Październik to miesiąc szczególny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Październik to miesiąc szczególny"

Transkrypt

1 SŁOWO DUSZPASTERZA 1 bp Ryszard Bogusz Za wszystko dziękujcie! Październik to miesiąc szczególny w naszym Kościele. Obchodzimy dwa ważne święta. Na początku Święto Żniw, a na końcu Pamiątkę Reformacji. W międzyczasie odbywają też swoje sesje synody: Kościoła i Diecezji. Ten ostatni jest w tym roku bardzo ważny, gdyż wybiera nowego biskupa diecezjalnego. Ja, po dwudziestoletniej służbie biskupiej, postanowiłem nie kandydować na kolejną kadencję, a przez najbliższe dwa, trzy lata skupić się na coraz bardziej rozwijającej się pracy parafialnej. Tegoroczne Święto Żniw na nowo przypomniało nam o dziękczynieniu, którego wśród nas jest tak mało. Jesteśmy zabiegani, na nic nie mamy czasu, trudno o jakąś refleksję nad wszystkim, co nas otacza, co służy codziennemu życiu, co nas smuci i raduje. A w tym pędzie życia nie zwracamy często uwagi na tych, którzy są w potrzebie, nie radzą sobie w życiu, nie są tak zaradni jak my sami. Święto Żniw, choć jeden raz w roku, zobowiązuje nas do dziękowania za wszystko, co z łaski Bożej otrzymujemy i za wszystkich, którzy żyją wokół nas Przyozdobione płodami ziemi ołtarze, symboliczny bochen chleba, to pobudza nas do zastanowienia się nad tym, z czyjej ręki mamy to wszystko i dzięki komu egzystujemy. Jednocześnie przypominamy sobie, że nie jesteśmy sami na tej ziemi. Wokół nas żyją inni, którzy podobnie jak my mają prawo do korzystania z darów Stwórcy. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was (1 Tes 5,18) wzywa nas apostoł Paweł. Wypełniajmy na co dzień to apostolskie wezwanie, bo mamy za co dziękować Bogu. A w dziękczynieniu nie zapominajmy o wartościach, które przyniosła ze sobą Reformacja. Gdy 31 października 1517 roku skromny mnich augustiański przybijał tezy na drzwiach Kościoła Zamkowego w Wittenberdze, nikt nie przypuszczał, że stanie się to przełomem w dziejach Kościoła Powszechnego. Już dziś przygotowujemy się do uroczystości związanych z 500-leciem Reformacji. Europejska Wspólnota Kościołów Ewangelickich wytypowała 31 miast, które otrzymają tytuł Miasto Reformacji. Wśród nich znalazł się również Wrocław. Cieszymy się z tego wyróżnienia i zrobimy wszystko, by godnie uczcić ten zacny jubileusz. Możemy być dumni, że Reformacja wskazała na prawdy, które dziś, we współczesnym świecie, stają się coraz bardziej powszechne, a reformacyjnych zasad: tylko wiara, tylko łaska, tylko Słowo i tylko Chrystus, dziś nikt nie podważa. I choć usłyszymy zapewne również wiele słów krytyki pod adresem samego Lutra, to jednak dzieło, które pozostawił po sobie trwa i rozwija się w świecie. Gdzie bylibyśmy dzisiaj bez Marcina Lutra?

2 2 TEOLOGIA Piotr Lorek Jezusowy krzyż W samym środku Ewangelii Marka Jezus pyta swoich uczniów o to, za kogo go uważają. Właściwą odpowiedź ( Tyś jest Chrystus ) daje Piotr. Okazuje się po chwili, że Piotrowe rozumienie tożsamości Jezusa jest jednak błędne; otrzymuje on bowiem poważną reprymendę od Jezusa ( Idź precz ode mnie, szatanie ). Piotrowe rozumienie mesjaństwa Jezusa nie chce dopuścić myśli o cierpieniu i śmierci Syna Człowieczego. Jezus, kontynuując wątek cierpienia mesjańskiego, wzywa do naśladowania: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie (Mk 8, 34). Jezus akceptuje swoje cierpienie i ponagla swoich uczniów, by i oni ponieśli swój krzyż. Marek wraca do wątku krzyża pod koniec swojej Ewangelii. Poddany biczowaniu, popluty, zbity trzciną po głowie Jezus, po wydaniu na niego przez Piłata wyroku śmierci przez ukrzyżowanie, ma teraz zanieść swój krzyż na Golgotę. Okazuje się jednak, że umęczony Jezus nie jest w stanie nieść własnego krzyża! Żołnierze rzymscy zmusili [więc] niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego (Mk 15, 21). Krzyż Jezusa niesie Żeby być uczniem Jezusa trzeba każdego dnia nieść stary, szorstki krzyż, jak mówi jedna z pieśni, nie zaś pozłacaną ozdobę na szyi. zmuszony do tego przypadkowy człowiek. Obcy pomaga Jezusowi w niesieniu jego krzyża. Jezus przyjmuje swój krzyż, ale nie jest w stanie go nieść sam. Autor Ewangelii trzeci raz wraca do wątku krzyża już po dotarciu na Golgotę. Przypadkowi ludzie, arcykapłani oraz uczeni w Piśmie bluźnią Jezusowi wiszącemu na krzyżu: Ratuj siebie samego i zstąp z krzyża! Innych ratował, a siebie samego wyratować nie może. Niechże Chrystus, król Izraela zstąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli (Mk 15, 31-32). Jezus zganił wcześniej Piotra, który nie chciał dopuścić do jego śmierci. Teraz Jezus, wisząc już na krzyżu, wciąż nie unika cierpienia nie poddaje się bowiem pokusie udowodnienia innym swojej prawdziwej tożsamości. Nie zstępuje z krzyża, wręcz woła: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Mk 15, 34), po czym, wydając jeszcze jeden donośny krzyk (Mk 15, 37), umiera w rozpaczy. W czwartek, dzień przed swoją śmiercią, Jezus zapowiada, że wszyscy jego uczniowie się go zaprą (Mk 14, 27-28). I znów Piotr popierany przez pozostałych odpowiada: Choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie (Mk 14, 31). Jeszcze tego samego dnia Piotr robi to, co zapowiada Jezus. W obliczu grożącej mu zapewne

3 TEOLOGIA 3 śmierci zapiera się Jezusa (Mk 14, 66-72). Pomimo zapewnień nie jest w stanie do końca iść za Jezusem i nieść swój własny krzyż. Zarówno Jezus, jak i Piotr na pewnym etapie swojej drogi nie byli w stanie unieść własnego krzyża Jezus z wyczerpania i bliski śmierci, Piotr zaś ze strachu przed nią. Krzyż Jezusa musi być więc w zastępstwie niesiony Prawdziwe uczniostwo to zgoda na cierpienie i współcierpienie, wręcz niesienie samego krzyża Chrystusowego w jego miejsce. przez przymuszonego obcego, gdyż dobrowolni uczniowie nie są w stanie uczestniczyć w jego cierpieniach. Obraz niesienia krzyża Jezusa rozbudowuje Ewangelia Łukasza dodając, że żołnierze włożyli na Szymona Cyrenejczyka krzyż, aby go niósł za Jezusem (Łk 23, 26). Przed oczyma więc pojawia się umęczony Jezus, za którym idzie (w Ewangelii Łukasza już nie przymuszony!) Szymon (choć nie ten, który się tak zarzekał!). Ten obraz podążania z krzyżem za Jezusem zapewne nawiązuje do innych słów z Ewangelii Łukasza: Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim (Łk 14, 27). Słowa te sugerują, że można chodzić za Jezusem bez krzyża, a więc naśladować Piotra i pozostałych uczniów. Można chodzić za Jezusem nie będąc jego uczniem Do Markowych słów: weźmie krzyż swój i naśladuje mnie (Mk 8, 34; por. Mt 16, 24) Ewangelista Łukasz dodaje: codziennie (Łk 9, 23). Żeby być uczniem Jezusa trzeba każdego dnia nieść stary, szorstki krzyż, jak mówi jedna z pieśni, nie zaś pozłacaną ozdobę na szyi. Prawdziwe uczniostwo to zgoda na cierpienie i współcierpienie, wręcz niesienie samego krzyża Chrystusowego w jego miejsce. Tylko tak można zachować duszę swoją, nawet jeśli się ją w cierpieniu utraci. Wiara i Mundur nr 4/2014 fot. Lawrence OP/flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)

4 4 WYDARZENIA 20 lat służby Jubileusz biskupa Ryszarda Bogusza W dniu 1 października biskup Ryszard Bogusz zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce obchodził dwudziestą rocznicę wprowadzenia w urząd biskupi. W poniedziałek, 29 września życzenia jubilatowi złożyli seniorzy parafii, a w niedzielę, 5 października gratulacje w imieniu całej parafii przekazali przedstawiciele rady parafialnej: ks. Marcin Orawski, dr Maciej Lis oraz Witold Baryliński. Jednocześnie biskup oficjalnie poinformował, że kończy piastowanie diecezjalnego urzędu, w związku z czym nie będzie kandydował na kolejną kadencję. Wybory nowego zwierzchnika zostaną przeprowadzone 25 października br. Biskup Bogusz w dalszym ciągu pozostanie ze swoimi parafianami jako proboszcz. znaczenie dla ewangelickiej społeczności Diecezji Wrocławskiej, ale o czym zawsze przypominał śp. ks. Jan Gross, a dziś czyni to Eugenia Barylińska była wydarzeniem ekumenicznym o doniosłym znaczeniu. Uroczystość wprowadzenia biskupa w urząd. Przewodniczy bp Jan Szarek, błogosławieństwa udziela bp Jan Tyrawa z Kościoła rzymskokatolickiego fot. archiwum parafii W imieniu parafii życzenia biskupowi składają (od prawej) ks. Marcin Orawski, kurator Maciej Lis i radny Witold Baryliński Uroczystość wprowadzenia w urząd biskupi ks. Ryszarda Bogusza przed dwudziestu laty miała nie tylko duże fot. Iwona Orawska Po raz pierwszy w dziejach naszego Kościoła w Polsce także biskupi innych Kościołów chrześcijańskich podeszli do biskupa-elekta i zwyczajem apostolskim pobłogosławili go przez nałożenie rąk. Jako pierwszy uczynił to bp Wiesław Skołucki przewodniczący wrocławskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i ordynariusz Diecezji Wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego, wraz ze swoim sufraganem bp. Zygmuntem Koralewskim. Następnie apostolskiego błogosławieństwa udzielili: abp Jeremiasz z Kościoła prawosławnego oraz bp Jan Tyrawa z Kościoła rzymskokatolickiego.

5 WYDARZENIA 5 Dzisiaj wrocławscy parafianie z wdzięcznością wspominają lata służby bp. Bogusza jako zwierzchnika diecezji i proboszcza parafii. Życzymy, by nadal Bóg błogosławił Księdzu Biskupowi, dodawał sił i zdrowia w służbie naszej parafii i całemu Kościołowi ewangelickiemu. (mo) Podziękowania seniorów Drogi nam Księże Biskupie. Przyjmij od nas najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu Twojego biskupstwa naszej wrocławskiej diecezji. Panu Bogu Najwyższemu dziękujemy, że dał nam tak wspaniałego pasterza. Całe swoje życie poświęciłeś wieloletniej ofiarnej pracy i służbie dla naszego Kościoła i Ojczyzny. Podejmowałeś się wielokrotnie bardzo ryzykownych przedsięwzięć. Opatrzność Boża wspierała Cię, dając do pomocy wypróbowanych i oddanych współpracowników. Dlatego dziś w dniu Twego święta płynie z serc seniorów pieśń towarzysząca naszemu wrocławskiemu zborowi od początku jego powstania: Dziękujmy Bogu wraz i sercem i ustami, bo wielkość Jego spraw objawia się nad nami... W imieniu seniorów Eugenia Barylińska fot. Marcin Orawski Biskup Ryszard Bogusz w otoczeniu seniorów wrocławskiej parafii

6 6 PAMIĄTKA REFORMACJI 2014 Zakończyła się jesienna sesja synodu diecezjalnego Nowy biskup diecezji wrocławskiej Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w trakcie jesiennej sesji w Międzyzdrojach dokonał wyboru ks. Waldemara Pytla ze Świdnicy na urząd biskupa diecezjalnego. Procedurze wyborczej w dniu 25 października przewodniczył zwierzchnik naszego Kościoła bp Jerzy Samiec. Ksiądz Pytel zastąpi dotychczasowego zwierzchnika diecezji bp. Ryszarda Bogusza, który nie kandydował na kolejną kadencję. nych do głosowania delegatów. Następnie ks. Waldemar Pytel przybliżył synodałom swoją osobę oraz przedstawił wizję swojej służby. Nie ukrywam, że wzorem dla mnie jest biskup Bogusz, więc w razie ewentualnego wyboru będę kontynuował jego dzieło powiedział. Bliska jest mi postać apostoła Pawła, jeżdżącego, odwiedzającego i wspierającego zbory. Pragnę być biskupem duszpasterzem, a nie tylko nadzorcą dodał. Ksiądz Waldemar Pytel został wcześniej wybrany jako kandydat na urząd biskupa przez konferencję duchownych diecezji wrocławskiej. Głosowanie było tajne i odbyło się w 22 września. Zgodnie z prawem synod diecezjalny mógł zgłosić jeszcze kandydatury innych księży, ale nie skorzystali z tego prawa. Kandydat musiał otrzymać co najmniej 51% głosów. Prowadzący wybory bp Samiec przedstawił na wstępie procedurę wyborczą wynikającą z regulaminu wyborów biskupa diecezji. Powołano komisję skrutacyjną i dokładnie sprawdzono listę uprawnio- Po wystąpieniu synodałowie mogli zadawać ks. Pytlowi pytania. Podjęto m.in. temat trendów mających na celu legitymizację związków homoseksualnych w Kościele ewangelickim. Co ksiądz by zrobił, gdyby stanął przed tym dylematem? zapytano wprost. Dla mnie tego typu związki są nie do zaakceptowania odpowiedział kandydat. Jestem z jednej strony osobą liberalną, a z drugiej konserwatywną. Uważam, że nie można przekraczać pewnych granic. Następnie poproszono o ustosunkowanie się do wypowiedzi katolickiego biskupa Stanisława Gądeckiego, który

7 WYDARZENIA 7 w nawiązaniu do dyskusji o rodzinie i stosunku do osób rozwiedzionych miał stwierdzić: Jeśli chcemy skończyć w protestantyzmie możemy wszystko liberalizować. Temat jest delikatnej materii, ale wymaga konkretnego stanowiska stwierdził ks. Pytel. To jest jednak pytanie, które powinno paść na synodzie Kościoła, ponieważ biskupi diecezjalnych nie mają upoważnienia, by zajmować tego typu stanowiska. Padło też pytanie o wizję roli diakona w Kościele, a w szczególności o rozszerzenie kompetencji do udzielania sakramentu Komunii Świętej. Warto popatrzeć na problem w szerszym kontekście, m.in. dyskusji o ordynacji kobiet mówił ks. Pytel. Tu trzeba by zapytać, czy stan dzisiejszy jest zadowalający. Myślę, że inicjatywa, by świeccy członkowie Kościoła byli dopuszczeni do dystrybucji Sakramentu Komunii Świętej jest pewnym krokiem do przodu w tej materii. Trzeba zebrać doświadczenia różnych parafii i rozmawiać o tym, bo dyskusja jest wciąż otwarta. A jak ksiądz pogodzi deklarowaną miłość do parafii w Świdnicy z rolą biskupa diecezji, gdzie będzie mieścić się siedziba? - dopytywano. Nie muszę się wyprzeć tej miłości. W tej chwili do Wrocławia podróżuję w trzy kwadranse, więc nie mam problemu komunikacyjnego. Siedziba powinna być we Wrocławiu i jeżeli dyrekcja Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji zaakceptuje propozycję rady diecezjalnej chcielibyśmy, aby biuro biskupa było przy ul. Wejherowskiej. Po zakończeniu tej części komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania i przystąpiono do wyborów. Wzięło w nich udział 45 uprawnionych delegatów. 40 zagłosowało za kandydatem, 5 wstrzymało się od głosu. W związku z powyższym ogłaszam, że ks. Waldemar Pytel został biskupem-elektem Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ogłosił bp Jerzy Samiec. Obecny zwierzchnik diecezji bp Ryszard Bogusz pełni swój urząd od 1 października 1994 roku. Po dwóch, dziesięcioletnich kadencjach bp Bogusz nie zdecydował się na ubieganie o kolejną. Jednocześnie pozostanie proboszczem parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Urząd biskupa diecezji wrocławskiej będzie pełnił do momentu uroczystej konsekracji swojego następcy. Data oraz miejsce uroczystego wprowadzenia w urząd będą ustalone później. (mo) fot. Marcin Orawski

8 8 PAMIĄTKA REFORMACJI 2014 Biskup elekt diecezji wrocławskiej Ksiądz Waldemar Pytel Ks. Waldemar Pytel ma 56 lat. Urodził się 5 czerwca 1958 roku w Istebnej. Wychowywał się w Jaworzu i Bielsku-Białej. Po zdaniu matury podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Tytuł magistra teologii uzyskał w 1986 r. w oparciu o pracę pt.: Rozmowa duszpasterska z ludźmi starszego pokolenia. Został ordynowany dnia 30 listopada 1986 roku w Świdnicy przez bp. Janusza Narzyńskiego, w asyście ks. seniora Józefa Pośpiecha i ks. seniora Jana Szarka. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii świdnickiej, w której wcześniej odbywał praktykę kandydacką. W 1991 roku został mianowany proboszczem administratorem parafii w Świdnicy, a w 1992 roku został tam wybrany proboszczem. W latach był także proboszczem administratorem parafii w Jaworze na Dolnym Śląsku. W latach był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Wrocławskiej. W latach był członkiem Synodu Kościoła oraz Synodalnej Komisji ds. środków masowego przekazu. Od 2002 roku był członkiem Rady Synodalnej, a od 2007 do 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Synodu Kościoła. Od 2007 roku jest radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej w randze zastępcy Biskupa. Ks. Waldemar Pytel był Prezesem Świdnickiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum w latach Natomiast w latach pełnił funkcję członka Rady Fundacji Krzyżowa dla porozumienia europejskiego. Od 2008 roku ponownie zasiada w Radzie Fundacji. Dzięki staraniom m.in. ks. Waldemara Pytla, Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2001). Ks. Pytel jest żonaty i ma dwóch synów. (bik.luteranie.pl) A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud Wasz nie jest daremy w Panu (1 Kor 15,58)

9 WYDARZENIA lipca 2014 Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej 5 tys. ewangelików we Wrocławiu Dwanaście krajów Europy, kilkadziesiąt chórów i zespołów młodzieżowych, ponad cztery tysiące stałych uczestników wzięło udział w Spotkaniu Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej we Wrocławiu. W dniach 4-6 lipca br. dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy spotkali się w Hali Stulecia pod hasłem Być wolnym w Chrystusie. W programie przewidziano panele dyskusyjne, wykłady, grupy biblijne, koncerty w Hali Stulecia, Wrocławskim Centrum Kongresowym oraz w trzynastu wrocławskich kościołach. Główny wykład na temat roli wartości chrześcijańskich w procesie budowania wolności wygłosił były premier rządu RP Jerzy Buzek. Spotkania i dyskusje były prowadzone w językach: polskim, niemieckim, czeskim, słowackim, węgierskim i ukraińskim. Organizatorem wydarzenia był Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, a komitet organizacyjny działał w naszej parafii. Piątek. Wolontariusze witają i rejestrują uczestników Spotkania Piątek i sobota zwiedzanie Wrocławia z przewodnikami miejskimi fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz Piątek. Uroczystość otwarcia uświetnił koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

10 10 PAMIĄTKA REFORMACJI 2014 Wrocławskie spotkanie to dziewiąta edycja projektu zapoczątkowanego w 1991 roku przez grupę chrześcijan z Niemiec, Polski i Czechosłowacji, która po raz pierwszy spotkała się w Zgorzelcu, aby wymienić się doświadczeniami z życia parafialnego w swoich krajach. Tegoroczna myśl przewodnia Być wolnym w Chrystusie to próba odniesienia się do upadku żelaznej kurtyny przed 25 laty i roli Kościołów w procesie integracji europejskiej. Temat więc rozpatrywano na wielu płaszczyznach: od osobistej i duchowej, po polityczną. Piątek. Uroczystość otwarcia transmitowaną przez Telewizję Polską poprowadził ks. Waldemar Pytel fot. Michał Mazurkiewicz Piątek. Goście: bp Michael Bünker z Austrii, bp Marcin Hinz, Metropolita Wrocławski abp Józef Kupny, Biskup Kościoła E-A Jerzy Samiec, bp Paweł Anweiler, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski Piątek. Goście: biskupi wrocławscy prawosławny abp Jeremiasz, greckokatolicki bp Włodzimierz Juszczak, kardynał Henryk Gubinowicz fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz Piątek. Uroczystość otwarcia w Hali Stulecia

11 WYDARZENIA 11 O ile przedpołudniowe dyskusje i wykłady krążyły wokół problemu wolności, to wieczorne koncentrowały się na ekumenii. W katedrze pw. św. Marii Magdaleny dziennikarz Maciej Gajek, sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej ks. Martin Junge, redaktor naczelny portalu ekumenizm.pl Dariusz Bruncz, teolożka i koordynatorka Komisji ds. kobiet ŚFL na region Europy Środkowo-Wschodniej Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska oraz ks. dr Adam Palion, referent ekumeniczny Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego zastanawiali się nad dzisiejszym miejscem kościołów ewangelickich wśród chrześcijan. Podczas panelu 500 lat po krążono wokół tekstu Od konfliktu do komunii, będącego dowodem zbliżenia ewangelików i katolików. Tym, co ich dzisiaj dzieli, to definiowanie Kościoła, rozumienie urzędu duchownego i Eucharystia. Zależy nam na jedności. Musi nam na niej zależeć podsumował ks. Junge. O duchowości w kulturze rozmawiał w kościele uniwersyteckim dyrektor Muzeum Narodowego dr hab. Piotr Oszczanowski ze znaną wrocławską malarką Mirą Żelechower-Aleksiun. Konkluzję tego spotkania stanowią słowa dr. Oszczanowskiego: oto dzisiaj luteranin i żydówka spotkali się w jezuickiej świątyni, by dojść do wniosku, że oboje ową duchowość w kulturze dostrzegają i tworzą, a miejsce spotkania jest widomym znakiem jej istnienia. Dla malarki jej własna twórczość to zapis przemian, jakie zaszły w jej religijności, duchowości od chrześcijaństwa do judaizmu. W ewangelickim kościele Opatrzności Bożej odbyła się debata poświęcona Diettrichowi Bonhoefferowi, w której uczest- fot. Daria Stolarska Piątek. Biskup Ryszard Bogusz przekazuje pałeczkę biskupowi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Węgier, Péterowi Gáncsowi organizatorowi następnego Spotkania Chrześcijan w Budapeszcie w 2016 roku Pierwszy dzień Spotkania zakończył się specjalnym pokazem fontanny multimedialnej na Pergoli Sobota. Rozpoczęcie Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz

12 12 PAMIĄTKA REFORMACJI 2014 niczyli dr Joel Burnell, ks. Erich Busse, ks. Sławomir Sikora i dr Maria Zwiefka. Debatę prowadził Janusz Witt, przewodniczący Towarzystwa im. Bonhoeffera w Polsce. Na koniec chór parafii w Burgdorf wykonał oratorium Dietrich Bonhoeffer. Kazanie ks. Junge wygłoszone podczas nabożeństwa kończącego Spotkanie Chrześcijan to jakby podsumowanie wszystkich dyskusji i rozmów podczas minionych dni. Wolność powinna się mieścić w granicach miłości. Dar wolności zakłada także jej konsekwencje mówił ks. Martin Junge, przypominając dwie pozornie sprzeczne tezy ks. dr. Marcina Lutra: Chrześcijanin jest najbardziej wolnym człowiekiem ze wszystkich i nikomu nie podlega; chrześcijanin jest najuleglejszym sługą wszystkich rzeczy i wszystkim podległy. Wolność jest zawsze dobra, ale zawsze trzeba pamiętać o drugim człowieku, by nie naruszyć jego wolności, pielęgnując własną. Wolność tylko wtedy jest wolnością, kiedy jest w niej zawarta odpowiedzialność za drugiego człowieka. Od wielu lat z kościoła Marii Magdaleny, tak ważnego dla luteran, nie wychodziło ich tak wielu. Spoglądanie na tę wylewającą się z kościoła falę ludzi niosło radość, że tak nas wielu i trochę smutku, że następny taki zjazd odbędzie się dopiero za dwa lata. Najważniejsze, że nasze luterańskie debaty spotkały się z oddźwiękiem, przynajmniej w radiu i na stronach internetowych, które publikowały krótkie relacje z ważniejszych dyskusji. Telewizja Polska przeprowadziła bezpośrednią transmisję inauguracji Spotkania z udziałem m.in. Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk oraz przygotowała dwudziestominutowy reportaż z wydarzenia pt. Sygnał wolności. (joka, mo) fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz

13 WYDARZENIA 13 Sobota. Godzinę biblijną prowadzi Maryna Los z Ukrainy Sobota. Wykład prof. Jerzego Buzka Sobota. W jednej z debat wziął udział kurator naszej parafii, Maciej Lis Sobota. Młodzież z naszej parafii obsługiwała zagranicznych uczestników spotkań fot. Daria Stolarska fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz Sobota. Stoisko ECDiE na Targach Możliwości Sobota. Joanna Korsan i Friedrich Gubsch zapowiadają występy zespołów młodzieżowych fot. Daria Stolarska fot. Daria Stolarska fot. Michał Mazurkiewicz

14 14 PAMIĄTKA REFORMACJI 2014 Sobota. Nabożeństwo. Kantorzy obu wrocławskich parafii ewangelickich: Dawid Ślusarczyk i Tomasz Kmita. Sobota. Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec. Grafikę na telebimy przygotowała Daria Stolarska Ks. Marcin Orawski i ks. Dawid Mendrok włożyli wiele pracy i serca w organizację całego Spotkania i nabożeństw fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz Sobota. Nabożeństwo w Hali Stulecia fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz

15 WYDARZENIA 15 Sobota. Koncerty we wrocławskich kościołach fot. Daria Stolarska fot. Daria Stolarska fot. Daria Stolarska Sobota. Debata o Dietrichu Bonhoeferze w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej. Od lewej: ks. Sławomir Sikora, ks. Erich Busse, dr Joel Burnell, dr Maria Zwiefka, Janusz Witt Sobota. Koncert zespołu TGD w Hali Stulecia fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz fot. Daria Stolarska

16 16 PAMIĄTKA REFORMACJI 2014 Niedziela. Dawid Ślusarczyk, kantor parafii Opatrzności Bożej Niedziela. Kazanie wygłosił sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej ks. Martin Junge Niedziela. Ks. Dawid Mendrok i bp Ryszard Bogusz w katedrze Marii Magdaleny fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz fot. Michał Mazurkiewicz fot. Zwiastun Ewangelicki fot. Michał Mazurkiewicz Niedziela. Wejście duchownych: ks. M. Orawski, ks. K. Wolnica (KE-M), ks. D. Mendrok, ks. M. Junge, bp R. Bogusz Niedziela. Po raz pierwszy od wielu lat katedrę polskokatolicką św. Marii Magdaleny, niegdyś jeden z największych luterańskich kościołów Wrocławia, wypełniło tak wielu ewangelików

17 WYDARZENIA 17 Jubileusz Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra Diakonia wrocławska ma 15 lat W październiku br. minęło 15 lat od powołania Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra. To jedno z największych przedsięwzięć diakonijnych naszego Kościoła. Pamiętam jak przed 15 laty przekonywałem uczniów, nauczycieli i rodziców, aby zaufali i wsparli powstanie centrum. Było bardzo ciężko stanąć przed tłumem rozemocjonowanych osób i tłumaczyć im na czym będzie polegać przekształcenie dotychczasowego Zakładu Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów w placówkę prowadzoną przez ewangelicką diakonię. Momentami wiało grozą, ale się udało wspomina bp Ryszard Bogusz. ECDiE działało początkowo pod nazwą Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób fot. Pnapora (CC 3.0) fot. Marcin Orawski fot. Marcin Orawski Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra przy ul. Wejherowskiej 28 we Wrocławiu Podopieczni Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji

18 18 PAMIĄTKA REFORMACJI 2014 Niepełnosprawnych (CeKiRON) i kształciło 190 uczniów m.in. w gimnazjum integracyjnym, liceum ogólnokształcącym, technikum ekonomicznym czy szkołach zawodowych (krawiec, introligator). Obecnie centrum prowadzi m.in. dwa domy opieki, przedszkole oraz sześć szkół, niepubliczny ośrodek szkolno-wychowawczy specjalny z internatem, całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego Tęcza, całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego Opoka. Jubileusz wrocławskiej diakonii jest okazją do złożenia gratulacji dyrektorowi centrum ks. Robertowi Sitarkowi, tym bardziej że 27 listopada będzie obchodził swój osobisty jubileusz 20-lecia ordynacji. Niech dobry Bóg nadal Księdza prowadzi, a Duch Święty dodaje sił i mądrości w służbie diakonijnej i duszpasterskiej. (mo) Dyrektor Centrum ks. Robert Sitarek fot. Marcin Orawski fot. Marcin Orawski fot. Marcin Orawski

19 WYDARZENIA 19 Do wieczności powołana została Berta Lena Fiebig. Miała 102 lata. Zmarła nasza najstarsza parafianka Berta Lena Fiebig fot. Iwona Orawska 7 sierpnia w godzinach porannych została powołana do wieczności przeżywszy blisko 102 lata śp. Berta Lena Fiebig. Była pierwszą od II wojny światowej parafianką, która dożyła tak sędziwego wieku. Mimo swego wieku, jeszcze parę miesięcy temu regularnie, co tydzień, przychodziła do kościoła, od lat zajmując tę samą ulubioną ławkę z tyłu. Zawsze skromna, cicha, absolutnie niewyglądająca na swój wiek. Jej pogrzeb odbył się na cmentarzu parafialnym w rodzinnym Chojniku koło Międzyborza we wtorek 12 sierpnia. Niech dobry Bóg da jej spokojny, zasłużony odpoczynek. (mo) A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego (Hbr 4,9) Ociemnienie Leon Krzemieniecki Mgła wielka, gęsta, wilgotna przyległa glebie, drzewom, oczom. Takiej nie było, niepamiętna, krajobraz za kotarą w wełnie, kroki ślepo badają grunt, słuch nie chwyta dźwięków. Mgłę ścierając z twarzy, chcę ją porównać z życiem, lecz to nie to samo. fot. Daria Stolarska

20 20 PAMIĄTKA REFORMACJI 2014 Debata, muzyka, śpiew Noc kościołów Debata o muzyce w liturgii: Dawid Ślusarczyk, dr Tomasz Głuchowski, dr Marek Pilch, prof. Marta Kierska-Witczak Od kilku lat w naszym kraju organizowane są Noce kościołów, projekt skopiowany od naszych zachodnich sąsiadów. Tę cenną inicjatywę kulturalną organizuje Archidiecezja Wrocławska Kościoła Rzymskokatolickiego, która zaprasza wiernych do odwiedzenia nocną porą świątyń różnych wyznań. Czas wypełniają koncerty, dyskusje, wystawy, nabożeństwa oraz zwiedzanie trudno dostępnych na co dzień wnętrz. Luterański kościół Opatrzności Bożej otwarty był dla zwiedzających w piątek 20 czerwca. W ten wieczór zaproponowaliśmy odwiedzającym program, który obejmował ekumeniczną debatę przybyłych gości oraz część artystyczną. W rozmowie dotyczącej muzyki w liturgii Preludia organowe i przygrywki do pieśni autorstwa J. S. Bacha wykonywał dr Marek Pilch

21 WYDARZENIA 21 kościołów chrześcijańskich udział wzięli: prof. Marta Kierska-Witczak (Zakład Muzyki Kościelnej, AM we Wrocławiu), dr Tomasz Głuchowski (organista klasztoru oo. Dominikanów) oraz dr Marek Pilch (organista, Katedra Klawesynu AM w Katowicach), całość prowadził piszący te słowa. Każdy z uczestników debaty zgodził się z tezą o niezwykle istotnej funkcji sztuki dźwięków w oprawie nabożeństwa (mszy). Zgromadzeni w kościele słuchacze mogli się zapoznać z różnymi aspektami i problemami muzyki kościelnej. Poruszono także zagadnienie wartości estetycznej dzieł, wykonywanych w trakcie liturgii. Część artystyczna prezentowała twórczość kompozytorów protestanckich, którzy w ciągu wieków stworzyli bogaty repertuar utworów liturgicznych. Marek Pilch zaproponował zebranym przykładowy zestaw kompozycji, które jego zdaniem mogą być wykonane w trakcie niedzielnego nabożeństwa. Preludia oraz przygrywki do pieśni autorstwa J. S. Bacha w dużym stopniu wzbogacają estetyczny wymiar liturgii są doskonałym i ponadczasowym wzorem sztuki muzycznej dla organistów. Wybrane utwory wokalne z tekstami psalmów zaśpiewała Julieta Gonzalez. Repertuar chóralny usłyszeliśmy w wykonaniu kameralnego chóru Cantus Anime, który przygotowała Aleksandra Woźniak, a prowadziła Marta Kierska-Witczak. Zespół wykonał dzieła polifoniczne mistrzów baroku: H. Schutza, H. Purcella oraz gdańskiego kompozytora kościoła mariackiego A. Hakenbergera Sam Duch Święty szanuje muzykę jako instrument swej pracy [ ] przez nią jego dary zostały wszczepione w proroków (Marcin Luter) Życzmy sobie, aby wartościowa muzyka zawsze towarzyszyła liturgii sprawowanej w kościołach, a dzięki niej wszczepiane było wierzącym Słowo Boże. Dawid Ślusarczyk, fot. Marcin Orawski Julieta Gonzalez i Marek Pilch Chór Cantus Anime, dyryguje prof. Marta Kierska-Witczak.

20 lat służby Jubileusz biskupa Ryszarda Bogusza

20 lat służby Jubileusz biskupa Ryszarda Bogusza 4 WYDARZENIA 20 lat służby Jubileusz biskupa Ryszarda Bogusza W dniu 1 października biskup Ryszard Bogusz zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce obchodził dwudziestą

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia.

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. Kochani! Już za nami Święto Jedności 2013. Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. 1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12

Bardziej szczegółowo

Ewangelickie Dni Kościoła

Ewangelickie Dni Kościoła Powód W 2017 roku cały świat świętuje 500 lat Reformacji. Opublikowanie 95 tez przez Marcina Lutra 31 października 1517 roku przyjmuje się za początek Reformacji, czyli odnowy chrześcijaństwa. Cel Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2014 GENEZA MATERIAŁY - PROGRAM

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2014 GENEZA MATERIAŁY - PROGRAM Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2014 GENEZA MATERIAŁY - PROGRAM Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Triduum Paschalne......5 Wielki Czwartek (5 kwietnia)......5 Droga Krzyżowa (6-7 kwietnia Wielki Piątek, Wielka Sobota)......8 Chrystus zmartwychwstał! (8 kwietnia Niedziela Wielkanocna)....

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE]

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Jutro do Warszawy przyjadą pielgrzymi z całego świata, Będą uczestniczyć w wydarzeniach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.Gospodarzami

Bardziej szczegółowo

Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami.

Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami. Msza święta z udzielaniem sakramentu bierzmowania Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami. Zawsze podczas bierzmowania,

Bardziej szczegółowo

NASZ SYNOD DIECEZJALNY

NASZ SYNOD DIECEZJALNY NASZ SYNOD DIECEZJALNY Słowo Biskupa Kaliskiego podczas Mszy świętej w Katedrze na rozpoczęcie drugiej sesji plenarnej Synodu, 18 października 2008 roku I Co to jest synod diecezjalny? Jakie jest jego

Bardziej szczegółowo

18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA

18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 1. Dziś przeżywamy Światową Niedzielę Misyjną. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny w Kościele. Modlimy się, by Ewangelia docierała do

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Główna myśl: Bądź naśladowcą Jezusa Tekst: Mk 8,34 Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

czyli przeżywanie roku jubileuszowego

czyli przeżywanie roku jubileuszowego czyli przeżywanie roku jubileuszowego 500 lat Reformacji 500 lat i Reformacja z wielkiej litery (definicja słownikowa) 500 lat Reformacji Reformacja to nie tylko: publikacja 95 tez 31 października 1517

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Napisano dnia: 2016-10-30 11:00:46 W piątek, 28 października 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Sobocie koło Lwówka Śląskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość,

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć Chcielibyśmy bardziej służyć Karol Białkowski: Witam serdecznie Piotra Nazaruka, dyrygenta, kompozytora i chyba można tak powiedzieć twórcę chóru Trzeciej Godziny Dnia? Piotr Nazaruk: Twórca to za dużo

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A N C I

M I N I S T R A N C I W s k a z ó w k i p r a k t y c z n e M I N I S T R A N C I M I T R Y I P A S T O R A Ł U O G Ó L N E Z A S A D Y Każdy posługujący w liturgii: pamięta, że uczestniczy w misterium i ma innych do niego

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Dzień 1 września to dzień szczególny dla wszystkich: dla dzieci, młodzieży, dla ich rodziców i nauczycieli. Zawsze towarzyszy mu wiele emocji. Dla

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 12 stycznia 2017

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 12 stycznia 2017 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 12 stycznia 2017 Pojednanie miłość Chrystusa przynagla nas pod tym hasłem przebiegać będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017. Tym razem materiały do ekumenicznych

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

TUCHOLA DOTKNĘŁA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

TUCHOLA DOTKNĘŁA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA Od 12go grudnia b.r. w diecezji pelplińskiej odbywała się peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży. Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, gościły również w naszym mieście i to w piękny, radosny

Bardziej szczegółowo

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W pierwszy piątek miesiąca 6 lutego 2015 r. przeżywaliśmy 250. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież Klemens XIII ustanawiając to święto,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej:

Adres strony internetowej: Nazwa instytucji: Miasto / województwo: Adres strony internetowej: Organizator: Krótka charakterystyka (do 600 znaków): Filharmonia Narodowa Warszawa / mazowieckie http://filharmonia.pl/ Ministerstwo Kultury

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II Miejcie odwagę żyć dla Miłości! Organizator: Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 1 HONOROWY PATRONAT NAD III PRZEGLĄDEM POEZJI JANA PAWŁA II PEŁNI: - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ZNAKU KRZYŻA W LITURGII

ZNACZENIE ZNAKU KRZYŻA W LITURGII W s k a z ó w k i p r a k t y c z n e M I N I S T R A N T K R Z Y Ż A ZNACZENIE ZNAKU KRZYŻA W LITURGII Krzyż jest znakiem naszego zbawienia jest podstawowym symbolem chrześcijańskim, wyraża Kościół i

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/101476,msza-swieta-w-intencji-policji.html Wygenerowano: Sobota, 16 grudnia 2017, 00:08 Strona znajduje się w archiwum. MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI POLICJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku W dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Gabinecie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE,

DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE, D O M S Ł O W A - KOŚCIÓŁ to temat przewodni rejonowego WIELKOPOSTNEGO DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE, który odbył się12.03.11r. w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku.

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A N C I Ś W I A T Ł A

M I N I S T R A N C I Ś W I A T Ł A W s k a z ó w k i p r a k t y c z n e M I N I S T R A N C I Ś W I A T Ł A O G Ó L N E Z A S A D Y Każdy posługujący w liturgii: pamięta, że uczestniczy w misterium i ma innych do niego prowadzić przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Życie parafialne we wrześniu 2011

Życie parafialne we wrześniu 2011 Życie parafialne we wrześniu 2011 Kochani! Witam po wakacyjnej przerwie. Mędrzec Pański pisał: Wszystko ma swój czas jest czas odpoczynku i czas pracy. Dla części spośród nas zakończył się czas wakacji,

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Zjazd Okręgu Podlaskiego poniedziałek, 13 czerwca :33

Zjazd Okręgu Podlaskiego poniedziałek, 13 czerwca :33 Sobotnie przedpołudnie, 11 czerwca 2011 Bielsk Podlaski grupa odświętnie ubranych wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego gromadzi się domu modlitwy przy ul. Bolesława Prusa 2. Uroczyste nabożeństwo

Bardziej szczegółowo

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Serwus Witam Dobry wieczór Dzień dobry Szczęść Boże Chrystus zmartwychwstał Króluj nam, Chryste Grupa 1 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Zapoznajcie się z tekstem

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

Staropolskie kolędowanie w Resursie

Staropolskie kolędowanie w Resursie W ostatnią sobotę roku radomska Resursa zabrzmiała kolędami i pastorałkami. A to za sprawą Festiwalu Kolęd i Pastorałek Staropolskie Kolędowanie, który po raz dwunasty odbył się w Radomiu. Wśród wydarzeń

Bardziej szczegółowo

otrzymali również opiekunowie wykonawców. Wszystkim laureatom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

otrzymali również opiekunowie wykonawców. Wszystkim laureatom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. W dniu 29 kwietnia 2013r. o godz. 11.00 w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu odbył się koncert galowy VII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza.

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza. 08.05. W parafii odbył się kiermasz książki katolickiej zorganizowany przez Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha. 15.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka

Bardziej szczegółowo

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. A.D. 2014 JUBILEUSZ 25-LECIA PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI W NASUTOWIE W ROKU KANONIZACJI BŁ. JANA PAWŁA II Rok 2014 dla Wspólnoty Parafialnej w Nasutowie jest okazją do dziękczynienia i radosnego śpiewania

Bardziej szczegółowo

Święto Trzech Króli chór wystąpił przed licznie zgromadzonymi wiernymi na placu Józefa Piłsudskiego w Giżycku.

Święto Trzech Króli chór wystąpił przed licznie zgromadzonymi wiernymi na placu Józefa Piłsudskiego w Giżycku. W Święto Trzech Króli chór wystąpił przed licznie zgromadzonymi wiernymi na placu Józefa Piłsudskiego w Giżycku. Po przybyciu orszaku, który tworzyli kapłani dekanatu z dziekanem ks. Zdzisławem Mazurem

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Dziesiątka XXV. Olimpiady Teologii Katolickiej: I miejsce - Robert Kolarczyk (archidiecezja katowicka),

Dziesiątka XXV. Olimpiady Teologii Katolickiej: I miejsce - Robert Kolarczyk (archidiecezja katowicka), Joanna Pawlina z VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zajęła 8. miejsce w ogólnopolskim finale XXV. Olimpiady Teologii Katolickiej. Finał odbył się w Łomży w dniach 16-18 kwietnia. Temat tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Przewodniczy: Ksiądz Roland Zagóra, proboszcz ewangelickiej parafii w Nidzicy

Przewodniczy: Ksiądz Roland Zagóra, proboszcz ewangelickiej parafii w Nidzicy PROGRAM MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ A.D. 2016 Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana (por. 1 P 2, 9) 10 stycznia 2016 niedziela godz. 18.00 Frombork Bazylika Mniejsza Katedra

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski KRZYŻ RĘCZNY

Archidiecezjalny Program Duszpasterski KRZYŻ RĘCZNY Archidiecezjalny Program Duszpasterski KRZYŻ RĘCZNY Poznań 2007/2008 19 Krzyż ręczny Realizację tegorocznego Programu duszpasterskiego opieramy na fragmencie z Ewangelii św. Łukasza: Jeśli kto chce iść

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

18 i 19 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w Mońkach w ramach IV Chrześcijańskiego Festiwalu Muzycznego odbyła się impreza ph. Dobre granie 2007.

18 i 19 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w Mońkach w ramach IV Chrześcijańskiego Festiwalu Muzycznego odbyła się impreza ph. Dobre granie 2007. Dobre granie 2007 18 i 19 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w Mońkach w ramach IV Chrześcijańskiego Festiwalu Muzycznego odbyła się impreza ph. Dobre granie 2007. IV edycja Chrześcijańskiego Festynu Muzycznego

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski NASZ WSPÓLNY 2011 ROK Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Ks. Proboszcz pobłogosławił nas na 2011 rok 2011 rok luty 2011 Ferie zimowe w kawiarence parafialnej Nasi Parafianie pielgrzymowali

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV Koncert uczniów w hospicjum CORDIS 1 kwietnia 2014 r. Szkolną tradycją stały się koncerty

Bardziej szczegółowo

Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu

Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu Grudzień 2014 Rok duszpasterski: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu Napisali do Listu do Parafian Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia Zawsze

Bardziej szczegółowo

BIULETYN ŚDM. WIADOMOŚCI z DIECEZJI. nr 5 / styczeń 2016. www.mlodziez.drohiczynska.pl. Facebook: ŚDM Kalwaria Drohiczyn

BIULETYN ŚDM. WIADOMOŚCI z DIECEZJI. nr 5 / styczeń 2016. www.mlodziez.drohiczynska.pl. Facebook: ŚDM Kalwaria Drohiczyn BIULETYN ŚDM nr 5 / styczeń 2016 WIADOMOŚCI z DIECEZJI Po Mszy Świętej przez kościołem uformowano orszak, z piękną gwiazdą na czele a następnie wyruszono ulicami miasta. Kilkakrotnie orszak napotkał na

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

Proboszcz parafii lub Rektor kościoła zadba, by podczas uroczystości z udziałem Księdza Biskupa zawsze byli kapłani posługujący w konfesjonałach.

Proboszcz parafii lub Rektor kościoła zadba, by podczas uroczystości z udziałem Księdza Biskupa zawsze byli kapłani posługujący w konfesjonałach. Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Wypada, jeśli nie ma diakonów, by ks. Biskupowi towarzyszyło dwóch koncelebransów (proboszcz parafii i dziekan dekanatu, lub inny wyznaczony kapłan, który zgodnie

Bardziej szczegółowo

fot. Wilhelm Brauer, Helmut Brauer

fot. Wilhelm Brauer, Helmut Brauer fot. Wilhelm Brauer, Helmut Brauer Pastor Wilhelm Brauer był zwierzchnikiem obornickiej parafii ewangelickiej, i gospodarzem kościoła ewangelickiego, w latach 1933-1945 ale i historykiem opisującym czasy,

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole

Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole Prowadzący Proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Poczty sztandarowe, sztandary wprowadzić! (gra werbel) Do hymnu państwowego! Hymn Prowadzący Po hymnie!

Bardziej szczegółowo

K O M E N T A T O R L I T U R G I C Z N Y

K O M E N T A T O R L I T U R G I C Z N Y W s k a z ó w k i p r a k t y c z n e K O M E N T A T O R L I T U R G I C Z N Y K O M E N T A R Z L I T U R G I C Z N Y nie jest wprost potrzebny do przeżywania liturgii, stąd nie należy go stosować na

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Minimum programowe nie uwzględnia podziału treści materiału

Bardziej szczegółowo

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ).

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ). Temat: Struktura Mszy Świętej Modlitwa Eucharystyczna. Do spotkania należy przygotować: świecę, zapałki, porozcinaną tabelkę z ostatniej strony potrzebną do aktywizacji grupy, długopisy i kartki do konkursu.

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE PARAFIALNE W PAŹDZIERNIKU 2011

ŻYCIE PARAFIALNE W PAŹDZIERNIKU 2011 ŻYCIE PARAFIALNE W PAŹDZIERNIKU 2011 KALENDARZ WYDARZEŃ Lp Data 1 1 października Parafialna Szkoła Biblijna z wizytą w Berlinie 2 3 października Prezentacja aktualnego stanu kościoła parafialnego dokonana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI Być dobrym jak chleb - święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI Być dobrym jak chleb - święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI Być dobrym jak chleb - święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży Rok 2017 - Rokiem Świętego Brata Alberta III edycja ogólnopolskiego konkursu literackiego

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45 W sesji uczestniczyli zaproszeni goście

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie XX MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻOWE WARSZTATY MUZYCZNE 8-21 lipca 2013r. Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 SPIS TREŚCI Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 Modlitwa do Maryi w intencji nowej ewangelizacji diecezji legnickiej... 6 Wykaz skrótów... 8 Wstęp... 9 I. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES OD DO r.

ZA OKRES OD DO r. ZA OKRES OD 26.05 DO 28.06.2012 r. 1 26 maja Udział w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta w Słupie 2 3 29 maja Podpisanie umowy z wykonawcą Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymki na Jasną Górę - wiara czyni cuda

Pielgrzymki na Jasną Górę - wiara czyni cuda .pl https://www..pl Pielgrzymki na Jasną Górę - wiara czyni cuda Autor: Ewa Ploplis Data: 8 października 2017 Rolnicy uwielbiają pielgrzymki na Jasną Górę. To dla nich nie tylko sprawa duchowa, wiary,

Bardziej szczegółowo

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz Opiekun: s. Irena Różycka ur. 10 czerwca 1902 w Jedlińsku; zm. 2 listopada 1980 w Nałęczowie Sługa Boży Piotr Gołębiowski ur. 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZBIÓRKI MINISTRANTÓW ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ Środę MIESIĄCA. O zbiórce jest informacja w zakrysatii na tablicy ogłoszeń ministrantów.

ZBIÓRKI MINISTRANTÓW ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ Środę MIESIĄCA. O zbiórce jest informacja w zakrysatii na tablicy ogłoszeń ministrantów. MINISTRANCI --------------------------------------------- KRÓLUJ NAM CHRYSTE! W odprawianiu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny czy świecki, powinien czynić tylko to i wszystko to,

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda Wrzesień 2016 Mail z 03.09.16 Spotkanie członków PKRD przełożone na 11.09.16 Szczęść Boże! Witam serdecznie po wakacjach wszystkich członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci. Z powodu mojego ważnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo