Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni"

Transkrypt

1 Zalącznik 1. WLWK 2014 dla EFRR, FS, PT Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie Demarkacja Wartość docelowa wskaźnik output - produkt output - rezultat bezpośredni Common Indicator Wskaźnik kluczowy krajowy Wskaźnik agregujący Wskaźnik horyzontalny Cel Tematyczny Priorytet Inwestycyjny Kraj/ Region KPO/RPO Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (O/K/M) [EPC] x x 1 1a, 1b Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej [EPC] x x 1 1a, 1b Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi x x 1 1a, 1b Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju [zł] x x 1 / 3 1b / 3c Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie badań i rozwoju [zł] x x 1 1b Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku x x 1 / 3 1b / 3a, 3c Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy x x 1 / 3 1b / 3a, 3c Liczba realizowanych projektów B+R x x 1 1a, 1b Liczba zrealizowanych prac B+R x x 1 1a, 1b Liczba jednostek naukowych wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R x x 1 1a K Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R x x 1 1a Liczba jednostek naukowych korzystających ze wspartej infrastruktury informatycznej B+R x x 1 1a Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R prowadzonych przez jednostkę naukową x x 1 1a K Przychód z komercjalizacji wyników prac B+R prowadzonych przez jednostkę naukową [zł] x x 1 1a K Liczba współpracujących zagranicznych jednostek naukowych x x 1 1a, 1b / 3b Liczba osób objętych wsparciem w zakresie rozwoju kadr B+R, O/K/M [osoby] x x 1 1a K Liczba osób prowadzących działalność B+R w ramach projektu, O/K/M [osoby] x x 1 1a, 1b Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R x x 1 1b Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R x x 1 1b Liczba wdrożonych wyników prac B+R x x 1 1b Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R x x 1 1b Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej [zł] x x 1 1a, 1b Liczba wspartych laboratoriów badawczych x x 1 1a, 1b Strona 1

2 Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej x x 1 1a, 1b Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej x x 1 1a, 1b Liczba podmiotów realizujących projekty w zakresie ochrony własności przemysłowej x x 1 1a, 1b K Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych x x 1 1a, 1b Liczba uzyskanych patentów x x 1 1a, 1b Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych x x 1 1a, 1b Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych x x 1 1a, 1b Liczba uzyskanych praw ochronnych na wzór użytkowy x x 1 1a, 1b Liczba uzyskanych praw z rejestracji na wzór przemysłowy x x 1 1a, 1b Liczba utworzonych węzłów dostępowych x x 2 2a K Liczba utworzonych węzłów radiowych x x 2 2a K Długość wybudowanej sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej [km] x x 2 2a K Długość przebudowanej sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej [km] x x 2 2a K Długość wydzierżawionej lub wykupionej sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej [km] x x 2 2a K Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych x x 2 2a K Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s x x 2 2a K Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte dostępem do sieci Internet o przepustowości co najmniej 100 Mb/s x x 2 2a K Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte dostępem do sieci Internet o przepustowości poniżej 30 Mb/s x x 2 2a K Liczba wspartych programistów [osoby] x x 2 2c K Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych x x 2 2c Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych x x 2 2c Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) x x 2 2c Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] x x 2 2c Moc obliczeniowa serwerowni [TFLOPS] x x 2 2c Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego x x 2 2c Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja x x 2 2c Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja x x 2 2c Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja x x x 2 2c Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego [TB] x x 2 2c Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego [TB] x x 2 2c Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego x x 2 2c Strona 2

3 Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym, O/K/M [osoby] Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym, O/K/M [osoby] x x 2 2c x x 2 2c x x 2 2c x x 2 2c x x 2 2c K x x 2 2c K Liczba utworzonych API x x 2 2c Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API x x 2 2c Liczba wygenerowanych kluczy API x x 2 2c Liczba kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących TIK x x 2 2c K Liczba wspartych PIAP x x 2 2c K Liczba innowacyjnych narzędzi podnoszenia umiejętności cyfrowych i zwiększenia aktywizacji cyfrowej x x 2 2c K Liczba użytkowników innowacyjnych narzędzi podnoszenia umiejętności cyfrowych i zwiększenia aktywizacji cyfrowej [osoby] x x 2 2c K Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) O/K/M x x 2 2c K Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie x x x Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje x x 1 / 3 / 4 / 6 / 8 / 9 1 / 3 / 4 / 6 / 8 1b / 3a, 3b, 3c, 3d / 4b, 4f / 6b, 6d, 6e, 6f, 6g / 8b / 9b / a(ii), c(ii), c(iii), c(iv) 1b / 3a, 3b, 3c, 3d / 4b, 4f / 6b, 6d, 6e, 6f, 6g / 8b / a(ii), c(ii), c(iii), c(iv) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje x x 1 / 3 / 8 1b / 3a, 3c / 8b Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe x x 1 / 3 1b / 3a, 3b, 3c, 3d Liczba nowych wspieranych przedsiębiorstw x x 1 / 3 / 4 / 6 1b / 3a, 3b, 3c, 3d / 4b, 4f / 6d, 6f, 6g / a(ii), c(iii) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [zł] Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) [zł] x x 1 / 3 / 4 / 6 / 8 1b / 3a, 3b, 3c, 3d / 4b, 4f / 6b, 6d, 6e, 6f, 6g / 8b / a(ii), c(ii), c(iii), c(iv) x x 1 / 3 / 8 1b / 3a, 3c / 8b Strona 3

4 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] x x 1 / 3 / 4 / 6 / 8 1b / 3a, 3b, 3c, 3d / 4b, 4f / 6b, 6d, 6e, 6f, 6g / 8b / a(ii), c(ii), c(iii), c(iv) Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług x x 1 / 3 1b / 3a, 3d Liczba zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu x x 1 / 3 1b / 3a, 3d Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu x x 1 / 3 1b / 3a, 3d Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu x x 1 / 3 1b / 3a, 3d Liczba przedsiębiorstw dokapitalizowanych na etapie inkubacji x x 3 3a Liczba wspartych sieci inwestorów prywatnych x x 3 3a K Liczba inwestycji dokonanych przez wsparte sieci inwestorów prywatnych x x 3 3a K Liczba przedsiębiorstw, które wprowadzily zmiany organizacyjno-procesowe x x 3 3b Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym x x 3 3b Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym x x 3 3b Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności x x 3 3b Liczba projektów międzynarodowych x x 1 / 3 1a, 1b / 3b, 3c Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji x x 3 3b Przychody ze sprzedaży produktów na eksport [zł] x x 3 3b Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji x x 3 3c Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego x x 1 / 3 1b / 3a, 3b, 3c, 3d Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji x x 1 / 3 / 6 1b / 3c / 6f, 6g Liczba wprowadzonych innowacji x x 1 / 3 1b / 3c Liczba wprowadzonych innowacji produktowych x x 1 / 3 1b / 3c Liczba wprowadzonych innowacji procesowych x x 1 / 3 1b / 3c Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych x x 1 / 3 1b / 3c Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów [zł] x x 1 / 3 1b / 3c Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha] x x 3 / 9 3a / 9b R Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych x x 3 / 9 3a / 9b R Liczba wspartych klastrów x x 1 / 3 1b / 3b, 3c, 3d Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych we wsparte klastry x x 1 / 3 1b / 3b, 3c, 3d Liczba jednostek naukowych zaangażowanych we wsparte klastry [szt] x x 1 / 3 1b / 3b, 3c, 3d Liczba nowych/udoskonalonych produktów powstałych we wspartym klastrze x x 1 / 3 1b / 3b, 3c, 3d Strona 4

5 Liczba transferów technologii dokonanych we wspartym klastrze x x 1 / 3 1b / 3b, 3c, 3d Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [MW] x x 4 4a, 4b, 4c, 4g / a(i), a(ii), a(iii), a(vi) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji 4a, 4b, 4c, 4g / a(i), a(ii), x x 4 wykorzystujących OZE [MWhe/rok] a(iii), a(vi) Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących 4a, 4b, 4c, 4g / a(i), a(ii), x x 4 OZE [MWht/rok] a(iii), a(vi) Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii x x 4 4a Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] x x 4 4a, 4b, 4c, 4e, 4g, 6b / a(i), a(ii), a(iii), a(v), a(vi), c(ii) Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE x x x 4 4a, 4b, 4c, 4e / a(i), a(ii), a(iii), a(v) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE x x 4 4a, 4b, 4c, 4e / a(i), a(ii), a(iii), a(v) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 4a, 4b, 4c, 4e / a(i), a(ii), x x 4 a(iii), a(v) Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE x x x 4 4a, 4b, 4c, 4e / a(i), a(ii), a(iii), a(v) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE x x 4 4a, 4b, 4c, 4e / a(i), a(ii), a(iii), a(v) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE x x 4 4a, 4b, 4c, 4e / a(i), a(ii), a(iii), a(v) Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów x x 4 4a, 4c / a(i), a(iii) R Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw x x 4 4a, 4c / a(i), a(iii) R Liczba zakładów produkujących urządzenia do produkcji biokomponentów lub biopaliw Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do produkcji biokomponentów lub biopaliw Liczba przebudowanych zakładów produkujących urządzenia do produkcji biokomponentów lub biopaliw Liczba zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE Liczba przebudowanych zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE x x x 4 4a, 4c / a(i), a(iii) R x x 4 4a, 4c / a(i), a(iii) R x x 4 4a, 4c / a(i), a(iii) R x x x 4 4a, 4c / a(i), a(iii) x x 4 4a, 4c / a(i), a(iii) x x 4 4a, 4c / a(i), a(iii) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] x x 4 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] x x 4 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] x x 4 Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną 4b, 4c, 4d, 4e, 4g / a(ii), a(iii), a(iv), a(v), a(vi) 4b, 4c, 4e, 4g /a(ii), a(iii), a(v), a(vi) 4b, 4c, 4e / a(ii), a(iii), a(v) x x 4 4b / a(ii) Strona 5

6 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) x x 4 4b, 4c / a(ii), a(iii) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m 2] x x 4 4b, 4c / a(ii), a(iii) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kwh/rok] x x 4 4c / a(iii) Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] x x 4 4c / a(iii) Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci [użytkownicy] x x 4 4d / a(iv) K Liczba zainstalowanych transformatorów x x 4 4d / a(iv) K Liczba podmiotów podłączonych do sieci elektroenergetycznych x x x 4 4d / a(iv) K Liczba podmiotów podłączonych do wybudowanych sieci elektroenergetycznych x x 4 4d / a(iv) K Liczba podmiotów podłączonych do przebudowanych sieci elektroenergetycznych x x 4 4d / a(iv) K Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej [km] x x x 4 4e / a(v) K Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej [km] x x 4 4e / a(v) K Długość przebudowanej sieci ciepłowniczej [km] x x 4 4e / a(v) K Liczba budynków uwzględniających standardy budownictwa pasywnego x x x 4 4e / a(v) Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego x x 4 4e / a(v) Liczba przebudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego x x 4 4e / a(v) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła x x 4 4e Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji x x x 4 4g / a(vi) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji x x 4 4g / a(vi) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji x x 4 4g / a(vi) Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji x x x 4 4g / a(vi) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji x x 4 4g / a(vi) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji x x 4 4g / a(vi) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji [MW] x x 4 4g / a(vi) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji [MWhe/rok] x x 4 4g / a(vi) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji [MWht/rok] x x 4 4g / a(vi) Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra [km] x x 4 4e / a(v) Długość wybudowanych lub przebudowanych linii trolejbusowych [km] x x 4 4e / a(v) Strona 6

7 Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Liczba jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] x x 4 4e / a(v) x x 4 4e / a(v) x x x 4 4e / a(v) x x x 4 4e / a(v) x x 4 4e / a(v) x x 4 4e / a(v) Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej [km] x x 4 4e / a(v) Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach x x 4 4e / a(v) komunikacji miejskiej Liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź x x 4 4e / a(v) Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź. x x 4 4e / a(v) Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych x x 4 4e / a(v) obiektach parkuj i jedź. Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych x x 4 4e / a(v) obiektach parkuj i jedź [szt] Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride x x 4 4e / a(v) Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride x x 4 4e / a(v) Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych x x 4 4e / a(v) Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych x x 4, 7 4e, a(v), 7a, d(i), 7b, 7c, d(ii), 7d, d(iii) Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe 4e, a(v), 7a, d(i), 7b, 7c, x x 4, 7 [km] d(ii) Długość dróg dla rowerów [km] x x x 4, 8 4e / 8b / a(v) Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km] x x 4, 8 4e / 8b / a(v) Długość przebudowanych dróg dla rowerów [km] x x 4, 8 4e / 8b / a(v) Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych [km] x x 4, 8 4e / 8b Długość wyznaczonych buspasów [km] x x 4 4e / a(v) Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz K dla 5.2, x x 5 / 6 5b, b(ii), 6d, c(iii) informacyjnych [osoby] dla 6.4 Długość linii brzegowej, na której prowadzone są działania z zakresu ochrony brzegów morskich [km] x x 5 5b / b(ii) K Liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi [szt] x x 5 5b / b(ii) Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów x x 5 5b / b(ii) K Liczba wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania x x 5 5b / b(ii) Liczba urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej x x x 5 5b / b(ii) Strona 7

8 Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej x x 5 5b / b(ii) Liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej x x 5 5b / b(ii) Liczba wyremontowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej x x 5 5b / b(ii) Liczba urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów x x x 5 5b / b(ii) R Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów x x 5 5b / b(ii) R Liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów x x 5 5b / b(ii) R Liczba wyremontowanych urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów x x 5 5b / b(ii) R Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof x x 5 5b / b(ii) Liczba stanowisk pomiarowych na potrzeby monitoringu stanu środowiska x x x 5 5b / b(ii) Liczba nowych stanowisk pomiarowych na potrzeby monitoringu stanu środowiska x x 5 5b / b(ii) Liczba zmodernizowanych stanowisk pomiarowych na potrzeby monitoringu stanu środowiska x x 5 5b / b(ii) Pojemność obiektów małej retencji [m3] x x 5 5b / b(ii) Objętość retencjonowanej wody [m3] x x 5 5b / b(ii) Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej [osoby] x x 5 5b / b(ii) Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów [osoby] x x 5 5b / b(ii) Długość sieci kanalizacji deszczowej [km] x x x 5 5b / b(ii) Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej [km] x x 5 5b / b(ii) Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej [km] x x 5 5b / b(ii) Długość wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej [km] x x 5 5b / b(ii) Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów x x x 6 6a, c(i) Liczba wybudowanych zakładów zagospodarowania odpadów x x 6 6a, c(i) Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów x x 6 6a, c(i) Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów [Mg/rok] x x 6 6a, c(i) Pojemność wybudowanych składowisk odpadów niebezpiecznych [m3] x x 6 6a, c(i) R Dodatkowa pojemność przebudowanych składowisk odpadów niebezpiecznych [m3] x x 6 6a, c(i) R Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych [Mg] x x 6 6a, c(i) Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest [Mg] x x 6 6a, c(i) R Masa odpadów zebranych z likwidowanych dzikich wysypisk [Mg] x x 6 6a, c(i) R Liczba przebudowanych składowisk odpadów x x 6 6a, c(i) Liczba zamkniętych lub zrekultywowanych składowisk odpadów x x 6 6a, c(i) R Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych x x 6 6a, c(i) R Strona 8

9 Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów [osoby] x x 6 6a, c(i) R Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów [tony/rok] x x 6 6a, c(i) Spadek ilości odpadów wytwarzanych przez wsparte przedsiębiorstwa [Mg/rok] x x 6 6a, c(i), 6f, 6g Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych x x x 6 6b, c(ii) Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych x x 6 6b, c(ii) Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych x x 6 6b, c(ii) Liczba wyremontowanych oczyszczalni ścieków komunalnych x x 6 6b, c(ii) Liczba wspartych oczyszczalni ścieków przemysłowych x x x 6 6b, c(ii) K Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków przemysłowych x x 6 6b, c(ii) K Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków przemysłowych x x 6 6b, c(ii) K Liczba wyremontowanych oczyszczalni ścieków przemysłowych x x 6 6b, c(ii) K Długość sieci kanalizacji sanitarnej [km] x x x 6 6b, c(ii) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] x x 6 6b, c(ii) Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej [km] x x 6 6b, c(ii) Długość wyremontowanej kanalizacji sanitarnej [km] x x 6 6b, c(ii) Liczba nowych przydomowych oczyszczalni ścieków x x 6 6b, c(ii) R Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] x x 6 6b, c(ii) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM} x x 6 6b, c(ii) Długość sieci wodociągowej [km] x x x 6 6b, c(ii) Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km] x x 6 6b, c(ii) Długość przebudowanej sieci wodociągowej [km] x x 6 6b, c(ii) Długość wyremontowanej sieci wodociągowej [km] x x 6 6b, c(ii) Liczba wybudowanych ujęć wody x x 6 6b, c(ii) R Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody [m3/dobę] x x 6 6b, c(ii) R Liczba wspartych stacji uzdatniania wody x x 6 6b, c(ii) R Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę [osoby] x x 6 6b, c(ii) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę [osoby] x x 6 6b, c(ii) Spadek zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa [m3/rok] x x 4, 6 4b, a(ii), 6b, c(ii), 6f, 6g Liczba zabytków objętych wsparciem x x x 6 6c Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem x x 6 6c Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem x x 6 6c Liczba wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego x x 6 6c Liczba instytucji kultury objętych wsparciem x x 6 6c Liczba szkół artystycznych objętych wsparciem x x 6 6c Liczba uczniów lub studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej objętej wsparciem, O/K/M [osoby/rok] x x 6 6c Liczba wspartych instytucji paramuzealnych x x 6 6c R Liczba zrealizowanych imprez kulturalnych x x 6 6c Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem x x 6 6c Strona 9

10 Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok] x x 6 6c Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących x x 6 6c, 6d, c(iii) atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] Liczba wspartych form ochrony przyrody x x 6 6d, c(iii) R Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów [ha] x x 6 6d, c(iii), 6e, c(iv) Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony [ha] x x 6 6d, c(iii) Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody x x 6 6d, c(iii) Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych x x x 6, 8 6d, c(iii) / 8b R Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych x x 6, 8 6d, c(iii) / 8b R Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych x x 6, 8 6d, c(iii) / 8b R Długość szlaków turystycznych [km] x x x 6, 8 6c, 6d, c(iii) / 8b R Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] x x 6, 8 6c, 6d, c(iii) / 8b R Długość odnowionych szlaków turystycznych [km] x x 6, 8 6c, 6d, c(iii) / 8b R Liczba utworzonych punktów informacji turystycznej i infokiosków zapewniających obsługę w min. 2 językach obcych x x 6 6d, c(iii) R Liczba przeprowadzonych kampanii reklamowych promujących walory turystyczne x x 3, 6 3b, 6d, c(iii) R Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem x x 6 6d, c(iii) Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną x x 6 6d, c(iii) Spadek emisji dwutlenku siarki [Mg/rok] x x 6 6e, c(iv) Spadek emisji tlenku azotu [Mg/rok] x x 6 6e, c(iv) Spadek emisji pyłów [Mg/rok] x x 6 6e, c(iv) Całkowita długość nowych dróg [km] x x 7 7a, d(i), 7b Całkowita długość nowych dróg z czego TEN-T [km] x x 7 7a, d(i) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km] x x 7 7a, d(i), 7b Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg z czego TEN- T [km] x x 7 7a, d(i) Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km] x x x 7 7a, d(i), 7b Długość wybudowanych dróg ekspresowych [km] x x 7 7a, d(i) K Długość wybudowanych dróg krajowych [km] x x 7 7a, d(i), 7b K Długość wybudowanych dróg krajowych w sieci TEN-T [km] x x 7 7a, d(i) K Długość przebudowanych dróg krajowych [km] x x 7 7a, d(i), 7b K Długość przebudowanych dróg krajowych w sieci TEN-T [km] x x 7 7a, d(i) K Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km] x x 7 7b R Długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km] x x 7 7b R Długość wybudowanych dróg powiatowych [km] x x 7 7b R Długość przebudowanych dróg powiatowych [km] x x 7 7b R Długość wybudowanych dróg gminnych [km] x x 7 7b R Długość przebudowanych dróg gminnych [km] x x 7 7b R Strona 10

11 Całkowita długość nowych linii kolejowych [km] x x 7 7a, d(i), 7d, d(iii) Całkowita długość nowych linii kolejowych z czegoten-t [km] x x 7 7a, d(i) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych [km] x x 7 7a, d(i), 7d, d(iii) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych z czegoten-t [km] x x 7 7a, d(i) Długość zrehabilitowanych linii kolejowych [km] x x 7 7a, d(i), 7d, d(iii) Długość zrehabilitowanych linii kolejowych w sieci TEN-T [km] x x 7 7a, d(i) Całkowita długość wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych lub zrehabilitowanych linii kolejowych x x x 7 7a, d(i), 7d, d(iii) Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych x x 7 7a, d(i), 7d, d(iii) Liczba przebudowanych / odnowionych dworców kolejowych x x 7 7a, d(i), 7d, d(iii) Liczba zakupionych pojazdów kolejowych x x 7 7a, d(i), 7d, d(iii) Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych x x 7 7a, d(i), 7d, d(iii) Pojemność zakupionych wagonów osobowych [osoby] x x 7 7a, d(i), 7d, d(iii) Pojemność zmodernizowanych wagonów osobowych [osoby] x x 7 7a, d(i), 7d, d(iii) Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS [km] x x 7 7a, d(i), 7d, d(iii) Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych [km] x x 7 7c, d(ii) Dodatkowa zdolność przeładunkowa rozbudowanych portów morskich lub śródlądowych [tony] x x 7 7a, d(i), 7c, d(ii) Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych morskich budowli hydrotechnicznych x x 7 7c, d(ii) Długość zbudowanych nabrzeży w portach morskich [m] x x 7 7c, d(ii) Długość zmodernizowanych nabrzeży w portach morskich [m] x x 7 7c, d(ii) Długość zmodernizowanych torów wodnych podejściowych [km] x x 7 7c, d(ii) Liczba wspartych portów lotniczych x x 7 7a, d(i) K Dodatkowa liczba pasażerów obsłużonych w portach lotniczych [osoby/rok] x x 7 7a, d(i) K Długość wybudowanej lub przebudowanej drogi patrolowo-technicznej [km] x x 7 7a, d(i) K Liczba obiektów związanych z bezpieczeństwem i/lub ochrony uczestników ruchu lotniczego x x 7 7a, d(i) K Liczba sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa i/lub ochrony uczestników ruchu lotniczego x x 7 7a, d(i), 7b, 7d, d(iii) K Liczba wspartych intermodalnych terminali przeładunkowych x x 7 7c, d(ii) Dodatkowa zdolność przeładunkowa intermodalnych terminali przeładunkowych [TEU/rok] x x 7 7c, d(ii) Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych x x 7 7c, d(ii) Liczba przejść kolejowych przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się x x 7 7d, d(iii) K Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo x x 7 7a, d(i), 7b Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego x x 7 7a, d(i), 7b K Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego x x 7 7a, d(i), 7b, 7d, d(iii) Strona 11

12 Liczba przebudowanych miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach krajowych x x 7 7a, d(i), 7b K Liczba kampanii w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego x x 7 7a, d(i), 7b Liczba zakupionych pojazdów służących poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego x x 7 7a, d(i), 7b Długość wybudowanych sieci elektroenergetycznych [km] x x 7 7e K Długość przebudowanych sieci elektroenergetycznych [km] x x 7 7e K Liczba wspartych podmiotów leczniczych x x 9 9a Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [zł] x x 9 9a Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców x x 9 9a K Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców x x 9 9a K Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi [osoby] x x 9 9a K Liczba obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społecznozawodowej x x 9 9a R Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej x x 9 9a R Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej x x 9 9a R Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia x x 9 9a R Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] x x 6, / 9b R Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach x x 6, / 9b R Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] x x 6 6e, 9b R Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach x x 9 9b R Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty x x 10 10a R Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] x x 10 10a R Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych x x 10 10a R Liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowacje x x 10 10a Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje [osoby] x x 10 10a Liczba wspartych obiektow infrastruktury ksztalcenia zawodowego x x 10 10a R Liczba wspartych obiektow infrastruktury przedszkolnej x x 10 10a R Liczba wspartych obiektow infrastruktury edukacji ogolnej x x 10 10a R Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami x x x 1-10 Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, O/K/M [osoby] x x x 1-10 Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami x x x 1-10 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy [EPC] x x x 1-10 Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] x x x 1-10 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] x x x 1-10 Strona 12

13 Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej x x PT PT Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji [osoby] x x PT PT Liczba przeprowadzonych ewaluacji x x PT PT Liczba projektów objętych wsparciem x x PT PT Liczba wspartych ZIT x x PT PT Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów [osoby] x x PT PT Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu x x PT PT Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego x x PT PT Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej x x PT PT Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów spoza administracji publicznej [szt] x x PT PT Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy x x PT PT Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych x x PT PT Liczba użytkowników systemów informatycznych [osoby] x x PT PT Liczba opracowanych ekspertyz x x PT PT Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów x x PT PT Liczba użytkowników Systemu Informatycznego SL 2014 [osoby] x x PT PT K Liczba udzielonych dotacji na realizację projektów wzmacniających potencjał beneficjentów x x PT PT K Liczba punktów informacyjnych na terenie kraju x x PT PT K Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych x x PT PT K Strona 13

Wskaźnik kluczowy. Wskaźnik kluczowy (krajowy) - produkt. Wskaźnik kluczowy (krajowy) rezultat bezpośredni

Wskaźnik kluczowy. Wskaźnik kluczowy (krajowy) - produkt. Wskaźnik kluczowy (krajowy) rezultat bezpośredni Załącznik 1. Wspólna Lista ów Kluczowych 2014-2020 EFRR, FS. Nazwa a Typ a Rodzaj a Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI 24) (O/K/M) [EPC] x 1 1a, 1b Liczba naukowców pracujących w ulepszonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, r. Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ANKIETY MONITORINGOWEJ DLA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ANKIETY MONITORINGOWEJ DLA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ANKIETY MONITORINGOWEJ DLA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA 2016-2025 POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2016 1 Nazwa Beneficjenta 1.1

Bardziej szczegółowo

Priorytet Inwestycyjny 7b -całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 3,427km. Priorytet Inwestycyjny 7b

Priorytet Inwestycyjny 7b -całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 3,427km. Priorytet Inwestycyjny 7b Harmonogram realizacji Projektów wiodących w ramach Planu Inwestycyjnego dla miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego Załącznik nr 1. Lp. Projekt/ etap projektu Priorytet Inwestycyjny Czas realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regiolnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria regionu 1 Wartość Bazowa 2 Rok bazowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu w EUR szacowana wartość kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku Nazwa 1.1.1.1 Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych 1.1.1.2 Liczba przedsiębiorstw zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne 1.1.1.3 Liczba instytucji otoczenia biznesu zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Priorytet Inwestycyjny 7b Działanie całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 0,510 km

Priorytet Inwestycyjny 7b Działanie całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 0,510 km Harmonogram realizacji Projektów wiodących w ramach Planu Inwestycyjnego dla miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego Lp. Projekt/ etap projektu Priorytet Inwestycyjny 1. 1.A. 1.B. 1.C. 1.D. Czas realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZI BOF abela nr 1. Wskaźniki monitorowania Strategii ZI BOF na poziomie strategicznym 1 Lp. Wskaźnik Okres raportowania Poziom odniesienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Liczba wspartych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU wskaźniki Jedno stka Kod odpowia dajacego wskaźnik a kluczow ego KSI (SIMIK 73) rok 27 28 29 2 2 22 23 24 25 półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II wskaźnik z bezpośredniej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu. Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Program realizowany w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna

Wskaźniki produktu. Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Program realizowany w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna Wskaźniki produktu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Program realizowany w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna Spis Treści 1 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników produktów i rezultatów na pozimie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

Lista wskaźników produktów i rezultatów na pozimie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Lista wskaźników produktów i rezultatów na pozimie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 WSKAŹNIKI HORYZONTALNE Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka miary

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Załącznik nr 9 Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, styczeń 2015 r. Uwagi: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

1. Numer i nazwa osi priorytetowej. 3. Efektywna i zielona energia. 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej

1. Numer i nazwa osi priorytetowej. 3. Efektywna i zielona energia. 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Metodologia obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013

Metodologia obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr 54/90/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 8 lipca 010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO NA LATA 007013 Metodologia obliczania korekty

Bardziej szczegółowo

Bank Danych Lokalnych GUS 14,2 11,6 10,2. Bank Danych Lokalnych GUS Bank Danych Lokalnych GUS

Bank Danych Lokalnych GUS 14,2 11,6 10,2. Bank Danych Lokalnych GUS Bank Danych Lokalnych GUS PRIORYTET WSKAŹNIK JEDNOSTKA MIARY ŹRÓDŁO DANYCH 2013 2014 2015 2016 I. Gospodarka i miejsca pracy Liczba bezrobotnych Wojewódzki Urząd Pracy 6 872 5 569 4 798 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej Cele i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Ziemi Człuchowskiej 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa CELE 1.2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba Plan finansowy RPO WD 2014-2020 w podziale na osie priorytetowe Fundusz Wstępna alokacja (EUR) Oś priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu. Katowice, październik 2011 r.

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu. Katowice, październik 2011 r. logiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość 2010 Załącznik nr 9 Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO Załącznik nr 3 PoniŜej zaprezentowano propozycje zmian w zakresie systemu wskaźników MRPO. Analizę przyjętych wartości docelowych dla przeprowadzono w oparciu

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OBSZARU GMIN POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO, MRĄGOWSKIEGO ORAZ NIDZICKIEGO STRESZCZENIE I WNIOSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OBSZARU GMIN POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO, MRĄGOWSKIEGO ORAZ NIDZICKIEGO STRESZCZENIE I WNIOSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OBSZARU GMIN POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO, MRĄGOWSKIEGO ORAZ NIDZICKIEGO STRESZCZENIE I WNIOSKI POZNAŃ, LIPIEC 2015 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE I WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Polityka Spójności 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Polityka Spójności 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Polityka Spójności 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OSIE PRIORYTETOWE RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 I 13% - Wykorzystanie działalności

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Warszawa, 26 września 2011 roku. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona ziemi w latach 2007-2011 Kwota zawartych i uruchomionych umów o dofinansowanie Ogólna

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem Cel główny

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 9. LISTA WSKAŹNIKÓW NA POZIOMIE PROJEKTU DLA PODDZIAŁANIA Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 9. LISTA WSKAŹNIKÓW NA POZIOMIE PROJEKTU DLA PODDZIAŁANIA Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 9 LISTA WSKAŹNIKÓW NA POZIOMIE PROJEKTU DLA PODDZIAŁANIA 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych (zakres EFRR) Wersja 1 Opole, 1 Tabela 1 Zestawienie wskaźników EFRR na poziomie

Bardziej szczegółowo

(SZOOP RPO WL

(SZOOP RPO WL Wykaz zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 (SZOOP RPO WL 2014-2020) 1) Jeżeli kolumna Treść przed zmianą jest pusta

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r.

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. UNIA EUROPEJSKA Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. Działanie (kolejnego) P I Gospodarka wodno ściekowa 18 marca 2008 r.* 26 maja 2008 r. 21 kwietnia 2008

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007-2013 Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wrzesień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa

Nowa perspektywa finansowa Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Polityka terytorialna w K-PRPO 2014-2020 Propozycje przedsięwzięć Toruń, styczeń 2014 r. Polityka terytorialna - proponowany zakres wsparcia EFRR PI 4.3 efektywność

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 9. LISTA WSKAŹNIKÓW NA POZIOMIE PROJEKTU DLA PODDZIAŁANIA Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 9. LISTA WSKAŹNIKÓW NA POZIOMIE PROJEKTU DLA PODDZIAŁANIA Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 9 LISTA WSKAŹNIKÓW NA POZIOMIE PROJEKTU DLA PODDZIAŁANIA 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych (zakres EFRR) Wersja 1 Opole, 1 Tabela 1 Zestawienie wskaźników EFRR na poziomie

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 2007 2008 2009 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Zródło UE 27 2007 UE 27 2008 UE 27 2009 SPOŁECZEŃSTWO 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) % GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 a) wg

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca stycznia 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 35,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 109,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 70,4 mld zł.

Bardziej szczegółowo

XIX. Monitoring i raportowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

XIX. Monitoring i raportowanie planu gospodarki niskoemisyjnej XIX. Monitoring i raportowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 1 XIX. MONITORING I RAPORTOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ... 1 XIX.1. OGÓLNE ZASADY MONITOROWANIA... 3 XIX.1.1. System monitorowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1594/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań - miasto Ciechanów

Harmonogram realizacji działań - miasto Ciechanów Harmonogram realizacji działań miasto Ciechanów Zestawienie działań Nr Działanie Adresat działania Jednostka odpowiedzialna Rola jednostki odpowiedzialnej Okres realizacji Efekt ekologiczny Szacowany koszt

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Efekty projektów środowiskowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Efekty projektów środowiskowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Efekty projektów środowiskowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Jan Szymański Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1793 / 67 / V /2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1793 / 67 / V /2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1793 / 67 / V /2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2015 r. Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 3 Transport w ramach RPO WO

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 3 Transport w ramach RPO WO Nazwa 3.1.1.1 Długość wybudowanych dróg wojewódzkich 3.1.1.2 Długość przebudowanych dróg wojewódzkich 3.1.1.3 Liczba wybudowanych, zmodernizowanych skrzyŝowań 3.1.1.4 3.1.1.14 3.1.1.5 3.1.1.15 Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego Wskaźniki kontekstowe zestawienie dla województwa świętokrzyskiego 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 2007 2006 2007 Nazwa zmiennej lub Jedn. Miary Zródło UE 27 Polska wskaźnika Lp Województwo Świętokrzyskie 1 SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Schemat 3.1.C Projekty grantowe, dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz

Bardziej szczegółowo

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4 Wskaźniki kontekstowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Rok bazowy Zródło UE 27 Polska wskaźniki kontekstowe dla woj. świętokrzyskiego, dla których rokiem bazowym był rok

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Alokacja RPO WŚ 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW NA POZIOMIE PROJEKTU DLA PODDZIAŁANIA Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR)

LISTA WSKAŹNIKÓW NA POZIOMIE PROJEKTU DLA PODDZIAŁANIA Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR) LISTA WSKAŹNIKÓW NA POZIOMIE PROJEKTU DLA PODDZIAŁANIA 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR) Wersja 1 Opole, październik 2016 r. 1 Tabela 1 Zestawienie wskaźników EFRR na

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1594/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020?

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? 2 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 3 PRIORYTET I: Wspieranie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo