28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s [normy prawne]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne]"

Transkrypt

1 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ (bibliografia w wyborze za lata ) KSIĄŻKI : 1. Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. - Warszawa : "Poltext", s. CzytR ; WypRz Bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego, czyli jak skutecznie unikać wypadków : poradnik dla nauczyciela wychowania fizycznego / Małgorzata Ostrowska. - Toruń : Adam Marszałek, s. - Bibliogr. CzytR Bezpiecznie przez życie, czyli jak uczyć dziecko unikania zagrożeń : w domu, w kontaktach z innymi, w czasie zabaw na powietrzu / Regina Dąbrowska. - Gdańsk : "Harmonia", s. CzytR BHP w szkole : praktyczny poradnik z dokumentacją / Wanda Bukała. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. - Bibliogr. CzytR ; WypRz Dziecko w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska. - Gliwice : "Helion", s. - Bibliogr. CzytR ; WypRz Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, s. - Bibliogr. CzytR ; WypRz Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, , [1] s. CzytR Nadzór pedagogiczny / Bożena Barszczewska. - Stan prawny na 31 lipca 2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. CzytR [s : Bezpieczeństwo i przestrzeganie praw dziecka i ucznia] 9. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Krzysztof Kruszko. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. CzytR

2 2 FILM : 10. Włącz się do gry [Film] / scen. Anna Urbańska ; reż. Jacek Urbański. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Biuro Promocji i Informacji, 2003 AudRz 685 [film edukacyjny na temat bezpieczeństwa uczniów] ARTYKUŁY : 11. Aby wycieczka była bezpieczna / Izabela Pawlak // Refleksje , nr 11. s Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny uczniów na zajęciach praktycznej nauki zawodu. Cz. 1-2 / Katarzyna Dulińska, Marcin Krause // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 4, s ; nr 5, s Autokarem jedziemy... / Ryszard Woźnica // Gazeta Szkolna , nr 48, s. 9 [wycieczka szkolna - bezpieczeństwo w autokarze] 14. Badanie poczucia bezpieczeństwa ucznia / Hanna Borucka // Nauczanie Początkowe /2006, nr 2, s [test służący wychowawcom do określenia stopnia poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią] 15. Bezpieczeństwo ćwiczących na zajęciach ruchowych / Elżbieta Cieśla, Małgorzata Markowska // Nauczanie Początkowe /2009, nr 1, s Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w działaniach straży miejskiej / Renata Rojtek // Remedium , nr 9, s Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach i obozach szkolnych / Ewa Ściubeł // Lider , nr 7/8, s Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych / Mirosława Parlak, Elżbieta Zyzik // Nauczanie Początkowe /2009, nr 1, s Bezpieczeństwo dzieci w Internecie / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła , nr 3/4, s , bibliogr. 20. Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym / Elżbieta Zyzik, Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe /2009, nr 1, s Bezpieczeństwo dziecka - molestowanie seksualne / Krzysztof Kruszko // Życie Szkoły , nr 6, s Bezpieczeństwo dziecka w pracy przy komputerze i w sieci Internet - monitoring i ograniczanie dostępu do treści niepożądanych / Janusz Wierzbicki // Meritum , nr 2, s Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym / Bogumiła Bogacka-Osińska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, s. 9-12

3 3 24. Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem oraz zabezpieczenie komputera (systemów operacyjnych, programów i danych) : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata / Marzena Jarocka // Meritum , nr 2, s Bezpieczeństwo i zdrowie - test wiadomości i umiejętności dla klasy 1 / Hanna Borucka, Iwona Marczyk // Nauczanie Początkowe /2006, nr 2, s Bezpieczeństwo jako podstawa zajęć w wychowaniu fizycznym i sporcie szkolnym / red. Wojciech Wiesner ; aut. Ryszard Błacha [i in.] // Lider , nr 4, s Bezpieczeństwo małego dziecka w szkole / Jolanta Flanz // W: Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania / red. nauk. Paweł Łuczeczko. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, s , bibliogr. CzytR Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s [normy prawne] 29. Bezpieczeństwo na zajęciach ruchowych / Antoni Olszowski // W: Metodyka wychowania fizycznego / pod red. Tadeusza Maszczaka. - Wyd Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, s CzytR ; WypRz Bezpieczeństwo podczas pokazów na lekcji / Tomasz Prauzner, Marek Lubiszewski // Wychowanie Techniczne w Szkole. 2003, nr 4, s Bezpieczeństwo społeczne i psychiczne ucznia nie tylko edukacji wczesnoszkolnej / Teresa Janicka-Panek // W: Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb : ujęcie ogólne / red. nauk. Romuald Kalinowski. - Siedlce : Akademia Podlaska, s , bibliogr. CzytR Bezpieczeństwo uczniów klas I-III / Barbara Kania // Wszystko dla Szkoły , nr 2, s Bezpieczeństwo uczniów w szkole / Ryszard Twardowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 2, s Bezpieczeństwo w drodze do szkoły / Lucyna Grzywa // Wychowanie Komunikacyjne , nr 7-10, s. 12 [scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej] 35. Bezpieczeństwo w sieci tematem lekcji językowej / Elżbieta Gajek // Meritum , nr 2, s Bezpieczeństwo w szkole - procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych we współpracy z innymi instytucjami / Teresa Kaniowska // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 3, s

4 4 37. Bezpieczeństwo w szkole / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2001, nr 5, s Bezpieczeństwo w szkole / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły , nr 11, wkł. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. I-VIII 39. Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cz. 1-2 / oprac. Magda Wójcik // Remedium , nr 11. s. 20 ; nr 12, s. 20 [Program wychowawczy] 40. Bezpieczna szkoła - czy taka istnieje? / Urszula Zimińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 2, s Bezpieczna szkoła / Przemysław Piotrowski, Małgorzata Wysocka-Pleczyk // Psychologia w Szkole , nr 2, s Bezpieczna, przyjazna, kolorowa : Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie / Jacek Kuć // Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie nr 6, s Bezpieczne dzieciaki : program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych / Joanna Węgrzynowska, Julia Amarowicz-Pietrasiewicz // Dziecko Krzywdzone , nr 1, s [program dotyczy problemu wykorzystywania seksualnego dzieci] 44. Bezpieczne dziecko / Barbara Jabłońska // Bliżej Przedszkola , nr 2, s Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole - metoda projektów / Edyta Cudzik, Jolanta Wysocka // Nauczanie Początkowe /2009, nr 1, s Bezpieczne na drodze / Lila Kulas // Bliżej Przedszkola , nr 11, s Bezpieczne nawierzchnie na placach zabaw / Marek Kosmala // Przegląd Komunalny. 2002, nr 4, s Bezpieczne wakacje / Krzysztof Kruszko // Życie Szkoły , nr 6, s Bezpieczne wakacje / Zofia Rudzińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 6, s Bezpieczne warunki do zabawy / Bogumiła Bogacka-Osińska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s Bezpieczne wędrówki / Danuta Łazuchiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 5, s [scenariusze zajęć dla klas 4-6 szkoły podstawowej] 52. Bezpieczne zabawy zimowe - zmagania drużynowe : scenariusz zajęć świetlicowych / Alicja Kozłowska // Świetlica w Szkole , nr 4, s

5 5 53. Bezpieczni i modni - wiosna : inscenizacja / Beata Wabińska // Wychowanie Komunikacyjne , nr 3/4, s. 15 [zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego] 54. Bezpieczni i modni : lato / Beata Wabińska // Życie Szkoły , nr 6, s [inscenizacja dla dzieci na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji] 55. Bezpiecznie na stoku (aspekty prawne) / Artur Walczuk // Wszystko dla Szkoły , nr 12, s Bezpiecznie na wakacjach : scenariusz / Monika Szczepańska // Wychowanie Komunikacyjne , nr 1, s. 4-7 [scenariusz zajęć dla klasy 2 szkoły podstawowej; czas trwania 5 godzin; miejsce: sala lekcyjna, boisko szkolne, sala komputerowa] 57. Bezpiecznie w przedszkolu / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 4, s Bezpiecznie w świecie dorosłych / Renata Kotas // Bliżej Przedszkola , nr 11, s Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 5, s Bezpieczny (?) przedszkolak. : "Obce Ręce" - profilaktyczny program edukacji społecznej dzieci w wieku przedszkolnym / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie na co Dzień , nr 9, s [program uświadamiający dzieciom niebezpieczeństwa] 61. Bezpieczny Internet / oprac. JAC // Remedium , nr 10, s [zagrożenia związane z korzystania z Internetu i gier komputerowych] 62. Bezpieczny Internet : program profilaktyczny z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu / Dorota Grząba, Beata Michałuszko // Biblioteka w Szkole , nr 12, s Bezpieczny przedszkolak / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s [założenia programu profilaktycznego "Obce Ręce" opracowanego przez Sylwię Godlewską] 64. Bezpieczny przedszkolak / Renata Kamienowska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 10, s [promowanie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu] 65. Bezpieczny przedszkolak / Wiesława Gromotowicz-Celińska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 10, s [program z wychowania komunikacyjnego] 66. Bezpieczny wypoczynek na pływalni i kąpielisku / Anna Oleszak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 6, s

