DANE TECHNICZNE HARTOWANE I LAMINOWANE SZKŁA BEZPIECZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DANE TECHNICZNE HARTOWANE I LAMINOWANE SZKŁA BEZPIECZNE"

Transkrypt

1 DANE TECHNICZNE HARTOWANE I LAMINOWANE SZKŁA BEZPIECZNE

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Szkło laminowane 4 3. Szkło hartowane termicznie 6 4. Klasyfikacja według Norm Europejskich 7 5. EN odporność na uderzenia 8 6. EN 356 ochrona antywłamaniowa EN 1063 kuloodporność EN odporność na siłę eksplozji Inne poziomy odporności Przepisy krajowe a zastosowanie szkła bezpiecznego Dostępność Wskazówki dotyczące montażu Konserwacja, przechowywanie i obróbka 20 PODSUMOWANIE Niniejsza broszura w sposób ogólny przedstawia właściwości techniczne bezpiecznych szkieł hartowanych i laminowanych produkowanych przez AGC Glass Europe. Obowiązkiem użytkowników nie zaś AGC Glass Europe jest upewnienie się, że konkretny produkt nadaje się do wybranego zastosowania, oraz że sam produkt, sposób jego zastosowania oraz stosowne normy, przepisy i wymogi obowiązujące w danym kraju lub krajach są zadowalające. W celu klasyfikacji i rozpoznania różnych właściwości produktów stosuje się następujące standardy: EN12600 (test wahadła), EN 356 (odporność na ręczny atak), EN 1063 (kuloodporność) i EN (odporność na siłę eksplozji). Te standardy europejskie definiują/klasyfikują kategorie produktów a nie przeznaczenie, gdzie te produkty są stosowane. Aktualizacja grubości produktów musi być dostosowywana do wymiarów szkła, naporu na nie i od metod jego instalacji. Stolarka w połączeniu z różnymi szkłami także posiada odrębne standardy (normy dot. stolarki) Surowe zasady muszą też być przestrzegane podczas montażu szkła (podłogi, schody). Niesymetryczne szyby laminowane (odporność na włamanie czy ostrzał) i/lub szyby zespolone z laminatem muszą być zainstalowane we właściwym kierunku aby zachować deklarowane właściwości. Trzy kluczowe punkty muszą być w pamięci i stosowane przy instalowaniu laminatów: - suche powierzchnie, nie wolno pozostawić wody - formatki muszą być ustawione poprawnie - używane materiały wodoodporne muszą być kompatybilne z folią PVB (jak też z każdą powłoką w szybie laminatu). Sprawdzenie kompatybilności produktów wodoodpornych to indywidualna odpowiedzialność instalatora. 2

3 1. WPROWADZENIE W nowoczesnej architekturze nadszedł czas renesansu szkła. Bezbarwne, refleksyjne, izolujące, przeciwsłoneczne, barwione czy wreszcie ornamentowe szkło w swoich rozlicznych formach wychodzi na przeciw wszelkim potrzebom architektów i projektantów. Szeroka gama produktów AGC Glass Europe stanowi doskonałe połączenie estetyki i technologii. Równie ważne jest dla nas bezpieczeństwo. Szklana powierzchnia musi bowiem zapewniać ochronę zarówno przed włamaniem, jak i obrażeniami w razie upadku. Niniejsza broszura pozwala między innymi zapoznać się ze zróżnicowanymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa. Oferujemy produkty i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sprawdzające się w każdych okolicznościach. Mamy nadzieję, że nasza broszura okaże się pomocna każdemu, kto pragnie zapoznać się z problematyką związaną z wdrażaniem norm oraz z klasami bezpieczeństwa i rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w poszczególnych kategoriach produktów. Swoje bogate doświadczenie w dziedzinie wytwarzania szkła hartowanego i laminowanego AGC Glass Europe chętnie wykorzysta dla dobra klientów przemysłowych. Fragmentacja szkła float Fragmentacja szkła bezpiecznego Niniejsza broszura stanowi uzupełnienie dokumentu Stratobel / Stratophone i zawiera następujące informacje: przegląd zagadnień dotyczących szkła laminowanego i hartowanego, opis norm i badań służących do klasyfikacji szkła bezpiecznego oraz odpowiadających im gam produktów AGC, wybrane przykłady zastosowania szkła bezpiecznego. 3

4 2. SZKŁO LAMINOWANE 2.1. Opis Szkło laminowane złożone jest z co najmniej dwóch tafli szkła połączonych na całej powierzchni przynajmniej jedną warstwą wewnętrzną. W przypadku laminowanego szkła bezpiecznego warstwa wewnętrzna najczęściej wykonana jest z folii PVB (poliwinylobutyralu). W przypadku rozbicia wiązanie pomiędzy taflami szkła a warstwą wewnętrzną gwarantuje, że odłamki pozostaną na swoim miejscu (przynajmniej do upływu określonego czasu lub przekroczenia wartości nacisku). W niektórych wyrobach stosuje się dodatkowo folię poliwęglanową. Warstwa wewnętrzna Warstwy wewnętrzne Wzorzec rozbicia szkła laminowanego W swojej ofercie AGC posiada dwa rodzaje szkła laminowanego: Stratobel: laminowane szkło bezpieczne Stratophone: dźwiękochłonne laminowane szkło bezpieczne 2.2. System Laminowane szkło z wewnętrznymi warstwami folii PVB posiada własny system nazewnictwa. Nazwa składa się z dwóch (lub więcej) liczb oznaczających grubość poszczególnych tafli szkła w milimetrach. Liczba oddzielona od pozostałych kropką odpowiada ilości (a nie grubości) warstw folii PVB znajdujących się pomiędzy taflami szkła. Grubość pojedynczej folii PVB wynosi 0,38 mm. 4

5 Przykład: szkło oznaczone jako 66.2 składa się z dwóch tafli (szkła float), o grubości 6 mm każda, przedzielonych dwoma warstwami folii PVB, każda o grubości 0,38 mm. W niektórych krajach szkło laminowane oznaczane jest również przez podanie jego całkowitej grubości, która dla szkła 66.2 wynosi 12,76 mm Zastosowanie W zależności od złożenia, grubości, liczby komponentów oraz ilości warstw PVB, jak również wielu innych czynników, szkło laminowane oferuje zróżnicowany poziom bezpieczeństwa, który pozwala sprostać wymogom w zakresie: ochrony osób przed obrażeniami powstałymi w wyniku: - skaleczenia ostrymi odłamkami szkła, - upadku (np. na skutek wypadnięcia z okna), ochrony mienia i obiektów takich jak sklepy, biura oraz mieszkania przed włamaniem i aktami wandalizmu. Aby zapewnić właściwą ochronę, tafla szkła powinna pozostać na miejscu, zapobiegając wszelkim próbom penetracji; ochrona przed wystrzałem z broni palnej, ochrona przed wybuchami. Szkło laminowane zapewnia nie tylko szeroko rozumianą ochronę, ale jest też często jedynym materiałem możliwym do zastosowania w konstrukcjach takich jak podłogi, schody, szyby windowe czy balustrady Certyfikaty Szkła laminowane Stratobel oraz Stratophone spełniają normy EN ISO 12543, zaś w rozumieniu normy EN ISO uznawane są za bezpieczne szkło laminowane. Zgodnie z normą EN szkła te opatrzone oznaczeniem CE. 5

6 3. SZKŁO TERMICZNIE HARTOWANE 3.1. Opis Szkło hartowane termicznie (nazwane tak dla odróżnienia od szkła odprężonego) to szkło poddawane obróbce w celu wzmocnienia jego wytrzymałości. Po procesie hartowania, szkło podlegać może również tzw. wygrzewaniu termicznemu. Proces ten zalecamy dla wszystkich rodzajów szkła hartowanego o grubości równej lub przekraczającej 6 mm, które narażone będą na częste zmiany temperatury. nie można go piłować, ciąć, obrabiać ani wiercić w nim, gdyż w procesie hartowania poddawane jest silnym naprężeniom. Dlatego wszelkie prace wymagające cięcia, wiercenia i obróbki krawędzi należy wykonać przed hartowaniem szkła; wykazuje znacznie zwiększoną wytrzymałość mechaniczną i odporność na uderzenia; szkło hartowane termicznie wytrzymuje w trakcie gięcia nacisk o sile 120 N/mm 2 w porównaniu z 45 N/mm 2 w przypadku szkła odprężonego; wykazuje zwiększoną odporność na szok termiczny wytrzymuje różnice temperatur dochodzące do około 200 C, podczas gdy w przypadku szkła odprężonego do pęknięcia może dojść nawet przy różnicy temperatur wynoszącej około 30 C. Wartość ta różni się jednak znacznie w zależności od rodzaju szkła i uzależniona jest między innymi od jakości obróbki krawędzi; w przypadku rozbicia, tafla rozpryskuje się na drobne, nieostre odłamki, mniejsze niż w przypadku szkła odprężonego, co ogranicza ryzyko zranienia. Dlatego szkło hartowane termicznie uznaje się za szkło bezpieczne wyłącznie w zakresie ochrony przed zranieniem odłamkami. Ilustracja: Wzorzec rozbicia szkła hartowanego 3.2. Zastosowanie Z uwagi na to, że szkło hartowane termicznie rozpryskuje się na nieostre odłamki, nadaje się ono idealnie do zastosowania w miejscach, gdzie w przypadku rozbicia tafli istotne jest obniżenie ryzyka zranienia, jak np. wiaty przystankowe, budki telefoniczne, kabiny prysznicowe itp Certyfikaty 6 Szkło hartowane termicznie produkowane jest zgodnie z normą EN Szkło hartowane termicznie i wygrzewane spełnia wymogi normy EN Oba rodzaje szkła oznaczone są symbolem CE, co świadczy o zgodności z powyższymi normami. 1 W niniejszej broszurze często w miejsce określenia szkło hartowane termicznie pojawia się nazwa szkło hartowane.

7 4. KLASYFIKACJA WEDŁUG NORM EUROPEJSKICH W celu sklasyfikowania i rozróżnienia właściwości poszczególnych produktów, Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) opublikował nowe Normy Europejskie (EN). Normy te stopniowo zastępują wcześniej obowiązujące standardy krajowe, takie jak np. NBN w Belgii i NF we Francji (które stają się przestarzałe) i same w sobie zaczynają być rozpoznawane jako normy obowiązujące w danym kraju. W związku z publikacją, Europejska Norma EN dla szkła oznaczana jest obecnie jako norma NBN EN w Belgii, NF EN we Francji itd., przy czym brzmienie normy jest we wszystkich krajach jednakowe. Uwaga: W niniejszej broszurze stosuje się nazewnictwo norm z wyłączeniem prefiksów charakterystycznych dla poszczególnych krajów, stąd są one oznaczane jako EN, a nie np. NBN EN czy NF EN. Nie zmienia to jednak brzmienia dokumentów. Opublikowano cztery normy klasyfikacyjne dotyczące szkła bezpiecznego: EN 12600: Szkło w budownictwie Badanie wahadłem Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkła płaskiego (2002) EN 356: Szkło w budownictwie Szyby ochronne Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak (1999) EN 1063: Szkło w budownictwie Bezpieczne oszklenia Badania i klasyfikacja odporności na uderzenie pociskiem (1999) EN 13541: Bezpieczne oszklenia. Badania i klasyfikacja odporności na siłę eksplozji. (2000). Kolejne strony mieszczą krótki opis wyżej wymienionych norm. Podano również szczegóły dotyczące odpowiednich gam produktów AGC. Stosowanie wyrobów szklanych Właściwe zastosowanie wyrobów szklanych wymaga uwzględnienia trzech podanych poniżej zasad: 1) Wspomniane Normy Europejskie ustalają jedynie klasę produktu, nigdy natomiast nie określają sposobu zastosowania produktu w konkretnym projekcie. Decyzja o doborze najodpowiedniejszych produktów dla specyficznych zastosowań pozostaje w gestii władz poszczególnych krajów, które mogą ustanawiać własne, obowiązujące inwestorów przepisy. 2) W każdym przypadku, grubości tafli odpowiadające poszczególnym klasom są minimalnymi dopuszczalnymi wartościami, uzyskanymi na podstawie przeprowadzonych badań. Rzeczywistą grubość szkła należy za każdym razem ustalić biorąc pod uwagę wymiary tafli, przewidywane naprężenia oraz metodę instalacji. 3) W każdym przypadku zastosowanie szkła bezpiecznego jest uzasadnione tylko jeśli pozostałe elementy konstrukcyjne zapewniają jednakową odporność na urazy, gdyż właśnie one w naturalny stanowią najsłabszą część szklenia i decydują o wytrzymałości okna jako całości. Dostępne są również podobne jak dla szkła normy klasyfikacyjne i badania dla elementów konstrukcyjnych. 7

8 5. EN ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA Założenia badania Norma EN Badanie wahadłem Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkła płaskiego przedstawia klasyfikację szkła w zależności od reakcji na uderzenie obiektem miękkim. W opisanym badaniu wykorzystano impaktor, na którym zamocowano dwie opony samochodowe. Celem badania było sklasyfikowanie produktów szklanych pod względem ryzyka obrażeń i wypadnięcia przez okno. Badanie wahadłem EN W klasyfikacji zastosowano rozróżnienie ze względu na wysokość zrzutu i rodzaj rozprysku. Wysokość zrzutu: Rodzaj rozprysku: 1 : 1200 mm A: pękanie przez odrywanie się pojedynczych ostrych odłamków (szkło odprężone, cieplnie wzmocnione, chemicznie wzmocnione) 2 : 450 mm B: pękanie bez odrywania się ostrych odłamków (szkło laminowane, zbrojone, szkło odprężone powlekane) 3 : 190 mm C: rozprysk na drobne kawałki (szkło hartowane termicznie) Klasyfikacja wyrobów szklanych pod względem skuteczności oznaczana jest za pomocą dwóch cyfr i jednej litery: α (β) φ, gdzie: α oznacza najwyższą klasę wysokości zrzutu, przy której szkło ulega bądź nie ulega rozbiciu zgodnie z jednym z dwóch wzorców rozprysku opisanych poniżej; β oznacza rodzaj rozprysku; φ oznacza najwyższą klasę wysokości zrzutu, przy której szkło ulega bądź nie ulega rozbiciu bez możliwości przeniknięcia uderzającego obiektu (zgodnie z pierwszym z dwóch poniższych kryteriów). W przypadku, gdy szkło pęka przy najniższej wartości wysokości zrzutu pozwalającej na przeniknięcie uderzającego obiektu, liczba ta wynosi 0. Dwie metody fragmentacji dopuszczone przez normę dla kryterium α to: Na badanej powierzchni, przez którą po przyłożeniu maksymalnej siły 25 N przenika kula o średnicy 76 mm, występują liczne pęknięcia, niedopuszczalne jest natomiast pojawienie się szczeliny bądź otworu. Następuje dezintegracja, przy czym 10 największych jednolitych kawałków szkła, zebranych i zważonych trzy minuty po uderzeniu powinno ważyć nie więcej niż fragment oryginalnej badanej tafli o powierzchni 6500 mm 2. 8 Badanie wahadłem EN 12600

9 Przykłady Szkło laminowane klasyfikowane jest jako 1B1, jeśli wykaże odporność na uderzenie z wysokości 1200 mm, przy braku możliwości przeniknięcia uderzającego obiektu. Szkło laminowane klasyfikowane jest jako 2B2, jeśli wykaże odporność na uderzenie z wysokości 450 mm, przy braku możliwości przeniknięcia uderzającego obiektu. Szkło termicznie hartowane klasyfikowane jest jako 1C1 jeśli wykaże odporność na uderzenie z wysokości 1200 mm bez rozbicia. Asortyment AGC Szkło hartowane Szkła hartowane oraz hartowane wygrzewane spełniają kryteria wyszczególnione w normie EN Gama szkieł hartowanych Klasa Złożenie Masa (kg/m²) 1C3 4 10,0 1C3 5 12,5 1C2 6 15,0 1C2 8 20,0 1C ,0 1C ,0 1C ,5 1C ,5 Niniejsza klasyfikacja obejmuje wszystkie szkła nadające się do hartowania (Planibel, Stopsol, Sunergy, Stopray T, itd.), za wyjątkiem szkła emaliowanego Colorbel oraz szkła Artlite z motywami sitodrukowymi, w przypadku których żadna klasyfikacja nie jest wymagana. Asortyment AGC Szkło laminowane Zgodnie z normą EN dla szkła bezpiecznego laminowanego Stratobel oraz bezpiecznego laminowanego dźwiękochłonnego Stratophone stosuje się następującą klasyfikację. Gama produktów Stratobel Safety Klasa Złożenie Grubość (mm) Masa (kg/m²) 2B2 22, B2 33, B2 44, B1 22, B1 55, B1 66, B1 88, B1 33, B1 44, B1 55, B1 66, Klasa Złożenie Grubość (mm) Masa (kg/m²) 1B1 88, B1 1010, B1 1212, B1 33, B1 44, B1 55, B1 66, B1 88, B1 1010, B1 44, B1 66, Uwagi: W szczególnych przypadkach (hale sportowe, szpitale psychiatryczne itp.) wskazane jest zastosowanie szkła laminowanego ze wzmocnionymi lub hartowanymi elementami. Bezpieczne laminowane szkło dźwiękochłonne Stratophone wykazuje taką samą odporność na uderzenia jak laminowane szkło Stratobel. 9

10 6. EN 356 OCHRONA ANTYWŁAMANIOWA Założenia badania Norma EN 356 Szkło w budownictwie - Szyby ochronne Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak określa metody badawcze wykorzystywane w procesie klasyfikacji szkła pod względem skuteczności ochrony antywłamaniowej. Wyróżniamy osiem klas uszeregowanych od najniższej do najwyższej wytrzymałości. Pierwszych pięć klas oznaczonych P1A do P5A ustanowiono na podstawie testu spadającej kuli przeprowadzonego z użyciem kuli metalowej o masie 4,1 kg. Trzy kolejne klasy oznaczone P6B do P8B ustanowiono na podstawie testu z użyciem siekiery mm h 900 mm 130 mm 1100 mm 900 mm Test spadającej kuli EN 356 Test z użyciem siekiery EN 356 W teście spadającej kuli położona w poziomie tafla testowa o wymiarach 1100 mm 900 mm poddawana jest uderzeniom ważącej 4,1 kg kuli na trójkątnym obszarze w centralnej części tafli (13 cm odstępu pomiędzy uderzeniami). Liczba uderzeń i wysokość zrzutu różnią się w zależności od klasy. Klasyfikacja odporności na akty wandalizmu oraz ochrony przed włamaniami i kradzieżą Klasa Produkt Opis badania P1A 3 uderzenia kulą z wysokości 1500 mm P2A 3 uderzenia kulą z wysokości 3000 mm Kula P3A 3 uderzenia kulą z wysokości 6000 mm P4A 3 uderzenia kulą z wysokości 9000 mm P5A 3 3 uderzenia kulą z wysokości 9000 mm P6B 30 do 50 uderzeń młotem i siekierą Siekiera P7B 51 do 70 uderzeń młotem i siekierą P8B > 70 uderzeń młotem i siekierą Test spadającej kuli uznaje się za przeprowadzony pomyślnie, jeśli kula nie przejdzie przez testowaną taflę w czasie pięciu sekund od momentu uderzenia. W teście z użyciem siekiery bada się umieszczoną pionowo taflę testową o wymiarach 1100 mm 900 mm. Pierwszy etap badania polega na próbach rozbicia tafli szkła za pomocą uderzeń młotkiem (minimum 12). Następnie dąży się do wybicia otworu w centralnym punkcie tafli za pomocą siekiery. 10 Test z użyciem siekiery uznaje się za przeprowadzony pomyślnie, jeśli obszar (400 mm 400 mm) narażony na ciosy siekierą nie uległ całkowitemu oderwaniu od pozostałej części tafli.

11 Asortyment AGC AGC oferuje gamę wyrobów szklanych Stratobel (i Stratophone), spełniających kryteria dla poszczególnych klas określone w normie EN 356. Gama produktów Stratobel Security Burglary Klasa Złożenie Grubość (mm) Masa (kg/m²) Podstawowa gama Stratobel spełnia wymagania klas od P1 do P5A P6B P7B P8B Dostępna jest też gama produktów laminowanych Stratobel XThin z wkomponowanymi polikarbonatami; te oszklenia są cieńsze i lżejsze zachowując te same właściwości. Gama produktów Stratobel Security Burglary XThin PC Klasa Złożenie Grubość (mm) Masa (kg/m²) P6B PC P7B PC P8B PC

12 7. EN 1063 KULOODPORNOŚĆ Założenia badania Norma EN 1063 Szkło w budownictwie Bezpieczne oszklenia - Badania i klasyfikacja odporności na uderzenie pociskiem określa metody klasyfikacji szkła kuloodpornego. Normy rozróżniają dwa rodzaje broni: broń krótką i karabiny (klasy BR) oraz strzelby (klasy SG). Wyróżnia się 9 klas. W przypadku wszystkich kategorii testowanej broni, szkło klasyfikowane jest jako kuloodporne, jeśli trzy tafle testowe zatrzymają wszystkie wystrzelone pociski. W sprawozdaniu z badania odnotowuje się również wystąpienie (S) lub nie wystąpienie (NS) jakichkolwiek odprysków za oszkleniem. Klasy od BR1 do BR7 obejmują szkła o rosnącym poziomie bezpieczeństwa. Oznacza to, że oszklenie spełniające kryteria właściwe dla danej klasy spełnia również kryteria przewidziane dla klas niższych. Pomiędzy klasami BR i SG nie zachodzi korelacja. Uwaga: Oprócz klas przewidzianych w normie, gama produktów AGC obejmuje również złożenie zabezpieczające przed strzałami z karabinu Kałasznikowa AK mm 500 mm 120 mm 120 mm 120 mm Badanie kuloodporności klasa EN 1063 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 SG Kałasznikow 12

13 Klasa Rodzaj broni Klasyfikacja ze względu na ochronę przed ostrzałem z broni palnej klasa EN 1063 Kaliber Rodzaj pocisku Masa pocisku (g) Odległość (m) Warunki testowe Prędkość pocisku (m/s) Liczba trafień Rozstaw trafień (mm) BR1 Karabin 0,22 Long rifle L/RN 2,6 ± 0,1 10,00 ± 0,5 360 ± ± 10 BR2 Broń krótka 9 mm Lugar FJ 1 /RN/SC 8,0 ± 0,1 5,00 ± 0,5 400 ± ± 10 BR3 Broń krótka 0,357 Magnum FJ 1 /CB/SC 10,2 ± 0,1 5,00 ± 0,5 430 ± ± 10 BR4 Broń krótka 0,44 Rem. Magnum FJ 2 /FN/SC 15,6 ± 0,1 5,00 ± 0,5 440 ± ± 10 BR5 Karabin 5,56 45 * FJ 2 /PB/SCP1 4,0 ± 0,1 10,00 ± 0,5 950 ± ± 10 BR6 Karabin 7,62 51 FJ 1 /PB/SC 9,5 ± 0,1 10,00 ± 0,5 830 ± ± 10 BR7 Karabin 7,62 51 ** FJ 2 /PB/HC1 9,8 ± 0,1 10,00 ± 0,5 820 ± ± 10 SG1 Cal 12/70 Lita kula ołowiana Strzelba 31,0 ± 0,5 10,00 ± 0,5 420 ± SG2 Cal 12/70 Lita kula ołowiana 3 31,0 ± 0,5 10,00 ± 0,5 420 ± ± 10 * Długość gwintu 178 mm ok. 10 mm FJ Pocisk pełnopłaszczowy ** Długość gwintu 254 mm ok. 10 mm FN Pocisk z grotem spłaszczonym 1 Pełny płaszcz stalowy platerowany HC1 Rdzeń stalowy hartowany masa 3,7 g ok. 0,1 g, twardość > 63 HRC 2 Pełny płaszcz stalowy ze stopu PB Pocisk z ostrym czubkiem miedziowego RN Pocisk z czubkiem zaokrąglonym 3 Pocisk Breneka SC Miękki rdzeń (ołów) L Ołów SCP1 Miękki rdzeń (ołów) i stalowy penetrator (typ SS109) CB Pocisk stożkowy Asortyment AGC AGC oferuje gamę szkieł Stratobel spełniających kryteria dla poszczególnych klas określonych normą EN Ze względu na dążenie do zredukowania grubości szkła laminowanego i osiągnięcie oczekiwanej skuteczności w klasach najwyższych, w AGC opracowano szereg rozwiązań w postaci szyb zespolonych stanowiących połączenie dwóch paneli szkła laminowanego Stratobel. Gama produktów Stratobel Security Bullet Klasa Produkt Grubość (mm Masa (kg/m²) BR1 S B BR1 NS B BR2 S B BR2 NS B BR3 S B BR3 NS B BR4 S / SG1-S B BR5 S / SG2-S B BR5 NS B BR6 NS B BR7 NS B Gama produktów Thermobel Security Bullet Klasa Złożenie Grubość (mm Ramka (mm) Masa (kg/m²) BR4 S / SG1-S B BR4 NS / BR6-S B BR5 NS B BR5 NS / SG1-NS B BR6 NS B BR7 S B BR7 NS B SG1-NS B SG2-NS B Czterocyfrowe kody odnoszą się do jednolitego szkła laminowanego. Pięciocyfrowe kody odnoszą się do szkła laminowanego stosowanego w izolacyjnych szybach zespolonych. 13

14 Dostępna jest też gama produktów laminowanych Stratobel Thin zawierającymi chemicznie utwardzane komponenty. Zastosowanie tego procesu umożliwia redukcję grubości i wagi szkła przy zachowaniu tego samego poziomu właściwości. Gama produktów Stratobel Security Bullet Thin Klasa Produkt Grubość (mm) Masa (kg/m²) BR1 NS STOPX BR2 NS STOPX BR3 NS STOPX BR4 NS STOPX BR5 NS / SG1-NS STOPX BR6 S PK52-CT BR6 NS / SG2-NS STOPX BR7 S PK65-CT BR7 NS STOPX Škála skel Thermobel Security Bullet Thin Klasa Złożenie Grubość (mm) Ramka (mm) Masa (kg/m²) BR4 NS / SG1-NS VIX BR5 NS / SG2-NS VIX BR6 NS / SG2-NS VIX Dostępna jest też gama produktów laminowanych Stratobel XThin PC z wkomponowanymi polikarbonatami; nigdy nie ma odprysków na stronie ochronnej (NS) tych produktów i są one cieńsze i lżesze zachowując te same właściwości. Obustronne zdjęcia z testów formatki szkła Stratobel XThin PC obrazują ten test. Zauważalne są trzy ślady po kulach w szkle od strony przedniej i odpowiednio z tyłu efekt ostrzału w polikarbonacie. 14

15 Gama produktów Stratobel Security Bullet XThin PC Klasa Produkt Grubość (mm) Masa (kg/m²) BR1-NS PC BR2-NS PC BR3-NS PC BR4-NS / SG1-NS PC BR5-NS / SG2-NS PC BR6-NS PC BR7-NS PC Gama produktów Thermobel Security Bullet XThin PC Klasa Złożenie Grubość (mm) Ramka (mm) Masa (kg/m²) BR6-NS 848i560PC BR7-NS 890i100PC SG2-NS 851i560PC Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa konfiguracja jest kodowana. Kody z literką i opisują szkła laminowane w szybie zespolonej. 15

16 8. EN ODPORNOŚĆ NA SIŁĘ EKSPLOZJI Niektóre rodzaje szkła są odporne na falę uderzeniową wybuchu,bez rozbicia, nawet jeśli są one ostatecznie zniszczone. Takie szkła mogą zapobiec poważnemu obrażeniu ciała latającymi odłamkami szkła lub innymi zewnętrznymi zanieczyszczeniami. Według normy EN szkła odporne na siłę eksplozji są klasyfikowane od ER1 do ER4. Ta klasyfikacja odzwierciedla chwilowe zmiany ciścienia pomiędzy 50 a 250 kpa (~0,5 do 2,5 bar), w zależności od klasyfikacji przez okres co najmniej 0,02 sekundy. Jak w przypadku szkła odpornego na atak z broni palnej rozróżnia się szkła odpryskowe lub nie,w zależności od tego czy były odpryski na stronie ochronnej szkła. Gama produktów Stratobel Explosion Klasa Złożenie Grubość (mm) Masa (kg/m²) ER1-S EX ER2-S EX Gama produktów Stratobel Explosion XThin PC Klasa Złożenie Grubość (mm) Masa (kg/m²) ER3-S EX PC INNE POZIOMY ODPORNOŚCI Nasze zespoły techniczne oferują fachową radę w zgodzie ze specyficznymi wymaganiami nie zawartymi w normach EN 12600, EN 356, EN 1063 i EN (np. zastosowanie w więzieniach lub innych nietypowych miejscach) i współpracować w znalezieniu najlepszych rozwiązań. Prosimy o kontakt z przedstawicielem AGC. 16

17 10. PRZEPISY KRAJOWE A ZASTOSOWANIE SZKŁA BEZPIECZNEGO Zastosowanie szkła bezpiecznego Opisane powyżej normy europejskie ustanawiają system klasyfikacji szkła bezpiecznego. Nie precyzują przy tym jednak sposobu wykorzystania poszczególnych rodzajów szkła w zależności od zastosowania lub lokalizacji. Wydanie odpowiednich wytycznych zawierających informacje na temat zastosowania wyrobów szklanych pozostaje w gestii władz poszczególnych krajów. W przypadku braku przepisów krajowych w tabeli na stronach 18 i 19 znaleźć można ogólne wskazówki dotyczące wyboru właściwego szkła laminowanego w zależności od zastosowania i zagrożeń, przed którymi powinny chronić Przepisy krajowe Niektóre kraje opublikowały obowiązujące na ich terenie dokumenty i/lub normy dotyczące stosowania szkła bezpiecznego, przynajmniej w zakresie zapobiegania wypadkom i ochrony przed wypadnięciem. Są to na przykład: NBN S (STS 38): 2007 w Belgii NEN 3569 w Holandii UNI 7697 we Włoszech inne 17

18 Cel Odpowiadająca klasyfikacja Ochrona osób EN 1260 Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom Zapobieganie ryzyku skaleczenia ostrymi odłamkami szkła oraz poważnych obrażeń na skutek przypadkowego uderzenia o powierzchnię szkła. Schemat rozprysku zarówno hartowanego, jak i laminowanego szkła Stratobel zapewnia ochronę przed zranieniem ostrymi odłamkami. Ochrona przed upadkiem (wypadnięcie z okna) Ochrona przed wypadnięciem przez szklaną powierzchnię, gdy sąsiaduje ona bezpośrednio z pustą przestrzenią, nawet w razie przypadkowego rozbicia. 1C1 1C2-2B2 1B1 1B1 Ochrona przed włamaniem i aktami wandalizmu Podstawowy poziom ochrony: ochrona przed aktami wandalizmu, rzuconymi kamieniami itd. P1A P2A Ochrona mienia EN 356 Średni poziom ochrony Ochrona przed drobnymi przestępstwami. Podwyższony poziom ochrony Ograniczona czasowo ochrona przed zaplanowanym atakiem, jej celem jest zniechęcenie napastników i uniemożliwienie im przeniknięcia do obiektu i dokonania kradzieży. Nawet w razie uszkodzenia tafla pozostaje na miejscu, spełniając funkcję bariery do momentu wymiany. P3A P4A P5A Ochrona przed ogniem z broni palnej EN 1063 Ochrona przed wybuchami EN Ochrona przed zorganizowaną kradzieżą W przypadku zamierzonego i wielokrotnie powtarzanego ataku ręcznego z wykorzystaniem szerokiej gamy narzędzi, szkła Stratobel Burglary mogą opóźnić, a nawet udaremnić kradzież i włamanie. Nawet w razie uszkodzenia tafla pozostaje na miejscu, spełniając funkcję bariery do momentu wymiany. Kuloodporność Szkła Stratobel zapewniają efektywną ochronę przed ostrzałem z wielu typów broni palnej. Odpowiednią konstrukcję należy dobierać indywidualnie w oparciu o analizę potencjalnego zagrożenia. Ochrona przed wybuchem Szkła Stratobel zapewniają skuteczną ochronę przed wybuchami. Odpowiednią konstrukcję należy dobierać indywidualnie w oparciu o analizę potencjalnego zagrożenia. P6B P8B BR1 do BR7 SG1 do SG2 ER1 ER4 18

19 Zalecane rozwiązania Przykładowe zastosowania Szkło hartowane Stratobel Safety 2 tafle szkła i min. 1 warstwa PVB Stratobel Safety 2 tafle szkła i min. 2 warstwy PVB Stratobel Security Burglary 2 tafle szkła i min. 2 warstwy PVB Stratobel Security Burglary 2 tafle szkła i min. 4 warstwy PVB Stratobel Security Burglary 2 tafle szkła i min. 6 warstw PVB Idealne do szklenia okien, drzwi (bez ryzyka wypadnięcia), kabin prysznicowych, wiat przystankowych, dachów itp. Balustrady balkonów, poręcze schodów, spandrele, barierki, ścianki działowe i przenośne, szklenie elewacji, w tym również na poziomie parteru, itp. Oszklenie prywatnych budynków mieszkalnych na poziomie parteru, budynków biurowo-handlowych, witryn sklepowych, szklenie budynków użyteczności publicznej i zastosowanie w przestrzeni miejskiej w pobliżu stadionów i miejsc organizacji imprez. Możliwe również zastosowanie w charakterze podłóg i dachów willi i apartamentów. Oszklenie położonych na uboczu prywatnych domów mieszkalnych oraz budynków biurowo-handlowych na poziomie parteru. Oszklenie budynków mieszkalnych położonych na uboczu i w niebezpiecznej okolicy, domów letniskowych, obiektów handlowych szczególnie narażonych na włamania, takich jak apteki, specjalistyczne sklepy oferujące sprzęt audio i wideo, komputerowy i urządzenia elektryczne oraz/lub artykuły tytoniowe, a także butiki i sklepy z artykułami skórzanymi, sportowymi, drogerie itp. Wielokrotnie laminowane lub Stratobel Security Burglary Zalecane do szklenia witryn obiektów w wysokim stopniu narażonych na włamania, takich jak salony jubilerskie, antykwariaty i galerie sztuki, ambasad, więzień, gablot muzealnych itp. Wielokrotnie laminowane lub Stratobel Security Bullet Zalecane do szklenia stanowisk kasowych oraz innych zastosowań w bankach, instytucjach finansowych, urzędach pocztowych i kantorach wymiany walut, ambasadach, pojazdach przeznaczonych do transportu gotówki itp. Stratobel Security Explosion Zalecane do ochrony budynków na wypadek wybuchu, na przykład w branży farmaceutycznej, chemicznej i petrochemicznej, bankach, ambasadach itp. 19

20 11. DOSTĘPNOŚĆ Dostępność i oferowane grubości szkła laminowanego i hartowanego różnią się w poszczególnych krajach. Jeśli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami, zapraszamy na stronę lub prosimy o kontakt. 12. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU Uogólniając, podczas montażu szkła laminowanego Stratobel należy przestrzegać następujących trzech zasad: nie dopuścić do uwięźnięcia wody w profilach; prawidłowo osadzić szybę w profilu; impregnaty powinny być kompatybilne z powłoką PVB (i wszelkimi innymi powłokami występującymi w szybie zespolonej). Upewnienie się, czy materiały chroniące przed wilgocią są kompatybilne, jest obowiązkiem osób zajmujących się ich nakładaniem. W celu zapewnienia oczekiwanych rezultatów, szkła laminowane niesymetryczne (antywłamaniowe lub kuloodporne) oraz/lub szyby zespolone, w których skład wchodzi szkło laminowane, należy montować w odpowiednim kierunku. Należy również ściśle przestrzegać wskazówek dotyczących montażu szklanych elementów podłóg i schodów. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcjach montażu wydanych w formie broszur, dostępnych na życzenie bądź na stronie Uwaga: Grubości przyporządkowane poszczególnym klasom zawsze odpowiadają jedynie minimalnym grubościom tafli wynikającym z przeprowadzonych testów. Rzeczywistą grubość szkła należy każdorazowo ustalić na podstawie wymiarów tafli, przewidywanych naprężeń i planowanej metody montażu. 13. KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE I OBRÓBKA Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przechowywania czy obróbki szkła laminowanego Stratobel i Stratophone znajdują się w Instrukcjach montażu wydanych w formie broszur, dostępnych na życzenie bądź na stronie 20

Bezkompromisowe bezpieczeństwo, funkcjonalne piękno. Produkty ze szkła bezpiecznego PROTECT

Bezkompromisowe bezpieczeństwo, funkcjonalne piękno. Produkty ze szkła bezpiecznego PROTECT Bezkompromisowe bezpieczeństwo, funkcjonalne piękno Produkty ze szkła bezpiecznego PROTECT Spis treści Pełna ochrona w naszej ofercie 4 Kompletne rozwiązania ze szkła Pomoc w znalezieniu właściwego 5

Bardziej szczegółowo

thermobel Przytulny dom

thermobel Przytulny dom thermobel Przytulny dom 3 Praktyczne informacje 4 Dobór oszklenia 7 Produkty 8 Izolacja cieplna 9 Podwyższona izolacyjność cieplna 10 Izolacja cieplna i kontrola słoneczna 11 Bezpieczeństwo i ochrona 12

Bardziej szczegółowo

GlassTime GUARDIAN. GlassTime. Bez szkła świat znajdzie się pod ścianą. PODRĘCZNIK O SZKLE. www.guardian.com

GlassTime GUARDIAN. GlassTime. Bez szkła świat znajdzie się pod ścianą. PODRĘCZNIK O SZKLE. www.guardian.com Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej: Informacje zawarte w niniejszej publikacji stanowią ogólny opis produktów firmy GUARDI- AN. GUARDIAN wyłącza niniejszym jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną z tytułu

Bardziej szczegółowo

Elewacje. Attyki. METEON. Wszystko co najlepszse w jednej plycie

Elewacje. Attyki. METEON. Wszystko co najlepszse w jednej plycie Elewacje. Attyki. Elementy zespolone. Planowanie METEON Wszystko co najlepszse w jednej plycie Spis treści Informacje ogólne. 3 Dane dotyczace produktów. 4 Zastosowanie płyt i program dostaw. 5 Serwis

Bardziej szczegółowo

Systemy zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL

Systemy zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL Systemy zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL Zeszyt.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Podstawy prawne, normy i literatura. Warunki techniczne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia.0.00 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r.

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r. Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu z dnia 05.01.2012 r. Spis Treści: OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r.

Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r. Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r. Spis treści Strona Ogólne warunki sprzedaży...2 Zawarcie umowy sprzedaży...2 Cena...2 Gwarancja jakości...2 Warunki dostawy...3 Termin płatności

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Katalog systemów zawieszenia 2013 / 2014

Katalog systemów zawieszenia 2013 / 2014 SYSTEMY SUFITOWE ŚCIENNE Z nami zrealizujesz swoje pomysły Katalog systemów zawieszenia 2013 / 2014 PODSUMOWANIE SYSTEMY ZAWIESZENIA ARMSTRONG Oferta firmy Armstrong 1 Zaangażowanie firmy Armstrong w ochronę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie CE. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia.

Oznakowanie CE. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia. Oznakowanie CE W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zgłoś się do Centrum Wspierania Biznesu w Płocku tel. 024-262-68-48, cwb@cwb.pl.pl lub do jednego z Gminnych Centrów informacji funkcjonującego

Bardziej szczegółowo

Obróbka p³yt FERMACELL przy zabudowie wnêtrz w programie suchej zabudowy. Materia³y dla projektantów

Obróbka p³yt FERMACELL przy zabudowie wnêtrz w programie suchej zabudowy. Materia³y dla projektantów Obróbka p³yt FERMACELL przy zabudowie wnêtrz w programie suchej zabudowy Materia³y dla projektantów 2 Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie 2.1 FERMACELL Zalety na pierwszy rzut oka...3 2.2 Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

BALEXTHERM PU-W-ST, PU-W-PLUS, PU-R PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM POLIURETANOWYM

BALEXTHERM PU-W-ST, PU-W-PLUS, PU-R PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM POLIURETANOWYM BALEXTHERM PU-W-ST, PU-W-PLUS, PU-R PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM POLIURETANOWYM KATALOG TECHNICZNY Infolinia: 801 000 807, tel: +48 58 778 44 44 koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora w w w.b

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp IS 1. Idea systemu...4 III.Specjalne zastosowania systemów płaszczyznowych ZS 2. Zalety systemu...4 1. Chłodzenie płaszczyznowe...

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 28.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

PREZE TACJA 5 UWAGA! Poniższy materiał opracowany został w formie przewodnika przez: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Fundację Promocji Innowacji i Biuro Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji 7 - ii

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie CE: Pytania i Odpowiedzi

Oznakowanie CE: Pytania i Odpowiedzi Oznakowanie CE: Pytania i Odpowiedzi Pilkington przedstawia wstępne procedury/wymagania dla oznaczania produktów znakiem Definicje Co to jest oznakowanie? oznacza Wspólnotę Europejską. Oznakowanie informuje,

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2006. przewodnik

Warszawa 2006. przewodnik Warszawa 2006 przewodnik Dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki przeznaczonych na realizację prac upowszechniających wyniki programu wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Bardziej szczegółowo

2/2014 ISSN 2391-8136 AKUSTYKA ELEKTROAKUSTYKA ARCHITEKTURA WNĘTRZ I WZORNICTWO INWESTYCJE

2/2014 ISSN 2391-8136 AKUSTYKA ELEKTROAKUSTYKA ARCHITEKTURA WNĘTRZ I WZORNICTWO INWESTYCJE 2/2014 ISSN 2391-8136 ELEKTRO INWESTYCJE 2/2014 Redakcja: PRESTIGE S.A. właściciel marki Yellow Acoustic www.prestige-sa.pl www.yellowacoustic.pl Redaktor Naczelny: Roman Trębacz trebaczr@prestige-sa.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja: produkty BLACHPROFIL 2 dostępne są w ponad 800 profesjonalnych

Dystrybucja: produkty BLACHPROFIL 2 dostępne są w ponad 800 profesjonalnych Katalog 2015 20 lat Blachprofil 2 W bieżącym roku mija 20 lat działalności naszej Firmy. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie zdobyte w tym czasie, przyczyniła się do zaufania jakiego udzielacie nam Państwo

Bardziej szczegółowo

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem Najlepsze wyniki ochrony środowiska osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie najlepszych technologii oraz ich wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ZABEZPIECZANIA BUDYNKÓW SZCZELIWAMI POGODOODPORNYMI

PORADNIK ZABEZPIECZANIA BUDYNKÓW SZCZELIWAMI POGODOODPORNYMI PORADNIK ZABEZPIECZANIA BUDYNKÓW Informacje zawarte powyżej są przedstawione w dobrej wierze, oparte na badaniach Dow Corning i uważa się je za dokładne. Jednakże, ponieważ warunki i sposoby użycia naszych

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

FoodContact. Wytyczne branżowe. materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. dotyczące zgodności

FoodContact. Wytyczne branżowe. materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. dotyczące zgodności FoodContact Wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością Wydanie z 2 września 2012 r. Wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów

Bardziej szczegółowo