PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Podstawa opracowania: art.31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) o treści: Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. oraz: rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego Dz. U r. poz. 1129), wydanego na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. NAZWA ZADANIA: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sal wykładowych i pomieszczeń biurowych budynku nr 94 (II piętro) na terenie Akademii Obrony Narodowej. ADRES OBIEKTU: Al. Gen. Antoniego Chruściela Montera Warszawa, Dzielnica Rembertów KOD CPV: Usługi projektowania architektonicznego; Roboty rozbiórkowe; Roboty instalacyjne elektryczne; Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; Roboty remontowe i renowacyjne; BRANŻA: Ogólnobudowlana ZAMAWIAJĄCY: Akademia Obrony Narodowej al. Gen. Antoniego Chruściela Montera Warszawa NIP: REGON: Wyszczególnienie Imię i nazwisko Podpis Branża Budowlana Branża Elektryczna Sieć strukturalna Branża sanitarna, wentylacja Agnieszka RYCIUK Sławomir SOBKOWICZ Tomasz KLIMEK Maciej ŁADA DATA OPRACOWANIA: 27 maj 2015 r. 1

2 Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego Zawartość: Podstawa opracowania 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia; 1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość budynku; 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonywania przedmiotu zamówienia; 2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia; 2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego; 3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 2

3 CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem opracowania jest: - sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej; - wykonanie robót ogólnobudowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji dla II piętra budynku nr 94; - zaprojektowane i wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej dla czterech kondygnacji budynku (korytarz w części środkowej budynku). 1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość Budynku 94. Rok budowy: 1952 Funkcja obiektu: PKOB 1263 Budynki szkół instytucji badawczych Kubatura: m 3 Powierzchnia ogólna: m 2 Powierzchnia użytkowa: m 2 Powierzchnia dachu: m 2 Kondygnacji nad powierzchnią: 3 Kondygnacji pod powierzchnią: 1 Konstrukcja budynku: murowana Konstrukcja dachu: betonowa Pokrycie: papa Instalacje: elektryczna, CO., wod-kan. Budynek jest dostosowany do wymogów ppoż Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 1) Opis stanu istniejącego: Zużycie techniczne obiektu ustalone w czasie kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej: 17.01%; Stan techniczny obiektu na podstawie książki obiektu budowlanego z ostatnich 5 lat oraz protokołów oceny stanu technicznego - budynek aktualnie jest użytkowany jako dydaktyczny, w dobrym stanie technicznym, pozwalającym na przeprowadzenie remontu. 2) Stan wymagany: Zamawiający wymaga, aby nowo projektowane instalacje w zakresie powodowania zapewniły użytkowanie w zakresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie, przez co najmniej 15 lat. 3) Roboty budowlano-montażowe do zaprojektowania i wykonania wewnątrz budynku. 2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Powierzchnia przewidziana do remontu ± 1 048,66 m 2. 3

4 ROBOTY BUDOWLANE. a) PRACE PRZYGOTOWACZE, ROZBIÓRKOWE. W ramach prac przygotowawczych i rozbiórkowych należy: - Dokonać wizji lokalnej pomieszczeń objętych opracowaniem; - Wykonać roboty rozbiórkowe i demontażowe związane z remontem pomieszczeń; - Wykucie stolarki drzwiowej; - Rozebranie ścianek; - Demontaż instalacji elektrycznej wewnętrznej i oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach; - Demontaż oraz ponowny montaż grzejników radiatorowych; - Demontaż oraz ponowny montaż sprzęty typu tablice, ekrany, telewizory, rzutniki; - Wyniesienie oraz ponowne wniesienie sprzętu biurowego oraz mebli; - Demontaż wertikali wraz z przewiezieniem do magazynu Inwestora; - Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki. b) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC REMONTOWYCH. - Montaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami o izolacji akustycznej Rw=27dB; - Wykonanie ścianek działowych z cegły celem zmniejszenia otworów drzwiowych (skrzydła drzwiowe dwuskrzydłowe); - Renowacja istniejących posadzek z deszczułek wraz z cokołami naprawa, uzupełnienie, szpachlowanie, szlifowanie, lakierowanie; - Wykonanie posadzek z wykładziny PCV typu TARKETT na korytarzach (dwu kolorowe); - Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem starej farby na stropach i ścianach; - Wykonanie gładzi gipsowych; - Malowanie powierzchni wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem; - Dostawa oraz montaż rolet na okiennych zaciemniających (stolarka okienna PCV); - Dostawa oraz montaż ścian przesuwnych półautomatycznych o izolacji akustycznej Rw =47dB; - Wykonanie na ścianach (korytarze - lamperia) tynki mozaikowego typu Bumit MosaikPutz lub równoważny; - Dostawa i montaż odbojnic na ścianach z płyt wiórowych laminowanych z oklejonym obrzeżem; - Regulacja, drobne naprawy stolarki okiennej PCV (np. wymiana klamek, zawiasów); - Udrożnienie i uszczelnienie kanałów wentylacyjnych (opinia kominiarska) zapewnienie odpowiedniej wentylacji na korytarzach; - Wycieraczki wejściowe (Wycieraczki na miękkiej gumie z włókna nylonowego szt. 6 o wym. 180x90); - Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów (opinia kominiarska); - Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów (opinia kominiarska); - Opracować wentylację mechaniczną na korytarzach wszystkich pięter (cztery kondygnacje) opracowania projektowe winny zapewniać wymaganą wymianę powietrza; - Ukrycie przewodów instalacji ppoż pod tynki. Opis niektórych prac i materiałów Gładzie gipsowe. 4

5 Gładź Gipsową stosuje się do wykonania prac wewnątrz pomieszczeń jako ostateczną warstwę wykończeniową. Gładź Gipsowa jest plastyczna i łatwa w obróbce. Charakteryzuje się wydłużonym czasem wiązania i dobrą przyczepnością do podłoża. Gładzi Gipsowej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana Gładzią Gipsową jest idealnym podłożem do malowania lub tapetowania. Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe. Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże. Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm. Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180. Zaleca się gruntowanie ich bezrozpuszczalnikowym środkiem, np."knauf Tiefengrund" lub równoważne. Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych. Produkt powinien być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych oraz do wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa szpachlowa powinna mieć możliwość zastosowania na typowych podłożach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawać się do stosowania wewnątrz pomieszczeń, przy czym grubość pojedynczej warstwy nie może przekroczyć 2 mm. Produkt ma być gotową, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, wypełniaczy wapiennych oraz dodatków modyfikujących nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwolić na uzyskanie powierzchni o dużej gładkości, stanowiącej doskonałe podłoże pod malowanie. Parametry techniczne masy szpachlowej: Przyczepność: min. 0,50 MPa; Gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3; Max grubość jednej warstwy: 2 mm. Roboty przygotowawcze pod malowanie. Przed przystąpieniem do malowania naprawić ewentualne uszkodzenia powierzchni tynków. Zaleca się do tego celu stosowanie zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem. Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być : - gładkie i równe tzn. bez narostów zapraw i betonu, zacieków zaprawy; - mocne tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień; -czyste tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem i rdzą); - dojrzałe pod malowanie tzn. suche. 5

6 Przed malowaniem konieczne jest zagruntowanie ścian emulsja CERESIT CT17 I ATLAS UNI GRUNT lub równoważne. Malowanie ścian. Sufity i ściany pomalować farbą emulsyjną białą. Aby nie pobrudzić podłóg, okien, drzwi należy stosować folię malarską. Pierwszą warstwę farby nanieść pędzlem. natomiast drugą za pomocą wałka malarskiego. Do pomalowania sufitów użyć białą farbę emulsyjną np. typu ARKOL lub równoważną. Ze względu na bardzo dobrą przyczepność, może być stosowana do pierwotnego, jakie renowacyjnego. Powłoka farby emulsyjnej po wykonaniu powinna być niezmywalna przy stosowaniu środków myjących i dezynfekcyjnych. Powłoka powinna dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, barwa powinna być jednolita bez smug i plam. Powierzchnia powłoki bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Przygotowanie ścian pod podłoże (gruntowanie). Malowanie wykonać za pomocą wałka i pędzla unikając powstania zacieków i zabrudzeń na innych elementach. Cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie parkietu. Prace związane z przygotowaniem powierzchni, tj. cyklinowanie (bezpyłowe) całego parkietu, oczyszczenie listew przypodłogowych. Cyklinowanie całego parkietu wraz z miejscowymi wstawkami z parkietu dotyczy to miejsc gdzie w istniejącym parkiecie są szpary, których nie uda się zniwelować szpachlowaniem. Szpachlowanie parkietu należy wykonać poprzez zastosowanie szpachlówki wykonanej z naturalnego czystego materiału, pozyskanego z ostatniego, czystego cyklinowania. Cyklinowanie parkietu należy wykonać kilkakrotnie /co najmniej 3 krotnie/ zeszlifować całą powierzchnię parkietu stosując kolejno różne grubości papieru ściernego, następnie należy dokładnie odkurzyć cały parkiet i po oczyszczeniu polakierować całość 1 x ochronnym lakierem podkładowym typu Hartzlak NC Grunt 5L lub równoważny - podkład do lakieru Następie po dokładnym wysuszeniu polakierować cały parkiet trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym typu HartzLack Super Strong HS lub równoważny - Lakier do parkietu POŁYSK. Jednoskładnikowy lakier poliuretanowy na bazie rozpuszczalników, przeznaczony do lakierowania parkietów i innych podłóg drewnianych narażonych na bardzo silne obciążenia. Najwyższe parametry odporności mechanicznej, gwarantują niepowtarzalną trwałość powłoki lakierniczej. CECHY SZCZEGÓLNE: lakier jednoskładnikowy 100% poliuretanowy najwyższa odporność na ścieranie, udar i zarysowania niepowtarzalna trwałość powłoki lakierniczej wysoka odporność na wodę i domowe środki czystości wysoka wydajność PRZEZNACZENIE: Lakier przeznaczony jest do lakierowania parkietów i innych podłóg drewnianych silnie eksploatowanych oraz schodów. WŁAŚCIWOŚCI: Powłoka: poliuretanowa Stopień połysku: połysk. Lakierownie powierzchni parkietu: - powierzchnia pomalowana powinna być jednolita i równomierna, bez smug plam i widocznych śladów pędzla lub wałka; - nie dopuszcza się występowania na powłokach spękań, łuszczenia oraz widocznych łączeń i poprawek. Wykonanie i montaż rolet materiałowych wewnętrznych w kasetach aluminiowych z mechanizmem nawierzchniowym i prowadnicami. 6

7 Rolety okienne z tkaniny materiałowej niepalnej o zmniejszonym współczynniku przepuszczalności światła, zwiększonej absorpcji i odbijania światła dostosowane do wymiarów okna. Kaseta aluminiowa - o profilu okrągłym - przyklejana poziomo do ramy okiennej w górnej części z prowadnicami przyklejonymi pionowo wzdłuż boków ramy okiennej w kolorze białym. Rolety muszą posiadać atest higieniczny i trudno zapalności. W rolecie kasetowej materiał zamknięty jest w profilach bocznych, co zapobiega powstawaniu szczelin, przez które przedostaje się światło. Przy zastosowaniu użytego materiału zaciemniającego do pomieszczenia przedostaje się mniejsza ilość światła. Dolna część rolety wyposażona w ozdobną listwę obciążającą. Listwy ozdobne wykonane z aluminium. System kasetowy wyposażony w samohamowny mechanizm operacyjny obsługiwany łańcuszkiem kulkowym z zapinką i uchwytem do blokowania łańcuszka. Sposób montażu nawierzchniowo. Rodzaj okien PCV. Wymiar okna wysokość skrzydła 1,38 szer. 0,61 x 2 szt. + lufcik wysokość 0,70 szer. 1,33 w kosztorysie jest przeliczone jedno okno jako 1 komplet takich kompletów jest 52. Wykonawca przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów wszystkich okien wskazanych przez Zamawiającego. Kolorystyka tkaniny do uszczegółowienia przed wykonaniem usługi. Wykładzina. Wykładzina z PVC gr.2,0 mm- klasy Tarkett "Eminent" lub równoważny Ściana przesuwna. Dane pomieszczenia: szerokość 6.13 m wysokość 3.50 m 1. Ściana systemowa wraz z torem jezdnym oraz wózkami akustyczna db okładzina zewnętrzna z płyt laminowanych o grubości 18 mm, 2. System parkowania, 3. Zabudowa toru i konstrukcji nośnej, 4. Połączenia międzymodułowe w postaci pióra i wpustu wykonanego wyłącznie z aluminium z wbudowanymi uszczelkami magnetycznymi i uszczelkami ślizgowymi, 5. Poziome zintegrowane listwy dociskowe wykonane z aluminium anodowanego, zespolone z elementami kontr pióra i kontr wpustu. 6. Kolorystyka ściany do uzgodnienia z użytkownikiem. Stolarka drzwiowa. Ościeżnice wewnątrzlokalowe stałe 100 mm okleina naturalna (ościeżnica musi być wyposażona w podstawki, uszczelki oraz trzy zawiasy czopowe + nakładki) okleina naturalna selekt (wym: 90 x 200 x 18 szt.). Ościeżnice metalowe kątowe (duża). Szerokość profilu ościeżnicy 100 mm. Kolor REAL 8028 (wym 90 x 200 x 2 szt.) ościeżnica musi być wyposażona w samozamykacz. 7

8 Ościeżnice wewnątrzlokalowe REGULOWANE (ościeżnica musi być wyposażona w uszczelki oraz trzy zawiasy czopowe + nakładki) okleina naturalna selekt (wym. 80 x 200 x 3 szt). Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z pokuciami i innymi elementami wchodzącymi w ich skład (np. trzy zawiasy czopowe + nakładki, klamka z szyldem (metalowa kolor złoty), numeracja pokoju/ trzy cyfry/, zamek typu YALE) okleina naturalna selekt, kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem. Tabliczka przy drzwiowa. Tabliczka przy drzwiowa z możliwością wymiany tekstów. Nagłówek stały Od jednej do pięciu wysuwanych płytek Blaszka w kolorze złota Lamperie. Istniejące lamperie na korytarzach usunąć (ługowanie farby olejnej z tynków) Na korytarzach wykonać lamperię do wys. 1,6 m z tynku mozaikowego akrylowego z kruszywem kwarcowym, dającego efekt naturalnego kamienia gr. 1,0-1,5 mm (Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń. W budynku występuje wentylacja grawitacyjna kanały z cegły ceramicznej pełnej. Wykonawca powinien przewidzieć sprawdzenie przewodów kominowych, oraz odgruzowanie które musi być poparte protokołem kontroli kominiarskiej. Instalacja C.O. Instalacja C.O. istniejąca. Należy przewidzieć demontaż oraz ponowny montaż grzejników radiatorowych wraz z wstawieniem zaworów powrotnych oraz zaworów termostatycznych z nastawą wstępną. Przeprowadzić próby instalacji c.o. Odbojnice. Należy przewidzieć dostawę i montaż odbojnic na ścianach w salach wykładowych oraz pomieszczeniach biurowych. Odbojnice z płyt wiórowych laminowanych, o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze zbieżnym z kolorem płyt. Regulacja, drobne naprawy stolarki okiennej PCV. Należy przewidzieć regulacje oraz drobne naprawy stolarki okiennej (np. wymiana zawiasów lub klamek). Prace porządkowe. Należy przewidzieć wszelkie prace porządkowe w tym mycie posadzek, stolarki okiennej, mebli. Wykonawca musi też skalkulować wyniesienie oraz przewiezienie mebli do magazynu Inwestora. 8

9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 1. Prace demontażowe - Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle; - Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy); - Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2; - Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem. 2. Prace montażowe - Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym, przewody wtynkowe - YDYp 3x2,5mm2, - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2, - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, przewody kabelkowe YDYp 5x1,5mm2, - Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm, - Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm, puszki bakelitowe nieuszczelnione, - Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm2, - Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x18 W, oprawy świetlówkowe rastrowe 4x10W led kompletna - typu PHILIPS lub równoważna, - Belki montażowe oświetleniowe przelotowe 2x40 W, oprawa rastrowa 120cm 2x20W led- kompletna typu PHILIPS lub równoważna, - Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2, gniazda podtynkowe 2- biegunowe, - Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej, - Aparaty elektryczne o masie do 5 kg, aparaty wentylator domowy fi150 - z przekaźnikiem, - Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg, tablice rozdzielcze 3x24 mod. kompletne, - Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) i (następna próba). 9

10 ZAŁOŻENIA SIECI STRUKTURALNEJ I INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH W BUDYNKU 94, PIĘTRO 2. Okablowanie Ethernet - minimum klasa EA (kategoria 6A) przewody ekranowane, zapewniające transmisję 1Gb/s Okablowanie powinno łączyć pokoje z serwerownią w piwnicy budynku pomieszczenie nr: 8 Typ złączy: RJ45 Serwerownię dla potrzeb sieci na 2 piętrze proszę wyposażyć w 2 szt. Switchy 48 portowych, oraz odpowiednią ilość patchpaneli paneli krosowniczych RJ45, dla minimum 114 portów Jeśli patchpanele i switche nie zmieszczą się w szafie która znajduje się w pomieszczeniu 8 proszę o dodatkowa szafę. Proszę przewidzieć 4 szt. punkty Wi-Fi pod sufitem( gniazdo RJ45 + zasilanie 230 V) Na korytarzach proszę przewidzieć co najmniej 10 szt. gniazd RJ45 zastosowanie: drukarki sieciowe, ekrany informacyjne itp. We wszystkich salach proponuje co najmniej 4szt. Gniazd Rj45 W małych salach po dwa gniazda po obu stronach okien. W dużych salach wykładowych po dwa gniazda po obu stronach tablicy Gniazda RJ45 maja umożliwiać podłączenie telefonów. Na każdą parę gniazd RJ45, proszę przewidzieć minimum 1 gniazdo zasilania 230V Według planu budynku jest 25 sali, to oznacza minimum 100gniazd + 10 na korytarzach + 4 szt. dla Wi- Fi (114szt minimum) TELEFONY 1 szt. patchpanel krosowniczy 50 portów z wyjściami RJ45 na potrzeby telefonów Gniazda RJ45 maja zapewniać podłączenie telefonów. TV KABLOWA Do każdego pokoju proszę doprowadzić przewód koncentryczny. Zakończyć gniazdem radiowo telewizyjnym. Instalacja TV Kablowej powinna zbiegać się w serwerowni, pomieszczenie nr.8 w piwnicy budynku. Dodatkowo powinny być wyprowadzone anteny radiowe i TV naziemnej i satelitarnej na dachu budynku. Połączone odpowiednimi urządzeniami zapewniającymi sygnał w gniazdach na salach ( koncentratory, rozgałęziacze, wzmacniacze itp). Możliwość podpięcia własnego sygnału z laptopa i wyświetlania na salach na odbiornikach TV. 10

11 PROJEKTORY W dużych salach wykładowych (12szt.), proszę o wykonanie instalacji projektorowej. Projektor na uchwycie sufitowym, ekran na ścianie przy tablicy min 1,8m szerokości, Okablowanie VGA, HDMI, LAN, zasilanie obok uchwytu sufitowego. Przyłącza na ścianie w pobliżu biurka wykładowcy. Projektor min lumenów. WENTYLACJA GRAWITACYJNA KORYTARZA: Stan istniejący: Na korytarzu znajdują się 4 kratki wyciągowe wentylacji grawitacyjnej. Korytarz po dostosowaniu budynku do warunków przeciwpożarowych został zamknięty drzwiami przeciwpożarowymi. Szczelność tych drzwi uniemożliwia dostarczenie powietrza i tym samym osłabia pracę wentylacji grawitacyjnej. Wytyczne: Należy zaprojektować czerpnie dla wentylacji grawitacyjnej dostarczające powietrze do korytarza poprzez sale wykładowe Ponadto Wykonawca opracowania projektowego musi przewidzieć: 1. Wykonanie aktualizacji istniejącej inwentaryzacji; 2. Wykonanie ekspertyzy technicznej (według potrzeb); 3. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map do celów projektowych, inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej warunków technicznych podłączenia mediów oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień w szczególności związanych z ochroną przeciw-pożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wymaganiami sanitarno-higienicznymi, jeżeli jest to niezbędne do wykonania opracowania; 4. Projekt budowlany musi spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych (pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót leży po stronie wykonawcy). 5. Konsultowanie z zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział podłączenie oraz uruchomienie demontowanych na czas remontu urządzeń takich jak np. telewizorów, rzutników oraz sprawdzenie nowo projektowanej sieci komputerowej i telewizyjnej. Uwaga: Zgodnie z decyzją nr 53/2010 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków budynek nr 94 jest obiektem wpisanym do gminnej ewidencji zabytków położonym w granicach historycznego założenia urbanistycznego. 11

12 WSZYSTKIE WYŻEJ WYMIENIONE ROBOTY BĘDĄ WYKONYWANE NA CZYNNYM OBIEKCIE. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej 2.1.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 1) Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz ze. zm.). 2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 3) Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008r. Nr 223, poz. 1459). 4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.). 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz ze zm.) 6) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U r. Nr 130 poz. 1389). 8) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U.z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 224 poz. 1796).1 EURO= zł 9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej a dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 29, poz. 844). 12

13 Stan istniejący: zdjęcia poglądowe. 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych Oświadczenie Oświadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane oraz pełnomocnictwo zostanie udostępnione po podpisaniu Umowy z Wykonawcą Wytyczne do projektu Zakres i forma dokumentacji projektowo-wykonawczej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego PF-U Mapa w skali 1:500 Geodezyjna mapa zasadnicza w skali 1:500 leży po stronie Wykonawcy. 5.4 Zalecenia konserwatorskie Budynek nr 94 jest obiektem wpisanym do gminnej ewidencji zabytków położonym w granicach historycznego założenia urbanistycznego. Zamawiający nie posiada zaleceń konserwatorskich. 5.5 Informacja dot. ekspertyzy ppoż. dla budynku. Zamawiający informuje, że posiada dokumentacje powykonawczą dostosowania budynku do wymogów ppoż. Którą może udostępnić po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 18

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY KOD CPV: 45317300-5, 45310000-3, 45314300-4, 32421000-0, 45311100-1, 45430000-0, 45440000-3, 45442000-7 ZAMAWIAJĄCY: Akademia Obrony Narodowej al. Gen. Antoniego Chruściela

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

Wielobranżowa Przetargowa dokumentacja projektowa do zadania o nazwie

Wielobranżowa Przetargowa dokumentacja projektowa do zadania o nazwie Wielobranżowa Przetargowa dokumentacja projektowa do zadania o nazwie Modernizacja dwóch sal w Krzywem (sali muzealnej i sali edukacyjnej) Sporządził Marek Wrona Styczeń 205 . Roboty rozbiórkowe:. Rozebranie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT ,,VILLART BOGDAN KOŁTOWSKI ul. R. Traugutta 57/59 50-417 WROCŁAW NIP 89 8-129-26-20 REGON 930915604 tel/fax 71-33-68-344, e-mail biuro@villart.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r.

ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r. ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / LOKALE MIESZKALNE dla remontu komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51

SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DLA PRACOWNI LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP. Z O.O. Strona 1 z 51

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59;

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH. DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Miejsce wykonywania robót: Lokale mieszkalne stanowiące zasób

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY ul. Pomorska 44, 96-313 Jaktorów, tel.: 0-504 097 155 tel./fax : 0-46 856 40 74 NAZWA INWESTYCJI ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MON ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych ADRES Grębocice, ul. Kościelna 21 22 OBIEKTU ( dz. nr 221/1 - obręb Grębocice ) ZAKRES PROJEKTU Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 /

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / GIMNAZJUM N R 1 PRZY UL. 10 LUTEGO 26 W GDYNI Kod CPV 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH REMONT POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa i adres obiektu : Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina. Nazwa i adres Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz.

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi Pałacu Ślubów OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz. m g r i n ż. a r c h i t e k t Marta Bejnar-Bejnarowicz projektowanie i realizacja inwestycji Ul. Orląt Lwowskich 13/2 66-40 0 Gorzów Wlkp. 6 0 1 9 4 0 1 2 1 N I P 5 9 9-1 8 7-1 9-9 6 w w w. b e j n a

Bardziej szczegółowo