Zaczyk sekretarz gminy Radosław

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaczyk sekretarz gminy Radosław"

Transkrypt

1 K O B Y L A K O R N O W A C Ł A Ń C E P O G R Z E B I E Ń R Z U C H Ó W TWOJA Gmina A K T UA L N O Ś C I Z G M I N Y KO R N OWA C E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y NR 7/2014 ISSN: Obchody Dnia Edukacji Narodowej 15 października w Gościńcu Zodiac w Rzuchowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorem obchodów był wójt gminy Kornowac Grzegorz Niestrój a współorganizatorem Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kornowacu. Na obchodach Dnia Edukacji Narodowej w gminie Kornowac spotkali się nauczyciele i pracownicy oświaty oraz zaproszeni goście: przedstawiciel Kuratorium Oświaty Halina Sytnikow, przewodniczący Rady Gminy Kornowac Mirosław Małek, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Kornowac Jan Zaczyk sekretarz gminy Radosław Łuszcz. Gości przywitał wójt gminy Kornowac Grzegorz Niestrój, który w swoim przemówieniu podkreślił duże zaangażowanie gminy Kornowac na przełomie ostatnich lat w rozwój gminnej oświaty oraz przekazał życzenia wszystkim pracownikom szkół i przedszkoli z okazji ich święta. Życzenia dla wszystkich związanych z oświatą przekazali również zaproszeni goście. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie nagród pracownikom placówek oświatowych przez ich dyrektorów oraz wręczenie nagród Wójta Gminy Kornowac dyrektorom szkół. Dyrektorki placówek oświatowych z wójtem gminy Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy ZSP Kobyla Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy ZSP Rzuchów Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy ZSP Pogrzebień Stawki podatkowe na rok 2015 obowiązujące w Gminie Kornowac czytaj strona 2 C O W N U M E R Z E Aktualnie prowadzone inwestycje na terenie Gminy Kornowac czytaj strona 3 Pracowita kadencja Rady Gminy Kornowac czytaj strona 7

2 2 NR 7/2014 Z KALENDARZA WÓJTA I URZĘDU 21 WRZEŚNIA Na boisku LKS Strzelec Rzuchów odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. 25 WRZEŚNIA Wójt gminy brał udział w konferencji zorganizowanej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach podsumowującej projekt Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot spot. 30 WRZEŚNIA Podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu działki pod drogę transportu rolnego w Pogrzebieniu. Odbył się objazd dróg powiatowych na terenie gminy wraz z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu Moniką Mużelak. 1 PAŹDZIERNIKA W urzędzie gminy odbyły się obrady zespołu ds. przebudowy Szkoły Podstawowej w Kobyli. 2 PAŹDZIERNIKA W urzędzie gminy odbyło się spotkanie wójta gminy z dyrektorami placówek oświatowych, na którym omawiano bieżącą działalność. 3 PAŹDZIERNIKA W Gminnym Ośrodku Kultury w Pogrzebieniu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Rady ds. Rynku Pracy, w której uczestniczył wójt gminy. 7 PAŹDZIERNIKA Wójt uczestniczył w spotkaniu w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z Katowic. 9 PAŹDZIERNIKA W urzędzie gminy odbyło się spotkanie dotyczące Akcji zima 2014/2015, w którym uczestniczyli sołtysi oraz wykonawcy. 11 PAŹDZIERNIKA Wójt gminy brał udział w uroczystości zakończenia sezonu lotowego 2014 w Domu Hodowcy w Dzimierzu. TWOJA Gmina WYDAWCA: Urząd Gminy Kornowac ul. Raciborska 48, Kornowac tel w.121 e mail: 13 PAŹDZIERNIKA W Starostwie Powiatowym w Raciborzu Wójt brał udział w spotkaniu z przedstawicielami Banku Światowego oraz Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. 15 PAŹDZIERNIKA W urzędzie gminy odbyły się obrady zespołu ds. przebudowy Szkoły Podstawowej w Kobyli. Wójt Gminy uczestniczył w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Gościńcu Zodiak. 16 PAŹDZIERNIKA W Pałacyku Myśliwskim RAFAKO odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego, w której uczestniczył wójt gminy. Wójt brał udział w mszy świętej koncelebrowanej upamiętniającej 800-lecie śmierci księcia Mieszka IV Laskonogiego w Katedrze Wawelskiej w Krakowie. 21 PAŹDZIERNIKA Wójt uczestniczył w spotkaniu w Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu dotyczącym uzgodnienia warunków przekazania nieruchomości w Kornowacu na rzecz Gminy Kornowac pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 25 PAŹDZIERNIKA Wójt uczestniczył w rozdaniu pucharów na zakończenie sezonu lotowego 2014, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzuchowie. 27 PAŹDZIERNIKA Odbyło się posiedzenie komisji rolnictwa, samorządów, prawa i ochrony środowiska oraz komisji oświaty, kultury i zdrowia. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu zakończono projekt Przez sport do zdrowia. 28 PAŹDZIERNIKA W Gminnym Ośrodku Kultury w Pogrzebieniu odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Gminy pn. Zasady kontraktacji upraw na rok Odbyło się posiedzenie komisji rozwoju i budżetu. W Gminnym Ośrodku Kultury w Kornowacu Stowarzyszenie Prężny Kornowac zakończyło projekt Podchody z pożegnaniem lata w Kornowacu. 30 PAŹDZIERNIKA Odbyła się XLII sesja Rady Gminy Kornowac. REDAKTOR NACZELNY: Ewa Gołot DRUK: Drukarnia Polskapresse SP. Z O.O. SKŁAD: Wydawnictwo Nowiny SP. Z O.O. NAKŁAD: 1000 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów, a także nie zwraca materiałów niezamówionych. T W O JA G M I N A Stawki podatkowe n obowiązujące w Gm NA XLII SESJI RADY GMINY KORNOWAC 30 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU ZOSTAŁY UCHWALONE STAWKI PODATKOWE NA ROK STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN. Podatek od nieruchomości Podstawa opodatkowania Stawka max. na 2014r. (zł) Stawka uchwalona na 2014r. (zł) Stawka max. na 2015r. (zł) Stawka uchwalona na 2015r. (zł) Zmiana / Uwagi (zł) Budynki mieszkalne (lub ich części) 0,74 0,70 0,75 0,71 0,01 Budynki (lub ich części) związane z działalnością gospodarczą Budynki (lub ich części) zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym Budynki (lub ich części) związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 23,03 20,40 23,13 20,45 0,05 10,75 10,75 10,80 10,80 Nie występują 4,68 4,40 4,70 4,45 0,05 Budynki pozostałe 7,73 6,26 7,77 6,26 Bez zmian Garaże 7,73 6,86 7,77 6,26-0,60 Grunty związane z działalnością gospodarczą 0,89 0,80 0,90 0,81 0,01 Grunty pozostałe (tereny mieszkaniowe) 0,46 0,36 0,47 0,37 0,01 Grunty pod jeziorami 4,56 4,56 4,58 4,58 Nie występują Podatek od środków transportowych 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton Liczba osi i więcej Powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie Dopuszczalna masa całkowita Nie mniej niż Dopuszczalna masa całkowita w tonach Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie Stawka podatku w złotych Powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton 530,00 zł 754,00 zł 968,00 zł Mniej niż W podatku od nieruchomości ujednolicono stawkę dla budynków pozostałych i garaży, pozostawiając ją na poziomie roku Oznacza to, że za 1 m² powierzchni garażu podatnik będzie płacił również 6,26 zł (było 6,86 zł). Stawki podatku od nieruchomości wzrosną o 0,01 zł dla gruntów i budynków, z wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą (także leczniczą) wzrost o 0,05 zł. Przyjęte wielkości są znacznie niższe niż stawki maksymalne (tabela) określone w obwieszczeniu ministra finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku. (M.P. 2014, poz. 718). Pneumatyczne lub równoważne Rodzaj zawieszenia Inne (resorowe) ,00 zł 1.322,00 zł ,00 zł 1.372,00 zł ,00 zł 1.422,00 zł ,00 zł 1.726,00 zł ,00 zł 1.952,00 zł ,00 zł 2.052,00 zł ,00 zł 2.686,00 zł ,00 zł 2.686,00 zł

3 T W O JA G M I N A NR 7/ a rok 2015 inie Kornowac 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.512,00 zł równej lub wyższej niż 12 ton Liczba osi 2 3 Dopuszczalna masa całkowita Nie mniej niż Opłata targowa Dzienna stawka opłaty targowej wynosi: przy sprzedaży z ręki, kosza, ze stolika przenośnego i straganu 5 zł przy sprzedaży z samochodu osobowego i samochodu o ładowności do 2,5 tony 10 zł przy sprzedaży z samochodu o ładowności powyżej 2,5 tony 15 zł. Podatek rolny Stawka podatku rolnego obliczana jest wg ceny żyta ogłoszonej w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2013 roku 61,37 zł/1 dt (spadek o 13% w stosunku do roku 2014) dla gruntów rolnych do 1 ha 61,37 zł * 5q = 306,85 zł za / 1 ha fizyczny Mniej niż Pneumatyczne lub równoważne Rodzaj zawieszenia Inne (resorowe) ,00 zł 1.574,00 zł ,00 zł 1.712,00 zł ,00 zł 1.812,00 zł ,00 zł 2.122,00 zł ,00 zł 1.946,00 zł ,00 zł 2.790,00 zł 4. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 378,00 zł 5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego Liczba osi od autobusów Dopuszczalna masa całkowita Nie mniej niż Mniej niż Pneumatyczne lub równoważne Rodzaj zawieszenia Inne (resorowe) ,00 zł 428,00 zł ,00 zł 540,00 zł ,00 zł 654,00 zł ,00 zł 654,00 zł ,00 zł 980,00 zł ,00 zł 1.414,00 zł ,00 zł 1.860,00 zł ,00 zł 1.410,00 zł ,00 zł 1.888,00 zł Ilość miejsc dla pasażerów Mniej niż 30 miejsc Stawka podatku w złotych 1.196,00 zł 30 lub więcej miejsc 1.700,00 zł powyżej 1 ha 61,37 zł * 2,5q = 153,425 zł / 1 ha przeliczeniowy Podatek leśny Stawka podatku leśnego obliczana jest wg średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku 188,85 zł za 1 m³ (wzrost o 10,4%). Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna * 188,85 zł ) 41,55 zł Szczegółowe informacje o podatkach dostępne są w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Kornowac piętro I, pok. nr 17, tel w. 117 AKTUALNIE PROWADZONE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY KORNOWAC PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOBYLI Inwestycja obejmuje przebudowę Szkoły Podstawowej, w której mieścić się będzie przedszkole i sala gimnastyczna. Do dnia dzisiejszego urosły ściany zewnętrzne i wewnętrzne, zalano strop i schody wewnątrz budynku. Powstaje także nowa konstrukcja dachu. Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania robocze w celu omówienia postępu prac, w których uczestniczy wójt gminy, przedstawiciele urzędu gminy, branżowi inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele wykonawcy: kierownik budowy i branżowi kierownicy robót. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KOBYLI 30 września ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Kobyli. Do przetargu przystąpiło 4 oferentów, najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Konsorcjum firm: Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski z Rybnika Lider Konsorcjum oraz GEO-BUD-T.M.B Sp. z o.o. z Żor Partner Konsorcjum za cenę: ,37 zł. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji przy ul. Głównej od nr 6 w kierunku ul. Rzecznej oraz od szkoły podstawowej w kierunku zlewni na ul. Rzecznej. 24 października podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy z terminem wykonania inwestycji do 10 czerwca 2015 r. Obecnie wykonawca przygotowuje sprawy związane z organizacją ruchu i zajęciem pasa drogowego do robót przystąpi na przełomie listopada i grudnia. Gminie została przyznana pożyczka z WFOŚiGW oraz środki PROW na realizację ww. zadania. MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO W POGRZEBIENIU Jak co roku pozyskaliśmy środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego. Do modernizacji wytypowana została droga łącząca ul. Kornowacką w Pogrzebieniu obok posesji nr 19 z ul. Pamiątki w Pogrzebieniu obok posesji nr Długość modernizowanej drogi to 880 mb. Wysokość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego wynosi ,00 zł. 20 sierpnia ogłoszono przetarg, do którego przystąpiło 4 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Raciborza za cenę ,69 zł. Po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy wykonawca przystąpił do prac. Termin wykonania inwestycji 20 listopada 2014 r. WYKONANIE CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ UL. WOLNOŚCI W ŁAŃCACH Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Kornowac na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Wolności w Łańcach Gmina Kornowac podpisała stosowną umowę i porozumienie z Powiatem Raciborskim, dotyczące powierzenia gminie realizacji inwestycji. Do przetargu przystąpiło 4 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PUH EKO-BUD Krzysztof Sosna z Pogrzebienia za cenę: ,00 zł. Chodnik wykonano w terminie, tj. do 10 października. 14 października podpisano umowę z PUH EKO-BUD Krzysztof Sosna na roboty uzupełniające w trybie zamówienia z wolnej ręki. Dodatkowo wykonano 120 mb za cenę ,33 zł. PRZYGOTOWANIE DO AKCJI ZIMA 2014/2015 Przeprowadzono postępowanie na Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kornowac. Do złożenia oferty zaproszono 7 przedsiębiorców z naszego terenu, oferty złożyło tylko 3 uczestników. 9 października podpisano umowy. Na terenie sołectwa Rzuchów, Kornowac i Łańce zimowe utrzymanie dróg gminnych przeprowadzi firma Sabiny Przybyły, na terenie sołectwa Kobyla PHU Wacław Maciaszek, a na terenie sołectwa Pogrzebień Roboty ziemne i usługi transportowe Krystian Błaszczok.

4 4 NR 7/2014 Jesteśmy bezpieczni na drodze T W O JA G M I N A STATUETKA LIDERA BEZPIECZNYCH PRZEDSZKOLI DLA PRZEDSZKOLA W ŁAŃCACH Pamiątkowe zdjęcie polskich i czeskich uczniów podczas pobytu na komendzie policji w Raciborzu 20 października odbyło się II działanie projektu pt. 112 bezpieczeństwo bez granic realizowanego w ramach funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Tym razem uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli oraz Zakladni Skola a Materska Skola z Opavy- -Komarova udali się z wizytą do Śląsko-Małopolskiego oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego oraz Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Wczesnym rankiem grupa uczniów z polskiej i czeskiej szkoły udała się na posterunek straży granicznej, gdzie dzieci miały okazję poznać specyfikę zawodu funkcjonariusza straży granicznej oraz działań zmierzających w kie- Polsko-Czeska przygoda z nauką 3 października odbyło się czwarte, ostatnie, działanie w ramach mikroprojektu pt. Polsko-Czeska przygoda z nauką współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa RP w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Uczniowie z Rzuchowa u swoich kolegów w czeskiej Brance u Opavy runku zwiększania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenach przygranicznych. Dodatkową atrakcją dla dzieci była możliwość skorzystania ze strzelnicy i laserowego trenażera strzeleckiego. Następnie uczestnicy spotkania udali się na Komendę Powiatową Policji w Raciborzu. Tu pod czujnym okiem funkcjonariuszy z wydziału ruchu drogowego omówili przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów oraz mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności jazdy na rowerze na torze przeszkód. Uczniowie zostali podzieleni na pięć drużyn polsko-czeskich. Każdy członek drużyny musiał zmierzyć się z przeszkodami przygotowanymi przez funkcjonariuszy KPP. Po podliczeniu punktów zostały wyłonione trzy najlepsze drużyny, które otrzymały nagrody. Natomiast wszyscy uczestnicy działania otrzymali kaski rowerowe, kamizelki odblaskowe, odblaski i pamiątkowe dyplomy. Działanie zakończył wspólny obiad. 16 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami pojechało do partnerskiej szkoły w Brance u Opavy. Po serdecznym powitaniu dzieci udały się na zwiedzanie szkoły, a następnie aktywnie uczestniczyły w lekcji matematyki z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, co było dla nich sporą atrakcją. Czescy koledzy przygotowali również dużo ciekawych zabaw grupowych, np. układanie puzzli na czas, wyścig z piłeczką, rozdzielanie fasoli od cieciorki, taniec z piłeczką, układanie zapałek, odnajdywanie drogi w labiryncie. Dzieci świetnie się bawiły, nawiązywały się rozmowy. Po wyczerpujących starciach grupowych oraz posiłku uczniowie wspólnie Po południu, po dniu pełnym wrażeń, uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich wrócili do domu. Dyrektor oraz grono pedagogiczne Zespołu Szkolno- -Przedszkolnego w Kobyli składa serdeczne podziękowania funkcjonariuszom Śląsko-Małopolskiego oddziału Straży Granicznej oraz Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu za pomoc w organizacji II działania projektu oraz życzliwość okazaną dla naszego przedsięwzięcia. Projekt 112 bezpieczeństwo bez granic jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP Przekraczamy Granice Katarzyna Cieślik odpoczywali w świetlicy. Na zakończenie uczestnicy projektu otrzymali upominki oraz gadżety z logo projektu. Uśmiechnięci i zadowoleni wróciliśmy do Rzuchowa. W czerwcu 2015 roku planujemy (już poza projektem) z naszymi czeskimi przyjaciółmi wspólne spotkania warsztatowe. Mirosława Twardzik Ratujemy i pomagamy Ratujemy i uczymy ratować bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez przedszkolaków oraz uczniów ZSP w Rzuchowie. W czwartek 16 października przedszkolaki oraz uczniowie Zespołu Szkolno- -Przedszkolnego w Rzuchowie obchodzili Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, który powstał z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) w ramach podnoszenia świadomości społecznej związanej z problemem nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Z tej okazji wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu polegającego na zaangażowaniu jak największej liczby osób, które w tym samym czasie udzielają pierwszej pomocy na fantomach. Akcja ta zorganizowana została przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W naszej placówce Uczestnicy akcji bicia rekordu 20 października na konferencji Moje emocje w Kędzierzynie-Koźlu Przedszkole w Łańcach w uznaniu zaangażowania w realizację programu Bezpieczne Przedszkole otrzymało tytuł Lidera Bezpiecznych Przedszkoli 2013/2014. Tytuł ten jest przyznawany placówkom, które szczególnie aktywnie uczestniczą przy promowaniu idei programu poprzez informowanie o realizowanych przedsięwzięciach na stronie internetowej uczestnictwo w konkursach oraz innych akcjach związanych z programem Bezpieczne Przedszkole, promowanie idei programu w środowisku lokalnym, a także wykorzystywanie w bieżącej pracy przedszkola pomocy dydaktycznych Bezpiecznego Przedszkola. Pamiątkowa statuetka oraz tytuł Lidera Bezpiecznych Przedszkoli została wręczona przez kapitułę autorów programu Bezpieczne Przedszkole. do bicia rekordu przystąpiło 35 osób, które punktualnie o godzinie przez 30 minut prowadziły resuscytację krążeniowo-oddechową. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem ratowali ludzkie życie. Cała akcja przebiegła sprawnie i na długo pozostanie w naszej pamięci, a zdobyte umiejętności pozwolą przełamać lęk i w razie potrzeby nawet najmłodsze dzieci podejmą próbę ratowania ludzkiego życia. Anna Adamczyk, Marta Godawa

5 T W O JA G M I N A NR 7/ Gimnazjum z Comeniusem w Czechach Od 21 do 25 października miało miejsce piąte już spotkanie robocze przedstawicieli siedmiu szkół partnerskich z różnych krajów w projekcie Comenius Health is Wealth. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem w ramach programu UE Uczenie się przez całe życie. Tym razem wyjechaliśmy do szkoły w miasteczku Nova Paka w Czechach. W spotkaniu wzięło udział sześciu przedstawicieli uczniów: Karolina Gąska, Daria Granieczny, Beata Kaczmarek, Piotr Krolik, Wiktoria Likszo i Nicola Mandera. Uczniowie wyjechali pod opieką nauczycielek Iwony Knury i Katarzyny Szyry. Uczniowie wyjechali 21 października o godzinie po zajęciach lekcyjnych i wieczorem zostali zakwaterowani u rodzin goszczących. Następnego dnia miało miejsce powitanie w szkolnej auli przez czeską koordynator projektu K. Krskovą z uczniami, dyrektora szkoły i starostę miasta Nova Paka. W tym dniu zwiedziliśmy muzeum minerałów z okolic Novej Paki, gościliśmy w urzędzie miasta, obejrzeliśmy najważniejsze zabytki i najładniejsze zakątki miasteczka. W zabytkowym kościele starego klasztoru wysłuchaliśmy koncertu organowego w wykonaniu młodego absolwenta szkoły w Novej Pace. Goście mogli też wejść na chór i zobaczyć z bliska jak się gra na liczących trzysta lat organach. 23 października wyjechaliśmy do położonego w górach Harrachova. Po drodze wstąpiliśmy do zakładu recyklingu plastiku i szkła. Zakład w Novej Pace był pierwszym tego typu zakładem w Czechach. W Harrachovie zwiedziliśmy hutę szkła i muzeum szklarstwa, oraz mimo niesprzyjającej pogody weszliśmy leśnym szlakiem na górę pod wodospad Mumlavy. Przejechaliśmy też obok jednej z ośmiu znajdujących się tam skoczni narciarskich. Na dzień przed odjazdem miały miejsce zajęcia na terenie szkoły: prezentacje produktów wypracowanych przez szkoły w ostatnich miesiącach, warsztaty grupowe i zajęcia sportowe na sali gimnastycznej. Do produktów prezentowanych przez szkoły należały: plakat o walorach odżywczych warzyw i owoców, prezentacja zdrowego menu ( ze zwróceniem W trakcie wycieczki pod wodospad Mumlavy uwagi na wartość kaloryczną produktów, zawartość witamin i składników mineralnych), film o zbiorach w szkolnym ogrodzie i o przebiegu tygodnia zdrowia w szkole, prezentacja z rynku produktów ekologicznych, prezentacja zdjęć o jesieni. Podczas zajęć warsztatowych kontynuowany był temat zdrowego menu i w nawiązaniu do zbliżającego się Halloween uczniowie drążyli dynie. Podczas zajęć sportowych przeprowadzono test sprawnościowy skok w dal i skoki na skakance. Uczniowie grali też w siatkówkę i piłkę halową, oraz spróbowali nordic skiing był to chód na czas na nartach po sali gimnastycznej (narty obwiązane były materiałem zabezpieczającym i oklejone taśmą). Czechy są krajem bardzo bliskim nam pod względem językowym i kulturowym, co nie wszyscy uczniowie wcześniej sobie uświadamiali. W języku czeskim odnajdywaliśmy wyrazy podobne do wyrazów polskich i śląskich, sprawdzaliśmy na ile potrafimy zrozumieć mowę kolegów z Novej Paki gdy ci rozmawiali między sobą (językiem projektu jest język angielski, więc do gości zwracali się po angielsku). Z drugiej strony polscy uczniowie zaobserwowali także różnice pomiędzy naszymi krajami. Mieszkając w rodzinach swoich partnerów mieli oni niepowtarzalną okazję poczuć rytm życia czeskiego domu i miasta, poznać kulturę i zwyczaje podobne do naszych, ale też momentami inne. W ramach Comeniusa od września 2013 roku wyjeżdżało już za granicę 13 uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu. Czekają nas jeszcze wizyty w Wielkiej Brytanii i na Łotwie. I. Knura Piłka nożna to wspaniała gra, utrzymać formę wszystkim pomaga. Daje wiele radości i satysfakcji. Spróbuj sam jeśli nie mam racji. 7 października w Kobyli na boisku sportowym został zorganizowany Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych. Wszystkich biorących udział w turnieju przywitała dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobyli Joanna Kolarczyk. Podczas rozgrywek drużyny reprezentowały bardzo wysoki i wyrównany poziom. Chłopcy traktowali mecze bardzo serio! Najlepsi w turnieju okazali się gospodarze, czyli drużyna z Kobyli, która zajęła I miejsce, II miejsce drużyna z Rzuchowa, a III z Pogrzebienia. Po wręczeniu dyplomów wszystkich uczestników nagrodzono gromkimi brawami. Helena Kocjan Oni znają przepisy Ruchu Drogowego Przedszkole w Łańcach podsumowanie akcji Kasztanobranie Jak co roku przedszkolaki z Łańc przyłączyły się do ekologicznej akcji Kasztanobrania. Wszystkie przedszkolaki na rodzinnych jesiennych spacerach zbierały kasztany na konkurs przedszkolny. Uzbieraliśmy ponad 800 kg kasztanów, w okresie od 1 do 10 października. 22 października odbyło się uroczyste podsumowanie akcji i wręczenie nagród i dyplomów. Laureatami zostali: Marta Wieczorek 120 kg, Jakub Makoś i Alicja Wojciechowska po 105 kg, Zofia Mańczyk 100 kg, Paweł Zygmund 89 kg, Bartosz Wojas 55 kg oraz Marzena Kramarczyk 43 kg. Pozostałe dzieci otrzymały nagrody pocieszenia. Dziękujemy wszystkim rodzicom za czynne włączenie do akcji przedszkola. Piotr Krolik, Laura Zimermann i Szymon Kubala Rozgrywki drużyn biorących udział w gminnym turnieju piłki nożnej 25 września gimnazjaliści: Piotr Krolik, Laura Zimermann i Szymon Kubala, brali udział w Konkursie Wiedzy o Ruchu Drogowym w Raciborzu, organizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną pod patronatem Prezydenta Miasta Raciborza. W konkursie wzięło udział 6 gimnazjów. Nasi uczniowie zajęli drużynowo 2 miejsce, a indywidualnie uczeń klasy drugiej Piotr Krolik zajął 5 miejsce. Uczniów do konkursu przygotowała Teresa Szyra. Całej trójce gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły w powiecie, życząc im dalszych sukcesów w innych konkursach. Przedszkolaki z Łańc podczas kasztanobrania

6 6 NR 7/2014 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Kornowac Gmina Kornowac przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten będzie zawierał strategię działań oraz plan przedsięwzięć związanych ze zrównoważoną i niskoemisyjną gospodarką energetyczną gminy, uwzględniając uwarunkowania krajowej i europejskiej polityki klimatycznej, jak również czynniki lokalne, specyficzne dla Gminy Kornowac. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej ma za zadanie przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a także wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, stwarzając warunki sprzyjające podwyższeniu jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców w przestrzeni publicznej. Projekt Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Kornowac jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Plan jest opracowywany zgodnie z wytycznymi konkursu NFO- ŚiGW w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). T W O JA G M I N A Obecnie wyłoniony wykonawca przygotowuje wersję roboczą Planu. Prace nad Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kornowac będą trwały do marca Dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym. Gmina Kornowac gościła Powiatową Radę Rynku Pracy Wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 3 października w nowo wyremontowanym Gminnym Ośrodku Kultury w Pogrzebieniu obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy. Pomysłodawca i prowadzący obrady przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Mirosław Małek zaprosił członków Rady i dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu wraz z pracownikami do gminy Kornowac. Tego rodzaju posiedzenia dają większą możliwość dokładnego przyjrzenia się problematyce wspierania i promocji zatrudnienia w poszczególnych gminach powiatu raciborskiego. W trakcie obrad dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Mirosław Ruszkiewicz zaprezentował informację o lokalnym rynku pracy, podkreślając stosowanie nowych instrumentów wspierania i promocji zatrudnienia oraz zmniejszanie się stopy bezrobocia na terenie powiatu raciborskiego. Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Urszula Lebek przedstawiła propozycje zmian w planie podziału środków na poszczególne aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu na 2014 r. Rada opiniowała zmiany w regulaminach: przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, wspierania osób niepełnosprawnych i refundacji wyposażania lub doposażania stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Zebranym zaprezentowano nowe informatory dla poszukujących pracy i pracodawców z zakresu nowych form aktywizacji dla osób bezrobotnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przewodniczący Rady Mirosław Małek przedstawił z kolei najnowsze informacje dotyczące powoływania rad rynku pracy. Uczestniczący w posiedzeniu Rady wójt gminy Kornowac Grzegorz Niestrój przekazał uczestnikom posiedzenia istotne informacje dotyczące gminy. Przedstawiono również dotychczasowe inwestycje z ostatnich lat oraz najbliższe plany rozwoju. Z zainteresowaniem wysłuchano i dyskutowano również na temat bezrobocia i aktywnych form przeciwdziałania na terenie gminy Kornowac. Zdaniem uczestników posiedzenia zaproponowana nowa formuła wyjazdowych posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy daje możliwości dokładniejszego zapoznania się ze specyfiką poszczególnych gmin naszego powiatu w zakresie szeroko pojętej tematyki bezrobocia. Posiedzenie zakończyła prezentacja wyremontowanych pomieszczeń Ośirodka Kultury oraz wizyta w nowym punkcie widokowym w Pogrzebieniu. MM Międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt współpracy transgranicznej Przez sport do zdrowia Zespół wokalny Rzuchowianki bawił publiczność 27 października odbyło się IV działanie projektu spotkanie partnerów z Czech i Polski realizujących projekt pod nazwą Przez sport do zdrowia realizowanego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej Euroregionu Silesia, współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa PRZEKRA- CZAMY GRANICE. W spotkaniu wzięli udział: wójt gminy Kornowac Grzegorz Niestrój, dyrektor sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregionu Silesia Daria Kardaczyńska, delegacja z Materskiej i Zakladnej Szkoły we Vresinie, dyrektor partnerskiej szkoły Ewa Fichnowa, dyrektor ZSP w Pogrzebieniu Joanna Krasek, przedstawiciel raciborskiego oddziału PTTK Andrzej Titarenkow, przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Twardzik oraz pracownicy i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu zaangażowani w realizację projektu. Spotkanie miało na celu podsumowanie i ocenę zrealizowanych zadań, wymianę doświadczeń, korzyści jakie zyskały obie placówki zaangażowane w projekt oraz planowanie dalszej współpracy z Nasze KGW na IV Regionalnym Festiwalu Kołocza Swojskiego w Żorach czeskim partnerem. Z tej okazji został wydany folder opisujący wszystkie działania projektowe. Uczestnicy konferencji obejrzeli prezentację najważniejszych działań oraz film. Głównym celem projektu było zachęcenie polskich i czeskich uczniów do aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu, a także wyrobienie nawyku zdrowego żywienia edukacja zdrowotna jako ważne ogniwo procesu wychowania i rozwoju młodego człowieka oraz zacieśnianie współpracy ze szkołą partnerską, wymiana doświadczeń zarówno dydaktycznych, sportowych jak i tradycji regionalnych. Joanna Szamara Reprezentujące naszą gminę KGW Kobyla i KGW Rzuchów wzięły udział w IV Regionalnym Festiwalu Kołocza Swojskiego, który odbył się w Żorach. Koła gospodyń z regionu Rybnika, Żor, Jastrzębia, Wodzisławia Śl. i Raciborza zaprosił senator RP Adam Zdziebło. Festiwal promuje śląską kulturę i tradycje wypieku swojskiego kołocza, który panie gospodynie wystawiają na pięknie udekorowanych stołach. W tym roku w konkursie uczestniczyły 22 koła gospodyń. Panie z Kobyli zajęły I miejsce w kategorii Najpiękniej udekorowany stół, natomiast zespół wokalny Rzuchowianki wraz z Miłośnikami Rydułtów przedstawił swój program artystyczny, który spotkał się z ciepłym przyjęciem bardzo licznej widowni.

7 T W O JA G M I N A NR 7/ PRACOWITA KADENCJA RADY GMINY KORNOWAC NA 41 SESJACH I 127 KOMISJACH OBRADOWAŁA RADA GMINY KORNOWAC W KA- DENCJI W CIĄGU OSTATNICH CZTERECH LAT PODJĘTO 309 UCHWAŁ, ISTOTNYCH DLA NASZEJ GMINY. PONIŻEJ PREZENTUJĘ NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE, Z JAKIMI W OSTATNIEJ KADENCJI ZMAGALI SIĘ RADNI ORAZ KILKA INFORMACJI PRZYBLIŻAJĄCYCH CZTEROLETNIĄ, NIEŁATWĄ PRACĘ RADY. Wśród wybranych tematów, nad którymi obradowali radni były: Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kornowac na lata Zmiana Planu Odnowy Miejscowości Kobyla, Kornowac, Łańce, Pogrzebień, Rzuchów na lata Zatwierdzenie do realizacji projektu systemowego pt. Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy Kornowac współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Uchwalenie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Przyjęcie lokalnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata Przyjęcie do realizacji zadania z zakresu właściwości administracji rządowej przyjętych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata Zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Uchwalenie Aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kornowac na lata Wyrażenie woli zabezpieczenia środków zwrotnych zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o.o. na realizację projektu Kanalizacja dorzecza górnej Odry Gminy Krzyżanowice i Kornowac etap 1. Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zatwierdzenie do realizacji projektu systemowego pt. Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy Kornowac współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Przyjęcie gminnego Programu Aktywności Lokalnej. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kornowac. Wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność gminy Kornowac w celu zabezpieczenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Górna Odra Sp. z o.o. z siedzibą w Roszkowie, przeznaczonej na realizację zadania: Kanalizacja dorzecza górnej Odry gminy Krzyżanowice i Kornowac etap I. Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac. Wyrażenie sprzeciwu wo- bec przesunięcia na listę rezerwową Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna z listy podstawowej projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach. Przystąpienie Gminy Kornowac do realizacji projektu w ramach Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Realizacja w roku 2014 projektu systemowego pt. Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy Kornowac, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Przystąpienie Gminy Kornowac do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wyrażenie woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (KONKURS nr 2/ POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Radny Obecny Mirosław Małek 40 Jan Zaczyk 39 Wilchelm Walenko 37 Jarosław Bugdol 38 Róża Placek 36 Norbert Pientka 38 Józef Kramarczyk 37 Eugeniusz Kura 40 Krystian Staniek 39 Jacek Gorywoda 40 Dariusz Kuśmierz 40 Anna Guzy 40 Franciszek Szkatuła 40 Czesław Drzeniek 38 Sołtys Obecny Eugeniusz Kura 40 Regina Niestrój 36 Jan Bernacki 22 Franciszek Szkatuła 40 Norbert Pientka 38 Infrastruktura i Środowisko Przyjęcie środków z Funduszu Spójności stanowiących dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Kornowac. Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania: Wymiana wodociągu w Pogrzebieniu (ul. Brzezka) i Kornowacu (ul. Raciborska). Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizacje zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobyli. Przedstawiony powyżej skrócony wykaz najistotniejszych spraw, nad którymi pracowała w kończącej się kadencji rada wskazuje na szeroki zakres tematów i najistotniejszych dla mieszkańców gminy problemów w ostatnich czterech latach. W ostatnich miesiącach rada pracowała w niepełnym składzie z powodu niespodziewanej śmierci Śp. Danuty Glenc radnej oddanej ludziom, ich problemom i naszej gminnej społeczności lokalnej. O jakości pracy i zaangażowaniu radnych świadczy przede wszystkim wnikliwa analiza spraw i dostępnych dokumentów, rozwaga i odpowiedzialność przy podejmowaniu uchwał oraz stabilne funkcjonowanie gminy na wszystkich jej poziomach. Mijającą czteroletnią kadencję charakteryzuje również duża aktywność radnych i sołtysów w pracach poszczególnych komisji i podczas sesji. Potwierdza to między innymi przedstawiona poniżej wysoka frekwencja radnych i sołtysów w 41 sesjach Rady Gminy Kornowac w latach Dane nie obejmują sesji w październiku 2014 r. Zainteresowanych szczegółowymi informacjami dotyczącymi wszystkich aspektów funkcjonowania Rady Gminy Kornowac zapraszam na stronę internetową Gminy Kornowac oraz do Biura Rady. Przewodniczący Rady Gminy Kornowac Mirosław Małek Frekwencja na sesjach Rady Gminy Kornowac

8 8 NR 7/2014 T W O JA G M I N A Jako nasi ojcowie na kole jechali W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kobyli w ramach projektu ROWER BEZ TAJEMNIC JEŹDZIĆ RAZEM odbyły się już dwie imprezy. W niedzielę 26 października ponad 90 osób z Kobyli i okolicznych miejscowości miało okazję wysłuchać opowiadań napisanych niejednokrotnie w gwarze śląskiej przez uczniów miejscowej szkoły w ramach konkursu Weź koło od starzika, a zostow mu moplika. Młodzi pisarze z wypiekami na twarzach czekali na ogłoszenie werdyktu. Ciekawe, wesołe, często oparte na faktach, historie potrafiły rozbawić do łez i ożywić wspomnienia. Poza konkursem o swoich rowerowych przygodach opowiadali starsi mieszkańcy Kobyli. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Katarzyna Knura wiceprezes stowarzyszenia ona także mocno zaangażowała się w zbieranie informacji i fotografowanie starych rowerów z terenu Kobyli. Ciasta domowego wypieku, kawa, napoje i słodycze oraz nagrody dla autorów wyróżnionych tekstów umiliły wspólnie spędzony czas. Stare rowery eksponowane na scenie i na fotografiach budziły ciekawość i dopełniały atmosferę niedzielnego spotkania. Z ramienia Stowarzyszenia Wspierania Wsi Kobyla nad realizacją projektu pieczę sprawuje prezes Mirosław Małek służąc radą i pomocą. Dwa dni wcześniej w piątek 24 października niemal 70 osób, głównie uczniów, miało okazję do pogłębienia wiedzy na temat doboru roweru, stroju, techniki jazdy, jak naprawić rower w przypadku awarii. Radą służyli doświadczeni raciborscy rowerzyści Janusz Lewandowski, Czesław Korczyński i Radosław Władyko. Zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w terenie, nawet bez użycia apteczki, ciekawie i z wielkim zaangażowaniem uczyli ratownicy Sylwia Wolny i Krzysztof Wojtyczko z OSP Bogunice. Dzieci miały okazję wypróbować swoich sił w ratowaniu poszkodowanych i zadać pytania ratownikom, ćwiczenia trwały do późnego wieczora. Kolejna impreza cyklu, odbędzie się już w sobotę 15 listopada o godz Z boiska LKS Płomień Kobyla ruszy rajd rowerowy w formie questingu czyli zabawa łącząca elementy harcerskich podchodów i gier terenowych. Po powrocie na uczestników czekać będzie ognisko z kiełbaskami Wstęp na wszystkie imprezy, nagrody i poczęstunek bezpłatny. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych nie tylko z Kobyli. Bieżące informacje podawane są na stronie: www. kobyla-razem.pl. Marek Niewrzoł Najmłodsi wzięli udział w konkurencji rzut ziemniakiem ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 11 października po raz kolejny odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka organizowane przez Stowarzyszenie LYSKOR. Tym razem obchodzone było w Kornowacu. W przygotowania czynnie włączyło się Stowarzyszenie Prężny Kornowac. Impreza odbyła się przy boisku sportowym, a uczestników wabił zapach smażonych placków ziemniaczanych. Niesamowitych wrażeń i sporej dawki śmiechu dostarczył teatrzyk Bajkowe Skarbki Śląska w przedstawieniu O zaczarowanym źródle. Aktorów nagrodzono gromkimi brawami i zaproszono do wspólnego świętowania. W tym samym czasie przygotowywane było ognisko do pieczenia kartofli. Najmłodsi uczestnicy spotkania wzięli udział w konkurencji rzut ziemniakiem. Starsze dzieci, najpierw wysłuchały historii ziemniaka, którą przedstawiła prezes Helena Serafin, później odpowiadały na pytania dotyczące tego popularnego warzywa. W ten sposób można było poznać różne nazwy ziemniaka, jego przeznaczenie, dowiedzieć się kto przywiózł go do Europy, a kto sprowadził do Polski. Każda poprawna odpowiedź została nagrodzona. Czas oczekiwania na pieczonego ziemniaka umilały dowcipy i żarty zgromadzonych gości. Tym samym udało się dowiedzieć jak nazywa się brat ziemniaka, siostra, a nawet cała rodzina! Ognisko tliło się jeszcze długo, a wszyscy z apetytem zajadali się przepysznymi pieczonymi kartoflami i plackami ziemniaczanymi. W spotkaniu uczestniczyło 47 osób. Podchody na pożegnanie lata w Kornowacu Ostatnią wrześniową niedzielę, część mieszkańców Kornowaca spędziła na wspólnej zabawie. Stowarzyszenie Prężny Kornowac zaprosiło wszystkich do odkrycia na nowo zakamarków wsi. Zabawa nosiła nazwę: Podchody z Pożegnaniem lata w Kornowacu. Mieszkańcy, którzy przybyli na boisko zostali podzieleni na cztery grupy, które od tej pory zaczęły ze sobą zdrowo rywalizować. W celu większej rozpoznawalności uczestników gry, stowarzyszenie zatroszczyło się o koszulki z herbem gminy, logiem stowarzyszenia i sponsorów. Tak przygotowani gracze otrzymali pierwszą wskazówkę i ruszyli na podbój wsi. Grupy poruszały się według wskazówek znalezionych w kopertach. Każda grupa miała do zaliczenia kilka zadań: pod budynkiem piekarni należało narysować składniki, które potrzebne są do upieczenia chleba, przy kapliczce św. Jana Nepomucena do rozwiązania była krzyżówka dotycząca historii kapliczki, a przy gimnazjum zawodnicy mogli popisać się talentem pisarskim. W zabawę włączyły się również osoby, które z radością przyjmowały grupy. Bernadeta Płaczek, w śląskim stroju, zachęcała uczestników do wspólnego śpiewu. Piotr Tomala, zajmujący się bartnictwem, przyjął zawodników w swoim sklepie. Tam zadawał pytania dotyczące pszczół i miodu. Janina Stanowska zaprosiła grupy do stworzenia pocztówki z Pożegnania lata. W gminie zawodnicy pod czujnym okiem samego wójta Grzegorza Niestrój i sekretarza Radosława Łuszcza rozwiązywali zadania związane z gminą. Po każdy zadaniu grupa otrzymywała naklejkę, jako dowód zaliczenia ćwiczenia i kolejną wskazówkę. Ostatnim punktem na mapie podchodów było boisko. Tam na wszystkich czekał zasłużony posiłek. Organiza- torzy zatroszczyli się, by dla nikogo nie zabrakło kiełbaski z grilla. Tam też na zakończenie została odśpiewana piosenka, którą każda grupa ćwiczyła w jednym z punktów postojowych: Żegnaj lato na rok. Nad bezpieczeństwem czuwali niezawodni strażacy z OSP Pogrzebień. Dodatkowym atutem była wspaniała pogoda! Tak słonecznego dnia nie było już dawno! Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w zabawie i niesamowite zaangażowanie! Uczestnicy podchodów poruszali się według wskazówek znalezionych w kopertach Dziękujemy również wszystkim tym, którzy pomogli Stowarzyszeniu w organizacji podchodów. Bez Was tak wspaniała zabawa mogłaby się nie udać! Liczymy na dalszą współpracę i zaangażowanie mieszkańców Stowarzyszenie Prężny Kornowac GMINA KORNOWAC, UL. RACIBORSKA 48, KORNOWAC TEL , FAX E MAIL: NIP: REGON:

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja 2010-2014) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. XXXIII.164.2013 XXXIII.165.2013 w/s przyjęcia planu pracy

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu Stawka na rok 2012 Stawka

Bardziej szczegółowo

134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów. 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych

134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów. 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych Podatek rolny W 2016 r. podatek rolny wynosi: 134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/173/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki

UCHWAŁA NR XXII/173/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki UCHWAŁA NR XXII/173/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Łomża, dnia 08 10 2009 r Do W N I O S E K w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Ustawa z dnia stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2006

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA. z dnia 29 października 2014 r.

Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA. z dnia 29 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r.

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2012r. na terenie Gminy Przywidz Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 478/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 478/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 478/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Rodzaj nieruchomości Gospodarstw Stawka Jednostki gosp. Stawka a Razem max na Społ.. na 2011 indywidualne 2011 Budynki mieszkalne 15 578,14193 86,00 15 664,14 0,67 0,56 >2,20 m.

Bardziej szczegółowo

Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Druk Nr Projekt z dnia

Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Druk Nr Projekt z dnia Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Druk Nr Projekt UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2078/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 9 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2078/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 9 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2078/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt z dnia 21 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 grudnia 2014 r. Poz. 3263 UCHWAŁA NR LXVI/793/2014 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 3 grudnia 2014 r. Poz. 3263 UCHWAŁA NR LXVI/793/2014 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 grudnia 2014 r. Poz. 3263 UCHWAŁA NR LXVI/793/2014 RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 91/XIV/15 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016

UCHWAŁA Nr 91/XIV/15 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016 UCHWAŁA Nr 91/XIV/15 RADY GMINY POCZESNA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, i art. 42

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N : DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 1765 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/192/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 19 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 19 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK. z dnia 25 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/229/14 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/229/14 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LII/229/14 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr X/ 77 / 2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2015 r.

Uchwała nr X/ 77 / 2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2015 r. Uchwała nr X/ 77 / 2015 w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/146/2016 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 29 listopada 2016 r.

Lublin, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/146/2016 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz. 5248 UCHWAŁA NR XX/146/2016 RADY GMINY KRASNYSTAW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r.

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2 STAWKI PODATKOWE NA 2015 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XXIX/224/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/.../09 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 28 października 2009 r.

Uchwała Nr VII/.../09 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 28 października 2009 r. Uchwała Nr VII/.../09 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 28 października 2009 r. Projekt Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

2 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymipłynacymi jezior i z zbiorników sztucznych -od 1 ha powierzchni

2 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymipłynacymi jezior i z zbiorników sztucznych -od 1 ha powierzchni STAWKI PODATKOWE NA 2016 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA z dnia 4 listopada 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA z dnia 4 listopada 2016 roku UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 168/XXII/16 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA 168/XXII/16 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA 168/XXII/16 RADY GMINY POCZESNA w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 października 2013 r. Projekt Numer druku LII/4/13 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/101/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIV/101/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XIV/101/2015 RADY GMINY STEGNA w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j.

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie U C H W A Ł A... Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia... roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY PACYNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY PACYNA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY PACYNA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r. obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku w 2016 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r.

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/273/2014 RADY GMINY OBROWO. z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIV/273/2014 RADY GMINY OBROWO. z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIV/273/2014 RADY GMINY OBROWO w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 8/II/10 RADY GMINY W POCZESNEJ z dnia 6 grudnia w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2011.

U C H W A Ł A NR 8/II/10 RADY GMINY W POCZESNEJ z dnia 6 grudnia w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2011. U C H W A Ł A NR 8/II/10 RADY GMINY W POCZESNEJ z dnia 6 grudnia 2010 w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, i art.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Edukacja, Integracja i Zabawa

Bezpieczeństwo Edukacja, Integracja i Zabawa Projekt pn. Bezpieczeństwo Edukacja, Integracja i Zabawa złożony w dniu 13.09.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Podatek od środków transportowych. Gmina Kęty 2016

Podatek od środków transportowych. Gmina Kęty 2016 Podatek od środków transportowych Gmina Kęty Art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały,

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/124/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XVI/124/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XVI/124/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przygotowanie i wdrożenie PRAKTYK STUDENCKICH w mieście Lekcja 6. ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWEJ. - co jest potrzebne, aby zorganizować i przeprowadzić imprezę sportową? - scenariusz imprezy sportowej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 269 UCHWAŁA NR XXV/147/2016 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 30 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 269 UCHWAŁA NR XXV/147/2016 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 269 UCHWAŁA NR XXV/147/2016 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek ustalany jest na podstawie: na lata 2012-2015 - Uchwały Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 2 grudnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 2 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 2536 UCHWAŁA NR XX.109.2016 RADY GMINY GÓRZYCA w sprawie podatku od środków transportowych w 2017 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9880 UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r. Projekt DRUK NR... UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie: art. 18. ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/255/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXXIII/255/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XXXIII/255/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich od 1 września 2016 roku realizuje projekt Moje pierwsze prawo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich od 1 września 2016 roku realizuje projekt Moje pierwsze prawo Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich od 1 września 2016 roku realizuje projekt Moje pierwsze prawo jazdy w ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie IX.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3628 UCHWAŁA NR XIII/128/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3628 UCHWAŁA NR XIII/128/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3628 UCHWAŁA NR XIII/128/15 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 3416 UCHWAŁA NR I/6/2014 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 2 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 3416 UCHWAŁA NR I/6/2014 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 2 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 3416 UCHWAŁA NR I/6/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia r. Projekt z dnia 3 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/272/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/272/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 29 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/272/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Co słychać u Przedszkolaków?

Co słychać u Przedszkolaków? Co słychać u Przedszkolaków? Pomagamy chorym dzieciom Tradycyjnie w okresie przedświątecznym pracownicy przedszkoli w Połańcu, dzieci i rodzice starają sie wesprzeć tych, którzy chorują i potrzebują pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 191/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU. z dnia 27 października 2015r.

UCHWAŁA NR 191/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU. z dnia 27 października 2015r. UCHWAŁA NR 191/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art.40 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu POD LEŚNĄ JAGÓDKĄ PRZEDSZKOLE W STRZEGOMIU W dniu 10 grudnia 2009 roku w budynku PSP Strzegom odbyła się niecodzienna uroczystość oficjalne otwarcie przedszkola.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r. Projekt z dnia 17 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK

UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo