DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 14 marca 2011 r. Nr 25 TREŚĆ: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E U R Z Ę D U M O R S K I E G O 402 Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta i Gminy Międzyzdroje Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Wolin Nr 7 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Dziwnów 3347 U C H W A Ł Y R A D G M I N 405 Nr IV/16/11 Rady Gminy Rymań z dnia 26 stycznia 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok Nr IV/23/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 3376 U C H W A Ł Y R A D Y M I A S T A 408 Nr IV/33/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok Nr IV/26/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2011 rok Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na rok S P R A W O Z D A N I A 412 Starosty Gryfińskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2010 r Starosty Sławieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 r Z A R Z Ą D Z E N I A S T A R O S T Y 414 Nr 9/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 r. 3508

2 402 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 402 I N F O R M A C J E 415 Nr OSZ (20)/2011/8037/VI/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TEST Kłoda W. i Olejnicka D. Sp. Jawna z siedzibą w Szczecinie ZARZĄDZENIE NR 5 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta i Gminy Międzyzdroje. Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 203, poz. 1683; z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, Nr 249, poz. 1834; z 2007 r. Nr 21, poz. 125; z 2008 r. Nr 171, poz. 1055; z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz Nr 92, poz. 753)), zgodnie z 1 i 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89, poz. 820) zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 150 z 2010 r. poz. 1004) w uzgodnieniu z wojewodą zachodniopomorskim oraz Radą Miejską w Międzyzdrojach, jak również po zasięgnięciu opinii jednostek Ministerstwa Obrony Narodowej - zarządza się, co następuje: 1. Granicę pasa ochronnego wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego od strony lądu określa się, jak następuje: 1. Obręb ewidencyjny nr 17 Lasy Państwowe, 16 i 20 Miasto Międzyzdroje Począwszy od punktu położonego w kilometrażu wybrzeża 418.8, w odległości około 580 m od linii brzegu morskiego, na granicy gmin Miasto Świnoujście i Gmina Międzyzdroje, będącej równocześnie granicą obrębów ewidencyjnych nr 16 Świnoujście-Warszów i nr 17 Lasy Państwowe, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północno-zachodnim granicą gmin, do punktu położonego w odległości około 134,5 m od punktu, od którego rozpoczęto niniejszy opis. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni, przecina oddziały leśne nr 168, 167/1 i 166/7 dochodząc do zachodniego narożnika oddziału leśnego nr 166/8. Stąd granica pasa ochronnego biegnie południową granicą oddziału nr 166/8, przecina granicę obrębów ewidencyjnych nr 17 Lasy Państwowe i nr 16 Miasto Międzyzdroje i dalej biegnie południowymi granicami nieruchomości komunalnych do południowo-wschodniego narożnika nieruchomości w użytkowaniu wieczystym PSS SPOŁEM. Dalej granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północno-wschodnim przecina oddziały leśne nr 164 i 163/3 i dochodzi do punktu położonego w rejonie skrzyżowania dróg leśnych, w odległości około 160 m na południowy wschód od ulicy Gryfa Pomorskiego. W opisanym wyżej punkcie granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie południowowschodnią granicą nieruchomości prywatnej KW Nr i dalej, nie zmieniając kierunku przecina nieruchomość komunalną KW Nr i biegnąc północną stroną duktu dochodzi do punktu położonego na południowo-zachodnim narożniku nieruchomości komunalnej KW Nr Dalej granica pasa ochronnego nie zmieniając kierunku biegnie południowo-wschodnią granicą w/w nieruchomości, dochodzi do punktu położonego na zachodniej granicy nieruchomości Skarbu Państwa KW Nr 19494, po czym linią łamaną biegnie południową i południowo-wschodnią granicą tej nieruchomości, dochodząc do punktu położonego na południowo-zachodnim narożniku nieruchomości lasów państwowych KW Nr 20326, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni i północny, biegnąc południowo-wschodnią, a dalej wschodnią granicą w/w nieruchomości dochodzi do punktu położonego na południowym końcu działki drogowej. W opisanym wyżej punkcie granica pasa ochronnego zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie granicami nieruchomości komunalnych przez teren ośrodka kempingowego dochodząc do zachodniego skraju

3 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 402 drogi wewnętrznej, obsługującej budynek administracyjno-socjalny ośrodka. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnim skrajem drogi, przechodzi na wschodnią stronę drogi na wysokości opisanego wyżej budynku, dochodzi do południowej granicy pasa drogowego ulicy Gryfa Pomorskiego, przecina tę ulicę i dochodzi do punktu położonego w północno-zachodniej granicy pasa drogowego, przy ogrodzeniu kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego COMFORTIME BALTICA sp. z o. o. Stąd granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północno-wschodnim, granicą pasa drogowego ulicy Gryfa Pomorskiego, będącą równocześnie granicą wspólną obrębów ewidencyjnych 19 i 20 Miasto Międzyzdroje do punktu położonego na granicy wspólnej ośrodków COMFORTIME BALTICA i OST Gromada. Dalej granica pasa ochronnego biegnie nadal granicą pasa drogowego ulic Gryfa Pomorskiego i Dąbrówki, wzdłuż ogrodzenia ośrodka OST Gromada, linią łamaną w kierunku od południowo-wschodniego, przez północny do północno-wschodniego. Następnie przecina ulice: Wesołą, Wczasową i Cichą i biegnie nie zmieniając kierunku do punktu położonego przy skrzyżowaniu ulic Dąbrówki i Gryfa Pomorskiego, na wschodnim narożniku posesji przy ulicy Dąbrówki 2. Od opisanego wyżej punktu granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północno-wschodnim, północno-zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Gryfa Pomorskiego, przecina ulice: Spokojną, Poprzeczną i Plażową, dochodząc do zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Rybackiej na wysokości posesji przy ulicy Gryfa Pomorskiego 18a. W opisanym miejscu granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północny i biegnie przez obszar obrębu ewidencyjnego nr 20 Miasto Międzyzdroje, zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Rybackiej do punktu położonego przy ulicy Rybackiej 5 przy skrzyżowaniu ulic Rybackiej i Adama Mickiewicza. Dalej granica przecina ulicę Mickiewicza, dochodzi do południowego narożnika terenu rozdzielni energetycznej, obiega teren rozdzielni wzdłuż jego południowozachodniej i północno-zachodniej granicy i dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim, granicami nieruchomości KW Nr 6752 i KW Nr 19573, do punktu położonego na południowo-zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Kopernika, na granicy wspólnej posesji przy ulicy Bohaterów Warszawy 14 i Kopernika 11. Tu zmienia kierunek na wschodni, przecina ulicę Kopernika, następnie obiega teren nieruchomości KW Nr 3414 przy ulicy Kopernika 12 włączając ją w obszar pasa ochronnego i dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu położonego w południowej granicy pasa drogowego ulicy Zdrojowej, wspólnego dla granic posesji przy ulicy Zdrojowej 21a i 21. W opisanym wyżej punkcie granica pasa ochronnego zmienia kierunek na wschodni, przecina ulicę Zdrojową i biegnie północną granicą pasa drogowego ulicy Zdrojowej i zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Morskiej do punktu położonego w odległości około 30 m od osi ulicy Bohaterów Warszawy. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni, przecina ulicę Morską i biegnie południowymi granicami nieruchomości KW Nr 3361, 3362 i 19577, przecina ulicę Parkową i dochodzi do południowego narożnika nieruchomości komunalnej KW Nr w kompleksie obiektów parkowych. Stąd biegnie w kierunku wschodnim, północną granicą pasa drogowego ulicy Parkowej, następnie przecina nieruchomość komunalną KW Nr i dochodzi do jej północnowschodniego narożnika, w zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego. Dalej granica pasa ochronnego biegnie zachodnią i północno-zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego, przecina ulice: Romualda Traugutta i Tadeusza Kościuszki, dochodząc do punktu położonego przy skrzyżowaniu ulic Tysiąclecia Państwa Polskiego i Pomorskiej, na wschodnim narożniku posesji przy ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego 13. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie granicą pasa drogowego ulicy Pomorskiej, granicami posesji przy ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 i Pomorskiej 5, zmienia kierunek na północno-wschodni, przecina ulicę Pomorską i biegnie północnozachodnią granicą drogi gminnej, wzdłuż południowo-wschodniej granicy nieruchomości KW Nr 1492, włączając nieruchomość w granice pasa ochronnego. Od punktu położonego na zakończeniu drogi gminnej granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północno-wschodnim i południowo-wschodnim, granicami nieruchomości, przecinając ulicę Ludową do punktu położonego na granicy wspólnej nieruchomości KW Nr 3775 i 27741, w odległości około 8 m na południe od południowego narożnika budynku hotelowego przy ulicy Turystycznej 1. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni, przecina ulicę Turystyczną i biegnie granicami nieruchomości, wzdłuż zachodniej i północnej granicy terenów parkowych sąsiadujących z kompleksem hotelowo-sanatoryjnym w rejonie Morskiej Przystani Rybackiej w Międzyzdrojach, przecina ulicę Campingową i dalej biegnie północno-wschodnią granicą pasa drogowego tej ulicy, będącą jednocześnie granicą Miasta Międzyzdroje do punktu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Zwycięstwa i Campingowej. 2. Obręb ewidencyjny nr 22 Woliński Park Narodowy W punkcie położonym na przecięciu północno-wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Campingowej z zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Zwycięstwa granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północno-wschodni i wschodni i biegnie przez teren obrębu ewidencyjnego nr 22 Woliński Park Narodowy, północno-zachodnią i północną granicą pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 102, do punktu położonego w rejonie parkingu przy wejściu na teren Rezerwatu Pokazowego Żubrów w Wolińskim Parku Na-

4 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 402 rodowym. Tu ponownie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie północno-zachodnią granicą pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 102 do punktu położonego na skrzyżowaniu północnozachodniego skraju pasa drogi wojewódzkiej nr 102 i zachodniej granicy drogi dojazdową do ośrodka Biała Góra. Przecina drogę dojazdową i nie zmieniając kierunku biegnie północno-zachodnią granicą pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 102 do skrzyżowania z drogą leśną prowadzącą do Zielonego Parowu. Od punktu położonego na przecięciu południowej krawędzi drogi leśnej z północno-zachodnią granicą pasa drogi wojewódzkiej nr 102 granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północno-wschodnim, północnozachodnią i północną granicą pasa drogi wojewódzkiej nr 102 do punktu położonego u zbiegu dróg leśnych, w odległości około 400 m na zachód od granicy zabudowy miejscowości Wisełka Gmina Wolin. Stąd granica pasa ochronnego biegnie w niezmienionym kierunku północną granicą pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 102 do punktu leżącego na północno-wschodniej granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 102 będącego jednocześnie punktem granicznym gminy Międzyzdroje i Wolin. Od tego punktu granica biegnie linią łamaną granicą gminy Międzyzdroje i Wolin do punktu na granicy wspólnej gmin Międzyzdroje i Wolin, położonego na wysokości kilometrażu wybrzeża 400.6, na północno-zachodniej krawędzi duktu. 2. Granicę pasa ochronnego wzdłuż wybrzeża morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Wicko i Cieśniny Dziwny od strony lądu określa się, jak następuje: 1. Obręb ewidencyjny nr 17 Lasy Państwowe, 22 Woliński Park Narodowy i Wicko Począwszy od punktu położonego na granicy między miastem Świnoujście a Gminą Międzyzdroje w odległości około 100 m na północny zachód od pasa drogowego drogi leśnej granica pasa ochronnego zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez tereny lasów państwowych Nadleśnictwo Międzyzdroje, przecinając oddział leśny nr 221/2, rów melioracyjny i dukt, dochodząc do punktu położonego na granicy między oddziałami leśnymi nr 221/2 i 220/2, w odległości około 95 m na północny zachód od skrzyżowania duktów. W opisanym wyżej punkcie granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez tereny lasów państwowych w średniej odległości około 95 m na północny zachód od duktu, dochodząc do punktu położonego na wschodniej granicy oddziału leśnego nr 217/2, będącego jednocześnie punktem narożnym wspólnej granicy obrębów ewidencyjnych 17 Lasy Państwowe i Wicko, a także punktem narożnym terenów leśnych. Stąd granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy obrębu ewidencyjnego Wicko do punktu, od którego granica między obrębami zmienia kierunek na południowo-zachodni. Dalej granica pasa technicznego nie zmieniając kierunku przecina nieruchomość Skarbu Państwa znajdującą się w obszarze obrębu ewidencyjnego 17 Lasy Państwowe, dochodząc do punktu położonego na wschodniej granicy tegoż obrębu i nie zmieniając kierunku wchodzi na teren obrębu ewidencyjnego Wicko, przecina nieruchomość KW Nr 4697 i dochodzi do punktu położonego na jej południowo-wschodnim narożniku, po czym przecina drogę, dochodząc do punktu położonego na wschodniej granicy pasa drogowego, będącą jednocześnie granicą wspólną obrębów ewidencyjnych Wicko i 22 Woliński Park Narodowy. Od opisanego wyżej punktu granica pasa ochronnego zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy wspólnej obrębów ewidencyjnych Wicko i 22 Woliński Park Narodowy, dochodząc do punktu położonego na północnozachodnim narożniku nieruchomości KW Nr 16785, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie nadal wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych, dochodząc do punktu położonego na północnozachodnim narożniku nieruchomości KW Nr Stąd granica pasa ochronnego zmienia kierunek na południowo-wschodni i opuszczając granicę między obrębami przecina w/w nieruchomość, dochodzi do punktu położonego na północno-wschodnim narożniku nieruchomości KW Nr 22816, gdzie zmienia kierunek na południowy i biegnie dalej wschodnimi granicami kolejnych nieruchomości prywatnych i przecinając drogę, w średniej odległości od 180 m do 200 m od linii brzegowej Jeziora Wicko, dochodzi do punktu położonego na północno-zachodnim narożniku nieruchomości KW Nr 4690, po czym zmienia kierunek na wschodni, a później południowy, obchodząc w/w nieruchomość po jej północnej i wschodniej granicy i ponownie dochodzi do granicy wspólnej obrębów ewidencyjnych Wicko i 22 Woliński Park Narodowy. Następnie na odcinku około 14 m granica pasa ochronnego biegnie wzdłuż granicy wspólnej tych obrębów, przy czym jest to jednocześnie wschodnia granica nieruchomości KW Nr 4690, następnie wchodzi w obszar obrębu ewidencyjnego 22 Woliński Park Narodowy i biegnie dalej w kierunku południowym, w średniej odległości 120 m do 240 m od linii brzegowej Jeziora Wicko, dochodząc do punktu położonego na północno-wschodnim narożniku nieruchomości KW Nr 30512, wyłączonej z pasa ochronnego. W opisanym wyżej punkcie granica pasa ochronnego zmienia kierunek na zachodni, a później południowozachodni i znowu zachodni, biegnąc wzdłuż granicy wspólnej obrębów ewidencyjnych Wicko i 22 Woliński Park Narodowy dochodzi do punktu położonego na wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Nadbrzeżnej. Następnie granica pasa ochronnego zmienia kierunek na południowy, opuszcza granicę obrębów

5 402 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 402 ewidencyjnych i biegnąc wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Nadbrzeżnej, przecina skrzyżowanie z ulicą Żwirową, po czym zmieniając kierunek na południowo-zachodni, przecina pas drogowy ulicy Nadbrzeżnej, dochodząc do punktu położonego na jego północno-zachodniej granicy. Dalej granica pasa ochronnego biegnie nadal w kierunku południowo-zachodnim i południowym wzdłuż północno-zachodniej i zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Nadbrzeżnej i dochodzi do punktu położonego na przecięciu zachodniej granicy tegoż pasa drogowego i granicy wspólnej obrębów Wicko i Wapnica. 2. Obręby ewidencyjne Wapnica i Lubin Począwszy od punktu położonego na przecięciu zachodniej granicy tegoż pasa drogowego i granicy wspólnej obrębów Wicko i Wapnica granica pasa drogowego biegnie w kierunku południowym i południowo-zachodnim, w dalszym ciągu wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Nadbrzeżnej, dochodząc do punktu położonego na wspólnym narożniku pasów drogowych ulic Nadbrzeżnej i Turkusowej. Następnie granica pasa ochronnego zmienia kierunek na zachodni, a dalej południowo-zachodni i biegnie północną, a później północno-zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Turkusowej i dochodzi do punktu położonego na północno-wschodnim narożniku granicy Morskiego Portu Rybackiego w Wapnicy. Teren Morskiego Portu Rybackiego w Wapnicy wchodzi w całości w obszar pasa ochronnego. Od punktu położonego na południowo-wschodnim narożniku granicy Morskiego Portu Rybackiego w Wapnicy, a jednocześnie na granicy pasa drogowego ulicy Turkusowej, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowym i południowo-zachodnim wzdłuż granicy pasa drogowego tejże ulicy, dochodząc do punktu położonego na przecięciu zachodniej granicy tegoż pasa drogowego i granicy wspólnej obrębów Wapnica i Lubin. Następnie granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowym, południowo-wschodnim i wschodnim, wzdłuż zachodniej, południowo-zachodniej, południowej i południowo-wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Głównej, przecinając skrzyżowania z ulicami: Portową, Wodną, ponownie Wodną, Boczną, Skarpową i trzema drogami dojazdowymi, odchodzącymi w stronę linii brzegowej Zalewu Szczecińskiego i dochodzi do punktu położonego na przecięciu południowo-wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Głównej i wspólnej granicy obrębów ewidencyjnych Lubin i 22 Woliński Park Narodowy. 3. Obręb ewidencyjny 22 Woliński park Narodowy Począwszy od punktu położonego na przecięciu południowo-wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Głównej w Lubinie i wspólnej granicy obrębów ewidencyjnych Lubin i 22 Woliński Park Narodowy granica pasa ochronnego biegnie około 600 m w kierunku północno-wschodnim, południowo-wschodnią krawędzią drogi leśnej prowadzącej z Lubina do Trzciągowa, dochodząc do skrzyżowania duktów położonego w Górach Lubińskich. Stąd granica pasa drogowego zmienia kierunek na wschodni i południowowschodni, biegnie około 4300 m południową krawędzią drogi leśnej prowadzącej do Karnocic, dochodząc do skrzyżowania dróg leśnych znajdującego się w odległości około 600 m od krawędzi zabudowy miejscowości Karnocice. Przecina to skrzyżowanie dochodząc do punktu położonego na północno-wschodniej krawędzi drogi leśnej prowadzącej do Karnocic, a jednocześnie na granicy gmin Międzyzdroje i Wolin. 3. Przebieg granicy pasa ochronnego uwidoczniony jest na mapach przeglądowych w skali 1:35000 znajdujących się w Urzędzie Morskim w Szczecinie i Urzędzie Miasta i Gminy w Międzyzdrojach. Dane geodezyjne dotyczące granic pasa ochronnego zostały przekazane do Państwowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kamieńskiego. 4. Traci moc komunikat Kierownika Urzędu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 10 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia pasa ochronnego na terenie miasta i gminy Międzyzdroje, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego z 1998 r. Nr 23, poz Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Andrzej Borowiec

6 403 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz ZARZĄDZENIE NR 6 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Wolin. Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 203, poz. 1683; z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, Nr 249, poz. 1834; z 2007 r. Nr 21, poz. 125; z 2008 r. Nr 171, poz. 1055; z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz Nr 92, poz. 753)), zgodnie z 1 i 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89, poz. 820) zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 150 z 2010 r. poz. 1004) w uzgodnieniu z wojewodą zachodniopomorskim oraz Radą Miejską w Wolinie, jak również po zasięgnięciu opinii jednostek Ministerstwa Obrony Narodowej - zarządza się, co następuje: 1. Granicę pasa ochronnego wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego od strony lądu określa się, jak następuje: Począwszy od punktu nr 1 położonego na granicy gmin Międzyzdroje i Wolin, w kilometrażu wybrzeża 400.6, wspólnego dla oddziałów leśnych nr: 1/2 i 19 obręb nr 22 WPN oraz nr: 11, 829 i 839 obręb Kołczewo 2, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku wschodnim północną granicą oddziałów leśnych nr 11 i 10/1 do drogi położonej w zachodniej części miejscowości Świętoujść, przecina tę drogę i dalej biegnie jej północną granicą do punktu nr 2 położonego na skrzyżowaniu ww. drogi z drogą wojewódzką nr 102 Międzyzdroje - Trzebiatów. W punkcie nr 2 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północny i dalej północno-wschodni i biegnie zachodnią i północną stroną drogi nr 102 do punktu nr 3 położonego nieopodal kempingu położonego we wschodniej części miejscowości Świętoujść, w odległości około 200 m od granicy gmin Wolin i Dziwnów. Dalej granica pasa ochronnego zmienia kierunek na wschodni, przecina drogę wojewódzką nr 102 i dochodzi do punktu położonego na granicy obrębów: Kołczewo 2 gmina Wolin i Międzywodzie gmina Dziwnów, w odległości ca 200 m na południe od drogi wojewódzkiej nr 102. Opisany wyżej punkt jest punktem nr 1 w opisie granicy pasa ochronnego w gminie Dziwnów. 2. Granicę pasa ochronnego wzdłuż wybrzeża morskich wód wewnętrznych od strony lądu określa się, jak następuje: Odcinek nr 1. Począwszy od punktu nr 4 położonego w przecięciu granicy obrębów Międzywodzie gmina Dziwnów i Zastań gmina Wolin ze wschodnią granica pasa drogowego szosy Międzywodzie - Wolin, granica pasa ochronnego biegnie wschodnią granicą sosy w kierunku południowym, przez miejscowości Łowno, Zastań, Łojszyno, Sierosław, do punktu nr 5 położonego na skrzyżowaniu dróg Międzywodzie - Wolin i Sierosław - Kołczewo. W punkcie nr 5 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na wschodni i południowowschodni i biegnie północną i wschodnią granicą drogi biegnącej przez miejscowość Sierosław do punktu nr 6 położonego na południowej granicy drogi prowadzącej do morskiego portu rybackiego w Sierosławiu. W punkcie nr 6 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na południowo-zachodni i na odcinku ca 40 m biegnie południową stroną drogi do punktu nr 7. W punkcie nr 7 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wschodnią stroną drogi polnej do punktu nr 8 położonego na południowo-wschodnim narożniku kompleksu działek rekreacyjnych. W punkcie nr 8, granica pasa ochronnego zmienia kierunek na południowo-zachodni, przecina nieruchomość rolną i dalej granicą nieruchomości rolnych dochodzi do punktu nr 9, położonego w północno-wschodniej granicy drogi polnej biegnącej z części siedliskowej wsi Łuskowo do brzegu cieśniny Dziwny. Od punktu nr 9 granica pasa ochronnego biegnie dalej w kierunku południowo-zachodnim, granicami prawnymi nieruchomości, do punktu nr 10, położonego na wschodniej granicy pasa drogowego szosy Międzywodzie - Wolin. Od punktu nr 10 granica pasa ochronnego biegnie w ogólnym kierunku południowo-zachodnim, wschodnią strona szosy przez miejscowości Korzęcin i Jarzębowo do punktu nr 11 położonego na wysokości kurhanu nadbrzeżnego we wsi Jarzębowo. W punkcie nr 11 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na zachodni, przecina szosę i północną granicą nieruchomości o numerze adresowym Jarzębowo 1 biegnie do punktu nr 12, gdzie

7 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 403 zmienia kierunek na południowo-zachodni i dalej biegnie trasą linii wysokiego napięcia do punktu nr 13, położonego w miejscowości Unin w zachodniej granicy pasa drogowego szosy Międzywodzie - Wolin. Dalej granica pasa ochronnego przecina szosę i biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez miejscowość Darzowice, wschodnią granicą pasa drogowego, do punktu nr 14 położonego po wschodniej stronie ulicy Mickiewicza, na wysokości północno-wschodniego narożnika terenu oczyszczalni ścieków w mieście Wolin. W punkcie nr 14 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na wschodni i biegnie granicą prawną nieruchomości do punktu nr 15, położonego we wschodniej granicy gruntowej drogi dojazdowej do Osiedla Robotniczego przy żwirowni Srebrna Góra. W punkcie nr 15 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na południowy i biegnie wschodnią granicą pasa drogowego do punktu nr 16, położonego na północno-wschodnim narożniku granicy zabudowy osiedla. Od punktu nr 16 granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowym, wschodnią granicą prawną nieruchomości o numerze adresowym Os. Robotnicze 1 do punktu nr 17, tu zmienia kierunek na wschodni i północną granicą ulicy Osiedle Robotnicze, przez granicę obrębów ewidencyjnych nr 5 i 6 miasto Wolin, dochodzi do punkt nr 18 położonego na wschodniej granicy ulicy Prostej. Od punktu nr 18 granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowym, wschodnią granicą ulicy Prostej, przecina ulicę Łąkową i tereny kolejowe i dochodzi do punktu nr 19 w południowej granicy rowu odwadniającego biegnącego wzdłuż południowego podnóża nasypu kolejowego. W punkcie nr 19 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na wschodni i biegnie granicą terenów kolejowych do punktu nr 20 położonego we wschodniej granicy ulicy Polnej. Odcinek granicy pasa ochronnego od nr 19 do nr 20 jest równocześnie odcinkiem granicy pomiędzy obrębami nr 6 i 4 miasto Wolin. W punkcie nr 20 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na południowy i biegnie wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Polnej do skrzyżowania z ulicą Krzywą, przecina ulicę Krzywą i dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim, południową granicą pasa drogowego ulicy Krzywej, przecina ulicę Polną i granicami prawnymi nieruchomości dochodzi linią łamaną do punktu nr 21 położonego na północno-zachodnim narożniku obszaru portu morskiego w Wolinie, którego granice ustalone zostały rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 333). Odcinek nr 2 Począwszy od południowo-zachodniego narożnika obszaru portu morskiego w Wolinie, którego granice ustalone zostały rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 333) granica pasa ochronnego biegnie granicami prawnymi nieruchomości w kierunku zachodnim, do punktu nr 22 położonego w zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Niedamira, gdzie zmienia kierunek na południowy i biegnie zachodnią granicą ulicy Niedamira do punktu nr 23 położonego na skrzyżowaniu ulic: Niedamira i Rybackiej. W punkcie nr 23 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na południowy i biegnie wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Rybackiej do punktu nr 24 położonego u zbiegu ulic: Rybackiej i Parkowej. W punkcie nr 24 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na zachodni i biegnie południową granicą ulicy Parkowej do punktu nr 25 położonego na południowo-wschodniej granicy kompleksu działek budowlanych położonych w obrębie nr 3 Wolin, na zakończeniu ulicy Słowiańskiej, po jej zachodniej stronie. Od punktu nr 25 granica pasa ochronnego biegnie zewnętrznymi granicami kompleksu działek w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim i dalej, nie zmieniając kierunku, północną granicą oddziału leśnego nr 142/2 w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Międzyzdroje, przez punkty nr 26 i 27 do punktu nr 28. W punkcie nr 28 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie północno-zachodnią granicą drogi gruntowej do punktu nr 29 położonego na skrzyżowaniu dróg śródpolnych. W punkcie nr 29 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na zachodni i biegnie południową stroną drogi polnej do punktu nr 30 położonego na skrzyżowaniu dróg polnych, w odległości około 160 m od linii umocnionego brzegu Zalewu Szczecińskiego w rejonie Mielizny Płocińskiej. biegnącej w kierunku północno-wschodnim. W punkcie nr 30 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie zachodnią stroną drogi gruntowej do punktu nr 31 położonego w odległości około 400 m od punktu nr 30. W punkcie nr 31 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie linią łamaną, granicami prawnymi nieruchomości oraz granicami rowów odwadniających, przez punkty nr: 32, 33, 34 i 35 do punktu nr 36 położonego na południowej granicy drogi ze wsi Płocin do wsi Sułomino, wyłączając z obszaru pasa ochronnego część siedliskową wsi Płocin. Od punktu nr 36 granica pasa ochronnego biegnie w kierunku zachodnim, południową strona drogi Płocin - Sułomino do punktu nr 37 na skrzyżowaniu dróg we wsi Sułomino i dalej, w kierunku północnozachodnim, południową granicą drogi gruntowej, dochodzi do granicy obrębu Dargobądz 2 i wzdłuż tej granicy dochodzi do punktu nr 38 położonego u zbiegu drogi polnej z drogą leśną. W punkcie nr 38 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na zachodni i biegnie południową stroną drogi leśnej przez oddziały leśne nr: 135/4, 132/4, 133/2 i 131 w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Międzyzdroje, do punktu nr 39, położonego na granicy gmin Wolin i Międzyzdroje.

8 403 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 403 Odcinek nr 3 Począwszy od punktu nr 40 położonego na granicy gmin Stepnica obręb Jarszewko i gminy Wolin obręb Skoszewo, w odległości około 480 m na wschód od linii brzegu Zalewu Szczecińskiego granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północnym, zachodnią granicą drogi polnej, do punktu nr 41, tu zmienia kierunek na południowo-wschodni, przecina drogę i rów odwadniający i dalej biegnie północną granicą drogi zmieniając kierunek na północno-wschodni do punktu nr 42 położonego na południowowschodnim krańcu zabudowy siedliskowej wsi Skoszewo, w południowej granicy drogi biegnącej przez wieś. W punkcie nr 42 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie południową granicą drogi, do punktu nr 43 na północno-zachodnim krańcu zabudowy siedliskowej wsi Skoszewo. Dalej granica pasa ochronnego biegnie w ogólnym kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granic dróg polnych w obrębie ewidencyjnym Skoszewo, linią łamaną przez punkty nr 44 i 45 do punktu nr 46 w przecięciu zachodniej granicy drogi polnej Skoszewo - Gogolice z granicą obrębów ewidencyjnych Skoszewo i Zagórze. Od punktu nr 46 granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północnym, zachodnią strona drogi do punktu nr 47 położonego na skrzyżowaniu dróg gruntowych Skoszewo - Gogolice i Zagórze - Koniewo. W punkcie nr 47 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na zachodni i biegnie południową granicą pasa drogowego do punktu nr 48, położonego na skrzyżowaniu dróg we wsi Zagórze. Od punktu nr 48 granica pasa ochronnego biegnie zachodnią granicą pasa drogowego przez wieś Zagórze i dalej do punktu nr 49 na wschodnim obrzeżu zabudowy siedliskowej wsi Gogolice. W punkcie nr 49 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na wschodni i biegnie północną strona drogi polnej do punktu nr 50, tu zmienia kierunek na północny i dalej zachodnią a później południową stroną drogi polnej dochodzi do punktu nr 51 położonego w zachodniej granicy pasa drogowego szosy Stepnica - Recław. Z punktu nr 51 granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północno-zachodnim, zachodnią granicą pasa drogowego, do punktu nr 52 położonego u zbiegu dróg Stepnica - Recław i Gogolice - Recław. Tu granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnią granicą pasa drogowego szosy Recław - Kamień Pomorski, przecina skrzyżowanie z drogą krajową nr 3, szlak kolejowy Szczecin - Świnoujście i dochodzi do punktu nr 53 położonego na granicy obrębów Recław i Laska. W punkcie nr 53 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na zachodni i granicą obrębów biegnącą środkiem rowu odwadniającego dochodzi do punktu nr 54, położonego na zachodniej granicy drogi polnej, tu zmienia kierunek na północnowschodni i dalej zachodnią granicą drogi biegnie do punktu nr 55 położonego na południowym skraju zabudowy siedliskowej wsi Laska. W punkcie nr 55 granica pasa technicznego zmienia kierunek na zachodni i dalej północny i wschodni, obiega zabudowę siedliskową wsi Laska wyłączając ją z obszaru pasa ochronnego i dochodzi do punktu nr 56 położonego w zachodniej granicy pasa drogowego szosy Recław - Kamień Pomorski. Od punktu nr 56 granica pasa ochronnego biegnie w ogólnym kierunku północnym, zachodnią granicą pasa drogowego do punktu nr 57 i dalej zachodnią granicą drogi polnej do punktu nr 58 na skrzyżowaniu dróg gruntowych w Kolonii Laska i dalej linią łamaną, granicami prawnymi nieruchomości, przez punkty nr 59, 60, 61, 62 i 63, do punktu nr 64 położonego we wschodniej granicy pasa drogowego szosy Recław - Kamień Pomorski, na granicy obrębów ewidencyjnych Laska gmina Wolin i Sibin gmina Kamień Pomorski. 3. Przebieg granicy pasa ochronnego uwidoczniony jest na mapach przeglądowych w skali 1:35000 znajdujących się w Urzędzie Morskim w Szczecinie i Urzędzie Gminy w Wolinie. Dane geodezyjne dotyczące granic pasa ochronnego zostały przekazane do Państwowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kamieńskiego. 4. Traci moc komunikat Kierownika Urzędu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 10 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia pasa ochronnego na terenie miasta i gminy Wolin, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego z 1998 r. Nr 23, poz Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Andrzej Borowiec

9 404 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz ZARZĄDZENIE NR 7 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Dziwnów. Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 203, poz. 1683; z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, Nr 249, poz. 1834; z 2007 r. Nr 21, poz. 125; z 2008 r. Nr 171, poz. 1055; z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz Nr 92, poz. 753)), zgodnie z 1 i 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89, poz. 820) zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 150 z 2010 r. poz. 1004) w uzgodnieniu z wojewodą zachodniopomorskim oraz Radą Miejską w Dziwnowie, jak również po zasięgnięciu opinii jednostek Ministerstwa Obrony Narodowej - zarządza się, co następuje: 1. Granicę pasa ochronnego wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego i morskich wód wewnętrznych Zalewu Kamieńskiego i Jeziora Wrzosowskiego od strony lądu określa się, jak następuje: Odcinek nr 1. Począwszy od punktu nr 1 położonego na granicy obrębów: Kołczewo 2 gmina Wolin i Międzywodzie gmina Dziwnów, położonego na wschodniej granicy rowu odwadniającego, w odległości około 160 m na południe od drogi wojewódzkiej nr 102, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku wschodnim przez tereny rolne, przecina drogę wojewódzką nr 102 (ulica Armii Krajowej w Międzywodziu) i dochodzi do punktu nr 2 położonego w północnej granicy pasa drogowego ww. drogi. Z punktu nr 2 granica pasa ochronnego biegnie północną stroną ul. Armii Krajowej do punktu nr 3 położonego w rejonie skrzyżowania z szosą Międzywodzie - Wolin. W punkcie nr 3 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na południowowschodni i wschodnią granicą szosy Międzywodzie - Wolin dochodzi do punktu nr 4 położonego na granicy obrębów: Międzywodzie gmina Dziwnów i Zastań gmina Wolin. Odcinek nr 2 Począwszy od punktu nr 5 położonego na granicy obrębów: Wrzosowo gmina Kamień Pomorski i Dziwnówek gmina Dziwnów, na południowej granicy rowu melioracyjnego granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowo-zachodnim granicą obrębów, wzdłuż ww. rowu, do punktu nr 6 położonego u zbiegu dwóch rowów melioracyjnych. W punkcie nr 6 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północny, przecina rów główny i biegnie zachodnią stroną rowu dopływowego do drogi wojewódzkiej nr 103, przecina tę drogę i dochodzi do punktu nr 7 położonego w północnej granicy pasa drogowego. Od punktu nr 7 granica pasa ochronnego biegnie północną granicą pasa drogowego w ogólnym kierunku wschodnim do punktu nr 8 położonego w rejonie skrzyżowania z drogą do wsi Radawka. W punkcie nr 8 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie drogą leśną, południowowschodnimi granicami oddziałów leśnych nr 517 i 516/5 oraz nieruchomości zabudowanych ośrodkami wypoczynkowymi do punktu nr 9 położonego na północnej stronie ulicy Słonecznej w Łukęcinie. W punkcie nr 9 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie północną granicą ulicy Słonecznej do punktu nr 10 położonego w rejonie skrzyżowania ulic Morskiej, Słonecznej i Spacerowej. Od punktu nr 10 granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północno-wschodnim i wschodnim, północno-zachodnią i północną granicą pasa drogowego ulicy Spacerowej i dalej północną stroną drogi leśnej, południowymi granicami oddziałów leśnych nr: 514, 513 i 512 do punktu nr 11, położonego na granicy obrębów Łukęcin 2 gmina Dziwnów i Pobierowo gmina Rewal. Pas ochronny obejmuje cały obszar obrębów ewidencyjnych: Dziwnów 1 i Dziwnów 2, z wyjątkiem tych części obrębów, które znajdują się w pasie technicznym. 2. Przebieg granicy pasa ochronnego uwidoczniony jest na mapach przeglądowych w skali 1:35000 znajdujących się w Urzędzie Morskim w Szczecinie i Urzędzie Gminy w Dziwnowie. Dane geodezyjne dotyczące granic pasa ochronnego zostały przekazane do Państwowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kamieńskiego.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 404,405, Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Andrzej Borowiec 405 UCHWAŁA NR IV/16/11 RADY GMINY RYMAŃ z dnia 26 stycznia 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), Rada Gminy Rymań uchwala, co następuje: 1. Uchyla się w całości uchwałę Rady Gminy Rymań Nr XIX/106/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2008 r. Nr 53, poz Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rymań. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Ekiert 406 UCHWAŁA NR IV/14/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264

11 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie ,50 zł, z tego: 1) dochody bieżące ,50 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie ,50 zł, z tego: 1) wydatki bieżące ,50 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł. 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów zł. 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody ,00 zł, 2) rozchody ,00 zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie ,00 zł, 2) celowe w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samo-rządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie ,62 zł, z tego: 1) w ramach funduszu sołeckiego ,62 zł Ustala się dochody w kwocie ,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty ,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty ,00 zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty ,00 zł. 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w 9, do wysokości kwot w nich określonych. 11. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie ,00 zł, b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie ,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a) celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie ,00 zł.

12 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy; 3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Stare Czarnowo; 4) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia: 4) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia: a) pracownikom - na koszty podróży i przeniesień służbowych oraz na pokrycie drobnych wydatków, b) sołtysom poszczególnych miejscowości - na pokrycie wydatków w ramach uchwalonego dla sołectwa Funduszu Sołeckiego, c) jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym wykonującym zadania w ramach uchwalonego budżetu - na koszty wykonywanych zadań, d) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach, e) pracownikom odbywającym stałe podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nieprzekraczającej przeciętnej kwoty wydatków półtoramiesięcznych. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak

13 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

14 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

15 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

16 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

17 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

18 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

19 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

20 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

21 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

22 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

23 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

24 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

25 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

26 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

27 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

28 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

29 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

30 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

31 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

32 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

33 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

34 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

35 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

36 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 406

37 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz

38 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 407, UCHWAŁA NR IV/23/11 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), w związku z art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, na 20% wzrostu wartości nieruchomości. 2. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej na 30% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. 3. Traci moc uchwała Nr XXX/180/01 Rady Gminy w Świeszynie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 56, poz. 1677). 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Cezary Czenko 408 UCHWAŁA NR IV/33/10 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Międzyzdroje. Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego wzdłuŝ wybrzeŝa morskiego na terenie gminy Dziwnów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 1760 UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III.8.2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Projekt T z dnia 18.11.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Gminy Świdnica na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXII/273/16 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXII/273/16 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 1004 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXII/273/16 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE z dnia 15 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 520 ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE. z dnia 29 stycznia 2013 r.

Szczecin, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 520 ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE. z dnia 29 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 520 ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia granic

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 56 )2014 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 13 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 56 )2014 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 13 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 56 )2014 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie projektu budżetu Gminy Ostrowite na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czermin na

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Poznań, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY KOTLIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 598

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 598 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 598 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BŁONIE NA ROK 2017 Nr XXV/223/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 12 grudnia 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 2490 UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. PROJEKT Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LII/918/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LII/918/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA. z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz. 3454 UCHWAŁA NR LII/918/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA ROK 2008 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/199/2007

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 21 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 21 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2017r

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Nr / /.. Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia. - projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie ,32 zł, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie ,32 zł, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3. Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2017 Nr XXXV/303/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. projekt Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej. Załączniki do rozporządzenia Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 października 2008 r. Załącznik nr 1 Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia w sprawie: uchwalenia budżetu na 2013 rok Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR RADY POWIATU WIELICKIEGO Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/40/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/40/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 5570 UCHWAŁA NR IV/40/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1893

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1893 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1893 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BŁONIE NA ROK 2013 Nr XXVIII/213/12 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 10 grudnia 2012 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 lutego 2013 r. Poz. 1330 UCHWAŁA NR XV.191.2012 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 1312 UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 1312 UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 1312 UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 22 stycznia 2015 r. uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2015

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 217 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2007...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/234/2017 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/234/2017 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz. 7436 UCHWAŁA NR XXX/234/2017 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 447 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok

UCHWAŁA Nr 447 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok UCHWAŁA Nr 447 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/43/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2005 r. Nr 39 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD M IEJSKICH: 885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16. listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../14 Rady Gminy Damnica z dnia roku

- PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../14 Rady Gminy Damnica z dnia roku - PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../14 Rady Gminy Damnica z dnia... 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i lit. i, art. 61 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok.

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Projekt. Uchwała Nr. /./. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Projekt R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Łebie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 stycznia 1996 r. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 1996 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 stycznia 1996 r. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 1996 r.) Dz.U.96.4.30 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Wolińskiego Parku Narodowego. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 1996 r.) Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2254 UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

7 UCHWAŁA Nr XXII/143/2008 RADY GMINY JADÓW. z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2009.

7 UCHWAŁA Nr XXII/143/2008 RADY GMINY JADÓW. z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2009. 7 UCHWAŁA Nr XXII/143/2008 RADY GMINY JADÓW z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 maja 2009 r. Nr 85 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 1798 Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXX/289/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 lutego 2008 r. Nr 57 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 738 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XVIII/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/29/2015 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 29 stycznia 2015 r. Gminy Miasto Pionki

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/29/2015 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 29 stycznia 2015 r. Gminy Miasto Pionki UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/29/2015 RADY MIASTA PIONKI z dnia 29 stycznia 2015 r. Gminy Miasto Pionki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 18 ust. 2 pkt p lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Or.0007.97.2014 2014-238002 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BESTWINA. w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2012

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BESTWINA. w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2012 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BESTWINA w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2012 Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1266 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../12 Rady Gminy Damnica z dnia roku

- PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../12 Rady Gminy Damnica z dnia roku - PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../12 Rady Gminy Damnica z dnia... 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i lit. i, art. 61 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY BIESIEKIERZ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2015

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY BIESIEKIERZ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2015 UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY BIESIEKIERZ w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2007 r. Nr 70 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 744 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 lutego 2016 roku zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Konina na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 88 UCHWAŁA NR L/926/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Projekt z dnia 17 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW z dnia... 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 160 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 1851 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 127/XV/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r.

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r. Projekt z dnia listopada 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Drobimex Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Kniewskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/512/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/512/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/512/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2011 rok (7). Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 6 lutego 2015 r.

Białystok, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 6 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 marca Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 6 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 1853 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2007 roku. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Dąbki

Uchwała Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2007 roku. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Dąbki Uchwała Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Dąbki Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok UCHWAŁA NR III/7/ RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 grudnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo