Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Nauczyciela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Nauczyciela"

Transkrypt

1 Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Nauczyciela

2 Spis treści 1 Podstawowe informacje Przeglądarka internetowa Logowanie i wylogowanie, sesja użytkownika Logowanie Sesja użytkownika Wylogowanie Nawigacja Przyciski nawigacyjne Przyciski do dodawania nowych danych Przyciski do modyfikacji danych Przyciski do wyszukiwania danych Sortowanie Opis podstawowych funkcjonalności profilu Nauczyciela Zmiana hasła dostępowego do aplikacji Importowanie bloków tematycznych do dziennika Uzupełnianie tematów lekcji i frekwencji przez nauczycieli Usprawiedliwianie nieobecności przez wychowawców Ręczne usprawiedliwianie nieobecności uczniów Automatyczne usprawiedliwianie nieobecności ucznia Wystawianie ocen Wprowadzanie zaplanowanych zadań dla klasy do dziennika lekcyjnego oraz wystawianie ocen z zaplanowanych zadań Wysyłanie wiadomości Wysyłanie wiadomości do opiekuna ucznia Przeglądanie statystyk frekwencji uczniów Wykaz tematów zajęć Drukowanie wykazu ocen uczniów na wywiadówkę Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej Przygotowanie dziennika do automatycznego generowania oceny opisowej dla edukacji wczesnoszkolnej Modyfikacja grup ocen dla edukacji wczesnoszkolnej Wprowadzenie kryteriów oceniania opisowego Generowanie końcowej oceny opisowej Ręczne wystawianie końcowej oceny opisowej Generowanie i wydruk świadectw Oznaczenie uczniów wyróżnionych na koniec roku szkolnego Wprowadzanie informacji o projekcie edukacyjnym drukowanej na świadectwie ukończenia gimnazjum Generowanie i wydruk świadectw uczniów

3 Rozdział 1 Podstawowe informacje 1.1 Przeglądarka internetowa Do korzystania z aplikacji NOVO Szkoła wymagany jest dostęp do internetu poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox. Każdy użytkownik aplikacji powinien mieć ją zainstalowaną na swoim komputerze. Jeśli nie masz zainstalowanej przeglądarki Mozilla Firefox, zainstaluj ją teraz według poniższej instrukcji: 1. Otwórz przeglądarkę, z której korzystasz obecnie i wpisz w pasku adresu link: i naciśnij ENTER. Jest to strona, z której możesz pobrać aktualną wersję Mozilla Firefox (rys. 1.1). 2. Po otwarciu powyższej strony kliknij na Firefox Pobierz za darmo (rys. 1.1). Rysunek 1.1: Strona 3. Zapisz plik z wersją instalacyjną Mozilli Firefox na dysku swojego komputera. 4. Po zapisaniu pliku otwórz go i wykonuj kolejne polecenia wyświetlane na ekranie aż do zakończenia procesu instalacji oprogramowania. 3

4 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja użytkownika Logowanie Pracę z aplikacją rozpoczynasz od otwarcia przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. W pasku adresu wpisz link do aplikacji, który wraz z loginem i hasłem otrzymałeś od administratora aplikacji w szkole i naciśnij ENTER przechodząc do okna Panel logowania. W polu Login wpisz swój login, w polu Hasło wprowadź otrzymane hasło. Zatwierdź wprowadzone dane klikając na przycisk Zaloguj (rys. 1.2). Rysunek 1.2: Okno Panel logowania UWAGA! W przypadku trzykrotnego błędnego podania hasła logowania, konto użytkownika zostaje automatycznie zablokowane. Aby je odblokować, należy zwrócić się z taką prośbą do administratora aplikacji w szkole. 4

5 1.2.2 Sesja użytkownika Rysunek 1.3: Strona główna UWAGA! Jeżeli, korzystając z aplikacji, przez czas 10 minut nie wykonamy żadnej czynności (np. nie przejdziemy do innego ekranu), nasza sesja się zakończy. W takim przypadku konieczne będzie ponowne zalogowanie się do aplikacji. Taka konfiguracja dostępu do aplikacji pozwala na istotne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa związanego z korzystaniem z aplikacji tylko i wyłącznie przez autoryzowanego użytkownika Wylogowanie Kończąc pracę z aplikacją, każdy użytkownik zawsze powinien się wylogować (zakończyć bieżącą sesję). W tym celu kliknij na przycisk Zakończenie pracy, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu (rys. 1.4). Zamknięcie okna przeglądarki bez wykonania wylogowania przed upływem 10 minut bezczynności użytkownika może skutkować stworzeniem niebezpiecznej sytuacji, w której niepowołany inny użytkownik będzie mógł otworzyć aplikację bez podawania hasła, gdyż sesja uprawnionego użytkownika nie została zakończona. Aby uniemożliwić dostęp do aplikacji osobom nieuprawnionym, należy każdorazowo, kończąc pracę lub odchodząc od komputera, wylogować się z aplikacji. 5

6 Rysunek 1.4: Strona główna 1.3 Nawigacja Aby sprawnie poruszać się po aplikacji, zapoznaj się z dostępnymi w niej narzędziami Przyciski nawigacyjne Podstawowe przyciski nawigacyjne są dostępne na wielu ekranach i służą do poruszania się po aplikacji (rys. 1.5). Rysunek 1.5: Przyciski nawigacyjne 6

7 Odśwież Wyświetla ponownie dane, aktualizując je, jeżeli zaszły jakieś zmiany w bazie danych dokonane przez innych użytkowników. Na ekranach modyfikujących dane przycisk Odśwież powoduje powrót do wprowadzonych wcześniej wartości (rys. 1.5). Powrót Przenosi użytkownika do poprzedniego ekranu. W przypadku wprowadzania lub modyfikacji danych zmiany wprowadzone przez użytkownika nie zostaną zapisane (rys. 1.5). Strona główna Przenosi użytkownika do strony głównej aplikacji. W przypadku wprowadzania lub modyfikacji danych zmiany wprowadzone przez użytkownika nie zostaną zapisane (rys. 1.5). Drukuj Drukuje zawartość danego ekranu (rys. 1.5). Wydruki Otwiera listę dostępnych wydruków w formie raportów z danego ekranu (rys. 1.6). Rysunek 1.6: Przycisk Wydruki Przyciski do dodawania nowych danych Przyciski do dodawania nowych danych pojawiają się na ekranach, na których można dodawać dane (rys. 1.7). 7

8 Rysunek 1.7: Przyciski do dodawania danych Nowy Otwiera okno do wprowadzania nowych danych (rys. 1.7). Nowa wiadomość Otwiera okno wprowadzania nowej wiadomości (rys. 1.7). Import danych Otwiera okno do importu danych do aplikacji (rys. 1.8). Rysunek 1.8: Przycisk Import danych Przyciski do modyfikacji danych Przyciski do modyfikacji danych lub ich usuwania pojawiają się na ekranach, na których można modyfikować dane (rys. 1.9). 8

9 Rysunek 1.9: Przyciski do modyfikacji danych Zapisz Zapisuje zmodyfikowane dane i przenosi użytkownika do poprzedniego ekranu (rys. 1.9). Zapisz i nowy Zapisuje dodawane lub modyfikowane dane i ponownie otwiera okno do wprowadzania danych (rys. 1.9). Usuń Usuwa edytowaną pozycję. Jeżeli nie można jej usunąć, pokazywany jest odpowiedni komunikat (rys. 1.10). Rysunek 1.10: Przycisk Usuń 1.4 Przyciski do wyszukiwania danych Przyciski do wyszukiwania danych pojawiają się na ekranach, na których można filtrować dane. 9

10 Znajdź Znajduje dane według kryteriów podanych na ekranie (rys. 1.11). Rysunek 1.11: Przycisk menu Znajdź Usunięcie filtrów Usuwa wszystkie filtry z aktualnego ekranu (rys. 1.12). Rysunek 1.12: Przycisk Usunięcie filtrów 1.5 Sortowanie W aplikacji ekrany wyświetlane w postaci tabel posiadają funkcje sortowania. Jeżeli na ekranie można porządkować dane według wybranej kolumny, za jej nazwą wyświetla się biała strzałka. Pomarańczowa strzałka oznacza, że dane są posortowane według oznaczonej kolumny (rys. 1.13). Aby posortować tabelę według wybranej kolumny, kliknij na białą strzałkę za jej nazwą. 10

11 Rysunek 1.13: Sortowanie 11

12 Rozdział 2 Opis podstawowych funkcjonalności profilu Nauczyciela UWAGA! W podręczniku przedstawione są przykłady z konkretnymi danymi, które stanowią jedynie wzór dla osoby korzystającej z podręcznika. Przykładowe dane zastąp prawdziwymi danymi. 2.1 Zmiana hasła dostępowego do aplikacji Po pierwszym zalogowaniu do aplikacji, ze względów bezpieczeństwa, zmień swoje hasło do aplikacji. W tym celu wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij na ikonę MOJE NOVO, aby otworzyć okno Zmiana hasła (rys. 2.1). Rysunek 2.1: Strona główna 12

13 2. W oknie Zmiana hasła, wprowadź nowe hasło wypełniając pola (rys. 2.2): Rysunek 2.2: Okno Zmiana hasła (a) Nowe hasło - wpisz nowe hasło. Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką literę i jedną cyfrę. (b) Powtórz hasło - wpisz ponownie nowe hasło. 3. Kliknij na ikonkę Zapisanie zmian i powrót do poprzedniego ekranu, aby zatwierdzić wprowadzone hasło (rys. 2.2). 4. Po zmianie hasła system automatycznie wyloguje Cię z aplikacji i przeniesie do okna Panel logowania. 5. Zaloguj się ponownie do aplikacji używając nowego hasła. W polu Login wpisz swój login, w polu Hasło wprowadź nowe hasło. Zatwierdź wprowadzone dane klikając na przycisk Zaloguj (rys. 2.3). Rysunek 2.3: Okno Panel logowania 13

14 2.2 Importowanie bloków tematycznych do dziennika W aplikacji NOVO Szkoła można importować bloki tematyczne (tematy), z których nauczyciel może później korzystać przy zapisywaniu tematu prowadzonych zajęć oraz przy wystawianiu ocen. Przykład Importowanie tematów lekcji dla przedmiotu matematyka dla pierwszej klasy gimnazjum. 1. Aby wykonać automatyczny import tematów lekcji, wypełnij odpowiedni szablon, który pobierz z: 2. Po otwarciu szablonu wprowadź dane o tematach lekcji. (a) pola wymagane: Lp Nazwa bloku, temat lekcji (b) pola opcjonalne: Wszystkie pozostałe pola 3. Przygotowane dane zapisz na swoim dysku jako skoroszyt programu Microsoft Excel 97/2003 tj. plik z rozszerzeniem *.xls lub plik tekstowy CSV (rozdzielany średnikami z separatorem tekstu jako cudzysłów) tj. plik z rozszerzeniem *.csv. 4. Na stronie głównej aplikacji kliknij w menu na Ustawienia indywidualne / Lista bloków tematycznych / tematów. 5. W oknie Lista bloków tematycznych / tematów kliknij na ikonkę Import tematów zajęć. 6. W oknie Import tematów zajęć wypełnij pola: (a) Przedmiot - kliknij na pole i wybierz przedmiot, np. matematyka. (b) Poziom - kliknij na pole i wybierz poziom nauczania, np. I G. 7. W oknie Import tematów zajęć w polu Plik do wczytania kliknij na ikonkę spinacza, aby wybrać przygotowany plik z tematami lekcji. 8. Po otwarciu okienka z wyborem pliku do wczytania, wybierz plik z tematami lekcji (utworzony wcześniej na podstawie szablonu - pkt 3). 9. Po zatwierdzeniu wyboru pliku do wczytania kliknij na przycisk Dalej. 10. Po wczytaniu pliku zostaniesz przeniesiony do okna Import bloków tematycznych / tematów zawierającego wczytane dane. Jeśli wczytane dane będą zawierać błędy, które uniemożliwiają import danych do bazy, błędy te zostaną oznaczone w kolumnie B. Najedź wskaźnikiem myszy na liczbę błędów, aby wyświetlić szczegółowe informacje o błędach. Rekordy z błędami nie zostaną zaimportowane do bazy. Kolumna NL oznacza numer linii z danymi w pliku. Jeśli chcesz poprawić dane, kliknij na ikonkę Powrót, popraw dane w pliku i wykonaj ponownie czynności 6-9. Jeśli wczytane dane są prawidłowe, przejdź do punktu Kliknij na ikonkę Zapisz poprawne dane, aby potwierdzić i zakończyć import danych. 12. Po pomyślnym imporcie z pliku tematów lekcji pojawi się okno Import bloków tematycznych / tematów z odpowiednim komunikatem. Kliknij na ikonkę Powrót do poprzedniego ekranu. 13. Kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji. 14

15 2.3 Uzupełnianie tematów lekcji i frekwencji przez nauczycieli W aplikacji NOVO Szkoła można szybko wprowadzać tematy lekcji i frekwencję w bieżącym tygodniu. Dzięki temu nauczyciel ma do nich dostęp po jednym kliknięciu. Sposób wprowadzania tematów i frekwencji został opisany poniżej w punktach. Przykład Uzupełnienie tematu i frekwencji na lekcji. 1. Na Stronie głównej aplikacji na górnym pasku skrótów kliknij na ikonkę Bieżące zajęcia (rys. 2.4). Rysunek 2.4: Strona główna 2. W oknie Tygodniowy plan zajęć wyświetlone są wszystkie zajęcia w bieżącym tygodniu dla zalogowanego nauczyciela. Kolumna z zajęciami w bieżącym dniu oznaczona jest błękitnym kolorem (rys. 2.5). 15

16 Rysunek 2.5: Okno Tygodniowy plan zajęć 3. Kliknij na okienko z wybranymi zajęciami (rys. 2.5). Zostaniesz przeniesiony do okna Frekwencja na zajęciach (rys. 2.6). 4. W oknie Frekwencja na zajęciach wypełnij pola (rys. 2.6 i rys. 2.7): (a) pola wymagane: Rysunek 2.6: Okno Frekwencja na zajęciach 16

17 Temat lekcji (opisowy) - wpisz temat lekcji, np. Przedstawienie zagadnień poruszanych na lekcjach w roku szkolnym. (b) pola opcjonalne: Blok tematyczny (wybór) - kliknij na pole i wybierz odpowiednią wartość z listy. Jeśli lista jest pusta, oznacza to, że żadne bloki tematyczne nie zostały wprowadzone do aplikacji. W takim przypadku pozostaw to pole niewypełnione. Ścieżka edukacyjna - kliknij na pole i wybierz odpowiednią wartość z listy, np. edukacja europejska. Praca domowa - wpisz pracę domową dla uczniów, np. Wykonaj zadanie nr 1 ze strony 15. Uzupełnienie tego pola jest bardzo istotne ze względu na uczniów nieobecnych, gdyż informacja o pracy domowej będzie widoczna dla nich po zalogowaniu się do aplikacji na profil ucznia. Uwagi - wpisz dodatkowe uwagi do zajęć, np. informacje na temat materiałów wykorzystywanych na lekcji lub informacje dla uczniów nieobecnych, z jakich stron podręcznika mogą uzupełnić swoją wiedzę, np. Podręcznik, Rozdział I, str Rysunek 2.7: Okno Frekwencja na zajęciach 5. W tabeli frekwencji uczniów zaznacz frekwencję uczniów klikając na odpowiednim polu tabeli (rys. 2.7): Ob - Obecny. Kliknij na polu w tej kolumnie jeżeli uczeń jest obecny na zajęciach. Nb - Nieobecny. Kliknij na polu w tej kolumnie, jeżeli ucznia nie ma na zajęciach. Sp - Spóźniony. Kliknij na polu w tej kolumnie, jeżeli uczeń się spóźnił. Spowoduje to usunięcie zaznaczenia w kolumnie Nieobecny. Usp - Nieobecność usprawiedliwiona. Kliknij na polu w tej kolumnie, jeżeli nieobecność ucznia jest usprawiedliwiona. Uwagi dla nauczyciela - wpisz uwagi o uczniu związane z jego nieobecnością, spóźnieniem lub zachowaniem na zajęciach, np. Uczeń spóźnił się na lekcję 15 minut. Uwagi te wyświetlają się w statystykach frekwencji uczniów. 6. Kliknij na ikonkę Zapisz, aby zatwierdzić wprowadzone dane (rys. 2.8). 17

18 Rysunek 2.8: Okno Frekwencja na zajęciach 7. Kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji (rys. 2.9). Rysunek 2.9: Okno Tygodniowy plan zajęć 18

19 2.4 Usprawiedliwianie nieobecności przez wychowawców Ręczne usprawiedliwianie nieobecności uczniów 1. W menu głównym aplikacji kliknij na Dydaktyka / Lista klas w bieżącym semestrze (rys. 2.10). Rysunek 2.10: Strona główna 2. W oknie Lista klas w bieżącym semestrze w kolumnie Klasa kliknij na nazwę klasy w wierszu klasy, do której uczęszcza uczeń (rys. 2.11). Rysunek 2.11: Okno Lista klas w bieżącym semestrze 3. W oknie Lista uczniów w klasie w kolumnie N kliknij na liczbę nieobecności w wierszu przy wybranym uczniu (rys. 2.12). 19

20 Rysunek 2.12: Okno Lista uczniów w klasie 4. W oknie Lista nieobecności ucznia kliknij w wybranym okresie na liczbę nieobecności ucznia w kolumnie N (nieusprawiedliwione) (rys. 2.13). Rysunek 2.13: Okno Lista nieobecności 5. W oknie Lista nieobecności ucznia w wybranym okresie kliknij na polu w kolumnie Usp i w wierszu z godziną nieusprawiedliwioną, aby zaznaczyć usprawiedliwienie tej nieobecności (powinien pojawić się niebieski krzyżyk). Czynność tę wykonaj dla wszystkich usprawiedliwianych nieobecności (rys. 2.14). 20

21 Rysunek 2.14: Okno Lista nieobecności 6. Kliknij na ikonkę Zapisz, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany (rys. 2.15). Rysunek 2.15: Okno Lista nieobecności 7. Kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji (rys. 2.16). 21

22 Rysunek 2.16: Okno Lista nieobecności Automatyczne usprawiedliwianie nieobecności ucznia 1. Na stronie głównej aplikacji kliknij na nową wiadomość "Usprawiedliwienie" od opiekuna ucznia, np. matki lub ojca (rys. 2.17). Rysunek 2.17: Okno Strona główna 2. Zapoznaj się z jego treścią i kliknij na przycisk Zatwierdź - następuje automatyczne usprawiedliwienie godzin nieobecnych wybranych przez opiekuna bez konieczności wykonywania jakichkolwiek innych czynności przez wychowawcę (rys. 2.18). Możesz też odrzucić usprawiedliwienie wysłane przez rodzica: kliknij na przycisk 22

23 Odrzuć i napisz wiadomość do opiekuna. W takim przypadku zostaniesz przeniesiony do formularza wysyłania wiadomości do opiekuna (rys. 2.19). Rysunek 2.18: Okno Usprawiedliwienie 23

24 Rysunek 2.19: Okno Odpowiedź 3. Wypełnij pola: (a) pola obowiązkowe: Treść - wpisz treść wiadomości, np. powód odrzucenia usprawiedliwienia (b) pola opcjonalne: Opis załącznika - wpisz krótką informację o załączniku dodawanym do wiadomości Załącznik - kliknij na ikonkę spinacza i wybierz z dysku plik, który chcesz załączyć do wiadomości; postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie Wyślij - zielony znacznik oznacza, że wiadomość zostanie wysłana także na skrzynkę pocztową odbiorcy; jeśli nie chcesz wysyłać odbiorcy a, kliknij na zielony znacznik, powinien pojawić się czerwony krzyżyk Opis - wpisz szczegółowe uwagi dotyczące załącznika 4. Kliknij na ikonkę Wyślij wiadomość, aby zatwierdzić wprowadzone dane i wysłać wiadomość. 5. Kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji. 24

25 2.5 Wystawianie ocen Aby rozpocząć wystawianie ocen w aplikacji, wystarczą tylko dwa kliknięcia. Przykład Wystawianie ocen dla grupy uczniów z dwóch klas. 1. Na stronie głównej aplikacji na górnym pasku skrótów najedź myszką na ikonkę Oceny. Na wyświetlonej liście klas kliknij na klasę, w której chcesz wystawić oceny (rys. 2.20). UWAGA! Wyświetlona lista klas pod ikonką Oceny zawiera tylko te klasy i przedmioty, w których nauczyciel miał lub będzie miał zajęcia w ostatnich 7 dniach. Rysunek 2.20: Strona główna 2. Jeśli chcesz wystawić oceny dla całej klasy, kliknij na ikonkę Dodanie nowych ocen dla całej klasy (rys. 2.21). Jeśli chcesz wystawić ocenę dla jednego ucznia, przejdź do punktu 5. 25

26 Rysunek 2.21: Okno Dziennik klasy 3. W oknie Dodanie ocen wypełnij puste pola (pola Nauczyciel, Przedmiot i Data wystawienia są wypełniane automatycznie) (rys. 2.22): 26

27 (a) pola wymagane: Rysunek 2.22: Okno Dodanie ocen Grupa ocen (za co) - kliknij na pole i wybierz z listy odpowiednią grupę ocen, np. kartkówki Ocena (pole tabeli z listą uczniów) - kliknij na pole przy wybranym uczniu i wybierz z listy odpowiednią ocenę. Czynność tę wykonaj dla każdego ucznia, któremu chcesz wystawić ocenę. (b) pola opcjonalne: Temat pracy (wybór) - kliknij na pole i wybierz odpowiednią wartość z listy. Jeśli lista jest pusta, oznacza to, że żadne tematy prac nie zostały wprowadzone do aplikacji. W takim przypadku pozostaw to pole niewypełnione. Temat pracy (opisowy) - wpisz temat pracy, tj. szczegółową informację, za co uczniowie otrzymali oceny, np. Czasowniki nieregularne Waga - wpisz wartość wagi dla oceny, jeśli jest różna od 1,00, np. 2,00 (waga 2,00 oznacza, że ocena będzie liczona podwójnie przy obliczaniu średniej z ocen) Uwagi dla opiekuna (pole tabeli z listą uczniów) - kliknij na pole przy wybranym uczniu i wpisz uwagi dotyczące oceny przeznaczone dla opiekuna ucznia, np. Bardzo dobra praca; uwagi te są widoczne dla opiekuna po zalogowaniu się do profilu opiekuna. Uwagi (pole tabeli z listą uczniów) - kliknij na pole przy wybranym uczniu i wpisz uwagi dotyczące oceny przeznaczone dla nauczyciela i niewidoczne dla opiekuna, np. Odpytać z czasowników nieregularnych 27

28 4. Kliknij na ikonkę Zapisz, aby zatwierdzić wprowadzone oceny (rys. 2.23). Rysunek 2.23: Okno Dodanie ocen 5. Jeśli chcesz wystawić ocenę dla jednego ucznia, kliknij na ikonkę Dodanie nowej oceny dla jednego ucznia (rys. 2.24). 28

29 Rysunek 2.24: Okno Dziennik klasy 6. W oknie Dodanie nowej oceny wypełnij puste pola (pola Nauczyciel, Przedmiot i Data wyst. są wypełniane automatycznie) (rys. 2.25): 29

30 (a) pola wymagane: Rysunek 2.25: Okno Dodanie nowej oceny Uczeń - kliknij na pole i wybierz z listy ucznia, któremu chcesz wystawić ocenę. Grupa ocen (za co) - kliknij na pole i wybierz z listy odpowiednią grupę ocen, np. odpowiedzi ustne Ocena - kliknij na pole i wybierz z listy odpowiednią ocenę, np. 5 (b) pola opcjonalne: Liczba punktów - wpisz liczbę punktów, np. 10 (opcja ta jest wykorzystywana przy ocenianiu punktowym) Waga - wpisz wagę dla oceny, jeśli jest różna od 1,00, np. 2,00 (waga 2,00 oznacza, że wystawiona ocena będzie liczona podwójnie przy obliczaniu średniej z ocen) Temat pracy (wybór) - kliknij na pole i wybierz odpowiednią wartość z listy. Jeśli lista jest pusta, oznacza to, że żadne tematy prac nie zostały wprowadzone do aplikacji. W takim przypadku pozostaw to pole niewypełnione. Temat pracy (opisowy) - wpisz temat pracy, tj. szczegółową informację, za co uczeń otrzymał ocenę, np. Moje wakacje. Uwagi dla opiekuna - wpisz uwagi dotyczące oceny przeznaczone dla opiekuna ucznia, np. Bardzo dobra wypowiedź uczennicy. Uwagi te są widoczne dla opiekuna po zalogowaniu się do profilu opiekuna. Uwagi dla nauczyciela - wpisz uwagi dotyczące oceny przeznaczone dla nauczyciela i niewidoczne dla opiekuna, np. Bardzo dobra wypowiedź uczennicy. 7. Kliknij na ikonkę Zapisanie oceny i powrót do poprzedniego ekranu, aby zatwierdzić wprowadzoną ocenę (rys. 2.26). 30

31 Rysunek 2.26: Okno Dodanie nowej oceny 8. Kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji (rys. 2.27). 31

32 Rysunek 2.27: Okno Dziennik klasy 32

33 2.6 Wprowadzanie zaplanowanych zadań dla klasy do dziennika lekcyjnego oraz wystawianie ocen z zaplanowanych zadań Każdy nauczyciel może wprowadzić do dziennika lekcyjnego klasy lub grupy zaplanowane zadania, np. sprawdziany, prace klasowe, odpowiedzi ustne itp. Wprowadzenie zaplanowanych zadań pozwala na wystawianie z tych zadań ocen dla całej klasy oraz umożliwia przekazanie innym nauczycielom, uczniom i ich opiekunom informacji o terminach przyszłych prac pisemnych. Aby wprowadzić zaplanowane zadanie do dziennika lekcyjnego klasy lub grupy wykonaj czynności opisane w poniższym przykładzie. Przykład Dodanie zadania prace klasowe. 1. Na stronie głównej aplikacji na górnym pasku skrótów najedź myszką na ikonkę Oceny. Na wyświetlonej liście klas kliknij na klasę, w której chcesz dodać zaplanowane zadanie, np. pracę klasową (rys. 2.28). Rysunek 2.28: Okno Strona główna 2. W oknie Dziennik lekcyjny kliknij na ikonkę Lista zadań (rys. 2.29). 33

34 Rysunek 2.29: Okno Dziennik lekcyjny 3. W oknie Lista zadań kliknij na ikonkę Dodanie nowego zadania (rys. 2.30). Rysunek 2.30: Okno Lista zadań 4. W oknie Dodanie nowego zadania wypełnij pola (pola Nauczyciel i Przedmiot są wypełniane automatycznie) (rys. 2.31): 34

35 (a) pola wymagane: Rysunek 2.31: Okno Dodanie nowego zadania Grupa ocen - kliknij w polu i wybierz grupę ocen właściwą dla nowego zadania, np. klasowe Temat pracy - wpisz temat zadania, np. Objętość brył obrotowych (b) pola opcjonalne: prace Lp - wpisz liczbę porządkową dla zadania, np. 1 Waga - wpisz wagę dla zadania, jeśli jest różna od 1,00, np. 2,00; waga 2,00 oznacza, że ocena wystawiona z zadania będzie liczona podwójnie przy obliczaniu średniej z ocen Punkty - wpisz maksymalną ilość punktów, jaką można uzyskać za wykonanie zadanie, np. 30 (opcja ta jest wykorzystywana przy ocenianiu punktowym) Data realizacji - wpisz datę realizacji zadania (format: DD-MM-RRRR), np Pokaż w kalendarzu - kliknij na czerwony krzyżyk, aby zmienić wartość pola na tak, powinien pojawić się zielony znacznik; zaznaczenie tej opcji spowoduje, że informacja o zadaniu będzie widoczna w kalendarzu dla innych nauczycieli oraz uczniów i ich opiekunów Indywidualne - jeśli oceny z zadania będą wystawiane tylko jednego dnia, pozostaw pole bez zmian; jeśli oceny z zadania będą wystawiane w różnych dniach, kliknij na czerwony krzyżyk, aby zmienić wartość pola na tak, powinien pojawić się zielony znacznik 5. Sprawdź poprawność wprowadzonych danych i kliknij na ikonkę Zapisz, aby zapisać nowe zadanie (rys. 2.32). 35

36 Rysunek 2.32: Okno Dodanie nowego zadania 6. Aby wprowadzić kolejne zadanie wykonaj czynności Jeśli zakończyłeś wprowadzanie zadań, kliknij na ikonkę Powrót do poprzedniego ekranu (rys. 2.33). Rysunek 2.33: Okno Lista zadań 8. W oknie Dziennik lekcyjny możesz zobaczyć wprowadzone zadania w postaci kolumn dziennika lekcyjnego z żółtymi nagłówkami (rys. 2.34). 36

37 Rysunek 2.34: Okno Dziennik lekcyjny 9. Aby wystawić oceny z zaplanowanego zadania, kliknij na żółty nagłówek wybranego zadania (rys. 2.34). 10. W oknie Dodanie ocen wypełnij pola (pola Nauczyciel, Przedmiot, Data wystawienia, Zadanie i Grupa ocen (za co) są wypełniane automatycznie) (rys. 2.35): 37

38 (a) pola wymagane: Rysunek 2.35: Okno Dodanie ocen Ocena (pole tabeli z listą uczniów) - kliknij na pole przy wybranym uczniu i wybierz z listy odpowiednią ocenę. Czynność tę wykonaj dla każdego ucznia, któremu chcesz wystawić ocenę. (b) pola opcjonalne: Temat pracy (opisowy) - wpisz temat pracy, tj. szczegółową informację, za co uczeń otrzymał ocenę Waga (pole tabeli z listą uczniów) - wpisz wagę dla oceny, jeśli jest różna od wagi dla całego zadania Uwagi dla opiekuna (pole tabeli z listą uczniów) - kliknij na pole przy wybranym uczniu i wpisz uwagi dotyczące oceny przeznaczone dla opiekuna ucznia, np. Bardzo dobra praca; uwagi te są widoczne dla opiekuna po zalogowaniu się do profilu opiekuna. Uwagi (pole tabeli z listą uczniów) - kliknij na pole przy wybranym uczniu i wpisz uwagi dotyczące oceny przeznaczone dla nauczyciela i niewidoczne dla opiekuna 11. Sprawdź poprawność wprowadzonych ocen i kliknij na ikonkę Zapisanie ocen i powrót do poprzedniego ekranu, aby zapisać wystawione oceny (rys. 2.36). 38

39 Rysunek 2.36: Okno Dodanie ocen 12. Kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji (rys. 2.37). Rysunek 2.37: Okno Dziennik lekcyjny 39

40 2.7 Wysyłanie wiadomości Wysyłanie wiadomości do opiekuna ucznia 1. W menu głównym aplikacji kliknij na Dydaktyka / Lista klas w bieżącym semestrze (rys. 2.38). Rysunek 2.38: Okno Strona główna 2. W oknie Lista klas w bieżącym semestrze kliknij w kolumnie Klasa na nazwę klasy, do której uczęszcza uczeń (rys. 2.39). Rysunek 2.39: Okno Lista klas w bieżącym semestrze 3. W oknie Lista uczniów w klasie kliknij na ikonkę Dodanie nowej wiadomości (rys. 2.40). 40

41 Rysunek 2.40: Okno Lista uczniów w klasie 4. W oknie Nowa wiadomość wypełnij pola (rys. 2.41): 41

42 (a) pola wymagane: Rysunek 2.41: Okno Nowa wiadomość Rodzaj wiadomości - kliknij na pole i wybierz odpowiedni rodzaj wiadomości, np. Informacja Rodzaj użytkownika - kliknij na pole i wybierz odpowiedni rodzaj użytkowników, opiekunowie ucznia Nazwa grupy - kliknij na pole i wybierz właściwego ucznia Tytuł - wpisz tytuł wiadomości, np. Informacja od wychowawcy Treść - wpisz treść wiadomości, np. Proszę o pilny kontakt w sprawie córki. (b) pola opcjonalne: Data obowiązywania - wpisz datę, do której ma być wyświetlana wiadomość u odbiorcy (format: DD-MM-RRRR), np Opis załącznika - wpisz krótką informację o załączniku dodawanym do wiadomości, np. Lista ocen ucznia Załącznik - kliknij na ikonkę spinacza i wybierz z dysku plik, który chcesz załączyć do wiadomości; postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie 42

43 Wyślij - zielony znacznik oznacza, że wiadomość zostanie wysłana także na skrzynkę pocztową odbiorcy; jeśli nie chcesz wysyłać odbiorcy a, kliknij na zielony znacznik, powinien pojawić się czerwony krzyżyk Opis - wpisz szczegółowe uwagi dotyczące załącznika, np. Lista ocen ucznia zawiera wszystkie oceny córki oraz informacje o frekwencji. 5. Kliknij na ikonkę Zapisz, aby zatwierdzić wprowadzone dane i wysłać wiadomość do odbiorcy (rys. 2.42). Rysunek 2.42: Okno Nowa wiadomość 6. Po wysłaniu wiadomości zostałeś przeniesiony do poprzedniego okna Lista uczniów w klasie. Kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji (rys. 2.43). 43

44 Rysunek 2.43: Okno Lista uczniów w klasie 44

45 2.8 Przeglądanie statystyk frekwencji uczniów Okno Statystyka tygodniowa służy do przeglądania statystyk frekwencji uczniów w podziale na tygodnie, klasy i poszczególne zajęcia. Każdy zalogowany nauczyciel ma dostęp w oknie Statystyka tygodniowa tylko dla klas, w których uczy. Dyrektor może przeglądać statystyki wszystkich klas w szkole. Aby przejść do okna Statystyka tygodniowa, wykonaj następujące czynności: 1. W menu głównym aplikacji kliknij na Dziennik / Statystyka tygodniowa (rys. 2.44). Rysunek 2.44: Okno Strona główna (a) oznaczenie poszczególnych kolumn (rys. 2.45): Rysunek 2.45: Okno Statystyka tygodniowa 45

46 Ty - numer tygodnia nauki od początku bieżącego semestru Od - do - data początku i końca tygodnia Tematy - liczba tematów zajęć dla wszystkich klas w szkole w wybranym tygodniu Brak - liczba niewypełnionych tematów zajęć dla wszystkich klas w szkole w wybranym tygodniu Nb - liczba uczniów nieobecnych na zajęciach we wszystkich klasach w szkole w wybranym tygodniu Nsp - liczba uczniów nieobecnych na zajęciach i nieusprawiedliwionych we wszystkich klasach w szkole w wybranym tygodniu Ob - liczba uczniów obecnych na zajęciach we wszystkich klasach w szkole w wybranym tygodniu Sp - liczba uczniów spóźnionych na zajęcia we wszystkich klasach w szkole w wybranym tygodniu Brk - liczba uczniów we wszystkich klasach w szkole, dla których frekwencja nie została sprawdzona 2. Kliknij w kolumnie Od - do w wierszu z wybranym tygodniem nauki, aby otworzyć okno Statystyka tygodniowa: klasy w wybranym okresie (rys. 2.46). Rysunek 2.46: Okno Statystyka tygodniowa 3. W oknie Statystyka tygodniowa: klasy kliknij w dowolnej kolumnie w wierszu z wybraną klasą (rys. 2.47). 46

47 (a) oznaczenie poszczególnych kolumn: Rysunek 2.47: Okno Statystyka tygodniowa: klasy Klasa - nazwa klasy Tematy - liczba tematów zajęć dla wybranej klasy w wybranym tygodniu Brak - liczba niewypełnionych tematów zajęć dla wybranej klasy w wybranym tygodniu Nb - liczba uczniów nieobecnych na zajęciach w wybranej klasie w wybranym tygodniu Nsp - liczba uczniów nieobecnych na zajęciach i nieusprawiedliwionych w wybranej klasie w wybranym tygodniu Ob - liczba uczniów obecnych na zajęciach w wybranej klasie w wybranym tygodniu Sp - liczba uczniów spóźnionych na zajęcia w wybranej klasie w wybranym tygodniu Brk - liczba uczniów w wybranej klasie, dla których frekwencja nie została sprawdzona w wybranym tygodniu 4. Zostałeś przeniesiony do okna Wykaz zajęć z listą zajęć wybranej klasy w wybranym tygodniu nauki (rys. 2.48). 47

48 (a) oznaczenie poszczególnych kolumn: Rysunek 2.48: Okno Wykaz zajęć Przedmiot - przedmiot zajęć Tematy - wprowadzony przez nauczyciela temat zajęć Nb - liczba uczniów nieobecnych na zajęciach Nsp - liczba uczniów nieobecnych na zajęciach i nieusprawiedliwionych Ob - liczba uczniów obecnych na zajęciach Sp - liczba uczniów spóźnionych na zajęcia Brk - liczba uczniów w wybranej klasie, dla których frekwencja nie została sprawdzona Nauczyciel - nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego zajęcia Praca domowa - zawiera informacje dotyczące pracy domowej wpisane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia Uwagi - zawiera dodatkowe informacje dotyczące zajęć wpisane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia 5. W oknie Wykaz zajęć dla wybranej klasy możesz także sporządzić wydruk (kopię stron dziennika papierowego 10. Realizacja programu nauczania - miesiąc... ) Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia w wybranym tygodniu. Aby wydrukować wykaz, najedź wskaźnikiem myszki na ikonkę Wydruki i kliknij na Dziennik - frekwencja (A4), i otwórz lub zapisz wygenerowany plik (rys. 2.48). 6. W oknie Wykaz zajęć dla wybranej klasy możesz sporządzić wydruk (kopię stron dziennika papierowego 9. Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia - miesiąc... ) zawierający wykaz tematów zajęć dla wybranej klasy w wybranym tygodniu nauki. Aby wydrukować wykaz tematów zajęć, najedź na ikonkę Wydruki i kliknij na Dziennik - tematy zajęć (A4), i otwórz lub zapisz wygenerowany plik z wykazem tematów zajęć (rys. 2.48). 48

49 7. Okno Wykaz zajęć dla wybranej klasy zawiera ikonkę, za pomocą której możesz przejść do okna Frekwencja tygodniowa zawierającego graficzną prezentację tygodniowej frekwencji wszystkich uczniów w wybranej klasie na poszczególnych zajęciach. Opcja ta jest dostępna dla wychowawców klas. Aby powrócić do okna Wykaz zajęć, kliknij ikonkę Powrót do poprzedniego ekranu (rys. 2.49). Rysunek 2.49: Okno Frekwencja tygodniowa 8. Aby wybrać inną klasę w tym samym tygodniu nauki, kliknij na ikonkę Powrót do poprzedniego ekranu (rys. 2.50). Rysunek 2.50: Okno Wykaz zajęć 9. Aby wybrać inny tydzień nauki, ponownie kliknij na ikonkę Powrót do poprzedniego ekranu (rys. 2.51). 49

50 Rysunek 2.51: Okno Statystyka tygodniowa: klasy 10. Kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji (rys. 2.52). Rysunek 2.52: Okno Statystyka tygodniowa 50

51 2.9 Wykaz tematów zajęć Okno Wykaz tematów zajęć służy do przeglądania i uzupełniania tematów zajęć nauczyciela. Aby przejść do okna Wykaz tematów zajęć, wykonaj następujące czynności: 1. W menu głównym aplikacji kliknij na Dziennik / Wykaz tematów zajęć (rys. 2.53). Rysunek 2.53: Okno Strona główna (a) oznaczenie poszczególnych kolumn (rys. 2.54): 51

52 Rysunek 2.54: Okno Statystyka klas Klasa - nazwa klasy Z - liczba zajęć, na których wybrany nauczyciel miał zastępstwo w wybranej klasie Tematy - liczba tematów zajęć dla wybranej klasy Brak - liczba niewypełnionych tematów zajęć dla wybranej klasy Nb - liczba uczniów nieobecnych na zajęciach w wybranej klasie Nsp - liczba uczniów nieobecnych na zajęciach i nieusprawiedliwionych w wybranej klasie Ob - liczba uczniów obecnych na zajęciach w wybranej klasie Sp - liczb uczniów spóźnionych na zajęcia w wybranej klasie Brk - liczb uczniów w wybranej klasie, dla których frekwencja nie została sprawdzona 2. Kliknij w kolumnie Klasa w wierszu z wybraną klasą i wybranym przedmiotem, aby otworzyć okno Wykaz zajęć dla wybranej klasy i przedmiotu (rys. 2.54). (a) oznaczenie poszczególnych kolumn (rys. 2.55): 52

53 Rysunek 2.55: Okno Wykaz zajęć Data - data zajęć Dt - dzień tygodnia, w którym odbyły się zajęcia Z - liczba zajęć, na których nauczyciel miał zastępstwo Nb - liczba uczniów nieobecnych na zajęciach Nsp - liczba uczniów nieobecnych na zajęciach i nieusprawiedliwionych Ob - liczba uczniów obecnych na zajęciach Sp - liczba uczniów spóźnionych na zajęcia Brk - liczba uczniów, dla których frekwencja nie została sprawdzona Lp - kolejny numer odbytych zajęć od początku bieżącego semestru Temat zajęć - wprowadzony przez nauczyciela temat zajęć Praca domowa - informacje dotyczące pracy domowej wpisane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia Uwagi - dodatkowe informacje dotyczące zajęć wpisane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia 3. W oknie Wykaz zajęć dla wybranej klasy i przedmiotu możesz sporządzić wydruki zawierające wykazy tematów zajęć: (a) Najedź wskaźnikiem myszki na ikonkę Wydruki i kliknij na wybrany wykaz (rys. 2.55): Wykaz tematów zajęć Wykaz tematów zajęć z uwagami Wykaz tematów zajęć z uwagami i opisem bloków tematycznych 4. Aby wybrać inną klasę lub inny przedmiot tej samej klasy, kliknij na ikonkę Powrót (rys. 2.55). 5. Kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji. 53

54 2.10 Drukowanie wykazu ocen uczniów na wywiadówkę Wychowawca klasy ma możliwość wydrukowania z aplikacji wykazu ocen uczniów swojej klasy w postaci kartek dla opiekunów (rodziców). Przykład A) Wydrukowanie kartek z ocenami cząstkowymi uczniów dla wybranej klasy. 1. W menu głównym aplikacji kliknij na Dydaktyka / Lista klas w bieżącym semestrze. 2. W oknie Lista klas w bieżącym semestrze w kolumnie Klasa kliknij na nazwę klasy, w której jesteś wychowawcą. Klasa ta jest oznaczona na ekranie niebiesko-szarym kolorem. 3. W oknie Lista uczniów w klasie najedź wskaźnikiem myszy na ikonkę Wydruki i kliknij na wydruk Kartki z ocenami i grupami na zebranie z rodzicami W okienku Parametry wydruku w polu Zaznacz oceny od wpisz datę wystawienia ocen, od której na wydruku mają być oznaczone oceny (format: RRRR-MM-DD) i kliknij na przycisk Drukuj,a następnie otwórz wygenerowany plik. 5. Wydrukuj i zamknij dokument. Wydruk potnij na poszczególne kartki z ocenami dla opiekunów uczniów. Możesz też zapisać wygenerowany dokument, a wydruk sporządzić później. 6. Możesz wydrukować wykaz ocen tylko dla jednego ucznia. W tym celu kliknij w kolumnie Uczeń na nazwisko i imię ucznia. 7. W oknie Arkusz ocen najedź wskaźnikiem myszy na ikonkę Wydruki i kliknij na wydruk Kartki z ocenami i grupami na zebranie z rodzicami W okienku Parametry wydruku w polu Zaznacz oceny od wpisz datę wystawienia ocen, od której na wydruku mają być oznaczone oceny (format: RRRR-MM-DD) i kliknij na przycisk Drukuj,a następnie otwórz wygenerowany plik. 9. Wydrukuj i zamknij dokument. Możesz też zapisać wygenerowany dokument, a wydruk sporządzić później. 10. Kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji. Przykład B) Wydrukowanie kartek z ocenami semestralnymi uczniów dla wybranej klasy. 1. W menu głównym aplikacji kliknij na Dydaktyka / Lista klas w bieżącym semestrze. 2. W oknie Lista klas w bieżącym semestrze w kolumnie Klasa kliknij na nazwę klasy, w której jesteś wychowawcą. Klasa ta jest oznaczona na ekranie niebiesko-szarym kolorem. 3. W oknie Lista uczniów w klasie najedź wskaźnikiem myszy na ikonkę Wydruki i kliknij na wydruk Kartki z ocenami semestralnymi... i otwórz wygenerowany plik zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. 4. Wydrukuj i zamknij dokument. Wydruk potnij na poszczególne kartki z ocenami dla opiekunów uczniów. Możesz też zapisać wygenerowany dokument, a wydruk sporządzić później. 5. Możesz wydrukować wykaz ocen tylko dla jednego ucznia. W tym celu kliknij w kolumnie Uczeń na nazwisko i imię ucznia. 6. W oknie Arkusz ocen najedź wskaźnikiem myszy na ikonkę Wydruki i kliknij na wydruk Kartki z ocenami semestralnymi... i otwórz wygenerowany plik zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. 7. Wydrukuj i zamknij dokument. Możesz też zapisać wygenerowany dokument, a wydruk sporządzić później. 8. Kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji. 54

55 Rozdział 3 Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej Program NOVO Szkoła umożliwia automatyczne generowanie końcowych, semestralnych i rocznych ocen opisowych dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III na podstawie zdobytych przez uczniów ocen cząstkowych. Aplikacja umożliwia użytkownikowi również ręczne wprowadzanie i edycję ocen opisowych końcowych oraz wydruk świadectw bezpośrednio z dziennika elektronicznego. Każdy nauczyciel w NOVO Szkoła ma możliwość stosowania przy ocenianiu opisowym własnych kryteriów oceniania opisowego. Może też skorzystać z kryteriów ogólnych dostępnych dla wszystkich nauczycieli. W ciągu semestru nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego wystawia cząstkowe oceny według określonych grup oceniania dla poszczególnych edukacji nauczania wczesnoszkolnego. Na koniec semestru wystawia ocenę semestralna opisową i za pomocą jednego przycisku może wygenerować opis. Jeśli nauczyciel nie chce generować opisu może pole opisowe wypełnić ręcznie. Może również poprawić wygenerowany opis. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena z zachowania również jest ocena opisową dlatego też NOVO Szkoła umożliwia wprowadzenie ręczne takiej oceny przez wychowawcę. Jeśli na świadectwie oceny z dodatkowych przedmiotów (np. angielski, informatyka) mają być w osobnej części (Dodatkowe zajęcia edukacyjne), dla tych przedmiotów należy również wystawić ocenę opisową w sposób analogiczny do oceny z zachowania. 3.1 Przygotowanie dziennika do automatycznego generowania oceny opisowej dla edukacji wczesnoszkolnej Pierwszą czynnością, jaką powinieneś wykonać przed rozpoczęciem wystawiania ocen jest wprowadzenie odpowiednich grup ocen dla edukacji wczesnoszkolnej Modyfikacja grup ocen dla edukacji wczesnoszkolnej A) Dodawanie nowej grupy ocen Przykład Wprowadzenie nowej grupy ocen Pi - pisanie dla przedmiotu edukacja wczesnoszkolna. 1. W menu głównym aplikacji kliknij na Ustawienia indywidualne / Grupy ocen. 2. W oknie Lista przedmiotów nauczyciela kliknij na skrót przedmiotu edukacja wczesnoszkolna w kolumnie Przedmiot, np. kliknij na ew. 3. W oknie Lista grup ocen dla wybranego przedmiotu kliknij na ikonkę Dodanie nowej grupy, aby dodać nową grupę ocen. 4. W oknie Dodanie nowej grupy ocen wypełnij pola formularza: (a) pola wymagane: Grupa ocen - wpisz skrót nazwy grupy ocen, np. Pi (maksymalna ilość znaków to 3; skrót Pi będzie wyświetlany w dzienniku lekcyjnym przy wystawionej ocenie oraz na różnych wydrukach, np. kartkach z ocenami dla rodziców) 55

56 Opis grupy - wpisz opis grupy ocen, np. pisanie Rodzaj grupy - kliknij na pole i wybierz rodzaj grupy, np. cząstkowa (rodzaj grupy określa rodzaj wystawianych ocen) (b) pola opcjonalne: Kolejność - wpisz wartość określającą pozycję grupy na liście grup, np. 1 Styl - kliknij na pole wybierz np. edukacja polonistyczna (oceny wystawiane w grupie ocen Pi będą prezentowane w dzienniku zgodnie z ustawieniami stylu o nazwie edukacja polonistyczna) Razem - kliknij w okienku, aby zmienić wartość pola na tak (zielony znacznik); wartość tak powoduje, że oceny z tą samą datą wystawienia są wyświetlane w dzienniku w jednej kolumnie Waga - wpisz wagę dla ocen wystawianych w grupie Pi, np. 1,50 5. Kliknij na ikonkę Zapisanie danych i powrót do poprzedniego ekranu, aby zapisać nową grupę ocen. 6. Jeśli chcesz zmodyfikować istniejącą grupę ocen, przejdź do punktu B). Jeśli chcesz usunąć grupę z listy grup ocen, przejdź do punktu C). Jeśli zakończyłeś modyfikację listy grup ocen, kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji. B) Modyfikacja grupy ocen Przykład Modyfikacja grupy ocen Cz: dodanie wagi oceny 2, W oknie Lista grup ocen kliknij na nazwę grupy Cz, aby otworzyć okno Modyfikacja grupy ocen. 2. W oknie Modyfikacja grupy ocen zmodyfikuj odpowiednie pola: (a) pola wymagane: Grupa ocen - pozostaw bez zmian Cz (maksymalna ilość znaków to 3; skrót Cz będzie wyświetlany w dzienniku lekcyjnym przy wystawionej ocenie oraz na różnych wydrukach, np. kartkach z ocenami dla rodziców) Opis grupy - pozostaw bez zmian Rodzaj grupy - pozostaw bez zmian cząstkowa (rodzaj grupy określa rodzaj wystawianych ocen) (b) pola opcjonalne: Kolejność - zmień wartość określającą pozycję grupy na liście grup, np. na 10 Styl - pozostaw bez zmian Razem - kliknij w okienku, aby zmienić wartość pola na nie (powinien pojawić się czerwony krzyżyk; wartość nie powoduje, że oceny z tą samą datą wystawienia nie będą wyświetlane w dzienniku w jednej kolumnie) Waga - zmień wartość, np. na 2,00 (waga 2,00 oznacza, że oceny z grupy ocen Cz będą liczone podwójnie przy obliczaniu średniej z ocen) 3. Kliknij na ikonkę Zapisanie danych i powrót do poprzedniego ekranu, aby zatwierdzić wprowadzone dane. 4. Jeśli chcesz usunąć grupę ocen z Listy grup ocen, przejdź do punktu C). Jeśli zakończyłeś modyfikację Listy grup ocen, kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji. C) Usunięcie grupy ocen Przykład Usunięcie grupy ocen o nazwie Cz. 1. W oknie Lista grup ocen kliknij w pierwszej kolumnie przy wierszu do usunięcia, powinien pojawić się zielony znacznik. 2. Kliknij na ikonkę Usuń i potwierdź usuwanie danych klikając na przycisk OK. 3. Kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji. 56

57 3.1.2 Wprowadzenie kryteriów oceniania opisowego Abyś mógł automatycznie generować oceny opisowe uczniom dla edukacji wczesnoszkolnej, wprowadź do dziennika kryteria oceniania opisowego według poniższego przykładu. Przykład Dodanie nowego kryterium oceniania opisowego w przedziale 0%-20% dla grupy ocen Czytanie (Cz) w semestrze I w klasie I. (Kryterium to opisuje umiejętności uczniów, którzy uzyskali średnią z wystawionych ocen cząstkowych dla grupy ocen Czytanie (Cz) na poziomie od 0 do 20%.) 1. W menu głównym aplikacji kliknij na Ustawienia indywidualne / Oceny opisowe - kryteria. 2. W oknie Oceny opisowe - kryteria kliknij w pierwszej kolumnie i w pierwszym wierszu na numer semestru I. 3. W oknie Oceny opisowe - kryteria kliknij na ikonkę Dodanie nowego kryterium do słownika. 4. W oknie Nowa ocena opisowa wypełnij pola formularza: (a) pola wymagane: Grupa ocen - kliknij w polu i wybierz grupę ocen, np. Czytanie Poziom - pozostaw bez zmian Semestr - pozostaw bez zmian Rodzaj grupy - pozostaw bez zmian Zakres od - wprowadź wartość, np. 0% Zakres do - wprowadź wartość, np. 20% Opis - wpisz, np. rozpoznaje litery drukowane i pisane. Czyta głoskami w wolnym tempie. 5. Kliknij na ikonkę Zapisanie danych i powrót do poprzedniego ekranu, aby zatwierdzić wprowadzone dane. 6. Czynności opisane w punktach 3-5 wykonaj dla wszystkich semestrów, klas, grup ocen i zakresów procentowych dla edukacji wczesnoszkolnej. 7. Po wprowadzeniu wszystkich kryteriów oceniania opisowego kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji Generowanie końcowej oceny opisowej Przykład Generowanie oceny opisowej rocznej dla ucznia klasy I A Jana Nowaka z edukacji wczesnoszkolnej. 1. W menu głównym aplikacji kliknij na Dydaktyka / Lista klas w bieżącym semestrze 2. W oknie Lista klas w bieżącym semestrze kliknij na średnią z przedmiotu edukacja wczesnoszkolna, np. dla klasy I A. 3. W oknie Dziennik klasy w semestrze kliknij na ikonkę Dodanie nowej oceny dla jednego ucznia. 4. W oknie Dodanie nowej oceny wypełnij pola formularza: (a) pola wymagane: Nauczyciel - pozostaw bez zmian Przedmiot - pozostaw bez zmian Data wystawienia - wpisz datę wystawienia oceny (format: DD-MM-RRRR), np Uczeń - kliknij w polu i wybierz ucznia, np. Nowak Jan. Grupa ocen (za co) - kliknij w polu i wybierz grupę ocen, np. roczna. 57

58 Ocena opisowa - kliknij na przycisk Generuj, aby automatycznie wygenerować oceną końcową opisową na podstawie otrzymanych przez ucznia ocen cząstkowych. Wygenerowaną treść oceny opisowej możesz dowolnie edytować. 5. Kliknij na ikonkę Zapisanie danych i powrót do poprzedniego ekranu, aby zapisać ocenę. 6. Kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji Ręczne wystawianie końcowej oceny opisowej Przykład Ręczne wystawianie oceny opisowej rocznej dla ucznia klasy I A Jana Nowaka z języka angielskiego. 1. W menu głównym aplikacji kliknij na Dydaktyka / Lista klas w bieżącym semestrze 2. W oknie Lista klas w bieżącym semestrze kliknij na średnią z przedmiotu język angielski, np. dla klasy I A. 3. W oknie Dziennik klasy w semestrze kliknij na ikonkę Dodanie nowej oceny dla jednego ucznia. 4. W oknie Dodanie nowej oceny wypełnij pola formularza: (a) pola wymagane: Nauczyciel - pozostaw bez zmian Przedmiot - pozostaw bez zmian Data wystawienia - wpisz datę wystawienia oceny (format: DD-MM-RRRR), np Uczeń - kliknij w polu i wybierz ucznia, np. Nowak Jan. Grupa ocen (za co) - kliknij w polu i wybierz grupę ocen, np. roczna. Ocena opisowa - wpisz treść oceny opisowej, np. Uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości z języka angielskiego. 5. Kliknij na ikonkę Zapisanie danych i powrót do poprzedniego ekranu, aby zapisać ocenę. 6. Kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji. 58

59 Rozdział 4 Generowanie i wydruk świadectw 4.1 Oznaczenie uczniów wyróżnionych na koniec roku szkolnego Aby wprowadzić informację o wyróżnieniu ucznia na koniec roku szkolnego, wykonaj poniższe czynności. Przykład Wprowadzenie wyróżnienia dla ucznia klasy III G A. 1. W menu głównym aplikacji kliknij na Dydaktyka / Lista klas w bieżącym semestrze. 2. W oknie Lista klas w bieżącym semestrze kliknij na nazwę klasy, np. III G A. 3. W oknie Lista uczniów w klasie kliknij w kolumnie Uczeń na nazwisko i imię ucznia. 4. W oknie Arkusz ocen ucznia kliknij na przycisk Osiągnięcia. 5. W oknie Osiągnięcia w nauce w polu Wyróżnienie kliknij w okienku, aby wprowadzić wartość dla tego parametru na Tak, powinien pojawić się zielony znacznik. 6. Kliknij na ikonkę Zapisanie danych i powrót do poprzedniego ekranu. 7. Kliknij na ikonkę Powrót do poprzedniego ekranu. 8. Kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji. 4.2 Wprowadzanie informacji o projekcie edukacyjnym drukowanej na świadectwie ukończenia gimnazjum Aby wprowadzić informację o udziale ucznia w projekcie edukacyjnym, wykonaj poniższe czynności. Przykład Wprowadzenie tematu projektu edukacyjnego dla ucznia klasy III G A. 1. W menu głównym aplikacji kliknij na Dydaktyka / Lista klas w bieżącym semestrze. 2. W oknie Lista klas w bieżącym semestrze kliknij na nazwę klasy, np. III G A. 3. W oknie Lista uczniów w klasie kliknij w kolumnie Uczeń na nazwisko i imię ucznia, dla którego chcesz wprowadzić informację o udziale w projekcie edukacyjnym. 4. W oknie Arkusz ocen ucznia kliknij na przycisk Osiągnięcia. 5. W oknie Osiągnięcia w nauce w polu Projekt edukacyjny wprowadź temat projektu edukacyjnego w następujący sposób: 59

60 Jeśli temat projektu edukacyjnego zajmie dwie linijki tekstu na świadectwie, należy je w tym polu rozdzielić znakiem końca wiersza, tj. Enterem, wpisz np.: Tradycje i wartości pielęgnowane w rodzinnym domu (kliknij na Enter) na podstawie tekstów kultury i własnych doświadczeń. 6. Kliknij na ikonkę Zapisanie danych i powrót do poprzedniego ekranu. 7. Kliknij na ikonkę Powrót do poprzedniego ekranu. 8. Aby wprowadzić temat projektu edukacyjnego dla kolejnego ucznia wybranej klasy, wykonaj ponownie czynności opisane w punktach Kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji. 4.3 Generowanie i wydruk świadectw uczniów Wychowawca klasy ma możliwość wygenerowania i wydruku świadectw dla uczniów swojej klasy. Przykład Wygenerowanie świadectw uczniów dla wybranej klasy. 1. W menu głównym aplikacji kliknij na Dydaktyka / Lista klas w bieżącym semestrze. 2. W oknie Lista klas w bieżącym semestrze w kolumnie Klasa kliknij na nazwę klasy, w której jesteś wychowawca. Klasa ta jest oznaczona na ekranie niebiesko-szarym kolorem. 3. W oknie Lista uczniów w klasie najedź wskaźnikiem myszy na ikonkę Wydruki i kliknij na wydruk Świadectwo - wydruk na giloszach (*.pdf) W okienku Parametry wydruku kliknij w polu Jakie świadectwa drukować i wybierz rodzaj świadectwa (wszystkie, bez wyróżnienia lub z wyróżnieniem), i kliknij na przycisk Drukuj, a następnie otwórz wygenerowany plik. 5. Wydrukuj świadectwa i zamknij dokument. 6. Możesz wydrukować świadectwo dla jednego ucznia. W tym celu w oknie Lista uczniów w klasie kliknij w kolumnie Uczeń na nazwisko i imię ucznia. 7. W oknie Arkusz ocen ucznia najedź wskaźnikiem myszy na ikonkę Wydruki i kliknij na wydruk Świadectwo - wydruk na giloszach (*.pdf)..., i kliknij na przycisk Drukuj, a następnie otwórz wygenerowany plik. 8. Wydrukuj świadectwo i zamknij dokument. 9. Kliknij na ikonkę Strona główna, aby powrócić do strony głównej aplikacji. 60

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Administratora

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Administratora Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Administratora Spis treści 1 Wstęp 4 2 Podstawowe informacje 6 2.1 Przeglądarka internetowa........................................ 6 2.2 Logowanie i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Aplikacji E-dziennik

Podręcznik użytkownika Aplikacji E-dziennik Podręcznik użytkownika Aplikacji E-dziennik Profil Uczeń/Opiekun 1 Spis treści 1) Informacje po zalogowaniu... 4 2) Przeglądanie ocen ucznia... 5 3) Frekwencja ucznia... 6 4) Poczta wewnętrzna... 6 a)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Opiekuna Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 II. Dzienniczek Ucznia... 4 Historia ucznia... 6 III. Przedmioty... 7 Plan lekcji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELAKTRONICZNEGO MOBIREG

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELAKTRONICZNEGO MOBIREG INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELAKTRONICZNEGO MOBIREG WITAMY PAŃSTWA! W poniższej instrukcji zaprezentujemy Państwu, w jaki sposób korzystamy z dziennika elektronicznego MobiReg, który obecnie jest

Bardziej szczegółowo

PPE instrukcja użytkownika (rodzic, uczeń) Pierwsze kroki w systemie

PPE instrukcja użytkownika (rodzic, uczeń) Pierwsze kroki w systemie PPE instrukcja użytkownika (rodzic, uczeń) Pierwsze kroki w systemie Spis treści Wstęp... 3 Logowanie domyślne... 4 Pierwszy ekran użytkownika Moduł komunikacyjny... 5 Logowanie bezpośrednio do e-dziennika...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET System Uczniowie Optivum NET materiały dodatkowe 1 Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET Ćwiczenie 1. Tworzenie hasła dostępu do systemu Uczniowie Optivum NET Jeśli Twoje dane, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELAKTRONICZNEGO MOBIREG

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELAKTRONICZNEGO MOBIREG INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELAKTRONICZNEGO MOBIREG WITAMY PAŃSTWA! W poniższej instrukcji zaprezentujemy Państwu, w jaki sposób korzystamy z dziennika elektronicznego MobiReg, który obecnie jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA DLA RODZICA

DZIENNIK ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA DLA RODZICA DZIENNIK ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA DLA RODZICA 1. BEZPIECZEŃSTWO Po wpisaniu adresu dziennika (https://iuczniowie.progman.pl) lub wybraniu przycisku na stronie internetowej szkoły www.gimnazjum60.pl proszę

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU RODZICA

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU RODZICA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU RODZICA SPIS TREŚCI: KONTO RODZICA... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 MÓJ PROFIL... 5 ZMIANA HASŁA... 6 MODUŁ PLAN LEKCJI... 7 MODUŁ STATYSTYKI... 8 MODUŁ WYNIKI W NAUCE... 9 FREKWENCJA...

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych System UONET+ może być wykorzystywany do dokumentowania zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych. Ponieważ w szkołach tych słuchacze

Bardziej szczegółowo

Czynności Wychowawców

Czynności Wychowawców Czynności Wychowawców Przypisanie przedmiotów klasom W kartotece Przedmioty klas należy dokonać wyboru przedmiotów dla wybranej klasy. Przypisanie przedmiotów do klas polega na: - odpowiednim wyborze jednostki

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla rodziców

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla rodziców Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla rodziców Logowanie Otwieramy stronę internetową Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego: www.zs1.lublin.pl i klikamy w zakładkę DLA RODZICA. Po rozwinięciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przenieść ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przeniesienia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przekazać ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przekazania ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Zakładanie dziennika oddziału i wprowadzanie podstawowych danych

Zakładanie dziennika oddziału i wprowadzanie podstawowych danych UONET+ Prowadzenie dziennika oddziału przez wychowawcę Dzienniki oddziałów dostępne są w module Dziennik w widoku Dziennik/ Dziennik oddziału. Widok ten umożliwia przeglądanie danych oddziału (m.in. listy

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak modyfikować czcionkę na świadectwach, aby poprawnie drukowały się oceny opisowe uczniów? Przygotowując w systemie UONET+ świadectwa dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły?

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia... 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Opis aplikacji NOVO Szkoła

Opis aplikacji NOVO Szkoła Opis aplikacji NOVO Szkoła Spis treści Rozdział 1. Podstawowe informacje..................... 4 1.1. Logowanie i wylogowanie, sesja użytkownika............... 4 1.1.1. Logowanie..............................

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PORADNIK OBSŁUGI PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ GRUP ENERGETYCZNYCH

SKRÓCONY PORADNIK OBSŁUGI PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ GRUP ENERGETYCZNYCH SKRÓCONY PORADNIK OBSŁUGI PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ GRUP ENERGETYCZNYCH Wersja nr 1 Koszalin 2010-2011 Opis systemu Platformy Komunikacyjnej Grup Energetycznych Platforma Komunikacyjna Grup Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL RODZICA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL RODZICA INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL RODZICA Użytkownicy panelu ucznia mogą w każdej chwili przeglądać aktualne oceny swojego dziecka oraz porównać je z ocenami np. z poprzedniego semestru. Znając oceny swojego dziecka

Bardziej szczegółowo

Uczniowie Optivum NET. Witryna dla rodziców/ucznia PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Uczniowie Optivum NET. Witryna dla rodziców/ucznia PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Uczniowie Optivum NET Witryna dla rodziców/ucznia PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 3 1. Logowanie do aplikacji... 4 2. Konto nauczyciela... 9 Start... 9 Prace domowe... 14 Dodanie nowej

Bardziej szczegółowo

Do korzystania z platformy zalecana jest przeglądarka Google Chrome

Do korzystania z platformy zalecana jest przeglądarka Google Chrome Do korzystania z platformy zalecana jest przeglądarka Google Chrome UWAGA Inne zalecane Przeglądarki to: Aby pobrać przeglądarkę za darmo należy wejść na stronę www.google.pl Opera Mozilla Firefox Kliknąć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Uczniowie Optivum NET +

Uczniowie Optivum NET + Uczniowie Optivum NET + Zmiany w wersji 14.03.0000 Zmiany ogólne Zmieniono interfejs strony głównej przed logowaniem. Dodano Archiwum w obszarze Komunikaty- użytkownik ma wykaz ostatnich 50 wydruków, które

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Dodawanie klas i zakładanie kont dla uczniów, zarządzanie klasami

Dodawanie klas i zakładanie kont dla uczniów, zarządzanie klasami Dodawanie klas i zakładanie kont dla uczniów, zarządzanie klasami Każdy nauczyciel posiadający konto na platformie LearningApps może dodać swoje klasy oraz założyć konta dla uczniów. Uczeń sam nie zakłada

Bardziej szczegółowo

https://iuczniowie.progman.pl/idziennik

https://iuczniowie.progman.pl/idziennik Instrukcja dla nauczycieli https://iuczniowie.progman.pl/idziennik zstio_legnica Bieżąca praca z dziennikiem Szybki dostęp pasek skrótów Aby ułatwić poruszanie się po najczęściej używanych w systemie modułach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Promotor Promotor Promotor Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do

Bardziej szczegółowo

Zobacz poradę: Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów?

Zobacz poradę: Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów? UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu.

Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu. Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu. (Jest to inny dokument w porównaniu z umową, którą widziałeś

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Prowadzenie dziennika oddziału przez wychowawcę Dzienniki oddziałów dostępne są w module Dziennik w widoku Dziennik/ Dziennik oddziału. Widok ten umożliwia przeglądanie danych oddziału

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach kształcenia modułowego

Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach kształcenia modułowego UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach kształcenia modułowego Porada opisuje, jakie czynności w systemie UONET+ muszą wykonać administrator, wychowawca i nauczyciele, aby możliwe było dokumentowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu POMOST

Instrukcja systemu POMOST Instrukcja systemu POMOST wykaz punktów adresowych i zestawienie faktur za odpady komunalne Użytkownik Wersja 1.7 (wrzesień 2013) Jerzy Nowak Warszawa 2013-09-26 Instrukcja Obsługi systemu POMOST 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S SMS SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S SMS SYSTEM 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S SMS SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA NADAWCZA... 5 3.1. SKRZYNKA NADAWCZA - Przyciski filtrowania...

Bardziej szczegółowo

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Praca w Panelu administracyjnym zarządzanie systemem UONET

Praca w Panelu administracyjnym zarządzanie systemem UONET Praca w Panelu administracyjnym zarządzanie systemem UONET Budowa Panelu administracyjnego 1. Zaloguj się do systemu EduS@cz, przejdź do witryny UONET szkoły i uruchom Panel administracyjny. 2. Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do dziekanatu informacji

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach UONET+ W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy? Dyrektor szkoły ma dostęp do modułów Sekretariat i Dziennik. Poprzez moduł Sekretariat dyrektor szkoły ma wgląd (tylko

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

UONET. Jak w systemie UONET opisać oddział, do którego uczęszcza uczeń objęty nauczaniem indywidualnym? Tworzenie profili w oddziale

UONET. Jak w systemie UONET opisać oddział, do którego uczęszcza uczeń objęty nauczaniem indywidualnym? Tworzenie profili w oddziale UONET Jak w systemie UONET opisać oddział, do którego uczęszcza uczeń objęty nauczaniem indywidualnym? Aby w planie nauczania oddziału uwzględnić zajęcia realizowane w ramach nauczania indywidualnego,

Bardziej szczegółowo