01/2012. Kontrola jakości..3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "01/2012. Kontrola jakości..3"

Transkrypt

1 Numer 01/2012 (4)

2 Od Autora Spis treści W pierwszym wydaniu roku 2012 kontynuacja Kącika inżyniera procesu oraz dalszy ciąg cyklu o lutowaniu piecowym. Dział kontrola jakości został przygotowany przez TÜV Rheinland i jest całkowicie poświęcony badaniom konstrukcji spawanych metodą prądów wirowych ET. Interesującym artykułem jest także materiał przygotowany przez naszą czytelniczkę pracującą w Norwegii, zajmującą się spawalnictwem. Wszelkie propozycje materiałów jakie powinny się znajdować w e-wydaniu proszę zgłaszać na maila znajdującego się na stronie Strona e-spawalnik zmienia swój układ, który będzie bardziej przyjazny użytkownikom, prace powinny się skończyć z końcem stycznia Kontrola jakości..3 Szkolenia..7 Praca..8 Technologie Kącik Inżyniera Procesu Lutowanie piecowe..23 Nowości.. 33 Targi.35 Ocena radiograficzna spoin..37 R.G. 2

3 Możliwości badań konstrukcji spawanych metodą prądów wirowych ET Kontrola Jakości Badania nieniszczące (Non Destructive Testing) to zbiór metod weryfikacji zgodności wyrobu lub konstrukcji zgodnie z założeniami wytrzymałościowymi, które przekładają się na bezpieczeństwo samego człowieka i stosowanej przez niego techniki. Ranga metod badań nieniszczących stosowanych w praktyce nabiera ostatnimi laty coraz większego znaczenia, co jest spowodowane uświadomieniem producentów o konieczności monitoringu bezpieczeństwa eksploatacji coraz bardziej wyrafinowanych technicznie konstrukcji oraz równoległym rozwojem poszczególnych metod, w tym badań prądami wirowymi ET. Metoda ET opiera swoje podstawy fizyczne na prawie indukcji elekromagnetycznej wraz z regułą Lenz a. Założeniem podstawowym jest przewodność elektryczna materiału badanego. W uproszczeniu, celem łatwiejszego zrozumienia metody, można ją porównać do zasady działania transformatora. Opiera się ona na indukcji wzajemnej dwóch cewek nawiniętych na rdzeń transformatorowy. Rolę uzwojenia pierwotnego pełni cewka wzbudzająca sondy ET. Rolę uzwojenia wtórnego pełni materiał badany, który jest monolitem. Płynie w nim prąd zwarcia w kierunku najbardziej dogodnym po okręgu. Jest to prąd wirowy płynący w materiale badanym. Wytwarza on również własne pole magnetyczne, które jest zawsze przeciwnie skierowane do pola cewki wzbudzającej sondy. Jeżeli płynący prąd wirowy trafi na przeszkodę, np. w postaci nieciągłości lub obszaru o gorszej przewodności (obszar o innej strukturze), wówczas mamy do czynienia z osłabieniem przepływu, a więc i ze słabszym polem magnetycznym odpowiedzi skierowanym przeciwnie. W ten sposób układ zauważa pewną różnicę w stosunku do zdrowego materiału próbki odniesienia. Powstaje stan ustalony w postaci napięcia wypadkowego na cewce wzbudzającej sondy. Można również śledzić odpowiedź całego układu w odrębnej cewce pomiarowe jsondy. W zależności od zastosowanego układu cewek w sondzie spotyka się różne warianty podłączeniowe i konstrukcyjne. Istota wykorzystania opisanej w skrócie fizyki do wykrywania nieciągłości polega na nauczeniu systemu, jak wygląda sygnał pochodzący od nieciągłości. Porównuje się odpowiedź z próbki odniesienia posiadającej zdefiniowaną nieciągłość sztuczną lub naturalną, z obiektem rzeczywistym. Prąd przemienny wzbudzenia Prąd pomiarowy Pierwotne pole magnetyczne Sensor Obiekt badania Prądy wirowe EC Pole magnetyczne prądów wirowych EC Metoda ET zasada badania, wykorzystanie indukcji elektromagnetyczne [źródło: Casp System Sp. z o.o.] 3

4 Kontrola Jakości Podstawowe warunki brzegowe / założenia metody ET to: przewodnictwo elektryczne badanego obiektu, próbka odniesienia wykonana z materiału o tych samych co obiekt badania własnościach przewodnictwa elektrycznego i własnościach magnetycznych, próbka odniesienia mająca tą samą geometrię co obszar badany na obiekcie, spadek gęstości występowania prądów wirowych wraz ze wzrostem głębokości ich wnikania, a co za tym idzie wraz ze spadkiem częstotliwości wzbudzania sondy, spadek czułości wykrywania nieciągłości wraz ze wzrostem głębokości wnikania. Do istotnych zalet metody ET należą: brak konieczności stosowania środka sprzęgającego pomiędzy sondą a powierzchnią, badania w dużej mierze bezkontaktowe, możliwość badania wadliwości powierzchni przez powłoki: warstwy galwanicznie lub farby antykorozyjne oraz badań produkcyjnych z dużymi prędkościami w przypadku rur, prętów, drutów do 30 m/s, możliwość badania wadliwości obiektu, zmian struktury, zmian obróbki cieplnej, zmian twardości, możliwość pomiaru grubości warstw, pomiaru wielkości ubytku korozyjnego, pomiaru przewodności elektrycznej właściwej, badań odchyłek kształtu. Biorąc pod uwagę powyższe cechy, należy rozróżnić dwa obszary zastosowań metody ET: badania zautomatyzowane na liniach produkcyjnych (rury bez szwu, rury ze szwem, pręty, kształtowniki, szyny, druty, blachy), badania ręczne, diagnostyczne (części maszyn, elementy konstrukcyjne). Zmiany i postać sygnału wiroprądowego są zależne w głównej mierze od zmian takich parametrów obiektu, jak: przewodność elektryczna właściwa, przenikalność magnetyczna, wadliwość materiałowa, geometria powierzchni badanej. Wszystkie powyższe parametry leżące po stronie obiektu badania mają wpływ na rozkład przepływu prądu wirowego. Chcąc śledzić zmiany jednego parametru, należy znać zachowanie się sygnału przy zmianie parametrów każdego z osobna. Filozofia badania sprowadza się do zastosowania właściwej próbki odniesienia i kalibracji systemu w taki sposób, aby dokonując nastaw podstawowych parametrów badania (częstotliwość wzbudzania sondy, wzmocnienie sygnału, faza, nastawy filtrów częstotliwości sygnału), wyodrębnić sygnał użyteczny. W przypadku badania wadliwości obiektu, sygnałem użytecznym jest sygnał od nieciągłości. Sygnałami zakłócającymi są sygnały pochodzące od zmian geometrii powierzchni, przewodności elektrycznej, przenikalności magnetycznej. Z kolei zmiany struktury materiału spowodowane np. obróbką cieplną są ściśle związane ze zmianami przewodności elektrycznej i przenikalności magnetycznej materiału badanego. Badanie prądami wirowymi złączy spawanych ma bardziej złożony charakter. Podstawowym utrudnieniem jest geometria powierzchni samej spoiny. W przypadku powierzchni obrabianej mechanicznie, po spawaniu łukiem krytym, spawaniu zmechanizowanym TIG, spawaniu laserowym, geometria powierzchni nie zakłóca w istotny sposób sygnału wiroprądowego. Jeżeli mamy do dyspozycji surową powierzchnię spoiny wykonanej, np.: metodą 111, 135, 136, sytuacja jest trudniejsza. Trzeba też uwzględnić zmiany strukturalne pomiędzy spoiną a SWC, materiałem rodzimym a SWC. Praktyka pokazuje, że kluczową rolę we właściwej kalibracji systemu do badań ET odgrywa próbka odniesienia, uwzględniająca wpływ powyższych czynników na postać sygnału 4

5 Kontrola Jakości od wady. Kluczowym jest również właściwy dobór sondy. Obecnie do dyspozycji są specjalistyczne sondy do badań spoin, w których spróbowano wydzielić fazowo sygnał pochodzący od nieciągłości (pęknięcia, przyklejenia) od sygnału pochodzącego z geometrii powierzchni spoiny. Ciekawym zastosowaniem metody ET w tym obszarze jest badanie konstrukcji ocynkowanych lub z pokryciem antykorozyjnym na okoliczność pęknięć materiału bazowego. Warstwy będące powierzchnią badania, ze względu na brak określonych własności magnetycznych i zazwyczaj znaczną grubość (średnio µm), są przeszkodą w przeprowadzeniu badań MT lub PT. Metoda ET nie wymaga dodatkowych środków, takich jak zawiesina magnetyczna w MT lub system penetracyjny w PT. Miejsca szczególnie wytężone w konstrukcji mogą być sprawdzane w czasie jej eksploatacji poprzez warstwę ocynkowaną lub farbę antykorozyjną bez konieczności jej miejscowego usuwania. Pęknięcie na konstrukcji ocynkowanej [źródło: SLV Halle GmbH] Podsumowując powyżej omówione zagadnienia, można stwierdzić, że możliwości metody wynikają z ilości czynników, które mają wpływ na zachowanie się sygnału od prądów wirowych. Bardzo ważna jest umiejętność odseparowania sygnałów pochodzących w danym momencie od czynnika zakłócającego. Znajomość istotnych ograniczeń metody jest nie do przecenienia. Obszar badań ET złączy spawanych przedstawia się następująco: możliwość badań pod kątem pęknięć powierzchniowych i leżących pod warstwą np. ocynkowaną lub farby, metoda badania czysta, tzn. bez dodatkowych środków pomocniczych przy użyciu samej sondy, możliwość sterowania wnikaniem prądów wirowych na daną głębokość, tzn. obszar badania nie jest ograniczony tylko do samej powierzchni, co czyni metodę ET w pewnym zakresie objętościową, duży wpływ nierówności powierzchni na sygnał wiroprądowy; przy surowych powierzchniach lica spoiny, np. w metodzie 111 badanie jest bardzo utrudnione (im gładsza powierzchnia złącza, tym mniej wskazań zakłócających pochodzących od geometrii), zasadniczy wpływ próbki odniesienia z wadą wzorcową na możliwość badania; wymaga się jak najdokładniejszego odwzorowania rzeczywistych warunków badania na próbce 5

6 Kontrola Jakości odniesienia w postaci wykonania jej z tego samego materiału, o tych samych własnościach magnetycznych i przewodnictwa elektrycznego oraz o tej samej geometrii powierzchni, wymagany wysoki poziom kwalifikacji personelu, podparty prawidłowym oraz praktycznym szkoleniem wg EN 473 oraz stosowaniem dobrej praktyki badań. Podejście do rozwiązania konkretnej problematyki badawczej (dobór techniki badania, kryteriów oceny) będzie zależne od powyższych punktów w powiązaniu z obowiązującymi normami i przepisami w obszarze badań ET. mgr inż. Roman Gruca uprawnienia NDT: ET3, RT3, UT3, MT3, PT3, VT3 wg EN 473 Kierownik Sekcji Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących Jednostka Certyfikująca Personel NDT TÜV Rheinland Industrie Service GmbH przy TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. 6

7 Szkolenia NAJBLIŻSZE SZKOLENIA BRANŻOWE TÜV Akademia Polska należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland zaprasza Państwa na specjalistyczne szkolenia. Seminaria spawalnicze - Spawalność stali wysokostopowych analiza przypadków, 26 stycznia 2012 r., Zabrze Szkolenia techniczne - Dyrektywa 97/23/WE (PED), stycznia 2012 r., Zabrze - Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, lutego 2012 r., Zabrze Szkolenia z zakresu badań nieniszczących - Badania magnetyczno-proszkowe MT (1+2), 9-13 stycznia 2012 r., Zabrze - Badania radiograficzne RT 1, 9-18 stycznia 2012 r., Zabrze - Badania ultradźwiękowe UT 1, stycznia 2012 r., Zabrze - Badania wizualne VT (1+2), stycznia 2012 r., Zabrze - Badania penetracyjne PT (1+2), 6-10 lutego 2012 r., Zabrze - Badania ultradźwiękowe UT 2, lutego 2012 r., Zabrze Szkolenia z zakresu badań nieniszczących 3. stopnia - Szkolenie podstawowe BASIC, 28 lutego-9 marca 2012 r. - Badania magnetyczno-proszkowe MT 3, marca 2012 r. - Badania radiograficzne RT 3, 27 marca-2 kwietnia 2012 r. - Badania wizualne VT 3, kwietnia 2012 r. - Badania penetracyjne PT 3, maja 2012 r. - Badania ultradźwiękowe UT 3, 29 maja-4 czerwca 2012 r. - Badania prądami wirowymi ET 3, czerwca 2012 r. Wszystkie szkolenia 3. stopnia, włącznie ze szkoleniem BASIC, odbywają się w ośrodkach zewnętrznych na terenie kraju. Więcej informacji na stronie pod numerem telefonu oraz adresami (seminaria spawalnicze i szkolenia techniczne) lub (szkolenia z zakresu badań nieniszczących). TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. ul. Wolności Zabrze 7

8 Stavanger, Dobry spawacz w dobrej cenie- polski spawacz w Norwegii. Norwegia zalicza się do czołowych miejsc na Świecie o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego a zarazem i najwyższym standardzie życia. W dużej mierze fakt ten Norwegowie zawdzięczają złożom ropy i gazu na Morzu Północnym, co wiąże się z szeroko rozwiniętym przemysłem naftowo-gazowym. Nic więc dziwnego że największe zapotrzebowanie na personel pracowniczy (także wykwalifikowany personel) w tym spawaczy występuje właśnie w tej branży. Początek rozwoju przemysłu naftowo-gazowego w Norwegii datuje się na lata ubiegłego wieku kiedy to odnaleziono złoża ropy i gazu. Wiele platform wydobywczych budowanych w tamtym okresie na dzień dzisiejszy wymaga renowacji i modernizacji w celu zwiększenia wydajności wydobycia lub konieczności wymiany podzespołów na nowe. Największe zapotrzebowanie występuje na spawaczy TIG oraz MIG/MAG, którzy potrafią spawać rurociągi działające w systemach wysokociśnieniowych, gdzie jakość spawu musi być na najwyższym poziomie. Konstrukcje stalowe na offshore spawa się głównie metodami 136- drutem proszkowym lub metodą zmechanizowaną 12 w łuku krytym. Bardzo rzadko wykonuje się spawy tradycyjną elektrodą-111. Oprócz zwykłej stali węglowej oraz stali węglowej o wysokiej wytrzymałości bardzo często można spotkać się z zapotrzebowaniem na umiejętność spawania stali nierdzewnych typu duplex, super duplex, stali austenitycznych 6Mo i TP316 czy stali węglowej pokrytej tzw. claddingiem ze stali nierdzewnej lub stopów niklu. Praca Na zdjęciu załadunek 160m 36 P12 spool, która jesienią 2011 roku została zainstalowana na dnie Morza Północnego w celu transportu gazu z pola naftowego Troll na Kollsnes. Linia została zainstalowana poprzez spawanie hiperbaryczne na głębokości 165m. Prefabrykacja rurociągu odbyła się na stoczni BG Rosenberg w Stavanger. 8

9 Wzrasta również zapotrzebowanie na operatorów chętnych do pracy na offshorena Morzu Północnym. Należy wziąć udział w specjalnym kursie BHP i zdać egzamin z zasad bezpieczeństwa obowiązujących na platformie. W tym przypadku znajomość języka angielskiego lub norweskiego jest konieczna. Koszt takiego kursu oscyluje w granicach 9tys. PLN. Na Morzu Północnym pracuje się w systemie rotacyjnym ( typowo 2 tygodnie pracy, 3 tygodnie wolnego na lądzie). Przeciętne miesięczne zarobki spawacza pracującego na offshore wynoszą około tys. PLN. Młodzi ludzie w Norwegii, którzy planują pracować w zawodzie spawacza muszą ukończyć 4-letnią szkołę na poziomie zawodowo- technicznym a następnie przebywać na 2-letnich praktykach szkoleniowych w firmie, która takie praktyki oferuje. Kandydat na spawacza odbywający praktyki otrzymuje średnią pensje odpowiadającą około 4 tys. PLN. Po tym okresie należy zdać egzamin końcowy, otrzymując tzw. Fagbrev, który potwierdza umiejętność spawania i odpowiednią wiedze w tej dziedzinie. Średnia miesięczna pensja spawacza pracującego w Norwegii wynosi około 9-10 tys. PLN przy normalnym 37.5 godzinnym tygodniu pracy. Od polskich spawaczy przyjeżdżających do pracy w Norwegii wymagane są nie tylko certyfikaty i dokumenty potwierdzające lata doświadczenia. Każda z firm przed zatrudnieniem wykonuje tzw. Site-test -test praktyczny. Spawacz musi wykonać próbkę spawalniczą, która następnie poddawana jest odpowiednim testom NDT. Według normy NS-EN 287 certyfikaty spawalnicze wydawane są na okres 2 lat. Koordynator spawalniczy w danej firmie ma obowiązek potwierdzania, że dany spawacz pracował w zakresie wymienionym na certyfikacie w okresie ostatnich 6 miesięcy. Ze względu na brak dokładnych informacji, firma potwierdza umiejętność każdego nowego spawacza poprzez wykonanie próbki spawalniczej. Jaka jest różnica co do warunków pracy spawacza w Norwegii i w Polsce? Nie tylko różnica w zarobkach ale również w systemie pracy. Praca w Norwegii jest mniej stresująca, liczy sie jakość a nie czas wykonania. Nikt nikogo nie pogania to wydaje się to być obraźliwe w tutejszej kulturze. Brak pośpiechu i praca w normalnym tempie i atmosferze powoduje że spada ilość błędów spawalniczych a wiec i konieczność poprawek, niepotrzebnego stresu - odpowiada Mariusz -polski spawacz pracujący na jednej z norweskich stoczni. Praca Magdalena Winczewska Inzynier Materialowy/ Spawalnik- IWE Bergen Group Rosenberg, Stavanger 9

10 Przygotowanie do spajania Technologie czyli fazowanie krawędzi podczas cięcia Przygotowanie faz spawalniczych poprzez cięcie w wielu płaszczyznach. Wszyscy spawalnicy i technolodzy produkcji doskonale znają problem wynikający z konieczności wykonywania kątowego układu płaszczyzn na krawędziach elementów przeznaczonych do spawania. Problem tym większy im większe gabarytowo są pojedyncze elementy, tak jak w przypadku przemysłu stoczniowego czy mostowego, lub kiedy elementy są wykonywane ze znacznej grubości materiałów, jak np. w przemyśle górniczym czy wojskowym. Rys 1: Manualne przygotowywanie faz spawalniczych `Fazowanie elementów grubościennych zawsze stanowiło duży problem i było czasochłonne. Do dziś większość zakładów wycina elementy pod kątem prostopadłym, a następnie poprzez zastosowanie dodatkowych stanowisk przygotowuje fazy spawalnicze. Wygląda to następująco: po wycięciu elementu jest on ściągany z przecinarki i transportowany na inne stanowisko, gdzie za pomocą frezarki, palnika tlenowego lub plazmowego następuje ukosowanie. Logistyka całego procesu produkcyjnego wydłuża się znacznie, co w konsekwencji podnosi koszty. Możliwość fazowania blach już podczas cięcia znacznie usprawnia cały proces oraz bezpośrednio wpływa na skalę korzyści ekonomicznych. Dzisiejszy postęp techniczny pozwala na zastosowanie następujących technologii do fazowania blach: cięcie wodą, cięcie laserem, cięcie plazmą oraz cięcie tlenem. Pierwsze dwie spośród wymienionych stosowane są przede wszystkim w węższym zakresie przy specjalistycznej produkcji. Już sam ich zakup jak i eksploatacja są drogie. Ze względu na szerokie możliwości zastosowania, z pewnością większym zainteresowaniem cieszą się przecinarki bazujące na technologii plazmowej i tlenowej. Powód jest oczywisty. Do produkcji konstrukcji spawanych najczęściej używa się stali konstrukcyjnej z grubością 10

11 materiału od 4 do 50 mm. Tego typu przecinarki przy dużo wyższej efektywności są znacznie tańsze (koszt zakupu i eksploatacji). Praktyczne testy ukosowania pod kątem 45 przecinarką plazmową wykazały, że świetnie sprawdza się ona przy blasze o grubości od 1 do 35 mm, podczas gdy przecinarka, w której stosuje się do ukosowania palnik tlenowy, skuteczna jest w zakresie grubości materiału nawet do 200 mm. Konstrukcja maszyny z przeznaczeniem do fazowania blach jest znacznym wyzwaniem dla producentów przecinarek. Wymagania związane z konstrukcją są niemałe. Szczególnie technologia sterowania wymaga nowych impulsów. Kluczem do osiągnięcia wysokiej jakości krawędzi jest zachowanie stałej odległości palnika od materiału, szczególnie przy cięciu plazmowym. Problemem jest to, że z reguły cięty materiał nie ma absolutnie gładkiej powierzchni. Ponadto, materiał ulega naprężeniom oraz tymczasowym wpływom termicznym, które wywiera plazma podczas cięcia, szczególnie przy cienkich blachach. Przy cięciu plazmą, elementem referencyjnym do pomiaru odległości palnika od materiału jest napięcie łuku plazmowego. To w zasadzie łatwe do zmierzenia napięcie jest jednak uzależnione od wielu parametrów. Poza wysokością palnika, istotny jest relatywny kąt nachylenia palnika, prąd oraz mieszanka gazu. Kontrola tak kompleksowego procesu wymaga komputerowego sterowania ruchem oraz adaptacyjnego regulowania wysokością. Technologie Rys 2: Ukosowane krawędzie w elemencie ze stali nierdzewnej o grubości 30 mm Ukosowanie lub fazowanie w branży często określane są jako cięcie 3D lub cięcie wieloosiowe. Wynika to z faktu, iż maszyna, która umożliwia wykonanie takiej operacji posiada jednocześnie takie funkcje jak: duży kąt obrotowy pozwalający na swobodny obrót osi z w zakresie co najmniej +/- 360, kąt wychylenia do 45 oraz najwyższą dokładność 11

12 Technologie pozycjonowania palnika. Jedynym takim narzędziem produkowanym w Polsce i jednym z najlepszych rozwiązań na świecie jest Głowica 3D legnickiej firmy ECKERT. Rys 3: Przecinarka wyposażona w głowicę 3D z palnikiem plazmowym Dodatkowym atutem systemów ukosujących jest możliwość fazowania rur bezpośrednio podczas cięcia. Podobnie jak w przypadku blach, taka możliwość znacznie usprawnia logistykę i redukuje koszty. Ma to ogromne znaczenie przy dużych przedsięwzięciach, jak np. budowa stadionu czy mostu, podczas której wykorzystanych zostaje często kilka tysięcy rur z wielokrotnością ich łączeń. Rys. 4: Przykład przygotowanych faz spawalniczych 12

13 Technologie Dużą pomocą przy tworzeniu takich konstrukcji jest specjalne oprogramowanie typu CAD, jak np. SheetCAD, Lantek lub TubeCUT niemieckiej firmy ZIS, które wykorzystuje w pełni możliwości maszyny oraz samodzielnie oblicza ilość materiału oraz sposób i ilość łączeń, redukując czas obliczeń oraz zmniejszając do minimum błędy kalkulacyjne. Rys. 5: Symulacja przygotowywania fazy spawalniczej w programie TubeCUT Ze względu na faktory ekonomiczne dla wielu przedsiębiorstw priorytetem staje się udoskonalenie procesu cięcia oraz przygotowania faz spawalniczych, a zakup przecinarki umożliwiającej takie udoskonalenie stanowi inwestycję w przyszłość. ECKERT AS Spółka z o.o. ul. Pawicka 4c Legnica 13

14 14

15 Kącik inżyniera procesu Autor: procesowiec Jak wiadomo spawanie metodą MIG/MAG poza swoją wydajnością, jest prosta w mechanizacji jak również coraz częściej w automatyzacji. W innym wątku wstępnie przedstawiliśmy charakter spawania omawianą metodą jednakże materiał zawarty w tym artykule będzie dopełnieniem, kontynuacją myśli. Na poniższym rysunku przedstawiłem istotę spawania metodą MIG/MAG - składniki, które wchodzą w skład wykonanej spoiny. Źródło: 1. Podział metod spawania ze względów na wykonywanie. Jedną z metod podziału spawania może być rozróżnienie na Spawanie ręczne Spawanie półautomatyczne Spawanie automatyczne (zrobotyzowane) Tematem przewodnim tego kącika będzie spawanie zrobotyzowane, co rozumiemy jako wykonanie spoiny bez udziału czynnika ludzkiego, nasza praca sprowadza się tylko do monitorowania procesu, co znacznie pozwala na zmniejszenie załogi tylko do osób ustawiających części do spawania a nie rzadko nawet tylko do monitoringu jak np. przy produkcji karoserii samochodowej gdzie to roboty wykonują wszystkie czynności począwszy od pobrania elementu, poprzez jego zgrzanie bądź przyspawanie i tak w kółko. 15

16 Kącik inżyniera procesu Często proces spawania automatycznego jest kojarzony ze spawaniem łukiem krytym grubych elementów, zapewniając zadowalającą wydajność i bardzo dobrą jakość wykonanej spoiny. Poniżej zamieściłem właśnie przykład takiego spawania. Źródło: Jednakże w mojej branży spawanie w osłonie gazów ochronnych elektrodą topliwą przy udziale robotów jest na pierwszym miejscu. Dla podsumowania dodam, że robot w piątek pod koniec zmiany nie myśli o domu, nie choruje, nie chodzi do toalety czy ucina, krótką pogawędkę z młodą Pani inżynier, tylko wykonuje swoją pracę tak jak w każdy inny dzień i z taką samą wydajnością, dlatego tak będę cały czas podkreślać, że robot to przyszłość, wydajność i oszczędności w spawaniu nawet małoseryjnych elementów. 16

17 Kącik inżyniera procesu 2. Odmiany procesu spawania metodą MIG/MAG Poniżej opiszę szczegółowo każdą odmianę spawania metodą MIG/MAG, z których większość pewnie znacie, ale tutaj będziecie mieli to zebrane w jedna całość, zakończone własnymi, subiektywnymi wnioskami. 17

18 2.1 Proces STT Kącik inżyniera procesu Pierwszą odmianę spawania MIG/MAG jaką przedstawię to proces STT (ang. surface tension transfer - przenoszenie silami napięcia powierzchniowego) jest procesem spawania tukiem zwarciowym ze sterowaniem przenoszenia metalu silami napięcia powierzchniowego, za pomocą przebiegu prądowo-napięciowego przedstawionego poniżej. Wymaga on źródła prądu spawania z realizującym ten przebieg układem sterowania. W procesie STT występują istotne różnice w porównaniu ze spawaniem tradycyjnym MIG/MAG. W przypadku źródła STT, w przeciwieństwie do tradycyjnego źródła prądu, gdy drut zaczyna się stykać z jeziorkiem spawalniczym (chwila Ti na rysunku obok), następuje natychmiastowe zmniejszenie wartości natężenia prądu bazowego (natężenie prądu bazowego w czasie T 0 do T 1, wynosi A) i zostaje wyeliminowane tzw. zwarcie początkowe. Zmniejszona wartość prądu (ok. 10 A) jest utrzymywana przez krótki czas (ok. 0,75 ms) do chwili, gdy siły napięcia powierzchniowego zaczynają przenosić kroplę do jeziorka spawalniczego, tworząc ich mechaniczne połączenie. Dopiero wtedy, w chwili T, jest nakładany prąd zwarcia o dużej wartości w celu przyśpieszenia oderwania kropli. 2 Ilość ciepła wytwarzanego w tym czasie nie jest duża, ponieważ duże natężenie prądu znacznie skraca czas zwarcia. Wartość tego prądu zwiększa się w sposób liniowy; jednocześnie jest obserwowane ściskanie ciekłego metalu u nasady drutu i tworzenie przewężenia między drutem a kroplą. Kiedy przekrój przewężenia osiąga krytyczną wartość T ), kropla jest gotowa oddzielić się (po zwężeniu maleje siła napięcia powierzchniowego ( 3 działająca na kroplę ze strony drutu), prąd zwarcia jest błyskawicznie (w ciągu mikrosekund) redukowany do małej wartości (ok. 5 A), jeszcze zanim nastąpi rozerwanie przewężenia. Dzięki temu oderwanie kropli odbywa się przy niskiej wartości prądu ( T 4 ), bez efektu eksplozji, w wyniku przeważającej siły napięcia powierzchniowego działającej na kroplę od strony jeziorka spawalniczego. Zaraz po oderwaniu kropli następuje ponowne zajarzenie 18

19 Kącik inżyniera procesu 01/2012 łuku przy wysokim natężeniu prądu ( T 5 T 6 ). Krótkotrwały impuls prądu, o natężeniu do 450 A, rozszerza łuk, który nadtapia powierzchnię materiału na większej szerokości, przyczyniając się do dobrego wtopienia. Duże natężenie prądu przyczynia się do dobrej stabilności łuku, a ze względu na precyzję, z jaką prąd ten jest sterowany, jednocześnie jest zredukowana ilość rozprysków. Następnie w czasie T6 T7 natężenie prądu jest zmniejszane do poziomu prądu bazowego. Precyzyjne sterowanie przenoszeniem metalu zapewnia minimalny rozprysk metalu i zmniejszenie emisji dymów spawalniczych, poprawne wtopienie, zmniejszenie niebezpieczeństwa przepaleń i wysoką jakość formowania grani. Technologia STT jest stosowana w spawaniu półautomatycznym, zmechanizowanym i zrobotyzowanym. Zalety jej są wykorzystywane między innymi przy wykonywaniu warstw przetopowych rurociągów, spawaniu elementów o małej grubości oraz spawaniu stali konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości. 2.2 Spawanie punktowe Spawanie punktowe metodą MTG/MAG polega na wykonywaniu połączeń odpowiadających połączeniom uzyskiwanym zgrzewaniem punktowym. Jest ono stosowane głównie do stali konstrukcyjnych niestopowych i niskostopowych, w przedziale grubości górnego elementu 1 4 mm. Rysunek przedstawia schemat dyszy gazowej do spawania punktowego MIG/MAG: a) połączeń zakładkowych, b) w złączu teowym Łączone elementy podczas wykonywania spoiny punktowej są dociskane za pomocą dyszy gazowej uchwytu spawalniczego lub też mechanicznie odpowiednim przyrządem.zadaniem dyszy gazowej, przystosowanej do tego celu, jest także utrzymanie stałego wylotu drutu elektrodowego oraz zapewnienie wypływu gazu osłonowego, np. przez wycięcia (3 lub 4) w dolnej części dyszy. 19

20 Kącik inżyniera procesu Po dociśnięciu dyszy gazowej do górnego elementu zajarza się łuk spawalniczy. Przetapiany jest materiał górny oraz następuje wtopienie w element dolny. Stopiony materiał elektrodowy wypełnia powstały krater, tworząc także nadlew. Czas spawania punktowego, wynoszący zazwyczaj 1 3s, jest nastawiany na przekaźniku czasowym urządzenia spawalniczego MIG/MAG. Jakość złączy spawanych punktowo zależy od parametrów procesu oraz od odstępu łączonych elementów (zalecane jest całkowite dociśnięcie) i stanu łączonych powierzchni. Do typowych niezgodności spawalniczych spoin punktowych należy nieregularny układ lica, charakterystyczny zwłaszcza dla złączy wykonywanych w pozycjach przymusowych, zbyt mała głębokość wtopienia w dolny element, jama skurczowa (dopuszczalne jest jedynie niewielkie zagłębienie w centrum lica) oraz pęknięcia gorące. Przykładowo zakres parametrów spawania punktowego połączeń zakładkowych stali konstrukcyjnych niestopowych i niskostopowych o grubości od mm do mm drutem elektrodowym litym o średnicy 1,2 mm jest następujący: natężenie prądu A, napięcie luku V, wylot drutu elektrodowego mm, czas spawania 1,3 2,0 s. Zakres grubości połączeń punktowych wykonywanych w pozycjach przymusowych jest ograniczony ze względu na brak możliwości stosowania wysokich parametrów spawania, którym towarzyszy wyciekanie metalu jeziorka spawalniczego. W przypadku spawania w pozycjach przymusowych zaleca się stosować krótkie czasy jarzenia się łuku, nie przekraczające 1,5 s. 2.3 Spawanie z impulsowym podawaniem drutu elektrodowego Spawanie z impulsowym podawaniem drutu elektrodowego jest realizowane jako proces z programowaniem prędkości podawania drutu elektrodowego oraz jako tzw. proces CMT. Dodam, że jest to metodą stosowana w praktyce produkcyjnej od niedawna, lecz już zyskała wielu fanów. Programowanie prędkości podawania drutu ma za zadanie zwiększenie i stabilizację częstotliwości zwarć, zwłaszcza w przypadku spawania w osłonie CO 2, zmniejszenie strat na rozprysk, poprawę formowania ściegów, w tym przy wykonywaniu połączeń o małej grubości oraz w pozycjach przymusowych. 20

21 Kącik inżyniera procesu Powyżej przedstawiłem schemat procesu spawania z programowaniem prędkości V podawania drutu, gdzie T czas cyklu, t - czas impulsu, 1 t 2 - czas pauzy, t 3 - czas narastania prędkości od prędkości minimalnej V min do maksymalnej V max, t4 - czas zmniejszania prędkości podawania. Natomiast poniżej zamieściłem istotę spawania tą metodą, mianowicie jeden cykl spawania, strzałki oznaczają kierunek ruchu drutu spawalniczego. Spawanie z programowaniem prędkości podawania drutu jest realizowane z użyciem półautomatów spawalniczych wyposażonych w podajnik zapewniający impulsowe podawanie drutu i standardowy prostownik spawalniczy. Proces CMT (ang. cold metal transfer-przenoszenie zimnego metalu) ma za zadanie zwiększenie stabilności jarzenia łuku spawalniczego, np. przy gwałtownej zmianie kierunku spawania - reorientacji robota, a także zmniejszenie wpływu czynników zewnętrznych jak np. stan powierzchni elementów spawanych oraz minimalizację rozprysku. 21

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

www.puds.pl Praktyka obróbki stali nierdzewnych 12 czerwca 2007 INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach Metody spawania stali nierdzewnych i ich wpływ na jakość spoin i powierzchni złączy spawanych dr inż..

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów!

Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów! Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów! Łączenie elementów z tworzyw sztucznych, cz.2 - spawanie dr in. Michał Strankowski Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

WiseThin+, Wydajne spawanie blach i w pozycjach wymuszonych. WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH

WiseThin+, Wydajne spawanie blach i w pozycjach wymuszonych. WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH 1(6) WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ Proces WiseThin+ został opracowany do szybszego i wydajniejszego ręcznego spawania blach oraz materiałów

Bardziej szczegółowo

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH "Proces WiseRoot+ jest niezwykle przyjazny dla użytkownika i działa tak, jak jest przedstawiany. Pozwala on w prosty sposób uporać się z całym szeregiem

Bardziej szczegółowo

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH "Proces WiseRoot+ jest niezwykle przyjazny dla użytkownika i działa tak, jak jest przedstawiany. Pozwala on w prosty sposób uporać się z całym szeregiem

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 10028-1+A1:2010 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia

Bardziej szczegółowo

The project "TEMPUS - MMATENG"

The project TEMPUS - MMATENG The project "TEMPUS - MMATENG" MAT SPAW PROGRAM WSPOMAGAJĄCY ANALIZĘ SPAWALNOŚCI STALI I OPRACOWANIE TECHNOLOGII SPAWANIA Janusz Mikuła, Dr.-eng. Hab., Professor, Director of Institute Material Engineering

Bardziej szczegółowo

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Przy ciągle rosnącej konkurencyjności na rynku, firmy poszukują rozwiązań podnoszących jakość i wydajność produkcji. W odpowiedzi na ten trend wprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu

Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu dr inż. Jerzy Niagaj Podstawowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZALETY WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ FASTER NIŻSZE KOSZTY GAZU OSŁONOWEGO MNIEJSZA ILOŚĆ WPROWADZANEGO CIEPŁA

GŁÓWNE ZALETY WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ FASTER NIŻSZE KOSZTY GAZU OSŁONOWEGO MNIEJSZA ILOŚĆ WPROWADZANEGO CIEPŁA WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH 18.06.2016 1(8) WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ Proces WiseThin+ został opracowany do szybszego i wydajniejszego ręcznego spawania blach

Bardziej szczegółowo

Emisja zanieczyszczeń przy lutospawaniu blach stalowych z powłokami ochronnymi. dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik

Emisja zanieczyszczeń przy lutospawaniu blach stalowych z powłokami ochronnymi. dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik Emisja zanieczyszczeń przy lutospawaniu blach stalowych z powłokami ochronnymi dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik Dym spawalniczy Dym spawalniczy (aerozol dwufazowy kondensacyjny) jest mieszaniną

Bardziej szczegółowo

Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję

Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik Chrom występuje w pyle powstającym

Bardziej szczegółowo

Właściwa jakość i wydajność. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych.

Właściwa jakość i wydajność. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. Właściwa jakość i wydajność CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. 2 CORGON gazy osłonowe do spawania

Bardziej szczegółowo

Zawsze właściwa jakość. Zestawienie Gazów Osłonowych. Linde Gas

Zawsze właściwa jakość. Zestawienie Gazów Osłonowych. Linde Gas Zawsze właściwa jakość. Zestawienie Gazów Osłonowych Linde Gas Gazy osłonowe do spawania stali wysokostopowych Struktura Austenityczna MAG Drut pełny CRONIGON 2 CRONIGON S2 CRONIGON He20 CRONIGON He50

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE Nr ZT/281/10

ORZECZENIE Nr ZT/281/10 INSTYTUT SPAWALNICTWA 44-101, ul. Bł. Czesława 16/18 tel. 032 2310011, fax 032 2314652, www.is.gliwice.pl Zakład Technologii Spawalniczych ORZECZENIE Nr ZT/281/10 Badanie i rejestracja procesu spawania/napawania

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. Optymalny stosunek kosztów do korzyści gwarantujący sukces. FALCON może być używany do cięcia plazmowego,

Bardziej szczegółowo

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Mirosław Raczyński Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki wstępnych

Bardziej szczegółowo

Właściwa jakość i wydajność. Gazy osłonowe do spawania aluminium i jego stopów. Linde Gas

Właściwa jakość i wydajność. Gazy osłonowe do spawania aluminium i jego stopów. Linde Gas Właściwa jakość i wydajność. Gazy osłonowe do spawania aluminium i jego stopów. Linde Gas Spawanie aluminium i jego stopów to wymagający proces. Umiemy mu sprostać. Właściwy dobór gazu osłonowego jest

Bardziej szczegółowo

AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła

AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła AlfaNova to płytowy wymiennik ciepła wyprodukowany w technologii AlfaFusion i wykonany ze stali kwasoodpornej. Urządzenie charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI525H SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-MULTI 525H Nr katalogowy 2049 Stan artykułu Znamionowe wejściowe Częstotliwość sieciowa napięcie Znamionowy

Bardziej szczegółowo

Osłonowe gazy spawalnicze -w ujęciu tabelarycznym

Osłonowe gazy spawalnicze -w ujęciu tabelarycznym Osłonowe gazy spawalnicze -w ujęciu tabelarycznym Osłonowe gazy spawalnicze -w ujęciu tabelarycznym Zawarte w niniejszym katalogu skrócone wersje tabel mają na celu dostarczenie orientacyjnych informacji

Bardziej szczegółowo

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Anna Sędek, Janusz Czuchryj Instytut Spawalnictwa Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny, wieloprocesowy zasilacz łuku do spawania metodą MIG/MAG łukiem impulsowym

Innowacyjny, wieloprocesowy zasilacz łuku do spawania metodą MIG/MAG łukiem impulsowym Innowacyjny, wieloprocesowy zasilacz łuku do spawania metodą MIG/MAG łukiem impulsowym Obecne wydanie zawiera informacje dotyczące nowego urządzenia o nazwie AristoMig 4004i Pulse, jest to uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Engineering posiada wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metalu. Nasze przedsiębiorstwo poprzez nieustanną modernizację parku

Bardziej szczegółowo

Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur

Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur www.b-s.szczecin.pl B&S jest dynamicznie działającą firmą w branży obróbki metali, która specjalizuje się w cięciu i obróbce elementów metalowych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania wg PN-EN

Wymagania wg PN-EN dr inż. Jerzy Niagaj, prof. nzw. Pełnomocnik ds. Energetyki Jądrowej Osłona strefy spawania podczas łączenia stali nierdzewnych: wymagania, procedury oraz wpływ na jakość Poznań, 8 czerwca 2016 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy.

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy. ESP-150. Zmechanizowany, wielogazowy system plazmowy. Ekonomiczny i wysokowydajny. ESP-150. Różnorodne kombinacje gazów dla ekonomicznego, wysokowydajnego cięcia. System ESP-150 jest łatwy w obsłudze i

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady stosowania podkładek ceramicznych

Ogólne zasady stosowania podkładek ceramicznych Ogólne zasady stosowania podkładek ceramicznych Zastosowanie podkładek ceramicznych przynosi wiele korzyści przy wykonywaniu jednostronnych złączy, szczególnie w przemyśle stoczniowym, w budowie mostów,

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

Badania mechaniczne PN-EN ISO : Wersja angielska Data publikacji: Zastępuje:

Badania mechaniczne PN-EN ISO : Wersja angielska Data publikacji: Zastępuje: 19.060 Badania mechaniczne PN-EN ISO 7500-1:2016-02 Wersja angielska Metale - Wzorcowanie i sprawdzanie statycznych jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych - Część 1: Maszyny wytrzymałościowe rozciągające/ściskające

Bardziej szczegółowo

System spawania orbitalnego A7 TIG 300

System spawania orbitalnego A7 TIG 300 System spawania orbitalnego A7 TIG 300 ŁATWE SPAWANIE WIELOWARSTWOWE Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 1(7) PROFESJONALNY SYSTEM ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA ORBITALNEGO TIG DO WIELOWARSTWOWEGO SPAWANIA RUR System

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1 Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Wykonanie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie procesu uprawnienia Warsztatów Technicznych w

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 97/23/WE PN-EN 473:2002 Numer: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Tytuł: Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby Data

Bardziej szczegółowo

System spawania orbitalnego A7 TIG 300

System spawania orbitalnego A7 TIG 300 System spawania orbitalnego A7 TIG 300 ŁATWE SPAWANIE WIELOWARSTWOWE Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 18.08.2016 1(7) PROFESJONALNY SYSTEM ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA ORBITALNEGO TIG DO WIELOWARSTWOWEGO SPAWANIA

Bardziej szczegółowo

Centrum Zaopatrzenia Technicznego Utworzono : 05 luty 2017

Centrum Zaopatrzenia Technicznego Utworzono : 05 luty 2017 Elektronarzędzia > Spawarki > Model : - Producent : EUROCRAFT Spawarka inwertorowa TIG/MMA 200A Metoda TIG umożliwia uzyskanie spoiny niezwykle czystej i wysokiej jakości. W procesie nie powstaje żużel,

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Cechy laserowych operacji technologicznych Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych Na różnych materiałach: o Trudno obrabialnych

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług kooperacyjnych dla liczących się producentów w Unii Europejskiej. Kompleksowo wykonujemy

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

rury stalowe i profile zamknięte

rury stalowe i profile zamknięte rury stalowe i profile zamknięte SPECJALIŚCI OD RUR STALOWYCH Od 10 lat dostarczamy naszym klientom rury stalowe i profile zamknięte, których parametry spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Nasi odbiorcy,

Bardziej szczegółowo

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych na różnych materiałach: o trudno obrabialnych takich jak diamenty, metale twarde, o miękkie

Bardziej szczegółowo

Osłonowe gazy spawalnicze. w ujęciu tabelarycznym

Osłonowe gazy spawalnicze. w ujęciu tabelarycznym Osłonowe gazy spawalnicze w ujęciu tabelarycznym Osłonowe gazy spawalnicze w ujeciu tabelarycznym awarte w niniejszym katalogu skrócone wersje tabel mają na celu dostarczenie podstawowych informacji na

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ, ZGRZEWANIA I SPAWANIA

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ, ZGRZEWANIA I SPAWANIA KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ, ZGRZEWANIA I SPAWANIA Nowoczesne wyposażenie Laboratorium obróbki metali daje nam możliwość organizacji kursów z zakresu obróbki mechanicznej, zgrzewania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - LISTA KONTROLNA SPAJANIE

ZAŁĄCZNIK NR 2 - LISTA KONTROLNA SPAJANIE Stosowane procesy spajania: Wypełnia zakład Wypełnia PAJ 111 Spawanie łukowe elektrodą otuloną 114 Spawanie łukowe drutem proszkowym samoosłonowym 121 Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wydarzenie odbywało się razem z Targami Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki HAPexpo, Targami Robotyzacji

PODSUMOWANIE. Wydarzenie odbywało się razem z Targami Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki HAPexpo, Targami Robotyzacji PODSUMOWANIE Zakończyła się druga edycja Targów Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo. Wydarzenie odbywało się razem z Targami Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki HAPexpo, Targami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna S-MIG 250 Specyfikacja techniczna Model S-WIGMA 225PM Nr katalogowy 2037 Stan artykułu Znamionowe napięcie wejściowe Częstotliwość sieciowa Znamionowy prąd wejściowy Maksymalny prąd wejściowy Moc wejściowa

Bardziej szczegółowo

Właściwa jakość i wydajność. Gazy osłonowe do spawania stali wysokostopowych. Linde Gas

Właściwa jakość i wydajność. Gazy osłonowe do spawania stali wysokostopowych. Linde Gas Właściwa jakość i wydajność. Gazy osłonowe do spawania stali wysokostopowych. Linde Gas Wymagający materiał, niezawodny gaz. Właściwy dobór gazu osłonowego ma istotny wpływ na jakość uzyskanych połączeń

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: Wstęp 1. Zagadnienia ogólne (Jan Bródka) 1.1. Materiały i wyroby 1.2. Systematyka

Bardziej szczegółowo

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia ZAAWANSOWANE FORMOWANIE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Gdy klienci kładą silny nacisk na masę i wytrzymałość Wymagania odnośnie coraz lżejszych elementów z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 11. 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 11. 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13 SPIS TREŚCI Spis treści Przedmowa... 11 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13 1.1. Charakterystyka termodynamiczna gazów... 13 1.1.1. Stany skupienia materii... 13 1.1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka gazów atmosferycznych stosowanych w spawalnictwie

2. Charakterystyka gazów atmosferycznych stosowanych w spawalnictwie Przedmowa 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów 1.1. Charakterystyka termodynamiczna gazów 1.1.1. Stany skupienia materii 1.1.2. Charakterystyka gazów 1.1.3. Charakterystyka plazmy 1.1.4. Stan

Bardziej szczegółowo

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii GMINA NEKLA GMINA WRZEŚNIA POZNAŃ GMINA KOŁACZKOWO KONIN współpraca na linii nauka - przemysł GMINA MIŁOSŁAW GMINA PYZDRY Września, 24 marca 2017 rok Zmiany

Bardziej szczegółowo

Robotyzacje OTC z wykorzystaniem niskoenergetycznych metod spawania.

Robotyzacje OTC z wykorzystaniem niskoenergetycznych metod spawania. Robotyzacje OTC z wykorzystaniem niskoenergetycznych metod spawania. Strona 1 z 5 Firma OTC-Daihen jako pierwsza w świeci wdrożyła do przemysłu spawanie MIG/MAG źródłem prądu przemiennego. Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Spawanie w osłonie wiedzy

Spawanie w osłonie wiedzy XV POMORSKIE SYMPOZJUM SPAWALNICTWA XVII SPOTKANIE SPAWALNIKÓW WYBRZEŻA Spawanie w osłonie wiedzy Gdańsk-Sobieszewo, 17 październik 2013 ArcQuality Zaawansowany system wspomagający zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

Metoda TIG (GTAW) Metoda TIG (GTAW) Spawanie TIG: Charakterystyka procesu, dobór urządzeń. Dobór urządzeń do spawania metodą TIG TIG

Metoda TIG (GTAW) Metoda TIG (GTAW) Spawanie TIG: Charakterystyka procesu, dobór urządzeń. Dobór urządzeń do spawania metodą TIG TIG Spawanie : Charakterystyka procesu, dobór urządzeń Metoda (GTAW) Metoda (GTAW) Dobór urządzeń do spawania metodą Chłodziwo wchodzące (zimne) Przewód prądowy Uchwyt Dysza gazowa Gaz osłonowy wchodzący Elektroda

Bardziej szczegółowo

Rodzina Minarc Evo Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji

Rodzina Minarc Evo Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji Minarc Evo 150 Mali mocarze spawalnictwa Najwyższa jakość spawania Spawanie wszystkimi rodzajami elektrod Maksymalna sprawność energetyczna dzięki technologii PFC

Bardziej szczegółowo

Informator Certyfikacja personelu NDT

Informator Certyfikacja personelu NDT Strona: 1 z 9 Niniejszy informator określa sposób postępowania oraz warunki jakie musi spełnić kandydat aby uzyskać certyfikat kompetencji w danej metodzie NDT, stopniu i sektorze. Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nowoczesnych technik badań ultradźwiękowych podczas modernizacji bloków energetycznych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Bełchatów

Zastosowanie nowoczesnych technik badań ultradźwiękowych podczas modernizacji bloków energetycznych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Bełchatów Zastosowanie nowoczesnych technik badań ultradźwiękowych podczas modernizacji bloków energetycznych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Bełchatów Roman Szczęsny Wojciech Górniak Ireneusz Stępiński PLAN

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO SPAWACZA WEDŁUG PN-EN I PN-EN ISO

OZNACZENIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO SPAWACZA WEDŁUG PN-EN I PN-EN ISO OZNACZENIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO SPAWACZA WEDŁUG PN-EN 287-1 I PN-EN ISO 9606-2 Przykład : PN-EN 287-1 135 P FW 3.3 S t8.0 PB sl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. NUMER NORMY : PN-EN 287-1 - Egzamin kwalifikacyjny

Bardziej szczegółowo

Raport z badań Badania w zakresie zużycia gazu ochronnego dla źródła prądu spawania w osłonie gazów ochronnych Sigma 400 IGC

Raport z badań Badania w zakresie zużycia gazu ochronnego dla źródła prądu spawania w osłonie gazów ochronnych Sigma 400 IGC Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH (Instytut edukacyjny i badawczy techniki spawalniczej) Badania w zakresie zużycia gazu ochronnego dla źródła prądu spawania w osłonie gazów ochronnych

Bardziej szczegółowo

Temat: Systemy do precyzyjnej regulacji temperatury w obiektach chłodzonych o dużej i małej pojemności cieplnej.

Temat: Systemy do precyzyjnej regulacji temperatury w obiektach chłodzonych o dużej i małej pojemności cieplnej. Temat: Systemy do precyzyjnej regulacji temperatury w obiektach chłodzonych o dużej i małej pojemności cieplnej. Paweł Paszkowski SUChiKl Semestr IX Rok akademicki 2010/2011 SPIS TREŚCI Regulacja temperatury

Bardziej szczegółowo

Proces spawania POLETYLENU

Proces spawania POLETYLENU Proces spawania POLETYLENU Wytwarzania jednostek pływających z polietylenu (termoplastów) metodą spawania ręcznego i ekstruzyjnego oraz zgrzewania jest znamienna tym, iż powstała konstrukcja jednostki

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010 A. Sędek, J. Czuchryj NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym, którego wynik nie moŝe być w pełni sprawdzony przez

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów Wykład 12 Lutowanie miękkie (SOLDERING) i twarde (BRAZING) dr inż. Dariusz Fydrych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe Ogniwo paliwowe 1. Zagadnienia elektroliza, prawo Faraday a, pierwiastki galwaniczne, ogniwo paliwowe 2. Opis Główną częścią ogniwa paliwowego PEM (Proton Exchange Membrane) jest membrana złożona z katody

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Aktory 1 Definicja aktora Aktor (ang. actuator) -elektronicznie sterowany człon wykonawczy. Aktor jest łącznikiem między urządzeniem przetwarzającym informację

Bardziej szczegółowo

Obecny status przedsiębiorstwa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku prywatyzacji w 1990 roku.

Obecny status przedsiębiorstwa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku prywatyzacji w 1990 roku. HISTORIA Tradycje KOTŁOMONTAŻU sięgają XIX wieku i mają związek z Fabryką Kotłów Parowych Wilhelma Fitznera. W kwietniu 1947 roku zespół byłych pracowników fabryki W. Fitznera założył Spółdzielnię Pracy

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

w planowaniu przestrzeni produkcyjnej.

w planowaniu przestrzeni produkcyjnej. CIĘCIE TLENOWE I PLAZMOWE O N A S NASZA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE PRACUJĄ NA TWÓJ SUKCES Początki naszej działalności związanej z maszynami do cięcia sięgają lat osiemdziesiątych. Wtedy uruchomiliśmy pierwsze

Bardziej szczegółowo

TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE

TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ 5000 Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE Rodzina spawarek inwerterowych 100 khz do spawania metodami MIG/MAG, TIG

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ogólna. 2 Optymalizacja Sterowanie procesem Pulse-on-Pulse

Charakterystyka ogólna. 2 Optymalizacja Sterowanie procesem Pulse-on-Pulse Przewodnik procesu Pulse-on-Pulse MIG/MAG Charakterystyka ogólna Pulse-on-Pulse wygląd spoiny jak w spawaniu TIG, wydajność jak w spawaniu MIG/MAG Doskonała kontrola ilości wprowadzonego ciepła przy spawaniu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja działalno

Prezentacja działalno Prezentacja działalno alności- usługi ugi AS INSTRUMENT POLSKA 05-075 075 Warszawa-Weso Wesoła Ul. Dzielna 21 Tel. +48 22 773 46 62 Faks +48 22 773 46 68 www.asinstrument.eu Podstawowy cel naszej działalności

Bardziej szczegółowo

PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA)

PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA) ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2002 ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA) *) PVD - PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION OSADZANIE

Bardziej szczegółowo

NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732

NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732 NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732 MAREK ŚLIWOWSKI MIROSŁAW KARUSIK NDTEST Sp. z o.o, Warszawa www.ndtest.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy FastMig M Synergic NA POTRZEBY WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ SPAWALNICZYCH Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 1(10) NAJWYŻSZA JAKOŚĆ SPAWANIA METODĄ MIG/MAG ORAZ ELEKTRODĄ OTULONĄ (MMA) W WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH Modułowe

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU NORMOWANIE PRAC SPAWALNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Warunki izochoryczno-izotermiczne

Warunki izochoryczno-izotermiczne WYKŁAD 5 Pojęcie potencjału chemicznego. Układy jednoskładnikowe W zależności od warunków termodynamicznych potencjał chemiczny substancji czystej definiujemy następująco: Warunki izobaryczno-izotermiczne

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Monoblok Izolujący

KARTA KATALOGOWA Monoblok Izolujący KRT KTOGOW Monoblok Izolujący Monoblok izolujący jest metalowo izolacyjną nierozbieralną prefabrykowaną konstrukcją z iskiernikiem lub bez iskiernika zapewniającą przerwanie ciągłości elektrycznej rurociągu,

Bardziej szczegółowo

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane

Bardziej szczegółowo

Stal - definicja Stal

Stal - definicja Stal \ Stal - definicja Stal stop żelaza z węglem,plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali

Bardziej szczegółowo

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy MinarcMig Evo 200, Doskonała wydajność energetyczna połączona z mobilnością MinarcMig Evo 200 DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA POŁĄCZONA Z MOBILNOŚCIĄ Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 1(6) MinarcMig Evo 200,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania Nazwa modułu: Nieniszczące metody badań połączeń spajanych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo