Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,"

Transkrypt

1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drawsko Pomorskie 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Drawsku Pom., 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu... Termin składania ofert: Drawsko Pomorskie: dostawa środków dezynfekcyjnych z możliwością częściowego składania ofert. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Bolesława Chrobrego 4/12, Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa środków dezynfekcyjnych z możliwością częściowego składania ofert.. II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Drawsku Pom., 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ ( formularz cenowy ). 3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Przedmiot zamówienia musi posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa rejestracji, atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu oraz karty charakterystyki... II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

2 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE nie Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Część NR: 1 Nazwa: pozycja 1 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1790,25 PLN. Cena wybranej oferty: 1740,00 Oferta z najniższą ceną: 1740,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1740,00 Część NR: 2 Nazwa: pozycja 2 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9015,19 PLN.

3 Cena wybranej oferty: 8250,00 Oferta z najniższą ceną: 8250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8250,00 Część NR: 3 Nazwa: pozycja 3 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36,22 PLN. Cena wybranej oferty: 35,00 Oferta z najniższą ceną: 35,00 / Oferta z najwyższą ceną: 35,00 Część NR: 4 Nazwa: pozycja 4 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1949,55 PLN. Cena wybranej oferty: 1891,44 Oferta z najniższą ceną: 1891,44 / Oferta z najwyższą ceną: 1891,44 Część NR: 5 Nazwa: pozycja 5

4 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 533,19 PLN. Cena wybranej oferty: 401,20 Oferta z najniższą ceną: 401,20 / Oferta z najwyższą ceną: 401,20 Część NR: 6 Nazwa: pozycja 6 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69,36 PLN. Cena wybranej oferty: 42,50 Oferta z najniższą ceną: 42,50 / Oferta z najwyższą ceną: 42,50 Część NR: 7 Nazwa: pozycja 7

5 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84,76 PLN. Cena wybranej oferty: 59,50 Oferta z najniższą ceną: 59,50 / Oferta z najwyższą ceną: 59,50 Część NR: 8 Nazwa: pozycja 8 Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 172,56 PLN. Cena wybranej oferty: 132,00 Oferta z najniższą ceną: 132,00 / Oferta z najwyższą ceną: 687,20 Część NR: 9 Nazwa: pozycja 9 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1367,24 PLN. Cena wybranej oferty: 654,50 Oferta z najniższą ceną: 654,50 / Oferta z najwyższą ceną: 1391,55

6 Część NR: 10 Nazwa: pozycja 10 IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2080,56 PLN. Cena wybranej oferty: 495,30 Oferta z najniższą ceną: 495,30 / Oferta z najwyższą ceną: 1093,04 Część NR: 11 Nazwa: pozycja 11 IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. Medilab Firma Wytwórczo- Usługowa Sp. z o.o, ul. Niedźwiedzia 60, Białystok, kraj/woj. podlaskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1174,20 PLN. Cena wybranej oferty: 600,00 Oferta z najniższą ceną: 600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1113,60 Część NR: 12 Nazwa: pozycja 12

7 Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 348,54 PLN. Cena wybranej oferty: 245,00 Oferta z najniższą ceną: 245,00 / Oferta z najwyższą ceną: 390,00 Część NR: 13 Nazwa: pozycja 13 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 695,64 PLN. Cena wybranej oferty: 435,00 Oferta z najniższą ceną: 435,00 / Oferta z najwyższą ceną: 440,70 Część NR: 14 Nazwa: pozycja 14 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2681,45 PLN.

8 Cena wybranej oferty: 1680,00 Oferta z najniższą ceną: 1680,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2886,00 Część NR: 15 Nazwa: pozycja 15 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 319,48 PLN. Cena wybranej oferty: 309,60 Oferta z najniższą ceną: 309,60 / Oferta z najwyższą ceną: 309,60 Część NR: 16 Nazwa: pozycja 16 Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20081,39 PLN. Cena wybranej oferty: 20588,94 Oferta z najniższą ceną: 20588,94 / Oferta z najwyższą ceną: 20588,94 Część NR: 17

9 Nazwa: pozycja 17 Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9518,40 PLN. Cena wybranej oferty: 9393,00 Oferta z najniższą ceną: 9393,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9393,00 Część NR: 18 Nazwa: pozycja 18 Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400,03 PLN. Cena wybranej oferty: 221,20 Oferta z najniższą ceną: 221,20 / Oferta z najwyższą ceną: 221,20 Część NR: 19 Nazwa: pozycja 19

10 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4130,36 PLN. Cena wybranej oferty: 907,20 Oferta z najniższą ceną: 907,20 / Oferta z najwyższą ceną: 2691,25 Część NR: 20 Nazwa: pozycja 20 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3171,30 PLN. Cena wybranej oferty: 1090,00 Oferta z najniższą ceną: 1090,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2818,00 Część NR: 21 Nazwa: pozycja 21 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2647,65 PLN. Cena wybranej oferty: 907,20

11 Oferta z najniższą ceną: 907,20 / Oferta z najwyższą ceną: 2597,50 Część NR: 22 Nazwa: pozycja 22 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2578,88 PLN. Cena wybranej oferty: 1090,00 Oferta z najniższą ceną: 1090,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2484,60 Część NR: 23 Nazwa: pozycja 23 Bialmed Sp. z o.o, ul. Konopnickiej 11 a, Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8688,19 PLN. Cena wybranej oferty: 8623,80 Oferta z najniższą ceną: 8623,80 / Oferta z najwyższą ceną: 8623,80 Część NR: 24 Nazwa: pozycja 24

12 Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 497,18 PLN. Cena wybranej oferty: 503,88 Oferta z najniższą ceną: 503,88 / Oferta z najwyższą ceną: 503,88 Część NR: 25 Nazwa: pozycja 25 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 253,70 PLN. Cena wybranej oferty: 107,70 Oferta z najniższą ceną: 107,70 / Oferta z najwyższą ceną: 162,20 Część NR: 26 Nazwa: pozycja 26 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2010,20 PLN.

13 Cena wybranej oferty: 634,60 Oferta z najniższą ceną: 634,60 / Oferta z najwyższą ceną: 1701,60 Część NR: 27 Nazwa: pozycja 27 Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2335,96 PLN. Cena wybranej oferty: 2387,40 Oferta z najniższą ceną: 2387,40 / Oferta z najwyższą ceną: 2387,40 Część NR: 28 Nazwa: pozycja 28 Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3685,11 PLN. Cena wybranej oferty: 3776,60 Oferta z najniższą ceną: 3776,60 / Oferta z najwyższą ceną: 3776,60 Część NR: 29

14 Nazwa: pozycja 29 Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, Białą Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 694,94 PLN. Cena wybranej oferty: 702,00 Oferta z najniższą ceną: 702,00 / Oferta z najwyższą ceną: 702,00 Część NR: 30 Nazwa: pozycja 20 Bialmed Sp. zo.o, ul. Konopnickiej 11 a, Białą Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3799,93 PLN. Cena wybranej oferty: 3582,50 Oferta z najniższą ceną: 3582,50 / Oferta z najwyższą ceną: 3582,50 Część NR: 31 Nazwa: pozycja 31

15 Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, Białystok, kraj/woj. podlaskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2199,96 PLN. Cena wybranej oferty: 2035,00 Oferta z najniższą ceną: 2035,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2389,20 Część NR: 32 Nazwa: pozycja 32 Bialmed Sp. zo.o., ul. Konopnickiej 11 a, Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12295,95 PLN. Cena wybranej oferty: 13590,00 Oferta z najniższą ceną: 13590,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13590,00 Część NR: 33 Nazwa: pozycja 33 Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, Białą Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126,14 PLN.

16 Cena wybranej oferty: 57,60 Oferta z najniższą ceną: 57,60 / Oferta z najwyższą ceną: 57,60 Część NR: 34 Nazwa: pozycja 35 Medilab Firma Wytwórzco-Usługowa Sp. zo.o., ul. Niedźwiedzia 60, Białystok, kraj/woj. podlaskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5094,03 PLN. Cena wybranej oferty: 4025,00 Oferta z najniższą ceną: 4025,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4025,00

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32 1 z 7 2013-01-10 08:35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 255083-2012 z dnia 2012-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bytom Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16129-2014r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16129-2014r. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-90-36 fax. (075) 744-31-03 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 341157-2010r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 341157-2010r. Warszawa: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 29 im. Giuseppe Numer ogłoszenia: 414270-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190990-2011r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190990-2011r. Sanok: Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku Numer ogłoszenia: 244784-2011; data zamieszczenia: 16.08.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66372-2014 z dnia 2014-02-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, środków higienicznych i drobnych

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Page 1 of 7 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 431540-2012 z dnia 2012-11-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chorzów Wartość szacunkowa netto zamówienia podstawowego wynosi: 2880 zł dla części zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26286-2015 z dnia 2015-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rabka-Zdrój Zamówienie obejmuje dostawę leków, materiałów medycznych, drobnego sprzętu medycznego, nici chirurgicznych,

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 171348-2014r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 171348-2014r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 171348-2014 z dnia 2014-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa szkła i plastików laboratoryjnych wyszczególnionych

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 1/ 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 328516-2012 z dnia 2012-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Dwór Mazowiecki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-07-13

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-07-13 Strona 1 z 5 Kraków: zawarcie umów na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, w okresie od 10 czerwca do 10 lipca 2015 Numer ogłoszenia: 174824-2015; data zamieszczenia: 13.07.2015

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147849-2012r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147849-2012r. 1 z 6 2012-09-11 13:43 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 147849-2012 z dnia 2012-07-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płock Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawadrobnego sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284213-2011r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284213-2011r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia usługi Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011/ Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 9 2010-02-27 14:19 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 428646-2009 z dnia 2009-12-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Głubczyce Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla SP ZOZ w Głubczycach w Likwidacji.

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO.242.2.2011 Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO.242.2.2011 Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA zamieszczanie obowiązkowe zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 132448-2013; data zamieszczenia: 05.04.2013

Numer ogłoszenia: 132448-2013; data zamieszczenia: 05.04.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Proszowice: Organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Mikołaja Kopernika

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Mikołaja Kopernika Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2012 r. Numer ogłoszenia:227412-2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA x Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Czerwionka-Leszczyny: Realizacja utrzymania zimowego (odśnieżania) dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w roku 2015

Czerwionka-Leszczyny: Realizacja utrzymania zimowego (odśnieżania) dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w roku 2015 Czerwionka-Leszczyny: Realizacja utrzymania zimowego (odśnieżania) dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w roku 2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 20 Zielona Góra, 15 marca 2013 65-807 Zielona Góra ul. Studzianki 8

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 20 Zielona Góra, 15 marca 2013 65-807 Zielona Góra ul. Studzianki 8 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 20 Zielona Góra, 15 marca 2013 65-807 Zielona Góra ul. Studzianki 8 Sprawa MP20.D.230.1.2012 Zielona Góra: dostawa żywności do Miejskiego Przedszkola Nr 20 w Zielonej Górze przy

Bardziej szczegółowo

170,00mb w miejscowości Wilczyce. Numer ogłoszenia: 101170-2015; data zamieszczenia: 30.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

170,00mb w miejscowości Wilczyce. Numer ogłoszenia: 101170-2015; data zamieszczenia: 30.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 74804-2015 z dnia 2015-04-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wilczyce 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odbudowie, przebudowie dróg

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007 Pozycja 103861

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007 Pozycja 103861 Page 1 of 5 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-403 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP-403 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=4591&rok=2012-...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=4591&rok=2012-... Page 1 of 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 334865-2011 z dnia 2011-12-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Leszno: Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 Numer ogłoszenia: 243587-2013; data zamieszczenia: 18.11.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Bardziej szczegółowo

roboty instalacyjne wod.-kan., i c.o., e) roboty instalacyjne gazowe, f) roboty posadzkarskie, g) roboty stolarskie, h) roboty

roboty instalacyjne wod.-kan., i c.o., e) roboty instalacyjne gazowe, f) roboty posadzkarskie, g) roboty stolarskie, h) roboty 1 z 5 2012-03-02 13:12 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 10564-2012 z dnia 2012-01-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej: remont 400 zwolnionych

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy RI.II.271.555.2015.II DRUK ZP 403

Znak Sprawy RI.II.271.555.2015.II DRUK ZP 403 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczenie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej - Urzędzie Miejskim Wąbrzeźno,

Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej - Urzędzie Miejskim Wąbrzeźno, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 412492-2011 z dnia 2011-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wąbrzeźno Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Miejskie Przedszkole nr 7 Zielona Góra, 15 marca 2013 r. 65-409 Zielona Góra ul. Moniuszki 33 Sprawa Nr MP7-230-1-12 Zielona Góra: dostawa żywności do Miejskiego Przedszkola nr 7 w Zielonej Górze przy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl. X Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Gniezno: USŁUGA PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ, OPERACYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ

Bardziej szczegółowo