28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s [normy prawne]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne]"

Transkrypt

1 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ (bibliografia w wyborze za lata ) KSIĄŻKI : 1. Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. - Warszawa : "Poltext", s. CzytR ; WypRz Bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego, czyli jak skutecznie unikać wypadków : poradnik dla nauczyciela wychowania fizycznego / Małgorzata Ostrowska. - Toruń : Adam Marszałek, s. - Bibliogr. CzytR Bezpiecznie przez życie, czyli jak uczyć dziecko unikania zagrożeń : w domu, w kontaktach z innymi, w czasie zabaw na powietrzu / Regina Dąbrowska. - Gdańsk : "Harmonia", s. CzytR BHP w szkole : praktyczny poradnik z dokumentacją / Wanda Bukała. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. - Bibliogr. CzytR ; WypRz Dziecko w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska. - Gliwice : "Helion", s. - Bibliogr. CzytR ; WypRz Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, s. - Bibliogr. CzytR ; WypRz Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, , [1] s. CzytR Nadzór pedagogiczny / Bożena Barszczewska. - Stan prawny na 31 lipca 2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. CzytR [s : Bezpieczeństwo i przestrzeganie praw dziecka i ucznia] 9. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Krzysztof Kruszko. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. CzytR

2 2 FILM : 10. Włącz się do gry [Film] / scen. Anna Urbańska ; reż. Jacek Urbański. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Biuro Promocji i Informacji, 2003 AudRz 685 [film edukacyjny na temat bezpieczeństwa uczniów] ARTYKUŁY : 11. Aby wycieczka była bezpieczna / Izabela Pawlak // Refleksje , nr 11. s Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny uczniów na zajęciach praktycznej nauki zawodu. Cz. 1-2 / Katarzyna Dulińska, Marcin Krause // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 4, s ; nr 5, s Autokarem jedziemy... / Ryszard Woźnica // Gazeta Szkolna , nr 48, s. 9 [wycieczka szkolna - bezpieczeństwo w autokarze] 14. Badanie poczucia bezpieczeństwa ucznia / Hanna Borucka // Nauczanie Początkowe /2006, nr 2, s [test służący wychowawcom do określenia stopnia poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią] 15. Bezpieczeństwo ćwiczących na zajęciach ruchowych / Elżbieta Cieśla, Małgorzata Markowska // Nauczanie Początkowe /2009, nr 1, s Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w działaniach straży miejskiej / Renata Rojtek // Remedium , nr 9, s Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach i obozach szkolnych / Ewa Ściubeł // Lider , nr 7/8, s Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych / Mirosława Parlak, Elżbieta Zyzik // Nauczanie Początkowe /2009, nr 1, s Bezpieczeństwo dzieci w Internecie / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła , nr 3/4, s , bibliogr. 20. Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym / Elżbieta Zyzik, Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe /2009, nr 1, s Bezpieczeństwo dziecka - molestowanie seksualne / Krzysztof Kruszko // Życie Szkoły , nr 6, s Bezpieczeństwo dziecka w pracy przy komputerze i w sieci Internet - monitoring i ograniczanie dostępu do treści niepożądanych / Janusz Wierzbicki // Meritum , nr 2, s Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym / Bogumiła Bogacka-Osińska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, s. 9-12

3 3 24. Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem oraz zabezpieczenie komputera (systemów operacyjnych, programów i danych) : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata / Marzena Jarocka // Meritum , nr 2, s Bezpieczeństwo i zdrowie - test wiadomości i umiejętności dla klasy 1 / Hanna Borucka, Iwona Marczyk // Nauczanie Początkowe /2006, nr 2, s Bezpieczeństwo jako podstawa zajęć w wychowaniu fizycznym i sporcie szkolnym / red. Wojciech Wiesner ; aut. Ryszard Błacha [i in.] // Lider , nr 4, s Bezpieczeństwo małego dziecka w szkole / Jolanta Flanz // W: Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania / red. nauk. Paweł Łuczeczko. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, s , bibliogr. CzytR Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s [normy prawne] 29. Bezpieczeństwo na zajęciach ruchowych / Antoni Olszowski // W: Metodyka wychowania fizycznego / pod red. Tadeusza Maszczaka. - Wyd Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, s CzytR ; WypRz Bezpieczeństwo podczas pokazów na lekcji / Tomasz Prauzner, Marek Lubiszewski // Wychowanie Techniczne w Szkole. 2003, nr 4, s Bezpieczeństwo społeczne i psychiczne ucznia nie tylko edukacji wczesnoszkolnej / Teresa Janicka-Panek // W: Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb : ujęcie ogólne / red. nauk. Romuald Kalinowski. - Siedlce : Akademia Podlaska, s , bibliogr. CzytR Bezpieczeństwo uczniów klas I-III / Barbara Kania // Wszystko dla Szkoły , nr 2, s Bezpieczeństwo uczniów w szkole / Ryszard Twardowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 2, s Bezpieczeństwo w drodze do szkoły / Lucyna Grzywa // Wychowanie Komunikacyjne , nr 7-10, s. 12 [scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej] 35. Bezpieczeństwo w sieci tematem lekcji językowej / Elżbieta Gajek // Meritum , nr 2, s Bezpieczeństwo w szkole - procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych we współpracy z innymi instytucjami / Teresa Kaniowska // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 3, s

4 4 37. Bezpieczeństwo w szkole / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2001, nr 5, s Bezpieczeństwo w szkole / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły , nr 11, wkł. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. I-VIII 39. Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cz. 1-2 / oprac. Magda Wójcik // Remedium , nr 11. s. 20 ; nr 12, s. 20 [Program wychowawczy] 40. Bezpieczna szkoła - czy taka istnieje? / Urszula Zimińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 2, s Bezpieczna szkoła / Przemysław Piotrowski, Małgorzata Wysocka-Pleczyk // Psychologia w Szkole , nr 2, s Bezpieczna, przyjazna, kolorowa : Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie / Jacek Kuć // Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie nr 6, s Bezpieczne dzieciaki : program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych / Joanna Węgrzynowska, Julia Amarowicz-Pietrasiewicz // Dziecko Krzywdzone , nr 1, s [program dotyczy problemu wykorzystywania seksualnego dzieci] 44. Bezpieczne dziecko / Barbara Jabłońska // Bliżej Przedszkola , nr 2, s Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole - metoda projektów / Edyta Cudzik, Jolanta Wysocka // Nauczanie Początkowe /2009, nr 1, s Bezpieczne na drodze / Lila Kulas // Bliżej Przedszkola , nr 11, s Bezpieczne nawierzchnie na placach zabaw / Marek Kosmala // Przegląd Komunalny. 2002, nr 4, s Bezpieczne wakacje / Krzysztof Kruszko // Życie Szkoły , nr 6, s Bezpieczne wakacje / Zofia Rudzińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 6, s Bezpieczne warunki do zabawy / Bogumiła Bogacka-Osińska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s Bezpieczne wędrówki / Danuta Łazuchiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 5, s [scenariusze zajęć dla klas 4-6 szkoły podstawowej] 52. Bezpieczne zabawy zimowe - zmagania drużynowe : scenariusz zajęć świetlicowych / Alicja Kozłowska // Świetlica w Szkole , nr 4, s

5 5 53. Bezpieczni i modni - wiosna : inscenizacja / Beata Wabińska // Wychowanie Komunikacyjne , nr 3/4, s. 15 [zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego] 54. Bezpieczni i modni : lato / Beata Wabińska // Życie Szkoły , nr 6, s [inscenizacja dla dzieci na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji] 55. Bezpiecznie na stoku (aspekty prawne) / Artur Walczuk // Wszystko dla Szkoły , nr 12, s Bezpiecznie na wakacjach : scenariusz / Monika Szczepańska // Wychowanie Komunikacyjne , nr 1, s. 4-7 [scenariusz zajęć dla klasy 2 szkoły podstawowej; czas trwania 5 godzin; miejsce: sala lekcyjna, boisko szkolne, sala komputerowa] 57. Bezpiecznie w przedszkolu / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 4, s Bezpiecznie w świecie dorosłych / Renata Kotas // Bliżej Przedszkola , nr 11, s Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 5, s Bezpieczny (?) przedszkolak. : "Obce Ręce" - profilaktyczny program edukacji społecznej dzieci w wieku przedszkolnym / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie na co Dzień , nr 9, s [program uświadamiający dzieciom niebezpieczeństwa] 61. Bezpieczny Internet / oprac. JAC // Remedium , nr 10, s [zagrożenia związane z korzystania z Internetu i gier komputerowych] 62. Bezpieczny Internet : program profilaktyczny z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu / Dorota Grząba, Beata Michałuszko // Biblioteka w Szkole , nr 12, s Bezpieczny przedszkolak / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s [założenia programu profilaktycznego "Obce Ręce" opracowanego przez Sylwię Godlewską] 64. Bezpieczny przedszkolak / Renata Kamienowska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 10, s [promowanie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu] 65. Bezpieczny przedszkolak / Wiesława Gromotowicz-Celińska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 10, s [program z wychowania komunikacyjnego] 66. Bezpieczny wypoczynek na pływalni i kąpielisku / Anna Oleszak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 6, s

6 6 67. BHP i aktualności prawne / Dariusz Skrzyński // Meritum , nr 4, s BHP w procesie nauczania chemii / Piotr Gorczyca [i in.] // Chemia w Szkole , nr 6, s BHP w szkole / Barbara Galant-Rola // Dyrektor Szkoły. 2003, nr 9, s BlackLists - sposób na darmowy filtr treści niepożądanych w polskich szkołach / Artur Rudnicki // Meritum , nr 2, s [bezpieczeństwo uczniów w Internecie] 71. Co każdy wiedzieć powinien o przepisach BHP w placówkach oświatowych / Włodzimierz Rossielewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. 2002, nr 2, s Co zrobić gdy...? : rzecz o tym, jak na wszelki wypadek się przygotować! [Cz. 1] / Stanisława Bukowicka, Elżbieta Radzikowska, Jarosław Sarul // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2002, nr 4/5, s Co zrobić, gdy...? : rzecz o tym jak uniknąć paniki. Cz. 2 / Stanisława Bukowicka, Elżbieta Radzikowska, Jarosław Sarul // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 1, s Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe /2009, nr 1, s Czy Internet jest bezpieczny dla dziecka? / Agata Grabowska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 1, s Czy koordynator zapewni bezpieczeństwo szkole? / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły , nr 9, s Dyrektor gwarantem bezpieczeństwa w szkole / Marcin Adrian Górnikiewicz // Nowa Szkoła , nr 9, s Dziecko przy komputerze - kiedy, jak, dlaczego? / Aneta Kwiecień, Dariusz Kwiecień // Meritum , nr 1, s , bibliogr. [bezpieczeństwo w Sieci] 79. Dziecko uczestnikiem ruchu drogowego / Halina Józefowicz // Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 2/3, s Dziecko w Sieci / Łukasz Wojtasik // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze , nr 3, s [ogólnopolska kampania społeczna, mająca na celu uświadomienie rodzicom zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu] 81. Dziecko w społeczeństwie informacyjnym : zagrożenia i perspektywy jego rozwoju / Anna Stolińska // W: Dziecko w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Krzysztofa Kraszewskiego. - Kraków : "Impuls", s , bibliogr. CzytR ; WypRz

7 7 82. Dziecko w świecie zagrożeń - higiena i bezpieczeństwo / Zofia Malec // W: Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Adam Marszałek, s , bibliogr. CzytR ; WypRz Dziecko w świecie zagrożeń a autorytet rodziców / Agnieszka Rowicka // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s CzytR Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci / Krzysztof Kruszko // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska- Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s , bibliogr. CzytR Edukacja dla bezpieczeństwa realizowana praktycznie na obozie przysposobienia obronnego / Wacław Wójcik // W: Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb : ujęcie naukowe, pedagogiczne i edukacyjne / red. nauk. Jerzy Kunikowski. - Siedlce : Akademia Podlaska, s CzytR Edukacja dla bezpieczeństwa w reformie programowej kształcenia ogólnego / Włodzimierz Maj // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s Edukacja dla bezpieczeństwa w systemie oświaty / Tadeusz Siuda // Dyrektor Szkoły , nr 4, s Edukacja dla bezpiecznego życia / Bogumiła Bogacka-Osińska // Życie Szkoły , nr 6, s Edukacja o bezpieczeństwie w Internecie / Agata Milata-Troińska // Gazeta Szkolna , nr 13/14, s Edukacja wobec zagrożeń / Jerzy Niemiec // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s CzytR Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Alina Dworak // Wychowanie na co Dzień , nr 6, s Ewakuacja placówki oświatowej w przypadku powstania pożaru / Henryk Cichocki // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2001, nr 5, s Gdy pies może zagrozić dziecku / Jolanta Witulska // Bliżej Przedszkola , nr 3, s I co z tą profilaktyką? / Bożena Tomaszek, Andrzej Gąsłowski // Wychowawca , nr 4, s

8 8 95. I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 4, s I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo podczas ferii zimowych / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 5, s I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo podczas obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 4, s I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo w placówce letniego wypoczynku / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 3, s I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczne i higieniczne warunki w szkole : materialne środowisko dydaktyczne / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 1, s [otoczenie szkoły, sale lekcyjne i pracownie, drogi komunikacyjne, sala gimnastyczna, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, kuchnie, piwnice, strychy i poddasza] 100. I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 3, s [dojazd do szkoły rowerem i motorowerem] 101. I ty możesz żyć bezpiecznie : stanowisko pracy ucznia / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 5, s Informacja o wypadkach dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2001/2002 / Jolanta Olejko // Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 2, s Informacja o wypadkach dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2003/04 / Jolanta Olejko // Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 3, s Jak nauczyć dziecko dbania o bezpieczeństwo swoje i innych? / Aneta Jegier // W: Moje dziecko w przedszkolu : poradnik dla rodziców / pod red. Anety Jegier. - Gdańsk : "Harmonia", s CzytR ; WypRz Jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo uczniów? : propozycja działań podejmowanych w SP 2 we Wrocławiu / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły , nr 4, s [zawiera propozycję wybranych działań realizowanych w ramach programu "Bezpieczna szkoła"] 106. Jak sporządzić plan obrony cywilnej szkoły? / Janusz Żebrowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2002, nr 4/5, s

9 Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie wycieczek szkolnych? / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły , nr 2, dod. Wycieczki Szkolne, s Jak zarządzać bezpieczeństwem pracy w placówkach oświatowych / Wojciech Oleszak // Refleksje , nr 5, s Kamery w szkole / Witold Cybulski // Dyrektor Szkoły. 2002, nr 1, s Kontrole placów zabaw / Ewa Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, dod. Poradnik Dyrektora, s [odpowiedzialność dyrektora placówki za stan i bezpieczeństwo placów zabaw] 111. Kto odpowiada za dzieci w miejscach publicznych? / Mirosław Kaczmarek // Remedium , nr 1, s Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole / Ferdynand Jucha // Pedagogika Pracy. - T. 46 (2005), s , bibliogr MEN a bezpieczeństwo uczniów / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły , nr 9, s Ministerialny pomysł na bezpieczną szkołę / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła , nr 10, s Młodzież i prawo / Joanna Szawłowska-Wasilewska // Dyrektor Szkoły , nr 12, s Negatywny wpływ komputerów na życie ludzkie / Ewa Blada // Lider nr 1 s Niebezpieczne szkoły : pajęczyna agresji i ośmieszania / Maria Janukowicz // Edukacja i Dialog , nr 2, s O bezpieczeństwie dzieci wiejskich : szczególnie niebezpieczne prace i czynności, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15 w gospodarstwach rolniczych / Przyjaciel Dziecka. 2000, nr 1-3, s Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie ochrony przeciwpożarowej / Paweł Rochala // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 1, s Ochrona dzieci przed brutalizacją intymności / Wanda Mende // Głos Pedagogiczny , nr 3, s [przestępstwa przeciw wolności seksualnej i obyczajności] 121. Oferta edukacyjna programu "Dziecko w Sieci" / Robert Makowski // Meritum , nr 2, s Pierwsza pomoc - porady dla nauczyciela / Danuta Cybulska // Bliżej Przedszkola , nr 11, s

10 Pierwsza pomoc od przedszkola - edukacja dla bezpieczeństwa w przedszkolu / Marian Stebelski // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 2, s Pierwsza Pomoc Przedmedyczna / Emilia Czarnak // Bliżej Przedszkola , nr 11, s Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach : lekcje wychowawcze dla II lub III etapu edukacyjnego / Iwona Molin // Wychowawca , nr 9, s [scenariusz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum] 126. Pierwsza pomoc w świetle przepisów prawnych a praktyka kursów pierwszej pomocy w oświacie / Marian Stebelski // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 4, s Place zabaw w świetle polskiego prawa / Marek Kosmala // Przegląd Komunalny. 2003, nr 8, s , bibliogr Plan obrony cywilnej budynku szkoły / Małgorzata Stachowska // Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 3, s Plan reagowania kryzysowego w szkole / Edward Jeziorowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2002, nr 2, s Plan rozwoju i program wychowawczy szkoły w aspekcie bezpieczeństwa / Marek Grzegorz Nowak // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 3, s Plan zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w liceum ogólnokształcącym / Ryszard Twardowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2002, nr 1, s Poczucie bezpieczeństwa wśród wawerskich gimnazjalistów / Marcin J. Sochocki // Remedium , nr 4, s Poczucie zagrożenia przez współczesne społeczeństwo / Józef Rejman // W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s CzytR Poczucie zagrożenia u dzieci ze środowiska wiejskiego w młodszym wieku szkolnym / Krystyna Chałas, Ewa Kuna // W: Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, s CzytR Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa na zajęciach z kultury fizycznej młodzieży / Włodzimierz Stefan Erdmann, Mirosław Szulc // W: Wychowanie fizyczne : sport dzieci i młodzieży / pod red. A. Michalskiego, M. Napierały, M. Zasady. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, s , bibliogr. CzytR Podstawowe zasady analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach / Marcin Krause // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 3, s

11 Podstawowe zasady oceny ryzyka zawodowego w szkołach / Marcin Krause, Łukasz Duda // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 4, s Pomoc doraźna w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia / Ewa Strupińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2000, nr 2/3, s Powrót Wielkiego Brata / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski , nr 45, s. 7 [monitoring w szkole] 140. Profilaktyka pedagogiczna jako przeciwdziałanie wypadkowości szkolnej / Małgorzata Ostrowska // Lider. 2003, nr 9, s Program profilaktyczny BHP warunkiem bezpieczeństwa w szkole / Barbara Federowicz // Lider. 2004, nr 9, s Przedmiotowe uwarunkowania wypadkowości szkolnej / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 4, s Przerwa pełna atrakcji - sposób na bezpieczną przerwę / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły , nr 10, s Przygotowanie planu obrony cywilnej budynku szkoły / Małgorzata Stachowska //Wychowanie Techniczne w Szkole. 2003, nr 2, s Radosna szkoła - ogródki i place zabaw dla dzieci / Jolanta Ostrowska // Gazeta Szkolna , nr 7, s Rejestry urazów w szkole jak podstawa programów prewencyjnych / Joanna Mazur // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2004, nr 4, s Rola przedszkola i szkoły w zapobieganiu zagrożeniom rozwoju dziecka / Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk // W: Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, s CzytR Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej , nr 163, poz Ryzyko w szkolnym mundurku / Ryszard Studenski // Psychologia w Szkole , nr 2, s [wypadki w szkołach i w sporcie z udziałem dzieci] 150. Scholaptikon, czyli monitoring w szkole / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 8, s Sposób na bezpieczną szkołę / Lucyna Bojarska // Niebieska Linia , nr 5, s. 3-7

12 Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z przeglądem i oceną szkół/placówek systemu oświaty pod kątem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz sprawowania nad nimi prawidłowej opieki / Grzegorz Tyszko // Meritum , nr 1, s [dot. województwa mazowieckiego za okres r.] 153. Stan bezpieczeństwa w szkole : projekt / Małgorzata Taraszkiewicz // Gazeta Szkolna. 2003, nr 30/31, s Stanowiska pracy uczniów / Aleksander Szternberg // Gazeta Szkolna. 2002, nr 44, s Szkoła "wielowymiarowo" bezpieczna / Katarzyna Leśniewska // Gazeta Szkolna , nr 7/8, s Środowisko szkolne i jego bezpieczeństwo / Barbara Durmała // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2004, nr 4, s Urazy wymagające pomocy medycznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Mazur // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 1, s W autobusach dzieci muszą być bezpieczne / Mirosława Świdzińska // Wychowanie Komunikacyjne. 2002, nr 4, s W mojej szkole czuję się bezpiecznie - plan wychowawczy dla klasy 3 / Anna Gorczowska // Nauczanie Początkowe /2006, nr 2, s Wakacje z dzieckiem / Agnieszka Woźniczko // Bliżej Przedszkola , nr 6, s Warunki dialogu o bezpieczeństwie w polskiej szkole / Aleksander Nalaskowski // Edukacja , nr 2, s Wiadomości i umiejętności dzieci sześcio- i siedmioletnich w obszarze "Spotkanie z osobą nieznajomą" / Agnieszka Wrońska // W: Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s CzytR Wirtualne relacje dziecko - media elektroniczne : zagrożenia / Marta Kondracka // Życie Szkoły , nr 1, s Wskazówki dla dyrektorów, koordynatorów ds. bezpieczeństwa i rad pedagogicznych w celu przeciwstawienia się sytuacjom konfliktowym w placówkach // Głos Pedagogiczny , nr 2, s Wybrane problemy bezpieczeństwa szkolnego / Zbigniew Kwiasowski // W: Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb : ujęcie ogólne / red. nauk. Romuald Kalinowski. - Siedlce : Akademia Podlaska, s , bibliogr. CzytR

13 Wykaz aktów prawnych dotyczących stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych / Małgorzata Majka, Jarosław Wilanowski // Chemia w Szkole , nr 1, s Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego a wypadkowość szkolna / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 5, s Z Pyrkiem bezpieczniej : (projekt edukacyjny dla klasy I i oddziału przedszkolnego "0") / Hanna Pawliczak // Wszystko dla Szkoły , nr 3, s. 2-6 [bezpieczna droga, bezpieczne ferie zimowe, bezpieczna zabawa, kontakty z nieznajomymi] 169. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia. Cz. 1-4 / Jan Gołębiewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa , nr 2, s ; nr 3, s ; nr 4, s ; nr 5, s Zarządzanie bezpieczeństwem w szkole w aspekcie profilaktyki / Dawid Kaszuba // Nauczyciel i Szkoła , nr 1/2, s , bibliogr Zarządzanie kryzysowe w szkole. Cz. 1-4 / Jan Gołębiewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2001, nr 4, s ; nr 5, s ; 2002, nr 1, s ; nr 2, s Zasady organizacji akcji ewakuacyjnej w szkole / Halina Dembiczak // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2002, nr 1, s Zdrowe i bezpieczne dziecko : scenariusz konkursu dla 7-latków / Alina Kojder // Wychowawca , nr 7/8, s Zebrane zagadnienia bezpieczeństwa w szkole / Mirosław Czapka // Nauczyciel i Szkoła , nr 3/4, s Znaczenie środowiska dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka w wieku przedszkolnym / Małgorzata Podściańska // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s , bibliogr. CzytR Znaczenie środowiska szkolnego w zapobieganiu przemocy i agresji w szkole / Eugeniusz Szymik // Nauczyciel i Szkoła , nr 3/4, s , bibliogr. [diagnozy środowiska szkoły podstawowej i gimnazjum w zakresie występowania przemocy oraz sposobów zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole] STRONY WWW :

14 14 Rzeszów, 26 października 2010 r. oprac. Irena Niemczak

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Szkoła bezpieczna przystań Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Szkoła bezpieczna przystań Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Szkoła bezpieczna przystań Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2013 Opracowała

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. (Bibliografia w wyborze 2009-2013)

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. (Bibliografia w wyborze 2009-2013) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. (Bibliografia w wyborze 2009-2013) Książki: 1. Bezpieczeństwo i

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W SZKOLE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W SZKOLE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W SZKOLE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. KOMOROWSKI Tadeusz : Dyrektor szkoły : pracodawca, menadżer, pracownik. Poradnik prawno

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (Bibliografia w wyborze)

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (Bibliografia w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (Bibliografia w wyborze) Książki: 1. Doskonalenie usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła (Zestawienie literatury ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile)

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła (Zestawienie literatury ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile) Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła (Zestawienie literatury ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile) Artykuły 1. Akademia Zarządzania o bezpieczeństwie w szkole / Włodzimierz Kaleta.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia w wyborze sporządzona w oparciu o materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku.

Bibliografia w wyborze sporządzona w oparciu o materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku. Bezpieczna szkoła Bibliografia w wyborze sporządzona w oparciu o materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku. Publikacje teoretyczne Książki 1. Bezpieczeństwo człowieka : konteksty

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 zostało sporządzone w oparciu o zbiory Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005)

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) KSIĄśKI 1. BERNACKA, Danuta Od

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

6. Bezpieczne nurkowanie w Polsce / Piotr Wolf. - Warszawa : Bellona, cop. 2011. Sygnatura: wyp. 54089, 54090

6. Bezpieczne nurkowanie w Polsce / Piotr Wolf. - Warszawa : Bellona, cop. 2011. Sygnatura: wyp. 54089, 54090 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach do 2014 r.) WYDAWNICTWA ZWARTE: 1. Bezpieczeństwo dzieci

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA DZIECKA DO SZKOŁY (bibliografia w wyborze za lata 2005-2012)

ADAPTACJA DZIECKA DO SZKOŁY (bibliografia w wyborze za lata 2005-2012) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE ADAPTACJA DZIECKA DO SZKOŁY (bibliografia w wyborze za lata 2005-2012) 1. (P)rogi szkoły / Maria Mendel, Aleksandra Cieślak

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka do przedszkola

Adaptacja dziecka do przedszkola PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adaptacja dziecka do przedszkola (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Anna

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń

Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń Data : 03/04/2013 Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń Książki: * Agresja i przemoc w szkole :przyczyny, rozpoznawanie,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek szkolny i dojrzałość szkolna dziecka sześcioletniego (Bibliografia w wyborze za lata 2008-2011)

Obowiązek szkolny i dojrzałość szkolna dziecka sześcioletniego (Bibliografia w wyborze za lata 2008-2011) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE Obowiązek szkolny i dojrzałość szkolna dziecka sześcioletniego (Bibliografia w wyborze za lata 2008-2011) Książki: 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA Kreatywność (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Akmeologia

Bardziej szczegółowo

Czas wolny dzieci i młodzieży

Czas wolny dzieci i młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Beata Kusiak Kielce 2010 2 1. 2. 3. Alejziak, Bożena : Wyjazdy turystyczne

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne

Wychowanie patriotyczne Wychowanie patriotyczne (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1989-2008) Wydawnictwa zwarte 1. BILIŃSKI, Albin Elementy stałe i zmienne w wychowaniu patriotycznym w dobie transformacji systemowej

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach do 2015 r.) Poszukując materiałów

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz tel. (52) 341-19-84 (Administracja) (52)341-30-74 (Informacja) e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s.

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s. EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE Zestawienie bibliograficzne (w wyborze) wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism z lat 2001-2012 dostępnych w PBW Filia w Szubinie Opracowała : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece

Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece Część ogólna Cieciura Marek. Testowe sprawdzanie wiedzy / Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 2008. Kielin Jacek.

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Literatura zwarta: 6. GÓRA Ewa, MROCZKOWSKA Renata. Nowe zasady awansu zawodowego

Literatura zwarta: 6. GÓRA Ewa, MROCZKOWSKA Renata. Nowe zasady awansu zawodowego -Awans zawodowy nauczycielazestawienie bibliograficzne w wyborze. Literatura zwarta: 1. DZIERZGOWSKA Irena. Nauczyciel kontraktowy / Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2008. 2. DZIERZGOWSKA Irena. Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Matura 2012 materiały dla ucznia Matamatyka KSIĄŻKI: ANDRZEJCZAK, Grzegorz Matematyka; kom. red. Włodzimierz Waliszewski. - Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej SAMORZĄD UCZNIOWSKI Data: 18.10.2013 Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej SAMORZĄD UCZNIOWSKI Zestawienie bibliograficzne w wyborze Książki Samorząd uczniowski nie bibelot

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa zwarte. 4. Bezpieczna wycieczka / Jan Szumiał. - Wyd. 2. - Warszawa : Grupa IMAGE, 2014. Sygnatura: wyp. 56448, 56449

Wydawnictwa zwarte. 4. Bezpieczna wycieczka / Jan Szumiał. - Wyd. 2. - Warszawa : Grupa IMAGE, 2014. Sygnatura: wyp. 56448, 56449 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach do 2015 r.) Poszukując materiałów na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte

PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. CHOJNOWSKI Szymon : PR-owskie mity, czyli jak wizerunek odbiega od rzeczywistości // W : Nowa szkoła.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W ŚRODOWISKU RODZINNYM, SZKOLNYM I POZASZKOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W ŚRODOWISKU RODZINNYM, SZKOLNYM I POZASZKOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W ŚRODOWISKU RODZINNYM, SZKOLNYM I POZASZKOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte 1. BEZPIECZEŃSTWO mojego dziecka w szkole / J. Flanz // Przemoc i agresja

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r.

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r. Wykaz nowości - wrzesień r. 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i bezpieczeństwo komunikacyjne uczniów oraz pierwsza pomoc

Zdrowie i bezpieczeństwo komunikacyjne uczniów oraz pierwsza pomoc Zdrowie i bezpieczeństwo komunikacyjne uczniów oraz pierwsza pomoc Zestawienie bibliograficzne wyborze I. Druki zwarte: 1. Beattie Rob, Sztuka przetrwania i pierwsza pomoc. - Warszawa : MUZA SA, 2007.

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły z rodzicami ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej

Współpraca szkoły z rodzicami ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Bibliografia: Współpraca szkoły z rodzicami ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa ciągłe 1.DIALOG i współpraca nauczycieli i rodziców / Mikołaj Winiarski // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 4-8 2.DOTRZYMAĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

2. Dzieci świetlicowe / Anna Kurek // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 15

2. Dzieci świetlicowe / Anna Kurek // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 15 Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie ŚWIETLICA SOJUSZNIKIEM SZKOŁY Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zagadnienia ogólne 1. Baza i wyposażenie świetlicy

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INFORMACYJNO - BIBLIOGRAFICZNY ul. M. Skłodowskiej - Curie 4 85-094 Bydgoszcz tel. (052) 341-30-74 http:/www.pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze

Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Kielce, 2012 r. Korekta Magdalena Mularczyk Wydawnictwa zwarte Dostępne w PBW 1. Janiec, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowały: mgr Barbara Krawczyk mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień

Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Edukacja matematyczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów CDN PBP w Koninie i jej filii

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracował

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego. we Wrocławiu BEZPIECZNA SZKOŁA. Zadania do realizacji w roku szkolnym 2014-2015

Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego. we Wrocławiu BEZPIECZNA SZKOŁA. Zadania do realizacji w roku szkolnym 2014-2015 Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu Szkolny Program BEZPIECZNA SZKOŁA Zadania do realizacji w roku szkolnym 2014-2015 Przygotował zespół w składzie: Adrian Gierak Iwona Turzańska

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki nauczania

Metody i techniki nauczania Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody i techniki nauczania zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Beata Kusiak Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Adamek, Irena : Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Skarżysko Kamienna

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Skarżysko Kamienna Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Skarżysko Kamienna ul. Plac Floriański 1 Wykaz nowości książkowych z zakresu literatury pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej. Rok 2015 1. Andrzejewska, Anna

Bardziej szczegółowo

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY (bibliografia w wyborze za lata 2003-2011)

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY (bibliografia w wyborze za lata 2003-2011) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE KSIĄŻKI : WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY (bibliografia w wyborze za lata 2003-2011) 1. Jak organizować szkolną turystykę? / Beata

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA W EDUKACJI

MULTIMEDIA W EDUKACJI MULTIMEDIA W EDUKACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005) Wydawnictwa zwarte 1. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. Warszawa : Mikom, 2002. 342 s. 2. BŁASZCZYK, Anna

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA w INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (052) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO BIBLIOGRAFIA / WYDAWNICTWA ZWARTE W WYBORZE

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Nierówności edukacyjne

Nierówności edukacyjne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nierówności edukacyjne (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 Religia Spotkam Twoje Słowo, ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium Lublin do podręcznika Spotkam Twoje Słowo podręczniki bezpłatne Język polski Świat

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

METODYKA NAUCZANIA PRZYRODY W ZREFORMOWANEJ SZKOLE (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

METODYKA NAUCZANIA PRZYRODY W ZREFORMOWANEJ SZKOLE (zestawienie bibliograficzne w wyborze) METODYKA NAUCZANIA PRZYRODY W ZREFORMOWANEJ SZKOLE (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. Egzamin gimnazjalny 2002 część matematyczno-przyrodnicza / Anna Pachalska. Wrocław : Continuo,

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte:

EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte: EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Wydawnictwa zwarte: 1. EDUKACJA zdrowotna // W: Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych / Krzysztof Ostaszewski.

Bardziej szczegółowo

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2010. Wydawnictwa zwarte

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2010. Wydawnictwa zwarte AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2010 Wydawnictwa zwarte 1. MAKOWSKI Kazimierz : Podręcznik dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych / pod red.

Bardziej szczegółowo

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel. (094) 345-45-05 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej. Medal Komisji Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej. Medal Komisji Edukacji Narodowej Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Minister Edukacji Narodowej nadał Medal Komisji Edukacji Narodowej celem dokonania aktu dekoracji uprzejmie proszę o wystąpienie według kolejności wymienione

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Czy moje dziecko osiągnęło

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

LEWORĘCZNOŚĆ I LATERALIZACJA (bibliografia w wyborze)

LEWORĘCZNOŚĆ I LATERALIZACJA (bibliografia w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE LEWORĘCZNOŚĆ I LATERALIZACJA (bibliografia w wyborze) KSIĄśKI 1. BOGDANOWICZ, Marta Leworęczność u dzieci. Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci 2005-2012 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Bezpieczeństwo dzieci 2005-2012 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Lewandowska Konin

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna bibliografia w wyborze. Książki:

Edukacja zdrowotna bibliografia w wyborze. Książki: Edukacja zdrowotna bibliografia w wyborze Książki: 1. Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska.- Wyd. 2.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygnatura: 62918 2. (Nie)obecne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej zestawienie bibliograficzne w wyborze (materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkie) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nr Wyka zu WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nazwisko i imię adres e-mail Dziedziny 1. Baczewski Jacek baczewskijacek@wp.pl 2. Baran Małgorzata mbaran33@interia.pl 3. Bera Anna anna.bera@wzieu.pl 4.

Bardziej szczegółowo

Praca doradcy metodycznego : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Praca doradcy metodycznego : zestawienie bibliograficzne w wyborze Praca doradcy metodycznego : zestawienie bibliograficzne w wyborze KSIĄśKI 1. Dybek Halina Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli / Halina Dybek. - Kraków : Impuls, 2000 Sygn. 88432 2.

Bardziej szczegółowo