KOSZTORYS NAKŁADCZY Zabezpieczenie skarpy przy budynku Pawilonu C ścianą oporową z prefabrykowanych elementów żelbetowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS NAKŁADCZY Zabezpieczenie skarpy przy budynku Pawilonu C ścianą oporową z prefabrykowanych elementów żelbetowych"

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY Zabezpieczenie skarpy przy budynku Pawilonu C ścianą oporową z prefabrykowanych elementów żelbetowych Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonanie zabezpieczenia skarpy w postaci prefabrykowanej ściany oporowej żelbetowej przy budynku Pawilonu C w OSW "LEŚNIK" w Orzechowie Morski Roboty budowlane w zakresie ośrodków wypoczynkowych Roboty ciesielskie Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty w zakresie usuwania gruzu Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne Roboty budowlane Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy "LEŚNIK" w Orzechowie Morskim Ustka Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka Poziom cen II kwartał 2014 Sporządził mgr inż. Artur Baran upr. bud. WKP/0003/OWOK/11 Orzechowo Morskie r. "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 Przedmiar Strona 2/10 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR /04 2 KNKRB /08 3 KNK /01 4 KNR /03 5 KNR /01 6 KNR /01 7 KNKRB /06 8 KNR /01 9 KNR /01 10 KNR /03 11 KNR /01 12 KNR /02 13 KNR /01 14 KNR /02 15 KNR /03 16 KNNR /05 17 KNNR / Przygotowanie terenu, karczowanie krzewów, rozbiórka chodnika Ostrożne rozebranie istniejącego ogrodzenia drewnianego Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej. Rozbiórka chodników z kostki starobrukowej na podsypce piaskowej z odzyskiem materiału m 19,070 m 19,070 19,07*1,74 m2 33,182 razem m2 33,182 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 bez transportu urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na wykop od strony zieleńca 3,75*19,07*0,85 m3 60,786 razem m3 60,786 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - sam załadunek wywóz po stronie Inwestora wykop od strony zieleńca 3,75*19,07*0,85 m3 60,786 istniejący murek oporowy 0,25*0,4*19,07 m3 1,907 razem m3 62, Wykonanie konstrukcji ściany oporowej Podkłady betonowe z betonu B15 gr. 15 cm na podłożu gruntowym piaskowym 19,07*1,4*0,15 m3 4,005 razem m3 4,005 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie. 19,07*0,1*1,23 m3 2,346 razem m3 2,346 Ściany oporowe systemowe żelbetowe z prefabrykowanych elementów kątowych montowane podnośnikiem m 19,000 Montaż narożnika ściany oporowej systemowe żelbetowe z prefabrykowanych elementów kątowych montowane podnośnikiem m 1,000 Dylatacje bitumiczne pionowe w elementach żelbetowych ścian oporowych wykonywane od strony wyższego naziomu 1,6*18 m 28,800 razem m 28, Wymiana systemu odwodnienia, izolacja p.wodna ściany oporowej Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 19,07*(0,15+0,78+0,15) m2 20,596 razem m2 20,596 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą 19,07*(0,15+0,78+0,15) m2 20,596 razem m2 20,596 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 19,07*(1,3+1,6) m2 55,303 razem m2 55,303 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą 19,07*(1,3+1,6) m2 55,303 razem m2 55,303 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy nominalnej mm w otulinie filtracyjnej 19,07+4,2 m 23,270 razem m 23,270 Zasypka z kamienia łamanego od strony wyższego naziomu-70cm przed ścianą od str. chodnika 0,77*0,5*19,07 m3 7,342 razem m3 7,342 Zasypka z kamienia filtracyjnego frakcji 6-8 mm od strony wyższego naziomu przed ścianą od str. chodnika 0,5*1,23*19,07 m3 11,728 razem m3 11,728

3 Przedmiar Strona 3/10 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 18 KNNR-W /04 19 KNNR /05 20 KNNR /06 21 KNNR /03 22 KNP /02 23 KNR /01 24 KNNR /01 Mechaniczne zasypywanie ściany oporowej od strony skarpy w gruncie kategorii I-II zasypywanie od strony skarpy 2,16*19,07 m3 41,191 razem m3 41, Prace porządkowe Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową + materia z odyzsku m 19,070 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm 19,07*1,74*0,2 m2 6,636 razem m2 6,636 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z odzysku 19,07*1,74 m2 33,182 razem m2 33,182 Montaż wpust odwadniającego na chodniku Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy Ręczne oczyszczenie terenu, grabienie, plantowanie szt 1,000 m3 2,600 19,07*5,22 m2 99,545 razem m2 99,545

4 Kosztorys Inwestorski Strona 4/10 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 1.0 Przygotowanie terenu, karczowanie krzewów, rozbiórka chodnika 1 KNR /04 Ostrożne rozebranie istniejącego ogrodzenia drewnianego 19,07 m Cieśle gr.ii r-g 0,1 1,907 Robotnicy gr.i r-g 0,11 2,098 2 KNKRB /08 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej. 19,07 m Robotnicy gr.i r-g 0,0795 1,516 3 KNK /01 Rozbiórka chodników z kostki starobrukowej na podsypce piaskowej z odzyskiem materiału 33,182 m2 Robotnicy r-g 0,23 7,632 4 KNR /03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 bez transportu urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na 60,786 m3 Robotnicy gr.i r-g 0,1361 8,273 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0385 2,340 5 KNR /01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - sam załadunek wywóz po stronie Inwestora 62,693 m3 Robotnicy gr.i r-g 0,7 43,885 RAZEM: Przygotowanie terenu, karczowanie krzewów, rozbiórka chodnika k.b. Koszty pośrednie Zysk element 2.0 Wykonanie konstrukcji ściany oporowej 6 KNR /01 Podkłady betonowe z betonu B15 gr. 15 cm na podłożu gruntowym piaskowym 4,005 m3 Betoniarze gr.ii r-g 2,79 11,174 Robotnicy gr.i r-g 2,47 9,892 Beton zwykły B15 m3 1,03 4,125 pomocnicze % 1,5 7 KNKRB /06 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie. 2,346 m3

5 Kosztorys Inwestorski Strona 5/10 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robotnicy gr.i r-g 4,321 10,137 Piasek m3 1,294 3,036 Woda m3 0,15 0,352 Cement portlandzki 25 t 0,292 0,685 pomocnicze % 0,5 Zagęszczarka m-g 1,58 3,707 8 KNR /01 Ściany oporowe systemowe żelbetowe z prefabrykowanych elementów kątowych montowane podnośnikiem 19 m Monterzy gr.ii r-g 0,5116 9,720 Betoniarze gr.ii r-g 1, ,399 Robotnicy gr.i r-g 0, ,375 Elementy żelbetowe ścianki oporowej L szt 1,667 31,673 pomocnicze % 1,5 Żuraw samochodowy 3t m-g 0,4594 8,729 9 KNR /01 Montaż narożnika ściany oporowej systemowe żelbetowe z prefabrykowanych elementów kątowych montowane podnośnikiem 1 m Monterzy gr.ii r-g 0,5116 0,512 Betoniarze gr.ii r-g 1,1789 1,179 Robotnicy gr.i r-g 0,5987 0,599 Elementy żelbetowe ścianki oporowej L szt 1 1,000 pomocnicze % 1,5 Żuraw samochodowy 3t m-g 0,4594 0, KNR /03 Dylatacje bitumiczne pionowe w elementach żelbetowych ścian oporowych wykonywane od strony wyższego naziomu 28,8 m R=0,955 Cieśle gr.ii r-g 0,2 5,501 Cieśle gr.iii r-g 0,2 5,501 Robotnicy gr.i r-g 0,1 2,750 Cieśle gr.iv r-g 0,2 5,501 Izolarze gr.ii r-g 0,5 13,752 Izolarze gr.iv r-g 0,1 2,750 Kit asfaltowy Abizol KF kg 0,36 10,368 pomocnicze % 2,4 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,05 1,440 RAZEM: Wykonanie konstrukcji ściany oporowej k.b. Koszty pośrednie Zysk element 3.0 Wymiana systemu odwodnienia, izolacja p.wodna ściany oporowej

6 Kosztorys Inwestorski Strona 6/10 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 11 KNR /01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 20,596 m2 Dekarze gr.ii r-g 0,0307 0,632 Robotnicy gr.i r-g 0,0328 0,676 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1,5 30,894 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0005 0,010 Środek transportowy m-g 0,0004 0, KNR /02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą 20,596 m2 Dekarze gr.ii r-g 0,0284 0,585 Robotnicy gr.i r-g 0,0303 0,624 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1,5 30,894 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0004 0,008 Środek transportowy m-g 0,0004 0, KNR /01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 55,303 m2 Dekarze gr.ii r-g 0,0471 2,605 Robotnicy gr.i r-g 0,0495 2,737 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1,5 82,955 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0005 0, KNR /02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą 55,303 m2 Dekarze gr.ii r-g 0,0399 2,207 Robotnicy gr.i r-g 0,0421 2,328 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1,5 82,955 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0004 0, KNR /03 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy nominalnej mm w otulinie filtracyjnej 23,27 m Robotnicy r-g 0,02 0,465 Rurki drenarskie z PCW 125mm m 1,019 23,712 pomocnicze % 2

7 Kosztorys Inwestorski Strona 7/10 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 16 KNNR /05 Zasypka z kamienia łamanego od strony wyższego naziomu-70cm 7,342 m3 Robotnicy r-g 2,15 15,785 Tłuczeń kamienny niesortowany t 1 7, KNNR /03 Zasypka z kamienia filtracyjnego frakcji 6-8 mm od strony wyższego naziomu 11,728 m3 Robotnicy r-g 2,15 25,215 Żwir do nawierzchni drogowych m3 0,613 7,189 Piasek filtracyjny m3 0,479 5, KNNR-W /04 Mechaniczne zasypywanie ściany oporowej od strony skarpy w gruncie kategorii I-II 41,191 m3 Robotnicy r-g 0,02 0,824 Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,1 4,119 RAZEM: Wymiana systemu odwodnienia, izolacja p.wodna ściany oporowej k.b. Koszty pośrednie Zysk element 4.0 Prace porządkowe 19 KNNR /05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową + materia z odyzsku 19,07 m Robotnicy r-g 0,277 5,282 Obrzeża betonowe 30x8cm m 0,1 1,907 Piasek m3 0,0055 0,105 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0016 0,031 Woda m3 0,0014 0,027 pomocnicze % 0,2 20 KNNR /06 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm 6,636 m2 Robotnicy r-g 0,234 1,553 Piasek m3 0,0647 0,429 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0146 0,097 Woda m3 0,006 0,040 pomocnicze % 0,2 21 KNNR /03 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z odzysku

8 Kosztorys Inwestorski Strona 8/10 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 33,182 m2 Robotnicy r-g 1,23 40,814 Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa m2 0,02 0,664 Woda m3 0,027 0,896 pomocnicze % 0,2 Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 4, KNP /02 Montaż wpust odwadniającego na chodniku 1 szt Robotnicy r-g 1,15 1,150 Wpust odwadniajacy szt 1 1, KNR /01 Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 2,6 m3 Ogrodnicy gr.i r-g 3,0178 7, KNNR /01 Ręczne oczyszczenie terenu, grabienie, plantowanie 99,545 m2 Robotnicy r-g 0,6 59,727 RAZEM: Prace porządkowe k.b. Koszty pośrednie Zysk element OGÓŁEM k.b. Koszty pośrednie Zysk Łącznie Podatek VAT Ogółem kosztorys

9 Kosztorys Inwestorsk Strona 9/10 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1.0 Przygotowanie terenu, karczowanie krzewów, rozbiórka chodnika 1 KNR /04 Ostrożne rozebranie istniejącego ogrodzenia drewnianego m 19,070 2 KNKRB /08 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm na podsypce m 19,070 piaskowej. 3 KNK /01 Rozbiórka chodników z kostki starobrukowej na podsypce piaskowej z m2 33,182 odzyskiem materiału 4 KNR /03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami m3 60,786 podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 bez transportu urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na 5 KNR /01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na m3 62,693 odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - sam załadunek wywóz po stronie Inwestora 2.0 Wykonanie konstrukcji ściany oporowej 6 KNR /01 Podkłady betonowe z betonu B15 gr. 15 cm na podłożu gruntowym m3 4,005 piaskowym 7 KNKRB /06 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie. m3 2,346 8 KNR /01 Ściany oporowe systemowe żelbetowe z prefabrykowanych elementów m 19,000 kątowych montowane podnośnikiem 9 KNR /01 Montaż narożnika ściany oporowej systemowe żelbetowe z m 1,000 prefabrykowanych elementów kątowych montowane podnośnikiem 10 KNR /03 Dylatacje bitumiczne pionowe w elementach żelbetowych ścian oporowych m 28,800 wykonywane od strony wyższego naziomu 3.0 Wymiana systemu odwodnienia, izolacja p.wodna ściany oporowej 11 KNR /01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z m2 20,596 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 12 KNR /02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z m2 20,596 emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą 13 KNR /01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z m2 55,303 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 14 KNR /02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z m2 55,303 emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą 15 KNR /03 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy m 23,270 nominalnej mm w otulinie filtracyjnej 16 KNNR /05 Zasypka z kamienia łamanego od strony wyższego naziomu-70cm m3 7, KNNR /03 Zasypka z kamienia filtracyjnego frakcji 6-8 mm od strony wyższego m3 11,728 naziomu 18 KNNR-W /04 Mechaniczne zasypywanie ściany oporowej od strony skarpy w gruncie m3 41,191 kategorii I-II 4.0 Prace porządkowe 19 KNNR /05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej m 19,070 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową + materia z odyzsku 20 KNNR /06 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po m2 6,636 zagęszczeniu 5cm 21 KNNR /03 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce m2 33,182 cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z odzysku 22 KNP /02 Montaż wpust odwadniającego na chodniku szt 1, KNR /01 Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy m3 2, KNNR /01 Ręczne oczyszczenie terenu, grabienie, plantowanie m2 99,545 Podatek VAT Ogółem kosztorys

10 Tabela elementów Strona 10/10 Nr Opis robót Kp Zysk Ogółem 1.0 Przygotowanie terenu, karczowanie krzewów, rozbiórka chodnika 2.0 Wykonanie konstrukcji ściany oporowej 3.0 Wymiana systemu odwodnienia, izolacja p.wodna ściany oporowej 4.0 Prace porządkowe Podatek VAT Ogółem kosztorys

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Obiekt Budowa Piła ul.kalina Inwestor Nadleśnictwo Kaczory ul.kościelna 17

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa m. Wytowno, gm. Ustka Inwestor Gmina

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa woj. zachodniopomorskie, pow. Sławieński, gm. Sławno Inwestor Miasto Sławno,

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Obręb 002 Sławno, dz. nr 1076/6, 516/5 Inwestor Gmina Miasto Sławno, M.C.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Budowa Chodniki od strony zach., płd. i płd.-wsch.

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Szkoła w Tymieniu Gmina Będzino Będzino Czerwiec 2009 Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. Roboty rozbiórkowe 1 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Stacja paliw POL DT Rzeszów ul. Matuszczaka - Roboty modernizacyjne - wymiana zbiornika na paliwo Budowa Rzeszów ul. Matuszczaka 5 Inwestor POCZTA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/06/2011

Przedmiar robót 1/06/2011 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Przedmiar robót 1/06/2011 Obiekt Kod CPV 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Budowa Trzebiatkowa,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r.

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami branża

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czerwiec 2013

Przedmiar robót. Czerwiec 2013 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor GMINA PILA 64-920 PIŁA PLAC STASZICA 10 Stawka robocizny Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk ULICA STANOWI INFRASTRUKTURĘ

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 3/06/2017. Koszty zakupu oraz zysk i koszty pośrednie ujęte w cenie elementów wyposażenia. Sporządził mgr inż.

Przedmiar 3/06/2017. Koszty zakupu oraz zysk i koszty pośrednie ujęte w cenie elementów wyposażenia. Sporządził mgr inż. Przedmiar 3/06/2017 Obiekt Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 45112723-9 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Inwestor Wykonawca Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1629 K w miejscowości Poręba Wielka - Koninki - modernizacja pieszego szlaku

Bardziej szczegółowo

wykonanie izolacji pionowej PRZEDMIAR ROBÓT

wykonanie izolacji pionowej PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : MPGM S.A. Obiekt : Wspólnota Mieszkaniowa Adres : ul. Swoboda 62-68 PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 1 KNR 231-0815-06-00 IGM Warszawa 98,000 m2 Rozebranie opaski z kostki POZ-Bruk 2 KNR 231-0814-02-00

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa 203.331,75 Podatek VAT 23% 46.766,30 Cena kosztorysowa 250.098,05 Słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 05/100 zł Zatwierdzam: Kosztorys inwestorski Obiekt

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012 Kosztorys Data: 2008-06-16 Budowa: boisko do siatkówki i koszykówki Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Zbigniew Seweryn,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego - dz. nr 10/30 i nr 10/50 obręb 14 Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy "ślepy"

Kosztorys Ofertowy ślepy Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy "ślepy" OGRODZENIE OD STRONY ULICY PRZY HALI TENISOWEJ Nazwa zadania BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO SANITARNYM, PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Budowa Krosino, dz. nr 85/61 Inwestor Gmina Świdwin Koszty zakupu Świdwin marzec 2013. "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Ustka 14 czerwiec 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. Ustka 14 czerwiec 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Kod CPV 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg Budowa Ustka ul. Wiejska dz. nr 906/66, 906/67 Inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 76-270 Ustka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa DZ. NR 205, OBRĘB 04, UL. ŁAZIENNA, CHEŁMŻA Inwestor GMINA MIASTO CHEŁMŻA, UL.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Budowa Tymowa, Piaski DruŜków

Bardziej szczegółowo

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł RONMARK KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8, 45233220-7 Budowa Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Piaski DruŜków Inwestor Gmina Czchów, 32-860

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej wibroprasowanej Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Radusz, dz.

Przedmiar. Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej wibroprasowanej Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Radusz, dz. Przedmiar Obiekt Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Radusz, dz. nr 304/3 Inwestor Gmina Kołczygłowy Biuro kosztorysowe Urząd Gminy Kołczygłowy Sporządził Sprawdził mgr inż. Wioletta

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Lokalizacja: Kraków ul. Urzędnicza 65 Inwestor: ZEO Kraków Wartość kosztorysu: zł Data opracowania: 2012-10-24 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Plac

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Poszerzenie i wymiana nawierzchni chodników

Przedmiar Robót. Poszerzenie i wymiana nawierzchni chodników Inwestor: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4 35-225 Rzeszów 2015-04-20 Przedmiar Robót Nazwa budowy: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Adres budowy: ul. Sucharskiego 4, 35-225

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Etap II

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Etap II Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Etap II Obiekt Budowa chodnika wzdłuż jezdni drogi powiatowej w m. Kolincz wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 11/2011

Przedmiar robót 11/2011 Przedmiar robót 11/2011 Obiekt Odnowa Centrum wsi Sułoszowa poprzez remont chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz miejsc parkingowych Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Budowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+771 km 13+853

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wykonanie podbudowy na drodze gminnej Zapora - Piaski DruŜków L=258mb

Przedmiar robót 1. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wykonanie podbudowy na drodze gminnej Zapora - Piaski DruŜków L=258mb Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1 Wykonanie podbudowy na drodze gminnej Zapora - Piaski DruŜków L=258mb Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45233320-8 - Fundamentowanie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje budowlane -PBW-07.05 Waga samochodowa

Konstrukcje budowlane -PBW-07.05 Waga samochodowa Strona 1 z 7 ROZBUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW STAŁYCH Wysieka, gmina Bartoszyce, województwo warmińsko-mazurskie Obiekt Nr projektu Konstrukcje budowlane -PBW-07.05 Waga samochodowa Kosztorys ofertowy Strona

Bardziej szczegółowo

2011- "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.

2011- Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Wymiana ogrodzenia Obiekt Budowa Inwestor Poziom cen Budynek mieszkalny - roboty ogólnobudowlane Kalina Nadleśnictwo Kaczory

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 9.0 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości 459.0 mb Obiekt: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czchów 4 kwiecień 2012 r.

Przedmiar robót. Czchów 4 kwiecień 2012 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Budowa Jurków dz. nr. 352, 353/6, 353/13, 353/14 Inwestor Gmina Czchów, 32-860 Czchów, ul. Rynek 12 Sporządził

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - Przedmiar robót

Kosztorys - Przedmiar robót Kosztorys - Przedmiar robót Obiekt Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Budowa placu manewrowego z 8 stanowiskami postojowymi. Budowa Bydgoszcz ul. Cieplicka 5. Inwestor Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Zjazdy. 4 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej. m2 4008,5

Kosztorys ofertowy Zjazdy. 4 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej. m2 4008,5 2. Zjazdy 1. Roboty nawierzchniowe 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drogi w km 0,703 terenie równinnym. 2 Mechaniczne sfrezowanie istniejącej nawierzchni. m2 120 3 Skropienie istniejącej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/01/09

Przedmiar robót 1/0/01/09 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/01/09 Instalacja kanalizacji sanitarnej Obiekt Budowa Inwestor Dom Pomocy Społecznej W Psarach ul. Kaliska nr dz. 227/1 i 227/2, Psary

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45122000-8 - Próbne wykopy 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg Budowa Leśnictwo Podborsko Inwestor Nadleśnictwo Białogard Biuro kosztorysowe Usługi Projektowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, UL. Wólczańska 169 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Zamek Żupny w Wieliczce - remont dziedzińca Zamku -nawierzchnie - przeliczenie 2014 r.(2)

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Zamek Żupny w Wieliczce - remont dziedzińca Zamku -nawierzchnie - przeliczenie 2014 r.(2) Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Zamek Żupny w Wieliczce Inwestor: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka ul. Zamkowa Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownie Konserwacji Zabytków ARKONA sp.o.o. Kraków

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Obiekt Rozbudowa,przebudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury na dz. nr 976/1 w m.swornegacie gm.chojnice Kod CPV 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Ekrany osłaniajace stoiska na Targowisku Miejskim nr 1 w Pile Z Przedmiarem Robót Adres : 64-920 Piła ul Rynkowa 42 dzaialka nr 304/33 Inwestor : TARPIL

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2016-03-083 Obiekt BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH - Zadanie 1 Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Budowa Przecław, osiedle Zielone Pole, działki nr 2/26,

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia dla następujących lokalizacji: Część A - Zespół Szkół nr 34 ADRES INWESTYCJI : Toruń,

Bardziej szczegółowo

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Slepy kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Bochnia, ul. Podgórca Inwestor GMINA MIASTA BOCHNIA Biuro kosztorysowe Zbigniew Stalmach Koszty zakupu 2015-10-31

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45.23.31.20-6 Budowa Działka nr 13/5, obręb Strzekęcino Inwestor Gmina Świeszyno 76-064 Świeszyno, Świeszyno

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY/ ŚLEPY

KOSZTORYS NAKŁADCZY/ ŚLEPY KOSZTORYS NAKŁADCZY/ ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Gimnazjum Nr 1 ADRES INWESTYCJI : Łaziska Górne ul. Ogrodowa 48 INWESTOR : Zespół Ekonomiczny Placówek Ośwatowych ADRES INWESTORA : 43-170 Łaziska Górne ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia

Przedmiar robót. Remont ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia Przedmiar robót Remont ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia Obiekt Kod CPV 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń Budowa Tworkowa dz. nr. 369, 370/1, 370/2 Inwestor Gmina Czchów32-860 Czchów, ul. Rynek 12 Biuro

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Innowacyjny międzypokoleniowy edukacyjno-ruchowy plac zabaw w miejscowości Borzytuchom. Kod CPV 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski 1/1/2014r. MSW Kołobrzeg / aktualizacja /

Kosztorys inwestorski 1/1/2014r. MSW Kołobrzeg / aktualizacja / Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys inwestorski 1/1/2014r. MSW Kołobrzeg / aktualizacja / Obiekt ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOŁOBRZEGU (Nawierzchnie utwardzone-

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni dróg wewnętrznych z miesznek mineralno-bitumicznych w kompleksie wojskowym przy ul. Balonowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH WRAZ Z DOJSCIAMI NA RZECE SKAWICA W MIEJSCOWOSCI ZAWOJA Kod CPV CPV, -45221111-3, -45111000-8,

Bardziej szczegółowo

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Budowa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE

Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45233140-2 - Roboty drogowe PRZESŁAWICE DZ. NR 42/1 GMINA ŁASIN Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Łobzowo część działki drogowej nr 72 i Wądół część działki drogowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Data opracowania: 2011-05-25 KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn - Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Budowa zjazdu z DK 31 na działkę nr 171/2 Kod CPV. Nadleśnictwo Chojna Biuro kosztorysowe Pracowania Projektowa ProKon

Przedmiar robót. Obiekt Budowa zjazdu z DK 31 na działkę nr 171/2 Kod CPV. Nadleśnictwo Chojna Biuro kosztorysowe Pracowania Projektowa ProKon Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Lisie Pole Inwestor Nadleśnictwo Chojna Biuro kosztorysowe Pracowania Projektowa ProKon Sporządził mgr inż. Przemysław Gardas Szczecin luty 2015 "Rekomendacja Jakości"dla

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenu na dz.nr 122/2 w obrębie Dębnica Kaszubska - DROGI I CHODNIKI

Zagospodarowanie terenu na dz.nr 122/2 w obrębie Dębnica Kaszubska - DROGI I CHODNIKI Zagospodarowanie terenu na dz.nr 122/2 w obrębie Dębnica Kaszubska - DROGI I CHODNIKI Poziom cen:sekocenbud II kwartał 2010r. Stawka robocizny: Waluta:złoty Identyfikator kosztorysu: DEBNICA KASZUBSKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CDI

Przedmiar robót CDI Przedmiar robót CDI 91-02-2012 Obiekt ROZBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA FUNKCJE BIUROWE Z GARAŻEM W KONDYGNACJI PIWNICZNEJ - Zagospodarowanie terenu Budowa Poznań,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. nr ew

PRZEDMIAR ROBÓT. nr ew PRZEDMIAR ROBÓT nr ew. 2017-03-94 Obiekt Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe 45000000-7 - Roboty budowlane 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112700-2 - Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000 Roboty drogowe - sala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. KNNR 1 0111-01 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki 61-716 Poznań ul. Kosciuszki 112 a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: 2013-09-10 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły

Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna, Baborówko, 6-500 Szamotuły KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : Budowa ul. Kutrzeby w Pobiedziskach na odcinku od ul. Sypniewskiego do istniejącego fragmentu przy ul. Różanej Obiekt : Teren wokoło ulicy Kutrzeby w Pobiedziskach na odcinku od ul. Sypniewskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Osława Dąbrowa Kod CPV Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz.

Przedmiar robót. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Osława Dąbrowa Kod CPV Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45236290-9 Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz. nr 195/1 Inwestor Gmina Studzienice Biuro kosztorysowe ZBO Michał Fijałkowski, ul. Bolesława Chrobrego 12, 77-100 Bytów.

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 2 3 4 5 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Załącznik nr 12 Zakres czynności niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version  Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Slepy kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych Ośrodek Zdrowia w Lubniu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R ROBÓT

P R Z E D M I A R ROBÓT STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R ROBÓT Budowa: Opaska z kamienia łamanego w Ustroniu Morskim km 322 wraz ze zjazdem technolog. z ul. Nadbrzeżnej Obiekt: Opaska brzegowa z kamienia łamanego

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. MAREK PATUŁA DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II KW. 2016R.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. MAREK PATUŁA DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II KW. 2016R. KOSZTORYS ŚLEPY ŚMIETNIKÓW PODZIEMNYCH ADRES INWESTYCJI : TORUŃ UL. PODMURNA/SZEROKA INWESTOR : GMINA MIASTA TORUŃ ADRES INWESTORA : TORUŃ UL.WAŁY GENERAŁA SIKORSKIEGO 8 BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. 24 maj 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. 24 maj 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Budowa Leśniczówka Wrzeście gm. Słupsk Inwestor Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka ul. Słupska 25, 76-270 Ustka Biuro kosztorysowe Z.U.O. "Bud-Land", ul.banacha 10A/22, 76-200

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor BUDOWA ZADASZENIA DLA IMPREZ PLENEROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - roboty konstrukcyjno-budowlane 45212320-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Przedmiar robót. TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Przedmiar robót TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Data: 2013-07-01 Budowa: TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45421160-3

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE WSI WA- LERIANÓW ADRES INWESTYCJI : Walerianów, gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO Przedmiar robót Data:2009-11-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Bardziej szczegółowo