V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. STANISŁAWA DĄBKA W GDYNI. Początki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. STANISŁAWA DĄBKA W GDYNI. Początki"

Transkrypt

1 WIESŁAWA KRAJEWSKA URSZULA MOTYL-ŚLIWA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. STANISŁAWA DĄBKA W GDYNI Początki Według starych przekazów budynek pierwszej powszechnej oksywskiej szkoły wzniesiono w 1817 r., a była to kryta słomą chata (50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni , s. 8 10). Nie udało się, niestety, zlokalizować miejsca tej szkoły. Dopiero na początku XX w. wybudowano budynek szkolny przy wiejskiej drodze, nazywającej się przed II wojną światową Drogą Oksywską (obecnie ul. Płk. Stanisława Dąbka), w pobliżu skrzyżowania z ul. Dickmana. Ten murowany z czerwonej cegły i kryty dachówką budynek miał tylko dwie sale lekcyjne. We wspomnieniach najstarszych mieszkańców Oksywia przetrwały nazwiska pierwszych nauczycieli z kaszubska nazywanych,,szkólnymi, takie jak: Ebert (rodem z Oksywia, pełniący również funkcję organisty), Bigalski z Piły, Michał Raszke (Rasske), nauczyciel i organista (,,Na początku było Oksywie, s ).W 1933 r. przy ulicy Dickmana powstał długi barak jako filia oksywskiej powszechnej szkoły. Właśnie ten barak, zwany,,pawilonem, służył długie lata także uczniom V Liceum Ogólnokształcącego. W nim zlokalizowano cztery klasy oraz mieszkanie woźnego. Z czasem jedną klasę zamieniono na bibliotekę. Pawilon został zburzony w 2004 r. Historia nowoczesnego budynku szkolnego przy ul. Dickmana 14 Wzrost liczby mieszkańców Gdyni, związany z dynamicznym rozwojem miasta, spowodował potrzebę budowy nowych obiektów szkolnych. W 1935 r. dzięki staraniom m.in. kierownika szkoły i zarazem radnego miasta, Mieczysława Ogrodowskiego, przy ul. Dickmana powstał duży, nowoczesny budynek szkolny, w którym jednak nie było szatni i centralnego ogrzewania. Już we wrześniu 1936 r. w nowym budynku szkoły nazwanej Publiczną Szkołą Powszechną nr 4 rozpoczęła się nauka. W godzinach popołudniowych działała tu 3-letnia Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa dla uczniów przygotowywanych do pracy w warsztatach remontowych Marynarki Wojennej. Pomieszczenia tzw.,,pawilonu z 1933 r. nadal służyły, ale już jako salka gimnastyczna oraz warsztaty szkolne i sekretariat. Do 1939 r. oksywską szkołę uważano za jedną z najlepiej wyposażonych placówek oświatowych, gdyż znajdował się tutaj gabinet dentystyczny, lekarski, pracownia prac ręcznych i introligatornia. Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. budynek szkolny wykorzystali Niemcy jako szpital, a z ustawionych na boisku szkolnym dział ostrzeliwali Hel. W wyniku działań wojennych budynek ten został zdewastowany, gdyż bomba zniszczyła klatkę schodową. Z ważnych w tamtym okresie faktów należy przypomnieć 19 września 1939 r., kiedy to zginął 13-letni uczeń i harcerz tejże szkoły, najmłodszy obrońca Kępy Oksywskiej - Alfred Dyduch ( r r.). W okresie okupacji w budynku szkoły uczyły się dzieci niemieckie, później i polskie, choć zajęcia prowadzili w swoim języku niemieccy nauczyciele. Po wyzwoleniu, już w maju 1945 r., z inicjatywy przedwojennego kierownika szkoły rozpoczęła się nauka szkolna. Ze względu na zajęcie budynku głównego szkoły przez Armię Radziecką, lekcje odbywały się we wspomnianym już,,pawilonie. Od września 1945 r. placówkę nazwano Szkołą Powszechną nr 4 i nauczanie przeniesiono do budynku głównego. Ta pierwsza po wojnie placówka oświatowa tej części Gdyni przyjęła wszystkich chętnych uczniów, w tym młodzież opóźnioną edukacyjnie ze względu na działania wojenne, z Oksywia i sąsiednich dzielnic Obłuża i Babich Dołów. Kierownikami tej szkoły byli kolejno: pani Pluta, pan Zmysłowski, Wojciech Sterna i Aniela Korsak. Wiosną 1949 r. kierownictwo szkoły otrzymało od władz oświatowych propozycję utworzenia na Oksywiu klasy ósmej, zgodnie z rozwojem szkolnictwa średniego. I w ten 1

2 sposób w roku szkolnym 1949/1950 powstała, obejmując również dzielnice Obłuża i Babich Dołów, pierwsza klasa szkoły średniej, była to bowiem klasa VIII, najmłodsza w tworzącej się 11-letniej szkole ogólnokształcącej. Do 1964 r. placówkę nazywano Szkołą Rozwojową w Gdyni Oksywiu; w oficjalnych pismach do jej dyrektora pojawiała się forma: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego, jednak nazwa widniejąca na pieczątce z tego okresu brzmiała: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Gdyni Oksywiu. W maju 1953 r. odbyła się tu pierwsza matura; egzamin dojrzałości zdało 11 absolwentów. W latach następnych rosła liczba uczniów, wzrastała ranga szkoły i jej więź ze środowiskiem. W latach działało tu liceum wieczorowe dające oficerom i podoficerom Marynarki Wojennej oraz osobom cywilnym możliwość uzupełnienia wykształcenia. V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni Oksywiu Historia szkoły jako V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni rozpoczęła się 1 września 1964 r., w dniu powołania przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku samodzielnej szkoły ogólnokształcącej oddzielonej od szkoły podstawowej. Od września 1964 r. klasy podstawowe jedenastolatki przeszły do nowo powstałej Szkoły Podstawowej nr 33, przestała więc istnieć Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Gdyni Oksywiu, a zostało utworzone V Liceum Ogólnokształcące. W 1966 r. zbudowano salę gimnastyczną, z której poza zajęciami sportowymi korzystano podczas pisemnych matur, studniówek i balów maturalnych oraz różnych uroczystości szkolnych. W tym samym roku zainstalowano centralne ogrzewanie, co znacznie poprawiło higieniczno-zdrowotne warunki szkoły. Wspomniane już zmiany programowe szkolnictwa średniego spowodowały, że we wrześniu 1967 r. rozpoczęła naukę klasa pierwsza liceum, do której przychodzili absolwenci ósmej klasy szkoły podstawowej. Maturę zdali w 1971 r. jako pierwsi uczniowie klasy IV w nowej strukturze organizacyjnej szkolnictwa średniego. Wcześniej szkołę opuścili absolwenci ostatniej już klasy jedenastej. Wiosną 1973 r. oksywska Piątka zyskała nową asfaltową płytę boiska sportowego oraz bieżnię i skocznię do lekkiej atletyki. Patron V Liceum Ogólnokształcącego - Pułkownik Stanisław Dąbek Ostatnie słowa, jakie usłyszał komisarz Gdyni Franciszek Sokół od Stanisława Dąbka, brzmiały:,,gdy powrócisz do Gdyni, powiedz, że u gdynian znalazłem odwagę, pogardę wobec nieprzyjaciela i umiłowanie swej słonecznej Gdyni (Kardas M., s.65). Powyższe słowa wypowiedział płk. Dąbek 16 września 1939 r. w trakcie bohaterskiej obrony Oksywia, na trzy dni przed śmiercią. Ten urodzony w Nisku nad Sanem 28 marca 1892 r. człowiek stał się ikoną tragicznego września i chwały oręża polskiego. Ukończył seminarium nauczycielskie, po zdanej maturze we Lwowie otrzymał dyplom nauczyciela. Pracując zgodnie z wykształceniem, podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Podczas I wojny światowej został powołany do armii austriackiej. Walcząc na froncie w stopniu podporucznika, odniósł rany. Wrócił do kraju z frontu włoskiego i w listopadzie 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego jako oficer zawodowy. W stopniu kapitana wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W wojsku ceniono go za stanowczość, talenty organizacyjne i wybitną wiedzę fachową. W lipcu 1939 r. mianowano go na dowódcę Morskiej Brygady Obrony Narodowej i Lądowej Obrony Wybrzeża. Działania obronne pod jego dowództwem toczyły się w dwóch etapach: do 12 września o utrzymanie Gdyni jako najważniejszy cel obrony Wybrzeża; od 12 do 19 września - obrona Oksywia.19 września złożył kontradmirałowi Unrugowi ostatni meldunek, a w ostatniej bitwie walcząc jako zwykły żołnierz, przed polecił ppłk. Ignacemu Szpunarowi, by po jego śmierci zakończył walkę i przekazał pożegnanie dla jego żony i córki. Wkrótce popełnił samobójstwo. Niemcy w uznaniu dla bohaterskiej obrony płk. S. Dąbka zezwolili na uroczysty pogrzeb pułkownika, w którym wzięło udział czterech niemieckich oficerów. Dziś w miejscu, gdzie zginął pułkownik Dąbek - w Babich Dołach - znajduje się głaz z tablicą pamiątkową. 30 października 1946 r. trumna z ciałem pułkownika została złożona na 2

3 redłowskim cmentarzu Obrońców Wybrzeża pod płytą z napisem,,pokażę wam, jak Polak walczy i umiera. W tym samym roku podczas uroczystości ku czci Obrońców Wybrzeża 1939 r. ulica Oksywska przemianowana została na ulicę Pułkownika Stanisława Dąbka. Historycy doceniają taktyczne posunięcia i trafność decyzji płk. Stanisława Dąbka, który nie dopuszczał do wyniszczenia bronionych miejsc i traktował tragiczną sytuację wojenną jako przegrany pierwszy etap, nie wojnę. Pod jego dowództwem Lądowa Obrona Wybrzeża stoczyła 110 walk, czego nie dokonała żadna z polskich dywizji z września 1939 r. 9 maja 1973 r. - uroczystość nadania szkole imienia W roku szkolnym 1971/1972 realizowano pomysł nadania szkole imienia. W przeprowadzonej ankiecie największą popularność zdobył pułkownik Stanisław Dąbek, bohater obrony Wybrzeża i Oksywia. Jak wynika ze zdjęcia przechowywanego w Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, na którym Niemcy rozbrajają żołnierzy płk. Dąbka na podwórzu szkoły na Oksywiu przed wspomnianym wcześniej,,pawilonem (,,Pomorze w ogniu, s.68), wybór padł na osobę związaną też w pewnym sensie ze szkołą. Przedstawiono młodzieży tę bohaterską postać i rozpoczęto przygotowania do uroczystości nadania imienia. Postanowiono, że dorocznym świętem szkoły będzie dzień tragicznej śmierci Patrona 19 września, a także - iż w dniu tym odbywać się będą ślubowania uczniów klas pierwszych. 9 maja 1973 r. uroczystość nadania szkole imienia płk. Stanisława Dąbka zaszczyciła swą obecnością Irena Dąbek małżonka Pułkownika. Poczet Sztandarowy odebrał wówczas Sztandar Szkoły, nastąpiło też uroczyste ślubowanie młodzieży, a odsłonięcia tablicy pamiątkowej na frontonie szkoły dokonała Irena Dąbek. Na tablicy widnieje następujący napis:,,na oksywskiej ziemi/ walczył i oddał życie za Polskę/ 19 IX 1939 r./ dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża/ pułkownik/ Stanisław Dąbek./ Nie mógł żyć/ gdy Ojczyzna była w niewoli./ Jego imię/ nadano V Liceum Ogólnokształcącemu/ 9 V 1973 r./ dla upamiętnienia bohaterskiej walki/ Obrońców Wybrzeża/ w 1939 r. W uroczystości wzięli także udział uczestnicy walk na Kępie Oksywskiej w 1939 r., bohaterowie walk obronnych i wyzwoleńczych w naszym regionie. Odtąd tradycją liceum są coroczne uroczyste obchody Dnia Patrona połączone ze ślubowaniem pierwszoklasistów na sztandar szkoły i podpisaniem przez nich Kodeksu Honorowego Ucznia V LO w Gdyni. Osoba patrona sprzyja wychowaniu patriotycznemu młodzieży, a fenomen osobowości płk. Stanisława Dąbka zmusza do refleksji nad wartościami ważnymi w życiu. Młodzież porządkuje grób patrona na Cmentarzu Obrońców Wybrzeża, pali znicze, składa kwiaty na płycie grobu i przy tablicy pamiątkowej na frontonie szkoły, uczestniczy w pieszym rajdzie Szlakiem Patrona w stronę Babich Dołów. Obok wzniosłych i poważnych chwil w Dniu Patrona panuje też duch zabawy i rywalizacji. Samorząd Uczniowski oraz nauczyciele wychowania fizycznego (od kilku lat swoje atrakcyjne pomysły realizuje Agnieszka Ziemak) współorganizują w tym dniu popisy sprawności, gry i zabawy kończące się tzw. pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów szkoły średniej (Łopion A., październik 2010, s.3). Dyrektorzy V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Od powołania V Liceum Ogólnokształcącego (1964 r.) funkcję dyrektora pełnili kolejno: * mgr Aniela Korsak ( ) odeszła na emeryturę po 20 latach ofiarnej pracy dla dobra oksywskiej szkoły, była pełna troski o dobrą pozycję tej placówki wśród gdyńskich liceów, co miało wpływ na wyniki egzaminów maturalnych i wstępnych na studia; w ostatnim roku jej pracy podjęto starania o nadanie szkole imienia; * mgr Stanisława Rożek ( ) po roku sprawowania funkcji dyrektora została przeniesiona na takież stanowisko do II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni; * mgr Lucjan Misiuro ( ) w oksywskim liceum pracował od początku swej kariery pedagogicznej, wychował wielu chemików z sukcesami w olimpiadach szczebla ogólnopolskiego i wojewódzkiego; zostawił swój ślad w postaci nadania szkole imienia w 3

4 1973 roku; * mgr Kazimierz Pawlak ( ) ten doświadczony pedagog, były dyrektor III LO w Gdyni i pracownik Wydziału Oświaty w Gdyni, ostatnie lata przed emeryturą wypełnił pracą na rzecz szkoły; * mgr Krystyna Sobień ( ) dzięki sprawnemu sprawowaniu funkcji zrealizowała przybliżanie nauki do wymogów współczesności, wprowadzając przedsiębiorczość, ekonomię stosowaną, edukację prawną oraz obywatelską; * mgr inż. Alicja Adamczyk (od 2000 r.) obejmując funkcję dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego z dniem 1 września 2000 r., wynegocjowała możliwość remontu szkoły. Kapitalny remont głównego dwupiętrowego budynku rozpoczął się pod koniec czerwca 2002 roku. 9 października 2002 r. nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego tzw. łącznika, którego dobudowanie wzbogaciło szkołę o nowe pomieszczenia lekcyjne, bibliotekę i czytelnię oraz szatnię. W 2005 r. zakończono remont i budowę nowego obiektu sali gimnastycznej z pełnym zapleczem. Dzięki temu siedzibą liceum jest dziś nowoczesny gmach funkcjonalny i estetyczny, z odpowiednią liczbą pomieszczeń klasowych, wyposażonych pracowni (wykorzystano dotacje Europejskiego Funduszu Społecznego), zapewniających uczniom komfort nauki i poczucie przestrzeni. Piękne patio, wewnętrzny dziedziniec pełen roślin, umożliwia relaks i przyjemne spędzenie czasu podczas przerw. Pracę dyrektorów oksywskiej Piątki wspierali najpierw społeczni wicedyrektorzy: Lucjan Misiuro i Danuta Marnowska, następnie wicedyrektorzy powołani przez władze oświatowe: Walentyna Jarosiewicz i Irena Sińczak. Istotną rolę wspierającą pracę w V LO pełniły od początku istnienia szkoły zakłady opiekuńcze, takie jak: Komenda Portu Wojennego, Stocznia Marynarki Wojennej, Stocznia Komuny Paryskiej i Zakłady Remontowe Marynarki Wojennej. Szkole przyznano medal,,za Zasługi dla Marynarki Wojennej. Z życia V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Życiem uczniów w szkole kieruje Samorząd Uczniowski pod opieką wybranego przez nich nauczyciela w roli doradcy. Byli nimi m.in.: Małgorzata Jankowska, Aleksandra Świtek, Krystyna Rutyńska, Irena Sińczak (wprowadziła,,ordynację wyborczą wyborów: przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, nauczyciela-opiekuna Samorządu i Rzecznika Praw Ucznia), Izabela Niezgoda, Grażyna Porydzaj, ks. Piotr Dobek, Wojciech Szabelski, Arkadiusz Suska. Przejawem samorządności młodzieży i udanej współpracy są różne działania, takie jak: zbiórki pieniędzy na schroniska dla zwierząt i kwesty na sąsiadujące ze szkołą hospicjum, wieloletnie wspieranie akcji,,adopcja na odległość (np. pomoc finansowa w edukacji Desiranty z Ugandy, zainicjowana i od wielu lat prowadzona przez Teresę Banaszak), organizacja Dnia Patrona dla uczniów pierwszych klas. Młodzież V LO w Gdyni, mając w sąsiedztwie Hospicjum im. św. Wawrzyńca, rozwija swoją wrażliwość na takie zjawiska jak choroba, starość i śmierć. Zarówno nauczyciele (np. Anna Janich-Kilian, Aneta Batko), jak i liczna rzesza uczniów brała i nadal bierze udział w kursach wolontariatu i aktywnie od lat wypełnia podjęte obowiązki wolontariusza. Nie zdziwił zatem fakt, że w pierwszej gdyńskiej edycji konkursu Ośmiu Wspaniałych (2002 r.) w finale znalazły się aż dwie uczennice z Oksywskiej Piątki: Anna Andrzejczak i Joanna Spychalska, a główną nagrodę i prawo reprezentowania Gdyni w ogólnopolskim finale konkursu Ośmiu Wspaniałych w Rzeszowie przypadły Annie Andrzejczak (Wolniak M., kwiecień 2002; Kot M.T., s.19). Stałym punktem programu wychowawczego szkoły z inicjatywy Wiesławy Krajewskiej we współpracy z Urszulą Motyl-Śliwą i wychowawcami klas jest przeprowadzany co roku międzyszkolny konkurs dobrych manier,,zachowuj się!. Poprzedza go długi okres przygotowań uczniów przed konkursem, czytanie odpowiednich poradników i czasopism. Konkurs polega na rozwiązywaniu testów z dziedziny bon tonu, a także na wykonywaniu wylosowanych zadań praktycznych. Wybiera się i nagradza mistrzynię i mistrza savoirvivre u V LO. W ramach Dni Szkoły bez Przemocy i Dni Otwartych Szkoły do rywalizacji w 4

5 dziedzinie kultury osobistej i uprzejmości zapraszani są gimnazjaliści (Krajewska W.,12 czerwca 2010, s.4; Łopion A., czerwiec 2010, s.5). Uczniowie V LO poszerzają i ugruntowują wiedzę, ćwiczą różne umiejętności i rozwijają pasje, uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych, m.in. takich jak: SKS, szkolne debaty, koła językowe, przedmiotowe, antyczne, artystyczne, informatyczne, koło teatralne, filmowe, Przyjaciół Zwierząt. Warta przypomnienia jest działalność w V LO organizacji harcerskiej. W roku szkolnym 1970/1971 zorganizowano tu harcówkę (opiekunem był Henryk Dudziak), a w następnym powstał szczep harcerski (od 1980 r. pod opieką Elżbiety Kubickiej), któremu 8 maja 1984 r. nadano imię Bohaterów Września 1939 Roku. Aktualnie ciekawostką w dziedzinie zajęć pozalekcyjnych w V LO jest koło języka japońskiego (pieczę nad nim sprawuje szkolny psycholog Hanna Jaszczyk), w którym młodzież z,,piątki i z innych gdyńskich szkół zgłębia tajniki japońskiego pisma i kultury Kraju Kwitnącej Wiśni na zasadzie samokształcenia (liderem grupy jest uczennica V LO - Katarzyna Gudyka). Zainteresowania artystyczne uczniów uwzględnia realizowany obecnie w szkole program edukacji filmowej i teatralnej, w ramach którego odbywają się spotkania z aktorami (np. Wiesławą Kosmalską, Wojciechem Malajkatem, Arturem Barcisiem, Stefanem Iżyłowskim, Mariuszem Żarneckim, Mirosławem Baką), wyjścia na spektakle teatralne i projekcje filmów, występy dramowe uczniów w szkole i najbliższym środowisku (w Hospicjum im. Wawrzyńca, Gdyńskim Kole Związku Sybiraków, Stowarzyszeniu Gdyńskich Amazonek, przedszkolu, kościołach parafialnych). Młodzież V LO zdobywa wiedzę i umiejętności związane z tworzeniem filmów, często realizowanych w ramach kolejnych projektów edukacyjnych. Ze szkolnego koła teatralnego (spośród jego opiekunów wymienić należy m.in. Marię Has, Janusza Ossowskiego, Wiesławę Krajewską) wywodzą się pracujący dziś w zawodzie aktora absolwenci Piątki: Sara Szymczak, Michał Wielewicki. Z sukcesów koła teatralnego na uwagę zasługuje zdobycie głównej nagrody w Przeglądzie Różnych Form Teatralnych I Miejskiego Konkursu Artystycznego,,Wielkie Dionizje (listopad 2003 r.). Zdolności plastyczne uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego rozwijają pod kierunkiem znanego gdyńskiego malarza i rysownika, nauczyciela plastyki i wiedzy o kulturze - Stanisława Olesiejuka. Wiele uczniowskich prac nagrodzonych w międzyszkolnych konkursach, jest prezentowanych na wystawach pokonkursowych w Gdyni i za granicą. I tak, najwyżej ocenione prace uczniów V LO (Doroty Zapolskiej, Karoliny Budzisz, Arkadiusza Filipa, Karoliny Magiery, Wojciecha Falkiewicza) o tematyce chopinowskiej (z okazji 200. rocznicy urodzin Chopina) znalazły się na polsko litewskiej wystawie,,tęczowy most w Druskiennikach (Borkowska-Flisek M.,12 czerwca 2010, s. 5). Inne talenty artystyczne młodzieży V LO (muzyczne, taneczne, recytatorskie, poetyckie) podziwiać można podczas przygotowywanych na bardzo wysokim poziomie szkolnych uroczystości, np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pożegnanie absolwentów, Święto Niepodległości, Święto Edukacji Narodowej, Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (Krajewska W., 8 maja 2010, s.6.; Łopion A., maj 2010, s.6). Recytatorzy uczestniczą w szkolnych biesiadach poetyckich (np. w projekcie edukacyjnym Obchody Roku Zbigniewa Herberta i,,oczywiście kochać miłosne słowa po polsku i w innych językach) oraz ogólnopolskich konkursach recytatorskich. Na uwagę zasługuje udział młodzieży V LO (pod kierunkiem Ireny Komorowskiej) w Ogólnopolskim Konkursie Poezji i Prozy Rosyjskiej,,Na wschód od Bugu, na którym uczeń Michał Ochtera reprezentował województwo pomorskie. Poezja pisana przez młodych twórców V LO była prezentowana w szkolnej gazetce (opieka Brygidy Rutkowskiej), w kolejnych szkolnych zbiorkach poetyckich i w wydanym w kwietniu 2010 r. nakładem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich pierwszym Tomiku Poezji będącym efektem I edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego pt. Niektórzy lubią poezję. Nowoczesna biblioteka szkolna w V LO (od wielu lat prowadzona przez Urszulę Motyl- Śliwę) wspiera proces dydaktyczny i wychowawczy. Wypożyczalnia, przestronna czytelnia i stanowiska komputerowe do indywidualnej pracy uczniów, bogaty księgozbiór, zbiory multimedialne i audiowizualne wzbogacają zajęcia lekcyjne i służą zarówno uczniom, jak i 5

6 nauczycielom. Biblioteka uczestniczy w szkolnych przedsięwzięciach i projektach; niektóre są inicjowane i organizowane przez jej pracowników (Urszula Motyl-Śliwa, Aneta Batko), np. współorganizowanie międzyszkolnego konkursu o Gdyni, organizacja Dnia Patrona, Dnia Bibliotek Szkolnych, Dni Papieskich, Rocznice Katynia. Tu odbywają się spotkania z radnymi, aktorami, pracownikami naukowymi trójmiejskich uczelni oraz biesiady poetyckie i konkursy. Liczna rzesza młodzieży V LO już w latach 90-tych doskonaliła się w ramach programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości realizowanego wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego we współpracy ze środowiskiem biznesu i w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, zakładając i prowadząc uczniowskie firmy. W oksywskiej Piątce zgłębiano tajniki przedsiębiorczości i ekonomii stosowanej (zajęcia prowadzone przez Małgorzatę Jankowską), uczono się drogi do sukcesu (prowadząca - Barbara Wąsalska), odbywały się szkolne debaty (pod kierunkiem Wiesławy Krajewskiej, np.,,współczesna młodzież jest zepsuta 2001 r.,,,polska powinna przystąpić do Unii Europejskiej 2002 r.). W porozumieniu z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie szkoła uczestniczyła także w pilotażowym programie,,edukacja prawna i obywatelska (pod kierunkiem Ireny Sińczak). Na uwagę zasługują działania proekologiczne i prozdrowotne. Nauczyciele biologii, geografii i chemii (m. in. Anna Janich-Kilian, Elżbieta Kubicka, Izabela Niezgoda, Anita Cwalina, Zofia Świderska, Rafał Skrzypiński,) promują edukację ekologiczną, kształtują zainteresowanie młodzieży środowiskiem przyrodniczym, pobudzają aktywność twórczą skierowaną ku ochronie środowiska i zdrowia. Od lat organizowana jest w szkole akcja Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi. Przykładem takich ekologicznych działań jest też projekt edukacyjny,,szkolny monitoring zanieczyszczeń najbliższego otoczenia (Edyta Szulborska, październik 2006 r.), wycieczki do Wisełki na wyspie Wolin, połączone z udziałem młodzieży w kolejnych Ogólnopolskich Festiwalach Ekologicznych w latach (,,Metro. Twoje Miasto, 6 7 czerwca 2001) oraz uczestnictwo w X Młodzieżowym Parlamencie Ekologicznym (marzec 2007 r.). Medaliści sportowi z V LO W 1977r., w porozumieniu z Kuratorium, zapoczątkowano w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni Oksywiu indywidualne nauczanie dla najlepszych zawodników WKS "Flota". Umożliwiało to czołowym sportowcom Klubu współpracującego ze szkołą, czyli pływakom, płetwonurkom i strzelcom, na dodatkowy trening poranny i późniejsze rozpoczynanie zajęć w szkole. O udanej wieloletniej współpracy świadczy odznaczenie V LO Złotą Odznaką za Zasługi dla WKS,,Flota. Uczniowie zawodnicy klubu Flota dzięki sukcesom w sporcie wyczynowym na światowym poziomie rozsławiali imię swojej szkoły, a byli to: Marcin Maliński (WKS "Flota"); zdobywca srebrnego medalu Mistrzostw Europy Juniorów w Leeds w lipcu 1989 r. w pływaniu na 400 m stylem zmiennym na Mistrzostwach Europy; w 1992 r. na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie zajął XIV miejsce stylem zmiennym i ustanowił dwa rekordy Polski seniorów, Sławomira Szpek (WKS "Flota") zdobywczyni 2 medali brązowych (indywidualnie oraz drużynowo) w strzelaniu z pistoletu sportowego na Mistrzostwach Świata Juniorek w Stawanger (Norwegia 1991 r.), złotego medalu we Włoszech (Mediolan) w 1994 r. srebrnego medalu w strzelaniu z pistoletu sportowego (25 m) w zawodach Pucharu Świata w Monachium (2008 r.); uczestniczka igrzysk olimpijskich w Pekinie 2008 r. (22. miejsce - pistolet sportowy, 30. miejsce - pistolet pneumatyczny); w chorwackim Osijeku (2009 r.) - zdobywczyni brązowego medalu mistrzostw Europy w strzelaniu z pistoletu 25 m, Bartosz Sikora (WKS "Flota") pływak, w 1992 r. zdobywca w Leeds tytułu mistrza Europy juniorów na dystansie 200 m stylem grzbietowym, ustanawiając jednocześnie rekord Polski Seniorów. 6

7 Od 1993 r. przez kilkanaście lat, z inicjatywy nauczycielki języka niemieckiego - Marii Bali (współpraca Ireny Komorowskiej, Moniki Król, Elżbiety Kubickiej), uczniowie V LO w Gdyni w ramach wymiany z rówieśnikami z Niemiec, w tym z Gimnazjum Teresianum w Bambergu, dwa razy w roku spotykali się na zmianę: raz w Niemczech, raz w Gdyni, zwiedzając, ucząc się i bawiąc. Co roku inny program spotkań sprzyjał nawiązaniu przyjaźni, obfitował w atrakcje umożliwiające poznanie miast, krajów i doskonalenie języka (,,Metro, 6 7 czerwca 2001). Te same cele przyświecały organizatorom (m.in. Elżbiecie Kubickiej, Beacie Przyradskiej) licznych szkolnych wycieczek krajowych i zagranicznych. Młodzież wyjeżdżała do takich krajów, jak: nasi najbliżsi sąsiedzi oraz Włochy, Francja, Szwecja, Finlandia, Dania, Austria. Również edycja projektu AIESEC skierowana do uczniów liceów ogólnokształcących Trójmiasta, do której włączyli się nauczyciele języka angielskiego (Aniela Deręgowska, Julita Dorosińska, Aleksandra Łapa, Izabela Płonka) i uczniowie oksywskiej Piątki, przekonuje o potrzebie nauki języków obcych i poznawania różnorodnych kultur. Warsztaty i dyskusje przeprowadzili z młodzieżą V LO studenci, praktykanci z Chin, Brazylii i Ekwadoru. Kraje Unii Europejskiej, ich zwyczaje, kulturę, specyfikę geograficznoprzyrodniczą młodzież poznaje, przygotowując się do Dnia Europejczyka, od wielu już lat organizowanego w szkole (pieczę sprawują geografowie: Zofia Świderska, Rafał Skrzypiński) lub we współpracy z innymi gdyńskimi szkołami średnimi. Uczniowie brali też udział w regionalnym konkursie,,pokaż nam język (edycja z 2007 r. pod hasłem,,jedność w różnorodności Parlament Europejski ), a wśród jego laureatów znalazł się Dominik Biernat z V LO. Najlepsi uczniowie szkoły uczestniczą w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zdobywając wysokie miejsca. Laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych zostali: Kazimierz Wiśniewski (matematyka,1956 r., opiekun Teresa Hajdas), Henryk Torbicki, Janusz Kowalczyk (chemia, 1963 r., opiekun Lucjan Misiuro), Henryk Torbicki, Janusz Kowalczyk i Andrzej Grzybowski (przysposobienie obronne, 1964, opiekun Bogdan Frasunek), Joanna Widera, Małgorzata Bierejszyk (język polski,1988, 1996, opiekun Krystyna Rutyńska, Stanisława Tuczyńska), Zbigniew Romała (historia, 1979, opiekun Halina Kazimierowicz), Artur Linkiel (matematyka, 1982, opiekun Barbara Linkiel), Sławomir Łysz, Mirosław Frączyk i Wojciech Rychel (chemia,1963,1964, opiekun Lucjan Misiuro). Od wielu lat realizowane są w V LO w Gdyni projekty edukacyjne [np. Eugeniusz Kwiatkowski, wolontariat, Szkolne i Międzyszkolne Obchody Roku A. Mickiewicza (,,Dziennik Bałtycki, 26 stycznia 2006 r.), Roku Języka Polskiego, Roku S. Wyspiańskiego, Roku Z. Herberta, Roku J. Słowackiego, Gdynia moje miasto - okno na świat], które wyzwalają ogromną aktywność młodzieży i nauczycieli, uczą współpracy, umożliwiają prezentację kreatywności młodych i ich talentów. Kończące realizację projektów sesje popularno-naukowe, sympozja i uroczyste podsumowania są pokazem najlepszych dokonań młodzieży (W. Krajewska, K. Rutyńska,,, blutuf, 2008, s ;,,Ratusz, 11 lutego 2010, nr rok XIX, s.14). W realizacji projektów często wspierają organizatorów młodzież i nauczycieli nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego w roli wykładowców, doradców dydaktycznych i ekspertów oceniających dokonania uczniów. Gośćmi V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni byli następujący pracownicy naukowi, profesorowie UG: Jan Ciechowicz (,,Ratusz, 29 stycznia lutego 2010, nr 937 rok XIX, s. 6), dr Lidia Czartoryska-Górska, prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski, prof. dr hab. Ryszard Horodecki (Polski Nobel, 2008), prof. dr hab. Jolanta Kowalewska, prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski, prof. dr hab. Regina Pawłowska. Młodzież liceum uczestniczy też w wykładach uniwersyteckich i politechnicznych oraz w zajęciach laboratoryjnych. Partnerskie współdziałanie jest istotnym czynnikiem właściwego funkcjonowania szkoły. Rozumieli to poprzedni dyrektorzy tej placówki, realizuje też obecna dyrektor V LO mgr inż. Alicja Adamczyk - współpracując ze wspierającą działania szkoły Radą Rodziców oraz z Radą Dzielnicy Oksywie. Oksywska Piątka od początku swego istnienia współpracuje z położoną zaledwie o kilometr od szkoły Akademią Marynarki Wojennej. 27 maja 2008 r. 7

8 zawarte zostało porozumienie między obecnym dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego a rektorem - komendantem Akademii Marynarki Wojennej, ustalające obszary współpracy w sferze edukacji młodzieży w V LO. Akademia reprezentowana przez Wydział Mechaniczno- Elektryczny objęła patronat nad oksywskim liceum w zakresie kształcenia ogólnego z matematyki, fizyki i informatyki w klasach, w których zajęcia te są realizowane na poziomie rozszerzonym. Porozumienie zostało zawarte w celu podwyższenia jakości edukacji uczniów oksywskiej Piątki oraz zachęcenia młodzieży do studiowania w Akademii Marynarki Wojennej. Wielu absolwentów Piątki od lat wybiera właśnie tę uczelnię, zarówno na kierunkach wojskowych, jak i cywilnych. Ofertą szkoły uwzględniającą potrzeby uczniów planujących określone kierunki studiów, jest realizacja programu na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, biologia, geografia, chemia, informatyka, język angielski. Szkoła oferuje dziś naukę wielu języków (poza angielskim: język niemiecki, rosyjski, francuski, łaciński) i to w systemie międzyklasowym, pozwalającym uczniowi na swobodny wybór dwóch a nawet trzech języków. V Liceum Ogólnokształcące jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej LCCI. W związku z tym posiada uprawnienia przeprowadzania dla uczniów i osób chętnych zarówno egzaminów, jak i kursów z języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. Egzaminy LCCI prezentują najwyższy poziom merytoryczny, a treści przystosowane są do potrzeb współczesnego świata. Certyfikaty LCCI są honorowane przez rozmaite instytucje i organizacje na całym świecie (uniwersytety, korporacje), gdyż potwierdzają znajomość podstawowego zakresu słownictwa biznesowego, potrzebnego do pracy w kraju i za granicą. *** Oksywska Piątka to bliska morza i natury szkoła w najstarszej historycznie dzielnicy Gdyni, usytuowana z dala od wielkomiejskiego zgiełku, mająca doskonałe warunki nauki i prężną, coraz młodszą kadrę pedagogiczną, pracującą pod kierunkiem doświadczonego, umiejętnie organizującego proces edukacji i wychowania dyrektora, przy wsparciu równie doświadczonego, od wielu lat tego samego wicedyrektora (Irena Sińczak). W rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych pomaga uczniom i wychowawcom psycholog (Hanna Jaszczyk) oraz pedagog szkolny (Ewa Zarębińska-Szczodra).Tu wkłada się dużo wysiłku, by młodzież osiągnęła życiowe cele związane z edukacją, wychowaniem i zdobyciem pozycji społecznej. Nauczyciele, tworzący pełen oddania zespół dydaktyczny, cieszą się każdym sukcesem swoich podopiecznych. Sentyment do szkoły i grona pedagogicznego często sprowadza do oksywskiej Piątki profesora Tadeusza Szarafińskiego, nauczyciela wychowania fizycznego, który jest żywą historią szkoły i jej legendą, gdyż przepracował w niej 47 lat. Także liczne wizyty absolwentów dowodzą, że oksywskie liceum nie jest im obojętne. Absolwent Piątki z 1957 r.- prof. dr hab. inż. Hubert Bronk, od 1996 r. rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, nazywa ją swoją,,małą Alma Mater, a jego kolega z klasy - prof. Kazimierz Wiśniewski, wspomniany już laureat VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, odwiedziwszy niedawno swoje liceum, nie mógł się nadziwić metamorfozie, jakiej uległ budynek i otoczenie. Dumą szkoły jest też Zbigniew Ciesielski (pierwsza matura w V LO, rocznik 1953) - doktor nauk matematycznych, profesor zwyczajny od 1974, który wypromował 12 doktorów nauk. Kontakt ze szkołą utrzymują także młodsi absolwenci oksywskiej Piątki, jak np. radna dzielnicy Oksywie Beata Łęgowska, która chętnie przychodzi do szkoły na spotkania z młodzieżą i nauczycielami. Byli uczniowie wracają tu, podejmując pracę (np. Barbara Wąsalska, Barbara Szudrowicz, Aneta Batko, Adriana Zander), odbywając praktyki studenckie, organizując spotkania klasowe (np. pierwszych maturzystów V LO z rocznika 1953) i jubileuszowe zjazdy szkolne (np. w 1973 r. 20-lecie pierwszej matury, 1999 r. 50-lecie liceum). Czasem zaglądają, by po prostu pochwalić się sukcesem, opowiedzieć o swoich planach życiowych lub prosić o radę. Często, 8

9 po latach, zapisują do V Liceum Ogólnokształcącego im. Pułkownika Stanisława Dąbka w Gdyni Oksywiu swoje dzieci i wnuki. Bibliografia lat Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni , oprac. T. Szarafiński, V Liceum Ogólnokształcące płk. S. Dąbka w Gdyni, Borkowska-Flisek M., Nasi ludzie w Druskiennikach, [w:],,gazeta Wyborcza -,,Moja Gdynia,12 czerwca 2010, s Encyklopedia Gdyni, M. Sokołowska (red. naczelna), I. Greczniak-Filip, Kwiatkowska W., Oficyna Verbi Causa, Gdynia Jaczyński S., Pułkownik Stanisław Dąbek ( ), Wydawnictwo BELLONA, Warszawa Kardas M., Obrona Gdyni i Wybrzeża, [w:],,rocznik Gdyński, nr 19, s.65, Kot M., O uśmiech chorego,,,gwiazda Morza, nr 9/ 2002, s Krajewska W., Jak uczniowie z oksywskiej,,piątki uczą się dobrych manier [w:],,gazeta Wyborcza -,,Moja Gdynia, 12 czerwca 2010, s Krajewska W., Rutyńska K., Podsumowanie realizacji projektu dydaktycznego Szkolne Obchody Roku Stanisława Wyspiańskiego,[w:],,blutuf. Młodzieżowy magazyn edukacyjny nr 02, 2008, s Krajewska W., Witaj, majowa jutrzenko, [w:],,gazeta Wyborcza -,,Moja Gdynia, 8 maja 2010, s Kroniki V Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni. 11. (lan)uczniowie uczcili wieszcza, [w:],,dziennik Bałtycki, 26 stycznia 2006 r. 12. Łopion A., Dzień Patrona i otrzęsiny. V LO im. Stanisława Dąbka, [w:],,twoja Gazeta, październik 2010, s Łopion A.,Tu uczą też dobrych manier. Festyn w V LO na Oksywiu,[w:],,Twoja Gazeta, czerwiec 2010, s Łopion A., Pamiętając o historii. Dzień Flagi w V LO, [w:],,twoja Gazeta, maj 2010, s Miotk J., Monografia V Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni. Praca magisterska pod kier. dr hab. Bogdana Zalewskiego, Słupsk ,,Na początku było Oksywie. Księga pamiątkowa z okazji 750-lecia określenia granic parafii oksywskiej , zebrał i opr. J. Borzyszkowski, Pelplin Pomorze w ogniu. Biblioteka Gazety Wyborczej, red. M. Ręczmin, M. Drzewiecki,,Gazeta Wyborcza w Trójmieście, s Podziękowania, [w:],,ratusz, 29 stycznia lutego 2010, nr 937 rok XIX, s Przełamywanie barier, [w:],,metro. Twoje Miasto nr O/12/621, 6 7 czerwca Wolniak M., Piękni duchem,,,dziennik Bałtycki -,,Wieczór Wybrzeża, marzec Zakończyły się obchody roku Juliusza Słowackiego [w:],,ratusz,11lutego 2010, nr rok XIX, s

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku INFORMATOR 2010r. Bądź odważny idź Zbigniew Herbert 80-297 Gdańsk, ul. Dobrowolskiego 6 tel.: (0-58) 347 97 12 e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Adam Chmielowski św. Brat Albert (1845-1916) Artysta malarz, działacz społeczno charytatywny, święty. Misja Szkoły Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź Telefon / fax: (0-42) 616-81-24 Poczta elektroniczna: gimnazjumxv@gmail.com Strona szkoły: gim15lodz.pl Sekretariat szkoły czynny: poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00 Dojazd do szkoły: Tramwaj (przystanek:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul.

O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul. O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 telefon/fax : +48 85 8691811 lub +48 85 8691812

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych?

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO w Słupsku Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo- Informatyczne Społecznego

Bardziej szczegółowo

Plan pozalekcyjnych form realizacji Podstawy Programowej, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki

Plan pozalekcyjnych form realizacji Podstawy Programowej, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Plan pozalekcyjnych form realizacji Podstawy Programowej, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Uroczystości okolicznościowe Data, godz. Nazwa uroczystości Forma realizacji Organizator Wrzesień

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A /

R E K R U T A C J A / R E K R U T A C J A 2 0 1 7 / 2 0 1 8 D I E C E Z J A L N E L I C E U M H U M A N I S T Y C Z N E w N Y S I E Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę. Dotychczas 100% naszych

Bardziej szczegółowo

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie Oferta na rok szkolny 2017/2018 klasa informatyczno-matematyczna przedmioty na poziomie rozszerzonym: informatyka,

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A /

R E K R U T A C J A / R E K R U T A C J A 2 0 1 6 / 2 0 1 7 D I E C E Z J A L N E L I C E U M H U M A N I S T Y C Z N E w N Y S I E Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę. Dotychczas 100% naszych

Bardziej szczegółowo

Więcej zdjęć możesz obejrzeć w galerii. Wystarczy skopiować poniższy link.

Więcej zdjęć możesz obejrzeć w galerii. Wystarczy skopiować poniższy link. Jesteśmy szkołą innowacyjną od dwóch lat realizujemy wyjątkową na skalę kraju innowację pedagogiczną - autorską klasę I B matematyczno-fizyczno-informatyczną, w której realizuje się odwróconą szkołę z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 6 w Żorach

Zespół Szkół Nr 6 w Żorach Zespół Szkół Nr 6 w Żorach SZKOŁA... Mała Bezpieczna Przyjazna uczniom Szkoła oferuje uczniom: Pełne bezpieczeństwo, miłą atmosferę, ciekawe zajęcia Liczne multimedialne pracownie wyposażone w wysokiej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje Rzecznik

Bardziej szczegółowo

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań. tel./fax 61 8773632. e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań. tel./fax 61 8773632. e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań tel./fax 61 8773632 e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl Gmach Szkoły Nasza lokalizacja Jak do nas dojechać? T: 4, 7, 12, 13 A:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017 Podstawa prawna planu: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.30.03.2016

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku 90 - lecie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku 90 - lecie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku 90 - lecie Historia szkoły 1 IX 1918 r. - powstała pierwsza w Otwocku Publiczna Szkoła Powszechna. Listopad 1927 r. - szkole nadano imię: Siedmioklasowa

Bardziej szczegółowo

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Sposoby realizacji wymagań kwalifikacyjnych nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twój umysł Twoja dusza Twoje ciało I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki to szkoła, która daje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 Witamy w FILOMACIE Witamy w naszym krótkim przewodniku, który pomoże Ci zorientować się w zasadach organizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI ul. św. Franciszka z Asyżu 53 93-479 Łódź Tel 0 (42) 682 67 10 mail: sp138.lodz@gmail.com Dyrektor szkoły: Piotr Bara Lokalizacja i otoczenie: Miasto

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I L O im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku na rok szkolny 2009 / 20010

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I L O im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku na rok szkolny 2009 / 20010 IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Cypriana Kamila Norwida 15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a tel. 085 742-23-18 www.4lo.bialystok.pl Zasady rekrutacji do IV LO w Białymstoku są też dostępne

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. w Zespole Szkół w Choroszczy. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. w Zespole Szkół w Choroszczy. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół w Choroszczy Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Publiczne Liceum Ogólnokształcące Wrzesień

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

Witamy w Szkole Podstawowej nr 2

Witamy w Szkole Podstawowej nr 2 Witamy w Szkole Podstawowej nr 2 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ? 1. Nasza szkoła jest bezpieczna Nad bezpiecznym przejściem przez jezdnię dzieci przy szkole, czuwa pan Stopek Nasza szkoła wyposażona

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

drzwi otwarte Liceum Ogólnokształcące nr VII sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00

drzwi otwarte Liceum Ogólnokształcące nr VII sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00 Liceum Ogólnokształcące nr VII Tel.: 71 7986735 71 3617511 ul. Krucza 49 Fax: 71 3385149 53-410 Wrocław e-mail: lo7@lo7.wroc.pl strona: www.lo7.wroc.pl drzwi otwarte sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 GIMNAZJUM NR 33 ul. Rydygiera 20, 30-695 Kraków, tel. 012-657-75-62, 012-657-05-88 http://zso15.krakow.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW ROK SZKOLNY 2008/2009 KRAKÓW 2008

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. w Zespole Szkół w Choroszczy

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. w Zespole Szkół w Choroszczy Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół w Choroszczy Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Publiczne Liceum Ogólnokształcące Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA BIOLOGICZNO CHEMICZNA. Przygotuje ucznia do dalszej edukacji w klasach o profilu biologiczno chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych. OFERUJEMY: w III

Bardziej szczegółowo

Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016

Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016 Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016 Społeczna Szkoła Podstawowa 82-500 Kwidzyn ul. Chopina 4 woj. pomorskie Wymaganie: Szkoła ubiega się o nadanie imienia Polskich Noblistów Spodziewane efekty:

Bardziej szczegółowo

VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. Aktywna szkoła z tradycją

VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. Aktywna szkoła z tradycją VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku Aktywna szkoła z tradycją Siedziby szkoły ul. Smoleńska 1955-2008 ul. Brzegi 1947-1955 i teraźniejszość Absolwenci 5438 abiturientów Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5!

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! trochę orientacji w terenie JAK DOJECHAĆ DOJAZD Z CENTRUM MIASTA: wsiądź w autobus

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 C POLITECHNICZNA. Grupa 2. dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim

Klasa 1 C POLITECHNICZNA. Grupa 2. dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim Klasa 1 C POLITECHNICZNA Grupa 2 dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim Jest przeznaczona dla osób o UZDOLNIENIACH Z PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH, zainteresowanych nowoczesną TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I PROGRAMOWANIEM

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 zostaną utworzone: We wszystkich klasach I

W roku szkolnym 2014/2015 zostaną utworzone: We wszystkich klasach I 1 II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu powstało w 1992 roku. Pierwszym dyrektorem został dr Tadeusz Żaczek. Od 28 grudnia 2005 r. szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika. 25 października 2006 r. II Liceum

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JOHANNA WOLFGANGA VON GOETHE Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO W

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JOHANNA WOLFGANGA VON GOETHE Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JOHANNA WOLFGANGA VON GOETHE Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU NA LATA 2015-2018 SPIS TREŚCI: I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Neogotycki budynek z czerwonej cegły zaprojektowany przez Józefa Perzika. Okres okupacji niemieckiej (1939-1945) przerwał działalność szkoły.

Neogotycki budynek z czerwonej cegły zaprojektowany przez Józefa Perzika. Okres okupacji niemieckiej (1939-1945) przerwał działalność szkoły. III Liceum Ogólnokształcące ce im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Historia szkoły. Państwowe Gimnazjum powstało na zrębach niemieckiej szkoły średniej, otwartej 9 października 1871r. Do czasu I wojny

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013 Termin realizacji Kalendarz imprez szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w roku szkolnym 2012/2013 Rodzaj uroczystości sposób realizacji Odpowiedzialni Wrzesień Uroczystość rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego. opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego. opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy Udział uczniów klas 3 A, 3 B, 3 C w Salonie Maturzystów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie. Oferta rekrutacyjna na rok szkolny 2015/2016

Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie. Oferta rekrutacyjna na rok szkolny 2015/2016 Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie Oferta rekrutacyjna na rok szkolny 2015/2016 Nasze gimnazjum to szkoła z blisko 70-letnią tradycją. Przez wszystkie lata uczono i wychowywano uczniów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze w roku szkolnym 2004/2005 [ opracowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy do wyboru następujące kierunki kształcenia: matematyczno-fizyczny,

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, który obejmuje sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Warunki lokalowe i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

1. Czym się teraz zajmujesz?/do jakiej szkoły chodzisz? 2. Co najmilej wspominasz z czasów, gdy byłeś uczniem Gimnazjum nr 3 w Lublinie?

1. Czym się teraz zajmujesz?/do jakiej szkoły chodzisz? 2. Co najmilej wspominasz z czasów, gdy byłeś uczniem Gimnazjum nr 3 w Lublinie? 1. Czym się teraz zajmujesz?/do jakiej szkoły chodzisz? 2. Co najmilej wspominasz z czasów, gdy byłeś uczniem Gimnazjum nr 3 w Lublinie? 3. Jakie talenty Gimnazjum nr 3 w Lublinie pomogło Ci w sobie odkryć,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie 1 2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r.

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. SIERPIEŃ 2016 r. 23-26.08.2016 r. Egzaminy poprawkowe 29.08.2016 r. godz. 10.00 1.09.2016 r. Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2016/2017: o zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Szkoła pod patronatem UMCS, KUL, UM w Lublinie Drogi Gimnazjalisto, jeżeli szukasz przyjaznej szkoły, w której będziesz czuł się bezpiecznie, to zapraszamy Cię do nas, do I Liceum Ogólnokształcącego im.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna 2014/2015

Oferta edukacyjna 2014/2015 Oferta edukacyjna 2014/2015 Drogi Gimnazjalisto, Szkoła pod patronatem UMCS, KUL, UM w Lublinie jeżeli szukasz przyjaznej szkoły, w której będziesz czuł się bezpiecznie, to zapraszamy Cię do nas, do I

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZKOŁY września 1935r Roman Baranowski wybuch II wojny 23 kwietnia 1945 roku, Stanisław Krzyżanowski. Koniec lat 40-tych W roku 1950

HISTORIA SZKOŁY września 1935r Roman Baranowski wybuch II wojny 23 kwietnia 1945 roku, Stanisław Krzyżanowski. Koniec lat 40-tych W roku 1950 HISTORIA SZKOŁY Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 12 sięgają września 1935r. Wówczas to dokonano uroczystego poświęcenia pierwszej szkoły na Witominie. Mieściła się ona przy ulicy Uczniowskiej, miała 5 sal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU 1 Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im.t.kościuszki w Łasku PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Czas pracy szkoły: Zajęcia lekcyjne: 8.00 15.10 Sekretariat: 7.00 15.00 Biblioteka szkolna: 7.30 13.30 Dyżur

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Lp. Przedmiot Nazwa zajęcia Osoba prowadząca Termin zajęć Miejsce zajęć 1. Przygotowanie do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym mgr

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WSTĘP 1. Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) został

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Zadania Sposoby realizacji Uwagi Rozwój osobowości ucznia 1. Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl Publiczne Gimnazjum Nr 35 Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax 42-673-86-83 www:zso8.edupage.org.pl Czernika 1/3 - Widzew - Wschód - Park Górka Widzewska Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją. Szkoła promująca

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO Termin rozpoczęcia roku szkolnego - 03.09.2012 Termin zakończenia roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Kierunki kształcenia KLASA MATEMATYCZNO - FIZYCZNA KLASA MATEMATYCZNO - CHEMICZNA KLASA POLITECHNICZNA KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA KLASA HUMANISTYCZNA z elementami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

1. Podaj dokładną datę powstania naszej szkoły po II wojnie światowej. Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie

1. Podaj dokładną datę powstania naszej szkoły po II wojnie światowej. Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie 1. Podaj dokładną datę powstania naszej szkoły po II wojnie światowej. 23 września 1945r. 2. Pod jaką nazwą funkcjonowała nasza szkoła od 1945r. Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Lp. Szkoła Dni otwarte Oferta szkoły

Lp. Szkoła Dni otwarte Oferta szkoły Zestawienie Dni otwartych w liceach ogólnokształcących w toku szkolnym 2013/2014 Lp. Szkoła Dni otwarte Oferta szkoły 1. 2. 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku II Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PROFILOWA

DEKLARACJA PROFILOWA A1 DEKLARACJA PROFILOWA Imię i nazwisko kandydata... Preferowane kierunki przyszłych studiów...... Uczeń Gdańskiego Liceum Autonomicznego sam tworzy i modyfikuje swój profil kształcenia. Czyni to poprzez

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły 84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1 www.zso2.com e-mail: sekretariat@zso2.com tel.059-8622 297 KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE to szkoła ponadgimnazjalna o 3 letnim cyklu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI Podstawa prawna Programu Wychowawczego Szkoły : Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5!

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! trochę orientacji w terenie JAK DOJECHAĆ DOJAZD Z CENTRUM MIASTA: wsiądź w autobus

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo