Projektowanie sieci LAN i WAN. Wykład 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie sieci LAN i WAN. Wykład 3"

Transkrypt

1 Projektowanie sieci LAN i WAN Wykład 3

2 Plan prezentacji Technologia WAN Projektowanie sieci WAN Modele projektowania sieci WAN 2

3 Technologie WAN 3

4 Technologie sieci WAN Sieć WAN jest siecią teleinformatyczną działającą na dużym obszarze geograficznym (LAN MAN WAN) Sieć WAN łączy wiele sieci LAN najczęściej z wykorzystaniem usług zewnętrznych dostawców (operatorów) udostępniających swoje łącza Główna różnica pomiędzy sieciami LAN i WAN jest to, że firma musi zamówić usługę sieci WAN u zewnętrznego dostawcy usług Sieć WAN łączy poszczególne oddziały ze sobą, z lokalizacjami innej organizacji, z zewnętrznymi usługami (bazy danych) oraz użytkownikami zdalnymi Punktami styku sieci LAN i WAN są routery, które wyposażone są w interfejsy sieci należące odpowiednio do sieci LAN oraz WAN 4

5 Technologie sieci WAN Połączenie sieci LAN w sieć rozległą 5

6 Technologie sieci WAN Urządzenia znajdujące się w placówkach abonenta zwane są wyposażeniem CPE (Customer Premises Equipment urządzenia końcowe użytkownika) Abonent jest właścicielem wyposażenia CPE lub dzierżawi je od dostawcy usług Wyposażenie CPE jest połączone z najbliższą centralą dostawcy za pomocą kabla miedzianego lub światłowodu kabel ten nazywany jest pętlą lokalną lub ostatnią milą 6

7 Technologie sieci WAN Aby możliwe było przesyłanie danych po pętli lokalnej, potrzebne jest urządzenie, które przygotuje je do transmisji Jeżeli lokalna pętla jest linią analogową, a nie cyfrową wymagany jest modem Urządzenia, które przesyłają dane przez pętlę lokalną, noszą nazwę urządzeń komunikacyjnych DCE (Data Circuit-Terminating Equipment lub Data Communications Equipment) Urządzenia klienta, które przekazują dane do urządzeń DCE, noszą nazwę urządzeń końcowych DTE (Data Terminal Equipment) Urządzenia DCE udostępniają urządzeniom DTE interfejs do komunikacji w sieci WAN 7

8 Technologie sieci WAN W przypadku linii komunikacyjnej wymagane jest, aby sygnały były przesyłane w odpowiednim formacie, dlatego potrzebne jest odpowiednie urządzenie, aby dokonujące konwersji sygnału: linia cyfrowa wymaga jednostki obsługi kanału CSU (Channel Service Unit) i jednostki obsługi danych DSU (Data Service Unit) pętla lokalna analogowa wymaga modemu jeśli używana jest linia komunikacyjna ISDN, sprzęt do niej podłączony musi być zgodny z odpowiednim jej standardem 8

9 Standardy sieci WAN 9

10 Standardy sieci WAN Standardy warstwy fizycznej sieci WAN opis elektrycznych, mechanicznych, operacyjnych oraz funkcjonalnych aspektów nawiązywania połączeń z usługami świadczonymi przez operatora komunikacyjnego 10

11 Standardy sieci WAN Standardy warstwy łącza danych sieci WAN w protokołach warstwy łącza danych zdefiniowano sposób enkapsulacji danych w celu przesłania do miejsc zdalnych oraz mechanizmy transferu tworzonych w ten sposób ramek 11

12 Enkapsulacja WAN 12

13 Enkapsulacja WAN Dane z warstwy sieciowej są przekazywane do warstwy łącza danych w celu przesłania przez łącze fizyczne Warstwa łącza danych buduje ramkę wokół danych warstwy sieciowej oraz dostarcza dodatkowe informacje kontrolne enkapsulacja Większość ramek tworzona jest zgodnie ze standardem HDLC 13

14 Enkapsulacja WAN HDLC (ang. High-Level Data Link Control) jest protokołem warstwy łącza danych modelu OSI. HDLC jest standardem ISO. HDLC jest stosowany w technologii WAN, obsługuje zarówno połączenia dwupunktowe, jak i wielopunktowe. Jest protokołem o orientacji bitowej. Został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić niezawodny transfer danych poprzez zawodne łącza oraz zawiera mechanizmy sygnalizacji przepływu i kontroli błędów 14

15 Techniki przełączania w sieciach WAN 15

16 Przełączanie w sieciach WAN Przełączanie obwodów (circuit switched networks) służy do ustanowienia połączenia dla danych lub głosu pomiędzy dwoma odległymi punktami Przed rozpoczęciem właściwej transmisji musi zostać zestawiony ciągły obwód pomiędzy urządzeniami uczestniczącymi w transmisji Wewnętrzna ścieżka, jaką obwód przebiega między centralami, jest wspólnie wykorzystywana przez wiele konwersacji aby każda z konwersacji miała zapewniony dostęp do łącza, używana jest technika multipleksowania z podziałem czasu TDM (Time Division Multiplexing) bądź częstotliwości FDM (Frequency Division Multiplexing) Przykładami sieci opartych o przełączanie obwodów są: sieć publicznej telefonii PSTN, ISDN BRI oraz ISDN PRI 16

17 Przełączanie w sieciach WAN W rzeczywistości wielu użytkowników nie wykorzystuje w pełni dostępnego pasma marnotrawienie przepustowości Aby lepiej wykorzystać możliwości sieci, dostawcy udostępniają łącza, w których dane przesyłane są w postaci komórek lub ramek przez sieć z przełączanymi pakietami Obwód współdzielony konieczność wprowadzenia mechanizmu adresowania danych Sieci z takim zaimplementowanym w/w systemem określane są jako sieci przełączające pakiety (packet switched networks) 17

18 Przełączanie w sieciach WAN Konfiguracje sieci z przełączaniem pakietów: jeśli trasa jest ustanowiona w momencie uruchomienia przełącznika to trasa zwana jest stałą trasą wirtualną (PVC, Permanent Virtual Circuit) jeśli trasa zestawiana jest na żądanie to nazywana jest przełączanym obwodem wirtualnym (SVC, Switched Virtual Curcuit) jeśli trasa nie zostanie wstępnie zestawiona, ale zostaje wypracowana przez każdy przełącznik dla każdego pakietu, sieć jest zwana bezpołączeniową 18

19 Przełączanie w sieciach WAN 19

20 Typy łącza i przepustowość 20

21 Typy łącza i przepustowość Dostępne łącza WAN mogą mieć różne szybkości. Są one zazwyczaj podawane w bitach na sekundę (b/s), kilobitach na sekundę (Kb/s, czyli 1000 b/s), megabitach na sekundę (Mb/s, czyli 1000 Kb/s) i gigabitach na sekundę (Gb/s, czyli 1000 Mb/s). Wartości te odnoszą się zazwyczaj do pracy w trybie pełnego dupleksu. 21

22 Typy łącza i przepustowość 22

23 Urządzenia w sieciach WAN 23

24 Urządzenia WAN Sieci WAN są to sieci LAN połączone łączami komunikacyjnymi oferowanymi przez dostawcę usług. Aby możliwe było podłączenie łączy komunikacyjnych do sieci LAN konieczne jest wykorzystanie odpowiedni urządzeń, które będą pełniły role interfejsów. 24

25 Rodzaje protokołów 25

26 Technologie sieci WAN Protokół Dwupunktowy Komutacja Komutacja Asynchroniczny Synchroniczny pakietów komórek HDLC Tak Nie Nie Nie Tak PPP Tak Nie Nie Tak Tak X.25 Tak Tak Nie Nie Tak FR Tak Tak Nie Nie Tak ATM Tak Nie Tak Nie Tak DSL Tak Nie Nie Tak Tak ISDN Tak Nie Nie Tak Tak 26

27 X.25 X.25 to protokół komutujący pakiety, który obsługuje stałe oraz komutowane obwody wirtualne Protokół X.25 jest najpowszechniej używanym protokołem sieci WAN na świecie Protokołem tym administruje ITU (International Telecommunications Union) X.25 wykorzystuje schemat adresowania X.121.ITU-T Recommendation, który określa formaty adresów źródłowych i docelowych protokołu X.25 adresy X.121 mogą mieć różną długość, ale nie więcej niż 14 cyfr w formacie dziesiętnym X.25 jest rozwiązaniem ekonomicznym pod względem kosztów, gdyż taryfy bazują na ilości przesłanych danych, a nie zależą od pory dnia lub odległości 27

28 Frame Relay Frame Relay protokół komutujący pakiety sieci WAN Protokół zbliżony do X.25 Frame Relay pozwala na transmisję z większą szybkością niż uzyskiwane w sieciach X.25 (do 4 MB/s). Protokół analogicznie jak X.25 jest protokołem komutującym pakiety, który korzysta ze stałych i komutowanych obwodów wirtualnych Frame Relay używa adresów nazywanych wskaźnikami połączenia łącza danych (DLCI, Data Link Connection Identifiers) W 1990 roku korporacje Cisco, Digital Equipment Corporation, Northern Telecom oraz StrataCom utworzyły konsorcjum, które koncentruje się na rozwoju i upowszechnianiu protokołu Frame Relay Frame Relay nie zapewnia kontroli przepływu ani kontroli błędów. Ze względu na uproszczoną obsługę ramek posiada niewielkie opóźnienia 28

29 ATM ATM to standard przekazywania komórek o stałej długości 53 bajtów ATM dzięki przekazywaniu komórek, może obsługiwać wiele rodzajów usług sieciowych, jak przekazywanie głosu, obrazów wideo oraz danych Sieci ATM złożona jest z przełączników ATM (urządzenia DCE) oraz końcówek ATM (urządzenia DTE) Firmy zajmujące się technologią ATM utworzyły organizację ATM Forum, która zarządza rozwojem tego standardu ATM obsługuje dwa rodzaje połączeniowych obwodów wirtualnych: stałe oraz komutowane ATM umożliwia przesyłanie danych z prędkościami rzędu 155 Mb/s 29

30 ATM W technologii ATM wykorzystywane są wirtualne ścieżki identyfikowane za pomocą identyfikatorów wirtualnej ścieżki (VPI, Virtual Path Identifier) Wirtualna ścieżka stanowi wiązkę kanałów wirtualnych Kanał wirtualny jest identyfikowany przez kombinację numeru VPI oraz wskaźnika kanału wirtualnego (VCI, Virtual Channel Identifier) 30

31 ISDN ISDN to połączeniowa technologia WAN wykorzystująca telefonię cyfrową do przetwarzania na postać cyfrową dźwięków, obrazów wideo oraz innych informacji przesyłanych łączami telefonicznymi ISDN dostarcza dwa typy usług: interfejs podstawowy (BRI) oferujący dwa kanały B (po 64 Kb/s) oraz jeden kanał D (16 Kb/s) rozszerzony (PRI) oferujący w Europie 30 kanałów B oraz jeden kanał D (łącznie 2,048 Mb/s, w tym kanał D 64 Kb/s) Dla niedużych sieci WAN, ISDN BRI zapewnia doskonałą metodę połączenia. ISDN BRI posiada krótki czas ustanawiania połączenia (poniżej 1 s), a kanał B (przepustowość 64 Kb/s) zapewnia większą pojemność niż modemy analogowe Inne zastosowanie sieci ISDN to zapewnienie dodatkowego łącza dla istniejących połączeń dzierżawionych (linia dzierżawiona wykorzystywana jest do przenoszenia ruchu o średnim natężeniu, a łącze ISDN zestawiane jest w czasie szczytu). Dodatkowo łącze ISDN pełni rolę łącza zapasowego na wypadek awarii linii dzierżawionej 31

32 DSL Cyfrowe łącza abonenckie DSL (ang. Digital Subscriber Line) to technologia szerokopasmowa, która umożliwia przesyłanie danych do abonentów po zapewniających dużą przepustowość liniach telefonicznych wykonanych ze skrętki. Usługa DSL w przeciwieństwie do usług pasma podstawowego używanych w typowych sieciach LAN jest nazywana szerokopasmową. Termin xdsl oznacza wiele podobnych, choć konkurujących ze sobą technologii DSL: asymetryczne łącza DSL (ADSL ang. Asymmetric DSL) symetryczne łącza DSL (SDSL, ang. Symmetric DSL) DSL o dużej szybkości bitowej (HDSL, ang. High Bit Rate DSL) DSL typu ISDN (IDSL) konsumenckie łącza DSL (CDSL, ang. Consumer DSL), zwane także DSL-lite lub G.lite 32

33 DSL Usługa ADSL SDSL HDSL IDSL CDSL Pobieranie 64 kbps Mbps Mbps Mbps Mbps Mbps 144 kbps 1 Mbps Wysyłanie 16 kbps 640 kbps Mbps Mbps Mbps Mbps 144 kbps 16 kbps 160 kbps 33

34 Modem kablowy W terenach miejskich do dystrybucji sygnałów telewizyjnych powszechnie używane są kable koncentryczne. Niektóre sieci telewizji kablowej umożliwiają dostęp do sieci informatycznych. Łącza takie zapewniają większą przepustowość niż konwencjonalna pętla telefoniczna. 34

35 Modem kablowy Zaawansowane modemy kablowe umożliwiają dwukierunkową transmisję danych z dużą szybkością za pośrednictwem łączy koncentrycznych, którymi przesyłany jest sygnał telewizji kablowej. Niektórzy dostawcy usług telewizji kablowej oferują przepustowość 6,5 raza przekraczającą przepustowość łączy dzierżawionych T1. Dzięki takiej szybkości usługa taka stanowi atrakcyjną ofertę umożliwiającą szybkie przesyłanie dużej ilości informacji cyfrowych, takich jak filmy wideo, pliki dźwiękowe i duże ilości danych. Informacje, które przez łącze BRI ISDN pobiera się przez dwie minuty, przez modem kablowy można pobrać w ciągu dwóch sekund. 35

36 Komunikacja WAN 36

37 Komunikacja WAN W sieciach WAN przesyłane są różne informacje, np. głos, dane, obrazy wideo Ze względu na koszty i kwestie prawne połączenia tworzące sieci WAN udostępniane są zwykle przez dostawcę usług komunikacyjnych lub operatora publicznego. Abonentom za opłatą udostępniane są łącza, które pozwalają na wzajemne połączenie sieci LAN lub podłączanie się do sieci zdalnych. Należy pamiętać, iż szybkość przesyłania danych (czyli przepustowość) w sieci WAN jest zdecydowanie mniejsza niż w sieciach LAN (przepustowość rzędu 100 Mb/s). 37

38 Komunikacja WAN Opłaty za udostępnienie łącza są głównym składnikiem kosztów sieci WAN. Projekt sieci WAN musi być zorientowany z jednej strony na maksymalną przepustowości sieci, a z drugiej na minimalne koszty. Występują tu więc naciski ze strony użytkowników oczekujących dostępu do szerszej gamy usług i większej przepustowości oraz ze strony kierownictwa oczekującego ograniczenia kosztów. 38

39 Komunikacja WAN Wybrany projekt musi zapewniać wystarczającą przepustowość i czasy przesyłania, aby spełniać wymagania przedsiębiorstwa. Projekt musi zatem uwzględniać również takie zagadnienia jak topologia połączeń pomiędzy różnymi miejscami, charakter tych połączeń i przepustowość. 39

40 Komunikacja WAN Starsze sieci WAN często składały się z łączy bezpośrednio łączących zdalne komputery mainframe. Obecnie sieci WAN łączą geograficznie odrębne sieci LAN. Pomiędzy sieciami LAN przesyłane są dane pochodzące ze stacji użytkowników końcowych, serwerów i routerów, a połączenia WAN kończą się na lokalnych routerach. 40

41 Komunikacja WAN 41

42 Komunikacja WAN Ruchem w sieci kierują routery, które wymieniają informacje o adresach warstwy 3 dotyczące bezpośrednio podłączonych sieci LAN. Na podstawie tych informacji routery budują tablice routingu Pozwala ona na wybór najlepszej ścieżki dla określonych strumieni danych. Routery pozwalają także zarządzanie jakością usług QoS (ang. Quality of Service), czyli na określeniu priorytetów poszczególnych strumieni danych 42

43 Komunikacja WAN W porównaniu do obecnych sieci WAN, nowe infrastruktury muszą być bardziej skomplikowane Muszą wykorzystywać nowe technologie Muszą być w stanie obsłużyć wzrastającą i gwałtownie się zmieniającą różnorodność aplikacji Dodatkowo muszą zapewnić gwarantowany poziom usług 43

44 Komunikacja WAN Technologie WAN działają na poziomie trzech najniższych warstw modelu OSI. Routery ustalają adresatów danych na podstawie nagłówków warstwy sieciowej i kierują pakiety do odpowiedniego łącza danych w celu ich dostarczenia przez łącze fizyczne. 44

45 Komunikacja WAN 45

46 Projektowanie WAN 46

47 Projektowanie WAN Projektowanie sieci WAN może być trudnym zadaniem. Zastosowanie podejścia systematycznego pozwala na uzyskanie lepszej sieci o większej wydajności przy mniejszych kosztach jej projektowania. 47

48 Projektowanie WAN Jaki jest cel instalowania sieci WAN? Sieci te przedsiębiorstwa instalują, przede wszystkim ze względu na możliwość szybkiego przesyłania danych pomiędzy zewnętrznymi oddziałami. Taka sieć musi spełniać określone wymagania przedsiębiorstwa. Ważną kwestią są koszty (zakup sprzętu, zarządzanie łączami danych) 48

49 Projektowanie WAN Podczas projektowania sieci WAN musimy wiedzieć: jaki rodzaj danych będzie przesyłany, kto ma być nadawcą, kto ma być adresatem Różne rodzaje informacji mają różne wymagania dotyczące przepustowości, opóźnień i fluktuacji. 49

50 Projektowanie WAN Ruch Opóźnienie Fluktuacja Przepustowość Głos Małe Małe Średnie Dane transakcyjne Średnie Średnie Średnie Wiadomości Duże Duże Duże Przesyłanie plików Duże Duże Duże Dane wsadowe Duże Duże Duże Zarządzenia siecią Duże Duże Małe Wideokonferencje Małe Małe Duże 50

51 Projektowanie WAN Dla każdej pary punktów końcowych i dla każdego rodzaju ruchu potrzebne są informacje dotyczące różnych parametrów tego ruchu. Ich określenie parametrów może wymagać obszernych badań i konsultacji z użytkownikami sieci. Projekt może również obejmować modernizację, rozszerzenie lub modyfikację istniejącej sieci. Spora część potrzebnych danych może pochodzić ze statystyk uzyskanych przy okazji zarządzania siecią. 51

52 Projektowanie WAN Znajomość różnych punktów końcowych umożliwia wybór topologii lub układu sieci WAN. Topologia ta będzie zależała od sytuacji geograficznej, ale także od takich wymagań, jak dostępność. Wymóg dużej dostępności wymusza zastosowanie dodatkowych łączy, które stanowiłyby alternatywną ścieżkę danych zapewniającą nadmiarowość i równoważenie obciążenia. 52

53 Projektowanie WAN Po wybraniu punktów końcowych i łączy można oszacować niezbędną przepustowość. Na poszczególnych łączach mogą obowiązywać różne wymagania w zakresie opóźnień i fluktuacji. Po ustaleniu wymaganej dostępnej przepustowości należy wybrać odpowiednie technologie połączeń. 53

54 Projektowanie WAN W kolejnym kroku można określić koszty instalacji i eksploatacji sieci WAN Pozwoli to na porównanie ich z wymaganiami związanymi z prowadzoną działalnością, z których wynika potrzeba udostępnienia tej sieci. 54

55 Projektowanie WAN W praktyce realizacja tych czynności rzadko jest procesem linearnym. Przed sfinalizowaniem projektu mogą być konieczne pewne modyfikacje. Po zainstalowaniu sieci WAN konieczne jest także stałe monitorowanie i ocena, co ma na celu zapewnienie optymalnej wydajności. 55

56 Wybór topologii 56

57 Wybór topologii Projektowanie sieci WAN składa się z następujących czynności: wybranie wzoru połączeń lub układu łączy pomiędzy poszczególnymi miejscami wybranie do obsługi tych łączy technologii, która spełni wymagania przedsiębiorstwa i której koszty będą możliwe do zaakceptowania 57

58 Wybór topologii W wielu sieciach WAN używana jest topologia gwiazdy. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa i dodawania nowych oddziałów są one łączone z centralą, tworząc tradycyjną topologię gwiazdy. Czasami punkty końcowe gwiazdy są wzajemnie połączone, tworząc topologię siatki lub częściowej siatki. Pozwala to na uzyskanie wielu różnych kombinacji połączeń. Podczas projektowania, ponownej oceny lub modyfikowania sieci WAN należy wybrać topologię, która najpełniej spełnia wymagania projektowe. 58

59 Wybór topologii 59

60 Wybór topologii Podczas wybierania układu należy wziąć pod uwagę kilka czynników: Większa liczba połączeń podnosi koszt usług sieciowych, Większa liczba łączy między punktami docelowymi zwiększa niezawodność sieci. Dodatkowe urządzenia sieciowe (np. routery) zwiększają opóźnienia i zmniejszają niezawodność. Ogólnie rzecz biorąc, aby węzeł mógł przekazać pakiet do następnego, musi go najpierw w całości odebrać. 60

61 Wybór technologii Dostępnych jest wiele dedykowanych technologii realizacji łączy danych, z których każda ma swoje zalety. 61

62 Wybór technologii Technologie wymagające ustanowienia połączenia zanim będzie można przesłać dane (zwykły telefon, ISDN lub X.25) nie nadają się do sieci WAN, które wymagają krótkiego czasu reakcji i niskich opóźnień. ISDN często znajduje zastosowanie w łączeniu sieci małych lub domowych biur SOHO (ang. Small Office or Home Office) z siecią korporacyjną. Zapewnia ona niezawodność połączenia i regulowaną przepustowość. W przeciwieństwie do telewizji kablowej i usług DSL połączenia ISDN są dostępne wszędzie tam, gdzie sięga nowoczesna sieć telefoniczna. ISDN przydaje się także jako łącze zapasowe w stosunku do połączeń podstawowych oraz do zapewnienia na żądanie dodatkowej przepustowości równolegle do tych połączeń. Zaletą tych technologii jest to, że przedsiębiorstwo ponosi opłaty tylko wtedy, gdy obwód jest używany. 62

63 Wybór technologii Poszczególne placówki przedsiębiorstwa mogą być połączone bezpośrednio łączami dzierżawionymi lub mieć łącza do najbliższego punktu dostępu (POP) do sieci współużytkowanej. Przykłady sieci współużytkowanych to X.25, Frame Relay i ATM. Łącza dzierżawione są zazwyczaj znacznie dłuższe, a tym samym droższe od łączy dostępowych, ale mogą zapewnić praktycznie dowolną przepustowość. W takich sieciach opóźnienia są bardzo niskie. 63

64 Wybór technologii W sieciach ATM, Frame Relay i X.25 dane wielu klientów są przesyłane przez to samo łącze. Wynikają z tego następujące ograniczenia: Przedsiębiorstwo nie ma kontroli nad liczbą połączeń czy przeskoków, które muszą być przebyte przez dane w sieci współdzielonej Nie można określić czasu, przez jaki dane będą musiały oczekiwać w poszczególnych węzłach na przesłanie do kolejnego łącza. Taka niepewność co do opóźnień sprawia, że te technologie nie są odpowiednie dla niektórych zastosowań. 64

65 Wybór technologii Wady ten mogą być jednakże zrekompensowane przez niższe koszty sieci współużytkowanej Ponieważ połączenie jest wykorzystywane przez wielu klientów, koszt przypadający na każdego z nich będzie z reguły mniejszy niż koszt bezpośredniego połączenia o tej samej przepustowości. Mimo iż ATM jest siecią współużytkowaną, to została ona zaprojektowana tak, aby zmniejszyć opóźnienia poprzez wykorzystanie szybkich połączeń wewnętrznych przesyłających łatwe w zarządzaniu jednostki danych, nazywane komórkami. Sieci ATM powszechnie używa się do przesyłania danych, które są wrażliwe na opóźnienia. Do przesyłania takich danych można także użyć sieci Frame Relay, często z zastosowaniem mechanizmów QoS, które nadają tym danym wyższy priorytet. 65

66 Wybór technologii W typowej sieci WAN zazwyczaj wykorzystywanych jest szereg technologii dobranych do rodzaju i ilości przesyłanych danych. Łącza ISDN, DSL, Frame Relay lub dzierżawione służą do łączenia poszczególnych oddziałów w strukturę obejmującą obszar. Łącza Frame Relay, ATM lub dzierżawione służą do podłączania zewnętrznych obszarów z powrotem do sieci szkieletowej. Szkieletem sieci WAN są łącza ATM lub dzierżawione. 66

67 Model projektowania sieci 67

68 Model projektowania sieci Kiedy wymagane jest połączenie wielu miejsc, proces projektowania sieci musi przebiegać systematycznie. Rozwiązanie hierarchiczne obejmujące trzy warstwy ma wiele zalet. Podział na warstwy pozwala skupić się na konkretnej funkcji, umożliwiając projektantowi wybór odpowiedniego systemu własności dla warstwy 68

69 Model projektowania sieci Zalety modelu hierarchicznego: Skalowalność sieci zbudowane z użyciem modelu hierarchicznego mogą się znacznie swobodniej rozwijać, bez utraty kontroli i możliwości zarządzania siecią Łatwość implementacji każda warstwa ma jasno określoną funkcję Łatwość rozwiązywania problemów ze względu na podział na warstwy łatwo jest wyizolować problem i łatwiej podzielić tymczasowo sieć na segmenty w celu ograniczenia zasięgu awarii Obsługę protokołów łącznie obecnych i przyszłych aplikacji i protokołów jest znacznie łatwiejsze w sieciach zaprojektowanych z użyciem tego modelu Łatwość zarządzania - wymienione tu zalety powodują, że łatwiej zarządzać tak zaprojektowaną siecią 69

70 Model projektowania sieci Hierarchiczny model projektowania składa się z: Warstwy rdzenia Warstwy dystrybucji Warstwy dostępu 70

71 Model projektowania sieci Warstwa rdzenia zapewnia szybkie połączenia pomiędzy geograficznie odległymi, zdalnym stanowiskami, spajając wiele sieci okręgowych w jedną korporacyjną sieć WAN. W warstwie tej stosuje się zazwyczaj połączenia punkt-punkt (rzadko występują tu hosty). Usługi (T1/t3, Frame Relay) są zwykle dzierżawione od dostawcy usług telekomunikacyjnych. Warstwa dystrybucji dostarcza usługi sieci wielu sieciom lokalnym istniejącym w ramach środowiska WAN. W tej warstwie znajduje się szkielet sieci WAN. Wykorzystuje ona najczęściej technologie FastEthernet. Ta warstwa implementowana jest w dużych lokalizacjach i służy do łączenia ze sobą budynków. Warstwa dostępu warstwa ta jest zazwyczaj siecią LAN lub grupą takich sieci, zrealizowaną np. w technologii Ethernet, zapewniającą użytkownikom bezpośredni dostęp do usług sieciowych. W warstwie tej łączą się z siecią prawie wszystkie hosty (serwery i stacje robocze) 71

72 Model projektowania sieci Przedsiębiorstwo, które ma kilka względnie małych oddziałów, i w którym nie przewiduje się dużego ruchu pomiędzy oddziałami, może wybrać projekt jednowarstwowy. Jeśli wymagana jest koncentracja geograficzna, właściwy wydaje się projekt dwuwarstwowy. W jego wyniku powstaje gwiazda gwiazd". 72

73 Model projektowania sieci Planując prostsze sieci, należy także brać pod uwagę model trójwarstwowy, ponieważ może on zapewnić większą skalowalność sieci. Koncentrator w środku modelu dwuwarstwowego działa również jak szkielet, mimo iż nie ma do niego podłączonych innych routerów szkieletowych. Podobnie w przypadku rozwiązania jednowarstwowego koncentrator dla obszaru jest jednocześnie koncentratorem dla regionu i szkieletowym. Umożliwia to łatwą i szybką rozbudowę, ponieważ podstawowy projekt można powielać, dodając nowe obszary. 73

74 Internet a korporacyjna sieć WAN 74

75 Internet a korporacyjna sieć WAN Część ruchu, jaki należy wziąć pod uwagę podczas projektowania sieci, jest skierowana do sieci Internet lub z tej sieci pochodzi Sieci Internet jest dostępna wszędzie tam, gdzie przedsiębiorstwo ma swoją sieć LAN. Istnieją zatem dwie podstawowe metody przesyłania tego ruchu: każda sieć LAN ma połączenie z lokalnym dostawcą usług internetowych istnieje jedno takie połączenie z jednego z routerów szkieletowych. Zaletą pierwszego rozwiązania: dane są częściej przesyłane przez Internet niż przez sieć przedsiębiorstwa, dzięki czemu łącza WAN mogą mieć mniejszą przepustowość. Wadą takich połączeń jest otwarcie całej sieci WAN przedsiębiorstwa na ataki z Internetu. Trudno jest także monitorować i zabezpieczyć dużą liczbę punktów styku. Pojedynczy punkt styku łatwiej monitorować i zabezpieczyć, nawet jeżeli oznacza to, że przez korporacyjną sieć WAN przesyłane są dane, które w innym przypadku przesyłane byłyby Internetem. 75

76 Internet a korporacyjna sieć WAN Jeśli każda sieć LAN w przedsiębiorstwie ma oddzielne połączenie z Internetem, otwierają się większe możliwości dla korporacyjnej sieci WAN. Tam, gdzie natężenie ruchu jest względnie małe, jako korporacyjna sieć WAN może służyć sam Internet. Wszystkie dane pomiędzy oddziałami będą wówczas przesyłane przez Internet. Zabezpieczenie wielu sieci LAN może stanowić problem, ale fundusze zaoszczędzone na połączeniach WAN można przeznaczyć na zapewnienie ochrony. 76

77 Internet a korporacyjna sieć WAN Serwery należy umieścić blisko miejsc, które będą najczęściej z nich korzystały. Replikacja serwerów z możliwością zorganizowania wzajemnych aktualizacji poza okresami szczytu pozwala zmniejszyć wymaganą przepustowość łączy. Położenie usług dostępnych z Internetu powinno zależeć od ich rodzaju, przewidywanego ruchu i wymagań związanych z ochroną. 77

78 Zakończenie Dziękuję za uwagę 78

Projektowanie sieci LAN i WAN. Wykład 3

Projektowanie sieci LAN i WAN. Wykład 3 Projektowanie sieci LAN i WAN Wykład 3 Plan prezentacji Technologia WAN Projektowanie sieci WAN Modele projektowania sieci WAN 2 Model hierarchiczny projektowania sieci 3 Model hierarchiczny projektowania

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran Sieci WAN Mgr Joanna Baran Technologie komunikacji w sieciach Analogowa Cyfrowa Komutacji pakietów Połączenia analogowe Wykorzystanie analogowych linii telefonicznych do łączenia komputerów w sieci. Wady

Bardziej szczegółowo

DSL (od ang. Digital Subscriber Line)

DSL (od ang. Digital Subscriber Line) MODEMY xdsl DSL (od ang. Digital Subscriber Line) cyfrowa linia abonencka, popularna technologia szerokopasmowego dostępu do internetu. Często określa się ją jako xdsl. Wynalazcą modemów DSL był Joseph

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług

PORADNIKI. ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług PORADNIKI ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług Omówienie ISDN Zwykle użytkownik jest połączony z siecią przez linie analogowe.sygnały są potem digitalizowane a wewnątrz sieci cała komunikacja jest cyfrowa,

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

Wykład 10. Technologie sieci WAN. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych

Wykład 10. Technologie sieci WAN. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych Wykład 10 Technologie sieci WAN dr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl Projektowanie i Realizacja Sieci

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami WAN

Zarządzanie sieciami WAN Zarządzanie sieciami WAN Dariusz CHAŁADYNIAK 1 Plan prezentacji Technologie w sieciach rozległych Technologia PSTN Technologia ISDN Technologia xdsl Technologia ATM Technologia Frame Relay Wybrane usługi

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. SYSTEMY SZEROKOPASMOWE 1 Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. ATM Frame Relay Fast 10 Gigabit X.25 FDDI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe WAN. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl. Akademia Górniczo-Hutnicza 1.04.2015, Kraków

Sieci komputerowe WAN. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl. Akademia Górniczo-Hutnicza 1.04.2015, Kraków Sieci komputerowe WAN Akademia Górniczo-Hutnicza 1.04.2015, Kraków dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Plan wykładu Standardy Urządzenia Łącza Enkapsulacja Komutacja Technologie sieci

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer RUTERY Dr inŝ. Małgorzata Langer Co to jest ruter (router)? Urządzenie, które jest węzłem komunikacyjnym Pracuje w trzeciej warstwie OSI Obsługuje wymianę pakietów pomiędzy róŝnymi (o róŝnych maskach)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: dzierżawa

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN - definicje

Sieci WAN - definicje Sieci WAN - definicje Siec WAN (ang. wide-area network) działa na poziomie warstwy fizycznej i warstwy łącza danych modelu odniesienia OSI. Niektóre definicje wymieniają warstwę sieciową. Sieci WAN umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk Topologie sieci Topologie sieci lokalnych mogą być opisane zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i logicznej. Topologia fizyczna określa organizację okablowania strukturalnego, topologia logiczna opisuje

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny Wykład 3: Internet i routing globalny 1 Internet sieć sieci Internet jest siecią rozproszoną, globalną, z komutacją pakietową Internet to sieć łącząca wiele sieci Działa na podstawie kombinacji protokołów

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sieciowe. Tutorial 1 Topologie sieci. Definicja sieci i rodzaje topologii

Urządzenia sieciowe. Tutorial 1 Topologie sieci. Definicja sieci i rodzaje topologii Tutorial 1 Topologie sieci Definicja sieci i rodzaje topologii Definicja 1 Sieć komputerowa jest zbiorem mechanizmów umożliwiających komunikowanie się komputerów bądź urządzeń komputerowych znajdujących

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 6 Protokoły część 1 Program wykładu Model ISO - OSI ISDN V5 ATM 1 Model referencyjny OSI ISO OSI (Open Systems Interconnection) Zaakceptowany w roku 1984 jako standard dla

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa Beskid Cafe Hufcowa Kawiarenka Internetowa Co to jest kawiarenka internetowa? Jest to kilka komputerów znajdujących się w jednym pomieszczeniu połączonych w sieć komputerową, która jest podłączona do Internetu.

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Usługa IP VPN z Łączem dostępowym Frame Relay lub ATM standard 1499,00 344, , biznes 1799,00 413, ,77

Rozdział 1 Usługa IP VPN z Łączem dostępowym Frame Relay lub ATM standard 1499,00 344, , biznes 1799,00 413, ,77 cennik usługi IP VPN Rozdział 1 Usługa IP VPN z Łączem dostępowym Frame Relay lub ATM Tabela 1 Opłaty za aktywację usługi IP VPN z Łączem dostępowym Frame Relay Poz. PKWiU Poziom usługi Jednorazowa opłata

Bardziej szczegółowo

GTS Transmisja Danych

GTS Transmisja Danych Autoryzowany Partner GTS Poland - Biznes Integrator GTS Transmisja Danych Usługi komunikacji biznesowej w wirtualnych sieciach prywatnych VPN Wirtualne sieci prywatne VPN - narzędzie do zapewnienia bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się.

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk Sieć komputerowa 1 1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk

Bardziej szczegółowo

cennik usługi IP VPN tp Rozdział 1. Usługa IP VPN tp z Łączem dostępowym Frame Relay lub ATM Tabela 1. Tabela 2. Strona 1 z 8

cennik usługi IP VPN tp Rozdział 1. Usługa IP VPN tp z Łączem dostępowym Frame Relay lub ATM Tabela 1. Tabela 2. Strona 1 z 8 cennik usługi IP VPN tp Rozdział 1. Usługa IP VPN tp z Łączem dostępowym Frame Relay lub ATM Tabela 1. Opłaty podstawowe za aktywację usługi IP VPN tp z Łączem dostępowym Frame Relay Poz. PKWiU Poziom

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI WSTĘP DO SIECI INTERNET Kraków, dn. 3 października 2016r. PLAN WYKŁADU Organizacja zajęć Modele komunikacji sieciowej Okablowanie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN Topologia sieci LAN odnosi się do sposobu organizacji koncentratorów i okablowania. Topologiami podstawowymi sieci są: topologia magistrali topologia gwiazdy topologia pierścienia

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych. 1. Technologie sieci LAN (warstwa 2) urządzenia 2. Sposoby przełączania

Wykład 5. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych. 1. Technologie sieci LAN (warstwa 2) urządzenia 2. Sposoby przełączania Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych Wykład 5 1. Technologie sieci LAN (warstwa 2) urządzenia 2. Sposoby przełączania dr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Łukasz Sturgulewski

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN PORADNIKI Architektura bezprzewodowego systemu WAN Bezprzewodowy WAN W tej części podam bliższy opis systemów bezprzewodowych WAN. Tu opiszę architekturę systemu, plany czasowe i charakterystyki. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. WAN Wide Area Networks

PORADNIKI. WAN Wide Area Networks PORADNIKI WAN Wide Area Networks X.25 - dostęp Jedną z najpopularniejszych usług sieci WAN jest X.25. Jest to sieć z komutacją pakietów w oparciu o standard ITU X.25. Duża różnica między X.25 a łączmi

Bardziej szczegółowo

Modemy. M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej

Modemy. M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Modemy M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Modem Urządzenie do wysyłania informacji cyfrowej przez zwykłą linię telefoniczną. Interfejs między linią telefoniczną a PC, służący do tworzenia chwilowych

Bardziej szczegółowo

Transmisja w paśmie podstawowym

Transmisja w paśmie podstawowym Rodzaje transmisji Transmisja w paśmie podstawowym (baseband) - polega na przesłaniu ciągu impulsów uzyskanego na wyjściu dekodera (i być moŝe lekko zniekształconego). Widmo sygnału jest tutaj nieograniczone.

Bardziej szczegółowo

Technologie WAN transmisja synchroniczna i asynchroniczna

Technologie WAN transmisja synchroniczna i asynchroniczna Technologie WAN transmisja synchroniczna i asynchroniczna transmisja asynchroniczna dane OIIIOI OOOO IOIOO OIOII OIIIOI OOOO IOIOO OIOII transmisja synchroniczna dane OIIIOI OOOO IOIOO OIOII OIIIOI OOOO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17 Spis treści Wstęp... 13 Zalety sieci... 14 Współdzielenie połączenia z Internetem... 14 Współdzielenie drukarek... 15 Dostęp do plików z dowolnego miejsca... 15 Gry i zabawy... 15 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁ GŁOSU PRZEZ ATM - PODSTAWY

PRZESYŁ GŁOSU PRZEZ ATM - PODSTAWY PRZESYŁ GŁOSU PRZEZ ATM - PODSTAWY Standaryzacją przekazu głosu przez sieci ATM zajmuje się grupa robocza VTOA (Voice and Telephony Services Over ATM), utworzona w 1993 r. przy ATM Forum. Podstawowym i

Bardziej szczegółowo

Technologia X.25. Autorzy: Grzegorz Wojsa, Grzegorz Kozieł, Tomasz Lipian IVFDS

Technologia X.25. Autorzy: Grzegorz Wojsa, Grzegorz Kozieł, Tomasz Lipian IVFDS Technologia X.25 Autorzy: Grzegorz Wojsa, Grzegorz Kozieł, Tomasz Lipian IVFDS 1 STRESZCZENIE Praca zawiera opis technologii X.25, jego cech charakterystycznych, wad i zalet. Omówione są szczegółowo protokoły

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność

PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność gwarantowany czas usunięcia awarii zapisy w umowach Usługi

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce Arkadiusz Piekarski Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute

Bardziej szczegółowo

ISO/OSI warstwach 2 i 1 Standardy IEEE podwarstwy

ISO/OSI warstwach 2 i 1 Standardy IEEE podwarstwy Ethernet Standard Ethernet zorganizowany jest w oparciu o siedmiowarstwowy model ISO/OSI. Opisuje funkcje toru komunikacyjnego, umieszczonego w modelu ISO/OSI w warstwach 2 i 1 (fizyczna i łącza danych).

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Zadania warstwy łącza danych Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN)

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Poniższa instrukcja opisuje sposób konfiguracji poszczególnych funkcji Domowej Bramki Internetowej (ASMAX BR-8xx). Domowa Bramka Internetowa pozwala twojej sieci na połączenie poprzez dowolne

Bardziej szczegółowo

SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks

SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks CHARAKTERYSTYKA SIECI ISDN Klasyczne publiczne sieci telekomunikacyjne świadczyły różne rodzaje usług (rys.1) Wady wielu

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Routery i Sieci

PORADNIKI. Routery i Sieci PORADNIKI Routery i Sieci Projektowanie routera Sieci IP są sieciami z komutacją pakietów, co oznacza,że pakiety mogą wybierać różne trasy między hostem źródłowym a hostem przeznaczenia. Funkcje routingu

Bardziej szczegółowo

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK,

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, 5 - POCZĄTKI OSIECIOWANIA - nie były łatwe i oczywiste IBM-owskie pojęcie Connectivity martwy model sieci 1977 - ISO dla zdefiniowania standardów w sieciach opracowała siedmiowarstwowy model sieci OSI

Bardziej szczegółowo

Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl Mini Słownik Terminów Telekomunikacyjnych Adres IP unikalny w skali świata numer, jaki posiada każdy komputer podłączony do Internetu. ADSL Bajt Billing Bit (ang. Asymmetric Digital Subscriber Line) technologia

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości SIECI KOMPUTEROWE Podstawowe wiadomości Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa jest to zespół urządzeń przetwarzających dane, które mogą wymieniać między sobą informacje za pośrednictwem mediów

Bardziej szczegółowo

IP VPN. 1.1 Opis usługi

IP VPN. 1.1 Opis usługi IP VPN 1.1 Opis usługi IPVPN MPLS to usługa transmisji danych umożliwiająca zbudowanie dla Twojej Firmy sieci WAN składającej się z oddalonych od siebie korporacyjnych sieci lokalnych (LAN). Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez:

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: Zadanie 61 W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: A. chipset. B. BIOS. C. kontroler dysków. D. system operacyjny. Zadanie 62 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 SPRZĘT SIECIOWY Urządzenia sieciowe MODEM Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 Zewnętrzny modem USB 2.0 DATA/FAX/VOICE (V.92) 56Kbps Zewnętrzny modem 56Kbps DATA/FAX/VOICE V.92 (RS-232) MODEM

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu okablowania strukturalnego

Podstawy systemu okablowania strukturalnego Podstawy systemu okablowania strukturalnego Sposób okablowania budynków wymaga podjęcia odpowiednich, rzetelnych decyzji w zakresie telekomunikacji w przedsiębiorstwach. System okablowania jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe test

Sieci komputerowe test Uwaga: test wielokrotnego wyboru. Sieci komputerowe test Oprac.: dr inż. Marek Matusiak 1. Sieć komputerowa służy do: a. Korzystania ze wspólnego oprogramowania b. Korzystania ze wspólnych skryptów PHP

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS

TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS 2 SPIS TREŚCI 1. Ogólne informacje o technologii HDSL....3 2. Idea stosowania technologii HDSL.....3 3. Zasada działania łącza HDSL....4 4. Kody liniowe.....5

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Internet, jako sieć globalna

Internet, jako sieć globalna Internet, jako sieć globalna Prezentacja przygotowana na podstawie podręcznika dla gimnazjum Informatyka 2000 Autor: Małgorzata Mordaka Wydawnictwo: Czarny Kruk Informatyka - klasa 3 Lekcja 6 Internet

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Spis treúci Informacje o autorze...9 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego...9 Podziękowania...10 Dedykacja...11

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie rozległych sieci komputerowych WAN 312[02].Z3.03

Eksploatowanie rozległych sieci komputerowych WAN 312[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Skarżyńska Eksploatowanie rozległych sieci komputerowych WAN 312[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

zmianie ulegają postanowienia:

zmianie ulegają postanowienia: Informujemy, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego

Bardziej szczegółowo

Sieci ATM. Sebastian Zagrodzki. Sieci ATM p.1/25

Sieci ATM. Sebastian Zagrodzki. Sieci ATM p.1/25 Sieci ATM Sebastian Zagrodzki Sieci ATM p.1/25 Czym jest ATM? niskopoziomowy protokół sieciowy multimedialność: głos, obraz, dane bardzo dokładne ustalanie jakości usług (QoS) skalowalność Sieci ATM p.2/25

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski Transmisja danych multimedialnych mgr inż. Piotr Bratoszewski Wprowadzenie Czym są multimedia? Informacje przekazywane przez sieć mogą się składać z danych różnego typu: Tekst ciągi znaków sformatowane

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX Andrzej Białas, Waldemar Fuczkiewicz Aksonet Poznań Wojciech Kabaciński Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central

Bardziej szczegółowo

Interfejsy systemów pomiarowych

Interfejsy systemów pomiarowych Interfejsy systemów pomiarowych Układ (topologia) systemu pomiarowe może być układem gwiazdy układem magistrali (szyny) układem pętli Ze względu na rodzaj transmisji interfejsy możemy podzielić na równoległe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieć komputerowa - system umoŝliwiający wymianę danych między 2 lub więcej komputerami. Składają się na nią komputery środki słuŝące realizacji połączenia. Komputery

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan Większość sieci rozległych (WAN Wide Area Networks) to kombinacje sieci lokalnych i dodatkowych połączeń między nimi. Do określania zasięgi i/lub rozmiaru sieci stosowane są następujące terminy:

Bardziej szczegółowo

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Przygotował: mgr inż. Jarosław Szybiński Studium przypadku case study Semestr III Akademii Sieciowej CISCO Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Na podstawie dokumentu CCNA3_CS_pl.pdf pochodzącego

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej

SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej amencwal@kis.p.lodz.pl http://www.kis.p.lodz.pl/~amencwal/ Sieć komputerowa co to takiego? Sieć komputerowa - to grupa komputerów

Bardziej szczegółowo