NOWOŚĆ! Bezpłatne ogłoszenia drobne! str. 8-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOŚĆ! Bezpłatne ogłoszenia drobne! str. 8-9"

Transkrypt

1 ISSN NOWOŚĆ! Bezpłatne ogłoszenia drobne! str KWIECIEŃ 2014 NR 3/2014 MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE: INFORMATOR REGIONALNY I MEDYCZNY s. 2, 3, 5, 10 WYWIAD Poznaj osobę, która wykonuje dla nas rysunki. str ZDROWIE I URODA s. 6 WYWIAD s. 12 HISTORIA CHOJNIC s WĘDKARSTWO s. 5 i

2 2 informator regionalny Funkcjonuje już Karta Dużej Rodziny Chojnickiej Od 1 kwietnia br. funkcjonuje w Chojnicach Karta Dużej Rodziny przysługująca rodzinom wielodzietnym zarówno biologicznym jak i zastępczym. Karta Dużej Rodziny jest dokumentem wydawanym na wniosek przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w ramach Programu Duża Rodzina Chojnicka dla rodzin zamieszkujących w Chojnicach i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub któremu wydłużono czas edukacji. Karta wydawana jest dla każdego członka rodziny na okres jednego roku, a następnie jest przedłużana. Obecnie dokument ten uprawnia do 1 wstępu na basen w Parku Wodnym w wymiarze 1,5 godzinnym, bezpłatnego dostępu 1 raz w miesiącu do oferty kina w Chojnickim Domu Kultury na 1 seans filmowy oraz do 2 bezpłatnych karnetów po 6 biletów na przejazd komunikacją miejską na terenie Chojnic. Wygląd karty zaprezentował w piątek (28.03) w ratuszu radny Grzegorz Wirkus pomysłodawca jej utworzenia oraz Elżbieta Szczepańska dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na przedniej stronie dokumentu znajduje się herb Chojnic oraz logo MOPS, a na tylnej termin ważności karty oraz imię i nazwisko jej posiadacza. Jak poinformowała Elżbieta Szczepańska, do dnia 27 marca wnioski o wydanie karty złożyły 83 rodziny, łącznie 430 osób. Wszelkie informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny wraz z wnioskiem o jej wydanie znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą wydawana jest w ramach Programu Duża Rodzina Chojnicka rodzinom wielodzietnym- biologicznym i zastępczym, tj. rodzinom zamieszkującym w Chojnicach, tzn. posiadającym meldunek na terenie miasta lub inny dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania ( np. umowa najmu), mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub któremu wydłużono czas edukacji. JAKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA DUŻEJ RO- DZINY bezpłatnego wstępu 1 raz w miesiącu na basen w Parku Wodnym w Chojnicach w wymiarze 1,5 godziny. Dzieci do 4 roku korzystają z oferty bezpłatnie na podstawie odrębnych przepisów. bezpłatnego dostępu 1 raz w miesiącu do oferty kina w Chojnickim Domu Kultury na 1 seans filmowy. Pomoc nie obejmuje kosztów zakupu okularów do oglądania filmów wyświetlanych wymiarze 3D. otrzymania bezpłatnych karnetów uprawniających do przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta Chojnice w ilości 2 karnety po 6 biletów w miesiącu. Karnet ważny jest wyłączne z Kartą Dużej Rodziny i dokumentem tożsamości. Osoby posiadające prawo do korzystania z przejazdów ulgowych zobowiązane są posiadać przy sobie dokument uprawniający do zniżek (np. legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja rencisty, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Karnetu nie wolno odstępować innym osobom a o jego zagubieniu należy niezwłocznie poinformować MOPS. CO ZROBIĆ, ABY OTRZY- MAĆ KARTĘ DUŻEJ RO- DZINY Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach ul. Wysoka 1 w godzinach pracy Ośrodka. Druki wniosku dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach ul. Wysoka 1 oraz można je pobrać drogą elektroniczną ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (http:// lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Chojnice (http://www. miastochojnice.pl) Wniosek o wydanie Karty można złożyć w każdym momencie trwania programu,,duża Rodzina Chojnicka DOKUMENTY NIEZBĘD- NE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny przedstawiciel rodziny ( rodzic lub opiekun) składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach wniosek. Przy składaniu wniosku wnioskodawca zobowiązany jest okazać oryginały następujących dokumentów : - w przypadku rodziców i opiekunów- dowód tożsamości ze zdjęciem; - w przypadku dzieci w wieku szkolnym - aktualna legitymacja szkolna; - w przypadku dzieci do 6 lat - akt urodzenia; - w przypadku studentów do 26 roku życia - legitymacja studencka. - w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnegoprawomocne orzeczenie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego KIEDY MOŻNA ODEBRAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia wraz z załącznikami. Po weryfikacji wniosku oraz załączników pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach wydaje kartę. Karta wydawana jest bezpłatnie. CO ZROBIĆ W PRZYPAD- KU UTRATY LUB ZNISZ- CZENIA KARTY W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty właściciel Karty lub osoba upoważniona jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach o utracie dokumentu oraz złożyć oświadczenie o utracie bądź zniszczeniu Karty. PRZEDŁUŻENIE KARTY DUŻEJ RODZINY Kartę wydaje się na okres 1 roku kalendarzowego lub na okres posiadania uprawnień wynikających z regulaminu. Termin ważności Karty może być przedłużony nie wcześniej niż jeden miesiąc przed upływem okresu ważności Karty. Warunkiem przedłużenia ważności karty jest złożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach wniosku wraz z kompletem dokumentów potwierdzających uprawnienia. więcej na: Irmina Łysakowska ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE:

3 informator regionalny 3 Miejski fundusz rewitalizacyjny Strzelecka 3 remont elewacji Nowe Miasto 7 remont elewacji Do miejskiego konserwatora zabytków złożono 23 wnioski na remont elewacji kamienic w śródmieściu, z których 17 spełniło wszystkie wymogi formalne. Wśród nich są następujące kamienice: Plac Jagielloński 6 remont elewacji Drugi zakład Polipolu W Chojnicach przy ul. 14 Lutego na 25 ha działce powstać ma drugi zakład firmy Polipol. Obecnie na terenie tym, którego właścicielem jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie prowadzone są badania geologiczne. Natomiast w kwietniu ma zostać podjęta decyzja sprzedaży działki Polipolowi. Planowany termin budowy zakładu to rok Irmina Łysakowska Wstępny koszt realizacji elewacji to ,00 mln zł. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 14 kwietnia, burmistrz zaproponuje radnym, aby na tegoroczny miejski fundusz rewitalizacji przeznaczyć z budżetu miasta 450 tys. zł z rezerwą 100 tys. zł. Dla porównania w ubiegłym roku miasto dofinansowało remont elewacji 8 kamienic w kwocie zł. Irmina Łysakowska Wolontariusze seniorzy gotowi do współpracy Do Chojnic wrócił Marek Czajka i Jerzy Kuriata, którzy jako wolontariusze Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej wyjechali na 6 tygodni do Emsdetten, partnerskiego miasta Chojnic. Panowie rozpoczęli wolontariat w lutym w ramach projektu Senior Volunteers in Youth Work, który realizowany był przy wsparciu finansowym unijnego programu Uczenie się przez całe życie przez Fundację Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej oraz Rockinitiative Emsdetten. Celem wyjazdu było uzyskanie informacji na temat działalności organizacji pozarządowych w naszym mieście partnerskim, nawiązanie kontaktów, a także sprawdzenie możliwości rozwijania współpracy między organizacjami w Emsdetten i Chojnicach. Panowie odwiedzili wiele organizacji, m.in. Caritas, tzw. domy starców i organizacje karnawałowe. Na zaproszenie Georga Moenikesa burmistrza Emsdetten uczestniczyli jako obserwatorzy w sesji Rady Miejskiej i w pracach komisji ds. infrastruktury. Jak sami twierdzą bardzo dużo się dowiedzieli i nauczyli, a zdobytym doświadczeniem podzielą się chętnie z organizacjami chojnickimi, aby i one funkcjonowały tak prężnie jak te w Niemczech. Oprócz możliwości pobytu w Na zdjęciu od lewej: wolontariusz Marek Czajka, prezes Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej Michał Karpiak, wolontariusz Jerzy Kuriata Emsdetten szczególnym wyróżnieniem dla chojnickich wolontariuszy jest również to, że są pierwszymi osobami w historii miasta, które otrzymały obywatelstwo czasowe. Irmina Łysakowska Umiem pływać - powszechna nauka pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych Projekt pn.: Umiem pływać - powszechna nauka pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Chojnice został zgłoszony do dofinansowania w otwartym konkursie na dofinansowanie w 2014 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Zadanie obejmuje organizację i przeprowadzenie zajęć nauki pływania dla grupy 445 uczniów z klas III szkól podstawowych działających na terenie Gminy Miejskiej Chojnice tj. 225 uczniów w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 i 220 uczniów w I semestrze roku szkolnego 2014/2015. Projekt będzie realizowany w okresie od r. do r., w wymiarze 2h tygodniowo dla każdego uczestnika. Kurs liczy 20 godzin lekcyjnych przypadających na każdego uczestnika, zawierających treści programowe projektu powszechnej nauki pływania Umiem pływać opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zajęcia mają charakter nieodpłatny, pozalekcyjny, będą odbywać się w godzinach popołudniowych. Celem projektu jest m.in.: upowszechnianie aktywności fizycznej uczniów, promocji prozdrowotnych wartości sportu, profilaktyka zapobiegania zjawiskom patologii społecznej poprzez stworzenie alternatywy spędzania czasu wolnego. Wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności pływackie może przyczynić się również do zmniejszenia liczby wypadków oraz zwiększenia świadomości zagrożeń wynikających z przebywania w pobliżu otwartych akwenów wodnych. Program został opracowany w przyswajalnej formie zabawy, co sprawia, że zajęcia będą przygodą i ciekawą formą spędzania czasu wolnego. W celu wyłonienia wykonawcy zadania Gmina Miejska Chojnice ogłosiła w dniu r. przetarg nieograniczony. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 2 oferty: DLAKADR.PL Sp. z o.o. ul. Nakielska Warszawa Oferta otrzymała 60,23 pkt. CENTRUM PARK CHOJNICE Sp. z o.o. ul. Huberta Wagnera Chojnice Oferta otrzymała 100 pkt. Na wykonawcę wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów (kryterium wyboru ofert cena 100%) Centrum Park Chojnice Sp. z o.o., która wykona powyższe zadanie za kwotę brutto: ,00 zł. Połowę tej kwoty, tj ,00 zł dofinansuje Minister Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy podpisanej w dniu r. jest zobligowany do terminowej realizacji zajęć oraz zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do wypełnienia założeń programowych, jak również wyspecjalizowanych instruktorów i opiekunów. Powyższy projekt jest już trzecim z kolei realizowanym przy wsparciu finansowym Ministerstwa. Irmina Łysakowska

4 4 Imię i nazwisko Telefon Adres Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres redakcji. ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE:

5 wędkarstwo Coraz lepsze perspektywy dla dworca PKP Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią odbyło się kolejne spotkanie w sprawie dworca PKP w Chojnicach. W rozmowach oraz wizji lokalnej uczestniczył Tomasz Czabański dyrektor PKP Nieruchomości SA Oddział w Gdańsku, Julian Skrochowski dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PLK w Gdyni, poseł Stanisław Lamczyk oraz burmistrz Chojnic Arseniusz Finster. Efektem rozmów jest wstępna zgoda PLK w Gdyni na likwidację jednego toru i rozważanie usunięcia toru drugiego. Należy mocno przeanalizować na ile likwidacja drugiego toru wpłynie na funkcje w ruchu towarowym i jednocześnie w ruchu pasażerskim w całej stacji Chojnice mówił dyrektor Julian Skrochowski. Jeżeli uda się usunąć dwa tory, to nie będzie konieczności budowy przejścia podziemnego dla pieszych, ponieważ autobusy będą mogły wjeżdżać wzdłuż peronu pierwszego od ul. Nad Dworcem. Jak powie- dział dyrektor Tomasz Czabański, najbliższe dwa lub trzy kwartały tego roku będą wiązały się z przygotowaniem koncepcji podziału geodezyjnego. Jako, że mamy dzisiaj działkę z dojazdem pod dworzec i działkę z budynkiem dworca, musimy jakby dokroić działeczki skarpowe i musimy stworzyć działkę w uzgodnieniu z miastem i ze spółkami kolejowymi, działkę, która by obejmowała budynki podlegające rozbiórce, ewentualnie rewitalizacji. W kwestii dworca wypowiedział się również poseł Stanisław Lamczyk, który jest członkiem komisji stałej ds. kolejnictwa i infrastruktury w Sejmie, zwracając uwagę na to, że jest on ostatnim dworcem na linii Gdynia-Chojnice, który ma przejąć samorząd. Dodał również, że zależy mu na tym, aby chojnicki dworzec odzyskał świetność, a kolej była konkurencyjna. Koncepcja przebudowy dworca opracowana zostanie w tym roku, natomiast jej realizacja planowana jest na rok Irmina Łysakowska O wędkarstwie słów kilka Zdaję sobie sprawę, że nie można nauczyć się łowienia ryb z książki. Dlatego też traktuję moje wypowiedzi, jako rozmowę o rybach, o ciekawszych wodach i interesujących ludziach. Skąd się wzięło wędkarstwo? Człowiek pierwotny zdobywał łowieniem ryb pożywienie. Oprócz wielkiego trudu i wysiłku ta czynność sprawiała mu radość, podniecenie, sukces, niewątpliwie i przyjemność. Ten pierwotny dziki instynkt łowczy zachował się u większości mężczyzn do dnia dzisiejszego tylko, że już w łagodniejszej formie. Zauważmy, że kobiety rzadko łowią ryby i jeszcze rzadziej polują. U praczłowieka miały one inne zadania m.in. gotowanie, wychowanie dzieci, a mężowie polowali i łowili ryby. Aby zdobyć ryby człowiek, od dawien dawna, stosował w łowieniu haczyki, np. człowiek z epoki kamiennej swój haczyk łupał z twardego kamienia typu obsydian. Robił to z wielką cierpliwością i starannością. Później człowiek wykonywał haczyki z kości. Haczyki te były łatwiejsze w obróbce i bardziej chwytliwe. Muszę powiedzieć, że postać wędkarza ilustrowana jest w najstarszych dziełach człowieka, np. na rysunkach w środku piramid egipskich, później nawet w formie posągu znalezionego w ruinach Pompei. Na tych dziełach widnieje już nawet węda, to znaczy wędzisko. Fakt ten świadczy o tym, że w starożytności łowili już ryby dla przyjemności, a było to już wędkarstwo, a nie rybactwo. Wiadomo, że rybołówstwo, to zawód - hodowla i łowienie ryb dla pożywienia, to znaczy dla zarobku. Wędkarz dziś jest czystym amatorem, który kocha i szanu- 5 je naturę. Przyroda jest dla niego, jak rodzinny dom, a on jest częścią rodziny. Nie tylko lubi i szanuje, ale również chroni środowisko naturalne. Jako pierwszy zauważa i zgłasza do odpowiednich instytucji śnięcie ryb, najczęściej spowodowane zanieczyszczeniem wód. Walczy z trucicielami. Mimo to wędkarz spotyka się z oskarżeniem, że zabija masowo ryby, a więc niszczy środowisko. Przeważnie oskarżają nas ludzie, którzy nie znają zasad zorganizowanego wędkarstwa, jego celów i praktyki. Dlatego też chciałbym wyjaśnić tę kwestię, żeby nie było nieporozumienia. Wędkarz przede wszystkim nie jest rybobójcą. On nie zabija ryby podczas połowu, lecz bierze do niewoli. W każdej chwili może darować jej życie. Czyni to bardzo często. Najczęściej, gdy ryba jest niewymiarowa, tzn. mała. Również wtedy, gdy dana ryba ma wyznaczony okres ochronny, zazwyczaj w czasie tarła. Wiele gatunków w ogóle jest pod ochroną z obawy o wyginięcie, dlatego bezwzględnie wypuszczamy je do wody. Jest wśród wędkarzy taka grupa, która hołduje zasadzie złów i wypuść. Ta grupa powstała w ubiegłym stuleciu w Wielkiej Brytanii, a dziś już mamy i w naszym kraju zwolenników tej metody połowu. Koniecznie muszę wspomnieć tych wspaniałych wędkarzy, którzy pomagają ichtiologom przy łowieniu ginących gatunków, aby Ci naukowcy mogli mierzyć długość i wagę oraz zaopatrzyć w urządzenia sygnalizacyjne, które umożliwiają obserwację przemieszczania się danej ryby. Współpraca więc wędkarzy i naukowców owocuje skuteczną ochroną danego gatunku ryb przed wyginięciem i tak niech już będzie po wsze czasy. Józef Kaszanits

6 6 zdrowie i uroda źródło: sxc.hu Gdy słyszysz hasło fitness masz mieszane uczucia? Myśl o zajęciach sportowych nie wywołuje w Tobie dreszczyku emocji? Przecież od dawna wiadomo, że ruch to zdrowie! Przede wszystkim zdrowsze serce, ale także szczupła sylwetka, lepsza kondycja, mocniejsze mięśnie, a nawet kości. Brzmi nieźle? Może, więc warto Jaki trening wybrać? zrobić coś dla siebie, zwłaszcza teraz kiedy robi się coraz cieplej, zbliżają się wakacje i chcemy dobrze czuć się w swojej skórze na plaży. I choć uzyskanie takiego wyniku często wiąże się z dużym wysiłkiem i mokrą od potu koszulką, po treningu poczujesz się fantastycznie: będzie Cię rozpierać radość i duma. Aby ułatwić Ci rozpoczęcie przygody z Fitnessem, zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje, które bezstresowo i bez kontuzji poprowadzą Cię przez kolejne etapy i pozwolą wybrać odpowiedni trening dla siebie. Jeśli jesteś już wtajemniczony/a znajdziesz tu rady, które pozwolą wzmocnić Twoją motywację do ćwiczeń. Jak zacząć? Po prostu przyjdź. Na miejscu załatwisz wszystkie formalności, tj. wypełnisz formularz na podstawie, którego wystawimy Ci kartę członkowską, wybierzesz karnet w przystępnej cenie i zapoznasz się ze szczegółami. Nasi instruktorzy pomogą Ci wybrać trening adekwatny do stopnia Twego zaawansowania i czasu jakim dysponujesz. Pamiętaj, że zawsze służymy pomocą i radą. Wszystkich informacji udzielamy również telefonicznie. A już dzisiaj zapoznaj się z treningiem, który nie wymaga od Ciebie super kondycji. Przeciwnie jeśli nie masz talentu koordynacyjnego i nie lubisz wyciskać z siebie siódmych potów lub uskarżasz się na bóle pleców ten trening jest dla Ciebie. PILATES Jest jednym z najlepszych sposobów na wzmocnienie wszystkich mięśni tułowia, a także na uzyskanie superpłaskiego brzucha. Jest nowoczesną techniką, w której podstawową częścią jest zachowanie naturalnego kształtu kręgosłupa. Ważne jest zrozumienie tego pojęcia oraz zasad pracy z tego wynikających. Wzmacnianie ciała powinno nastąpić po uprzednim skorygowaniu ustawienia kręgosłupa oraz miednicy. Jest to jedyny sposób, aby doprowadzić do prawidłowego wykonywania codziennych czynności, a przede wszystkim zapobieganiu bólom krzyża, zmianą postawy oraz dysharmonią napięć mięśniowych. W początkowym etapie uczymy zachowania naturalnego kształtu kręgosłupa w pozycji stojącej lub leżącej na plecach i skupiamy się na napięciu środka.wykonując ćwiczenia pilates, pracujemy przeciwko grawitacji. Wzmacniamy mięśnie opierając się na zasadzie: im wolniejszy ruch tym większa wytrzymałość mięśniowa. Podczas ćwiczeń dużą rolę odgrywa oddychanie i może być najtrudniejsze do opanowania, jednocześnie jest kluczem do prawidłowej techniki. Najbardziej istotne do zapamiętania jest to, że skupiamy się na bocznym, piersiowym oddychaniu, utrzymując napięcie głębokich mięśni brzucha. Do grupy można dołączyć w każdej chwili! Grafik zajęć Chojnickie nieruchomości - jakie stawki? 3540 zł za metr kwadratowy domu i 2817 zł za taką samą jednostkę powierzchni mieszkania - takie są aktualne średnie ceny ofertowe w powiecie chojnickim. Własne cztery kąty marzą się niejednemu młodemu człowiekowi, jednak biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzenia przeciętnego Kowalskiego, trudno o realizację tego marzenia bez dodatkowego wsparcia finansowego bliskich czy wzięcia obciążającego na wiele lat kredytu. Ceny najtańszych mieszkań wyglądają jeszcze dość przystępnie, choć raczej nie są to lokale odpowiednie dla rodzin. Za 90, ,000 zł można stać się właścicielem chojnickiej kawalerki, jednak jest to rozwiązanie głównie dla singlów. Według informacji portalu Domy.pl na M3, czyli lokum złożone z dwóch pokojów, potrzeba około 130, ,000 zł. Wybór ofert jednak nie jest duży, więcej propozycji czeka na klientów pragnących nabyć M trzypokojowe. dostępny na naszej stronie www. fitnesskanama.pl znajdziesz nas także na Facebooku. Cyklicznie wprowadzimy was w poszczególne zajęcia fitness abyście mogli zapoznać się z różnymi formami aerobiku i znaleźć coś dla siebie. Fitness Club KaNaMa Magdalena Wałdoch W tym przypadku za najtańsze lokale zapłacimy również około 130,000 zł, jednak rozpiętość cen jest większa, najdroższe obiekty trzypokojowe kosztują bowiem około 190,000 zł. Zwróćmy uwagę, że podane kwoty to ceny ofertowe - ceny transakcyjne mogą się od nich różnić. Generalnie ceny ofertowe chojnickich mieszkań sięgają do w przybliżeniu 250,000 zł, a od kwoty mniej więcej tej wysokości zaczynają się ceny domów w tych stronach. Za 250, ,000 zł możemy kupić jeden z najtańszych chojnickich budynków mieszkalnych, przy czym ich metraż niezmiernie rzadko przekracza 100 m2. Zazwyczaj są to położone w urokliwej okolicy z dala od miasta domy rekreacyjne, czasem przystosowane do użytku całorocznego. Na najdroższe budynki potrzeba 1,5-1,6 miliona złotych, jednak tego typu oferty zdarzają się sporadycznie. Prześlij nam przepis na potrawę grillową i wygraj upominkową skrzynkę m. in. z miodem okolicznego producenta Pana Hieronima Koseckiego Kaszubskie Miody. Swój przepis prześlij pocztą tradycyjną na adres redakcji lub przez na Każde zgłoszenie musi zawierać: przepis, imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu. Na zgłoszenia czekamy do 5 maja 2014r. Wyniki konkursu ukażą się w majowym numerze gazety. ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE:

7 7 Wystawa malarstwa i rysunku Kamili Pigońskiej Chojnicki Dom Kultury w ramach Galerii Młodych pokaże wystawę prac młodej artystki Kamili Pigońskiej. Kamila Pigońska ma 17 lat i jest uczennicą drugiej klasy Państwowego Liceum Plastycznego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Pierwsze kroki na drodze artystycznej stawiała na zajęciach plastycznych w Chojnickim Domu Kultury pod okiem Pini Wandy Sawickiej. - Ciężką i sumienną pracą spełniam swoje marzenia i rozwijam pasję. Jestem dopiero w drugiej klasie liceum i są to moje początki. W szkole mam szeroki wachlarz przedmiotów artystycznych gdzie można się rozwijać min. malarstwo, rysunek, fotografia, rzeźba, multimedia, podstawy projektowania i wiele innych. Dzięki temu jestem otwarta na różne formy przekazania sztuki. Jest to moja pierwsza wystawa na której chciałam pokazać czym się zajmuje - opowiada młoda artyska. Wystawa jest czynna od 4 kwietnia do końca miesiąca i można ją oglądać w holu Chojnickiego Domu Kultury. Konkurs Poezji Polskiej i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w ChDK 26 i 27 marca na scenie Chojnickiego Domu Kultury odbyły się rejonowe eliminacje Konkursu Poezji Polskiej przeznaczonego dla gimnazjalistów oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla licealistów oraz osób dorosłych. Dnia 26 marca 2014 roku odbył się w Chojnickim Domu Kultury Konkurs Poezji Polskiej etap powiatowy w Chojnicach. W konkursie wystąpiło 12 podmiotów wykonawczych 1 osoba w kategorii poezji śpiewanej i 11 osób w kategorii recytacji. Jury w składzie Kazimierz Rink, Przemysław Mikołajczyk i Paweł Szumski postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: Turniej Poezji Śpiewanej Wyróżnienie z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego dla Weroniki Kowalskiej. Turniej Recytatorski Pierwsze miejsce z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego ex eqo: 1. Diana Trzeciak (Gimnazjum w Sławęcinie) 1. Dominika Kozłowska (Gimnazjum w Konarzynach) 2. Michalina Warsińska (Gimnazjum w Lubni) 3. Kacper Rozek (Gimnazjum w Lubni) Wyróżnieni zostali: Oliwia Bakhaus (Gimnazjum w Konarzynach) Dagmara Narloch (Gimnazjum nr 3 w Chojnicach) Nikoletta Czyżyk (Gimnazjum nr 2 w Chojnicach) Dnia 27 marca 2014 roku odbył się Konkurs Recytatorski etap powiatowy w Chojnicach. W konkursie wystąpiło 27 podmiotów wykonawczych 6 osób w kategorii poezji śpiewanej, 1 osoba w kategorii recytacji dorosłych, 1 osoba w kategorii teatr jednego aktora i 19 osób w kategorii recytacji szkoły ponadgimnazjalne. Jury w składzie Kazimierz Rink, Grażyna Szumska i Przemysław Mikołajczyk postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: Turniej Poezji Śpiewanej Pierwsze miejsce z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego dla Emilii Błocińskiej, Drugie miejsce dla Michała Lubińskiego. Teatr jednego aktora Wyróżnienie z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego dla Weroniki Szczepaniak. Turniej Recytatorski Dorośli Wyróżnienie z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego dla Damiana Szmaglińskiego. Turniej recytatorski szkoły ponadgimnazjalne Pierwsze miejsce z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego dla Viktorii Szopińskiej Drugie miejsce ex eqo dla Klaudii Nica oraz Patrycji Peplińskiej, awans do etapu wojewódzkiego - Klaudia Nica Trzecie miejsce ex eqo dla Sławy Jaruszewskiej oraz Dominiki Kapiszka. Wyróżnione zostały: Klaudia Podolska Paulina Kosiedowska Wszystkim wykonawcom i laureatom gratulujemy!

8 8 SPRZEDAM SPRZEDAM - Nowa kopiarka Canon PC-D440 cena: 1350,00zł, nowa bindownica BindMate GBC cena: 115,00zł Tel Komplet książek do Technikum nr 1 Profil Elektryczny(cały komplet) Tel Piecyk gazowy MASTER 440 CR używany jeden sezon, max wyd 4,2kW zużycie gazu 0,31kg/h,waga 11,5kg Cena 180,00zł Tel Konwektor Elektryczny Ladycook N-15 TURBO 2000W, 230V/50Hz W stanie bardzo dobrym, nie używany. Cena: 80,00zł Tel. (52) Używana centralka SLICAN PMS-08 Cena: 300,00zł Tel Samsung S III na gwarancji, kolor: niebieski, stan: idealny, cena 830zł papiery, pudełko, słuchawki Tel Meble Biurowe (regał,biurko, szafka) - stan bardzo dobry nie zniszczone (prawie nie używane) cena do uzgodnienia tel: Wózek dziecięcy- głęboko-spacerowy 2 w 1 coneco v3 CHAMELE- ON - kolor zielony, Stan bardzo dobry, wózek posiada kółka dmuchane + plus fotelik który można zamocować - cena 600 zł tel Używane, w bardzo dobrym stanie dyski: Seagate Barracuda GB cena: 45,00zł Seagate Barracuda GB cena:120,00 zł OGŁOSZENIA DROBNE Tel Laptop Sony Vaio VPCSB- -1V9E cena 3200,procesor i5, 4GB RAM Tel dysk zewnętrzny model ME- 740 wraz z dyskiem 160GB,- cena 75złDodatkowa obudowa 40zł Tel Modem USB Huawei E169 działa aero, cały zestaw,cena 99 zł Tel Modem USB Huawei E156G sam modem, bez pudełka, cena 55zł Tel Fujitsu MHV2080AH 2,5 o pojemności 80 GB dysk przygotowany do pracy,cena 160zł. Tel dysk Seagate Barracuda ,5, 80GB dysk przygotowany do pracy,cena 55zł tel Projektor BENQ MP620c. Posiada on wejścia: USB, D-SUB (OUT i COMP.IN), DVI-I, VI- DEO, S-VIDEO, AUDIO. Do projektora dorzucam również torbę, pilota, kable- Zużycie lampy tylko 200 h!. Projektor w stanie idealnym. Cena 690 zł tel: dysk Samsung SV2001H 3,5, 20GB dysk gotowy do pracy, cena 25zł, tel dysk Maxtor 80GB SATA, cena 40zł, gotowy do pracy, tel meble do salonu 2 regały ciemny brąz - stan bardzo dobry - cena po której zostały zakupione w sklepie to (ok 1900 zł) tel Sprzedam wózek dziecięcy spacerowy - stan bardzo dobry - cena 80 zł tel NOWY NIEUŻYWANY TELEFON KOMÓR- KOWY NOKIA Lumia 625 w kolorze czarnym. Kupiony w salonie Play r. (24 m-ce gwarancji). W zestawie: telefon, bateria, ładowarka, kabel USB, zestaw słuchawkowy instrukcja obsługi w języku polskim oryginalne opakowanie, gwarancja, cena: 570 zł tel Sprzedam grzejnik 160 x 60 stan bardzo dobry tel Komplet wypoczynkowy ze skóry ekologicznej, składający się z jednej sofy trójki, dwójki i jedynki. Stan idealny, prawie nie używane. Tel Biurko sosnowe z szufladami i szafką na klucz. Tel Szafkę pod zlew- duża, kolor olcha, stan bardzo dobry. Cena 90zł gmail.com - Meble Biurowe (regał,biurko, szafka z szufladą na klucz, szafa biurowa kolor ciemny dąb) - stan bardzo dobry nie zniszczone (prawie nie używane) cena do uzgodnienia tel: Sprzedam Samsung S III stan idealny, na gwarancji do kolor niebieski,cena 1200zł tel Oferuje telefon SE Arc S,srebrny, stan wizualny nosi ślady użytkowania, pękniętą szybka,cena 700zł tel Torebka damska wykonana z bardzo dobrej jakościowo materiału. Odcienie brązu i beżu. Cena 40 zł tel Sprzedam nowe, nieużywane buty Reebok TENNIS wz. J88028, rozmiar EUR 39. Cena 95zł. (cena w sklepie 149). - Podręcznik Infrastruktura Transportu, Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki, wyd. Uniwersytet Gdański Jak nowa, raz czytana. Cena 35zł. (na allegro 51) Tel KUPIĘ - Skup Aut. Auta osobowe, dostawcze uszkodzone, skorodowane, spalone stan obojętny własny transport. Tel Skaner A3 do dokumentów. Może być używany. Skaner do negatywów 35mm. Oferty ze zdjęciem proszę na MOTORYZACJA - Land Rover Freelander 2001 LPG Bezwypadkowy, wyposażenie standardowe, auto jest w pełni sprawne. Oferta bez bagażnika dachowego (za dopłatą). Więcej informacji tel Land Rovera Freelandera z 2000 roku. Auto posiada el.szyby, auto alarm, hak i centralny zamek.stan jak na swoje lata bardzo dobry. Samochód zadbany, wszystkie naprawy i obsługa wykonywane na bieżąco u zaufanego mechanika. Napędy sprawne. Bez oznak korozji. Nigdy nie uczestniczył w wypadku czy kolizji. Był użytkowany przez 4 lat i nigdy nie zawiódł. Więcej informacji telefonicznie. Chojnice tel Seat ibiza, rok 2004, przebieg 160 tys klimatronic,alufelgi, kolor idealny, cena tel Sprzedam FSO Polonez Caro 1,6, rocznik 95, benzyna, gaz (butla 60l). Zarejestrowany, ubezpieczony, sprawny technicznie, blacharka w stanie bardzo dobrym. Chojnice. Tel M ZA DARMO ODDAM ZA DARMO - Oddam za darmo lodówkę (mała) używana stan dobry - odbiór w Charzykowy tel Oddam za darmo meble ( łózko, szafa) -odbiór osobisty PRACA PRACA Firma Inpero.pl Sp. z o. o. poszukuje na stanowisko: - TELEMARKETER/KA Specjalisty ds. sprzedaży usług internetowych. Obowiązki: - Telefoniczna sprzedaż produktów i usług oferowanych przez pracodawcę - Negocjacje i utrzymywanie kontaktu ze stałymi Klientami firmy - Osiąganie założonych planów sprzedażowych Wymagania: - Umiejętność prowadzenia telefonicznych rozmów handlowych - Dobra obsługa komputera i umiejętność poruszania się w Internecie - Komunikatywność - Umiejętność pracy w grupie - Swoboda w prowadzeniu rozmów z klientami - Regionalny Przedstawiciel Handlowy Miejsce pracy: Chojnice (woj. pomorskie) Opis stanowiska: Pozyskiwanie nowych i obsługa istniejących klientów firmy (branża Internetowo Informatyczna) Realizacja wyznaczonych planów sprzedaży; Prowadzenie negocjacji handlowych oraz odpowiedzialność za realizację uzgodnień zawartych w umowach; Budowanie i utrzymanie długotrwałych relacji biznesowych z klientami; Dbanie o wizerunek firmy; Wymagania: Znajomość lokalnego rynku; Umiejętności komunikacyjne; Doświadczenie w sprzedaży; Minimum średnie wykształcenie; Nie wymagamy doświadczenia w branży. - Przedstawiciel handlowy Wymagania dotyczące kandydata: komunikatywność szybkość i skuteczność w działaniu kreatywność w sprzedaży (oferty sprzedażowe itp.) obsługa komputera i urządzeń biurowych ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE:

9 9 prawo jazdy kat. B atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku Warunki: wynagrodzenie: podstawa + prowizja praca pn. pt. CV prosimy przesyłać na Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych). CHOJNICCY FACHOWCY - BOSCH-STENCEL Mechanika Pojazdowa Bytowska 59, Chojnice tel.(52) FHU OLMAX Jan Różycki Chojnice, ul. Lichnowska 9 Tel. 52) Videofilmowanie Krzysztof Rudziński Jana Pawła Ii 3 / 20, Chojnice Tel Max Hydraulik Kazimierz Kowalski Chojnice, Plac Jagieloński 2/2 Tel Jarko Jarosław Piekarski Usługi Ogólnobudowlane tel. kom Chojnice Prowadzimy prace wykończeniowe z zakresu: malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, stawianie ścian z karton gips, montaż sufitów podwieszanych, układanie płytek terakota, glazura, montaż i demontaż podłóg, drzwi,paneli podłogowych. - Meble na wymiar! Indeco Edar Dariusz Dąbrowski Autoryzowany Przedstawiciel Indeco Chojnice, ul. Drzymały 14 Tel.: indeco.pl Web: www. indecochojnice.pl - Instalacje grzewcze i sanitarne IgiS Brusy, Sportowa 2 tel./ fax kom Przewodowe i bezprzewodowe systemy alarmowe, kamery, rejestratory, przewody do montażu telewizji przemysłowej, systemy pożarowe - kontrola dostępu VOLT, Chojnice, ul. Dworcowa 26/3 tel Kominki, kominy, rolety, automatyka, bramy garażowe itp. Salon firmowy Dave Chojnice, ul. Człuchowska 38a tel. kom dave.com.pl - Elektronarzędzia, maszyny do obróbki metalu, drewna, blachy, urządzenia warsztato- we i ogrodowe. www. tanienarzedzia.com.pl tel Kowalstwo artystyczne.oferujemy wysokiej jakości wyroby z kowalstwa artystycznego t.j. balustrady wewnętrzne, balustrady zewnętrzne, ogrodzenia, wyposażenie wnętrz meble. Zapraszamy do współpracy. kontakt: Usługi geodezyjne. Profesjonale usługi geodezyjne w atrakcyjnej cenie. Więcej www. geokris.pl tel. kom SPA-SYSTEM Specjalizujemy się w usługach związanych ze strefą SPA & Wellness. Oferujemy sauny na indywidualne zamówienie, łaźnie parowe do użytku domowego i publicznego. Bezpłatna wycena. Tel.: Fotograf Chojnice: fotografia ślubna i okolicznościowa, sesje zdjęciowe. tel Naturalny miód z Kaszub. Gospodarstwo Pasieczne Kaszubskie Miody Hieronim Kosecki ul. Kalwaryjna 13, Brusy tel / kom kaszubskiemiody.pl - Naprawa, konfiguracja komputera tel inpero.pl - Spływy kajakowe, kajaki sportowe, rekreacyjne i kanoe Agrokajaki ul. Jeziorna 1, Swornegacie pl kom kom Wynajem sali na wesela, imprezy okolicznościowe. PPHU Turysta Charzykowy, ul. Turystyczna 40 tel kom charzykowy.org - Chcesz wynająć domek letniskowy lub szukasz letnika bezpłatne ogłoszenia

10 10 informator regionalny APTEKI Apteka Centrum Zdrowia ul. Michała Drzymały 33, Chojnice Czynne całą dobę 7 dni w tygodniu. Tel Apteka Kasztelańska ul. Gdańska 26a, Chojnice poniedziałek- piątek: 8:00-19:00 sobota: 8:00-15:00 Tel Apteka Przy Bramie ul. 31 Stycznia 12, Chojnice Tel Apteka Dbam o Zdrowie Pl. Św. Jerzego 4, Chojnice poniedziałek-piątek: 7:00-19:00 sobota: 8:00-14:00 Tel ul. Gdańska 49, Chojnice poniedziałek-piątek: 08:00-20:00 sobota: 8:00-20:00 niedziela: 10:00-18:00 Tel Apteka Nadworna Stary Rynek 7, Chojnice poniedziałek- sobota: 7:00-21:00 niedziela: 9:00-16:00 Tel Apteka Słoneczna ul. Wiśniowa 1b, Chojnice poniedziałek-piątek: 8:00-19:00 sobota: 9:00-13:00 niedziela: nieczynne Tel Apteka Szpital Specjalistyczny im. J.K Łukowicza Apteka Szpitalna Leśna 10, Chojnice poniedziałek- niedziela: 7:25-15:00 Tel Apteka Chojnicka ul. Kościerska 9, Chojnice Tel Apteka Centrum ul. Obrońców Chojnic 1- market Kaufland, Chojnice Tel Apteka Kaszubska ul. Młodzieżowa 7f, Chojnice Tel Apteka Piłsudskiego ul. Józefa Piłsudskiego 20a poniedziałek- piątek: 7:30-22:00 sobota: 8:00-22:00 niedziela: 9:00-22:00 Tel Apteka Pomorska ul. Jana Pawła II 1a, Chojnice Tel Apteka Pod Świerkami ul. Brzozowa 5, Chojnice poniedziałek-piątek: 8:00-18:00 sobota: 8:00-14:00 Tel URZĘDY Urząd Gminy Chojnice 31 Stycznia 56a Tel Urząd Miejski w Chojnicach Stary Rynek 1 Tel Urząd Stanu Cywilnego Stary Rynek 1 Tel w.34 Starostwo Powiatowe Chojnice ul. 31 Stycznia 56 Tel Powiatowy Urząd Pracy ul. Lichnowska 5 Tel Urząd Celny w Słupsku - Oddział Celny ul. Gdańska 110 A Chojnice, woj. pomorskie Tel Urząd Skarbowy ul. Młyńska 22 Tel Bałtyk sp. z o. o. Agencja Celna Gdańska 118 Tel JAS-FBG S.A. Agencja Celna ul. Gdańska 118 Tel Urząd Statystyczny w Gdańsku Oddział Chojnice Drzymały Chojnice, woj. pomorskie Tel Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Terenowy Punkt Paszportowy ul. 31 Stycznia Chojnice woj. pomorskie Tel Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny Biuro Powiatowe ul. Młodzieżowa 44 Tel Urząd Pocztowy Chojnice 1 Stary Rynek 8, Chojnice Tel Urząd Pocztowy Chojnice 2 Towarowa 6, Chojnice Tel Urząd Pocztowy Chojnice 4 Młodzieżowa 35, Chojnice Tel Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza ul. Leśna 10 Tel Powiatowy Rzecznik Konsumentów ul. 31 Stycznia 56 Tel Straż Miejska Komendant: Tadeusz Rudnik Zastępca Komendanta: mgr Arkadiusz Megger Stary Rynek 1 Tel Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Chojnicach ul. Pilsudskiego Chojnice, woj. pomorskie Tel. - (052) Fax - (052) Tel. alarmowy całodobowy: KOŚCIOŁY Kościół Matki Bożej Królowej Polski ul. Obrońców Chojnic 4, Chojnice, Msze św.: Niedziela 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 14:00, 18:30, Dni powszednie: 6:30, 8:30, 18:30 Święta kościelne niepaństwowe: 6:00, 8:30, 10:00, 15:15, 17:00, 18:30 Kościół p. w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela Plac Kościelny 5, Chojnice Msze w niedziele:06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 19:00, Msze w dni powszednie: 07:00, 08:30, 19:00 - (zima - 17:00) Kośćiół Zwiastowania NMP ul. Pocztowa 2, Chojnice Msze w niedziele: 08:00, 10:00, 11:15, 16:00, Msze w dni powszednie: 08:00, 18:00 Kościół Matki Boskiej Fatimskiej al. MB Fatimskiej 21, Chojnice Dni powszednie: 8.30, 17.30, Niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 14.30, 17.00, (w czasie wakacji 20:00) Nieżywięć: Kościół św. Królowej Jadwigi ul. Wiśniowa 33, Chojnice Dni powszednie: 8:00, 18:00 Niedziele i święta: 7:30, 9:00, 11:00, 18:00 Kościół Chrystusa Króla i Błogosławionego Daniela Broitier ul. Ducha Świętego 4, Chojnice Msze w dni powszednie: 8:30, 18:00, Niedziele i święta: 8:00, 10:00, 12:00, 18:00 Święta kościelne niepaństwowe: 8:30, 18:00 Kaplica Chrystusa Miłosiernego Plac Św. Faustyny 1, Chojnice Msze w dni powszednie: 8:00, 18:00, Niedziele i święta: 8:00, 9:30, 11:00, 17:00 Święta kościelne niepaństwowe: 9:00, 16:30, 18:00 Kaplica Miłosierdzia Bożego ul. Leśna 10 (szpital) Msze w dni powszednie: 15:30 Sobota: 19:00 Niedziele i święta: 11:00, 14:00 ALARMOWE Tel. alarmowy: 112 Pogotowie Ratunkowe: 999 Straż Pożarna: 998 Policja: 997 Straż Miejska Chojnice: 986 Pogotowie Ciepłownicze: Pogotowie Energetyczne: ; 991 Pogotowie Gazowe: 992 Pogotowie Wodociągowe: 994 TAXI Radio Taxi Hit Tel. z komórki Z tel. stacjonarnego zapasowe numery: Tel Kom TOP-TAXI Tel Taxi z tel. stacjonarnego z komórki (52) Taxi Bagażowe Tel POZOSTAŁE PKS Chojnice Siedziba: ul. 2 Lutego 6, Brusy Adres do korespondencji: Drzymały 10, Chojnice Informacja tel PKP Chojnice Dworzec PKP ul. Dworcowa 1, Chojnice Informacja tel MZK Chojnice ul. Angowicka 53, Chojnice Informacja tel Samodzielna Publiczna Przychodnia w Chojnicach ul. Kościerska 9, Chojnice Przychodnia Wiejska Tel Przychodnia Miejska Tel Chojnicki Dom Kultury ul. Swarożyca 1, Chojnice Tel./Fax Tel * Zauważyłeś błąd lub nieaktualną informację? Zgłoś to na: Matros ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE:

11 11 Wywiad z pełniącym obowiązki dyrektora Chojnickiego Zespołu Szkół Pomerania dr Wiesławem Lesnerem Ruszyła rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Pomerania - Szkoły Kadetów w Chojnicach - Skąd pomysł na profilowany zespół szkół? Pomysł powołania nowej szkoły - Liceum Ogólnokształcącego z klasami mundurowymi, nawiązującego do tradycji Korpusu Kadetów - pojawił się w wyniku analizy potrzeb rynku pracy, a przede wszystkim zainteresowań wielu gimnazjalistów dalszą, niekonwencjonalną edukacją ponad gimnazjalną. Jakie klasy przewidujecie powołać? W liceum będą cztery klasy policyjna, strażacka, wojskowa oraz penitencjarna, wszystkie związane z atrakcyjnymi zawodami mundurowymi. Jak skonstruowany będzie program nauczania? Program nauczania, oprócz treści obowiązujących w każdym liceum ogólnokształcącym, będzie zawierał problematykę specjalistyczną - przyporządkowaną poszczególnym klasom zarówno w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych, jak również zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych. Dlaczego warto zostać uczniem nowego zespołu szkół? Z pewnością warto zostać uczniem tej szkoły, ponieważ nasza oferta edukacyjna jest atrakcyjna zarówno dla dziewcząt jak i chłopców absolwentów gimnazjów. Praca w zawodzie mundurowym nie stanowi wyłączności, jak to kiedyś bywało, domeny męskiej profesji. Czy nie obawiacie się konkurencji? Konkurencji nie należy się obawiać. Konkurencja jest wręcz potrzebna, gdyż mobilizuje do lepszej pracy, a w naszym przypadku do zaprezentowania ciekawszej, lepszej i bardziej atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów i ich rodziców i taką prezentujemy (szczegóły na stronie internetowej Pomeranii ). Kim będą nauczyciele w nowej szkole? Zasadne pytanie przyjęliśmy założenie, że w elitarnej szkole będą zatrudnieni najlepsi nauczyciele, z dorobkiem naukowym i zawodowym. W najbliższym czasie opublikujemy na stronach internetowych Pomeranii imienną listę nauczycieli dydaktyków i wychowawców. Czy przewidujecie wakacyjne obozy szkoleniowe? Oczywiście, wakacyjne obozy szkoleniowe będą organizowane dla uczniów poszczególnych klas. Organizacja, terminy, miejsce, treści programowe uzgodnione zostaną z Radą Rodziców. Czy uczniowie będą umundurowani? Wszyscy uczniowie przyjęci do poszczególnych klas zostaną umundurowani. Mundury będą adekwatne do odpowiednich zawodów. Jak wygląda rekrutacja gdzie składać odpowiednie dokumenty? W terminie od 15 maja 2014r. do 23 czerwca 2014 r. kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego -Szkoły Kadetów (klasy mundurowe) składają dokumenty w biurze Rektora PWSH Pomerania ul. Świętopełka 10 w Chojnicach. Co chce Pan powiedzieć kandydatom do szkoły? Na podstawie opinii wyrażanych przez wielu gimnazjalistów, ich rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, można śmiało i odważnie powiedzieć : WASZA ABSOLWENCI GIM- NAZJÓW - DECYZJA O POD- JĘCIU EDUKACJI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Pomerania może okazać się decyzją trafną i jedynie słuszną. Zapraszam do szkoły przyjaznej, gwarantującej satysfakcję oraz dającej szansę realizacji zamierzeń i spełnienia marzeń. Dziękuję za rozmowę i życzę obfitego naboru. Rozmawiał Jacek Klajna. Pożar w Bramie Pomorza W dniu br. odbyło się praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji połączone z ćwiczeniami w centrum handlowych Brama Pomorza w Lipieniach koło Chojnic. Na potrzeby ćwiczeń zasymulowano zadymienie w jednym z pomieszczeń socjalnych. Ćwiczenia rozpoczęły się tuż po godzinie dziesiątej gdy w obiekcie przebywali już pierwsi klienci. Wydobywający się dym wzbudził czujkę dymu w korytarzu prowadzącym do pomieszczeń socjalnych, natychmiast rozległ się alarm pożarowy w całym obiekcie. Sygnał o pożarze automatycznie został przesłany do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, gdzie dyżurny natychmiast zadysponował zastępy gaśnicze do zdarzenia. Pracownicy ochrony podjęli próbę ugaszenia pożaru w własnym zakresie i rozpoczęli akcje ewakuację osób z budynku. W dniu dzisiejszym oprócz strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej ćwiczyli druhowie z jednostki OSP Ogorzeliny i OSP Rytel. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów okazało się że jedna osoba z personelu prawdopodobnie zasłabła i znajduje się w jednym z pomieszczeń socjalnych w budynku. W związku z tym dwie roty wyposażone w sprzęt ochrony dróg oddechowych weszły do wnętrza celem odszukania osoby poszkodowanej i ewakuowania jej w strefę bezpieczną. Osobie poszkodowanej udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej i ugaszono symulowany pożar w pomieszczeniach. Po zakończonych ćwiczeniach odbyło się zapoznanie z obiektem dla ćwiczących strażaków przeprowadzone przez pracowników centrum handlowego. źródło: ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE:

12 12 historia Chojnic Zabytki Chojnic: Ratusz miejski Rysunek przedstawia północno-wschodnią część chojnickiego rynku wraz z nowym, wybudowanym na początku XX wieku, ratuszem. Budynek miał wiele szczęścia w trakcie wyzwalania miasta w lutym 1945 roku i wraz z kamienicami północnej strony rynku, w przeciwieństwie do całej pozostałej zabudowy, przetrwał pożogę wojenną. Dzisiaj jest najbardziej rozpoznawal- nym chojnickim budynkiem i symbolem miasta. (umieszczono go nawet w polskim wydaniu gry Monopoly ). Jest to budynek neogotycki, murowany z czerwonej cegły, z modernistyczną elewacją zdobioną reliefami stiukowymi. Dwupiętrowy z trzecim piętrem w szczycie, siedmioosiowy z trójkątną częścią środkową nieznacznie zryzalitowaną, przechodzącą w szczyt schodkowy z prześwitami i sterczynami. W płycinach i nadokiennikach liczne płaskorzeźby z motywami rzemieślniczymi i handlowymi, a ponad, wspartym na konsolach w kształcie rzeźbionych głów, wykuszem drugiego piętra płaskorzeźba z herbem miasta. Na wysokości pierwszego piętra balkon, z figurami sów, przylegający do głównej sali obrad Rady Miejskiej, w której przetrwała oryginalna boazeria, witraże i żyrandole. Witraże przedstawiają cnoty i powinności samorządowej władzy wobec obywateli: sprawiedliwość - rozwagę w rządach, oświatę - dostęp do szkół oraz miłosierdzie, czyli opiekę nad ubogimi i chorymi. Dach o krzyżujących się kalenicach kryty dachówką. całość umieszczona na wysokich suterenach. Budow- la wzniesiona została według projektu berlińskich architektów i oddana do użytku w roku Przed II wojną światową ratusz gościł prezydentów RP: Stanisława Wojciechowskiego oraz Ignacego Mościckiego, a 28 czerwca 2013 Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jacek Klajna Wywiad z rysownikiem Chojniczanina.pl - Jackiem Klajną Twoje rysunki goszczą na naszych łamach już trzeci rok, Chojniczanie znali cię dotychczas tylko z imienia i nazwiska, co więcej możesz powiedzieć naszym Czytelnikom o sobie? Urodziłem się i wychowałem w Chojnicach. Edukację rozpocząłem w szkole podstawowej nr 3, następnie stary ogólniak i matura rocznik Studia inżynierskie odbyłem w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk łączności a następnie rozpocząłem pracę w JW3637 Nieżychowice jako Kierownik Centrum Łączności Radiowej. Potem były kolejne stanowiska i tak minęło mi pierwsze 12 lat służby zawodowej. W latach 90-tych rozwiązywano w wojsku wszystko co tylko dało się rozwiązać. Rozwiązano także i chojnicką jednostkę. Kolejne 12 lat spędziłem więc w administracji wojskowej, początkowo w WKU Człuchów a następnie WKU Starogard Gdański. Kiedy rozwiązano WKU odszedłem z wojska. Obecnie jestem emerytem, działam w samorządzie osiedlowym nr 7 Żwirki i Wigury, rysuję i piszę artykuły o lokalnej historii. Skończyłeś studia techniczne, skąd więc zainteresowania humanistyczne? No nie tylko techniczne. W wojsku obowiązuje jedna generalna zasada: Jeśli wojsko nie walczy, to się szkoli. Studia ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE: magisterskie były humanistyczne, skończyłem je na kierunku pedagogika, potem studia podyplomowe: informatyka, administracja publiczna i na koniec logistyka. Tak więc chyba trudno jednoznacznie określić moje prawdziwe zainteresowania. A ty sam jakbyś je określił? Historia Chojnic i okolic, polskie lotnictwo wojskowe, rysunek ołówkiem. Od jakiego czasu zajmujesz się rysowaniem? Pierwsze kroki to lata szkoły podstawowej, kiedy to zafascynowany zamieszczanymi w Dzien-

13 historia Chojnic 13 KALEJDOSKOP CZASU Wydarzyło się w Chojnicach i okolicy 1 kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia kwietnia 1618 zaczął ukazywać się Konitzer Zeitung pierwszy numer polskiego pisma Gazeta Chojnicka. pierwsza wzmianka o zakonie augustianów w Swornegaciach. powstaje Grono Literackie - późniejsze Koło Filomatów wydano pozwolenie na budowę chojnickiego szpitala ur. Wincenty Rogala - pieśniarz kaszubski, działacz kulturalny. pożar zamienił w popiół 85 domów na ul. Człuchowskiej. wmurowano kamień węgielny pod budowę kościoła Chrystusa Miłosiernego. przystąpiono do budowy gmachu szpitala. zlikwidowano chojnicką lożę masońską. najtragiczniejszy w historii pożar Chojnic wznawia działalność LO, od 1966 im. Filomatów Chojnickich. otwarto klub służby zdrowia Medyk otwarto Aquapark Chojnice. podpisanie umowy o partnerstwie Chojnice - Emsdetten. ogłoszono dla części powiatu chojnickiego stan oblężenia komtur człuchowski nadał Mikołajowi Rutcherinowi karczmę w Charzykowach. odnowienie aktu lokacyjnego Chojnic. biskup Jakub Klunder konsekruje nowy kościół w Czersku ur. Jan Karol Łukowicz, pierwszy dyrektor szpitala Św. Boromeusza. protestanci zwrócili katolikom kościół św. Jerzego 15 kwietnia 1742 roku pomiędzy godziną a 1.00 w nocy w stajni przy domu asesora sądowego Adama Ludwiga na ul. Człuchowskiej wybuchł najtragiczniejszy w dziejach Chojnic pożar. Bezpośrednią przyczyną powstania pożaru była najprawdopodobniej nieuwaga palącego tytoń furmana. Szalejący tej nocy wiatr sprawił, że ogień szybko się rozprzestrzeniał i został ugaszony dopiero w południe następnego dnia. W ciągu 12 godzin miasto legło w gruzach i popiele. Pastwą płomieni padł ratusz, kościół ewangelicki, szkoła miejska i nie do końca odbudowana, po pożarze z 1733 roku, fara. Całkowitemu spaleniu uległy domy przy ulicach: Człuchowskiej (29), Młyńskiej (16), Wegnerowskiej (12), Mnichowskiej (7), Szkolnej (8), Kowalskiej (4), Gdańskiej (4) oraz przy Rynku (30). W obrębie murów miejskich ocalało zaledwie 19 domów. Drugiego maja 1742 roku, burmistrz Chojnic Isaak Gottfryd Goedtke udał się na dwór królewski Augusta III Sasa z prośbą o zwolnienie miasta od podatków na rzecz skarbu państwa. Uzyskał tam dokument królewski, który zwalniał miasto od wszelkich podatków państwowych na okres 4 lat. Ponadto pomocy udzieliły miasta pomorskie: Gdańsk przekazał 7693 floreny, Toruń 1691, Elbląg 340, Malbork 200. Rada Miejska podjęła uchwałę o wszczęciu śledztwa w celu ustalenia przyczyn spalenia się miasta, zakazała przed wyjściem do nowo budujących się domów ustawiać werandy a na właścicieli domów położonych naprzeciw 3 studni miejskich nałożono obowiązek ich naprawy i zaopatrzenia w łańcuch i 2 wiadra. Jeszcze siedem lat po pożarze, w roku 1749, miasto było jednym wielkim placem budowy. Na rynku zabudowanych było 20 parceli, na 9 prowadzono prace budowlane, a 6 było pustych. Na ulicy Człuchowskiej, na której wybuch pożar, i która najbardziej ucierpiała w trakcie pożaru odbudowanych było 11 domów, na 7 działkach prowadzono prace budowlane, a 6 było pustych. Wobec spalenia się zegara miejskiego, dzwonnikowi nakazano wybijanie godzin na małym dzwonie w Bramie Człuchowskiej. Jacek Klajna niku wieczornym komiksami Jerzego Wróblewskiego, próbowałem swych sił w tym gatunku. Efekt był raczej marny. A tak na poważnie to od czasu studiów. Wówczas powstało kilka pierwszych prac przedstawiających znajomych z czasów licealnych. A więc to były portrety. Tak, ale przyznam się szczerze nie jest to mój ulubiony gatunek twórczości i raczej do niego nie powrócę. Początkowe lata pracy zawodowej nie obfitowały w nadmiar wolnego czasu i z tego okresu zostały tylko szkice z prób umeblowania jednopokojowej kawalerki. Pierwszy duży cykl prac powstał pod koniec pracy zawodowej i przedstawiał tematykę lotniczą, a w szczególności samoloty bojowe II wojny światowej. Portrety, samoloty a gdzie Chojnice i kamienice? Jak zaczęła się przygoda z rysunkiem architektonicznym? To zupełny przypadek. W roku 2010 rozwiązano WKU w Starogardzie Gdańskim gdzie służyłem. Kiedy odchodziłem na emeryturę pracownice mojego wydziału podarowały mi w prezencie książkę z widokówkami dawnego Starogardu. Książka tak mnie zafascynowała, że po powrocie do Chojnic natychmiast rozpocząłem poszukiwania podobnej pozycji. I oczywiście znalazłem, przepiękne wydawnictwo ze zbiorami Pana Tadeusza Święcickiego. Takie były początki, dzisiaj posiadam znacznie bogatszą kolekcję zdjęć dawnych Chojnic, a efekty widać w postaci cyklicznie powstających prac i artykułów. Jest rysunek którego nie lubisz, który po prostu się nie udał? Tak, oczywiście. Te nieudane leżą jako przestroga by się nie spieszyć podczas rysowania, a tych zupełnie nieudanych nie ma. Skończyły jako kulki w koszu. Jak wygląda dzień z życia rysownika? Prozaicznie. Wypełniają go głównie zadania domowe. Trzeba odprowadzić dziecko do przedszkola, zrobić zakupy, ugotować obiad i trochę porysować. A ile czasu zajmuje narysowanie jednego rysunku? Średnio dwa, trzy dni po dwie, trzy godziny dziennie. Tak naprawdę trudno to określić. Jedne powstają w jeden dzień a inne męczą mnie przez tydzień. Co sprawiało Ci największy problem, gdy uczyłeś się rysować? Drzewa i konie. Drzewa opanowałem, a konie opanuję. Dzieci odziedziczyły po ojcu zdolności do rysunku? Częściowo chyba tak. Najstarszy syn raczej nie, ale ten średni i najmłodszy wykazują takie zdolności. Czy uważasz, że każdy może nauczyć się rysować? Tak. To tylko kwestia cierpliwości, odrobiny samozaparcia i wolnego czasu. Oczywiście warto przeczytać na początku jakikolwiek podręcznik do nauki rysunku, by poznać podstawy kompozycji, gry światłem, a przede wszystkim zasady perspektywy. Ale najważniejsze jest rysować, rysować i jeszcze raz rysować. Czy mógłbyś udzielić jakiejś rady osobom, które dopiero zaczynają rysować? Najważniejsza rada to warto zainwestować w dobre ołówki. Teoretycznie wydaje się, że do rysunku wystarczy kartka papieru i ołówek. Owszem, ale nie do końca. Żeby rysunek miał efekt potrzebne nam będą ołówki o różnej skali twardości. W sprzedaży dostępne są komplety wielu firm w bardzo zróżnicowanych cenach. Początkującemu rysownikowi polecam komplet ołówków bardzo popularnej czeskiej firmy KOH-I- NOOR. Komplet taki kosztuje ok. 20 zł i zawiera 12 ołówków od 5H do 5B. Jeśli chodzi o papier to polecam grube papiery, brystol lub bloki techniczne o gramaturze powyżej 200g/m3. A jakimi ołówkami ty rysujesz? Obecnie austriackimi ołówkami firmy CretaColor serii Fine Art Graphite 160. Ale równie dobre są angielskie Derwent lub niemieckie Faber-Castell czy Steadtler. Gdzie to wszystko kupić? W Chojnicach nie ma niestety typowego sklepu dla plastyków i lepsze rzeczy trzeba kupować w Internecie. Najlepiej zaopatrzony jest sklep Resler i tam polecam udać się wszystkim tym, którzy zamierzają zacząć przygodę z rysowaniem. Na pewno są tam komplety ołówków KOH-I-NO- OR i Faber-Castell oraz dobre firmowe papiery rysunkowe takich firm jak np. Canson. Gdzie oprócz naszej gazety można zobaczyć lub kupić twoje prace? Pytam bo często w redakcji odbieramy takie telefony. Dotychczas wydane zostały dwa kalendarze z moimi rysunkami. Jeden w roku 2013 i obecny Chojnickie kamienice na rok W najbliższym okresie planuję też wydanie teczki z dwunastoma rysunkami dawnych Chojnic. Jeśli wszystko pójdzie dobrze to może będzie dostępna już w maju. Kupić będzie ją można na pewno w saloniku prasowym na starym rynku i w księgarni Wiedza, inne punkty są w trakcie negocjacji. Co zobaczymy na naszych łamach w najbliższym czasie? Nowy cykl rysunków. W numerze marcowym zakończył się cykl Chojnickie kamienice, od bieżącego numeru zaczynamy Zabytki Chojnic. Takie są plany, ale generalnie to ja otwarty jestem także na propozycje czytelników. Jeśli ktoś ma ciekawe materiały graficzne, zdjęcia starych Chojnic lub pocztówki, i do tego ciekawą historię to możemy podjąć dowolny temat. I na koniec zapytam o plany na wakacje? Niezmienne od lat. Od maja do końca września Charzykowy. A w między czasie jak co roku 8-10 dni nad polskim morzem i drugie tyle na jakiejś wyprawie poznawczo-historycznej, czyli zwiedzaniu kolejnego regionu Polski. Rozmawiał Karol Buława

14 14 Usłyszał zarzut za posiadanie narkotyków 2 kwietnia br. policjanci z Chojnic przedstawili zarzut posiadania środków odurzających 17-latkowi, który został zatrzymany dzień wcześniej na terenie Czerska. Funkcjonariusze służby patrolowej znaleźli przy nim amfetaminę. Posiadanie środków odurzających zagrożone jest karą pozbawienia wolności do trzech lat. 1 kwietnia br. około godziny policjanci patrolujący centrum Czerska zauważyli młodego mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął się nerwowo zachowywać. Mundurowi wylegitymowali mieszkańca tego miasta i w wyniku jego kontroli w tylnej kieszeni spodni mężczyzny znaleźli woreczki strunowe, które zawinięte były w opakowanie po gumie do żucia. Okazało się, że 17 latek posiadał przy sobie amfetaminę. W efekcie podjętej interwencji, trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań w Chojnicach. Następnego dnia funkcjonariusze przedstawili mu zarzut posiadania narkotyków. To przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech. Zatrzymania w związku z usiłowaniem zabójstwa źródło: chojnice.policja.gov.pl Policjanci z Komisariatu Policji w Czersku zatrzymali kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa. Do zdarzenia doszło w połowie marca br. w jednym z mieszkań na terenie miasta. Jak ustalili funkcjonariusze, starsza kobieta została napadnięta i pobita. Prokurator, na podstawie zebranych dowodów, zdecydował o przedstawieniu zatrzymanej zarzutu usiłowania zabójstwa. W sobotę policjanci doprowadzili ją do aresztu, gdzie zgodnie z decyzją sądu spędzi najbliższe trzy miesiące. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, 25 lat albo kara dożywotniego więzienia. W minionym tygodniu policjanci z Czerska zostali powiadomieni o pobiciu starszej kobiety, do którego doszło w jej mieszkaniu. Ze wstępnych informacji wynikało, że funkcjonariusze mają do czynienia z przestępstwem uszkodzenia ciała, którego dokonał nieznany sprawca. Na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo - śledcza i technik kryminalistyki, który zabezpieczał ślady. Kryminalni bardzo szczegółowo sprawdzali wszystkie informacje, a mundurowi przesłuchiwali świadków. Następnego dnia zatrzymali kobietę, którą podejrzewali o popełnienie przestępstwa. Śledczy zebrali materiał dowodowy, z którego wynika, że sprawczyni działała z zamiarem pozbawienia życia mieszkanki Czerska. W piątek prokurator prowadzący śledztwo przedstawił 22-latce zarzut usiłowania zabójstwa. Dzień później sąd aresztował ją na okres trzech miesięcy. Usiłowanie zabójstwa zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż osiem lat, dwadzieścia pięć lat pozbawienia wolności albo dożywocia. źródło: chojnice.policja.gov.pl Kryminalni z Chojnic rozwiązali sprawę kradzieży, do której doszło pod koniec marca br. na terenie miasta. Łupem złodzieja padł rower o wartości 850 złotych. Mężczyzna zatrzymany w związku z tą sprawą usłyszał już zarzut popełnienia przestępstwa. Odzyskany przez policjantów rower wrócił do właściciela. Kradzież zagrożona jest karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. W połowie marca br. policjanci Policjanci zwrócili rower właścicielowi Wizyta uczniów w komendzie 19 marca br.w Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach gościły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lichnowach. Policjanci opowiadali im o swojej służbie, prezentowali sprzęt, jakim dysponują i tłumaczyli, zasady bezpieczeństwa na drodze, w kontaktach z osobami obcymi oraz podczas korzystania z Internetu. W środę19 marca br. policjanci z Chojnic mieli niecodziennych gości. Uczniów klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej w Lichnowach po budynku komendy oprowadzał asp. Dariusz Piekarski. Policjant zaprosił ich na stanowisko kierowania jednostką przedstawił służbę dyżurną i opowiedział o ich wymagającej pracy. Dzieci miały okazję obserwować, jak funkcjonariusze przyjmują zgłoszenia od mieszkańców i w jaki sposób kierują patrole na interwencje. Następnie młodzi ludzie na dziedzińcu komendy spotkali się z policjantami ruchu drogowego, którzy zaprezentowali sprzęt, jakim dysponują oraz przypominali najmłodszym zasady bezpieczeństwa na drodze. Policjant zajmujący się prewencją kryminalną w świetlicy komendy zorganizował dla uczniów zajęcia z Chojnic zostali powiadomieni o kradzieży roweru o wartości 850 złotych, przechowywanego przez właściciela w garażu. Policjanci niezwłocznie zajęli się tą sprawą i szczegółowo sprawdzali wszystkie informacje. 31 marca br. mundurowi zatrzymali mieszkańca Chojnic, którego podejrzewali o dokonanie kradzieży. 27-latek trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań. Następnego dnia usłyszał zarzut dokonania kradzieży. Funkcjonariusze odzyskali skradziony rower, który znalazł nowego nabywcę, po tym, jak sprawca kradzieży sprzedał go w komisie. Kryminalni zwrócili sprzęt właścicielowi. Za kradzież grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. źródło: chojnice.policja.gov.pl na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Tłumaczył, jak ważne jest chronienie swoich danych osobowych i ostrożność w zawieraniu nowych znajomości. Omówił też zjawisko cyberprzemocy i kogo powiadomić w przypadku, gdy młody człowiek padnie ofiarą wyszydzania czy poniżania za pośrednictwem Internetu. Spotkanie jest częścią działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży realizowanych przez policjantów w codziennej służbie. źródło: chojnice.policja.gov.pl Złodzieje sklepowi usłyszeli zarzuty Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn do sprawy napadów na sklepy 12 marca br. policjanci z Chojnic przedstawili zarzuty czterem mężczyznom, którzy kradli w jednym ze sklepów. Śledczy zebrali materiał dowodowy, z którego wynika, że ich łupem padł sprzęt elektroniczny o wartości kilku tysięcy złotych. Za kradzież grozi pięć lat pozbawienia wolności. 11 marca br. personel sklepu w Chojnicach zawiadomił policję, po tym jak zorientował się, że klienci próbują ukraść towar. Interweniujący mundurowi zatrzymali w sklepie trzech mężczyzn, a jednego w pobliżu miejsca kradzieży. Wszystkich przewieźli do policyjnej izby zatrzymań. Badanie alkotestem wykazało, że sprawcy byli pijani. Mieli od półtora do ponad dwóch promili alkoholu w organizmie. Policjanci zebrali materiał dowodowy, z którego wynika, że chojniczanie usiłowali ukraść telefon, netbook i komplet noży o łącznej wartości ponad trzy tysiące złotych. Kryminalni pracujący nad tą sprawą ustalili, że sprawcy byli w tym samym sklepie dzień wcześniej. Wówczas ukradli dwa tablety, których wartość sklep wycenił na kilka tysięcy złotych. Mężczyźni, po tym jak wytrzeźwieli, usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży i kradzieży. Za popełnione przestępstwa grozi im do pięciu lat więzienia. źródło: chojnice.policja.gov.pl Policjanci z Chojnic zatrzymali czterech mężczyzn do sprawy napadów na sklepy, do których doszło w lutym i marcu br. Sprawcy posługując się przedmiotem przypominającym broń i nożem zagrozili obsłudze i ukradli po kilkaset złotych. Śledczy zebrali materiał dowodowy, na podstawie którego prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty. Sprawcy odpowiedzą za rozboje, w tym jeden z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Jest to zbrodnia zagrożona karą pozbawienia wolności od trzech do piętnastu lat. W lutym br. dyżurny policji w Chojnicach odebrał zgłoszenie o rozboju w jednym z osiedlowych sklepów. Jak ustalili funkcjonariusze, dwóch zamaskowanych mężczyzn sterroryzowało ekspedientkę przedmiotem przypominającym broń, a następnie ukradło około 300 złotych. Policjanci na miejscu przestępstwa zabezpieczyli ślady i zbierali wszelkie informacje. Kryminalni pracowali również operacyjnie. Śledczy przeglądali zapisy monitoringu i przesłuchiwali świadków. W marcu br. doszło do kolejnego rozboju, w czasie którego jeden ze sprawców grożąc nożem ukradł ze sklepu ponad 500 złotych. Policjanci wytypowali i zatrzymali czterech chojniczan, których podejrzewali o dokonanie tych przestępstw. W poniedziałek 17 marca br. mundurowi do policyjnej izby zatrzymań doprowadzili dwóch 17-latków i 18-latka. Czwarty nieletni, trafił do Policyjnej Izby Dziecka. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty dokonania rozboju. Grozi za to od dwóch do dwunastu lat więzienia. Jeżeli sprawca posługuje się nożem może trafić do więzienia nawet na 15 lat. Policja i prokuratura złożyła wniosek o aresztowanie podejrzanych. Prawdopodobnie jeszcze dziś sąd podejmie decyzję w tej sprawie. O losie nieletniego zadecyduje Sędzia Rodzinny. źródło: chojnice.policja.gov.pl

15 15 Modrak będzie miał trybuny Rada Strategii za przyjęciem dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Chojnice 2020 Już wkrótce fani sportu będą mieli kolejny powód do zadowolenia, ponieważ na Modraku ustawione zostaną trybuny. W pobliżu stadionu powstanie również 18 miejsc parkingowych. Modrak to stadion piłkarsko- -atletyczny znajdujący się przy ul. Rzepakowej na osiedlu Bursztynowym w Chojnicach. Obecnie na Modraku znajduje się sztuczne oświetlenie i boisko piłkarskie, a w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy nastąpi wybrukowanie terenu pod trybuny i montaż trybun oraz zbudowanie parkingu na 18 miejsc w tym jedno stanowisko dla samochodu osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z planem (w terminie późniejszym oraz jeśli pojawią się na ten cel środki zewnętrzne) zbudowane zostanie również boisko do koszykówki, skocznia i bieżnia. Jednak, aby postawienie trybun nie zniweczyło przyszłych funkcji stadionu, do dokumentacji projektowej naniesiono zmiany polegające na przesunięciu trybun o kilka metrów w stronę boiska. Na zadanie jakim jest wybrukowanie terenu, montaż trybun i utworzenie parkingu w budżecie miejskim przeznaczono 90 tys. zł, natomiast termin realizacji planowany jest na miesiąc maj roku bieżącego. Irmina Łysakowska Wyniki konkursu plastyczno-fotograficznego Bo koty są dobre na wszystko... W dniu 14 marca w sali obrad Rady Miejskiej odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastyczno-fotograficznym pn. Bo koty są dobre na wszystko..., organizowanym przez Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt oraz Urząd Miejski w Chojnicach. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu: Kategoria O I miejsce Nina Szulc II miejsce Antonina Tran Dinh III miejsce Matylda Hamerska Kategoria klasy I III I miejsce Marcelina Moczadło II miejsce Kinga Gronalewska III miejsce Marcelina Stoltman Kategoria klasy IV VI I miejsce Karolina Knopek II miejsce Nikola Sołtysińska III miejsce Oliwier Obracht Prądzyński Kategoria fotograficzna gimnazjum I miejsce Karolina Rybarczyk II miejsce Sara Roicka III miejsce Martyna Jażdżewska Kategoria fotograficzna liceum I miejsce Anna Smagała II miejsce Julia Kulkowska III miejsce Patryk Jutrzenka Trzebiatowski Irmina Łysakowska 27 marca 2014 roku w Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Chojnicach odbył się IV Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas pierwszych gimnazjum Z ekonomią za pan brat. Do konkursu przystąpiło 6 drużyn z powiatu chojnickiego. Organizatorkami potyczek były Z ekonomią za pan brat nauczycielki matematyki: Hanna Wyrowińska, Ewa Uske, Grażyna Kiedrowicz i Anita Krawczyk. Spotkanie było dla wszystkich okazją do dobrej zabawy, dało uczniom możliwość bliższego poznania się, zaprezentowania umiejętności matematycznych i ekonomicznych. Uczestnicy rozwiązywali zadania tekstowe, W dniu 11 marca br. odbyło się piąte, a zarazem ostatnie posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata , podczas którego kluczowym punktem było podjęcie uchwały Rady Strategii w sprawie opinii na temat Celów Strategicznych, Zadań Strategicznych i Dokumentu Końcowego Strategii. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Strategii Antoni Szlanga, po czym podsumował dotychczasową pracę nad dokumentem Zespołu Wykonawczego, Rady Strategii oraz Zespołu Koordynującego. Następnie prof. dr hab. Marek Dutkowski (Zespół Wykonawczy) przedstawił na temat projektu dokumentu Strategii opinię wydaną przez Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a także projekt ostatecznej wersji dokumentu Strategii. Zanim jednak podjęto uchwałę Rady Strategii w sprawie przyjęcia dokumentu przeprowadzono dyskusję, podczas której członkowie Rady wraz z Zespołem Wykonawczym przedyskutowali m.in. ostateczną nazwę dla dokumentu Strategii. Następnie projekt Strategii Rozwoju Miasta Chojnice 2020 bo taka jest przyjęta nazwa dokumentu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Strategii. Na dzień 14 kwietnia zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej, podczas której radni Rady Miejskiej podejmą ostateczną decyzję w sprawie uchwalenia dokumentu. Irmina Łysakowska krzyżówkę, układali puzzle, a także zmagali się z trudnościami matematycznymi wykorzystując nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne. I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum nr 2 w Chojnicach, II miejsce przypadło naszej drużynie z Gimnazjum nr 3, a trzecie miejsce zdobyło Gimnazjum nr 1 w Chojnicach. J.B.L. Sukces na festiwalu tańca w Białych Błotach Na festiwalu tańca w Białych Błotach Chojnicki Dom Kultury oraz Studio Tańca Music Dance były reprezentowane przez kilka solistek. Największy sukces odniosła Julia Polakowska. W kategorii solo do lat 15, w której występowały wszystkie dziewczęta najlepszy wynik osiągnęła Julia Polakowska. Julia zdobyła srebrny medal w kategorii modern solo oraz brązowy w jazz dance, gdzie startowały aż 44 tancerki. Festiwal okazał się również szczęśliwy dla Moniki Guentzel, która w kategoriach jazz solo i modern solo zakwalifikowała się do ścisłego finału. W obu kategoriach Monika zajęła V miejsce. Opiekunem i choreografem jest Monika Michalewicz. Gratulujemy wyników. ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE:

16 16 Przygarnij zwierzaka! Nie kupuj! Adoptuj! Gorąco zachęcamy do przygarnięcia zwierzaka ze Schroniska Przytulisko. Więcej zwierząt czekających na nowego właści- ciela można zobaczyć na przytuliskochojnice.pl. Kontakt: tel Suzi Szarik Zapraszamy na nową stronę Przytuliska: Przygarnij zw Zmiany w Charzykowach Rek Picollo, pies do Otoczenie plaży w Charzykowach przechodzi metamorfozę. Plaża będzie większa, siedziba rewiru dzielnicowych także uległa pozytywnym zmianom, a kilka set metrów dalej rozpoczęto budowę woprówki. Podczas sesji rady gminy, która odbyła się dnia 20 marca br. radni podjęli decyzję o przekazaniu 45 tysięcy złotych na wyposażenie w meble i sprzęt charzykowski posterunek policji. Polepszenie gazeta regionalna warunków pracy to nie wszystko, radna powiatowa Bożena Stępień wnioskowała także, by wzmocnić patrol o dodatkową czwartą osobę na sezon, ze względu na większą ilość pracy latem. Metamorfoza wokół Charzykowskiego kąpieliska jest wynikiem interwencji mieszkańców. Zmniejszono teren boisk do beachsoccera i siatkówki oraz zlikwidowano pas zieleni, gdzie spoadres redakcji: Gazeta Regionalna Chojniczanin.pl Chojnice, ul. Mestwina 14b Biuro czynne od 8:00 do 16:00 (w soboty i niedziele nieczynne) 7 lat radycznie rosły krzaki i drzewa na korzyść powiększenia plaży. Charzykowy zyskają na atrakcyjności, co przyciągnie większa rzeszę miłośników wypoczynku nad jeziorem. Już latem mieszkańcy i turyści sami będą mogli ocenić efekty wykonywanych prac. Co sądzisz o zmianach w Charzykowach? Zapraszamy do dyskusji na chojniczanin.pl tel fax Redaktor naczelny: Tomasz Glaser Zespół redakcyjny: Karol Buława, Weronika Warnke Dział reklamy: tel Wydawca: Inpero.pl Sp. z o.o Chojnice ul. Rydzkowskiego 2 Go zwie

2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej. Zarządzenie Nr 1269/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wydania regulaminu uzyskania i korzystania z Płockiej Karty Familijnej w ramach realizacji Programu Płocka Karta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ełku... z dnia... w sprawie przyjęcia Ełckiej Karty Rodziny 3+

Uchwała Nr... Rady Miasta Ełku... z dnia... w sprawie przyjęcia Ełckiej Karty Rodziny 3+ Uchwała Nr... Rady Miasta Ełku... z dnia... Projekt w sprawie przyjęcia Ełckiej Karty Rodziny 3+ Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/14. Burmistrza Miasta Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 61/14. Burmistrza Miasta Hajnówka ZARZĄDZENIE Nr 61/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Rodziny 3+ dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Program Karta Dużej Rodziny Gminy Turek

Program Karta Dużej Rodziny Gminy Turek Program Karta Dużej Rodziny Gminy Turek Załącznik do Uchwały Nr VIII/35/15 Rady Gminy Turek z dnia 5 maja 2015 r. 1. Program Karta Dużej Rodziny Gminy Turek określa zasady przyznawania i korzystania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/347/2014 RADY MIASTA LUBAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Karty Dużej Rodziny

UCHWAŁA NR XXXIV/347/2014 RADY MIASTA LUBAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Karty Dużej Rodziny UCHWAŁA NR XXXIV/347/2014 RADY MIASTA LUBAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Karty Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 6a i pkt. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 5 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Gminy Chełmek Programu wspierającego rodziny

Bardziej szczegółowo

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendia 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej

Bardziej szczegółowo

Praca w opiece medycznej w Niemczech informator dla kandydata

Praca w opiece medycznej w Niemczech informator dla kandydata Praca w opiece medycznej w Niemczech informator dla kandydata Niniejszy informator ma na celu zapoznanie kandydatów z ogólnymi warunkami oferty pracy dla Pielęgniarek / Pielęgniarzy w Niemczech. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania karty Rodzina Plus

Regulamin przyznawania karty Rodzina Plus Regulamin przyznawania karty Rodzina Plus 1 W ramach Programu Rodzina Plus karty Rodzina Plus otrzymują rodziny wielodzietne, rodziny zastępcze (rodzinne domy dziecka) oraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/302/2014 RADY GMINY DRUŻBICE. z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Dużej Rodziny 3+

UCHWAŁA NR XXXVI/302/2014 RADY GMINY DRUŻBICE. z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Dużej Rodziny 3+ UCHWAŁA NR XXXVI/302/2014 RADY GMINY DRUŻBICE z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Dużej Rodziny 3+ Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie

Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych z dnia 28.08.2015 r. Regulamin organizacji w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych 1 1. Regulamin świadczenia pracy

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG I. PŁYWALNIA KRYTA normalny w 60 min. Bez ograniczeń 8% 0,00zł normalny w Bez ograniczeń 8%,00zł normalny w 0 min.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO. z dnia 18 czerwca 2014 r.

BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO. z dnia 18 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 683/ 2014 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wydawania i użytkowania, wzoru Pruszczańskiej Karty Dużej Rodziny Trzy Plus oraz Katalogu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny

Regulamin wydawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny Regulamin wydawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1535/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 października 2015 r. 1. Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą wydawana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r

Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Wolontariusza działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania Karty legionowianina. l. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania Karty legionowianina. l. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 177/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 15 kwietnia 2015 r. Regulamin wydawania Karty legionowianina l. Postanowienia ogólne 1. "Karta legionowianina", zwana dalej kartą,

Bardziej szczegółowo

Chcesz zaprosić swojego kolegę na koncert w twoim mieście. Rozmawiasz z nim na ten temat. W rozmowie z egzaminującym porusz poniższe cztery kwestie :

Chcesz zaprosić swojego kolegę na koncert w twoim mieście. Rozmawiasz z nim na ten temat. W rozmowie z egzaminującym porusz poniższe cztery kwestie : Chcesz zaprosić swojego kolegę na koncert w twoim mieście. Rozmawiasz z nim na ten temat. rodzaj koncertu i wykonawca zakup biletów dojazd plany po koncercie Twoja znajoma zamierza odwiedzić twoją miejscowość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/242/13 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/242/13 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/242/13 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 15 września 2014 r. Poz. 3100 UCHWAŁA NR LX/442/14 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE. z dnia 4 września 2014 r.

Białystok, dnia 15 września 2014 r. Poz. 3100 UCHWAŁA NR LX/442/14 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE. z dnia 4 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 września 2014 r. Poz. 3100 UCHWAŁA NR LX/442/14 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE z dnia 4 września 2014 r. w sprawie cen biletów za korzystanie z obiektów

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK INFLANCKA- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA KRYTA

OŚRODEK INFLANCKA- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA KRYTA OŚRODEK INFLANCKA- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA KRYTA Lp. Usługa Opis usługi Czas korzystania Wiek i status osób uprawnionych Cena usługi 1 Bilet jednorazowy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Program nauczania Technik ochrony fizycznej osób i mienia WIADOMOŚCI OGÓLNE Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie jest niepubliczną szkołą policealną dla dorosłych, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, kształcącą w zawodach: technik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 177/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO. z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania "Karty legionowianina".

ZARZĄDZENIE Nr 177/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO. z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania Karty legionowianina. ZARZĄDZENIE Nr 177/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania "Karty legionowianina". Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/139/2016 RADY GMINY LUBOMIA. z dnia 10 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/139/2016 RADY GMINY LUBOMIA. z dnia 10 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/139/2016 RADY GMINY LUBOMIA z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lubomia Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych, pod nazwą Lubomska Karta Rodziny 3+ Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/77/15 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/77/15 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/77/15 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 września 2015 r. Poz. 3641 UCHWAŁA NR XII/77/15 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 Nabór kandydatów na ławników Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. wystąpił do Rady Miejskiej w Dobiegniewie z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" I. Dane Osobowe Imię i nazwisko Adres zamieszkania Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej) Numer

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/251/2013. Rady Miejskiej w Gołdapi. z dnia 12 lipca 2013r.

Uchwała Nr XXXIX/251/2013. Rady Miejskiej w Gołdapi. z dnia 12 lipca 2013r. Uchwała Nr XXXIX/251/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 743 UCHWAŁA NR XL/343/14 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 25 marca 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 743 UCHWAŁA NR XL/343/14 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 25 marca 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 743 UCHWAŁA NR XL/343/14 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Międzyrzecka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Opłata za każdą następną Uprawnienia do. dla posiadaczy Podstawowy. minutę pobytu w. (po przekroczeniu czasu 60 dniach/godzinach:

Opłata za każdą następną Uprawnienia do. dla posiadaczy Podstawowy. minutę pobytu w. (po przekroczeniu czasu 60 dniach/godzinach: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/017 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji CENNIK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY WAWER Pływalnia ANIN ul. V Poprzeczna, 0-611 Warszawa 1. Bilet (chip)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.././13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr.././13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013 r. PROJEKT Uchwała Nr.././13 Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie: przyjęcia Programu "Sochaczewska Karta Rodziny" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPECJALIZACJA POLICYJNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 334/XXXVII/2013 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 18 września 2013 r. W sprawie : wprowadzenia Myślenickiej karty Rodzina 3+.

UCHWAŁA NR 334/XXXVII/2013 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 18 września 2013 r. W sprawie : wprowadzenia Myślenickiej karty Rodzina 3+. UCHWAŁA NR 334/XXXVII/2013 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 18 września 2013 r. W sprawie : wprowadzenia Myślenickiej karty Rodzina 3+. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6), 6a) i 16) oraz art.18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.468.2014 Wójta Gminy Ustka z dnia 12 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 0050.468.2014 Wójta Gminy Ustka z dnia 12 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 0050.468.2014 Wójta Gminy Ustka z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie ustalenia logo Programu Karta Dużej Rodziny oraz regulaminu korzystania z Programu, przyznawania i wydawania Karty oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, - zasady i warunki przyjęć do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dzieci 5 i 6 letnich,

Szanowni Państwo, - zasady i warunki przyjęć do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dzieci 5 i 6 letnich, Szanowni Państwo, w tym wyjątkowym roku dla edukacji przedszkolnej, nabór do przedszkoli będzie odbywać się w oparciu o jednolite zasady i kryteria we wszystkich przedszkolach prowadzonych przez gminę

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PROJEKCIE ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU Priorytet VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 705 UCHWAŁA NR V/39/15 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 lutego 2015 r.

Białystok, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 705 UCHWAŁA NR V/39/15 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 705 UCHWAŁA NR V/39/15 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Programu działań wspierających rodziny wielodzietne

Bardziej szczegółowo

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019.

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Zgodnie z uchwałą Kolegium Sadu Okręgowego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYC ACH ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce tel. 12 27 16 770, fax 12 271 11 93 www.gimdobczyce.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim nie ma ograniczenia wieku dla kandydatów zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie nie musisz mieć zdanej matury, możesz tylko

Bardziej szczegółowo

1. Ceny biletów na Pływalni Miejskiej Wodnik z dnia 29 kwietnia 2014 roku

1. Ceny biletów na Pływalni Miejskiej Wodnik z dnia 29 kwietnia 2014 roku Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Załącznik do Zarządzenia Nr 497/14 1. Ceny biletów na Pływalni Miejskiej Wodnik z dnia 29 kwietnia 2014 roku W dni powszednie od poniedziałku do piątku: Tabela 1 l.p Godziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania Kołobrzeskiej Karty Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania Kołobrzeskiej Karty Dużej Rodziny Wstęp. Regulamin przyznawania Kołobrzeskiej Karty Dużej Rodziny 1. 1. Organizatorem programu,,kołobrzeska Karta Dużej Rodziny, zwana dalej KKDR jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Program jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :..

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :.. . (pieczęć organizatora stażu).. (miejscowość i data) WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu 1. Nazwa organizatora stażu :.. Adres :.. Telefon : fax : e-mail :.. Osoba do kontaktu : 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 1751 UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 1751 UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 1751 UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu Rumska Karta Dużej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i użytkowania. Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i użytkowania. Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych,

Bardziej szczegółowo

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Czym jest Karta Dużej Rodziny? Czym jest Karta Dużej Rodziny? Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin wydawania i użytkowania OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA ( Regulamin ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora (zwanej

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/342/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Brzeska Rodzina Trzy Plus

UCHWAŁA NR XLVII/342/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Brzeska Rodzina Trzy Plus UCHWAŁA NR XLVII/342/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Brzeska Rodzina Trzy Plus Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Program nauczania Technik ochrony fizycznej osób i mienia WIADOMOŚCI OGÓLNE Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Warszawie jest niepubliczną szkołą policealną dla dorosłych, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, kształcącą w zawodach: technik

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek WNIOSEK O EMERYTURĘ Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek dd / mm / Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr SO-28 URZĄD MIASTA KRAKOWA

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr SO-28 URZĄD MIASTA KRAKOWA Karta usługi / procedura zewnętrzna nr SO-28 URZĄD MIASTA KRAKOWA Krakowska Karta Rodzinna 3+. 1. Załatw sprawę elektronicznie Brak. 2. Załączniki 1) Wniosek dla rodziny z trójką dzieci. 2) Wniosek dla

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2015 ROKU

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2015 ROKU ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN (-) dr Krzysztof ŻUK URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2/2015 Prezydenta Miasta Lublin

Bardziej szczegółowo

KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ

KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ Regulamin konkursu KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ Edycja VI 2015 Pieśniarz północy - Leon Heyke (1885-1939) życie i twórczość ORGANIZATORZY KONKURSU 1 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Kościerskiej w

Bardziej szczegółowo

Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują maturzystom?

Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują maturzystom? Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują maturzystom? Tak. Jeżeli osoba w wieku powyżej 18. roku życia zdawała w maju maturę, to uprawnienia będą jej przysługiwać do 31 sierpnia tego samego roku.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 9 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 9 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.00130.2014 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/.../16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/.../16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 27 stycznia 2016 r. Projekt druk nr... UCHWAŁA NR XXIII/.../16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez Zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez EKUZ oraz Certyfikat wystawiane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli chcesz, abyśmy: ustalili Twój kapitał początkowy, ponownie ustalili Twój kapitał początkowy. Zanim wypełnisz

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie W roku szkol. 2014/2015 Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie planuje utworzenie klas

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII 496/13 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 9 sierpnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr VII 496/13 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 9 sierpnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr VII 496/13 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia logo programu, wzoru karty "Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej", wzoru wniosku,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 października 2015 r. Poz. 5848 UCHWAŁA NR 96/XIV/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 września 2015 roku

Kraków, dnia 9 października 2015 r. Poz. 5848 UCHWAŁA NR 96/XIV/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 września 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 października 2015 r. Poz. 5848 UCHWAŁA NR 96/XIV/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 września 2015 roku W sprawie przyjęcia programu Myślenicka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR A 022-14 /2013. Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce

ZARZĄDZENIE NR A 022-14 /2013. Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce ZARZĄDZENIE NR A 022-14 /2013 Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie warunków oraz zasad odbywania praktyk studenckich, praktyk absolwenckich i wolontariatu w Sądzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 390/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 390/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 390/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i korzystania oraz określenia wzoru SZCZECIŃSKIEJ KARTY RODZINNEJ Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁ A II W DOBCZYC ACH ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce tel. 12 27 16 770, fax 12 271 11 93 www.gimdobczyce.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/139/2011 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 22 grudnia 2011 r. ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU TABELA NR 1 Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY: Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 4 Hallera Bursztynowe, Nr 5 700-lecia, Kaszubskie, Nr 7 Żwirki i Wigury w Chojnicach

ORGANIZATORZY: Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 4 Hallera Bursztynowe, Nr 5 700-lecia, Kaszubskie, Nr 7 Żwirki i Wigury w Chojnicach REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI MÓJ WYMARZONY PLAC ZABAW 1 Cele Konkursu Celem Konkursu jest: 1) zachęcenie mieszkańców i dzieci do czynnego zainteresowania się pracą Samorządu Mieszkańców Osiedla,

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 467/VI/37/2013 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR 467/VI/37/2013 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR 467/VI/37/2013 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE STUDIA: STACJONARNE/NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Sportowych DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH

Zespół Szkół Sportowych DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH 1. Wymagania niezbędne: OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY referent w wymiarze 0,5 etatu 1) kandydat jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą polskiego

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1. Konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży szkolnej miasta Poznania pn. Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów

REGULAMIN 1. Konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży szkolnej miasta Poznania pn. Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów Projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania REGULAMIN 1 Konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży szkolnej miasta Poznania pn. Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU Załącznik nr 8 WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU Dotacje bieżące Dział Rozdział Wyszczególnienie PLAN Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 165 000

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4946 UCHWAŁA NR 321/XXXVI/2013 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 18 lipca 2013 roku

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4946 UCHWAŁA NR 321/XXXVI/2013 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 18 lipca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4946 UCHWAŁA NR 321/XXXVI/2013 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH w sprawie wprowadzenia Myślenickiej karty Rodzina 3+ Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Potrzeby edukacyjne osób po 50 roku życia.

Potrzeby edukacyjne osób po 50 roku życia. Potrzeby edukacyjne osób po 50 roku życia. Poniższy kwestionariusz został stworzony w ramach projektu AWAKE Starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu (ang. Aging With Active Knowledge and Experience),

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy program UCZEŃ NA WSI - Wniosek o dofinansowanie nauki PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pilotażowy program UCZEŃ NA WSI - Wniosek o dofinansowanie nauki PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr 197/2009 Zarządu PFRON z dnia 16 czerwca 2009 r. Załącznik nr 3 do Procedur PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wniosek złożono w... (nazwa gminy)... (adres

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb i oczekiwań gimnazjalistów w zakresie zagospodarowania ich czasu wolnego. Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

Diagnoza potrzeb i oczekiwań gimnazjalistów w zakresie zagospodarowania ich czasu wolnego. Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta Diagnoza potrzeb i oczekiwań gimnazjalistów w zakresie zagospodarowania ich czasu wolnego Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta Projekt Od potrzeby do pomysłu. Diagnoza potencjału środowiska Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zapisy do gimnazjów na rok szkolny 2014/15.

Zapisy do gimnazjów na rok szkolny 2014/15. Zapisy do gimnazjów na rok szkolny 2014/15. I. Uczniowie z obwodu. 1. Uczniowie mieszkający w obwodzie gimnazjum są przyjmowani w pierwszej kolejności do klas ogólnodostępnych na podstawie zgłoszenia,

Bardziej szczegółowo

Miasto Mielec. Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus

Miasto Mielec. Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus Miasto Mielec Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus Polska rodzina 6,1 milionów polskich rodzin wychowuje 10,8 milionów dzieci do lat 24 Dzieci stanowią 28 % ogółu ludności Dzieci do lat 24 pozostające na utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję

Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję 2016 2019 Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133)Rada Gminy Mszana wybierze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SOCHACZEWSKA KARTA RODZINY

REGULAMIN PROGRAMU SOCHACZEWSKA KARTA RODZINY REGULAMIN PROGRAMU Załącznik Nr do Zarządzenia Burmistrza Nr z dnia Projekt SOCHACZEWSKA KARTA RODZINY I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady nadawania uprawnień, wydawania i użytkowania karty

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zasady rekrutacji. Termin rekrutacji: od 1 marca 2012 roku do 30 marca 2012 roku. Ważne pojęcia:

Szanowni Państwo, Zasady rekrutacji. Termin rekrutacji: od 1 marca 2012 roku do 30 marca 2012 roku. Ważne pojęcia: Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszków, 2 przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Wyszków na rok szkolny 2012/2013 Szanowni

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE. Burmistrz Miasta Koła. ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. Wydziału ds. Obsługi Krytej Pływalni

OGLOSZENIE. Burmistrz Miasta Koła. ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. Wydziału ds. Obsługi Krytej Pływalni OGLOSZENIE Burmistrz Miasta Koła ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału ds. Obsługi Krytej Pływalni Urzędu Miejskiego w Kole 1. Wymagania niezbędne kandydata: obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie działa jako samorządowa instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO. O Puchar Burmistrza Bierutowa w ramach imprezy sportowo-rekreacyjnej pt. Piknik z Klubem Ster

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO. O Puchar Burmistrza Bierutowa w ramach imprezy sportowo-rekreacyjnej pt. Piknik z Klubem Ster REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO O Puchar Burmistrza Bierutowa w ramach imprezy sportowo-rekreacyjnej pt. I. CELE IMPREZY 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów.

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do GPOnZ miasta Kościerzyna na lata

załącznik nr 2 do GPOnZ miasta Kościerzyna na lata załącznik nr 2 do GPOnZ miasta Kościerzyna na lata 2015-2018 Zestawienie zabytków nieruchomych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kościerzyna wg adresów i dat powstania L.P. ULICA OBIEKT /

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Koszalińska Karta Dużej Rodziny.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Koszalińska Karta Dużej Rodziny. Projekt z dnia 9 października 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Koszalińska Karta Dużej Rodziny. Na podstawie art. 18 ust.1, art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 2 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 2 października 2014 roku Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 2 października 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu programu Karta Dużej Rodziny promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych

Bardziej szczegółowo