c.70zł. 16.Horoszowski P.-Od zbrodni do kary. (Dot. kryminalistyki), W. 1963, PWN, 20cm, s.472, opr.oryg.tw.,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "c.70zł. 16.Horoszowski P.-Od zbrodni do kary. (Dot. kryminalistyki), W. 1963, PWN, 20cm, s.472, opr.oryg.tw.,"

Transkrypt

1 ANTYKWARNIA Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, Tel Skr.poczt.636, Czstochowa Internet:www.antykwarnia.com.pl NOWOCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI 1.Abramski J. Ulice i place Krakowa, Katowic, Dbrowy Górniczej, Sosnowca i Zawiercia. Zawiercie 2013, Wyd. Logos Press, 21 cm, s. 350, opr.oryg. c.50zł. 2.Boek-Leszczyk E.-Kociół Kanoników Regularnych pw.w. Jakuba Apostoła w Krzepicach. Wr.2012, Ofic. Wyd. ATUT - Wrocł. Wyd. Ow., 20,5 cm, s.105+il.34, opr.oryg. 3.Burroughs Edgar Rice - Tarzan wród małp. Przekł. Wł. Kierst. W.1989, WAiF, 20,5cm, s. 311, opr.oryg. 4.Dumas A.-Wicehrabia de Bragelonne. W 2 tomach. Tłum. M. Traczewska, H. Szumaska- Grassowa. W.1959, Iskry, 24,5cm, s.t.i-645, t.ii- 642, opr. oryg. tw. + obw., 5.Dziekoska-Kozłowska A.-Moda kobieca XX wieku. Repr. wyd. z 1964r., W.2007, Arkady, 24,5 cm, s. 395, opr. oryg. tw. + obw., c.100zł. 6.Engelman Z.-Pozłotnictwo.(Jedyna na rynku polskim pozycja dotyczca pozłotnictwa). Zielona Góra 2007, Wyd.,,Testori, 20,5cm, s ilustr. 16, opr. c.65zł. 7.Fikus Jan senior-lubliniec. Z dziejów miasta na Górnym lsku. Lubliniec 2003, Wyd. Miejska Bibl. Publ. im. J. Lompy, 30,5cm, s.447, opr. c.120zł. 8.Follet Ken - Noc nad oceanem. Przeł. A. Nakoniecznik, W.1993, Wyd. Amber Sp. z o.o., 21,5 cm, s. 460, opr. oryg. tw. + obw., 9.Galas M., Skrzypczyk M. pod red.-ydzi lelowscy. Obecno i lady. Kr.2006, Wyd. Austeria, 24cm, s.129, opr.oryg. 10.Gaworski M. - Zamek w Strzelcach Opolskich (Tekst w jz. polskim i niemieckim). Opole 2004, Wyd. MS, 20,5cm, s.96, opr.oryg. 11.Genealogia albo krótkie opisanie Wielkich Ksit Litewskich i ich wielkich a mnych spraw wojennych. Uczynione niegdy przez Matysa Strykowskiego, a teraz odnawione i znowu na wiat wydane :przez Samuela Dowgirda z Pogowia. (Egz. numerowane-wydano 150 egz.). P.2004, Inst. Historii UAM, 24,5cm, s.126, opr. c.50zł. 12.Glauer Adelheid, Klaus Kischnick (opr.)- Rosenberg/Oberschlesien in alten Ansichtskarten und Fotografien Album. (Dołczony załcznik z tekstem polskim). Osnabrück 2003, Wyd. Klaus Kischnick, 30,5cm, s zał. + plan miasta 1:5000, opr.oryg. c.150zł. Cz-wa, do r. ANTYKWARIAT Oferta NR 4/13 Nastpna 5/13 ukae si r., na naszej stronie w internecie i w tym dniu zostanie wysłana Poczt Polsk. Ofert oprac.: T.Pena, Z.Wakiewicz, Nakł egz. 13.Grado M., Orliski A., Skrzypczyk M. red.- Szczekociny na starej fotografii. Ocali od zapomnienia. Szczekociny 2013, Wyd.,,Axon, 29,5 cm, s.151, opr.oryg. c.60zł. 14.Groska M. - Ekslibrisy. Wiadomoci zebrane dla kolekcjonerów. (Geneza powstania i rys historyczny rozwoju ekslibrisu oraz m.in. 130 ilustr. ekslibrisów rónych osób i instytucji, a take ok. 500 sygnatur i znaków ideograficznych autorów ekslibrisów). W.1992, BN, 19,5cm, s.190, opr.oryg. 15.Hoffmann M. - Midzy prawd a legend. Fakty, wydarzenia, opowieci, legendy gminy Kochanowice. Kochanowice 2007, Wyd.UG, 30,5cm, s.127, opr.oryg. c.70zł. 16.Horoszowski P.-Od zbrodni do kary. (Dot. kryminalistyki), W. 1963, PWN, 20cm, s.472, opr.oryg. 17. India-Pancerne skarby z pobojowisk. K. 2011, Archeologia Militaris, 20,5cm, s.241, opr. oryg. c.45zł. 18.Janicka - Krzywda Urszula Patron atrybut - symbol.(wykaz i opisy witych zwizanych z Polsk, objanienie patronatów oraz symboliki atrybutów witych i innych oznak religijnych). P.1993, Wyd. Pallotinum, 20,5cm, s.235, opr. 19.Kamiski Aleksander Juliusz Górecki - Wielka Gra. Opr. A.K. Kunert, przedm. -St. Broniewski Orsza, W.2012, Ofic. Wyd. RY- TM, 21,5cm, s.331, opr.oryg. c.45zł. 20.Karaskiewicz K. - Halina Powiatowska w zwierciadle swej kobiecoci. W.2008, Ofic.Wyd. RYTM, 20,5cm, s.163, opr.oryg. 21.Kopacz J. - Pocztki epoki brzu w strefie karpackiej w wietle materiałów kamiennych. Kr.2001, Inst. Archeologii i Etnologii PAN, 29,5cm, s.203 w tym tabl. LXXX, opr. oryg. c.45zł. 22.Krupop D. - Guziki mundurowe Tom I. (Dot.guzików mundurowych armii Austro- Wgier, Francji, Polski pod zaborami, Rosji ). Ł.2011/2012, Wyd. Archeologia Militaris, 24cm, s.180, opr.oryg. c.75zł. 23.Kwaniewicz W. - Dzieje szabli w Polsce. W. 2011,Wyd.Bellona,24cm,s.242,opr.oryg.c.60zł 24.Lemnis M., Vitry H. - W staropolskiej kuchni i przy polskim stole. W.1983, Wyd. Interpress, 20cm, s.176, opr.

2 25.Lesisz Z. - Zwoleski słownik biograficzny. Zwole 2008, Druk P.G.H.,,Pewnik, 21cm, s , opr. 26.Lewandowski Z. - Odznaki krajoznawcze i regionalne Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego. Lublin 2008, Wyd. Akademickie WSSP, 21cm, s.215, opr.oryg. c.50zł. 27.Lipowicz M. ks. Ludzie kultura - wiara. Wierzbicice. Lipowa. Wa. Gryzów. (Okolice Nysy, Otmuchowa).Opole 2013, Wyd. MS, 29cm, s. 269, opr. c.70zł. 28.Moczar M.-Barwy walki. W.1968, Wyd.MON, 19,5cm, s.345, opr.oryg.brosz.+obw., 29.Orłowicz M. - Przewodnik po ziemiach dawnej Polski, Litwy i Rusi. Repr. wyd. z 1914r przez wyd.,,podrónik Polski. (Egz. rcznie nr.- wydano 600 egz.). Lublin 2009, Wyd. WSSP, 18,5 cm, s. 203, opr. c.50zł. 30.Orr Aileen - Nied wied Wojtek. Niezwykły ołnierz armii Andersa. Tłum. A.Bugaj. Zakrzewo 2011, Wyd.Replika, 20cm, s.311, opr.oryg.. 31.Osadnik I.-Dobrodzie. Monografia miasta w wietle literatury niemieckiej i polskiej. Ilustr. z widokówek, reprod. dokumentów, map, itp., Dobrodzie 2004, U. Miasta, 30,5cm, s. 112, opr.oryg. c.50zł. 32.Pczalska A.-Złoto północy. Opowieci o bursztynie. K.1982, Wyd. lsk, 24,5cm, s.145, opr. 33. Pol Wincenty-Rok myliwca. Z rys. J.Kossaka. Repr. wyd. z 1870r w Poznaniu przez ksig. J.K.upaskiego. Lublin 2006, Wyd. WSSP, 30,5 cm, s. 85, opr. c.110zł. 34.Pospieszyska K. - Cymes czyli kuchnia ydowska i przepisy kulinarne z Izraela. Ilustr.K.Gorecka. ( Zawiera m.in. kalendarz wit ydowskich i ok. 300 przepisów potraw), W.1988, W-skie Wyd.Prasowe RSW Prasa-Ksika- Ruch, 20,5cm, s.127, opr.oryg. 35.Powstanie styczniowe (temat). a)zieliski S.opr.-Bitwy i potyczki oraz spis alfabetyczny i chronologiczny bitew i potyczek (Dot. wszystkich ówczesnych województw, zawiera take obszerny indeks osób i miejscowoci). Reprint wyd. z 1913r. przez Muzeum w Rapperswilu. W.2011, Wyd.Graf.-ika I.Knechta, 25cm, s mapy bitew i potyczek, opr.oryg. c.130zł. b)olejnik T.-Powstanie styczniowe na ziemi wieluskiej. (Obszerna publikacja oparta na bogatych ródłach historycznych szczegółowo przedstawiajca problematyk powstania w miejscowo- ciach regionu, zawierajca dokładne wykazy osób w nim uczestniczcych wraz z krótkimi adnotacjami dotyczcymi ich zasług). Wielu 2013, Wyd.Muzeum Ziemi Wieluskiej, 25cm, s.444, opr.oryg. c.70zł. c)szwed R.-Powstanie styczniowe w Radomszcza- skiem. (Zawiera m.in. wykaz uczestników powstania, zestawienie chronologiczne bitew i potyczek, sylwetki dowódców). Radomsko 1995, Wyd. Muzeum Regionalne, 21cm, s.75, opr. d)terlecki M.H.-Udział Podkarpacia w powstaniu styczniowym. Krosno 1997, Stow. Mił. Ziemi Kronieskiej,21cm,s.159, opr.oryg. c.35zł. e)liszka J.-Pami powstania styczniowego 1863 na Ziemi Olkuskiej (Przedstawiono sylwetki powstaców, szczegółowe informacje o przebiegu powstania i jego kulcie wyraajcym si w rónych formach w twórczoci plastycznej,- literaturze, poezji). Bukowno 1996, Wyd. Barsen, 21cm, s mapki, opr.oryg. f)przyborowski W.- Wspomnienia ułana z 1863 roku. W.2013, Ofic.Wyd. RYTM, 21,5cm, s.178, opr.oryg. g)liwiski A.-Powstanie styczniowe. Posłowie prof. M. M. Drozdowski. W.2013, Ofic. Wyd. RYTM, 21,5cm, s.219, opr.oryg. h)powstanie styczniowe Mapa z opisem historycznym. Skala 1: (Reprint). W. 2013, Wyd. TR, 47,5x64,5cm zło. do form. 11x16cm, 36.Praca zbiorowa-poradnik galwanotechnika. (Z układem okresowym pierwiastków) W.1985, WNT, 24,5cm, s.726, opr.oryg.tw.+obw., 37.Rubach L.-Ziemia Opolska. W.1953, SiT, 23cm, s.63, opr. 38.Szczniak A.L.- Zmowa. IV rozbiór Polski. W. 1990, Wyd. Alfa, 20,5cm, s.207, opr. oryg. 39.Sztuka kulinarna, napoje alkoholowe (temat).. c.70zł/egz. a)głodny mnich czyli sekrety refektarza. (Zawiera ok. 120 przepisów potraw). 26cm, s.277, b)złota ksiga nalewek. (Około 300 przepisów na nalewki). 26cm, s.266, c)samogon. Historia i sposób jego przyrzdzania w warunkach domowych. 22,5cm, s.227, Tłum. z rosyjskiego M. L. Kalinowski, L. Trybus, i R. Maciej. Wszystkie poz. opr. wg. koncepcji R. Macieja. W.2012, Wyd. Baobab, opr.oryg.tw. 40.leaska M.- Kucharz polski praktycznych przepisów smacznych, tanich i wystawnych obiadów, pieczenia ciast, smaenia konfitur, przyrzdzania lodów, kremów, soków, galaret, napojów chłodzcych, likierów, win, wódek, deserów, konserw, wdlin oraz róne sekreta domowe i spiarniane, niezbdne dla kadej dobrej i skrztnej gospodyni. Z ilustr. i II kolorowemi tablicami. Reprint wyd. z 1932r. w Poznaniu w ksig. J. Leitgebera i S-ki. W.1990, Zw. Przeds. Wyd. -Handl. Wigor, 23,5cm, s. X + 594, opr.oryg. c.60zł.

3 41.,,Teki Krakowskie. Tom X. Pod red. R. Marcinka. Kr.1999, Wyd. Regionalny Or. Studiów i Ochr. rod. Kulturowego, 24cm, s.200, opr. 42.Torz Gerhard-Okres plebiscytu na Górnym lsku Album. Podró filatelistyczna. (Tekst i opisy ilustr. w jz. polskim i niemieckim Egz.nr.184 i 194). Opole 2008, Wyd. MS, 29,5 cm, s.367, opr.oryg.tw.+etui, c.170zł. 43.Zabłocki W.-Szable wiata. (Szerokie opr. obejmujce szable polskie, rosyjskie, niemieckie, wgierskie, tureckie, arabskie, mongolskie, szwajcarskie, włoskie, armeskie, mołdawskie i perskie). W.2011, Wyd. Bellona, 28,5cm, s.262, opr.oryg. c.60zł. 44.Zawadzki W.-Polskie muzea wojskowe. Informator. Bydgoszcz 2002, Tow. Przyjaciół Muzeum Tradycji POW, 20cm, s.48, opr. oryg. 45.Zdrojewski M.-Aremi-Sztukmistrz Twardowski i polonijni iluzjonici. Szkice. Lublin 1986, KAW, 20,5cm, s.134, opr. oryg. brosz. 46.Zieliski Z.-,,Marcin major Mieczysław Tarchalski (Z serii Dowódcy Oddziałów Armii Krajowej ). W.2008, Ofic.Wyd. RYTM, 19,5cm, s.121, opr.oryg. 47.Zwizek J. ks.-dzieje diecezji czstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej. Cz-wa 1990, Czwskie Wyd.Diecezj. Regina Poloniae, 23,5cm, s.360, opr.oryg. 48.elkowski M. (tekst)-powiat czstochowski. Od rzemiosła do przemysłu.album. Tekst w jz. polskim i angielskim. Bydgoszcz 2007, Agencja Rekl.-Wyd. Promocja Polska, 30 cm, s.112, opr. oryg. tw. skóra-tłoczenia, KSIKI I WYDAWNICTWA WYDANE DO 1920r. 49.Bałucki M.-Zbiór nowel.(jak miark mierzysz-tak ci oddadz. Wied ma. O zagon ziemi. Złodziejska ambicya. Stró nocny. Dla szczcia dziecka. Przez tydzie aktorem. Zaklte pienidze. Mój pierwszy wystp literacki). Kr.1889, nakł. ksig. J.K. upaskiego & K.J. Heumanna, 21,5cm, s.183, opr.oryg. 50.Binet A.-Pojcia nowoczesne o dzieciach. Rozwój fizyczny i umysłowy u dziecka w wieku szkolnym. Przekł. M. Szymanowska. W.br.r.wyd. (ok.1915), Bibl. Dzieł Wyborowych, 18,5cm, s.156, opr. 51.Choynowski P.-Pokusa. Panis bene merentium -Pan Bratkowski-Rodzina Kalinowskich Czyn- Z czwartego plutonu- Nacje. W.br.r.wyd.(ok.1920), nakł.giw, 18,5cm, s.242, opr.intr. 52.Cadex juris canonici P II X pontificis maximi iussu digestus Benedicti Papae XV. Auctoritate promulgatus. Praefatione Emi. Petri card.gasparri et indice analytico-alphabetico auctus. Ratisbonae 1919, Friburgi Brisgoviae, B.Herder, 18cm, s. LI+869, opr. 53.Crawford Maryan - Ksi Saracinesca. Powie. Br.m.wyd.1887., Wyd.,,Bluszcz, 18,5 cm, s.368, opr.intr. 54.Croker B.M. - Kasia arogantka. Przeł. J. Popławska. L.1911, nakł.,,słowa Polskiego, 23,5 cm, s.245, opr. intr. c.35zł. 55.Daniłowski G.-Marja Magdalena. Powie. W. 1920, Ksig. J.Czerneckiego, 16,5cm, s.257, opr. intr. 56.Dmowski R.-Niemcy,Rosya i kwestya polska. L.1908, nakł.tow.wyd., 20cm, s.xiii+271, opr. intr. c.35zł. 57.Fredro A.hr.-Komedyje. Tom III, IV i V w 1 vol. (Zawiera:Przyjaciele, Gwałtu co si dzieje, Nikt mnie nie zna, luby panieskie czyli magnetyzm serca, Pan Jowialski, Nocleg w Apeninach, Ciotunia, Zemsta, Doywocie). W. 1853, nakł. S. Orgelbranda, 16,5cm, s. t. III t.iv-434+t.v- 336, opr. intr. c.60zł. 58.Gliski K.-Obrazki z przeszłoci. Przedm. H. Galle. W.1904, Druk. A. T. Jezierskiego, 18 cm, s.159, opr. intr. 59.Goszczyski S.-Król zamczyska. Powie. Opr. prof.dr M.Janik. Brody 1907, nakł. ksig.f.westa, 20cm, s.86, opr. 60.Gruszecki A.-wiatłodawcy. Powie współczesna. W.1909, nakł. L.Biernackiego i Sp., 18 cm, s.197, opr. intr. 61.Je T.T-Narzeczona Harambaszy. Powie z dziejów słowiaszczyzny południowej. W.1901, skł. gł. w Ksigarni Polskiej,18,5cm, s.188, opr. intr. c.35zł. 62.Junosza Klemens-Na zgliszczach. (Powie wiejska), Przedm. T. Jeske-Choiski. W.1898, Druk Granowskiego i Sikorskiego, 18cm, s.159, opr. intr. 63.Kaczkowski Z.-Dzieła. Poprawione i przejrzane przez Autora. T.III. Tradycje sanockie. Gniazdo Nieczujów. Starosta Hołobucki. W.1874, nakł. J.Ungra, 22,5cm, s.386, opr.intr. 64.Kellers Paul-Monatsblätter Die Bergstadt. Vierter Jahrgang 1915/1916. Erster Band. Breslau 1915, Bergstadtverlag Wilch.Gottl.Korn, 26cm, s.v nlb., opr.oryg. c.150zł. 65.Kozłowski Wł. M.-Jak czyta utwory pikna. Literatura pikna jako ródło wykształcenia. W.1909, Ksieg. L. Biernackiego i S-ki, 21,5cm, s.368, opr.oryg. bardzo ładny egz., 66.Kraków P.-Branka tatarska. Powie dla młodziey. W.1899, nakł. Ferdynanda Hösick, 15,5 cm, s.128, opr.oryg. 67.Krechowiecki A. - Stella. Tarłówna. Przedm. A. Krechowiecki. W. 1898, Bibl. Dzieł Wyborowych, 18cm, s.152, opr.

4 68.Kremer J.-Wykład systematyczny filozofii obejmujcy wszystkie jej czci w zarysie. Dla miłoników tej umiejtnoci pragncych dokładniej si z ni obezna. T.I. Fenomenologia. Logika. s.311, (brak strony tytułowej). T.II. Filozofia natury i ducha ludzkiego. s.v+459. (Obydwa tomy w 1 vol.). W.1877, nakł. S. Lewentala, 23,5cm, opr. intr. tw. (egz. do naprawy),. c.50zł. 69.Kubala L. prof.pod red.-dzieje powszechne illustrowane. -Cz.I., Czasy staroytne. t.ii. Grecya przed, w czasie i po perskiej wojnie i rozkwit heleskiej kultury. Wg. wyd. Spamera opr. prof. Cz. Pieniek, dr. H. Sawczyski. W t. znajduje si 200 illustracyi i 20 kartonów. s.324, -Cz.I., Czasy staroytne. t.iv. Rzym od drugiej wojny punickiej a do pocztku wdrówki ludów. Wg. wyd. Spamera opr. egota Prawdzic. W t. znajduje si ok. 150 illustracyi i 20 kartonów. s Cz.II. Czasy redniowieczne. t.i. Od wdrówki narodów a do wypraw krzyowych. Wg. wyd. Spamera opr. prof. K. Nitman. W t. znajduje si ok. 230 illustracyj i 13 kartonów. s.449. Wiede 1905, nakł. Fr.Bondego, 25,5cm, opr.intr. c.30zł/t. 70.Laskowski K.-Z rodu marzycieli.(kartki z ycia). L.1900, nakł. Słowa Polskiego, 22cm, s.197, opr.oryg. c.45zł. 71.L.D.L.(wyd.)-Pamitniki Ludwika hr. de Leveaux. Kr.1879, Druk.,,Czasu, 20cm, s.viii+345, opr. intr. 72.Lorentz Ludwik opr.-metodyczny kurs jzyka niemieckiego dla szkół rednich. Kurs dla klasy szóstej. Opr. wg. E. Claraca i E. Wintzweillera. W.br.r.wyd.(ok.1915), nakł. L. Lorentza, 20cm, s.239, opr. 73.Macaulay Tomasz Babington-Dzieje Anglii. Od wstpienia na tron Jakuba II. Tom III i IV oraz VII i VIII. W , skł. gł. w Ksig. GiW, 21,5cm, s.t.iii-320, t.iv-218 (oba t. w 1 vol.), t.vii-244, t.viii-281 (w 1 vol.), c.60zł/vol. 74.Makowski J.K.- Modlitwa za Bismarcka. Obrazek z dziejów chłopa polskiego w Prusiech. Kr.1902, nakł. Krak.Tow.Ow.Ludowej, 20cm, s.55, opr.oryg. 75.Małecki A.-Gramatyka jzyka polskiego wiksza. Dzieło przez stany krajowe galicyjskie w r zadane, a w r przez Wydział Sejmowy uwieczone nagrod. L.1863, nakł. Autora, 21,5cm, s. XXIII+427+tabl., opr.intr.. 76.Montepin K. - Co moe pienidz. Powie. Tom II. Gródek Jagielloski 1910, nakł. druk. J. Czaiskiego, 20cm, s.374, opr. intr. 77.Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament z łaciskiego na jzyk polski przeło- ony przez ks. Jakuba Wujka S.J. Wydanie nowe stereotypowe J. N. Bobrowicza. Ozdobione 3 stalorytami i 170 drzeworytami w texcie. Lipsk 1854, nakł. J.Baumgaertnera, 23cm, s.458 (druk 2-szpaltowy),opr. intr. c.200zł. 78.Okraszewski A.-Zbiór zada arytmetycznych. Cz.I. Ł.1906, nakł. ksig. L. Fiszera, 21,5cm, s.48, opr. oryg. z., 79.Piotrowski G. dr-zola i naturalizm. L.1900, nakł. ksig. H. Altenberga, 18,5cm, s.172, opr. 80.Plater-Zyberkówna C.- Na progu małestwa. P.br.r.wyd.(ok.1918), KW, 19cm, s.456, opr. intr. 81.Potocki A.-Stanisław Wyspiaski. Studyum literackie.(na s. tytułowej piecztka biblioteki C.K. wyszej I szkoły realnej we Lwowie). L.1902, nakł.tow.wyd., 21cm, s.150, opr.intr.. 82.,,Schlesische Chronik.4 Jahrgang nr.1-24 z 1910/11. Br. m. wyd., Wyd.brak, 28cm, s.w.nr.28-32, wszystkie nr. współoprawne - opr. intr... c.400zł. 83.Siemiradzki J.dr - Szlakiem wychod ców. Wspomnienia z podróy po Brazylii, odbytej z polecenia Galicyjskiego Wydziału Krajowego. Przedm.J.Ochorowicz. Tom II. W.1900, Bibl. Dzieł Wyborowych, 18cm, s.160 w tym fot.8, opr. 84.Słowacki J.-Dzieła. t.v. Opr. dr Zdzisław Londoski. a)sen srebrny Salomei. Romans dramatyczny. W piciu aktach. b)rozmowa z matk Makryn Mieczysławsk. Mikołów br.r.wyd. (ok. 1920), Nakł.S-ki, Wyd.K.Miarki, 18,5cm, s.230, opr.oryg. 85.Szajnocha K.-Szkice historyczne. Tom IV. L.1901, nakł. Słowa Polskiego, 23cm, s.297, opr. intr. 86.Szujski J.-Dzieje Polski. Podług ostatnich bada. T.III. Królowie wolno obrani. Cz.I.r L.1864, nakł. K.Wilda, 23,5cm, s tabl. 2, opr. intr. 87.wicicki J.A-Historya literatury arabskiej. (T.III. Historii literatury powszechnej). W.1901, Bibl. Dzieł Wyborowych, 18cm, s.415, opr. intr. 88.Talpierin S. I., L.M.Ratenberg- Ustaw gradanskago sudoproizwodstwa s pozdnijszimi uzakonieniami. Jekaterinosław , Tipografia Izaaka Kogana, 15cm, s.1027, opr. oryg. c.80zł. 89.Turowski K.J. wyd.-podró po słowiaskich krajach Aleksandra ksicia Sapiehy (w latach 1802 i 1803). Sanok 1856, nakł. Karola Pollaka, 20cm, s.285, opr. intr. c.150zł.

5 90.Umiski W.-Podró naokoło wiata piechot. W podobłocznych krainach. Z 7 ilustr. F. Sawiczewskiego. W.1900, nakł.giw, 20cm, s.388, opr. intr. (brak s. tytułowej i 1-szej kartki), 91.Wells H.G.-Wizye przyszłoci czyli o wpływie rozwoju wiedzy i mechaniki na ycie i myl ludzk. Tłum. J.Kleczyski. W.1904, nakł. GiW, 18 cm, s.156, opr. 92.Wyd. Słowa Polskiego, L , 24cm, opr.oryg.z., c.20zł/egz., a) Lichtenberger A.-Mały Trott, s.87, b) Sokulski Justyn opr.-stosunki J.I.Kraszewskiego z Agatonem Gillerem ( ). s Zevaco M. - Piekielna zemsta. Powie historyczna. Przeł. J. Mciwój. W.br.r.wyd.(ok. 1920), Wyd. St. Cukrowski, 19cm, s.288 (brak s ), opr. intr. KSIKI I WYDAWNICTWA WYDANE W LATACH Bar A. opr. - Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczcych. T.I. Pseudonimy i kryptonimy od A-K. s. XVIII T.III. Wykaz nazwisk i pisarzy. s.150. Kr , nakł. Krakowskiego Koła Zw. Bibl. Polskich, opr. intr. c.60zł/t. 95.Baum Vicki - Podró. (Bubenreise).Powie. Przekł. E. Solskiej. 2 tomy w 1 vol. W. br. r. wyd. (ok.1925), Wyd. S.Cukrowskiego, 18,5cm, s.218 (brak ostatniej kartki), opr.intr. 96.Białogórski J.-Erotoman. L.1926, Wyd. Globus, 18,5cm, s.160, opr.intr. 97.Biblioteka Domu Polskiego (seria wyd.). W , Wyd. J.Płaewski, 17cm, opr.intr.. c.20zł/egz. a)rapacki W.-Król Husytów. Powie. s.132. b)daniłowski G.-Lu ne kartki. Nowele. s.144. c)maciejowski J.-Barykady. Powie. s Biblioteka Nowoci (seria wyd.).w , Wyd. S.Cukrowski, 17cm, opr.intr. c.15zł/t. a)maciejowski J.-Kadeci. Powie. s.152. b)jezierski E.-Noc listopadowa (Piotr Wysocki). 3 tomy w 1 vol. Tom I. wit. Przykazanie Łukasiskiego.s.182. Tom II. Dzie. Przykazanie Łukasiskiego. s.127. Tom III. Dzie. Przykazanie Łukasiskiego. s.136. c)steno Flavia- Te, które nie przebaczaj. Sieroty po ywych. Powie. s d)sand George- Walentyna. Przeł. J. Mciwój. 2 tomy w 1 vol. s.t.i-125,t.ii-128. e)carew M.- Wypadek czy zbrodnia? Powie. s.128. f)wood Henry-Pokutujce widmo. Opr. J.Colonna Walewska. s Biblioteka przyrodnicza (seria). W , PZWS, 21cm, opr. c.10zł/egz. a)dembowski J.-Darwin. s.114. b)asratian E.A.-Akademik Iwan Pawłow. Przeł. L. Skaryski, s Biuro Sprzeday Zjednoczonych Fabryk Drutu i Gwo dzi Sp.z o.o w Warszawie, plac Napoleona 9. Cennik nr.3. (Listopad 1936). W., nakł. Biura, 24,5cm, s.12, opr.oryg. 101.Błotnicki F. ks.-idziemy w ycie.zbiorek deklamacyj. P.1935, nakł. S-ki Akc. Ostoja, 17,5 cm, s.34, opr. 102.Boguszewska H., Kornacki J. - Nous, Parisiens. Powie. W. 1946, Spłdz. Wyd.,,Wiedza, 21cm, s.215, opr.intr. 103.Boleszczyc J.- Zmartwychwstacie młodzi Br.m. i r. wyd.(ok. 1925), Wyd. brak, 17,5cm, s.174, opr.intr.tw.(oryg. okł. zachowana), 104.Burroughs Edgar Rice-Tarzan w dungli. Przeł. Wł. Kierst. W.br.r.wyd.(ok. 1925), TEiM, 18,5cm, s.281, opr.intr. 105.Bystro J.St.-Kultura ludowa.w.1947, TEiM, 22cm, s.450, opr. 106.Carco Francis-Ruda Irma.(Perversite). Przeł. J. P. Zajczkowski. W.1928, Wyd.,,Delta, 17cm, s.191, opr. intr. 107.Cepnik H.-Józef Piłsudski. Portret biograficzny. Kr.1939, Wyd. Ksiek L.J. Jaroszewski, 18cm, s.196, opr. 108.Chrzszczewska J.-Pogadanki z dziemi i wskazówki metodyczne. Podrcznik dla matek, nauczycielek i wychowawczy. W.1926, GiW, 20,5cm, s.313, opr. 109.Deutsche Verkehrsbücher. Schlesien, seine Gebirge. Städte und Bäder. Breslau br.r.wyd. (ok. 1930), 22,5cm, s. 64+mapa, 110.Die Schlosserlehre. Grundlagen für Schlosser zur Anleitung in Schule und Werkstatt und zum Selbstunterricht. Begründet von Schlossermeister J.Jantke. 503 Abbildungen. Lübeck 1939, Verlag von Charles Coleman, 24cm, s.240, opr.oryg. 111.Dobrzyski J. dr - Naturalne przetwory zdrojowe w leczeniu domowym. W.1948, nakł.,,polskich Uzdrowisk,16,5cm,s.102,opr.oryg.z., 112.Dunin-Wsowicz W. pod red.-ostatni z 1863 roku. Na 70-lecie powstania styczniowego. Okł. wyk. J. wirysz - Ryszkiewicz. W.1933, Wyd. Tow. Przyj. Weteranów 1863r., 27,5cm, s.87, opr. oryg. z., c.100zł. 113.,,Dziki komu i czemu zwyciylimy w 1920 r.broszura. Br.m. i r.wyd.(ok. 1936),Wyd. Woj.- sk. Inst. Nauk.-Ow.,17cm,s.42,opr.oryg.z., 114.Firewicz J. i J. - Podrcznik chemii. Dla gimnazjów spółdzielczych, kupieckich i rolniczych. W.1946, NK, 21cm, s.146, opr.oryg. 115.,,Flight and Aircraft Engineer. Official organ of the Royal Aero Club. Nr.1983 z 1946r., Nr.2004 i 2005 z 1947r. Londyn, Flight Publishing Company Ltd., 29cm, s.w nr (reklamy), opr. oryg. z., c.3zł/egz.

6 116.Galsworthy John - Srebrna łyka. Przeł. T. Jakubowicz. W.1931, Tow. Wyd. Rój, 18cm, s. 377, opr. intr. 117.Goetel Ferdynand-Ludzko. (Trzy opowiadania). W.1930, nakł.giw, 19,5cm, s.236, opr. 118.Gorkij Maksym-Foma Gordijew. Przeł. E. Chwalewik. W.1928, Tow. Wyd.,,Rój, 17,5cm, s.333, opr. intr. 119.Grzebieniowski T.-Podrcznik jzyka angielskiego. Na I rok nauczania. W.1946, PZWS, 21cm, s.174, opr. 120.Hagenbach Arnold-Pilot Tex. Bohaterzy nocnego ekspresu. Przekł. M.Tarnowski. W.1935, Wyd. Nowoczesne, 20cm, s.238 (br. s.225 i 226), opr. intr. 121.Hasiski M., Ley D. i inni - Elementy nauk pedagogicznych. K.1946, Wyd. Inst. Pedagogicznego, 20,5cm, s.209, opr. 122.,,Ilustrowany Kurjer Polski. Tygodnik. (tzw. gadzinówka).r.i:nr z 1940r.,Kr.,31cm,s.w nr.8, wszystkie nr. współoprawne-opr.intr.. c.80zł. 123.Jtkiewiczowa Z.-O wpływie rodziców na przyrodzone wartoci dzieci. W.br.r.wyd.(ok. 1935), Tow. Wyd.,,Bluszcz, 19,5cm, s.24, opr. 124.Kasprowicz J.-Krzak dzikiej róy. Kr.1930, Wyd.W.Meisels,17,5cm,s.144,opr.oryg. 125.Katz Richard-Włóczga dookoła wiata. Z 16 ilustr. W.1938, Wyd. J.Przeworskiego, 21cm, s.347, opr. intr. 126.Kingston W.-Przygody dzielnego marynarza. Powie dla młodziey. Przeł. Z. Mirska, ilustr. J. Krajewski. W.br.r.wyd.(ok.1925), nakł.,,nowego Wydawnictwa 19cm, s.189, opr.intr. c.35zł. 127.Kraszewski J.I - Chata za wsi. 2 czci w 1 vol. W.1939, Wyd. M.Arcta, 18,5cm, s.378, opr. intr Kraszewski J.I-Powieci historyczne. W. 1929,Wyd.M.Arcta,19cm,opr.oryg.c.25zł/egz. a)kordecki. Obrona Czstochowy. (2 czci w 1 vol.). s. cz. I-124, cz. II-123, b)krzyacy. Obrazy z przeszłoci 1410 roku. (2 czci w 1 vol.). s. cz. I-134, cz. II Kudliski T. - witokradca. Powie. Wr. 1946, Ksinica-Atlas, 21,5cm, s.436, opr. intr. 130.Kwanicowa Z.-Zbiór plsów. Tom II. (Dot. układów tanecznych i kroków taców narod. m.in. krakowiaka, poloneza, kujawiaka, oberka itd.). W.1938, NK,25,5cm,s.272,opr.oryg. c.65zł. 131.Lepucki H. dr-dzieje Polski przedrozbiorowej w skrócie.(piecztki Własno Komisji Owiatowej Z.P.U. w Niemieckiej Republice Zwizkowej i Dar Polskiej Macierzy Szkolnej Zagranic w Anglii ).Norymberga 1946, Bibl.,,Pisma ołnierza,21cm,s.75,opr.oryg. c.50zł. 132.Mapa samochodowa i stanu dróg w Polsce na rok 1937/8. Z marszrutami. (Mapy brak). W.1936, skł. gł. Centrala Sprzeday Map Samopomoc Inwalidzka, 24cm, s.47, opr.oryg. 133.Monografie klasztorów, wity, obrazów (temat). Opr. 14cm, c.15zł/egz. a)rzecznik M.-Krótka historja cudownego obrazu Matki Boskiej Sokalskiej. Sokal 1928, nakł. klasztoru oo.bernardynów, s.22. b)jung K. ks.-klasztory w Warcie. Sieradz 1930, Przedruk z Ziemi Sieradzkiej, s.15. c)krótki opis prawdziwego zdarzenia o Cudownym Ukrzyowanym Panu Jezusie Warckim znajdujcym si obecnie w chórze zakonnym sióstr Bernardynek w Wieluniu. Wielu br.r.wyd.(ok. 1930),Przedruk z czasop.,,ziemia Sieradzka,s.10. d)sanktuarium Maryjne w Rokitnie Wlkp. Diecezja gorzowska. Br.m. i r.wyd.(ok. 1970), Wyd. brak, s Mój Przyjaciel. urnale. Kr.1946, Wyd. Firma Lux-Pijarska 17, 36cm, s.24 (78 wzorów konfekcji damskiej), opr.oryg. 135.Napoleon - Rozkazy. Tłum. W. Denhoff- Czarnocki, obj. dr. A. Wojtkowski. P.1922, Wielkopolska Ksig. Nakł. K. Rzepeckiego, 23 cm, s.112, opr. intr. c.50zł. 136.Neumann Robert-Potga. Przeł. M. Wasermanówna. (Na s. tytułowej piecztka biblioteki ydowskiej Safa-Berura ). W.1934, Tow. Wyd. Rój, 18,5cm, s.355, opr.intr.tw. (do naprawy),. 137.Newada J.(Walewska J.) - Umarli wracaj. Powie współczesna.w.br.r.wyd.(ok.1930),wyd. E.Wende i S-ka, 22cm, s.254, opr.intr. 138.Niemojewski A.-Biblja a gwiazdy. Sto pyta, stawionych biblistom, oraz sto odpowiedzi, dla ludzi, umiejcych myle własn głow. Z 82 wizerunkami. W. 1924, nakł. rodziny Autora, 23,5 cm, s.121, opr.oryg.z., c.100zł. 139.Ossendowski F.A.-Iskry z pod młota. Powie współczesna. II. Ogie wykrzesany. P.br.r.wyd. (ok.1930), Wyd. Polskie R. Wegner, 19,5 cm, s. 332, opr.intr.tw. (egz. do naprawy), 140.Ossendowski F.A.-W polskiej dungli. Powie-. Rys. W. Siemitkowski. L.1939, Pastw. Wyd. Ksiek Szkolnych, 20,5 cm, s. 314, opr. oryg. c.100zł. 141.Pagaczewski S.-Beskidy. W.1950, NK, 24cm, s. 54, opr. 142.Pfanhauser J.- Chemikalia. W Wyd. Nowa Ksig. Techn. Romualda Rejcheubach, 23cm, s.204, opr. intr. tw, 143.Podrczniki. c.25zł/egz. a)wojnicz-sianocki J.-Fizyka w zakresie szkoły redniej. Cz.I. Mechanika i ciepło. Z 257 rys. i 9 portretami. W.1922, Wyd. M. Arcta, 21,5cm, s.223.

7 b)zydler J.-Geometrja w zakresie szkoły redniej. W.1925, Wyd. M.Arcta, 22,5cm, s.iii+364, opr. intr. c)chwiałkowski Z., Schayer W.-Arytmetyka z geometri. (Na s. tytułowej piecztka oflagu IIB) Dla VI klasy szkoły powszechnej 2 stopnia. Kurs B. L.1939, PWKS, 23 cm, s.109, opr.oryg.brosz. d)archutowski R. ks.-historia Kocioła katolickiego. Podrcznik do nauki religii dla uczniów gimnazjum. Klasa III. P.1938, KW, 21,5cm, s.203, opr.oryg.brosz. 144.,,Praca. Tygodnik ilustrowany. R.XXVI: nr.27-34, z 1922r. P., nakł. Drukarni Mieszczaskiej Tow. Akc.,29cm, s.w nr.12+10, wszystkie nr. współoprawne-opr.intr.tw. (do naprawy),.. c.150zł. 145.Puszkin A.-Dubrowski (Czarny Orzeł). Dama pikowa-murzyn Piotra Wielkiego. Powie. Tłum. A.Lange. W.br.r.wyd.(ok. 1930), Wyd.,,Biblioteki Groszowej, 17cm, s.157, opr.intr. 146.Raort W.-Golono, strzyono. Satyry. L. br. r. wyd. (1922), nakł. wyd.,,globus, 18,5cm, s. 204, opr. intr. 147.Romer E.-Mały atlas geograficzny. Wr.1948, Ksinica-Atlas, 30cm, 6 obustronnych podwójnie skł. map., opr. 148.Romer E., Wsowicz J.-Atlas Polski współczesnej.wr.1948, wyd. Ksinica-Atlas, 19 cm, s.16, opr. W/w atlas posiadamy równie w wyd. z 1951r. w c.j/w. 149.Rzewuski H.-Listopad. Romans historyczny z drugiej połowy wieku XVIII. 3 tomy w 1 vol. Wstp. K. Wojciechowski. Kr.1923, nakł. Krakowskiej S-ki Wyd., 18cm, s.654, opr.oryg.z., (blok ksiki luny), 150.Scherf D. dr- Klinika i leczenie chorób serca i naczy. Przeł. H. Rasolt. W.1938, Polskie Wyd. Lekarskie Ars Medici 22,5cm, s.viii+312, opr. intr. 151.Smoleski W.-Przyczyny upadku pastwa polskiego. W.1921, nakł. GiW, 17,5cm, s.14, opr. 152.Smolarkiewicz Wł. ks.-kolendy kocielne i domowe oraz doroczne pieni kocielne. Cz.III. Cz-wa 1930, T.Nagłowski i S-ka, 10,5cm, s.768, opr. intr. 153.Sokołowski dr, Lapitus dr, Polak dr i inni opr.-lekarz ratujcy zdrowie. Tom I. K.1931, Polski Inst. Wyd., 24,5cm, s.xi+719, opr. oryg. tw. (do naprawy), 154.Sokolnicki M. dr pod red.-historja powszechna. W zeszytach. Z.1,3,4,6-11,13,15,16, 18, W , Wyd.,,Kultura i Wiedza, 25cm, s.w.z. r.120, z. do oprawy, c.10zł/z. 155.Szelburg-Ostrowska E. - Polne grusze. Powie. W.1926, Ksig. Polska Bernarda Połonieckiego, 18cm, s.263, opr. intr. 156.Szelburg-Zarembina E. - Ludzie z wosku. W. 1948, nakł.giw, 19,5cm,s.287,opr.intr. 157.Szelechow M.-Piercie grzechu. Powie. W.1943, Wyd. Polskie Sp.z o.o., 21cm, s.239, opr. 158.Szpyrkówna M. H. -Gwiazdy i dolary. W. 1924, nakł. ksig. K. Wojnara i S-ki, 19cm, s.184, opr. intr. 159.,,wiat i ycie. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kultury. (Miesicznik). Zeszyt specjalny-polska. L.1934, Ksinica-Atlas. 24cm, s tabl.9-24, opr.intr. 160.w.Katarzyna ze Sieny-Ksiga miłosierdzia Boego czyli dialog. T.II. Przeł.L.Staff. Kielce 1949, Ksig. Jedno, 17cm, s.268, opr. intr.. c.10zł 161.van Loon Hendrik - Człowiek ustokrotniony. Dzieje cywilizacji na wesoło. Przeł.P. Hulka- Laskowski. Wr.1946, Wyd. Dobra Ksika, 20 cm, s. VII+248, opr.intr. okła. zach., 162.Verne Juliusz-Wyspa tajemnicza. Z 19 ilustr. W.br.r.wyd.(ok.1946), nakł. ksig. J. Kubickiego, 20cm, s.394, opr.intr. 163.Wachowiak S. pod red.-powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w roku Tom II. Okł. proj. A. Berezowski, P.1930, nakł. PWK, 29,5cm, s.451, opr.oryg. c.150zł. 164.Wesoł nowin bracia słuchajcie! Jasełka kresowe w 3 odsłonach. (Nr.42.,,Biblioteczki teatralnej dla dzieci i młodziey ).L.1924, S-ka nakł. Odrodzenie, 16,5cm,s.30,opr.oryg.z., c.5zł. 165.,,Wiadomoci Nauczycielskie. Pismo Zrzeszenia Nauczycieli Polaków za Granic. R.III: nr z 1947r. Londyn, 20cm, s.40, opr. oryg. z., 166. Wiechecki St. (Wiech)-W zbek czesany W.1937, Tow. Wyd.,,Rój, 19cm, s.282, opr. intr. (egz. do naprawy), 167.Wielki Proletariat. (Materiały i dokumenty z historii ruchu robotniczego w Polsce - z. I.).W. 1950, KiW, 20,5cm, s. XI+264, opr Zakrzewska H. - Pojednanie. Powie o niedwiedziu tatrzaskim. Kr.1946, nakł. ksig. St. Kamieskiego, 23cm, s.197, opr Zarzycka I.-Jawnogrzesznica. W.1928, Tow. Wyd.,,Rój, 17cm, s.156, opr. intr. 170.Zwick Michael - ółta róa. (Opowie kryminalna), Przekł. M. Sandoz. Kr.1934, nakł.,,ilustrowanego Kuryera Codziennego, 23,5cm, s. 185, opr. intr. c.60zł. 171.ywot siostry Benigny Konsolaty Ferraro wizytki z Komo, zmarłej w opinii witobliwoci 1 wrzenia 1916r. Kr.1921, Druk.,,Czasu, 15 cm, s. 164, opr.intr.

8 KSIKI I WYDAWNICTWA WYDANE PO 1950r. 172.Adolfsson Gunnar-Kraj który czeka.w.1953, Cz., 20cm,s.312, opr. 173.Aftanazy Roman-Materiały do dziejów rezydencji. Pod red. A.J.Baranowskiego. Tom VIII A. Dawne województwo ruskie: Ziemia Przemyska i Sanocka. W.1991, Instytut Sztuki PAN, 24cm, s.429, opr. 174.,,Album Zoologiczny. (Zawiera 50 wklejonych ilustr. zwierzt), Ł.1955, Spłdz. Wyd. Art. i Uytkowych, 27cm, s.28, opr.oryg. c.45zł. 175.Ale to bardzo proste(seria).w.1965, WNT, 24cm, opr. c.10zł/egz. a)aisberg E.-Radio. s.149. b)aisberg E.-Tranzystor. s Apostoł-Staniszewska J.-Nim zbudził si dzie. (dot. Podhala). W.1979, LSW, 21,5cm, s.215, opr. 177.Archeologia.(temat),21cm,opr.oryg.. c.10zł/egz. a)kołodziejski A.-Rozwój archeologii województwa zielonogórskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej. Zielona Góra 1965, Lubuskie Tow. Nauk., s.142. b)gardawski A.-Ziemia odsłania tajemnice. W.1974, NK, s.79 w tym tabl. XV, 178.Baculewski J.-Zarys literatury polskiej po powstaniu styczniowym. W.1959, PZWS, 20,5cm, s.331, opr. 179.Bakuła L. - Wizna. (Dot. tzw. polskich Termopili bronionych przez kpt. Raginisa w 1939r.), P. 1981,WPoz.,19,5cm,s.213,opr.oryg. 180.Banach A.-Jak kocha i nie zabi. Kr.1981, WL, 21,5cm, s.205, opr. 181.Baranowski K.-Praktyka oceaniczna. (Wybór drogi, egluga, jacht i jego wyposaenie, organizacja wyprawy). W.1984, SiT, 24,5cm, s. 325, opr. oryg. tw. + obw., 182.Bardach J., Lenodorski B., Pietrzak M.- Historia ustroju i prawa polskiego. W.2005, Wyd.Prawnicze Lexis Nexis, 23,5cm, s.666, opr. 183.Banie z 1001 nocy. Wg. niemieckiego opracowania Enno Littmanna, spolszczyli: Krzysztof Radziwiłł i Janina Zeltzer. Ilustr. reprodukowane ze staroindyjskich miniatur znajdujcych si w pastwowych zbiorach w Berlinie. W.1986, NK, 24,5cm, s.445, opr. 184.Berezowska M.-Piórkiem przez stulecia. Opr.T. Polanowski. Kr.1963, Wyd.Art.-Graf., 29,5cm, s.104 nlb., opr. 185.Berkel Paul-Historia miasta Luba napisana z myl o szkole i domu. Z panoram Lubania około roku 1750 i dokładnym herbem miasta. Przeł. S.Tymicz. Wr.1992, Wyd.Typoscript, 20,5 cm, s.182, opr. 186.Bilnik T., Gaponik T.-Kawaleryjskie szaszki radzieckie w Wojsku Polskim. K.2011, Wyd. Agencja Mediów Lokalnych Medial, 23,5cm, s.56, opr. c.70zł. 187.Bingham Hiram-Zaginione miasto Inków. Dzieje Machu Picchu i jego budowniczych. Kr.1982, WL, 20cm, s.270+ilustr.39, opr. oryg. tw. + obw., 188.Bishop K.J.-Akwaforta. Przeł. M. Jakuszewski, W.2008, Wyd. MAG, 21cm, s.327, opr. 189.Bocheski A.-Rzecz o psychice narodu polskiego. W.1986, PIW, 20,5cm, s.94, opr. oryg. 190.Boldrewood Rolf-Napad z broni w rku. Opowie o yciu i przygodach w buszu i na polach złotodajnych Australii. Przeł. W. Niepokólczycki, W.1962, Iskry, 21,5cm, s.414, opr. 191.Borsuk K., Szmielew W.-Podstawy geometrii. (T.10 Biblioteki matematycznej ). W. 1955, PWN, 24,5cm, s.363, opr.oryg. 192.Bosco Teresio, Gaiga Lorenzo, Mina Gian Paola i inni-mdro serca. Tłum. B. Sieroszewska. Rzym 1978, nakł.ksiy Marianów, 17cm, s.207, opr. 193.Brecht Bertold- Rekin ma zby na wierzchu. Wiersze wybrane. Przeł. R.Stiller, ilustr. E. Dwurnik.W.1986, NK, 23cm, s.84, opr.oryg. 194.Brodacki K.-Follow Namysłowski. (47 fot. w tekcie). W.1984, Polskie Stow. Jazzowe, 24cm, s. 95, opr. 195.Brzozowski S. - Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej. Reprint wyd. z 1910r. we Lwowie, nakł. Ksig. Polskiej B. Połonieckiego. Kr.1983, WL, 20cm, s.xi+594, opr. 196.Budrewicz O.-Rodacy spod klonowego licia. W.1980, Wyd. Interpress, 21cm, s.246, opr. oryg. 197.Bukowski Z., Dbrowski K. - wit kultury europejskiej. W.1972, LSW, 24,5cm, s.391, opr. 198.Bystro J. St.- Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. W 2 tomach. W.1976, PIW, 24,5cm, s.t.i-xvii+454, t.ii.-625, opr. oryg. c.250zł. 199.Cetwiski M., Derwich M.-Herby, legendy, dawne mity. Wr.1989, KAW, 21,5cm, s.318, opr. 200.Ciborowski A.-Warszawa. O zniszczeniu i odbudowie miasta. W.1969, Wyd. Interpress, 25,5 cm, s.326, opr. 201.Cichla-Czarniawska E.- Okrelajc wiatłocie.(poezja), (Na s.tytułowej odrczna dedykacja Autorki dla czytelnika). W.1966, PAX, 17cm, s. 87, opr.

9 202.Ciesielska J., Smalcerz A. pod red.- Sztuka kobiet. Bielsko-Biała 2000, Wyd.Galeria Bielska BWA, 21cm, s.223, opr. 203.Chłopek W., Miernicki A.,-3 Drezdeski Pułk Czołgów rednich. Dokumenty i wspomnienia. aga 2009, Wyd. Dekorgraf, 23 cm, s. 233, opr. 204.Chrócielewski T. red.-ksigi humoru polskiego. Od Asnyka do Zapolskiej. Ł.1965, Wyd. Łódzkie, 24cm, s.472, opr.oryg.tw.+obw., 205.Czechow A.- Ksina pani. I inne opowiadania. Pod red. N. Modzelewskiej. W.1956, Cz., 21,5cm, s.284, opr. 206.Czubalowie M. i D.-Podania i opowieci z Zagłbia Dbrowskiego. Sto lat temu i dzisiaj. K.1984, IN,20,5cm,s.230,opr.oryg. 207.Czubiski A.-Powstanie wielkopolskie Geneza, charakter, znaczenie. P.1978, WPoz., 21cm, s.537, opr. 208.wierciakiewiczowa L.-Jedyne praktyczne przepisy konfitur, rónych marynat, wdlin, wódek, likierów, win owocowych, miodów oraz ciast. Wg. wyd. z 1885r. W.1988, Wyd.,,Alfa, 16cm, s.xi+336, opr. 209.Dbrowski J.-Powizania ziem polskich z terenami wschodnimi w epoce brzu. Wr.1972, Oss.(nakład 600 egz.), 24cm, s.319 w tym tabl. XXXV, opr. 210.Dendrologia (temat). a)seneta W.-Dendrologia. W 2 tomach. W.1987, PWN, 20,5cm, s.t.i (il.), t.ii (il.), opr. c.70zł. b)seneta W.-Drzewa i krzewy iglaste. W czciach (tomach). W.1987, PWN, 23,5cm, s.t.i-270 +il.171,t.ii il ,opr.. c.45zł. c)białoboka S., Boratyski A., Bugała W. pod red.- Biologia sosny zwyczajnej. P.-Kórnik 1993, Wyd.Sorus,24cm,s.624,opr.oryg. d)nasze drzewa lene(seria). Monografie popularno-naukowe.p , Inst.Dendrologii PAN, 20,5cm, opr. c.10zł/t. t.x. Buk zwyczajny. Fagus sylvatica L. s.654. t.xv. Lipy. Talia cordata Mill., Talia platyphyllos Scop. s.465. t.xvii. Jesion wyniosły. Fraxinus excelsior L. s de Voragine Jakub - Złota legenda. Wybór. Tłum. J. Pleziowa, wyboru dok. M. Plezia. W. 1983, PAX, 24,5 cm, s.638, opr. oryg. tw. + obw.,. c.35zł. 212.Diemientiewa G.P., Gładkowa N.A. pod red.- Pticy Sowietskowo Sojuza. T.IV. Moskwa 1952, Gosudarstwiennoje Izdatielstwo Sowietskaja Nauka, 26,5cm, s.640, opr. 213.Dobosiewicz Z., Rommel W. red.-polonia w Ameryce Łaciskiej. Lublin 1977, Wyd.Lubelskie, 20,5cm, s.247, opr. oryg. tw. + obw., 214.Dobraczyski J.- Spotkania jasnogórskie. W. 1979, PAX,20cm,s.230,opr.oryg.tw.+obw., 215.Dubowski A., Jakowiak Fr.- Wielkopolska. Przewodnik turystyczny. W.1952, Spłdz. Inst. Wyd. Kraj, 16cm, s.189, opr.oryg. 216.Dulba W. (wybr.)-drugi dywan perski. Kr. 1980, WL, 19cm, s.378, opr.oryg. 217.Dunin L. (tekst) - Skarby spod gruzów. Niektóre zabytki ocalałe w kociołach warszawskich. W.1958, nakł. Rady Prymasowskiej Odbudowy Kociołów, 20,5cm, s.62, opr.oryg. 218.Eichstaedt Ignacy- Ksiga pierwiastków. W. 1966,WP,24,5cm,s.461,opr.oryg.tw.+obw., 219.Eisenbach Artur - Hitlerowska polityka zagłady ydów. W.1961, KiW, 21cm, s.703, opr. 220.Fielding Henryk-Historia ycia Toma Jonesa czyli dzieje podrzutka. W 2 tomach. Przeł. A. Bidwell. W.1955, PIW, 20,5cm, s.t.i-606, t.ii- 610,opr.oryg. 221.Filarska B.-Szkło pikne i uyteczne. W.1973, PZWS,19,5cm,s.157,opr.oryg.brosz.+obw., 222.Finkel L. zebr.-bibliografia historii polskiej. 2 czci w 1 vol. Przedruk fotooffsetowy z wyd. w 1891r we Lwowie. W.1955, PWN, 24cm, s. 1142, opr. 223.Firlet E.M. - Smocza Jama na Wawelu. Historia legenda -smaki. Kr.1996, Wyd. Universitas, 23,5cm, s.154, opr.oryg. 224.Franciszczok J. red.-ogólnopolska wystawa szkła artystycznego i uytkowego. Katalog. K. 1974, Wyd.BWA. 19,5cm, s.80, opr.oryg Gandhi M.H.-Autobiografia. Dzieje moich poszukiwa prawdy. W.1973, KiW, 20,5cm, s. 559, opr. 226.Gaul J.-Działalno wywiadowczo-informacyjna obozu niepodległociowego w latach W.2001, Agencja Wyd. A. Zasieczny, 23,5 cm, s nlb.(załczniki), opr Gssowski J.-Z archeologi za pan brat. W.1983, Iskry, 21cm, s.245, opr.oryg. 228.Geremek B.-wiat opery ebraczej. Obraz włóczgów i ndzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku. W.1989, PIW, 24,5cm, s.365, opr. oryg. tw. + obw., 229.Głbowicz W. - U booty i ich załogi. W. br. r.wyd.(ok.2000), Wyd. Lampart, 24cm, s.86, opr. 230.Głowacki L.-Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrzeniowej. W.1963, Wyd. MON, 20cm, s.352, opr.oryg.brosz.+obw., 231.Gnatowski M., Majecki H. pod red.- Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Tom I. W.1975, PWN, 24,5cm, s.474, opr. oryg. tw. + obw.,

10 232.Góral A.-Krawd ciemnoci. Zapis rozmowy z pierwszym premierem Polski Ludowej Edwardem Osóbk-Morawskim. W.1989, Inst. Wyd.Zw.Zaw., 20,5cm, s nlb. (il.), opr. 233.Guter R.S., Owczyski B.W.- Matematyczne opracowywanie wyników dowiadcze.w.1965, PWN, 21cm, s.193, opr. 234.Hempel A.-Pogrobowcy klski. Rzecz o policji granatowej w Generalnym Gubernatorstwie W.1990, PWN, 20,5cm, s.435+il.49., opr.oryg.brosz.+obw., 235.Hen J.-Notes lejtnanta Nikaszyna. Ilustr. J. Karolak, W.1953, NK, 18cm, s.109, opr. oryg. 236.Herrmann Paul-Pokacie mi testament Adama. W dwóch tomach. Na szlakach nowoytnych odkry geograficznych. Przeł. K. Rapaczyski. W.1976, PIW, 18cm, s.t.1-385, t.2-465, opr. 237.Hrynkiewicz-Sudnik J., Skowski B., Wilczkiewicz M.- Rozmnaanie drzew i krzewów nagozalkowych. W.1995, PWN, 24cm, s.464, opr. 238.Huber I.-Obróbka szkła. W.1963, PZWS. 24cm, s.87, opr. 239.Humeski J. ks. płk pod red.-udział kapelanów wojskowych w drugiej wojnie wiatowej. W.1984, Wyd.ATK, 24,5cm, s.516, opr.oryg Iwanicka K., Dubas M. red.- Wojna w oczach dziecka. (Prace dzieci-rysunki, które powstały w 1946r.) W.1983, KAW, 23cm, s.114 nlb, opr. 241.Jackson R.-Niszczyciele, fregaty i korwety. Tłum. J. Palasek. (Katalog okrtów wszystkich bander wraz z sylwetkami i krótk charakterytyk taktyczno - techniczn). W.2001, DW Bellona, 17cm, s.319, opr. 242.Jankowski K.-Nasz polski kanarek. Pochodzenie i hodowla. W.1986, Wyd.Spółdz. 20,5cm, s.105, opr.oryg. (II), 243.Januszewska H. - Złota jabło. Ilustr. O. Siemaszko. W.1955, Cz., 30,5cm, s.221, opr. 244.Jastrzbski L., Lipko W.-Prawo łowieckie. Komentarz. W.1978, Wyd. Prawnicze., 24,5cm, s.389, opr. 245.Jakiewicz A.-Artyci Czstochowy Cz-wa 1996, Muzeum Cz-wskie, 23,5cm, s.149 w tym il.28, opr. 246.Kaczyska D.-Byli ołnierzami Parasola. W.1985, MAW, 19,5cm, s.327, opr Kajdałowa A.I., Kalinina I.K.-Sowriemiennaja russkaja ortografija. Moskwa 1976, Wyzszaja szkoła, 22cm, s.271, opr.oryg. 248.Kajdaski E.-Fort Grochowski. Olsztyn 1982, Wyd. Pojezierze, 23,5cm, s mapka, opr. 249.Karaszewski B. Rafał - Partyzancka bro. O uzbrojeniu w Batalionach Chłopskich. W.1980, LSW, 21cm, s.232, opr.oryg.tw.+obw., c.40zł 250.,,Karta. Niezaleny miesicznik historyczny.-nr.6 z 1991r. -nr.8,9 z 1992r. -nr.10,11 z 1993r. -nr.13 z 1994r. -nr.17 z 1995r. -nr.19 z 1996r. W., Wyd. Karta, 23,5cm, s.w nr.160, opr. c.8zł/nr. 251.Kartezjusz-Rozprawa o metodzie. Przekł. T. Boy-eleski, Kr.1952, PIW, 18,5cm, s.116, opr. 252.Kazimierska K. red. - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego Radom Radom 1983, Wyd. Teatr im. J.Kochanowskiego, 25,5cm, s.163, opr. 253.Kizwalter T.-Ludzie i idee owiecenia w Polsce porozbiorowej. W.1987, WSiP, 19cm, s. 172, opr. 254.Klementyna z Taskich Hoffmanowa- Dziennik Franciszki Krasiskiej. Opr. Z. Lewinówna. W.1961, PIW, 20cm, s.290, opr. oryg. 255.Klimek H.(red.)-Ponad ludzk miar. Wspomnienia operowanych z Ravensbruck. W. 1969, KiW,20,5cm, s.429, opr.oryg. 256.Klocek Ł. 1989, Wyd. Łódzkie, 20,5cm, opr. a)piłsudski J.-Rok s.157. b)tuchaczewski Michaił- Pochód za Wisł. Wykłady wygłoszone na kursie uzupełniajcym Akademii Wojskowej R.K.K.A. w Moskwie 7-10 lutego 1923 roku. Przeł. A. Bogusławski. s tabl. IV + szkiców 8 + s.15 (posłowie A. Garlickiego). 257.Kluz W. o. -Dyktator Romuald Traugutt. Kr. 1986, Wyd. oo. Karmelitów Bosych, 20cm, s.296, opr. 258.Kluz S. - W potrzasku dziejowym. WIN na szlaku AK. Rozwaania i dokumentacja. Londyn 1978, Kat.Or.Wyd. Veritas, 22cm, s.463, opr. c.60zł. 259.Kochanowski J.-Poezje wybrane. W.1954, Wyd. Sztuka, 20,5 cm, s. 111, opr Kołaciski W. bik - Midzy młotem a swastyk. (Na s. tytułowej odrczny podpis i piecz Autora). W.1991, Wyd. Słowo Narodowe, 20,5cm, s.247+il.13, opr. 261.Kosiarz E., Witkowski R. opr.-okrt-muzeum Burza. Przewodnik. Gdynia 1964, Muzeum MW,20,5cm,s.69+schemat,opr.oryg. 262.Kossak W.-Listy do ony i przyjaciół. T.I: Lata s.844. T.II: Lata s.797. Wybór, wstp, opracowanie K.Olszaski. Kr.1985,WL, 25cm, opr.oryg.

11 263.Kot W. opr.- Szedł czarodziej. Antologia wierszy dla dzieci. W 2 tomach. Rzeszów 1986, KAW, 20,5cm, s. t.i-421, t.ii-366, opr. oryg. brosz. + obw., 264.Kowalska B.-W poszukiwaniu ładu. Artyci o sztuce. K.2001, Wyd. Galeria Sztuki Współczesnej, 28,5cm, s.207 w tym 72 repr. obrazów, opr. 265.Kowalski J.-Mopedy, skutery i mobile. Nowe kierunki w budowie pojazdów mechanicznych. (M.in. dane techn.-ekspl. skuterów Lambretta, WFM-Osa, Jawa-Cezeta i wielu innych). W.1958, Wyd. Komunikacyjne, 21cm, s.158, opr. oryg. 266.Kownacka M., Malicka Z., -Dzieci z leszczynowej górki. W.1952, NK, 20cm, s.212, opr.oryg. c.10zł/egz. Posiadamy równie w/w tytuł wyd. w 1970r. 267.Kozakiewicz S.red.-Słownik terminologiczny sztuk piknych. W.1969, PWN, 25cm, s.395, opr. 268.Kozera Ł.-Handel Polski i Słowacji w latach Regulacje prawne. (Teksty ródłowe). Piczów 2009, Wyd.Wysza Szkoła Umiej. Zawodowych, 21cm, s.155, opr.oryg. c.5zł. 269.Kozera A.- Edukacja w polskiej myli politycznej ( ). Kielce 2006, Inst. Nauk Polit. Akad. wit., 20,5cm, s.552, opr. oryg. 270.Kozłowicz W., Urnia T., Wojewódzki M.- Synowie pułków. W.1970, Wyd.MON, 19,5cm, s.298, opr.oryg.brosz.+obw., b.ładny egz., 271.Kozłowska A.-Pomiar dydaktyczny i ewaluacja w szkole. Z teorii i praktyki. (Na stronie przedtytułowej odrczna dedykacja Autorki dla czytelnika). Cz-wa 2002, Wyd.WSP, 21,5cm, s.221, opr. 272.Kozłowski J.K., Kozłowski St.K. pod red.- Człowiek i rodowisko w pradziejach. W.1983, PWN, 30cm, s.344, opr.oryg.tw.+obw., 273.Kronika 95-lecia Klubu Piłkarskiego Zagłbie ( ). (Dot. Zagłbia Sosnowiec). Br. r. i m. wyd., 30cm, s.31,opr. 274.Krug Günther- Zegary elektryczne. Tłum. in. H. Kurowski. W.1977, WNT, 20,5cm, s.222, opr. 275.Krupa S.-X pawilon. Wspomnienia AK-owca ze ledztwa na Rakowieckiej. W.1989, Omnipres, 20cm, s.102, opr. 276.Krzyanowski J.-Mdrej głowie do dwie słowie. Pi centuryj przysłów polskich i diabelski tuzin. -t.1. Od Abrahama do kleryka. s.345 -t.2. Od Klimka do postu. s.341 -t.3. Od poyczania do ywca. s.359 W.1975, PIW, 18cm, opr. 277.Ksiki dla dzieci. c.15zł/egz. a)gorzechowska J.-Polski roczek. Dziecice zabawy, tace i pieni ludowe. Opr.muz.-M. Kaczurbina, ilustr.- Z. Rychlicki..W.1964, Biuro Wyd. Ruch, 22,5cm, s.58, opr.oryg.tw. b)poraziska J.-Kichu majstra Lepigliny. Ilustr.- A. Kilian, fot.- E. Hartwig. W.1973, Cz., 22cm, s.111, opr.oryg.tw. c)dobkiewiczowa K.-Sztolnia w Sowich Górach. Banie i opowieci z Ziemi Opolskiej, Beskidów i Dolnego lska. W.1978, NK,22cm, s.156, opr. oryg. tw. d)chotomska W.-Dla kadego co miesznego. Ilustr. M. Uszacka. W.1971, Biuro Wyd. Ruch, 19,5 cm, s.45, opr.oryg.tw. e)kulmowa J.-piew lasu. Ilustr. Ha-ga. W.1967, Biuro Wyd. Ruch, 18,5cm, s.24 nlb, opr. oryg. brosz. f)ringer J.- Latarnie polskiego wybrzea. Ilustr.- A. - Heidrich. W.1972, Biuro Wyd. Ruch, 24 cm, s.32 nlb, opr. oryg. brosz. g)łochocka H.-O wróbelku Elemelku. Ilustr. Z Witwicki. P.1982, W Poz., 21cm, s.32, opr. oryg. brosz. h)szelburg-zarembina E.- O warszawskiej syrenie. W.1986, Wyd. Polskiego Tow. Wyd. Ksi- ek, 29,5cm, s.30, opr. oryg. brosz. i)chamiec J.- aki krakowskie. Ilustr.-I. Janczewska. W.br.r.wyd.(1970), Biuro Wyd. Ruch, 29 cm, s.23, opr. oryg. brosz. j)brzechwa J.-Tacowała igła z nitk. Ilustr. S.Zamecznik. W.1975, Cz., 19cm, s.48, opr. oryg. brosz. k)brzechwa J.-Wyprawa na Ariadnie. Ilustr. S. Scisłowska. Gd.1984, Wyd. Morskie, 30cm, s.32 nlb, opr. oryg. brosz. l)boncz-brujewicz W.-Lenin i dzieci. Ilustr.-W. Galdiajew, przeł.-m. Doliska. Moskwa 1980, Wyd. Małysz,27,5cm, s.16 nlb., opr.oryg.brosz. 278.Kuczyski S. M.-Bitwa pod Grunwaldem. K.1987, Wyd. lsk, 20,5cm, s map 11, opr. 279.Kulig H.- Na chodniku i na jezdni. Wiadomoci o zasadach ruchu drogowego dla klas III, IV, V. W.1965, PZWS, 20cm, s.54, opr. 280.Ku J. ks - Z dziejów kocielnych Ziemi Cieszyskiej. Kr.1983, Polskie Tow. Teologiczne, 21cm, s.85, opr. 281.Kwołek A. red.- Samochody. Od Alfy Romeo do Wolseleya. (Katalog). Tłum. P. Ponczek. Głuchołazy 2012, Wyd. Ofic. AKA, 21cm, s.175, opr. 282.Lacroix Jean-Historia a tajemnica. Przeł. Z. Wickowski. W.1989, PAX, 19cm, s.132, opr.

12 283.Lamparska J.-Tajemnice. Zamki. Podziemia. Przewodnik jakiego nie było. (Dot. obiektów na terenie Dolnego lska). Zdj. K. Góralski. Wr. 1998, Asia Press, 20,5cm, s.339+il.16, opr. oryg. 284.Lehr H., Osmaczyk E.- Polacy spod znaku Rodła. (Z okazji 50 rocznicy załoenia Zwizku Polaków w Niemczech). W.1972, Wyd.MON, 30,5cm, s.317+płyta audio z nagraniem ze zjazdu w dn r.), opr.oryg. c.75zł. 285.Lemian B.- Przygody Sindbada eglarza. Opr. graf. J. Stanny. W.1977, Cz., 23,5cm, s.205, opr. 286.Leeski C., Kukawski L.- O kawalerii polskiej XX wieku. Wr.1991, Oss., 26cm, s.456, opr. oryg. tw.+obw., c.75zł. 287.Lipiski E. wyb. - Warszawa w karykaturze. W.1983,PWN, 19,5cm, s.382,opr.oryg. 288.Lisiewicz P.M. - Ósma ekspozytura. Z tajemnic wywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej na Lwów W.2000, Agencja Wyd. CB, 20,5cm, s.93, opr. 289.Lisowski H. opr. - Ziele Warszawy. (Album fotogr.). W.1956, SIT, 30,5cm, s.239 w tym ilustr.208, opr.oryg. 290.Lubosz B.- Kraina gwarków i lasów. Z serii: Polska-ziemia-ludzie. (Dot. lska-głównie Lublica, Tarnowskich Gór, Bytomia). K.1969, Wyd. lsk, 25cm, s.197, opr.oryg. c.45zł. 291.Lubosz B. pod red.- ycie teatralne w Czstochowie Cz-wa 1970, Wyd. MRN, 21cm, s.111, opr.oryg.brosz.+obw., 292.Łtocha B., Cała A., Głowicka Z. opr.- Dokumenty ycia społecznego ydów polskich ( ) w zbiorach Biblioteki Narodowej. W.1999, Wyd. Bibl. Narodowa, 29,5cm, s il. 151, opr.oryg. (II), c.60zł. 293.Łojek J. (Leopold Jerzewski)- Agresja 17 wrzenia Studium aspektów politycznych. W.1990, PAX,20cm,s.201,opr.oryg. 294.Łossowski P.-Tragedia pastw bałtyckich W.1990, Inst.Prasy i Wyd. Nowum, 20cm, s.62, opr.oryg. 295.Makowski S. pod red.- Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy. Analizy i interpretacje. W. 1980, WSiP, 19,5cm, s.175, opr.oryg.tw.+obw.,. 296.Malczewski J.J. pod red.- Cmentarz komunalny Powzki dawny wojskowy w Warszawie. W.1989, SiT, 20,5cm, s.312+plan cmentarza, opr. oryg. tw. + obw., 297.Małyszew A.-Złote jezioro. (dot. Gór Ałtaju). Ilustr. St. Rozwadowski. W.1955, NK, 20,5cm, s.297, opr. 298.Markowska W., Milska A. opr. Ksiga papugi. W.1959, PIW, 20,5cm, s.218, opr. oryg. tw. + obw., 299.May Rollo- Psychologia i dylemat ludzki. Przeł. T. Mieszkowski. W.1989, PAX, 19,5cm, s.246, opr. 300.Meissner J.- S/T Samson wychodzi w morze. Powie. W.1952, KiW, 21,5cm, s.206, opr. intr. 301.Meissner J.-Na skrzydłach burzy. Nowele lotnicze. W.1954, Iskry, 19,5cm, s.202, opr. oryg. (b.ładny egz.), 302.Melcer W.-Statek (Uycie broni biologicznej w wojnie koreaskiej). W.1953, Wyd. MON, 21,5cm, s.167, opr.oryg. 303.Messori Vittorio- Czarne karty Kocioła. Tłum. ks. A. Kajzerek, K.1998, Ksig. w. Jacka, 20,5cm,s.278,opr.oryg. 304.Mikołajtis J.-Historia literatury Ziemi Czstochowskiej. Zarys. Cz-wa 1982, Tow. Literackie im. A. Mickiewicza, 20,5cm, s.311, opr. oryg. 305.Mikoszewski K. ks.-pamitniki moje. (Dot. okr. pows. stycz.). Opr. R.Bender. W. 1987, PAX, 19,5cm, s.343, opr.oryg.brosz.+obw., 306.Młudzik M. Szczytniak - Polem-lasem. Wspomnienia dowódcy oddziału partyzanckiego BCh-LSB. W.1984, LSW, 19,5cm, s.486, opr. 307.Mochnacki M.-Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i Opr. St. Kieniewicz. W 2 tomach. W.1984, PIW, 21cm, s.t.i-378, t.ii-535, opr. c.60zł. 308.Modrzyski J., Skwara J., Szeja H.- Medale emitowane z inicjatywy PTN oddz. w Katowicach im. Jana Wysockiego. K.2004, Wyd.,,Pergamon. 22cm, s.36, opr. 309.Mowszowicz J.-Przewodnik do oznaczania krajowych rolin zielarskich. W.1985, PWRiL, 20,5cm, s.498, opr. 310.Nadzin St.red.- Tak rodziła si wolno. Wspomnienia uczestników walk o wyzwolenie Ojczyzny. W.1954, Wyd. MON, 28cm, s.411, opr. 311.Nałcz T.- Polska Organizacja Wojskowa Wr.1984, Oss., 24cm, s il. 16, opr. 312.Nałkowska Z. - Pisma wybrane. Przedm. W. Mach.W.1956,Cz.,21cm,s.700,opr.oryg.c.10zł 313.Nanke Cz., L. Piotrowicz, Wł. Semkowicz- Mały atlas historyczny. W.1958, PWWK, 30,5cm, s.12 podw., opr Nazarewicz R. wyb.- Midzynarodowe tło agresji Rzeszy Niemieckiej na Polsk w 1939 roku.wybór dokumentów. W.1986, KAW, 23,5 cm, s.201, opr.

13 315.Nestorowicz Z.-Józef Piłsudski. Pami i pamitki. Katalog zbioru. (Wystawa zorganizowana w Galerii na Poczcie z okazji rocznicy odzyskania niepodległoci). Lublin 2005, nakł. Autora, 30,5cm, s.179, opr.oryg. c.85zł. 316.Niewiarowski K.-Silniki spalinowe. W 2 tomach. W.1952, PWSZ, 21cm, s.t.1-423, t.2-503, opr. 317.Nowak E. - Cie Łambinowic. Próba rekonstrukcji dziejów obozu pracy w Łambinowicach Opole 1991, Wyd. Centr. Muzeum Jeców Wojennych. 20,5 cm, s.199, opr. oryg. 318.Noko K.- Zagadnienia współczesnej sztuki wojennej. W.1973, Wyd. MON, 21cm, s.353, opr. 319.Ogrodziski W. opr.- Bursztynowym szlakiem. Warmia i Mazury w prozie i poezji. Olsztyn 1963, Wyd. Pojezierze, 25cm, s.415, opr. oryg. 320.Orzechowski J.-Dowodzenie i sztaby. W. 1974, Wyd.MON,21cm,s.514,opr.oryg. 321.Osmaczyk E. J.-Encyklopedia ONZ i stosunków midzynarodowych. Przedm. Javier Perez de Cuellar. W.1986, WP, 27,5cm, s.728, opr. oryg. tw. + obw., 322.Pajk H., ochowski S.- Rzdy zbirów Lublin 1997, Wyd.Retro, 23,5cm, s.388, opr. c.50zł. 323.Paulson Ronald- William Hogarth. Przeł. H. Andrzejewska, Z. Potkowska, W.1984, PIW, 24,5 cm, s.369, opr.oryg. (II), 324.Pawełczyk M.-Dzieje lublinieckiej Sparty Lubliniec 1986, Wyd. Zarzd Sparty,24,5cm,s.191, opr.oryg. 325.Peeters Thom-Dzikujemy Wam Polacy. Przeł. B. Steenks-Kasprowicz. (Dot. wyzwolenia Bredy w Holandii przez 1 DPanc gen.s.maczka). W.1988, Wyd. MON, 19,5cm, s.149, opr. oryg. brosz. + obw. 326.Peitgen H.-O., Jürgens H., Saupe D.-Granice chaosu. Fraktale. W 2 tomach. Przeł. K.Pietruska- Pałuba, K. Winkowska-Nowak. W.2002, Wyd. Nauk. PWN, 24,5cm, s.t.i-543+cd, t.ii-543+cd, opr. c.45zł. 327.Peszkowski Z. ks. Wspomnienia jeca z Kozielska. W.1989, Wyd.Archidiecezji W-skiej, 20,5cm, s.150, opr. 328.Picture vocabulary. German und English. With 181 black and white and 8 colour plates. Leipzig 1957, Verlag Enzyklopadie, 18,5cm, s.501, opr.oryg.tw.+obw., 329.Pijanowski L.-Przewodnik gier. W.1972, Iskry, 20,5cm, s.588, opr. 330.Pismo literacko-artystyczne. R.VII: nr z XI i XII. 1988r.(Bezdany. Pieni powstacze i legionowe). Kr., Krak.Wyd.Prasowe RSW Prasa- Ksika-Ruch, 20,5cm, s.260, opr.oryg Platt J.- Sielanki i poezje sielskie Adama Mickiewicza. Wr.1967, Oss., 21cm, s.215, opr. 332.Podgórzec Z. wybr.- Okrutny talent. Dostojewski we wspomnieniach, krytyce i dokumenttach. Kr.1984, WL, 24,5cm, s il.51, opr. oryg. tw.+obw., 333.Polskoj Gieorgij- Fałszerze pienidzy. W.1986, Wyd. Prawnicze, 20cm, s.132, opr. oryg. 334.Ponitycki J.-Kaczmarek mo gowa. Przygody lskiej czelodki. Ilustr. A.Stopka. Kr.1955, WL, 21cm, s.311, opr.oryg. 335.Porbski M.- Sztuka naszego czasu. Zbiór szkiców i artykułów krytycznych z lat W.1956, Wyd. Sztuka, 25cm, s.235+il.96, opr. oryg. tw.+obw., 336.Poznaski S. pod red. Drukarskim szlakiem. W setn rocznic narodzin zwizku zawodowego drukarzy polskich. W.1970, NK, 22cm, s nlb, opr. 337.Praca zbiorowa-łoyska toczne. Poradnik techniczny. W.1956, Wyd. Handlu Zagr., 24cm, s. 530, opr. c.50zł. 338.Praca zbiorowa-projektowanie zakładów przemysłowych. Poradnik encyklopedyczny. W. 1951, PWT, 29,5cm, s.534, opr.oryg. 339.Praca zbiorowa Cierpienie i walka narodu polskiego. Zdjcia dokumenty. W.1958, Wyd. ZG ZBoWiD, 33cm, s.244+xi, opr. 340.Praca zbiorowa-zagadnienia medycyny wojskowej. T.I. Organizacja i taktyka słuby medycznej. W.1953, Wyd.MON, 24cm, s.720, opr. 341.Praca zbiorowa-dziesi wieków Płocka. Wybrane tematy w pytaniach i odpowiedziach. Płock 1966, Wyd. Tow. Nauk. Płockie, 20,5cm, s. 173, opr. 342.Praca zbiorowa-dziadek do orzechów. Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Kwidzynie. Malbork 1994, Wyd. Muzeum, 15,5 cm, s (il.), opr.oryg. 343.Praca zbiorowa - Muzealnictwo wojskowe. W. 1985, Wyd. MON, 24cm, s.316, opr Praca zbiorowa-szkice z dziejów papiestwa. Tom I. Red. naukowa I.Koberdowa, J.Tazbir. W. 1989, KiW, 21,5cm, s.416, opr.oryg Praca zbiorowa-na szczytach gór Europy. W.1959, WP, 25,5cm, s.389, opr,oryg, c.45zł.

14 346.Praca zbiorowa-województwo Stalinogrodzkie. Na dziesiciolecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W.1955, SiT, 28,5cm, s.295, opr. intr. 347.Pruski W.-Dzieje konkursów hipicznych w Polsce. W.1982, SiT, 25cm, s.310, opr Przepisy sygnalizacji na Polskich Kolejach Pastwowych. W.1975, WKiŁ, 17cm, s.222, opr. 349.Puzdrowski E. - Bursztynowe drzewo. Banie kaszubskie. Ilustr. W.Samp. Gd.1984, Wyd. Morskie,19cm,s nlb.(il.),opr.oryg.c.10zł 350.Puzyna J.-Moje wspomnienia o Rodziewiczównie. Cz-wa 1947, Ksig. M. Stawarza, 22cm, s. 80, opr. 351.Radomsko(temat).,opr.oryg. c.15zł/egz. a)błaszczyk Z. - Ratusze miasta Radomska. Ł. 1985, KAW, 19cm, s.30, b)błaszczyk Z. (tekst)-pradzieje Ziemi Radomszczaskiej. Przewodnik. Radomsko 1976, Muzeum Regionalne, 24cm, s.40, (II). c)górecki J.(tekst)-Radomszczaskie tradycje szklarskie. Radomsko 1983, Muzeum Region., 15 cm, s.32, (III). d)pezowicz G. (tekst)-polska Organizacja Skautowa w Radomsku. Powstanie i pocztki działalnoci. Radomsko 1994, Muzeum Regionalne, 21 cm, s.24 nlb. e)stalka M. i M. hm.-radomszczaskie harcerstwo Radomsko 2005, Wyd. Hufiee ZHP, 21cm, s Rechowicz H. (pod red.)- W pidziesit rocznic powsta lskich i plebiscytu. K.1971, Wyd. lsk, 24cm, s mapki, opr. oryg.+ w. + obw., 353.,,Reporter Wojenny.Nr.1.,,Linia Maginota, P.br.r.wyd.(2005?), Wyd. Zysk i S-ka, 30cm, s.78 (III), Do w/w czasopisma dołczamy nr.1. czasopisma Gazeta Bunkrowa i Kurier Spalski. 354.Rojek T.-Ostatni błdni rycerze. W.1985, NK, 24cm, s.125, opr. 355.Roman W.- Oficer do zlece. W.1989, PWN, 20,5cm, s.419, opr. 356.Ryder Sue-Jutro naley do nich. Przedm. Jan Dobraczyski. W.1978, PAX, 20cm, s.237, opr. oryg. tw. + obw., 357.Rzepniewski A.-Obrona Wybrzea w 1939r. Na tle rozwoju marynarki wojennej Polski i Niemiec. W.1970, Wyd.MON, 24,5cm, s zał., opr. oryg. tw. + obw., c.45zł. 358.Rzeszowski S. - Pod znakiem Rodła. Opowie z dziejów i walk Polaków w Szczecinie w latach W.1970, PZWS, 20,5cm, s. 87, opr. 359.Saint Simon-Pamitniki. W 2 tomach. Przeł. A. i M. Bochescy. W.1984, PIW, 21cm, s.t.i- 423, t.ii-405, opr. oryg. tw. + obw., 360.Saysse Tobiczyk K. (red.)- Zakopane. P.1951, Spółdz. Inst. Wyd. Kraj, 16cm, s.64, opr. 361.Schreiber Herman i Georg Zaginione miasta. Ksika o chwale i upadku. Przeł. A.Ligocki. K.1959, Wyd. lsk, 24,5cm, s.297, opr. oryg. tw. + obw., 362.Seroka A.- 32 dni obrony Helu. Olsztyn 1979, Wyd. Pojezierze, 19,5cm, s.181, opr Sieciechowiczowa L. - Miasto na złotym szlaku. Powie historyczna z XVI w. Ilustr. L. Buczkowski. W.1955, NK, 21cm, s.410, opr. oryg. 364.Siuchniski M., Masłowski M.- Dzieje Polski w obrazach. W.1962, Arkady, 34,5cm, s nlb (w tym ilustr.186), opr.oryg. 365.Siwkowska J.-Nokturn czyli rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach W 2 tomach. W.1986, KiW, 21cm, s.t.i-498+il XI,t.II-461+il , opr.oryg.tw.+obw., 366.Smith Howden- Złoto z Porto Bello. W 4 zeszytach (współoprawnych). Ilustr. M.Woltman, Szczecin 1984, KAW, 24 cm, s.z.1-79+z.2-79+z.3-79+z.4-75, opr. intr. 367.Sokołowski J.- Ptaki ziem polskich. W dwóch tomach. Rys., tabl. barwne i fot. wyk. Autor. W.1958, PWN, 26cm, s.t.i-441, t.ii-569 (posiadamy 2 egz.), opr. c.150zł. 368.Sokołowski J.- Ziba. W.1969, NK, 24,5cm, s.101, opr.oryg. 369.Sowiski J.- Wdrówki przedmiotów. Kolekcje i kolekcjonerzy. Wr.1977, Oss., 16cm, s.112, opr. 370.Stawiski J. St.- Gadzina W. Wgrzy. Kanał. W.1957, PIW, 18cm, s.164, opr. oryg. brosz. + obw., 371.Steinborn B.- Otmuchów. Paczków. (Z serii: lsk w zabytkach sztuki). Wr.1961, Oss., 17,5 cm, s.144, opr. 372.Stiller R.- Krymhilda. Opowie o Nibelungach według redniowiecznego eposu. Ilustr. A. Strumiłło. W.1974, NK, 22cm, s.468, opr. 373.Stojowski A.- Carskie wrota. (Dzieje Dymitra Samozwaca). W.1981, Cz., 19,5cm, s.346, opr. oryg. brosz. + obw., 374.Strojew A. red.-kniga woatowo. Moskwa 1954, Izdatielstwo CK WLKSM Mołodaja Gwardia, 27cm, s.541, opr.oryg.

15 375.Stryjkowski M.- O pocztkach, wywodach, dzielnociach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, emojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od adnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Boego a uprzejmie pilnego dowiadczenia. Opr. J. Radziszewska. W.1978, PIW, 22cm, s.762, opr. 376.Suhle Arthur-Deutsche Münz-und Geldgeschichte von den Anfängen bis zum 15 Jahrhundert. Mit 283 Abbildungen und 7 Karten. Berlin 1975, Veb Deutscher Verlag Wissenschaften, 22cm, s.257, opr.oryg. 377.Szczepaski J.J. opr. - Przygody guru Paramarta. I inne bajki indyjskie. W.1957, PWLD NK, 22,5cm, s.124, opr. 378.Szczsny T. (tekst)- Parki Narodowe. P.1953, Wyd. Kraj, 16cm, s.80 nlb, opr Szekspir Wiliam. Pi dramatów (w 1 t.). Sen nocy letniej. Romeo i Julia. Wesołe kumoszki z Windsoru. Hamlet. Makbet. Przeł. S.Komian, J.Paszkowski i L.Ulrich. Wstp-J.Parandawski, ilustr.-j.konarska. W.1955, PIW, 29,5cm, s.438, opr. c.45zł. 380.Szewczenko Taras-Utwory wybrane. Red. i słowo wstpne W. Słobodnik. W.1955, PIW, 20 cm, s.326, opr. oryg. tw. + obw., 381.Szlak wodny Pilicy-mapa turystyczna. Skala 1: W 2 czciach. cz. I. Szczekociny- Sulejów (Jezioro Sulejowskie), cz. II. Sulejów (Jezioro Sulejowskie-Warka-Mniszów (ujcie do Wisły). Cz-wa 1990, Centr. Or. Inf. Turyst. 16 x 80 cm złoona do wym. 8x16cm, opr. foliowa,.. c.5zł. 382.Sztuka warszawska od redniowiecza do połowy XX wieku. Katalog wystawy jubileuszowej zorganizowanej w stulecie powstania muzeum W.1962, Wyd.Muzeum Narodowe, 22,5cm,s.LI+122+ilustr.49,opr.oryg. 383.Szujecki A.- Entomologia lena. W 2 tomach. W.1995, Wyd. SGGW, 24,5cm, s.t.i tabl. kol. XX, t.ii-408+tabl.kol.xxxv, opr.oryg. c.60zł. 384.w.Augustyn-Wyznania. Tłum. ks. dr J. Czuj, W.1955, PAX, 21cm, s.xxiii+378, opr.oryg wich Z.- Kltwy, mikroby i uczeni. Opowie wawelska. W 2 tomach. t. I. W ciszy otwieranych grobów. s.222. t.ii. Wileska kltwa Jagielloczyka. s.380. Kr , Wyd. Wawelskie, 20cm, opr. 386.Tetmajer-Koniec epopei. Waterloo. W.1961, PIW, 21cm, s.689, opr. 387.Tichanow N.- Opowiadania o Pakistanie. W.1953, NK, 18cm, s.108, opr.oryg. 388.Turowski A.- Malewicz w Warszawie. Rekonstrukcje i symulacje. Kr.2002, Wyd. TAiWPN Universitas, 24,5cm, s.541, opr. oryg. tw. + obw.,. 389.Tuwim J. wyb.- Cztery wieki fraszki polskiej. Przedm. A. Brückner. W.1957, Cz., 22cm, s. XXI + 531, opr. oryg. tw. + obw., c.50zł. 390.Tym W., Rzepniewski A.-Kpa Oksywska Relacje uczestników walk ldowych. Gd.1985, Wyd. Morskie, 24,5cm, s mapek, opr. oryg. tw. + obw., 391.Tyrmand L.- Zły. W.1956, Cz., 21cm, s.678, opr. b.ładny egz. 392.Uchowa T., Pisarskaja L. (tekst)- Licewaja rukopis Uspienskowo Sobora. Ewangielie naczała XV wieka iz Uspienkowo Sobora maskowskowo Kremla. (Album). (Tekst w jz. rosyjskim i angielskim). Leningrad 1969, Izdatielstwo Awrora, 39cm, s.40 w tym il.całostronicowych 27, opr.oryg. 393.Urbanowska Z.- Róa bez kolców. Ilustr. R. Owidzki. W.1958, Cz., 21cm, s.547, opr.intr Verne J.-Gwiazda południa. Tłum. A. Iwaszkiewiczowa. W.1957, NK, 21cm, s.207, opr. oryg. 395.Wanat B. J. OCD- Matka Boska Szkaplerzna w Czernej. Studium ikonograficzno-historyczne. Kr. 1988, Wyd. oo. Karmelitów Bosych, 16,5cm, s.194, opr. 396.Wakowicz M. - Monte Cassino. W.1958, Wyd. MON, 23,5cm, s.642+mapa Cassino Piedimonte, opr.oryg. 397.Wicek A.-Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce. Kr.1972, WL, 24,5cm, s.401, opr. oryg. 398.Willke Jack C. dr i inni- ycie czy mier. Stare i nowe tajemnice eutanazji. Gd.2000, Druk Bernardinum, 20,5cm, s.231, opr Witkowski St. red. - Radom. Dzieje miasta w XIX i XX w. W.1985, PWN, 24,5cm, s.447, opr. oryg. tw. + obw., 400.Witwicka Z. dr med.- Chirurgiczne leczenie zniekształce nosa. (Pimiennictwo obejmuje 430 poz.), W.1972, PZWL, 24,5cm, s.208, opr. oryg. 401.Woch A., J. Leszko, Mielczarek A.(pod red.) Podstawowe wiadomoci z zakresu przysposobienia wojskowego. W.1958, Wyd. MON, 22cm, s.615, opr. 402.Wojciechowski T.- Szkice historyczne jedenastego wieku. Wstp A.Gieysztor. Kr.1951, PIW, 25,5cm, s.391 w tym il.21, opr Wojciechowski Z. - Studia historyczne. W. 1955, PAX,24cm, s.475, opr.

16 404.Wojsko Polskie. Krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny wiatowej. Pod red. St.Komornickiego. (Seria). W , Wyd.MON, opr.oryg. 19,5cm, c.35zł/egz. a)biegaski W.- Regularne jednostki Wojska Polskiego na Zachodzie. Formowanie, działania bojowe. Organizacja, metryki dywizji i brygad. s.325. b)jurga T.- Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939r. Organizacja, działania bojowe. Uzbrojenie, metryki zwizków operacyjnych dywizji i brygad. s.343. c)koliski I.- Regularne jednostki Wojska Polskiego (lotnictwo). Formowanie, działania bojowe. Organizacja, uzbrojenie, metryki jednostek lotniczych. s.332. d)wako Z., Witkowski R.- Regularne jednostki Wojska Polskiego. Formowanie, działania bojowe. Organizacja, uzbrojenie, wyposaenie, metryki okrtów i oddziałów ldowych Marynarki Wojennej. s Wojskowy Przegld Historyczny. Kwartalnik. (Artykuły m.in. dot. zamachu na Heydricha, tragedii Lidic, sytuacji w Polsce przed i po maju 1926r. itp.).r.ix: nr.2 z 1964r. W., W2Graf, 24cm, s.460, opr. 406.Wroski M.- 3 Pułk Ułanów lskich Pancernych K.1984, Wyd. Kom. Opieki nad Zabytkami, PTTK, 20,5cm, s.12, opr. 407.Wrzesiski W.-Na swoim i wród obcych. Z ycia Polaków w Niemczech midzywojennych. K.1971, Wyd. lsk, 22cm, s nlb, opr. 408.W skałach i lodach wiata (seria). K. Saysse- Tobiczyk (pod red.), W., WP, 25cm, opr.oryg.. c.30zł/t. -t.4. Od Andów po Hindukusz. 1971r., s.412 -t.5. Himalaje Karakorum.1974r., s Wyszyski S. kardynał- Wypełniamy jasnogórskie luby narodu. Czytania na maj. Cz-wa 1957, nakł. Jasnej Góry, 20,5cm, s.158, opr. oryg. 410.Wyd. PAX, W.1988, 19,5cm, opr. oryg. brosz. + obw., c.10zł/egz. a)bergson Henri-Pami i ycie. Wybór tekstów Gelles Deleuzea. s.141. Przeł. A. Szczepaska. b)mascall Eric Lionel-Otwarto bytu. Teologia naturalna dzisiaj. s.330. Przeł. S. Zalewski. c)whitehead Alfred N.- Nauka i wiat współczesny. s.224. Przeł. S. Magala. 411.Zagórny K.- Jak oddano pancernik Gneisenau pokojowemu budownictwu. W.1952, W.Kom. 20,5cm, s.104, opr. 412.Zachwatowicz J.- Architektura polska do połowy XIX wieku. W.1952, PWT, 34cm, s il nlb., opr. c.60zł. Posiadamy równie w/w tytuł z 1956r. (II wyd.) wyd. przez Budownictwo i Architektur. 413.Zahorski A.- Z dziejów legendy napoleoskiej w Polsce. W.1971, PZWS, 19,5cm, s.190, opr. 414.Za kulisami bezpieki i partii. Józef wiatło ujawnia tajniki partii, reymu i aparatu bezpieczestwa. Białystok br.r.wyd.(ok.1990), Wyd. Elmet, 20cm, s.75, opr. 415.Zarbski M.A. Od dumy do dumy. (dot. Libii), Staszów 1994, Wyd. Staszowskie Tow.Kult., 20,5cm, s.215, opr.oryg. 416.Zbrodnia katyska w wietle dokumentów. Przedm. Wł. Anders. Londyn 1982, Wyd. Gryf, 21cm, s.xx+300, opr.ory. 417.Zbych A. (tekst)-kapitan Kloss. Agent J-23. Komiks-w 20 zeszytach. Zgodnie z oryginałem z 1971r. Ilustr. M. Winiewski. W.2007, Wyd.Muza S.A., 25,5cm, s.32 w z., wszystkie z. w etui,. c.80zł 418.Zeszyty historyczne WiN-u. R.II:nr.3 z VI. 1993r. Kr., Wyd. Zrzeszenie Wolno i Niezawisło, 23,5cm, s.216, opr. 419.Zieliski M.- Z dziejów czstochowskiej zapałczarni. Cz-wa 2003, Agencja Promocji Nauki i Kultury MENOS, 23,5cm, s.84+mapka, opr. 420.Zieliski R.,elewski R.-Olbracht Łaski. Od Kiemarku do Londynu. W.1982, Cz., 19,5cm, s.234, opr.oryg.brosz.+obw., Niniejszym przesyłam Szanownym Pastwu nasz kolejn ofert. Zamówienia na wybrane pozycje, mona dokonywa poczt (tradycyjn, elektroniczn) lub telefonicznie. Preferujemy jednak zamówienia tel. ze wzgldu na bezpo redni kontakt i moliwo natychmiastowego wyja nienia wszelkich zapyta i wtpliwo ci. W swych zamówieniach prosimy podawa nr. oferty i nr. pozycji oraz swój aktualny adres, aby unikn niepotrzebnych kosztów zwizanych z dostarczeniem przesyłek. Informujemy take, e do ceny zamówionych ksiek doliczamy 15 zł. kosztów przesyłki, natomiast przy zamówieniach powyej 300 zł., jak równie przy przesyłkach dla jednostek budetowych w/w koszty ponosi antykwariat. Opłat za zakupione ksiki prosimy regulowa w nastpujcy sposób:-wpłata na konto: lub wysyłamy za pobraniem pocztowym. Do kadej przesyłki dokładamy jeden egz. ksiki lub czasopisma tzw. gratis dzikujc za zakupy w antykwarni. Jednocze nie informujemy, e pozostały jeszcze nieliczne pozycje ksikowe niesprzedane z poprzednich ofert. Osobom, które wyraaj tak ch, przesyłamy ofert drog elektroniczn (w zwizku z licznymi błdami adresów prosimy o podawanie aktualnych).

A N T Y K W A R I A T

A N T Y K W A R I A T ANTYKWARNIA-Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, tel. 034-324-94-67 skr. poczt. 636, 42-217 Czstochowa e-mail: skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet: www.antykwarnia.com.pl A N T Y K W A R I A T 1 Cz-wa,

Bardziej szczegółowo

Burchard Edition, 20,5cm, s. 191, opr. oryg.

Burchard Edition, 20,5cm, s. 191, opr. oryg. ANTYKWARNIA-Księgarnia NIEZALEŻNA ul. Kopernika 4, tel. 34-324-94-67 skr. poczt. 636, 42-217 Częstochowa e-mail: skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet: www.antykwarnia.com.pl A N T Y K W A R I A T Cz-wa,

Bardziej szczegółowo

B i b l i o g r a f i a. Cz I. ródła rkopimienne.

B i b l i o g r a f i a. Cz I. ródła rkopimienne. Witold Suski B i b l i o g r a f i a Do podstawowego wyposaenia warsztatu badacza naley bibliografia. Dokładno udzielanych informacji wpływa na jej poyteczno. Prezenowana praca jest wynikiem wieloletnich

Bardziej szczegółowo

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE Anna Jaszkiewicz Książnica Pomorska Oddział Gromadzenia Wymiana i Dary ul. Podgórna 15/16 70-205 Szczecin Tel. 48 91 48 19 146 e-mail: a.jaszkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl Zamówienia prosimy składać pocztą

Bardziej szczegółowo

Opracowanie katalogu: Anna Stecka REGULAMIN AUKCJI. Na okładce repr. poz. 517. Krakowski Antykwariat Naukowy, ul. Sławkowska 6, 31-014 Kraków

Opracowanie katalogu: Anna Stecka REGULAMIN AUKCJI. Na okładce repr. poz. 517. Krakowski Antykwariat Naukowy, ul. Sławkowska 6, 31-014 Kraków 2 Opracowanie katalogu: Anna Stecka Na okładce repr. poz. 517 REGULAMIN AUKCJI 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania. 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego

Bardziej szczegółowo

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniejszych

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniejszych L I T E R A T U R A 111. A WIESZ Ty, co z Polską będzie? Jednodniówka pisarzy polskich. Londyn: J. Rolls Book Co., 1945. 47, [1] s., rys., 25 cm, brosz. wyd. Autograf z epoki. Zbiór utworów literackich

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel.

CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel. CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS WARSZAWSKI ANTYKWARIAT NAUKOWY LECH WOŹNIAK 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel./fax 22 621 38 67 www.antykwariatlogos.waw.pl

Bardziej szczegółowo

NOWOSIELSKI linoryt poz. 8

NOWOSIELSKI linoryt poz. 8 NOWOSIELSKI linoryt poz. 8 s z t u k a i r z e m i o s ł o 1. BATOWSKI Zygmunt (1876 1944): Wizerunki Kopernika. Toruń: Tow. Bibljofilów im. Lelewela, 1933. 99, [5] s., [9] k. tabl.: il., 32 cm, brosz.

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA Pod redakcją Tadeusza Radzika, Adama A. Witusika i Jana Ziółka Tom drugi WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 1996 AUTORZY BIOGRAMÓW Mieczysława

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego

Bardziej szczegółowo

Bożena Pilczuk Życie i Śmierć Piotra Skargi w kazaniu pogrzebowym ks. Fabiana Birkowskiego

Bożena Pilczuk Życie i Śmierć Piotra Skargi w kazaniu pogrzebowym ks. Fabiana Birkowskiego Bożena Pilczuk Życie i Śmierć Piotra Skargi w kazaniu pogrzebowym ks. Fabiana Birkowskiego Urszula Wenta Biblioteka Powszechna Wilhelma Zukerkandla w zbiorach Książnicy Pomorskiej Marta Wiktoria Kaszubowska

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a Poz. 15514-16037 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2

KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2 BR.06301 uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra ustanowion uchwał nr XXXII/435/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Zielona Góra 1. PAN TADEUSZ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU orw \/III md i ioao P o m a q a m i f ó o b i L a w p r a c y u B Opoitf Y PA*'- (a 9. Q r n *J -s/ ZESPÓŁ REDAKCYJNY: WBP Katowice:

Bardziej szczegółowo

Głosy opinie. (Warszawa 8 IX 2011) * (Koszalin 9 IX 2011) *

Głosy opinie. (Warszawa 8 IX 2011) * (Koszalin 9 IX 2011) * Rok 2011 tom II Głosy opinie W sierpniu 2011 roku ukazał się tom I Ekspresji Rocznik 2010, wprowadzający Czytelnika w różne przestrzenie kultury nowo powstałego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą.

Bardziej szczegółowo

Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review

Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review Przegl d Polsko-Polonijny Pó rocznik Nr 7 8 * * * * * The Poland-Polonia Review Half-yearly No 7 8 Gorzów Wielkopolski 2014 Stowarzyszenie Naukowe Polska w wiecie w Gorzowie Wielkopolskim przy wspó pracy

Bardziej szczegółowo

Ajnenkiel, A. : Polskie konstytucje - Wyd. 1. Warszawa : WSiP, 1991. Ajnenkiel, A. : Prezydenci Polski. Warszawa : Wydawn.

Ajnenkiel, A. : Polskie konstytucje - Wyd. 1. Warszawa : WSiP, 1991. Ajnenkiel, A. : Prezydenci Polski. Warszawa : Wydawn. Dublettenliste (polnisch) des Deutschen Polen-Instituts, Stand: Dezember 2014 (Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Gabriele Brauhof: brauhof@dpi-da.de) Ajnenkiel, A. : Polskie konstytucje - Wyd. 1.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R.

WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R. WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R. 0/9(058) ROCZNIKI, INFORMATORY 1. OCHRONA środowiska w województwie wielkopolskim w latach 2002-2004 [Dokument elektroniczny]. - Poznań

Bardziej szczegółowo

VI Forum Młodych Bibliotekarzy

VI Forum Młodych Bibliotekarzy Szymon Malczewski VI Forum Młodych Bibliotekarzy Kolejne Forum Młodych Bibliotekarzy odbywało si w tym roku w Poznaniu, tym razem pod hasłem OtwarciBibliotekarze.eu. Mo na było odnie wra enie, e w tytule

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek S Ł OW N I K B I O G R A F I C Z N Y Wa r s z a w a 2015 MAZOWIECCY MUZEALNICY S Ł O W N I K B I O G R A F I C Z N Y Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek MAZOWIECCY MUZEALNICY

Bardziej szczegółowo

470. ROCZNICA URODZIN

470. ROCZNICA URODZIN Wydarzenia cykliczne, w których biorą udział biblioteki Noc Bibliotek dwolny termin Dzień Bezpiecznego Internetu - pierwsza połowa lutego Międzynarodowy Tydzień Książki Elektronicznej marzec Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. ANTYGONA LEKTURY WSZECH CZASÓW ### ### 3,85 ANTYGONA ZS 8 3 3,3 ANTYGONA, KRÓL EDYP, ELEKTRA OSS.DeA ### 8 8,8 ANULKA IDŹ SOBIE ### 9

Arkusz1. ANTYGONA LEKTURY WSZECH CZASÓW ### ### 3,85 ANTYGONA ZS 8 3 3,3 ANTYGONA, KRÓL EDYP, ELEKTRA OSS.DeA ### 8 8,8 ANULKA IDŹ SOBIE ### 9 10 000 DNI FILMOWEJ PODRÓŻY 6 9 9,9 100 CUDÓW NATURY W POLSCE ### 3 19,8 100 NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC POLSKI ### 7 20,9 100 NAJWAŻNIEJSZYCH WYNALAZKÓW ### 3 100 POMYSŁÓW NA DIETY ### ### 20,9 100 TRAS PO

Bardziej szczegółowo

ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, Agnieszka Aleksandra Archicińska Ryszard Bandosz, Krzysztof J.Barański Jerzy Barczyński Marek Baterowicz

ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, Agnieszka Aleksandra Archicińska Ryszard Bandosz, Krzysztof J.Barański Jerzy Barczyński Marek Baterowicz ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, ur. 3.06.1957. Poetka i prozaik. Mieszka w Teplicach (Czechy).Wydała tomy poezji: Říkají mi poezie (Mówią mi poezja, 1987), Ta ženská musí být opilá (Ta kobieta musi być

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Debaty pn.: Polskie Szanse i Obawy Debaty europejskie Programy w radiu TOKFM Polskie Spotkania Europejskie Szkolne Kluby Europejskie

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 Poz. 9735-10330 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik Poznań 4-2005 PORADNIK Bibliograficzno Metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 7 / Kwartalnik Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu PORADNIK

Bardziej szczegółowo

P L H V L Û F ] Q L N V D P R U ] Ç G R Z \ J P L Q \ miesi cznik bezpłatny

P L H V L Û F ] Q L N V D P R U ] Ç G R Z \ J P L Q \ miesi cznik bezpłatny P L H V L Û F ] Q L N V D P R U ] Ç G R Z \ J P L Q \ Nr 7 (251) LIPIEC 2013 ISSN 1428-3336 NAKŁAD 2400 miesi cznik bezpłatny 5 ZANURZONY W BOGU I PRACY KARDYNAŁ STANISŁAW NAGY ODSZEDŁ DO DOMU OJCA 5 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a

R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a Poz. 31546-32224 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo