielskim. Na koniec Gospodarze wraz ze wspaniałymi instrumentalistkami przedstawili skecz pt. Kopciuszek, który ubawił widzów do łez. Gratuluję pomysłu i czekam na kolejne koncerty wierząc, że stanie się to sławkowską tradycją. MB KS nr 204 7

8 wydarzenia kulturalno - społeczne WIZYTA W GRODZIE KRAKA 8 sierpnia w sobotę wybraliśmy się osiemnastoosobową grupą na wycieczkę do Krakowa. Ranek powitał nas piękny z uśmiechniętym szeroko słońcem i delikatnym wiatrem, który nie dopuszczał do upału. Ulokowaliśmy się w busie i w doskonałych nastrojach wyruszyliśmy w podróż. Proszę wyjmować jajka na twardo i śpiewać zarządziłam. Do Krakowa przyjechaliśmy wcześniej, niż się spodziewaliśmy, toteż wolną godzinę spędziliśmy w Parku Jordana. Cisza spokój promienie słońca przefiltrowane przez gałęzie drzew odprężyliśmy się i wyciszyli. Zrobiliśmy mnóstwo fotografii i obejrzeliśmy popiersia sławnych polskich poetów, uczonych, pisarzy, w tym samego założyciela parku (pierwotnie ogrodu do gier i zabaw dla dzieci) doktora Henryka Jordana, krzewiciela kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. W Muzeum Narodowym weszliśmy prosto w Amerykański sen. Taki tytuł nosi wystawa zorganizowana tego lata dla uczczenia 90. rocznicy nawiązania polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych. Ogromne wrażenie zrobiła na nas wystawa prac fotorealistów. Pierwsza w Polsce. Obrazy tak wiernie, z tak fotograficzną dokładnością oddające rzeczywistość, że chciało się ich dotknąć Nie dotykajcie! ostrzegłam pospiesznie, bo samej mi się to przydarzyło tydzień wcześniej, czym wprawiłam w popłoch swoją przyjaciółkę ( Gdzie z tymi łapami? - ofuknęła mnie. Zaraz tu żaluzje opadną i alarm się włączy! ). Za to zdjęcia na tle tych hiperrealistycznych cudów robiliśmy sobie bezpiecznie. Jedni chcieli na tle amerykańskiego miasteczka, inni na tle motocykla czy kasyna, jeszcze inni obok okazałego kobiecego biustu. Mnie urzekły prześliczne czerwone jabłka. Trochę czasu spędziliśmy na festiwalu Woodstock No dobrze, to był tylko film, ale za ekran służyła ogromna ściana, więc prawie. Przez chwilę odpoczywaliśmy w holu oglądając filmy Disney a. Hit wszechczasów, bez wątpienia. Czy można nie kochać psa Pluto? Odsapnąwszy nieco, wyruszyliśmy na dalsze zwiedzanie ogromnego gmachu. Wszystkich zachwyciła Galeria Rzemiosła Artystycznego. Znajdują się w niej przykłady dzieł ludzkich rąk wykonanych od wczesnego średniowiecza do secesji. W stylowo zaaranżowanych wnętrzach mieści się kolekcja ubiorów, biżuterii, mebli, ceramiki, szkła, przedmiotów codziennego użytku oraz dzwonów, instrumentów muzycznych, zegarów. Wszystkie przedmioty, piękne i wycyzelowane, łączy jedno wszystkie mają duszę. Po opuszczeniu Muzeum spacerem udaliśmy się na Wawelskie Wzgórze. Tu było na prawdę tłoczno. Opływał nas wielojęzyczny tłum, istna wieża Babel. Zaczynało robić się gorąco i wszyscy byli głodni. Przeszedłszy przez królewskie ogrody zeszliśmy na dół, po drodze podziwiając widoczną z murów płynącą w dole Wisłę i malownicze statki na niej. Na Grodzkiej zjedliśmy pizzę. Dzielnie, choć do jej krojenia przydałby się raczej palnik acetylenowy niż nóż, a do wypatrzenia farszu solidna lupa. Do busa wracaliśmy wzdłuż Wisły. Po drodze odwiedziliśmy Smoka bardzo był uprzejmy, ział ogniem tyle razy, że wszyscy mogli się temu przyjrzeć. Wracaliśmy do Sławkowa zmęczeni, ale pełni wrażeń i w doskonałych humorach planując już następne wycieczki, bo magiczne miasto zachwyciło wszystkich. Na siedzeniu za mną, Marcin, wschodząca gwiazda polskiej piosenki, z wielkim zapałem szlifował swój program artystyczny, śpiewając pod nosem: Zostańmy razem zostańmy razem zostańmy razem zostańmy razem... zostańmy razem. Po godzinie podróży nabrałam przekonania, że to nienajlepszy pomysł i jednak na jakiś czas powinniśmy się rozstać. Spotykamy się ponownie na Wakacjach z duchami. Joanna Szarras Bardzo dziękujemy pani dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofii Gołubiew za umożliwienie nieodpłatnego obejrzenia ekspozycji. Serdeczne podziękowania dla pani kierownik MOPS Ewy Niewiary oraz Urzędu Miasta, a szczególnie naszej pani burmistrz Małgorzaty Reczko za sfinansowanie wycieczki. Dziękujemy także przewoźnikowi Markowi Kice, za sprawny i wygodny przewóz oraz naszemu pogodnemu i przyjaznemu kierowcy. 8 KS nr 204

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s.

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s. kurier bezpłatny sławkowski NR 3 (265) marzec 2015 ISSN 1 508-7281 egzemplarz Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 PONADTO W NUMERZE: Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Rozrasta się Ogród dwóch brzegów

Rozrasta się Ogród dwóch brzegów 31 lipca 2015 Nr 16 (866) Rozrasta się Ogród dwóch brzegów Pierwsze prace w ramach tego projektu wykonano, kiedy fundusze unijne w Polsce dopiero raczkowały. Dziś, kiedy brukselskie źródło jest coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652

Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652 Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652 6 października w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej miała miejsce uroczysta inauguracja projektu zatytułowanego

Bardziej szczegółowo

v Nasza gmina świętowała! v Bronią nie tylko przed pożarem

v Nasza gmina świętowała! v Bronią nie tylko przed pożarem Wieści Gminy Przeciszów (nr 3/2012) ISSN 1895-7498 1 3(27) lipiec-wrzesień 2012 Cena 2,50 zł z VAT W numerze m.in.: v Nasza gmina świętowała! v Bronią nie tylko przed pożarem - rozmowa z Mieczysławem Frączkiem,

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Nr 9 - Wrzesień 2014 (182)

Nr 9 - Wrzesień 2014 (182) Nr 9 - Wrzesień 2014 (182) Gminny Biuletyn Informacyjny Policjanci z Kłomnic otrzymali dwa nowe oznakowane radiowozy m-ki Kia Cee d Spis treści Drodzy czytelnicy! M inęły wakacje i nasze dzieci oraz młodzież

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Głos Wojkowic nr 2/2013 1 Informacje Z jakiej pomocy społecznej mogą skorzystać mieszkańcy Wojkowic W tym numerze gazety informujemy Państwa o świadczeniach rodzinnych, w tym zasiłku

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2015 nr 5(215)

kwiecień 2015 nr 5(215) kwiecień 2015 nr 5(215) Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. Izabelińczyk Roku 2014 2 W NUMERZE Strona 2 Ważne dla wyborców Strona 3-4-5-6 Wywiad z Jerzym Pietrzakiem Izabelińczykiem Roku 2014, samorządowcem,

Bardziej szczegółowo

Nr 06/87 czerwiec 2008 Informacyjny Miesięcznik Samorządowy ISSN1507-885X egzemplarz bezpłatny

Nr 06/87 czerwiec 2008 Informacyjny Miesięcznik Samorządowy ISSN1507-885X egzemplarz bezpłatny B olesławskie Prezentacje 1 Nr 06/87 czerwiec 2008 Informacyjny Miesięcznik Samorządowy ISSN1507-885X egzemplarz bezpłatny Święto Gminy Bolesław Otwarcie dworku w Bolesławiu foto Krzysztof Boniecki (www.olkuszanin.pl)

Bardziej szczegółowo

Trudny wybór. Borkowo bolszewicki marsz powstrzymany DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. str. 2. str. 3. str. 3. str. 5. Na razie miernie. str.

Trudny wybór. Borkowo bolszewicki marsz powstrzymany DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. str. 2. str. 3. str. 3. str. 5. Na razie miernie. str. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl O zdrowiu i zarobkach str. 2 Poradnia w nowym entourag u str. 3 Rodzina po wypadkach Na

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493 ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) OtwarCiE LOdOwiska 2 s. Pięknych Świąt i Dobrego Nowego Roku życzą Małgorzata Ornoch-Tabędzka Burmistrz Puszczykowa oraz Marek

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Nr 5/6 - Maj/Czerwiec 2011 (142/143)

Nr 5/6 - Maj/Czerwiec 2011 (142/143) Nr 5/6 - Maj/Czerwiec 2011 (142/143) Gminny Biuletyn Informacyjny Ustępujący Sołtysi kadencji 2007-2011 wraz z władzami Gminy i pracownikami urzędu Nowo wybrani Sołtysi kadencji 2011-2015 wraz z władzami

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 5 (81) lipiec/sierpień 2011 ISSN 1730-9190 Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte Rocznice zawsze zmuszają do refleksji, przywołują wspomnienia.

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2000 egz. Nr 75 / 07 / 2013 lipiec 2013 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI BLUESOWEJ BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU W dniach 5-6 lipca na Zamku

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH

ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Październik 2012 nr 10 (247) ISSN 1231-8493 ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH str. 18 Wprowadzenie relikwii błogosławionego str. 2 Jana Pawła II Wywiad z Piotrem

Bardziej szczegółowo

Piękny gest dla maluchów i seniorów

Piękny gest dla maluchów i seniorów cena 1 zł (w tym 8% VAT) 23 stycznia 2015 Nr 210 ISNN 1897 2586 nakład 1400 egz. e mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl Piękny gest dla maluchów i seniorów Iznowu możemy mówić o rekordzie, i to w wielu

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

Kolektory? Tak! str. 2, 7

Kolektory? Tak! str. 2, 7 FAKTY Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie XXVIII / VIII 2011 Kolektory? Tak! str. 2, 7 Olimpiada Młodzieży w NDM str. 2, 7 Europejskie Dni Dziedzictwa 2011 Kamienie milowe - od przeszłości

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Miasta Puszczykowa Od redakcji: ze względu na cykl wydawniczy KURIERA nie

Z prac Rady Miasta Puszczykowa Od redakcji: ze względu na cykl wydawniczy KURIERA nie 3 Z prac Rady Miasta Puszczykowa Od redakcji: ze względu na cykl wydawniczy KURIERA nie mogliśmy wcześniej napisać o sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się 23 kwietnia gazeta była już w drukarni.

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż nr 2/2014/8 nowe echo Żychlina 1 Biesiada u Apostołów» Po raz czwarty...» str. 12 Inwestycje w mieście» Remont ulicy Kilińskiego oraz Stadionu Miejskiego» str. 16 Nowy patron Dwójki» Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo