Część analityczno-opisowa charakterystyka: - Firmy i jej profilu - Produktów / usług - Otoczenia (rynki, konkurencja, dostawcy, odbiorcy)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część analityczno-opisowa charakterystyka: - Firmy i jej profilu - Produktów / usług - Otoczenia (rynki, konkurencja, dostawcy, odbiorcy)"

Transkrypt

1 Biznesplan

2 Elementy biznesplanu Część analityczno-opisowa charakterystyka: - Firmy i jej profilu - Produktów / usług - Otoczenia (rynki, konkurencja, dostawcy, odbiorcy) - Analiza SWOT - Plan marketingowy - Plan wykorzystania zasobów Część modelowa - Projekcje finansowe - Analiza, ocena efektywności - Ocena ryzyka

3 Część analityczno-opisowa

4 Elementy biznesplanu Część analityczno-opisowa charakterystyka: - Firmy i jej profilu - Produktów / usług - Otoczenia (rynki, konkurencja, dostawcy, odbiorcy) - Analiza SWOT - Plan marketingowy - Plan wykorzystania zasobów

5 -Fabryka wybudowano w roku W 1990 przekształcona w Spółkę Skarbu Państwa - Sprywatyzowana w roku 1995, zakupiona przez Konsorcjum Część analityczno-opisowaopisowa - Od tego czasu istotnie rozbudowana, częściowo wymieniono park maszynowy -Obecnie zatrudnia 800 osób - Planowane zaciągniecie kredytu w celu zakupu nowych krosien

6 Pracownicy 15% Struktura własnościowa Konsorcjum 85%

7 -Dywany, chodniki, gobeliny -Heat Set, Wełna, PP, Lipren -Różne wzory -Duże różnorodność produktów (ok. 700) -Roczna produkcja ok. 1,5 mln m 2 -Najdroższe wyroby Wełniane -Liczne nagrody Wyroby gotowe

8 Otoczenie -Znaczący udział (25%) w rynku krajowym, w zakresie Heat Set 100% -Dawniej istotny udział rynków państw WNP i arabskich -Aktualnie 30% eksportu tendencja rosnąca, -Kondycja lepsza od pozostałych fabryk krajowych -Perspektywiczne rynki krajów UE szczególnie w zakresie produktów wełnianych, -W pozostałych sektorach miażdżąca chińska konkurencja, -Planowane otworzenie przez Konsorcjum fabryki w Indiach

9 Dostawcy -Główny produkt przędza wełniana i sztuczna -W zakresie wełny liczni i rozproszeni dostawcy -Brak dostawców krajowych -Wysokie i złożone wymagania jakościowe -PP uzależnienie od jednego dostawcy -Silne związki zawodowe -Dobre nastroje wśród załogi -Konieczność rozszerzenia sieci ajentów

10 Analiza SWOT Silne i słabe strony Szanse i zagrożenia (ze względu na Otoczenie)

11 Analiza SWOT Silne strony: -Doświadczona kadra menedżerska -Uznana marka -Wysoka wiarygodność kredytowa Słabe strony -Park maszynowy wymagający wymiany -Niska rentowność -Brak sieci handlowej w UE -Bardzo wysoki poziom zapasów

12 Analiza SWOT Szanse -Przystąpienie Polski do UE -Słabość konkurencji krajowej -Rosnący popyt na dywany Zagrożenia -Sprzedaż wysoce podatna na wahania koniunkturalne -Konkurencja z Chin -Silna złotówka -Wejście do UE

13 Założenia -Planowany zakup nowego, wydajnego krosna -Koszt krosna, montażu i dostosowania pomieszczeń ok. 20 mln zł -Źródło finansowania: kredyt bankowy -Inwestycja w ciągu 5 lat podwoi moce wytwórcze Fabryki przy takim samym zatrudnieniu -Zwiększać się będzie udział dywanów wełnianych -Ceny bez zmian -Wzrost wynagrodzeń realnych 5% rocznie...

14 Co to jest model?

15 Co to jest model? modelowanie System rzeczywisty Model symulacja Komputer

16 Model Przedsiębiorstwa Co modelować?

17 1. Sprzedaż 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Majątek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapitał obrotowy 7. Przepływy pieniężne 8. Bilans

18 Model Przedsiębiorstwa Jak interpretować sprzedaż?

19 Model Przedsiębiorstwa Jak interpretować sprzedaż?

20 Sprawozdawczość Rachunek zysków i strat Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi ,6% przychody ze sprzedaży produktów ,6% przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ,0% zmaina stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -) ,5% koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki ,0% Wynik na sprzedaży Odbiorcy Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty rodzajowe Zmiana stanu produktów (+) Magazyn lub (-)

21 Dane o sprzedaży Rok Przychody ze sprzedaży produktów [tys. zł] Zmiana [%] 29,9% -0,5% 42,0% 8,6% Sprzedaż ilościowo [tys. szt] 8,9 8,7 8,0 10,2 8,6 Zmiana [%] -2,5% -7,7% 26,6% -15,0% Cena sprzedaży [zł/szt] 5,8 7,8 8,4 9,4 12,0 [%] 33,2% 7,8% 12,2% 27,8%

22 Struktura sprzedaży Struktura asortymentowa sprzedaży* ,2% 27,0% 11,4% ,0% 25,0% 10,4% ,9% 19,9% 15,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Heatset Wełna PP Lipren Pan Mata

23 Lipren ogółem w tym eksport VII'2003 IX' V'2003 III'2003 I'2003 XI'2002 IX'2002 V'2002 VII'2002 IIII'2002 I'2002 XI'2001 IX'2001 VII'2001 V'2001 I'2001 IIII'2001 m2

24 Cykl życia produktu Pentium lip-91 lip-92 lip-93 lip-94 lip-95 lip-96

25 Przychody ze sprzedaży towarów i usług Wartości nominalne tys. zł nominalnie

26 Wartości nominalne a realne Przychody ze sprzedaży towarów i usług tys. zł realnie nominalnie

27 y = 0.722x R 2 = sty-91 sty-92 sty-93 sty-94 sty-95 sty-96 sty-97 sty-98 sty-99 sty-00 sty-01 sty-02 Obserwacje zmienne wykazują charakter sezonowy Trend liniowy nie opisuje właściwie zjawiska

28 sty-91 sty-92 sty-93 sty-94 sty-95 sty-96 sty-97 sty-98 sty-99 sty-00 sty-01 sty-02 Właściwym rozwiązaniem jest zastosowanie funkcji sezonowej Tutaj dopasowanie jest poprawne

29 sty-91 sty-92 sty-93 sty-94 sty-95 sty-96 sty-97 sty-98 sty-99 sty-00 sty-01 sty-02 sty-03 sty-04 Przy właściwym dopasowaniu trendu sezonowego do wartości empirycznych można przeprowadzać rzetelne, oparte o materiał statystyczny prognozy

30 Przykład W fabryce dywanów za okres zebrano informacje na temat przychodów ze sprzedaży (w mln zł) o x Y empiryczne Jak oszacować trend?

31 Przykład W fabryce dywanów za okres zebrano informacje na temat przychodów ze sprzedaży (w mln zł) o x Y empiryczne Przychody ze sprzedaży y = 1.5x mln zł Y empiryczne Liniowy (Y empiryczne) lata yˆ = 1,5 t + 25

32 Przykład W fabryce dywanów za okres dla przychodów ze sprzedaży (w mln zł) oszacowano trend yˆ = 1,5 t + Dla jakiego roku t=0? Jakie wg modelu powinny być przychody w roku 1998? Jak się zmieniają przychody ze sprzedaży z roku na rok? Ile, wg szacunków, wyniesie sprzedaż w roku 2006? t=0 -> 1998 y = 1,5 * = t=8 -> 2006 y = 1,5 * = = 37 25

33 Model Przedsiębiorstwa Jak modelować sprzedaż?

34 Przychody ze sprzedaży Sprzedaż ilościowo Ceny sprzedaży Struktura sprzedaży Procesy inflacyjne Cykl życia produktów P r o g n o z y

35 Sprzedaż Rok Sprzedaż ilościowo [tys. szt] Cena sprzedaży [zł/szt] Przychody ze sprzedaży [tys. zł] Zmiana [%] 100.0% 80.0% 33.3% 25.0%

36 Sprzedaż Rok Sprzedaż ilościowo [tys. szt] Cena sprzedaży [zł/szt] Przychody ze sprzedaży [tys. zł] Zmiana [%] 100.0% 140.0% 100.0% 100.0%

37 Sprzedaż Rok Sprzedaż ilościowo [tys. szt] Cena sprzedaży [zł/szt] 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 Przychody ze sprzedaży [tys. zł] Zmiana [%] 100,0% 80,0% 33,3% 25,0% Oszacować przychody ze sprzedaży na 3 kolejne lata przy założeniu, że: -Utrzymane zostanie tempo sprzedaży ilościowej - Ceny wzrosną w t=7 do 7 zł/szt.

38 Sprzedaż Rok Sprzedaż ilościowo [tys. szt] Cena sprzedaży [zł/szt] 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 Przychody ze sprzedaży [tys. zł] Zmiana [%] 100,0% 80,0% 33,3% 25,0% 20,0% 36,1% 14,3%

39 Model Przedsiębiorstwa Jak modelować koszty?

40 1. Sprzedaż 2. Koszty Elementy projekcji finansowych Sprawozdawczość Koszty rodzajowe Koszty ogółem - zużycie materiałów i energii - w tym energia - usługi obce - podatki i opłaty w tym podatek akcyzowy podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu - wynagrodzenia - świadczenia na rzecz pracowników w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - amortyzacja - pozostałe koszty

41 Koszty rodzajowe Zużycie materiałów i energii Koszty osobowe Koszty zmienne Amortyzacja Pozostałe Koszty stałe

42 Koszty energii cieplnej wyniosą 20 tys. zł rocznie. Koszty energii elektrycznej oszacowano na 50 gr/szt. Koszty surowców i materiałów oszacowano na 3 zł/szt. Koszty, założenia

43 Koszty Rok Sprzedaż ilościowo [tys. szt] Cena sprzedaży [zł/szt] 6,0 6,0 7,0 7,0 Przychody ze sprzedaży [tys. zł] Zmiana [%] 25,0% 20,0% 36,1% 14,3% Rok Enegia cieplna [tys. zł] Energia elektryczna [tys. zł] 0,50 [zł/szt] Surowce i materiały [tys. zł] 3,00 [zł/szt] Zużycie materiałów i energii [tys. zł]

44 Koszty, założenia Firma nadal zatrudniać będzie 5 robotników, ze średnią pensją miesięczną 1200 zł. Jedna osoba obsługuje biuro (pensja 2000 zł). Prezes otrzymuje co miesiąc zł. Narzuty na wynagrodzenia oszacowano na 23,5% Pozostałe koszty oszacowano na 15 tys. zł rocznie.

45 Koszty Robotnicy 5 osób x zł/mc x 12 miesięcy = zł Administracja 1 osoba x zł/mc x 12 miesięcy = zł Prezes 1 osoba x zł/mc x 12 miesięcy = zł Razem wynagrodzenia zł Narzuty na wynagrodzenia 23,5% zł Razem koszty osobowe zł

46 Model Przedsiębiorstwa Jak oszacować amortyzację?

47 A I II Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych Rzeczowe aktywa trwałe Grunty własne Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Inwestycje rozpoczęte Zaliczki na poczet inwestycji III Finansowe składniki majątku trwałego Udziały i akcje Papiery wartościowe Udzielone pożyczki długoterminowe Inne składniki finansowego majątku trwałego IV Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Sprawozdawczość Aktywa trwałe

48 Koszty, założenia Dotychczasowa roczna amortyzacja wynosi 30 tys. zł Przedsiębiorstwo posiada majątek 70 tys. zł Planowane są inwestycje w wysokości: Rok 6 52 tys. zł Rok tys. zł Rok 8 80 tys. zł Rok tys. zł Rok tys. zł Stawka amortyzacji wynosi 25%

49 Majątek, inwestycje, amortyzacja I t - inwestycje, zmienna sterująca M = M + I - A t t-1 t t A t = f(i t )

50 Majątek, inwestycje, amortyzacja Majątek stary MS Stara amortyzacja Inwestycje I cumm IC = IC(t-1)+ I(t) Amortyzacja nowa AN = SA*IC SA= 25% Majątek nowy MN(t) = MN(t-1)+I(t)-AN(t) Amortyzcja razem Majatek razem M = MS+MN

51 Koszty Rok Zużycie materiałów i energii [tys. zł] 230,0 265,0 300,0 Koszty osobowe [tys. zł] 177,8 177,8 177,8 Amortyzacja [tys. zł] 43,0 73,0 73,0 Pozostałe koszty [tys. zł] 15,0 15,0 15,0 Razem koszty rodzajowe [tys. zł] 465,8 530,8 565,8

52 Model Przedsiębiorstwa Jak modelować koszty?

53 Koszty rodzajowe Zużycie materiałów i energii Koszty osobowe Koszty produkcji (zakupu) Koszty sprzedaży Amortyzacja Pozostałe Koszty zarządu

54 Koszty, założenia Koszty energii cieplnej: ¼ koszty zarządu i administracji; ¾ k. produkcji Koszty energii elektrycznej: koszty produkcji Koszty surowców i materiałów: koszty produkcji Koszty osobowe: robotnicy koszty produkcji obsługa biura, prezes koszty zarządu Pozostałe koszty: 2/3 koszty sprzedaży, 1/3 koszty zarządu.

55 Koszty Koszty administracji i zarządu Koszty sprzedaży Koszty produkcji Amortyzacja Razem [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] Rok

56 Koszty Rok Koszty administracji i zarządu [tys. zł] Koszty sprzedaży [tys. zł] Koszty produkcji [tys. zł] Amortyzacja [tys. zł] Razem [tys. zł] Koszty administracji i zarządu Enegia cieplna [tys. zł] Wynagrodzenia administracji [tys. zł] Wynagrodzenia zarządu [tys. zł] Narzut na wynagrodzenia [tys. zł] Pozostałe koszty [tys. zł] Razem [tys. zł]

57 Koszty Rok Koszty administracji i zarządu [tys. zł] Koszty sprzedaży [tys. zł] Koszty produkcji [tys. zł] Amortyzacja [tys. zł] Razem [tys. zł] Koszty sprzedaży Pozostałe koszty [tys. zł]

58 Koszty Rok Koszty administracji i zarządu [tys. zł] Koszty sprzedaży [tys. zł] Koszty produkcji [tys. zł] Amortyzacja [tys. zł] Razem [tys. zł] Koszty produkcji Enegia cieplna [tys. zł] Energia elektryczna [tys. zł] Surowce i materiały [tys. zł] Wynagrodzenia robotników [tys. zł] Narzut na wynagrodzenia [tys. zł] Razem [tys. zł]

59 Koszty Rok Koszty administracji i zarządu [tys. zł] Koszty sprzedaży [tys. zł] Koszty produkcji [tys. zł] Amortyzacja [tys. zł] Razem [tys. [tys. zł] zł]

60 Koszty Rok Koszty administracji i zarządu [tys. zł] 98,9 98,9 98,9 Koszty sprzedaży [tys. zł] 10,0 10,0 10,0 Koszty produkcji [tys. zł] 313,9 348,9 383,9 Amortyzacja [tys. zł] 43,0 73,0 73,0 Razem [tys. zł] 465,8 530,8 565,8 spr 0,0 0,0 0,0 Rok Zużycie materiałów i energii [tys. zł] 230,0 265,0 300,0 Koszty osobowe [tys. zł] 177,8 177,8 177,8 Amortyzacja [tys. zł] 43,0 73,0 73,0 Pozostałe koszty [tys. zł] 15,0 15,0 15,0 Razem koszty rodzajowe [tys. zł] 465,8 530,8 565,8

61 Model Przedsiębiorstwa Rachunek zysków i strat

62 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi przychody ze sprzedaży produktów przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zmaina stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -) koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki Koszty działalności operacyjnej Wynik na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik finansowy z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik finansowy na działalności gospodarczej Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Wynik finansowy brutto Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego Wynik finansowy netto Sprawozdawczość Rachunek zysków i strat

63 Przychody ze sprzedaży - koszty produkcji (zakupu) Dochód brutto - koszty sprzedaży, zarządu EBITDA - Amortyzacja EBIT - koszty + przychody finansowe EBT - obciążenia wyniku finansowego PAT Rachunek zysków i strat

64 Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Przychody ze sprzedaźy 360,0 490,0 560,0 - Koszty produkcji (bez amortyzacji) -313,9-348,9-383,9 Gross product 46,1 141,1 176,1 - koszty sprzedaży i zarądu -108,9-108,9-108,9 EBITD -62,8 32,2 67,2 - amortyzacja -43,0-73,0-73,0 EBIT -105,8-40,8-5,8 - Koszty finansowe EBT -105,8-40,8-5,8 - podatek dochodowy 19,0% 0,0 0,0 0,0 PAT -105,8-40,8-5,8 PAT cumm -105,8-146,7-152,5

65 Model Przedsiębiorstwa Majątek obrotowy

66 Płatności D O S T A W C Y $ $ Odroczenie: Zobowiązanie

67 Płatności D O S $ Odroczenie: Należność O D B T A W $ $ Produkt I O R C C Y Y

68 Majątek obrotowy +Należności -Zobowiązania (bez kredytów) +Zapasy

69 Pozycja Oszacowanie pozycji kapitału obrotowego t = wo O T O odniesienie (podstawa naliczenia wskaźnika obrotu) np. Należności, zapasy przychody ze sprzedaży, Zobowiązania koszty kasowe (bez amortyzacji) wo wskaźnik obrotu, np. Wskaźnik obrotu należności = 60 dni sprzedaży Wskaźnik obrotu zobowiązań = 14 dni kosztów kasowych T ilość dni w okresie Rok = 360 Kwartał = 90 t

70 Należności: 60 dni sprzedaży Zapasy: 20 dni sprzedaży Koszty surowców i materiałów: koszty produkcji Zobowiązania : 45 dni kosztów kasowych Kapitał obrotowy, założenia

71 t=6 Należależn t = wo O T t = = =

72 t=6 Zapasy t = wo O T t = = =

73 t=6 Zobow = wo O t = T = =

74 Majątek obrotowy Rok [tys. zł] Przychody ze sprzedaży Należności 60 dni Zapasy 20 dni Koszty kasowe (bez amortyzacji) Zobowiązania 45 dni Majątek obrotowy Zmiana kapitału obrotowego

75 Model Przedsiębiorstwa Jak modelować kredyty?

76 Kredyty Kredyty, pożyczki stare nowe inwestycyjne Kapitał kredytu K t = K t-1 + K t Spłata kredytu K t Odsetki od kredytu kk t = s * K t-1 obrotowe (krótkoterminowe) - Termin udzielenia - Terminarz spłaty - Oprocentowanie - Prowizja

77 Kredyt, założenia Termin udzielenia : 31 XII Terminarz spłaty : Kapitał spłacanych w pięciu równych ratach rocznych, Spłata kapitału na koniec roku Odsetki płacone co miesiąc Oprocentowanie: stałe 5% p.a Prowizja : 1,5% Kwota kredytu: zł

78 Kredyt, założenia Termin udzielenia : 31 XII Terminarz spłaty : Kapitał spłacanych w pięciu równych ratach rocznych, Spłata kapitału na koniec roku Odsetki płacone co miesiąc Oprocentowanie: stałe 5% p.a Prowizja : 1,5% Kwota kredytu: zł Kredyt Rok [tys. zł] Oprocentowanie 5.0% Prowizja 1.5% Kapitał kredytu Spłata kredytu Odsetki / prowizje

79 Rachunek zysków i strat Rok Przychody ze sprzedaźy Koszty produkcji (bez amortyzacji) Gross product koszty sprzedaży i zarądu EBITD amortyzacja EBIT Koszty finansowe EBT podatek dochodowy 19% PAT PAT cumm

80 Model Przedsiębiorstwa Cash flow

81 Cash Flow PAT +Amortyzacja - Koszty finansowe (kor) - Zmiany majątku obrotowego Przepływy operacyjne - Inwestycje Przepływy operacyjne i inwestycyjne +/- Kredyty i ich spłata + Koszty finansowe (kor) Przepływy netto - Dywidenda

82 Rok [tys. zł] Przepływy pieniężne PAT Amortyzacja Zmiana kapitału obrotowego Koszty finansowe (kor) Przepływy operacyjne Inwestycje Przepływy operacyjne i inwestycyjne Zaciągnięcie/spłata kredytów Wniesione kapitały własne -Koszty finansowe (kor) Przepływy pieniężne Saldo CF

83 Model Przedsiębiorstwa Bilans

84 A I II Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych Rzeczowe aktywa trwałe Grunty własne Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Inwestycje rozpoczęte Zaliczki na poczet inwestycji III Finansowe składniki majątku trwałego Udziały i akcje Papiery wartościowe Udzielone pożyczki długoterminowe Inne składniki finansowego majątku trwałego IV Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Sprawozdawczość Aktywa trwałe

85 B I II Aktywa obrotowe Zapasy Materiały Półprodukty i produkcja w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw zapasów Należności i roszczenia Należności z tytułu dostaw robót i usług Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych Pozostałe należności Należności dochodzone na drodze sądowej III Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne Środki pieniężne w kasie i na rachunkach Inne środki pieniężne IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa Sprawozdawczość Aktywa obrotowe

86 A Kapitał (fundusz) własny I Kapitał (fundusz) podstawowy II Należne, lecz nie wniesione, wkładyy na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) III Kapitał (fundusz) zapasowy Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Tworzony ustawowo Tworzony zgodnie ze statusem lub umową Z dopłat wspólników Inny IV Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VI Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (+,-) Zysk (wielkość dodatnia) Strata (wielkość ujemna) VII Wynik finansowy netto roku obrotowego (+,-) Zysk netto (wielkość dodatnia) Strata netto (wielkość ujemna) B Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Sprawozdawczość Pasywa - kapitały

87 C D I II E Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Inne zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Inne zobowiązania finansowe Zaliczki otrzymane na poczet dostaw Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Zobowiązania wekslowe Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Inne Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Przychody przyszłych okresów Suma bilansowa Sprawozdawczość Pasywa - zobowiązania

88 Bilans Aktywa Pasywa Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Majątek rzeczowy Majątek finansowy Kapitały własne Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Wynik finansowy rb Niepodzielony wynik finansowy Należności Zobowiązania Aktywa obrotowe Zapasy Kapitały obce Kredyty, pożyczki Środki pieniężne Kredyt krótkoterminowy

89 Bilans, założenia Stan na koniec roku 5 : Kapitał podstawowy: 10 tys. zł; nie planuje się jego powiększenia Kapitał zapasowy: 40 tys. zł; brak wypłaty dywidendy Wynik finansowy: +15 tys. zł

90 Rok [tys. zł] Bilans Majątek trwały Należności Zapasy Środki pieniężne Razem aktywa Kapitał podstawowy Kapitały zapasowy Wynik finansowy Zobowiązania Kredyt Razem pasywa spr CF - cash

91 Kredyt 50tys zł ->100tys zł Cena za szt 6->8 7->9 7->9 Rok [tys. zł] Bilans Majątek trwały Należności Zapasy Środki pieniężne Razem aktywa Kapitał podstawowy Kapitały zapasowy Wynik finansowy Zobowiązania Kredyt Razem pasywa spr CF - cash

92 Bilans - sugerowane zależności KZ t = KZ t-1 + (1-d t ) PAT t-1 Zmienne bilansujące: -środki pieniężne (nadwyżka) -kredyt krótkoterminowy (niedobór) Kontrola Σ Aktywów = Σ Pasywów (Bilans) Środki pieniężne t = (Cash Flow) Cumm CF t

93 Elementy biznesplanu VI Prognoza Prognoza jest wynikiem projekcji finansowej, przy określonym zestawie założeń dotyczących kształtowania sę zmiennych wejściowych Prognozowanie powinno charakteryzować się dużą ostrożnością. Przewidywalność kształtowania się zjawisk zewnętrznych jest mocno ograniczona. "In the long run, we are all dead" -- JM Keynes

94 Elementy biznesplanu VII Analiza wrażliwości Projekcje finansowe, mające uzasadnić określone działania powinny uwzględniać zmienność parametrów otoczenia. Zarządzanie projektem inwestycyjnym polega na przeprowadzeniu analizy różnych wariantów i podjęciu decyzji optymalnej z punktu widzenia wzrostu wartości firmy, przy uwzględnieniu wiedzy dotyczącej wszelkiego rodzaju ryzyk, w szczególności nie dających się skwantyfikować.

95 Uwagi Duża ilość powiązań zmniejsza sterowalność modelu Model - karykatura rzeczywistości! Sprzeczność pomiędzy zwiększaniem stabilności modeli, a zwiększaniem ilości danych do modelu! Więcej zmiennych nie oznacza lepszego modelu Dobry model powinien być oszczędny! Dobry model nie musi dawać dobrych prognoz

96 Jak modelować?

97 Jak modelować?

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Jerzy T. Skrzypek poprzedniej prezentacji: Plan marketingowy 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu marketingowego wraz z przykładem 2 Źródło: książka Biznesplan

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński" 31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Sprawozdanie finansowe za rok 2009 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo