ISSN ogród przy ul. Więckowkiej w Dopiewie. W głosowaniu internautów za najpiękniejszy ogród uznano

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 2299-5323. ogród przy ul. Więckowkiej w Dopiewie. W głosowaniu internautów za najpiękniejszy ogród uznano"

Transkrypt

1 Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Kontakt z redakcją pod numerem telefonu oraz Nakład: 5000 egzemplarzy Nr 6/2014 (22) KONKURS NAJPIĘKNIEJSZE OGRODY GMINY DOPIEWO 2014 ROZSTRZYGNIĘTY! Po dwóch miesiącach kończy się konkurs Najpiękniejszy ogród w gminie Dopiewo Do konkursu zgłoszono 18 ogrodów i jeden taras. Jury konkursu postanowiło nagrodzić wszystkie! Poniżej prezentujemy wyniki. Nagrody zostaną wręczone laureatom 22 czerwca podczas Dni Gminy Dopiewo w Żarnowcu. Komisja w składzie: Elżbieta Nowicka, oraz Adam Mendrala po obejrzeniu wszystkich 18 ogrodów i jednego tarasu zgłoszonych do konkursu Najpiękniejszy ogród w gminie Dopiewo 2014 w dniach 23, 27 i 28 maja 2014r. oraz po naradzie stwierdziła przyznanie nagród i wyróżnień: Kategoria Duży ogród 1 miejsce. Ogród przy ul. Ks. Majcherka w Dopiewie 2 miejsce. Ogród przy ul. Osiedle w Dopiewcu 3 miejsce ex-eaquo. Ogród przy ul. Kolejowej w Skórzewie 3 miejsce ex-eaquo. Ogród przy ul. Jabłoniowej w Dąbrowie Kategoria mały ogród 1 miejsce. Ogród przy ul. Wiśniowej w Konarzewie 2 miejsce ex-eaquo. Pierwszy ogród przy ul. Komornickiej w Dąbrówce 2 miejsce ex-eaquo. Drugi ogród przy ul. Komornickiej w Dąbrówce. 3 miejsce. Ogród przy ul. Pałacowej w Dąbrówce. Równorzędne nagrody zostają przyznane dwóm ogrodom warzywnym: w Palędziu ul. Słoneczna oraz w Zakrzewie ul. Długa. Ponadto komisja przyznała wyróżnienia: Ogród przyjazny dzieciom : - ogród przy ul. Radosnej w Palędziu oraz ogród przy ul. Jałowcowej w Skórzewie Najpiękniejszy taras ul. Kolejowa w Skórzewie Minimalizm formy ogród w Dąbrówce ul. Topolowa Wielofunkcyjność ogród przy ul. Brzozowej w Dąbrówce oraz ogród przy ul. Młyńskiej w Dopiewie Najpiękniejsze wejście do domu i ogrodu ogród przy ul. Południowej w Dopiewie Różnorodność kompozycji ogród przy ul. Ogrodowej w Skórzewie Najładniejszy skalniak ISSN Co w numerze? Rozbiegana gmina Relacje z majowych festynów Duże rodziny 3+ O kontenerach w Dąbrowie Remont ul. Poznańskiej Ta gazeta jest dla Ciebie! Chcesz podzielić się opinią, zgłosić problem, potrzebujesz interwencji redakcji? Dzwoń na numer lub napisz ogród przy ul. Więckowkiej W głosowaniu internautów za najpiękniejszy ogród uznano ogród warzywny przy przedszkolu Leśne Duszki w Zakrzewie. Ogród ten zdobył aż 504 głosy! Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy za wspólną zabawę! W tym roku oceniane były ogrody w maju. Za rok będziemy w konkursie oceniać ogrody sierpniowe. Organizatorem konkursu jest miesięcznik Puls Gminy. Partnerami i sponsorami nagród w konkursie były gminne instytucje i lokalni przedsiębiorcy: Urząd Gminy Dopiewo, Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie, Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie Sp. z o.o., Linea Sp. z o.o., S.A, MPI s.c. z Zakrzewa, Wydawnictwo Publicat S.A. z Poznania, Jac Pal z Palędzia, Rol Invest ze Skórzewa, TOM BET z Dąbrówki, Market mrówka z Dąbrówki. Wszystkim partnerom serdecznie dziękujemy. Szóstoklasiści najlepsi Są już dostępne wyniki sprawdzianu szóstoklasistów. Nasi uczniowie napisali go znakomicie i zajęli pierwsze miejsce w powiecie oraz drugie w Wielkopolsce. Do sprawdzianu 1 kwietnia przystąpiło w całym województwie wielkopolskim uczniów. W naszej gminie pisało go 188 osób w 7 szkołach podstawowych. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów. Centralna komisja egzaminacyjna podała wyniki ogólne. Średnia województwa wynosi 25,17 punktów. Poniżej średniej krajowej, która w tym roku wynosi 25,82. Średnia w gminie Dopiewo to 28,44, co daje najlepszy wynik w powiecie poznańskim (26,14), drugi w całej Wielkopolsce. Czołówka szkół w naszej gminie od kilku lat jest podobna. Najlepsza w tym roku była szkoła ze Skórzewa (średnia 31,53), drugie miejsce zajęła szkoła przy ul. Parkowej w Dąbrówce (30,58), trzecie miejsce dla Dąbrowy (29.00). Tuż za podium uplasowała się szkoła przy ul. Malinowej w Dąbrówce z wynikiem 28,97. Szkoła funkcjonuje drugi rok i jej uczniowie pierwszy raz pisali sprawdzian. Poniżej średnie ze sprawdzia- Jeden moduł ogłoszeniowy już od 50 zł sprawdź szczegóły na stronie CZERWIEC 2014 Dąbrowa Dąbrówka Dopiewiec Dopiewo Drwęsa Fiałkowo Glinki Gołuski Joanka Konarzewo Lisówki Palędzie Podłoziny Pokrzywnica Skórzewo Trzcielin Więckowice Zakrzewo Zborowo Żarnowiec nu szkół podstawowych z terenu gminy Dopiewo, na podstawie danych podanych przez poszczególne placówki, alfabetycznie: Dąbrowa - 29,00 Dąbrówka ul. Malinowa - 28,97 Dąbrówka ul. Parkowa - 30,38 Dopiewo 25,70 Konarzewo - 23,5 Skórzewo - 31,53 Więckowice - 25,27 Szkoła Podstawowa w Dopiewcu prowadzi oddziały tylko klas I III. Niezwykle cieszy wynik szkoły w Więckowicach, która w ciągu roku poprawiła średnią o prawie 10 pkt. Pani Dyrektor szkoły w Więckowicach tak jak obiecała, po dobrze napisanym sprawdzianie zaprosiła swoich uczniów na pizzę. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Każdy uczeń może sprawdzić swój wynik logując się poprzez stronę pl. Szczegółowe sprawozdanie ze sprawdzianu w 2014 roku będzie opublikowane na stronach internetowych komisji egzaminacyjnych po 25 sierpnia. REKLAMA 06/ Najpiękniejszy ogród w kategorii Duży ogród Dopiewo ul. Ks. Majcherka. 2. Najpiękniejszy ogród w kategorii Mały ogród Konarzewo ul. Wiśniowa. 3. Wybór internautów - ogród warzywny przy przedszkolu Leśne Duszki w Zakrzewie. Activus

2 Puls Gminy Czerwiec 2014 Strona 2 AKTUALNOŚCI Relacja z 67. i 68. sesji Rady Gminy W maju odbyły się dwa posiedzenia Rady Gminy, w tym jedno nadzwyczajne. 12 maja sesja nadzwyczajna Pierwszą omawianą sprawą było stanowisko Rady Gminy, które upoważnia Wójta do składania wniosków o dofinansowanie i zaciąganie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Pożyczki na blisko 7 mln zł miałyby by dotyczyć realizacji zadań kanalizacyjnych realizowanych do końca 2015 roku. Część wskazanych w stanowisku zadań jest ujęta w tegorocznym budżecie gminy i czeka na rozpoczęcie budowy. Część z nich jednak nie jest ujętych nawet w Wieloletniej Prognozie Finansowej, co wzbudziło duże zastrzeżenia Rady. Radni uznali, że chętnie wypracują sami treść stanowiska i nie zagłosowali za dokumentem podsuniętym im przez urzędników gminnych. Budowa kanalizacji, a dofinansowanie W stanowisku jest mowa między innymi o ulicach Nowej, Olszynowej i Radosnej w Palędziu, przy których budowa kanalizacji ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Projekt zakłada 103 przyłącza i ponad 2 km nowej sieci. Teren jest dość gęsto zabudowany. Pojechałam sprawdzić do Urzędu Gminy projekt budowlany na tą inwestycję. Okazało się, że projekt był opracowany przed kilkoma laty. Część budynków, w których mieszkają ludzie od kilku lat nie jest ujęta i zaznaczona na planie. Część nieruchomości w tym czasie została podzielona na mniejsze parcele i zbudowano na nich np. bliźniaki. Przyłącza kanalizacyjne są zaprojektowane do wszystkich nieruchomości, w kształcie, w jakim były przed kilku laty. Nie ma więc przyłączy do posesji, które REKLAMA 21/2012 KortyTenis Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i tekstów zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. zostały podzielone niedawno. Nie ma także zaprojektowanych studzienek przy każdej posesji, co oznacza, że mieszkańcy będą musieli je wykonać na własny koszt. Jeśli realizacja tej inwestycji otrzyma dofinansowanie zewnętrzne, nie będzie możliwości wprowadzenia do projektu żadnych zmian. Inwestycja zostanie zrealizowana w takim kształcie jaki zakłada projekt. Na brakujące przyłącza będzie trzeba rozpisać kolejne zadania, projekty, przetargi, co znacznie wydłuży czas realizacji. Budżet Tradycyjnie omawiano i głosowano zmiany w tegorocznym budżecie. Radni zaakceptowali dołożenie 40 tys. zł do budowy kanalizacji w Zakrzewie, 150 tys. zł na remont obiektu po Promyku w Dopiewcu. Przegłosowano także zakup nowego samochodu dla Straży Gminnej. Książki historyczne Radni nie zgodzili się natomiast na przeznaczenie 100 tys. zł na wydanie dwóch książek historycznych. Obie miałyby być wydane jeszcze w tym roku. Jedna z nich ma być zapisem rozmów i wspomnień najstarszych mieszkańców naszej gminy z okresu II Wojny Światowej. Druga miałaby być dofinansowana ze środków Lokalnej Grupy Działania Źródło. Ta pozycja miałaby także dotyczyć naszej gminy w okresie II Wojny Światowej. Jednak strona urzędowa nie umiała wskazać ani autora publikacji, ani tytułu, ani dokładnie co w niej będzie. Znany jest tylko koszt 50 tys. zł za 1 tys. egzemplarzy. MPZP w Konarzewie Po raz trzeci pod obrady Rady Gminy trafiło wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w Konarzewie, w rejonie planowanego zjazdu z drogi ekspresowej S5. Plan zakłada przeznaczenie tego terenu pod aktywność gospodarczą, czyli ma na celu przyciągnięcie inwestorów do naszej gminy. Radni po raz kolejny wdali się w dyskusję i odrzucili uchwałę. Jednym z głównych argumentów było to, że jest jeszcze dużo czasu zanim budowa drogi S5 się rozpocznie Stopka redakcyjna Puls Gminy - bezpłatny miesięcznik mieszkańców gminy Dopiewo Wydawca: FH Renee s.c. Adres do korespondencji: ul. Wyzwolenia 16, Dopiewo, skr. pocztowa 19 Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse, Skórzewo, ul. Malwowa 158, tel Redaktor Naczelna: Nakład: 5000 egzemplarzy i nie należy się spieszyć. Radny Wojciech Dorna wskazywał także na inny aspekt. Tereny, które obejmuje rzeczowy MPZP należą do Skarbu Państwa, w imieniu którego włada nimi Agencja Rynku Rolnego. Zostały one kiedyś zabrane rodzinie Czartoryskich, która może wnioskować teraz o ich pierwokup. Po przekształceniu tych ziem w tereny pod inwestycje ich wartość znacznie wzrośnie. Byli właściciele, którym już raz zabrano te ziemie, będą więc mogli je kupić po wyższych cenach. Na taką niesprawiedliwość nie zgadza się radny Dorna. Inni radni przyznali mu rację. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że jest kilkanaście osób spadkobierców. 26 maja Sesja rady gminy Radni zatwierdzili mniejszą o 1,6 mln zł kwotę dofinansowania budowy ul. Poznańskiej w Skórzewie. Na wniosek Pani Wójt od razu rozdysponowali je na realizację gminnych zadań. Tym samym zwiększono między innymi zaangażowanie na rozbudowie szkoły podstawowej w Skórzewie o 200 tys. zł (3 sale i korytarz) oraz zwiększono o 300 tys. zł fundusz przeznaczony na wykup gruntów np. pod drogami. MPZP Skórzewo Na sesji podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skórzewie (okolice ul. Batorowskiej). Mieszkańcy czekali cztery lata na zatwierdzenie tego planu. MPZP Zakrzewo - Dąbrowa Podjęto także uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego między Zakrzewem i Dąbrową, w rejonie niezagospodarowanego wiaduktu nad drogą ekspresową S-11. Nadano nazwy ulicom: Daktylowa w Skórzewie, Migdałowa Inne tematy gminne Na posiedzeniu pomiędzy ważnymi dla mieszkańców tematów poruszano także sprawy: - Umowa na realizację filmów promocyjnych Urzędu Gminy przez Telewizję Leszno. Każdy film kosztuje 1 tys. zł netto. W ostatnich miesiącach serwisie Reklamy i ogłoszenia można zamawiać: Telefonicznie: em: W Biurze Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, , , W księgarni Książkowy Raj, ul. Leśna 40 Dąbrowa, tel , youtube.com opublikowano kilkanaście promocyjnych filmików. W każdym z nich Pani Wójt jest przedstawiona w pozytywnym kontekście. Umowa na realizację filmów obowiązuje w tym roku. Ma powstać co najmniej 12 filmów. Można domniemywać, że w ramach zlecenia zostaną zrealizowane także filmy w jesiennej kampani wyborczej. - Skarga Burmistrza Stęszewa do Rady Gminy na Wójt Dopiewa, w sprawie rozpowszechniania przez nią nieprawdziwych informacji co do przebiegu współpracy i wysokości dofinansowania Stęszewa remontu Centrum Rehabilitacyjno Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Dopiewo głosowało na PO W naszej gminie, 25 maja we wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja wyniosła 30,02 % uprawnionych do głosowania. Głosowaliśmy głównie na Platformę Obywatelską. W naszej gminie uprawnionych do głosowania było osób. 9 komisji wyborczych wydało kart do głosowania, co daje frekwencję 30,02 %. Dodajmy, że frekwencja w całym kraju wyniosła 23,27 % głosów (47,34% wszystkich głosów) oddaliśmy na Platformę Obywatelską. 747 (16,3%) głosów oddaliśmy na Prawo i Sprawiedliwość. 440 (9,6 %) osób zagłosowało na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Najwięcej osób poszło do urn w Skórzewie. Tam oddano OSP Zakrzewo - najlepsi w powiecie W sobotę 24 maja na stadionie w Plewiskach odbyły IX Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze. Zawody wygrali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie. Nasi strażacy co roku plasują się na podium. W 2011 roku zawody wygrali, w 2012 i 2013 roku zajęli drugie miejsce. Drużyna damska z Zakrzewa nie brała udziału w imprezie. W turnieju brało udział 11 zastępów z całego powiatu. Zawody polegały na precyzyjnym wykonaniu na czas kilku ćwiczeń bojowych np. rozwijaniu węża gaśniczego. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali w prezencie apteczki i noże. Zwycięzcy otrzymali pu- Kulturalnego w Konarzewie. - Co jest na dachu świetlicy wiejskiej w Palędziu, czy jest to masz internetowy? Takie pytanie zadał radny Jacek Strychalski. Pomimo, że maszt pojawił się tydzień wcześniej na dachu gminnego budynku, nikt z urzędników gminnych nie umiał wyjaśnić skąd się tam wziął, kto go zamontował itd. Zastępca Wójta odpowiadał: Proszę Państwa, jest zadane pytanie. Kiedy ten maszt powstał kolego Jacku? (22 maja). Proszę zwrócić uwagę, minęło pięć dni, a Państwo teraz chcą wiedzieć, żebyśmy my wiedzieli teraz o każdym indywidualnym ruchu czy działaniu. Nie wiem. Wyjaśnimy to głosów. Jest to prawie 33% wszystkich oddanych głosów w naszej gminie. Mandaty w Wielkopolsce uzyskali: Agnieszka Kozłowska - Rajewicz z Platformy Obywatelskiej Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Łybacka z Sojuszu Lewicy Demokratycznej Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Szejnfeld z Platformy Obywatelskiej. Szczegółowe dane i protokoły wszystkich komisji wyborczych na Zwycięska drużyna OSP Zakrzewo (fot. nadesłane) char, dyplom oraz profesjonalną latarkę. Wojciech Dorna otrzymał nagrodę dla najstarszego uczestnika zawodów. Wśród mężczyzn zwyciężyła drużyna OSP Zakrzewo, przed OSP Plewiska II i OSP Komorniki, a w rywalizacji pań wygrała OSP Głuszyna, przed OSP Komorniki i OSP Kamionki. Honorowy patronat nad imprezą objął starosta poznański. Niestety nikt z władz naszej gminy nie pojawił się na zawodach. Serdecznie gratulujemy!

3 Kontakt telefoniczny z redakcją Puls Gminy Czerwiec 2014 KRONIKA STRAŻY GMINNEJ Ogółem w maju zrealizowano 312 interwencje: Kontrola ruchu drogowego - 46 Kontrole porządkowe - 61 Kontrole bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych i obiektach komunalnych - 57 Interwencje związane ze zwierzętami - 32 Kontrole miejsc spożywania alkoholu - 36 Inne interwencje - 80 (konwoje dokumentacji, kontrole dzikich wysypisk śmieci, zabezpieczenie miejsc zdarzeń, festynów, kontrole kąpielisk) Wybrane interwencje w maju: 9.05 Palędzie ul. Pocztowa, ukarano mandatem karnym rowerzystę przejeżdżającego przez zamykający się przejazd kolejowy (czerwone światło) Palędzie ul. Piaskowa, ustalono i ukarano mandatem karnym właściciela posesji za nieporządek na terenie działki Skórzewo ul. Kolejowa, ustalono i ukarano mandatami trzech sprawców utworzenia dzikiego wysypiska śmieci. Sprawcy usunęli podrzucone przez siebie śmieci Skórzewo ul. Stawna, ukarano właściciela psa za niedopilnowanie obowiązku corocznych obowiązkowych szczepień przeciwko wściekliźnie. KRONIKA POLICYJNA Skórzewo ul. Anansowa, kradzież pojazdu marki Audi A5, czarny, rocznik 2008, około 67 tys. strat Skórzewo ul. Poznańska, kradzież z terenu budowy szkoły elektronarzędzi. Sprawców zatrzymano, sprzęt odzyskano Skórzewo ul. Malwowa, włamanie do pomieszczeń biurowych skupu złomu, skradziono około 5 tys. zł KRONIKA OSP PALĘDZIE 1.05 Gołuski ul. Leśna, pożar balotów słomy 4.05 Dopiewo, pokazy z okazji Dnia Strażaka 7.05 Dąbrówka ul Daglezjowa, usuwanie gniazda os droga S11, wypadek dwóch samochodów osobowych, dwie osoby odwiezione do szpitala Dopiewo - Konarzewo, zabezpieczenie wyścigu kolarskiego Dąbrówka ul. Pałacowa, zabezpieczenie lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zasłabniecie kobiety droga Palędzie Dąbrówka, wypadek skutera na plamie oleju, jedna osoba odwieziona do szpitala autostrada A2, punkt poboru opłat Gołuski, pożar samochodu droga S11, pożar samochodu ciężarowego KRONIKA OSP ZAKRZEWO 2.05 Otowo, usuwanie powalonego drzewa z drogi 4.05 Dopiewo, pokazy z okazji Dnia Strażaka Dąbrówka ul. Słoneczna, zdjęcie dziewczynki z drzewa Zakrzewo polityka, pożar samochodu osobowego droga S11 węzeł Głuchowo, neutralizacja plamy oleju droga S11 Dąbrówka, samochód ciężarowy wjechał w grupę robotników Dopiewo, zabezpieczenie wyścigu kolarskiego DK 307 rondo Dąbrowa, neutralizacja plamy oleju Dąbrówka ul. Pałacowa, zabezpieczenie lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zasłabniecie kobiety Batorowo, pożar dzikiego wysypiska śmieci zawody strażackie w Plewiskach Dąbrówka, zabezpieczenie Biegu o Koronę Dąbrówki droga S11 MOP, pożar samochodu ciężarowego Skórzewo ul. Poznańska, wypompowywanie wody DK 307 Dąbrowa - Wysogotowo, wypompowywanie wody DK 307, wypadek samochodu osobowego i dostawczego, dwie osoby poniosły śmierć, dwie odwieziono do szpitala Dąbrówka ul. Malinowa, zabezpieczenie festynu szkolnego KRONIKA OSP DOPIEWO 1.05 Gołuski ul. Leśna, pożar balotów słomy 4.05 Dopiewo, pokazy z okazji Dnia Strażaka 9.05 Dopiewo, neutralizacja plamy oleju Dopiewo, zabezpieczenie biegu Konarzewo Centrum R-K fałszywy alarm Dopiewo, zabezpieczenie wyścigu kolarskiego Dopiewo ul. Akacjowa, pożar skrzynki elektrycznej i Więckowice ul. Tarnowska, pożar obornika Więckowice ul. Gromadzka, pożar śmieci droga Palędzie Dąbrówka, wypadek skutera na plamie oleju, jedna osoba odwieziona do szpitala autostrada A2, pożar samochodu osobowego Więckowice, pożar słomy Dąbrówka, wypompowywanie wody z posesji Skórzewo, wypompowywanie wody z posesji DK 307, wypadek samochodu osobowego i dostawczego AKTUALNOŚCI Objazdy ul. Poznańskiej w Skórzewie W drugi weekend czerwca (od 9 czerwca br.) rozpoczynają się utrudnienia w ruchu związane z przebudową ul. Poznańskiej w Skórzewie. Od 9 czerwca do września, w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2401P w miejscowości Skórzewo na odcinku pomiędzy ul. Malwową i ul. Batorowską wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od strony Poznania w kierunku do Dopiewa. W przeciwnym kierunku objazd będzie możliwy drogą S11 i drogą wojewódzką 307 w kierunku Poznania lub ul. Skórzewską w kierunku do ronda przy ul. Malwowej. I etap rozbudowy drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań (ul. Poznańska) w Skórzewie dotyczy odcinka od końca skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. Malwowej do początku skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. Batorowskiej. Projekt rozbudowy zakłada między innymi: - poszerzenie jezdni do 9,0 m wraz z wykonaniem korekty geometrii jezdni poprzez budowę pasa dzielącego kierunki ruchu, co umożliwi wydzielenie pasów dla pojazdów skręcających w lewo, - wykonanie chodników, ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych, które skanalizują i odseparują ten ruch od ruchu pojazdów, - powstanie w ciągu rozbudowywanego odcinka bezpiecznego przejścia dla pieszych z azylami, REKLAMA 73/2013 Cukiernia - przebudowę włączenia dróg bocznych do drogi powiatowej, - dodatkowo w miejscu istniejącego skrzyżowania skanalizowanego z ul. Kolejową powstanie ronda. Ruch lokalny w Skórzewie, przede wszystkim dla pojazdów wyjeżdżających lub wjeżdżających do samego Skórzewa, poprowadzony zostanie ulicami: Rzemieślniczą, Spółdzielczą, Kolejową, Sadową, Szarotkową, Daliową i Malwową do Poznańskiej. Objazd poprzez ulice: Rzemieślniczą i Spółdzielczą zapewni również możliwość przejazdu z kierunku ul. Batorowskiej do ul. Kolejowej. Ruch autobusów komunikacji REKLAMA 39/2013 Bama (4) zbiorowej w kierunku Dopiewa będzie odbywał się bez ograniczeń. Natomiast w kierunku Poznania komunikacja zostanie skierowana objazdem poprzez ul. Batorowską, drogę wojewódzką 307 do skrzyżowania z ul. Złotowską. Wykonawca przebudowy firma Colas został zobowiązany do przywrócenia ruchu dwukierunkowego najpóźniej we wrześniu br. Od tego czasu prace będą prowadzone pod ruchem z miejscowymi utrudnieniami. Prosimy o zwrócenie uwagi na pojawiające się nowe oznakowania. Zakończenie całej przebudowy planowane jest na 15 października br. Etap (źródło: Zarząd Dróg Powiatowych Poznań) KREDYT GOTÓWKOWY DLA KAŻDEGO na dowolny cel niska rata spłata do 8 lat bez poręczycieli w dobrej cenie Bank przyjazny i nowoczesny. Nasz Bank. Objazd ul. Poznańskiej w kierunku do Poznania SZYBKO I TANIO! RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 16,94 % przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu zł na 48 miesięcy z oprocentowaniem nominalnym zmiennym 10,9 % w stosunku rocznym. Odsetki 2854,33 zł, ubezpieczenie 426,24 zł, prowizja 600 zł. Wysokość raty miesięcznej wynosi 310,00 zł (kredyt wraz z należnymi odsetkami spłacany w równych ratach kapitałowoodsetkowych). Całkowity koszt kredytu wynosi 3880,57 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi ,57 zł. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień r. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Strona 3

4 Puls Gminy Czerwiec 2014 Z ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW Wirtualna szkoła kontenerowa w Dąbrowie Długo zastanawiałem się nad zabraniem głosu w tej mocno już bulwersującej sprawie. Jednakże mam jeszcze w pamięci ostatnią przebudowę szkoły w Dąbrowie, w której osobiście brałem udział i mogę porównać profesjonalizm tamtych włodarzy naszej gminy z obecnymi. Piotr Jeliński - geodeta Przyglądając się osobiście nadzwyczajnej sesji Rady Gminy poświęconej potencjalnej rozbudowie szkoły w formie kontenerów mieszkalnych, stwierdzam z całą odpowiedzialnością, iż nie spotkałem się jeszcze z taką ignorancją, indolencją oraz brakiem elementarnej wiedzy techniczno - prawnej u większości uczestników tejże dyskusji publicznej (poza publicznością). No ale ryby i publiczność na sesjach głosu nie mają. Dominowały informacje z Internetu. Brak było na sali jakiegokolwiek eksperta od spraw budowlanych. Kilkukrotne wezwania prowadzącej zebranie Pani Magdy Gąsiorowskiej o ocenę techniczną przedsięwzięcia, kierowane do Wójta Gminy i jego urzędników odbijały się jakby od ściany. Padały kuriozalne propozycje posadowienia kontenerów na bloczkach betonowych (w celu zaoszczędzenia na budowie fundamentów), radny Dąbrowy przekonywał resztę Rady do zaakceptowania kwoty 360 tysięcy, twierdząc iż wystarczy to w zupełności na całość. Pani Wójt wspólnie z rodzicami i dyrekcją szkoły przekonywała, że jest to jedyne, idealne, absolutnie wykonalne i najtańsze rozwiązanie. No i czas pokazał jak to wygląda w praktyce. Najtańsza oferta ujawniona w zakończonym przetargu wyniosła 800 tysięcy złotych. Dlaczego tak się stało? Z powodów wspomnianych na wstępie. Otóż rodzice walczący w całkowicie słusznej sprawie nie 13 maja w strażnicy w Dopiewie odbył się finał oraz wręczenie nagród w konkursie literackim dla dzieci i młodzieży Młody pisarz. muszą się znać na prawie budowlanym i w ogóle na budownictwie. To samo dotyczy kierownictwa szkoły oraz Rady Gminy. Rada stanowiąc prawo przyznała pod presją, niejako w ciemno fundusze na inwestycję, pokładając nadzieję w profesjonalizmie Wójta Gminy i jego podwładnych. Ten profesjonalizm Wójt wykazał cedując wszystkie obowiązki związane z wykonaniem projektu, uzgodnieniami Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP), uzyskaniem pozwolenia na budowę, odbiorów technicznych etc. na WYKONAWCĘ, i dając mu na wywiązanie się z umowy absurdalny termin do r. Dlaczego absurdalny? Bo budowa obiektu z elementów modułowych nie polega tylko (jak się to wszystkim na sesji wydawało) na kupieniu/ leasingu kilkunastu kontenerów, przywiezieniu ich do szkoły i poskręcaniu śrubami. Niezależnie od rodzaju konstrukcji jest to normalna budowa, która musi być poprzedzona wykonaniem projektu, rozmaitymi uzgodnieniami, musi uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę i przejść wszystkie niezbędne odbiory techniczne. Z uwagi na ogrzewanie elektryczne niezbędne będzie wykonanie przyłącza elektro - energetycznego o parametrach 100 kv. Nie potrafię sobie wyobrazić kosztów takiego ogrzewania, tym bardziej, że szkoła ma przecież własną kotłownię i nie powinno być problemów z podłączeniem. Nie spotkałem się w swojej praktyce zawodowej z przypadkiem realizacji takiej inwestycji w cztery miesiące. Jak życie pokazało, jest to również inwestycja potwornie droga, dwukrotnie przekraczająca koszt budowy obiektu w technologii tzw. konstrukcji stalowej z lekką obudową. Taki obiekt istnieje w Skórzewie przy ulicy Kolejowej i jest użytkowany jako szkoła językowa i żłobek. W przerwie sesji nadzwyczajnej Rady Gminy próbowałem przedstawić taką alternatywę wszystkim uczestnikom dyskusji. Niestety, grono rodziców wraz z dyrekcją szkoły nie bardzo rozumiało o czym mówię, urzędnicy w osobie zastępcy wójta i sekretarza skomentowali merytoryczną informację osobistymi złośliwościami pod moim adresem. Rada Gminy dla wszelkiego spokoju nie wykazała zainteresowania. I tyle na ten temat. Co nas czeka? Jak znam życie, czeka nas potworna awantura o pieniądze z udziałem rodziców, mediów, Rady Gminy i Wójta Gminy. I jeszcze na koniec ciekawostka. Nie wiedzieć dlaczego, i za ile Wójt Gminy zlecił opracowanie tzw. Programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy szkoły w Dąbrowie firmie ze Szczecinka. Niby nic zdrożnego. Ale czy to oznacza, że w naszej gminie nie mieszkają projektanci i architekci? Sam znam kilku. Dlaczego pieniądze z naszych podatków wypływają masowo poza naszą gminę? Dużo pytań. Ciekawe czy doczekamy się odpowiedzi. Pozdrawiam wszystkich czytelników, a w szczególności Rodziców z Dąbrowy. Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Rozbiegana gmina Gminę Dopiewo ogarnęła bardzo zdrowa moda na bieganie. 25 maja miał miejsce Bieg o Koronę Dąbrówki największa impreza biegowa w naszej gminie. Bieg o Koronę Dąbrówki Na 459 biegaczy sklasyfikowanych na mecie, aż 201 pochodziło z naszej gminy! W zawodach wzięło udział także 52 zawodników nordic walking z naszej okolicy. Gratulujemy! Zawody tradycyjnie organizował Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Bieg jak zawsze odbywał się na dystansie 10 km i wiódł leśnymi ścieżkami lasów palędzkich. Zwyciężył Adrian Graczyk z Czarnkowa z czasem 36,35. Drugi był Dominik Włodarkiewicz z Poznania (36,55). Trzeci na mecie zameldował się Piotr Majłowski z Gorzowa Wielkopolskiego (37,22). Najszybszym biegaczem z naszej gminy szóstym na mecie był Marcin Rau z Dąbrówki (38,14). Dziewiąty dobiegł Rafał Wasiak także z Dąbrówki (38,35), jedenasty był Łukasz Ludwiczak ze Skórzewa (39,10). Najszybszą Panią z naszej gmi- Bieg o Koronę Dąbrówki 2014 (fot. GOSiR Dopiewo) ny była Ania Ranoszek z Dąbrówki zajmując 50 miejsce (44,52). Więcej na Rozbiegana gmina Na regularnie publikujemy wyniki mieszkańców naszej gminy z największych imprez biegowych w okolicy. Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z Poznańskiego półmaratonu, Biegu 10 km Szpot Swarzędz, triatlonu w Sierakowie czy Biegu Lwa w Tarnowie Podgórnym. Zacznij biegać Zapraszamy także na bezpłatne Towarzyskie spotkania biegowe w Dąbrówce. Czwartki, 12, 19, 26 czerwca: godz. 17:00 - grupa średniozaawansowana (tempo 5:30-6:00/ km), godz. 18:00 - osoby które chcą zacząć biegać, ale nie mogą się zdecydować. Start: zewnętrzna siłownia przy ul. Parkowej, Dąbrówka. Więcej informacji: lub akademiakarate.com.pl Konkurs Młody pisarz Ponad 200 osób na starcie Biegu Pamięci Biegają dorośli, biegają i dzieci. Dużym sukcesem organizacyjnym zakończył się I Bieg Pamięci dla dzieci i młodzieży w lasach palędzkich z metą w Dąbrówce. Była to kolejna odsłona projektu Wspólna [Hi]storia Pamięć i Przyszłość. (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Dopiewie) Tomasz Woźniak Złote pióro otrzymała Alicja Neumann ze SP przy ul. Malinowej w Dąbrówce, a statuetkę Złota Myśl Maria Sobaniec ze SP przy ul. Parkowej w Dąbrówce. Wyróżnienia otrzymali Aleksandra Olejniczak, Zuzanna Grabowska, Antonina Kasprzak, Zofia Czerniawska, Marta Mydlarz, Agnieszka Barczak, Piotr Polak oraz Karolina Dobrzyńska. oraz Tomasz Kruczek (pi- sarz, poeta). Na gali najpierw zabrała głos Elżbieta Nowicka, następnie wykład zaprezentował dr hab. Artur Jazdon. Odbyły się także warsztaty z aktorem Piotrem Witoniem. Organizatorem konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury Partnerami między innymi Biblioteka Uniwersytecka W konkursie brali udział w Poznaniu, Wydawnictwo Media uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy, oprócz SP Jury obradowało w składzie dr hab. Artur Jazdon Rodzina oraz Związek Literatów Polskich. Osobom, które zaprzyjaźnione są z piórem kibicujemy szczególnie. Mocno trzymamy (przewodniczący jury, Dyrektor kciuki, aby pisanie stało się ich Biblioteki Uniwersyteckiej pasją, a może i sposobem na życie. w Poznaniu), Elżbieta Nowicka Życzymy wiele radości z pisania! Strona 4 Więcej aktualności w internecie: Projekt Wspólna [Hi]storia - Pamięć i Przyszłość realizowany jest od kilku miesięcy przez gminę Dopiewo. Wcześniej odbyły się m.in. rajd rowerowy, Konkurs Wokalny Gdzie dziewczęta i chłopcy z tamtych lat, Konkurs Recytatorski Z głową na karabinie, a wkrótce odbędzie się Finał Wojewódzki Konkursu Historycznego Wielkopolska w okresie II wojny światowej. 16 maja na starcie biegu przy siłowni zewnętrznej w Dąbrówce pojawiło się ponad 200 osób, które rywalizowały na różnych dystansach, w kilku kategoriach wiekowych, z podziałem na dziewczynki i chłopców. Uczestnicy Biegu Pamięci walczyli o indywidualny sukces, ale każdy startujący zbierał punkty także do klasyfikacji ogólnej szkół. Punkty można było zdobyć zajmując miejsca 1 6. Rywalizację szkół podstawowych zdecydowanie wygrała Szkoła Podstawowa przy ul. Malinowej w Dąbrówce, druga była Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie, a trzecie miejsce wywalczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Skórzewie. Natomiast Gimnazjum w Dopiewie wygrało rywalizację młodzieży. - Niezmiernie miło mi widzieć tak wielu młodych ludzi startujących w Biegu Pamięci na terenie lasów palędzko - zakrzewskich i znających historię tego miejsca, Bieg Pamięci w lasach palędzkich (fot. nadesłane) które w czasie II wojny światowej stało się Golgotą Zachodu. Zostało tutaj rozstrzelanych ponad osób, a następnie ich ciała spalono. - mówiła podczas zakończenie Biegu Pamięci Wójt Gminy Dopiewo, Zofia Dobrowolska. Na koniec zmagań Wójt Gminy oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marcin Napierała wręczyli zwycięzcom poszczególnych biegów medale i nagrody oraz wręczyli puchary za ogólną klasyfikację. Wyniki poszczególnych zawodników na

ISSN 2299-5323. Agnieszka Wilczyńska

ISSN 2299-5323. Agnieszka Wilczyńska Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Kontakt z redakcją pod numerem telefonu 535-537-722 oraz e-mail kontakt@pulsgminy.pl Nakład: 5000 egzemplarzy Nr 2/2015 (29) Zamieszanie śmieciowe Gdy miesiąc

Bardziej szczegółowo

Młodzież pamięta o Powstaniu Wielkopolskim

Młodzież pamięta o Powstaniu Wielkopolskim Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Kontakt z redakcją pod numerem telefonu 535-537-722 oraz e-mail kontakt@pulsgminy.pl Nakład: 5000 egzemplarzy Nr 1/2013 (5) Młodzież pamięta o Powstaniu

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ październik 2010 ~ nr 10 (235) ~ rok XXI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 Baranowo

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Już wiercą! Zobacz projekt PRL u 2012-2016 Zagłosuj na plac zabaw www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Już wiercą! Zobacz projekt PRL u 2012-2016 Zagłosuj na plac zabaw www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ czerwiec 2011 ~ nr 6 (243) ~ rok XXII ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Już wiercą! str. 4 Zobacz projekt PRL u 2012-2016 str. 11 Zagłosuj

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj XX Memoriał Wacława Ziółkowskiego w zapasach seniorów w stylu wolnym XV Poland Open w zapasach kobiet

sąsiadka~czytaj XX Memoriał Wacława Ziółkowskiego w zapasach seniorów w stylu wolnym XV Poland Open w zapasach kobiet Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ lipiec 2011 ~ nr 7 (244) ~ rok XXII ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl XX Memoriał Wacława Ziółkowskiego w zapasach seniorów w stylu wolnym

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Gminne. Rada Młodzieżowa. Gminy Nadarzyn. Szkoła Podstawowa w Kostowcu - po remoncie. Z sesji Rady. Rada Seniorów.

Inwestycje Gminne. Rada Młodzieżowa. Gminy Nadarzyn. Szkoła Podstawowa w Kostowcu - po remoncie. Z sesji Rady. Rada Seniorów. Gazeta Samorządowa Wydawnictwo bezpłatne ISSN 1508-1540 Nr 6 (195) Czerwiec 2015 Szkoła Podstawowa w Kostowcu - po remoncie Inwestycje Gminne czytaj strona 3 Rada Młodzieżowa Gminy Nadarzyn - zaprzysiężenie

Bardziej szczegółowo

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str.

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str. Numer 9 (218) wrzesień 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice 600 lat Lipkowa i Bliznego str. 9 i 10 Co dalej z Funduszem

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

MOSIÑSKI. Dożynki Gminne 2013. Czwarta schetynówka gotowa. W numerze. Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Wizyta delegacji z Seelze

MOSIÑSKI. Dożynki Gminne 2013. Czwarta schetynówka gotowa. W numerze. Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Wizyta delegacji z Seelze MERKURIUSZ MOSIÑSKI MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY MOSINA MOSINA W numerze www.mosina.pl nr 9/116 Wrzesień 2013 ISSN 1730-668x Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Wizyta delegacji z Seelze Dożynki Gminne

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Nr 2(51) egzemplarz bezpłatny CZERWIEC 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv facebook.com/krosnoodrzanskie www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

s.3 Wakacyjne prezenty dla dzieci Absolutorium dla Burmistrza s.5 Milionowa transakcja s.7 Wokół Jarocin Festiwal 2014

s.3 Wakacyjne prezenty dla dzieci Absolutorium dla Burmistrza s.5 Milionowa transakcja s.7 Wokół Jarocin Festiwal 2014 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 7/2014, 9 lipca 2014r. Absolutorium dla Burmistrza s.3 Wakacyjne prezenty dla dzieci s.5 Milionowa transakcja s.6 Gmina inwestuje s.7 Wokół Jarocin

Bardziej szczegółowo

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie?

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? nr 06 (139) czerwiec/lipiec 2014 ISSN 1233-0574 Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? Opinię Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł. Bal charytatywny Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł. WZRUSZAJĄCE POLICKIE KAZIUKI 2011 Karolinka w Policach Mało kiedy

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC NR 74 / 31 MARCA 2015 / NAKŁAD 20.000 / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL Jerzyk dzisiaj nie pije STR. 13 FOT. MATERIAŁY PRASOWE BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC POZNAŃ, BUK, CZERWONAK, DOPIEWO,

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 2 Bibliotekarki w USA Reprezentantki dziesięciu bibliotek publicznych z całej Polski zostały zaproszone na wizytę studyjną

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Relacja z Dni Mosiny na stronach 6-12 Twarde warunki przetargu - rozmowa z burmistrz M. Ornoch-Tabędzką - str. 5

Relacja z Dni Mosiny na stronach 6-12 Twarde warunki przetargu - rozmowa z burmistrz M. Ornoch-Tabędzką - str. 5 1 www.gazeta-mosina.pl ISSN 1689-8958 Czerwiec 2010 Nigdy mi się to nie śniło str. 16 Powódź stulecia? Fotoreportaż na stronach 22-23 Od tego domu zaczęło się Puszczykowo str. 20 To nie będzie blokowisko

Bardziej szczegółowo

Kolejne inwestycje s. 6-7

Kolejne inwestycje s. 6-7 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 8/2014, 6 sierpnia 2014r. Bezpłatna komunikacja w Jarocinie? s. 2 Nie będzie ruchu na Rynku s. 3 Kolejne inwestycje s. 6-7 2 Konkurs na najlepszą

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Dni Gminy str. 10 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Dni Gminy str. 10 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ czerwiec 2010 ~ nr 6 (231) ~ rok XXI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Dni Gminy str. 10 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby ~

Bardziej szczegółowo

Ogłoś się tanio i szybko! STR. 2 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC. Superradny 2012: Marian Szkudlarek człowiek z misją STR.

Ogłoś się tanio i szybko! STR. 2 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC. Superradny 2012: Marian Szkudlarek człowiek z misją STR. NR 33 / 19 LISTOPADA 2012 / NAKŁAD 20.000 / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL Ogłoś się tanio i szybko! STR. 2 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC POZNAŃ, BUK, CZERWONAK, DOPIEWO, DUSZNIKI, KLESZCZEWO,

Bardziej szczegółowo

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl DWUTYGODNIK * ROK XXV * 24 sierpnia 2012 r. * NR 14 (391) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY www.korniczanin.pl Dożynki Gminne 2012 30 września coś się wykluje... Foto: W tym numerze: - Zaproszenie do akcji:

Bardziej szczegółowo