60-LECIE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "60-LECIE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ 1952-2012"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 60-LECIE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ Opracowanie pod red. Anieli Piotrowicz Poznań

2 2

3 Spis treści A. Piotrowicz: Nowy rozdział w historii Biblioteki. 5 M. Kuczkowska: Dorobek piśmienniczy Biblioteki Głównej.. 17 Bibliografia publikacji pracowników Biblioteki Głównej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 21 3

4 4

5 Nowy rozdział w historii Biblioteki Biblioteka Główna uczelni medycznej w Poznaniu istnieje już 60 lat. Powstała w 1952 roku z przekształcenia wcześniej istniejącej Biblioteki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Historia Biblioteki i jej działalność w okresie pierwszego 50-lecia przedstawiona została w okolicznościowej monografii Półwiecze Biblioteki Głównej przygotowanej na jubileusz przez zespół pracowników Biblioteki. Znajdowała się ona wówczas w bardzo trudnej sytuacji lokalowej, ograniczającej jej dalszy rozwój i funkcjonalność. W przedmowie do tej monografii Rektor i Kanclerz Uczelni poinformowali o perspektywie radykalnej poprawy sytuacji lokalowej Biblioteki dzięki planowanej budowie Centrum Biblioteczno-Dydaktycznego na terenie kampusu uniwersyteckiego w rejonie ulic Przybyszewskiego i Rokietnickiej. Problem poprawy bazy lokalowej Biblioteki dyskutowany był w Uczelni od dość dawna. Już za rektoratu prof. Antoniego Pruszewicza ( ) poszukiwano możliwości rozbudowy obiektu przy ul. Parkowej. Idea budowy Biblioteki na kampusie uczelnianym pojawiła się w roku 2001 w czasie kadencji rektorskiej prof. Leona Drobnika ( ), a rozwinięta i przekształcona została w realny projekt Centrum Medycznej Informacji Naukowej powiązanego z Centrum Dydaktyczno-Kongresowym w czasie rektoratu prof. Grzegorza Bręborowicza ( ). Ostatni etap, wykańczania i wyposażania Biblioteki, przypadł w udziale rektorowi prof. Jackowi Wysockiemu (2008-obecnie). Od początku realizacji tego dzieła patronował niezmiennie kanclerz Uniwersytetu Medycznego, mgr Bogdan Poniedziałek. Ostatnie dziesięciolecie to okres burzliwych zmian w działalności Biblioteki. Już w roku 2003 został przygotowany i przedstawiony władzom Uczelni program użytkowy, zawierający opis organizacji niezbędnych funkcji, charakterystykę i organizację określonych przestrzeni bibliotecznych, umożliwiających właściwą realizację zadań tej jednostki, niezbędne obliczenia powierzchni przeznaczonej na działalność dydaktyczno-naukową i magazynową oparte na standardach dla bibliotek naukowych oraz różnego rodzaju wskaźniki wielkości. 5

6 Program użytkowy był podstawą do opracowania projektu architektonicznego, który wybrany został w drodze konkursu spośród kilku nadesłanych propozycji. Projekt Spółki Projektowania Architektonicznego Sadowscy poddany został szczegółowej konsultacji z dyrekcją Biblioteki i po dokonaniu w nim szeregu modyfikacji został zaakceptowany do realizacji w kwietniu 2004 roku. Zgodnie z koncepcją głównego projektanta, mgr. inż. arch. Grzegorza Sadowskiego, obiekt o rzucie w kształcie litery L utrzymany został w stylistyce modernizmu 20-lecia międzywojennego i nawiązuje do zabudowy występującej w tym rejonie miasta. Lokalizacja Biblioteki na terenie kampusu uniwersyteckiego Uroczystość wkopania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Medycznej Informacji Naukowej miała miejsce we wrześniu Na konferencji prasowej towarzyszącej temu wydarzeniu termin zakończenia inwestycji określony został na rok

7 Akt wmurowania kamienia węgielnego (2005) W 2006 roku zakończony został etap budowlany i nad obiektem zawisła tradycyjna wiecha. Wiecha na budynku Biblioteki 7

8 Na początku października 2007 roku oddano do użytku część Kongresowo- Dydaktyczną obiektu i inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się w nowej auli na 900 miejsc. Do 2010 roku trwało wykańczanie i wyposażanie części bibliotecznej budynku, a jej przekazanie do użytku nastąpiło z końcem lipca Od 2008 roku Biblioteka prowadziła prace przygotowawcze do przemieszczenia księgozbioru. Planując wolny dostęp do kolekcji bibliotecznych rozpoczęte zostały prace związane z kodowaniem księgozbioru. Uczelnia zakupiła do ochrony i kontroli zbiorów bibliotecznych nowoczesny system ARFIDO, działający w technologii RFID. Wszystkie materiały biblioteczne, planowane do udostępniania w kolekcjach wolnodostępnych, zostały oznakowane etykietami umożliwiającymi ich identyfikację. Wpłynęło to na znaczne usprawnienie procesu przenoszenia księgozbioru do nowego obiektu. Przeprowadzka do nowej Biblioteki odbywała się w okresie sierpnia i września 2010 roku, przy czym Czytelnia Ogólna i Czytelnia Czasopism zostały uruchomione w nowej Bibliotece już 20 września, a wszystkie pozostałe agendy biblioteczne rozpoczęły pracę w pełnym zakresie od początku października. Widok budynku Biblioteki od strony ul. Przybyszewskiego 8

9 12 października odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki z udziałem władz uczelni i władz samorządowych oraz licznych gości przedstawicieli środowiska akademickiego i bibliotekarskiego. Uroczystość przecięcia wstęgi Współczesne biblioteki akademickie to coraz częściej placówki ściśle powiązane z uczelnianymi centrami dydaktycznymi. Taki charakter ma również nowa Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Znajduje się ona w Centrum Medycznej Informacji Naukowej, usytuowanym na kampusie uniwersyteckim, w którym funkcjonuje również Centrum Kongresowo-Dydaktyczne. Nowa Biblioteka Uniwersytetu Medycznego uzyskała w nim powierzchnię 7.244,61 m kwadratowych. Jest to prawie 4-krotnie więcej niż dysponowała dotychczas, dzięki czemu zaistniała szansa na stworzenie optymalnych warunków do studiowania i pracy naukowej. Pojawiła się możliwość zorganizowania wolnego dostępu do wielu kolekcji bibliotecznych, stref swobodnego wypoczynku w przyjaznym otoczeniu oraz rozbudowy nowych funkcji bibliotecznych. Podstawowa działalność biblioteczna zorganizowana została w 3-piętrowym skrzydle budynku Centrum Medycznej Informacji Naukowej przy ul. Przybyszewskiego 37a. Aktualnie w Bibliotece istnieją cztery czytelnie. Czytelnia Ogólna, Czytel- 9

10 nia Czasopism i Czytelnia Pracowników Nauki, w których dostępne są wyselekcjonowane księgozbiory podręczne, oraz Czytelnia Multimedialna, wyposażona w stacjonarne stanowiska komputerowe. Czytelnia Ogólna Czytelnia Czasopism 10

11 Czytelnia Multimedialna W nowym obiekcie Biblioteka dysponuje kompleksem dydaktycznym z salą wykładową i seminaryjną, pokojami pracy zespołowej oraz jednoosobowymi stanowiskami do pracy naukowej. Umożliwia to prowadzenie dydaktyki bibliotecznej dla różnych grup użytkowników oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki i studiów. Lokalizacja sal dydaktycznych 11

12 Sala wykładowa Sala seminaryjna Na I piętrze zorganizowana została wypożyczalnia, która sąsiaduje z samoobsługowym magazynem podręczników i skryptów. Proces wypożyczeń został usprawniony poprzez zainstalowanie stanowisk do samodzielnych wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych. Ponadto w pobliżu wejścia na teren Biblioteki znajduję się stanowisko informacji ogólnej i punkt zleceń na usługi biblioteczne. 12

13 Wypożyczalnia Na wszystkich piętrach znajdują się magazyny zamknięte, przystosowane do przechowywania różnych rodzajów zbiorów bibliotecznych. W wolnych przestrzeniach zorganizowane zostały wolnodostępne kolekcje i stanowiska komputerowe oraz miejsca rekreacyjne, wyposażone w stoliki i fotele wypoczynkowe. Wolnostojące stanowiska komputerowe 13

14 Z poziomu 3. piętra istnieje wyjście na taras rekreacyjny, utworzony na części dachu, z którego rozciąga się widok na całe miasteczko uniwersyteckie. Taras z widokiem na okolicę Na terenie Biblioteki dostępnych jest 6 urządzeń wielofunkcyjnych systemu Documaster Campus, który funkcjonuje w różnych obiektach uniwersyteckich. Umożliwiają one użytkownikom samodzielne wykonywanie kopii materiałów, skanowanie oraz wydruk plików komputerowych. Użytkownicy Biblioteki mają do dyspozycji zaplecze gastronomiczne i szatnie zlokalizowane na poziomie parteru. Na poziomie 1 znajduje się podziemny parking, w sąsiedztwie którego Biblioteka posiada magazyn podręczny wraz z komorą dostawczą, połączony windą z magazynami bibliotecznymi na wyższych piętrach. Biblioteka została tak zorganizowana, aby poza tradycyjnymi funkcjami wypożyczania i prezencyjnego udostępniania materiałów bibliotecznych w czytelniach mogła stać się integralną częścią multimedialnego centrum edukacyjnego i centrum naukowej informacji medycznej. Umożliwia to nowoczesna organizacja przestrzeni bibliotecznej: pomieszczenia do szkoleń w zakresie umiejętności informacyjnych: sale seminaryjne, sale do prezentacji multimedialnych wolny dostęp do wielu kolekcji specjalistycznych, 14

15 specjalne miejsca do korzystania z zasobów elektronicznych, wydzielone miejsca pracy indywidualnej, sale grupowej nauki studentów, stanowiska umożliwiające korzystanie z prywatnych komputerów, zarówno w czytelniach, jak i w innych przestrzeniach bibliotecznych, we wszystkich strefach zapewniony dostęp do sieci komputerowej, przestrzeń przeznaczona na prowadzenie badań, studiowanie i pisanie prac, miejsca do studiowania z zapewnieniem preferencji, zwyczajów i upodobań czytelników: strefy ciche, strefy głośne, z możliwością spotkań i odpoczynku w przyjaznym otoczeniu, maksymalnie długi czas otwarcia Biblioteki, możliwość elastycznego przeorganizowania struktury przestrzeni bibliotecznej. Z Biblioteki korzysta w ciągu roku ponad 150 tysięcy użytkowników. Statystyka Wypożyczalni odnotowuje ponad 100 tysięcy operacji wypożyczeń i zwrotów materiałów dydaktycznych. Równie wysokie jest wykorzystanie księgozbiorów podręcznych w czytelniach i kolekcjach wolnodostępnych. Witrynę biblioteczną odwiedza rocznie blisko pół miliona użytkowników. Zapewnienie właściwego funkcjonowania Biblioteki w nowych warunkach spowodowało konieczność zwiększenia liczby pracowników i dokonania przekształceń struktury wewnętrznej. Aktualnie struktura Biblioteki Głównej przedstawia się ona następująco: 1. Oddział Zbiorów Sekcja Gromadzenia i Ewidencji Zbiorów Sekcja Opracowania Zbiorów Sekcja Magazynów Bibliotecznych 2. Oddział Udostępniania Zbiorów Sekcja Wypożyczalni Sekcja Czytelni 15

16 3. Oddział Informacji Naukowej Sekcja Usług z Zakresu Informacji Naukowej i Działalności Informacyjnej Sekcja Bibliograficzno-Dokumentacyjna Sekcja Dydaktyki Bibliotecznej 4. Pracownia Komputerowa 5. Filie Biblioteki Głównej W skład systemu biblioteczno-informacyjnego wchodzą ponadto 2 biblioteki wydziałowe, 3 biblioteki w szpitalach klinicznych oraz 17 bibliotek specjalistycznych w katedrach i zakładach Uczelni. Zespół pracowników Biblioteki liczy aktualnie 45 osób, w tym 3 niepełnozatrudnionych i 4 osoby pracujące w sieci. W tej grupie znajduje się 1 starszy kustosz dyplomowany, 9 kustoszy, 10 starszych bibliotekarzy, 10 bibliotekarzy, 4 młodszych bibliotekarzy, 4 magazynierów, 4 techników i 3 pracowników administracyjnogospodarczych. Ponadto do pracy w Bibliotece zostało oddelegowanych 6 pracowników porządkowych, których zadaniem jest utrzymanie ładu i porządku przez cały okres funkcjonowania placówki. W Bibliotece udało się stworzyć dobrą atmosferę do nauki. Studenci niemal cały czas poza zajęciami na Uczelni spędzają w Bibliotece, wykorzystując różnorodne miejsca do nauki i spotkań koleżeńskich. Na wniosek studentów wydłużony został czas pracy i skrócony okres wakacji letnich do jednego miesiąca. Aktualnie Biblioteka dostepna jest dla użytkowników w dni powszednie przez 16 godzin dziennie, od 8.00 do 24.00, a w weekendy od 9.0 do 16.00, ale od nowego roku akademickiego prawdopodobnie również czas pracy w soboty i niedziele zostanie wydłużony do północy. Dzięki nowej inwestycji Uczelnia uzyskała nowoczesną Bibliotekę, która wraz z zapleczem konferencyjnym ma szansę stać się miejscem, w oparciu o które Uniwersytet Medyczny w Poznaniu realizować będzie szeroki zakres kształcenia przed i podyplomowego. Lokalizacja Biblioteki w centrum powstającego miasteczka akademickiego, na orbicie kórego znajduje się 5 szpitali klinicznych, kilka obiektów dydaktycznych i 4 domy studenckie, stwarza całemu środowisku komfortowe warunki do pracy naukowo-dydaktycznej. Aniela Piotrowicz 16

