DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT TEMAT: ADRES OBIEKTU: WYMIANA OŚWIETLENIA W SALACH LEKCYJNYCH, REMONT SANITARIATU, ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA IZBĘ PAMIĘCI SKIERNIEWICE UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 INWESTOR: GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW KOD CPV: , , , , SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Ogólna charakterystyka robót budowlanych.. Wykaz poieszczeń do wyiany lap oświetleniowych i prac reontowych oraz charakterystyka wykonania. 3. Przediar robót do wykonania w/w prac reontowych. Skierniewice, aj 01r.

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania wyiany oświetlenia w salach lekcyjnych, reontu sanitariatu i adaptacji poieszczenia na izbę paięci w Ginazju nr 1 i. Szarych Szeregów przy ul. Szarych Szeregów w Skierniewicach Planowany reont wyaga wykonania następujących prac reontowo budowlanych: Roboty rozbiórkowe - deontaż starych opraw oświetleniowych OKPW x40 W - zerwanie starych posadzek z tworzyw sztucznych - usunięcie listew przypodłogowych drewnianych - wywiezienie i utylizacji usuniętych ateriałów Roboty wykończeniowe - ontaż i sprawdzenie nowych opraw oświetleniowych - ontaż nowych przełączników - alowanie sufitów - położenie terakoty - zaocowanie listew - gipsowanie i alowanie ścian i sufitów - porządkowanie po wykonanych robotach Pozio posadzek w poieszczeniu izby paięci usi być odpowiednio dostosowany do wysokości posadzki korytarza Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie poieszczeń szkoły przed ich zapylenie, zabrudzenie i uszkodzenie, a w przypadku zniszczenia Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód na własny ko Zastosowane ateriały winny posiadać stosowne atesty i certyfikaty określone PN

3 WYKAZ POMIESZCZEŃ DO WYMIANY OŚWIETLENIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA 1. SALA LEKCYJNA NR 7 - parter. SALA LEKCYJNA NR 8 - parter 3. SALA LEKCYJNA NR 9 - parter 4. SALA LEKCYJNA NR 18 - parter 5. SALA LEKCYJNA NR I piętro 6. SALA LEKCYJNA NR I piętro 7. SALA LEKCYJNA NR 10 - II piętro DOTYCZY WYKONANIA: W sali nr 7 należy zdeontować 9 lap a zaontować 5 wg układu uzgodnionego z Zaawiający W salach pozostałych należy zdeontować po1 lap a zaontować po 9 w każdej sali wg układu uzgodnionego z Zaawiający. Oprawy oświetleniowe łącznie ze świetlówkai trójpasowyi światło białe Reont (odernizacja) sanitariatu i adaptacja poieszczenia (s.114) na Izbę Paięci wg przediarów i po uzgodnieniu z Zaawiający.

4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Wyiana lap oświetleniowych w salach lekcyjnych /S7, S8, S9, S18, S105, S117, S10 1 KNR4-01 Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufity Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych sufitów 340 Deontaż opraw świetlówkowych z rastre z tworzyw sztucznych lub etalowy 81 ² d..1 5 KNR-W Analiza własna Montaż na gotowy podłożu opraw oświetleniowych rastrowych x36 W / typu Rastra 30 firy ELGO lub równoważne/ 59 Wyiana przełączników oświetleniowych na zespolone potrójne 7 kpi. kpi d..1 8, KNR Sprawdzenie i poiar kopletnego,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 7 Wykucie bruzd pozioych 1/4x1/ ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej 59 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w poieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 - po bruzdach 59*0.0 ² * Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 (podłoże nie-beton.) układany w tynku 59* poiar poiar Reont poieszczenia we dla nauczycieli (I piętro) 10 Sufity podwieszone o konstrukcji etalowej z wypełnienie płytai gipsowyi ² KNR analogia Zabudowa rury kanalizacyjnej i wodnej płytai gips.-karton.na rusztach etal. * ² KNR Wykucie z uru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do.0 w ścianach z cegieł D.80** ² Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie alowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian KNR KNR analogia Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 n fabrycznie wykończone 3.80** Deontaż dwóch lap platforowych oświetleniowych ² 17 KNR-W Montaż opraw oświetleniowych platforowych 1 kpl

5 KSIĄŻKA PRZEDMIAROW Lp Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 18 d Analiza własna 0 kpi. KNR-W 5- Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 (podłoże inne niż beton) układany w tynku Zakup i ontaż suszarki do rąk i pojenika na ydło w kolorze (satyna inox) /suszarka np. EKA nr art W kpi 1 kpi Deontaż baterii uywalkowej i zywakowej KNR Baterie uywalkowe lub zywakowe stojące o śr. no KNR Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.noin. 15 stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.nieieszkalnych Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr Wyiana płytek okładzinowych ściennych kaionkowych i ceraicznych 0x0 układanych na kleju o pow. do 1.0 w jedny iejscu 0.5 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/ ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej 1 3 Adaptacja poieszczenia (s.114) na Izbę Paięci Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlow.nierówności Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 60 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych sufitów Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych ścian 60 Dwukrotne alowanie farbą olejną uprzednio alowanej stolarki drzwiowej.ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 Rozebranie posadzek z PCV ² z z * Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny T) ² Warstwy niwelująco-wyrównawcze ceentowe gr. zatarte na gładko ² T -

6 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kaieni sztucznych 15x15 c na zaprawie klejowej układane etodą regularną Dwukrotne alowanie farbą olejną grzejników radiatorowych Dwukrotne alowanie farbą olejną rur do co o śr.do analogia Wyiana 4 szt opraw oświetleniowych OKPW x40 W na 4 szt opraw rastrowych - przykład Rastra 04x firy ELGO lub podobny 4 kpi kpi Wyiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce Wyiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykie ochronny

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Budynek parterowy agazynowy pochodzenia rolniczego,usytuowany na działce 1190/16 w Biechowie,g.Pacanów Zestawienie powierzchni: Powierzchnia zabudowy 385,602 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA " PETRONOVA" 71-016 SZCZECIN, UL. BRANIBORSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT. inŝ. Irena Grabowska upr. nr 193/Sz/88

PRACOWNIA PROJEKTOWA  PETRONOVA 71-016 SZCZECIN, UL. BRANIBORSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT. inŝ. Irena Grabowska upr. nr 193/Sz/88 PRACOWNIA PROJEKTOWA " PETRONOVA" 71-016 SZCZECIN, UL. BRANIBORSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 9 ADRES INWESTYCJI : 70-434 SZCZECIN, UL. ŚLĄSKA 20 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 1 KNNR-W 3 Zabezpieczenie podłóg ebli i boazerii folią d.1 1013-01 2.20*2.05+1.50*1.80+0.75*1.75 8.52 SPP.

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Data: 2010-07-06 Budowa: Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: WYCENA SZKÓD POWODZIOWYCH w BUDYNKU PRZEDZKOLA FILIALNEGO w msc. ORLISKA GMINA GORZYCE UL. SANDOMIERSKA 75, 39-432 GORZYCE Kosztorys

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. Inwestprojekt Świętokrzyski 25-520 Kielce ul. Targowa 18 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233120-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b

PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b na wykonanie : robót ogólnobudowlanych sali sportowej w ramach realizacji projektu Remont Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej na działce o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : "WyposaŜenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych" ADRES INWESTYCJI : Pakosław INWESTOR : Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20 @@* W Wy#ximł Łfitr#rJrffiffinY ffrłtr-wm 00_ Warszawa ul. Nowowieiska 0 tel. -789, -9 lax 7 0, E-mail: dziekan(ois.oyv.edu.ol PRZEDMlAR NAZWA lnwestygji: Remont pomieszczeń SWFIS w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA W 2013 ROKU W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN I JEGO AGENDACH Szczecin,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Oferent:

KOSZTORYS OFERTOWY. Oferent: Oferent: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: Wymiana stolarki okiennej oraz ułożenie płytek ceramicznych w kuchni i obieralni ul. Sulechowska 2, 66-200 Świebodzin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRAC. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR PRAC. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy 85-133 Bydgoszcz ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 20 PRAC 45113000-2 Roboty na placu budowy 45410000-4 Tynkowanie 45431200-9 Kładzenie

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu Adres inwestycji: ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa pomieszczeń garaŝowo - gospodarczych oraz zmiana sposobu uŝytkowania na sale szkoleniowe boksu,judo i lekkiej

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 5 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Rozbudowa i nadbudowa parterowego łącznika budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Smiglu Spółka z o.o. Obiekt : Remont pomieszczeń biurowych Adres : Śmigiel, ul. Skarżyńskiego nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Firma R-M Projekt Radosław Mieczkowski 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 17C/43 tel. kom. 0-509-405-930 e-mail radoslaw.mieczkowski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont Pomieszczeń socjalnych parteru budynku administracyjnego Oczyszczalnia ścieków w Lęborku ul. Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 /

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / GIMNAZJUM N R 1 PRZY UL. 10 LUTEGO 26 W GDYNI Kod CPV 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH REMONT POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo