KOSZTORYS INWESTORSKI (prace remontowe z wymianą drzwi D2 i D4) - PRZEDMIAR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS INWESTORSKI (prace remontowe z wymianą drzwi D2 i D4) - PRZEDMIAR"

Transkrypt

1 KOSZTORYS INWESTORSKI (prace reontowe z wyianą drzwi D2 i D) - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANśE: Reont części budynku asinistracyjno-biurowego Szczecin ul. Energetyków 55 Izba Celna w Szczecinie Szczecin ul. Energetyków 55 branŝa budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: branŝa budowlana BoŜena Paluszczak DATA OPRACOWANIA: WYKONAWCA: INWESTOR: Nora Expert Wersja: Nr seryjny: 2097

2 Spis treści Tabela eleentów scalonych Przediar 1 Prace wstępne, rozbiórkowe i deontaŝowe 2 Prace stolarskie 3 Tynki i zabudowa g-k Prace alarskie

3 Tabela eleentów scalonych Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt M+narzuty R+S+narzuty Raze 1 Prace wstępne, rozbiórkowe i deontaŝowe 2 Prace stolarskie 3 Tynki i zabudowa g-k Prace alarskie Kosztorys netto VAT 23 % Kosztorys brutto Słownie: Nora Expert Wersja: Nr seryjny:

4 Przediar j.. Raze PRZEDMIAR: 1 Prace wstępne, rozbiórkowe i deontaŝowe 1 KNR AT Zabezpieczenie okien folią 2,0 * 3,0 * + 3,0 * 3,0 * 2 2,000 2 KNR-W Zabezpieczenie parapetów płytą pilśniową 2,0 * 0,0 * + 3,0 * 0,0 * 2 5,600 3 XI DeontaŜ listew przyściennych <227>(5,8 +,65) * 2 20,980 <228>(5,8 + 6,25) * 2 2,180 <231>(5,8 +,53) * 2 20,70 <232>(5,8 + 5,60) * 2 22,880 KNNR-W Rozebranie posadzki z desek VIII KNR-W IV -560 II -202 KNR Odbicie tynków wewnętrznych z usunięcie gruzu na plac budowy z zaprawy ce.- wap. o pow.ponad 5 <228>(5,8 + 6,25) * 2 * 3,53 + 5,8 * 6,25 Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlowanie nierówności <227>(5,8 +,65) * 2 * 3,55 + 5,8 *,65 <231>(5,8 +,53) * 2 * 3,53 + 5,8 *,53 <232>(5,8 + 5,60) * 2 * 3,52 + 5,8 * 5,60 Ręczne wykucie z uru ościeŝnic o pow. ponad 2 <D - 3>1,25 * 2,0 * 1 Wywiezienie i utylizacja gruzu <228>((5,8 + 6,25) * 2 * 3,53 + 5,8 * 6,25) * 0,02 * 1,3 Prace stolarskie DeontaŜ skrzydeł drzwiowych o pow. do 3.0 <D - 1>1,0 * 2,17 * <D - 1A>1,0 * 2,17 * 2 <D - 2>0,83 * 2,1 * 2 * 0 <D - 3>0,93 * 2,17 * 1 <D - >1,0 * 2,17 * 1 * , ,635 99, ,22 3,000 3,168,30 2,018 Nora Expert Wersja: Nr seryjny:

5 Przediar j.. Raze 10 XV Usunięcie starej farby olejnej cheicznie - po raz pierwszy 11 XV Usunięcie starej farby olejnej za pooca ługowania - drugi raz 12 XV Zagruntowanie stolarki z uprzedni poszpachlowanie 13 XV Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowy zagruntowaniu - po raz pierwszy Nora Expert Wersja: Nr seryjny:

6 Przediar j.. Raze 1 XV Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowy zagruntowaniu - drugi raz 15 XV Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz 16 XV Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz 17 XII DeontaŜ klaki z szyldai <D - 1> * 2 8,000 <D - 1A>2 * 2 <D - 2>2 * 2 * 0 <D - >1 * 2 * 0 18 XII DeontaŜ zawiasy drzwiowej wbijanej lub kątowej <D - 1> * 2 8,000 <D - 1A>2 * 2 <D - 2>2 * 2 <D - >1 * 2 2,000 Nora Expert Wersja: Nr seryjny:

7 Przediar j.. Raze 19 XII DeontaŜ zaka wpuszczanego <D - 1> <D - 1A>2 2,000 <D - 2>2 * 0 <D - >1 * 0 20 XII Naprawa iejsca po zdeontowany zaku wpuszczany sc. <D - 1> sc. <D - 1A>2 sc. 2,000 <D - 2>2 * 0 sc. <D - >1 * 0 sc. 21 XII ZałoŜenie na nowy iejscu zaka wpuszczanego zwykłego <D - 1> <D - 1A>2 2,000 <D - 2>2 * 0 <D - >1 * 0 22 XII ZałoŜenie na nowy iejscu klaki z szylde <D - 1> * 2 8,000 <D - 1A>2 * 2 <D - 2>2 * 2 * 0 <D - >1 * 2 * 0 23 V -080 Wyiana progu <D - 1> <D - 1A>2 2,000 <D - 2>1 1,000 <D - 3>1 1,000 <D - >1 1,000 2 XII ZałoŜenie uszczelek uszczelniających drzwi w po. 228/229/230 kpl <D - 2>1 * 0 kpl <D - >1 * 0 kpl 25 XX Wykonanie i zaontowanie ościeŝnicy drzwiowej obejującej profilowanej dla drzwi D3 (na wzór istniejących) <D - 3>1 1, XX Skrzydła drzwiowe D3 złoŝone płyciny gładkie do 3 w jed.skrzydle gr.do 0 i wielk.do 2.25 przy raiakach z 5 prof. (na wzór istniejących) <D - 3>0,93 * 2,17 2,018 Nora Expert Wersja: Nr seryjny:

8 Przediar j.. Raze 27 XX Skrzydła drzwiowe D2 i D złoŝone płyciny gładkie do 3 w jed.skrzydle gr.do 0 i wielk.do 2.25 przy raiakach z 5 prof. (na wzór istniejących) o podwyŝszonej dźwiękochłonności. <D - 2>0,83 * 2,1 * 2 3,552 <D - >1,0 * 2,17 2, NNRNKB (z.vii) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy saopozioującej o gr. 5 c 29 XI UłoŜenie posadzki z deszczułek posadzkowych 30 XII Cyklinowanie podłóg <228>5,8 * 6,25 36,500 <231>5,8 *,53 26,55 <232>5,8 * 5,60 32,70 31 XI Lakierowanie posadzek i parkietów <228>5,8 * 6,25 36,500 <231>5,8 *,53 26,55 <232>5,8 * 5,60 32,70 32 XI Uocowanie cokolu przyściennego z obsadzenie kołków <227>(5,8 +,65) * 2 20,980 <228>(5,8 + 6,25) * 2 2,180 <231>(5,8 +,53) * 2 20,70 <232>(5,8 + 5,60) * 2 22, XV Lakierowanie cokołów przyściennych - pierwszy raz <227>(5,8 +,65) * 2 * 0,12 2,518 <228>(5,8 + 6,25) * 2 * 0,12 2,902 <231>(5,8 +,53) * 2 * 0,12 2,89 <232>(5,8 + 5,60) * 2 * 0,12 2,76 3 XV Lakierowanie cokołów przyściennych - drugi raz <227>(5,8 +,65) * 2 * 0,12 2,518 <228>(5,8 + 6,25) * 2 * 0,12 2,902 <231>(5,8 +,53) * 2 * 0,12 2,89 <232>(5,8 + 5,60) * 2 * 0,12 2,76 3 Tynki i zabudowa g-k Nora Expert Wersja: Nr seryjny:

9 Przediar j.. Raze Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 wykonywane echanicznie na ścianach na podłoŝu ceraiczny <228>(5,8 * 2 + 6,25) * 3,53 63, Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 wykonywane echanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 <228>(5,8 * 2 + 6,25) * 3,53 63, Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 wykonywane echanicznie na stropach na podłoŝu ceraiczny <228>5,8 * 6,25 36, Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 wykonywane echanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 <228>5,8 * 6,25 36, KNNR Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach etalowych pojedynczych z pokrycie jednostronny jednowarstwo <228>6,25 * 3,53 22,063 0 KNNR z.sz Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach etalowych pojedynczych z pokrycie obustronny jednowarstwo - powierzchnia niejsza niŝ 5 - zabudowa otworu po zdeontowanych drzwiach 1,29 * 2,18 2,812 1 KNR-W Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł Prace alarskie Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŝu z tynku 5, <227>(5,8 +,65) * 2 * 3,55 <228>(5,8 * 2 + 6,25) * 3,53 <231>(5,8 +,53) * 2 * 3,53 <232>(5,8 + 5,60) * 2 * 3,52 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłoŝu z tynku 7,79 63,293 73,212 80,538 <228>5,8 * 6,25 36,500 <231>5,8 *,53 26,55 <232>5,8 * 5,60 32,70 KNNR-W Dwukrotne alowanie farbai zywalnyi tynków wewnętrznych ścian i sufitów bez szpachlowania Krotność = 2 <227>(5,8 +,65) * 2 * 3,55 + 5,8 *,65 101,635 <228>(5,8 + 6,25) * 2 * 3,53 + 5,8 * 6,25 121,855 <231>(5,8 +,53) * 2 * 3,53 + 5,8 *,53 99,667 <232>(5,8 + 5,60) * 2 * 3,52 + 5,8 * 5,60 113,22 Nora Expert Wersja: Nr seryjny:

10 Przediar j.. Raze 5 KNNR z DeontaŜ i ponowny ontaŝ grzejników - ateriały z deontaŝu kpl 3 kpl 3,000 6 KNR-W Piaskowanie grzejników 1,0 * 0,15 * 2 * (16 * 2 + 1) 19,320 7 KNR-W Dwukrotne alowanie farbą teroodporną grzejników radiatorowych 1,0 * 0,15 * 2 * (16 * 2 + 1) 19,320 Nora Expert Wersja: Nr seryjny:

PRACOWNIA PROJEKTOWA " PETRONOVA" 71-016 SZCZECIN, UL. BRANIBORSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT. inŝ. Irena Grabowska upr. nr 193/Sz/88

PRACOWNIA PROJEKTOWA  PETRONOVA 71-016 SZCZECIN, UL. BRANIBORSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT. inŝ. Irena Grabowska upr. nr 193/Sz/88 PRACOWNIA PROJEKTOWA " PETRONOVA" 71-016 SZCZECIN, UL. BRANIBORSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 9 ADRES INWESTYCJI : 70-434 SZCZECIN, UL. ŚLĄSKA 20 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 07.10.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.10.2011. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 07.10.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.10.2011. Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń w budynku przy ul. Batorego 5 INWESTOR : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Adinistracji ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Barorego 5 BRANŻA : budowlana DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT TEMAT: ADRES OBIEKTU: WYMIANA OŚWIETLENIA W SALACH LEKCYJNYCH, REMONT SANITARIATU, ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA IZBĘ PAMIĘCI 96 100

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 1 KNNR-W 3 Zabezpieczenie podłóg ebli i boazerii folią d.1 1013-01 2.20*2.05+1.50*1.80+0.75*1.75 8.52 SPP.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012 Makro-Budoat Developent Sp. z o.o. 0-87 Warszawa ul.wolska 0 A Pawilon 9 B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 2000- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa pomieszczeń garaŝowo - gospodarczych oraz zmiana sposobu uŝytkowania na sale szkoleniowe boksu,judo i lekkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b

PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b na wykonanie : robót ogólnobudowlanych sali sportowej w ramach realizacji projektu Remont Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej na działce o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRAC. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR PRAC. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy 85-133 Bydgoszcz ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 20 PRAC 45113000-2 Roboty na placu budowy 45410000-4 Tynkowanie 45431200-9 Kładzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : "WyposaŜenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych" ADRES INWESTYCJI : Pakosław INWESTOR : Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

Data: 2010-07-06 Budowa: Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: WYCENA SZKÓD POWODZIOWYCH w BUDYNKU PRZEDZKOLA FILIALNEGO w msc. ORLISKA GMINA GORZYCE UL. SANDOMIERSKA 75, 39-432 GORZYCE Kosztorys

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Kosztorysowanie, Projektowanie, Nadzory Budowlane Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 9 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. Inwestprojekt Świętokrzyski 25-520 Kielce ul. Targowa 18 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233120-6

Bardziej szczegółowo

OPIS PRAC REMONTOWYCH DOTYCZĄCYCH:

OPIS PRAC REMONTOWYCH DOTYCZĄCYCH: OPIS PRAC REMONTOWYCH DOTYCZĄCYCH: REMONTU SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 14 W ŁODZI PRZY UL. LUBECKIEGO 5 Sporządził: Tomasz Karaczko 1 OPIS PRAC REMONTOWYCH. SANITARIATY WYMIANA PIONÓW

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Oferent:

KOSZTORYS OFERTOWY. Oferent: Oferent: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: Wymiana stolarki okiennej oraz ułożenie płytek ceramicznych w kuchni i obieralni ul. Sulechowska 2, 66-200 Świebodzin

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem łazienk nr 135 na I piętrze + aneks kuchenny 1 Roboty budowlane 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem łazienk nr 135 na I piętrze + aneks kuchenny 1 Roboty budowlane 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze łazienk nr 135 na I piętrze + aneks kuchenny 1 Roboty budowlane 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.1 KNR 4-01 0354-09 2 KNR 4-01 d.1.1 0348-03 3 KNR 4-01 d.1.1

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 5 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 Data: 2010-11-26 Obiekt: Kuchnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA W 2013 ROKU W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN I JEGO AGENDACH Szczecin,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont Pomieszczeń socjalnych parteru budynku administracyjnego Oczyszczalnia ścieków w Lęborku ul. Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA

KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA C/, WARSZAWA KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI : ul. Pszczelińska 99 w Brwinowie INWESTOR : Centrum Doradztwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) Obiekt 21/3345 Adres obiektu budowlanego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce ul Wojska Polskiego 300 Zamawiający Jednostka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 50-040 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27 PRZEDMIAR ROBÓT

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 50-040 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27 PRZEDMIAR ROBÓT Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 50-00 Wrocław, ul. C. K. Norwida 5/7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WyposaŜenie eblowe w hollu budynku Wydziału InŜynierii Kałtowania Środowiska i Geodezji przy pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO REMONTU ŁAZIENKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. PROF. WILHELMA ROTKIEWICZA W DZIERŻONIOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO REMONTU ŁAZIENKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. PROF. WILHELMA ROTKIEWICZA W DZIERŻONIOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO REMONTU ŁAZIENKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. PROF. WILHELMA ROTKIEWICZA W DZIERŻONIOWIE 1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja techniczna jest stosowana jako

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KSP 1.1 KSP( okablowanie strukturalne, okablowanie do KD, CCTV, elektryka) 1.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KSP 1.1 KSP( okablowanie strukturalne, okablowanie do KD, CCTV, elektryka) 1.1. Monitoring iasta Warszawy Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze KSP KSP( okablowanie strukturalne, okablowanie do KD, CCTV, elektryka). Okablowanie i trasy kablowe d.. KNNR 00-0 KNNR d.. 00-0

Bardziej szczegółowo