Projektowanie sieci LAN i WAN. Wykład 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie sieci LAN i WAN. Wykład 3"

Transkrypt

1 Projektowanie sieci LAN i WAN Wykład 3

2 Plan prezentacji Technologia WAN Projektowanie sieci WAN Modele projektowania sieci WAN 2

3 Technologie WAN 3

4 Technologie sieci WAN Sieć WAN jest siecią teleinformatyczną działającą na dużym obszarze geograficznym (LAN MAN WAN) Sieć WAN łączy wiele sieci LAN najczęściej z wykorzystaniem usług zewnętrznych dostawców (operatorów) udostępniających swoje łącza Główna różnica pomiędzy sieciami LAN i WAN jest to, że firma musi zamówić usługę sieci WAN u zewnętrznego dostawcy usług Sieć WAN łączy poszczególne oddziały ze sobą, z lokalizacjami innej organizacji, z zewnętrznymi usługami (bazy danych) oraz użytkownikami zdalnymi Punktami styku sieci LAN i WAN są routery, które wyposażone są w interfejsy sieci należące odpowiednio do sieci LAN oraz WAN 4

5 Technologie sieci WAN Połączenie sieci LAN w sieć rozległą 5

6 Technologie sieci WAN Urządzenia znajdujące się w placówkach abonenta zwane są wyposażeniem CPE (Customer Premises Equipment urządzenia końcowe użytkownika) Abonent jest właścicielem wyposażenia CPE lub dzierżawi je od dostawcy usług Wyposażenie CPE jest połączone z najbliższą centralą dostawcy za pomocą kabla miedzianego lub światłowodu kabel ten nazywany jest pętlą lokalną lub ostatnią milą 6

7 Technologie sieci WAN Aby możliwe było przesyłanie danych po pętli lokalnej, potrzebne jest urządzenie, które przygotuje je do transmisji Jeżeli lokalna pętla jest linią analogową, a nie cyfrową wymagany jest modem Urządzenia, które przesyłają dane przez pętlę lokalną, noszą nazwę urządzeń komunikacyjnych DCE (Data Circuit-Terminating Equipment lub Data Communications Equipment) Urządzenia klienta, które przekazują dane do urządzeń DCE, noszą nazwę urządzeń końcowych DTE (Data Terminal Equipment) Urządzenia DCE udostępniają urządzeniom DTE interfejs do komunikacji w sieci WAN 7

8 Technologie sieci WAN W przypadku linii komunikacyjnej wymagane jest, aby sygnały były przesyłane w odpowiednim formacie, dlatego potrzebne jest odpowiednie urządzenie, aby dokonujące konwersji sygnału: linia cyfrowa wymaga jednostki obsługi kanału CSU (Channel Service Unit) i jednostki obsługi danych DSU (Data Service Unit) pętla lokalna analogowa wymaga modemu jeśli używana jest linia komunikacyjna ISDN, sprzęt do niej podłączony musi być zgodny z odpowiednim jej standardem 8

9 Standardy sieci WAN 9

10 Standardy sieci WAN Standardy warstwy fizycznej sieci WAN opis elektrycznych, mechanicznych, operacyjnych oraz funkcjonalnych aspektów nawiązywania połączeń z usługami świadczonymi przez operatora komunikacyjnego 10

11 Standardy sieci WAN Standardy warstwy łącza danych sieci WAN w protokołach warstwy łącza danych zdefiniowano sposób enkapsulacji danych w celu przesłania do miejsc zdalnych oraz mechanizmy transferu tworzonych w ten sposób ramek 11

12 Enkapsulacja WAN 12

13 Enkapsulacja WAN Dane z warstwy sieciowej są przekazywane do warstwy łącza danych w celu przesłania przez łącze fizyczne Warstwa łącza danych buduje ramkę wokół danych warstwy sieciowej oraz dostarcza dodatkowe informacje kontrolne enkapsulacja Większość ramek tworzona jest zgodnie ze standardem HDLC 13

14 Enkapsulacja WAN HDLC (ang. High-Level Data Link Control) jest protokołem warstwy łącza danych modelu OSI. HDLC jest standardem ISO. HDLC jest stosowany w technologii WAN, obsługuje zarówno połączenia dwupunktowe, jak i wielopunktowe. Jest protokołem o orientacji bitowej. Został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić niezawodny transfer danych poprzez zawodne łącza oraz zawiera mechanizmy sygnalizacji przepływu i kontroli błędów 14

15 Techniki przełączania w sieciach WAN 15

16 Przełączanie w sieciach WAN Przełączanie obwodów (circuit switched networks) służy do ustanowienia połączenia dla danych lub głosu pomiędzy dwoma odległymi punktami Przed rozpoczęciem właściwej transmisji musi zostać zestawiony ciągły obwód pomiędzy urządzeniami uczestniczącymi w transmisji Wewnętrzna ścieżka, jaką obwód przebiega między centralami, jest wspólnie wykorzystywana przez wiele konwersacji aby każda z konwersacji miała zapewniony dostęp do łącza, używana jest technika multipleksowania z podziałem czasu TDM (Time Division Multiplexing) bądź częstotliwości FDM (Frequency Division Multiplexing) Przykładami sieci opartych o przełączanie obwodów są: sieć publicznej telefonii PSTN, ISDN BRI oraz ISDN PRI 16

17 Przełączanie w sieciach WAN W rzeczywistości wielu użytkowników nie wykorzystuje w pełni dostępnego pasma marnotrawienie przepustowości Aby lepiej wykorzystać możliwości sieci, dostawcy udostępniają łącza, w których dane przesyłane są w postaci komórek lub ramek przez sieć z przełączanymi pakietami Obwód współdzielony konieczność wprowadzenia mechanizmu adresowania danych Sieci z takim zaimplementowanym w/w systemem określane są jako sieci przełączające pakiety (packet switched networks) 17

18 Przełączanie w sieciach WAN Konfiguracje sieci z przełączaniem pakietów: jeśli trasa jest ustanowiona w momencie uruchomienia przełącznika to trasa zwana jest stałą trasą wirtualną (PVC, Permanent Virtual Circuit) jeśli trasa zestawiana jest na żądanie to nazywana jest przełączanym obwodem wirtualnym (SVC, Switched Virtual Curcuit) jeśli trasa nie zostanie wstępnie zestawiona, ale zostaje wypracowana przez każdy przełącznik dla każdego pakietu, sieć jest zwana bezpołączeniową 18

19 Przełączanie w sieciach WAN 19

20 Typy łącza i przepustowość 20

21 Typy łącza i przepustowość Dostępne łącza WAN mogą mieć różne szybkości. Są one zazwyczaj podawane w bitach na sekundę (b/s), kilobitach na sekundę (Kb/s, czyli 1000 b/s), megabitach na sekundę (Mb/s, czyli 1000 Kb/s) i gigabitach na sekundę (Gb/s, czyli 1000 Mb/s). Wartości te odnoszą się zazwyczaj do pracy w trybie pełnego dupleksu. 21

22 Typy łącza i przepustowość 22

23 Urządzenia w sieciach WAN 23

24 Urządzenia WAN Sieci WAN są to sieci LAN połączone łączami komunikacyjnymi oferowanymi przez dostawcę usług. Aby możliwe było podłączenie łączy komunikacyjnych do sieci LAN konieczne jest wykorzystanie odpowiedni urządzeń, które będą pełniły role interfejsów. 24

25 Rodzaje protokołów 25

26 Technologie sieci WAN Protokół Dwupunktowy Komutacja Komutacja Asynchroniczny Synchroniczny pakietów komórek HDLC Tak Nie Nie Nie Tak PPP Tak Nie Nie Tak Tak X.25 Tak Tak Nie Nie Tak FR Tak Tak Nie Nie Tak ATM Tak Nie Tak Nie Tak DSL Tak Nie Nie Tak Tak ISDN Tak Nie Nie Tak Tak 26

27 X.25 X.25 to protokół komutujący pakiety, który obsługuje stałe oraz komutowane obwody wirtualne Protokół X.25 jest najpowszechniej używanym protokołem sieci WAN na świecie Protokołem tym administruje ITU (International Telecommunications Union) X.25 wykorzystuje schemat adresowania X.121.ITU-T Recommendation, który określa formaty adresów źródłowych i docelowych protokołu X.25 adresy X.121 mogą mieć różną długość, ale nie więcej niż 14 cyfr w formacie dziesiętnym X.25 jest rozwiązaniem ekonomicznym pod względem kosztów, gdyż taryfy bazują na ilości przesłanych danych, a nie zależą od pory dnia lub odległości 27

28 Frame Relay Frame Relay protokół komutujący pakiety sieci WAN Protokół zbliżony do X.25 Frame Relay pozwala na transmisję z większą szybkością niż uzyskiwane w sieciach X.25 (do 4 MB/s). Protokół analogicznie jak X.25 jest protokołem komutującym pakiety, który korzysta ze stałych i komutowanych obwodów wirtualnych Frame Relay używa adresów nazywanych wskaźnikami połączenia łącza danych (DLCI, Data Link Connection Identifiers) W 1990 roku korporacje Cisco, Digital Equipment Corporation, Northern Telecom oraz StrataCom utworzyły konsorcjum, które koncentruje się na rozwoju i upowszechnianiu protokołu Frame Relay Frame Relay nie zapewnia kontroli przepływu ani kontroli błędów. Ze względu na uproszczoną obsługę ramek posiada niewielkie opóźnienia 28

29 ATM ATM to standard przekazywania komórek o stałej długości 53 bajtów ATM dzięki przekazywaniu komórek, może obsługiwać wiele rodzajów usług sieciowych, jak przekazywanie głosu, obrazów wideo oraz danych Sieci ATM złożona jest z przełączników ATM (urządzenia DCE) oraz końcówek ATM (urządzenia DTE) Firmy zajmujące się technologią ATM utworzyły organizację ATM Forum, która zarządza rozwojem tego standardu ATM obsługuje dwa rodzaje połączeniowych obwodów wirtualnych: stałe oraz komutowane ATM umożliwia przesyłanie danych z prędkościami rzędu 155 Mb/s 29

30 ATM W technologii ATM wykorzystywane są wirtualne ścieżki identyfikowane za pomocą identyfikatorów wirtualnej ścieżki (VPI, Virtual Path Identifier) Wirtualna ścieżka stanowi wiązkę kanałów wirtualnych Kanał wirtualny jest identyfikowany przez kombinację numeru VPI oraz wskaźnika kanału wirtualnego (VCI, Virtual Channel Identifier) 30

31 ISDN ISDN to połączeniowa technologia WAN wykorzystująca telefonię cyfrową do przetwarzania na postać cyfrową dźwięków, obrazów wideo oraz innych informacji przesyłanych łączami telefonicznymi ISDN dostarcza dwa typy usług: interfejs podstawowy (BRI) oferujący dwa kanały B (po 64 Kb/s) oraz jeden kanał D (16 Kb/s) rozszerzony (PRI) oferujący w Europie 30 kanałów B oraz jeden kanał D (łącznie 2,048 Mb/s, w tym kanał D 64 Kb/s) Dla niedużych sieci WAN, ISDN BRI zapewnia doskonałą metodę połączenia. ISDN BRI posiada krótki czas ustanawiania połączenia (poniżej 1 s), a kanał B (przepustowość 64 Kb/s) zapewnia większą pojemność niż modemy analogowe Inne zastosowanie sieci ISDN to zapewnienie dodatkowego łącza dla istniejących połączeń dzierżawionych (linia dzierżawiona wykorzystywana jest do przenoszenia ruchu o średnim natężeniu, a łącze ISDN zestawiane jest w czasie szczytu). Dodatkowo łącze ISDN pełni rolę łącza zapasowego na wypadek awarii linii dzierżawionej 31

32 DSL Cyfrowe łącza abonenckie DSL (ang. Digital Subscriber Line) to technologia szerokopasmowa, która umożliwia przesyłanie danych do abonentów po zapewniających dużą przepustowość liniach telefonicznych wykonanych ze skrętki. Usługa DSL w przeciwieństwie do usług pasma podstawowego używanych w typowych sieciach LAN jest nazywana szerokopasmową. Termin xdsl oznacza wiele podobnych, choć konkurujących ze sobą technologii DSL: asymetryczne łącza DSL (ADSL ang. Asymmetric DSL) symetryczne łącza DSL (SDSL, ang. Symmetric DSL) DSL o dużej szybkości bitowej (HDSL, ang. High Bit Rate DSL) DSL typu ISDN (IDSL) konsumenckie łącza DSL (CDSL, ang. Consumer DSL), zwane także DSL-lite lub G.lite 32

33 DSL Usługa ADSL SDSL HDSL IDSL CDSL Pobieranie 64 kbps Mbps Mbps Mbps Mbps Mbps 144 kbps 1 Mbps Wysyłanie 16 kbps 640 kbps Mbps Mbps Mbps Mbps 144 kbps 16 kbps 160 kbps 33

34 Modem kablowy W terenach miejskich do dystrybucji sygnałów telewizyjnych powszechnie używane są kable koncentryczne. Niektóre sieci telewizji kablowej umożliwiają dostęp do sieci informatycznych. Łącza takie zapewniają większą przepustowość niż konwencjonalna pętla telefoniczna. 34

35 Modem kablowy Zaawansowane modemy kablowe umożliwiają dwukierunkową transmisję danych z dużą szybkością za pośrednictwem łączy koncentrycznych, którymi przesyłany jest sygnał telewizji kablowej. Niektórzy dostawcy usług telewizji kablowej oferują przepustowość 6,5 raza przekraczającą przepustowość łączy dzierżawionych T1. Dzięki takiej szybkości usługa taka stanowi atrakcyjną ofertę umożliwiającą szybkie przesyłanie dużej ilości informacji cyfrowych, takich jak filmy wideo, pliki dźwiękowe i duże ilości danych. Informacje, które przez łącze BRI ISDN pobiera się przez dwie minuty, przez modem kablowy można pobrać w ciągu dwóch sekund. 35

36 Komunikacja WAN 36

37 Komunikacja WAN W sieciach WAN przesyłane są różne informacje, np. głos, dane, obrazy wideo Ze względu na koszty i kwestie prawne połączenia tworzące sieci WAN udostępniane są zwykle przez dostawcę usług komunikacyjnych lub operatora publicznego. Abonentom za opłatą udostępniane są łącza, które pozwalają na wzajemne połączenie sieci LAN lub podłączanie się do sieci zdalnych. Należy pamiętać, iż szybkość przesyłania danych (czyli przepustowość) w sieci WAN jest zdecydowanie mniejsza niż w sieciach LAN (przepustowość rzędu 100 Mb/s). 37

38 Komunikacja WAN Opłaty za udostępnienie łącza są głównym składnikiem kosztów sieci WAN. Projekt sieci WAN musi być zorientowany z jednej strony na maksymalną przepustowości sieci, a z drugiej na minimalne koszty. Występują tu więc naciski ze strony użytkowników oczekujących dostępu do szerszej gamy usług i większej przepustowości oraz ze strony kierownictwa oczekującego ograniczenia kosztów. 38

39 Komunikacja WAN Wybrany projekt musi zapewniać wystarczającą przepustowość i czasy przesyłania, aby spełniać wymagania przedsiębiorstwa. Projekt musi zatem uwzględniać również takie zagadnienia jak topologia połączeń pomiędzy różnymi miejscami, charakter tych połączeń i przepustowość. 39

40 Komunikacja WAN Starsze sieci WAN często składały się z łączy bezpośrednio łączących zdalne komputery mainframe. Obecnie sieci WAN łączą geograficznie odrębne sieci LAN. Pomiędzy sieciami LAN przesyłane są dane pochodzące ze stacji użytkowników końcowych, serwerów i routerów, a połączenia WAN kończą się na lokalnych routerach. 40

41 Komunikacja WAN 41

42 Komunikacja WAN Ruchem w sieci kierują routery, które wymieniają informacje o adresach warstwy 3 dotyczące bezpośrednio podłączonych sieci LAN. Na podstawie tych informacji routery budują tablice routingu Pozwala ona na wybór najlepszej ścieżki dla określonych strumieni danych. Routery pozwalają także zarządzanie jakością usług QoS (ang. Quality of Service), czyli na określeniu priorytetów poszczególnych strumieni danych 42

43 Komunikacja WAN W porównaniu do obecnych sieci WAN, nowe infrastruktury muszą być bardziej skomplikowane Muszą wykorzystywać nowe technologie Muszą być w stanie obsłużyć wzrastającą i gwałtownie się zmieniającą różnorodność aplikacji Dodatkowo muszą zapewnić gwarantowany poziom usług 43

44 Komunikacja WAN Technologie WAN działają na poziomie trzech najniższych warstw modelu OSI. Routery ustalają adresatów danych na podstawie nagłówków warstwy sieciowej i kierują pakiety do odpowiedniego łącza danych w celu ich dostarczenia przez łącze fizyczne. 44

45 Komunikacja WAN 45

46 Projektowanie WAN 46

47 Projektowanie WAN Projektowanie sieci WAN może być trudnym zadaniem. Zastosowanie podejścia systematycznego pozwala na uzyskanie lepszej sieci o większej wydajności przy mniejszych kosztach jej projektowania. 47

48 Projektowanie WAN Jaki jest cel instalowania sieci WAN? Sieci te przedsiębiorstwa instalują, przede wszystkim ze względu na możliwość szybkiego przesyłania danych pomiędzy zewnętrznymi oddziałami. Taka sieć musi spełniać określone wymagania przedsiębiorstwa. Ważną kwestią są koszty (zakup sprzętu, zarządzanie łączami danych) 48

49 Projektowanie WAN Podczas projektowania sieci WAN musimy wiedzieć: jaki rodzaj danych będzie przesyłany, kto ma być nadawcą, kto ma być adresatem Różne rodzaje informacji mają różne wymagania dotyczące przepustowości, opóźnień i fluktuacji. 49

50 Projektowanie WAN Ruch Opóźnienie Fluktuacja Przepustowość Głos Małe Małe Średnie Dane transakcyjne Średnie Średnie Średnie Wiadomości Duże Duże Duże Przesyłanie plików Duże Duże Duże Dane wsadowe Duże Duże Duże Zarządzenia siecią Duże Duże Małe Wideokonferencje Małe Małe Duże 50

51 Projektowanie WAN Dla każdej pary punktów końcowych i dla każdego rodzaju ruchu potrzebne są informacje dotyczące różnych parametrów tego ruchu. Ich określenie parametrów może wymagać obszernych badań i konsultacji z użytkownikami sieci. Projekt może również obejmować modernizację, rozszerzenie lub modyfikację istniejącej sieci. Spora część potrzebnych danych może pochodzić ze statystyk uzyskanych przy okazji zarządzania siecią. 51

52 Projektowanie WAN Znajomość różnych punktów końcowych umożliwia wybór topologii lub układu sieci WAN. Topologia ta będzie zależała od sytuacji geograficznej, ale także od takich wymagań, jak dostępność. Wymóg dużej dostępności wymusza zastosowanie dodatkowych łączy, które stanowiłyby alternatywną ścieżkę danych zapewniającą nadmiarowość i równoważenie obciążenia. 52

53 Projektowanie WAN Po wybraniu punktów końcowych i łączy można oszacować niezbędną przepustowość. Na poszczególnych łączach mogą obowiązywać różne wymagania w zakresie opóźnień i fluktuacji. Po ustaleniu wymaganej dostępnej przepustowości należy wybrać odpowiednie technologie połączeń. 53

54 Projektowanie WAN W kolejnym kroku można określić koszty instalacji i eksploatacji sieci WAN Pozwoli to na porównanie ich z wymaganiami związanymi z prowadzoną działalnością, z których wynika potrzeba udostępnienia tej sieci. 54

55 Projektowanie WAN W praktyce realizacja tych czynności rzadko jest procesem linearnym. Przed sfinalizowaniem projektu mogą być konieczne pewne modyfikacje. Po zainstalowaniu sieci WAN konieczne jest także stałe monitorowanie i ocena, co ma na celu zapewnienie optymalnej wydajności. 55

56 Wybór topologii 56

57 Wybór topologii Projektowanie sieci WAN składa się z następujących czynności: wybranie wzoru połączeń lub układu łączy pomiędzy poszczególnymi miejscami wybranie do obsługi tych łączy technologii, która spełni wymagania przedsiębiorstwa i której koszty będą możliwe do zaakceptowania 57

58 Wybór topologii W wielu sieciach WAN używana jest topologia gwiazdy. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa i dodawania nowych oddziałów są one łączone z centralą, tworząc tradycyjną topologię gwiazdy. Czasami punkty końcowe gwiazdy są wzajemnie połączone, tworząc topologię siatki lub częściowej siatki. Pozwala to na uzyskanie wielu różnych kombinacji połączeń. Podczas projektowania, ponownej oceny lub modyfikowania sieci WAN należy wybrać topologię, która najpełniej spełnia wymagania projektowe. 58

59 Wybór topologii 59

60 Wybór topologii Podczas wybierania układu należy wziąć pod uwagę kilka czynników: Większa liczba połączeń podnosi koszt usług sieciowych, Większa liczba łączy między punktami docelowymi zwiększa niezawodność sieci. Dodatkowe urządzenia sieciowe (np. routery) zwiększają opóźnienia i zmniejszają niezawodność. Ogólnie rzecz biorąc, aby węzeł mógł przekazać pakiet do następnego, musi go najpierw w całości odebrać. 60

61 Wybór technologii Dostępnych jest wiele dedykowanych technologii realizacji łączy danych, z których każda ma swoje zalety. 61

62 Wybór technologii Technologie wymagające ustanowienia połączenia zanim będzie można przesłać dane (zwykły telefon, ISDN lub X.25) nie nadają się do sieci WAN, które wymagają krótkiego czasu reakcji i niskich opóźnień. ISDN często znajduje zastosowanie w łączeniu sieci małych lub domowych biur SOHO (ang. Small Office or Home Office) z siecią korporacyjną. Zapewnia ona niezawodność połączenia i regulowaną przepustowość. W przeciwieństwie do telewizji kablowej i usług DSL połączenia ISDN są dostępne wszędzie tam, gdzie sięga nowoczesna sieć telefoniczna. ISDN przydaje się także jako łącze zapasowe w stosunku do połączeń podstawowych oraz do zapewnienia na żądanie dodatkowej przepustowości równolegle do tych połączeń. Zaletą tych technologii jest to, że przedsiębiorstwo ponosi opłaty tylko wtedy, gdy obwód jest używany. 62

63 Wybór technologii Poszczególne placówki przedsiębiorstwa mogą być połączone bezpośrednio łączami dzierżawionymi lub mieć łącza do najbliższego punktu dostępu (POP) do sieci współużytkowanej. Przykłady sieci współużytkowanych to X.25, Frame Relay i ATM. Łącza dzierżawione są zazwyczaj znacznie dłuższe, a tym samym droższe od łączy dostępowych, ale mogą zapewnić praktycznie dowolną przepustowość. W takich sieciach opóźnienia są bardzo niskie. 63

64 Wybór technologii W sieciach ATM, Frame Relay i X.25 dane wielu klientów są przesyłane przez to samo łącze. Wynikają z tego następujące ograniczenia: Przedsiębiorstwo nie ma kontroli nad liczbą połączeń czy przeskoków, które muszą być przebyte przez dane w sieci współdzielonej Nie można określić czasu, przez jaki dane będą musiały oczekiwać w poszczególnych węzłach na przesłanie do kolejnego łącza. Taka niepewność co do opóźnień sprawia, że te technologie nie są odpowiednie dla niektórych zastosowań. 64

65 Wybór technologii Wady ten mogą być jednakże zrekompensowane przez niższe koszty sieci współużytkowanej Ponieważ połączenie jest wykorzystywane przez wielu klientów, koszt przypadający na każdego z nich będzie z reguły mniejszy niż koszt bezpośredniego połączenia o tej samej przepustowości. Mimo iż ATM jest siecią współużytkowaną, to została ona zaprojektowana tak, aby zmniejszyć opóźnienia poprzez wykorzystanie szybkich połączeń wewnętrznych przesyłających łatwe w zarządzaniu jednostki danych, nazywane komórkami. Sieci ATM powszechnie używa się do przesyłania danych, które są wrażliwe na opóźnienia. Do przesyłania takich danych można także użyć sieci Frame Relay, często z zastosowaniem mechanizmów QoS, które nadają tym danym wyższy priorytet. 65

66 Wybór technologii W typowej sieci WAN zazwyczaj wykorzystywanych jest szereg technologii dobranych do rodzaju i ilości przesyłanych danych. Łącza ISDN, DSL, Frame Relay lub dzierżawione służą do łączenia poszczególnych oddziałów w strukturę obejmującą obszar. Łącza Frame Relay, ATM lub dzierżawione służą do podłączania zewnętrznych obszarów z powrotem do sieci szkieletowej. Szkieletem sieci WAN są łącza ATM lub dzierżawione. 66

67 Model projektowania sieci 67

68 Model projektowania sieci Kiedy wymagane jest połączenie wielu miejsc, proces projektowania sieci musi przebiegać systematycznie. Rozwiązanie hierarchiczne obejmujące trzy warstwy ma wiele zalet. Podział na warstwy pozwala skupić się na konkretnej funkcji, umożliwiając projektantowi wybór odpowiedniego systemu własności dla warstwy 68

69 Model projektowania sieci Zalety modelu hierarchicznego: Skalowalność sieci zbudowane z użyciem modelu hierarchicznego mogą się znacznie swobodniej rozwijać, bez utraty kontroli i możliwości zarządzania siecią Łatwość implementacji każda warstwa ma jasno określoną funkcję Łatwość rozwiązywania problemów ze względu na podział na warstwy łatwo jest wyizolować problem i łatwiej podzielić tymczasowo sieć na segmenty w celu ograniczenia zasięgu awarii Obsługę protokołów łącznie obecnych i przyszłych aplikacji i protokołów jest znacznie łatwiejsze w sieciach zaprojektowanych z użyciem tego modelu Łatwość zarządzania - wymienione tu zalety powodują, że łatwiej zarządzać tak zaprojektowaną siecią 69

70 Model projektowania sieci Hierarchiczny model projektowania składa się z: Warstwy rdzenia Warstwy dystrybucji Warstwy dostępu 70

71 Model projektowania sieci Warstwa rdzenia zapewnia szybkie połączenia pomiędzy geograficznie odległymi, zdalnym stanowiskami, spajając wiele sieci okręgowych w jedną korporacyjną sieć WAN. W warstwie tej stosuje się zazwyczaj połączenia punkt-punkt (rzadko występują tu hosty). Usługi (T1/t3, Frame Relay) są zwykle dzierżawione od dostawcy usług telekomunikacyjnych. Warstwa dystrybucji dostarcza usługi sieci wielu sieciom lokalnym istniejącym w ramach środowiska WAN. W tej warstwie znajduje się szkielet sieci WAN. Wykorzystuje ona najczęściej technologie FastEthernet. Ta warstwa implementowana jest w dużych lokalizacjach i służy do łączenia ze sobą budynków. Warstwa dostępu warstwa ta jest zazwyczaj siecią LAN lub grupą takich sieci, zrealizowaną np. w technologii Ethernet, zapewniającą użytkownikom bezpośredni dostęp do usług sieciowych. W warstwie tej łączą się z siecią prawie wszystkie hosty (serwery i stacje robocze) 71

72 Model projektowania sieci Przedsiębiorstwo, które ma kilka względnie małych oddziałów, i w którym nie przewiduje się dużego ruchu pomiędzy oddziałami, może wybrać projekt jednowarstwowy. Jeśli wymagana jest koncentracja geograficzna, właściwy wydaje się projekt dwuwarstwowy. W jego wyniku powstaje gwiazda gwiazd". 72

73 Model projektowania sieci Planując prostsze sieci, należy także brać pod uwagę model trójwarstwowy, ponieważ może on zapewnić większą skalowalność sieci. Koncentrator w środku modelu dwuwarstwowego działa również jak szkielet, mimo iż nie ma do niego podłączonych innych routerów szkieletowych. Podobnie w przypadku rozwiązania jednowarstwowego koncentrator dla obszaru jest jednocześnie koncentratorem dla regionu i szkieletowym. Umożliwia to łatwą i szybką rozbudowę, ponieważ podstawowy projekt można powielać, dodając nowe obszary. 73

74 Internet a korporacyjna sieć WAN 74

75 Internet a korporacyjna sieć WAN Część ruchu, jaki należy wziąć pod uwagę podczas projektowania sieci, jest skierowana do sieci Internet lub z tej sieci pochodzi Sieci Internet jest dostępna wszędzie tam, gdzie przedsiębiorstwo ma swoją sieć LAN. Istnieją zatem dwie podstawowe metody przesyłania tego ruchu: każda sieć LAN ma połączenie z lokalnym dostawcą usług internetowych istnieje jedno takie połączenie z jednego z routerów szkieletowych. Zaletą pierwszego rozwiązania: dane są częściej przesyłane przez Internet niż przez sieć przedsiębiorstwa, dzięki czemu łącza WAN mogą mieć mniejszą przepustowość. Wadą takich połączeń jest otwarcie całej sieci WAN przedsiębiorstwa na ataki z Internetu. Trudno jest także monitorować i zabezpieczyć dużą liczbę punktów styku. Pojedynczy punkt styku łatwiej monitorować i zabezpieczyć, nawet jeżeli oznacza to, że przez korporacyjną sieć WAN przesyłane są dane, które w innym przypadku przesyłane byłyby Internetem. 75

76 Internet a korporacyjna sieć WAN Jeśli każda sieć LAN w przedsiębiorstwie ma oddzielne połączenie z Internetem, otwierają się większe możliwości dla korporacyjnej sieci WAN. Tam, gdzie natężenie ruchu jest względnie małe, jako korporacyjna sieć WAN może służyć sam Internet. Wszystkie dane pomiędzy oddziałami będą wówczas przesyłane przez Internet. Zabezpieczenie wielu sieci LAN może stanowić problem, ale fundusze zaoszczędzone na połączeniach WAN można przeznaczyć na zapewnienie ochrony. 76

77 Internet a korporacyjna sieć WAN Serwery należy umieścić blisko miejsc, które będą najczęściej z nich korzystały. Replikacja serwerów z możliwością zorganizowania wzajemnych aktualizacji poza okresami szczytu pozwala zmniejszyć wymaganą przepustowość łączy. Położenie usług dostępnych z Internetu powinno zależeć od ich rodzaju, przewidywanego ruchu i wymagań związanych z ochroną. 77

78 Zakończenie Dziękuję za uwagę 78

Sieci komputerowe WAN. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl. Akademia Górniczo-Hutnicza 1.04.2015, Kraków

Sieci komputerowe WAN. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl. Akademia Górniczo-Hutnicza 1.04.2015, Kraków Sieci komputerowe WAN Akademia Górniczo-Hutnicza 1.04.2015, Kraków dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Plan wykładu Standardy Urządzenia Łącza Enkapsulacja Komutacja Technologie sieci

Bardziej szczegółowo

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej.

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami WAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami WAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Bielsko-Biała 1999 Spis treści Spis treści...2 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych...4 1.1 Historia sieci komputerowych...

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Sieci komputerowe dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Slajdy zostały przygotowane na podstawie materiałów opublikowanych na (http://wazniak.mimuw.edu.pl/

Bardziej szczegółowo

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja Autor: TEL.P.P. Właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć sieciowych

Słownik pojęć sieciowych Słownik pojęć sieciowych A ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) Technologia cyfrowej linii telefonicznej, pozwalająca na połączenie z Internetem. Nazywa się asymetryczną, gdyż połączenie tam odbywa

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Podstawy budowy i działania sieci komputerowych

Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Dariusz Chaładyniak, Józef Wacnik Człowiek najlepsza inwestycja Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Podstawy budowy

Bardziej szczegółowo

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Tomasz Felchner nr albumu: *** wstaw numer albumu *** Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT Część I Kurs podstawowy zapoznanie ze specyfiką sieci komputerowych 1. Wstęp do kursu zapoznanie się ze specyfiką zagadnienia 1.1. Urządzenia sieciowe typy i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

[1] 1394 - patrz hasło "FireWire". szukaj produktu»

[1] 1394 - patrz hasło FireWire. szukaj produktu» [1] 1394 - patrz hasło "FireWire". szukaj [8] 802.1 - rodzina standardów opisujących bezpieczeństwo sieci, połączeń pomiędzy sieciami LAN, MAN i WAN, zarządzanie sieciami i protokoły warstw

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+

Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Podręcznik użytkownika Wydanie pierwsze (listopad 2002) 6DSL604G...01 Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST

Bardziej szczegółowo

Podziękowania...13. O autorach...17. Przedmowa...19. Rozdział 1. Sieci komputerowe i internet...25

Podziękowania...13. O autorach...17. Przedmowa...19. Rozdział 1. Sieci komputerowe i internet...25 Podziękowania...13 O autorach...17 Przedmowa...19 Rozdział 1. Sieci komputerowe i internet...25 1.1. Czym jest internet?... 26 1.1.1. Opis podstawowych komponentów... 26 1.1.2. Omówienie usług... 29 1.1.3.

Bardziej szczegółowo

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych PN/N/17 Słociński Michał Pokrywka Paweł Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych Systemy tolerujące uszkodzenia projekt INF 2003/2004 Prowadzący: Dr hab. inż. Stanisław J. Piestrak prof. PWr 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy. Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS

Tytuł pracy. Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS Tytuł pracy Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie znajdują się informacje dotyczące nowoczesnej technologii cyfrowego dostępu abonenckiego DSL (Digital Subscriber

Bardziej szczegółowo

: Final. : Atos. : Atos IT Services

: Final. : Atos. : Atos IT Services WIDE AREA NETWORK - PROTOKÓŁ BGP JAKO PRZYKŁAD ZEWNETRZNEGO PROTOKOŁU ROUTINGU AUTHOR(S) DOCUMENT NUMBER : VERSION : : Mateusz Krupiński STATUS : Final SOURCE : Atos DOCUMENT DATE : 27 April 2013 NUMBER

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

Technologia ADSL. Autor: Paweł Lalicki IVFDS

Technologia ADSL. Autor: Paweł Lalicki IVFDS Technologia ADSL Autor: Paweł Lalicki IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie opisane jest jedno z nowych rozwiązań w dziedzinie dostępu abonenta do sieci telekomunikacyjnej (ADSL - Asymmetric Digital Subscriber

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Politechnika Łódzka Instytut Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Promotor:

Bardziej szczegółowo