PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Podstawa opracowania: art.31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) o treści: Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. oraz: rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego Dz. U r. poz. 1129), wydanego na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. NAZWA ZADANIA: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sal wykładowych i pomieszczeń biurowych budynku nr 94 (II piętro) na terenie Akademii Obrony Narodowej. ADRES OBIEKTU: Al. Gen. Antoniego Chruściela Montera Warszawa, Dzielnica Rembertów KOD CPV: Usługi projektowania architektonicznego; Roboty rozbiórkowe; Roboty instalacyjne elektryczne; Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; Roboty remontowe i renowacyjne; BRANŻA: Ogólnobudowlana ZAMAWIAJĄCY: Akademia Obrony Narodowej al. Gen. Antoniego Chruściela Montera Warszawa NIP: REGON: Wyszczególnienie Imię i nazwisko Podpis Branża Budowlana Branża Elektryczna Sieć strukturalna Branża sanitarna, wentylacja Agnieszka RYCIUK Sławomir SOBKOWICZ Tomasz KLIMEK Maciej ŁADA DATA OPRACOWANIA: 27 maj 2015 r. 1

2 Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego Zawartość: Podstawa opracowania 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia; 1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość budynku; 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonywania przedmiotu zamówienia; 2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia; 2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego; 3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 2

3 CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem opracowania jest: - sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej; - wykonanie robót ogólnobudowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji dla II piętra budynku nr 94; - zaprojektowane i wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej dla czterech kondygnacji budynku (korytarz w części środkowej budynku). 1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość Budynku 94. Rok budowy: 1952 Funkcja obiektu: PKOB 1263 Budynki szkół instytucji badawczych Kubatura: m 3 Powierzchnia ogólna: m 2 Powierzchnia użytkowa: m 2 Powierzchnia dachu: m 2 Kondygnacji nad powierzchnią: 3 Kondygnacji pod powierzchnią: 1 Konstrukcja budynku: murowana Konstrukcja dachu: betonowa Pokrycie: papa Instalacje: elektryczna, CO., wod-kan. Budynek jest dostosowany do wymogów ppoż Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 1) Opis stanu istniejącego: Zużycie techniczne obiektu ustalone w czasie kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej: 17.01%; Stan techniczny obiektu na podstawie książki obiektu budowlanego z ostatnich 5 lat oraz protokołów oceny stanu technicznego - budynek aktualnie jest użytkowany jako dydaktyczny, w dobrym stanie technicznym, pozwalającym na przeprowadzenie remontu. 2) Stan wymagany: Zamawiający wymaga, aby nowo projektowane instalacje w zakresie powodowania zapewniły użytkowanie w zakresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie, przez co najmniej 15 lat. 3) Roboty budowlano-montażowe do zaprojektowania i wykonania wewnątrz budynku. 2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Powierzchnia przewidziana do remontu ± 1 048,66 m 2. 3

4 ROBOTY BUDOWLANE. a) PRACE PRZYGOTOWACZE, ROZBIÓRKOWE. W ramach prac przygotowawczych i rozbiórkowych należy: - Dokonać wizji lokalnej pomieszczeń objętych opracowaniem; - Wykonać roboty rozbiórkowe i demontażowe związane z remontem pomieszczeń; - Wykucie stolarki drzwiowej; - Rozebranie ścianek; - Demontaż instalacji elektrycznej wewnętrznej i oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach; - Demontaż oraz ponowny montaż grzejników radiatorowych; - Demontaż oraz ponowny montaż sprzęty typu tablice, ekrany, telewizory, rzutniki; - Wyniesienie oraz ponowne wniesienie sprzętu biurowego oraz mebli; - Demontaż wertikali wraz z przewiezieniem do magazynu Inwestora; - Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki. b) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC REMONTOWYCH. - Montaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami o izolacji akustycznej Rw=27dB; - Wykonanie ścianek działowych z cegły celem zmniejszenia otworów drzwiowych (skrzydła drzwiowe dwuskrzydłowe); - Renowacja istniejących posadzek z deszczułek wraz z cokołami naprawa, uzupełnienie, szpachlowanie, szlifowanie, lakierowanie; - Wykonanie posadzek z wykładziny PCV typu TARKETT na korytarzach (dwu kolorowe); - Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem starej farby na stropach i ścianach; - Wykonanie gładzi gipsowych; - Malowanie powierzchni wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem; - Dostawa oraz montaż rolet na okiennych zaciemniających (stolarka okienna PCV); - Dostawa oraz montaż ścian przesuwnych półautomatycznych o izolacji akustycznej Rw =47dB; - Wykonanie na ścianach (korytarze - lamperia) tynki mozaikowego typu Bumit MosaikPutz lub równoważny; - Dostawa i montaż odbojnic na ścianach z płyt wiórowych laminowanych z oklejonym obrzeżem; - Regulacja, drobne naprawy stolarki okiennej PCV (np. wymiana klamek, zawiasów); - Udrożnienie i uszczelnienie kanałów wentylacyjnych (opinia kominiarska) zapewnienie odpowiedniej wentylacji na korytarzach; - Wycieraczki wejściowe (Wycieraczki na miękkiej gumie z włókna nylonowego szt. 6 o wym. 180x90); - Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów (opinia kominiarska); - Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów (opinia kominiarska); - Opracować wentylację mechaniczną na korytarzach wszystkich pięter (cztery kondygnacje) opracowania projektowe winny zapewniać wymaganą wymianę powietrza; - Ukrycie przewodów instalacji ppoż pod tynki. Opis niektórych prac i materiałów Gładzie gipsowe. 4

5 Gładź Gipsową stosuje się do wykonania prac wewnątrz pomieszczeń jako ostateczną warstwę wykończeniową. Gładź Gipsowa jest plastyczna i łatwa w obróbce. Charakteryzuje się wydłużonym czasem wiązania i dobrą przyczepnością do podłoża. Gładzi Gipsowej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana Gładzią Gipsową jest idealnym podłożem do malowania lub tapetowania. Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe. Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże. Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm. Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180. Zaleca się gruntowanie ich bezrozpuszczalnikowym środkiem, np."knauf Tiefengrund" lub równoważne. Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych. Produkt powinien być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych oraz do wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa szpachlowa powinna mieć możliwość zastosowania na typowych podłożach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawać się do stosowania wewnątrz pomieszczeń, przy czym grubość pojedynczej warstwy nie może przekroczyć 2 mm. Produkt ma być gotową, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, wypełniaczy wapiennych oraz dodatków modyfikujących nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwolić na uzyskanie powierzchni o dużej gładkości, stanowiącej doskonałe podłoże pod malowanie. Parametry techniczne masy szpachlowej: Przyczepność: min. 0,50 MPa; Gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3; Max grubość jednej warstwy: 2 mm. Roboty przygotowawcze pod malowanie. Przed przystąpieniem do malowania naprawić ewentualne uszkodzenia powierzchni tynków. Zaleca się do tego celu stosowanie zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem. Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być : - gładkie i równe tzn. bez narostów zapraw i betonu, zacieków zaprawy; - mocne tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień; -czyste tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem i rdzą); - dojrzałe pod malowanie tzn. suche. 5

6 Przed malowaniem konieczne jest zagruntowanie ścian emulsja CERESIT CT17 I ATLAS UNI GRUNT lub równoważne. Malowanie ścian. Sufity i ściany pomalować farbą emulsyjną białą. Aby nie pobrudzić podłóg, okien, drzwi należy stosować folię malarską. Pierwszą warstwę farby nanieść pędzlem. natomiast drugą za pomocą wałka malarskiego. Do pomalowania sufitów użyć białą farbę emulsyjną np. typu ARKOL lub równoważną. Ze względu na bardzo dobrą przyczepność, może być stosowana do pierwotnego, jakie renowacyjnego. Powłoka farby emulsyjnej po wykonaniu powinna być niezmywalna przy stosowaniu środków myjących i dezynfekcyjnych. Powłoka powinna dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, barwa powinna być jednolita bez smug i plam. Powierzchnia powłoki bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Przygotowanie ścian pod podłoże (gruntowanie). Malowanie wykonać za pomocą wałka i pędzla unikając powstania zacieków i zabrudzeń na innych elementach. Cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie parkietu. Prace związane z przygotowaniem powierzchni, tj. cyklinowanie (bezpyłowe) całego parkietu, oczyszczenie listew przypodłogowych. Cyklinowanie całego parkietu wraz z miejscowymi wstawkami z parkietu dotyczy to miejsc gdzie w istniejącym parkiecie są szpary, których nie uda się zniwelować szpachlowaniem. Szpachlowanie parkietu należy wykonać poprzez zastosowanie szpachlówki wykonanej z naturalnego czystego materiału, pozyskanego z ostatniego, czystego cyklinowania. Cyklinowanie parkietu należy wykonać kilkakrotnie /co najmniej 3 krotnie/ zeszlifować całą powierzchnię parkietu stosując kolejno różne grubości papieru ściernego, następnie należy dokładnie odkurzyć cały parkiet i po oczyszczeniu polakierować całość 1 x ochronnym lakierem podkładowym typu Hartzlak NC Grunt 5L lub równoważny - podkład do lakieru Następie po dokładnym wysuszeniu polakierować cały parkiet trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym typu HartzLack Super Strong HS lub równoważny - Lakier do parkietu POŁYSK. Jednoskładnikowy lakier poliuretanowy na bazie rozpuszczalników, przeznaczony do lakierowania parkietów i innych podłóg drewnianych narażonych na bardzo silne obciążenia. Najwyższe parametry odporności mechanicznej, gwarantują niepowtarzalną trwałość powłoki lakierniczej. CECHY SZCZEGÓLNE: lakier jednoskładnikowy 100% poliuretanowy najwyższa odporność na ścieranie, udar i zarysowania niepowtarzalna trwałość powłoki lakierniczej wysoka odporność na wodę i domowe środki czystości wysoka wydajność PRZEZNACZENIE: Lakier przeznaczony jest do lakierowania parkietów i innych podłóg drewnianych silnie eksploatowanych oraz schodów. WŁAŚCIWOŚCI: Powłoka: poliuretanowa Stopień połysku: połysk. Lakierownie powierzchni parkietu: - powierzchnia pomalowana powinna być jednolita i równomierna, bez smug plam i widocznych śladów pędzla lub wałka; - nie dopuszcza się występowania na powłokach spękań, łuszczenia oraz widocznych łączeń i poprawek. Wykonanie i montaż rolet materiałowych wewnętrznych w kasetach aluminiowych z mechanizmem nawierzchniowym i prowadnicami. 6

7 Rolety okienne z tkaniny materiałowej niepalnej o zmniejszonym współczynniku przepuszczalności światła, zwiększonej absorpcji i odbijania światła dostosowane do wymiarów okna. Kaseta aluminiowa - o profilu okrągłym - przyklejana poziomo do ramy okiennej w górnej części z prowadnicami przyklejonymi pionowo wzdłuż boków ramy okiennej w kolorze białym. Rolety muszą posiadać atest higieniczny i trudno zapalności. W rolecie kasetowej materiał zamknięty jest w profilach bocznych, co zapobiega powstawaniu szczelin, przez które przedostaje się światło. Przy zastosowaniu użytego materiału zaciemniającego do pomieszczenia przedostaje się mniejsza ilość światła. Dolna część rolety wyposażona w ozdobną listwę obciążającą. Listwy ozdobne wykonane z aluminium. System kasetowy wyposażony w samohamowny mechanizm operacyjny obsługiwany łańcuszkiem kulkowym z zapinką i uchwytem do blokowania łańcuszka. Sposób montażu nawierzchniowo. Rodzaj okien PCV. Wymiar okna wysokość skrzydła 1,38 szer. 0,61 x 2 szt. + lufcik wysokość 0,70 szer. 1,33 w kosztorysie jest przeliczone jedno okno jako 1 komplet takich kompletów jest 52. Wykonawca przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów wszystkich okien wskazanych przez Zamawiającego. Kolorystyka tkaniny do uszczegółowienia przed wykonaniem usługi. Wykładzina. Wykładzina z PVC gr.2,0 mm- klasy Tarkett "Eminent" lub równoważny Ściana przesuwna. Dane pomieszczenia: szerokość 6.13 m wysokość 3.50 m 1. Ściana systemowa wraz z torem jezdnym oraz wózkami akustyczna db okładzina zewnętrzna z płyt laminowanych o grubości 18 mm, 2. System parkowania, 3. Zabudowa toru i konstrukcji nośnej, 4. Połączenia międzymodułowe w postaci pióra i wpustu wykonanego wyłącznie z aluminium z wbudowanymi uszczelkami magnetycznymi i uszczelkami ślizgowymi, 5. Poziome zintegrowane listwy dociskowe wykonane z aluminium anodowanego, zespolone z elementami kontr pióra i kontr wpustu. 6. Kolorystyka ściany do uzgodnienia z użytkownikiem. Stolarka drzwiowa. Ościeżnice wewnątrzlokalowe stałe 100 mm okleina naturalna (ościeżnica musi być wyposażona w podstawki, uszczelki oraz trzy zawiasy czopowe + nakładki) okleina naturalna selekt (wym: 90 x 200 x 18 szt.). Ościeżnice metalowe kątowe (duża). Szerokość profilu ościeżnicy 100 mm. Kolor REAL 8028 (wym 90 x 200 x 2 szt.) ościeżnica musi być wyposażona w samozamykacz. 7

8 Ościeżnice wewnątrzlokalowe REGULOWANE (ościeżnica musi być wyposażona w uszczelki oraz trzy zawiasy czopowe + nakładki) okleina naturalna selekt (wym. 80 x 200 x 3 szt). Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z pokuciami i innymi elementami wchodzącymi w ich skład (np. trzy zawiasy czopowe + nakładki, klamka z szyldem (metalowa kolor złoty), numeracja pokoju/ trzy cyfry/, zamek typu YALE) okleina naturalna selekt, kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem. Tabliczka przy drzwiowa. Tabliczka przy drzwiowa z możliwością wymiany tekstów. Nagłówek stały Od jednej do pięciu wysuwanych płytek Blaszka w kolorze złota Lamperie. Istniejące lamperie na korytarzach usunąć (ługowanie farby olejnej z tynków) Na korytarzach wykonać lamperię do wys. 1,6 m z tynku mozaikowego akrylowego z kruszywem kwarcowym, dającego efekt naturalnego kamienia gr. 1,0-1,5 mm (Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń. W budynku występuje wentylacja grawitacyjna kanały z cegły ceramicznej pełnej. Wykonawca powinien przewidzieć sprawdzenie przewodów kominowych, oraz odgruzowanie które musi być poparte protokołem kontroli kominiarskiej. Instalacja C.O. Instalacja C.O. istniejąca. Należy przewidzieć demontaż oraz ponowny montaż grzejników radiatorowych wraz z wstawieniem zaworów powrotnych oraz zaworów termostatycznych z nastawą wstępną. Przeprowadzić próby instalacji c.o. Odbojnice. Należy przewidzieć dostawę i montaż odbojnic na ścianach w salach wykładowych oraz pomieszczeniach biurowych. Odbojnice z płyt wiórowych laminowanych, o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze zbieżnym z kolorem płyt. Regulacja, drobne naprawy stolarki okiennej PCV. Należy przewidzieć regulacje oraz drobne naprawy stolarki okiennej (np. wymiana zawiasów lub klamek). Prace porządkowe. Należy przewidzieć wszelkie prace porządkowe w tym mycie posadzek, stolarki okiennej, mebli. Wykonawca musi też skalkulować wyniesienie oraz przewiezienie mebli do magazynu Inwestora. 8

9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 1. Prace demontażowe - Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle; - Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy); - Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2; - Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem. 2. Prace montażowe - Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym, przewody wtynkowe - YDYp 3x2,5mm2, - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2, - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, przewody kabelkowe YDYp 5x1,5mm2, - Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm, - Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm, puszki bakelitowe nieuszczelnione, - Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm2, - Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x18 W, oprawy świetlówkowe rastrowe 4x10W led kompletna - typu PHILIPS lub równoważna, - Belki montażowe oświetleniowe przelotowe 2x40 W, oprawa rastrowa 120cm 2x20W led- kompletna typu PHILIPS lub równoważna, - Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2, gniazda podtynkowe 2- biegunowe, - Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej, - Aparaty elektryczne o masie do 5 kg, aparaty wentylator domowy fi150 - z przekaźnikiem, - Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg, tablice rozdzielcze 3x24 mod. kompletne, - Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) i (następna próba). 9

10 ZAŁOŻENIA SIECI STRUKTURALNEJ I INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH W BUDYNKU 94, PIĘTRO 2. Okablowanie Ethernet - minimum klasa EA (kategoria 6A) przewody ekranowane, zapewniające transmisję 1Gb/s Okablowanie powinno łączyć pokoje z serwerownią w piwnicy budynku pomieszczenie nr: 8 Typ złączy: RJ45 Serwerownię dla potrzeb sieci na 2 piętrze proszę wyposażyć w 2 szt. Switchy 48 portowych, oraz odpowiednią ilość patchpaneli paneli krosowniczych RJ45, dla minimum 114 portów Jeśli patchpanele i switche nie zmieszczą się w szafie która znajduje się w pomieszczeniu 8 proszę o dodatkowa szafę. Proszę przewidzieć 4 szt. punkty Wi-Fi pod sufitem( gniazdo RJ45 + zasilanie 230 V) Na korytarzach proszę przewidzieć co najmniej 10 szt. gniazd RJ45 zastosowanie: drukarki sieciowe, ekrany informacyjne itp. We wszystkich salach proponuje co najmniej 4szt. Gniazd Rj45 W małych salach po dwa gniazda po obu stronach okien. W dużych salach wykładowych po dwa gniazda po obu stronach tablicy Gniazda RJ45 maja umożliwiać podłączenie telefonów. Na każdą parę gniazd RJ45, proszę przewidzieć minimum 1 gniazdo zasilania 230V Według planu budynku jest 25 sali, to oznacza minimum 100gniazd + 10 na korytarzach + 4 szt. dla Wi- Fi (114szt minimum) TELEFONY 1 szt. patchpanel krosowniczy 50 portów z wyjściami RJ45 na potrzeby telefonów Gniazda RJ45 maja zapewniać podłączenie telefonów. TV KABLOWA Do każdego pokoju proszę doprowadzić przewód koncentryczny. Zakończyć gniazdem radiowo telewizyjnym. Instalacja TV Kablowej powinna zbiegać się w serwerowni, pomieszczenie nr.8 w piwnicy budynku. Dodatkowo powinny być wyprowadzone anteny radiowe i TV naziemnej i satelitarnej na dachu budynku. Połączone odpowiednimi urządzeniami zapewniającymi sygnał w gniazdach na salach ( koncentratory, rozgałęziacze, wzmacniacze itp). Możliwość podpięcia własnego sygnału z laptopa i wyświetlania na salach na odbiornikach TV. 10

11 PROJEKTORY W dużych salach wykładowych (12szt.), proszę o wykonanie instalacji projektorowej. Projektor na uchwycie sufitowym, ekran na ścianie przy tablicy min 1,8m szerokości, Okablowanie VGA, HDMI, LAN, zasilanie obok uchwytu sufitowego. Przyłącza na ścianie w pobliżu biurka wykładowcy. Projektor min lumenów. WENTYLACJA GRAWITACYJNA KORYTARZA: Stan istniejący: Na korytarzu znajdują się 4 kratki wyciągowe wentylacji grawitacyjnej. Korytarz po dostosowaniu budynku do warunków przeciwpożarowych został zamknięty drzwiami przeciwpożarowymi. Szczelność tych drzwi uniemożliwia dostarczenie powietrza i tym samym osłabia pracę wentylacji grawitacyjnej. Wytyczne: Należy zaprojektować czerpnie dla wentylacji grawitacyjnej dostarczające powietrze do korytarza poprzez sale wykładowe Ponadto Wykonawca opracowania projektowego musi przewidzieć: 1. Wykonanie aktualizacji istniejącej inwentaryzacji; 2. Wykonanie ekspertyzy technicznej (według potrzeb); 3. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map do celów projektowych, inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej warunków technicznych podłączenia mediów oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień w szczególności związanych z ochroną przeciw-pożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wymaganiami sanitarno-higienicznymi, jeżeli jest to niezbędne do wykonania opracowania; 4. Projekt budowlany musi spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych (pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót leży po stronie wykonawcy). 5. Konsultowanie z zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział podłączenie oraz uruchomienie demontowanych na czas remontu urządzeń takich jak np. telewizorów, rzutników oraz sprawdzenie nowo projektowanej sieci komputerowej i telewizyjnej. Uwaga: Zgodnie z decyzją nr 53/2010 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków budynek nr 94 jest obiektem wpisanym do gminnej ewidencji zabytków położonym w granicach historycznego założenia urbanistycznego. 11

12 WSZYSTKIE WYŻEJ WYMIENIONE ROBOTY BĘDĄ WYKONYWANE NA CZYNNYM OBIEKCIE. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej 2.1.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 1) Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz ze. zm.). 2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 3) Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008r. Nr 223, poz. 1459). 4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.). 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz ze zm.) 6) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U r. Nr 130 poz. 1389). 8) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U.z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 224 poz. 1796).1 EURO= zł 9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej a dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 29, poz. 844). 12

13 Stan istniejący: zdjęcia poglądowe. 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych Oświadczenie Oświadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane oraz pełnomocnictwo zostanie udostępnione po podpisaniu Umowy z Wykonawcą Wytyczne do projektu Zakres i forma dokumentacji projektowo-wykonawczej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego PF-U Mapa w skali 1:500 Geodezyjna mapa zasadnicza w skali 1:500 leży po stronie Wykonawcy. 5.4 Zalecenia konserwatorskie Budynek nr 94 jest obiektem wpisanym do gminnej ewidencji zabytków położonym w granicach historycznego założenia urbanistycznego. Zamawiający nie posiada zaleceń konserwatorskich. 5.5 Informacja dot. ekspertyzy ppoż. dla budynku. Zamawiający informuje, że posiada dokumentacje powykonawczą dostosowania budynku do wymogów ppoż. Którą może udostępnić po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 18

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV: 45440000-3, 45442000-7, 45430000-0, 45410000-4, 45450000-6 ZAMAWIAJĄCY: Akademia Obrony Narodowej al. Gen. Antoniego Chruściela Montera

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV: 45440000-3, 45311200-2, 45430000-0, 45317000-2, 45450000-6 ZAMAWIAJĄCY: Akademia Obrony Narodowej al. Gen. Antoniego Chruściela Montera

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45432113-9 Kładzenie parkietu 45421131-1 Instalowanie drzwi 45410000-4 Tynkowanie 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość ZAŁĄCZNIK NR. 2. FORMULARZ CENOWY - KOSZTORYS OFERTOWY FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO lp. Rodzaj robót j.m. ilość cena 1.1 Zeskrobanie i zmycie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45432130-4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZNIK NR 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL.ŻWIRKI I WIGURY 14 INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNI AL. M.

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny. Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz

Projekt Techniczny. Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz Załącznik nr 1 Projekt Techniczny Dokumentacja projektowa dotycząca remontu wybranych pomieszczeń i korytarzy budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej Inwestor: Politechnika

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Kosztorys ślepy. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Kosztorys ślepy Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Data: 2013-09-10 Budowa: Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT TEMAT: ADRES OBIEKTU: WYMIANA OŚWIETLENIA W SALACH LEKCYJNYCH, REMONT SANITARIATU, ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA IZBĘ PAMIĘCI 96 100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont sali konferencyjnej ADRES INWESTYCJI : Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25 INWESTOR : Powiat Zduńskowolski ADRES INWESTORA : Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25 SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia:

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Załącznik nr 1 1. Wejście główne dół klatki schodowej 2. Wejście wewnętrzne od stacji kontroli pojazdów (klatka schodowa). 3. Klatka schodowa do I

Bardziej szczegółowo

Zespół szkół Nr. 2 w Rzeszowie Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12360) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół szkół Nr. 2 w Rzeszowie Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12360) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 GRUPA I 11 ELEMENT - STOLARKA DRZWIOWA PARTERU 111 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 15 szt 112 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu Kod CPV : 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : SŁUBICE - ZASOBY Gminne Obiekt : BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁUBICACH Adres : 69-100 SŁUBICE ul. Akademicka 1 P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2007-05-10 Str: 1 a. ELEMENT : Malowanie Poz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT: Remont pomieszczeń zajmowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową zlokalizowanych na IV piętrze biurowca ADRES: Siedlce ul. Piłsudskiego 38 INWESTOR: Regionalna Izba

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa Dział Inwestycji i Remontów Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont pomieszczeń dla Zakładu Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w budynku przy ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie załącznik nr 1 Obiekt: Budynek Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi- Południe i Pragi Północ w Warszawie Inwestor: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Temat: Wykonanie robót malarskich

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Bardziej szczegółowo

strona 1 z 11 ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: KS

strona 1 z 11 ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: KS Element : INSTALACJE 1 KNR 403 1001 /32 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średn.do 47 mm dla rur RIP36,RIS36,RL47 wykuwane ręcznie -na podłożu ceglanym 89.00 * 1.00 mb Robocizna R R-G 0.6993

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu Adres inwestycji: ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont pomieszczeń szkolnych

Przedmiar robót Remont pomieszczeń szkolnych Przedmiar robót Data: 2012-06-27 Budowa: przebudowa pomieszczeń na potrzeby grup przedszkolnych Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Obiekt: Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 12, ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Wykaz prac remontowych 4. Część graficzna: 4.1. Rzuty skala 1:100 rys. nr 1 Prace remontowe w pomieszczeniach Oddziału Zakaźnego C

Bardziej szczegółowo

I. Salka wykładowa 214 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

I. Salka wykładowa 214 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Przedmiar robót Strona 1/6 1 KNR 4-01 2 KNR 4-01 3 KNR 4-01 4 KNR 4-01 5 KNR 4-01 6 KNR 4-01 7 KNR 7-12w 8 KNR 4-01 9 KNR 4-01 10 KNR 4-01 11 KNR 4-01w 0816/03 12 KNR 4-01 0607/02 13 KNR 2-02 1111/08 14

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY ŚLEPY

KOSZTORYS UPROSZCZONY ŚLEPY 23-02-2010 KOSZTORYS UPROSZCZONY ŚLEPY Remont ZSB - WC dla osób niepełnosprawnych NR -1/06/2009 WYKONAWCA ROBÓT : INWESTOR : Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie Telefon : ul. Wiejska 2 14-500 Braniewo

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Z.U.H. E L K O - B U D S. C. Michał Świder Rafał Świder cennik robót na rok 2014 cennik zawiera ceny najważniejszych usług i ma charakter informacyjny, jest informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Sporządził kalkulację : Data opracowania : 20.03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Sporządził kalkulację : Data opracowania : 20.03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : "ARTMANU STUDIO" PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO MARTA FIEMA DEMBIŃSKIEGO 16/17; 63-400 OSTRÓW WLKP. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

WENA Sylwia Melon-Szypulska 01-109 Warszawa ul. Górczewska 123 m.18. DATA OPRACOWANIA : 20.10.2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

WENA Sylwia Melon-Szypulska 01-109 Warszawa ul. Górczewska 123 m.18. DATA OPRACOWANIA : 20.10.2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WENA Sylwia Melon-Szypulska 0-09 Warszawa ul. Górczewska m.8 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : MALI WYNALAZCY - ośrodek opieki nad dziećmi pracowników. ADRES INWESTYCJI : Al. Jerozolimskie 0; 0-8 Warszawa INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Instalacje elektryczne Data: 2012-05-15 Budowa: Internat Międzyszkolny - remont pomieszczeń kuchennych - remont instalacji elektrycznych wewnętrznych Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0818-05 2 KNR 4-01 d.1 0819-15 3 KNR 4-01 d.1 0811-07 4 KNR 4-01 d.1 0354-07 5 KNR 4-01 d.1 0354-04 6 KNR 4-01 d.1 0802-06

Bardziej szczegółowo

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE A Creative Design 0-87 Warszawa ul. Pancera 0/ PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ TOALET DLA WIDZÓW W TEATRZE DRAMATYCZ- NYM W WARSZAWIE - ŁAZIENKA DAMSKA,

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - ETAP II - ostatni

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - ETAP II - ostatni Przedmiar robót Budowa: Kraków ul. Worcella 7 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek biurowy Inwestor: Małopolski Urząd Wjewódzki Kraków ul. Basztowa 22 Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Logistyki Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KORYTARZA I PIĘTRA BUDYNKU "A 22" ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ MECHANICZNY INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedmiar robót Budowa Inwestor Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 luty.2012

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA Dla obiektu: Szczecin ul. Czesława 9 Zadanie: Remont pomieszczeń nr 2.8 do 2.17 (I piętro) Inwestor: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej Zakład Budżetowy 71-504 Szczecin ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót

Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót 1. Montaż przewodów i osprzętu instalacyjnego 1 KNNR 5 1207-030-040 Wykucie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik ul. Bohaterów 19 16-400 Suwałki Data opracowania: 2013-05-05 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. BRANŻA : Roboty branży budowlanej i elektrycznej / Po korekcie - kwiecień 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Przedmiar. BRANŻA : Roboty branży budowlanej i elektrycznej / Po korekcie - kwiecień 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : . Przedmiar NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń celem zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno - Profilaktyczny MSWiA dla Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Budowa RZEBUDOWA i ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA Nr 28 piwnica-etap II, Gdynia ul. Narcyzowa 3 Inwestor PRZEDSZKOLE Nr 28 GDYNIA ul. Narcyzowa 3 Biuro kosztorysowe ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Roboty budowlane Obiekt : Roboty sanitarne Roboty remontowo budowlane Budynek mieszkalno - przedszkolny Kod CPV : 45214100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Budynek WORD Roboty malarskie i posadzkowe, oświetlenie, ślusarka alumi, zabudowa ścian meble wg AranŜacji wnętrz Inwestor : Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/32

Przedmiar Strona 1/32 Przedmiar Strona 1/32 1. Pomieszczenia w piwnicy 1.1. Pomieszczenia od 01 do 06c, pom. 020 i korytarz 018+019 1 ST.01.01 Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń. pom. 05 1 pokój 1,000 razem pokój 1,000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel 1 Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel N I P : 6 2 7 1 0 6 3 1 7 4 e-mail : wwrobel@profil.com.pl 4 1 5 0 6 C H O R Z Ó W U L. P R Z Y J E M N A 1 4 TEL / FAX : ( 0 3 2 ) 2 4 60 308/309 PROJEKT NR : C

Bardziej szczegółowo

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót Data utworzenia: 2009-10-06 Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6 Przedmiar robót Dział nr 1. UŁOŻENIE TERAKOTY [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca zamówienia na roboty budowlane - modernizacji pomieszczeń biurowych w Budynkach A i B w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Wojciech Dobrowolski biuro@trawers.olsztyn.pl KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Remont parteru chłopców 3 pokoje, II p dziewcząt 7 pokoi oraz Podział na II piętrze świetlicy chłopców w budynku internatu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa III kondygnacji Domu Kultury wraz z obserwatorium astronomicznym. Instalacje elektryczne wewnętrzne.

Przedmiar. Przebudowa III kondygnacji Domu Kultury wraz z obserwatorium astronomicznym. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Przedmiar Przebudowa III kondygnacji Domu Kultury wraz z obserwatorium astronomicznym. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Data: 2008-06-03 Obiekt: Dom Kultury, ul. Sobieskiego 11A, 42-286 Koszęcin Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa biuro projektowe m.kwadrat Tomasz Chudzik 22-200 Włodawa ul. Jasna 1 tel.: 722-262-722 e-mail: m.kwadrat@o2.pl PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE HOLU GŁÓWNEGO BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WEJHEROWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE HOLU GŁÓWNEGO BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WEJHEROWIE Załącznik Nr do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE HOLU GŁÓWNEGO BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WEJHEROWIE INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie fabrycznie nowych klimatyzatorów, lamp UV, dostawa i wymiana stolarki budowlanej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Przedmiar robót Wykonanie instalacji ewakuacyjnego Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Nr 83 Lokalizacja: Kraków ul. Lekarska 5 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków ul. Ułanów 9 Wartość kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY

PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY Poorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Dział Techniczny Szczecin ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - ADAPTACJA I MODERNIZACJA SALI KONFE- RENCYJNEJ W JANOWSKIM OŚRODKU KULTURY

PRZEDMIAR ROBÓT - ADAPTACJA I MODERNIZACJA SALI KONFE- RENCYJNEJ W JANOWSKIM OŚRODKU KULTURY JANOWSKI OŚRODEK KULTURY Ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski PRZEDMIAR ROBÓT - ADAPTACJA I MODERNIZACJA SALI KONFE- RENCYJNEJ W JANOWSKIM OŚRODKU KULTURY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA I MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys 2/S/2008

Zatwierdzam: Kosztorys 2/S/2008 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys 2/S/2008 Obiekt Kod CPV 45215510-5 45431200-9 - Kładzenie glazury 45442110-1 - Malowanie budynków 45311200-2 - Roboty

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 8.0 Budowa : Narodowy Fundusz Zdrowia Obiekt : Budynek biurowy Adres : ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Strona 1/5

Przedmiar robót Strona 1/5 Przedmiar robót Strona 1/5 Roboty wyburzeniowe 1 KNR 4-01 0354/07 MGPiB wyd.iii 1999 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 szt 4,000 2 KNR 4-01 0348/01 MGPiB wyd.iii

Bardziej szczegółowo