6 6 67. BHP i aktualności prawne / Dariusz Skrzyński // Meritum , nr 4, s BHP w procesie nauczania chemii / Piotr Gorczyca [i in.] // Chemia w Szkole , nr 6, s BHP w szkole / Barbara Galant-Rola // Dyrektor Szkoły. 2003, nr 9, s BlackLists - sposób na darmowy filtr treści niepożądanych w polskich szkołach / Artur Rudnicki // Meritum , nr 2, s [bezpieczeństwo uczniów w Internecie] 71. Co każdy wiedzieć powinien o przepisach BHP w placówkach oświatowych / Włodzimierz Rossielewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. 2002, nr 2, s Co zrobić gdy...? : rzecz o tym, jak na wszelki wypadek się przygotować! [Cz. 1] / Stanisława Bukowicka, Elżbieta Radzikowska, Jarosław Sarul // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2002, nr 4/5, s Co zrobić, gdy...? : rzecz o tym jak uniknąć paniki. Cz. 2 / Stanisława Bukowicka, Elżbieta Radzikowska, Jarosław Sarul // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 1, s Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe /2009, nr 1, s Czy Internet jest bezpieczny dla dziecka? / Agata Grabowska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 1, s Czy koordynator zapewni bezpieczeństwo szkole? / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły , nr 9, s Dyrektor gwarantem bezpieczeństwa w szkole / Marcin Adrian Górnikiewicz // Nowa Szkoła , nr 9, s Dziecko przy komputerze - kiedy, jak, dlaczego? / Aneta Kwiecień, Dariusz Kwiecień // Meritum , nr 1, s , bibliogr. [bezpieczeństwo w Sieci] 79. Dziecko uczestnikiem ruchu drogowego / Halina Józefowicz // Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 2/3, s Dziecko w Sieci / Łukasz Wojtasik // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze , nr 3, s [ogólnopolska kampania społeczna, mająca na celu uświadomienie rodzicom zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu] 81. Dziecko w społeczeństwie informacyjnym : zagrożenia i perspektywy jego rozwoju / Anna Stolińska // W: Dziecko w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Krzysztofa Kraszewskiego. - Kraków : "Impuls", s , bibliogr. CzytR ; WypRz

7 7 82. Dziecko w świecie zagrożeń - higiena i bezpieczeństwo / Zofia Malec // W: Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Adam Marszałek, s , bibliogr. CzytR ; WypRz Dziecko w świecie zagrożeń a autorytet rodziców / Agnieszka Rowicka // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s CzytR Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci / Krzysztof Kruszko // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska- Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s , bibliogr. CzytR Edukacja dla bezpieczeństwa realizowana praktycznie na obozie przysposobienia obronnego / Wacław Wójcik // W: Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb : ujęcie naukowe, pedagogiczne i edukacyjne / red. nauk. Jerzy Kunikowski. - Siedlce : Akademia Podlaska, s CzytR Edukacja dla bezpieczeństwa w reformie programowej kształcenia ogólnego / Włodzimierz Maj // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s Edukacja dla bezpieczeństwa w systemie oświaty / Tadeusz Siuda // Dyrektor Szkoły , nr 4, s Edukacja dla bezpiecznego życia / Bogumiła Bogacka-Osińska // Życie Szkoły , nr 6, s Edukacja o bezpieczeństwie w Internecie / Agata Milata-Troińska // Gazeta Szkolna , nr 13/14, s Edukacja wobec zagrożeń / Jerzy Niemiec // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s CzytR Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Alina Dworak // Wychowanie na co Dzień , nr 6, s Ewakuacja placówki oświatowej w przypadku powstania pożaru / Henryk Cichocki // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2001, nr 5, s Gdy pies może zagrozić dziecku / Jolanta Witulska // Bliżej Przedszkola , nr 3, s I co z tą profilaktyką? / Bożena Tomaszek, Andrzej Gąsłowski // Wychowawca , nr 4, s

8 8 95. I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 4, s I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo podczas ferii zimowych / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 5, s I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo podczas obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 4, s I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo w placówce letniego wypoczynku / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 3, s I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczne i higieniczne warunki w szkole : materialne środowisko dydaktyczne / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 1, s [otoczenie szkoły, sale lekcyjne i pracownie, drogi komunikacyjne, sala gimnastyczna, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, kuchnie, piwnice, strychy i poddasza] 100. I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 3, s [dojazd do szkoły rowerem i motorowerem] 101. I ty możesz żyć bezpiecznie : stanowisko pracy ucznia / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 5, s Informacja o wypadkach dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2001/2002 / Jolanta Olejko // Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 2, s Informacja o wypadkach dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2003/04 / Jolanta Olejko // Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 3, s Jak nauczyć dziecko dbania o bezpieczeństwo swoje i innych? / Aneta Jegier // W: Moje dziecko w przedszkolu : poradnik dla rodziców / pod red. Anety Jegier. - Gdańsk : "Harmonia", s CzytR ; WypRz Jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo uczniów? : propozycja działań podejmowanych w SP 2 we Wrocławiu / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły , nr 4, s [zawiera propozycję wybranych działań realizowanych w ramach programu "Bezpieczna szkoła"] 106. Jak sporządzić plan obrony cywilnej szkoły? / Janusz Żebrowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2002, nr 4/5, s

9 Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie wycieczek szkolnych? / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły , nr 2, dod. Wycieczki Szkolne, s Jak zarządzać bezpieczeństwem pracy w placówkach oświatowych / Wojciech Oleszak // Refleksje , nr 5, s Kamery w szkole / Witold Cybulski // Dyrektor Szkoły. 2002, nr 1, s Kontrole placów zabaw / Ewa Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, dod. Poradnik Dyrektora, s [odpowiedzialność dyrektora placówki za stan i bezpieczeństwo placów zabaw] 111. Kto odpowiada za dzieci w miejscach publicznych? / Mirosław Kaczmarek // Remedium , nr 1, s Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole / Ferdynand Jucha // Pedagogika Pracy. - T. 46 (2005), s , bibliogr MEN a bezpieczeństwo uczniów / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły , nr 9, s Ministerialny pomysł na bezpieczną szkołę / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła , nr 10, s Młodzież i prawo / Joanna Szawłowska-Wasilewska // Dyrektor Szkoły , nr 12, s Negatywny wpływ komputerów na życie ludzkie / Ewa Blada // Lider nr 1 s Niebezpieczne szkoły : pajęczyna agresji i ośmieszania / Maria Janukowicz // Edukacja i Dialog , nr 2, s O bezpieczeństwie dzieci wiejskich : szczególnie niebezpieczne prace i czynności, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15 w gospodarstwach rolniczych / Przyjaciel Dziecka. 2000, nr 1-3, s Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie ochrony przeciwpożarowej / Paweł Rochala // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 1, s Ochrona dzieci przed brutalizacją intymności / Wanda Mende // Głos Pedagogiczny , nr 3, s [przestępstwa przeciw wolności seksualnej i obyczajności] 121. Oferta edukacyjna programu "Dziecko w Sieci" / Robert Makowski // Meritum , nr 2, s Pierwsza pomoc - porady dla nauczyciela / Danuta Cybulska // Bliżej Przedszkola , nr 11, s

10 Pierwsza pomoc od przedszkola - edukacja dla bezpieczeństwa w przedszkolu / Marian Stebelski // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 2, s Pierwsza Pomoc Przedmedyczna / Emilia Czarnak // Bliżej Przedszkola , nr 11, s Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach : lekcje wychowawcze dla II lub III etapu edukacyjnego / Iwona Molin // Wychowawca , nr 9, s [scenariusz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum] 126. Pierwsza pomoc w świetle przepisów prawnych a praktyka kursów pierwszej pomocy w oświacie / Marian Stebelski // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 4, s Place zabaw w świetle polskiego prawa / Marek Kosmala // Przegląd Komunalny. 2003, nr 8, s , bibliogr Plan obrony cywilnej budynku szkoły / Małgorzata Stachowska // Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 3, s Plan reagowania kryzysowego w szkole / Edward Jeziorowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2002, nr 2, s Plan rozwoju i program wychowawczy szkoły w aspekcie bezpieczeństwa / Marek Grzegorz Nowak // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 3, s Plan zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w liceum ogólnokształcącym / Ryszard Twardowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2002, nr 1, s Poczucie bezpieczeństwa wśród wawerskich gimnazjalistów / Marcin J. Sochocki // Remedium , nr 4, s Poczucie zagrożenia przez współczesne społeczeństwo / Józef Rejman // W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s CzytR Poczucie zagrożenia u dzieci ze środowiska wiejskiego w młodszym wieku szkolnym / Krystyna Chałas, Ewa Kuna // W: Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, s CzytR Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa na zajęciach z kultury fizycznej młodzieży / Włodzimierz Stefan Erdmann, Mirosław Szulc // W: Wychowanie fizyczne : sport dzieci i młodzieży / pod red. A. Michalskiego, M. Napierały, M. Zasady. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, s , bibliogr. CzytR Podstawowe zasady analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach / Marcin Krause // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 3, s

11 Podstawowe zasady oceny ryzyka zawodowego w szkołach / Marcin Krause, Łukasz Duda // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 4, s Pomoc doraźna w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia / Ewa Strupińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2000, nr 2/3, s Powrót Wielkiego Brata / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski , nr 45, s. 7 [monitoring w szkole] 140. Profilaktyka pedagogiczna jako przeciwdziałanie wypadkowości szkolnej / Małgorzata Ostrowska // Lider. 2003, nr 9, s Program profilaktyczny BHP warunkiem bezpieczeństwa w szkole / Barbara Federowicz // Lider. 2004, nr 9, s Przedmiotowe uwarunkowania wypadkowości szkolnej / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 4, s Przerwa pełna atrakcji - sposób na bezpieczną przerwę / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły , nr 10, s Przygotowanie planu obrony cywilnej budynku szkoły / Małgorzata Stachowska //Wychowanie Techniczne w Szkole. 2003, nr 2, s Radosna szkoła - ogródki i place zabaw dla dzieci / Jolanta Ostrowska // Gazeta Szkolna , nr 7, s Rejestry urazów w szkole jak podstawa programów prewencyjnych / Joanna Mazur // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2004, nr 4, s Rola przedszkola i szkoły w zapobieganiu zagrożeniom rozwoju dziecka / Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk // W: Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, s CzytR Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej , nr 163, poz Ryzyko w szkolnym mundurku / Ryszard Studenski // Psychologia w Szkole , nr 2, s [wypadki w szkołach i w sporcie z udziałem dzieci] 150. Scholaptikon, czyli monitoring w szkole / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 8, s Sposób na bezpieczną szkołę / Lucyna Bojarska // Niebieska Linia , nr 5, s. 3-7

12 Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z przeglądem i oceną szkół/placówek systemu oświaty pod kątem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz sprawowania nad nimi prawidłowej opieki / Grzegorz Tyszko // Meritum , nr 1, s [dot. województwa mazowieckiego za okres r.] 153. Stan bezpieczeństwa w szkole : projekt / Małgorzata Taraszkiewicz // Gazeta Szkolna. 2003, nr 30/31, s Stanowiska pracy uczniów / Aleksander Szternberg // Gazeta Szkolna. 2002, nr 44, s Szkoła "wielowymiarowo" bezpieczna / Katarzyna Leśniewska // Gazeta Szkolna , nr 7/8, s Środowisko szkolne i jego bezpieczeństwo / Barbara Durmała // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2004, nr 4, s Urazy wymagające pomocy medycznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Mazur // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 1, s W autobusach dzieci muszą być bezpieczne / Mirosława Świdzińska // Wychowanie Komunikacyjne. 2002, nr 4, s W mojej szkole czuję się bezpiecznie - plan wychowawczy dla klasy 3 / Anna Gorczowska // Nauczanie Początkowe /2006, nr 2, s Wakacje z dzieckiem / Agnieszka Woźniczko // Bliżej Przedszkola , nr 6, s Warunki dialogu o bezpieczeństwie w polskiej szkole / Aleksander Nalaskowski // Edukacja , nr 2, s Wiadomości i umiejętności dzieci sześcio- i siedmioletnich w obszarze "Spotkanie z osobą nieznajomą" / Agnieszka Wrońska // W: Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s CzytR Wirtualne relacje dziecko - media elektroniczne : zagrożenia / Marta Kondracka // Życie Szkoły , nr 1, s Wskazówki dla dyrektorów, koordynatorów ds. bezpieczeństwa i rad pedagogicznych w celu przeciwstawienia się sytuacjom konfliktowym w placówkach // Głos Pedagogiczny , nr 2, s Wybrane problemy bezpieczeństwa szkolnego / Zbigniew Kwiasowski // W: Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb : ujęcie ogólne / red. nauk. Romuald Kalinowski. - Siedlce : Akademia Podlaska, s , bibliogr. CzytR

13 Wykaz aktów prawnych dotyczących stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych / Małgorzata Majka, Jarosław Wilanowski // Chemia w Szkole , nr 1, s Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego a wypadkowość szkolna / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 5, s Z Pyrkiem bezpieczniej : (projekt edukacyjny dla klasy I i oddziału przedszkolnego "0") / Hanna Pawliczak // Wszystko dla Szkoły , nr 3, s. 2-6 [bezpieczna droga, bezpieczne ferie zimowe, bezpieczna zabawa, kontakty z nieznajomymi] 169. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia. Cz. 1-4 / Jan Gołębiewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 2, s ; nr 3, s ; nr 4, s ; nr 5, s Zarządzanie bezpieczeństwem w szkole w aspekcie profilaktyki / Dawid Kaszuba // Nauczyciel i Szkoła , nr 1/2, s , bibliogr Zarządzanie kryzysowe w szkole. Cz. 1-4 / Jan Gołębiewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2001, nr 4, s ; nr 5, s ; 2002, nr 1, s ; nr 2, s Zasady organizacji akcji ewakuacyjnej w szkole / Halina Dembiczak // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2002, nr 1, s Zdrowe i bezpieczne dziecko : scenariusz konkursu dla 7-latków / Alina Kojder // Wychowawca , nr 7/8, s Zebrane zagadnienia bezpieczeństwa w szkole / Mirosław Czapka // Nauczyciel i Szkoła , nr 3/4, s Znaczenie środowiska dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka w wieku przedszkolnym / Małgorzata Podściańska // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s , bibliogr. CzytR Znaczenie środowiska szkolnego w zapobieganiu przemocy i agresji w szkole / Eugeniusz Szymik // Nauczyciel i Szkoła , nr 3/4, s , bibliogr. [diagnozy środowiska szkoły podstawowej i gimnazjum w zakresie występowania przemocy oraz sposobów zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole] STRONY WWW :

14 14 Rzeszów, 26 października 2010 r. oprac. Irena Niemczak

Wydawnictwa zwarte. 4. Bezpieczna wycieczka / Jan Szumiał. - Wyd. 2. - Warszawa : Grupa IMAGE, 2014. Sygnatura: wyp. 56448, 56449

Wydawnictwa zwarte. 4. Bezpieczna wycieczka / Jan Szumiał. - Wyd. 2. - Warszawa : Grupa IMAGE, 2014. Sygnatura: wyp. 56448, 56449 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach do 2015 r.) Poszukując materiałów na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY opracowanie Alina Daniel PBW RZESZÓW 2013 www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P I. Edukacja w dobie rewolucji

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip PBW RZESZÓW 2012 r. www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P W rozwijającym

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013 Unia Europejska Zestawienie materiałów źródłowych dostępnych w sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska (DSIE) Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest 9 maja i przypomina o dacie 9 maja 1950 roku,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s.

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s. CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory (książki, czasopisma) zgromadzone w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filii w Lublińcu Czasopisma:

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010)

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) Książki: 1. Badacze pisma i znaków : co dzieci

Bardziej szczegółowo

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU AKREDYTACJA POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJA NR 59/2005 Z DNIA 5.08.2005R. ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk Telefon (0...59) 84-23-462 Telefaks (0...59) 84-23-567

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA Jeżeli nauczyciel nie umie badać tego co robi Nigdy nie będzie postępu w dydaktyce. Leon Leja PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA I. Podstawa prawna oraz źródła planowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński Godziny wychowawcze Zestawienie bibliograficzne w wyborze Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński 1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE

BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE (Wydawnictwa ciągłe za lata 2000-2015) Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA Adres: ul. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 1 NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Ewelina Czajkowska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo