Część analityczno-opisowa charakterystyka: - Firmy i jej profilu - Produktów / usług - Otoczenia (rynki, konkurencja, dostawcy, odbiorcy)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część analityczno-opisowa charakterystyka: - Firmy i jej profilu - Produktów / usług - Otoczenia (rynki, konkurencja, dostawcy, odbiorcy)"

Transkrypt

1 Biznesplan

2 Elementy biznesplanu Część analityczno-opisowa charakterystyka: - Firmy i jej profilu - Produktów / usług - Otoczenia (rynki, konkurencja, dostawcy, odbiorcy) - Analiza SWOT - Plan marketingowy - Plan wykorzystania zasobów Część modelowa - Projekcje finansowe - Analiza, ocena efektywności - Ocena ryzyka

3 Część analityczno-opisowa

4 Elementy biznesplanu Część analityczno-opisowa charakterystyka: - Firmy i jej profilu - Produktów / usług - Otoczenia (rynki, konkurencja, dostawcy, odbiorcy) - Analiza SWOT - Plan marketingowy - Plan wykorzystania zasobów

5 -Fabryka wybudowano w roku W 1990 przekształcona w Spółkę Skarbu Państwa - Sprywatyzowana w roku 1995, zakupiona przez Konsorcjum Część analityczno-opisowaopisowa - Od tego czasu istotnie rozbudowana, częściowo wymieniono park maszynowy -Obecnie zatrudnia 800 osób - Planowane zaciągniecie kredytu w celu zakupu nowych krosien

6 Pracownicy 15% Struktura własnościowa Konsorcjum 85%

7 -Dywany, chodniki, gobeliny -Heat Set, Wełna, PP, Lipren -Różne wzory -Duże różnorodność produktów (ok. 700) -Roczna produkcja ok. 1,5 mln m 2 -Najdroższe wyroby Wełniane -Liczne nagrody Wyroby gotowe

8 Otoczenie -Znaczący udział (25%) w rynku krajowym, w zakresie Heat Set 100% -Dawniej istotny udział rynków państw WNP i arabskich -Aktualnie 30% eksportu tendencja rosnąca, -Kondycja lepsza od pozostałych fabryk krajowych -Perspektywiczne rynki krajów UE szczególnie w zakresie produktów wełnianych, -W pozostałych sektorach miażdżąca chińska konkurencja, -Planowane otworzenie przez Konsorcjum fabryki w Indiach

9 Dostawcy -Główny produkt przędza wełniana i sztuczna -W zakresie wełny liczni i rozproszeni dostawcy -Brak dostawców krajowych -Wysokie i złożone wymagania jakościowe -PP uzależnienie od jednego dostawcy -Silne związki zawodowe -Dobre nastroje wśród załogi -Konieczność rozszerzenia sieci ajentów

10 Analiza SWOT Silne i słabe strony Szanse i zagrożenia (ze względu na Otoczenie)

11 Analiza SWOT Silne strony: -Doświadczona kadra menedżerska -Uznana marka -Wysoka wiarygodność kredytowa Słabe strony -Park maszynowy wymagający wymiany -Niska rentowność -Brak sieci handlowej w UE -Bardzo wysoki poziom zapasów

12 Analiza SWOT Szanse -Przystąpienie Polski do UE -Słabość konkurencji krajowej -Rosnący popyt na dywany Zagrożenia -Sprzedaż wysoce podatna na wahania koniunkturalne -Konkurencja z Chin -Silna złotówka -Wejście do UE

13 Założenia -Planowany zakup nowego, wydajnego krosna -Koszt krosna, montażu i dostosowania pomieszczeń ok. 20 mln zł -Źródło finansowania: kredyt bankowy -Inwestycja w ciągu 5 lat podwoi moce wytwórcze Fabryki przy takim samym zatrudnieniu -Zwiększać się będzie udział dywanów wełnianych -Ceny bez zmian -Wzrost wynagrodzeń realnych 5% rocznie...

14 Co to jest model?

15 Co to jest model? modelowanie System rzeczywisty Model symulacja Komputer

16 Model Przedsiębiorstwa Co modelować?

17 1. Sprzedaż 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Majątek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapitał obrotowy 7. Przepływy pieniężne 8. Bilans

18 Model Przedsiębiorstwa Jak interpretować sprzedaż?

19 Model Przedsiębiorstwa Jak interpretować sprzedaż?

20 Sprawozdawczość Rachunek zysków i strat Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi ,6% przychody ze sprzedaży produktów ,6% przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ,0% zmaina stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -) ,5% koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki ,0% Wynik na sprzedaży Odbiorcy Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty rodzajowe Zmiana stanu produktów (+) Magazyn lub (-)

21 Dane o sprzedaży Rok Przychody ze sprzedaży produktów [tys. zł] Zmiana [%] 29,9% -0,5% 42,0% 8,6% Sprzedaż ilościowo [tys. szt] 8,9 8,7 8,0 10,2 8,6 Zmiana [%] -2,5% -7,7% 26,6% -15,0% Cena sprzedaży [zł/szt] 5,8 7,8 8,4 9,4 12,0 [%] 33,2% 7,8% 12,2% 27,8%

22 Struktura sprzedaży Struktura asortymentowa sprzedaży* ,2% 27,0% 11,4% ,0% 25,0% 10,4% ,9% 19,9% 15,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Heatset Wełna PP Lipren Pan Mata

23 Lipren ogółem w tym eksport VII'2003 IX' V'2003 III'2003 I'2003 XI'2002 IX'2002 V'2002 VII'2002 IIII'2002 I'2002 XI'2001 IX'2001 VII'2001 V'2001 I'2001 IIII'2001 m2

24 Cykl życia produktu Pentium lip-91 lip-92 lip-93 lip-94 lip-95 lip-96

25 Przychody ze sprzedaży towarów i usług Wartości nominalne tys. zł nominalnie

26 Wartości nominalne a realne Przychody ze sprzedaży towarów i usług tys. zł realnie nominalnie

27 y = 0.722x R 2 = sty-91 sty-92 sty-93 sty-94 sty-95 sty-96 sty-97 sty-98 sty-99 sty-00 sty-01 sty-02 Obserwacje zmienne wykazują charakter sezonowy Trend liniowy nie opisuje właściwie zjawiska

28 sty-91 sty-92 sty-93 sty-94 sty-95 sty-96 sty-97 sty-98 sty-99 sty-00 sty-01 sty-02 Właściwym rozwiązaniem jest zastosowanie funkcji sezonowej Tutaj dopasowanie jest poprawne

29 sty-91 sty-92 sty-93 sty-94 sty-95 sty-96 sty-97 sty-98 sty-99 sty-00 sty-01 sty-02 sty-03 sty-04 Przy właściwym dopasowaniu trendu sezonowego do wartości empirycznych można przeprowadzać rzetelne, oparte o materiał statystyczny prognozy

30 Przykład W fabryce dywanów za okres zebrano informacje na temat przychodów ze sprzedaży (w mln zł) o x Y empiryczne Jak oszacować trend?

31 Przykład W fabryce dywanów za okres zebrano informacje na temat przychodów ze sprzedaży (w mln zł) o x Y empiryczne Przychody ze sprzedaży y = 1.5x mln zł Y empiryczne Liniowy (Y empiryczne) lata yˆ = 1,5 t + 25

32 Przykład W fabryce dywanów za okres dla przychodów ze sprzedaży (w mln zł) oszacowano trend yˆ = 1,5 t + Dla jakiego roku t=0? Jakie wg modelu powinny być przychody w roku 1998? Jak się zmieniają przychody ze sprzedaży z roku na rok? Ile, wg szacunków, wyniesie sprzedaż w roku 2006? t=0 -> 1998 y = 1,5 * = t=8 -> 2006 y = 1,5 * = = 37 25

33 Model Przedsiębiorstwa Jak modelować sprzedaż?

34 Przychody ze sprzedaży Sprzedaż ilościowo Ceny sprzedaży Struktura sprzedaży Procesy inflacyjne Cykl życia produktów P r o g n o z y

35 Sprzedaż Rok Sprzedaż ilościowo [tys. szt] Cena sprzedaży [zł/szt] Przychody ze sprzedaży [tys. zł] Zmiana [%] 100.0% 80.0% 33.3% 25.0%

36 Sprzedaż Rok Sprzedaż ilościowo [tys. szt] Cena sprzedaży [zł/szt] Przychody ze sprzedaży [tys. zł] Zmiana [%] 100.0% 140.0% 100.0% 100.0%

37 Sprzedaż Rok Sprzedaż ilościowo [tys. szt] Cena sprzedaży [zł/szt] 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 Przychody ze sprzedaży [tys. zł] Zmiana [%] 100,0% 80,0% 33,3% 25,0% Oszacować przychody ze sprzedaży na 3 kolejne lata przy założeniu, że: -Utrzymane zostanie tempo sprzedaży ilościowej - Ceny wzrosną w t=7 do 7 zł/szt.

38 Sprzedaż Rok Sprzedaż ilościowo [tys. szt] Cena sprzedaży [zł/szt] 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 Przychody ze sprzedaży [tys. zł] Zmiana [%] 100,0% 80,0% 33,3% 25,0% 20,0% 36,1% 14,3%

39 Model Przedsiębiorstwa Jak modelować koszty?

40 1. Sprzedaż 2. Koszty Elementy projekcji finansowych Sprawozdawczość Koszty rodzajowe Koszty ogółem - zużycie materiałów i energii - w tym energia - usługi obce - podatki i opłaty w tym podatek akcyzowy podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu - wynagrodzenia - świadczenia na rzecz pracowników w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - amortyzacja - pozostałe koszty

41 Koszty rodzajowe Zużycie materiałów i energii Koszty osobowe Koszty zmienne Amortyzacja Pozostałe Koszty stałe

42 Koszty energii cieplnej wyniosą 20 tys. zł rocznie. Koszty energii elektrycznej oszacowano na 50 gr/szt. Koszty surowców i materiałów oszacowano na 3 zł/szt. Koszty, założenia

43 Koszty Rok Sprzedaż ilościowo [tys. szt] Cena sprzedaży [zł/szt] 6,0 6,0 7,0 7,0 Przychody ze sprzedaży [tys. zł] Zmiana [%] 25,0% 20,0% 36,1% 14,3% Rok Enegia cieplna [tys. zł] Energia elektryczna [tys. zł] 0,50 [zł/szt] Surowce i materiały [tys. zł] 3,00 [zł/szt] Zużycie materiałów i energii [tys. zł]

44 Koszty, założenia Firma nadal zatrudniać będzie 5 robotników, ze średnią pensją miesięczną 1200 zł. Jedna osoba obsługuje biuro (pensja 2000 zł). Prezes otrzymuje co miesiąc zł. Narzuty na wynagrodzenia oszacowano na 23,5% Pozostałe koszty oszacowano na 15 tys. zł rocznie.

45 Koszty Robotnicy 5 osób x zł/mc x 12 miesięcy = zł Administracja 1 osoba x zł/mc x 12 miesięcy = zł Prezes 1 osoba x zł/mc x 12 miesięcy = zł Razem wynagrodzenia zł Narzuty na wynagrodzenia 23,5% zł Razem koszty osobowe zł

46 Model Przedsiębiorstwa Jak oszacować amortyzację?

47 A I II Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych Rzeczowe aktywa trwałe Grunty własne Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Inwestycje rozpoczęte Zaliczki na poczet inwestycji III Finansowe składniki majątku trwałego Udziały i akcje Papiery wartościowe Udzielone pożyczki długoterminowe Inne składniki finansowego majątku trwałego IV Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Sprawozdawczość Aktywa trwałe

48 Koszty, założenia Dotychczasowa roczna amortyzacja wynosi 30 tys. zł Przedsiębiorstwo posiada majątek 70 tys. zł Planowane są inwestycje w wysokości: Rok 6 52 tys. zł Rok tys. zł Rok 8 80 tys. zł Rok tys. zł Rok tys. zł Stawka amortyzacji wynosi 25%

49 Majątek, inwestycje, amortyzacja I t - inwestycje, zmienna sterująca M = M + I - A t t-1 t t A t = f(i t )

50 Majątek, inwestycje, amortyzacja Majątek stary MS Stara amortyzacja Inwestycje I cumm IC = IC(t-1)+ I(t) Amortyzacja nowa AN = SA*IC SA= 25% Majątek nowy MN(t) = MN(t-1)+I(t)-AN(t) Amortyzcja razem Majatek razem M = MS+MN

51 Koszty Rok Zużycie materiałów i energii [tys. zł] 230,0 265,0 300,0 Koszty osobowe [tys. zł] 177,8 177,8 177,8 Amortyzacja [tys. zł] 43,0 73,0 73,0 Pozostałe koszty [tys. zł] 15,0 15,0 15,0 Razem koszty rodzajowe [tys. zł] 465,8 530,8 565,8

52 Model Przedsiębiorstwa Jak modelować koszty?

53 Koszty rodzajowe Zużycie materiałów i energii Koszty osobowe Koszty produkcji (zakupu) Koszty sprzedaży Amortyzacja Pozostałe Koszty zarządu

54 Koszty, założenia Koszty energii cieplnej: ¼ koszty zarządu i administracji; ¾ k. produkcji Koszty energii elektrycznej: koszty produkcji Koszty surowców i materiałów: koszty produkcji Koszty osobowe: robotnicy koszty produkcji obsługa biura, prezes koszty zarządu Pozostałe koszty: 2/3 koszty sprzedaży, 1/3 koszty zarządu.

55 Koszty Koszty administracji i zarządu Koszty sprzedaży Koszty produkcji Amortyzacja Razem [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] Rok

56 Koszty Rok Koszty administracji i zarządu [tys. zł] Koszty sprzedaży [tys. zł] Koszty produkcji [tys. zł] Amortyzacja [tys. zł] Razem [tys. zł] Koszty administracji i zarządu Enegia cieplna [tys. zł] Wynagrodzenia administracji [tys. zł] Wynagrodzenia zarządu [tys. zł] Narzut na wynagrodzenia [tys. zł] Pozostałe koszty [tys. zł] Razem [tys. zł]

57 Koszty Rok Koszty administracji i zarządu [tys. zł] Koszty sprzedaży [tys. zł] Koszty produkcji [tys. zł] Amortyzacja [tys. zł] Razem [tys. zł] Koszty sprzedaży Pozostałe koszty [tys. zł]

58 Koszty Rok Koszty administracji i zarządu [tys. zł] Koszty sprzedaży [tys. zł] Koszty produkcji [tys. zł] Amortyzacja [tys. zł] Razem [tys. zł] Koszty produkcji Enegia cieplna [tys. zł] Energia elektryczna [tys. zł] Surowce i materiały [tys. zł] Wynagrodzenia robotników [tys. zł] Narzut na wynagrodzenia [tys. zł] Razem [tys. zł]

59 Koszty Rok Koszty administracji i zarządu [tys. zł] Koszty sprzedaży [tys. zł] Koszty produkcji [tys. zł] Amortyzacja [tys. zł] Razem [tys. [tys. zł] zł]

60 Koszty Rok Koszty administracji i zarządu [tys. zł] 98,9 98,9 98,9 Koszty sprzedaży [tys. zł] 10,0 10,0 10,0 Koszty produkcji [tys. zł] 313,9 348,9 383,9 Amortyzacja [tys. zł] 43,0 73,0 73,0 Razem [tys. zł] 465,8 530,8 565,8 spr 0,0 0,0 0,0 Rok Zużycie materiałów i energii [tys. zł] 230,0 265,0 300,0 Koszty osobowe [tys. zł] 177,8 177,8 177,8 Amortyzacja [tys. zł] 43,0 73,0 73,0 Pozostałe koszty [tys. zł] 15,0 15,0 15,0 Razem koszty rodzajowe [tys. zł] 465,8 530,8 565,8

61 Model Przedsiębiorstwa Rachunek zysków i strat

62 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi przychody ze sprzedaży produktów przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zmaina stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -) koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki Koszty działalności operacyjnej Wynik na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik finansowy z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik finansowy na działalności gospodarczej Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Wynik finansowy brutto Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego Wynik finansowy netto Sprawozdawczość Rachunek zysków i strat

63 Przychody ze sprzedaży - koszty produkcji (zakupu) Dochód brutto - koszty sprzedaży, zarządu EBITDA - Amortyzacja EBIT - koszty + przychody finansowe EBT - obciążenia wyniku finansowego PAT Rachunek zysków i strat

64 Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Przychody ze sprzedaźy 360,0 490,0 560,0 - Koszty produkcji (bez amortyzacji) -313,9-348,9-383,9 Gross product 46,1 141,1 176,1 - koszty sprzedaży i zarądu -108,9-108,9-108,9 EBITD -62,8 32,2 67,2 - amortyzacja -43,0-73,0-73,0 EBIT -105,8-40,8-5,8 - Koszty finansowe EBT -105,8-40,8-5,8 - podatek dochodowy 19,0% 0,0 0,0 0,0 PAT -105,8-40,8-5,8 PAT cumm -105,8-146,7-152,5

65 Model Przedsiębiorstwa Majątek obrotowy

66 Płatności D O S T A W C Y $ $ Odroczenie: Zobowiązanie

67 Płatności D O S $ Odroczenie: Należność O D B T A W $ $ Produkt I O R C C Y Y

68 Majątek obrotowy +Należności -Zobowiązania (bez kredytów) +Zapasy

69 Pozycja Oszacowanie pozycji kapitału obrotowego t = wo O T O odniesienie (podstawa naliczenia wskaźnika obrotu) np. Należności, zapasy przychody ze sprzedaży, Zobowiązania koszty kasowe (bez amortyzacji) wo wskaźnik obrotu, np. Wskaźnik obrotu należności = 60 dni sprzedaży Wskaźnik obrotu zobowiązań = 14 dni kosztów kasowych T ilość dni w okresie Rok = 360 Kwartał = 90 t

70 Należności: 60 dni sprzedaży Zapasy: 20 dni sprzedaży Koszty surowców i materiałów: koszty produkcji Zobowiązania : 45 dni kosztów kasowych Kapitał obrotowy, założenia

71 t=6 Należależn t = wo O T t = = =

72 t=6 Zapasy t = wo O T t = = =

73 t=6 Zobow = wo O t = T = =

74 Majątek obrotowy Rok [tys. zł] Przychody ze sprzedaży Należności 60 dni Zapasy 20 dni Koszty kasowe (bez amortyzacji) Zobowiązania 45 dni Majątek obrotowy Zmiana kapitału obrotowego

75 Model Przedsiębiorstwa Jak modelować kredyty?

76 Kredyty Kredyty, pożyczki stare nowe inwestycyjne Kapitał kredytu K t = K t-1 + K t Spłata kredytu K t Odsetki od kredytu kk t = s * K t-1 obrotowe (krótkoterminowe) - Termin udzielenia - Terminarz spłaty - Oprocentowanie - Prowizja

77 Kredyt, założenia Termin udzielenia : 31 XII Terminarz spłaty : Kapitał spłacanych w pięciu równych ratach rocznych, Spłata kapitału na koniec roku Odsetki płacone co miesiąc Oprocentowanie: stałe 5% p.a Prowizja : 1,5% Kwota kredytu: zł

78 Kredyt, założenia Termin udzielenia : 31 XII Terminarz spłaty : Kapitał spłacanych w pięciu równych ratach rocznych, Spłata kapitału na koniec roku Odsetki płacone co miesiąc Oprocentowanie: stałe 5% p.a Prowizja : 1,5% Kwota kredytu: zł Kredyt Rok [tys. zł] Oprocentowanie 5.0% Prowizja 1.5% Kapitał kredytu Spłata kredytu Odsetki / prowizje

79 Rachunek zysków i strat Rok Przychody ze sprzedaźy Koszty produkcji (bez amortyzacji) Gross product koszty sprzedaży i zarądu EBITD amortyzacja EBIT Koszty finansowe EBT podatek dochodowy 19% PAT PAT cumm

80 Model Przedsiębiorstwa Cash flow

81 Cash Flow PAT +Amortyzacja - Koszty finansowe (kor) - Zmiany majątku obrotowego Przepływy operacyjne - Inwestycje Przepływy operacyjne i inwestycyjne +/- Kredyty i ich spłata + Koszty finansowe (kor) Przepływy netto - Dywidenda

82 Rok [tys. zł] Przepływy pieniężne PAT Amortyzacja Zmiana kapitału obrotowego Koszty finansowe (kor) Przepływy operacyjne Inwestycje Przepływy operacyjne i inwestycyjne Zaciągnięcie/spłata kredytów Wniesione kapitały własne -Koszty finansowe (kor) Przepływy pieniężne Saldo CF

83 Model Przedsiębiorstwa Bilans

84 A I II Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych Rzeczowe aktywa trwałe Grunty własne Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Inwestycje rozpoczęte Zaliczki na poczet inwestycji III Finansowe składniki majątku trwałego Udziały i akcje Papiery wartościowe Udzielone pożyczki długoterminowe Inne składniki finansowego majątku trwałego IV Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Sprawozdawczość Aktywa trwałe

85 B I II Aktywa obrotowe Zapasy Materiały Półprodukty i produkcja w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw zapasów Należności i roszczenia Należności z tytułu dostaw robót i usług Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych Pozostałe należności Należności dochodzone na drodze sądowej III Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne Środki pieniężne w kasie i na rachunkach Inne środki pieniężne IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa Sprawozdawczość Aktywa obrotowe

86 A Kapitał (fundusz) własny I Kapitał (fundusz) podstawowy II Należne, lecz nie wniesione, wkładyy na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) III Kapitał (fundusz) zapasowy Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Tworzony ustawowo Tworzony zgodnie ze statusem lub umową Z dopłat wspólników Inny IV Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VI Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (+,-) Zysk (wielkość dodatnia) Strata (wielkość ujemna) VII Wynik finansowy netto roku obrotowego (+,-) Zysk netto (wielkość dodatnia) Strata netto (wielkość ujemna) B Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Sprawozdawczość Pasywa - kapitały

87 C D I II E Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Inne zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Inne zobowiązania finansowe Zaliczki otrzymane na poczet dostaw Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Zobowiązania wekslowe Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Inne Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Przychody przyszłych okresów Suma bilansowa Sprawozdawczość Pasywa - zobowiązania

88 Bilans Aktywa Pasywa Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Majątek rzeczowy Majątek finansowy Kapitały własne Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Wynik finansowy rb Niepodzielony wynik finansowy Należności Zobowiązania Aktywa obrotowe Zapasy Kapitały obce Kredyty, pożyczki Środki pieniężne Kredyt krótkoterminowy

89 Bilans, założenia Stan na koniec roku 5 : Kapitał podstawowy: 10 tys. zł; nie planuje się jego powiększenia Kapitał zapasowy: 40 tys. zł; brak wypłaty dywidendy Wynik finansowy: +15 tys. zł

90 Rok [tys. zł] Bilans Majątek trwały Należności Zapasy Środki pieniężne Razem aktywa Kapitał podstawowy Kapitały zapasowy Wynik finansowy Zobowiązania Kredyt Razem pasywa spr CF - cash

91 Kredyt 50tys zł ->100tys zł Cena za szt 6->8 7->9 7->9 Rok [tys. zł] Bilans Majątek trwały Należności Zapasy Środki pieniężne Razem aktywa Kapitał podstawowy Kapitały zapasowy Wynik finansowy Zobowiązania Kredyt Razem pasywa spr CF - cash

92 Bilans - sugerowane zależności KZ t = KZ t-1 + (1-d t ) PAT t-1 Zmienne bilansujące: -środki pieniężne (nadwyżka) -kredyt krótkoterminowy (niedobór) Kontrola Σ Aktywów = Σ Pasywów (Bilans) Środki pieniężne t = (Cash Flow) Cumm CF t

93 Elementy biznesplanu VI Prognoza Prognoza jest wynikiem projekcji finansowej, przy określonym zestawie założeń dotyczących kształtowania sę zmiennych wejściowych Prognozowanie powinno charakteryzować się dużą ostrożnością. Przewidywalność kształtowania się zjawisk zewnętrznych jest mocno ograniczona. "In the long run, we are all dead" -- JM Keynes

94 Elementy biznesplanu VII Analiza wrażliwości Projekcje finansowe, mające uzasadnić określone działania powinny uwzględniać zmienność parametrów otoczenia. Zarządzanie projektem inwestycyjnym polega na przeprowadzeniu analizy różnych wariantów i podjęciu decyzji optymalnej z punktu widzenia wzrostu wartości firmy, przy uwzględnieniu wiedzy dotyczącej wszelkiego rodzaju ryzyk, w szczególności nie dających się skwantyfikować.

95 Uwagi Duża ilość powiązań zmniejsza sterowalność modelu Model - karykatura rzeczywistości! Sprzeczność pomiędzy zwiększaniem stabilności modeli, a zwiększaniem ilości danych do modelu! Więcej zmiennych nie oznacza lepszego modelu Dobry model powinien być oszczędny! Dobry model nie musi dawać dobrych prognoz

96 Jak modelować?

97 Jak modelować?

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 05-500 Piaseczno ul.fabryczna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow ROZWIĄZANIE ZADANIA Cash flow A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wynik finansowy netto 44 II. Korekty o pozycje: -67.Amortyzacja 30 2.Odsetki i udziały w zyskach 8 3.Zmiana

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Raport roczny 2007 Raport roczny 2007 CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Aviva Litwa 2 CU

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA:

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1. Które podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości i jaki akt prawny to określa? 2. Z jakich elementów składa się

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki. Zdrowotnej w Lipnie. Analiza Kondycji Finansowej Prognoza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki. Zdrowotnej w Lipnie. Analiza Kondycji Finansowej Prognoza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie Analiza Kondycji Finansowej Prognoza PROJEKT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH NA ROK 2006 SP ZOZ w Lipnie Nr KR04-00272 PROJEKT BILANSU AKTYWA PASYWA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo