POWSTANIE KOŚCIOŁA W STOCZKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWSTANIE KOŚCIOŁA W STOCZKU"

Transkrypt

1 POWSTANIE KOŚCIOŁA W STOCZKU NARRATOR: Jest koniec XIV a początek XV wieku. Pogranicze Mazowsza i Podlasia. Lasy sosnowe porastają wokół pagórków, niedaleko płynie rzeczka Ugoszcz. Pierwotna nazwa miejscowości brzmiała - Miednik. W 1378 roku książę mazowiecki Siemowit III nadał prawo chełmińskie dla tej wsi, która była wówczas własnością "urodzonego" Wawrzyńca Pieńka. W pobliżu starej osady w 1482 roku powstała - zdaniem niektórych - druga o nazwie Stoczek, założona przez miejscowego dziedzica Stanisława Wąsowskiego, która z czasem wyparła wcześniejszą. Ludność zamieszkująca te tereny zajmowała się uprawą i pszczelarstwem. Do Stanisława Wąsowskiego należał Stoczek, Drgicz oraz Zgrzebichy. Współwłaścicielem tych ziem był Stanisław Olędzki. Wasowski jako pobożny i gorliwy katolik pragnął aby w Stoczku powstał kościół. Ludność w Stoczku swego plebana miała w Kamieńczyku odległym o 4 mile. Wody Buga i Liwca zalewały drogi wiosną i zimą i utrudniały podróż do kościoła parafialnego. We wsi Książyzna była tylko kaplica do której przybywał pleban z Kamieńczyka. Stanisław Wąsowski od 1482 roku zabiegał o erekcję kościoła w Stoczku u Piotra z Chotkowa Biskupa Płockiego przez 36 lat. W 1515 roku Biskup Erazm Ciołek wydał zezwolenie na budowę kościoła w Stoczku. SCENA I (Pole, chłopi pracują w polu, od drogi nadchodzi Pan) Chłop 1 -Ludzie, paczta Pan jakowyś idzie. Chłop 2 Toć to nasz Pan Stanisław, kłaniajta się. (chłopi i baby kłaniają się Panu w pas) Stanisław Wąsowski - Pochwalony dobrzy ludzie. Pochwalony Jaśnie Panie. -Pochwalony. _pochwalony.

2 - Z daleka jadę, koło u woza odpadło. Sługi i parobki zakładają a ja do swoich poddanych zajrzeć chciałem. Bogu dziękować za takiego Pana, co do swojego ludu zagląda. Jak Macieju żyjecie, niewiasta, dziatwa w zdrowiu? Tak Panie. Piątego syna mi powiła, będzie komu w polu robić. Oj tak, oj tak. Chłop Błażej A gdzie to Panie bawiliście, że z tak dalekiej podróży wracacie? W Kamieńcu byłem, w Kościele, Podziękować Najświętszej Panience za udany rok. Zabawiłem długo bo Bug wylał i przedrzeć się nijak nie mogłem. Chłop Błażej - Panie a jak tam w Kamieńczyku w kościele jest. Ojciec mi mówili, że za młodu, ze 20 wiosen temu też tam bywał. My ino na Księżynie w kaplicy i to jak pogoda i ksiądz dopisze, z czasu do Międzylesia albo do Krasnegodworu czy do Kamionolasu przez Zgrzebichy który pójdzie, ale to daleko. Tam w kościele pięknie i organy grają i ksiądz się modli i święte jakby piękniejsze. Trza Błażeju do Kamieńca, do kościoła powędrować. Chłop 1 Jakby my taki kościół mieli ( z rozmarzeniem) Panience Najświętszej swe prośby i dzięki słać. W wigilije i na Wielką noc na kolana paść.

3 Dzieci moje drogie już ponad 30 wiosen zabiegam o Parafię u nas, Dużo bym dał aby w Stoczku kościół stanąć mógł. Panie jesteś naszym dobroczyńcom, naszym ojcem. Pan Bóg, Najświętsza Panienka pomogą a i my naszych rąk nie będziemy żałować. - Jeśli i wy jak i ja miłujecie Pana Naszego i macie pragnienie aby Kościół u nas stanął pojadę do Płocka, do stóp Ekscelencji biskupa Ciołka padnę i znów prosić będę. Wracajcie do pracy, sługi już mnie do wozu nawołują. Ostańcie z Bogiem. Z Bogiem Panie - z Bogiem SCENA II (Pola, łąki. Pan Stanisław Wąsowski z małżonką Elżbietą przechadza się po swoich włościach) Elżbieto już minęła zima a wieści z Płocka jak nie było tak nie ma.. Stanisławie, zima była sroga to i wieści nie było jak posłać. Czekasz i prosisz już 36 lat o kościół w Stoczku. Twe starania nie pójdą na marne. też bogobojne, modlić się chcą. Kiedyś wieści przyjdą dobre. Miej nadzieję. Zacną niewiastą jesteś Elżbieto. Zapewnienie swoje i sąsiadów złożyłem o uposażenie dla parafii i zapewniłem, że w Sadownem i w Stoczku kościół jest potrzebny. Ludzi wiary tu wiele i chęć modlitwy szczera. Pachołki jakoweś tu lecą. Pachołki

4 Panie, Panie. Posłaniec z listami przybył. (Stanisław odbiera listy, czyta i radośnie woła) Elżbieto. Jest zgoda Ekscelencja Biskup Płocki wyraził zgodę. Miejsce piękne kazał wybrać. Ma być łąka, woda, miejsce na szkołę, odpowiednie uposażenie dla plebana. Będzie Kościół! Bogu dziękować. Uproszę sąsiadów, naszego współwłaściciela Stanisława Olędzkiego i chłopów aby pomogli. Oni wszyscy pragnienie kościoła w Stoczku mają. - Pomogą, wszyscy pomogą.(śmiejąc się życzliwie) Wspólnie ze Stanisławem myśleliśmy kościół nad Ugoszczą postawić ale tam mokro. Pomówię z nim aby kościół stanął na tej górce, na stoku. O tak to piękne miejsce. Stanisław to zacny człowiek, on też głęboko odczuwa brak kościoła, Zgodzi się na pewno. SCENA III ( Czekaja na przybycie Pana Stanisława rozmawiają) Mają kościół w Międzylesie i mają Krasnydwów i Kamionolas Chłop Błażej I Prostynia ma. - I my mamy. Z drewna, toporem obrabiany, choć jeszcze nie skończony to i tak z 600 ludu pomieści.

5 Chłop 1 Trzy lata my go budowali a dziś nasz Dziedzic ma plebana przywieźć. O, nadchodzi! Pochwalony, dobrzy ludzie Pochwalony - Pochwalony - Pochwalony Proście a będzie Wam dane To święte słowa. I my doczekali. Mamy Kościół, mamy Parafię. - Bogu i naszemu Panu dziękować. - Bogu dziękować. - Dziś przybędzie archidiakon płocki ks. Mikołaj Wilkanowski który nasz kościół poświęci i nasz pleban ksiądz Laurenty. On będzie naszym pasterzem i my jako jego owieczki będziem mu pomagać co sił starczy i na ile zdrowie nam pozwoli. Nasza parafia będzie pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Zygmunta Chodźmy razem, dziś nasze święto, jestem taki szczęśliwy, że tego dnia dożyłem. (odchodzą) NARRATOR: Akt erekcji kościoła został podpisany przez Biskupa Erazma Ciołka 14 stycznia 1518 roku. Dnia 2 lipca 1518 roku archidiakon płocki ks. Mikołaj Wilkanowski dokonał poświęcenia kościoła. Przywiózł również podziękowanie za wytrwałość i szczodrości dla fundatora kościoła. Stanisław Wasowski wraz ze swoja małżonką upadł na kolana przed ołtarzem i płacząc dziękował Bogu za łaskę że dożył tej chwili uroczystej.

6 Pierwszym proboszczem, którego mianował biskup płocki, został ks. Laurenty (Wawrzyniec). Organizując życie parafialne wraz z ks. wikariuszem Franciszkiem otworzył on szkołę - pierwszą w historii Stoczka. Stały rozwój miejscowości zmusił ks. Stanisława Obryckiego, kolejnego stoczkowskiego proboszcza do rozbudowy kościoła. Wówczas to została dobudowana zakrystia, a słomiany dach zastąpiono deskami. Konsekracji kościoła dokonał 20 czerwca 1590 roku ks. Stanisław Brzozowski, biskup tytularny Lacedemonia ( ), sufragan płocki. W czasie "wojny północnej" świątynia w Stoczku została ograbiona i zdemolowana przez przechodzące wojska. Ks. Franciszek Trzepowski, ówczesny proboszcz, wraz z księdzem wikariuszem, nie mogąc wywiązać się z nałożonej przez Szwedów kontrybucji, zmuszeni byli szukać schronienia w lasach miednickich. Do budowy nowego kościoła zachęcał w 1711 roku ks. Ludwik Bartłomiej Załuski, ale parafianie nie byli w stanie wypełnić tego zadania - z racji na ubóstwo spowodowane wojną północną. Dopiero w 1723 roku rozpoczęto budowę nowej świątyni, którą zakończono w kwietniu 1724 roku, kosztem miejscowego dziedzica Wojciecha Pudłowskiego. Stary kościół zawalił się tej wiosny w czasie silnej burzy. Nową świątynię pw. św. Stanisława poświęcił 2 maja 1724 roku ks. kan. Jan Wiśniewski, delegat biskupa płockiego. Konsekrował go 2 lipca 1739 roku ks. Marcin Załuski, biskup tytularny Drasus ( ), sufragan płocki. Patronami parafii obrano wówczas św. Marię Magdalenę i św. Wawrzyńca. Kolatorami ówczesnego kościoła byli: syn fundatora - Ignacy Pudłowski i jego żona Franciszka z Zembruskich. W 1830 roku ks. Jan Kozanka Lipka z Lipek, pochodzący ze stowarzyszenia księży bartoszków w Węgrowie, dokonał gruntownego remontu świątyni. Kolejna dziedziczka Stoczka - z Kisielnickich Cichocka, żona Adolfa, w 1838 roku wydzieliła ziemię pod cmentarz, a w 1860 roku dokonała restauracji drewnianego kościoła. Ponieważ stary kościół nie nadawał się do dalszego remontu (zamknięty 18 maja 1895), w dniu 4 marca 1893 roku parafianie uchwalili fundusz na budowę nowej świątyni. Prace budowlane rozpoczęto 12 czerwca 1895 roku. Kamień węgielny poświęcił 28 lipca 1895 roku ks. Stanisław Broniszewski, dziekan węgrowski. Świątynia pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika została wzniesiona w latach , staraniem ks. Stefana Obłozy, proboszcza stoczkowskiego oraz miejscowych ziemian, szlachty i włościan. Projekt kościoła w stylu neoromańskim wykonał arch. Kazimierz Zajączkowski, główny budowniczy powiatu węgrowskiego. Jej poświęcenia dokonał 28 sierpnia 1897 roku wspomniany dziekan węgrowski. Konsekracja odbyła się dwa lata później 27 sierpnia 1899 roku pod przewodnictwem ks. Franciszka Leliwy Jaczewskiego, biskupa lubelskiego i administratora apostolskiego diecezji podlaskiej. I tak mamy piękny kościół w Stoczku. Wszystko to dzięki pobożności, miłości do Boga i ludzi dziedzica Stanisława Wąsowskiego.

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS 1 WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS Budowniczy kościoła w Nowej Rudzie Opracował ks. Jerzy Kos Nowa Ruda 2008 2 Noworudzkie biografie Redakcja i opracowanie: ks. Jerzy Kos Projekt okładki: Roman Proszek Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski Od Redakcji przedostatnią niedzielę października obchodzimy w Ko- W ściele Światowy

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Misyjne. Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi. Nr 4 (2/07) Czerwiec 2007

Wiadomości Misyjne. Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi. Nr 4 (2/07) Czerwiec 2007 Wiadomości Misyjne Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi Nr 4 (2/07) Czerwiec 2007 Odważmy się żyć Ewangelią W numerze: Najnowsze wiadomości z pracy naszych misjonarzy List O. Sebastiana

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

160. rocznica Powstania Chochołowskiego

160. rocznica Powstania Chochołowskiego P i s m o Z w i ¹ z k u P o d h a l a n NR 1 (15) ISSN 1731-4852 ROK 2006 Pielgrzymowanie wiary, kultury i patriotyzmu 160. rocznica Powstania Chochołowskiego Opłatek Zarządu Głównego Związku Podhalan

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2014 - NR 7 / 2014 PARAFIA ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MYSŁOWICACH. Czas wakacji czasem spotkań z Bogiem

WRZESIEŃ 2014 - NR 7 / 2014 PARAFIA ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MYSŁOWICACH. Czas wakacji czasem spotkań z Bogiem WRZESIEŃ 2014 - NR 7 / 2014 PARAFIA ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MYSŁOWICACH Czas wakacji czasem spotkań z Bogiem Okiem proboszcza FARAJANA nr 7/2014 Na początek roku szkolnego i duszpasterskiego Początek

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I OSTATNIA POTYCZKA I W SOŁDATY

Rozdział I OSTATNIA POTYCZKA I W SOŁDATY Wspomnienia Waldemara Galczaka,wnuczka Jana-piekarza z Miłej Cz.II Stachurscy Rozdział I OSTATNIA POTYCZKA I W SOŁDATY Należałoby zadać sobie trud poszukiwań w archiwach akt dawnych i księgach parafialnych

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 17 30 lipca

Bardziej szczegółowo

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech.

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech. 1.Aby uwielbić Jezusa 2x Koniecznie potrzeba nam Ducha Świętego Ducha Świętego koniecznie potrzeba Wciąż naprzód i naprzód 2x Z Jezusem iść 3x Wielbiąc Go 2x 2. Alleluja! Wznieś pod niebo głos Pan dal

Bardziej szczegółowo

Chcą żyć Jezusem. Trzeba wystąpić. Bazylika kołobrzeska tradycyjnie. Tegoroczny Dzień Rodzicielstwa. Życzenia poszybowały do nieba

Chcą żyć Jezusem. Trzeba wystąpić. Bazylika kołobrzeska tradycyjnie. Tegoroczny Dzień Rodzicielstwa. Życzenia poszybowały do nieba nr 23/1001 Trzeba wystąpić z własnym świadectwem i powiedzieć głośno w swoim środowisku: jestem za życiem, nie pozwalam zabijać. Nie bójcie się, że ktoś uzna was za wariata dla życia warto być wariatem

Bardziej szczegółowo

Święty Michał Archanioł

Święty Michał Archanioł Święty Michał Archanioł Pieśń na wystawienie: Ubi Caritas et Amor -53 Pieśń: Nie bójcie się żyć dla miłości Dziś mamy wielki i błogosławiony dzień, bo, Panie Jezu, zgromadziłeś nas młodych tutaj kolejny

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie JEST TAKI DOM W WARSZAWIE. - historia Przytułku im. św. Franciszka Salezego

TOWARZYSTWO Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie JEST TAKI DOM W WARSZAWIE. - historia Przytułku im. św. Franciszka Salezego TOWARZYSTWO Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie JEST TAKI DOM W WARSZAWIE - historia Przytułku im. św. Franciszka Salezego 35 Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego JEST TAKI DOM W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 12 styczeń-marzec 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny WITAMY Zapraszamy do lektury XII już numeru naszego kwartalnika.

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG DZIEŁA WSZYSTKIE

OSKAR KOLBERG DZIEŁA WSZYSTKIE I OSKAR KOLBERG DZIEŁA WSZYSTKIE II O S K A R K O L B E R G DZIEŁA WSZYSTKIE TOM 73/III POLSKIE TOWARZYSTWO LUDOZNAWCZE W r o c ł a w INSTYTUT im. OSKARA KOLBERGA P o z n a ń III O S K A R K O L B E R

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię

Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię (Hasło programu KEP 2014/15) (Hasło piątego roku odnowy parafii) Program Duszpasterski parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku na rok 2014/2015 Malbork-Elbląg,

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie o Matce Założycielce

Wspomnienie o Matce Założycielce Wspomnienie o Matce Założycielce Trudno jest opowiedzieć o Matce. Matka to wyjątkowa osoba, która nadaje charakter naszemu życiu. Ktoś kiedyś śpiewał, że o matce pieśń to pieśń bez słów. Nie da się powiedzieć,

Bardziej szczegółowo