DANE TECHNICZNE HARTOWANE I LAMINOWANE SZKŁA BEZPIECZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DANE TECHNICZNE HARTOWANE I LAMINOWANE SZKŁA BEZPIECZNE"

Transkrypt

1 DANE TECHNICZNE HARTOWANE I LAMINOWANE SZKŁA BEZPIECZNE

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Szkło laminowane 4 3. Szkło hartowane termicznie 6 4. Klasyfikacja według Norm Europejskich 7 5. EN odporność na uderzenia 8 6. EN 356 ochrona antywłamaniowa EN 1063 kuloodporność EN odporność na siłę eksplozji Inne poziomy odporności Przepisy krajowe a zastosowanie szkła bezpiecznego Dostępność Wskazówki dotyczące montażu Konserwacja, przechowywanie i obróbka 20 PODSUMOWANIE Niniejsza broszura w sposób ogólny przedstawia właściwości techniczne bezpiecznych szkieł hartowanych i laminowanych produkowanych przez AGC Glass Europe. Obowiązkiem użytkowników nie zaś AGC Glass Europe jest upewnienie się, że konkretny produkt nadaje się do wybranego zastosowania, oraz że sam produkt, sposób jego zastosowania oraz stosowne normy, przepisy i wymogi obowiązujące w danym kraju lub krajach są zadowalające. W celu klasyfikacji i rozpoznania różnych właściwości produktów stosuje się następujące standardy: EN12600 (test wahadła), EN 356 (odporność na ręczny atak), EN 1063 (kuloodporność) i EN (odporność na siłę eksplozji). Te standardy europejskie definiują/klasyfikują kategorie produktów a nie przeznaczenie, gdzie te produkty są stosowane. Aktualizacja grubości produktów musi być dostosowywana do wymiarów szkła, naporu na nie i od metod jego instalacji. Stolarka w połączeniu z różnymi szkłami także posiada odrębne standardy (normy dot. stolarki) Surowe zasady muszą też być przestrzegane podczas montażu szkła (podłogi, schody). Niesymetryczne szyby laminowane (odporność na włamanie czy ostrzał) i/lub szyby zespolone z laminatem muszą być zainstalowane we właściwym kierunku aby zachować deklarowane właściwości. Trzy kluczowe punkty muszą być w pamięci i stosowane przy instalowaniu laminatów: - suche powierzchnie, nie wolno pozostawić wody - formatki muszą być ustawione poprawnie - używane materiały wodoodporne muszą być kompatybilne z folią PVB (jak też z każdą powłoką w szybie laminatu). Sprawdzenie kompatybilności produktów wodoodpornych to indywidualna odpowiedzialność instalatora. 2

3 1. WPROWADZENIE W nowoczesnej architekturze nadszedł czas renesansu szkła. Bezbarwne, refleksyjne, izolujące, przeciwsłoneczne, barwione czy wreszcie ornamentowe szkło w swoich rozlicznych formach wychodzi na przeciw wszelkim potrzebom architektów i projektantów. Szeroka gama produktów AGC Glass Europe stanowi doskonałe połączenie estetyki i technologii. Równie ważne jest dla nas bezpieczeństwo. Szklana powierzchnia musi bowiem zapewniać ochronę zarówno przed włamaniem, jak i obrażeniami w razie upadku. Niniejsza broszura pozwala między innymi zapoznać się ze zróżnicowanymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa. Oferujemy produkty i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sprawdzające się w każdych okolicznościach. Mamy nadzieję, że nasza broszura okaże się pomocna każdemu, kto pragnie zapoznać się z problematyką związaną z wdrażaniem norm oraz z klasami bezpieczeństwa i rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w poszczególnych kategoriach produktów. Swoje bogate doświadczenie w dziedzinie wytwarzania szkła hartowanego i laminowanego AGC Glass Europe chętnie wykorzysta dla dobra klientów przemysłowych. Fragmentacja szkła float Fragmentacja szkła bezpiecznego Niniejsza broszura stanowi uzupełnienie dokumentu Stratobel / Stratophone i zawiera następujące informacje: przegląd zagadnień dotyczących szkła laminowanego i hartowanego, opis norm i badań służących do klasyfikacji szkła bezpiecznego oraz odpowiadających im gam produktów AGC, wybrane przykłady zastosowania szkła bezpiecznego. 3

4 2. SZKŁO LAMINOWANE 2.1. Opis Szkło laminowane złożone jest z co najmniej dwóch tafli szkła połączonych na całej powierzchni przynajmniej jedną warstwą wewnętrzną. W przypadku laminowanego szkła bezpiecznego warstwa wewnętrzna najczęściej wykonana jest z folii PVB (poliwinylobutyralu). W przypadku rozbicia wiązanie pomiędzy taflami szkła a warstwą wewnętrzną gwarantuje, że odłamki pozostaną na swoim miejscu (przynajmniej do upływu określonego czasu lub przekroczenia wartości nacisku). W niektórych wyrobach stosuje się dodatkowo folię poliwęglanową. Warstwa wewnętrzna Warstwy wewnętrzne Wzorzec rozbicia szkła laminowanego W swojej ofercie AGC posiada dwa rodzaje szkła laminowanego: Stratobel: laminowane szkło bezpieczne Stratophone: dźwiękochłonne laminowane szkło bezpieczne 2.2. System Laminowane szkło z wewnętrznymi warstwami folii PVB posiada własny system nazewnictwa. Nazwa składa się z dwóch (lub więcej) liczb oznaczających grubość poszczególnych tafli szkła w milimetrach. Liczba oddzielona od pozostałych kropką odpowiada ilości (a nie grubości) warstw folii PVB znajdujących się pomiędzy taflami szkła. Grubość pojedynczej folii PVB wynosi 0,38 mm. 4

5 Przykład: szkło oznaczone jako 66.2 składa się z dwóch tafli (szkła float), o grubości 6 mm każda, przedzielonych dwoma warstwami folii PVB, każda o grubości 0,38 mm. W niektórych krajach szkło laminowane oznaczane jest również przez podanie jego całkowitej grubości, która dla szkła 66.2 wynosi 12,76 mm Zastosowanie W zależności od złożenia, grubości, liczby komponentów oraz ilości warstw PVB, jak również wielu innych czynników, szkło laminowane oferuje zróżnicowany poziom bezpieczeństwa, który pozwala sprostać wymogom w zakresie: ochrony osób przed obrażeniami powstałymi w wyniku: - skaleczenia ostrymi odłamkami szkła, - upadku (np. na skutek wypadnięcia z okna), ochrony mienia i obiektów takich jak sklepy, biura oraz mieszkania przed włamaniem i aktami wandalizmu. Aby zapewnić właściwą ochronę, tafla szkła powinna pozostać na miejscu, zapobiegając wszelkim próbom penetracji; ochrona przed wystrzałem z broni palnej, ochrona przed wybuchami. Szkło laminowane zapewnia nie tylko szeroko rozumianą ochronę, ale jest też często jedynym materiałem możliwym do zastosowania w konstrukcjach takich jak podłogi, schody, szyby windowe czy balustrady Certyfikaty Szkła laminowane Stratobel oraz Stratophone spełniają normy EN ISO 12543, zaś w rozumieniu normy EN ISO uznawane są za bezpieczne szkło laminowane. Zgodnie z normą EN szkła te opatrzone oznaczeniem CE. 5

6 3. SZKŁO TERMICZNIE HARTOWANE 3.1. Opis Szkło hartowane termicznie (nazwane tak dla odróżnienia od szkła odprężonego) to szkło poddawane obróbce w celu wzmocnienia jego wytrzymałości. Po procesie hartowania, szkło podlegać może również tzw. wygrzewaniu termicznemu. Proces ten zalecamy dla wszystkich rodzajów szkła hartowanego o grubości równej lub przekraczającej 6 mm, które narażone będą na częste zmiany temperatury. nie można go piłować, ciąć, obrabiać ani wiercić w nim, gdyż w procesie hartowania poddawane jest silnym naprężeniom. Dlatego wszelkie prace wymagające cięcia, wiercenia i obróbki krawędzi należy wykonać przed hartowaniem szkła; wykazuje znacznie zwiększoną wytrzymałość mechaniczną i odporność na uderzenia; szkło hartowane termicznie wytrzymuje w trakcie gięcia nacisk o sile 120 N/mm 2 w porównaniu z 45 N/mm 2 w przypadku szkła odprężonego; wykazuje zwiększoną odporność na szok termiczny wytrzymuje różnice temperatur dochodzące do około 200 C, podczas gdy w przypadku szkła odprężonego do pęknięcia może dojść nawet przy różnicy temperatur wynoszącej około 30 C. Wartość ta różni się jednak znacznie w zależności od rodzaju szkła i uzależniona jest między innymi od jakości obróbki krawędzi; w przypadku rozbicia, tafla rozpryskuje się na drobne, nieostre odłamki, mniejsze niż w przypadku szkła odprężonego, co ogranicza ryzyko zranienia. Dlatego szkło hartowane termicznie uznaje się za szkło bezpieczne wyłącznie w zakresie ochrony przed zranieniem odłamkami. Ilustracja: Wzorzec rozbicia szkła hartowanego 3.2. Zastosowanie Z uwagi na to, że szkło hartowane termicznie rozpryskuje się na nieostre odłamki, nadaje się ono idealnie do zastosowania w miejscach, gdzie w przypadku rozbicia tafli istotne jest obniżenie ryzyka zranienia, jak np. wiaty przystankowe, budki telefoniczne, kabiny prysznicowe itp Certyfikaty 6 Szkło hartowane termicznie produkowane jest zgodnie z normą EN Szkło hartowane termicznie i wygrzewane spełnia wymogi normy EN Oba rodzaje szkła oznaczone są symbolem CE, co świadczy o zgodności z powyższymi normami. 1 W niniejszej broszurze często w miejsce określenia szkło hartowane termicznie pojawia się nazwa szkło hartowane.

7 4. KLASYFIKACJA WEDŁUG NORM EUROPEJSKICH W celu sklasyfikowania i rozróżnienia właściwości poszczególnych produktów, Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) opublikował nowe Normy Europejskie (EN). Normy te stopniowo zastępują wcześniej obowiązujące standardy krajowe, takie jak np. NBN w Belgii i NF we Francji (które stają się przestarzałe) i same w sobie zaczynają być rozpoznawane jako normy obowiązujące w danym kraju. W związku z publikacją, Europejska Norma EN dla szkła oznaczana jest obecnie jako norma NBN EN w Belgii, NF EN we Francji itd., przy czym brzmienie normy jest we wszystkich krajach jednakowe. Uwaga: W niniejszej broszurze stosuje się nazewnictwo norm z wyłączeniem prefiksów charakterystycznych dla poszczególnych krajów, stąd są one oznaczane jako EN, a nie np. NBN EN czy NF EN. Nie zmienia to jednak brzmienia dokumentów. Opublikowano cztery normy klasyfikacyjne dotyczące szkła bezpiecznego: EN 12600: Szkło w budownictwie Badanie wahadłem Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkła płaskiego (2002) EN 356: Szkło w budownictwie Szyby ochronne Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak (1999) EN 1063: Szkło w budownictwie Bezpieczne oszklenia Badania i klasyfikacja odporności na uderzenie pociskiem (1999) EN 13541: Bezpieczne oszklenia. Badania i klasyfikacja odporności na siłę eksplozji. (2000). Kolejne strony mieszczą krótki opis wyżej wymienionych norm. Podano również szczegóły dotyczące odpowiednich gam produktów AGC. Stosowanie wyrobów szklanych Właściwe zastosowanie wyrobów szklanych wymaga uwzględnienia trzech podanych poniżej zasad: 1) Wspomniane Normy Europejskie ustalają jedynie klasę produktu, nigdy natomiast nie określają sposobu zastosowania produktu w konkretnym projekcie. Decyzja o doborze najodpowiedniejszych produktów dla specyficznych zastosowań pozostaje w gestii władz poszczególnych krajów, które mogą ustanawiać własne, obowiązujące inwestorów przepisy. 2) W każdym przypadku, grubości tafli odpowiadające poszczególnym klasom są minimalnymi dopuszczalnymi wartościami, uzyskanymi na podstawie przeprowadzonych badań. Rzeczywistą grubość szkła należy za każdym razem ustalić biorąc pod uwagę wymiary tafli, przewidywane naprężenia oraz metodę instalacji. 3) W każdym przypadku zastosowanie szkła bezpiecznego jest uzasadnione tylko jeśli pozostałe elementy konstrukcyjne zapewniają jednakową odporność na urazy, gdyż właśnie one w naturalny stanowią najsłabszą część szklenia i decydują o wytrzymałości okna jako całości. Dostępne są również podobne jak dla szkła normy klasyfikacyjne i badania dla elementów konstrukcyjnych. 7

8 5. EN ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA Założenia badania Norma EN Badanie wahadłem Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkła płaskiego przedstawia klasyfikację szkła w zależności od reakcji na uderzenie obiektem miękkim. W opisanym badaniu wykorzystano impaktor, na którym zamocowano dwie opony samochodowe. Celem badania było sklasyfikowanie produktów szklanych pod względem ryzyka obrażeń i wypadnięcia przez okno. Badanie wahadłem EN W klasyfikacji zastosowano rozróżnienie ze względu na wysokość zrzutu i rodzaj rozprysku. Wysokość zrzutu: Rodzaj rozprysku: 1 : 1200 mm A: pękanie przez odrywanie się pojedynczych ostrych odłamków (szkło odprężone, cieplnie wzmocnione, chemicznie wzmocnione) 2 : 450 mm B: pękanie bez odrywania się ostrych odłamków (szkło laminowane, zbrojone, szkło odprężone powlekane) 3 : 190 mm C: rozprysk na drobne kawałki (szkło hartowane termicznie) Klasyfikacja wyrobów szklanych pod względem skuteczności oznaczana jest za pomocą dwóch cyfr i jednej litery: α (β) φ, gdzie: α oznacza najwyższą klasę wysokości zrzutu, przy której szkło ulega bądź nie ulega rozbiciu zgodnie z jednym z dwóch wzorców rozprysku opisanych poniżej; β oznacza rodzaj rozprysku; φ oznacza najwyższą klasę wysokości zrzutu, przy której szkło ulega bądź nie ulega rozbiciu bez możliwości przeniknięcia uderzającego obiektu (zgodnie z pierwszym z dwóch poniższych kryteriów). W przypadku, gdy szkło pęka przy najniższej wartości wysokości zrzutu pozwalającej na przeniknięcie uderzającego obiektu, liczba ta wynosi 0. Dwie metody fragmentacji dopuszczone przez normę dla kryterium α to: Na badanej powierzchni, przez którą po przyłożeniu maksymalnej siły 25 N przenika kula o średnicy 76 mm, występują liczne pęknięcia, niedopuszczalne jest natomiast pojawienie się szczeliny bądź otworu. Następuje dezintegracja, przy czym 10 największych jednolitych kawałków szkła, zebranych i zważonych trzy minuty po uderzeniu powinno ważyć nie więcej niż fragment oryginalnej badanej tafli o powierzchni 6500 mm 2. 8 Badanie wahadłem EN 12600

9 Przykłady Szkło laminowane klasyfikowane jest jako 1B1, jeśli wykaże odporność na uderzenie z wysokości 1200 mm, przy braku możliwości przeniknięcia uderzającego obiektu. Szkło laminowane klasyfikowane jest jako 2B2, jeśli wykaże odporność na uderzenie z wysokości 450 mm, przy braku możliwości przeniknięcia uderzającego obiektu. Szkło termicznie hartowane klasyfikowane jest jako 1C1 jeśli wykaże odporność na uderzenie z wysokości 1200 mm bez rozbicia. Asortyment AGC Szkło hartowane Szkła hartowane oraz hartowane wygrzewane spełniają kryteria wyszczególnione w normie EN Gama szkieł hartowanych Klasa Złożenie Masa (kg/m²) 1C3 4 10,0 1C3 5 12,5 1C2 6 15,0 1C2 8 20,0 1C ,0 1C ,0 1C ,5 1C ,5 Niniejsza klasyfikacja obejmuje wszystkie szkła nadające się do hartowania (Planibel, Stopsol, Sunergy, Stopray T, itd.), za wyjątkiem szkła emaliowanego Colorbel oraz szkła Artlite z motywami sitodrukowymi, w przypadku których żadna klasyfikacja nie jest wymagana. Asortyment AGC Szkło laminowane Zgodnie z normą EN dla szkła bezpiecznego laminowanego Stratobel oraz bezpiecznego laminowanego dźwiękochłonnego Stratophone stosuje się następującą klasyfikację. Gama produktów Stratobel Safety Klasa Złożenie Grubość (mm) Masa (kg/m²) 2B2 22, B2 33, B2 44, B1 22, B1 55, B1 66, B1 88, B1 33, B1 44, B1 55, B1 66, Klasa Złożenie Grubość (mm) Masa (kg/m²) 1B1 88, B1 1010, B1 1212, B1 33, B1 44, B1 55, B1 66, B1 88, B1 1010, B1 44, B1 66, Uwagi: W szczególnych przypadkach (hale sportowe, szpitale psychiatryczne itp.) wskazane jest zastosowanie szkła laminowanego ze wzmocnionymi lub hartowanymi elementami. Bezpieczne laminowane szkło dźwiękochłonne Stratophone wykazuje taką samą odporność na uderzenia jak laminowane szkło Stratobel. 9

10 6. EN 356 OCHRONA ANTYWŁAMANIOWA Założenia badania Norma EN 356 Szkło w budownictwie - Szyby ochronne Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak określa metody badawcze wykorzystywane w procesie klasyfikacji szkła pod względem skuteczności ochrony antywłamaniowej. Wyróżniamy osiem klas uszeregowanych od najniższej do najwyższej wytrzymałości. Pierwszych pięć klas oznaczonych P1A do P5A ustanowiono na podstawie testu spadającej kuli przeprowadzonego z użyciem kuli metalowej o masie 4,1 kg. Trzy kolejne klasy oznaczone P6B do P8B ustanowiono na podstawie testu z użyciem siekiery mm h 900 mm 130 mm 1100 mm 900 mm Test spadającej kuli EN 356 Test z użyciem siekiery EN 356 W teście spadającej kuli położona w poziomie tafla testowa o wymiarach 1100 mm 900 mm poddawana jest uderzeniom ważącej 4,1 kg kuli na trójkątnym obszarze w centralnej części tafli (13 cm odstępu pomiędzy uderzeniami). Liczba uderzeń i wysokość zrzutu różnią się w zależności od klasy. Klasyfikacja odporności na akty wandalizmu oraz ochrony przed włamaniami i kradzieżą Klasa Produkt Opis badania P1A 3 uderzenia kulą z wysokości 1500 mm P2A 3 uderzenia kulą z wysokości 3000 mm Kula P3A 3 uderzenia kulą z wysokości 6000 mm P4A 3 uderzenia kulą z wysokości 9000 mm P5A 3 3 uderzenia kulą z wysokości 9000 mm P6B 30 do 50 uderzeń młotem i siekierą Siekiera P7B 51 do 70 uderzeń młotem i siekierą P8B > 70 uderzeń młotem i siekierą Test spadającej kuli uznaje się za przeprowadzony pomyślnie, jeśli kula nie przejdzie przez testowaną taflę w czasie pięciu sekund od momentu uderzenia. W teście z użyciem siekiery bada się umieszczoną pionowo taflę testową o wymiarach 1100 mm 900 mm. Pierwszy etap badania polega na próbach rozbicia tafli szkła za pomocą uderzeń młotkiem (minimum 12). Następnie dąży się do wybicia otworu w centralnym punkcie tafli za pomocą siekiery. 10 Test z użyciem siekiery uznaje się za przeprowadzony pomyślnie, jeśli obszar (400 mm 400 mm) narażony na ciosy siekierą nie uległ całkowitemu oderwaniu od pozostałej części tafli.

11 Asortyment AGC AGC oferuje gamę wyrobów szklanych Stratobel (i Stratophone), spełniających kryteria dla poszczególnych klas określone w normie EN 356. Gama produktów Stratobel Security Burglary Klasa Złożenie Grubość (mm) Masa (kg/m²) Podstawowa gama Stratobel spełnia wymagania klas od P1 do P5A P6B P7B P8B Dostępna jest też gama produktów laminowanych Stratobel XThin z wkomponowanymi polikarbonatami; te oszklenia są cieńsze i lżejsze zachowując te same właściwości. Gama produktów Stratobel Security Burglary XThin PC Klasa Złożenie Grubość (mm) Masa (kg/m²) P6B PC P7B PC P8B PC

12 7. EN 1063 KULOODPORNOŚĆ Założenia badania Norma EN 1063 Szkło w budownictwie Bezpieczne oszklenia - Badania i klasyfikacja odporności na uderzenie pociskiem określa metody klasyfikacji szkła kuloodpornego. Normy rozróżniają dwa rodzaje broni: broń krótką i karabiny (klasy BR) oraz strzelby (klasy SG). Wyróżnia się 9 klas. W przypadku wszystkich kategorii testowanej broni, szkło klasyfikowane jest jako kuloodporne, jeśli trzy tafle testowe zatrzymają wszystkie wystrzelone pociski. W sprawozdaniu z badania odnotowuje się również wystąpienie (S) lub nie wystąpienie (NS) jakichkolwiek odprysków za oszkleniem. Klasy od BR1 do BR7 obejmują szkła o rosnącym poziomie bezpieczeństwa. Oznacza to, że oszklenie spełniające kryteria właściwe dla danej klasy spełnia również kryteria przewidziane dla klas niższych. Pomiędzy klasami BR i SG nie zachodzi korelacja. Uwaga: Oprócz klas przewidzianych w normie, gama produktów AGC obejmuje również złożenie zabezpieczające przed strzałami z karabinu Kałasznikowa AK mm 500 mm 120 mm 120 mm 120 mm Badanie kuloodporności klasa EN 1063 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 SG Kałasznikow 12

13 Klasa Rodzaj broni Klasyfikacja ze względu na ochronę przed ostrzałem z broni palnej klasa EN 1063 Kaliber Rodzaj pocisku Masa pocisku (g) Odległość (m) Warunki testowe Prędkość pocisku (m/s) Liczba trafień Rozstaw trafień (mm) BR1 Karabin 0,22 Long rifle L/RN 2,6 ± 0,1 10,00 ± 0,5 360 ± ± 10 BR2 Broń krótka 9 mm Lugar FJ 1 /RN/SC 8,0 ± 0,1 5,00 ± 0,5 400 ± ± 10 BR3 Broń krótka 0,357 Magnum FJ 1 /CB/SC 10,2 ± 0,1 5,00 ± 0,5 430 ± ± 10 BR4 Broń krótka 0,44 Rem. Magnum FJ 2 /FN/SC 15,6 ± 0,1 5,00 ± 0,5 440 ± ± 10 BR5 Karabin 5,56 45 * FJ 2 /PB/SCP1 4,0 ± 0,1 10,00 ± 0,5 950 ± ± 10 BR6 Karabin 7,62 51 FJ 1 /PB/SC 9,5 ± 0,1 10,00 ± 0,5 830 ± ± 10 BR7 Karabin 7,62 51 ** FJ 2 /PB/HC1 9,8 ± 0,1 10,00 ± 0,5 820 ± ± 10 SG1 Cal 12/70 Lita kula ołowiana Strzelba 31,0 ± 0,5 10,00 ± 0,5 420 ± SG2 Cal 12/70 Lita kula ołowiana 3 31,0 ± 0,5 10,00 ± 0,5 420 ± ± 10 * Długość gwintu 178 mm ok. 10 mm FJ Pocisk pełnopłaszczowy ** Długość gwintu 254 mm ok. 10 mm FN Pocisk z grotem spłaszczonym 1 Pełny płaszcz stalowy platerowany HC1 Rdzeń stalowy hartowany masa 3,7 g ok. 0,1 g, twardość > 63 HRC 2 Pełny płaszcz stalowy ze stopu PB Pocisk z ostrym czubkiem miedziowego RN Pocisk z czubkiem zaokrąglonym 3 Pocisk Breneka SC Miękki rdzeń (ołów) L Ołów SCP1 Miękki rdzeń (ołów) i stalowy penetrator (typ SS109) CB Pocisk stożkowy Asortyment AGC AGC oferuje gamę szkieł Stratobel spełniających kryteria dla poszczególnych klas określonych normą EN Ze względu na dążenie do zredukowania grubości szkła laminowanego i osiągnięcie oczekiwanej skuteczności w klasach najwyższych, w AGC opracowano szereg rozwiązań w postaci szyb zespolonych stanowiących połączenie dwóch paneli szkła laminowanego Stratobel. Gama produktów Stratobel Security Bullet Klasa Produkt Grubość (mm Masa (kg/m²) BR1 S B BR1 NS B BR2 S B BR2 NS B BR3 S B BR3 NS B BR4 S / SG1-S B BR5 S / SG2-S B BR5 NS B BR6 NS B BR7 NS B Gama produktów Thermobel Security Bullet Klasa Złożenie Grubość (mm Ramka (mm) Masa (kg/m²) BR4 S / SG1-S B BR4 NS / BR6-S B BR5 NS B BR5 NS / SG1-NS B BR6 NS B BR7 S B BR7 NS B SG1-NS B SG2-NS B Czterocyfrowe kody odnoszą się do jednolitego szkła laminowanego. Pięciocyfrowe kody odnoszą się do szkła laminowanego stosowanego w izolacyjnych szybach zespolonych. 13

14 Dostępna jest też gama produktów laminowanych Stratobel Thin zawierającymi chemicznie utwardzane komponenty. Zastosowanie tego procesu umożliwia redukcję grubości i wagi szkła przy zachowaniu tego samego poziomu właściwości. Gama produktów Stratobel Security Bullet Thin Klasa Produkt Grubość (mm) Masa (kg/m²) BR1 NS STOPX BR2 NS STOPX BR3 NS STOPX BR4 NS STOPX BR5 NS / SG1-NS STOPX BR6 S PK52-CT BR6 NS / SG2-NS STOPX BR7 S PK65-CT BR7 NS STOPX Škála skel Thermobel Security Bullet Thin Klasa Złożenie Grubość (mm) Ramka (mm) Masa (kg/m²) BR4 NS / SG1-NS VIX BR5 NS / SG2-NS VIX BR6 NS / SG2-NS VIX Dostępna jest też gama produktów laminowanych Stratobel XThin PC z wkomponowanymi polikarbonatami; nigdy nie ma odprysków na stronie ochronnej (NS) tych produktów i są one cieńsze i lżesze zachowując te same właściwości. Obustronne zdjęcia z testów formatki szkła Stratobel XThin PC obrazują ten test. Zauważalne są trzy ślady po kulach w szkle od strony przedniej i odpowiednio z tyłu efekt ostrzału w polikarbonacie. 14

15 Gama produktów Stratobel Security Bullet XThin PC Klasa Produkt Grubość (mm) Masa (kg/m²) BR1-NS PC BR2-NS PC BR3-NS PC BR4-NS / SG1-NS PC BR5-NS / SG2-NS PC BR6-NS PC BR7-NS PC Gama produktów Thermobel Security Bullet XThin PC Klasa Złożenie Grubość (mm) Ramka (mm) Masa (kg/m²) BR6-NS 848i560PC BR7-NS 890i100PC SG2-NS 851i560PC Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa konfiguracja jest kodowana. Kody z literką i opisują szkła laminowane w szybie zespolonej. 15

16 8. EN ODPORNOŚĆ NA SIŁĘ EKSPLOZJI Niektóre rodzaje szkła są odporne na falę uderzeniową wybuchu,bez rozbicia, nawet jeśli są one ostatecznie zniszczone. Takie szkła mogą zapobiec poważnemu obrażeniu ciała latającymi odłamkami szkła lub innymi zewnętrznymi zanieczyszczeniami. Według normy EN szkła odporne na siłę eksplozji są klasyfikowane od ER1 do ER4. Ta klasyfikacja odzwierciedla chwilowe zmiany ciścienia pomiędzy 50 a 250 kpa (~0,5 do 2,5 bar), w zależności od klasyfikacji przez okres co najmniej 0,02 sekundy. Jak w przypadku szkła odpornego na atak z broni palnej rozróżnia się szkła odpryskowe lub nie,w zależności od tego czy były odpryski na stronie ochronnej szkła. Gama produktów Stratobel Explosion Klasa Złożenie Grubość (mm) Masa (kg/m²) ER1-S EX ER2-S EX Gama produktów Stratobel Explosion XThin PC Klasa Złożenie Grubość (mm) Masa (kg/m²) ER3-S EX PC INNE POZIOMY ODPORNOŚCI Nasze zespoły techniczne oferują fachową radę w zgodzie ze specyficznymi wymaganiami nie zawartymi w normach EN 12600, EN 356, EN 1063 i EN (np. zastosowanie w więzieniach lub innych nietypowych miejscach) i współpracować w znalezieniu najlepszych rozwiązań. Prosimy o kontakt z przedstawicielem AGC. 16

17 10. PRZEPISY KRAJOWE A ZASTOSOWANIE SZKŁA BEZPIECZNEGO Zastosowanie szkła bezpiecznego Opisane powyżej normy europejskie ustanawiają system klasyfikacji szkła bezpiecznego. Nie precyzują przy tym jednak sposobu wykorzystania poszczególnych rodzajów szkła w zależności od zastosowania lub lokalizacji. Wydanie odpowiednich wytycznych zawierających informacje na temat zastosowania wyrobów szklanych pozostaje w gestii władz poszczególnych krajów. W przypadku braku przepisów krajowych w tabeli na stronach 18 i 19 znaleźć można ogólne wskazówki dotyczące wyboru właściwego szkła laminowanego w zależności od zastosowania i zagrożeń, przed którymi powinny chronić Przepisy krajowe Niektóre kraje opublikowały obowiązujące na ich terenie dokumenty i/lub normy dotyczące stosowania szkła bezpiecznego, przynajmniej w zakresie zapobiegania wypadkom i ochrony przed wypadnięciem. Są to na przykład: NBN S (STS 38): 2007 w Belgii NEN 3569 w Holandii UNI 7697 we Włoszech inne 17

18 Cel Odpowiadająca klasyfikacja Ochrona osób EN 1260 Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom Zapobieganie ryzyku skaleczenia ostrymi odłamkami szkła oraz poważnych obrażeń na skutek przypadkowego uderzenia o powierzchnię szkła. Schemat rozprysku zarówno hartowanego, jak i laminowanego szkła Stratobel zapewnia ochronę przed zranieniem ostrymi odłamkami. Ochrona przed upadkiem (wypadnięcie z okna) Ochrona przed wypadnięciem przez szklaną powierzchnię, gdy sąsiaduje ona bezpośrednio z pustą przestrzenią, nawet w razie przypadkowego rozbicia. 1C1 1C2-2B2 1B1 1B1 Ochrona przed włamaniem i aktami wandalizmu Podstawowy poziom ochrony: ochrona przed aktami wandalizmu, rzuconymi kamieniami itd. P1A P2A Ochrona mienia EN 356 Średni poziom ochrony Ochrona przed drobnymi przestępstwami. Podwyższony poziom ochrony Ograniczona czasowo ochrona przed zaplanowanym atakiem, jej celem jest zniechęcenie napastników i uniemożliwienie im przeniknięcia do obiektu i dokonania kradzieży. Nawet w razie uszkodzenia tafla pozostaje na miejscu, spełniając funkcję bariery do momentu wymiany. P3A P4A P5A Ochrona przed ogniem z broni palnej EN 1063 Ochrona przed wybuchami EN Ochrona przed zorganizowaną kradzieżą W przypadku zamierzonego i wielokrotnie powtarzanego ataku ręcznego z wykorzystaniem szerokiej gamy narzędzi, szkła Stratobel Burglary mogą opóźnić, a nawet udaremnić kradzież i włamanie. Nawet w razie uszkodzenia tafla pozostaje na miejscu, spełniając funkcję bariery do momentu wymiany. Kuloodporność Szkła Stratobel zapewniają efektywną ochronę przed ostrzałem z wielu typów broni palnej. Odpowiednią konstrukcję należy dobierać indywidualnie w oparciu o analizę potencjalnego zagrożenia. Ochrona przed wybuchem Szkła Stratobel zapewniają skuteczną ochronę przed wybuchami. Odpowiednią konstrukcję należy dobierać indywidualnie w oparciu o analizę potencjalnego zagrożenia. P6B P8B BR1 do BR7 SG1 do SG2 ER1 ER4 18

19 Zalecane rozwiązania Przykładowe zastosowania Szkło hartowane Stratobel Safety 2 tafle szkła i min. 1 warstwa PVB Stratobel Safety 2 tafle szkła i min. 2 warstwy PVB Stratobel Security Burglary 2 tafle szkła i min. 2 warstwy PVB Stratobel Security Burglary 2 tafle szkła i min. 4 warstwy PVB Stratobel Security Burglary 2 tafle szkła i min. 6 warstw PVB Idealne do szklenia okien, drzwi (bez ryzyka wypadnięcia), kabin prysznicowych, wiat przystankowych, dachów itp. Balustrady balkonów, poręcze schodów, spandrele, barierki, ścianki działowe i przenośne, szklenie elewacji, w tym również na poziomie parteru, itp. Oszklenie prywatnych budynków mieszkalnych na poziomie parteru, budynków biurowo-handlowych, witryn sklepowych, szklenie budynków użyteczności publicznej i zastosowanie w przestrzeni miejskiej w pobliżu stadionów i miejsc organizacji imprez. Możliwe również zastosowanie w charakterze podłóg i dachów willi i apartamentów. Oszklenie położonych na uboczu prywatnych domów mieszkalnych oraz budynków biurowo-handlowych na poziomie parteru. Oszklenie budynków mieszkalnych położonych na uboczu i w niebezpiecznej okolicy, domów letniskowych, obiektów handlowych szczególnie narażonych na włamania, takich jak apteki, specjalistyczne sklepy oferujące sprzęt audio i wideo, komputerowy i urządzenia elektryczne oraz/lub artykuły tytoniowe, a także butiki i sklepy z artykułami skórzanymi, sportowymi, drogerie itp. Wielokrotnie laminowane lub Stratobel Security Burglary Zalecane do szklenia witryn obiektów w wysokim stopniu narażonych na włamania, takich jak salony jubilerskie, antykwariaty i galerie sztuki, ambasad, więzień, gablot muzealnych itp. Wielokrotnie laminowane lub Stratobel Security Bullet Zalecane do szklenia stanowisk kasowych oraz innych zastosowań w bankach, instytucjach finansowych, urzędach pocztowych i kantorach wymiany walut, ambasadach, pojazdach przeznaczonych do transportu gotówki itp. Stratobel Security Explosion Zalecane do ochrony budynków na wypadek wybuchu, na przykład w branży farmaceutycznej, chemicznej i petrochemicznej, bankach, ambasadach itp. 19

20 11. DOSTĘPNOŚĆ Dostępność i oferowane grubości szkła laminowanego i hartowanego różnią się w poszczególnych krajach. Jeśli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami, zapraszamy na stronę lub prosimy o kontakt. 12. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU Uogólniając, podczas montażu szkła laminowanego Stratobel należy przestrzegać następujących trzech zasad: nie dopuścić do uwięźnięcia wody w profilach; prawidłowo osadzić szybę w profilu; impregnaty powinny być kompatybilne z powłoką PVB (i wszelkimi innymi powłokami występującymi w szybie zespolonej). Upewnienie się, czy materiały chroniące przed wilgocią są kompatybilne, jest obowiązkiem osób zajmujących się ich nakładaniem. W celu zapewnienia oczekiwanych rezultatów, szkła laminowane niesymetryczne (antywłamaniowe lub kuloodporne) oraz/lub szyby zespolone, w których skład wchodzi szkło laminowane, należy montować w odpowiednim kierunku. Należy również ściśle przestrzegać wskazówek dotyczących montażu szklanych elementów podłóg i schodów. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcjach montażu wydanych w formie broszur, dostępnych na życzenie bądź na stronie Uwaga: Grubości przyporządkowane poszczególnym klasom zawsze odpowiadają jedynie minimalnym grubościom tafli wynikającym z przeprowadzonych testów. Rzeczywistą grubość szkła należy każdorazowo ustalić na podstawie wymiarów tafli, przewidywanych naprężeń i planowanej metody montażu. 13. KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE I OBRÓBKA Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przechowywania czy obróbki szkła laminowanego Stratobel i Stratophone znajdują się w Instrukcjach montażu wydanych w formie broszur, dostępnych na życzenie bądź na stronie 20

STRATOBEL - STRATOPHONE LAMINOWANE SZKŁO BEZPIECZNE

STRATOBEL - STRATOPHONE LAMINOWANE SZKŁO BEZPIECZNE STRATOBEL - STRATOPHONE LAMINOWANE SZKŁO BEZPIECZNE AGC Glass Europe, EUROPEJSKI LIDER TECHNOLOGII SZKŁA PŁASKIEGO Firma AGC Glass Europe (przedtem Glaverbel) produkuje, przetwarza i sprzedaje szkło płaskie

Bardziej szczegółowo

PLANIBEL LOW-E PLANIBEL LOW E: SZKŁO NISKOEMISYJNE

PLANIBEL LOW-E PLANIBEL LOW E: SZKŁO NISKOEMISYJNE ASORTYMENT SZKIEŁ PLANIBEL LOW-E SZKŁO NISKOEMISYJNE PLANIBEL LOW-E PLANIBEL LOW E: SZKŁO NISKOEMISYJNE AGC Glass Europe (*) oferuje nie tylko największy na rynku asortyment szkieł powlekanych, ale również

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SZYB W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MOCOWANIA ORAZ MIEJSCA WBUDOWANIA

ZASTOSOWANIE SZYB W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MOCOWANIA ORAZ MIEJSCA WBUDOWANIA ZASTOSOWANIE SZYB W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MOCOWANIA ORAZ MIEJSCA WBUDOWANIA SZKŁO W BUDOWNICTWIE W związku z dość powszechnym stosowaniem szkła w budownictwie w wyniku większych doświadczeń, w przepisach,

Bardziej szczegółowo

Pilkington Szkło Hartowane Bezpieczne

Pilkington Szkło Hartowane Bezpieczne Pilkington Szkło Hartowane Bezpieczne Pilkington Szkło Hartowane Bezpieczne Oferta Pilkington IGP to: l najwyższa jakość, l konkurencyjne ceny, l sprawna obsługa, l krótkie terminy realizacji, l dostawy

Bardziej szczegółowo

Szyby bezpieczne i antywłamaniowe

Szyby bezpieczne i antywłamaniowe TEMAT NUMERU Szyby bezpieczne i antywłamaniowe Klasyfikacja szyb zwanych popularnie bezpiecznymi i antywłamaniowymi oraz ich zastosowanie w stolarce okiennej i drzwiowej Redaktorzy portalu oknonet.pl poinformowali

Bardziej szczegółowo

Możliwe jest opracowanie indywidualnych aplikacji.

Możliwe jest opracowanie indywidualnych aplikacji. SGG CONTRAFLAM Szyby zbudowane z co najmniej dwóch hartowanych tafli szkła o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej, przedzielonych odpowiednią warstwą specjalnego żelu. W przypadku pożaru ochronna

Bardziej szczegółowo

Wyroby z masy szklanej

Wyroby z masy szklanej Wyroby z masy szklanej Szkło płaskie okienne ciągnione Szkło płaskie walcowane (barwne i wzorzyste) Szkło płaskie wylewane float (wysokiej jakości masa szklana wylewana jest na warstwę ciekłej cyny, w

Bardziej szczegółowo

SZYBY ZESPOLONE I POJEDYNCZE PRODUKTY PODSTAWOWE.

SZYBY ZESPOLONE I POJEDYNCZE PRODUKTY PODSTAWOWE. SZYBY ZESPOLONE I POJEDYNCZE PRODUKTY PODSTAWOWE www.pressglass.com Jesteśmy firmą niezależną finansowo i organizacyjnie, dzięki czemu oferujemy produkty wszystkich największych dostawców: AGC Glass, EdgeTech,

Bardziej szczegółowo

Szkło termicznie wzmocnione TVG

Szkło termicznie wzmocnione TVG [1] Szkło termicznie wzmocnione, zwane także półhartowanym, ma praktyczne zastosowanie w budownictwie. Podobnie jak szkło hartowane ESG [2] charakteryzuje większą wytrzymałością mechaniczną i termiczną

Bardziej szczegółowo

Bezkompromisowe bezpieczeństwo, funkcjonalne piękno. Produkty ze szkła bezpiecznego PROTECT

Bezkompromisowe bezpieczeństwo, funkcjonalne piękno. Produkty ze szkła bezpiecznego PROTECT Bezkompromisowe bezpieczeństwo, funkcjonalne piękno Produkty ze szkła bezpiecznego PROTECT Spis treści Pełna ochrona w naszej ofercie 4 Kompletne rozwiązania ze szkła Pomoc w znalezieniu właściwego 5

Bardziej szczegółowo

szkło płaskie hartowane ESG malowane utwardzanymi farbami ceramicznymi (farby szkliwne naniesione na szkło całopowierzchniowo bądź metodą sitodruku)

szkło płaskie hartowane ESG malowane utwardzanymi farbami ceramicznymi (farby szkliwne naniesione na szkło całopowierzchniowo bądź metodą sitodruku) [1] Szkło hartowane to szkło bezpieczne. Ma bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie, architekturze wnętrz, meblarstwie, produkcji przemysłowej urządzeń (samochody, AGD). Szkło hartowane oznacza się

Bardziej szczegółowo

Nowe normy na szkło budowlane ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny w języku polskim.

Nowe normy na szkło budowlane ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny w języku polskim. Nowe normy na szkło budowlane ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny w języku polskim. PN-EN 572-1 styczeń 1999 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego.

Bardziej szczegółowo

szkło klejone laminowane szkło klejone z użyciem folii na całej powierzchni.

szkło klejone laminowane szkło klejone z użyciem folii na całej powierzchni. SZKŁO LAMINOWANE dokument opracowany przez: w oparciu o Polskie Normy: PN-B-13083 Szkło budowlane bezpieczne PN-EN ISO 12543-5, 6 Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe PN-EN 572-2 Szkło float definicje

Bardziej szczegółowo

10. Porównanie produktów GUARDIAN...170

10. Porównanie produktów GUARDIAN...170 ....70. Szkła float...7.2 Szkła termoizolacyjne...74.3 Szkła przeciwsłoneczne...75.4 Panele podokienne...88.5 Szkła dźwiękoizolacyjne...90.6 Szkła bezpieczne...94 Victoria Tower, Stockholm, Szwecja SunGuard

Bardziej szczegółowo

N OWA KO L EKC JA S Z K Ł A

N OWA KO L EKC JA S Z K Ł A N O WA KO L E KC J A SZKŁ A NOWA KOLEKCJA SZKŁA 3 Oltreluce wykracza poza podstawowy aspekt szkła, jakim jest przepuszczalność światła. Obserwowanie gry światła, które zlewa się w jedność z otoczeniem

Bardziej szczegółowo

1. Metody oceny jakości szyb zespolonych i pojedynczych formatek szkła.

1. Metody oceny jakości szyb zespolonych i pojedynczych formatek szkła. 1. Metody oceny jakości szyb zespolonych i pojedynczych formatek szkła. Ocena jakości wykonania szyb zespolonych i pojedynczych formatek szkła, wyprodukowanych przez Firmę Kryształ powinna być wykonana

Bardziej szczegółowo

EMALIT EVOLUTION SERALIT EVOLUTION

EMALIT EVOLUTION SERALIT EVOLUTION Szkło inspiracją aranżacji DESIGN Kolory przyszłych pokoleń Produkty całkowicie przyjazne dla środowiska. Wraz z premierę SERALIT i EMALIT EVOLUTION Saint-Gobain weszło do czołówki firm dbających o ochronę

Bardziej szczegółowo

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary NORMA ZAKŁADOWA I. CEL: Niniejsza Norma Zakładowa Diversa Diversa Sp. z o.o. Sp.k. stworzona została w oparciu o Polskie Normy: PN-EN 572-2 Szkło float. PN-EN 12150-1 Szkło w budownictwie Norma Zakładowa

Bardziej szczegółowo

Szkło antyrefleksyjne Pilkington OptiView. Pilkington OptiView Protect

Szkło antyrefleksyjne Pilkington OptiView. Pilkington OptiView Protect Szkło bezbarwne float Pilkington OptiView Protect Szkło antyrefleksyjne Pilkington OptiView Pilkington OptiView Protect Pilkington OptiView i Pilkington OptiView Protect neutralne szyby antyrefleksyjne

Bardziej szczegółowo

Szyby GALERIA PRODUKTU CHARAKTERYSTYKA

Szyby GALERIA PRODUKTU CHARAKTERYSTYKA Szyby Asortyment: Akcesoria Technologia: Akcesoria Data pobrania karty produktu: 2017.03.06 GALERIA PRODUKTU CHARAKTERYSTYKA Odpowiednio dobrana do profila może wpływać na właściwości termoizolacyjne i

Bardziej szczegółowo

SECURIT DOORS. Systemy drzwi i konstrukcji szklanych

SECURIT DOORS. Systemy drzwi i konstrukcji szklanych Systemy drzwi i konstrukcji szklanych OPIS SECURIT DOORS to szeroka oferta drzwi szklanych i systemów wewnętrznych przeszkleń. Produkt wykonany ze szkła hartowanego, zamocowany jest do podłoża przy pomocy

Bardziej szczegółowo

SZYBY ZESPOLONE I POJEDYNCZE PRODUKTY PODSTAWOWE. www.pressglass.eu

SZYBY ZESPOLONE I POJEDYNCZE PRODUKTY PODSTAWOWE. www.pressglass.eu SZYBY ZESPOLONE I POJEDYNCZE PRODUKTY PODSTAWOWE www.pressglass.eu Jesteśmy firmą niezależną finansowo i organizacyjnie, dzięki czemu oferujemy produkty wszystkich największych dostawców: Euroglas, Guardian,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 z 1 system Easy Glass MOD 6507/6508 Balkon francuski

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 z 1 system Easy Glass MOD 6507/6508 Balkon francuski SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 z 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Balustrada całoszklana systemowa do zastosowań na zewnątrz budynków na balkonach francuskich. : stal nierdzewna gatunek 304/V2A lub 316/V4A, szkło VSG

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed ogniem. Informacje techniczne. Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Pilkington Pyroclear

Ochrona przed ogniem. Informacje techniczne. Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Pilkington Pyroclear Ochrona przed ogniem Informacje techniczne Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Pilkington Pyroclear 1.0 Wiadomości ogólne Zasady oznaczania szyb Pilkington Pyrostop, Pilkington Pyrodur oraz Pilkington

Bardziej szczegółowo

Szkło specjalne centrum obróbki mechanicznej szkła

Szkło specjalne centrum obróbki mechanicznej szkła Szkło specjalne centrum obróbki mechanicznej szkła 1 Szkło specjalne Szkło hartowane Szkło Półhartowane Szkło emaliowane Szkło emaliowane przy użyciu walca Szkło emaliowane METODĄ SITODRUKU centrum obróbki

Bardziej szczegółowo

MIROX 3G LUSTRO PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

MIROX 3G LUSTRO PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA MIROX 3G LUSTRO PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA O KROK BLIŻEJ DO PERFEKCJI MIROX 3G to niezwykły produkt. AGC Glass Europe posiada wyłączne prawa patentowe do procesu technologicznego, w którym powstaje. To już

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Izolacja termiczna dachów o kątach nachylenia do 20

Zastosowanie Izolacja termiczna dachów o kątach nachylenia do 20 STYROPAPA Izolacja termiczna dachów o kątach nachylenia do 20 KNAUF Therm LAMIN EXPERT λ 36 (TYP EPS 100) Λ = 0,036 W/(mK) Płyty warstwowe występujące w dwóch odmianach: KNAUF Therm LAMIN EXPERT Λ 36 płyty

Bardziej szczegółowo

Szkło ornamentowe bezbarwne i kolorowe

Szkło ornamentowe bezbarwne i kolorowe Szkło ornamentowe bezbarwne i kolorowe Przyszłość habitat. Od 1665 roku. SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN Szkła ornamentowe SGG ABSTRACTO (117) SGG ANTIQUE brązowy SGG KATHEDRAL MAX (109) SGG LALIVA brązowy (121)

Bardziej szczegółowo

Szkło dekoracyjne HARTOWALNE SZKŁO LAKIEROWANE POD LUPĄ

Szkło dekoracyjne HARTOWALNE SZKŁO LAKIEROWANE POD LUPĄ Szkło dekoracyjne HARTOWALNE SZKŁO LAKIEROWANE POD LUPĄ Lacobel T i Matelac T 2 AGC Glass Europe przedstawia... BELGIA LOTNISKO W BRUKSELI, OKŁADZINA ŚCIENNA, LACOBEL T COOL WHITE Okładka: HOLANDIA OKŁADZINA

Bardziej szczegółowo

Stopnie i podłogi szklane TRYPTYK LITE-FLOOR TRYPTYK. MOCAK - Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków, Arch. Claudio Nardi. Szkło inspiracją aranżacji

Stopnie i podłogi szklane TRYPTYK LITE-FLOOR TRYPTYK. MOCAK - Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków, Arch. Claudio Nardi. Szkło inspiracją aranżacji TRYPTYK Stopnie i podłogi szklane TRYPTYK MOCAK - Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków, Arch. Claudio Nardi Szkło inspiracją aranżacji OPIS LITE-FLOOR to szklane formatki z przeznaczeniem stosowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

7. Bezpieczeństwo...74

7. Bezpieczeństwo...74 ....4.1 Szkło hartowane (ESG)...4.1.1 Produkcja...4.1.2 Właściwości z zakresu fizyki budowli...6.1.3 Wytrzymałość na uderzenia i na ściskanie...6.1.4 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu...6.1.5 Test

Bardziej szczegółowo

W przestrzeni między szybami znajduje się gaz szlachetny dodatkowo obniżający współczynnik Ug.

W przestrzeni między szybami znajduje się gaz szlachetny dodatkowo obniżający współczynnik Ug. Do produkcji naszych okien od lat używamy szkła od jednego z największych światowych dostawców: Saint-Gobain Glass. Saint-Gobain to szeroki wachlarz innowacyjnych produktów, które pomagają ograniczyć zużycie

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Zastosowanie. Magazynowanie/ obróbka EUROLIGHT BLATY ROBOCZE MAGAZYNOWANIE OBRÓBKA

DANE TECHNICZNE. Zastosowanie. Magazynowanie/ obróbka EUROLIGHT BLATY ROBOCZE MAGAZYNOWANIE OBRÓBKA DANE TECHNICZNE EUROLIGHT BLATY ROBOCZE EUROLIGHT blaty robocze to płyta łączona, składająca się z EUROLIGHT płyty komórkowej, pokryta dekoracyjnym em na powierzchni i/lub w miejscu profilu. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

KONTAKT Dowiedz się więcej bezpośrednio i wyślij Swoje pytanie

KONTAKT Dowiedz się więcej bezpośrednio i wyślij Swoje pytanie ZALETY Zobacz jakie korzyści oferuje nowa powłoka Planitherm XN Powłoka nowej generacji z najlepszymi parametrami na rynku BROSZURA Podsumowanie najważniejszych informacji CERTYFIKATY Znakowanie CE KONTAKT

Bardziej szczegółowo

Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst SPIS TREŚCI

Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst SPIS TREŚCI Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst BA 50 SPIS TREŚCI Wstęp... 65.D.1 Instrukcja obsługi katalogu... 65.D.2 Profile... 65.P.001 Akcesoria... 65.A.001 Konstrukcje...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ŻALUZJI Z PANELI S/84

INSTRUKCJA MONTAŻU ŻALUZJI Z PANELI S/84 INSTRUKCJA MONTAŻU ŻALUZJI Z PANELI S/84 1 PRZEDMIOT INSTRUKCJI Przedmiotem instrukcji są wytyczne montażu zestawu wyrobów do wykonania żaluzji stałych pionowych z paneli S/84 ZASTOSOWANIE WYROBÓW Wyroby

Bardziej szczegółowo

Narożnik - N-70/S Zaślepka ZS 66.9

Narożnik - N-70/S Zaślepka ZS 66.9 Aluminiowo drewniany system okienny EFFECTOR OPTIMA EFFECT Aluminiowo drewniany system okienny EFFECTOR OPTIMA EFFECT Aluminiowo drewniany system okienny EFFECTOR OPTIMA EFFECT Aluminiowo drewniany system

Bardziej szczegółowo

Szkło XXI wieku 3 / 6

Szkło XXI wieku 3 / 6 Guardian Industries Corporation, jest jednym z największych na świecie producentów szkła typu float i szkła przetworzonego wykorzystywanego w budownictwie. Zakłady produkcyjne Guardian'a, jego filie i

Bardziej szczegółowo

Produkty przeciwpożarowe SAPA. Thermo 74 EI - EI15, EI30, EI60. Thermo 92 EI - EI120. Fasada 4150 - EI15, EI30, EI60

Produkty przeciwpożarowe SAPA. Thermo 74 EI - EI15, EI30, EI60. Thermo 92 EI - EI120. Fasada 4150 - EI15, EI30, EI60 Produkty przeciwpożarowe SAPA Aluminiowe Przegrody Ognioodporne Sapa Building System znane są w środowisku specjalistów ochrony przeciwpożarowej i nadzoru budowlanego jako produkt o najwyższej jakości,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY ZE SZKŁA PŁASKIEGO, PROFILOWANEGO I BLOKÓW SZKLANYCH

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY ZE SZKŁA PŁASKIEGO, PROFILOWANEGO I BLOKÓW SZKLANYCH Mandat 5 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY ZE SZKŁA PŁASKIEGO, PROFILOWANEGO I BLOKÓW SZKLANYCH DO ZASTOSOWAŃ: 0/: PODŁOśA FUNDAMENTOWE * 04/: ŚCIANY ZEWNĘTZRNE (w tym okładziny), WEWNĘTRZNE I DZIAŁOWE

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

STOPSOL ODBICIE WIECZNEGO PIĘKNA GLASS UNLIMITED

STOPSOL ODBICIE WIECZNEGO PIĘKNA GLASS UNLIMITED STOPSOL ODBICIE WIECZNEGO PIĘKNA GLASS UNLIMITED Okładka: Axa Bank - Hiszpania - Stopsol Supersilver Dark Blue Druga strona okładki: Budynek Poczty - Chiny - Stopsol Supersilver Grey SPIS TREŚCI STOPSOL,

Bardziej szczegółowo

MATELAC SZKŁO SATYNOWANE

MATELAC SZKŁO SATYNOWANE MATELAC SZKŁO SATYNOWANE SALON Stół w kolorystyce MATELAC Silver Bronze. M A T E L A C SZKŁO SATYNOWANE STYL I ELEGANCJA AGC Flat Glass Europe jest prawdziwym prekursorem w dziedzinie szkła dekoracyjnego

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX 5. Taśmy klejące 0,55 mm do mocowania klisz rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego.

DuploFLEX 5. Taśmy klejące 0,55 mm do mocowania klisz rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego. DuploFLEX 5 Taśmy klejące 0,55 mm do mocowania klisz rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego. Optymalna jakość druku również podczas drukowania z dużymi prędkościami Lepsze odtaczanie się

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX 3 DuploFLEX 4

DuploFLEX 3 DuploFLEX 4 DuploFLEX 3 DuploFLEX 4 Taśmy klejące do mocowania klisz 0,38/0,44 mm rozwiązania dla perfekcyjnego druku etykiet. Optymalna jakość druku również przy małym nacisku drukowania Lepsze odtaczanie się cylindrów

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

PŁYTY WARSTWOWE STYL. JAKOŚĆ. FUNKCJA. Dachowe. Ścienne

PŁYTY WARSTWOWE STYL. JAKOŚĆ. FUNKCJA. Dachowe. Ścienne PŁYTY WARSTWOWE Dachowe Ścienne Płyty warstwowe Rozwój przemysłu i konkurencji oraz wzrost wymagań ekologicznych dotyczących obiektów budowlanych wymaga od inwestorów stosowania najnowocześniejszych materiałów

Bardziej szczegółowo

Guardian Brilliance Dwustronne szkło antyrefleksyjne

Guardian Brilliance Dwustronne szkło antyrefleksyjne Guardian Brilliance Dwustronne szkło antyrefleksyjne CHROŃ I PREZENTUJ DZIEŁA SZTUKI LEPIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ! Zobacz więcej Aby móc dobrze coś obejrzeć potrzebna jest duża ilość światła, jednakże

Bardziej szczegółowo

Przegląd mechaniczna obróbka szkła

Przegląd mechaniczna obróbka szkła INHATEX Sp. z o.o. 88-100 Inowrocław, ul. Marcinkowskiego 106 A Tel. (0-52) 356 86 20, fax 356 86 23 www.inhatex.com.pl; e-mail: biuro@inhatex.com.pl Wyroby otrzymywane w wyniku obróbki szkła: szyby zespolone,

Bardziej szczegółowo

Poradnik na temat czyszczenia i konserwacji szkła elewacyjnego Wrzesień 2007

Poradnik na temat czyszczenia i konserwacji szkła elewacyjnego Wrzesień 2007 Poradnik na temat czyszczenia i konserwacji szkła elewacyjnego Wrzesień 2007 Str. 1 / 7 Aktualne informacje na temat produktów i ich dostępności oraz zalecenia dotyczące ich konserwacji można znaleźć na

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne Schiedel Pustaki wentylacyjne Opis wyrobu Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX 5. Taśmy klejące do mocowania klisz 0,55 mm rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego.

DuploFLEX 5. Taśmy klejące do mocowania klisz 0,55 mm rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego. DuploFLEX 5 Taśmy klejące do mocowania klisz 0,55 mm rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego. Optymalna jakość druku również podczas drukowania z dużymi prędkościami Lepsze odtaczanie się

Bardziej szczegółowo

Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 810

Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 810 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 810 Informacja techniczna nr: TL 5 1008 06 Wydanie nr: 12 Ważne od: 1.3.2012 Opis produktu FATRAFOL 810 (810/V, 810 AA, 810/VAA jest to folia do pokryć dachowych na bazie

Bardziej szczegółowo

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Dane cennikowe POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE.

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Dane cennikowe POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE. GIPS Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych Zwiększone parametry mechaniczne, wyjątkowa odporność na działanie wody oraz zabezpieczenie przed powstawaniem pleśni. Te

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU ELEWACJE ZEWNĘTRZNE

KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU ELEWACJE ZEWNĘTRZNE KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU ELEWACJE ZEWNĘTRZNE Zleceniodawca: Lokalizacja: Faza: Projekt Praga Sp. z o.o. ul. Mińska 25 budynek 73; 03-808 Warszawa Zadaszenie dziedzińca muzeum w Bielsku-Białej Zamek Sułkowskich

Bardziej szczegółowo

ZAKRES STOSOWANIA PORTAL. Zakres stosowania: zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Window systems Door systems Comfort systems

ZAKRES STOSOWANIA PORTAL. Zakres stosowania: zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Window systems Door systems Comfort systems ZAKRES STOSOWANIA PORTAL Zakres stosowania: zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Window systems Door systems Comfort systems PORTAL Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zastosowanie Zakresy stosowania

Bardziej szczegółowo

TKANINA WĘGLOWA 2. PLAIN 3K 200 g/m

TKANINA WĘGLOWA 2. PLAIN 3K 200 g/m TKANINA WĘGLOWA PLAIN 3K 00 g/m Jest tkaniną węglową dedykowaną dla wysoko jakościowych laminatów i wytrzymałościowych w których bardzo istotnym atutem jest estetyczny wygląd. Splot Plain charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Ognioodporne panele ELEWACYJNE Trimoterm

Ognioodporne panele ELEWACYJNE Trimoterm Ognioodporne panele ELEWACYJNE Trimoterm INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA Różnorodność połączeń, estetyka starannie dobranych materiałów oraz charakterystyka techniczna pozwalają na skrócenie czasu realizacji projektów,

Bardziej szczegółowo

Fuga epoksydowa, czy warto ją stosować?

Fuga epoksydowa, czy warto ją stosować? Fuga epoksydowa, czy warto ją stosować? Opublikowany 21 kwietnia 2016 przez MG Projekt Pracownia Architektoniczna Fuga epoksydowa W przeciwieństwie do tradycyjnych i szeroko stosowanych fug cementowych,

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących. Odzież chroniąca przed gorącymi czynnikami termicznymi Na wielu stanowiskach pracy m.in. w hutach i zakładach metalurgicznych, podczas spawania, akcji przeciwpożarowych pracownik narażony jest na działanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed ogniem. Szyby ognioochronne. Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur

Ochrona przed ogniem. Szyby ognioochronne. Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Ochrona przed ogniem Szyby ognioochronne Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Najwyższa jakość Najkrótsze terminy realizacji Konkurencyjne ceny Profesjonalne doradztwo techniczne Elektroniczne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Proces produkcji kabli elektrycznych

Proces produkcji kabli elektrycznych Proces produkcji kabli elektrycznych TOP CABLE Witamy w TOP CABLE. Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów przewodów i kabli elektrycznych. VIDEO-BLOG Na tym video-blogu pokażemy jak produkujemy

Bardziej szczegółowo

Szkło w budownictwie 30/11/2016. Akademia Ekonomiczna, Kraków Sogn Fjordane Art Museum, Norwegia

Szkło w budownictwie 30/11/2016. Akademia Ekonomiczna, Kraków  Sogn Fjordane Art Museum, Norwegia Szkło w budownictwie Akademia Ekonomiczna, Kraków www.pilkington.com Sogn Fjordane Art Museum, Norwegia www.dezeen.com Trollwall Restaurant www.dezeen.com Hauptbahnhof Berlin www.berlin.de Hauptbahnhof

Bardziej szczegółowo

AMARGO. Kraty pomostowe - karty katalogowe. Typ A 980(13), A 980(18), A 830(13), 830(18), 780(13), 780(18), Typ D 900x700x51mm, Typ S 1600x900x70mm

AMARGO. Kraty pomostowe - karty katalogowe. Typ A 980(13), A 980(18), A 830(13), 830(18), 780(13), 780(18), Typ D 900x700x51mm, Typ S 1600x900x70mm Kraty pomostowe - karty katalogowe Typ A 980(13), A 980(18), A 830(13), 830(18), 780(13), 780(18), Typ D 900x700x51mm, Typ S 1600x900x70mm ul. Pogodna 10, Piotrkówek Mały 05-850 Ożarów Mazowiecki email:

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY MEBLARSKIEJ. www.plastics.pl

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY MEBLARSKIEJ. www.plastics.pl KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY MEBLARSKIEJ www.plastics.pl Polistyren z fakturą Płyty i formatki drzwiowe Polistyren jest termoplastycznym tworzywem sztucznym szeroko stosowanym do bezpiecznego szklenia

Bardziej szczegółowo

Systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające Aluprof

Systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające Aluprof Systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające Aluprof Bogata oferta systemów Aluprof pozwala na wykonanie różnorodnych elementów zabudowy, odpowiedzialnych za organizację w budynkach tzw. stref pożarowych

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych Podkład epoksydowy antykorozyjny Szybkoschnący antykorozyjny podkład epoksydowy utwardzany adduktem aminowym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do podkładu epoksydowego Utwardzacz do podkładu epoksydowego

Bardziej szczegółowo

TIMELESS. Szkło z zastosowaniem do kabin prysznicowych. Systemy

TIMELESS. Szkło z zastosowaniem do kabin prysznicowych. Systemy Szkło z zastosowaniem do kabin prysznicowych Systemy Zachowanie przezroczystości, ułatwione utrzymanie OPIS Duża przezroczystość i neutralny wygląd wykonano z bezbarwnego szkła PLANICLEAR, na które nałożono

Bardziej szczegółowo

Podłogi podniesione Uniflair. Dane techniczne

Podłogi podniesione Uniflair. Dane techniczne Podłogi podniesione Uniflair Dane techniczne 40N PŁYTA WIÓROWA 38 mm Rdzeń z płyty wiórowej o grubości 38 mm i gęstości 650 kg/m 3 nasączonej wysokiej jakości nietoksyczną żywicą formaldehydową. 40NA 40NF

Bardziej szczegółowo

Lekkie regały półkowe. Łatwy w montażu i demontażu system do składowania lekkich ładunków

Lekkie regały półkowe. Łatwy w montażu i demontażu system do składowania lekkich ładunków Lekkie regały półkowe Łatwy w montażu i demontażu system do składowania lekkich ładunków Kompleksowy i łatwy w montażu system ręcznego składowania lekkich ładunków Stosowane przez Mecalux materiały oraz

Bardziej szczegółowo

Karta techniczna sphere.core SBC

Karta techniczna sphere.core SBC jest nowego typu materiałem do produkcji lekkich, sztywnych laminatów. Materiał opracowano jakie zastępstwo dla drewna Balsa i rdzeni piankowych. Zawiera włókna szklane o powiększonej termoplastycznymi

Bardziej szczegółowo

Produkty do maskowania otworów konstrukcyjnych tesa Automotive Hole Covering - Niezrównana skuteczność

Produkty do maskowania otworów konstrukcyjnych tesa Automotive Hole Covering - Niezrównana skuteczność Produkty do maskowania otworów konstrukcyjnych tesa Automotive Hole Covering - Niezrównana skuteczność Technologia taśm samoprzylepnych dla branży motoryzacyjnej FOLDER ZASTOSOWAŃ INFORMACJE OGÓLNE Maskowanie

Bardziej szczegółowo

STADIP PROTECT / SILENCE

STADIP PROTECT / SILENCE STADIP PROTECT / SILENCE Bezpieczne akustyczne szkło laminowane Design Szkło laminowane, a bezpieczeństwo Ochrona, to pojęcie podstawowe zarówno w kwestii zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa ludzi, jak

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych EPOXY PRIMER 3:1 Antykorozyjny podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE EPOXY PRIMER HARDENER Utwardzacz do podkładu epoksydowego Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych WŁAŚCIWOŚCI Wyrób zaprojektowany i

Bardziej szczegółowo

Wycieraczki. Doskonałość w każdym calu

Wycieraczki. Doskonałość w każdym calu Doskonałość w każdym calu Przegląd Naturalnie pierwszy wybór Wycieraczki DENSO, charakteryzujące się unikatowym projektem, wykonane z materiałów doskonałej jakości zgodnie z najbardziej wymagającymi normami

Bardziej szczegółowo

Płyty kompozytowe DILITE, HYLITE i TKEbond

Płyty kompozytowe DILITE, HYLITE i TKEbond 1. Płyty kompozytowe DILITE, HYLITE i TKEbond Kompozytowe płyty o aluminiowych okładzinach z rdzeniem polietylenowym DILITE i polipropylenowym HYLITE. Plastyczny stop aluminium oraz perfekcyjne wykończenie

Bardziej szczegółowo

Szybkie czyszczenie, ponadczasowy blask

Szybkie czyszczenie, ponadczasowy blask SGG TIMELESS Szybkie czyszczenie, ponadczasowy blask Z myślą o środowisku. Od 1665 roku. SAINT-GOBAIN GLASS simplicity SAINT-GOBAIN GLASS simplicity SGG TIMELESS Trwała przezroczystość, łatwiejsze czyszczenie

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX 3 DuploFLEX 4

DuploFLEX 3 DuploFLEX 4 DuploFLEX 3 DuploFLEX 4 Taśmy klejące 0,38/0,44 mm do mocowania klisz rozwiązania dla perfekcyjnego druku etykiet. Optymalna jakość druku również przy ustawieniu niskiego docisku drukowania Lepsze odtaczanie

Bardziej szczegółowo

VIEWGLASS IDEALNIE ODTWORZONY OBRAZ NA SZKLE BUILDING GLASS POLSKA

VIEWGLASS IDEALNIE ODTWORZONY OBRAZ NA SZKLE BUILDING GLASS POLSKA IDEALNIE ODTWORZONY OBRAZ NA SZKLE BUILDING GLASS POLSKA WYKREUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ ZE SZKŁEM VIEGLASS, NASYĆ JĄ KOLORAMI, UWYDATNIJ SZCZEGÓŁY OBRAZU. to szkło laminowane z zadrukiem na folii poliestrowej

Bardziej szczegółowo

GETACORE ADVANTAGES - LINIA ARGUMENTACJI

GETACORE ADVANTAGES - LINIA ARGUMENTACJI GETACORE ADVANTAGES - LINIA ARGUMENTACJI ZALETY GETACORE ZAKRES ZASTOSOWAŃ Kuchnie/Łazienki Wyposażenie sklepów/lady sklepowe Restauracje/Pomieszczenia usługowe przy autostradach/biura Wewnętrzne baseny/sauny

Bardziej szczegółowo

Pilkington Activ. szkło samoczyszczące. Szkło samoczyszczące o podwójnym działaniu

Pilkington Activ. szkło samoczyszczące. Szkło samoczyszczące o podwójnym działaniu Pilkington Activ szkło samoczyszczące Pilkington Activ Szkło samoczyszczące o podwójnym działaniu Pilkington Activ szkło samoczyszczące o podwójnym działaniu Pilkington Activ to pierwsze na świecie szkło

Bardziej szczegółowo

Szkło ARTLITE produkcji AGC Glass Europe otwiera drogę nowym środkom wyrazu w zakresie projektowania wnętrz i fasad.

Szkło ARTLITE produkcji AGC Glass Europe otwiera drogę nowym środkom wyrazu w zakresie projektowania wnętrz i fasad. A RTLITE Wa sze fa n ta z j e n a szkle A R T L I T E Szkło od lat odgrywa w architekturze ważną rolę. Architekci sięgają po nie ze względu na wysoką estetykę, bogactwo kolorów, przezierność oraz zdolność

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI ZAGROŻENIA. REFLEKTORY Iveco NIEORYGINALNE REFLEKTORY. Wysoka sprawność i bezpieczeństwo. Niska sprawność, pogorszone bezpieczeństwo.

KORZYŚCI ZAGROŻENIA. REFLEKTORY Iveco NIEORYGINALNE REFLEKTORY. Wysoka sprawność i bezpieczeństwo. Niska sprawność, pogorszone bezpieczeństwo. JAKOŚĆ IVECO Z BLISKA Nr 4 REFLEKTORY Iveco KORZYŚCI NIEORYGINALNE REFLEKTORY ZAGROŻENIA Wysoka sprawność i bezpieczeństwo. Niska sprawność, pogorszone bezpieczeństwo. posiadają znak pochodzenia potwierdzający

Bardziej szczegółowo

rury stalowe i profile zamknięte

rury stalowe i profile zamknięte rury stalowe i profile zamknięte SPECJALIŚCI OD RUR STALOWYCH Od 10 lat dostarczamy naszym klientom rury stalowe i profile zamknięte, których parametry spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Nasi odbiorcy,

Bardziej szczegółowo

HEMPACORE. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

HEMPACORE. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych HEMPACORE Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych Trwałość Duża wytrzymałość farb minimalizuje uszkodzenia, które mogą powstać podczas transportu, przeładunku lub pod wpływem czynników pogodowych.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy ścian wewnętrznych

Nowoczesne systemy ścian wewnętrznych Nowoczesne systemy ścian wewnętrznych 2 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTEMy ścian WEWNĘTRZNYCH mb-expo mb-expo mobile stylowe witryny sklepowe 3 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTEMY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH Szyby hartowane

Bardziej szczegółowo

www.swiat-szkla.pl Dodatkowe funkcje: zwiększona izolacyjność akustyczna, kontrola dostępu, zwiększona odporność na włamanie (klasa P2)

www.swiat-szkla.pl Dodatkowe funkcje: zwiększona izolacyjność akustyczna, kontrola dostępu, zwiększona odporność na włamanie (klasa P2) CENTRUM DYSTRYBUCJI AKCESORIÓW Sp. z o.o. 53-608 Wrocław ul. Robotnicza 60 tel. 71 797 80 28, fax 71 797 80 27 Internet: www.cdakcesoria.pl; poczta elektroniczna: biuro@cdakcesoria.pl CONREM B Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE: Wykonujemy: - Bramy, ogrodzenia, balustrady - Konstrukcje stalowe - wiat. - Instalacje gazów technicznych

O FIRMIE: Wykonujemy: - Bramy, ogrodzenia, balustrady - Konstrukcje stalowe - wiat. - Instalacje gazów technicznych Szanowni Państwo! Chciałbym pokrótce zaprezentować Państwu dwa obszary działalności naszej firmy, które choć często niedostrzegane przez klientów stanowią największy i najprężniej rozwijający się dział

Bardziej szczegółowo

Energooszczędne okno PVC Winergetic Premium. Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami

Energooszczędne okno PVC Winergetic Premium. Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami Energooszczędne okno PVC Winergetic Premium Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami Jakie okno możemy nazwać energooszczędnym? Nie istnieje definicja okna energooszczędnego! Okno energooszczędne

Bardziej szczegółowo

Standardy wykonania dla szyb zespolonych zgodne z Warunkami Technicznymi Vitroterm-MurÄw S.A.

Standardy wykonania dla szyb zespolonych zgodne z Warunkami Technicznymi Vitroterm-MurÄw S.A. ul Wolności 33 z Warunkami Technicznymi Vitroterm-MurÄw SA 03012011 Lp Kryterium Ustalenia standardowe Odstępstwa 1 Przeznaczenie wyrobu Do stosowania w budownictwie i robotach budowlanych Inne zastosowania

Bardziej szczegółowo

thermobel Przytulny dom

thermobel Przytulny dom thermobel Przytulny dom 3 Praktyczne informacje 4 Dobór oszklenia 7 Produkty 8 Izolacja cieplna 9 Podwyższona izolacyjność cieplna 10 Izolacja cieplna i kontrola słoneczna 11 Bezpieczeństwo i ochrona 12

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX CB. Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku

DuploFLEX CB. Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku DuploFLEX CB Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku Doskonałe rezultaty dzięki wysokiej jakości piance polimerowej Asortyment ukierunkowany

Bardziej szczegółowo

TWÓJ DACH TO DLA NICH PRIORYTET

TWÓJ DACH TO DLA NICH PRIORYTET POKRYCIA DACHOWE GLINMET TWÓJ DACH TO DLA NICH PRIORYTET Firma Glinmet, jeden z największych producentów i dystrybutorów w Polsce, posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz blach dachowych. Jako wieloletni

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu Adres obiektu Kategoria obiektu Jednostka ewidencyjna Obręb Numer działki Inwestor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 71 ul. Deotymy 37,

Bardziej szczegółowo

WIEPOFAMA S.A. Od 1919 na rynku polskim i międzynarodowym.

WIEPOFAMA S.A. Od 1919 na rynku polskim i międzynarodowym. WIEPOFAMA S.A. Od 1919 na rynku polskim i międzynarodowym. Posiadamy doświadczony zespół konstruktorów i technologów, oraz własny nowoczesny park maszyn. Usługi projektowe w oparciu o własne biuro konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

SPIRAFLEX. efektywne przewodzenie energii

SPIRAFLEX. efektywne przewodzenie energii SPIRAFLEX efektywne przewodzenie energii efektywna rura do wymienników ciepła i zimna firmy BRUGG Maksymalna wymiana ciepła bez odkładania się osadu wapiennego W przypadku rur spiralnie pofalowanych dochodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 z 1 system Easy Glass MOD 0749

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 z 1 system Easy Glass MOD 0749 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 z 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Balustrada całoszklana systemowa do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, w poziomie oraz na biegach schodowych Materiał: stal nierdzewna gatunek

Bardziej szczegółowo