17 Dorobek piśmienniczy Biblioteki Głównej Jubileusz to znakomita okazja do poczynienia podsumowań, spojrzenia wstecz, ale też jednocześnie do nakreślenia perspektyw dalszego rozwoju. W 2002 r. Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu obchodziła 50-lecie swojego istnienia z okazji tej wydano monografię Półwiecze Biblioteki Głównej Oprac. zbior. pod red.: Anieli Piotrowicz, która do dziś stanowi znakomite źródło informacji o historii Biblioteki. W 2012 r. przypada 60. rocznica istnienia Biblioteki Głównej UMP. Poszczególne aspekty jej funkcjonowania zostały szczegółowo opisane czy to we wspomnianej już monografii Półwiecze Biblioteki Głównej czy też w referatach zjazdowych na coroczne Konferencje Problemowe Bibliotek Medycznych. Niniejsze opracowanie dotyczy nieco innego aspektu funkcjonowania biblioteki a mianowicie działalności piśmienniczej pracowników Biblioteki. Opracowania dotyczące publikacji pracowników Biblioteki Głównej UMP pojawiały się już w przeszłości, to m.in. przygotowana przez Martę Kroemeke Bibliografia publikacji pracowników Biblioteki Głównej oraz prac przygotowanych do druku ( ) (Informator. Biblioteka Akademii Medycznej w Poznaniu. Poznań, 1972 R nr 18(26) s ); to opracowanie Elżbiety Kluszewskiej i Anieli Piotrowicz Bibliografia publikacji pracowników Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Inf. Bibl. Gł. AM Pozn nr 1 s. 4-31) czy też opracowanie Bolesława Howorki, Ewy Gandeckiej i Alicji Strzeleckiej Bibliografia prac Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Poznań, 1993). Bolesław Howorka podjął także próbę analizy treściowostatystycznej dokonań piśmienniczych pracowników Biblioteki w rozdziale Publikacje i działalność twórcza pracowników Biblioteki Głównej w monografii Półwiecze Biblioteki Głównej Przygotowana z okazji jubileuszu Bibliografia publikacji pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu opracowana została według klucza autorskiego, w obrębie którego zastosowano układ chronologiczny, a w zasięgu roku układ alfabetyczny. Zastosowanie takiego układu zawartości pozwala spojrzeć na bibliografię pracowników w sposób bardziej 17

18 spersonalizowany daje obraz, czym konkretna osoba zajmowała się w swojej pracy zawodowej na przestrzeni lat, jaki zakres odpowiedzialności jej powierzono (przy opracowaniach zbiorowych), jak ewoluowały jej zainteresowania zawodowe, na jakie lata przypada szczególna aktywność twórcza określonego pracownika Biblioteki. Daje nawet obraz ilościowych dokonań poszczególnych autorów. Opracowanie to obejmuje więc jednocześnie dorobek piśmienniczy Biblioteki jako instytucji oraz indywidualnie dokonania piśmiennicze poszczególnych pracowników. Bibliotekę tworzą ludzie. W ciągu 60 lat istnienia Biblioteki przez jej mury przewinęło się wiele osób nie wszyscy pozostawili po sobie dorobek piśmienniczy, ale to, co zostało utrwalone w postaci artykułów, referatów, rozdziałów i innych form piśmienniczych, daje obraz Biblioteki na przestrzeni lat, pozwala spojrzeć, niczym z lotu ptaka, na jej długą historię. W bibliografii, jak w soczewce, skupiają się zadania i problemy, z którymi Biblioteka zmagała się i zmaga nadal. W działalności piśmienniczej pracowników Biblioteki na plan pierwszy wysuwają się liczne opracowania bibliograficzne. Do roku 1999 dorobek naukowego pracowników Uczelni. został udokumentowany w drukowanych rocznikach Bibliografia prac Akademii Medycznej w Poznaniu, a kolejne roczniki ukazały się na płytach CD-ROM. Bibliografia pracowników Uczelni od 1991 r. tworzona jest w wersji elektronicznej i obecnie dorobek naukowy tego środowiska prezentowany jest wyłącznie w formie bazy bibliograficznej dostępnej za pośrednictwem sieci. Poprzez pryzmat bibliografii można zauważyć również, że Biblioteka nie zapomina sama o sobie bogate pokłosie materiałów zjazdowych czy też artykułów w czasopismach daje obraz zmagań bibliotekarzy z codzienną praktyką bibliotekarską mamy więc publikacje poświęcone dydaktyce (Brzostowicz, Piotrowicz, Grządzielewska, Hajduk, Stebner), zagadnieniom informacji naukowej (Piotrowicz, Hajduk, Grządzielewska), sytuacji prawnej bibliotekarza (Howorka, Brzostowicz), usługom bibliotecznym (Posadzy, Grządzielewska), warunkom lokalowym Biblioteki (Howorka, Piotrowicz), gromadzeniu i udostępnianiu w wersji tradycyjnej i elektronicznej (Posadzy, Nyga, Strzelecka-Żyromska), nowym nośnikom informacji (np. wideokaseta, CD-ROM) itd. Biblioteka nie tkwi w próżni zanurzona jest w czasie, w którym przyszło jej funkcjonować, dlatego tak widoczne są zmagania bibliotekarzy np. z prenumeratą 18

19 czasopism z II obszaru płatniczego, z denominacją, ze znowelizowanymi przepisami o podatku od towarów i usług czy z zagadnieniami prawa autorskiego (Howorka). Rozwój technologii informatycznych końca XX i początku XXI w. odcisnął znaczące piętno na funkcjonowaniu i działalności bibliotek, czego wyraz również znajdujemy w piśmiennictwie. Informatyzacja Biblioteki dokonywała się stopniowo na wielu płaszczyznach od początkowych dostępów do baz medycznych na płytach CD- ROM do bardzo bogatej oferty dostępów zdalnych do baz, czasopism i książek (Piotrowicz, Grządzielewska, Hajduk, Stebner). Konsolidacja środowiska bibliotekarzy medycznych w Polsce z pewnością miała duży wpływ na wysoki poziom, jaki reprezentują te biblioteki współcześnie. Referaty zjazdowe z dorocznych Konferencji Problemowych Bibliotek Medycznych stanowią ważny element dorobku piśmienniczego pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Maria Kuczkowska 19

20 20

21 Bibliografia publikacji pracowników Biblioteki Głównej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu BASIŃSKA HELENA 1970 Bibliografia prac naukowych Akademii Medycznej w Poznaniu opublikowanych w roku Oprac.: K[azimiera] Bogucka, M[arta] Kroemeke pod kier. K[rystyny] Karwowskiej. Skorowidz przedmiotowy bibliografii oprac. H[elena] Basińska, K[rystyna] Karwowska. - Rocz. AM Pozn T. 4 s Bibliografia prac naukowych Akademii Medycznej w Poznaniu opublikowanych w roku Oprac.: Kazimiera Bogucka, Marta Kroemeke przy współpr. Marii Poprawskiej. Skorowidz przedmiotowy bibliografii oprac. H[elena] Basińska, A[niela] Piotrowicz. - Rocz. AM Pozn T. 5 s Bibliografia prac naukowych Akademii Medycznej w Poznaniu opublikowanych w roku Oprac.: J[anina] Brzostowicz, M[arta] Kroemeke, H[alina] Potyrałowa. Do druku przygotowała Maria Poprawska. Skorowidz przedmiotowy bibliografii oprac. H[elena] Basińska, K[rystyna] Karwowska, R[enata] Tomaszkiewicz. - Rocz. AM Pozn T. 7 s Leczenie chirurgiczne dorosłych w wieku podeszłym ze współistniejącą cukrzycą. Jerzy Dotka, Aleksy Krokowicz, Zdzisław Madeja, Helena Basińska. - Pol. Tyg. Lek T. 32 nr 32 s il. tab. bibliogr. soderż. summ Informator. Biblioteka Akademii Medycznej w Poznaniu. Nr 20. Red.: Krystyna Karwowska przy współpr. Hanny Wojciechowskiej. Poznań: Wydaw. Ucz. AM w Poznaniu, 1978, 41 s. 24 cm. + Dodatek: Centralny katalog czasopism zagranicznych Biblioteki Głównej, jej filii oraz pozostałych bibliotek zakładowych Akademii Medycznej w Poznaniu. Oprac.: Hanna Wojciechowska. Skorowidz działowy przygotowała Krystyna Karwowska z konsultacją Heleny Basińskiej. 247 s. 24 cm. 21

22 Nowy sposób zgłębnikowania żołądka, dwunastnicy i początkowego odcinka jelita czczego w celu odżywiania chorego. A. Wojtalik, Helena Basińska, Jan Stryczyński, J[an] Hryniewiecki. W: XLVIII Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, IX 1976 r. Pod red.: Jana Nielubowicza. Warszawa, 1978 s Profesor Edward Howorka ( ). Anna Golenia, Bolesław Howorka, Helena Basińska. - Szpit. Pol T. 23 z. 5 s Zbiór filmów dydaktycznych Biblioteki Akademii Medycznej w Poznaniu jako środek nowoczesnego nauczania medycyny. Helena Basińska. W: Środki dydaktyczne w procesie kształcenia medycznego. [Red. Marian Obara]. Problemy Dydaktyki Medycznej i Wychowania [nr 7]. Poznań, 1978 s bibliogr. BAUER ELŻBIETA 2002 Udostępnianie zbiorów Biblioteki. Maria Posadzy, Renata Rybarczyk, Elżbieta Bauer, Dorota Trojakowska. W: Półwiecze Biblioteki Głównej Oprac. zbior. pod red.: Anieli Piotrowicz. Poznań, 2002 s il. tab. BOGUCKA KAZIMIERA 1969 Bibliografia prac naukowych Akademii Medycznej w Poznaniu opublikowanych w latach 1966 i Oprac.: Z[ofia] Knoppówna, Krystyna Karwowska, J[anina] Mierniczakowa, M[aria] Poprawska pod kier. Zofii Knoppówny. Indeks przedmiotowy: Jerzy Sikorski. Indeks łaciński: Kazimiera Bogucka, - Rocz. AM Pozn T. 2/3 s Bibliografia prac naukowych Akademii Medycznej w Poznaniu opublikowanych w roku Oprac.: K[azimiera] Bogucka, M[arta] Kroemeke pod kier. K[rystyny] Karwowskiej. Skorowidz przedmiotowy bibliografii oprac. H[elena] Basińska, K[rystyna] Karwowska. - Rocz. AM Pozn T. 4 s

23 1971 Bibliografia prac naukowych Akademii Medycznej w Poznaniu opublikowanych w roku Oprac.: Kazimiera Bogucka, Marta Kroemeke przy współpr. M[arii] Poprawskiej. Skorowidz przedmiotowy bibliografii oprac. H[elena] Basińska, A[niela] Piotrowicz. - Rocz. AM Pozn T. 5 s Bibliografia prac naukowych Akademii Medycznej w Poznaniu opublikowanych w roku Oprac.: K[azimiera] Bogucka, M[arta] Kroemeke przy współpr. M[arii] Poprawskiej. Skorowidz przedmiotowy bibliografii oprac. H[elena] Basińska, K[rystyna] Karwowska, R[enata] Tomaszkiewicz. - Rocz. AM Pozn T. 6 s BRZOSTOWICZ JANINA 1957 Film na usługach nauki. Janina Brzostowicz. - Biul. Gł. Bibl. Lek R. 6 nr 9 s W sprawie dokształcania pracowników nauki w zakresie wiedzy o książce. Jania Brzostowicz. - Życie Szk. Wyż R. 5 nr 5 s Bibliografia publikacji z lat Dziesięciolecie pracy naukowej Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Poznańskiego oraz Akademii Medycznej w Poznaniu. [Oprac.:] Zofia Knoppówna, Krystyna Karwowska, Zofia Gaca-Dąbrowska, Janina Brzostowicz, Maria Jakoweńko, Wiesław Urbański pod kier. Jana Walińskiego. Poznań, PWN, 1958, 268 s Kronika Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 1 stycznia 1950 r. do 30 września 1957 r. Komit. red.: Adam Wrzosek (red. nacz.), Janusz Groniowski, [Oprac. m.in.: Bolesław Howorka, Krystyna Karwowska, Zofia Knoppówna, Janina Brzostowicz, Zofia Gaca-Dąbrowska]. T Poznań: AM w Poznaniu, 1959, s. 24 cm. O znajomości języków obcych wśród pracowników uczelni medycznych. Janina Brzostowicz. - Biul. Gł. Bibl. Lek R. 8 nr 7 s

24 1962 Uwagi o zbieraniu piśmiennictwa do prac naukowych. Janina Brzostowicz. - Biul. Gł. Bibl. Lek R. 11 nr 5 s O zadaniach biblioteki głównej w szkole wyższej. Janina Brzostowicz. - Biul. Gł. Bibl. Lek R. 13 nr 7/8 s bibliogr Badania elektromiograficzne oraz oznaczenia krzywych pobudliwości nerwowomięśniowej u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. [Autorzy:] Jadwiga Koczocik-Przedpelska, Janina Tomaszewska, Mieczysław Dzierżyński, Gerard Straburzyński. W zebraniu piśmiennictwa brała udział Janina Brzostowicz. - Chir. Narz. Ruchu 1966 T. 31 nr 6 s tab. wykr. bibliogr. soderż, summ Electromyographic studies and strenght-duration in patients with ankylosing spondylitis. [Autorzy:] Jadwiga Koczocik-Przedpelska, Janina Tomaszewska, Mieczysław Dzierżyński, Gerard Straburzyński. [Collector of literature:] Janina Brzostowicz. W: Rehabilitation of rheumatic selected problems. Final report. Depart. of Health, Education and Welfare Social and Rehabilitation Service. Washington-Poznań Poznań, 1971 s il. tab. wykr. bibliogr. Influence of rehabilitation treatment on rheumatic muscles. [Autorzy:] J[adwiga] Koczocik-Przedpelska, J[anina] Tomaszewska, S[eweryn] Toboła, W[łodzimierz] Gruszczyński, K[rystyna] Jankowiak. [Collector of literature:] Janina Brzostowicz. - Tamże: s Z problematyki prawnej dotyczącej bibliotekarzy dyplomowanych w szkołach wyższych. Janina Brzostowicz. - Biul. Gł. Bibl. Lek R. 20 nr 6 s Zarys sytuacji prawnej pracowników służby bibliotecznej, zatrudnionych w bibliotekach szkół wyższych. Według stanu z dnia 1 marca 1972 r. Janina Brzostowicz. 24

25 W: Informator. Biblioteka Akademii Medycznej w Poznaniu. Red.: Krystyna Karwowska przy współpr. Renaty Tomaszkiewicz. Poznań: 1972 R nr 18(26) s bibliogr Bibliografia prac naukowych Akademii Medycznej w Poznaniu opublikowanych w roku Oprac.: J[anina] Brzostowicz, M[arta] Kroemeke, H[alina] Potyrałowa. Do druku przygotowała M[aria] Poprawska. Skorowidz przedmiotowy bibliografii oprac. H[elena] Basińska, K[rystyna] Karwowska, R[enata] Tomaszkiewicz. - Rocz. AM Pozn T. 7 s Bibliografia prac naukowych Akademii Medycznej w Poznaniu opublikowanych w roku Oprac.: Janina Brzostowicz, Halina Potyrałowa przy współpr. Marii Poprawskiej. Indeks przedmiotowy bibliografii oprac. K[rystyna] Karwowska, M[arian] Napierała, R[enata] Tomaszkiewicz. - Rocz. AM Pozn T. 8 s Bibliografia prac naukowych Akademii Medycznej w Poznaniu opublikowanych w roku Oprac.: Janina Brzostowicz, Halina Potyrałowa przy współpr. Marii Poprawskiej. Indeks przedmiotowy bibliografii oprac. K[rystyna] Karwowska, M[arian] Napierała, R[enata] Tomaszkiewicz. - Rocz. AM Pozn T. 9 s Bibliografia prac naukowych Akademii Medycznej w Poznaniu opublikowanych w roku Oprac.: Janina Brzostowicz, Halina Potyrałowa, Maria Poprawska pod kier. Janiny Brzostowicz. Indeks przedmiotowy bibliografii oprac. K[rystyna] Karwowska, R[enata] Tomaszkiewicz. - Rocz. AM Pozn T. 10 s Bibliografia prac Akademii Medycznej w Poznaniu opublikowanych w roku Oprac.: Janina Brzostowicz, Małgorzata Duczmal-Charyna, Halina Potyrałowa, Maria Poprawska pod kier. Janiny Brzostowicz. - Pozn. Rocz. Med T. 1(11) [wyd.] 1978 s Bibliografia prac Akademii Medycznej w Poznaniu opublikowanych w roku Pod red.: Janiny Brzostowicz. Oprac.: Janina Brzostowicz, Halina Potyrałowa, Małgorzata Duczmal-Charyna, Maria Poprawska. Poznań: AM w Poznaniu, 1980, 119 s. 24 cm. 25

26 1981 Bibliografia prac Akademii Medycznej w Poznaniu opublikowanych w roku Pod red.: Janiny Brzostowicz. Oprac.: Janina Brzostowicz, Halina Potyrałowa, Aniela Piotrowicz, Małgorzata Duczmal-Charyna. Poznań: AM w Poznaniu, 1981, 148 s. 24 cm. BRZÓSTKOWSKA ALINA 1979 Klinika Ortopedyczna. Bibliografia publikacji. Oprac.: Alina Brzóstkowska. W: Wydział Lekarski i Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu Poznańskiego Pod red. Krystyny Karwowskiej. T. 2. Poznań, 1979 s BYLIŃSKA HANNA 2002 O Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego im. prof. Franciszka Adamanisa Akademii Medycznej w Poznaniu. Hanna Bylińska. W: Półwiecze Biblioteki Głównej Oprac. zbior. pod red.: Anieli Piotrowicz. Poznań, 2002 s bibliogr. Wspomnienia z lat Hanna Bylińska. - Fakty AM 2002 R. 3 nr 2 s. 2, Niepomocni pomocnicy. O Hospicjum św. Jana Kantego. Hanna Bylińska. Poznań: Hospicjum św. Jana Kantego, 2003, 146 s. il. 24 cm, bibliogr Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Wycieczka Koła Bibliotekarzy Medycznych SBP. Hanna Bylińska. - Fakty AM 2004 R. 5 nr 9-10 s

27 CZARNECKA HELENA 1979 Zakład Anatomii Prawidłowej i Topograficznej. Bibliografia publikacji. Oprac.: Helena Czarnecka. W: Wydział Lekarski i Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu Poznańskiego T. 1. Poznań, 1979 s Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej. Oprac.: Helena Czarnecka. - Tamże: s Zakład Anatomii Prawidłowej i Topograficznej. Bibliografia publikacji. Helena Czarnecka. W: Wydział Lekarski i Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu Poznańskiego Bibliografia publikacji. Materiały biograficzne. Pr. zbior. pod red.: Krystyny Karwowskiej, Anieli Piotrowicz. Poznań, 1997 s Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej. Bibliografia publikacji. Helena Czarnecka. - Tamże: s DE MEZER MARIA 1967 Kronika i bibliografia dorobku naukowego Akademii Medycznej w Poznaniu 1957/ /64. Red. nacz.: Adam Jankowiak. Red.: [m.in.] Krystyna Karwowska, Jan Waliński, Bronisława Wolnikowa. Część bibliograficzną oprac.: Maria Dudzińska, Aleksandra Fliegerowa, Anna Górska, Marta Kroemeke, Maria de Mezer, Janina Mierniczakowa, Maria Poprawska, Halina Potyrałowa pod kier. Krystyny Karwowskiej i Zofii Knoppówny. Indeks przedmiotowy bibliografii: Jerzy Sikorski. Indeks nazwisk: Alicja Machnik, Maria Milde. Sekr. red.: Bronisława Wolnikowa. Poznań: PWN, 1967, 745, [2] s., [4] k. tabl. il. 24 cm Bibliografia prac autorskich oraz materiałów redakcyjnych Nowin Lekarskich. R. 31: 1919 R. 51: A[leksandra] Flieger, M[arta] Kroemeke, M[aria] de Mezer. W: Bibliografia zawartości poznańskich wydawnictw medycznych okresu międzywojennego Komit. red.: O. Szczepski [i in.]. Cz.1. Poznań, 1970 s

28 1972 Bibliografia prac autorskich oraz materiałów redakcyjnych Patologji R. 1: 1930 R. 8: Maria de Mezer. W: Bibliografia zawartości poznańskich wydawnictw medycznych okresu międzywojennego Komit. red.: O. Szczepski [i in.]. Cz. 2. Warszawa- Poznań, 1972 s Zakład Historii i Filozofii Medycyny. Bibliografia publikacji. Oprac.: Maria de Mezer. W: Wydział Lekarski i Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu Poznańskiego Pod red.: Krystyny Karwowskiej. T. 1. Poznań, 1979 s Zakład Historii i Filozofii Medycyny. Bibliografia publikacji. Maria de Mezer. W: Wydział Lekarski i Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu Poznańskiego Bibliografia publikacji. Materiały biograficzne. Pr. zbior. pod red.: Krystyny Karwowskiej, Anieli Piotrowicz. Poznań, 1997 s DUCZMAL-CHARYNA MAŁGORZATA 1978 Bibliografia prac Akademii Medycznej w Poznaniu opublikowanych w roku Oprac.: Janina Brzostowicz, Małgorzata Duczmal-Charyna, Halina Potyrałowa, Maria Poprawska pod kier. Janiny Brzostowicz. - Pozn. Rocz. Med T. 1(11) [wyd.], 1978 s Majątki ziemskie Loitzów - właścicieli domu bankowo-handlowego w Szczecinie, Gdańsku i Lüneburgu. Małgorzata Duczmal-Charyna. - Prz. Zach.-Pom T. 22 z. 3 s bibliogr Bibliografia prac Akademii Medycznej w Poznaniu opublikowanych w roku Pod red.: Janiny Brzostowicz. Oprac.: Janina Brzostowicz, Halina Potyrałowa, Małgorzata Duczmal-Charyna, Maria Poprawska. Poznań: AM w Poznaniu, 1980, 119 s. 24 cm Bibliografia prac Akademii Medycznej w Poznaniu opublikowanych w roku Pod red.: Janiny Brzostowicz. Oprac.: Janina Brzostowicz, Halina Potyrałowa, Aniela Piotrowicz, Małgorzata Duczmal-Charyna. Poznań: AM w Poznaniu, 1981, 148 s. 24 cm. 28

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Nowy wizerunek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne biblioteki akademickie to coraz częściej placówki ściśle powiązane z uczelnianymi centrami

Bardziej szczegółowo

Ryszard Żmuda Mgr Aniela PIOTROWICZ (ur. 1947) Poznań AM. Forum Bibliotek Medycznych 6/1 (11),

Ryszard Żmuda Mgr Aniela PIOTROWICZ (ur. 1947) Poznań AM. Forum Bibliotek Medycznych 6/1 (11), Ryszard Żmuda Mgr Aniela PIOTROWICZ (ur. 1947) Poznań AM Forum Bibliotek Medycznych 6/1 (11), 497-509 2013 Mgr Aniela Piotrowicz (ur. 1947), polonista, bibliotekoznawca, bibliograf, redaktor, nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Aniela Piotrowicz Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy. Forum Bibliotek Medycznych 3/1 (5),

Aniela Piotrowicz Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy. Forum Bibliotek Medycznych 3/1 (5), Aniela Piotrowicz Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy Forum Bibliotek Medycznych 3/1 (5), 194-198 2010 Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM NAUKOWA INFORMACJA MEDYCZNA DLA DOKTORANTÓW I

Bardziej szczegółowo

508 Forum Bibl. Med R. 7 nr 1 (13)

508 Forum Bibl. Med R. 7 nr 1 (13) Mgr Krystyna KARWOWSKA (1913 1993), romanistka, tłumacz, bibliograf, nauczyciel akademicki, starszy kustosz dyplomowany, kierownik Działu Opracowania Zbiorów, zastępca dyrektora Biblioteki Głównej Akademii

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna PW. - lokalizacja

Biblioteka Główna PW. - lokalizacja Biblioteka Główna PW - lokalizacja Biblioteka Główna PW Co tutaj znajdziesz? Bogaty księgozbiór Fachową pomoc w wyszukiwaniu literatury Przestrzeń do nauki indywidualnej i w grupach Komputery z dostępem

Bardziej szczegółowo

Program. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Program. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Program Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 265-270 2008 PROGRAM KONFERENCJI Poniedziałek (24 XI 2003 ) Część I. Ogólna/Uroczysta Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Łódź Uniwersytet Łódzki godz. 9 00 Dr Ryszard

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia bibliotekarskie zadania dla społeczeństwa informacyjnego i wizerunku zawodu bibliotekarza

Stowarzyszenia bibliotekarskie zadania dla społeczeństwa informacyjnego i wizerunku zawodu bibliotekarza Stowarzyszenia bibliotekarskie zadania dla społeczeństwa informacyjnego i wizerunku zawodu bibliotekarza IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane 25-28 września 2007 dr Barbara Mauer-Górska

Bardziej szczegółowo

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Cel ankiety i badania Ankieta przeprowadzona została w celu zebrania informacji,

Bardziej szczegółowo

Mgr Dagmara Budek Szczecin PAM

Mgr Dagmara Budek Szczecin PAM Mgr Dagmara Budek Szczecin PAM Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie jest jednostką pozawydziałową tworzącą wraz z Filią

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara GRALA-KOCIAK (ur. 1964) polonista, bibliotekoznawca, nauczyciel akademicki, dokumentalista dyplomowany Biblioteki Uniwersytetu Medycznego

Dr Barbara GRALA-KOCIAK (ur. 1964) polonista, bibliotekoznawca, nauczyciel akademicki, dokumentalista dyplomowany Biblioteki Uniwersytetu Medycznego Dr Barbara GRALA-KOCIAK (ur. 1964) polonista, bibliotekoznawca, nauczyciel akademicki, dokumentalista dyplomowany Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Urodziła się 3 grudnia 1964 roku w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA B I B L I O T E K A G Ł Ó W N A Akademii Medycznej w Gdańsku 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 1 tel. +48 58 349 10 40 fax +48 58 349 11 42 e-mail: biblsekr@amg.gda.pl www.biblioteka.amg.gda.pl Anna Grygorowicz

Bardziej szczegółowo

Mgr Ewa Nowak Katowice SUM

Mgr Ewa Nowak Katowice SUM Mgr Ewa Nowak Katowice SUM biblioteka główna śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach w innej siedzibie Abstract The Main Library of the Medical University of Silesia in Katowice has been located

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

Informacje dla studentów I roku. Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Informacje dla studentów I roku. Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Informacje dla studentów I roku Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kontakt: ul. Przybyszewskiego 37a 60-356 Poznań tel.: (61) 854 67 59 e-mail: bg@ump.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Informator.

Biblioteka Informator. Biblioteka Informator Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest ogólnie dostępną biblioteką naukową. Celem jej działania jest zapewnienie dostępu czytelników do najnowszej wiedzy z zakresu sztuki,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI. Komputery i dostęp do internetu

USŁUGI. Komputery i dostęp do internetu USŁUGI Komputery i dostęp do internetu Usługi reprograficzne Pokoje do pracy indywidualnej i grupowej Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Ośrodek Informacji Patentowej Bibliografia dorobku piśmienniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wolny dostęp do zbiorów w Wypożyczalni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 15 lat doświadczeń

Wolny dostęp do zbiorów w Wypożyczalni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 15 lat doświadczeń KONFERENCJA NAUKOWA BIBLIOTEKA OTWARTA NA ZMIANY Wolny dostęp do zbiorów w Wypożyczalni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 15 lat doświadczeń mgr Mirosława Wojciechowska Oddział Księgozbioru

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA Z 099653-OOZ BABIK WIESŁAW Słowa kluczowe / Wiesław Babik Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 241 s. ; 24 cm ISBN 83-233-2866-7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ PAM

OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ PAM OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ PAM Od września 2007 r. Biblioteka Główna PAM mieści się w budynku dawnego klubu studentów Trans przy al. Powstańców Wielkopolskich 20, w pobliżu osiedla studenckiego

Bardziej szczegółowo

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20. Biblioteka udostępnia książki i czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej oraz zasoby internetowe, bazy danych, zbiory specjalne. Ogólnouczelniana sieć biblioteczna Uniwersytetu Łódzkiego składa

Bardziej szczegółowo

Informacje dla studentów I roku. Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Informacje dla studentów I roku. Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Informacje dla studentów I roku Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kontakt: ul. Przybyszewskiego 37a 60-356 Poznań tel.: (61) 854 67 59 e-mail: bg@ump.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos Dorota Wierzbicka-Próchniak Biblioteka Główna Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB.

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI, PROF. PK PROGRAM SEMESTRALNY ROK 3 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Renata Birska, Renata Sławińska 25 lat spotkań bibliotekarzy medycznych: referat jubileuszowy. Forum Bibliotek Medycznych 2/1 (3),

Renata Birska, Renata Sławińska 25 lat spotkań bibliotekarzy medycznych: referat jubileuszowy. Forum Bibliotek Medycznych 2/1 (3), Renata Birska, Renata Sławińska 25 lat spotkań bibliotekarzy medycznych: referat jubileuszowy Forum Bibliotek Medycznych 2/1 (3), 151-163 2009 REFERATY Mgr Renata Birska Lublin AM Mgr Renata Sławińska

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Informator

Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Informator Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Informator Witamy w Bibliotece Głównej AJD w Częstochowie Al. Armii Krajowej 36 a 42-200 Częstochowa www.bg.ajd.czest.pl Informacja naukowa (34)

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x120 Spotkanie Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych powiatu starogardzkiego. Tematyka ustalana

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Mgr Halina Wanatowska Bydgoszcz AM

Mgr Halina Wanatowska Bydgoszcz AM W systemie ALEPH 500 udostępniono także inną bazę rejestrującą prace licencjackie, magisterskie i doktorskie AMB od 1960 roku. System umożliwia wyszukiwanie prac według roku obrony, autorów, promotorów

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie I. Informacje o bibliotece Biblioteka szkolna zajmuje jedno duże pomieszczenie, w którym znajduje się wypożyczalnia, czytelnia,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU. W OCZEKIWANIU NA CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ

BIBLIOTEKA AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU. W OCZEKIWANIU NA CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ Mgr Renata Sławińska Wrocław AM BIBLIOTEKA AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU. W OCZEKIWANIU NA CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu prawie od początku swojego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Jednolity system biblioteczno-informacyjny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Forum Bibl. Med. 2013 R. 6 nr 1 (11)

Forum Bibl. Med. 2013 R. 6 nr 1 (11) Mgr Lucyna Smyk (ur. 1938) bibliotekoznawca, bibliograf, nauczyciel akademicki, starszy kustosz dyplomowany, dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Urodziła

Bardziej szczegółowo

Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów

Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów Małgorzata Kowalska Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK Założenia badawcze

Bardziej szczegółowo

Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego

Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos XV Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Obsługa użytkowników w bibliotece

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Głównej UMFC Na podstawie 25 p.5 Statutu UMFC (t. j. z dn.

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku

Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z dnia 1 października 2012 roku I. Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna im. prof. Jerzego Altkorna

Bardziej szczegółowo

2. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów:

2. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: Regulamin biblioteki ZSO nr 6 w Bydgoszczy ZADANIA BIBLIOTEKI 1. Biblioteka szkolna jest: pracownią interdyscyplinarną realizującą potrzeby i zainteresowania uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu FILIA NR 1 BIBLIOTEKA BEZ BARIER. zaprasza

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu FILIA NR 1 BIBLIOTEKA BEZ BARIER. zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu FILIA NR 1 BIBLIOTEKA BEZ BARIER zaprasza poniedziałek 10.00 15.30 wtorek piątek 10.00 18.00 sobota 10.00 15.00 O s i e d l e S e r b

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-4/09 Zarządzenie Nr 3/09 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Mgr Maria Kuczkowska Mgr Ewa Grządzielewska Mgr Roma Hajduk Mgr Renata Rybarczyk Poznań - UM

Mgr Maria Kuczkowska Mgr Ewa Grządzielewska Mgr Roma Hajduk Mgr Renata Rybarczyk Poznań - UM Mgr Maria Kuczkowska Mgr Ewa Grządzielewska Mgr Roma Hajduk Mgr Renata Rybarczyk Poznań - UM Funkcjonowanie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w otwartej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.55.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Biblioteczno Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. I Przepisy ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU I Przepisy ogólne &1 Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu jest ogólnouczelnianą

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zaplecze materialne Wydziału Filozofii i Socjologii

Zaplecze materialne Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Zaplecze materialne Wydziału Filozofii i Socjologii Minimalne wyposażenie sal, zasady dostępu do zbiorów bibliotecznych, do

Bardziej szczegółowo

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8 adiunkt Dane kontaktowe e-mail: gczapnik@uni.lodz.pl pok. 2.12 tel. +48 509-074-019 1 / 8 Wykształcenie zawodowe - 1995-2001 studia wyższe magisterskie na kierunku: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Bardziej szczegółowo

Praca przygotowana jako poster z okazji XXX Jubileuszowej Konferencji Problemowej Otwarta Biblioteka otwarta nauka. Poznań, września 2012 roku.

Praca przygotowana jako poster z okazji XXX Jubileuszowej Konferencji Problemowej Otwarta Biblioteka otwarta nauka. Poznań, września 2012 roku. Mgr Renata Birska Lublin UM Mgr Renata Sławińska Wrocław UM Wolny dostęp do zbiorów w bibliotekach uczelni medycznych Abstract The modernization of existing buildings housing university libraries or the

Bardziej szczegółowo

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności:

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności: Załącznik nr 2: Szczegółowe zadania dyrektora Biblioteki Głównej, zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej i komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 Elementami struktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych Koordynator - Alina Rodak TREŚCI KSZTAŁCENIA CELE EDUKACYJNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii) oprac. mgr Barbara Krawczyk, Wydział

Bardziej szczegółowo

dr Anna Kobylańska - Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

dr Anna Kobylańska - Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dr Anna Kobylańska - Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Dyżur w środy od godz. 13:00 do 15:00 w Instytucie Pedagogiki w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej, pok. A 506 Wydział Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 1. KORZYSTAMY z BIBLIOTEKI WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA

Szkolenie biblioteczne cz. 1. KORZYSTAMY z BIBLIOTEKI WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Szkolenie biblioteczne cz. 1 KORZYSTAMY z BIBLIOTEKI WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Przygotowała Beata Bekasz Biblioteka Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji

Bardziej szczegółowo

Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku

Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku Olsztyn, 23 października 2014 r. Budynki bibliotek akademickich

Bardziej szczegółowo

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE. dla studentów I roku UTP w Bydgoszczy

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE. dla studentów I roku UTP w Bydgoszczy PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE dla studentów I roku UTP w Bydgoszczy Oprac. wrzesień 2011 Siedziba Biblioteki Głównej UTP Informacje ogólne System biblioteczno-informacyjny UTP Biblioteka Główna Czytelnia

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Zapraszamy do Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie Nasza lokalizacja: ul. Henryka Pobożnego 11 70-507 Szczecin Piętro V www.bg.am.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Dorota Lipińska, Marzena Marcinek Biblioteka Politechniki Krakowskiej Seminarium

Bardziej szczegółowo

PRO MEMORIA. Mgr Piotr Cichocki Łódź UM

PRO MEMORIA. Mgr Piotr Cichocki Łódź UM PRO MEMORIA Mgr Piotr Cichocki Łódź UM ZMARLI DYREKTORZY, KIEROWNICY I PRACOWNICY BIBLIOTEK MEDYCZNYCH (1950-2009) Wstęp Pragnąc zachować w pamięci oraz ocalić od zapomnienia zmarłych pracowników bibliotek

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne za lata 2000 2011 sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Ewa Kanicka Wydział

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x 120 Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miasta Nowy Dwór Gdański i powiatu

Bardziej szczegółowo

naukowe i techniczne, polskie i zagraniczne, o różnej częstotliwości ukazywania oraz prasa codzienna. Odmienny status mają zbiory specjalne,

naukowe i techniczne, polskie i zagraniczne, o różnej częstotliwości ukazywania oraz prasa codzienna. Odmienny status mają zbiory specjalne, ZBIORY TRADYCYJNE Lokalizacja zbiorów drukowanych Wypożyczanie książek z Biblioteki Głównej Rozmieszczenie księgozbioru Limity wypożyczeń i prolongat książek wypożyczanych w Bibliotece Głównej Limity wypożyczeń

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach CELE OGÓLNE : realizacja kierunku polityki oświatowej na bieżący rok szkolny,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Program Semestralny. Rok 3, stopień I, semestr V Rok akademicki 2016/2017. Zespół dydaktyczny. dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof.

Program Semestralny. Rok 3, stopień I, semestr V Rok akademicki 2016/2017. Zespół dydaktyczny. dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof. Program Semestralny Rok 3, stopień I, semestr V Rok akademicki 2016/2017 Zespół dydaktyczny dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof. PK mgr inż. arch. Ewelina Galas (!!!) / pełna grupa mgr inż. arch. Łukasz

Bardziej szczegółowo

oprac.: M.J., A.S. fot. M. Lebda

oprac.: M.J., A.S. fot. M. Lebda oprac.: M.J., A.S. fot. M. Lebda Katalog elektroniczny Obejmuje informacje o zbiorach Biblioteki Głównej oraz o najnowszych zbiorach bibliotek instytutowych lub wydziałowych. Rejestruje książki, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną placówką szkoły; 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni

Bardziej szczegółowo

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań UM

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań UM Mgr Aniela Piotrowicz Poznań UM System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu System biblioteczno-informacyjny tworzą: Biblioteka Główna z 2 filiami, 2

Bardziej szczegółowo

Biblioteka z wolnym dostępem jak budować i urządzić?

Biblioteka z wolnym dostępem jak budować i urządzić? Biblioteka z wolnym dostępem jak budować i urządzić? Lilianna Nalewajska Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Biblioteka z wolnym dostępem Rozwiązania architektoniczne Rozwiązania organizacyjne Typ biblioteki

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno wychowawczego szkoły. 2. Przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Ilona Paciorek Renata Frach Joanna Mądrzyk Cele: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Oddział Informacji Naukowej

Oddział Informacji Naukowej Oddział Informacji Naukowej Podstawowe formy aktywności oddziału obejmują: Działalność informacyjną i promocyjną Działalność dydaktyczną Współpracę z innymi oddziałami biblioteki Współpracę w ramach Uczelni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy

Bardziej szczegółowo

Marketing w bibliotece

Marketing w bibliotece PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Marketing w bibliotece (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Ewelina Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Charakterystyka zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie digitalizowanych

Bardziej szczegółowo

Rola biblioteki akademickiej w przestrzeni uczelni i regionu na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Rola biblioteki akademickiej w przestrzeni uczelni i regionu na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Rola biblioteki akademickiej w przestrzeni uczelni i regionu na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Mgr Monika Szarama Mgr Anna Starek Oddział Informacji Naukowej BG UP

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 1 18-400 Łomża I piętro budynku Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii Tel. 86 215 66 06 e-mail biblioteka@pwsip.edu.pl

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Dr Scholastyka Baran Olsztyn - UWM WARSZTAT DYDAKTYCZNY I BADAWCZY Z ZAKRESU NAUK MEDYCZNYCH PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Głównym zadaniem każdej biblioteki akademickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 516/2016 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Białystok 2016 SPIS TREŚCI Strona Rozdział

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Zapraszamy do Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie Nasza lokalizacja: ul. Henryka Pobożnego 11 70-507 Szczecin Piętro V www.bg.am.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI Krótki przewodnik

KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI Krótki przewodnik KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI Krótki przewodnik autor: mgr Magdalena Kortas www.pila.amu.edu.pl/biblioteka Biblioteka ZOD w Pile UAM to: systematycznie uzupełniany księgozbiór, popularne czasopisma, dostęp

Bardziej szczegółowo

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Alicja Paruzel PolBiT 29 maja 2017 r. Biblioteki i bibliotekarze partnerami

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Zapraszamy do Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie Nasza lokalizacja: ul. Henryka Pobożnego 11 70-507 Szczecin Piętro V www.bg.am.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Szkolenie biblioteczne studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Szkolenie biblioteczne studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Przedstawiane informacje Dzięki szkoleniu dowiesz się m.in.: w jakie dni tygodnia i w jakich godzinach można korzystać

Bardziej szczegółowo