Konfraternia Turystyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfraternia Turystyczna"

Transkrypt

1 ISSN Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 15 (357) 2 lipca 2012 roku AKTUALNOŚCI Miejsce na logo sponsora Pielgrzym nie do zatrzymania Samorządy nie potrafią zarabiać na milionach pątników przybywających do sanktuariów Bożego Miłosierdzia. Zmienia się mapa pielgrzymkowa Polski. Obok tradycyjnie silnego kultu maryjnego rozwija się kult Bożego Miłosierdzia, a to oznacza coraz większe tłumy ciągnące do Krakowa-Łagiewnik, Płocka i innych miejscowości. Jednak wiele z nich nie potrafi tego wykorzystać. [ ] Ewa Łosińska, Ewa K. Czaczkowska Cały artykuł znajdziesz na portalu Rzeczypospolitej, dokument online: data dostępu KONFERENCJE NAUKOWE I BRANŻOWE zapowiedzi Kultura i Turystyka wspólne korzenie 6. Ogólnopolska konferencja, Łódź, 7-8 listopada 2012 roku Organizatorzy: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Miejsce obrad: Centrum Wystawienniczo- Konferencyjne Międzynarodowych Targów Łódzkich Tegoroczna edycja będzie próbą zagłębienia się w historię relacji pomiędzy kulturą i turystyką, pretekstem do podjęcia szerszej dyskusji na temat tradycji wspólnego podróżowania jako jednego z elementów ogólnonarodowego dziedzictwa kulturowego. W obszarze zainteresowań znajdą się pierwotne potrzeby działań o charakterze kulturotwórczym, kwestie uczestnictwa w kulturze, jak również ewolucja postaw i zachowań turysty jako konsumenta kultury. Tematyka konferencji będzie koncentrować się wokół czterech zasadniczych kategorii: turystyka jako przejaw kultury, kultura jako cel turystyki, turystyka i kultura wartości ponadczasowe, turystyka jako konsument kultury ewolucja zachowań i postaw turystów. Sylwester Pawłowski Prezes Zarządu, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego Szczegóły programowe i organizacyjne dostępne są na stronie internetowej Konferencji: Kontakt sprawy organizacyjne (sekretariat konferencji): Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, Łódź, tel , fax , koordynator konferencji: Sylwia Nowak ) 1

2 sprawy merytoryczne: Instytut Geografii Miast I Turyzmu, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 31, Łódź, tel./fax: ; dr Beata Krakowiak ); dr Jolanta Latosińska ) Źródło: 6. Ogólnopolska Konferencja Kultura i Turystyka - wspólne korzenie, data dostępu KONFERENCJE NAUKOWE I BRANŻOWE relacje Turystyka i rekreacja na rzecz zdrowi 3. Krajowa konferencja naukowa, Poznań, 18 kwietnia 2012 roku Organizatorem Konferencji była po raz kolejny Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu. Honorowy patronat objął Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego mgr Lech Drożdżyński oraz JM Rektor Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu prof. dr hab. Jan Jeszka. W obradach uczestniczyli przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych oraz osoby organizujące aktywne formy wypoczynku w środowiskach lokalnych. Takie grono osób profesjonalnie zajmujących się problematyką turystyki i rekreacji zagwarantowało wysoki merytorycznie poziom dyskusji o interdyscyplinarnym charakterze. Celem konferencji było przedstawienie wyników badań naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń w dziedzinie turystyki i rekreacji z następujących obszarów tematycznych: czas wolny a zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne współczesnego człowieka; turystyka uzdrowiskowa - krajowa i zagraniczna; resocjalizacja poprzez turystykę i rekreację; turystyka i rekreacja na rzecz zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych; zdrowie turysty w różnych warunkach klimatycznych; światowy kryzys gospodarczy a strategie rozwoju turystyki i rekreacji; środki masowego komunikowania a propagowanie rekreacji fizycznej; niekonwencjonalne usługi turystyczne i rekreacyjne; walory przyrodnicze a rozwój turystyki prozdrowotnej. Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Naukowego JM Rektor Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu prof. dr hab. Jan Jeszka. Następnie jako wprowadzenie do sesji plenarnej Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego mgr Lech Drożdżyński przedstawił stan oraz główne kierunki rozwoju współczesnej turystyki i rekreacji w Polsce. Podczas obrad plenarnych wygłoszone zostały trzy referaty: dr Hanna Prószyńska-Bordas (Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa): Cechy i zachowania osób odwiedzających Wielkopolski Park Narodowy pieszo i na rowerze ; dr Jolanta Barbara Jabłonkowska (Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław): Uwarunkowania aktywności turystycznej wielkomiejskiego seniora ; inż. Judyta Śliwa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa): Realizacja zaleceń żywieniowych i podejmowanie aktywności fizycznej przez współczesnego człowieka. Następnie odbyły się obrady w dwóch sekcjach tematycznych: 1. Holistyczna koncepcja zdrowia w turystyce i rekreacji; 2. Gospodarcze, przyrodnicze i zdrowotne problemy aktywności turystycznej i rekreacyjnej. Prace zakwalifikowane przez Komitet Naukowy zostały opublikowane w dwóch monografiach naukowych recenzowanych przez prof. dr. hab. Wiesława Siwińskiego (punktacja prac - 3 pkt KBN). Pierwsza monografia pod tytułem Holistyczna koncepcja zdrowia w turystyce i rekreacji (red. Marek Sokołowski, Alicja Kaiser, Janusz Brzozowski, s.344) zawiera zagadnienia związane z poprawą zdrowia poprzez uczestnictwo w turystyce i rekreacji. Książka składa się z trzech rozdziałów (21 artykułów). W pierwszym omówiono kwestie dotyczące wpływu aktywności fizycznej na somatyczny wymiar zdrowia współczesnego człowieka. Rozdział drugi przedstawia rolę turystyki i rekreacji we wzmacnianiu psychospołecznego potencjału zdrowia osób w różnym wieku. W rozdziale trzecim omówiono problem dotyczący kształtowania całożyciowej aktywności fizycznej, szczególnie poprzez proces socjalizacji w środowisku rodzinnym i w placówkach oświatowych. Druga monografia pod tytułem Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej (red. Joanna Łuczak, Magdalena Szczepańska, Stanisław Bronowicki, s.387) to zbiór tematów (21 artykułów) związanych z aktywnością turystyczną i rekreacyjną, podzielony na trzy grupy tematyczne. W pierwszej zawarto tematy poruszające problematykę gospodarczą i przyrodniczą w odniesieniu do różnych form turystyki oraz walorów przestrzeni. Pozostałe części poświęcono zagadnieniom dynamicznie rozwijającej się turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej oraz aktywności seniorów w czasie wolnym. Kolejna konferencja z cyklu Turystyka i rekreacja na rzecz zdrowia odbędzie się w 2014 roku. Zapraszamy. dr Marek Sokołowski (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) mgr Teresa Bronowicka (sekretarz Komitetu Organizacyjnego) 2

3 dr Alicja Kaiser (członek Komitetu Organizacyjnego) dr Joanna Łuczak (członek Komitetu Organizacyjnego) doc. dr Stanisław Bronowicki (członek Komitetu Organizacyjnego) dr Janusz Brzozowski (członek Komitetu Organizacyjnego) dr Magdalena Szczepańska (członek Komitetu Organizacyjnego) Źródło: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, data dostępu Zakopane: przywracanie świetności konferencja branżowa, Zakopane, 27 kwietnia 2012 roku wnioski Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, 27 kwietnia 2012 roku w Urzędzie Miasta Zakopane odbyła się konferencja Zakopane - przywracanie świetności, zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, pod patronatem Burmistrza Miasta Janusza Majchra i przy finansowym wsparciu Gminy Miasta Zakopane. Prelegentami byli doskonali znawcy tematu: senator RP Janusz Sepioł, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Markiel, ekspert od funduszy unijnych Bożena Pietras-Goc, Wojewódzki Konserwator Zabytków Jan Janczykowski, kierownik Delegatury w Nowym Targu Andrzej Pietraszkiewicz, architekci - profesorowie Politechniki Krakowskiej Piotr Gajewski i Marek Kowicki, Maciej Pinkwart i Zbigniew Moździerz. Wszyscy prelegenci podeszli do sytuacji architektoniczno-przestrzennej Zakopanego bardzo poważnie i przy ogólnej zgodzie, że jest ona obecnie nieomal katastrofalna, zasugerowali wiele akcji ratunkowych, rozwiązań, które gdyby zostały natychmiast wdrożone - mogą jeszcze coś uratować z kulturowego dziedzictwa naszego miasta. Cały komunikat dostępny na stronie internetowej Zakopane najbliżej Tatr, dokument online: data dostępu Terminarz konferencji naukowych i branżowych znajdziesz w Aktualnościach Turystycznych, dokument online: w Konfraterni Turystycznej, dokument online: NOWOŚCI WYDAWNICZE Holistyczna koncepcja zdrowia w turystyce i rekreacji Holistyczna koncepcja zdrowia w turystyce i rekreacji = Holistic approach towards health in tourism and recreation / red. Marek Sokołowski, Alicja Kaiser, Janusz Brzozowski. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, s.: il.; 24 cm. (Monografie / Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu; nr 5/12). Streszcz. ang. przy rozdz. Bibliogr. przy rozdz. ISBN Monografia zawiera zagadnienia związane z poprawą zdrowia poprzez uczestnictwo w turystyce i rekreacji. Książka składa się z trzech rozdziałów (21 artykułów). W pierwszym omówiono kwestie dotyczące wpływu aktywności fizycznej na somatyczny wymiar zdrowia współczesnego człowieka. Rozdział drugi przedstawia rolę turystyki i rekreacji we wzmacnianiu psychospołecznego potencjału zdrowia osób w różnym wieku. W rozdziale trzecim omówiono problem dotyczący kształtowania całożyciowej aktywności fizycznej, szczególnie poprzez proces socjalizacji w środowisku rodzinnym i w placówkach oświatowych. Sprawozdanie z 3. Konferencji Turystyka i rekreacja na rzecz zdrowia znajdziesz tutaj: Wszystkich zainteresowanych nabyciem monografii prosimy o kontakt z rektoratem Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu ul. Św. Marcin 40, VII piętro, pok. 707, tel. (61) , Źródło: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, data dostępu

4 Komunikologia: teoria i praktyka komunikacji Komunikologia: teoria i praktyka komunikacji / red. Emanuel Kulczycki, Michał Wendland. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012, 270 s.; ISBN Seria: Biblioteka komunikacji społecznej, t. 3 Dzięki ekspresowej pracy drukarni i zgodnie z zapowiedzią udostępniam pracę zbiorową Komunikologia: teoria i praktyka komunikacji pod redakcją Michała Wendlanda i moją [Emanuela Kulczyckiego - red.]. Książka jest dostępna na licencji CC BY-NC-ND 3.0 poniżej jest PDF do pobrania (z repozytorium AMUR), a książka w miękkiej okładce pojawi się w dystrybucji [http://filozof.amu.edu.pl/dysponenda/] mam nadzieję niedługo. Czyli najpierw przeczytajcie, oceńcie potem kupujcie. Pobierz książkę [PDF]: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/2849/1/komunikologia.%20teoria%20i%2 0praktyka%20komunikacji.pdf Biblioteka Komunikacji Społecznej w Otwartym dostępie Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji ukazuje się jako trzeci tom serii wydawniczej Biblioteka Komunikacji Społecznej, która wydawana jest przez Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Również poprzednie tomy do pobrania są w formacie PDF: Konstruktywizm komunikacyjny [http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/konstruktywizmkomunikacyjny-wedlug-michala-wendlanda/] Michała Wendlanda oraz mojego autorstwa Teoretyzowanie komunikacji [http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/teoretyzowanie-komunikacji-mojaksiazka-na-licencji-cc-3-0/] Spis treści Janina Fras: Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych Wiesław Godzic: Money listens kontra money speaks, czyli jak celebryci komunikują się z nami (jeśli się komunikują) Agnieszka Ogonowska: Kultura, komunikacja i kompetencja wizualna w kontekście wybranych zagadnień współczesnej humanistyki Adam Skibiński: Gregory Bateson i kontekstowa teoria komunikacji. Różnica, która czyni różnicę, i wzorzec, który łączy Emanuel Kulczycki: Wykorzystanie mediów społecznościowych przez akademickie uczelnie wyższe w Polsce. Badania w formule otwartego notatnika Sławomir Skwark: The medium is the message. O sieci, komunikowaniu politycznym i social media Anna Pałubicki: Po co rozum miałby poznawać wszystko? Michał Wendland: Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji Janina Hajduk-Nijakowska: Kulturowy kontekst komunikowania Marcin Sieńko: Metapiśmienność jako narzędzie rozumienia i optymalizacji komunikacji Paweł Przywara: Język myśli a werbalne komunikowanie Hanna Pułaczewska: Komunikacja wielojęzyczna w sztuce filmowej Maciej Włodawski: Przepis prawny jako komunikat: Uwagi o refleksji nad komunikacją w polskim prawoznawstwie Krzysztof Wasilewski: Rola prasy lokalnej w procesie budowania tożsamości małych ojczyzn na przykładzie Ziemi Lubuskiej Katarzyna Młynek: O trzech zagadnieniach związanych ze zjawiskiem komunikacji Emanuel Kulczycki Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu

5 Szlaki turystyczne a prawo: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość Szlaki turystyczne a prawo: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Piotra Cybuli. Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2012 Spis treści Jerzy Gospodarek: Cele i zakres projektowanej ustawy o szlakach turystycznych Jerzy Kapłon: Zarys dziejów budowy i znakowania górskich szlaków turystycznych na ziemiach polskich Marta Miller: Pojęcie i rodzaje szlaków turystycznych Dominik Wolski: W sprawie potrzeby regulacji szlaków turystycznych położonych w górach Armin Mikos von Rohrscheidt: Elementy formalnoprawne w organizacji kulturowych szlaków turystycznych balast czy istotna potrzeba? Zarys problematyki na podstawie analizy funkcjonowania wybranych systemów Jolanta Zatorska: Status prawny szlaków turystycznych we Francji Jacek Szwaja: Wyznaczanie lądowych szlaków turystycznych i korzystanie z nich (zagadnienia administracyjnoprawne) Janusz Długopolski: Możliwości ograniczenia właściciela w wykonywaniu prawa własności dla celów turystycznych Krzysztof Sondel: Problematyka utrzymania systemu szlaków turystycznych. Uwagi de legę lata i de legę ferenda Wojciech Robaczyński: Odpowiedzialność cywilna za wypadki na szlakach turystycznych Mariusz Załucki: Ochrona nazwy w obszarze usług turystycznych w kontekście przyszłej regulacji szlaku turystycznego Wojciech Górowski: Odpowiedzialność karna za wypadki na szlakach turystycznych Zamówienia realizuje Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, kontakt: ul. Jagiellońska 6, Kraków, tel.: , fax: Turystyka i sport: aspekty organizacyjno-prawne Turystyka i sport: aspekty organizacyjno-prawne / Grzegorz Michniewicz. Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, 2012, 198 s.; ISBN: Publikacja stawia sobie za cel zaprezentowanie aktualnych regulacji prawnych w turystyce i sporcie. W ostatnich dwóch latach zaszły duże zmiany w przepisach dotyczących tych dziedzin uchwalona została nowa ustawa o sporcie, a ustawa o usługach turystycznych uległa dużym przeobrażeniom. Opracowania obejmuje niektóre aspekty strukturalne oraz organizacyjnogospodarcze turystyki i sportu. W zakresie organizacyjno-gospodarczym autor przedstawia organizację oraz formy działalności gospodarczej, uprawnienia do jej prowadzenia w turystyce i sporcie, a ponadto pokazuje zagrożenia, jakie niesie ze sobą skomercjalizowany sport. W pozycji omówiono również najważniejsze problemy z zakresu prawa w turystyce i w sporcie, między innymi: organizacja turystyki i sportu, uprawnienia i umowy, regulacje prawne dotyczące przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, usługi hotelarskie i bezpieczeństwo w sporcie. W publikacji przedstawiono komórki organizacyjne Unii Europejskiej zajmujące się turystyką i sportem oraz cele, które UE zamierza osiągnąć w tych dziedzinach. Opracowanie przygotowano w formie praktycznego podręcznika akademickiego. Dr Grzegorz Michniewicz doktor nauk prawnych, praktyk, wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie własności intelektualnej. Autor wielu publikacji dotyczących prawa działalności gospodarczej skierowanych do praktyków gospodarczych i studentów. W roku 2012 opublikował w wydawnictwie Iuris Umowy obrotu gospodarczego z wzorami umów na płycie CD. Spis treści: Zamówienia realizuje Księgarnia Europejska, dokument online: l= &hthost=1&store_id=2, data dostępu

6 Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej = Some aspects of tourism and recreation activity / red. Joanna Łuczak, Magdalena Szczepańska, Stanisław Bronowicki. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, s.: il.; 24 cm. (Monografie; nr 6/12). Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. ISBN Monografia to zbiór tematów (21 artykułów) związanych z aktywnością turystyczną i rekreacyjną, podzielony na trzy grupy tematyczne. W pierwszej zawarto tematy poruszające problematykę gospodarczą i przyrodniczą w odniesieniu do różnych form turystyki oraz walorów przestrzeni. Pozostałe części poświęcono zagadnieniom dynamicznie rozwijającej się turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej oraz aktywności seniorów w czasie wolnym. Sprawozdanie z 3. Konferencji Turystyka i rekreacja na rzecz zdrowia znajdziesz tutaj: Wszystkich zainteresowanych nabyciem monografii prosimy o kontakt z rektoratem Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu ul. Św. Marcin 40, VII piętro, pok. 707, tel. (61) , Źródło: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, data dostępu Więcej informacji o nowościach wydawniczych znajdziesz w Aktualnościach Turystycznych, dokument online: w Konfraterni Turystycznej, dokument online: EKSPERTYZY I WYNIKI BADAŃ W tym roku wakacji nie będzie W tym roku padnie rekord - aż 28% Polaków nie skorzysta z urlopu. W porównaniu z rokiem poprzednim ilość osób, która zrezygnowała z letniego wypoczynku mocno się skurczyła. W 2011 urlopu nie zamierzało wziąć tylko 16% polskiej populacji - wynika z ankiety przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl Najbardziej pożądanym wśród respondentów, nieprzerwanie od 2009 roku, jest dwutygodniowy model wakacji - optymalna długość wypoczynku, pozwalająca na pełną regenerację sił. Jednak w tym roku tą formę wypoczynku wybrało tylko 25% Polaków. Dla porównania w ubiegłym roku liczba osób korzystająca z niej wyniosła 35%. Z kolei tygodniowy urlop wybrało 67% respondentów. W 2011 roku z siedmiodniowego urlopu skorzystało 78% badanych, czyli 11% więcej niż obecnie. Najczęściej podawaną przyczyną niechęci Polaków do brania urlopu jest brak funduszy na zorganizowanie wypoczynku. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS to niemal połowa respondentów. Nasi rodacy mają mniej pieniędzy niż przed rokiem. Duże podwyżki cen spowodowały, iż wiele osób po prostu przejadło swoje oszczędności, a ci którzy mają rezerwy gotówki, w obawie przed niepewnym losem europejskiej gospodarki, wolą zachować je na tzw. czarną godzinę. Wydatek związany z wakacjami to luksus, na który nie wszyscy mogą sobie w tym roku pozwolić. Drogie euro i paliwo wywindowały ceny zagranicznych wojaży. Europejska waluta jest o 10% droższa niż w 2011 roku. Podobnie kształtuje się sytuacja z wypoczynkiem w Polsce. Tylko w tym przypadku za kosmiczne ceny odpowiadają Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Hotelarze licząc na wyższe przychody podnieśli ceny noclegów. Ponadto, w dobie kryzysu i dużego odsetku bezrobocia, wiele osób nie chce brać urlopu z powodu lęku przed zwolnieniem. Polacy obawiają się jak wypadną w oczach szefa, który w razie redukcji etatów najpierw, według respondentów, zwolni urlopowiczów. Dlatego tak wiele osób, dla podładowania akumulatorów przemęczonych szarą w naszej strefie klimatycznej wiosną, zadowala się krótkim weekendowym wypoczynkiem. Polacy spędzają ten czas na działkach, u rodziny na wsi, bądź nad jeziorem lub rzeką w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Oczywiście są też osoby, dla których lato to doskonały okres na remont mieszkania, generalne porządki oraz przygotowanie przetworów na zimę. Ponadto wakacje, wbrew powszechnej opinii, to dobry czas na szukanie nowej pracy - rekruterzy mają więcej wolnego czasu. Może warto wziąć to pod uwagę i znaleźć nowego pracodawcę, dla którego nasz urlop nie będzie karygodnym występkiem. Źródło: Turinfo.pl, data dostępu:

7 Sezon letni za pasem, ale może warto już pomyśleć o cenach w zimie raport POT Polskie hotele o standardzie 4 i 3 gwiazdek oferują w sezonie zimowym ceny niższe od hoteli austriackich, niemieckich i słowackich. Tańsze są za to hotele w Czechach, wynika z opublikowanego właśnie raportu Polskiej Organizacji Turystycznej Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych na wybranych rynkach emisyjnych w relacji do ofert głównych konkurentów. Zima 2011/2012 raport z badań. Średnia cena 1 osobonoclegu według krajów recepcji (w PLN) w sezonach zimowych 2010/2011 i 2011/2012 Źródło: badania własne autorki raportu Teresy Skalskiej na zlecenie i przy współpracy POT Z raportem, obfitującym w tabele i zestawienia, powinna zapoznać się kadra zarządzająca i służby marketingowo-sprzedażowe większych obiektów, i właściciele mniejszych. I chociaż raport dotyczy przede wszystkim obiektów położonych na terenach górskich, to warto by go przejrzeli, także hotelarze z równin i znad morza. Dlaczego? Bo mimo pewnego teoretyzowania, może okazać się nie tylko kopalnią wiedzy, ale i stać się powodem do przemyśleń i przynieść szereg inspiracji. Raport POT jest dostępny tu (duży plik 23,5 MB) lub na stronie POT: Źródło: e-hotelarstwo, data dostępu Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych na wybranych rynkach emisyjnych w relacji do ofert głównych konkurentów: Zima 2011/2012 raport z badań / Teresa Skalska. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna, 2012, 66 s.; wykr., tab. dokument online: Spis treści Spis tabel Spis wykresów Wprowadzenie Rozdział 1: Charakterystyka badania 1.1. Cel i zakres badania 1.2. Zastosowana metodologia. Źródła i sposób pozyskania danych 1.3. Charakterystyka oferty objętej badaniem Rozdział 2: Ceny na wybranych rynkach turystycznych: analiza porównawcza 2.1. Ceny na wybranych rynkach 2.2. Konkurowanie na wybranych rynkach emisyjnych 2.2. Zróżnicowanie cen w bazie noclegowej 2.3. Ceny wybranych produktów turystyki zimowej 2.4. Ceny a zakres usług 2.5. Ceny a sezonowość świadczonych usług 2.6. Analiza cen i zakresu usług dodatkowych 2.7. Inne zmienne wpływające na poziom cen 2.8. Terytorialne zróżnicowanie cen w Polsce Rozdział 3: Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego: ocena syntetyczna 7

8 3.1. Metody oceny 3.2. Obszary konkurencyjności 3.3. Analiza relacji ceny do użyteczności na przykładzie ofert sporty zimowe Zakończenie Aneks tabelaryczny Źródło: Polska Organizacja Turystyczna, data dostępu: Potencjał rozwoju niskokosztowych przewozów dalekodystansowych: część 1 Trochę historii Sukces niskokosztowych przewoźników, operujących na krótkim dystansie rozbudził nadzieje, że w ślad za nim pojawi się oferta tanich przelotów również w rejsach dalekodystansowych. W Europie historia linii low-cost sięga 20 lat, a mimo to obecnie żaden europejski przewoźnik niskokosztowy nie oferuje rejsów long-haul. Oferta tego typu linii na świecie jest również bardzo ograniczona. Co zatem sprawia, że mimo rewolucji niskokosztowej na krótkim dystansie, na dalekich trasach wciąż królują przewoźnicy sieciowi? Zanim odpowiemy na to pytanie, warto prześledzić historię światowych niskokosztowych przewozów dalekodystansowych. [ ] Paweł Zagrajek Cały artykuł dostępny na portalu Polski rynek transportu lotniczego, dokument online: data dostępu Pierwsze wyniki OLT Express Nadszedł czas na małe podsumowanie wyników wraz z podliczeniem pierwszych przychodów najmłodszej linii lotniczej na polskim niebie - OLT Express. Koncentrujemy się na majowych danych, kwiecień niech pozostanie miesiącem rozruchowym, potrzebnym na zaprezentowanie sie przewoźnika. W maju łączne przewozy wyniosły 128 tys. pasażerów, z kolei współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich - 71 proc. Lotnisko Chopina przekazało dane dotyczące wykorzystania miejsc w samolotach poszczególnych przewoźników. Statystyki pokazały, że ów współczynnik dla OLT był wyższy na rejsach warszawskich, niż bocznych. Nowy przewoźnik zyskał w dość krótkim czasie rzeszę nowych klientów, a to za sprawą konkurencyjnych cen biletów. Kluczową strategią spółki na najbliższe lata powinna być poprawa wyników finansowych wraz z sukcesywnym podnoszeniem średnich cen biletów. W obecnej sytuacji miejsca wyprzedawane są po najniższych możliwych kwotach. Z kolei realna cena za bilet, zapewniająca rentowność połączeń krajowych to 200 złotych - informuje przewoźnik. Podróżowanie po Polsce nowymi autostradami to czysty absurd, dlatego ludzie coraz chętniej korzystają z ofert tanich biletów lotniczych. Przewoźnik zauważa jednak poprawę sytuacji, przynajmniej w niektórych regionach kraju. Już teraz realnym zagrożeniem jest uruchomienie autostrady A2, co postawi OLT w dość trudnej sytuacji konkurencyjnej. Przewoźnik obecnie jest w trakcie dopasowywania oferty lotów do rzeczywistych potrzeb podróżnych. Wykonując 5,6 rejsów dziennie ma możliwość elastycznego reagowania na wahania popytu i ewentualne kasowanie rejsów. Unia Europejska nakazuje zgłaszanie takich zmian, co najmniej 21 dni przed odlotem. Warto zwrócić uwagę na tendencyjność rejsów w zależności od charakteru podróży. Ruch biznesowy preferuje poranne i wieczorne godziny, najchętniej w dni robocze. Z kolei czartery chętnie latają w weekendy, w środku dnia. Oferta przewoźnika na nadchodzący sezon zimowy została wzbogacona w połączenia międzynarodowe. Pierwszy rok działalności wskaże konieczne modyfikacje, które w tym przypadku są nieuniknione. Plany przewoźnika pozostają innowacyjne, żadna z krajowych linii nie dała wcześniej przykładu podobnych działań. Wprowadzenie zmian w siatce krajowych połączeń już teraz jest uzasadnione. Obecnie dysproporcję w obłożeniu lotów widoczne są na wielu trasach. Przewoźnik podał, że 36 proc. rejsów ma wypełnienie powyżej 90 proc. Co na dłuższą metę po prostu się nie sprawdzi. Pojawienie OLT Express na rynku krajowych połączeń lotniczych stworzyło zupełnie nowy popyt. Nie mówiąc już o wzroście konkurencji także dla przewoźników drogowych. Mimo szeregu trudności OLT Express może pochwalić się sukcesem marketingowym, przynajmniej jeśli chodzi o szybkie dotarcie i zainteresowanie ofertą przeciętnego Kowalskiego. Na pewno większym wyzwaniem będzie powtórzenie sukcesu na rynkach zagranicznych. Kluczem do powodzenia, a zarazem nie lada wyzwaniem może okazać się znalezienie zagranicznych tras, które zapewnią korzystniejsze warunki finansowe. Źródło: Turinfo.pl, data dostępu

9 Lato 2012: loty czarterowe z Polski Serwis Tanie-Loty.pl [http://www.tanie-loty.com.pl/] jak co roku opracował raport dla turystów, planujących wyjazd wakacyjny. Raport zawiera aktualne mapy połączeń czarterowych z polskich lotnisk do wszystkich miejsc urlopowych objętych ofertą touroperatorów. Prezentuje także szczegółowe tabele z harmonogramem wylotów czarterowych z poszczególnych lotnisk. Loty czarterowe z Lotniska Chopina w Warszawie. Warszawskie Lotnisko im. Fryderyka Chopina dysponuje najbogatszą ofertą w zakresie połączeń czarterowych spośród wszystkich polskich portów lotniczych. W 2011 roku z lotów czarterowych z warszawskiego portu skorzystało 1 mln 455 tys. pasażerów. Najpopularniejszym kierunkiem była turecka Antalya. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także loty do Egiptu (Hurghada i Szarm el Szejk), Grecji (Heraklion) oraz na Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa i Fuerteventura). Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy Lotniska Chopina podkreśla ciągły wzrost w segmencie pasażerskich przewozów czarterowych: w roku 2009 wzrost wyniósł on niespełna 10,8 proc., w roku 2010 prawie 4,3 proc., w roku 2011 prawie 7,2 proc., a w ciągu pięciu miesięcy roku 2012 wyniósł 9,8 proc. Pewną niedogodnością jest to, że operacje lotnicze na kierunkach długodystansowych wykonywane są statkami powietrznymi, które wymagają międzylądowania, jednakże taka sytuacja powinna się zmieniać wraz ze zwiększaniem się zainteresowania podróżnych zakupem wycieczek w bardziej odległe zakątki świata powiedział Przemysław Przybylski. Dynamiczny rozwój ruchu czarterowego w portach regionalnych nie wpływa negatywnie na rozwój siatki połączeń czarterowych Lotniska Chopina mieszkańcy stolicy mają do dyspozycji 49 połączeń czarterowych. Loty czarterowe z lotniska w Katowicach. Katowickie lotnisko ma dość bogatą siatkę połączeń czarterowych. Łącznie port lotniczy oferuje przeloty do 32 miejscowości wypoczynkowych w 9 państwach. Wśród nich są także loty do Maroko, Portugalii, na Wyspy Kanaryjskie oraz Cypr. Wśród nowości 2012 należy wymienić m.in. Maderę, Ibizę, Pafos, Kos czy Gran Canarię. Jak podkreślają władze lotniska: Katowice Airport od lat jest liderem wśród polskich portów regionalnych pod względem liczby odprawionych pasażerów czarterowych. W roku 2012 tylko w tym segmencie ruchu Pyrzowice obsłużą około 1 mln podróżnych, czyli o prawie 200 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Loty czarterowe z Poznań Airport. Na poznańskim lotnisku Ławica operuje obecnie 14 przewoźników czarterowych, którzy w sezonie letnim 2012 proponują przeloty do 26 miejscowości wypoczynkowych: siedmiu w Grecji, pięciu w Hiszpanii, czterech w Turcji, trzech w Egipcie, dwóch w Bułgarii i w Chorwacji, po jednej w Portugalii, w Tunezji i w Maroku. Tegoroczne nowości na liście kierunków czarterowych to: Zadar (Chorwacja), Marsa El Alam (Egipt) i Barcelona (Hiszpania). Większość połączeń jest obsługiwana przez linię lotniczą Enter Air. Prognozy dotyczące lotów czarterowych w tym sezonie są obiecujące. Jak powiedziała Elwira Rostowska, kierownik Działu Marketingu i Siatki Połączeń w sezonie jesienno-zimowym z pewnością nie zabraknie dwóch egipskich kierunków Szarm El Szejk oraz Hurghady. Liczymy również na to, iż cieszące się dużą popularnością Wyspy Kanaryjskie nadal będą dostępne dla klientów poznańskiego lotniska. Poza tym staramy się o wprowadzenie czarteru dedykowanego narciarzom. Mamy także nadzieję, że uda nam się tej zimy zaskoczyć naszych pasażerów bardzo miłą niespodzianką w postaci nowego kierunku czarterowego dodała Elwira Rostowska. Loty czarterowe z Lotniska w Gdańsku. Biura podróży wraz z przewoźnikami czarterowymi oraz Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy przygotowały ofertę lotów czarterowych z Gdańska do południowej Europy, północnej Afryki i zachodniej Azji. Obok znanych od lat połączeń do Egiptu czy Turcji, pierwszy raz w Gdańsku pojawiły się takie kierunki jak: Izmir, Korfu, Ercan (Cypr Północny) i Fuerteventura (Wyspy Kanaryjskie) podał rzecznik prasowy lotniska, Michał Dargacz. Dodatkowo, tak jak w ubiegłych latach na wakacje z Gdańska polecieć można do: Antaly i, Barcelony, Bodrum, Chanii, Dubrownika, Dalamanu, Heraklionu, Hurgady, Kos, Enifdhy (Tunezja), Palmy (Majorka), Rodos, Salonik, Szarm al Szejk, Warny i Zakynthos. Loty czarterowe z Lotniska we Wrocławiu. Sezon letni na wrocławskim lotnisku upłynie głównie pod znakiem inauguracji nowego terminalu, a w związku z tym nowych połączeń lotniczych. Dzięki nowym możliwościom infrastrukturalnym terminal obsługuje w sezonie letnim aż 19 połączeń czarterowych: do Bułgarii, Egiptu, Grecji, Hiszpanii, Tunezji i Turcji. W roku 2012 z lotniskiem we Wrocławiu współpracują między innymi: Air Cairo, Air Memphis, Bulgarian Air Charter, Hemus Air, Nouvelair, Enter Air, Travel Service, Small Planet, Sun Express, Sky Airlines oraz Sun d Or. Loty czarterowe z Kraków Airport. W sezonie letnim Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice oferuje połączenia czarterowe do 14 miast. Z lotniskiem współpracuje 17 to- 9

10 uroperatorów, którzy oferują wycieczki i loty czarterowe do: Bułgarii, Chorwacji, Egiptu, Grecji, Hiszpanii, Tunezji i Turcji. Jak podkreśla Urszula Podraza, rzecznik prasowy Kraków Airport, władze lotniska planują w tym sezonie wzrost w segmencie lotów czarterowych. Pojawiły się nowe kierunki w rozkładzie m.in.: Majorka, Zakynthos, Costa Brava/Costa Dorada, Dubrownik. Uzupełnienie oferty czarterowej stanowi bogata siatka połączeń do destynacji oferowanych przez przewoźników regularnych Ryanair (Cagliari, Malta, Alicante, Barcelona Girona, Majorka) oraz Eurolot (Dubrownik, Heringsdorf). Loty czarterowe z Lotniska w Bydgoszczy. Bydgoskie lotnisko oferuje swoim podróżnym niewiele połączeń regularnych. Jedynym przewoźnikiem, który obsługuje regularne loty zagraniczne jest Ryanair. Siatkę połączeń wzbogacają jednak połączenia czarterowe. W sezonie letnim 2012 jest ich 10. Dzięki nim mieszkańcy Bydgoszczy mogą polecieć: na Wyspy Kanaryjskie, do Grecji, Chorwacji, Bułgarii, Tunezji, Turcji i Egiptu. W sezonie letnim wycieczki z Bydgoszczy oferują: TUI, Raibow Tours, Itaka, Triada, Sky Club, Oasis Tours, Grecos Holidays, GTI Travel Poland, Exim Tours, Alfa Star, Neckermann, Wezyr Holidays i 7 Islands. Touroperatorzy korzystają z usług następujących linii lotniczych: Air Cairo, Bingo Airways, Enter Air, Sprint Air i OLT Express. Ofertę połączeń czarterowych uzupełnia Ryanair, oferujący połączenie do Girony. Loty czarterowe z Lotniska w Rzeszowie. Władze lotniska w Rzeszowie pracują nad odtworzeniem siatki lotów czarterowych, która była dostępna w 2010 roku, ale po zawirowaniach politycznych w Afryce Północnej uległa redukcji. W sezonie Lato 2012 z Rzeszowa można polecieć czarterem do 7 miast w: Egipcie, Tunezji, Turcji i Grecji. Brakuje lotów do Hiszpanii, ale na szczęście ofertę lotów czarterowych uzupełnia Ryanair, oferujący regularne połączenie do Girony. W roku 2012 z lotniskiem w Rzeszowie współpracują między innymi: Air Cairo, Enter Air, Sky Airlines, SunExpress, Tunisair oraz Travel Service. Loty czarterowe z Lotniska w Łodzi. Łódzkie lotnisko w sezonie letnim 2012 oferuje 9 połączeń czarterowych do 6 krajów: Bułgarii, Egiptu, Grecji, Izraela, Tunezji i Turcji. Większość lotów rusza w czerwcu, jedynie loty do Tel Awiwu powinny zostać zainaugurowane we wrześniu. Z usług lotniska korzysta 16 touroperatorów. W sezonie letnim 2012 z lotniskiem w Łodzi współpracują między innymi Enter Air i Sun d Or. Loty czarterowe z Lotniska w Szczecinie. W tym sezonie letnim lotnisko w Szczecinie oferuje połączenia czarterowe do czterech miast w Egipcie, Turcji i Tunezji. Mieszkańcy Szczecina mogą skorzystać z oferty 7 touroperatorów na loty i wycieczki do Hurghady, Szarm el Szejk, Antaly i i Enfidhy. Połączenia obsługiwane są w zależności od kierunku we wtorki, środy i piątki. Pełny raport, wraz z mapami i tabelami lotów dostępny jest na stronie Loty czarterowe z Polski [http://www.tanie-loty.com.pl/loty-czarterowe-z-polski-lato-2012.html] w serwisie Tanie-Loty.pl. Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu: Samoloty tańsze niż przed rokiem Portal esky.pl przygotował raport o cenach biletów lotniczych. Wychodzi na to, że są tańsze niż przed rokiem, szczególnie ceny opuściły linie regularne. Jeszcze na początku roku obawiano się, ze wprowadzenie przez Unię Europejską opłat za nadmierną emisję CO2 przez samoloty pasażerskie odbije się na kosztach wakacji, bo podrożeją bilety. Według raportu internetowego biura podróży esky.pl nic takiego się nie stało. A wręcz ceny wakacyjnych przelotów zmalały. I to mocno, bo na niektórych liniach w tym roku płacimy zaledwie połowę tego, co w zeszłym roku. Choć w tym sezonie zdecydowanie większą popularnością cieszą się tanie linie lotnicze (wybrało je 69 proc. klientów esky.pl), ceny obniżyli zarówno tani przewoźnicy jak i regularni. Zauważamy, że koszty podróży liniami regularnymi stają się coraz bardziej zbliżone do kosztów lotu tanimi liniami. Zdarza się nawet, że linie regularne oferują bardziej konkurencyjne stawki mówi Łukasz Neska z esky.pl. W tym roku przelot z Poznania do Rzymu tanimi liniami w czasie wakacji kosztuje średnio 731 zł, a liniami regularnymi 431 zł. Tymczasem przed rokiem ceny wynosiły odpowiednio 1006 zł i 1266 zł. Cena spadła więc o 28 proc. w wypadku rezerwacji biletu taniego przewoźnika i aż o 42 proc. w linii regularnej. Nieco inaczej jest na trasie Gdańsk Barcelona, średnia cena w tym roku to 1157 zł w tanich liniach i 732 zł w regularnych. Rok temu było to 1114 zł i 1652 zł. Wynika z tego, że ceny biletów taniego przewoźnika niewiele się zmieniły, a koszt podróży z przewoźnikiem regularnym zmniejszył się aż o 56 procent. Podobnie z przelotem z Warszawy do Madrytu - stawka w tanich liniach zmalała z 1470 zł do 1233 zł, a w regularnych z 1874 zł do 769 zł. Cóż innymi kierunkami? Też jest taniej. Z Warszawy do Londynu w obie strony płacimy w tym roku średnio 1007 zł, rok temu 1309 zł. Z Krakowa do Londynu teraz 783 zł, a 977 zł przed rokiem. Z Poznania to 682 i 847 zł, z Katowic 830 i 1199 zł. Skąd te różnice? - Na ostateczną kwotę, którą klient płaci za podróż ma wpływ wiele czynników. Przewoźnik może mieć jednakową taryfę biletów ze wszystkich lotnisk w danym kraju, ale cóż z tego, jeśli każdy port lotniczy pobiera inne opłaty lotniskowe różne są opłaty za start i lądowanie, opłaty za paliwo, opłaty pasażerskie tłumaczy Neska. 10

11 Serwis esky.pl przygotował zestawienie polskich lotnisk według cen przelotów. Okazuje się, że w wypadku regularnych linii najtaniej wypadło lotnisko w Bydgoszczy (głównie przeloty krajowe, średni koszt biletu to 551 zł) oraz w Szczecinie (744 zł). Jeśli chodzi z kolei o loty międzynarodowe najtańszy jest Gdańsk 1543 zł, najdroższy Wrocław 2392 zł. Więcej niż przed rokiem zapłacimy natomiast na trasach prowadzących do letnich kurortów, które do niedawna obsługiwały głównie linie czarterowe wynajmowane przez biura podróży. Przykładowo lot tanimi liniami do modnego ostatnio Burgas z Katowic kosztuje średnio 1185 zł, a rok temu było to o 19 proc. mniej czyli 963 zł. Z kolei na przelot z Wrocławia do Alicante trzeba wydać w tym roku 1200 zł, gdy przed rokiem 1145 zł. Adam Woźniak Źródło: Turystyka.rp.pl, data dostępu Polska w raporcie UIA wzrost o 54% W opublikowanym w czerwcu 2012 roku międzynarodowym Raporcie Union of International Associations Meetings Statistic Report, Polska z wynikiem 114 spotkań zajęła wysokie 23 miejsce. W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił wzrost aż o 40 wydarzeń! To już kolejny ranking Państw, w którym Polska wypadła tak wysoko w porównaniu z poprzednimi latami (w rankingu ICCA Polska zajęła 21 miejsce z 165 spotkaniami stowarzyszeń). UIA w swoich statystykach zbiera spotkania spełniające następujące kryteria: spotkania międzynarodowych stowarzyszeń zawartych w bazie UIA, inne spotkania międzynarodowe trwające minimum 2/3 dni z udziałem minimum 250/300 uczestników o pięciu różnych narodowościach, z których 40% nie pochodzi z kraju organizującego. Oto miasta polskie z największą liczbą spotkań stowarzyszeń, ujęte w Raporcie UIA: Warszawa 40 Kraków 30 Gdańsk 12 Wrocław 7 Poznań 6 Miasta, które zakwalifikowały się do statystyk to także: Borowice, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdynia, Katowice, Krzyżowa, Kwidzyn, Łódź, Rzeszów, Sękocin Stary, Sieniawa, Sopot i Zakopane. Union of International Associations (UIA) jest organizacją, która zajmuje się badaniem wielkości przemysłu spotkań w kontekście spotkań międzynarodowych stowarzyszeń. W ramach działań UIA znajduje się także publikowanie kalendarza konferencji oraz bazy danych stowarzyszeń. Członkami Union of International Associations zostać mogą organizacje, fundacje, firmy lub osoby indywidualne zainteresowane jej działaniami i celami oraz wpieraniem i uczestnictwem w nich. Ponadto, co roku na Generalnym Zgromadzeniu wybieranych jest 250 najbardziej aktywnych indywidualnych członków. Nadając to międzynarodowe wyróżnienie podkreśla się ich zaangażowanie w długotrwałą aktywność międzynarodową. Źródło: Poland Convention Bureau, data dostępu Co obcokrajowcy widzą w Polsce? Polskie krajobrazy, niskie ceny, zabytki, przyroda i mili ludzie to powody, dla których warto przyjechać do Polski. Tak mówią Francuzi, Anglicy i Niemcy zapytani przez Polską Organizację Turystyczną. W dalszej kolejności, jako elementy przyciągające do Polski, obcokrajowcy wymienili jeszcze wydarzenia kulturalne i smaczne jedzenie. Jest bezpiecznie, dynamicznie, nowocześnie. Ale nie wszyscy mają jednakowe zainteresowania. Niemcy stawiają na piękne krajobrazy (73 proc.), niskie ceny (68 proc.), zabytki i miejsca związane z historią (64 proc.) oraz na naturę i przyrodę (63 proc.). Francuzi na zabytki i miejsca związane z historią (64 proc.), piękne krajobrazy (62 proc.), niskie ceny (61 proc.) i naturę i przyrodę (40 proc.). Dla Anglików z kolei ważne są zabytki i miejsca związane z historią (61 proc.), niskie ceny (53 proc.), piękne krajobrazy (48 proc.) i sympatyczni i mili ludzie (39 proc.). Jakie cechy przypisują obcokrajowcy naszemu krajowi? Kraj mający tradycję, historię wskazywali najczęściej. Mówiło to 70,3 proc. Francuzów, 72,7 proc. Niemców i 74,8 Anglików. Na drugim miejscu Niemcy (51,7 proc.), Anglicy (43,4 proc.) i Francuzi (32,4 proc.) wskazywali określenie dynamicznie się rozwijający. Trzecią cechą, którą wybrali w odniesieniu do Polski było bezpieczna. Taką opinię miało 36,8 proc. Anglików, 33,1 proc. Niemców i 31,6 proc. Francuzów. Na hasło nowoczesna wyraźnie lepiej niż Anglicy (28,1 proc.) i Francuzi (27,2 proc.) zareagowali Niemcy (35,8 proc.). 11

12 Co chcieliby zobaczyć mieszkańcy Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, gdyby jechali do Polski (mogli wybrać pięć z listy kilkunastu, łącznie z clubbingiem, trekingiem i zakupami)? Miasta wskazali na pierwszym miejscu Anglicy (72,3 proc.) i Francuzi (68 proc.). Dla Niemców najważniejsze (obok miast 53,5 proc.) okazały się polskie plaże (53,7 proc.). Obcokrajowcy zainteresowani są też parkami narodowymi (Francuzi 48,9 proc., Anglicy 43,3 proc. i Niemcy 38 proc.), jeziorami (Niemcy 41,5 proc., Anglicy 39,6 proc., Francuzi 37,2 proc.), imprezami kulturalnymi i wypoczynkiem w uzdrowiskach i spa. Jeśli chodzi o miejsca w Polsce, to najbardziej rozpoznawalne są Warszawa i Kraków, na dalszych miejscach obcokrajowcy wymieniają Gdańsk i Wybrzeże Bałtyku, Poznań i Wrocław. Szczególnie dobrze zorientowani są Niemcy, najsłabiej kojarzą geografię Polski Francuzi. Grunt to rozpoznawalność. Od dwóch lat Polska Organizacja Turystyczna prowadzi pod hasłem Polska. Feel Invited ( Czuj się zaproszony ) szeroko zakrojoną promocję kraju za granicą. Szczególnie skupiła się na trzech, najbardziej obiecujących, rynkach niemieckim, francuskim i brytyjskim. Kampania, która jeszcze trwa, obejmuje emitowanie spotu promocyjnego w telewizjach (m.in. CNN, BBC, Eurosport), reklamy w prasie, w Internecie, na ulicach i w komunikacji miejskiej oraz liczne imprezy. Promocja obejmowała także Polskie przygotowania do Euro To głównie kampania wizerunkowa, ma nas wyróżnić z tej szarej magmy, jak postrzegają Europę Środkową i Wschodnią mieszkańcy Europy Zachodniej mówi wicedyrektor biura Promujmy Polskę Razem w POT Teresa Buczak. - Wielu z nich nie bardzo odróżnia Czechy, Węgry, Polskę, Ukrainę czy kraje nadbałtyckie, dla nich to jeden postkomunistyczny jeszcze obszar. Powoli udaje nam się zmienić ten obraz i zaistnieć w ich świadomości. Buczak podkreśla zarazem, że prezentowane dane nie są jeszcze podsumowaniem całej akcji, na to przyjdzie czas po jej zakończeniu. Finansowo wspiera Polskę Unia Europejska, z której pochodzi większa część budżetu akcji liczącego 160 mln złotych. W tym roku intensywna promocja obejmuje również, obok Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, Danię, Szwecję, Holandię i Belgię. Pojawiły się głosy, że kampania powinna się właśnie teraz rozpocząć, by wykorzystać dobre wrażenia z Euro, wracających do swoich krajów kibiców. W odpowiedzi wiceprezes POT Bartłomiej Walas ujawnił, że instytucja ta już planuje przedłużenie, a raczej zainicjowanie nowej kampanii w krajach, z których pochodziły drużyny grające w turnieju. Jej hasło to Wróć, nie widziałeś jeszcze wszystkiego. Cytowane badanie zostało przeprowadzone praz ośrodek badań marketingowych ARC Rynek i Opinia na losowej, reprezentatywnej próbie ponad 1000 mieszkańców trzech krajów w wieku powyżej 25 roku życia, którzy co najmniej raz w ostatnich trzech latach wyjechali za granicę swego kraju. Badanie przeprowadzono przez Internet. Filip Frydrykiewicz Źródło: Turystyka.rp.pl, data dostępu Zagraniczni kibice zadowoleni z Warszawy Ponad 73 proc. kibiców obcokrajowców zadeklarowało chęć powrotu do Warszawy w ciągu najbliższych trzech lat. 89 proc. poleci odwiedziny stolicy znajomym i przyjaciołom - pokazuje badanie PBS. Badanie, które wykonała firma PBS, przeprowadzono na grupie ponad tysiąca cudzoziemców m.in. z Grecji (25,1 proc. badanych), Rosji (15,9 proc.), Hiszpanii (8,5 proc.), Anglii (6,9 proc.) i Włoch (6,8 proc.). Wśród badanych byli także miłośnicy futbolu m.in. z Niemiec, Francji, Czech, Ukrainy i Turcji. Ponad połowa wszystkich była w Polsce pierwszy raz. Cudzoziemcy byli pytani o atmosferę podczas turnieju, komunikację miejską, bezpieczeństwo, pracę wolontariuszy i Strefę Kibica. - Przyjezdni czują się w naszym mieście bezpiecznie. Bardzo pozytywnie ocenili niezwykłą atmosferę podczas turnieju. Podoba im się największa w historii mistrzostw Europy Strefa Kibica, która każdego dnia proponuje mnóstwo atrakcji - powiedziała dyrektor biura promocji m.st. Warszawy Katarzyna Ratajczyk, która w środę przedstawiła wyniki sondażu. 90 proc. cudzoziemców odpowiedziało pozytywnie na pytanie: jak ogólnie oceniasz atmosferę panującą w Warszawie w czasie turnieju Euro proc. odpowiedziało, że raczej dobrze, a 47 proc., że zdecydowanie dobrze. Tylko 1 proc. negatywnie ocenił piłkarskie święto w stolicy Polski. Podobnie wysoko kibice z zagranicy ocenili organizację turnieju w Warszawie (86 proc. badanych) i stołeczną komunikację miejską (85 proc.). Po ulicach miasta najczęściej poruszali się autobusem miejskim. Najwyżej ocenili szybkość komunikacji miejskiej m.in. niewielki czas oczekiwania, krótki czas przejazdu i zredukowaną liczbę przesiadek (82 proc. odpowiedzi pozytywnych). Najniżej - jakość taboru, czyli jego czystość, sprawność i nowoczesność (78 proc. pozytywnych). 85 proc. badanych powiedziało, że w czasie pobytu w Warszawie nie spotkało się z sytuacjami, które ich zaniepokoiły lub zaburzyły poczucie bezpieczeństwa. 15 proc. odpowiedziało, że takie sytuacje się zdarzyły; częściej na ulicach i w Strefie Kibica niż np. na stadionie, dworcu lub lotnisku. Na pytanie: co konkretnie przyczyniło się do negatywnego zdarzenia, badani najczęściej odpowiadali, że incydent związany z alkoholem lub agresywne zachowania kibiców. 12

13 Bardzo wysoko obcokrajowcy ocenili pracę warszawskich wolontariuszy, którzy do końca turnieju będą pomagać kibicom w pobliżu stadionu, na lotnisku, w Strefie Kibica, szpitalach oraz głównych punktach komunikacyjnych miasta. 91 proc. zagranicznych kibiców wydało im oceny pozytywne, z czego 49 proc. mówiło ankieterom, że praca wolontariuszy jest zdecydowanie dobra, a 42 proc. - raczej dobra. Strefę Kibica odwiedziło 70 proc. ankietowanych. Większość z nich (92 proc. badanych) oceniło ją pozytywnie. Najbardziej podobała się kibicom atmosfera panująca w strefie i jej lokalizacja na Placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki, a także wygląd i estetyka. Najniższe oceny zebrała panująca tam czystość (9 proc. badanych oceniło ten aspekt strefy negatywnie). Ponad 73 proc. badanych obcokrajowców zadeklarowało chęć ponownych odwiedzin Warszawy i to w ciągu najbliższych trzech lat. 89 proc. osób poleciłoby odwiedziny stolicy Polski swoim znajomym i przyjaciołom. Badanie Ocena satysfakcji i poziomu obsługi kibiców w czasie turnieju w miastach gospodarzach UEFA Euro Warszawa przeprowadzano dwukrotnie: 8 czerwca (przed, w trakcie oraz po meczu Polska - Grecja) i 16 czerwca (przed, w trakcie oraz po meczu Grecja - Rosja). Źródło: Turystyka.rp.pl, data dostępu Euro 2012: nieco więcej niż pół miliona turystów zza granicy Na najwyżej pół miliona szacuje dziennik Rzeczpospolita liczbę zagranicznych kibiców, którzy przybyli do Polski na turniej Euro 2012 (więcej: To mniej niż zakładali organizatorzy, którzy, jak np. spółka PL.2012, prognozowali przyjazd 800 tys. zagranicznych gości lub jak minister Joanna Mucha mówili nawet o ponad milionie. To także mniej niż szacował niedawno Dziennik Gazeta Prawna, który tuż po zakończeniu fazy grupowej ocenił liczbę cudzoziemców, którzy do tego czasu przybyli na Euro 2012 na pół miliona - więcej: _i_szwajcarii.html. Punktem wyjścia do obliczeń obu dzienników są dane spółki PL.2012 przekazywane w komunikatach prasowych. Hotelarstwo policzyło nieco inaczej, bardziej na oko, opierając się na doniesieniach mediów regionalnych i lokalnych, wypowiedziach przedstawicieli poszczególnych miast i komunikatach władz miejskich i - wyrywkowo informacjach z obiektów noclegowych. Szacunkowo, wraz z gośćmi UEFA i zagranicznymi kibicami anonsowanymi na mecz półfinałowy 28 czerwca w Warszawie, nie wydaje się, by w okresie Euro 2012 Polskę mogło odwiedzić więcej niż 600 tys. gości zagranicznych. Chociaż bliższy rzeczywistości wydaje się przedział tys. Ilu ich było naprawdę? Liczbę zbliżoną do rzeczywistej poznamy pewnie dopiero za kilka miesięcy. Natomiast szacunki spółki PL.2012 mają zostać przedstawione 3 lipca. Źródło: e-hotelarstwo, data dostępu Takie wyniki osiągnęły hotele podczas Euro 2012 Podczas Euro 2012 najwyższe ceny udało się osiągnąć hotelom z Trójmiasta, najwyższą frekwencję odnotowały hotele we Wrocławiu, natomiast najwyższy wzrost przychodów na jeden dostępny pokój wystąpił w Poznaniu, wynika z danych firmy badawczej STR Global. Negatywną stroną Euro 2012 dla hotelarzy, może być liczba niesprzedanych pokoi, bo okazało się, że kibice potrzebowali ich mniej niż oczekiwano, a stali klienci musieli z nich zrezygnować ze względu na imprezę, ocenia na gorąco sytuację rynku hotelowego w Polsce i na Ukrainie Elizabeth Randall, dyrektor zarządzająca w STR Global. Wkrótce półfinał, więc hotele mogą spojrzeć wstecz i ocenić, czy Euro 2012 było udane, mówi Elizabeth Randall, dyrektor zarządzająca w STR Global. Według ocen Randall turniej oglądało ponad 4 miliony kibiców w strefach kibica i na stadionach, a jeszcze więcej przed telewizorami. Większość kibiców ocenia atmosferę jako przyjazną, co oznacza bezcenną promocję dla krajów i miast, które zorganizowały Euro Jak wynika z danych STR Global, w dni meczowe hotele bardzo skorzystały na napływie kibiców, jednak zawsze dysponowały wolnymi pokojami. Podczas pierwszego meczu w Warszawie w dniu 8 czerwca, gdy Polska grała z Grecją, przychody hoteli na jeden dostępny pokój (RevPAR) w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o 325,9 proc., do 198,79 euro. Taki wzrost RevPAR był przede wszystkim wynikiem wzrostu średniej ceny dzienne (ADR)j. Tego dnia obłożenie sięgnęło 86,0 proc. W czasie następnych dwóch meczy, RevPAR wzrósł odpowiednio o 143,9 proc. i 425,1 proc., a wykorzystanie pokoi sięgnęło 96,9 proc. 12 czerwca (mecz Polska-Rosja) i 90,2 proc. 16 czerwca (mecz Grecja-Rosja). Natomiast w nocy z 20 na 21 czerwca przed ćwierćfinałem między Czechami i Portugalią, wykorzystanie pokoi w hotelach* w Warszawie osiągnęło 90,8 proc.. 13

14 We Wrocławiu, podczas wszystkich trzech meczy rozgrywanych w tym mieście obłożenie zawsze było wyższe od 92 proc. Hotelarze skorzystali na silnym wzroście RevPAR, szczególnie 8 czerwca (Czechy-Rosja) i 16 czerwca (Polska-Czechy). Natomiast 12 czerwca (Czechy-Grecja) wzrost ADR wyniósł jedynie 146,2 proc. Jest to najniższy wzrost średniej ceny dziennej we wszystkich miastach Polski badanych w dni meczowe. Tak niski wzrost można wytłumaczyć bliskością Wrocławia z granicą Czech (nieco ponad godzina drogi), dzięki czemu wielu kibiców potraktowało wyprawę na mecz, jak sąsiedzką wycieczkę. Silnym wzrostem RevPAR rozpoczęły się rozgrywki w Poznaniu (10 czerwca, Chorwacja- Irlandia), gdy RevPAR wzrósł do 178,70 euro (wzrost o 871,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011). Wraz ze wzrostem RevPAR, wzrosła średnia cena (o 222,7 proc.) i frekwencja (wzrost o 201,1 proc.) Jednak podczas kolejnych dni turnieju, RevPAR wzrastał o mniejsze wartości. 14 czerwca (Włochy-Chorwacja) frekwencja osiągnęła 91,6 proc. (wzrost o 14,3 proc.), zaś 18 czerwca (Włochy-Irlandia) frekwencja osiągnęła 97,4 proc. (wzrost o 57,7 proc.); ADR wzrosła o 186,5 proc. do kwoty 210,17 euro. W Trójmieście, złożonym z Gdańska, Gdyni i Sopotu, średnia cena osiągnęła najwyższą wartość spośród wszystkich polskich miast w czasie turnieju osiągając kwotę 225,61 euro (wzrost o 199,3 proc.) Miastom udało się utrzymać poziom ADR oscylujący wokół 220 euro, podczas kolejnych dni meczowych. 14 czerwca ADR wyniósł 219,94 euro (wzrost o 169,9 proc.), 18 czerwca, wyniósł 222,46 euro (wzrost o 176,5 proc.), zaś 22 czerwca 240,43 euro (219,9 proc.). Chociaż w Krakowie nie odbywały się żadne mecze, miastu udało się skorzystać na turnieju. Od początku Euro 2012 średnia cena (ADR) wzrosła o ponad 55 proc. Kraków gościł w centrach pobytowych trzy reprezentacje oraz kibiców tych drużyn. Ponadto, jego dobre położenie względem Wrocławia i Warszawy sprawiło, że Kraków był dogodnym miejscem dla kibiców w drodze do Lwowa na Ukrainie. W Kijowie, gdzie STR Global bada wyniki sześciu hoteli z segmentów Luxury i Upper Upscale, hotelarze doświadczyli spadku frekwencji podczas całego turnieju, z wyjątkiem nocy przed meczami. Jak się wydaje, wpływ na dużą liczbę niesprzedanych pokoi, miał negatywny rozgłos wokół sytuacji politycznej i problemów z transportem oraz noclegami na Ukrainie. Mimo wszystko, wzrost ADR podczas mistrzostw pomógł hotelom, a mecz ćwierćfinałowy między Anglią i Włochami, pociągnął za sobą wzrost RevPAR o 29,8 proc. Szczególnie dużą frekwencję kijowskie* hotele odnotowały w nocy przed meczem, z 23 na 24 czerwca. Oprac. na podst. HotelNewsNow.com *- STR Global, firma monitorująca wyniki w hotelach i dostarczająca dane, obejmuje swymi badaniami przede wszystkim hotele sieciowe; wyniki nie odzwierciedlają zatem sytuacji na całym rynku Euro 2012: średnia cena (ADR) w miastach-gospodarzach STR Global 14

15 Euro 2012: wykorzystanie pokoi w dniach meczowych STR Global Źródło: e-hotelarstwo, data dostępu Chaber, Ebi hotele, które nie powstały na Euro 2012 Gdyby inwestorzy zrealizowali wszystkie plany, które ogłaszali w ciągu pięciu ostatnich lat, dziś w Polsce działałoby nie 2,1 tys., ale ponad 2,6 tys. hoteli. Na szczęście i dla samych inwestorów, i dla rynku przynajmniej połowy tych zamierzeń nie udało się urzeczywistnić. W roku 2007 Polska Izba Hotelarstwa zapowiadała wybudowanie 500 hoteli Chaber w ciągu 10 lat. Hotele budowane w ramach System Rodzinnego Wypoczynku Chaber, miały być nastawione wyłącznie na klientów z Polski. Chociaż pod szyldem Chaber funkcjonował już jeden obiekt, to okazało się krótko i przejściowo. Dziś nie ma ani jednego. W tym samym 2007 roku spółka Comfort Express zapowiadała, że w ciągu dwóch lat przy polskich stacjach benzynowych będzie działać nawet 400 modułowych hoteli. W ciągu kilku tygodni miały ruszyć pierwsze obiekty. Minęło pięć lat i dziś, m.in. dzięki częściowo zmienionej strategii działania, pod marką Comfort Express funkcjonuje kilka obiektów, przede wszystkim tradycyjnych, nie modułowych. Oba wspomniane przedsięwzięcia to najbardziej spektakularne z zapowiadanych i niezrealizowanych planów podboju polskiego rynku hotelowego. Czy ktoś dziś pamięta, że plany rozwoju sieci franczyzowej hoteli pod marką EBI, kreślił nieco już zapomniany piłkarz Euzebiusz Smolarek? Czy ktoś pamięta, o pięciogwiazdkowym hotelu, który miał powstać opodal Stadionu Narodowego w Warszawie? Czy ktoś pamięta Sheraton w Tałtach, który jeszcze do ub.r. budowała giełdowa spółka EFH? W kwietniu 2007 roku, gdy ogłoszono decyzję o organizacji Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, w naszym kraju działało ok hoteli. Do chwili rozpoczęcia turnieju w czerwcu br., czyli w ciągu 62 miesięcy w Polsce przybyło ponad 600 hoteli z 24 tys. pokoi. Nie oznacza to jednak, że tyle hoteli wybudowano od podstaw, bo część z nich chociaż działała już wcześniej, to nie była skategoryzowana. Nie zmienia to faktu, że niemal wyłącznie prywatny i w przeważającej części rodzimy kapitał zainwestował olbrzymie, szacowane na 5,5-6 mld zł, pieniądze w budowę i modernizację bazy noclegowej. Mimo iż część firm analitycznych zapowiadała tak duży liczebnie wzrost, to mało kto się spodziewał, że w ciągu 5 lat uda się realnie powiększyć bazę hotelową o ponad jedną czwartą. Przedstawiciele Redakcji Hotelarstwa, bazując na znanych im w roku 2007 realizowanych i zapowiadanych inwestycjach szacowali ówcześnie, że do Euro może powstać nowych hoteli. Mijały miesiące, tempo pojawiania się nowych projektów hotelowych nie słabło, a w miejsce tych, które skreślano z planów inwestycyjnych pojawiały się nowe. Wspomniane na wstępie Chabry i Comfort Expressy, to przykłady zbyt ambitnych, nie odpowiadających rzeczywistości, przereklamowanych i wreszcie nie zrealizowanych planów polskich inwestorów. Ale kryzys lat zweryfikował też bardzo ambitne plany rozwoju, jakie kreślili w Polsce inwestorzy związani z międzynarodowymi grupami hotelowymi. Gdyby zostały zrealizowane to dziś gości przyjmowałoby o kilkanaście nowych obiektów Orbisu więcej. Nie kilka, ale kilkanaście obiektów z grup: Hilton i InterContinental. Nic w tym jednak dziwnego, że część z anonsowanych inwestycji nie powstaje w ogóle, powstaje z opóźnieniem lub powstaje według planów krańcowo odbiegających od pierwotnych założeń, bo hotelarstwo to branża, która jest bardzo uzależniona od wahań koniunktury. Szczególnie na dwóch podstawowych rynkach: turystycznym i nieruchomości. 15

16 Na pytanie o to co by się stało, gdyby wszystkie zapowiadane od roku 2007 inwestycje hotelowe udało się zrealizować, częściowo odpowiada historia powstałych ad hoc na Euro 2012 pól namiotowych i fun campów. Więcej: Źródło: e-hotelarstwo, data dostępu Gospodarcze efekty Euro 2012 mogą być słabsze niż oczekiwano Oczekiwania co do wpływu Euro 2012 na polską gospodarkę były bardzo duże. Inwestowano na potęgę w drogi, kolej i obiekty sportowe. Na zwiększone zyski liczyli usługodawcy: hotelarze, restauratorzy i taksówkarze. Już dziś wiadomo, że wymierne efekty mogą być słabsze niż początkowo sądzono. Są jednak efekty, których nie da się przeliczyć, a które mają ogromne znaczenie dla gospodarki podkreśla prof. Elżbieta Mączyńska. Problem tylko, jak to wykorzystać po Euro. Nowe drogi, autostrady, zmodernizowane trasy kolejowe i odnowione dworce. Od kilku lat na takie inwestycje infrastrukturalne Polska przeznaczała wiele miliardów złotych. I chociaż nakłady da się policzyć, to wymierne skutki trudno szacować. Tego typu inwestycje trzeba rozpatrywać nie tylko pod kątem bezpośrednich materialnych nakładów i bezpośrednich efektów, czyli np. wpływów za bilety, ale przede wszystkim pod kątem tych niepoliczalnych uważa prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Efekty zewnętrzne, czyli lepszy wizerunek Polski, to, że będzie więcej turystów do Polski przyjeżdżało, to, że Polska zostanie pokazana w rozmachu inwestycyjnym to są efekty, których nie da się przeliczyć dokładnie, a które mają ogromne znaczenie dla gospodarki. Zdaniem ekonomistki, inwestycje te wpływają na polską gospodarkę już od jakiegoś czasu, dając miejsca pracy i poprawiając stan infrastruktury. Paradoksalnie, pewne opóźnienia w realizacji niektórych projektów spowodują, że jeszcze po zakończeniu Euro 2012 będziemy odczuwać bezpośrednie skutki tej imprezy. Fakt, że nie zdążyliśmy ze wszystkimi inwestycjami związanymi z Euro oznacza, że jeszcze ciągle będzie ten rok owocował miejscami pracy, a takie inwestycje infrastrukturalne mają efekt mnożnikowy, bo angażują inne gałęzie gospodarki mówi prof. Mączyńska Agencji Informacyjnej Newseria. Jak wyjaśnia, w ten sposób powstaje system naczyń połączonych: większe zatrudnienie, to również wyższe domowe budżety, a co za tym idzie większa konsumpcja, która daje szansę producentom na zwiększenie sprzedaży. Euro 2012 dawało również szansę na zarobek usługodawcom w miastach-gospodarzach rozgrywek piłkarskich. Taksówkarze, restauratorzy, sklepikarze i hotelarze liczyli na zdecydowany wzrost obrotów i zysków. Wstępne szacunki wskazują jednak, że niektóre oczekiwania były na wyrost. Zdaniem prezes PTE, to również wina samych zainteresowanych, którzy w nadziei na zyski windowali ceny o kilkadziesiąt, a nawet o kilkaset procent. Chciwy dwa razy traci ocenia prof. Mączyńska. Jeżeli niektóre hotele pozwoliły sobie na ogromny skok cen, tylko z powodu Euro, to z Berlina opłacało się bardziej tanimi liniami przylecieć i natychmiast po meczu wylecieć, niż zamówić sobie hotel i zostać na noc w Polsce. Oczywiście gospodarka i branża hotelarska na tym traci. Jak przyznaje ekonomistka, Mistrzostwa Europy skróciły Polakom wizję rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego. Część projektów była realizowana z założeniem byle do Euro i ich ukończenie, według prof. Elżbiety Mączyńskiej, tylko połowa sukcesu. Większym wyzwaniem będzie teraz odpowiednie wykorzystanie zrealizowanych projektów infrastrukturalnych i sportowych. Jak pokazują doświadczenia innych krajów, budowa obiektu sportowego, jakim jest stadion, rzadko się zwraca. Wpływy z organizowanych na nim pokazów, wystaw, targów, konferencji czy wydarzeń sportowych i artystycznych, wraz z innymi przychodami mogą ledwo wystarczyć na pokrycie kosztów rocznego utrzymania obiektu. Zdaniem ekonomistki, można jednak stadiony wykorzystywać w celach społecznych. Jeżeli stadion będzie stał pusty i nie będzie się tam wpuszczało młodzieży, żeby mogła sobie poćwiczyć albo nie będzie się organizowało imprez związanych z poprawą zdrowia i kondycji młodzieży, to można powiedzieć, że to się odbyło kosztem społecznym podkreśla prof. Elżbieta Mączyńska. Jeśli ten potencjał zostanie dobrze wykorzystany, to będzie miało wielkie efekty, pozytywne społecznie, bo może zachęcać młodzież do zainteresowania się sportem zamiast siedzenia przy komputerach. Do tego jednak potrzebne są decyzje polityczne i to na najwyższych szczeblach. I nie tylko w kwestiach wykorzystania nowych stadionów. To cechuje naszą gospodarkę, że nie mamy długoterminowej strategii. Euro się skończy i trzeba mieć nową perspektywę i nowe cele przekonuje prezes PTE. Krótkookresowe podejście ma swoje walory, ale nic tak dobrze nie robi teraźniejszości, jak dobrze przemyślana przyszłość. I dodaje: - Myślę, ze gospodarka polska jest wciąż niedoinwestowana i to w tego typu inwestycje, które dają ogromne efekty mnożnikowe i ogromne efekty. Źródło: Newseria.pl, data dostępu

17 Polska? Polecam! Kibice i turyści zagraniczni bardzo dobrze oceniają fazę grupową Euro 2012 w Polsce. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez PBS podczas Mistrzostw w polskich Miastach Gospodarzach Euro proc. badanych pozytywnie ocenia atmosferę panującą w trakcie Turnieju, a 85 proc. bardzo dobrze wypowiada się o organizacji Mistrzostw w Polsce. Oceny obcokrajowców dla Euro 2012 w Polsce są lepsze od wyników podobnych badań przeprowadzonych podczas Euro 2008 w Austrii. Badania zostały przeprowadzone przez PBS w 4 Miastach Gospodarzach Euro 2012 w dniach 8, 10, 16 i 18 czerwca, na łącznej grupie 4 tysięcy osób powyżej 15 roku życia. Zagraniczni kibice i turyści byli ankietowani przed, w trakcie i po meczu. Ponad 60 proc. z nich było po raz pierwszy w Polsce. Badania zostały przeprowadzone w 2 falach: 8 i 10 czerwca oraz 16 i 18 czerwca tak, aby możliwe było uzyskanie najbardziej wiarygodnych ocen obcokrajowców dla organizacji całej fazy grupowej Euro 2012 w Polsce. Niemal wszyscy, bo aż 92 proc. respondentów deklaruje, że po powrocie do swojej ojczyzny poleci Polskę znajomym jako kraj atrakcyjny turystycznie i warty odwiedzenia. Blisko 80 proc. badanych twierdzi, że odwiedzi ponownie nasz kraj. Wysokie oceny dla organizacji Turnieju w Polsce oraz deklaracje powrotu do naszego kraju po Mistrzostwach niemalże wszystkich obcokrajowców biorących udział w badaniu, potwierdzają wysoki poziom 5-letnich przygotowań Polski do Euro 2012 mówi Mikołaj Piotrowski, Rzecznik Kraju Gospodarza Euro 2012 w Polsce. Najbardziej emocjonujące chwile sportowe Mistrzostw są jeszcze przed nami, rozpoczynamy właśnie fazę pucharową Euro 2012, ale Polsce udało się już zaprezentować na arenie międzynarodowej jako dobry organizator i gospodarz trzeciej co do wielkości imprezy sportowej na świecie. Ocena przygotowań i organizacji fazy grupowej EURO 2012 w Polsce badania kibiców zagranicznych w miastach gospodarzach. Zobacz pełne wyniki badań: Zagraniczni kibice bardzo dobrze ocenili transport kolejowy pozytywnie na jego temat wypowiedziało się ponad 73 proc. ankietowanych. Obcokrajowcy bardzo pozytywnie odnieśli się również do wolontariuszy miejskich pracujących w trakcie Euro 2012 na lotniskach, dworcach kolejowych, w strefach kibica i przestrzeni publicznej Miast Gospodarzy. Ponad 90 proc. badanych, którzy korzystali z ich pomocy bardzo dobrze ją ocenia. Ogólna ocena organizacji stref kibica w Polsce jest również bardzo wysoka, to blisko 90 proc. pozytywnych wskazań wśród odwiedzających. W fazie grupowej na stadionach i w strefach kibica bawiło się łącznie w Polsce osób. W tym czasie doszło do 101 naruszeń porządku, co w porównaniu do skali imprezy, stawia Euro 2012 w Polsce w grupie najbardziej bezpiecznych międzynarodowych imprez tego typu. Potwierdzają to wyniki badania PBS - 85 proc. obcokrajowców czuło się w naszym kraju podczas Euro 2012 bezpiecznie. Badania satysfakcji kibiców i turystów zagranicznych przeprowadzono również podczas Euro 2008 w Austrii. Pomimo, że ich wyniki były bardzo dobre, to oceny obcokrajowców osiągnięte w porównywalnych aspektach związanych z organizacją Mistrzostw w Polsce są znacznie lepsze. Pozytywnie o poziomie bezpieczeństwa w trakcie Euro 2008 w Austrii wypowiadało się 75% obcokrajowców, podczas gdy w Polsce jest to ponad 85 proc. Lepsze noty od zagranicznych kibiców Polska zyskała również w ogólnej ocenie organizacji Turnieju w Austrii dobrze oceniło ją 68 proc. badanych, a w naszym kraju było to 85 proc. Źródło: PL.2012, data dostępu Po kibicach będą turyści i kongresy Przed Euro 2012 Polska wykonała skok cywilizacyjny, a przy okazji imprezy zyskała niesamowitą reklamę. To będzie przez najbliższe lata procentować w turystyce - twierdzą zgodnie eksperci. Euro 2012 ma zwiększyć liczbę zagranicznych turystów odwiedzających co roku Polskę o pół miliona zakłada Polska Organizacja Turystyki (POT). Ale przyszły rok zaczniemy od spadku - według Instytutu Turystyki efekty promocyjne przyjdą z opóźnieniem. Pięć miliardów w osiem lat. Prognozy branży turystycznej zakładają, że w tym roku Polskę odwiedzi około 13,9 miliona turystów. To o 600 tysięcy więcej niż przed rokiem, gdy przyjechało 13,3 miliona. Według POT, marketingowy i promocyjny efekt Euro powinien się przełożyć na trwały trend. 17

18 Z zagranicy otrzymujemy informacje, że odbiór Euro jest bardzo pozytywny. Spodziewamy się, że w kolejnych latach liczba przyjeżdżających do Polski turystów będzie dzięki temu wyższa o pół miliona, jak prognozował raport Impact mówi Adam Zaborowski, pełnomocnik ds. Euro 2012 w POT. Wzrosnąć miałyby także przychody z turystyki: w latach o 5 mld zł. Badania przeprowadzone wśród turystów po pierwszej części rozgrywek pokazały, że 60 proc. gości, którzy przyjechali na Euro, jest w Polsce pierwszy raz. A 81 proc. badanych zadeklarowało, że przyjedzie do Polski w najbliższych trzech latach. Ponad 90 proc. ma rekomendować Polskę znajomym. Większość przyjezdnych to ludzie młodzi. Liczymy, że kolejne imprezy sportowe, jak mistrzostwa świata w siatkówce w 2014 roku i mistrzostwa Europy w piłce ręcznej w 2016 roku umocnią ten trend dodaje Zaborowski. [ ] Adam Woźniak Cały artykuł znajdziesz na stronie internetowej Turystyka.rp.pl, data dostępu INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Euro Opalenica przestała być Opaleniką Fot. Piotr Skórnicki / Agencja G. Opalenica w świadomości kibiców piłkarskich zaistniała dzięki drużynie Portugalii, która właśnie tu gości podczas Euro Dziesiątki relacji radiowych i telewizyjnych towarzyszą wizycie portugalskiej kadry w Opalenicy. W każdej portugalskiej gazecie pojawiają się zdjęcia miasteczka i ośrodka Remes. To niewyobrażalna promocja. Opalenica nigdy w historii tak często nie gościła w mediach, także zagranicznych. Na jej terenie podczas sobotniego treningu Portugalczyków swoje kamery zainstalowało 20 stacji z całego świata, w tym katarska Al-Jazeera. Dziennikarze pokazują nie tylko sam zespół Paulo Bento, ale samo miasto. Portugalscy dziennikarze byli zdumieni, iż ich zespół wybrał na kwaterę tę miejscowość, położoną dość daleko od stadionów, na których Portugalia rozgrywała swe mecze (Lwów, Charków, teraz Warszawa, za chwilę Donieck). Opalenica ma jednak znakomite i szybkie połączenie z Poznaniem. - Na początku Portugalczycy wymawiali nazwęmiasta z błędem - zwracają uwagę mieszkańcy Opalenicy. W relacjach pojawiała się Opalenika. Dziennikarze i sami piłkarze szybko się jednak nauczyli, jak wymawiać nazwę miasta, w którym mieszkają. Dziś nie ma już Opaleniki - jest Opalenica. Źródło: Sport.pl, data dostępu Euro Dlaczego Anglii brakuje kibiców w Polsce i na Ukrainie? Federacja oskarża telewizję BBC Fot. VASILY FEDOSENKO REUTERS: Campbell, myliłeś się - krzyczeli kibice Anglii Angielska federacja piłkarska (FA) złoży oficjalną skargę na telewizję BBC za wyemitowanie tuż przed Euro 2012 dokumentu o rasizmie i antysemityzmie na polskich i ukraińskich stadionach. Zdaniem FA film Stadiony Nienawiści pokazany w programie informacyjnym Panorama sprawił, że na mistrzostwa Europy przyjechało mało kibiców z Anglii. 18

19 Anglikom od początku Euro grającym na Ukrainie brakuje szerokiego wsparcia ze strony własnych kibiców. Mimo, że awansowali do ćwierćfinału, wciąż mogą liczyć na ok. 3 tysiące fanów na stadionie. Z Hiszpanii, Niemiec, a nawet Chorwacji czy Irlandii na Euro przyjechało po kilkanaście tysięcy kibiców. Fanów reprezentacji Anglii miały wystraszyć m.in. słowa Sola Campbella, który w dokumencie BBC powiedział, że kibice mogą z mistrzostw wrócić w trumnie. Zdaniem FA trzy tysiące Anglików, którzy zdecydowali się przyjechać na Euro 2012, nie zaobserwowało żadnych szokujących incydentów, o jakich mowa była w filmie - pisze Daily Mail. Jeśli ostatnie dni Euro przebiegną równie spokojnie jak dotychczas, FA wyśle do BBC pisemną skargę. Autorzy dokumentu Stadiony Nienawiści przedstawili w nim polskich kibiców jako rasistów, a Polskę jako bardzo niebezpieczny kraj. Campbell, były reprezentant Anglii, nawoływał w nim rodaków do oglądania turnieju w telewizji. Jego zdaniem Polska i Ukraina nie zasłużyły na organizację mistrzostw Europy, bo nie poradziły sobie z problemem rasizmu na stadionach. Obraz odbił się w Europie szerokim echem. Angielski tabloid The Sun informował, że z wizyty w Polsce i na Ukrainie zrezygnowały m.in. żony angielskich piłkarzy. Rodziny Theo Walcotta i Alexa Oxlade-Chamberlaina zapowiedziały, że na mistrzostwa nie pojadą w obawie przed dyskryminacją. Angielskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poruszone dokumentem wydało oświadczenie, by osoby należące do mniejszości narodowych zachowały wyjątkową ostrożność. - Jeśli ktoś rzuci mnie bananem na ulicy to go zabiję - grzmiał włoski napastnik Mario Balotelli. A polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych domagało się sprostowania, bo uważało, że dokument jest krzywdzący i nieobiektywny. Mistrzostwa zweryfikowały tezy postawione w filmie - pisał już w trakcie turnieju dziennik The Telegraph. Anglicy przekonali się, że Ukraińcy to normalni ludzie, wręcz mili i przyjaźni, a opowieści Campbella to brednie - pisał publicysta gazety. Przed meczem z Ukrainą angielscy kibice urządzili nawet protest przeciwko tezom filmu BBC i słowom byłego reprezentanta Anglii. Przeszli przez Donieck z trumną i transparentami skierowanymi do byłego piłkarza, na których pisali Mylisz się, Campbell. peka, Daily Mail Czytaj więcej o dokumencie BBC i obejrzyj fragmenty, dokument online: Ukraina rasizm_i_euro_2012_w_brytyjskiej.html Źródło: Sport.pl, data dostępu Polska turystyka już wygrała Dzięki Euro zmieni się wizerunek Polski. Zadziwiamy obcokrajowców naszą gościnnością, otwartością, nowoczesnością. Kupony będziemy odcinać przez lata - mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmitke. Filip Frydrykiewicz, Turystyka.rp.pl: Jest pan zadowolony, że odpadliśmy z Euro? Rafał Szmytke: - [śmiech] Jako kibic oczywiście się nie cieszę. FF: Ale dzięki temu w turnieju gra jedna drużyna zagraniczna więcej, a to oznacza, że przyjedzie więcej zagranicznych kibiców. Z punktu widzenia instytucji odpowiedzialnej za promocję Polski to bardzo cenne. RS: Przed imprezą przyjęliśmy ostrożne założenie, że Polacy będą obojętni wobec mistrzostw, a nawet obwialiśmy się, że ją odrzucą wyjadą z miast, zostawią ulice kibicom. Tymczasem obserwuję, że jest odwrotnie. Wszyscy odnoszą się do imprezy z wielkim entuzjazmem, a w stosunku do odwiedzających kraj obcokrajowców są życzliwi, czym potwierdzają opinię o naszej gościnności. W tym kontekście mniej się martwię, że polska reprezentacja już nie gra. Jestem zadowolony z przebiegu Euro, bo ta impreza leczy nasz kompleks, poczucie, że jesteśmy na szarym końcu... nie wiem czego. Nawet zagraniczni goście relacjonowali mi, że Polacy mówili im, że są dumni, że ta impreza odbywa się u nas. To jest nowa jakość, bo dotychczas Polacy najchętniej mówili, co im się w Polsce nie podoba albo co idzie źle. Dopiero masowy przyjazd obcokrajowców i ich zachwyt uświadamia nam, jakie mamy atuty, jako kraj i społeczeństwo. Polacy poczuli się dumni, że są organizatorami wielkiej międzynarodowej imprezy. Cały wywiad dostępny na portalu Rzeczypospolitej, dokument online: data dostępu

20 Kampania wizerunkowa Polski przed UEFA Euro 2012 strzałem w dziesiątkę! Zgromadziliśmy kapitał zaufania europejskiego - powiedział wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Bartłomiej Walas podczas podsumowania kampanii promocyjnej Polski w kontekście EURO 2012, w trakcie briefingu POT, 29 czerwca b.r. Wiceprezes POT, pod którego nadzorem naukowym powstało opracowanie Strategii marketingowej promocji Polski na lata dodał, że: O ile ceny i jakość usług można modyfikować, wpływać na ich konkurencyjność, o tyle nie można wpływać na postrzeganie destynacji przez turystów. Największa kampania wizerunkowo-produktowa Polski, przedstawiająca zupełnie nowy, acz całkowicie prawdziwy wizerunek naszego kraju, już teraz, jak wykazują badania, była celnym, obliczonym na sukces strzałem. Trafność obranej strategii potwierdziła druga fala badań, których wyniki zaprezentowała wicedyrektor Biura Zarządzania Projektem Promujmy Polskę Razem Teresa Buczak. Z badań wynika, że 74,10% mieszkańców Wielkiej Brytanii, 61,30% Niemców i 72,30% Francuzów wysoko i zdecydowanie wysoko oceniło swoją wizytę w Polsce. Wykorzystanie zainteresowania mediów podczas ME wzmocniło przekaz, który, dzięki symbolom nawiązującym do UEFA EURO 2012, dotarł do potencjalnych kibiców. Jak podkreślił wiceprezes POT: Wszystko wskazuje na to, że zakładana w 2012 roku liczba turystów na poziomie 13,5 mln będzie większa i wyniesie 14 mln. Jednak osiągnięcie coraz bardziej zadawalających wyników wymaga kontynuacji i rozszerzenia działań. Dlatego kampania promocyjna będzie miała swój dalszy ciąg w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Danii oraz Szwecji i potrwa do czerwca 2013 roku pod hasłem Wróć nie widziałeś wszystkiego. Kontynuowane będą działania z wykorzystaniem najbardziej efektywnych narzędzi, które sprawdziły się na poszczególnych rynkach oraz znakomicie spełniły swoją rolę wśród docelowych grup turystów. Z badań skuteczności kampanii promocyjnej Polski na rynkach zagranicznych wynika, że reklama w prasie podobała się 52,50% odbiorców brytyjskich, 53,80% niemieckich i 59% francuskich. Blisko 30% Brytyjczyków uważa, że reklama, z kampanii realizowanej przez POT, uatrakcyjnia turystyczny wizerunek naszego kraju. Spot telewizyjny Polska. Feel Invited obejrzało na kanale You Tube osoby. Kampania oparta została przede wszystkim na rekomendacji, która, jak podkreśliła prowadząca briefing Jolanta Grus dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej POT, w przypadku kampanii zawiera 100% dawkę obiektywizmu. Źródło: Polska Organizacja Turystyczna, data dostępu Idźmy za ciosem - wypromujmy Polskę Właśnie teraz, gdy kończy się Euro 2012 powinniśmy rozpocząć kampanię promocyjną Polski. A prowadzić ją z rozmachem równym rozmachowi z jakim budowaliśmy stadiony - pisze przewodniczący Rady Głównej BCC Jak zawsze, gdy coś przemija, wszyscy są gotowi do formułowania wniosków i wygłaszania opinii. Nagradzają jednych, ganią innych. Każdy odnosi się jednak tylko do stanu swojej wiedzy, doświadczenia czy oczekiwań. Największą niewiadomą spośród tych kryteriów jest oczekiwanie właśnie, które jest nadzwyczaj subiektywnym i niemierzalnym odniesieniem w każdej ocenianej kategorii. Te kilka słów poprzedza moje rozważania na temat dobiegającego końca, historycznie ważnego wydarzenia, jakim są mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro Maciej Grelowski Cały artykuł znajdziesz na portalu turystyka.rp.pl, dokument online: data dostępu UOKiK wygrał z UEFA Warunki sprzedaży biletów na Euro 2012 w Polsce zawierają sprzeczne z prawem postanowienia. Argumenty Prezes UOKiK potwierdził w piątek sąd, uznając 19 z 25 zakwestionowanych klauzul za niedozwolone. Pozew przeciwko Unii Europejskich Związków Piłkarskich - UEFA - został skierowany do sądu przez Prezes Urzędu w sierpniu 2011 roku. Wątpliwości Prezesa UOKiK wzbudziło 25 postanowień w warunkach sprzedaży biletów na Euro Zastrzeżenia Prezes UOKiK dotyczyły m.in. wyłączania odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie biletów. W opinii UOKiK, niedozwolone jest arbitralne wyłączenie odpowiedzialności we wszystkich zaistniałych sytuacjach, bowiem opóźnienie może nastąpić również na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność UEFA., dlatego zdaniem Urzędu niezgodne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumenta jest ograniczanie udziału w wydarzeniu kibicom mogącym potwierdzić zakup. 20

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 24 (366) 8 października 2012 roku Aktualności Konfraterni Turystycznej znajdziesz na Facebooku!!!!

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Places, People, Stories : An Interdisciplinary and International

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce ROKU10: 2012, nr 30 (372) 19 listopada 2012 roku Aktualności

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, Wojciech.Rozwadowski@gmail.com o o Bieżące

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 7 (349) 7 maja 2012 roku Miejsce na logo sponsora INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Profesor Ewa Nawrocka: Wszyscy

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Żywienie Ruch - Zdrowie VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH TRENDY, KOMERCJALIZACJA NA POSTAWIE RAPORTÓW PRZEDSTAWICIELSTW POT ZA ROK 2012

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH TRENDY, KOMERCJALIZACJA NA POSTAWIE RAPORTÓW PRZEDSTAWICIELSTW POT ZA ROK 2012 ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH TRENDY, KOMERCJALIZACJA NA POSTAWIE RAPORTÓW PRZEDSTAWICIELSTW POT ZA ROK 2012 WARSZAWA, MAJ 2013 1 PRZYJAZDY DO POLSKI W 2012 ROKU SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ Badania wykonało konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 12 (389) 25 marca 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 24 (322) 20 czerwca 2011 roku Aktualności od 13 do 19 czerwca 2011 roku Wysyp ofert last

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Bezpieczny Hotel 2012 konferencja branżowa, Warszawa, 12-13

Bardziej szczegółowo

Raport. Warszawa, kwiecień 2013 r.

Raport. Warszawa, kwiecień 2013 r. Raport Doświadczenia sektora lotniczego i żeglugi powietrznej z przygotowań do obsługi ruchu lotniczego podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 Warszawa, kwiecień 2013 r. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 5 (346) 30 kwietnia 2012 roku Miejsce na logo sponsora AKTUALNOŚCI Prywatności już nie będzie W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 5 (382) 4 lutego 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego

Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 31 (373) 26 listopada 2012 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 36 (278) poniedziałek, 4 października 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e

Komunikat R. 8: 2010, nr 36 (278) poniedziałek, 4 października 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e Komunikat R. 8: 2010, nr 36 (278) poniedziałek, 4 października 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, Wojciech.Rozwadowski@gmail.com o

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 a turystyka w Polsce wstępna ocena

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 a turystyka w Polsce wstępna ocena Jacek Borzyszkowski, Politechnika Koszalińska Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 a turystyka w Polsce wstępna ocena Słowa kluczowe: turystyka, EURO 2012, destynacje, Polska Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 23 (321) 13 czerwca 2011 roku Aktualności od 6 do 12 czerwca 2011 roku Szkot otwiera w

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 4 (302) poniedziałek, 24 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 4 (302) poniedziałek, 24 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 4 (302) poniedziałek, 24 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i I Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych Białystok, 11-13 lutego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKÓW za rok 2014 OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (ZOPOT).

ANALIZA RYNKÓW za rok 2014 OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (ZOPOT). ANALIZA RYNKÓW za rok 2014 OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (ZOPOT). OPIS I REKOMENDACJE INNYCH WYBRANYCH RYNKÓW TRENDY, WIZERUNEK POLSKI, PRODUKTY, KOMERCJALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 17 (394) 6 maja 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik o badaniach i dydaktyce w turystyce R.9: 2011, nr 43 (340) 5 grudnia 2011 roku Aktualne wiadomości na stronie Konfraterni na Facebooku Aktualności od 28

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015 Analizy źródłowe w załącznikach zamieszczonych na stronie www.pot.gov.pl Dokument przyjęty przez Radę

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT W DNIU 18.02.2014 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1. Aktualna sytuacja w turystyce międzynarodowej... 4 1.2. Rezultaty działao promocyjnych POT...

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Prawo sportowe i turystyczne między regulacją a deregulacją ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Analizy

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek?

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Spis treści 1 Wstęp 5 2 Najważniejsze fakty zawarte

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ POLSKICH OŚRODKÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ POLSKICH OŚRODKÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ POLSKICH OŚRODKÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 2013 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Austria...4 3. Belgia... 14 4. Chiny... 49 5. Francja... 66 6. Hiszpania...

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna ANALIZY RYNKÓW ZAGRANICZNYCH 2011 na bazie sprawozdań Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej Maj 2012 Spis treści 1. AUSTRIA 6 1.1. Analizy 6 1.1.1. Trendy i nowe zjawiska

Bardziej szczegółowo