Wprowadzenie w ignacjański rachunek sumienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie w ignacjański rachunek sumienia"

Transkrypt

1 Wprowadzenie w ignacjański rachunek sumienia Czym jest ignacjański rachunek sumienia? Jest przede wszystkim czasem modlitwy, która ma określoną dynamikę i trwa około 15 minut. Ludzie, którzy nie znali św. Ignacego, ani jego ćwiczeń, już wcześniej modlili się w ten sposób, że najpierw dziękowali Bogu za miniony dzień, potem prosili, aby mogli zobaczyć w nim najpierw Boże działanie a następnie własne słabości. Przepraszając za nie, prosili, aby kolejny dzień mogli przeżyć lepiej. Ta właśnie dynamika jest zastosowana przez świętego Ignacego w propozycji rachunku sumienia. Serce człowieka w sposób naturalny pragnie najpierw dziękować, potem przepraszać i prosić. Rachunek sumienia nie jest więc rachowaniem grzechów czy zaniedbań z minionego dnia. Nie jest również bezpośrednim przygotowaniem do spowiedzi. Jest natomiast spojrzeniem razem z Bogiem na mijający dzień, aby móc dostrzec, jak Pan nas dotykał i wprowadzał w nasze serca różne poruszenia.. W ten sposób uwrażliwiamy nasze sumienie na Jego działanie. Ta uważność jest szczególnie potrzebna na rekolekcyjnej drodze, aby nie zagubić działania Boga, ale umieć je przyjąć i odczytać. Bóg stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo. Zapragnął, abym był podobny do Niego i tworzył siebie razem z Nim. Ale obraz Boży we mnie ulega zamazaniu przez mój własny grzech. Często czynię to, czego nie chcę. Czynienie dobra jest walką, która wymaga mojego zaangażowania i dobrej strategii. W tej walce nie jestem sam. Jest przy mnie Bóg, który powołał mnie do życia, bo mnie umiłował i zna pragnienia, kryjące się w głębi mojego serca. Dlatego potrzebna jest uważność do nasłuchiwania i dostrzegania Jego obecności w moim życiu. Potrzebna jest ufna postawa zdania się na Boga, bez moralizatorstwa i osądzania siebie, aby móc wyczuć Jego zaproszenie. Bóg chce objawić nam swoje drogi. Ignacjański rachunek sumienia pozwala bardziej realnie widzieć w naszym życiu Boga i Jego prowadzenie oraz odczytywać Jego plany w naszej codzienności. Podejmując tę modlitwę, uczymy się rozeznawać Bożą obecność w życiowych wydarzeniach. Jej celem nie jest doskonalenie osobiste. Ważna jest świadomość, że żaden człowiek nie może sam siebie uleczyć ze swoich słabości ani uczynić lepszym.. To Bóg zbawia i przemienia. Codzienny ignacjański rachunek sumienia prowadzi do wewnętrznego rozwoju serca, aby człowiek mógł uchwycić duchową głębię spraw życia codziennego, poznawał siebie i otwierał się na Boga i na świat. Niektórzy nazywają rachunek sumienia modlitwą miłującej uwagi, ponieważ jest wsłuchiwaniem się w Jezusa, pragnącego prowadzić mnie każdego dnia. Mogę zapytać siebie: kim Jezus jest dla mnie i jakie zajmuje miejsce w moim życiu? Czy chcę przebywać z Nim, wsłuchiwać się w Niego, ufając, że pragnie dla mnie dobra? Czy wierzę, że chce prowadzić mnie drogą, która jest najlepsza? 1

2 Modlitwa miłującej uwagi to ćwiczenia duchowe w skrócie, prowadzące razem z praktyką modlitwy medytacyjnej do szukania i znajdowania Boga we wszystkich rzeczach, czyli jak to rozumiał święty Ignacy Loyola we wszystkich doświadczeniach. Nie chodzi tutaj o odnajdywanie Boga tylko na modlitwie, ale o rozpoznawanie Go wszędzie, gdzie jesteśmy, czyli w naszym życiu codziennym. Modlitwa miłującej uwagi przebiega w kilku etapach: Etap pierwszy: dziękczynienie za otrzymane dobrodziejstwa Święty Ignacy rozpoczyna rachunek sumienia od postawy wdzięczności, która uświadamia nam, że wszystko, co mamy, otrzymaliśmy od Boga. Postawa wdzięczności pokazuje mi, że chcę, by Bóg zajmował centralne miejsce w moim życiu, że dostrzegam Jego obecność tu i teraz. Używanie czasu teraźniejszego wskazuje, że ten, kto mnie czymś obdarza, daje jakąś cząstkę siebie, jest obecny w moim życiu. Ja mogę przyjąć ten dar różnie. Jeśli przyjmuję go z wdzięcznością, to znaczy, że zauważam i szanuję Tego, który mnie obdarza. W ciągu dnia często mam czas napięty, zaangażowany jestem w wiele spraw. Trudno mi dostrzec ślady Jezusa i zauważyć działanie Boga. Często zapominam o Tym, dzięki któremu wszystko posiadam, dzięki któremu żyję. Moja wdzięczność powinna dotyczyć darów konkretnych i osobistych. Ważne, aby być w tym prawdziwym. Dziękować za przeżytą rzeczywistość, za swoje pragnienia, czyny i postawy takie, jakie one rzeczywiście są, a nie tylko szukać chwil szczególnie przyjemnych lub przykrych. Stając przed Bogiem, który patrzy z miłością, spójrzmy wraz z Nim na mijający dzień. Dziękujmy Bogu za wszystko, co się w mijającym dniu wydarzyło, za sprawy drobne i wielkie, przyjemne i trudne. Nieraz w ciągu dnia trudno zauważyć ogrom otrzymanych darów np. pogodę, piękno przyrody, szczęśliwy dojazd do pracy i powrót do domu, ważne spotkanie, drugiego człowieka, dobre, inspirujące myśli, a może coś trudnego, co domaga się rozwiązania. Można dziękować Bogu za istnienie, za kolejny dzień życia, możliwość widzenia świata. i zastanowić się, za co jeszcze mogę i chcę podziękować. Może jest też coś, za co trudno dziękować lub jeszcze nie potrafię. Również to szczerze wypowiedzmy, bez obawy, że Bóg się obrazi. Bóg zna mnie całego, ważne jest jednak, bym wyraził przed Nim szczerze to wszystko, co jest w moim sercu. Jeśli kocham Boga i zaczynam zauważać, jak bardzo jestem obdarowany, moje serce w sposób naturalny pobudzone jest do wdzięczności. We wszystkim, co mnie spotyka, mogę dostrzegać działanie Boga. 2

3 Etap drugi: Prośba o światło Ducha Świętego W tej modlitwie nie chodzi o refleksję nad sobą i minionym dniem, ani o analizę postępowania czy ocenę moralną popełnionych czynów. Chodzi raczej o to, by nasze spojrzenie na życie przepoić Duchem Jezusa. Człowiek nie jest w stanie zobaczyć swojego dnia, który minął, w taki sposób, w jaki widzi go Bóg. Potrzeba spojrzenia otwartych oczu i czystego serca. Bez pomocy Ducha Świętego nie można tego uczynić, dlatego święty Ignacy zaleca prośbę o Jego łaskę. Trwając w Bożej Obecności przed Tym, który mnie kocha i zna lepiej niż ja, proszę o światło Ducha Świętego. Sam z siebie nie jestem w stanie otrzymać tego światła. Tylko z Jego pomocą moje spojrzenie na życie i postępowanie może zostać zanurzone w Bogu. Potrzebuję takiego spojrzenia, aby odkrywać Bożą miłość. Wówczas mój rachunek sumienia nie będzie autorefleksją, lecz modlitwą, która pozwoli zobaczyć, jak Bóg mnie prowadzi i dostrzec Jego ślady na mojej życiowej ścieżce. Etap trzeci: Konkretny przegląd moich czynów W tej części rachunku sumienia mamy uważniej spoglądać na nasze uczucia i postawy Właśnie tutaj, w centrum naszej uczuciowości, Bóg przebywa z nami w sposób najbardziej osobisty i intymny. Abyśmy rozpoznawali Jego wołanie w sercu naszego istnienia, konieczne jest poznawanie motywów naszego działania i poruszeń, za którymi poszliśmy. Patrząc na miniony dzień przejdźmy w myślach kolejne pory dnia i zobaczmy, jakie natchnienia ku dobremu działaniu dawał Duch Święty i czy udało się za tymi poruszeniami pójść. Mam pytać się siebie: do czego mnie one prowadziły? Jak szedłem za tym, co było dobre? Czy nie uległem zniechęceniu? Może tutaj wysuwać się na pierwszy plan jakaś sprawa, czy moja postawa i wtedy mogę przyjrzeć się jej dokładniej i odczytywać znaczenie wydarzeń. Może odczuwam, że Bóg uwrażliwia mnie na moje słabe miejsca, którym mam się przyglądać. Nieraz jest to coś, co najchętniej odsuwam od siebie, z czego rezygnuję, bo wydaje się trudne Zazwyczaj jest w naszym sercu jakiś zakątek, jakieś szczególne miejsce, w którym Bóg nas dotyka, oczekując szczerości i zawierzenia. Jakże często chcemy o tym miejscu zapomnieć, próbujemy się usprawiedliwiać. Tymczasem tam właśnie możemy spotkać Boga i siebie samych w sposób szczególny. W tym miejscu mogę zatrzymać się na tym, co porusza mnie najbardziej i zadać sobie pytania: Dlaczego tak się stało? Dlaczego tak zareagowałam? Co działo się we mnie? Do czego doprowadziło to moje działanie? Czy przez moją reakcję nie zaniedbałem jakiegoś dobra? Uczę się w świetle wiary coraz uważniej spoglądać na swoje różne napięcia. Nawet, jeśli coś było dla mnie dobre, staram się odczytać, czego uczył mnie Bóg i czego ode mnie oczekiwał. Bóg pomaga mi spojrzeć również na moją modlitwę i jej 3

4 miejsce w moim dniu. Warto więc zadawać sobie pytania np. jak przygotowywałem się do modlitwy? Jak ona przebiegała? Czy trzymam się wyznaczonego czasu? Czy zapisałem przebieg modlitwy, poruszenia, odczucia? Czy potrafiłem uporządkować mój dzień tak, by mieć miejsce i czas na modlitwę? Co mi dzisiaj przeszkadzało? Czy zależało ode mnie, by oddalić to, co mi zakłócało modlitwę? Rachunek sumienia jest szczególnym miejscem rozeznawania. Uczę się poznawać i rozumieć, co się dzieje, poznawać motywy swojego działania. Rozmawiam z Bogiem pytając od czego mam rozpocząć proces mojego nawrócenia do nowego życia. Doświadczam Jego miłości i nie poszukuję osobistej doskonałości. On kocha mnie, mimo mojej słabości i mojego grzechu. Etap czwarty: prosić Boga o przebaczenie win W tym punkcie rachunku sumienia mamy już świadomość swoich zaniedbań i słabości. Chcielibyśmy, żeby było inaczej, a jednak nie możemy zapominać, że jesteśmy wystawieni na łup swoich grzesznych skłonności. Czasem brakuje nam szczerości, czy odwagi, by przyznać, że jesteśmy słabymi, grzesznymi ludźmi. Bóg to wie. Zna mnie lepiej, niż ja sam siebie i nie opuszcza mnie. Mimo mojej słabości i mojej niewierności nie przestaje mnie kochać. Dlatego, jako grzesznik, przepraszam i wierzę, że Bóg mi przebacza. Mogę odczuwać wstyd, że nie jestem wystarczająco zdecydowany wobec moich słabości. Żal może być większy, kiedy odkrywam, że nie podążyłem za ogromnym pragnieniem Boga, bym kochał Go z całego serca w każdej chwili mojego życia.. Przepraszam i wierzę, że Bóg przygarnia mnie jak Ojciec syna marnotrawnego do swojego serca. Wie, że Go kocham i nadal chcę Mu służyć. Tylko w takiej perspektywie gdy dostrzegam działanie Boga w moim życiu - rodzący się we mnie żal nie przygniata mnie, zwłaszcza wtedy, gdy coś zaniedbałem, nie uczyniłem czegoś, co było dobrem dla mnie albo innych ludzi. Wierzę i doświadczam tego, że Bóg nadal mnie kocha. Prosząc o wybaczenie i wierząc, że Bóg już mi wybaczył - rodzi się we mnie dziękczynienie za to, że mnie przygarnia takiego, jaki jestem i nadal chce mnie prowadzić, mimo że błądzę. Etap piąty: Postanowienie poprawy z łaską Bożą Ten etap jest konsekwencją poprzednich etapów. Staramy się spojrzeć z Bogiem na swoją przyszłość, na jutrzejszy dzień. Wsłuchujemy się w swoje serce, by usłyszeć, co wynika z dzisiejszego rozważania, z mojego spojrzenia na dzisiejszy dzień, do czego Bóg mnie wzywa. Myślę nad postanowieniem, jakie mam podjąć, by być bliżej Jezusa. To postanowienie nie powinno być zbyt górnolotne, czy za trudne do wypełnienia. Powinno dotykać mojego słabego miejsca i konkretnej sprawy. Mam przedstawić je Bogu i pytać, czy jest ono zgodne z Jego wolą. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na uczucia, jakie 4

5 pojawiają się w związku z moją przyszłością. Czy jestem napełniony nadzieją, czy lękiem? Im bardziej zawierzam Bogu i pozwalam, aby kierował moim życiem, tym bardziej mogę doświadczyć pokładanej w Nim prawdziwej, często trudnej nadziei. Mam, tak jak Święty Paweł, biec ku wyznaczonej mecie, ku nadziei, jaką daje mi Bóg w Jezusie Chrystusie. Moja nadzieja wypływa z pewności, że działa we mnie Duch Święty, który pomoże mi na nowo podjąć dzień jutrzejszy i wypełnić to, co chcę podjąć. To On daje mi pokój, gdy oddaję Bogu moje słabości, daje mi wiarę, że Bóg mnie nie opuści. Daje mi swoją miłość, bym umiał kochać tych, z którymi jest mi najtrudniej. Postanawiam poprawę dzięki łasce Boga. Zapisuję wnioski, postanowienia wynikające z danej sytuacji dnia, z mojej postawy. Zadaję sobie pytania: Co mam uczynić jutro? Co uczynić w następnych dniach? Na koniec odmawiam modlitwę Ojcze nasz". 5

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

Toteż kiedy mamy prosić o coś przełożonego, należy prosić z szacunkiem pełnym pokory i uległości.

Toteż kiedy mamy prosić o coś przełożonego, należy prosić z szacunkiem pełnym pokory i uległości. POTRZEBA MILCZENIA O dobrej mowie Milczenie jest podstawową wartością w życiu monastycznym, stąd potrzeba milczenia jest dla mnichów czymś oczywistym. Dlatego św. Benedykt, poświęcając cnocie milczenia

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU Treść tej broszury może zmienić twoje życie. Przygotowaliśmy ją specjalnie dla ciebie i wierzymy, że trafiła w twoje ręce nieprzypadkowo. Mamy nadzieję, że pomoże ci odkryć

Bardziej szczegółowo

Potrzeba solidarności z osobami cierpiącymi i podeszłym wieku wg nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI

Potrzeba solidarności z osobami cierpiącymi i podeszłym wieku wg nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI Potrzeba solidarności z osobami cierpiącymi i podeszłym wieku wg nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI Św. Paweł w liście do Rzymian uczy nas, że całe stworzenie jęczy aż dotąd i wzdycha w bólach

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa. Potrzeba kochania

Spis treści Przedmowa. Potrzeba kochania Spis treści Przedmowa Wprowadzenie Potrzeba kochania Kto mówi: «kobieta», mówi: «kłopot»? Niedane pocałunki Eros i twórczość Ojcostwo w kapłaństwie Głos z wewnątrz Potrzeba kochania Na ostatnim Synodzie

Bardziej szczegółowo

Konferencja III Żyć wiarą

Konferencja III Żyć wiarą Konferencja III Żyć wiarą Środowisko życia człowieka staje się coraz bardziej antychrześcijańskie a nawet antyludzkie. Dziś spotykamy coraz częściej ludzi, którzy byli wierzący, ale z różnych przyczyn

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie o Matce Założycielce

Wspomnienie o Matce Założycielce Wspomnienie o Matce Założycielce Trudno jest opowiedzieć o Matce. Matka to wyjątkowa osoba, która nadaje charakter naszemu życiu. Ktoś kiedyś śpiewał, że o matce pieśń to pieśń bez słów. Nie da się powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam mówiłem

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ?

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? Monika i Marcin Gajdowie ROZWÓJ Jak współpracować z łaską? Na okładce: Motyw z posadzki katedry pw. Najświętszej Marii Panny w Chartres (Francja) labirynt symbolizujący

Bardziej szczegółowo

Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium

Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium 1 Ks. Andrzej Muszala Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium Adhortacja to szczególny rodzaj wypowiedzi papieskiej. Nie posiada ona rangi encykliki, podającej ważne

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

PRZEZWYCIĘŻANIE KRYZYSU POŁOWY ŻYCIA

PRZEZWYCIĘŻANIE KRYZYSU POŁOWY ŻYCIA PRZEZWYCIĘŻANIE KRYZYSU POŁOWY ŻYCIA według J. Taulera Tauler w swoich kazaniach dość często mówi o latach czterdziestych życia człowieka, bowiem przekroczenie czterdziestki stanowi punkt zwrotny. Dopiero

Bardziej szczegółowo

The Holy See. Świadkowie radości. List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

The Holy See. Świadkowie radości. List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego The Holy See Świadkowie radości List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego [Multimedia] Drogie Konsekrowane, drodzy Konsekrowani! Piszę do was

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Miłość małżeńska jako zadanie całego życia (W świetle doświadczeń poradni małżeńskiej) 1

Miłość małżeńska jako zadanie całego życia (W świetle doświadczeń poradni małżeńskiej) 1 dr med. Wanda Półtawska Papieska Rada ds. Rodziny i Papieska Akademia Pro Vita Miłość małżeńska jako zadanie całego życia (W świetle doświadczeń poradni małżeńskiej) 1 Wstęp Ponad 50 lat pracy w poradni

Bardziej szczegółowo

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie.

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie. ABC pewności siebie 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez www.pewnoscsiebie.info Zachęcam do rozpowszechniania tego ebooka na Twojej stronie lub wysyłania

Bardziej szczegółowo

Nasze dzieci, nasza odpowiedzialność, nasz czas

Nasze dzieci, nasza odpowiedzialność, nasz czas Seminarium rodzicielskie Nasze dzieci, nasza odpowiedzialność, nasz czas 66 Nasze dzieci, nasza odpowiedzialność, nasz czas Być rodzicem chrześcijaninem w dzisiejszych czasach autor Carina Lillbäck-Larsson

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski (wykład podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Uwalniania, Jasna Góra 11.7.2005) I.

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo