1.Podstawa opracowania 2.Zakres i cel opracowania 3.Usytuowanie,skomunikowanie budynku, stan zainwestowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.Podstawa opracowania 2.Zakres i cel opracowania 3.Usytuowanie,skomunikowanie budynku, stan zainwestowania"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRALNI DPS SŁONECZNE WZGÓRZE W RYJEWIE NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNY ul. DONIMIRSKICH 6. RYJEWO Dz. nr 353/3 obręb Podstawa opracowania: - decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 7331/51/3/09 - inwentaryzacja budowlana - badania geotechniczne podłoża gruntowego wykonane przez firmę Geobit - ekspertyza technicznego budynku pralni wykonana przez mgr. inż. Mirosława Mellera - mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 - przepisy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn, r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - umowa z inwestorem 2.Zakres i cel opracowania Opracowanie stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na nadbudowe, przebudową oraz wykonanie robót budowlanych docieplenia budynku.zakres opracowania obejmuje : nadbudowę dachu, przebudowe istniejącego budynku, docieplenie całego obiektu, chodniki, zewnętrzne. Opracowanie odpowiada wymaganiom określonym w Prawie budowlanym dotyczącym przedmiotowego zakresu robót. 3.Usytuowanie,skomunikowanie budynku, stan zainwestowania Budynek pralni położony jest na terenie kompleksu obiektów Domu Pomocy Społecznej Słoneczne Wzgórze w Ryjewie. na działce geodezyjnej nr 353/3, obręb 0010 Ryjewo. Dojazd do budynku wewnętrzną, utwardzoną drogą dojazdową o nawierzchni z kostki betonowej,połączoną z drogą gminną położoną na działkach nr 351 i 352. Część terenu ogrodzona z wjazdem bramowym i portiernią. Przy zachodniej granicy parking na ok.30 stanowisk. Teren zróżnicowany wysokościowo. Odpółnocy,wschoduipołudniaterenprzylegadolasu.Uzbrojeniepodziemne:sieć kanalizacjisanitarnej Ø200, Ø150,siekanalizacjideszczowej ć,siewodoci ć ągowa Ø 90i wodociągowazasilaniahydrantówzewnętrznych,sieciep ć łowniczazasilanazlokalnej kotůowni. Zasilanie elektroenergetyczne ze stacji tansformatorowej. Przyůŕcze do sieci teletechnicznej. W póůnocno -wschodniej czćúci dziaůek wiata z kontenerem na odpadki.. Istniejŕca zieleń wysoka, uporzŕdkowana. Teren wokóů budynku pralni utwardzony( beton lany) 4. Charakterystyka ogólna istniejącego budynku. Budynek pralni założony na planie prostokąta,parterowy, niepodpiwniczony,przekryty stropodachem pełnym,2-spadkowym. Wzniesionej w latach 80-tych XX w. Ściany zewnętrzne wymurowane z bloczków żużlobetonowych gr.30cm z obustronnym tynkiem cementowowapiennym gr.ok.3cm. Układ konstrukcyjny 4-traktowy, podłużny z środkową ścianą nośną wymurowaną z cegły pełnej gr 25cm. oraz dwoma osiami podciągów stalowych wykonanych z czterech C220 opartych na słupach wymurowanych z cegły pełnej. Stropodach pełny na płytach żelbetowych, kanałowych,wysokości 24cm. Pokrycie dachowe wykonane z papy asfaltowej. Obiekt wyposażony w instalacje : wod-kan, c.o., c.w.uż, elektroenergetyczną, teletechniczną, wentylacji mechanicznej, odgromową. Istniejąca kotłownia olejowa.instalacja grzewcza zasilana z kotłowni lokalnej zlokalizowanej na terenie DPS. Stolarka okienna 2-szybowa,skrzynkowa oraz zespolona, drewniana. Drzwi zewnętrzne wykonane z elementów aluminiowych. Drzwi do kotłowni stalowe. Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana. Posadzka w pomieszczeniu pralnic wykończona lastrykiem. W prasowalni podłoga deskowa na legarach. W pozostałych pomieszczeniach posadzka wykończona płytkami ceramicznymi. Powierzchnia pomieszczeń netto 274,07m 2 Kubatura- 932m 3 Powierzchnia działki 4,2937 ha w tym : B-RVI użytki rolne zabudowane o pow. 2,6544ha, RVI- grunty orne o pow.1,1537 ha, lasy o

2 pow.0,4855ha. 5. Ocena stanu technicznego istniejącego budynku. Ocenę stanu technicznego budynku pralni zawiera ekspertyza techniczna dotycząca budynku pralni DPS Słoneczne Wzgórze wykonana na zlecenia DPS Słoneczne Wzgórze w Ryjewie przez mgr inż. Mirosława Mellera,rzeczoznawcę budowlanego z listy Wojewody bydgoskiego. Ekspertyza stanowi załącznik do projektu. 6.Projektowane zagospodarowanie terenu.. Projektuje się chodniki i opaski wokół budynku wykonane z kostki betonowej gr.6cm na ubitej podsypce cementowo- piaskowej. Wody opadowe z rur spustowych odprowadzone na nawierzchnie utwardzone oraz trawniki po prefabrykowanych korytach betonowych. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu bez zmian. 7.Dane liczbowe projektowanego obiektu Powierzchnia zabudowy...316,48m 2 Powierzchnia użytkowa ,55 m 2 Powierzchnia ruchu ,33m 2 Kubatura ,67m 3 Powierzchnia chodników...40,03m 2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 1. gabinet dyrektora...21,21(m 2 ) 2. sala narad...20,16 pokój biurowy...13,15 pokój biurowy...13,88 archiwum...9,36 pokój biurowy...13,65 pokój biurowy...14,07 pokój biurowy...14,75 pokój biurowy...32,28 pokój biurowy...11,30 pomieszczenie porządkowe... 2,41 magazynek... 2,47 kuchenka...7,99 w.c. kobiet/ niepełnosprawnych...3,94 w.c. mężczyzn...5,39 łazienka... 3,00 pokój gościnny...17,53 przedsionek...2,41 przedsionek...3,37 komunikacja...46, Razem: 258,87 m 2 8. Opis ogólny projektowanego budynku. Budynek parterowy, nie podpiwniczony, przekryty dachem 2-spadkowym, z poddaszem nieużytkowym Wymiary główne:...długość ,0cm szerokość ,0cm wysokość...739cm 9. Charakterystyka użytkowa obiektu.

3 Budynek administracyjno-biurowy z 2-osobowym pokojem gościnnym. Przewidywana liczba stanowisk pracy 11. Pomieszczenia biurowe projektowane dla maksymalnie 4 stanowisk pracy. Czas przebywania osób w sali narad krótszy niż 2 godziny. Dla personelu zaprojektowano pomieszczenie do przygotowywania posiłków( kuchenka) wyposażone w zlewozmywak, lodówkę, kuchenkę mikrofalową, umywalkę i zestaw szafek kuchennych. Do przechowywania sprzętu porządkowego i środków czystości zaprojektowano pomieszczenie porządkowe wyposażone w zlew na wys 50 cm od posadzki oraz regał. Dla użytku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zaprojektowano sanitariat przeznaczony dla kobiet wyposażony w poręcze i pochwyty. 10.Opis budowlany Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane. Ściany fundamentowe gr.25cm żelbetowe wylewane. Słupy zadaszenia nad wejściem głównym gr.25cm wymurowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapienne do wysokości nasady łuków. Zamurowania otworów wykonane z cegły ceramicznej pełnej Pola pomiędzy trzpieniami i wieńcami ścian szczytowych wymurować z gazobetonu 700 gr.24cm. Kanał instalacyjny w pokoju gościnnym wymurowany z bloczków betonowych gr. 25cm, zakryty płytą DSB gr 25mm. Ściany zewnętrzne docieplone styropianem EPS gr.14,0cm w systemie BSO wg. technologii np. CAPAROL, WEBER-TERRANOVA, lub STO-ISPO. Ściany fundamentowe docieplone styropianem ekstrudowanym np. URSA XPS N-III-L gr,12cm. Współczynnik u dla ścian z uwzględnieniem mostków termicznych = 0,29W/m 2 K. Docieplenie stropu nad parterem wykonane a wełny mineralnej gr.20cm o λ=0,035 W/mK. Do otworów okiennych i wyłazów dachowych ułożyć ścieżki z wełny mineralnej o gęstości objętościowej min. 1,35kN/m 3. Ściany wewnętrzne, działowe gr.12,5cm i gr 7,5cm wykonane z płyt GKB gr 12,5mm.Ściany sanitariatów wykonać z płyt cementowo włóknowych (np. Aquapanel firmy Knauf) gr 12,5mm na konstrukcji stalowej. W ścianach działowych sanitariatów w miejscach montażu przyborów należy dodatkowo zamontować wzmocnienia konstrukcji z lat sosnowych 8x8cm. Istniejące pokrycie z papy asfaltowej,warstwy spadkowe,ścianki attykowe i ścianki działowe parteru -do rozbiórki. Projektowane nadproża okienne i drzwiowe oraz nad przebiciami w ciągach komunikacyjnych wykonane z profili stalowych. Strop w strefie wyłazu żelbetowy, wylewany.wieńce i trzpienie ścian attykowych żelbetowe,wylewane. Więźba dachowa drewniana płatwiowo -kleszczowa z 3 płatwiami. Wszystkie elementy więźby dachowej zaimpregnowane ogniowo do stanu niezapalności i odporności ogniowej R15. Dach kryty blachodachówką koloru ceglastoczerwonego. Istniejące kominy nadmurowane z cegły klinkierowe licowej,pełnej kl 150, Fugi w kolorze brązowym. Kominy projektowane z kanałami z rur SPIRO w obudowie z płyt cementowo- włóknowych gr 12,5mm ( np.aquapanel ) na szkielecie z. łat sosnowych., wykończone powyżej połaci dachowych płytkami klinkierowymi. Stolarka okienna zespolona, 2-szybowa wykonana z PCW koloru białego, wyposażona w automatyczne ciśnieniowe nawiewniki powietrza, pozwalające na 1,5 krotną wymianę powietrza i regulacje z poziomu człowieka. Profile okienne 5- komorowe.współczynnik U uśredniony dla okien i drzwi zewnętrznych, świetlików = 1,8W/m 2 K. Parapety zewnętrzne wykonane z kształtek ceramicznych koloru jasnoceglastego. Parapety wewnętrzne wykonane z PCW w kolorze buku Budynek zostanie wyposażony w instalacje: - wodociągową, ciepłej wody użytkowej kanalizacji sanitarnej c.o. klimatyzacji ( serwerownia,sala narad) wentylacji grawitacyjnej elektroenergetycznej ( rozbudowa i modernizacja) teletechnicznej (istniejąca)

4 oświetlenia ewakuacyjnego instalacji odgromowej( rozbudowa) Wody deszczowe odprowadzone na teren działki. Instalacje c.o. i c.w.uż. będą zasilane z istniejącej kotłowni.w sanitariatach i łazience wentylacja wyciągowa uruchomiana włącznikiem światła Wykończenie wewnętrzne. Istniejące ściany murowane wykończone tynkiem cementowo-wapiennym Kat III gładziowane. Ściany wykonane z płyt GKB oraz sufity pomalowane farbą emulsyjną akrylową. W sanitariatach,łazience, kuchence oraz pomieszczeniu porządkowym ściany wykończone glazurą do wys.2,05m od posadzki. W pokoju gościnnym przy ciągu kuchennym fartuch z glazury do wysokości po 1,6m od posadzki. W pomieszczeniach mokrych sufity wykonać j.w. z płyt GKBI. Podciągi i słupy stalowe zabezpieczyć płytami np. Firebord gr.15mm firmy Knauf do wymaganej odporności ogniowej R30 W sanitariacie przeznaczonym dla niepełnosprawnych zamontowane poręcze i pochwyty..w sanitariatach, łazience,kuchence posadzki wykonać z płytek gresowych o klasie ścieralności min.pei IV, oraz klasie antypoślizgowości R10. Posadzki w pokojach biurowych oraz pokoju gościnnym wykonane z paneli HDF klasy ACV. W pomieszczeniu serwerowni posadzka wykonana z PCV antyelektrostatyczego. Posadzki korytarzy wykonane z płytek gresowych w klasie antypoślizgowości R9,oraz odporności na ścieranie PEI V Posadzki wykonane z różnych materiałów wydzielać listwami posadzkowymi Wykończenie zewnętrzne. Ściany budynku wykończone pocienionym tynkiem mineralnym o strukturze baranka,uziarnieniu 2mm i pomalowane elewacyjną farbą silikonową wg.projektu kolorystyki.. Ściany fundamentowe wykończone płytkami klinkierowymi 25x6,5cm wg. kolorystyki. Rynny i rury spustowe wykonane z PCW koloru ceglastego. Obróbki blacharskie wykonane z blach stalowych,ocynkowanych i powlekanych plastizolem w kolorze ceglastym. Projektowane chodniki i opaski wykonane z kostki betonowej gr.6cm na podbudowie z betonu B10. Obudowy kominów z rur SPIRO wykończone płytkami klinkierowymi koloru jasnoceglastego o wym. 25x 6,5cm ułożonymi na zbrojonej warstwie klejowej. 11.Zagadnienia ochrony p.poż Budynek niski, 1-kondygnacyjny zaliczony do kategorii ZL III.i ZLV,przeznaczony dla 13osób Brak strefy zagrożenia wybuchem Projektowane 1 strefy pożarowe o pow. 258,87m 2 - dopuszczalne ,0m Wymagana klasa odporności pożarowej - C dopuszczalne obniżenie do klasy D Klasyfikacja odporności ogniowej projektowanych elementów budynku. - główna konstrukcja nośna R60...wymagana R60 - konstrukcja dachu... wymagana R15 - strop REI 60...wymagana REI60 - ściana zewnętrzna EI wymagana EI30 - ściana wewnętrzna EI15...wymagana EI15 - przekrycie dachu E15... wymagana E15 Wszystkie elementy budowlane zaklasyfikowane jako NRO. Wyłaz na poddasze zamykany klapą o wym. 0,8x08m o odporności ogniowej EI Ewakuacja Ewakuacja z budynku będzie odbywała się 2 wyjściami ewakuacyjnymi.

5 Maksymalna długość przejść w pomieszczeniach 8m...dopuszczalna 40m. Projektowana długość dojścia dłuższego 20m...dopuszczalna 30m 11.7 Urządzenia i sprzęt ochrony p.poż. Budynek zostanie wyposażony w : - przeciwpożarowe wyłącznik prądu - oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne - 3 jednostki gaśniczych o masie 2kg środka gaśniczego każda(lub3m 3 )na każde 100m 2 powierzchni strefy przeznaczone do gaszenia pożarów typu ABC 11.8.Drogi pożarowe. Istniejąca droga pożarowa szerokości 4,0m. 12..Budynek nie leży w obszarze ochrony konserwatorskiej. 13.Realizacja i eksploatacja obiektu nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska. opracował:

6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zaświadczenia i uprawnienia ARCHITEKTURA 2. Opis techniczny architektoniczny 3. Charakterystyka energetyczna budynku 4. Informacja BIOZ 5. Część rysunkowa - nr1/i rzut parteru- inwentaryzacja nr2/i przekrój A-A - inwentaryzacja nr3/i elewacje- inwentaryzacja nr1 projekt zagospodarowania terenu nr2 rzut parteru nr3 rzut rzut dachu nr4 rzut przekroje A-A,B-B,C-C nr5 elewacje nr6 elewacje nr7 zestawienie okien nr8 zestawienie drzwi-1 nr9 zestawienie drzwi-2 KONSTRUKCJA 6. Opis techniczny konstrukcji 7. Obliczenia statyczne 8. Część rysunkowa: K-1 rzut fundamentów K-2 schemat konstrukcyjny parteru K-3 rzut więźby dachowej K-4 ławy fundamentowe K-5 elementy stalowe parteru K-6 pasmo stropu żelbetowe przy wykazie Poz.2.3. K-7 elementy żelbetowe ścian szczytowych Poz.6.0. K-8 belki żelbetowe przy wejściu Poz.7.0. K-9 przekroje poprzeczne więźby dachowej A-A, B-B K-10 przekroje podłużne więźby dachowej C-C,D-D,E-E K-11 szczegóły połączeń więźby dachowej 9. Zestawienie drewna ZD-1 IINSTALACJE SANITARNE: C.O.,WENTYLACJI, WOD-KAN 9. Opis techniczny 10. Informacja BIOZ 11. Rysunki: nr1. rzut parteru instalacja c.o. nr2. rzut parteru klimatyzacja - kanalizacja sanitarna. nr3. rzut parteru instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji nr4. schemat instalacji kanalizacji nr5. schemat instalacji c.o. INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, ODGROMOWA 12. Opis techniczny + obliczenia techniczne 13. Rysunki : nre1. rzut parteru instalacja elektryczna

7 nre2. rzut dachu instalacja odgromowa nre3. instalacja elektryczna schemat instalacji nre4. instalacja elektryczna - tablica TG

8

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści :

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1 ZAWARTOŚĆ TECZKI : A. Część opisowa 1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1. Dane ogólne o inwestycji 2. Program

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 2. Oświadczenie projektantów i sprawdzających. 3. Zaświadczenia o przynależności

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441.

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna & Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 45/1 60-624 P O Z N A Ń T E L. 61-656-77-51 F A X. 61-656-77-52 N I P: 778-13-93-155 TEMAT: BUDYNEK BIUROWY DLA INKUBATORA BIZNESU I NAUKI NA DZIAŁCE 813/29 I 813/30 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień Zał Nr 1 OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku produkcyjno -handlowo-usługowego oraz zmiany jego przeznaczenia na hoteloworestauracyjny (dotyczy piętra i części parteru)

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości teczki str. 2 3. Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu str. 3-4 4. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 str. 5 5. Opis

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II.1.A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY MIELEC, UL. WOJSKA POLSKIEGO

CZĘŚĆ II.1.A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY MIELEC, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1.A. CZĘŚĆ II.1.A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REGIONALNEGO CENTRUM TRANSFERU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA MIELEC, UL. WOJSKA POLSKIEGO BRANŻA BUDOWLANA - ARCHITEKTURA OBIEKT...: REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin 2. Adres przedsięwzięcia: Strzelin ul. Grahama

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 2 2. Stan istniejący str. 2 3. Projektowana modernizacja str. 3 4. Wielkości liczbowe str. 4 5. Rozwiązania materiałowe str. 4 5.1 Wyburzenia

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM II

PROJEKT BUDOWLANY TOM II USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. arch. Adam Mądrzak 58-100 Świdnica, Boleścin 49d tel. 074/8529072, kom. 502 509 850 NIP 884-101-18-39 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ budynku oświatowego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo