PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Podstawa opracowania: art.31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) o treści: Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. oraz: rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego Dz. U r. poz. 1129), wydanego na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. NAZWA ZADANIA: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sal wykładowych i pomieszczeń biurowych budynku nr 94 (II piętro) na terenie Akademii Obrony Narodowej. ADRES OBIEKTU: Al. Gen. Antoniego Chruściela Montera Warszawa, Dzielnica Rembertów KOD CPV: Usługi projektowania architektonicznego; Roboty rozbiórkowe; Roboty instalacyjne elektryczne; Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; Roboty remontowe i renowacyjne; BRANŻA: Ogólnobudowlana ZAMAWIAJĄCY: Akademia Obrony Narodowej al. Gen. Antoniego Chruściela Montera Warszawa NIP: REGON: Wyszczególnienie Imię i nazwisko Podpis Branża Budowlana Branża Elektryczna Sieć strukturalna Branża sanitarna, wentylacja Agnieszka RYCIUK Sławomir SOBKOWICZ Tomasz KLIMEK Maciej ŁADA DATA OPRACOWANIA: 27 maj 2015 r. 1

2 Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego Zawartość: Podstawa opracowania 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia; 1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość budynku; 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonywania przedmiotu zamówienia; 2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia; 2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego; 3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 2

3 CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem opracowania jest: - sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej; - wykonanie robót ogólnobudowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji dla II piętra budynku nr 94; - zaprojektowane i wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej dla czterech kondygnacji budynku (korytarz w części środkowej budynku). 1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość Budynku 94. Rok budowy: 1952 Funkcja obiektu: PKOB 1263 Budynki szkół instytucji badawczych Kubatura: m 3 Powierzchnia ogólna: m 2 Powierzchnia użytkowa: m 2 Powierzchnia dachu: m 2 Kondygnacji nad powierzchnią: 3 Kondygnacji pod powierzchnią: 1 Konstrukcja budynku: murowana Konstrukcja dachu: betonowa Pokrycie: papa Instalacje: elektryczna, CO., wod-kan. Budynek jest dostosowany do wymogów ppoż Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 1) Opis stanu istniejącego: Zużycie techniczne obiektu ustalone w czasie kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej: 17.01%; Stan techniczny obiektu na podstawie książki obiektu budowlanego z ostatnich 5 lat oraz protokołów oceny stanu technicznego - budynek aktualnie jest użytkowany jako dydaktyczny, w dobrym stanie technicznym, pozwalającym na przeprowadzenie remontu. 2) Stan wymagany: Zamawiający wymaga, aby nowo projektowane instalacje w zakresie powodowania zapewniły użytkowanie w zakresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie, przez co najmniej 15 lat. 3) Roboty budowlano-montażowe do zaprojektowania i wykonania wewnątrz budynku. 2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Powierzchnia przewidziana do remontu ± 1 048,66 m 2. 3

4 ROBOTY BUDOWLANE. a) PRACE PRZYGOTOWACZE, ROZBIÓRKOWE. W ramach prac przygotowawczych i rozbiórkowych należy: - Dokonać wizji lokalnej pomieszczeń objętych opracowaniem; - Wykonać roboty rozbiórkowe i demontażowe związane z remontem pomieszczeń; - Wykucie stolarki drzwiowej; - Rozebranie ścianek; - Demontaż instalacji elektrycznej wewnętrznej i oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach; - Demontaż oraz ponowny montaż grzejników radiatorowych; - Demontaż oraz ponowny montaż sprzęty typu tablice, ekrany, telewizory, rzutniki; - Wyniesienie oraz ponowne wniesienie sprzętu biurowego oraz mebli; - Demontaż wertikali wraz z przewiezieniem do magazynu Inwestora; - Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki. b) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC REMONTOWYCH. - Montaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami o izolacji akustycznej Rw=27dB; - Wykonanie ścianek działowych z cegły celem zmniejszenia otworów drzwiowych (skrzydła drzwiowe dwuskrzydłowe); - Renowacja istniejących posadzek z deszczułek wraz z cokołami naprawa, uzupełnienie, szpachlowanie, szlifowanie, lakierowanie; - Wykonanie posadzek z wykładziny PCV typu TARKETT na korytarzach (dwu kolorowe); - Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem starej farby na stropach i ścianach; - Wykonanie gładzi gipsowych; - Malowanie powierzchni wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem; - Dostawa oraz montaż rolet na okiennych zaciemniających (stolarka okienna PCV); - Dostawa oraz montaż ścian przesuwnych półautomatycznych o izolacji akustycznej Rw =47dB; - Wykonanie na ścianach (korytarze - lamperia) tynki mozaikowego typu Bumit MosaikPutz lub równoważny; - Dostawa i montaż odbojnic na ścianach z płyt wiórowych laminowanych z oklejonym obrzeżem; - Regulacja, drobne naprawy stolarki okiennej PCV (np. wymiana klamek, zawiasów); - Udrożnienie i uszczelnienie kanałów wentylacyjnych (opinia kominiarska) zapewnienie odpowiedniej wentylacji na korytarzach; - Wycieraczki wejściowe (Wycieraczki na miękkiej gumie z włókna nylonowego szt. 6 o wym. 180x90); - Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów (opinia kominiarska); - Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów (opinia kominiarska); - Opracować wentylację mechaniczną na korytarzach wszystkich pięter (cztery kondygnacje) opracowania projektowe winny zapewniać wymaganą wymianę powietrza; - Ukrycie przewodów instalacji ppoż pod tynki. Opis niektórych prac i materiałów Gładzie gipsowe. 4

5 Gładź Gipsową stosuje się do wykonania prac wewnątrz pomieszczeń jako ostateczną warstwę wykończeniową. Gładź Gipsowa jest plastyczna i łatwa w obróbce. Charakteryzuje się wydłużonym czasem wiązania i dobrą przyczepnością do podłoża. Gładzi Gipsowej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana Gładzią Gipsową jest idealnym podłożem do malowania lub tapetowania. Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe. Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże. Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm. Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180. Zaleca się gruntowanie ich bezrozpuszczalnikowym środkiem, np."knauf Tiefengrund" lub równoważne. Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych. Produkt powinien być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych oraz do wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa szpachlowa powinna mieć możliwość zastosowania na typowych podłożach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawać się do stosowania wewnątrz pomieszczeń, przy czym grubość pojedynczej warstwy nie może przekroczyć 2 mm. Produkt ma być gotową, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, wypełniaczy wapiennych oraz dodatków modyfikujących nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwolić na uzyskanie powierzchni o dużej gładkości, stanowiącej doskonałe podłoże pod malowanie. Parametry techniczne masy szpachlowej: Przyczepność: min. 0,50 MPa; Gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3; Max grubość jednej warstwy: 2 mm. Roboty przygotowawcze pod malowanie. Przed przystąpieniem do malowania naprawić ewentualne uszkodzenia powierzchni tynków. Zaleca się do tego celu stosowanie zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem. Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być : - gładkie i równe tzn. bez narostów zapraw i betonu, zacieków zaprawy; - mocne tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień; -czyste tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem i rdzą); - dojrzałe pod malowanie tzn. suche. 5

6 Przed malowaniem konieczne jest zagruntowanie ścian emulsja CERESIT CT17 I ATLAS UNI GRUNT lub równoważne. Malowanie ścian. Sufity i ściany pomalować farbą emulsyjną białą. Aby nie pobrudzić podłóg, okien, drzwi należy stosować folię malarską. Pierwszą warstwę farby nanieść pędzlem. natomiast drugą za pomocą wałka malarskiego. Do pomalowania sufitów użyć białą farbę emulsyjną np. typu ARKOL lub równoważną. Ze względu na bardzo dobrą przyczepność, może być stosowana do pierwotnego, jakie renowacyjnego. Powłoka farby emulsyjnej po wykonaniu powinna być niezmywalna przy stosowaniu środków myjących i dezynfekcyjnych. Powłoka powinna dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, barwa powinna być jednolita bez smug i plam. Powierzchnia powłoki bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Przygotowanie ścian pod podłoże (gruntowanie). Malowanie wykonać za pomocą wałka i pędzla unikając powstania zacieków i zabrudzeń na innych elementach. Cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie parkietu. Prace związane z przygotowaniem powierzchni, tj. cyklinowanie (bezpyłowe) całego parkietu, oczyszczenie listew przypodłogowych. Cyklinowanie całego parkietu wraz z miejscowymi wstawkami z parkietu dotyczy to miejsc gdzie w istniejącym parkiecie są szpary, których nie uda się zniwelować szpachlowaniem. Szpachlowanie parkietu należy wykonać poprzez zastosowanie szpachlówki wykonanej z naturalnego czystego materiału, pozyskanego z ostatniego, czystego cyklinowania. Cyklinowanie parkietu należy wykonać kilkakrotnie /co najmniej 3 krotnie/ zeszlifować całą powierzchnię parkietu stosując kolejno różne grubości papieru ściernego, następnie należy dokładnie odkurzyć cały parkiet i po oczyszczeniu polakierować całość 1 x ochronnym lakierem podkładowym typu Hartzlak NC Grunt 5L lub równoważny - podkład do lakieru Następie po dokładnym wysuszeniu polakierować cały parkiet trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym typu HartzLack Super Strong HS lub równoważny - Lakier do parkietu POŁYSK. Jednoskładnikowy lakier poliuretanowy na bazie rozpuszczalników, przeznaczony do lakierowania parkietów i innych podłóg drewnianych narażonych na bardzo silne obciążenia. Najwyższe parametry odporności mechanicznej, gwarantują niepowtarzalną trwałość powłoki lakierniczej. CECHY SZCZEGÓLNE: lakier jednoskładnikowy 100% poliuretanowy najwyższa odporność na ścieranie, udar i zarysowania niepowtarzalna trwałość powłoki lakierniczej wysoka odporność na wodę i domowe środki czystości wysoka wydajność PRZEZNACZENIE: Lakier przeznaczony jest do lakierowania parkietów i innych podłóg drewnianych silnie eksploatowanych oraz schodów. WŁAŚCIWOŚCI: Powłoka: poliuretanowa Stopień połysku: połysk. Lakierownie powierzchni parkietu: - powierzchnia pomalowana powinna być jednolita i równomierna, bez smug plam i widocznych śladów pędzla lub wałka; - nie dopuszcza się występowania na powłokach spękań, łuszczenia oraz widocznych łączeń i poprawek. Wykonanie i montaż rolet materiałowych wewnętrznych w kasetach aluminiowych z mechanizmem nawierzchniowym i prowadnicami. 6

7 Rolety okienne z tkaniny materiałowej niepalnej o zmniejszonym współczynniku przepuszczalności światła, zwiększonej absorpcji i odbijania światła dostosowane do wymiarów okna. Kaseta aluminiowa - o profilu okrągłym - przyklejana poziomo do ramy okiennej w górnej części z prowadnicami przyklejonymi pionowo wzdłuż boków ramy okiennej w kolorze białym. Rolety muszą posiadać atest higieniczny i trudno zapalności. W rolecie kasetowej materiał zamknięty jest w profilach bocznych, co zapobiega powstawaniu szczelin, przez które przedostaje się światło. Przy zastosowaniu użytego materiału zaciemniającego do pomieszczenia przedostaje się mniejsza ilość światła. Dolna część rolety wyposażona w ozdobną listwę obciążającą. Listwy ozdobne wykonane z aluminium. System kasetowy wyposażony w samohamowny mechanizm operacyjny obsługiwany łańcuszkiem kulkowym z zapinką i uchwytem do blokowania łańcuszka. Sposób montażu nawierzchniowo. Rodzaj okien PCV. Wymiar okna wysokość skrzydła 1,38 szer. 0,61 x 2 szt. + lufcik wysokość 0,70 szer. 1,33 w kosztorysie jest przeliczone jedno okno jako 1 komplet takich kompletów jest 52. Wykonawca przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów wszystkich okien wskazanych przez Zamawiającego. Kolorystyka tkaniny do uszczegółowienia przed wykonaniem usługi. Wykładzina. Wykładzina z PVC gr.2,0 mm- klasy Tarkett "Eminent" lub równoważny Ściana przesuwna. Dane pomieszczenia: szerokość 6.13 m wysokość 3.50 m 1. Ściana systemowa wraz z torem jezdnym oraz wózkami akustyczna db okładzina zewnętrzna z płyt laminowanych o grubości 18 mm, 2. System parkowania, 3. Zabudowa toru i konstrukcji nośnej, 4. Połączenia międzymodułowe w postaci pióra i wpustu wykonanego wyłącznie z aluminium z wbudowanymi uszczelkami magnetycznymi i uszczelkami ślizgowymi, 5. Poziome zintegrowane listwy dociskowe wykonane z aluminium anodowanego, zespolone z elementami kontr pióra i kontr wpustu. 6. Kolorystyka ściany do uzgodnienia z użytkownikiem. Stolarka drzwiowa. Ościeżnice wewnątrzlokalowe stałe 100 mm okleina naturalna (ościeżnica musi być wyposażona w podstawki, uszczelki oraz trzy zawiasy czopowe + nakładki) okleina naturalna selekt (wym: 90 x 200 x 18 szt.). Ościeżnice metalowe kątowe (duża). Szerokość profilu ościeżnicy 100 mm. Kolor REAL 8028 (wym 90 x 200 x 2 szt.) ościeżnica musi być wyposażona w samozamykacz. 7

8 Ościeżnice wewnątrzlokalowe REGULOWANE (ościeżnica musi być wyposażona w uszczelki oraz trzy zawiasy czopowe + nakładki) okleina naturalna selekt (wym. 80 x 200 x 3 szt). Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z pokuciami i innymi elementami wchodzącymi w ich skład (np. trzy zawiasy czopowe + nakładki, klamka z szyldem (metalowa kolor złoty), numeracja pokoju/ trzy cyfry/, zamek typu YALE) okleina naturalna selekt, kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem. Tabliczka przy drzwiowa. Tabliczka przy drzwiowa z możliwością wymiany tekstów. Nagłówek stały Od jednej do pięciu wysuwanych płytek Blaszka w kolorze złota Lamperie. Istniejące lamperie na korytarzach usunąć (ługowanie farby olejnej z tynków) Na korytarzach wykonać lamperię do wys. 1,6 m z tynku mozaikowego akrylowego z kruszywem kwarcowym, dającego efekt naturalnego kamienia gr. 1,0-1,5 mm (Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń. W budynku występuje wentylacja grawitacyjna kanały z cegły ceramicznej pełnej. Wykonawca powinien przewidzieć sprawdzenie przewodów kominowych, oraz odgruzowanie które musi być poparte protokołem kontroli kominiarskiej. Instalacja C.O. Instalacja C.O. istniejąca. Należy przewidzieć demontaż oraz ponowny montaż grzejników radiatorowych wraz z wstawieniem zaworów powrotnych oraz zaworów termostatycznych z nastawą wstępną. Przeprowadzić próby instalacji c.o. Odbojnice. Należy przewidzieć dostawę i montaż odbojnic na ścianach w salach wykładowych oraz pomieszczeniach biurowych. Odbojnice z płyt wiórowych laminowanych, o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze zbieżnym z kolorem płyt. Regulacja, drobne naprawy stolarki okiennej PCV. Należy przewidzieć regulacje oraz drobne naprawy stolarki okiennej (np. wymiana zawiasów lub klamek). Prace porządkowe. Należy przewidzieć wszelkie prace porządkowe w tym mycie posadzek, stolarki okiennej, mebli. Wykonawca musi też skalkulować wyniesienie oraz przewiezienie mebli do magazynu Inwestora. 8

9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 1. Prace demontażowe - Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle; - Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy); - Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2; - Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem. 2. Prace montażowe - Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym, przewody wtynkowe - YDYp 3x2,5mm2, - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2, - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, przewody kabelkowe YDYp 5x1,5mm2, - Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm, - Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm, puszki bakelitowe nieuszczelnione, - Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm2, - Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x18 W, oprawy świetlówkowe rastrowe 4x10W led kompletna - typu PHILIPS lub równoważna, - Belki montażowe oświetleniowe przelotowe 2x40 W, oprawa rastrowa 120cm 2x20W led- kompletna typu PHILIPS lub równoważna, - Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2, gniazda podtynkowe 2- biegunowe, - Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej, - Aparaty elektryczne o masie do 5 kg, aparaty wentylator domowy fi150 - z przekaźnikiem, - Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg, tablice rozdzielcze 3x24 mod. kompletne, - Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) i (następna próba). 9

10 ZAŁOŻENIA SIECI STRUKTURALNEJ I INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH W BUDYNKU 94, PIĘTRO 2. Okablowanie Ethernet - minimum klasa EA (kategoria 6A) przewody ekranowane, zapewniające transmisję 1Gb/s Okablowanie powinno łączyć pokoje z serwerownią w piwnicy budynku pomieszczenie nr: 8 Typ złączy: RJ45 Serwerownię dla potrzeb sieci na 2 piętrze proszę wyposażyć w 2 szt. Switchy 48 portowych, oraz odpowiednią ilość patchpaneli paneli krosowniczych RJ45, dla minimum 114 portów Jeśli patchpanele i switche nie zmieszczą się w szafie która znajduje się w pomieszczeniu 8 proszę o dodatkowa szafę. Proszę przewidzieć 4 szt. punkty Wi-Fi pod sufitem( gniazdo RJ45 + zasilanie 230 V) Na korytarzach proszę przewidzieć co najmniej 10 szt. gniazd RJ45 zastosowanie: drukarki sieciowe, ekrany informacyjne itp. We wszystkich salach proponuje co najmniej 4szt. Gniazd Rj45 W małych salach po dwa gniazda po obu stronach okien. W dużych salach wykładowych po dwa gniazda po obu stronach tablicy Gniazda RJ45 maja umożliwiać podłączenie telefonów. Na każdą parę gniazd RJ45, proszę przewidzieć minimum 1 gniazdo zasilania 230V Według planu budynku jest 25 sali, to oznacza minimum 100gniazd + 10 na korytarzach + 4 szt. dla Wi- Fi (114szt minimum) TELEFONY 1 szt. patchpanel krosowniczy 50 portów z wyjściami RJ45 na potrzeby telefonów Gniazda RJ45 maja zapewniać podłączenie telefonów. TV KABLOWA Do każdego pokoju proszę doprowadzić przewód koncentryczny. Zakończyć gniazdem radiowo telewizyjnym. Instalacja TV Kablowej powinna zbiegać się w serwerowni, pomieszczenie nr.8 w piwnicy budynku. Dodatkowo powinny być wyprowadzone anteny radiowe i TV naziemnej i satelitarnej na dachu budynku. Połączone odpowiednimi urządzeniami zapewniającymi sygnał w gniazdach na salach ( koncentratory, rozgałęziacze, wzmacniacze itp). Możliwość podpięcia własnego sygnału z laptopa i wyświetlania na salach na odbiornikach TV. 10

11 PROJEKTORY W dużych salach wykładowych (12szt.), proszę o wykonanie instalacji projektorowej. Projektor na uchwycie sufitowym, ekran na ścianie przy tablicy min 1,8m szerokości, Okablowanie VGA, HDMI, LAN, zasilanie obok uchwytu sufitowego. Przyłącza na ścianie w pobliżu biurka wykładowcy. Projektor min lumenów. WENTYLACJA GRAWITACYJNA KORYTARZA: Stan istniejący: Na korytarzu znajdują się 4 kratki wyciągowe wentylacji grawitacyjnej. Korytarz po dostosowaniu budynku do warunków przeciwpożarowych został zamknięty drzwiami przeciwpożarowymi. Szczelność tych drzwi uniemożliwia dostarczenie powietrza i tym samym osłabia pracę wentylacji grawitacyjnej. Wytyczne: Należy zaprojektować czerpnie dla wentylacji grawitacyjnej dostarczające powietrze do korytarza poprzez sale wykładowe Ponadto Wykonawca opracowania projektowego musi przewidzieć: 1. Wykonanie aktualizacji istniejącej inwentaryzacji; 2. Wykonanie ekspertyzy technicznej (według potrzeb); 3. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map do celów projektowych, inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej warunków technicznych podłączenia mediów oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień w szczególności związanych z ochroną przeciw-pożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wymaganiami sanitarno-higienicznymi, jeżeli jest to niezbędne do wykonania opracowania; 4. Projekt budowlany musi spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych (pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót leży po stronie wykonawcy). 5. Konsultowanie z zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział podłączenie oraz uruchomienie demontowanych na czas remontu urządzeń takich jak np. telewizorów, rzutników oraz sprawdzenie nowo projektowanej sieci komputerowej i telewizyjnej. Uwaga: Zgodnie z decyzją nr 53/2010 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków budynek nr 94 jest obiektem wpisanym do gminnej ewidencji zabytków położonym w granicach historycznego założenia urbanistycznego. 11

12 WSZYSTKIE WYŻEJ WYMIENIONE ROBOTY BĘDĄ WYKONYWANE NA CZYNNYM OBIEKCIE. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej 2.1.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 1) Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz ze. zm.). 2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 3) Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008r. Nr 223, poz. 1459). 4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.). 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz ze zm.) 6) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U r. Nr 130 poz. 1389). 8) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U.z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 224 poz. 1796).1 EURO= zł 9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej a dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 29, poz. 844). 12

13 Stan istniejący: zdjęcia poglądowe. 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych Oświadczenie Oświadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane oraz pełnomocnictwo zostanie udostępnione po podpisaniu Umowy z Wykonawcą Wytyczne do projektu Zakres i forma dokumentacji projektowo-wykonawczej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego PF-U Mapa w skali 1:500 Geodezyjna mapa zasadnicza w skali 1:500 leży po stronie Wykonawcy. 5.4 Zalecenia konserwatorskie Budynek nr 94 jest obiektem wpisanym do gminnej ewidencji zabytków położonym w granicach historycznego założenia urbanistycznego. Zamawiający nie posiada zaleceń konserwatorskich. 5.5 Informacja dot. ekspertyzy ppoż. dla budynku. Zamawiający informuje, że posiada dokumentacje powykonawczą dostosowania budynku do wymogów ppoż. Którą może udostępnić po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 18

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV: 45440000-3, 45442000-7, 45430000-0, 45410000-4, 45450000-6 ZAMAWIAJĄCY: Akademia Obrony Narodowej al. Gen. Antoniego Chruściela Montera

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Remont sali gimnastycznej wraz z korytarzem w Szkole Podsatwowej im. KEN w Nielubi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV: 45440000-3, 45311200-2, 45430000-0, 45317000-2, 45450000-6 ZAMAWIAJĄCY: Akademia Obrony Narodowej al. Gen. Antoniego Chruściela Montera

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

- 1 - PRZEDMIAR ROBÓT. 2. Nazwy i kody*: grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV

- 1 - PRZEDMIAR ROBÓT. 2. Nazwy i kody*: grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV - 1 - PRZEDMIAR ROBÓT 1. Nazwa i kod zamówienia: Remont pomieszczenia nr 114 i szatni (nazwa głównego przedmiotu zamówienia zadania, obiektu, rodzaju ) 2. Nazwy i kody*: grup, klas, kategorii wg CPV Kod

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45432113-9 Kładzenie parkietu 45421131-1 Instalowanie drzwi 45410000-4 Tynkowanie 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH. Rozebranie szaf drewnianych wnękowych wbudowanych. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH. Rozebranie szaf drewnianych wnękowych wbudowanych. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych Lp PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH I. ROBOTY BUDOWLANE 1. wycena Rozebranie szaf drewnianych wnękowych wbudowanych. 2. KNNR - 3 0801-07 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2,98 4,20 = m 2 12,52 R A Z E

Bardziej szczegółowo

OSP Piotrowice Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

OSP Piotrowice Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Remont sali widowiskowej I piętro 1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią 128,68 m2 2 KNR 1901/1020/6 Demontaż boazerii

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość ZAŁĄCZNIK NR. 2. FORMULARZ CENOWY - KOSZTORYS OFERTOWY FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO lp. Rodzaj robót j.m. ilość cena 1.1 Zeskrobanie i zmycie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Data opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT. Data opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt budowlany: Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego Zakres opracowania: REMONT POMIESZCZEŃ DZIAŁU KWESTURY nr 09, 0, 0a Adres obiektu: Pl. Uniwersytecki ; 50-37 Wrocław, działka nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40 Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynieinstalacje elektryczne i teletechniczne Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : ............ KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

S132_BolesławaŚmiałego6 Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

S132_BolesławaŚmiałego6 Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 mantaż oświetlenia sal 9, 10 oraz korytarz Ip i przyziemia 1.1 KNR 403/606/5 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z rastrem metalowym, oprawa 2x28 W, świetlówki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przechlewo 14 październik 2015 r.

Przedmiar robót. Przechlewo 14 październik 2015 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45453000-7 Budowa Gmina Przechlewo 77-320 Przechlewo, ul. Człuchowska 26 Inwestor Gmina Przechlewo 77-320 Przechlewo, ul. Człuchowska 26 Sporządził Andrzej Bronka Przechlewo

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45432130-4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowe pomieszczeń biurowych

Przedmiar robót. Roboty remontowe pomieszczeń biurowych Przedmiar robót Budowa: Starostwo Powiatowe Obiekt lub rodzaj robót: Lokalizacja: ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane Inwestor: Starostwo Powiatowe ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane ZUZIA11 (C) Datacomp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Remont -Straż Miejska. remont pomieszczeń

Remont -Straż Miejska. remont pomieszczeń Remont -Straż Miejska Kod pozycji Nr specyfikacji Jednostka Cena Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość przedmiaru technicznej Nazwa Ilość jednostkowa 1 2 3 4 5 6 7 8 remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

I Opis prac do wykonania

I Opis prac do wykonania I Opis prac do wykonania Celem niniejszego opracowania jest opisanie zakresu prac remontowych, które należy wykonać w pomieszczeniach laboratoryjnych Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

Data: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 66 UL. MARSZAŁKOWSKA 66, WARSZAWA

Data: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 66 UL. MARSZAŁKOWSKA 66, WARSZAWA P R Z E D M I A R R O B Ó T Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Marszaîkowskiej 66 w Warszawie w mieszkaniach nr 5, 5a, 5b, 6, 6a, 22, 24, 25, 26.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZNIK NR 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL.ŻWIRKI I WIGURY 14 INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNI AL. M.

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny. Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz

Projekt Techniczny. Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz Załącznik nr 1 Projekt Techniczny Dokumentacja projektowa dotycząca remontu wybranych pomieszczeń i korytarzy budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej Inwestor: Politechnika

Bardziej szczegółowo

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Program funkcjonalno-użytkowy dla wykonania remontu pomieszczeń części głównej pierwszego piętra budynku Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV: 45440000-3, 45442000-7, 45430000-0, 45450000-6 ZAMAWIAJĄCY: Akademia Obrony Narodowej al. Gen. Antoniego Chruściela Montera 103 00-910

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Kosztorys ślepy. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Kosztorys ślepy Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Data: 2013-09-10 Budowa: Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Przedmiar robót. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Przedmiar robót Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Data: 2015-02-17 Budowa: Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Świetlica wiejska w Duzej Cerkwicy Gmina Kamień Krajeński, ul. Plac Odrodzenia 3,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2010-02-23 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach 45410000-4 Tynkowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak Przedmiar robót Budowa: Remont mieszkania Nazwa obiektu lub robót: Remont lokalu nr 3 Lokalizacja: Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Zamawiający: Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Jednostka opracowująca: Witold

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont sali konferencyjnej ADRES INWESTYCJI : Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25 INWESTOR : Powiat Zduńskowolski ADRES INWESTORA : Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25 SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT TEMAT: ADRES OBIEKTU: WYMIANA OŚWIETLENIA W SALACH LEKCYJNYCH, REMONT SANITARIATU, ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA IZBĘ PAMIĘCI 96 100

Bardziej szczegółowo

Zespół szkół Nr. 2 w Rzeszowie Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12360) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół szkół Nr. 2 w Rzeszowie Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12360) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 GRUPA I 11 ELEMENT - STOLARKA DRZWIOWA PARTERU 111 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 15 szt 112 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Nr 1/2014/W Remont posadzek i roboty malarskie

PRZEDMIAR ROBÓT Nr 1/2014/W Remont posadzek i roboty malarskie ESTIMA BIURO KOSZTORYSOWE 05-70 Marki ul. Telimeny 7 PRZEDMIAR ROBÓT Nr /04/W Remont posadzek i roboty malarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

Bardziej szczegółowo

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia:

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Załącznik nr 1 1. Wejście główne dół klatki schodowej 2. Wejście wewnętrzne od stacji kontroli pojazdów (klatka schodowa). 3. Klatka schodowa do I

Bardziej szczegółowo

Grupa CPV: 454 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Kategoria CPV: Roboty remontowe i renowacyjne

Grupa CPV: 454 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Kategoria CPV: Roboty remontowe i renowacyjne Przedmiar robót remontowych ogólnobudowlanych sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie Adres: Marianowo 7 18-421 Piątnica Grupa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa Dział Inwestycji i Remontów Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont pomieszczeń dla Zakładu Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w budynku przy ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie załącznik nr 1 Obiekt: Budynek Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi- Południe i Pragi Północ w Warszawie Inwestor: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Temat: Wykonanie robót malarskich

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT: Remont pomieszczeń zajmowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową zlokalizowanych na IV piętrze biurowca ADRES: Siedlce ul. Piłsudskiego 38 INWESTOR: Regionalna Izba

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu Kod CPV : 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska Łódź, ul. Żeligowskiego 17/10

Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska Łódź, ul. Żeligowskiego 17/10 Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska 90-75 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/0 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 74 im. J. MACHULSKIEGO ADRES INWESTYCJI : Łódź,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Świetlica wiejska w Orzełku Gmina Kamień Krajeński, ul. Plac Odrodzenia 3, 89-430

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Prace remontowe

Kosztorys nakładczy. Prace remontowe Kosztorys nakładczy Budowa: Remont korytarza I piętra, klatka schodowa Obiekt lub rodzaj robót: Budynek szkoły Inwestor: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : SŁUBICE - ZASOBY Gminne Obiekt : BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁUBICACH Adres : 69-100 SŁUBICE ul. Akademicka 1 P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2007-05-10 Str: 1 a. ELEMENT : Malowanie Poz.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik

KOSZTORYS ŚLEPY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory  Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik 21-010 Łęczna Ciechanki Krzesimowskie 9 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1. Data opracowania:

Przedmiar robót. Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1. Data opracowania: Przedmiar robót budynku głównego ( Jadalnia pom. 142 i Korytarz nr. 147 ) Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. ul. Nowaczyńskiego 1 Data opracowania: 2012-11-02 strona nr: 2 Przedmiar robót Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. Remont pomieszczeń w budynku szkoły

Samorządowa Szkoła Podstawowa. Remont pomieszczeń w budynku szkoły Gniewino 14.05.2014 PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: Samorzadowa Szkoła Podstawowa ul. Wejherowska 22 84-241 Gościcino Nr Umowy: Nr Kosztorysu: 01052014 Budowa: Obiekt: Samorządowa Szkoła Podstawowa Remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

strona 1 z 11 ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: KS

strona 1 z 11 ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: KS Element : INSTALACJE 1 KNR 403 1001 /32 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średn.do 47 mm dla rur RIP36,RIS36,RL47 wykuwane ręcznie -na podłożu ceglanym 89.00 * 1.00 mb Robocizna R R-G 0.6993

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia 1 jadalnia 1 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien d.1 2702-01 mineralnych dekoracyjnych niepalnych, nie kapiących w wysokiej temperaturze, wodoodporne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont pomieszczeń szkolnych

Przedmiar robót Remont pomieszczeń szkolnych Przedmiar robót Data: 2012-06-27 Budowa: przebudowa pomieszczeń na potrzeby grup przedszkolnych Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Obiekt: Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 12, ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY 01-225 WARSZAWA UL. BEMA 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA w BOGUCINIE OBIEKT: REMONT POSADZEK i MALOWANIE w BUDYNKU SZKOŁY ZADANIE: WYMIANA POSADZEK w BUDYNKU SZKOŁY OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budynek wartowni nr 1 ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów INWESTOR : Jednostka Wojskowa 3964 ADRES INWESTORA : ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa DATA OPRACOWANIA : 01.07.2016

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kuchni ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Publicznych nr 1 INWESTOR : Zespół Szkół Publicznych nr 1 ADRES INWESTORA : 83-400 Kościerzyna ul. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/5 1 KNR 4-01 2 KNR 4-01 3 KNR 4-01 0811/07 4 KNR 4-01 0819/15 1.Roboty wykończeniowe wewnętrzne 1.1.Roboty wykończeniowe I piętra Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Wykaz prac remontowych 4. Część graficzna: 4.1. Rzuty skala 1:100 rys. nr 1 Prace remontowe w pomieszczeniach Oddziału Zakaźnego C

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR, Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W ZSCKR ADRES INWESTYCJI : 48-100 GŁUBCZYCE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kałcenia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Jednostka Wojskowa nr Warszawa ul. Banacha 2

KOSZTORYS OFERTOWY. Jednostka Wojskowa nr Warszawa ul. Banacha 2 Jednostka Wojskowa nr 2063 00-909 Warszawa ul. Banacha 2 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont sanitariatów i natrysków - elektryka (ŚDM)

Przedmiar robót. Remont sanitariatów i natrysków - elektryka (ŚDM) Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: SP-153 Lokalizacja: Kraków ul. Na Błonie Wartość kosztorysu: zł Kosztorys opracowany przez: Mariusz Koliński... strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Sanitariaty dziewcząt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu Adres inwestycji: ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

Dział IV- grupa robót wg CPV- 454

Dział IV- grupa robót wg CPV- 454 Dział IV- grupa robót wg CPV- 454 Lp. Kod pozycji Nr specyf. Technicznej Opis robót Jednostka miary Ilość robót VIII. Układanie płytek w stołówce i roboty towarzyszące 33 KNNR 2 1209-04 34 KNR 4-04 0504-06

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne.

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne. Przedmiar Data: 2008-03-30 Obiekt: Przychodnia Rejonowa Ruda Śląska ul. Makuszynskiego 7. Zamawiający: Urząd Miasta Ruda Śląska 41-700 Ruda Śląska Plac Jana Pawła Ii 6. Kosztorys opracowali: J. Stanik,...

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 UKŁAD ZASILANIA- LINIA ZASILAJĄCA, ROZDZIELNICE 1.1 Nr STWiOR: ST10 - Instalacje elektrycznei oprawy oświetleniowe - Główny Wyłączxnik Prądu - 0,1 = 0,1 0,1 ~0,1 m2 1.2 Nr STWiOR:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1 Element 1.1 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią. SP-41 harcówka Zuzia10 (C) Datacomp (lic.

Przedmiar robót. 1 Element 1.1 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią. SP-41 harcówka Zuzia10 (C) Datacomp (lic. strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Element 1.1 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią Robotnicy r-g 0,057 0,05700 Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 0,35700 1.2 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie

Bardziej szczegółowo

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym. 115 szt RAZEM ELEMENT: UKŁADANIE PRZEWODÓW 4 KNR-W 4-03

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym. 115 szt RAZEM ELEMENT: UKŁADANIE PRZEWODÓW 4 KNR-W 4-03 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ELEMENT: DEMONTAŻ 1 KNR 4-03 d.1 1129-01 Demontaż tablic bezpiecznikowych, (bez nakładów na odłączenie przewodów), o powierzchni: do

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m2. 1 szt. 1.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m2. 1 szt. 1. NAZWA INWESTYCJI : Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez modernizację wnętrza świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże, gm. Regimin NAZWA OBIEKTU : Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarluty Duże

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 93/2006

Przedmiar robót Nr: 93/2006 Inwestor: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze ul. Wrocławska 30 A 59-400 Jawor Wykonawca: Przedmiar robót Nr: 93/2006 Data Oprac.: 2006-07-21 Nazwa budowy: Internat PCKZ Adres budowy:, 59-400

Bardziej szczegółowo

I. Salka wykładowa 214 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

I. Salka wykładowa 214 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Przedmiar robót Strona 1/6 1 KNR 4-01 2 KNR 4-01 3 KNR 4-01 4 KNR 4-01 5 KNR 4-01 6 KNR 4-01 7 KNR 7-12w 8 KNR 4-01 9 KNR 4-01 10 KNR 4-01 11 KNR 4-01w 0816/03 12 KNR 4-01 0607/02 13 KNR 2-02 1111/08 14

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY ŚLEPY

KOSZTORYS UPROSZCZONY ŚLEPY 23-02-2010 KOSZTORYS UPROSZCZONY ŚLEPY Remont ZSB - WC dla osób niepełnosprawnych NR -1/06/2009 WYKONAWCA ROBÓT : INWESTOR : Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie Telefon : ul. Wiejska 2 14-500 Braniewo

Bardziej szczegółowo

WENA Sylwia Melon-Szypulska 01-109 Warszawa ul. Górczewska 123 m.18. DATA OPRACOWANIA : 20.10.2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

WENA Sylwia Melon-Szypulska 01-109 Warszawa ul. Górczewska 123 m.18. DATA OPRACOWANIA : 20.10.2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WENA Sylwia Melon-Szypulska 0-09 Warszawa ul. Górczewska m.8 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : MALI WYNALAZCY - ośrodek opieki nad dziećmi pracowników. ADRES INWESTYCJI : Al. Jerozolimskie 0; 0-8 Warszawa INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 4. Nazwa i adres jednostki projektowej: Lidia Kreft, Kartuzy, ul. Prokowska 27/4

PROJEKT BUDOWLANY. 4. Nazwa i adres jednostki projektowej: Lidia Kreft, Kartuzy, ul. Prokowska 27/4 PROJEKT BUDOWLANY 1. Temat: Remont korytarza na 1 i 8 piętrze, 2 bocznych klatek schodowych od parteru do 7 piętra włącznie oraz malowanie głównej klatki schodowej w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie ul. Wiejska 2 14-500 BRANIEWO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0818-05 2 KNR 4-01 d.1 0819-15 3 KNR 4-01 d.1 0811-07 4 KNR 4-01 d.1 0354-07 5 KNR 4-01 d.1 0354-04 6 KNR 4-01 d.1 0802-06

Bardziej szczegółowo

Obmiar: 8,95 * 18,30 = 163,7850 Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 163,7850 m2

Obmiar: 8,95 * 18,30 = 163,7850 Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 163,7850 m2 1 Sala gimnastyczna 1.1 Posadzka 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 0816-0600 KNR 0404 0405-0100 KNR 0404 0405-0400 0108-1700 KNR 0202 0616-0100 1121-0400 0615-0100 KNR 0202 1111-0100

Bardziej szczegółowo

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Z.U.H. E L K O - B U D S. C. Michał Świder Rafał Świder cennik robót na rok 2014 cennik zawiera ceny najważniejszych usług i ma charakter informacyjny, jest informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl

Bardziej szczegółowo