Zaczyk sekretarz gminy Radosław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaczyk sekretarz gminy Radosław"

Transkrypt

1 K O B Y L A K O R N O W A C Ł A Ń C E P O G R Z E B I E Ń R Z U C H Ó W TWOJA Gmina A K T UA L N O Ś C I Z G M I N Y KO R N OWA C E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y NR 7/2014 ISSN: Obchody Dnia Edukacji Narodowej 15 października w Gościńcu Zodiac w Rzuchowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorem obchodów był wójt gminy Kornowac Grzegorz Niestrój a współorganizatorem Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kornowacu. Na obchodach Dnia Edukacji Narodowej w gminie Kornowac spotkali się nauczyciele i pracownicy oświaty oraz zaproszeni goście: przedstawiciel Kuratorium Oświaty Halina Sytnikow, przewodniczący Rady Gminy Kornowac Mirosław Małek, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Kornowac Jan Zaczyk sekretarz gminy Radosław Łuszcz. Gości przywitał wójt gminy Kornowac Grzegorz Niestrój, który w swoim przemówieniu podkreślił duże zaangażowanie gminy Kornowac na przełomie ostatnich lat w rozwój gminnej oświaty oraz przekazał życzenia wszystkim pracownikom szkół i przedszkoli z okazji ich święta. Życzenia dla wszystkich związanych z oświatą przekazali również zaproszeni goście. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie nagród pracownikom placówek oświatowych przez ich dyrektorów oraz wręczenie nagród Wójta Gminy Kornowac dyrektorom szkół. Dyrektorki placówek oświatowych z wójtem gminy Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy ZSP Kobyla Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy ZSP Rzuchów Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy ZSP Pogrzebień Stawki podatkowe na rok 2015 obowiązujące w Gminie Kornowac czytaj strona 2 C O W N U M E R Z E Aktualnie prowadzone inwestycje na terenie Gminy Kornowac czytaj strona 3 Pracowita kadencja Rady Gminy Kornowac czytaj strona 7

2 2 NR 7/2014 Z KALENDARZA WÓJTA I URZĘDU 21 WRZEŚNIA Na boisku LKS Strzelec Rzuchów odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. 25 WRZEŚNIA Wójt gminy brał udział w konferencji zorganizowanej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach podsumowującej projekt Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot spot. 30 WRZEŚNIA Podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu działki pod drogę transportu rolnego w Pogrzebieniu. Odbył się objazd dróg powiatowych na terenie gminy wraz z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu Moniką Mużelak. 1 PAŹDZIERNIKA W urzędzie gminy odbyły się obrady zespołu ds. przebudowy Szkoły Podstawowej w Kobyli. 2 PAŹDZIERNIKA W urzędzie gminy odbyło się spotkanie wójta gminy z dyrektorami placówek oświatowych, na którym omawiano bieżącą działalność. 3 PAŹDZIERNIKA W Gminnym Ośrodku Kultury w Pogrzebieniu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Rady ds. Rynku Pracy, w której uczestniczył wójt gminy. 7 PAŹDZIERNIKA Wójt uczestniczył w spotkaniu w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z Katowic. 9 PAŹDZIERNIKA W urzędzie gminy odbyło się spotkanie dotyczące Akcji zima 2014/2015, w którym uczestniczyli sołtysi oraz wykonawcy. 11 PAŹDZIERNIKA Wójt gminy brał udział w uroczystości zakończenia sezonu lotowego 2014 w Domu Hodowcy w Dzimierzu. TWOJA Gmina WYDAWCA: Urząd Gminy Kornowac ul. Raciborska 48, Kornowac tel w.121 e mail: 13 PAŹDZIERNIKA W Starostwie Powiatowym w Raciborzu Wójt brał udział w spotkaniu z przedstawicielami Banku Światowego oraz Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. 15 PAŹDZIERNIKA W urzędzie gminy odbyły się obrady zespołu ds. przebudowy Szkoły Podstawowej w Kobyli. Wójt Gminy uczestniczył w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Gościńcu Zodiak. 16 PAŹDZIERNIKA W Pałacyku Myśliwskim RAFAKO odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego, w której uczestniczył wójt gminy. Wójt brał udział w mszy świętej koncelebrowanej upamiętniającej 800-lecie śmierci księcia Mieszka IV Laskonogiego w Katedrze Wawelskiej w Krakowie. 21 PAŹDZIERNIKA Wójt uczestniczył w spotkaniu w Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu dotyczącym uzgodnienia warunków przekazania nieruchomości w Kornowacu na rzecz Gminy Kornowac pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 25 PAŹDZIERNIKA Wójt uczestniczył w rozdaniu pucharów na zakończenie sezonu lotowego 2014, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzuchowie. 27 PAŹDZIERNIKA Odbyło się posiedzenie komisji rolnictwa, samorządów, prawa i ochrony środowiska oraz komisji oświaty, kultury i zdrowia. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu zakończono projekt Przez sport do zdrowia. 28 PAŹDZIERNIKA W Gminnym Ośrodku Kultury w Pogrzebieniu odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Gminy pn. Zasady kontraktacji upraw na rok Odbyło się posiedzenie komisji rozwoju i budżetu. W Gminnym Ośrodku Kultury w Kornowacu Stowarzyszenie Prężny Kornowac zakończyło projekt Podchody z pożegnaniem lata w Kornowacu. 30 PAŹDZIERNIKA Odbyła się XLII sesja Rady Gminy Kornowac. REDAKTOR NACZELNY: Ewa Gołot DRUK: Drukarnia Polskapresse SP. Z O.O. SKŁAD: Wydawnictwo Nowiny SP. Z O.O. NAKŁAD: 1000 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów, a także nie zwraca materiałów niezamówionych. T W O JA G M I N A Stawki podatkowe n obowiązujące w Gm NA XLII SESJI RADY GMINY KORNOWAC 30 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU ZOSTAŁY UCHWALONE STAWKI PODATKOWE NA ROK STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN. Podatek od nieruchomości Podstawa opodatkowania Stawka max. na 2014r. (zł) Stawka uchwalona na 2014r. (zł) Stawka max. na 2015r. (zł) Stawka uchwalona na 2015r. (zł) Zmiana / Uwagi (zł) Budynki mieszkalne (lub ich części) 0,74 0,70 0,75 0,71 0,01 Budynki (lub ich części) związane z działalnością gospodarczą Budynki (lub ich części) zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym Budynki (lub ich części) związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 23,03 20,40 23,13 20,45 0,05 10,75 10,75 10,80 10,80 Nie występują 4,68 4,40 4,70 4,45 0,05 Budynki pozostałe 7,73 6,26 7,77 6,26 Bez zmian Garaże 7,73 6,86 7,77 6,26-0,60 Grunty związane z działalnością gospodarczą 0,89 0,80 0,90 0,81 0,01 Grunty pozostałe (tereny mieszkaniowe) 0,46 0,36 0,47 0,37 0,01 Grunty pod jeziorami 4,56 4,56 4,58 4,58 Nie występują Podatek od środków transportowych 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton Liczba osi i więcej Powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie Dopuszczalna masa całkowita Nie mniej niż Dopuszczalna masa całkowita w tonach Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie Stawka podatku w złotych Powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton 530,00 zł 754,00 zł 968,00 zł Mniej niż W podatku od nieruchomości ujednolicono stawkę dla budynków pozostałych i garaży, pozostawiając ją na poziomie roku Oznacza to, że za 1 m² powierzchni garażu podatnik będzie płacił również 6,26 zł (było 6,86 zł). Stawki podatku od nieruchomości wzrosną o 0,01 zł dla gruntów i budynków, z wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą (także leczniczą) wzrost o 0,05 zł. Przyjęte wielkości są znacznie niższe niż stawki maksymalne (tabela) określone w obwieszczeniu ministra finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku. (M.P. 2014, poz. 718). Pneumatyczne lub równoważne Rodzaj zawieszenia Inne (resorowe) ,00 zł 1.322,00 zł ,00 zł 1.372,00 zł ,00 zł 1.422,00 zł ,00 zł 1.726,00 zł ,00 zł 1.952,00 zł ,00 zł 2.052,00 zł ,00 zł 2.686,00 zł ,00 zł 2.686,00 zł

3 T W O JA G M I N A NR 7/ a rok 2015 inie Kornowac 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.512,00 zł równej lub wyższej niż 12 ton Liczba osi 2 3 Dopuszczalna masa całkowita Nie mniej niż Opłata targowa Dzienna stawka opłaty targowej wynosi: przy sprzedaży z ręki, kosza, ze stolika przenośnego i straganu 5 zł przy sprzedaży z samochodu osobowego i samochodu o ładowności do 2,5 tony 10 zł przy sprzedaży z samochodu o ładowności powyżej 2,5 tony 15 zł. Podatek rolny Stawka podatku rolnego obliczana jest wg ceny żyta ogłoszonej w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2013 roku 61,37 zł/1 dt (spadek o 13% w stosunku do roku 2014) dla gruntów rolnych do 1 ha 61,37 zł * 5q = 306,85 zł za / 1 ha fizyczny Mniej niż Pneumatyczne lub równoważne Rodzaj zawieszenia Inne (resorowe) ,00 zł 1.574,00 zł ,00 zł 1.712,00 zł ,00 zł 1.812,00 zł ,00 zł 2.122,00 zł ,00 zł 1.946,00 zł ,00 zł 2.790,00 zł 4. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 378,00 zł 5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego Liczba osi od autobusów Dopuszczalna masa całkowita Nie mniej niż Mniej niż Pneumatyczne lub równoważne Rodzaj zawieszenia Inne (resorowe) ,00 zł 428,00 zł ,00 zł 540,00 zł ,00 zł 654,00 zł ,00 zł 654,00 zł ,00 zł 980,00 zł ,00 zł 1.414,00 zł ,00 zł 1.860,00 zł ,00 zł 1.410,00 zł ,00 zł 1.888,00 zł Ilość miejsc dla pasażerów Mniej niż 30 miejsc Stawka podatku w złotych 1.196,00 zł 30 lub więcej miejsc 1.700,00 zł powyżej 1 ha 61,37 zł * 2,5q = 153,425 zł / 1 ha przeliczeniowy Podatek leśny Stawka podatku leśnego obliczana jest wg średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku 188,85 zł za 1 m³ (wzrost o 10,4%). Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna * 188,85 zł ) 41,55 zł Szczegółowe informacje o podatkach dostępne są w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Kornowac piętro I, pok. nr 17, tel w. 117 AKTUALNIE PROWADZONE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY KORNOWAC PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOBYLI Inwestycja obejmuje przebudowę Szkoły Podstawowej, w której mieścić się będzie przedszkole i sala gimnastyczna. Do dnia dzisiejszego urosły ściany zewnętrzne i wewnętrzne, zalano strop i schody wewnątrz budynku. Powstaje także nowa konstrukcja dachu. Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania robocze w celu omówienia postępu prac, w których uczestniczy wójt gminy, przedstawiciele urzędu gminy, branżowi inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele wykonawcy: kierownik budowy i branżowi kierownicy robót. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KOBYLI 30 września ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Kobyli. Do przetargu przystąpiło 4 oferentów, najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Konsorcjum firm: Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski z Rybnika Lider Konsorcjum oraz GEO-BUD-T.M.B Sp. z o.o. z Żor Partner Konsorcjum za cenę: ,37 zł. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji przy ul. Głównej od nr 6 w kierunku ul. Rzecznej oraz od szkoły podstawowej w kierunku zlewni na ul. Rzecznej. 24 października podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy z terminem wykonania inwestycji do 10 czerwca 2015 r. Obecnie wykonawca przygotowuje sprawy związane z organizacją ruchu i zajęciem pasa drogowego do robót przystąpi na przełomie listopada i grudnia. Gminie została przyznana pożyczka z WFOŚiGW oraz środki PROW na realizację ww. zadania. MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO W POGRZEBIENIU Jak co roku pozyskaliśmy środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego. Do modernizacji wytypowana została droga łącząca ul. Kornowacką w Pogrzebieniu obok posesji nr 19 z ul. Pamiątki w Pogrzebieniu obok posesji nr Długość modernizowanej drogi to 880 mb. Wysokość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego wynosi ,00 zł. 20 sierpnia ogłoszono przetarg, do którego przystąpiło 4 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Raciborza za cenę ,69 zł. Po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy wykonawca przystąpił do prac. Termin wykonania inwestycji 20 listopada 2014 r. WYKONANIE CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ UL. WOLNOŚCI W ŁAŃCACH Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Kornowac na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Wolności w Łańcach Gmina Kornowac podpisała stosowną umowę i porozumienie z Powiatem Raciborskim, dotyczące powierzenia gminie realizacji inwestycji. Do przetargu przystąpiło 4 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PUH EKO-BUD Krzysztof Sosna z Pogrzebienia za cenę: ,00 zł. Chodnik wykonano w terminie, tj. do 10 października. 14 października podpisano umowę z PUH EKO-BUD Krzysztof Sosna na roboty uzupełniające w trybie zamówienia z wolnej ręki. Dodatkowo wykonano 120 mb za cenę ,33 zł. PRZYGOTOWANIE DO AKCJI ZIMA 2014/2015 Przeprowadzono postępowanie na Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kornowac. Do złożenia oferty zaproszono 7 przedsiębiorców z naszego terenu, oferty złożyło tylko 3 uczestników. 9 października podpisano umowy. Na terenie sołectwa Rzuchów, Kornowac i Łańce zimowe utrzymanie dróg gminnych przeprowadzi firma Sabiny Przybyły, na terenie sołectwa Kobyla PHU Wacław Maciaszek, a na terenie sołectwa Pogrzebień Roboty ziemne i usługi transportowe Krystian Błaszczok.

4 4 NR 7/2014 Jesteśmy bezpieczni na drodze T W O JA G M I N A STATUETKA LIDERA BEZPIECZNYCH PRZEDSZKOLI DLA PRZEDSZKOLA W ŁAŃCACH Pamiątkowe zdjęcie polskich i czeskich uczniów podczas pobytu na komendzie policji w Raciborzu 20 października odbyło się II działanie projektu pt. 112 bezpieczeństwo bez granic realizowanego w ramach funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Tym razem uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli oraz Zakladni Skola a Materska Skola z Opavy- -Komarova udali się z wizytą do Śląsko-Małopolskiego oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego oraz Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Wczesnym rankiem grupa uczniów z polskiej i czeskiej szkoły udała się na posterunek straży granicznej, gdzie dzieci miały okazję poznać specyfikę zawodu funkcjonariusza straży granicznej oraz działań zmierzających w kie- Polsko-Czeska przygoda z nauką 3 października odbyło się czwarte, ostatnie, działanie w ramach mikroprojektu pt. Polsko-Czeska przygoda z nauką współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa RP w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Uczniowie z Rzuchowa u swoich kolegów w czeskiej Brance u Opavy runku zwiększania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenach przygranicznych. Dodatkową atrakcją dla dzieci była możliwość skorzystania ze strzelnicy i laserowego trenażera strzeleckiego. Następnie uczestnicy spotkania udali się na Komendę Powiatową Policji w Raciborzu. Tu pod czujnym okiem funkcjonariuszy z wydziału ruchu drogowego omówili przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów oraz mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności jazdy na rowerze na torze przeszkód. Uczniowie zostali podzieleni na pięć drużyn polsko-czeskich. Każdy członek drużyny musiał zmierzyć się z przeszkodami przygotowanymi przez funkcjonariuszy KPP. Po podliczeniu punktów zostały wyłonione trzy najlepsze drużyny, które otrzymały nagrody. Natomiast wszyscy uczestnicy działania otrzymali kaski rowerowe, kamizelki odblaskowe, odblaski i pamiątkowe dyplomy. Działanie zakończył wspólny obiad. 16 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami pojechało do partnerskiej szkoły w Brance u Opavy. Po serdecznym powitaniu dzieci udały się na zwiedzanie szkoły, a następnie aktywnie uczestniczyły w lekcji matematyki z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, co było dla nich sporą atrakcją. Czescy koledzy przygotowali również dużo ciekawych zabaw grupowych, np. układanie puzzli na czas, wyścig z piłeczką, rozdzielanie fasoli od cieciorki, taniec z piłeczką, układanie zapałek, odnajdywanie drogi w labiryncie. Dzieci świetnie się bawiły, nawiązywały się rozmowy. Po wyczerpujących starciach grupowych oraz posiłku uczniowie wspólnie Po południu, po dniu pełnym wrażeń, uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich wrócili do domu. Dyrektor oraz grono pedagogiczne Zespołu Szkolno- -Przedszkolnego w Kobyli składa serdeczne podziękowania funkcjonariuszom Śląsko-Małopolskiego oddziału Straży Granicznej oraz Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu za pomoc w organizacji II działania projektu oraz życzliwość okazaną dla naszego przedsięwzięcia. Projekt 112 bezpieczeństwo bez granic jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP Przekraczamy Granice Katarzyna Cieślik odpoczywali w świetlicy. Na zakończenie uczestnicy projektu otrzymali upominki oraz gadżety z logo projektu. Uśmiechnięci i zadowoleni wróciliśmy do Rzuchowa. W czerwcu 2015 roku planujemy (już poza projektem) z naszymi czeskimi przyjaciółmi wspólne spotkania warsztatowe. Mirosława Twardzik Ratujemy i pomagamy Ratujemy i uczymy ratować bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez przedszkolaków oraz uczniów ZSP w Rzuchowie. W czwartek 16 października przedszkolaki oraz uczniowie Zespołu Szkolno- -Przedszkolnego w Rzuchowie obchodzili Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, który powstał z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) w ramach podnoszenia świadomości społecznej związanej z problemem nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Z tej okazji wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu polegającego na zaangażowaniu jak największej liczby osób, które w tym samym czasie udzielają pierwszej pomocy na fantomach. Akcja ta zorganizowana została przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W naszej placówce Uczestnicy akcji bicia rekordu 20 października na konferencji Moje emocje w Kędzierzynie-Koźlu Przedszkole w Łańcach w uznaniu zaangażowania w realizację programu Bezpieczne Przedszkole otrzymało tytuł Lidera Bezpiecznych Przedszkoli 2013/2014. Tytuł ten jest przyznawany placówkom, które szczególnie aktywnie uczestniczą przy promowaniu idei programu poprzez informowanie o realizowanych przedsięwzięciach na stronie internetowej uczestnictwo w konkursach oraz innych akcjach związanych z programem Bezpieczne Przedszkole, promowanie idei programu w środowisku lokalnym, a także wykorzystywanie w bieżącej pracy przedszkola pomocy dydaktycznych Bezpiecznego Przedszkola. Pamiątkowa statuetka oraz tytuł Lidera Bezpiecznych Przedszkoli została wręczona przez kapitułę autorów programu Bezpieczne Przedszkole. do bicia rekordu przystąpiło 35 osób, które punktualnie o godzinie przez 30 minut prowadziły resuscytację krążeniowo-oddechową. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem ratowali ludzkie życie. Cała akcja przebiegła sprawnie i na długo pozostanie w naszej pamięci, a zdobyte umiejętności pozwolą przełamać lęk i w razie potrzeby nawet najmłodsze dzieci podejmą próbę ratowania ludzkiego życia. Anna Adamczyk, Marta Godawa

5 T W O JA G M I N A NR 7/ Gimnazjum z Comeniusem w Czechach Od 21 do 25 października miało miejsce piąte już spotkanie robocze przedstawicieli siedmiu szkół partnerskich z różnych krajów w projekcie Comenius Health is Wealth. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem w ramach programu UE Uczenie się przez całe życie. Tym razem wyjechaliśmy do szkoły w miasteczku Nova Paka w Czechach. W spotkaniu wzięło udział sześciu przedstawicieli uczniów: Karolina Gąska, Daria Granieczny, Beata Kaczmarek, Piotr Krolik, Wiktoria Likszo i Nicola Mandera. Uczniowie wyjechali pod opieką nauczycielek Iwony Knury i Katarzyny Szyry. Uczniowie wyjechali 21 października o godzinie po zajęciach lekcyjnych i wieczorem zostali zakwaterowani u rodzin goszczących. Następnego dnia miało miejsce powitanie w szkolnej auli przez czeską koordynator projektu K. Krskovą z uczniami, dyrektora szkoły i starostę miasta Nova Paka. W tym dniu zwiedziliśmy muzeum minerałów z okolic Novej Paki, gościliśmy w urzędzie miasta, obejrzeliśmy najważniejsze zabytki i najładniejsze zakątki miasteczka. W zabytkowym kościele starego klasztoru wysłuchaliśmy koncertu organowego w wykonaniu młodego absolwenta szkoły w Novej Pace. Goście mogli też wejść na chór i zobaczyć z bliska jak się gra na liczących trzysta lat organach. 23 października wyjechaliśmy do położonego w górach Harrachova. Po drodze wstąpiliśmy do zakładu recyklingu plastiku i szkła. Zakład w Novej Pace był pierwszym tego typu zakładem w Czechach. W Harrachovie zwiedziliśmy hutę szkła i muzeum szklarstwa, oraz mimo niesprzyjającej pogody weszliśmy leśnym szlakiem na górę pod wodospad Mumlavy. Przejechaliśmy też obok jednej z ośmiu znajdujących się tam skoczni narciarskich. Na dzień przed odjazdem miały miejsce zajęcia na terenie szkoły: prezentacje produktów wypracowanych przez szkoły w ostatnich miesiącach, warsztaty grupowe i zajęcia sportowe na sali gimnastycznej. Do produktów prezentowanych przez szkoły należały: plakat o walorach odżywczych warzyw i owoców, prezentacja zdrowego menu ( ze zwróceniem W trakcie wycieczki pod wodospad Mumlavy uwagi na wartość kaloryczną produktów, zawartość witamin i składników mineralnych), film o zbiorach w szkolnym ogrodzie i o przebiegu tygodnia zdrowia w szkole, prezentacja z rynku produktów ekologicznych, prezentacja zdjęć o jesieni. Podczas zajęć warsztatowych kontynuowany był temat zdrowego menu i w nawiązaniu do zbliżającego się Halloween uczniowie drążyli dynie. Podczas zajęć sportowych przeprowadzono test sprawnościowy skok w dal i skoki na skakance. Uczniowie grali też w siatkówkę i piłkę halową, oraz spróbowali nordic skiing był to chód na czas na nartach po sali gimnastycznej (narty obwiązane były materiałem zabezpieczającym i oklejone taśmą). Czechy są krajem bardzo bliskim nam pod względem językowym i kulturowym, co nie wszyscy uczniowie wcześniej sobie uświadamiali. W języku czeskim odnajdywaliśmy wyrazy podobne do wyrazów polskich i śląskich, sprawdzaliśmy na ile potrafimy zrozumieć mowę kolegów z Novej Paki gdy ci rozmawiali między sobą (językiem projektu jest język angielski, więc do gości zwracali się po angielsku). Z drugiej strony polscy uczniowie zaobserwowali także różnice pomiędzy naszymi krajami. Mieszkając w rodzinach swoich partnerów mieli oni niepowtarzalną okazję poczuć rytm życia czeskiego domu i miasta, poznać kulturę i zwyczaje podobne do naszych, ale też momentami inne. W ramach Comeniusa od września 2013 roku wyjeżdżało już za granicę 13 uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu. Czekają nas jeszcze wizyty w Wielkiej Brytanii i na Łotwie. I. Knura Piłka nożna to wspaniała gra, utrzymać formę wszystkim pomaga. Daje wiele radości i satysfakcji. Spróbuj sam jeśli nie mam racji. 7 października w Kobyli na boisku sportowym został zorganizowany Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych. Wszystkich biorących udział w turnieju przywitała dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobyli Joanna Kolarczyk. Podczas rozgrywek drużyny reprezentowały bardzo wysoki i wyrównany poziom. Chłopcy traktowali mecze bardzo serio! Najlepsi w turnieju okazali się gospodarze, czyli drużyna z Kobyli, która zajęła I miejsce, II miejsce drużyna z Rzuchowa, a III z Pogrzebienia. Po wręczeniu dyplomów wszystkich uczestników nagrodzono gromkimi brawami. Helena Kocjan Oni znają przepisy Ruchu Drogowego Przedszkole w Łańcach podsumowanie akcji Kasztanobranie Jak co roku przedszkolaki z Łańc przyłączyły się do ekologicznej akcji Kasztanobrania. Wszystkie przedszkolaki na rodzinnych jesiennych spacerach zbierały kasztany na konkurs przedszkolny. Uzbieraliśmy ponad 800 kg kasztanów, w okresie od 1 do 10 października. 22 października odbyło się uroczyste podsumowanie akcji i wręczenie nagród i dyplomów. Laureatami zostali: Marta Wieczorek 120 kg, Jakub Makoś i Alicja Wojciechowska po 105 kg, Zofia Mańczyk 100 kg, Paweł Zygmund 89 kg, Bartosz Wojas 55 kg oraz Marzena Kramarczyk 43 kg. Pozostałe dzieci otrzymały nagrody pocieszenia. Dziękujemy wszystkim rodzicom za czynne włączenie do akcji przedszkola. Piotr Krolik, Laura Zimermann i Szymon Kubala Rozgrywki drużyn biorących udział w gminnym turnieju piłki nożnej 25 września gimnazjaliści: Piotr Krolik, Laura Zimermann i Szymon Kubala, brali udział w Konkursie Wiedzy o Ruchu Drogowym w Raciborzu, organizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną pod patronatem Prezydenta Miasta Raciborza. W konkursie wzięło udział 6 gimnazjów. Nasi uczniowie zajęli drużynowo 2 miejsce, a indywidualnie uczeń klasy drugiej Piotr Krolik zajął 5 miejsce. Uczniów do konkursu przygotowała Teresa Szyra. Całej trójce gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły w powiecie, życząc im dalszych sukcesów w innych konkursach. Przedszkolaki z Łańc podczas kasztanobrania

6 6 NR 7/2014 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Kornowac Gmina Kornowac przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten będzie zawierał strategię działań oraz plan przedsięwzięć związanych ze zrównoważoną i niskoemisyjną gospodarką energetyczną gminy, uwzględniając uwarunkowania krajowej i europejskiej polityki klimatycznej, jak również czynniki lokalne, specyficzne dla Gminy Kornowac. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej ma za zadanie przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a także wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, stwarzając warunki sprzyjające podwyższeniu jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców w przestrzeni publicznej. Projekt Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Kornowac jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Plan jest opracowywany zgodnie z wytycznymi konkursu NFO- ŚiGW w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). T W O JA G M I N A Obecnie wyłoniony wykonawca przygotowuje wersję roboczą Planu. Prace nad Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kornowac będą trwały do marca Dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym. Gmina Kornowac gościła Powiatową Radę Rynku Pracy Wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 3 października w nowo wyremontowanym Gminnym Ośrodku Kultury w Pogrzebieniu obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy. Pomysłodawca i prowadzący obrady przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Mirosław Małek zaprosił członków Rady i dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu wraz z pracownikami do gminy Kornowac. Tego rodzaju posiedzenia dają większą możliwość dokładnego przyjrzenia się problematyce wspierania i promocji zatrudnienia w poszczególnych gminach powiatu raciborskiego. W trakcie obrad dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Mirosław Ruszkiewicz zaprezentował informację o lokalnym rynku pracy, podkreślając stosowanie nowych instrumentów wspierania i promocji zatrudnienia oraz zmniejszanie się stopy bezrobocia na terenie powiatu raciborskiego. Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Urszula Lebek przedstawiła propozycje zmian w planie podziału środków na poszczególne aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu na 2014 r. Rada opiniowała zmiany w regulaminach: przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, wspierania osób niepełnosprawnych i refundacji wyposażania lub doposażania stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Zebranym zaprezentowano nowe informatory dla poszukujących pracy i pracodawców z zakresu nowych form aktywizacji dla osób bezrobotnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przewodniczący Rady Mirosław Małek przedstawił z kolei najnowsze informacje dotyczące powoływania rad rynku pracy. Uczestniczący w posiedzeniu Rady wójt gminy Kornowac Grzegorz Niestrój przekazał uczestnikom posiedzenia istotne informacje dotyczące gminy. Przedstawiono również dotychczasowe inwestycje z ostatnich lat oraz najbliższe plany rozwoju. Z zainteresowaniem wysłuchano i dyskutowano również na temat bezrobocia i aktywnych form przeciwdziałania na terenie gminy Kornowac. Zdaniem uczestników posiedzenia zaproponowana nowa formuła wyjazdowych posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy daje możliwości dokładniejszego zapoznania się ze specyfiką poszczególnych gmin naszego powiatu w zakresie szeroko pojętej tematyki bezrobocia. Posiedzenie zakończyła prezentacja wyremontowanych pomieszczeń Ośirodka Kultury oraz wizyta w nowym punkcie widokowym w Pogrzebieniu. MM Międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt współpracy transgranicznej Przez sport do zdrowia Zespół wokalny Rzuchowianki bawił publiczność 27 października odbyło się IV działanie projektu spotkanie partnerów z Czech i Polski realizujących projekt pod nazwą Przez sport do zdrowia realizowanego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej Euroregionu Silesia, współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa PRZEKRA- CZAMY GRANICE. W spotkaniu wzięli udział: wójt gminy Kornowac Grzegorz Niestrój, dyrektor sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregionu Silesia Daria Kardaczyńska, delegacja z Materskiej i Zakladnej Szkoły we Vresinie, dyrektor partnerskiej szkoły Ewa Fichnowa, dyrektor ZSP w Pogrzebieniu Joanna Krasek, przedstawiciel raciborskiego oddziału PTTK Andrzej Titarenkow, przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Twardzik oraz pracownicy i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu zaangażowani w realizację projektu. Spotkanie miało na celu podsumowanie i ocenę zrealizowanych zadań, wymianę doświadczeń, korzyści jakie zyskały obie placówki zaangażowane w projekt oraz planowanie dalszej współpracy z Nasze KGW na IV Regionalnym Festiwalu Kołocza Swojskiego w Żorach czeskim partnerem. Z tej okazji został wydany folder opisujący wszystkie działania projektowe. Uczestnicy konferencji obejrzeli prezentację najważniejszych działań oraz film. Głównym celem projektu było zachęcenie polskich i czeskich uczniów do aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu, a także wyrobienie nawyku zdrowego żywienia edukacja zdrowotna jako ważne ogniwo procesu wychowania i rozwoju młodego człowieka oraz zacieśnianie współpracy ze szkołą partnerską, wymiana doświadczeń zarówno dydaktycznych, sportowych jak i tradycji regionalnych. Joanna Szamara Reprezentujące naszą gminę KGW Kobyla i KGW Rzuchów wzięły udział w IV Regionalnym Festiwalu Kołocza Swojskiego, który odbył się w Żorach. Koła gospodyń z regionu Rybnika, Żor, Jastrzębia, Wodzisławia Śl. i Raciborza zaprosił senator RP Adam Zdziebło. Festiwal promuje śląską kulturę i tradycje wypieku swojskiego kołocza, który panie gospodynie wystawiają na pięknie udekorowanych stołach. W tym roku w konkursie uczestniczyły 22 koła gospodyń. Panie z Kobyli zajęły I miejsce w kategorii Najpiękniej udekorowany stół, natomiast zespół wokalny Rzuchowianki wraz z Miłośnikami Rydułtów przedstawił swój program artystyczny, który spotkał się z ciepłym przyjęciem bardzo licznej widowni.

7 T W O JA G M I N A NR 7/ PRACOWITA KADENCJA RADY GMINY KORNOWAC NA 41 SESJACH I 127 KOMISJACH OBRADOWAŁA RADA GMINY KORNOWAC W KA- DENCJI W CIĄGU OSTATNICH CZTERECH LAT PODJĘTO 309 UCHWAŁ, ISTOTNYCH DLA NASZEJ GMINY. PONIŻEJ PREZENTUJĘ NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE, Z JAKIMI W OSTATNIEJ KADENCJI ZMAGALI SIĘ RADNI ORAZ KILKA INFORMACJI PRZYBLIŻAJĄCYCH CZTEROLETNIĄ, NIEŁATWĄ PRACĘ RADY. Wśród wybranych tematów, nad którymi obradowali radni były: Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kornowac na lata Zmiana Planu Odnowy Miejscowości Kobyla, Kornowac, Łańce, Pogrzebień, Rzuchów na lata Zatwierdzenie do realizacji projektu systemowego pt. Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy Kornowac współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Uchwalenie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Przyjęcie lokalnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata Przyjęcie do realizacji zadania z zakresu właściwości administracji rządowej przyjętych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata Zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Uchwalenie Aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kornowac na lata Wyrażenie woli zabezpieczenia środków zwrotnych zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o.o. na realizację projektu Kanalizacja dorzecza górnej Odry Gminy Krzyżanowice i Kornowac etap 1. Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zatwierdzenie do realizacji projektu systemowego pt. Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy Kornowac współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Przyjęcie gminnego Programu Aktywności Lokalnej. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kornowac. Wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność gminy Kornowac w celu zabezpieczenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Górna Odra Sp. z o.o. z siedzibą w Roszkowie, przeznaczonej na realizację zadania: Kanalizacja dorzecza górnej Odry gminy Krzyżanowice i Kornowac etap I. Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac. Wyrażenie sprzeciwu wo- bec przesunięcia na listę rezerwową Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna z listy podstawowej projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach. Przystąpienie Gminy Kornowac do realizacji projektu w ramach Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Realizacja w roku 2014 projektu systemowego pt. Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy Kornowac, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Przystąpienie Gminy Kornowac do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wyrażenie woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (KONKURS nr 2/ POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Radny Obecny Mirosław Małek 40 Jan Zaczyk 39 Wilchelm Walenko 37 Jarosław Bugdol 38 Róża Placek 36 Norbert Pientka 38 Józef Kramarczyk 37 Eugeniusz Kura 40 Krystian Staniek 39 Jacek Gorywoda 40 Dariusz Kuśmierz 40 Anna Guzy 40 Franciszek Szkatuła 40 Czesław Drzeniek 38 Sołtys Obecny Eugeniusz Kura 40 Regina Niestrój 36 Jan Bernacki 22 Franciszek Szkatuła 40 Norbert Pientka 38 Infrastruktura i Środowisko Przyjęcie środków z Funduszu Spójności stanowiących dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Kornowac. Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania: Wymiana wodociągu w Pogrzebieniu (ul. Brzezka) i Kornowacu (ul. Raciborska). Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizacje zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobyli. Przedstawiony powyżej skrócony wykaz najistotniejszych spraw, nad którymi pracowała w kończącej się kadencji rada wskazuje na szeroki zakres tematów i najistotniejszych dla mieszkańców gminy problemów w ostatnich czterech latach. W ostatnich miesiącach rada pracowała w niepełnym składzie z powodu niespodziewanej śmierci Śp. Danuty Glenc radnej oddanej ludziom, ich problemom i naszej gminnej społeczności lokalnej. O jakości pracy i zaangażowaniu radnych świadczy przede wszystkim wnikliwa analiza spraw i dostępnych dokumentów, rozwaga i odpowiedzialność przy podejmowaniu uchwał oraz stabilne funkcjonowanie gminy na wszystkich jej poziomach. Mijającą czteroletnią kadencję charakteryzuje również duża aktywność radnych i sołtysów w pracach poszczególnych komisji i podczas sesji. Potwierdza to między innymi przedstawiona poniżej wysoka frekwencja radnych i sołtysów w 41 sesjach Rady Gminy Kornowac w latach Dane nie obejmują sesji w październiku 2014 r. Zainteresowanych szczegółowymi informacjami dotyczącymi wszystkich aspektów funkcjonowania Rady Gminy Kornowac zapraszam na stronę internetową Gminy Kornowac oraz do Biura Rady. Przewodniczący Rady Gminy Kornowac Mirosław Małek Frekwencja na sesjach Rady Gminy Kornowac

8 8 NR 7/2014 T W O JA G M I N A Jako nasi ojcowie na kole jechali W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kobyli w ramach projektu ROWER BEZ TAJEMNIC JEŹDZIĆ RAZEM odbyły się już dwie imprezy. W niedzielę 26 października ponad 90 osób z Kobyli i okolicznych miejscowości miało okazję wysłuchać opowiadań napisanych niejednokrotnie w gwarze śląskiej przez uczniów miejscowej szkoły w ramach konkursu Weź koło od starzika, a zostow mu moplika. Młodzi pisarze z wypiekami na twarzach czekali na ogłoszenie werdyktu. Ciekawe, wesołe, często oparte na faktach, historie potrafiły rozbawić do łez i ożywić wspomnienia. Poza konkursem o swoich rowerowych przygodach opowiadali starsi mieszkańcy Kobyli. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Katarzyna Knura wiceprezes stowarzyszenia ona także mocno zaangażowała się w zbieranie informacji i fotografowanie starych rowerów z terenu Kobyli. Ciasta domowego wypieku, kawa, napoje i słodycze oraz nagrody dla autorów wyróżnionych tekstów umiliły wspólnie spędzony czas. Stare rowery eksponowane na scenie i na fotografiach budziły ciekawość i dopełniały atmosferę niedzielnego spotkania. Z ramienia Stowarzyszenia Wspierania Wsi Kobyla nad realizacją projektu pieczę sprawuje prezes Mirosław Małek służąc radą i pomocą. Dwa dni wcześniej w piątek 24 października niemal 70 osób, głównie uczniów, miało okazję do pogłębienia wiedzy na temat doboru roweru, stroju, techniki jazdy, jak naprawić rower w przypadku awarii. Radą służyli doświadczeni raciborscy rowerzyści Janusz Lewandowski, Czesław Korczyński i Radosław Władyko. Zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w terenie, nawet bez użycia apteczki, ciekawie i z wielkim zaangażowaniem uczyli ratownicy Sylwia Wolny i Krzysztof Wojtyczko z OSP Bogunice. Dzieci miały okazję wypróbować swoich sił w ratowaniu poszkodowanych i zadać pytania ratownikom, ćwiczenia trwały do późnego wieczora. Kolejna impreza cyklu, odbędzie się już w sobotę 15 listopada o godz Z boiska LKS Płomień Kobyla ruszy rajd rowerowy w formie questingu czyli zabawa łącząca elementy harcerskich podchodów i gier terenowych. Po powrocie na uczestników czekać będzie ognisko z kiełbaskami Wstęp na wszystkie imprezy, nagrody i poczęstunek bezpłatny. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych nie tylko z Kobyli. Bieżące informacje podawane są na stronie: www. kobyla-razem.pl. Marek Niewrzoł Najmłodsi wzięli udział w konkurencji rzut ziemniakiem ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 11 października po raz kolejny odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka organizowane przez Stowarzyszenie LYSKOR. Tym razem obchodzone było w Kornowacu. W przygotowania czynnie włączyło się Stowarzyszenie Prężny Kornowac. Impreza odbyła się przy boisku sportowym, a uczestników wabił zapach smażonych placków ziemniaczanych. Niesamowitych wrażeń i sporej dawki śmiechu dostarczył teatrzyk Bajkowe Skarbki Śląska w przedstawieniu O zaczarowanym źródle. Aktorów nagrodzono gromkimi brawami i zaproszono do wspólnego świętowania. W tym samym czasie przygotowywane było ognisko do pieczenia kartofli. Najmłodsi uczestnicy spotkania wzięli udział w konkurencji rzut ziemniakiem. Starsze dzieci, najpierw wysłuchały historii ziemniaka, którą przedstawiła prezes Helena Serafin, później odpowiadały na pytania dotyczące tego popularnego warzywa. W ten sposób można było poznać różne nazwy ziemniaka, jego przeznaczenie, dowiedzieć się kto przywiózł go do Europy, a kto sprowadził do Polski. Każda poprawna odpowiedź została nagrodzona. Czas oczekiwania na pieczonego ziemniaka umilały dowcipy i żarty zgromadzonych gości. Tym samym udało się dowiedzieć jak nazywa się brat ziemniaka, siostra, a nawet cała rodzina! Ognisko tliło się jeszcze długo, a wszyscy z apetytem zajadali się przepysznymi pieczonymi kartoflami i plackami ziemniaczanymi. W spotkaniu uczestniczyło 47 osób. Podchody na pożegnanie lata w Kornowacu Ostatnią wrześniową niedzielę, część mieszkańców Kornowaca spędziła na wspólnej zabawie. Stowarzyszenie Prężny Kornowac zaprosiło wszystkich do odkrycia na nowo zakamarków wsi. Zabawa nosiła nazwę: Podchody z Pożegnaniem lata w Kornowacu. Mieszkańcy, którzy przybyli na boisko zostali podzieleni na cztery grupy, które od tej pory zaczęły ze sobą zdrowo rywalizować. W celu większej rozpoznawalności uczestników gry, stowarzyszenie zatroszczyło się o koszulki z herbem gminy, logiem stowarzyszenia i sponsorów. Tak przygotowani gracze otrzymali pierwszą wskazówkę i ruszyli na podbój wsi. Grupy poruszały się według wskazówek znalezionych w kopertach. Każda grupa miała do zaliczenia kilka zadań: pod budynkiem piekarni należało narysować składniki, które potrzebne są do upieczenia chleba, przy kapliczce św. Jana Nepomucena do rozwiązania była krzyżówka dotycząca historii kapliczki, a przy gimnazjum zawodnicy mogli popisać się talentem pisarskim. W zabawę włączyły się również osoby, które z radością przyjmowały grupy. Bernadeta Płaczek, w śląskim stroju, zachęcała uczestników do wspólnego śpiewu. Piotr Tomala, zajmujący się bartnictwem, przyjął zawodników w swoim sklepie. Tam zadawał pytania dotyczące pszczół i miodu. Janina Stanowska zaprosiła grupy do stworzenia pocztówki z Pożegnania lata. W gminie zawodnicy pod czujnym okiem samego wójta Grzegorza Niestrój i sekretarza Radosława Łuszcza rozwiązywali zadania związane z gminą. Po każdy zadaniu grupa otrzymywała naklejkę, jako dowód zaliczenia ćwiczenia i kolejną wskazówkę. Ostatnim punktem na mapie podchodów było boisko. Tam na wszystkich czekał zasłużony posiłek. Organiza- torzy zatroszczyli się, by dla nikogo nie zabrakło kiełbaski z grilla. Tam też na zakończenie została odśpiewana piosenka, którą każda grupa ćwiczyła w jednym z punktów postojowych: Żegnaj lato na rok. Nad bezpieczeństwem czuwali niezawodni strażacy z OSP Pogrzebień. Dodatkowym atutem była wspaniała pogoda! Tak słonecznego dnia nie było już dawno! Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w zabawie i niesamowite zaangażowanie! Uczestnicy podchodów poruszali się według wskazówek znalezionych w kopertach Dziękujemy również wszystkim tym, którzy pomogli Stowarzyszeniu w organizacji podchodów. Bez Was tak wspaniała zabawa mogłaby się nie udać! Liczymy na dalszą współpracę i zaangażowanie mieszkańców Stowarzyszenie Prężny Kornowac GMINA KORNOWAC, UL. RACIBORSKA 48, KORNOWAC TEL , FAX E MAIL: NIP: REGON:

BAL SYLWESTROWY W RADZIECHOWACH

BAL SYLWESTROWY W RADZIECHOWACH Nr 11 (58) listopad 2012 egzemplarz bezpłatny BAL SYLWESTROWY W RADZIECHOWACH W imieniu Zarządu Rady Rodziców Zespołu Szkół im. ks. Prałata Stanisława Gawlika w Radziechowach zapraszamy na bal sylwestrowy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 01/2012 Kosakowo, styczeń 2012 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Dzień o przedsiębiorczości w naszej gminie.

Dzień o przedsiębiorczości w naszej gminie. W Dolinie Orza 2015, numer 18 Dzień o przedsiębiorczości w naszej gminie. Przywódczość, zrównoważone zachowanie, solidność, otwartość, towarzyskość, aktywność, optymizm i spokój jeśli posiadasz te cechy

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

AKBart projektowanie, wykonawstwo i serwis instalacji alarmowych, monitoringu, ppoż. Pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych.

AKBart projektowanie, wykonawstwo i serwis instalacji alarmowych, monitoringu, ppoż. Pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych. FHU Access Control Libiąż, ul. Paderewskiego 4/68(2) tel: 509 453 818 tel/fax: 32 627 46 10 e-mail: biuro@accesscontrol.pl www.accesscontrol.pl www.accesscontrol.com.pl ALARMY*MONITORING-CCTV-KAMERY AUTOMATYKA-BRAMY

Bardziej szczegółowo

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik chór kameralny w lüneburgu To już niemalże tradycja, że w okresie przedświątecznym Chór Kameralny pod kierownictwem Andrzeja Kaliskiego, na zaproszenie Internationale

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2000 egz. Nr 75 / 07 / 2013 lipiec 2013 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI BLUESOWEJ BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU W dniach 5-6 lipca na Zamku

Bardziej szczegółowo

IV 29 23 6 3 2012 3. 90 XX

IV 29 23 6 3 2012 3. 90 XX INFORMATOR Strzelecki Nr 13 (128) 3-23 lipca 2014 Wielkie święto w Żłobku BEZPŁATNY DWUTYGODNIK KULTURALNO-INFORMACYJNY Poniedziałek, 23 czerwca, był wyjątkowym dniem dla społeczności strzeleckiego Żłobka.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy Wydanie dwunaste 01/2014 Egzemplarz BEZPŁATNY Biuletyn dostępny jest również na stronie www.lichnowy.pl Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 Lichnowy tel. 55 271 27 23 fax 55 271 27 66 e-mail:sekretariat@lichnowy.pl

Bardziej szczegółowo

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 1 (15) / 2012 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Rakszawie uchwaliła budżet na 2012 rok. DOCHODY: 19 293 000,00 zł YDATKI: 18 363 000,00 zł

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2)

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2) 25 sierpnia 2010 r. Nr 169 (str. 2) W imieniu władz samorządowych gminy Pobiedziska serdecznie zapraszamy szanownych Państwa na Dożynki Gminne Pobiedziska 2010, które odbędą się w niedzielę 5 września

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 1 Drodzy Państwo 10 września br. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

GMINA KOSZĘCIN. Nr 6/2009 Listopad/Grudzień 2009

GMINA KOSZĘCIN. Nr 6/2009 Listopad/Grudzień 2009 GMINA KOSZĘCIN Nr 6/2009 Listopad/Grudzień 2009 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy wielu głębokich i radosnych przeżyć, aby przy świątecznym stole

Bardziej szczegółowo

Budżet 2007 Radni gminy Zebrania wiejskie Bezpieczna gmina? Trudne decyzje. Magazyn Informacyjny Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Nr 1(7) marzec 2007

Budżet 2007 Radni gminy Zebrania wiejskie Bezpieczna gmina? Trudne decyzje. Magazyn Informacyjny Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Nr 1(7) marzec 2007 Magazyn Informacyjny Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce ISSN 1732-7563 Dobranowice Igołomia Odwiśle Pobiednik Mały Rudno Górne Stręgoborzyce Tropiszów Wawrzeńczyce Wygnanów Złotniki Zofipole Żydów Nr 1(7) egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo