WASM AppInventor Lab 2. Komponenty połączeń telefonicznych i składowania danych KOMPONENTY ODPOWIEDZIALNE ZA WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WASM AppInventor Lab 2. Komponenty połączeń telefonicznych i składowania danych KOMPONENTY ODPOWIEDZIALNE ZA WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH"

Transkrypt

1 Komponenty połączeń telefonicznych i składowania danych KOMPONENTY ODPOWIEDZIALNE ZA WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Sekcja Social palety komponentów zawiera komponenty, które mogą posłużyć do zbudowania aplikacji wykonującej połączenia telefoniczne. Komponent PhoneCall służy do inicjowania połączenia telefonicznego ze wskazanym urządzeniem. Posiada m.in. następujące metody i atrybuty: call MakePhoneCall zainicjowanie połączenia, PhoneNumber numer telefonu, set PhoneNumber to ustawienie numeru telefonu. Komponent PhoneNumberPicker umożliwia wybór z listy kontaktów telefonu. Posiada m.in. następujące metody i atrybuty: when AfterPicking do kontener na akcje do wykonania po wybraniu kontaktu, when BeforePicking do kontener na akcje do wykonania przed wybraniem kontaktu, Picture obrazek kontaktu, ContactName nazwa kontaktu, Address adres kontaktu, PhoneNumber numer telefonu kontaktu. TRWAŁE PRZECHOWYWANIE DANYCH Do trwałego przechowywania danych służy komponent TinyDB dostępny w sekcji Basic Designera. Każda aplikacja może posiadać tylko jeden magazyn danych (bazę danych). Aplikacja może posiadać wiele komponentów TinyDB, ale i tak odnoszą się do tego samego magazynu danych. Nie można używać komponentu TinyDB do przekazywania danych pomiędzy dwoma różnymi aplikacjami w telefonie. Składowanie danych polega na zapisaniu pewnej informacji opatrzonej pewną etykietą przy pomocy metody StoreValue (rys. 1). Etykieta musi być łańcuchem znaków, informacja może być łańcuchem znaków lub listą. Pobieranie informacji z magazynu danych polega na wywołaniu metody GetValue (rys. 1) przyjmującej jako argument etykietę pod jaką zapisano informację. Jeśli pod wskazaną etykietą nie zapisano informacji zostanie zwrócony pusty łańcuch znaków. Magazyn danych można wyczyścić wybierając z menu telefonu Settings -> Applications -> Manage Applications -> Clear Data. K. Żyła, J. Kęsik - Instytut Informatyki, WEiI, Politechnika Lubelska 1 / 6

2 Rys. 1. Dostępne metody komponentu TinyDB Dodatkowo w sekcji Not ready for prime time Designera znajduje się komponent TinyWebDB, który pozwala na składowanie danych na zdalnym hoście. Operacje na danych odbywają się przy pomocy specjalnego serwisu. Domyślnie aplikacje łączą się z jego ograniczoną wersją (pozwala na max 1000 wpisów) udostępnioną przez firmę Google. Projektant może uruchomić swój serwis np. na domowym komputerze. Użycie komponentu TinyWebDB pozwala na wymianę danych pomiędzy różnymi aplikacjami. KOLEKCJE DANYCH W celu utworzeniu listy (kolekcji danych), należy zdefiniować zmienną oraz dołączyć do niej komponent tworzący listę (rys. 3). W zależności od sytuacji wartości listy można dostarczyć w momencie jej tworzenia lub podczas pracy aplikacji np. poprzez użycie formularza lub odczytanie wartości z magazynu danych. Kolejność przetwarzania elementów nie musi być do końca ustalona, w związku z tym należy odpowiednio wykorzystywać zdarzenie Screen.Initialize. Jest ono przetwarzane jako pierwsze, kolejne są zdarzenia będące skutkiem operacji wykonywanych podczas inicjalizacji ekranu itd. Rys. 3. Definicja kolekcji danych Blocks Editor zawiera sekcję Lists udostępniającą szereg komponentów do pracy z kolekcjami danych, a wśród nich m.in.: tworzący listę, sprawdzający czy lista jest pusta, dodający elementy do listy, usuwający elementy z listy, zwracający długość listy itd. Rysunek 4 przedstawia mechanizm tworzenia listy przy założeniu, że jej wartości są wprowadzane przy pomocy formularza. Ostatnia z instrukcji czyści pole tekstowe poprzez przypisanie do niego pustego łańcucha znaków. K. Żyła, J. Kęsik - Instytut Informatyki, WEiI, Politechnika Lubelska 2 / 6

3 Rys. 4. Dodawanie elementów do kolekcji danych W ramach Blocks Editor można definiować procedury. Na rysunku 5 przedstawiono przykładową procedurę wyświetlającą elementy kolekcji (listy). Wykorzystano etykietę oraz komponent make text, który wewnątrz pętli foreach konkatenuje poszczególne pozycje listy w jeden łańcuch znaków przypisany do etykiety. \n oznacza nową linię. Zdefiniowaną procedurę można wywołać np. w odpowiedzi na wystąpienie jakiegoś zdarzenia. Rys. 5. Przykładowa procedura wyświetlająca elementy kolekcji WYWOŁYWANIE AKTYWNOŚCI Aktywność można wywołać wykorzystując komponent ActivityStarter (paleta Other stuff). W celu wywołania aktywności należy wskazać: 1. Akcję aktywności do uruchomienia (Action) w przypadku wywoływania innej aplikacji wykonanej w App Inventor można podać nazwę klasy aktywności. 2. Klasę aktywności do uruchomienia (ActivityClass). K. Żyła, J. Kęsik - Instytut Informatyki, WEiI, Politechnika Lubelska 3 / 6

4 3. Pakiet, w którym znajduje się klasa aktywności do uruchomienia (ActivityPackage). Nazwę pakietu i klasy aktywności, w przypadku aplikacji utworzonej w App Inventor, można uzyskać ściągając archiwum z projektem oraz otwierając plik z właściwościami projektu. W celu przekazania wartości z jednej aplikacji wykonanej w App Inventor do drugiej aplikacji wykonanej w App Inventor, należy ustawić: ExtraKey na APP_INVENTOR_START (koniecznie taki tekst), ExtraValue na przekazywaną wartość (koniecznie tekstowa), uruchomić aktywność (rys. 6). Rys. 6. Uruchomienie innej aplikacji wykonanej w App Inventor Aby odebrać przekazaną wartość w drugiej aplikacji, należy użyć komponentu Get start text z palety Control w Blocks Editor. Wywołaną aplikację można zamknąć komponentem call close application z tej samej palety. Przy pomocy komponentu ActivityStarter można również uruchomić: aplikację zarządzającą kamerą, wyszukiwanie w Internecie, przeglądarkę internetową (włącznie ze wskazaniem, która strona ma zostać otworzona) oraz aplikację mapową (włącznie ze wskazaniem określonej lokalizacji). Aby poznać typowe ograniczenia App Inventora odwiedź stronę: ĆWICZENIE 1. Aplikacja: Notatki Zbuduj aplikację pozwalającą na zapisywanie krótkich notatek pod wybraną etykietą. 1. Zaprojektuj wygląd ekranu (lista notatek, pole etykiety, pole treści, przycisk zapisz) 2. Zbuduj obsługę zapisu notatki w TinyDB 3. Zbuduj procedurę odświeżenia listy notatek i zdefiniuj jej wywoływanie przy starcie aplikacji i po zapisie. 4. Zbuduj obsługę załadowania notatki wybranej z listy Przetestuj działanie aplikacji Komentarz: W trybie debugowania TinyDB nie przechowuje informacji po zakończeniu/restarcie aplikacji. Aby sprawdzić permanentność wpisywanych notatek należy wygenerować aplikację kliknąć w Designerze w Package for Phone -> Download to Connected Phone K. Żyła, J. Kęsik - Instytut Informatyki, WEiI, Politechnika Lubelska 4 / 6

5 ĆWICZENIE 2a. PRZYGOTOWANIE EMULATORA W kontaktach umieść 4 wpisy ze zdjęciami zdjęcia pobierz z galerii. Aby dodać zdjęcia do galerii, należy: 1. Utworzyć katalog na karcie pamięci: adb shell mkdir /sdcard/pics 2. Wgrać do niego 4 zdjęcia przy pomocy polecenia: adb push ścieżka_do_zdjęcia /sdcard/pics/ 3. Odświeżyć zawartość galerii przechodząc w menu OS Android do Dev Tools i wybierając Media Scanner. Komentarz: polecenia adb wpisujemy w konsoli na KOMPUTERZE, jeżeli Windows nie potrafi odnaleźć adb.exe należy odszukać katalog <sdk>/platform-tools/ - gdzie <sdk> oznacza ścieżkę do Android SDK. ĆWICZENIE 2. ALIKACJA DZWONIĄCA POD WSKAZANY NUMER 1. Projekt interfejsu przycisk wybierający numer kontaktu, komponent PhoneCall (paleta Social) dzwoniący pod wskazany numer (w interfejsie ustawić numer na sztywno). 2. W Blocks Editor dać obsługę zdarzenia: jeśli kliknięto na przycisk Dzwoń, to wywołaj metodę MakePhoneCall komponentu Phone Call. 3. Uruchomić aplikację i wywołać ustawiony numer. 4. Dodać do interfejsu aplikacji Phone Number Picker (paleta Social), który umożliwia przeglądanie i wybór kontaktów zapisanych w telefonie oraz etykiety wyświetlające numer telefonu oraz dane wybranego kontaktu. 5. W Blocks Editor Dodać obsługę zdarzenia AfterPicking dla dodanego komponentu ustawia wybrany nr telefonu jako tekst przycisku Dzwoń oraz zmienia numer wybierany przez komponent Phone Call. 6. Uruchomić i przetestować aplikację. 7. Dodać ustawienie obrazka na przycisku Dzwoń na obrazek wybranego kontaktu. 8. Dodaj zapisywanie połączeń do bazy danych, np. zachowuj daty połączeń z wybranym numerem. ĆWICZENIE 3. APLIKACJA WYSWIETLAJACA HISTORIĘ POŁĄCZEŃ DLA DANEGO NUMERU 1. Utworzyć projekt nowej aplikacji wyświetlającej łańcuch znaków będący datami wywołania numeru telefonu kontaktu wybranego w ćwiczeniu Interfejs aplikacji powinien zawierać komponent służący do wyświetlenia historii oraz przycisk zamykający aplikację. 3. Historia powinna zostać przekazana jako parametr wywołania aktywności. ĆWICZENIE 4. WYWOŁYWANIE APLIKACJI Z POZIOMU APLIKACJI K. Żyła, J. Kęsik - Instytut Informatyki, WEiI, Politechnika Lubelska 5 / 6

6 1. Zainstaluj na emulatorze wywoływaną aplikację (np. Package for Phone Download to Connected Phone). W przeciwnym wypadku wywołanie się nie uda, ponieważ nie będzie istniała wywoływana aktywność. 2. Do aplikacji z ćwiczenia 2 dodaj przycisk wyświetlający historię. W odpowiedzi na jego kliknięcie wywołaj aplikację z ćwiczenia 3. W nazwie pakietu podaj ciąg znaków bez.screen1. K. Żyła, J. Kęsik - Instytut Informatyki, WEiI, Politechnika Lubelska 6 / 6

Wprowadzenie do App Inventor

Wprowadzenie do App Inventor Lab. 1. Wprowadzenie do App Inventor ARCHITEKTURA APP INVENTOR App Inventor jest narzędziem dostarczanym przez Google (obecnie Google przekazało pieczę nad projektem do MIT) służącym do tworzenia aplikacji

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Zaglądamy do Internetu

Zaglądamy do Internetu Zaglądamy do Internetu 2.2. Przeglądanie Internetu 2.2.1. Uruchamiamy przeglądarkę Przeglądarka to typowy program komputerowy, który sposobem otwierania i zamykania możemy porównać z prostym edytorem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS Dokumentacja/Instrukcja @ School CMS Wstęp... 4 1. Instalacja... 5 1.1. Wstępne przygotowanie.... 5 1.2. Instalacja... 5 1.3. Czynności po instalacyjne.... 6 2. Panel Administracyjny... 7 2.1 Menu Główne...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika 1 WPROWADZENIE DO MODUŁU CRM... 6 2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia 214 Excel makropolecenia 12. Makropolecenia Makropolecenia to sposób na automatyzację ciągu czynności wielokrotnie powtarzanych przez użytkownika. Działania takie jak: naciskanie klawiszy, kliknięcia myszką,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Strona 1 z 113 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do modułu

Bardziej szczegółowo

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.*

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* Instrukcja obsługi ELOG Krzysztof Górniak 01-227 Warszawa ul. Szymczaka 5/7 www.elog.com.pl Spis treści 1. Wstęp 2. Okno główne programu a) Informacje ogólne b) Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Konfiguracja modułów do obsługi urządzeń

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Konfiguracja modułów do obsługi urządzeń Podręcznik administratora Systemu SWD ST Konfiguracja modułów do obsługi urządzeń (wersja 2.0 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2012 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile Podręcznik użytkownika WERSJA PROGRAMU: 8.0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo