Ajnenkiel, A. : Polskie konstytucje - Wyd. 1. Warszawa : WSiP, Ajnenkiel, A. : Prezydenci Polski. Warszawa : Wydawn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ajnenkiel, A. : Polskie konstytucje - Wyd. 1. Warszawa : WSiP, 1991. Ajnenkiel, A. : Prezydenci Polski. Warszawa : Wydawn."

Transkrypt

1 Dublettenliste (polnisch) des Deutschen Polen-Instituts, Stand: Dezember 2014 (Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Gabriele Brauhof: Ajnenkiel, A. : Polskie konstytucje - Wyd. 1. Warszawa : WSiP, Ajnenkiel, A. : Prezydenci Polski. Warszawa : Wydawn. Sejmowe, 1991 Ajschylos ; Sofokles ; Eurypides : Antologia tragedii greckiej. Kraków : WL Album milenijny Fundacja Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej Aleksander Brückner Berbelicki, W. (oprac.). Warszawa, 1989 Améry, J. : O starzeniu się : bunt i rezygnacja. Podnieść na siebię rękę : dyskurs o dobrowolnej śmierci. Warszawa : Czytelnik, 2007 Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy (I): Listy o Zagładzie. Sakowska, R. (red.) Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN, 1997 August Scholtis : śląski pisarz i publicysta ; twórczość po 1945 roku / pod red. Grażyny Barbary. Katowice : Biblioteka Śląska [u.a.], 2012 Balcerowicz, L. : 800 dni: szok kontrolowany, Warszawa: Oficyna Wydawn. "BGW", 1992 Baranowski, B. : Polska karczma, restauracja, kawiarnia. Wrocław: Ossolineum, 1979 Baraǹski, M. : Dynastia Piastów w Polsce. Warszawa : PWN, 2005 Baudouin de Courtenay, J. : Dzieła wybrane. Tom III + IV. Warszawa, 1989 Benn, G. : Po nihilizmie. Poznaǹ : Biblioteka Niemiecka, 1998 Bereś, W. : Generał Kiszczak mówi... prawie wszystko. Warszawa : BGW, 1991 Bibliografia Śląska. 1982, Katowice : Bibl. Śląska Biela, A.: Skalowanie wielowymiarowe jako metoda badań naukowych. Lublin : KUL, Biskup, M. : Dzieje Zakonu krzyżackiego w Prusach: gospodarka, społeczeństwo, państwo, ideologia, Gdańsk: Wydawn. Morskie, 1986 Blättler, F. : Warszawa 1942 : zapiski szofera szwajcarskiej misji lekarskiej. Warszawa : PWN, 1982 Borkowski, L. : Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości. Lublin : KUL, (2 Ex.). Borkowski, L.: Studia logiczne. Wybór. Lublin : KUL, Brandwajn, R.: Twarz i maska. Warszawa : WP, Brandys, K. : Między wojnami. Warszawa : Czytelnik, 1955 Bronowski, C.: Historia dramaturgii włoskiej XX wieku. Wrocław : Uniw. Wrocławski

2 Bruchnalski, W.: Między średniowieczem a romantyzmem. Warszawa : PWN, Brudek, A. : Wiersze wybrane i przekłady. Rzeszów : Ontario, 2001 Brudnicki, J.: Tadeusz NOWAK. Warszawa : PIW, Bryll, E.: A kto się odda w radość. Warszawa : PAX, Bryll, E.: Doświadczyński, czyli sarmacka śpiewogra o szczęściu... Wwa : PAX 1978 Buczkowski, L. : Wszystko jest dialogiem. Warszawa : LSW Buczkowski, L.: Proza żywa. Bydgoszcz : Pomorze, Budzisz, A.: Epigramat łaciński w Polsce w I. Poł. XVI wieku. KUL, 1998 Buras, P. : Doka d prowadzi "niemiecka droga"? : o polityce zagranicznej Niemiec Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2005 Buttiglione, R.: Doktorat honoris causa. Lublin : KUL, (2 Ex.) Bydgoszcz Bromberg część III : szlachta rycerska pod herbem z półksięzycem ; czytadło historyczne ; fragmenty wspólnej polsko-niemiecko-islamskiej historii wybranej szlachty rycerskiej dawnego województwa bydgoskiego i Gochów. (W. Sobecki. Hg.). Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst Cekiera, Cz. : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Lublin : KUL, Chamiec, J.: Cięższą podajcie mi zbroję. Warszawa : Czytelnik, 1959 Chlewiński, Z.: Postawy a cechy osobowości. Lublin : KUL, Chrzanowski, T: Sztuka ziemi krakowskiej. Kraków : Wyd. Literackie, 1982 Cichla-Czarniawska, E.: Co za nas mówi. Lublin : Nobertinum, 2011 Cichla-Czarniawska, E.: Usiedleni : wybór wierszy. Lublin : Nobertinum, 2012 Csato, E.: Leon Schiller twórca monumentalnego teatru polskiego. Wwa : Cygański, M.: Mniejszość niemiecka w Polsce w latach Łódź : Wyd. Łódzkie, Czapik-Lityńska, B.: Chorwacka i serbska Awangarda Lit. Uniw. Śląski 2005 Czarnota, J. : Cień przychodzącego. Warszawa, Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL. Jakubowska, Urszula (Red.). Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna [u.a.], 2011 Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości. Lublin,

3 Czornik, K.: Irak w politycezagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym. Katowice : Uniw. Śląski, 2011 Czytanie Kniaźnina. Mazurkowa, B.(Hg.). Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna, 2010 Danielewska, Ł.: Portrety godzin: o Kazimierze Iłłakowiczównie. Wwa : Czytelnik, 1987 Dar ciała darem osoby: O przemilczanym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej. KUL 2005 Dernałowicz, M. : Juliusz Słowacki. Warszawa : Interpress, 1976 Diagnoza dla osób niepełnosprawnych. Szczecin : Uniw. Szczeciński 2002 (dt.+ polnisch) Ditfurth H.: Duch nie spadł z nieba. Warszawa : PIW, 1979 Ditfurth, H.: Nie tylko z tego świata jesteśmy. Warszawa : PAX, 1985 Dobraczyǹski, J. : Najeźdzcy. Katowice : Wydawn. Śląsk, 1982 Dobraczyǹski, J. : Opowiadania. Warszawa : PAX, 1955 Domańska, H. : Śladami gdańskich zabytków. Gdańsk : KAW, 1987 Dorobek Stulecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Toruń Dorobek, A. : Odpryski. Płock : Dom Kultury w Płocku, 1996 Dorobek, A. : Po tamtej stronie ÁwiatÚa. PÚock : Dom Kultury, Dörr, J.: Pogoda nadziei. Łódź : Oficyna Bibliofilów 1998 Drzewucki, J. : Podróż na południe (wiersze z lat ), Kraków 1997 Dworczyk, W.: Ludzie australijskiego buszu. Warszawa : Czytelnik, 1989 Dygat, S. : Podróż. Warszawa : PIW,1965 Dyskursy krytycznoliterackie : wokół słownika polskiej krytyki literackiej T.1 / pod red. Grażyny Borkowskiej. Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna, 2010 Dyssertacya na publiczney sessyi Szkoły Główney Koronney... Jaśkiewicz, J.: Kraków: 1978 Dzieje teatru polskiego. T.5/1. Pod red. Tadeusza Siverta. Warszawa : PWN, Dzieje Ustki. Lindmajer J. i in. Słupsk : Polskie Towarzystwo Historyczne, (2 Ex.) Eckert, M.: Historia polit. Polski Odrodzonej Warszawa : C. Ośr. Metod Encyklopedia katolicka. Wykaz skrótów. Lublin : KUL 1993 Encyklopedia muzyczna PWM. red.: Andrzej Chodkowski... t. 10. Sm Ś. Kraków : Polskie Wydawn. Muzyczne,

4 Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa, 1976 Epizody powstania warszawskiego / zdjęcia J. Tomaszewski, wstęp Roman Bratny, Wyd. 1. Warszawa : KAW, 1979 Ewolucja polskiego systemu politycznego po 1989 roku w świetle komparatystycznej teorii polityki. Antoszewski, Andrzej (red.) Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1994 Faron, B.: Spotkania i powroty. Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1995 Feleszko, K.: Zagadnienia predykacji imiennej w językach południowo-słowiańskich. Wrocław : Ossolineum 1981 Filipowicz, K. : Co jest w człowieku. Warszawa : Czytelnik, 1971 Filler, W.: Randez-vous z warszawską operetką. Warszawa : PIW, 1977 Francuz, P.: Funkcja ilościowych i jakościowych cech w kategoryzacji przedm. Lublin Frelek, M. : Wiersze. Lubaǹ : Stary Lubaǹ - Altlauban, 2003 Frybes S. : W krainie groteski. Problemy satyry galicyjskiej 2. poł. XIX w. Ossolineum, 1979 Gach, Z.: Antybohater, Wrocław: Fopress, 1991 Gała zka, T.: Ziemia Płocka. Płock : Wojew. Biblioteka Publiczna, 1989 (2 Ex.) Garbaczewska-Pawlikowska, Z. : Zmiana kalendarzy. Kraków, 1997 Gąsiorowski, K. : Fikcja realna. Szkice o poezji współczesnej. Warszawa 1986 Gębała, S. : Teatr Różewicza. Wrocław Gębołyś, Z.: Zawód bibliotekarski na ziemiach niemieckich w Katowice Giemza, L.: Nowa Fala wobec historii. Lublin : Tow. Nauk. KUL, Gołębiewska, W. : Nikt się nie spodziewał. Płock : Książnica Płocka, 2005 Gorczyński-Kolejár, W. : Tramwaj na Wyspę Umarłych. Wrocław Górny Śląsk przed stu laty : jak o nim gazety owczesne pisały.. Katowice : Śląsk, 1984 Gorski, I.: O Sienkiewiczu i Wiesiełowskim. Warszawa : PWN, 1986 Goya : Francisco Goya y Lucientes. Cykl osiemdziesięciu rycin ze zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego. Płock : Towarzystwo Naukowe Płockie, Grabski, W. : Rapsodia świdnicka. Katowice : Śląsk, 1985 Grzegorczyk, P. : Index lexicorum. Warszawa : PWN, 1967 Grzegorek, L. : Kultura żywego słowa. Szczecin : WSP 1985 Gutaker, K.: Tęczyński. Dramatyczne dzieje bałtyckiego dyplomaty. Warszawa : PWN,

5 Heck, D. : Spór czy lament? Wrocław Hirsch, E. : Dzika wdzięczność. Kraków : Wyd. ZNAK, 2003 Hoesick, F. : Chopin. Życie i twórczość I-IV (ohne Ort + Datum). Hoesik, F. Chopin. Życie i twórczość. Tom II. Kraków : Polskie Wydawn. Muzyczne, 1967 Hückel, S.: Z dziejów hydrotechniki morskiej w Polsce. Gdańsk : GTN, 1968 Irzykowski, K.: Czyn i słowo oraz Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności. WL 1980 Ivanka, A. : Wspomnienia skarbowca Warszawa : PWN, 1964 I w odmianach czasu smak jest : antologia polskiej poezji epoki baroku. Sokołowska, J. (Hg.). Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991 Jachimowicz, M.: W blasku istnienia. Wrocław : OKIS, 1994 Jancar, D. : Terra incognita. Warszawa : Nowa 1993 Janczarski, C.: Portret z gałązek i ziół. Warszawa : PIW, 1970 Jankowski, St. (Agaton) : Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie. Wspomnienia Tom I. Warszawa PIW, 1988 Jastrun, M. : Między słowem a milczeniem. Warszawa : Czytelnik 1979 Jastrun, M. : Poezje zebrane 1. Warszawa Jaworski, K. : Dandys : słowo o Brunonie Jasieǹskim.Warszawa : Iskry 2009 Jedlicki, J. : Źle urodzeni, czyli o doświadczeniu historycznym : scripta i postscripta. Londyn [u.a.] : Aneks [u.a.], 1993 Jungk, R.: Człowiek tysiąclecia. Warszawa : PIW, 1981 Jurewicz, A.: Życie i liryka. Gdańsk : Wyd. Słowo/Obraz terytoria, Kaczanowicz, W.: Cesarz Probus n.e. Katowice 1997 Kaden-Bandrowski, J. : W cieniu zapomnianej olszyny. Kraków : Wydawn. Lieterackie, 1957 Kalinowska, M.: Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie... Warszawa : PIW, 1989 Kamieǹska, A. : Oj lesie, lesie zielony. Wybór bułgarskiej pieśni ludowej. Warszawa : PIW, 1956 Kamiński, S.: Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej. Lublin : KUL, 1989 Kaplita, Wiktoria : Podoba mi się, ale nie lubię. Kraków 1977 Karasek,K.: Prywatna historia ludzkości. Kraków

6 Karnawał dziadowski. Kostrzyn : LSW, 1973 Karpiǹski, J. : Portrety lat : Polska w odcinkach London : Polonia, 1989 Katowice : polsko-niemiecka przestrzeõ kulturowa w latach / red. G. Szewczyk. Katowice : Uniw. Àlªski, Kądziela, J.: Młodość Stefana Żeromskiego. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawn.,1976 Keff, B. : Utwór o Matce i Ojczyźnie. Kraków : Korporacja Ha!art, 2008 Kępiǹski, A. : Rytm życia. Kraków : Wydawn. Lit.,1973 Kępiǹski, A. : Schizofrenia. Warszawa : Paǹstwowy Zakład Wydawnictw lekarskich, 1974 Kicianka, H.: Twórczość plastyczna J. I. Kraszewskiego. Kraków : Muzeum Narodowe 1985 Kieniewicz, S.: Historia Polski, T.II: , Cz.1: Wwa: PWN, Klicka, E. : WraÏliwiec. PÚock : Dom Kultury, Kolbuszewski, J. : Tatry w literaturze polskiej. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982 Komza, M.: Żywe obrazy. Między sceną, obrazem i książką. Uniw. Wrocławski, 1995 Kongres uczonych polskiego pochodzenia II. Zbiór materiałów. Red. H. Kubiak. Ossol Kopaczewski, J.: Kazimierz Pułaski. Warszawa : Interpress, 1973 Kopczewski Kopiec wspomnień. J. Gintel (Hrsg.) Kraków : WL, 1959 Kos, J. : Pergamin piasku. Wrocław: OKIS, 1994 Kosiewski, S. : Oby do Wilna. Wiersze. Katowice Kosyrz, Z.: Wychowanie patriotyczne młodzieży akademickiej. Warszawa : PWN, 1985 Kott, J. : Postęp i głupstwo: szkice. 2 Bde. Warszawa: PIW, 1956 Kraków : cztery pory roku w fotografii Henryka Hermanowicza. Banach, J.[Hrsg.]. Kraków : Wydawn. Lit., 1978 Krasuski, J. : Niemiecka Republika Federalna w NATO i EWG Poznaǹ : Instytut Zachodni, 1972 Krasuski, J. : Spór o orientacje imperializmu niemieckiego w dobie wilhelmińskiej : pogla dy polityczne Hansa Delbrücka. Poznań : Instytut zachodni, Kraszewski, J. I. : Papiery po Glince. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988 Kroatywni : Dramat chorwacki po 1990 roku. Majdzik, K. (Red.). Katowice : Uniw. Śląski, [tom 1 + 2]. 6

7 Kroki po śladach. Antologia najmúodszej poezji púockiej. PÚock : Dom Kultury, Kromer, M. : Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie. Olsztyn, 1977 Król, A. : Zamek Królewski w Warszawie : od końca XIII wieku do roku Warszawa : PIW, 1971 Kryska, S.: Fragmenty. Warszawa : Czytelnik, 1966 Krzyżanowski, J.: Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy. Warszawa : PIW, 1956 Krzyżanowski, J. : Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy. Warszawa : PIW, 1968 Kubas, S.: Konsolidacja demokracji w systemie politycznym : przykład powojennej Japonii ( ). Katowice : REMAR, 2011 Kubiak, Z. : Jak w zwierciadle. Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1985 Kubow, S. : Sylwetki Polskich Bibliologów. Krakow Kudasiewicz, J.: Biblia, historia, nauka. Kraków : Znak, 1986 Kukurowski, S.: Inspiracje oświeceniowe w literaturze polskiej lat Wrocław 1995 Kulawik, A. : Teoria Wiersza. Warszawa (2 Ex.) Kulik, A : Gra. Lublin 1993 Kuncewicz, P. : Cien ręki. Łodź Kuroǹ, J. : Polityka i odpowiedzialność. Londyn : Aneks, 1984 Kurowicki, J. : Bez stałego adresu. Wrocław i in.: Ossolineum, 1980 Kuś, M. : Telewizja publiczna w Hiszpanii : pomiędzy polityką i rynkiem. Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocł., 2013 Kuśniewicz, A. : Trzecie królestwo. Warszawa : PIW, 1975 Leszczyński, Z.: Zagrożenia zawodowe a medycyna fabryczna. Warszawa : PWN Lewicki, E. : Życie cudzym kosztem. Warszawa : KiW, 1986 Lewin, L. : Kongres w Sienie. Kraków, 1985 Liebert, J.: Pisma zebrane (Tom 1, Poezja, proza). Więź 1976 Lileyko, J.: Vademecum Zamku Warszawskiego. Wyd. 1. Warszawa: Interpress, Lisiecka, A.: Mandaryni i gryzipiórki. London : Polonia Book Found, 1973 Lissa, Z.: "Bunt żaków" T. Szeligowskiego. Kraków : PWM,

8 Literatura polska Dokumentacja bibliogr (bibliografia do tomów 1-2) Literatura polska Tom 1: Warszawa : WP, 1975 Loewig, R.: Rysunki i grafiki. (Text poln. u. dt.).warszawa 1986 Lublin literacki : Szkice i wspomnienia. Wyd. Lubelskie, 1984 Ludat, H.: Nad Łabą i w Gnieźnie: wokół roku 1000, Warszawa: [s.n.], 2000 Luteranie w Gorzowie ( ). Piotrowski, R. (Hg.). Gorzów : Komisja Historyczna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Gorzowie : Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamia tek Przeszłości w Gorzowie, 2007 Łabędź, L. : Bez złudzeń. London 1989 Łączkowski, Z.: Tobie przystoi pieśń.. Warszawa: PAX Łączkowski, Z., T.: Wolność nie zniewolona czyli spacerkiem przez... Warszawa 1997 Łęcki, W.: Dzikie ogrody. Warszawa 1994 Łossowski, P.: Kłajpeda kontra Memel : problem Kłajpedy... Neriton 2007 Łoszewski, T.: Powroty. Warszawa : Comandor, 2001 (2 Ex.) Łoziǹski, W. : Życie polskie w dawnych wiekach. Kraków : Wydawn. Lit.,1964 Łubieński, Tomasz : Bohaterowie naszych czasów. Warszawa : Aneks, 1986 Łubieński, T. : Porachunki sumienia. Warszawa : Więź, 1994 Łużyczański, W. : Spisani na straty w stalinowskich więzieniach PRL Warszawa : Wydawn. Most, 1987 Mackiewicz, St. (Cat) : Lata nadziei. 17 września 1939 r. 5 lipca 1945 r. Warszawa : Głos, 1990 Madajczyk, C.: Dramat katyński. Warszawa : KiW, Majchrowski, J. : Ulubieniec Cezara : Bolesław Wieniawa-Długoszewski. Zarys biografii. Wrocław u.a. : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn., 1990 Malina, A.: Gli scribi nel Vangelo di Marco : studio del loro ruolo nella sua narrazione e teologia. Katowice : Wydawn. Uniw. Śląskiego, 2002 Maliszewski, K.: Młody poeta pyta o -. Wrocław : OKIS, 1994 Mały słownik języka polskiego. Skorupka, St. Warszawa, 1968 Mały słownik kultury dawnych Słowian. Leciejewicz, Lech (Red.). Warszawa : Wiedza Powszechna,

9 Masłowski, M. : Dzieje bohatera : teatralne wizje "Dziadów", "Kordiana" i "Nie-boskiej komedii" do II wojny światowej. Wrocław [u.a.] : Zakl. Nar. in. Ossolińskich, Materiały do bibliografii dziennikarstwa i prasy w Polsce w latach Halpern, J. (Hg.). Warszawa : PWN, Mazurek, M. : Antropologia niedoboru w NRD i PRL : Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław : Oficyna Wydawn. ATUT, 2010 Męclewski, E.: Nie przezwyciężona przeszłość. Warszawa : PAX, 1977 Mencwel, A. : Sprawa sensu. Szkice. Warszawa : PIW, 1971(2 Ex.) Messner, R.: Wolny duch. Katowice : Stapis, 1996 Michałowski, K. : Nie tylko piramidy... sztuka dawnego Egiptu. Warszawa : WP,1966 Miodyński, L.: Powroty znaczeń. Aktualizacje tradycji kulturowych w lit. macedońskiej po 1945 r. Katowice 1999 Mleczko, J. : Bułgarskie pieśni łazarskie. Katowice : Uniw. Śląski 2007 Mocarska-Tycowa, Z.: Wybory i konieczności. Poezja Asnyka...Toruń : UMK, 1990 Mochnacki, M. : O literaturze polskiej w wieku dziewietnastym. Łódź 1985 Mołodcówna, Z. : Opowieści biograficzne Wacława Berenta. Warszawa : PIW, 1978 Moskalowa, A.H.: Autentyzm w polskiej poezji międzywojennej. Warszawa : LSW, 1979 Motty, M.: Listy Wojtusia z Zawad. Warszawa : PAX, 1983 Murianka, P.: Suchy badyl. Nowy Sącz : Sądecka Ofic. Wyd., 1983 Muzeum Narodowe w Warszawie : malarstwo. Lorentz, S. Warszawa : Arkady, 1984 Myszkowski, K.: Kozi róg. Bydgoszcz 1995 Nabożne pieśni, które przy gromadnym odprawianiu różańców(...) Warszawa : PAX, 1977 Natanson, W. : Boy-Żeleński. Opowieść biograficzna. Warszawa : LSW, 1977 Nawrocki, M.: Tego się naucz każdy, kto dotykasz próżni : rzecz o poezji Stanisława Grochowiaka / Michał Nawrocki. Kraków : Wyd. Arcana, 2007 Niemieckie roszczenia maja tkowe wobec Polski : analizy prawne. Kiejna, U. u.a. Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2004 Niemirowicz-Danczenko, W. : O teatrze, Warszawa : PIW, 1957 Niewrzęda, K. : Czas przeprowadzki. Szczecin : Forma Autorska, 2005 Niewrzęda, K. : Wariant do sprawdzenia. Szczecin : Wydawnictwo FORMA,

10 Noakowski. Wstęp Mieczysław Wallis. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Auriga, 1965 (2 Ex.) Norwid, C.: Pisma wybrane : Listy. Warszawa : PIW, Nowa Księga Przysłów Polskich. Krzyżanowski (Hg.). PIW,1969 Nowa księga rachunkowa starego miasta Elbląga, część 2 ( ). Pelech, Markian (Hg.). Warszawa u.a. : PWN, Nowaczyński, A.: Małpie zwierciadło: wybór pism satyrycznych i Nowak, J. : Polska z oddali. Wojna w eterze wspomnienia. Tom II. Londyn : Odnowa, 1988 Nowak, P. : Swoi i obcy w językowym obrazie świata. Lublin, 2002 Nowak, T. : Władysław Łokietek. Polityk i dowódca. Warszawa Nowakowski, J.: Obrońca natury i ludzkich mitów. O poezji J.B. Ożoga. Rzeszów: WSP 1990 Nussbaum, H. : Szkice historyczne z życia Żydów w Warszawie od pierwszych śladów pobytu ich w tem mieście do chwili obecnej. Warszawa : WAiF, 1989 Oberski, J.: Lata dzieciństwa. Warszawa : KiW, 1988 Obraz literatury polskiej. Literatura polska w okresie REALIZMU i NATURALIZMU, tom 4, PWN 1971 Olimpijskie Laury. Warszawa : SiT, 1980 Obraz podwójny : Polska-Niemcy = Doppelbild : Polen-Deutschland Rymkiewicz, R. (tłum.). Warszawa : Fundacja Laetitia, Okocim 1985 : Najlepsze z najlepszego. Teskt Leszek Mazan. Kraków 1995 Okońska, A.: Rozmowy z panią Miecią,Warszawa : LSW, Olimpijskie laury. Warszawa : Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1980 Olszański, K.: Wojciech Kossak. - Wyd. 3, popr. i uzup. Wrocław [u.a.] : Ossolineum, 1982 Opalińska, A. : Lustracja w Polsce i w Niemczech. Wrocław : Oficyna Wydawn. Atut, 2012 Opara, S. : Marksizm a religijność. (światopodlądy). Warszawa : Książka i Wiedza, 1980 Orski, M.: Kontestator wśród narodowych znaków. Wrocław 1989 Ostasz, L.: Dramaty. Kraków, 1996 Ostasz, L.: Subtelni buntownicy. Olsztyn ; Warszawa 2002 Owczarz, E.: Między retoryką a dowolnością. Wśród romantycznych struktur... Toruń 1993 Paderewski, I.: Pamiętniki. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986 Papla, E. : Akmeizm. Geneza i program. Wrocław i.in : Ossolineum,

11 Passi, I.: Powaga śmieszności, Warszawa : PWN, 1980 Pasterze wiernych Słowian...(...). Kraków : Znak, 1985 Pawelec, D.: Czytając Barańczaka. Katowice : Gnome, 1995 Peikert, P. : Kronika dni oblężenia (Wrocław 22 I 6 V 1945). Wrocław : Zakł. Narod. Im. Ossoliǹskich, 1964 Piasecki, B. : Patriotyzm polski. Warszawa : PAX, 1960 Piasecki, J. : Z dala od was : wiersze. Warszawa, 1989 Piaszczynski, P. : Mały Kapitalizm. Olsztyn : Zakład Poligraficzny UWM 2002 Piątkowska-Małecka, J.: Zwierzęta w gospodarce ludności... Olsztyn : OBN 2003 Pigoǹ, St. : Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice. Warszawa : PIW, 1969 Pilarczyk, K.: Przewodnik po bibliografiach polskich judaików. Kraków: Uniw. Jagielloński, 1992 Piłsudski, J. : O sobie : z pism, rozkazów i przemówień Komendanta. Omnipres 1989 Piłsudski, J. : Myśli, mowy i rozkazy. Warszawa : Wyd. Kwadryga, 1989 Piwińska, M.: Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa : PIW, Pluta, J.: Stacja metro: Franz Kafka. Wrocław : OKIS, 1994 Płoszewska, M. : W pobliïu milczenia. PÚock : ZLP PÚock, Płóciennik, S. : Czy Niemcy powinni dłużej pracować? : wydłużenie czasu pracy jako instrument rozwia zywania problemów gospodarki RFN. Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005 Podobizna autografu Dziadów Części I Adama Mickiewicza. Wrocław : Ossolineum 1971 Poeci bez granic. Wrocław : Word-Press, 2004 Polacy-Żydzi : wybór źródeł = Polen-Juden: Quellenauswahl. Kunert, A.K.[Hg.] Warszawa: Rytm ; Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2001 Polski słownik biograficzny. Tom XI, zeszyty nr Po Polsce o Polsce. Berlin, 1962 Potrącić strunę poezji kamienną. Szkice o Uspokojeniu Juliusza Słowackiego. PIW, 1979 Problematyka Prus wczoraj i dziś. Poznań, 1981 Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia. T Wrocław : Ossolineum, 1977 Prokop, J.: Szczególna przygoda żyć nad Wisłą. Studia i szkice literackie. London

12 Prus, E.: SS- Galizien. Patrioci czy zbrodniarze?. Wrocław: Nortom, 2001 Przemiany wartości a system polityczny. Warszawa Przemiany w Polsce i NRD po 1989 roku. Holzer, J. (Hg.) Warszawa : ISP, 1996 Przybylski, R. : Klasycyzm czyli prawdziwy koniec Królewstwa Polskiego. Warszawa : PIW, 1983 Prus, B. : Wybór pism. Warszawa : Książka i Wiedza, 1952 Przybylski, R.: Wtajemniczenie w los. Warszawa : PIW, Pustkowski, H.: Przestrzenie poezji: szkice krytyczno-literackie. Łódź : Wyd. Łódzkie, 1986 (2 Ex.) Rakowski M. F.: Dzienniki polityczne Warszawa: Wydawn. Iskry, 1999 Rieger, S. : Glenn Gould - czyli sztuka fugi. Gdańsk : Słowo/ Obraz Terytoria 1997 Rolicki, J.: Edward Gierek : przerwana dekada-wywiad. Warszawa : Fakt, 1990 (2 Ex.) Roś, J. : Historia Niemców olkuskich. Olkusz, 2000 Rożek, M. : Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa. Warszawa [u.a.] : Wydawn. Nauk. PWN, 1993 Rubinowicz, D.: Pamiętnik. Warszawa: KiW, 1960 Ruszczyc, M. : Polacy czasów niewoli. Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wyd., 1987 Rymkiewicz, A. : Srebrny jeleń. Warszawa : Czytelnik, 1978 [Fotokopie] Rysunki i akwarele artystów polskich XVII-XX w. Katalog. Wrocław i in. Ossolineum, 1969 Rzeszów. Bator, E.(Red.). Rzeszów : Tekst, Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. Katowice : Uniwersytet Śląski Samotność słowa. Z listów do Wacława Iwaniuka. Lublin Samsel, R.: Rozmowy z małolatem, Warszawa : Czytelnik, Sawicki, J. : Ludzie i martwe paragrafy. Warszawa : Iskry, Sawicki, S. : Z pogranicza literatury i religii : szkice. Lublin : KUL, 1979 Schaeffler, R.: Filozofia religii. Częstochowa Seyle, H.: Stress życia. Warszawa Sinko Z.: Powiastka w Oświeceniu Stanisławowskim. Wrocław Skarga, B. : Ślad i obecność. Warszawa : PWN,

13 Skierniewice. Bydgoszcz : Agencja Reklamowo-Fotograficzno-Wyd (5Ex.) Sławińska, I. : Odczytywanie dramatu. Warszawa Sławińska, I.: Teatr w myśli współczesnej: ku antropologii teatru. Warszawa : PWN, 1990 Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. Rospond, Stanisław (Hg.). Wrocław : Ossolineum, 1984 Słownik języka polskiego. Skorupka, St. Warszawa, (11 tomów) Słownik poprawnej Polszczyzny. Warszawa : PWN, 1973 Sobecki, W. : Historia sąsiedztwa. Bydgoszcz-Toruǹ. Bydgoszcz : Wydawn. Tekst, 2010 Soldati, M. : Aktor. Warszawa Soliński, W. : Kształty obecności. Wrocław Spychała, L. : Studia nad legendą dynastyczną Arpadów : między pulpitem średniowiecznego skryby a warsztatem współczesnego badacza. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011 Stabro, S. : Poeta odrzucony. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989 Stala, M. : Metafora w liryce Młodej Polski. Warszawa : PWN, Stebler, M.: Daniel Czepkos Coridon und Phyllis : eine Analyse des Epos mit Strophenkommentar zum Ersten Buch. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 1995 Steiner, M. : Chiǹski teatr xiqu : interpretacja antropologiczna. Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocł., 2013 Steinfeld, L.: Elegie Chrystusowe. Cz. II 1987; Cz. III 1988 Strofy o poezji: antologia / wybór Jacek Kajtoch. Wyd. 1. Warszawa : Iskry, Strzelecki, Z. : Polska plastyka teatralna. Warszawa : PIW, 1963 Studia Norwidiana. Nr V, VI, VII. Lublin : KUL Strzembosz, T. : Akcje zbrojne podziemnej Warszawy Wyd. 2. popr. i rozsz. Warszawa : PIW, 1983 Sytuacja społeczno-kulturowa mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku. Kielce : Wydawn. Szumacher, Szajnocha, K. : Jadwiga i Jagiełło. Warszawa : PIW Tom 1-4. Szaniawski, J. : Łgarze pod złotą kotwicą. Kraków : Wydawn. Literackie, Szare szeregi : harcerze Jabrzemski, J.(red.). Warszawa : PWN, Tom

14 Szawłowski, R. : Prawa człowieka a Polska. London : Polonia, S. Szczypiorski, A.: Z notatnika stanu rzeczy. Poznań: Kantor Wyd. SAWW, 1989 Szewczyk, W. : Każdy ma swój życiorys. Eseje i felietony. Katowice : Struktura, 1996 Szpakowska, M. : Dyskusje ze Stanisławem Lemem. Warszawa : Open, 1997 Szymik, J.: Problem teologicznego wymiaru dzieła lit. Cz. Miłosza. Katowice Szypowska, M.: Jan Matejko wszystkim znany. Warszawa : PIW, Świat integralny : pół wieku twórczości Tadeusza Różewicza ; Materiały konferencji literackiej Kisiel, Marian (Hg.). Katowice : Górnośląskie Tow. Literackie, 1994 (2 Ex.) Światłowska, I. : Publikacje pracowników Instytutu Filologi Germańskiej Uniw. Wrocławskiego w latach Wrocław, (2 Ex.) Świeżawski, L. : Muza łaskawa. Łódź : Wyd. Łódzkie, 1968 Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji. Kopczewski, Jan Stanisław (opr.). Warszawa : PZWS, Taranienko, Z.: Rozmowy z pisarzami, Warszawa : WP, Tarczałowicz, J.: Lucjan Szenwald. Życie i twórczść. Warszawa : PIW, 1977 Tatarkiewicz, W. : Historia filozofii. (tom 1-3). Warszawa : PWN, 1981 Teatr bezsłownej prawdy: "Scena plastyczna" KUL. Lublin : Wyd. KUL, 1990 Tekst i jego odmiany. Warszawa, 1996 Timoszewicz, J.: Dziady"... Warszawa : PIW, Tokarz, F.: Z filozofii indyjskiej. Cz.2. Lublin : KUL, Tokarz, W. : Galicyja w początkach ery Józefiǹskiej. [ es fehlt Titelblatt und S. 1 16] Topolski, J.: Wielkopolska poprzez wieki. Poznań : Wydawn. Poznańskie, S. Totenmesse : Munch-Weiss-Przybyszewski. katalog towarzyszy wystawie. Kossowski, Łukasz. Warszawa : Muzeum Literatury, 1995 Tradycja i współczesność. O kulturze artystycznej Polski Ludowej. Warszawa : PIW, 1970 Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Kontynuacje... Zielona Góra : LTN 2001 Trojnar, A.: Dzialność kulturalna Tytusa P. Attyka Tuczyǹski, J. : Herder i herderyzm w Polsce. Gdaǹsk : Marpress,

15 Układ PRL-RFN z grudnia 1970 a proces normalizacji : aspekty prawne i polityczne. Trentowska, H.(Hg.). Warszawa : Interpess, 1985 Urbankiewicz, J.: Za płotem paradyzu. Łódź : Wyd. Łódzkie, W kręgu twórców myśli politycznej : zbiór studiów. Zieliński, Henryk (Hg.). Wrocław [u.a.] : Ossolineum, Wachowska, B.: Z dziejów jednolitego frontu w Łódzkim okr. przemysłowym. Łódź 1973 Walecznych tysiąc. Warszawawa : PIW, Walkiewicz, A. : Rybopkarty/Ribbekardt. Zamki i ogrody w Województwie Zachodiniopomorskim. Kulice u. a., 2013 Wallis, M. : Canaletto : malarz Warszawy. Warszawa : Auriga, 1983 Warszawskie getto : w 45 rocznicę powstania.warszawa : Interpress, Wartościowanie w języku i tekście na materiale polskim i niemieckim. Falkenberg, G. (red.). Warszawa, 1992 Wawrzyńska, E. : W chwili zatrzymanej przypadkiem. PÚock : ZLP PÚock, 1999 Ways, Š.; Szwedowska, J.: Ziemia i chmury. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2002 Westfal S.: Teka językowa. London Whitehead, A. : Nauka i świat nowożytny. Kraków : Znak, Wiatr, J. : Polski interes narodowy : refleksje o historii i współczesności. Warszawa : Wydawn. IFiS PAN [u.a.], 2012 Wiech : Cafe pod minogą. Warszawa : Iskry, 1957 Wierciński, A.: Rozmazany horyzont.wiersze wybrane Lubl. : Norbertinum 2000 Wierciński, A. : Kelner w czerni (Wiersze). Lublin Wierzbicki, J.: Miroslav Krleza. Warszawa : WP, Wiesenthal, S. : Brak sprawiedliwości wobec zbrodni hitlerowskich. Kraków : Universitas, 1995 Wikarjak, J. : Warsztat pisarski Cycerona. Warszawa : PWN, Wilanów / fotografie. Fijałkowski, W. Warszawa : Sztuka, 1955 Wilenska architektura sakralna doby baroku. Dewastacja i restauracja. Fotografie Kęstius Stoskus. Herder Institut Marburg ; Instytut Sztuki PAN Warszawa, 2005 Witan, J.: Piękna plejada. Szkice o poezji pol.xx w. Warszawa : KAW, 1980 (2. Ex) Wojciechowski, A. : Młode malarstwo polskie Wrocław : Ossolineum,

16 Wojna żydowsko-niemiecka: polska prasa konspiracyjna o powstaniu w getcie Warszawy. Szapiro, P. [Hrsg.] Londyn: Aneks, 1992 Wojsko, literatura, sztuka. Warszawa : MON, Worcell, H.: Inne rewiry. Kraków : Wyd. Literackie, 1979 Wybrane problemy kultury katol. i polityki kultur. Kościoła. Bd.4. Wwa:Inst. Kultury, Wyciskanie brukselki? : o europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach. Kurczewska, Joanna (Red.). Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2009 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Tom 5 : L-M. Warszawa 1997 Wyka, K. : Młoda Polska. Kraków : Wydawn. Lit.,1977 Wyspiański, S.: Dzieła zebrane. Tom 15, Vol 1-4. Hrsg. v. Leon Płoszewski. Kraków 1964 Wyspiański, S.: Listy zebrane. Tom 3: Listy do K. Maszkowskiego. Kraków : WL, 1997 Wyspiaǹski, S. : Poezje. Warszawa : PIW, Wystawa Żydzi - Polscy: czerwiec-sierpień Muzeum Narodowe w Krakowie. Kraków, 1989 Z dziejów polskiej kultury muzycznej. t. 2. Od Oświecenia do Młodej Polski. Warszawa : Paǹstw. Wydawn. Muzyczne, 1966 Z dziejów gminy starozakonnych w Warszawie w XIX stuleciu: szkolnictwo. Warszawa : WAiF, 1983 Z dziejów polskiej kultury muzycznej. Łobaczewska, S. (Red.). Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1958 Z dziejów polskiej nauki o literaturze. Tom 2. Kraków : UJ, 1988 Z przeszłości Krakowa. Red. Jan M. Małecki. Warszawa : PWN, 1989 Zabierowski, S.: Ze studiów nad Źeromskim - "Popioły". Wrocław : Ossolineum, Zagórski, J.: Wybór wierszy. Warszawa : PIW, Zajączkowski, R.: Głos prawdy i sumienie. Wrocław Zakrzewski, B.: "Spowiednicy" Mickiewicza i Fredry oraz inne eseje. Wrocław : Zawilski, A.: Bitwy polskiego września. T.1. Warszawa : Nasza księgarnia, 1972 Zawistowska, K.: Utwory zebrane. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982 Zembaty-Michalakowa, M.: Poezja J. Przybosia w świetle badań... Wrocław Ziątkowski, L. : Dzieje Żydów we Wrocławiu. Wrocław : Wydawn. Dolnośląskie,

17 Zielińska, M. : Mickiewicz i naśladowcy. Warszawa : PIW, 1984 Zieniewicz, A.: Idące Wilno. Szkice o "Żagarach". Warszawa : PIW, Ziółkowska, A. : Blisko Wańkowicza. Kraków : Wydawn. Literackie, 1988 Ziółkowska, A. : Blisko Waǹkowicza. Kraków : Wydawn. Literackie, 1975 Zwierzchowski, K.: Referendum stanowe w USA. Katowice : Uniw. Śląski, 2002 Żebrowski, R.: Dzieje Żydów w Polsce: wybór tekstów źródłowych Warszawa: Żeromski. S.: Pisma zebrane 3. Warszawa Żółkiewski, S. : Teksty kultury: studia. Warszawa : PWN, 1988 Żydowski Inst. Historyczny w Polsce, 1993 Żygadło-Czopnik, D. : W kręgu czeskiej semiotyki teatru : Ivo Osolsobě jako teoretyk teatru i musicalu. Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocławskiego,

Aleksander Brückner 1856 1939. Berbelicki, W. (oprac.). Warszawa, 1989

Aleksander Brückner 1856 1939. Berbelicki, W. (oprac.). Warszawa, 1989 Dublettenliste (polnisch) des Deutschen Polen-Instituts, Stand: Mai. 2016 (Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Gabriele Brauhof: brauhof@dpi-da.de) Aleksander Brückner 1856 1939. Berbelicki, W. (oprac.).

Bardziej szczegółowo

Ajnenkiel, A. : Polskie konstytucje - Wyd. 1. Warszawa : WSiP, 1991. Ajnenkiel, A. : Prezydenci Polski. Warszawa : Wydawn.

Ajnenkiel, A. : Polskie konstytucje - Wyd. 1. Warszawa : WSiP, 1991. Ajnenkiel, A. : Prezydenci Polski. Warszawa : Wydawn. Dublettenliste (polnisch) des Deutschen Polen-Instituts, Stand: Dez. 2015 (Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Gabriele Brauhof: brauhof@dpi-da.de) Ajnenkiel, A. : Polskie konstytucje - Wyd. 1. Warszawa

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW WYSPIAŃSKI WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY

STANISŁAW WYSPIAŃSKI WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY STANISŁAW WYSPIAŃSKI WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY Publikacje zawarte w niniejszym wykazie pochodzą ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA ACHILLES. Powrót Odysa.- Wrocław:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11 Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 (107-108), 8-11 1988 3 tvykaz skrótów Wykaz skrótów nazw instytucji, uczelni i związków oraz tytułów czasopism ANS ASP - Akademia Nauk Społecznych - Akademia

Bardziej szczegółowo

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH pod redakcją Władysława Fłoryana CZĘŚĆ DRUGA SPIS TREŚCI LITERATURA BUŁGARSKA napisała HENRYKA CZAJKA I. Uwagi wstępne 7 1. Rys historyczny (do końca w. XIV) 7 2. Sztuka 13

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej /

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej / EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014 / zakresy pytań części szkolnej / Wielka synteza epok literackich od antyku do oświecenia - ramy czasowe - podstawy filozoficzne, hasła, idee, bohaterowie

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

17593, 17594. Balladyna / Juliusz słowacki. Głosy do Balladyny / Marian Bizan, Paweł Hertz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. 617 s.

17593, 17594. Balladyna / Juliusz słowacki. Głosy do Balladyny / Marian Bizan, Paweł Hertz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. 617 s. R O K 2009 - R O K IE M JU L IU SZ A SŁ O W A CK IE G O 200. R O CZ N ICA U R O D Z IN PO E T Y BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW ZWARTYCH UTWORÓW JULIUSZA SŁOWACKIEGO, DZIEŁ KRYTYCZNYCH ORAZ BIOGRAFII OPRACOWANA

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W SŁUPCY 62-400 Słupca, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2004 2 1. Adamczyk, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

Julian Tuwim (1894-1953)

Julian Tuwim (1894-1953) Julian Tuwim (1894-1953) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Oprac. Agnieszka Miczka Ruda Śląska 2013 Wydawnictwa zwarte 1. Krasoń, Katarzyna Malowniczy most do poezji : wiersze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa)

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) Załącznik nr 2 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) 5.Bertelsmann Media (Warszawa) 6.Bezdroża (Kraków) 7.BIS (Warszawa) 8.BOSZ

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej 1. 10 [DZIESIĘĆ] lat samorządu lokalnego w Rudzie Śląskiej. - Ruda Śląska : Rada Miejska i Zarząd Miasta Ruda Śląska, 2000 Sygnatura:

Bardziej szczegółowo

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Tradycja kulturowa literatury Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-TRA-2-Ć-S14_pNadGenCYJ15 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KOBIETA W LITERATURZE LITERATURA PODMIOTU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KOBIETA W LITERATURZE LITERATURA PODMIOTU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KOBIETA W LITERATURZE LITERATURA PODMIOTU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów LITERATURA pieczęć szkoły Miejscowość... data... Lista ów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych ów... podpis przewodniczącego szkolnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów. TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane wiersze

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie. Spis zbędnych materiałów bibliotecznych

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie. Spis zbędnych materiałów bibliotecznych Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie Spis zbędnych materiałów bibliotecznych Nr 1/2012 1. Arnold S. i inni : Dzieje świata. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981 2. Bałutowa B. : Powieść angielska

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie. oprac. Aneta Drabek

Bibliografie literackie. oprac. Aneta Drabek Bibliografie literackie oprac. Aneta Drabek Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut Skąd taki dziwny tytuł? Wzorem Bibliografii literatury polskiej Nowy Korbut było dzieło Gabriela Korbuta: Literatura

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego pieczęć szkoły.maj..2013... 3 0 2 7 0 0-0 3 1 A 2 identyfikator szkoły Miejscowość... data Lista ów na egzamin wewnętrzny z...języka polskiego.- literatura... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających

Bardziej szczegółowo

KONFLIKT POKOLEŃ W LITERATURZE

KONFLIKT POKOLEŃ W LITERATURZE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach KONFLIKT POKOLEŃ W LITERATURZE zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybóri opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2007 2 1. Drabarek, Barbara : Słownik motywów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w WH-FiPlP-PKP-SKP-W-S14_pNadGenV25YP. Wydział Humanistyczny

Nazwa przedmiotu Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w WH-FiPlP-PKP-SKP-W-S14_pNadGenV25YP. Wydział Humanistyczny Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w. - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w. Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-SKP-W-S14_pNadGenV25YP Wydział

Bardziej szczegółowo

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego PROGRAM BADAŃ INSTYTUTU HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA PAN NA LATA 2017-2020 (zaktualizowane 17.11.2016) I. Zakłady naukowo-badawcze 1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA EPOK LITERACKICH (zestawienie w wyborze)

OPRACOWANIA EPOK LITERACKICH (zestawienie w wyborze) OPRACOWANIA EPOK LITERACKICH (zestawienie w wyborze) 1. BAROK Barok / red. Sławomir Żurawski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 279, [1] s. ; 24 cm. - (Epoki Literackie) Sygn.: 72038 2. BAROK

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I Literatura 1. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów na

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2011/2012 I. LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i antycznych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej?

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

Filozofia polska na progu XXI wieku. W świetle Zjazdów Filozofii Polskiej: VII : Szczecin, VIII : Warszawa, IX : Wisła

Filozofia polska na progu XXI wieku. W świetle Zjazdów Filozofii Polskiej: VII : Szczecin, VIII : Warszawa, IX : Wisła Filozofia polska na progu XXI wieku W świetle Zjazdów Filozofii Polskiej: VII - 2004: Szczecin, VIII - 2008: Warszawa, IX - 2012: Wisła Plan Zjazdy Filozofii Polskiej Ośrodki filozoficzne w Polsce Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Motyw gry w literaturze. Przedstaw jego funkcje w wybranych utworach literackich.

1. Motyw gry w literaturze. Przedstaw jego funkcje w wybranych utworach literackich. LITERATURA 1. Motyw gry w literaturze. Przedstaw jego funkcje w wybranych utworach literackich. 2.. Przedstaw zjawisko prekursorstwa w literaturze różnych epok, analizując wybrane przykłady literackie.

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Seminaria magisterskie w roku akademickim 2014/2015

Seminaria magisterskie w roku akademickim 2014/2015 ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2015 r. Seminaria magisterskie w roku akademickim 2014/2015 Studenci wybierają seminarium w ramach kierunku. Prowadzący seminarium ma prawo określić wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Skazani na samotność i samotni z wyboru

Skazani na samotność i samotni z wyboru Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Skazani na samotność i samotni z wyboru zestawienie bibliograficzne w wyborze (materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach) Wybór

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 Bibliografia załącznikowa Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie służących do

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2010/2011 I. LITERATURA 1. Przedstaw ideały rycerskie na wybranych tekstach literackich

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA

PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA 1. Czesław Miłosz: in memoriam. Red t. J. Gromek. Kraków 2004. ISBN 83-240-0503-X (slajd 1) 2. Miłosz Cz.: Na brzegu rzeki. Kraków 1994. ISBN 83-7006-254-7

Bardziej szczegółowo

Językoznawstwo. Nauka o literaturze

Językoznawstwo. Nauka o literaturze Językoznawstwo. Nauka o literaturze 1. Antropologia kultury - antropologia literatury / pod red. nauk. Ewy Kosowskiej ; przy współudz. Eugeniusza Jaworskiego. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2005. - 163 s. ; 24

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA oprac. Edyta Gawin cop. 2011 DEFINICJA Bibliografia załącznikowa - spis / wykaz dokumentów wykorzystywanych przy tworzeniu referatów, wypracowań, prezentacji

Bardziej szczegółowo

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA Program wykładów 20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA 28 kwietnia 2010, godz. 17.00 Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Bardziej szczegółowo

Król Stanisław ( ) : księgarz kielecki

Król Stanisław ( ) : księgarz kielecki Król Stanisław (1904-1981) : księgarz kielecki Wybór i opracowanie Marta Boszczyk 1. Jedno, Anna : Stanisław Król 1904-1981 // W: Raptularz Kielecki. [T.] 3 / red. Ryszard Miernik ; Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

POLSKA NIEPODLEGŁA: Z bibliotecznej półki

POLSKA NIEPODLEGŁA: Z bibliotecznej półki POLSKA NIEPODLEGŁA: Z bibliotecznej półki 1. AJNENKIEL Andrzej Prezydenci Polski / Andrzej Ajnenkiel, Andrzej Drzycimski, Janina Paradowska. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1991 Sygn.: 90242 2. BECK Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Język polski Rozkład materiału dla klas II liceum na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2013/2014 Ponad słowami

Język polski Rozkład materiału dla klas II liceum na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2013/2014 Ponad słowami Język polski Rozkład materiału dla klas II liceum na poziomie podstawowym w roku szkolnym 03/04 Ponad słowami, numer ewidencyjny w wykazie MEN 45//0 Podręcznik Ponad słowami, autorki: Małgorzata Chmiel,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Almanach sceny polskiej

Almanach sceny polskiej INSTYTUT SZTUKI POLSKA AKADEMIA NAUK Almanach sceny polskiej 2004/05 Pod redakcją ANNY CHOJNACKIEJ XLVI Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Od redakcji................................ 5 Teatry i sceny teatralne

Bardziej szczegółowo

Cyprian Kamil Norwid ( ): życie i twórczość. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Cyprian Kamil Norwid ( ): życie i twórczość. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Cyprian Kamil Norwid (1821-1883): życie i twórczość Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/15 1. Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy 2. Ferdydurke W. Gombrowicza jako powieść awangardowa 3. Granica jako powieść

Bardziej szczegółowo

Słowniki i leksykony języka polskiego

Słowniki i leksykony języka polskiego ul. Szkolna 3 77-400 Złotów katalog on-line: www.zlotow.bp.pila.pl tel. (67)263-21-42 e-mail: zlotow@cdn.pila.pl wypozyczalnia.bpzlotow@wp.pl Słowniki i leksykony języka polskiego (wybór za lata 1990-2013)

Bardziej szczegółowo

Symbolizm i ekspresjonizm w Procesie Franza Kafki

Symbolizm i ekspresjonizm w Procesie Franza Kafki Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Symbolizm i ekspresjonizm w Procesie Franza Kafki zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 1. Canetti, Elias

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-EL-S16

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura

wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura Tematy ustnych prezentacji maturalnych z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura 1. Antyczne inspiracje w literaturze współczesnej. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Ryszard Wroczyński POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Przedruk z wydania drugiego /W ydaw nictw o m Wrocław 2003 SPIS TREŚCI Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Porównaj obrazy domu i rodziny w literaturze, analizując 2. Literackie portrety matek. Analizując celowo

Bardziej szczegółowo

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański strona 1 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański 2010-04-21 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański Opis przedmiotu: Stanisław Wyspiański 1869-1907 Wielki malarz, genialny poeta i dramaturg, tworzy dzieła poświęcone idei

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH (1978 2005) Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański Wybór i opracowanie Adam Wieczorek Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dzieci i ich relacje z rodzicami, jako temat wybranych utworów literackich. Przedstaw na dowolnych przykładach [Materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

Almanach sceny polskiej

Almanach sceny polskiej INSTYTUT SZTUKI POLSKA AKADEMIA NAUK Almanach sceny polskiej 2002/03 Pod redakcją ANNY CHOJNACKIEJ XLIV Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Od redakcji............................................ 5 Teatry i sceny

Bardziej szczegółowo

Literackie portrety dzieci i młodzieży

Literackie portrety dzieci i młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Literackie portrety dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2009 2 Literatura podmiotu 1. Asnyk,

Bardziej szczegółowo

Powstanie Styczniowe 1863 r.

Powstanie Styczniowe 1863 r. PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Powstanie Styczniowe 1863 r. Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Grażyna Kostkiewicz-Górska Wojewódzka i Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

William Shakespeare ( )

William Shakespeare ( ) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE William Shakespeare (1564-1616) Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów CDN PBP w Koninie Filii

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pisania poezji - opis przedmiotu

Warsztaty pisania poezji - opis przedmiotu Warsztaty pisania poezji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Warsztaty pisania poezji Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-WPL-L-S14_pNadGen23AUL Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologiczna

Bardziej szczegółowo

STEFAN ŻEROMSKI 90. ROCZNICA ŚMIERCI

STEFAN ŻEROMSKI 90. ROCZNICA ŚMIERCI ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== STEFAN ŻEROMSKI 90. ROCZNICA ŚMIERCI Piąty Zeszyt Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego ukazuje się w roku, w którym mija 90 lat od śmierci Wielkiego Pisarza zmarł 20

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Almanach sceny polskiej

Almanach sceny polskiej INSTYTUT SZTUKI POLSKA AKADEMIA NAUK Almanach sceny polskiej 2003/04 Pod redakcją ANNY CHOJNACKIEJ XLV Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od redakcji................................ 5 Teatry i sceny teatralne w

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_42 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_42 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_4 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka POLITYKA S Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka Katowice 2008 SPIS TREŚCI I. INTEGRACJA ŚRODOWISKA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH 7 Andrzej Rączaszek OD USTRONIA WIELKOPOLSKIEGO DO SIENIAWY. DWADZIEŚCIA

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Instytut Kulturoznawstwa Akademia Ignatianum w Krakowie. Tezy do licencjackiego egzaminu dyplomowego z Kulturoznawstwa

Instytut Kulturoznawstwa Akademia Ignatianum w Krakowie. Tezy do licencjackiego egzaminu dyplomowego z Kulturoznawstwa Instytut Kulturoznawstwa Akademia Ignatianum w Krakowie 2016/17 Tezy do licencjackiego egzaminu dyplomowego z Kulturoznawstwa Część ogólna Zestaw tez obowiązujący wszystkich studentów 1. Pojęcie kultury

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 10 marca 2003 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 10 marca 2003 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji. W związku z art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo