I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, Bytom, woj. śląskie, tel. 32

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32"

Transkrypt

1 1 z :35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bytom Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu określonych przez Zamawiającego według grup asortymentowo - cenowych stanowiących załącznik A do SIWZ zgrupowanych w Termin składania ofert: Bytom: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 37 / 37 PN / 2012 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, Bytom, woj. śląskie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 37 / 37 PN / II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu określonych przez Zamawiającego według grup asortymentowo - cenowych stanowiących załącznik A do SIWZ zgrupowanych w 20 pakietach: Pakiet nr 1 - Papier do sterylizacji parą wodną i torebki posterylizacyjne Pakiet nr 2 - Włóknina medyczna Pakiet nr 3 - Rękawy papierowo - foliowe do sterylizacji Pakiet nr 4 - Rękaw foliowo - polyolefinowy Pakiet nr 5 - Taśmy do sterylizacji Pakiet nr 6 - Testy biologiczne I Pakiet nr 7 - Testy biologiczne II Pakiet nr 8 - Testy biologiczne III Pakiet nr 9 - Wskaźniki chemiczne Pakiet nr 10 - Testy kontrolne Pakiet nr 11- Etykiety do metkownicy Pakiet nr 12 - Test kontrolny zgrzewu Pakiet nr 13 - Testy kontroli skuteczności mycia Pakiet nr 14 - Etykiet do tac siatkowych Pakiet nr 15 - Znaczniki narzędzi Pakiet nr 16 - Plomby-etykiety do pojemników sterylizacyjnych Pakiet nr 17 - Pojemnik na endoskop Pakiet nr 18 - Mata antypoślizgowa Pakiet nr 19 - Wkład pochłaniający wilgoć Pakiet nr 20 - Części do zamykania butelek z roztworem formaliny do sterylizatora typu FORMOMAT..

2 2 z :35 II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Część NR: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 Papier do sterylizacji parą wodną i torebki posterylizacyjne Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, Toruń, kraj/woj. Polska. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61035,00 PLN. Cena wybranej oferty: 22249,08 Oferta z najniższą ceną: 22249,08 / Oferta z najwyższą ceną: 26034,24 Część NR: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 Włóknina medyczna IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 537,5 PLN. Cena wybranej oferty: 378,00 Oferta z najniższą ceną: 378,00 / Oferta z najwyższą ceną: 391,5 Część NR: 3 Nazwa: Pakiet nr 3 Rękawy papierowo - foliowe do sterylizacji MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o. o., ul. Niedźwiedzia 60, Białystok, kraj/woj. Polska. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26948,96 PLN.

3 3 z :35 Cena wybranej oferty: 14197,68 Oferta z najniższą ceną: 14197,68 / Oferta z najwyższą ceną: 14435,82 Część NR: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 Rękaw foliowo - polyolefinowy IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 389,00 PLN. Cena wybranej oferty: 388,8 Oferta z najniższą ceną: 388,8 / Oferta z najwyższą ceną: 388,8 Część NR: 5 Nazwa: Pakiet nr 5 Taśmy do sterylizacji IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3565,00 PLN. Cena wybranej oferty: 2654,4 Oferta z najniższą ceną: 2654,4 / Oferta z najwyższą ceną: 3399,00 Część NR: 6 Nazwa: Pakiet nr 6 Testy biologiczne I IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1046,00 PLN. Cena wybranej oferty: 693,36 Oferta z najniższą ceną: 693,36 / Oferta z najwyższą ceną: 1060,56 Część NR: 7 Nazwa: Pakiet nr 7 Testy biologiczne II

4 4 z :35 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170,33 PLN. Cena wybranej oferty: 114,05 Oferta z najniższą ceną: 114,05 / Oferta z najwyższą ceną: 189,54 Część NR: 8 Nazwa: Pakiet nr 8 Testy biologiczne III IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4913,00 PLN. Cena wybranej oferty: 1954,95 Oferta z najniższą ceną: 1954,95 / Oferta z najwyższą ceną: 1954,95 Część NR: 9 Nazwa: Pakiet nr 9 Wskaźniki chemiczne IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2127,00 PLN. Cena wybranej oferty: 1075,68 Oferta z najniższą ceną: 1075,68 / Oferta z najwyższą ceną: 1075,68 Część NR: 10 Nazwa: Pakiet nr 10 Testy kontrolne

5 5 z :35 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16375,00 PLN. Cena wybranej oferty: 15352,2 Oferta z najniższą ceną: 15352,2 / Oferta z najwyższą ceną: 15352,2 Część NR: 11 Nazwa: Pakiet nr 11 Etykiety do metkownicy IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17550,00 PLN. Cena wybranej oferty: 16875,00 Oferta z najniższą ceną: 16875,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16875,00 Część NR: 12 Nazwa: Pakiet nr 12 Test kontrolny zgrzewu IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 720,00 PLN. Cena wybranej oferty: 522,75 Oferta z najniższą ceną: 522,75 / Oferta z najwyższą ceną: 627,3 Część NR: 13 Nazwa: Pakiet nr 13 Testy kontroli skuteczności mycia STERIGAT Sp. z o. o., ul. Zaściankowa 50, Warszawa, kraj/woj. Polska. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5215,00 PLN. Cena wybranej oferty: 7408,8 Oferta z najniższą ceną: 7408,8 / Oferta z najwyższą ceną: 8499,6

6 6 z :35 Część NR: 14 Nazwa: Pakiet nr 14 Etykiet do tac siatkowych IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 810,00 PLN. Cena wybranej oferty: 976,62 Oferta z najniższą ceną: 976,62 / Oferta z najwyższą ceną: 976,62 Część NR: 15 Nazwa: Pakiet nr 15 Znaczniki narzędzi IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 677,33 PLN. Cena wybranej oferty: 795,13 Oferta z najniższą ceną: 795,13 / Oferta z najwyższą ceną: 795,13 Część NR: 16 Nazwa: Pakiet nr 16 Plomby-etykiety do pojemników sterylizacyjnych IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250,00 PLN. Cena wybranej oferty: 286,45 Oferta z najniższą ceną: 286,45 / Oferta z najwyższą ceną: 286,45 Część NR: 17 Nazwa: Pakiet nr 17 Pojemnik na endoskop

7 7 z :35 IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN. Cena wybranej oferty: 1611,3 Oferta z najniższą ceną: 1611,3 / Oferta z najwyższą ceną: 1611,3 Część NR: 18 Nazwa: Pakiet nr 18 Mata antypoślizgowa IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 738,00 PLN. Cena wybranej oferty: 897,04 Oferta z najniższą ceną: 897,04 / Oferta z najwyższą ceną: 1314,92 Część NR: 19 Nazwa: Pakiet nr 19 Wkład pochłaniający wilgoć IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200,00 PLN. Cena wybranej oferty: 154,44 Oferta z najniższą ceną: 154,44 / Oferta z najwyższą ceną: 464,08

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-07-13

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2015-07-13 Strona 1 z 5 Kraków: zawarcie umów na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, w okresie od 10 czerwca do 10 lipca 2015 Numer ogłoszenia: 174824-2015; data zamieszczenia: 13.07.2015

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 1/ 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 328516-2012 z dnia 2012-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Dwór Mazowiecki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66372-2014 z dnia 2014-02-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, środków higienicznych i drobnych

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147849-2012r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147849-2012r. 1 z 6 2012-09-11 13:43 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 147849-2012 z dnia 2012-07-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płock Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawadrobnego sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284213-2011r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284213-2011r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia usługi Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011/ Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=4591&rok=2012-...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=4591&rok=2012-... Page 1 of 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 334865-2011 z dnia 2011-12-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach

Bardziej szczegółowo

170,00mb w miejscowości Wilczyce. Numer ogłoszenia: 101170-2015; data zamieszczenia: 30.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

170,00mb w miejscowości Wilczyce. Numer ogłoszenia: 101170-2015; data zamieszczenia: 30.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 74804-2015 z dnia 2015-04-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wilczyce 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odbudowie, przebudowie dróg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Słubice: Implanty ortopedyczne 2014/S 076-131471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Słubice: Implanty ortopedyczne 2014/S 076-131471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131471-2014:text:pl:html Polska-Słubice: Implanty ortopedyczne 2014/S 076-131471 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej - Urzędzie Miejskim Wąbrzeźno,

Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej - Urzędzie Miejskim Wąbrzeźno, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 412492-2011 z dnia 2011-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wąbrzeźno Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl. X Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 75788-2012 z dnia 2012-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na Pełnieniu funkcji mentora dla spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Słupsk: Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Numer ogłoszenia: 489982-2013; data zamieszczenia: 28.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Asystent rodziny Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Mediacje rodzinne Numer ogłoszenia: 46801-2013;

Bardziej szczegółowo

Województwo: Podkarpackie Tel.: 017 875-46-36

Województwo: Podkarpackie Tel.: 017 875-46-36 ZP 341/23/2/09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl Warszawa: Dostawy ryb świeżych, mrożonych i przetworzonych do Oddziału WDW Unieście

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948 Strona 1 z 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2011/2012. Numer ogłoszenia: 415232-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-09-12 15:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link przetargi ZZP 2013 nr PN-54/13 Wrocław: UMW/AZ/PN-54/13

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. Page 1 of 5 Piła: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE Numer ogłoszenia: 395910-2010; data zamieszczenia: 04.12.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH Numer ogłoszenia: 518488-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Usługi drukowania na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej. Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 Numer ogłoszenia: 202630 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo