Październik to miesiąc szczególny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Październik to miesiąc szczególny"

Transkrypt

1 SŁOWO DUSZPASTERZA 1 bp Ryszard Bogusz Za wszystko dziękujcie! Październik to miesiąc szczególny w naszym Kościele. Obchodzimy dwa ważne święta. Na początku Święto Żniw, a na końcu Pamiątkę Reformacji. W międzyczasie odbywają też swoje sesje synody: Kościoła i Diecezji. Ten ostatni jest w tym roku bardzo ważny, gdyż wybiera nowego biskupa diecezjalnego. Ja, po dwudziestoletniej służbie biskupiej, postanowiłem nie kandydować na kolejną kadencję, a przez najbliższe dwa, trzy lata skupić się na coraz bardziej rozwijającej się pracy parafialnej. Tegoroczne Święto Żniw na nowo przypomniało nam o dziękczynieniu, którego wśród nas jest tak mało. Jesteśmy zabiegani, na nic nie mamy czasu, trudno o jakąś refleksję nad wszystkim, co nas otacza, co służy codziennemu życiu, co nas smuci i raduje. A w tym pędzie życia nie zwracamy często uwagi na tych, którzy są w potrzebie, nie radzą sobie w życiu, nie są tak zaradni jak my sami. Święto Żniw, choć jeden raz w roku, zobowiązuje nas do dziękowania za wszystko, co z łaski Bożej otrzymujemy i za wszystkich, którzy żyją wokół nas Przyozdobione płodami ziemi ołtarze, symboliczny bochen chleba, to pobudza nas do zastanowienia się nad tym, z czyjej ręki mamy to wszystko i dzięki komu egzystujemy. Jednocześnie przypominamy sobie, że nie jesteśmy sami na tej ziemi. Wokół nas żyją inni, którzy podobnie jak my mają prawo do korzystania z darów Stwórcy. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was (1 Tes 5,18) wzywa nas apostoł Paweł. Wypełniajmy na co dzień to apostolskie wezwanie, bo mamy za co dziękować Bogu. A w dziękczynieniu nie zapominajmy o wartościach, które przyniosła ze sobą Reformacja. Gdy 31 października 1517 roku skromny mnich augustiański przybijał tezy na drzwiach Kościoła Zamkowego w Wittenberdze, nikt nie przypuszczał, że stanie się to przełomem w dziejach Kościoła Powszechnego. Już dziś przygotowujemy się do uroczystości związanych z 500-leciem Reformacji. Europejska Wspólnota Kościołów Ewangelickich wytypowała 31 miast, które otrzymają tytuł Miasto Reformacji. Wśród nich znalazł się również Wrocław. Cieszymy się z tego wyróżnienia i zrobimy wszystko, by godnie uczcić ten zacny jubileusz. Możemy być dumni, że Reformacja wskazała na prawdy, które dziś, we współczesnym świecie, stają się coraz bardziej powszechne, a reformacyjnych zasad: tylko wiara, tylko łaska, tylko Słowo i tylko Chrystus, dziś nikt nie podważa. I choć usłyszymy zapewne również wiele słów krytyki pod adresem samego Lutra, to jednak dzieło, które pozostawił po sobie trwa i rozwija się w świecie. Gdzie bylibyśmy dzisiaj bez Marcina Lutra?

2 2 TEOLOGIA Piotr Lorek Jezusowy krzyż W samym środku Ewangelii Marka Jezus pyta swoich uczniów o to, za kogo go uważają. Właściwą odpowiedź ( Tyś jest Chrystus ) daje Piotr. Okazuje się po chwili, że Piotrowe rozumienie tożsamości Jezusa jest jednak błędne; otrzymuje on bowiem poważną reprymendę od Jezusa ( Idź precz ode mnie, szatanie ). Piotrowe rozumienie mesjaństwa Jezusa nie chce dopuścić myśli o cierpieniu i śmierci Syna Człowieczego. Jezus, kontynuując wątek cierpienia mesjańskiego, wzywa do naśladowania: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie (Mk 8, 34). Jezus akceptuje swoje cierpienie i ponagla swoich uczniów, by i oni ponieśli swój krzyż. Marek wraca do wątku krzyża pod koniec swojej Ewangelii. Poddany biczowaniu, popluty, zbity trzciną po głowie Jezus, po wydaniu na niego przez Piłata wyroku śmierci przez ukrzyżowanie, ma teraz zanieść swój krzyż na Golgotę. Okazuje się jednak, że umęczony Jezus nie jest w stanie nieść własnego krzyża! Żołnierze rzymscy zmusili [więc] niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego (Mk 15, 21). Krzyż Jezusa niesie Żeby być uczniem Jezusa trzeba każdego dnia nieść stary, szorstki krzyż, jak mówi jedna z pieśni, nie zaś pozłacaną ozdobę na szyi. zmuszony do tego przypadkowy człowiek. Obcy pomaga Jezusowi w niesieniu jego krzyża. Jezus przyjmuje swój krzyż, ale nie jest w stanie go nieść sam. Autor Ewangelii trzeci raz wraca do wątku krzyża już po dotarciu na Golgotę. Przypadkowi ludzie, arcykapłani oraz uczeni w Piśmie bluźnią Jezusowi wiszącemu na krzyżu: Ratuj siebie samego i zstąp z krzyża! Innych ratował, a siebie samego wyratować nie może. Niechże Chrystus, król Izraela zstąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli (Mk 15, 31-32). Jezus zganił wcześniej Piotra, który nie chciał dopuścić do jego śmierci. Teraz Jezus, wisząc już na krzyżu, wciąż nie unika cierpienia nie poddaje się bowiem pokusie udowodnienia innym swojej prawdziwej tożsamości. Nie zstępuje z krzyża, wręcz woła: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Mk 15, 34), po czym, wydając jeszcze jeden donośny krzyk (Mk 15, 37), umiera w rozpaczy. W czwartek, dzień przed swoją śmiercią, Jezus zapowiada, że wszyscy jego uczniowie się go zaprą (Mk 14, 27-28). I znów Piotr popierany przez pozostałych odpowiada: Choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie (Mk 14, 31). Jeszcze tego samego dnia Piotr robi to, co zapowiada Jezus. W obliczu grożącej mu zapewne

3 TEOLOGIA 3 śmierci zapiera się Jezusa (Mk 14, 66-72). Pomimo zapewnień nie jest w stanie do końca iść za Jezusem i nieść swój własny krzyż. Zarówno Jezus, jak i Piotr na pewnym etapie swojej drogi nie byli w stanie unieść własnego krzyża Jezus z wyczerpania i bliski śmierci, Piotr zaś ze strachu przed nią. Krzyż Jezusa musi być więc w zastępstwie niesiony Prawdziwe uczniostwo to zgoda na cierpienie i współcierpienie, wręcz niesienie samego krzyża Chrystusowego w jego miejsce. przez przymuszonego obcego, gdyż dobrowolni uczniowie nie są w stanie uczestniczyć w jego cierpieniach. Obraz niesienia krzyża Jezusa rozbudowuje Ewangelia Łukasza dodając, że żołnierze włożyli na Szymona Cyrenejczyka krzyż, aby go niósł za Jezusem (Łk 23, 26). Przed oczyma więc pojawia się umęczony Jezus, za którym idzie (w Ewangelii Łukasza już nie przymuszony!) Szymon (choć nie ten, który się tak zarzekał!). Ten obraz podążania z krzyżem za Jezusem zapewne nawiązuje do innych słów z Ewangelii Łukasza: Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim (Łk 14, 27). Słowa te sugerują, że można chodzić za Jezusem bez krzyża, a więc naśladować Piotra i pozostałych uczniów. Można chodzić za Jezusem nie będąc jego uczniem Do Markowych słów: weźmie krzyż swój i naśladuje mnie (Mk 8, 34; por. Mt 16, 24) Ewangelista Łukasz dodaje: codziennie (Łk 9, 23). Żeby być uczniem Jezusa trzeba każdego dnia nieść stary, szorstki krzyż, jak mówi jedna z pieśni, nie zaś pozłacaną ozdobę na szyi. Prawdziwe uczniostwo to zgoda na cierpienie i współcierpienie, wręcz niesienie samego krzyża Chrystusowego w jego miejsce. Tylko tak można zachować duszę swoją, nawet jeśli się ją w cierpieniu utraci. Wiara i Mundur nr 4/2014 fot. Lawrence OP/flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)

4 4 WYDARZENIA 20 lat służby Jubileusz biskupa Ryszarda Bogusza W dniu 1 października biskup Ryszard Bogusz zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce obchodził dwudziestą rocznicę wprowadzenia w urząd biskupi. W poniedziałek, 29 września życzenia jubilatowi złożyli seniorzy parafii, a w niedzielę, 5 października gratulacje w imieniu całej parafii przekazali przedstawiciele rady parafialnej: ks. Marcin Orawski, dr Maciej Lis oraz Witold Baryliński. Jednocześnie biskup oficjalnie poinformował, że kończy piastowanie diecezjalnego urzędu, w związku z czym nie będzie kandydował na kolejną kadencję. Wybory nowego zwierzchnika zostaną przeprowadzone 25 października br. Biskup Bogusz w dalszym ciągu pozostanie ze swoimi parafianami jako proboszcz. znaczenie dla ewangelickiej społeczności Diecezji Wrocławskiej, ale o czym zawsze przypominał śp. ks. Jan Gross, a dziś czyni to Eugenia Barylińska była wydarzeniem ekumenicznym o doniosłym znaczeniu. Uroczystość wprowadzenia biskupa w urząd. Przewodniczy bp Jan Szarek, błogosławieństwa udziela bp Jan Tyrawa z Kościoła rzymskokatolickiego fot. archiwum parafii W imieniu parafii życzenia biskupowi składają (od prawej) ks. Marcin Orawski, kurator Maciej Lis i radny Witold Baryliński Uroczystość wprowadzenia w urząd biskupi ks. Ryszarda Bogusza przed dwudziestu laty miała nie tylko duże fot. Iwona Orawska Po raz pierwszy w dziejach naszego Kościoła w Polsce także biskupi innych Kościołów chrześcijańskich podeszli do biskupa-elekta i zwyczajem apostolskim pobłogosławili go przez nałożenie rąk. Jako pierwszy uczynił to bp Wiesław Skołucki przewodniczący wrocławskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i ordynariusz Diecezji Wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego, wraz ze swoim sufraganem bp. Zygmuntem Koralewskim. Następnie apostolskiego błogosławieństwa udzielili: abp Jeremiasz z Kościoła prawosławnego oraz bp Jan Tyrawa z Kościoła rzymskokatolickiego.

5 WYDARZENIA 5 Dzisiaj wrocławscy parafianie z wdzięcznością wspominają lata służby bp. Bogusza jako zwierzchnika diecezji i proboszcza parafii. Życzymy, by nadal Bóg błogosławił Księdzu Biskupowi, dodawał sił i zdrowia w służbie naszej parafii i całemu Kościołowi ewangelickiemu. (mo) Podziękowania seniorów Drogi nam Księże Biskupie. Przyjmij od nas najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu Twojego biskupstwa naszej wrocławskiej diecezji. Panu Bogu Najwyższemu dziękujemy, że dał nam tak wspaniałego pasterza. Całe swoje życie poświęciłeś wieloletniej ofiarnej pracy i służbie dla naszego Kościoła i Ojczyzny. Podejmowałeś się wielokrotnie bardzo ryzykownych przedsięwzięć. Opatrzność Boża wspierała Cię, dając do pomocy wypróbowanych i oddanych współpracowników. Dlatego dziś w dniu Twego święta płynie z serc seniorów pieśń towarzysząca naszemu wrocławskiemu zborowi od początku jego powstania: Dziękujmy Bogu wraz i sercem i ustami, bo wielkość Jego spraw objawia się nad nami... W imieniu seniorów Eugenia Barylińska fot. Marcin Orawski Biskup Ryszard Bogusz w otoczeniu seniorów wrocławskiej parafii

6 6 PAMIĄTKA REFORMACJI 2014 Zakończyła się jesienna sesja synodu diecezjalnego Nowy biskup diecezji wrocławskiej Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w trakcie jesiennej sesji w Międzyzdrojach dokonał wyboru ks. Waldemara Pytla ze Świdnicy na urząd biskupa diecezjalnego. Procedurze wyborczej w dniu 25 października przewodniczył zwierzchnik naszego Kościoła bp Jerzy Samiec. Ksiądz Pytel zastąpi dotychczasowego zwierzchnika diecezji bp. Ryszarda Bogusza, który nie kandydował na kolejną kadencję. nych do głosowania delegatów. Następnie ks. Waldemar Pytel przybliżył synodałom swoją osobę oraz przedstawił wizję swojej służby. Nie ukrywam, że wzorem dla mnie jest biskup Bogusz, więc w razie ewentualnego wyboru będę kontynuował jego dzieło powiedział. Bliska jest mi postać apostoła Pawła, jeżdżącego, odwiedzającego i wspierającego zbory. Pragnę być biskupem duszpasterzem, a nie tylko nadzorcą dodał. Ksiądz Waldemar Pytel został wcześniej wybrany jako kandydat na urząd biskupa przez konferencję duchownych diecezji wrocławskiej. Głosowanie było tajne i odbyło się w 22 września. Zgodnie z prawem synod diecezjalny mógł zgłosić jeszcze kandydatury innych księży, ale nie skorzystali z tego prawa. Kandydat musiał otrzymać co najmniej 51% głosów. Prowadzący wybory bp Samiec przedstawił na wstępie procedurę wyborczą wynikającą z regulaminu wyborów biskupa diecezji. Powołano komisję skrutacyjną i dokładnie sprawdzono listę uprawnio- Po wystąpieniu synodałowie mogli zadawać ks. Pytlowi pytania. Podjęto m.in. temat trendów mających na celu legitymizację związków homoseksualnych w Kościele ewangelickim. Co ksiądz by zrobił, gdyby stanął przed tym dylematem? zapytano wprost. Dla mnie tego typu związki są nie do zaakceptowania odpowiedział kandydat. Jestem z jednej strony osobą liberalną, a z drugiej konserwatywną. Uważam, że nie można przekraczać pewnych granic. Następnie poproszono o ustosunkowanie się do wypowiedzi katolickiego biskupa Stanisława Gądeckiego, który

7 WYDARZENIA 7 w nawiązaniu do dyskusji o rodzinie i stosunku do osób rozwiedzionych miał stwierdzić: Jeśli chcemy skończyć w protestantyzmie możemy wszystko liberalizować. Temat jest delikatnej materii, ale wymaga konkretnego stanowiska stwierdził ks. Pytel. To jest jednak pytanie, które powinno paść na synodzie Kościoła, ponieważ biskupi diecezjalnych nie mają upoważnienia, by zajmować tego typu stanowiska. Padło też pytanie o wizję roli diakona w Kościele, a w szczególności o rozszerzenie kompetencji do udzielania sakramentu Komunii Świętej. Warto popatrzeć na problem w szerszym kontekście, m.in. dyskusji o ordynacji kobiet mówił ks. Pytel. Tu trzeba by zapytać, czy stan dzisiejszy jest zadowalający. Myślę, że inicjatywa, by świeccy członkowie Kościoła byli dopuszczeni do dystrybucji Sakramentu Komunii Świętej jest pewnym krokiem do przodu w tej materii. Trzeba zebrać doświadczenia różnych parafii i rozmawiać o tym, bo dyskusja jest wciąż otwarta. A jak ksiądz pogodzi deklarowaną miłość do parafii w Świdnicy z rolą biskupa diecezji, gdzie będzie mieścić się siedziba? - dopytywano. Nie muszę się wyprzeć tej miłości. W tej chwili do Wrocławia podróżuję w trzy kwadranse, więc nie mam problemu komunikacyjnego. Siedziba powinna być we Wrocławiu i jeżeli dyrekcja Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji zaakceptuje propozycję rady diecezjalnej chcielibyśmy, aby biuro biskupa było przy ul. Wejherowskiej. Po zakończeniu tej części komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania i przystąpiono do wyborów. Wzięło w nich udział 45 uprawnionych delegatów. 40 zagłosowało za kandydatem, 5 wstrzymało się od głosu. W związku z powyższym ogłaszam, że ks. Waldemar Pytel został biskupem-elektem Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ogłosił bp Jerzy Samiec. Obecny zwierzchnik diecezji bp Ryszard Bogusz pełni swój urząd od 1 października 1994 roku. Po dwóch, dziesięcioletnich kadencjach bp Bogusz nie zdecydował się na ubieganie o kolejną. Jednocześnie pozostanie proboszczem parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Urząd biskupa diecezji wrocławskiej będzie pełnił do momentu uroczystej konsekracji swojego następcy. Data oraz miejsce uroczystego wprowadzenia w urząd będą ustalone później. (mo) fot. Marcin Orawski

8 8 PAMIĄTKA REFORMACJI 2014 Biskup elekt diecezji wrocławskiej Ksiądz Waldemar Pytel Ks. Waldemar Pytel ma 56 lat. Urodził się 5 czerwca 1958 roku w Istebnej. Wychowywał się w Jaworzu i Bielsku-Białej. Po zdaniu matury podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Tytuł magistra teologii uzyskał w 1986 r. w oparciu o pracę pt.: Rozmowa duszpasterska z ludźmi starszego pokolenia. Został ordynowany dnia 30 listopada 1986 roku w Świdnicy przez bp. Janusza Narzyńskiego, w asyście ks. seniora Józefa Pośpiecha i ks. seniora Jana Szarka. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii świdnickiej, w której wcześniej odbywał praktykę kandydacką. W 1991 roku został mianowany proboszczem administratorem parafii w Świdnicy, a w 1992 roku został tam wybrany proboszczem. W latach był także proboszczem administratorem parafii w Jaworze na Dolnym Śląsku. W latach był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Wrocławskiej. W latach był członkiem Synodu Kościoła oraz Synodalnej Komisji ds. środków masowego przekazu. Od 2002 roku był członkiem Rady Synodalnej, a od 2007 do 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Synodu Kościoła. Od 2007 roku jest radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej w randze zastępcy Biskupa. Ks. Waldemar Pytel był Prezesem Świdnickiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum w latach Natomiast w latach pełnił funkcję członka Rady Fundacji Krzyżowa dla porozumienia europejskiego. Od 2008 roku ponownie zasiada w Radzie Fundacji. Dzięki staraniom m.in. ks. Waldemara Pytla, Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2001). Ks. Pytel jest żonaty i ma dwóch synów. (bik.luteranie.pl) A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud Wasz nie jest daremy w Panu (1 Kor 15,58)

9 WYDARZENIA lipca 2014 Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej 5 tys. ewangelików we Wrocławiu Dwanaście krajów Europy, kilkadziesiąt chórów i zespołów młodzieżowych, ponad cztery tysiące stałych uczestników wzięło udział w Spotkaniu Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej we Wrocławiu. W dniach 4-6 lipca br. dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy spotkali się w Hali Stulecia pod hasłem Być wolnym w Chrystusie. W programie przewidziano panele dyskusyjne, wykłady, grupy biblijne, koncerty w Hali Stulecia, Wrocławskim Centrum Kongresowym oraz w trzynastu wrocławskich kościołach. Główny wykład na temat roli wartości chrześcijańskich w procesie budowania wolności wygłosił były premier rządu RP Jerzy Buzek. Spotkania i dyskusje były prowadzone w językach: polskim, niemieckim, czeskim, słowackim, węgierskim i ukraińskim. Organizatorem wydarzenia był Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, a komitet organizacyjny działał w naszej parafii. Piątek. Wolontariusze witają i rejestrują uczestników Spotkania Piątek i sobota zwiedzanie Wrocławia z przewodnikami miejskimi fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz Piątek. Uroczystość otwarcia uświetnił koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

10 10 PAMIĄTKA REFORMACJI 2014 Wrocławskie spotkanie to dziewiąta edycja projektu zapoczątkowanego w 1991 roku przez grupę chrześcijan z Niemiec, Polski i Czechosłowacji, która po raz pierwszy spotkała się w Zgorzelcu, aby wymienić się doświadczeniami z życia parafialnego w swoich krajach. Tegoroczna myśl przewodnia Być wolnym w Chrystusie to próba odniesienia się do upadku żelaznej kurtyny przed 25 laty i roli Kościołów w procesie integracji europejskiej. Temat więc rozpatrywano na wielu płaszczyznach: od osobistej i duchowej, po polityczną. Piątek. Uroczystość otwarcia transmitowaną przez Telewizję Polską poprowadził ks. Waldemar Pytel fot. Michał Mazurkiewicz Piątek. Goście: bp Michael Bünker z Austrii, bp Marcin Hinz, Metropolita Wrocławski abp Józef Kupny, Biskup Kościoła E-A Jerzy Samiec, bp Paweł Anweiler, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski Piątek. Goście: biskupi wrocławscy prawosławny abp Jeremiasz, greckokatolicki bp Włodzimierz Juszczak, kardynał Henryk Gubinowicz fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz Piątek. Uroczystość otwarcia w Hali Stulecia

11 WYDARZENIA 11 O ile przedpołudniowe dyskusje i wykłady krążyły wokół problemu wolności, to wieczorne koncentrowały się na ekumenii. W katedrze pw. św. Marii Magdaleny dziennikarz Maciej Gajek, sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej ks. Martin Junge, redaktor naczelny portalu ekumenizm.pl Dariusz Bruncz, teolożka i koordynatorka Komisji ds. kobiet ŚFL na region Europy Środkowo-Wschodniej Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska oraz ks. dr Adam Palion, referent ekumeniczny Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego zastanawiali się nad dzisiejszym miejscem kościołów ewangelickich wśród chrześcijan. Podczas panelu 500 lat po krążono wokół tekstu Od konfliktu do komunii, będącego dowodem zbliżenia ewangelików i katolików. Tym, co ich dzisiaj dzieli, to definiowanie Kościoła, rozumienie urzędu duchownego i Eucharystia. Zależy nam na jedności. Musi nam na niej zależeć podsumował ks. Junge. O duchowości w kulturze rozmawiał w kościele uniwersyteckim dyrektor Muzeum Narodowego dr hab. Piotr Oszczanowski ze znaną wrocławską malarką Mirą Żelechower-Aleksiun. Konkluzję tego spotkania stanowią słowa dr. Oszczanowskiego: oto dzisiaj luteranin i żydówka spotkali się w jezuickiej świątyni, by dojść do wniosku, że oboje ową duchowość w kulturze dostrzegają i tworzą, a miejsce spotkania jest widomym znakiem jej istnienia. Dla malarki jej własna twórczość to zapis przemian, jakie zaszły w jej religijności, duchowości od chrześcijaństwa do judaizmu. W ewangelickim kościele Opatrzności Bożej odbyła się debata poświęcona Diettrichowi Bonhoefferowi, w której uczest- fot. Daria Stolarska Piątek. Biskup Ryszard Bogusz przekazuje pałeczkę biskupowi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Węgier, Péterowi Gáncsowi organizatorowi następnego Spotkania Chrześcijan w Budapeszcie w 2016 roku Pierwszy dzień Spotkania zakończył się specjalnym pokazem fontanny multimedialnej na Pergoli Sobota. Rozpoczęcie Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz

12 12 PAMIĄTKA REFORMACJI 2014 niczyli dr Joel Burnell, ks. Erich Busse, ks. Sławomir Sikora i dr Maria Zwiefka. Debatę prowadził Janusz Witt, przewodniczący Towarzystwa im. Bonhoeffera w Polsce. Na koniec chór parafii w Burgdorf wykonał oratorium Dietrich Bonhoeffer. Kazanie ks. Junge wygłoszone podczas nabożeństwa kończącego Spotkanie Chrześcijan to jakby podsumowanie wszystkich dyskusji i rozmów podczas minionych dni. Wolność powinna się mieścić w granicach miłości. Dar wolności zakłada także jej konsekwencje mówił ks. Martin Junge, przypominając dwie pozornie sprzeczne tezy ks. dr. Marcina Lutra: Chrześcijanin jest najbardziej wolnym człowiekiem ze wszystkich i nikomu nie podlega; chrześcijanin jest najuleglejszym sługą wszystkich rzeczy i wszystkim podległy. Wolność jest zawsze dobra, ale zawsze trzeba pamiętać o drugim człowieku, by nie naruszyć jego wolności, pielęgnując własną. Wolność tylko wtedy jest wolnością, kiedy jest w niej zawarta odpowiedzialność za drugiego człowieka. Od wielu lat z kościoła Marii Magdaleny, tak ważnego dla luteran, nie wychodziło ich tak wielu. Spoglądanie na tę wylewającą się z kościoła falę ludzi niosło radość, że tak nas wielu i trochę smutku, że następny taki zjazd odbędzie się dopiero za dwa lata. Najważniejsze, że nasze luterańskie debaty spotkały się z oddźwiękiem, przynajmniej w radiu i na stronach internetowych, które publikowały krótkie relacje z ważniejszych dyskusji. Telewizja Polska przeprowadziła bezpośrednią transmisję inauguracji Spotkania z udziałem m.in. Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk oraz przygotowała dwudziestominutowy reportaż z wydarzenia pt. Sygnał wolności. (joka, mo) fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz

13 WYDARZENIA 13 Sobota. Godzinę biblijną prowadzi Maryna Los z Ukrainy Sobota. Wykład prof. Jerzego Buzka Sobota. W jednej z debat wziął udział kurator naszej parafii, Maciej Lis Sobota. Młodzież z naszej parafii obsługiwała zagranicznych uczestników spotkań fot. Daria Stolarska fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz Sobota. Stoisko ECDiE na Targach Możliwości Sobota. Joanna Korsan i Friedrich Gubsch zapowiadają występy zespołów młodzieżowych fot. Daria Stolarska fot. Daria Stolarska fot. Michał Mazurkiewicz

14 14 PAMIĄTKA REFORMACJI 2014 Sobota. Nabożeństwo. Kantorzy obu wrocławskich parafii ewangelickich: Dawid Ślusarczyk i Tomasz Kmita. Sobota. Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec. Grafikę na telebimy przygotowała Daria Stolarska Ks. Marcin Orawski i ks. Dawid Mendrok włożyli wiele pracy i serca w organizację całego Spotkania i nabożeństw fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz Sobota. Nabożeństwo w Hali Stulecia fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz

15 WYDARZENIA 15 Sobota. Koncerty we wrocławskich kościołach fot. Daria Stolarska fot. Daria Stolarska fot. Daria Stolarska Sobota. Debata o Dietrichu Bonhoeferze w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej. Od lewej: ks. Sławomir Sikora, ks. Erich Busse, dr Joel Burnell, dr Maria Zwiefka, Janusz Witt Sobota. Koncert zespołu TGD w Hali Stulecia fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz fot. Daria Stolarska

16 16 PAMIĄTKA REFORMACJI 2014 Niedziela. Dawid Ślusarczyk, kantor parafii Opatrzności Bożej Niedziela. Kazanie wygłosił sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej ks. Martin Junge Niedziela. Ks. Dawid Mendrok i bp Ryszard Bogusz w katedrze Marii Magdaleny fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz fot. Zwiastun Ewangelicki fot. Michał Mazurkiewicz Niedziela. Wejście duchownych: ks. M. Orawski, ks. K. Wolnica (KE-M), ks. D. Mendrok, ks. M. Junge, bp R. Bogusz Niedziela. Po raz pierwszy od wielu lat katedrę polskokatolicką św. Marii Magdaleny, niegdyś jeden z największych luterańskich kościołów Wrocławia, wypełniło tak wielu ewangelików

17 WYDARZENIA 17 Jubileusz Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra Diakonia wrocławska ma 15 lat W październiku br. minęło 15 lat od powołania Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra. To jedno z największych przedsięwzięć diakonijnych naszego Kościoła. Pamiętam jak przed 15 laty przekonywałem uczniów, nauczycieli i rodziców, aby zaufali i wsparli powstanie centrum. Było bardzo ciężko stanąć przed tłumem rozemocjonowanych osób i tłumaczyć im na czym będzie polegać przekształcenie dotychczasowego Zakładu Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów w placówkę prowadzoną przez ewangelicką diakonię. Momentami wiało grozą, ale się udało wspomina bp Ryszard Bogusz. ECDiE działało początkowo pod nazwą Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób fot. Pnapora (CC 3.0) fot. Marcin Orawski fot. Marcin Orawski Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra przy ul. Wejherowskiej 28 we Wrocławiu Podopieczni Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji

18 18 PAMIĄTKA REFORMACJI 2014 Niepełnosprawnych (CeKiRON) i kształciło 190 uczniów m.in. w gimnazjum integracyjnym, liceum ogólnokształcącym, technikum ekonomicznym czy szkołach zawodowych (krawiec, introligator). Obecnie centrum prowadzi m.in. dwa domy opieki, przedszkole oraz sześć szkół, niepubliczny ośrodek szkolno-wychowawczy specjalny z internatem, całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego Tęcza, całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego Opoka. Jubileusz wrocławskiej diakonii jest okazją do złożenia gratulacji dyrektorowi centrum ks. Robertowi Sitarkowi, tym bardziej że 27 listopada będzie obchodził swój osobisty jubileusz 20-lecia ordynacji. Niech dobry Bóg nadal Księdza prowadzi, a Duch Święty dodaje sił i mądrości w służbie diakonijnej i duszpasterskiej. (mo) Dyrektor Centrum ks. Robert Sitarek fot. Marcin Orawski fot. Marcin Orawski fot. Marcin Orawski

19 WYDARZENIA 19 Do wieczności powołana została Berta Lena Fiebig. Miała 102 lata. Zmarła nasza najstarsza parafianka Berta Lena Fiebig fot. Iwona Orawska 7 sierpnia w godzinach porannych została powołana do wieczności przeżywszy blisko 102 lata śp. Berta Lena Fiebig. Była pierwszą od II wojny światowej parafianką, która dożyła tak sędziwego wieku. Mimo swego wieku, jeszcze parę miesięcy temu regularnie, co tydzień, przychodziła do kościoła, od lat zajmując tę samą ulubioną ławkę z tyłu. Zawsze skromna, cicha, absolutnie niewyglądająca na swój wiek. Jej pogrzeb odbył się na cmentarzu parafialnym w rodzinnym Chojniku koło Międzyborza we wtorek 12 sierpnia. Niech dobry Bóg da jej spokojny, zasłużony odpoczynek. (mo) A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego (Hbr 4,9) Ociemnienie Leon Krzemieniecki Mgła wielka, gęsta, wilgotna przyległa glebie, drzewom, oczom. Takiej nie było, niepamiętna, krajobraz za kotarą w wełnie, kroki ślepo badają grunt, słuch nie chwyta dźwięków. Mgłę ścierając z twarzy, chcę ją porównać z życiem, lecz to nie to samo. fot. Daria Stolarska

20 20 PAMIĄTKA REFORMACJI 2014 Debata, muzyka, śpiew Noc kościołów Debata o muzyce w liturgii: Dawid Ślusarczyk, dr Tomasz Głuchowski, dr Marek Pilch, prof. Marta Kierska-Witczak Od kilku lat w naszym kraju organizowane są Noce kościołów, projekt skopiowany od naszych zachodnich sąsiadów. Tę cenną inicjatywę kulturalną organizuje Archidiecezja Wrocławska Kościoła Rzymskokatolickiego, która zaprasza wiernych do odwiedzenia nocną porą świątyń różnych wyznań. Czas wypełniają koncerty, dyskusje, wystawy, nabożeństwa oraz zwiedzanie trudno dostępnych na co dzień wnętrz. Luterański kościół Opatrzności Bożej otwarty był dla zwiedzających w piątek 20 czerwca. W ten wieczór zaproponowaliśmy odwiedzającym program, który obejmował ekumeniczną debatę przybyłych gości oraz część artystyczną. W rozmowie dotyczącej muzyki w liturgii Preludia organowe i przygrywki do pieśni autorstwa J. S. Bacha wykonywał dr Marek Pilch

21 WYDARZENIA 21 kościołów chrześcijańskich udział wzięli: prof. Marta Kierska-Witczak (Zakład Muzyki Kościelnej, AM we Wrocławiu), dr Tomasz Głuchowski (organista klasztoru oo. Dominikanów) oraz dr Marek Pilch (organista, Katedra Klawesynu AM w Katowicach), całość prowadził piszący te słowa. Każdy z uczestników debaty zgodził się z tezą o niezwykle istotnej funkcji sztuki dźwięków w oprawie nabożeństwa (mszy). Zgromadzeni w kościele słuchacze mogli się zapoznać z różnymi aspektami i problemami muzyki kościelnej. Poruszono także zagadnienie wartości estetycznej dzieł, wykonywanych w trakcie liturgii. Część artystyczna prezentowała twórczość kompozytorów protestanckich, którzy w ciągu wieków stworzyli bogaty repertuar utworów liturgicznych. Marek Pilch zaproponował zebranym przykładowy zestaw kompozycji, które jego zdaniem mogą być wykonane w trakcie niedzielnego nabożeństwa. Preludia oraz przygrywki do pieśni autorstwa J. S. Bacha w dużym stopniu wzbogacają estetyczny wymiar liturgii są doskonałym i ponadczasowym wzorem sztuki muzycznej dla organistów. Wybrane utwory wokalne z tekstami psalmów zaśpiewała Julieta Gonzalez. Repertuar chóralny usłyszeliśmy w wykonaniu kameralnego chóru Cantus Anime, który przygotowała Aleksandra Woźniak, a prowadziła Marta Kierska-Witczak. Zespół wykonał dzieła polifoniczne mistrzów baroku: H. Schutza, H. Purcella oraz gdańskiego kompozytora kościoła mariackiego A. Hakenbergera Sam Duch Święty szanuje muzykę jako instrument swej pracy [ ] przez nią jego dary zostały wszczepione w proroków (Marcin Luter) Życzmy sobie, aby wartościowa muzyka zawsze towarzyszyła liturgii sprawowanej w kościołach, a dzięki niej wszczepiane było wierzącym Słowo Boże. Dawid Ślusarczyk, fot. Marcin Orawski Julieta Gonzalez i Marek Pilch Chór Cantus Anime, dyryguje prof. Marta Kierska-Witczak.

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

Do zaczytania jeden krok...

Do zaczytania jeden krok... 22 maja 2015 Nr 11 (860) Do zaczytania jeden krok... Główną ideą festiwalu jest zachęcenie dzieci do czytania, ale także zachęcenie rodziców do głośnego czytania dzieciom mówi Izabela Kula, dyrektorka

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

160. rocznica Powstania Chochołowskiego

160. rocznica Powstania Chochołowskiego P i s m o Z w i ¹ z k u P o d h a l a n NR 1 (15) ISSN 1731-4852 ROK 2006 Pielgrzymowanie wiary, kultury i patriotyzmu 160. rocznica Powstania Chochołowskiego Opłatek Zarządu Głównego Związku Podhalan

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 17 30 lipca

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS 1 WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS Budowniczy kościoła w Nowej Rudzie Opracował ks. Jerzy Kos Nowa Ruda 2008 2 Noworudzkie biografie Redakcja i opracowanie: ks. Jerzy Kos Projekt okładki: Roman Proszek Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

Dzień bezpieczeństwa w WSH

Dzień bezpieczeństwa w WSH ISSN 2082 2308 Miesięcznik Regionu Radomskiego GAZETA BEZPŁATNA NAKŁAD 15 000 EGZ. Nr 24 czerwiec 2013 STRONA 3 STRONA 6 Na co wydamy 3 miliony? Dzień bezpieczeństwa w WSH To także Twoje miejsce na reklamę

Bardziej szczegółowo

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski Od Redakcji przedostatnią niedzielę października obchodzimy w Ko- W ściele Światowy

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 31 lipca 16 sierpnia 2012 nr 14 (162) Dyskusja o Wołyniu we Lwowie s. 8 Bitwa o media s. 4 Wańkowicz w Kosowie s. 16 14 Pułk

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr (63) czerwiec 2012 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.centrum.klodzko.pl www.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Można żyć w brzydkiej przestrzeni i być szczęśliwym - rozmowa z Filipem Springerem - s. 3

Można żyć w brzydkiej przestrzeni i być szczęśliwym - rozmowa z Filipem Springerem - s. 3 Można żyć w brzydkiej przestrzeni i być szczęśliwym - rozmowa z Filipem Springerem - s. 3 Cały ten Maks, czyli rzecz o nadludziach, burdelach i gotowaniu kiełbasy - s. 5 5 pytań do Marty Kępy - s. 9 Stylu

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

Chcą żyć Jezusem. Trzeba wystąpić. Bazylika kołobrzeska tradycyjnie. Tegoroczny Dzień Rodzicielstwa. Życzenia poszybowały do nieba

Chcą żyć Jezusem. Trzeba wystąpić. Bazylika kołobrzeska tradycyjnie. Tegoroczny Dzień Rodzicielstwa. Życzenia poszybowały do nieba nr 23/1001 Trzeba wystąpić z własnym świadectwem i powiedzieć głośno w swoim środowisku: jestem za życiem, nie pozwalam zabijać. Nie bójcie się, że ktoś uzna was za wariata dla życia warto być wariatem

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji.

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji. Zapis sesji "Rola poradnictwa prawnego i obywatelskiego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce". VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 15 września 2014 r Dzień dobry Państwu,

Bardziej szczegółowo

Trzeba działać szybko, nie tracąc

Trzeba działać szybko, nie tracąc www.dk.com.ua Śladami bestialstwa totalitaryzmu (str. 5) Nr 2 (489) styczeń-luty 2015 Tytuł istnieje od roku 1906 Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie Amerykański ekspert Putin to żaden mistrz Rosja

Bardziej szczegółowo