SPECJALNE WYDANIE WYBORCZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECJALNE WYDANIE WYBORCZE"

Transkrypt

1 numer 21 (64) 10 listopada 2010 ISSN gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 17 LISTOPADA 2010 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE TYLKO U NAS: adresy komisji jak głosować SPECJALNE WYDANIE WYBORCZE ile dostaniesz kart do głosowania LIDERZY LIST DO RADY POWIATU I RADY MIEJSKIEJ

2 2 wybory 2010 tel Drodzy Czytelnicy! Oddajemy Wam do rąk specjalne wyborcze wydanie Głosu Powiatu Średz kie go. Znajdziecie w nim informacje gdzie i jak głosować w wyborach do samorządu, które odbędą się 21 listopada 2010 r. Nie będą to łatwe wybory, ponieważ komitetów, które zgłosiły swoich kandydatów jest więcej niż w latach poprzednich. W dzisiejszym wydaniu opisujemy dwa dość dziwne zjawiska związane z boiskiem do hokeja oraz boiskiem w Szlachcinie. Ujawniamy niejasną rolę byłego wiceburmistrza i radnego strona 15. Natomiast na stronie 8 opisujemy Debatę Kandydatów na Burmistrza. Kto nie był na debacie niech żałuje. Burmistrz Wojciech Ziętkowski odpowiadał na wszystkie zadane pytania bez problemów, natomiast inni kandydaci mieli problemy z odpowiedziami. Jeden z kandydatów, który podobno jest specjalistą od pozyskiwania środków europejskich a zarazem uważa się za znawcę UE, miał wielkie problemy z odpowiedzią na pytanie: z czego składa się budżet Unii. Źle to wróży jego karierze naukowej. Mariusz Maciejewski redaktor naczelny w porze nocnej: w niedzielę: święta: i inne dni wolne od pracy: r. Apteka MEDICA ul. Żwirki i Wigury 3c, Środa Wlkp., tel , Godziny pracy: pn.-pt , sob r. Apteka NOVA ul. Piłsudskiego 1A, Środa Wlkp., tel , Godziny pracy: pn.-pt , sob r. Apteka Stylowa ul. Spichrzowa 3, Środa Wlkp., tel , Godziny pracy: pn.-pt , sob r. Apteka Pod Słońcem ul. Czerwonego Krzyża 12, Środa Wlkp., tel Godziny pracy: pn.-pt , sob listopada Święto Niepodległości (rozpocznie się o godz. 10:00 mszą św. w kolegiacie, godz. 11:00 przemarsz uczestników przed pomnik J. H. Dąbrowskiego) 12 listopada Inauguracja Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu (start godzina na terenie Rezerwatu Gród Piastowski w Gieczu). - koncert z okazji drugich urodzin Studia Piosenki Gama (Ośrodek Kultury, start godz. 17:30) 14 listopada premiera musicalu Chicago (Ośrodek Kultury, start godz. 15:30 i 18:00) Pogotowie ratunkowe 999, Policja 997, centrala Policja telefon zaufania Straż Pożarna 998, Pogotowie wod. kan. 994 Pogotowie energetyczne Rozdzielnia Gazu Starostwo Powiatowe sekretariat Urząd Miejski sekretariat numer 21 (64) 2010 gazeta bezpłatna Wydawca: Heroes Design Piotr Buczkowski Środa Wlkp. ul. Raczyńskich 22 tel Redaktor Naczelny: Mariusz Maciejewski tel Redaguje: zespół Skład: Step Grzegorz Sikorski. Drukarnia: Polskapresse Oddział Poligrafia Drukarnia Poznań Nakład 5000 egzemplarzy rozdawanych na terenie powiatu średzkiego Redakcja nie zwraca materiałów nie zamó wionych, zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych teks tów i nie od po wiada za treść za mieszcza nych reklam. Wzory reklam zastrzeżone, są własnoś cią Wydawcy.

3 wybory Weryfikacja wyborcza Startuję do Rady Powiatu z listy KWW GŁOS POWIATU ŚREDZ- KIEGO. Wybory są okazją do sprawdzenia swojej popularności wśród mieszkańców Gminy Śro - da. Nie łudzę się. Wiem, że, oprócz zwolenników, mam też wrogów. To jest koszt mojej ak tywności, zarówno w pracy zawodowej, jak i pracy polityczno -samorządowej. Myślę jednak, że zwolenników jest więcej, bo miesz kam w Środzie od 32 lat. Pracowałem w kilku firmach, Spółdzielni Ogrodniczej (dzięku - ję Pani Prezes Mielcarzewicz za naukę i zdobyte doświadczenie), PSS SPOŁEM, kilku firmach prywatnych, a od roku 1985 do 2003 prowadziłem własną działal - ność gospodarczą. Od 20 grudnia 2002 r. jestem w zarządzie MPE- CWiK, popularnych średzkich wodociągów. Powołał mnie tam nasz Burmistrz Wojciech Ziętkowski po wygranych wyborach, pierwszych bezpośrednich wyborach na burmistrza Środy Wielkopolskiej. Fakt, że pan W. Ziętkowski wygrał w I turze uzyskując ponad 50% głosów, świadczył o wysokim stopniu zmęczenia średzkiego społeczeństwa burmistrzowaniem pana M. Jackowa. Po 8 latach można z pewnością powiedzieć, że Gmina i jej mieszkańcy wiele skorzystali podczas rządów Burmistrza Wojciecha, a on sam zyskał popularność i sympatię zwykłych ludzi. Przekonująco wygrał następne wybory uzyskując znów w I turze ponad 60% głosów. Myślę, że w tym roku będzie podobnie. Burmistrz Ziętkowski nadal jest lubianym gospodarzem Środy. W sposób planowy pracuje na rzecz jej mieszkańców. Można by wiele wymieniać zrealizowanych inwestycji. Ale pewnie też wiele jest jeszcze do zrobienia. Do tego budżet Gminy nie jest mocno zadłużony. Roz - pisałem się o Burmistrzu Ziętkowskim. Nie dziwcie się. Znamy się 20 lat, a przez ostatnie 8 lat współpracujemy na rzecz rozbudowy infrastruktury gminnej. Był to w moim życiu bardzo ważny okres, bowiem przejęcie władzy w Środzie w 2002 r. postawiło przed nami szereg wyzwań. Dzisiaj kiedy jest czas podsumowań i weryfikacji, można śmiało powiedzieć, że było to 8 udanych lat. Środa zyskała i nadal zyskuje. Mieszkańcy jednoznacznie stwierdzili, że żyje im się tu dobrze. Myślę, że MPECWiK również ma w tym swój ważny udział. Od tej Spółki zależy wiele. Przede wszystkim dbamy o ciągłość dostawy dobrej, zdrowej wody do wszystkich mieszkańców naszej Gminy, a nawet sprze - dajemy wodę do gmin Kórnik i Dominowo. Nasza Gminna Oczyszczalnia Ścieków uzyskuje b. wysoki, bo ponad 97% stopień oczyszczania ścieków. Gdyby jeszcze ścieków z miasta było więcej Przy oczyszczalni działa Laboratorium, które może się poszczycić certyfikatem Pols kiego Centrum Akredytacji. Dział Energetyki Cieplnej dostarcza połowie Środy ciepło produkowane przez Cukrownię po jednej z najniższych cen w Wielkopolsce. Z kolei Brygada Wod-Kan dba o stan istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych a także buduje nowe. Pracują ciężko w świątek i piątek usuwając awarie. W naszej gminie funkcjonuje prawie 200 wiejskich oczyszczalni ścieków. Opiekuje się nimi 4 ludzi. Na okrągło mają co robić. Niedawno MPECWiK był organizatorem obchodów 100-lecia średzkich wodociągów. Oprócz zabaw i koncertu Czerwonych Gitar, daliśmy mieszkańcom Środy też możliwość zwiedzenia naszych obiektów. Tak, aby zobaczyli czym zajmuje się 80 naszych pracowników. Po akcji Otwarte Drzwi otrzymywaliśmy same pozytywne opinie i oceny. Widać, że potrzeba takich działań, aby informować skąd bierze się woda w naszych kranach, w jaki sposób dostarczamy ciepło do mieszkań czy jak oczyszcza się ścieki. Jestem dumny z naszych pracowników, którzy zgodnie z misją Spółki służą średzkiemu społeczeństwu. Kandydat KWW Głos Powiatu Średzkiego do Rady Powiatu Okręg nr 1 Lista nr Buczkowski Jan Paweł 53 lata, Środa Wlkp. Moja dewiza: Musimy znaleźć drogę, albo ją zbudować. Hannibal

4 4 wybory 2010 tel Lista kandydatów do Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej OKRĘG nr 1 Lista nr Kaźmierczak Wioletta 24 lata, Środa Wlkp. Ukończyła liceum o profilu socjalnym w Środzie Wlkp., pobierała lekcje śpiewu, ukończyła Realizację Dźwięku oraz Studium Piosenkarstwa im. Czes - ława Niemena. Studiuje kulturo znawstwo (specjalizacja Zarządzanie instytucjami kultury). Prowadzi Studio Piosenek w Ośrodku Kultury w Środzie Wlkp. i w Zaniemyślu, zajmuje się organizacja imprez. Repre zentuje Środę Wlkp. podczas festiwali piosenek. Niezwykle ważne są dla mnie problemy innych ludzi, jako radna chciałabym działać w sferze kulturalnej naszego miasta. 2. Spochacz Bogdan Kazimierz 52 lata, Środa Wlkp. Żonaty, 1 córka. Mechanik. Od ponad 30 lat właściciel firmy motoryzacyjnej. Radny Miejski w latach Jest aktywny w biznesie, który prowadzi. Wspiera wiele inicjatyw społecznych i samorządowych. Pomaga charytatywnie. Zainteresowania: żeglarstwo, wędkarstwo, narciarstwo i turystyka. W Radzie Miejskiej zajmę się problemami małych firm oraz ochroną środowiska. Chcę pracować w komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. 3. Maciejewski Mariusz Krzysztof 23 lata, Środa Wlkp. Studiuje Inżynierię Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Redaktor naczelny dwutygodnika GŁOS POWIATU ŚREDZKIEGO. Pasje życiowe: informatyka i foto grafia. Prowadzi portal internetowy poświęcony Środzie Kandyduję do Rady Miejskiej, gdyż bliskie mojemu sercu jest dobro wszystkich miesz kań ców Środy. Najważniejsza jest dla mnie problematyka rozwoju lokalnego naszego miasta, by wszystkim żyło się coraz lepiej. 4. Tomczak Anna Katarzyna 33 lata, Środa Wlkp. Dwójka dzieci. Ukończyła liceum ekonomiczne o specjalności technik ekonomista oraz studia licencjackie w zakresie doradztwa podatkowego. Od 11 lat pracuje jako księgowa. W Ra dzie Miejskiej chciałabym się zająć wybudowaniem kanalizacji tam, gdzie w Środzie jej jeszcze brakuje, poprawą nawierzchni dróg i chodników, a także działaniami mającymi na celu podniesienie standardu życia średzian. Z racji wykształcenia chcę pracować w komisji Budżetu i Finansów. 5. Nowakowska Ewelina Maria 20 lat, Środa Wlkp. Studentka III roku na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa na wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych specjalność dyplomacje i negocjacje między narodowe. Jestem rodowitą średzianką, wiem jakie problemy i oczekiwania mają nasi mieszkańcy. Chciałabym stworzyć lepsze warunki zwłaszcza dla młodych ludzi m.in. w zdobywaniu pracy i funduszy unijnych oraz wyrównywaniu szans młodzieży. Do polityki i sportu zaraził mnie mój tata. Kibicuję Polonii Środa. 6. Górzyńska Wiesława Maria 50 lat, Środa Wlkp. Mężatka, 4 dzieci. Lubiana nauczycielka, absolwentka UAM Poznań (Pedagogika) i Uniwer sytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Socjologia Rodziny). Zainte re sowania: praca z dziećmi, malarstwo, literatura, film, muzyka, taniec i gotowanie. W Radzie Miejskiej zajmę się problemami oświaty, bo najlepiej znam tę dziedzinę. Chcę pracować w komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Uważam, że warto inwestować w rodzinę. 7. Wiśniewska Beata Katarzyna 50 lat, Środa Wlkp. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi, surdopedagogiki, socjoterapii, 25 lat pracy w oświacie. Pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. Zainteresowa nia: psychologia, problematyka społeczna i literatura.,,polityka oświatowa, profilaktyka, opieka społeczna, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, na terenie gminy i powiatu, to problemy którymi chciałabym się zająć w Radzie Miejskiej. 8. Dubiński Damian 20 lat, Środa Wlkp. Tegoroczny maturzysta, uczeń Technikum Informatycznego. Zajmuje się filmowaniem różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie Środy, (m. in. mecze Polonii Środa, wyścigi kolarskie Klubu MTB Team). Zainteresowania: filmowanie, muzyka, komputery.,,chciałbym rozwinąć wśród rówieśników zainteresowanie sportem, poprzez organizowanie turniejów oraz wspierać wydarzenia kulturalne w naszym mieście. Sadzę, że we władzach miasta jest zbyt mało młodych ludzi. 9. Mitmański Dariusz 30 lat, Środa Wlkp. Żonaty, jedna córka. Menadżer Restauracji Turystyczna. Absolwent Turystyki i Rekreacji UAM Poznań. Wolny czas spędza z rodziną. W Radzie Miejskiej zajmę się promocją ścieżek rowerowych. Należy też zagospodarować teren po dawnych Łazienkach na cele wypo czynku i rekreacji. Zależy mi także na rozwoju sportu średzkiego. Uważam, że Środa Wielkopolska jest świetnym miejscem do mieszkania. 10. Jóźwiak Maciej 27 lat, Środa Wlkp. Kawaler. Ukończył LO w Środzie Wlkp., a w r uzyskał tytuł magistra Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Współwłaściciel klubu Bowling Planet. Zaintereso wania: turystyka, polityka, sport, oraz bieżące problemy świata. Zamierzam wspierać rozwój sportowy na terenie gminy, przyczynić się do powstawania obiektów i instytucji umożliwiających młodzieży właściwe zagospodarowanie czasu wolnego. 11. Duchała Marcin 28 lat, Środa Wlkp. Wykształcenie zawodowe, wycho wanek KS POLONIA Środa, Król Strzelców w sezo nach 2007/2008 oraz 2008/2009. Zainteresowania: sport, wędkar - stwo. W Radzie Miejskiej zajmę się stwarza niem sprzyjających warunków do rozwijania sportu, rekreacji i wypoczynku mieszkańców. 12. Jankowski Maciej Piotr 50 lat, Środa Wlkp. Żonaty, 3 dzieci, wykształcenie średnie techniczne. Od urodzenia mieszkam w Środzie. Wiele lat pracowałem w Usługach Komunalnych w Środzie Wlkp. Następnie do r pracowałem w Urzędzie Miejskim w Środzie. Aktual nie prowadzę sklep zoologiczny CENTRUM ZOOLOGICZNE. Pracując w Urzędzie i UK doskonale poznałem problemy mieszkańców naszego miasta. Moją pasją jest turystyka. Od połowy lat osiemdziesiątych działam społecznie w średz - kim O/PTTK. Leży mi na sercu poznawanie i umiłowanie piękna na szego kraju. W Radzie Powiatu chciałbym zająć się propagowaniem turys tyki, sportu i ma - sowej kultury fizycznej. Będę animatorem działań na rzecz rozwoju kultury i ochrony przyrody. Lista kandydatów do Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej OKRĘG nr 2 Lista nr Nowak Anna 39 lat, Środa Wlkp. Mężatka, dwoje dzieci. Wykształcenie wyższe. Zainteresowania: media, muzyka lata 80-te oraz polityka. Uważam, że należy wspierać i promować aktywne kobiety, które mogą wnieść nieoceniony wkład w życie społeczne, kulturalne i polityczne w naszej gminie. Drzwi polskiej polityki są dla kobiet ciągle zbyt mało uchylone, otwórzmy je więc! Na moich listach wyborczych promuję wiele wspaniałych kobiet, których udział w życiu publicznym podniesie poziom samorządu średzkiego. 2. Depcik Sylwester 69 lat, Środa Wlkp. Żonaty, emeryt, wykształcenie wyższe, mgr inż. włókiennik po Politechnice Łódzkiej, nau czyciel, wieloletni dyrektor Średzkich Tkanin Technicznych, aktualnie własna działalność. Zainteresowania: polityka, uprawianie ogrodu. W Radzie Miejskiej zajmę się utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwem obywateli, przeciwdziałaniem bezrobociu oraz edukacją publiczną. Byłem założycielem i działaczem Platformy Obywatelskiej w powiecie średzkim. 3. Muszyński Maciej Wojciech 19 lat, Środa Wlkp. Uczeń Technikum Informatycznego. Zajmuje się marketingiem, filmowaniem, grafiką, PR. Filmuje średzki sport, a w szczególności KS Polonia Środa i MTB TEAM Środa Wlkp. Współ pracuje z WWSSE oraz Urzędem Miejskim. Prowadził audycje w Radio Środa.Współorgani zował Hip Hop Rytm Ulicy. Był przedstawicielem ZSZ im. H. Cegielskiego w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. W Radzie Miejskiej będę reprezentować młodych. Ważnym dla mnie jest polityka prospołeczna, kultura i sport. 4. Bartkowiak Wojciech 40 lat, Środa Wlkp. Żonaty, dwie córeczki, średzianin, właściciel firmy remontowobudowlanej WOJTUŚ. Za interesowania: kibic Lecha Poznań, fotografia, muzyka, polityka lokalna. W Radzie Miejskiej będę wspierał Burmistrza Ziętkowskiego w realizacji zaplanowanych przez niego inwestycji. Szczególnie zależy mi na dokończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w mieście i budowie następnych boisk i obiektów sportowych, tak aby młodzież mogła korzystać z dobrodziejstw sportu.

5 5. Olsztyńska Anna 39 lat, Środa Wlkp. Średzianka z urodzenia, wykształcenie średnie. Zainteresowania: muzyka, taniec, film i dobra książka. Jest osobą życzliwą, znakomitą organizatorką i współpracownikiem. Zaw sze w miarę możliwości pomaga potrzebującym. Liczy się dla niej ład, porządek i życzliwość innych ludzi. Chciałabym zająć się ekologią i zabiegać o więcej miejsc do wypoczynku dla naszych mieszkańców. 6. Skotarczak Bogumił Kazimierz 68 lat, Środa Wlkp. Żonaty, dwoje dzieci. Wieloletni kierownik Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Środzie. Obecnie jest na emeryturze. Udziela się społecznie, pełniąc funkcję ławnika sądowego. Zainteresowania: motoryzacja, polityka, działalność społeczna. Jako radny chciałbym zająć się problemami osób niepełnosprawnych pomagając im rozwiązać ich trudne sytua cje życiowe. Będę pracować w komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. 7. Antkowiak-Zalewska Agnieszka 30 lat, Środa Wlkp. Mężatka, jedno dziecko córeczka, pracuje w banku. Zainteresowania: książki, film, ogrodnictwo. Chciałabym zadbać o większy dostęp dzieci do przedszkoli, o bezpieczeństwo placów zabaw, o powiększenie ich ilości. Chciałabym, aby teren wokół średzkiego jeziora był zagospodarowany pod kątem aktywnego wypoczynku dla wszystkich mieszkańców gminy. Dużą wagę przykładam do kwestii bezpieczeństwa mieszkańców Środy Wlkp. 8. Lussa Andrzej 49 lat, Środa Wlkp. Żonaty, dwoje dzieci. Wykształcenie średnie techniczne. Zainteresowania: sport, polityka. Kibicuje Lechowi Poznań i Polonii Środa Wlkp. Był aktyw nym członkiem Platformy Obywatelskiej w Środzie. Zależy mi na utrzymaniu czystości naszego miasta. W Radzie Miejskiej zajmę się porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli. Chciał - bym pracować w komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. 9. Radek Leszek 44 lata, Środa Wlkp. Pracuje w firmie prywatnej jako instalator. Jego pasją jest muzyka. Gra w dwóch zespołach: Stratus oraz Dżemka. Według niego kultura uczy szacunku do drugiego człowieka. Chciałbym by młodzież w naszej gminie spędzała czas bezpiecznie. Pragnę zainteresować młodych muzyka i kulturą. Stąd mój akces do pracy w komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 10. Graczyk Ryszard 51 lat, Środa Wlkp. Żonaty, jeden syn. Urodzony w Pławcach od 19 lat mieszka w Środzie. Ukończył szkołę za wodową jako ślusarz-mechanik, od kilkunastu lat pracuje jako blacharz dekarz. Zaintere sowania: sport, polityka, ochrona środowiska. Znam problemy Gminy i jego mieszkańców. Chciałbym pomagać rozwiązywać problemy ludzi. Jestem gotowy współ pracować ze wszystkimi, którym leży na sercu dobro naszego pięknego miasta. 11. Krężelewska Anna Maria 36 lat, Środa Wlkp. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, od 6 lat pro wa dzi własną firmę handlową, jest członkiem Zarządu KS POLONIA Środa Wlkp. Zainteresowania: sport, film i muzyka. W Radzie Miejskiej zajmę się rozwo jem średzkiego sportu oraz wspieraniem realizacji projektu POLONIA ARENA. Uważam, że ten śmiały projekt może być doskonałą promocja Środy jako miasta ludzi aktyw nych. Lista kandydatów do Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej OKRĘG nr 3 wiejski Lista nr Mytko Mariusz Maksymilian 55 lat, Koszuty Żonaty, dwójka dzieci, własna działalność gospodarcza: elektromechanika samochodowa. Zainteresowania: nurkowanie głębinowe. W Radzie Miejskiej chciałbym działać w kierunku poprawy infrastruktury naszych miejscowości. Nasze wiejskie oczyszczalnie wymagają już modernizacji, bo wymogi ekologiczne ciągle rosną. Drogi, chodniki, oświetlenie to dzisiaj nasze priorytety. Chciałbym działać w komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 2. Sikora Anna Maria 35 lat, Tadeuszewo Mężatka, 1 córka, wykształcenie wyższe ekonomiczne, pracownik Poczty Polskiej SA. Zna doskonale problematykę oświaty i życia na wsi. Zainteresowania: film, literatura piękna i muzyka. W Radzie Miejskiej chciałabym się zająć budżetem i finansami ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych oraz wyrównywaniem szans rozwoju na wsiach. Jestem zwolenniczką szerokiego udziału kobiet w życiu publicz nym. wybory Kurzyński Jerzy 57 lat, Mączniki Żonaty, 2 synów, wykształcenie techniczne, emerytowany policjant. Wielo - krotnie nagra dza ny i ceniony podczas służby. Zainteresowania: ogrod nictwo, literatura, Internet, motoryzacja. W Radzie Miejskiej zajmę się wyrównywaniem szans społecznych oraz porządkiem publicznym. Jestem zwolennikiem sprawiedliwego roz działu środków gminnych dla potrzebujących. Będę wspomagał burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego w realizacji jego programu wiejskiego. 4. Konieczny Roman Marek 55 lata, Jarosławiec Żonaty, czwórka dzieci, od wielu lat pracuje na kierowniczym stano - wisku w Paul-Pon Polska Sp. z o.o. w Jarosławcu. Zainteresowania: wędkarstwo, dobra książka. Ważne dla mnie jest, aby zmniejszyć bezrobocie w Jarosławcu poprzez stwarzanie nowych miejsc pracy. Chciał bym działać na rzecz stworzenia w Jarosławcu punktu kulturalnego. W Radzie Miejskiej chcę pracować w komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. 5. Dobrychłop Zbigniew 39 lat, Brodowo Żonaty, dwójka dzieci, od dwóch lat prowadzi firmę prywatną o profilu remontowo-budowlanym. Zainteresowania: sport i polityka. W Radzie Miejskiej chciałbym powalczyć o byt szpitala powiatowego w Środzie Wlkp., o poprawę spraw socjalnych dla najuboższych. Jestem zwolennikiem zdecydowanej obniżki podatków. Co za tym idzie uważam, że wiele nie potrzebnych wydatków finansowanych z pieniędzy publicznych należy ograniczyć. 6. Stachowiak Robert 23 lata, Połażejewo Żonaty, jedno dziecko, pracuje zawodowo jako instalator-hydra ulik. Zainteresowania: lotnictwo, motoryzacja, sport. Jako młody człowiek chciałbym reprezentować moje pokolenie w Radzie Miejskiej w Środzie Wlkp. W szczególności chciałbym zadbać o infrastrukturę szczególnie na wsiach oraz o ekologię. Uważam, że rozwój wiejskich klubów sportowych jest sposobem na zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży. 7. Celka Lech Józef 51 lat, Środa Wlkp. Żonaty, dwójka dzieci. W Słupi Wielkiej prowadzi, wraz z żoną, działalność gospodarczą. Zainteresowania: wędkarstwo, samochody, monety i piłka nożna. Na terenie Słupii chciałbym zadbać o ochronę środowiska, drogi i zabiegać o klub dla młodzieży. W Radzie Miejskiej chcę działać w komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Oświaty, Kultury i Sportu. Chcę wspierać burmistrza w realizacji jego programu dla środowisk wiejskich. 8. Graczyk Jan 52 lat, Pławce Kawaler, gospodarstwo rolne, wykształcenie ślusarz-mechanik. Zainteresowania: film, muzyka, polityka lokalna. W Radzie Miejskiej chciałbym zadbać o chodniki i kanalizację w Pławcach. Jestem zwolennikiem poprawy warunków życia na terenach wiejskich. Prowadząc od lat gospodarstwo rolne znam problemy wsi, problemy opłacalności produkcji rolnej i kosztów życia na wsi. Chcę reprezentować w Radzie Miejskiej środowisko wiejskie. 9. Jakubiak Jarosław Michał 33 lat, Szlachcin Huby Kawaler, wykształcenie średnie rolnicze, gospodaruje na 36 ha w Szlachcinie specjalizując się w produkcji ziemniaków i warzyw. Zainteresowania: sport, film i muzyka. W Radzie Miejskiej chciałbym pracować w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ponieważ zależy mi na poprawie warunków życia na wsi oraz poprawie opłacalności produkcji rolnej. Zależy mi także na tym, aby młodzi ludzie widzieli szansę pozostania na wsi. 10. Kaźmierczak Leszek Mieczysław 46 lat, Romanowo Żonaty, trójka dzieci. Wykształcenie techniczne. Pracuję jako specjalistainstalator syste mów wodociągowo- kanalizacyjnych. Moje hobby to stare motocykle. Posiadam pokaźną ich kolekcję. Interesuję się polityką i ochroną środowiska. W Radzie Miejskiej chcę zadbać o rolników i ich rodziny. Będę także chronić środowisko naturalne, co jest związane z moją pracą zawodową. Widzę sens pracy społecznej dla dobra mieszkańców wsi. 11. Ratajczak Iwona Anna 39 lat, Zielniczki Zajmuje się dekoracjami kwiatowymi różnych imprez. Jest kobietą aktywną. Pogłębia swoją wiedzę na kursach. Remonty świetlic wiejskich, budowa placów zabaw to konieczność. Potrzebne są stypendia dla studiujących i dofinansowanie do wyjazdów wakacyj nych i wycieczek. Widzę także konieczność modernizacji dróg wiejskich i chodników, a następnie rozwoju komunikacji autobusowej.

6 wybory 2010 tel Lista kandydatów do Rady Powiatu Gmina Środa Wielkopolska OKRĘG nr 1 Lista nr Buczkowski Jan Paweł 53 lata, Środa Wlkp. Żonaty, 2 dzieci, absolwent AE w Poznaniu, studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, dwukrotnie radny Rady Miejskiej, aktualnie radny powiatowy, założyciel i przewodniczący średzkiej PO, od 8 lat prezes średzkich wodociągów skuteczny menadżer. 1. Musimy uratować średzki Szpital. 2. Właściwa współpraca Powiatu z Gminą Środa Wlkp. 3. Modernizacja zaniedbanych dróg powiatowych w Środzie. 2. Konieczny Aleksander Paweł 52 lata, Środa Wlkp. Żonaty, 2 dzieci, wykształcenie zawodowe mechaniczne, emeryt wojsko - wy, aktualnie własna działalność gospodarcza. Aktywnie działał w średzkim kole Platformy Obywatelskiej. Zainteresowania: sport, polityka, kino. W Radzie Powiatu zajmę się propagowaniem kultury i sportu oraz ochroną środowiska. Szczególnie zależy mi na właściwej współpracy pomię - dzy Starostwem a Gminami Powiatu. 3. Skotarczak Zdzisława Kazimiera 65 lat, Środa Wlkp. Mężatka, dwoje dzieci. Nauczycielka muzyki, obecnie na emeryturze. Jej pasje to muzyka, literatu ra, plastyka oraz artystyczne tkanie obrazów. Nadal utrzymuje aktywny kontakt z młodzieżą pracując jako opiekun na obozach letnich i zimowych. Jeśli zostanę radną to zajmę się propagowaniem idei wolontariatu. Będę się także zajmować pomocą starszym pracownikom oświaty. Jako radna chciałabym pracować w komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 4. Lisiewicz Bogdan Franciszek 62 lata, Środa Wlkp. Żonaty, 3 dzieci, wykształcenie średnie techniczne, od 40 lat zwią - zany z drogownictwem, wielo letni pracownik Rejonu Dróg, w latach prezes Usług Komunalnych w Środzie. Był założycielem i działaczem PO. Zainteresowania: motoryzacja, polityka, kino. W Radzie Powiatu zajmę się poprawą stanu dróg powiatowych, rozwojem współpracy międzygminnej oraz administracją architektonicznobudowlaną. 5. Szkudlarek Stanisław 64 lata, Środa Wlkp. Żonaty, dwoje dzieci i cztery wnuczęta. Wiele lat w służbie rolnictwu średzkiemu, obecnie na emeryturze. Zainteresowania: ogrodnictwo i polityka szczególnie lokalna. Chce działać na rzecz inwestowania, działań samorządu dla faktycznych potrzeb społeczeństwa powiatu średzkiego wynikające z bieżącej sytuacji gospodarczej i faktycznych możliwości finansowych. W Radzie Powiatu chce działać w komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej. 6. Wiśniewski Michał 38 lat, Środa Wlkp. Żonaty, 2 dzieci, od 11 roku życia gra w Polonii Środa jako napastnik. Z Polonią odnosił swoje największe sportowe sukcesy. Sport nauczył go wytrwałości w dążeniu do celu. Zaczynał pracę w REMOBUD-zie jako stolarz, aktualnie pracuje jako kierowca-zaopatrzeniowiec. W Radzie Powiatu chciałbym zająć się kulturą fizyczną i turystyką, zwłaszcza dzieci i młodzieży, bo wiem jak wiele wartości niesie ze sobą uprawianie sportu. 10. Jóźwiak Andrzej Jan 54 lata, Środa Wlkp. Żonaty, dwóch synów, menager klubu Bowling Planet. Zaintere sowania: sport, a w szczególności tenis i pływanie, jazda konna, polityka lokalna i międzynarodowa. W Radzie Powiatu chciałbym zająć się rozwojem sportu lokalnego, aby uświadamiać młodzieży jak ważny jest zdrowy, sportowy tryb ży cia. Ważna dla mnie jest też ekologia, bo zdrowe środowisko to zdrowi ludzie. 11. Jankowski Marian 80 lat, Środa Wlkp. Urodzony w Środzie. Emeryt. Pracował w średzkim STOMIL-u. Od 65 lat nieprzerwanie zwią zany ze sportem. Grał na bramce w drużynie piłki nożnej i hokeja na trawie. Równolegle uprawiał tenis stołowy. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność dla kultury i sportu. Radny w latach Jako radny zajmie się rozwojem sportu i kultury fizycznej na terenie naszego powiatu. 12. Nowak Michał 23 lata, Środa Wlkp. Student biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Ukończył LO w Środzie Wlkp. Absolwent Medycznego Studium Zawo dowego w Poznaniu. Zainteresowania: sport, muzyka, praca społeczna, nauki przyrodnicze. Instruktor średzkiego Hufca ZHP. Jako radny chciałbym się zająć spra wami młodzieży, informatyzacją powiatu czyli lepszym dostępem do świata wirtualnego. 13. Białkowski Zdzisław Kazimierz 66 lat, Środa Wlkp. Żonaty, dwoje dzieci, aktywny emeryt. Zainteresowania: oświata i kultura. W Radzie Powiatu chciałbym zająć się problemami szkół średnich oraz wspieraniem rozwoju kultury regionalnej. Ważne dla mnie są także problemy osób w starszym wieku. 14. Maćkowiak Elżbieta Maria 52 lata, Babin Wdowa, córka 21 lat, Absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu. Specjalista w Stacji Doświad czal nej Oceny Odmian w Słupii Wiel kiej. Sprawy najważniej sze: ekologia, nowe miejsca pracy i rozwój kultury. 15. Olejniczak Wojciech 47 lat, Środa Wlkp. Żonaty, 2 dzieci, wykształcenie średnie rolnicze, własne go spo dar stwo rolne, zainteresowania: ogrodnictwo, lek koatletyka, motoryzacja. W Radzie Powiatu zajmę się roz wojem rolnictwa, kultury fizycznej i turystyki. Lista kandydatów do Rady Powiatu Gmina Nowe Miasto nad Wartą OKRĘG nr 2 Lista nr Spochacz Joanna 27 lat, Środa Wlkp. Panna, mgr prawa, prowadzi Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Środzie. Interesuje się podróżowaniem, historią zamków polskich, literaturą i filmem. Jest osobą konkretną i odpo wiedzialną. Dobra organizatorka. W Radzie Powiatu zajmę się regulacją prawną prawa miejscowe go. Wiele nieścisłości prawnych można wyeliminować w interesie mieszkańców Powiatu Średzkiego. Będę za utrzymaniem szpitala powiatowego w Środzie. 8. Marok Paweł 34 lata, Środa Wlkp. Żonaty, jedno dziecko. Średzianin od urodzenia. Absolwent Wydziału Nauk Pedagogicznych i Spo łecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ponad 13 lat pracuje w Straży Miejskiej w Środzie Wlkp., obecnie na stanowisku inspektora. Z racji wykonywanego zawodu w Radzie Powiatu chciałbym za jąć się sprawami bezpieczeństwa mieszkańców a zwłaszcza środowisk wiejskich. Również ważną kwestią są zjawiska patologii w środowiskach młodzieżowych. 1. Stratyński Daniel 31 lat, Wolica Kozia Żonaty, dwóch synów, z wykształcenia rolnik mechanizator. Gos podaruje na 70 hektarach. Zainteresowania: motoryzacja, a szczególnie stare motocykle. Chciałbym zająć się remon tem dróg, budową chodników, tam gdzie ich brakuje oraz ekologią, gdyż Gmina Nowe Miasto ma wiele wspaniałych terenów turystyczno-rekreacyjnych, lecz czystość naszej Warty pozostawia wiele do życzenia. Jestem za swobodnym dostępem do internetu. Jako radny powiatowy będę aktywnie uczestniczył w pracach na rzecz podniesienia poziomu życia w Gminie Nowe Miasto. 2. Waszak Ryszard 44 lata, Dębno Żonaty, 2 dzieci, wykształcenie: mechanik samochodowy blacharz, od 15 lat prowadzi warsztat mechaniki pojazdowej w Dębnie. Zaintere sowania: przyroda, film i motoryza cja. Działam aktywnie na rzecz naszej Gminy. W Radzie Powiatu chciałbym zająć się ochro ną środowiska oraz budową dróg, chodników i kanalizacji w miejscowoś ciach, w których tego brakuje. Chcę, aby władze Powiatu Średzkiego bardziej angażowały się w rozwią zywanie problemów gmin. 9. Tomczak Agnieszka 29 lat, Środa Wlkp. Mężatka, dwójka dzieci, magister biologii, studia podyplomowe w zakresie nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego. Wesoła, energiczna a zarazem spokojna i opanowana. Wytrwale dąży do celu, ceni punktual - ność i pracowitość. W Radzie Powiatu chciałabym zająć się edukacją publiczną, działać na rzecz utrzymania szpitala w naszym mieście oraz pracować na rzecz edukacji naszych małych pociech. Powiat to nie tylko miasto Środa ale i otaczające nas gminy. 3. Kaźmierczak Roman Paweł 42 lata, Kruczynek Żonaty, 2 dzieci, wykształcenie średnie rolnicze, od 14 lat prowadzi gospodarstwo rolne. Zainteresowania to informatyka, motoryzacja, kino i majsterkowanie. W Radzie Powiatu chciałbym zająć się rozwojem rolnictwa, ochroną zdrowia oraz utrzymaniem porządku publicz nego i bezpieczeństwa mieszkańców. Chciałbym pracować w komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

7 4. Małecki Andrzej 53 lata, Boguszyn Żonaty, dwoje dzieci, szczęśliwy dziadek trzech wnuczek. Wykształcenie średnie, pracuje w AQAFORM SA. Zainteresowania: muzyka lat 60, 70 i 80, przyroda oraz eko logiczne odnawialne źródła energii. W Radzie Powiatu będę inicjować i wspierać wszelkie działania samorządowe w budo wa niu lepszej Gminy. Chciałbym pracować w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. wybory Olszak Tadeusz 51 lat, Krzykosy Żonaty, 3 dzieci, wykształcenie zawodowe, wiele lat pracował w średzkiej Melioracji, aktualnie jest operatorem sprzętu w PW Bolesław Spochacz. Wędkarz. W Radzie Powiatu chciałbym zająć się rozwojem infrastruktury wiejskiej, szczególnie w Gminie Krzykosy, tak, aby wybudować gazociągi i kanalizacje sanitarne tam gdzie ich jeszcze brakuje. 5. Machowiak Anna 24 lata, Chromiec Studentka administracji gospodarczej na Wielkopolskiej Wyższej Szkole Humanis tyczno-ekonomicznej w Jarocinie. Pracuje w sklepie w Boguszynie. Zainteresowania: muzyka, sport. Chciałabym zająć się sprawami budowy chodników, dróg, kanalizacji, klubu dla młodzieży oraz budowy przystanku autobusowego. Uważam, że również w małej miejscowości należy godnie żyć. W Radzie Powiatu Średzkiego chcę reprezentować młode pokolenie i pomagać Staroście w układaniu dobrej współpracy z Gminą Nowe Miasto nad Wartą. Lista kandydatów do Rady Powiatu Gminy Dominowo, Krzykosy, Zaniemyśl OKRĘG nr 3 Lista nr Janusz Piotr 45 lat, Zwola Żonaty, przedsiębiorca. Zainteresowania: narciarstwo, wędkarstwo, sporty walki. Chciałbym akty wi zacji Gminy Zaniemyśl w zakresie tury styki. Oczy - szczenia Jeziora Raczyńskiego oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej. Wprowadzę program,,przyjazna Gmina dla Przedsiębiorców umożli wia - ją cy ulgi podatkowe dla przedsiębiorców planujących inwestycje w Zanie - myślu. 2. Małecki Marcin 32 lata, Murzynowo Leśne Żonaty, wykształcenie wyższe. Działalność gospodarcza. Zaintereso wania: sport, polityka oraz innowacje techniczne. W Radzie Powiatu chciałbym działać dla dobra Gminy Krzykosy w zakresie porządku i czystości oraz sze roko pojętej ekologii. Kontaktuję się z wieloma mieszkańcami naszego powiatu, stąd wiem czym oni żyją i jakie mają problemy. 3. Stachowiak Daniel 29 lat, Dominowo Żonaty, dwie córeczki. Świadczy usługi instalacyjno-budowlane. Członek OSP w Dominowie. Po maga potrzebującym i wspiera imprezy gminne. Chciałbym uproszczenia procedur budowlanych, rozwoju sportu i kultury, reaktywacji gminnego klubu sportowego. Zależy mi na przyciągnięciu inwestorów do Gminy, utworzeniu placów zabaw oraz wybudowaniu chodników. 4. Weber Zbigniew 48 lat, Murzynówko Żonaty, trójka dzieci i wnuczek, prowadzi własną działalność gospodarczą. Zainteresowania: sport, polityka i dobry film. Aktywny członek Komitetu Społecznego Sołectw Miąskowo Murzynówko. W Radzie Powiatu Średzkiego chciałbym wspierać małe miejscowości w rozwoju gospodarczym, zadbać o czystość środowiska naturalnego, pomagać społeczeństwu. 5. Wojtysiak Robert 37 lat, Śnieciska Kawaler, z zawodu mechanik, aktualnie pracuje jako sprze dawca. W wojsku jako podoficer został odznaczony odznaką pułkową. Zainteresowania: sport w szczególności piłka nożna oraz moto ry zacja zabytkowe motocykle. W Radzie Powiatu chciałbym się zająć rozwojem sportu, porząd kiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli. 6. Indycki Bartosz Michał 24 lata, Dzierżnica Kawaler, student 5 roku Informatyki na Politechnice Poznańskiej. Pracuje jako programista w Zainteresowania: sprzęt komputerowy, podróżowanie. Chciałbym ułatwień w zakładaniu działalności gospodarczej, dzięki informatyzacji urzędów. Jestem za do stępem do informacji o uzyskiwaniu dofinansowania ze środków UE. 9. Świt Władysław 55 lat, Pięczkowo Żonaty, 3 dzieci, wykształcenie zawodowe techniczne, od 34 lat prowadzi firmę budowlaną, Za służony dla rzemiosła, prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, radny w latach , hoduje konie. Zależy mi na rozwoju turystyki w gm. Krzykosy, uregulowaniu gospo - darki wodnej i walce z bez ro bociem. Dla Pięczkowa chciałbym dokonać wymiany azbestowych rur wodociągowych. Lista kandydatów do Rady Gminy Zaniemyśl OKRĘG nr 2 Lista nr 22 Okręg nr 2 1. Graczyk Lechosław Stanisław 38 lat, Zaniemyśl Inżynier mechanik, żonaty, jedno dziecko. Założenia: znaczne ogra niczenie aktów wandalizmu, budowa stacji benzynowej na obrzeżach miasta, wyprowadzenie TIR-ów poza Zaniemyśl, budowa marketu w Zaniemyślu, poprawa stanu nawierzchni dróg, komunikacja. Okręg nr 3 1. Bednarek Wojciech Henryk 53 lat, Zaniemyśl Od 30 lat mieszka i pracuję na terenie Gminy Zaniemyśl. Szczególnie zależy mi na jej dyna micznym rozwoju m.in. poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury lokalnej. Moje zaintereso wania wiążą się z szerzeniem turystyki oraz rozwojem regionalnym. Okręg nr 4 1. Matysiak Karol 46 lat, Zaniemyśl Żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie średnie rolnicze, posiada gospo - darstwo rolne. Zainteresowa nia: piłka nożna, muzyka i film. Jako radny chciałbym, aby Jezioro Raczyńskie odżyło. Trzeba przy wrócić Zaniemyślowi charakter rekreacyjno-turystyczny. Okręg nr 5 1. Sobkowiak Stanisław 64 lat, Zaniemyśl Bezpartyjny, żonaty. Chciałbym spowodować, aby decyzje urzędów wydawane były w miarę szybko, skuteczne pozyskiwanie środków finansowych z funduszu UE, zapewnić lepszą opiekę i warunki życia ludziom niepełnosprawnym, starszym oraz bezrobotnym. Okręg nr 5 2. Wawrzyniak Barbara Katarzyna 57 lat, Zaniemyśl,,Podstawowe cele: rozwój kultury, rekreacji i turystyki w naszej gminie. Postuluje o powstanie pola namiotowego, ścieżek rowerowych, zadbanie o jezioro, powstanie nowych chodników, naprawy ulicy Raczyńskich wizytówki naszego miasta. Okręg nr 5 1. Wieszczeczyński Zdzisław Franciszek 54 lata, Doliwiec Leśny Żonaty, pracuje jako menadżer w firmie holenderskiej w Poznaniu. Będę wspierał rozwój regionu poprzez poparcie dla przedsiębiorczości, rozbudowę bazy turystyczno-noclegowej i gastronomicznej. Moje motto: KOCHAJMY NASZE MAŁE OJCZYZNY. Okręg nr 7 1. Śniedziewski Mariusz Stanisław 49 lat, Majdany Technik Mechanizacji Rolnictwa. Chciałbym pomóc zrealizować oczekiwania mieszkańców gminy i repre - zentować rolników w niej zamieszkujących. Chciałbym, aby sposób funkcjonowa nia władz naszej Gminy stał się bardziej przyjazny dla mieszkańców. 7. Gaworski Władysław Benon 51 lat, Sulęcinek Żonaty, troje dzieci, wykształcenie średnie techniczne. Zainteresowania: motoryzacja, fotografia i astronomia. W Radzie Powiatu zajmę się rozwijaniem współpracy Gminy Krzykosy z Powiatem Średzkim oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zależy mi na ochronie śro dowiska. Będę pracować w komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej. Okręg nr Mróz Małgorzata 36 lat, Polwica Mężatka, dwójka dzieci, pomaga mężowi w prowadzeniu firmy. Chciałabym poprawić bezpie czeń stwo dzieci na drogach gminy przez montaż większej ilości muld, oraz zabiegać o otwarcie no wego przedszkola. Na pierwszym miejscu stawiam sprawy oświaty i szkolnictwa.

8 8 wybory 2010 tel Jak głosować? 21 listopada odbędą się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Komisje będą czynne od godz do godz Wyborca może głosować: OSOBIŚCIE: wówczas przynosi ze sobą dowód osobisty (także książeczkowy) lub inny dokument tożsamości z fotografią ( np. Paszport, książeczkę ubezpieczeniową, prawo jazdy) PRZEZ PEŁNOMOCNIKA: czyli osobę, która posiada pełnomocnictwo do głosowania w imieniu wyborcy. Pełnomocnik okazuje: swój dowód osobisty lub inny dokument z fotografią oraz akt pełnomocnictwa sporządzony przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub pracownika urzędu działającego z upoważnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. miejsce stałego zamieszkania nie jest równoznaczne z miejscem zameldowania. Więc gdy wyborca mieszka i pracuje w Środzie, ale wciąż jesteś zameldowany i wciągnięty do spisu wyborców w rodzinnej miejscowości nie może głosować w Środzie. Może jednak dopisać się do rejestru wyborców w gminie, w której rzeczywiście mieszka, aby to zrobić wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy (najpóźniej do ). Należy pamiętać, że wpis do rejestru będzie obowiązywać także w czasie następnych wyborów. Wyborca czyli osoba głosująca dostanie CZTERY RODZAJE kart do głosowania: (w mieście na prawach powiatu 3 rodzaje kart). Materiały w ramkach za: Prezentacja-Obwodowe_Samorzad_2010_Szkolenie_KONIN Każdy wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem w spisie wyborców fakt otrzymania karty. biała kandydaci do rady gminy do 20 tyś i powyżej 20 tyś mieszkańców, żółta kandydaci do rady powiatu, niebieska kandydaci na radnych sejmiku województwa, różowa kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta miasta. GŁOS JEST WAŻNY: Aby głos był ważny w kratce obok nazwiska wybranego przez ciebie kandydata należy postawić X. Należy pamiętać, aby nie był to żaden inny znak, gdyż wówczas nasz głos będzie nieważny. Jeśli odkryjesz, że podczas głosowania się pomyliłeś, nie otrzymasz drugiej karty. W razie wszelkich wątpliwości zasady głosowania będą widoczne na karcie głosowania, na tablicach ogłoszeń. Wątpliwości powinni także rozwiać członkowie komisji.

9 1. do Rady Powiatu Średzkiego 2. na stanowisko Burmistrza miasta Środa Wielkopolska 3. do Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Wzory list do głosowania Wybory Samorządowe 2010 wybory

10 10 wybory 2010 tel

11 wybory

12 12 wybory 2010 tel Lista nr 20 Kandydaci do Rady Powiatowej w okręgu numer 1 1. Przemysław Piechocki 27 lat, kawaler. Organista kolegiaty średzkiej oraz dyrygent chóru kolegiackiego, honorowy członek ŚTK, laureat Sulisława w kategorii średzianin roku, autor cieszących się zainteresowaniem projektów Halka, Lata 20 30, Operacja, Wesele i innych. 2. Marian Bartocha 60 lat, emeryt, mieszkaniec Koszut 3. Marcin Bednarz 32 lata, żona Justyna, syn Adrianek. Wykształcenie wyższe politologiczne. W wolnych chwilach kibicuje Lechowi Poznań. Pełni funkcję naczelnika Biura Obsługi Burmistrza w Urzędzie Miejskim. 4. Andrzej Lewandowski 64 lata, żonaty, dwoje dzieci, mgr biologii i inżynier rolnictwa, mieszkaniec Słupi Wielkiej. Długoletni pracownik COBORU. Prezes Zarządu Koła Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. 5. Grzegorz Borowicz 56 lat, średzianin, żonaty. Absolwent Technikum Mechanicznego w Bydgoszczy. Rzetelny, lojalny, uczciwy. 6.Grzegorz Burchacki 45 lat, jedno dziecko, wykształcenie wyższe, prowadzi własną działalność gospodarczą. 7. Michał Drożak 30 lat, żonaty, ma jednego syna. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, magister Ekonomii. Prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradzania w pozyskiwaniu funduszy unijnych. 8. Krzysztof Oskar Grzesiecki 36 lat, żonaty. Całe życie zawodowe poświęcił Schronisku dla Zwierząt, pracuje w nim od 1997 r., prawie od jego powstania. 9. Katarzyna Urszula Kicińska 26 lat, animator kultury, studentka Kulturoznawstwa na specjalizacji Zarzadzanie Kulturą, aktor i instruktor teatrów amatorskich w Ośrodku Kultury, organizator imprez, m.in.: Melpomena, Środa Rock Festival 10. Ewa Kusik średzianka, wykształcenie wyższe, pracownik banku, ma dwóch synów. Jej pasją jest muzyka. Od 16 lat jest wokalistką średzkich zespołów : Kapela Średzioki, Trychina Band, Średzka Orkiestra Akordeonowa i Oaza. 11. Paweł Ławniczak 45 lat, mieszkaniec Brzezia, wykształcenie średnie. Jestem przewodniczącym Organizacji Zakłądowej NSZZ Solidarność Wielkopolska w SPZOZ w Środzie Wielkopolskiej i zastępcą przewodniczącego Sekretariatu Ochrony Zdrowia. 12. Stefan Misiurny 62 lata, emeryt, ma dwoje dorosłych dzieci. Bardzo interesuje go to co dzieje się w naszym mieście i powiecie, w którym żyjemy. Jeśli zostanie radnym chciałby działać szczególnie na rzecz osób starszych emerytów i rencistów. 13. Piotr Penowski 41 lat, żonaty, dwie córki, jako długoletni pracownik średzkiego szpitala, jest mocno zainteresowany o jego byt i utrzymanie, lepsze warunki dla pacjentów. 14. Zbigniew Sroka 42 lata, współzałożyciel drużyny ligi LZS Sokół Chwałkowo. Po zostaniu radnym, chce zajmować się sprawami zwykłych obywateli, bo właśnie z nimi się utożsamia. 15. Wiesława Strugarek Lat 55, mężatka, matka trojga dzieci. Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, pedagog szkolny w Gimnazjum 1. Współzałożycielka Stowarzyszenia Średzkich Amazonek. Średzianin Roku Paweł Waleron 32 lata, żonaty, ojciec dwóch urwisów. Absolwent AWF w Poznaniu. Współzałożyciel i główny trener UKS Trójka. Obecnie trener pływania dla dzieci z klas III wszystkich szkół gminnych. 17. Mariusz Wawrzyniak 45 lat, żonaty, syn Patryk. Współzałożyciel amatorskiego zespołu piłkarskiego Sokół Chwałkowo. Chce dążyć do budowy obiektów sportowych. 18. Zbigniew Zieliński żonaty, dwoje dzieci, mgr inż. rolnictwa, sołtys wsi Babin. Chce działać na rzecz zrównania poziomu życia ludzi z miasta i wsi. Kandydaci do Rady Powiatowej w okręgu numer 2 1. Jerzy Kwintkiewicz 62 lata, mieszkaniec gminy Nowe Miasto, dyplom Politechniki Poznańskiej 1972, dyplom MBA The Nottingham University Maciej Idkowiak 27 lat, mieszkaniec Nowego Miasta, wykształcenie średnie, pracownik branży budowlanej. 3. Kurasiak Maciej Lat 35. Żonaty, wykształcenie wyższe magister zarządzania. Od 1997 r. pracownik Usług Komunalnych w Środzie Wielkopolskiej. Przez okres 20 lat trwale związany ze średzką piłką nożną. z 4. Mariusz Nowak 24 lata, mieszkaniec Nowego Miasta, wykształcenie średnie, zawodowo związany z motoryzacją, prowadzi własną firmę. 5. Mikołaj Paczkowski 31 lat, żonaty, troje dzieci, pracownik PKN Orlen w Nowym Mieście. 6.Joanna Wojcieszak 25 lat, panna, absolwentka szkoły kosmetycznej w Poznaniu, prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie Środy Wielkopolskiej. ZAWSZE dla Materiały finansowane ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Wojciecha Ziętkowskiego

13 wybory Lista nr 20 Kandydaci do Rady Powiatowej w okręgu numer 3 1. Zbigniew Antkowiak 47 lat, mieszkaniec Witowa, wykształcenie wyższe rolnicze, żonaty, 2 córki, rolnik. Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej. 2. Katarzyna Gorzelanna Mężatka, dwoje dzieci, nauczyciel. Od trzynastu lat kieruje Szkołą Podstawową w Czarnotkach. W latach radna Powiatu Średzkiego, przewodnicząca Komisji Edukacji, Polityki Społecznej i Środowiska. 3. Elżbieta Juszkian Mężatka, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od ponad 14 lat pracuje w administracji obecnie na stanowisku z-cy kierownika USC w Środzie Wielkopolskiej. 4. Krzysztof Kolasiński 32 lata, wykształcenie średnie. Pracuje na stanowisku kierownika sprzedaży. Zainteresowania: sport i łowiectwo. 5. Ludwiczak Mariusz lat 37, żonaty, 2 dzieci, córka Żaneta lat 11, syn Patryk lat 9. Wykształcenie zawodowe. Mieszkaniec Wyszakowa gmina Zaniemyśl. 6. Marzanna Matela 49 lat, zamężna, dwójka dzieci. Z zawodu położna dyplomowana, pracuje od 28 lat w średzkim szpitalu, gdzie obok obowiązków zawodowych pełni funkcję wiceprzewodniczącej zakładowej Solidarności. 7. Jarosław Płociński lat 33, od urodzenia mieszkaniec Krzykos, żonaty, jedna córka. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu na wydziale rolnym. Od 2007 roku kierownik Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Nadziejewie. 8. Marcin Sroczyński 31 lat, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe, bezpartyjny. Interesuje się polityką, ponieważ chce mieć realny wpływ na poprawę życia w gminie. 9. Tomasz Staszak 39 lat, żonaty, dwie córki, mieszkaniec Zaniemyśla, wykształcenie średnie techniczne, prowadzi własną działalność 10. Anna Zimoch mężatka, troje dzieci, wykształcenie wyższe, od 26 lat mieszka i pracuje w Krzykosach. Uczy matematyki. Od 2007 roku pełni funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół w Krzykosach. ZAWSZE dla

14 14 wybory 2010 tel

15 wybory Wieści z Urzędu Dziwne gry wiceprezesa 9 września w Gazecie Średzkiej ukazał się alarmistyczny artykuł na temat boiska do hokeja. Działacze hokeja wskazywali, że boisko jest wadliwe i hokeiści praktycznie nie mogą już na nim grać. A z każdym meczem będzie co raz gorzej. Niespełna 3 tygodnie później wiceprezes Polonii ds. hokeja na trawie Radosław Dąbkiewicz zeznał w sądzie, że nie ma zastrzeżeń do nawierzchni, a hokeiści uznają, że boisko jest dobrej jakości! Dąbkiewicz jest świadkiem powołanym przez Tamex, a nie przez gminę. Prywatnie jest kolegą jednego z kandydatów na burmistrza Rafała Piechowiaka. Przyjrzyjmy się bliżej działaniom i zeznaniom Dąbkiewi cza. Przed ukazaniem się artykułu, na początku września działacze średzkiej Polonii nie zwrócili się ani razu do Urzędu Miejskiego z informacjami, że z boiskiem dzieje się coś złego. Jak udało nam się ustalić pierwszy sygnał jaki otrzymał Urząd pochodził od Zbigniewa Króla, który zadzwonił z pytaniem do burmistrza w sprawie stanu boiska. Po artykule Michał Orłowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Urzędu Miejskiego wizytował boisko i nie odnotował żadnych niepokojących sygnałów. Działacze Polonii nie przysłali żadne go pisma z wykazem usterek, nieprawidłowości czy uwag. W związku z powyższym w Urzędzie postanowiono, żeby wspólnie z działaczami Polonii przeprowadzić wizję boiska. Za nim doszło do wizytacji, 29 września w rozprawie sądowej w Poznaniu zeznawał wiceprezes ds. hokeja Polonii Środa Radosław Dąbkiewicz, który powiedział zupełnie coś odwrotnego na temat boiska niż można było przeczytać w Gazecie Średzkiej! W pierwszym momencie byliśmy w szoku. Szczerze mówiąc myślałem, że nasz radca, który relacjonował zeznania stroi sobie żarty mówi Marcin Bednarz z Biura Obsługi Burmistrza w Urzędzie Miejskim. W sądzie R. Dąb - kiewicz zeznał, że hokeiści nie mają zastrzeżeń do boiska. Zeznania w sądzie nie były pierwszym dziwnym zachowaniem działacza Polonii. Do boiska nie mają zastrzeżeń W połowie października doszło do wizytacji boiska z udziałem Michała Orłowskiego, Marcina Bednarza, rad cy Szymona Muszyńskiego z Urzędu Miej - skiego oraz Przemysława Ardel lego i Radosława Dąbkiewicza z Po lonii. Chcieliśmy ustalić jakie nieprawi dło - wości zaobserwowali działacze Polonii oraz czego mamy żądać od Tamexu mówi Michał Orłowski z Urzędu Miejskiego. Zamiast konkretnych informacji urzędnicy zostali ponownie zaskoczeni przez Radosława Dąbkiewicza, który odciął się zupełnie od artykułu w Średzkiej stwierdzając, ze Zbigniew Król źle zinterpretował słowa polonistów, a inspiratorem tekstu był ktoś spoza środowiska polonistów. Najważniejsze jednak było stwierdzenie, że w tej chwili do boiska nie ma większych zastrzeżeń, a poloniści boją się tylko jak boisko zniesienie zimę. Dlatego ich zdaniem do tematu należy wrócić na wiosnę, kiedy po przerwie zimowej na boisko wrócą hokeiści. Boisko musi posiadać parametry, między innymi równość, precyzyjnie określone przez Międzynarodową Federację Hokeja. Jedynym sposobem na stwierdzenie czy boisko spełniania określone para - metry jest przeprowadzenie stosownych badań. Urząd Miejski planuje na wiosnę wystąpić do Tamexu o prze pro - wadzenie niezależnych badań, które pokażą czy należy coś poprawić a jeśli tak to w jaki sposób. Po stronie Tamexu po raz pierwszy W 2009 rok, pół roku po upływie umownego terminu zakończenia ro bót Tamex wystąpił do gminy o odbiór inwestycji. Burmistrz Ziętkowski nie zgodził się na podpisanie protokołu z dwóch powodów. Zastosowana przez Tamex kombinacja warstwy elastycznej oraz nawierzchni trawy nie posiadała certyfikatu Międzynarodowej Federacji Hokej. Drugim powodem była nierówność boiska. Niechlujne wyko - nanie boiska spowodowało, że każdy średzianin, który widział boisko w 2009 roku mógł zauważyć nierówności między innymi w postaci wybrzuszeń i wgłębień. Nie mniej na kwietniowym odbiorze pojawili się między innymi działacze Polonii i jeden hokeista, który biegając za piłeczką hokejową miał potwierdzić, że jest to jedne z najlepszych boisk na jakim w życiu grał. Po nieodebraniu boiska gmina zleciła badanie boiska holenderskiemu laboratorium. Wyniki nie potwierdziły zapewnień Tamexu i jego średzkich zwolenników, którzy dążyli w 2009 roku do odbioru robót. Boisko nie posiadało odpowiedniej równości, a zamontowana kombina cja warstwy elastycznej oraz nawierzchni trawy nie posiadała, wbrew zapewnieniom Tamexu, certyfikatu Międzynarodowej Federacji Hokeja. Przypomnijmy, że Tamex certyfikat uzy skał dopiero w marcu 2010 roku, a miesiąc później wykonał poprawki, które zlikwidowały nierówności boiska. Po stronie Tamexu po raz drugi Mając w pamięci zachowanie Dąb kie - wicza w 2009 roku trudno się dziwić, że został on powołany na świadka przez Tamex a nie przez Gminę. Dąbkiewicz zeznał w sądzie między innymi, że na boisku nie był zmieniany zakres prac. Proszę zwrócić uwagę na tę część zeznań Pana Dąbkiewicza, w których mówi, że trawa była układana w zbyt niskiej temperaturze, co potwierdziło się na wiosnę 2009 roku bo nawierzchnia była pofałdowana wskazuje Marcin Bednarz. Jest to zeznanie na korzyść Tamexu bo pokazuje, że nie można było wykonać boiska do połowy grudnia 2008 roku. Jest w tym jednak mały szkopuł. W przeważającej części nawierzchnia trawy była kładziona przez Tamex nie pod koniec 2008 roku tylko na wiosnę 2009 roku. Co więcej największe nierówności były w części, która została wykonana w marcu 2009 roku, czyli w okresie zimy kiedy grunt był bardziej zmarznięty niż w grudniu 2008 roku. Takie zeznania nie pomagają gminie nie kryje oburzenia Marcin Bednarz. Gmina planuje powołać innego świadka ze środowiska Polonii Przemysława Ardellego. Po co został podniesiony w prasie fał - szywy alarm skoro Dąbkiewicz w sądzie powiedział, że boisko jest w dobrym stanie? Czy była to część kampanii wyborczej prowadzonej przez kolegę Rafała Piechowiaka, kandydata na burmistrza? Dlaczego w sądzie Dąbkiewicz nie tylko mówi coś innego niż na łamach lokalnej prasy? Dlaczego jego zeznania są na rękę Tamexowi a nie gminie? Na te pytania niech każdy z czytelników odpowie sobie sam. ka Nieprawdziwa informacja Rafała Piechowiaka W Gazecie Średzkiej z dnia 28 października br. ukazało się ogłoszenie Rafała Piechowiaka, które zawiera nieprawdziwe i niepełne informacje na temat budowy boiska piłkarskiego w Szlachcinie. Poniżej przedstawiamy odpowiedź prasową Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej odnoszącą się do nieprawdziwych i niepełnych wypowiedzi Rafała Piechowiaka. Rafał Piechowiak prezentując swoje koncepcje wyborcze po raz kolejny mija się z prawdą. Tym razem podał nieprawdziwą informację na temat budowy boiska piłkarskiego w Szlachcinie. Szczególnie dziwi takie zachowanie osoby, której jako zastępcy burmistrza podlegał bezpośrednio wydział, który zajmuje się tą sprawą października 2009 Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej wyraziła zgodę na zawarcie przez Burmist rza Miasta Środa Wielkopolska kolej nej umowy dzierżawy jednej nieru chomości rolnej położonej w Szlachcinie z dotychczasowym wieloletnim dzierżawcą. 2. Na komisji poprzedzającej sesję w dniu 27 października 2009 r. projekt uchwały przedstawiał Rafał Piechowiak. W posiedzeniu udział brał również radny, a zarazem sołtys Szlachcina Michał Matelski. Komisja nie wniosła żadnych uwag. Również na sesji, w której udział wzięli zarówno Piechowiak jak i Matelski do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie przy 18 głosach za. 3. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia był wywieszony od dnia do roku. W ustawowym terminie wywieszenia wykazu nikt nie złożył wniosku poza dotychczasowym dzierżawcą. W dniu roku (po upły - nięciu terminu na złożenie wniosku) sołtys Matelski złożył pismo o użyczenie tego terenu pod boisko sportowe. Choć zgodnie z przepisami winien otrzymać odmowę (wniosek złożony po terminie) burmistrz w dacie 22 grudnia 2009 roku (pismo w imieniu burmistrza podpisał R. Piechowiak) poinformował sołtysa jak i radnego w jednej osobie o podjętej za jego również zgodą uchwale oraz poprosił o podjęcie rozmów z dotychczasowym dzierżaw cą (jak i osobą która zgodnie z art. 56 ust. 1 Karta Nauczyciela miała oddaną część tej nieruchomości w użyczenie do dnia r.) o zamierzeniach miesz - kańców co do przeznaczenia tego terenu pod boisko. 4. Z uwagi na brak jakiejkolwiek odpowiedzi w tej sprawie Burmistrz Wojciech Ziętkowski w dniu roku zaprosił na spotkanie zarówno Pana Sołtysa jak i dotychczasowego dzierżawcę. Spot - kanie odbyło się 1 kwietnia 2010 roku, na którym dotychczasowy dzierżawca oświadczył, że nie wy - raża zgody na wycofanie i rezygnację z dzierżawy gruntu rolnego przedstawiając propozycję innych miejsc pod boisko. Michał Matelski poin - formował, że w miesiącu wrześniu na zebraniu wiejskim mieszkańcy wsi pozytywnie zaopiniowali loka - lizację boiska na tym terenie, który od bardzo wielu lat był dzierżawiony przez jednego z mieszkańców Szlach - cina. Z uwagi na brak spójnego stanowiska ustalono, że Burmistrz dokona wizji w terenie i podejmie decyzję. 5. W dniu 7 kwietnia 2010 roku wpłynęło pismo zawiadomienie od dzierżawcy, że nie wyraża zgody na przeznaczenie terenu o który on wnioskuje pod boisko wraz z szerokim uzasadnieniem oraz protestem podpisanym przez 51 mieszkańców wsi Szlachcin! Po dokonaniu wizji w terenie zaproponowano zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych trzech lat z zastrzeżeniem jej wcześniejszego rozwiązania po okresie jednego roku w przypadku przeznaczenia tej nieruchomości na inny cel. Na powyższą propozycję dzierżawca wyraził zgodę i umowa została podpisana. 6. Informację o podjętej decyzji oraz o proteście mieszkańców jak i o spotkaniu z właścicielem innych nieruchomości sołtys Matelski otrzymał pisemnie w dniu 13 kwietnia br. W wyniku dwóch kolejnych spotkań zawarto nieodpłatne umowy użyczenia dwóch różnych terenów we wsi Szlachcin pod budowę boiska w tym jeden teren to grunt gdzie obecnie znajduje się boisko. 7. Sołtys Michał Matelski 20 lipca 2010 roku złożył wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod budowę bois ka z nawierzchnią trawiastą na działce nr 67 w Szlachcinie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało wydane 27 lipca 2010 roku wraz z obwieszczeniem, które sołtys powinien wywiesić na tablicy ogłoszeń w Szlachcinie na okres 14 dni. Projekt decyzji przesłano do uzgodnień w ramach których Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu wezwała 18 sierpnia 2010 r. o przedłożenie przez sołtysa Matelskiego wypisu z rejestru gruntów, zaświadczenia o przeznaczeniu w planie oraz mapy z opisami kategorii użytków. Dodatkowo w dniu r. Urząd Miejski wezwał, Michała Matelskie go do pilnego przedłożenia braku jących dokumentów. W dniu wysłano kolejne wezwanie z uwagi na brak działania przez wnios kodawcę przez okres dwóch miesięcy. 8. Kiedy ukazywał się wywiad z Rafa łem Piechowiakiem to w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej od dłuższego czasu czekały dokumenty do odbioru przez sołtysa Matelskiego, bez których nie jest możliwe uzgodnienie projektu decyzji lokalizacyjnej przez Lasy Państwowe, a tym samym wydanie podstawowej decyzji administracyjnej dla tej inwestycji. ka

16 16 wybory 2010 tel List otwarty do mieszkańców gminy Zaniemyśl Janusz Piotr 45 lat, Zwola kandydat na wójta Gminy Zaniemyśl kandydat do Rady Powiatu Okręg 1 Lista 16 Szanowni Państwo, 21 listopada jest w tym roku świętem demokracji czyli dniem wyborów samorządowych, dniem w którym będziecie Państwo podejmować ważne decyzje. Decyzje te przez najbliższe cztery lata będą miały ogromny wpływ na rozwój naszej gminy i funkcjonowanie instytucji samorządowych. Wybory to pewnego rodzaju kontrakt zawarty pomiędzy wyborcami a kandydatem, któremu oddając swój głos powierza się realizację określonych zobowiązań. Po czterech latach ocenia się, czy zrealizował to do czego się zobowiązał, jego prawdomówność, czy rządził mądrze słuchając głosu swych wyborców, czy roztropnie wydawał nasze wspólne pieniądze, czy był przyjazny dla mieszkańców i wrażliwy na ich problemy oraz jako urzędnik czy myślał przede wszystkim o innych czy o sobie. To trudne, lecz takie rozliczenie jest potrzebne dla dokonania trafnego wyboru. Prosząc o Państwa głos, nie chcę składać obietnic bez pokrycia. Napiszę jedynie, że będę ciężko i uczciwie pracował, aby nasza gmina ponownie rozkwitła gospodarczo i turystycznie. Dlatego w możliwie najkrótszym czasie chciałbym wprowadzić ulgi inwestycyjne, spełnić oczekiwania wielu mieszkańców i doprowadzić do oczyszczenia jeziora Raczyńskiego, budowy obwodnicy Zaniemyśla, dokończe - nia ważnych inwestycji i nie rozpoczynania tych, na które nie będzie zgody społecznej. W tym celu w ważnych dla mieszkańców gminy sprawach, chciałbym przeprowadzać referenda gminne. Chciałbym również, aby więcej uwagi poświęcać okolicznym wsiom oraz zatrudnić młodych ambitnych ludzi do pracy w urzędzie nad pozyskaniem środków unijnych na duże projekty, które nareszcie przeniosą nas w XXI wiek. I to co dla mnie najważniejsze, przede wszystkim chciałbym Państwu pomagać, a nie utrudniać życia, pracy i prowadzenia biznesu w naszej gminie. Wierzę, że dokonają Państwo trafnego wyboru. Z poważaniem Piotr Janusz Kaźmierczak Wioletta 24 lata, Środa Wlkp. Kandydat KWW Głos Powiatu Średzkiego do Rady Miejskiej OKRĘG nr 1 Lista nr 23 pozycja 1 Mam 24 lata. Jestem rodowitą Średzianką. Ukoń czy łam Realizację Dźwięku oraz Studium Piosenkarskie im. Czesława Niemena w Poznaniu. Obecnie jestem studentką III roku Kulturoznawstwa na specjalności Zarządzanie instytucjami kultury. Pracuję jako instruktor wokalny w Ośrodku Kultury w Środzie i Zaniemyślu oraz jako manager ds. organizacji imprez w firmie Polaris. Z racji tego, iż moje pasje i praca związane są z kulturą, chciałabym działać przede wszystkim na tym polu w naszej gminie. Nie obce mi są jednak codzienne problemy mieszkańców Środy. Jestem mieszkanką ulicy Gnieźnieńskiej. Ulica ta znajduje się na peryferiach miasta. Mieszka tutaj kilka rodzin, w tym rodziny z małymi dziećmi, które chodzą do szkoły lub w niedługim czasie będą w wieku szkolnym. Mimo, iż obszar ten należy do miasta, nie ma tu ani chodnika, ani oś - wietlenia, co powoduje, że droga do centrum jest bardzo niebezpieczna, nie tylko dla dzieci. Z pewnością wielu z nas robiło zakupy w nowej Biedronce. Aby wjechać na parking marketu należy przejechać ulicą Marcinkowskiego, gdzie przy odrobinie nieuwagi można urwać zawieszenie auta. Droga ta już od dawna jest w opłakanym stanie. Jeśli dacie mi Państwo szansę dostania się do Rady Miejskiej, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby rozwiązać pozytywnie nie tylko poruszone przeze mnie powyżej kwestie. Nie samymi problemami jednak powinniśmy żyć. Wszędzie musi być równowaga. Doświad - czenie zdobyte w mojej pracy pozwoliło mi w dużym stopniu poznać gusta ludzi, oraz zapotrzebowanie na kulturę w naszym mieście. Mimo, iż w Środzie organizowane są wyjazdy do teatru, spektakle, koncerty przeróżnych zespołów, muzyków czy gwiazd, to nie do końca satysfakcjonuje to wszystkich naszych mieszkańców. Moją propozycją w kwestii kultury oprócz organizacji koncertów i innych podjętych przedsięwzięć jest m.in. organizacja tematycznych wieczorów z polską muzyką lat 60, 70, 80 czy 90 oraz więcej tematycznych imprez typu baliki zorganizowa nych dla dzieci. W Środzie jest mnóstwo artystów, zespołów muzycznych, wokalistów, którzy często cenieni są w innych miejscowościach, zamiast być chlubą naszego miasta, pozostają w zapomnieniu tworząc do szuflady czy grając po garażach. Działając w Radzie Miejskiej chciałabym pomóc w promocji lokalnego środowiska artystycznego. Moim największym marzeniem jest zorganizowanie w Środzie Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki. Rozsławiłby on nie tylko nasze średzkie dzieciaki i młodzież, ale i miasto, które za sprawą festiwalu, mogłoby zostać, podobnie jak Chodzież, Września czy Konin, kolejnym, znanym w Polsce, centrum kultury i sztuki. Nie brak mi zapału do pracy. Jeśli swoimi głosami pomożecie mi Państwo wejść do Rady Miejskiej przyłożę wszelkich starań, aby spełnić wszystkie moje założenia. Będę wdzięczna za każdy oddany na mnie głos. Wioletta Kaźmierczak Nowak Anna 39 lat, Środa Wlkp. Kandydat KWW Głos Powiatu Średzkiego do Rady Miejskiej Okręg 2 Lista nr 23 pozycja 1 Dlaczego kandyduję do Rady Miejskiej? Wiem, że cały świat zaczyna się w miejscu zamieszkania, a jego największym skarbem są ludzie. Jakość tego świata zależy tylko od nas. Każdy chce żyć w miejscu przyjaznym, bezpiecznym, być częścią dobrze zorganizowanej społeczności. Założyłam Komitet Wyborczy Wyborców GŁOS POWIATU ŚREDZKIEGO i biorę udział w wyborach ponieważ wiem, że mam wpływ na siebie i swoje otoczenie. Potrafię realizować pomysły od projektu do produktu. Interesuje mnie przyszłość Środy Wielkopolskiej. To tutaj mieszkam, pracuję, odpoczywam. Jestem osobą wytrwałą i mimo różnych przeszkód staram się dążyć do celu. Zależy mi, aby Środa Wlkp. stała się gminą dynamicznie rozwijającą się, atrakcyjną zarówno dla jej mieszkańców jak i inwestorów, by mogła kusić turystów swoimi walorami turystycznymi, których nie brakuje. Moje doświadczenia utwierdziły mnie w przekonaniu, że problemy mogą jedynie mobilizować do szukania dalszych rozwiązań, stąd niełatwo jest mnie przekonać o niemożliwości danego przedsięwzięcia. Tegoroczne wybory są moimi pierwszymi. Dotychczas mogłam być tylko biernym obserwatorem pracy naszych radnych. Miałam okazję przekonać się o stylu ich pracy w realizacji spraw znacznie ułatwiających życie mieszkańców oraz zwiększeniu atrakcyjności naszej gminy. Teraz wiem, że Środa Wlkp. potrzebuje ludzi z nową wizją na gminę, tak, aby znaleźć sposoby rozwiązywania potrzeb jej mieszkańców. Popieram w tym zakresie program Burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego ponieważ dotychczasowi, niektórzy radni zawiedli. Jako radna, chcę pracować na rzecz rozwoju gminy Środa Wlkp. i swoją aktywną pracą dążyć będę do realizacji tego celu. Anna Nowak

17 wybory Muszyński Maciej Wojciech 19 lat, Środa Wlkp. Kandydat KWW Głos Powiatu Średzkiego do Rady Miejskiej OKRĘG nr 2 Lista nr 23 pozycja 8 Uczę się w Zespole Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp. profil Technik Informatyk. Właśnie w Hipolicie udało mi się dostać mandat do Młodzieżowej Rady Miejskiej gdzie reprezentowałem swoją szkołę. W Młodzieżowej Radzie Miejskiej zdobywałem pierwsze prawdziwe doświadczenie w działaniu samorządu. Jako radny w MRM miałem pomysł i chęć zorganizowania festiwalu muzyki hip-hopowej HIP-HOP RYTM ULICY. Wszystko udało się zorganizować w 2 miesiące. Od artystów, współorganizatora po sponsorów. Był to dla mnie okres kontaktu z wieloma ludzi i wielka nauka pokory. W tym samym czasie, z poparciem Burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego, ruszył portal pod nazwą SrodaOnLine.com Portal Regionalno Rozrywkowy, gdzie można było znaleźć wiele informacji z miasta i okolic. Po roku nawiązałem współpracę z Amatorska Grupą Filmową. Kolejno portal przechodził zmiany. Obecnie jest to telewizja online robiona z moim przyjacielem Damianem Dubińskim. Ostatnio wdrożyliśmy projekt POLONIA-SRODA.TV, który działa prawie od roku, a na koncie ma już prawie 100 filmów i kilka transmisji z meczów. W Radzie Miejskiej chciałbym być przedstawicielem młodych. Ważne dla mnie są: polityka prospołeczna, rozwój kultury i sportu. Maciejewski Mariusz 23 lata, Środa Wlkp. Krężelewska Anna 36 lat, Środa Wlkp. Kandydat KWW Głos Powiatu Średzkiego do Rady Miejskiej OKRĘG nr 2 Lista nr 23 pozycja 11 Wykształcenie wyższe ekonomiczne, od 6 lat prowadzi własną firmę handlową, która wyposaża obiekty hotelowo-gastronomiczne w sprzęt, urządzenia i drobne akcesoria. Jest członkiem Zarządu KS POLONIA Środa Wlkp. Zainteresowania: sport i film. W Radzie Miejskiej zajmę się rozwojem średzkiego sportu oraz wspieraniem realizacji projektu POLONIA ARENA. Jestem mamą dwóch dorastających synów. Wiem ile pokus czyha na młodzież w ich wieku. Postawiłam na sport, bo daje on wiele korzyści, zarówno dla rozwoju fizycznego jak i kształtuje charakter. Uczy zasad fair play. Jestem zwolenniczką budowy projektu POLONIA ARENA, gdyż uważam, że byłoby to miejsce otwarte i przyjazne dla dzieci i młodzieży, a także dla miłego spędzania czasu przez całe rodziny. Środa z pewnością nie będzie się wstydziła takiego kompleksu sportowo-usługowego. Małecki Marcin 32 lata, Murzynowo Leśne Kandydat KWW Głos Powiatu Średzkiego do Rady Miejskiej OKRĘG nr 1 Lista nr 23 pozycja 3 Witajcie, Nazywam się Mariusz Maciejewski, mam 23 lata. Jestem rodowitym Średzianinem i nie wyobrażam sobie przyszłości w innym mieście. Moją pasją życiową jest informatyka i fotografia. Obecnie studiuję Inżynierię Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od pierwszego roku studiów interesowałem się naszą lokalną społecznością i problemami jakie dotykają mieszkańców Środy. Równocześnie z moim zainteresowaniem przyszedł pomysł na portal internetowy najpierw tylko miasta a teraz całego powiatu który jest swego rodzaju archiwum życia miasta, powiatu i miejscem w którym Średzianie znajdą ważne i potrzebne informacje. Od jakiegoś czasu prowadzę też gazetę, przez którą chcę informować o wszystkich wydarzenia, które odbyły się w naszym powiecie. W związku z pracą i moimi zainteresowaniami jestem obecny w życiu naszej gminy i powiatu. Poznałem wielu z Was, znam Wasze problemy i sposoby na ich rozwiązanie, dlatego mam nadzieję, że zechcą Państwo zaufać mi i oddać swój głos z przekonaniem, że Mariusz MACIEJEWSKI to odpowiedzialny człowiek, którego wiedza oraz kultura polityczna będą potrzebne w Radzie Miejskiej Środy Wlkp. Proszę o wyszukanie na liście wyborczej nr 23 Głosu Powiatu Średzkiego w Okręgu nr 1 mojego nazwiska (pozycja 3) i postawienie przy nim znaku X. Liczę na Was! Kandydat KWW Głos Powiatu Średzkiego do Rady Powiatu OKRĘG nr 3 Lista nr 16 pozycja 2 Żonaty, wykształcenie wyższe. Działalność gospodarcza. Zainteresowania: sport, polityka oraz innowacje techniczne. W Radzie Powiatu chciałbym działać dla dobra Gminy Krzykosy w zakresie porządku i czystości oraz szeroko pojętej ekologii. Kontaktuję się z wieloma mieszkańcami naszego powiatu, stąd wiem czym oni żyją i jakie mają problemy. Zdecydowałem się kandydować, gdyż uważam, że dotychczasowi radni reprezentujący Gminę Krzykosy w Radzie Powiatu Średzkiego nie spełnili oczekiwań mieszkańców. Przede wszystkim stracili kontakt ze swoimi wyborcami. Nie bywali na corocznych zebraniach sołeckich. Myślę, że niewielu mieszkańców naszej gminy zna swoich radnych powiatowych. Ci, którzy są radnymi szybko stali się politycznie poddani swoim średzkim liderom. Twierdzę, że osoby wynagradzane z budżetu Gminy czy Powiatu mając pewną pensję nie zrozumieją problemów Rzemieślnika, Przedsiębiorcy czy Rolnika, którzy muszą ciężko zapracować na każdą złotówkę. Prowadzę działalność gospodarczą od 9 lat i wiem, że każdą inwestycję muszę przemyśleć czy mnie na nią stać. Nie inaczej będę pracować w Radzie Powiatu. Jestem realistą. Dlatego przedstawiam Państwu swoją kandydaturę na radnego powiatowego. Zapraszam Państwa do urn 21 listopada i życzę trafnego wyboru.

18 18 wybory 2010 tel Dubiński Jankowski Damian Maciej Piotr 20 lat, Środa Wlkp. 50 lat, Środa Wlkp. Kandydat KWW Głos Powiatu Średzkiego do Rady Miejskiej OKRĘG nr 1 Lista nr 23 pozycja 8 Jestem 20 letnim chłopakiem urodzonym w Środzie. Uczęszczam do Technikum Informatycznego. W przyszłym roku zdaję maturę. Interesuję się komputerami, muzyką, filmem i sportem. Dzięki tym zainteresowaniom powstał projekt zwany PoloniaTV, realizowany we współpracy z Klubem Sportowym Polonia Środa. Na pomysł tego projektu wpadł Maciej Muszyński. Razem z Maciejem prowadzimy stronę Chciałbym, aby sport w Środzie rozwijał się jeszcze dynamiczniej niż do tej pory, przez organizowanie turniejów dla różnych grup wiekowych i w różnych dyscyplinach. Jestem też fanem muzyki Hip-Hop. Chciałbym, aby koncerty hip-hopa odbywały się częściej, aby nie być zmuszonym jeździć do Poznania czy Jarocina, tylko po to, aby zaznać odrobiny rozrywki. Cieszę się, że w Środzie funkcjonuje świeżo wyremontowane kino. Moim marzeniem jest, aby moi rówieśnicy przyczyniali się do rozwoju naszego miasta i powiatu w dziedzinie sportu i kultury. Kandydat KWW Głos Powiatu Średzkiego do Rady Miejskiej OKRĘG nr 1 Lista nr 23 pozycja 12 Żonaty, 3 dzieci, wykształcenie średnie techniczne. Od urodzenia mieszkam w Środzie. Wiele lat pracowałem w Usługach Komunalnych w Środzie Wlkp. Następnie do roku 2001 pracowałem w Urzędzie Miejskim w Środzie. Aktualnie prowadzę sklep zoologiczny CENTRUM ZOOLOGICZNE. Pracując w Urzędzie i UK doskonale poznałem problemy mieszkańców naszego miasta. Moją pasją jest turystyka. Od połowy lat osiemdziesiątych działam społecznie w średzkim Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Leży mi na sercu poznawanie i umiłowanie piękna naszego kraju. W Radzie Powiatu chciałbym zająć się propagowaniem turystyki, sportu i masowej kultury fizycznej. Będę animatorem działań na rzecz rozwoju kultury i ochrony przyrody. Ratajczak Iwona 39 lat, Zielniczki Kandydat KWW Głos Powiatu Średzkiego do Rady Miejskiej OKRĘG nr 3 Lista nr 23 pozycja 11 Nazywam się Iwona Ratajczak, mam 39 lat. Większość swego życia spędziłam mieszkając we wsi Zielniczki. Aktualnie zajmuję się wychowywaniem dzieci oraz dekoracjami z kwiatów, różnych imprez okolicznościowych. W dalszym ciągu pogłębiam też swoją wiedzę na kursach szkoleniowych. Znając życie wiejskie od podszewki, jego plusy i ogromne minusy, pragnę być kobietą aktywną. Postanowiłam więc zostać kandydatką do Rady Miasta z ramienia Głosu Powiatu Średzkiego. Moim celem jest osiągnąć jak najwięcej profitów dla naszej wsi. Konieczne są remonty zabytkowych świetlic wiejskich w których spotykają się rolnicy jak i koła gospodyń wiejskich, zdobycie źródeł dofinansowania nowoczesnych placów zabaw dla najmłodszych dzieci, a dla nieco starszych, wyjazdów wakacyjnych i wycieczek krajoznawczych. Pilne jest również dofinansowanie posiłków w szkołach dla dzieci z uboższych rodzin. Aby nasza młodzież nie była gorsza od innych potrzebna jest pomoc w formie stypendium dla młodzieży studiującej. Dajmy szansę naszym dzieciom w zdobywaniu nowej wiedzy, na lepsze życie. Pod dużym znakiem zapytania są również drogi wiejskie, chodniki raz rozpoczęte i nie dokończone, komunikacja autobusowa między wsią a miastem również ułatwiłaby życie dorosłym jak i dzieciom chcącym korzystać z dodatkowych zajęć, atrakcji czy nauki. Idźmy do przodu i dajmy szansę sobie i swoim dzieciom na lepsze życie. Z poważaniem Iwona Ratajczak

19 wybory

20 20 wybory 2010 tel Wojciech Ziętkowski wygrywa debatę z kontrkandydatami wyborczymi 3 listopada br. w Ośrodku Kultury Gazeta Średzka zorganizowała tzw. debatę burmistrzowską. Wzięło w niej udział 5 kandydatów na fotel burmis trza Środy Wielkopolskiej. W ko lejno ści alfabetycznej: Bogusław Biernat (Średz ka Lewica), Marcin Bubnie wicz (PiS), Piotr Kasprzak (Środa XXI), Rafał Piechowiak (Ziemia Średzka) oraz Wojciech Ziętkowski (KWW Woj ciecha Ziętkowskiego) Na początku kandydaci mieli czas na autoprezentację, a następnie red. Z. Król zadawał im pytania przygotowane przez Gazetę Średzką. Potem kandydaci zadawali pytania sobie wzajemnie, aby na końcu debaty pod sumować swoje wystąpienie. W sali Ośrodka Kultury zgromadziło się około 200 osób, w większości byli to ludzie z komitetów wyborczych kandydatów, a więc z określonym już poglądem na kogo będą głosować. Wydaje się, że prawie nie było na sali wyborców tzw. niezdecydowanych. Rodzi się pytanie o sens takich debat. Pewnie raczej chodziło o możliwość napisania w mediach o poszczególnych kandyda tach niż o prawdziwe spiera nie się w poglądach na zarządzanie Środą. Odniosłam ogólne wrażenie, że aktualny Burmistrz W. Ziętkowski zachowywał się swobodnie. Jego wypowiedzi świadczyły o jego wiedzy i doświadczeniu w sprawowaniu swojej funkcji. Potrafił ze swadą mówić o tym co zrobił dla Środy i jakie są jego plany na najbliższe 4 lata. Inni kandydaci mieli pewne problemy czy to z odpowiedzią na konkretne pyta nia czy też z wysłowieniem się w sposób zrozumiały dla słuchaczy. Np. kandydat Kasprzak chciał tnąć koszty administracji i mimo głosów z sali, że ciąć, ciąć, nadal się upierał, że trzeba tnąć, i, że w ogóle to wiadomo, o co chodzi. Jako doktorant w dziedzinie pozyskiwania środków unijnych nie potrafił niestety w pełni odpowiedzieć na proste pytanie z czego składa się budżet Unii. Był to moim zdaniem najsłabszy merytorycznie kandydat, ale widać było, że pracuje nad sobą. Inny młodzian, p. Bubniewicz, wykazywał młodzień czy zapał i tym pewnie ujął część osób na sali. Niestety jego znajomość realiów samorządowych jest jeszcze dość ograniczona. Wynika to z tego, że brakuje mu doświadczenia w pracy samorządu. Sama chęć zostania burmistrzem to jeszcze zbyt mało. Kandydaci w sile wieku czyli p. Biernat i p. Piechowiak zaprezentowali się dość dobrze. Mówili składnie, choć dość ogólnikowo. P. Piechowiak nie ma np. strategii dla Gminy Środa, co jest poważną wadą tego kandydata. Jak sam o sobie powiedział, jest osobą mniej otwartą niż burmistrz Ziętkowski, co uważam mogło być przyczyną jego niepowodzeń wyborczych w poprzednich wyborach. Zdziwiłam się słuchając końcowego wystąpienia p. Biernata, który wygłosił krótkie kazanie. W. Ziętkowski zgrabnie podsumował swoje dwie kadencje burmistrzowa nia. Powiedział, że Środa to nadal miasto niskich podatków, a od 4 lat to też miasto ludzi aktywnych. Miasta bez ludzi są martwe. Gospodarka, kultura, sport to dziedziny, w których śre - d zianie są aktywni. ka

październik/listopad 2014 nr 10(208) Wybory Samorządowe 2014

październik/listopad 2014 nr 10(208) Wybory Samorządowe 2014 październik/listopad 2014 nr 10(208) Wybory Samorządowe 2014 2 W NUMERZE Strona 2 Honorowi obywatele Honorowi Obywatele gminy Izabelin Strona 3 Ważne dla wyborców Strona 4 5 Kandydaci na wójta Kandydaci

Bardziej szczegółowo

Nasza gazeta ma już 3 lata!

Nasza gazeta ma już 3 lata! numer 6 (73) 16 marca 2011 ISSN 1899-2196 gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 6 KWIETNIA 2011 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE www.glospowiatusredzkiego.pl

Bardziej szczegółowo

oraz dla całej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim za dotychczasową życzliwość. Jan Tokarski kandydat do Rady Miejksiej okręg nr 2, lista nr 27, poz.

oraz dla całej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim za dotychczasową życzliwość. Jan Tokarski kandydat do Rady Miejksiej okręg nr 2, lista nr 27, poz. Miło mi poinformować o przygotowaniach do kolejnej edycji wręczania wyróżnień Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej wybitnym osobom zasłużonym dla naszego Regionu oraz dla całej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim za

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC NR 66 / 10 LISTOPADA 2014 / NAKŁAD 20.000 / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL Hanna Banaszak w Przeźmierowie STR. 16 FOT. MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATORA BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC POZNAŃ,

Bardziej szczegółowo

forum 2010 twoje Dlaczego wybraliśmy Forum 2010? 33,24 % 23,5 % 13,04 % Maciejak przed Żurawskim lista nr

forum 2010 twoje Dlaczego wybraliśmy Forum 2010? 33,24 % 23,5 % 13,04 % Maciejak przed Żurawskim lista nr twoje Złotoryja Świerzawa Wojcieszów Pielgrzymka Zagrodno Gm. Złotoryja forum 2010 Biuletyn Informacyjny KWW Forum Samorządowe 2010 lista nr 18 Egzemplarz bezpłatny Dlaczego wybraliśmy Forum 2010? Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Jana Pawła II. Uroczysty dzień beatyfikacji. Dla każdego coś miłego czyli średzka majówka

Jana Pawła II. Uroczysty dzień beatyfikacji. Dla każdego coś miłego czyli średzka majówka ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 28 KWIETNIA 2011 NR 2 (59) WWW.SRODA.WLKP.PL ISSN 1895-0442 Dla każdego coś miłego czyli średzka majówka 2 maja o godz. 16.00 ruszy Bieg z flagą organizowany przez

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna W numerze: NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 16 LUTEGO 2011 R.

gazeta bezpłatna W numerze: NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 16 LUTEGO 2011 R. numer 3 (70) 2 lutego 2011 ISSN 1899-2196 gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 16 LUTEGO 2011 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE www.glospowiatusredzkiego.pl

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R. numer 18 (38) 7 października 2009 ISSN 1899-2196 gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE www.glospowiatusredzkiego.pl

Bardziej szczegółowo

...w numerze. Pierwszy odcinek obwodnicy skończony. Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane. Jasno na Szarytek. Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem

...w numerze. Pierwszy odcinek obwodnicy skończony. Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane. Jasno na Szarytek. Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 28 LIPCA 2011 NR 5 (62) WWW.SRODA.WLKP.PL ISSN 1895-0442...w numerze Pierwszy odcinek obwodnicy skończony strona 4 Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane strona

Bardziej szczegółowo

ruszyła budowa sto lat spółdzielni zamek bez mostu Pierwsze prace przy hali i basenie Historia kórnickiej spółdzielczości Nie ma pieniędzy na remont

ruszyła budowa sto lat spółdzielni zamek bez mostu Pierwsze prace przy hali i basenie Historia kórnickiej spółdzielczości Nie ma pieniędzy na remont DWUTYGODNIK * ROK XXII * 20 MARCA 2009 * NR 6 (314) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ Fot. ŁG Prace przy budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego ruszyła budowa Pierwsze prace przy hali i basenie sto lat

Bardziej szczegółowo

PACIOREK. Przede wszystkim Marki, Pustelnik, Struga. kandydat na BURMISTRZA marek. Zbigniew. Szanowni Mieszkańcy Marek,

PACIOREK. Przede wszystkim Marki, Pustelnik, Struga. kandydat na BURMISTRZA marek. Zbigniew. Szanowni Mieszkańcy Marek, Materiał promocyjny KWW Marki-Pustelnik- Struga KWW Marki-Pustelnik-Struga w w w. m ar k i- p u st e l n i k-st ru g a.p l Szanowni Mieszkańcy Marek, Wybory samorządowe zdecydują o przyszłości naszego

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL G A Z E T A A G L O M E R A C J I W A Ł B R Z Y S K I E J

DB2010.PL G A Z E T A A G L O M E R A C J I W A Ł B R Z Y S K I E J Czwartek, 13 listopada 2014 r. nr 43 (218) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL DB2010.PL Czwartek, 13 listopada 2014 r. Czwartek, 13 listopada 2014 r. nr 43 (218) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

Europa Przyjazna Rodzinie

Europa Przyjazna Rodzinie DWUTYGODNIK Nr 9(201) I 8 maja 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Europa Przyjazna Rodzinie Rozmowa z Piotrem Uścińskim,

Bardziej szczegółowo

XVIII Sesja Rady Miejskiej

XVIII Sesja Rady Miejskiej ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 1 MARCA 2012 NR 2 (69) WWW.SRODA.WLKP.PL ISSN 1895-0442 Środa XXI przeprowadzi nabór Z początkiem nowego roku szkolnego 2012/2013 nabór do publicznych przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl DWUTYGODNIK * ROK XXV * 24 sierpnia 2012 r. * NR 14 (391) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY www.korniczanin.pl Dożynki Gminne 2012 30 września coś się wykluje... Foto: W tym numerze: - Zaproszenie do akcji:

Bardziej szczegółowo

Porozumienie dla Rumi Bogdan Formella - Nasza Rumia i Samorządność deklarują poparcie dla Michała Pasiecznego

Porozumienie dla Rumi Bogdan Formella - Nasza Rumia i Samorządność deklarują poparcie dla Michała Pasiecznego WYDANIE SPECJALNE www.gazetarumska.pl NR 3 (89) LISTOPAD 2014 Porozumienie dla Rumi Bogdan Formella - Nasza Rumia i Samorządność deklarują poparcie dla Michała Pasiecznego W numerze m.in.: Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu Kaziuki-Wilniuki to już kętrzyńska tradycja Co roku halę widowiskowo-sportową wypełnia tłum wielbicieli wieleńskich klimatów. A tych nie brakuje. Muzyka, taniec, wileński jarmark i znani wielńscy gawedziarze

Bardziej szczegółowo

Wszystkim Paniom wiosennego nastroju z okazji Dnia Kobiet życzy Redakcja Kórniczanina NOWE PRZEDSZKOLE NIE CHCĄ SCHRONISKA SPORT

Wszystkim Paniom wiosennego nastroju z okazji Dnia Kobiet życzy Redakcja Kórniczanina NOWE PRZEDSZKOLE NIE CHCĄ SCHRONISKA SPORT DWUTYGODNIK * ROK XXII * 6 MARCA 2009 * NR 5 (313) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ Fot. ŁG Przedszkole w Pierzchnie Wszystkim Paniom wiosennego nastroju z okazji Dnia Kobiet życzy Redakcja Kórniczanina

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Maciej Meisel

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Maciej Meisel Nr 09 (46) listopad 2010 r. Ogłoszenie płatne Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Polska jest wartością Polska potrzebuje jedności Polska to nasza Ojczyzna DLACZEGO WILLA WŁOCHY? DLACZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ?

Polska jest wartością Polska potrzebuje jedności Polska to nasza Ojczyzna DLACZEGO WILLA WŁOCHY? DLACZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ? Wydawca: Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Miłośników Włoch WILLA WŁOCHY. Kolegium Redakcyjne: Piotr Dmowski, Elżbieta Gałązka, Tadeusz Kolasiński, Jerzy Mika, Christian Młynarek, Janusz Wojdalski. Adres

Bardziej szczegółowo

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie Grudzień 2009 nr 12 (12) gazeta bezpłatna ISSN 1689 6513 NASZE MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA www.naszemiasto-fmk.pl DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W KONSTANCINIE MOST GOTOWY W Biegu Niepodległości honoru

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT)

Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) s. 10 2 GAZETA JAROCIŃSKA 9 (1064) 4 marca 2011 SONDA Niewielu bawiło się w karnawale Czytelników portalu spytaliśmy,

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Ogólnopolska Sieć Gazet Bezpłatnych Nowy Sącz Krynica Muszyna Stary Sącz Grybów Piwniczna NR 214 ROK

Bardziej szczegółowo

ORKA. 28 czerwca WODECKI ZBIGNIEW. Święto Kiełbasy Lisieckiej. niedziela. Voyager 19.30 21.00 konkursy, zabawa przy muzyce elektrycznej

ORKA. 28 czerwca WODECKI ZBIGNIEW. Święto Kiełbasy Lisieckiej. niedziela. Voyager 19.30 21.00 konkursy, zabawa przy muzyce elektrycznej Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie ORKA egzemplarz bezpłatny 05 (266)

Bardziej szczegółowo