Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2."

Transkrypt

1 Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Nr rundy aplikacyjnej (jeśli dotyczy): 1/2013 Data rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków: Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy 1 POIG /13 2 POIG /13 3 POIG /13 4 POIG /13 Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk- Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Wojskowy Instytut Medyczny Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Wojskowa Akademia Techniczna im Jarosława Dąbrowskiego Tytuł wniosku Działanie 2.3 Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA) TeleMedNet II rozbudowa platformy pozyskania i analizy naukowej danych medycznych Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS Platforma Informatyczna Wsparcia Badań Naukowych WAT.PL Wnioskowana kwota dofinansowania [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Liczba przyznanych punktów/ (jeśli dotyczy) , , ,01 98, , , ,01 94, , , ,89 93, , , ,89 92,00 5 POIG /13 Instytut Ochrony Roślin Bezpieczne struktury , , ,13 91,67 1

2 6 POIG /13 Badawczy Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi informatyczne z dostępem do naukowych zasobów IOR-PIB z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego Platforma informatyczna wspierająca ponadregionalną współpracę nad badaniami innowacyjnych technologii medycznych , , ,77 90,33 RAZEM ,77 Lp. Lista projektów nierekomendowanych do dofinansowania z powodu braku środków złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 Wnioski, które uzyskały wymaganą liczbę punktów/spełniły minimalną liczbę kryteriów obligatoryjnych/fakultatywnych, ale z powodu braku środków nie zostały rekomendowane do dofinansowania Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy 1 POIG /13 Politechnika Śląska 2 POIG /13 Politechnika Częstochowska Tytuł wniosku Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich Laboratorium pilotażowe systemów masywnie wielordzeniowych (MICLAB) Wnioskowana kwota dofinansowania [PLN] Wnioskowana kwota dofinansowania uwzględniająca korekty dokonane w trakcie oceny merytorycznej [PLN] Liczba przyznanych punktów/liczba spełnionych kryteriów (jeśli dotyczy) , ,78 90, , ,00 90,00 2

3 3 POIG /13 4 POIG /13 5 POIG /13 Instytut Hematologii i Transfuzjologii Ośrodek Przetwarzania Informacji Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 6 POIG /13 Uniwersytet Warszawski 7 POIG /13 8 POIG /13 9 POIG /13 10 POIG /13 Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Instytut Łączności - Badawczy 11 POIG /13 Instytut Nafty i Gazu Cyfrowe laboratorium badań naukowych w hematoonkologii Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym Inventorum Dziedzinowe usługi nowej generacji w infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki Rozwój Infrastruktury Informatycznej Centrum Sekwencjonowania Nowej Generacji Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad nowotworami pochodzenia środowiskowego. SYSCANCER Informatyczna platforma fuzji badań obrazowych serca Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP InnoUEP PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020 Rozwój infrastruktury informatycznej oraz utworzenie centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów , ,22 90, , ,00 89, , ,04 89, , ,00 89, , ,00 89, , ,18 88, , ,77 85, , ,15 85, , ,12 85,33 3

4 12 POIG /13 13 POIG /13 14 POIG /13 15 POIG /13 16 POIG /13 17 POIG /13 18 POIG /13 19 POIG /13 Instytut Łączności - Badawczy Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi Politechnika Śląska - Centrum Komputerowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia pracujących Realizacja w ŚASK usług o wysokim poziomie niezawodności Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) Zintegrowana infrastruktura teleinformatyczna wspomagająca działalność naukową Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych Modernizacja infrastruktury informatycznej nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku Budowa Zasobów Cyfrowych Dokumentacji Sztuki Polskiej - CADIS , ,00 84, , ,00 84, , ,00 84, , ,00 82, , ,00 82, , ,00 81, , ,28 79, , ,64 79,68 4

5 20 POIG /13 21 POIG /13 22 POIG /13 23 POIG /13 Ośrodek Przetwarzania Informacji Wojskowy Instytut Łączności Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk Instytut Technologii Elektronowej 24 POIG /13 Politechnika Warszawska 25 POIG /13 26 POIG /13 Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 27 POIG /13 Instytut Energetyki 28 POIG /13 Politechnika Śląska ICeBIT Interdyscyplinarne Centrum Badań Interakcji z Technologią Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych Infrastruktura IT Centrum Bioinformatyki Mikrobiologiczno- Immunologicznej (CeBioMI) System informatyczny do zarządzania laboratoriami Nanotechnologii Elektronicznych i Fotonicznych (ILNEF) Rozwój i integracja platform informatycznych dla zwiększenia konkurencyjności i potencjału badawczego nauki w Polsce Infrastruktura informatyczna dla fotoniki Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno- Społecznych Zintegrowana platforma informatyczna badań i rozwoju innowacyjnych niskoemisyjnych technologii energetycznych Rozwój funkcjonalny wirtualnej infrastruktury informatycznej systemu zarządzania wiedzą Politechniki Śląskiej , ,00 79, , ,00 78, , ,14 78, , ,72 78, , ,00 78, , ,95 77, , ,00 77, , ,40 77, , ,20 76,99 5

6 29 POIG /13 Politechnika Lubelska 30 POIG /13 31 POIG /13 32 POIG /13 33 POIG /13 34 POIG /13 35 POIG /13 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia Instytut Techniki Budowlanej Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Badawczy Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Badawczy 36 POIG /13 Politechnika Świętokrzyska 37 POIG /13 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PLatforma rozwoju technologii niskoemisyjnych Infrastruktura informatyczna i teleinformatyczna (ICT) na potrzeby rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie zdrowia publicznego Zapewnienie bezpieczeństwa wyników badań poprzez rozbudowę systemu o funkcjonalność Disaster Recovery Utworzenie Kreatywnej Platformy Wiedzy i Współpracy LZ ITB Laboratorium Analiz i Symulacji Numerycznych ITB System informatyczny organizacji i obsługi badań naukowych ORGBAD Kompleksowa informatyzacja CNBOP- PIB poprzez wdrożenie zaawansowanych badawczych aplikacji informatycznych Rozbudowa usług Miejskiej Sieci Komputerowej KIELMAN Ponadregionalny Ogólnouczelniany Akcelerator Nauki - PROAN. Innowacyjna , ,31 76, , ,23 76, , ,00 75, , ,00 74, , ,00 73, , ,00 73, , ,75 72, , ,15 71, , ,53 71,66 6

7 38 POIG /13 39 POIG /13 40 POIG /13 41 POIG /13 42 POIG /13 43 POIG /13 44 POIG /13 45 POIG /13 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Akademia Leona Koźmińskiego Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Technologii Drewna platforma wsparcia projektów naukowych. Rozwój infrastruktury informatycznej nauki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej System Zarządzania I Planowania Projektów Badawczych Oraz Komercjalizacji Wyników Badań Utworzenie narodowego punktu dostępowego międzynarodowej rozległej sieci symulacyjnej laboratoriów badawczych. Elektroniczna Platforma Zarządzania Procesem Naukowo-Badawczym Mobilny system wspomagający dostęp do źródeł informacji naukowej Otwarty federacyjny system integrujący rozproszone źródła wiedzy sfery B+R+I Integracja infrastruktury informatycznej Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii z europejskimi zasobami obliczeniowymi Innowacyjna platforma informatyczna współpracy nauki i przemysłów opartych na drewnie , ,20 71, , ,30 71, , ,00 70, , ,40 70, , ,00 69, , ,87 68, , ,00 68, , ,74 67,67 7

8 46 POIG /13 47 POIG /13 48 POIG /13 49 POIG /13 50 POIG /13 51 POIG /13 52 POIG /13 53 POIG /13 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Łodzi Weterynaryjny - Badawczy Utworzenie międzynarodowej, informatycznej platformy transferu wiedzy w ramach sieci Baltic University Programme (BUP) System wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych o charakterze prawnoadministracyjnym Regionalna Infrastruktura Informatyczna wspomagająca rozwój proinnowacyjnych badań naukowych Platforma Naukowa otwarte repozytorium danych o ceramice, szkle, materiałach budowlanych Centrum innowacyjnych technologii rolniczych, leśnych i weterynaryjnych Zintegrowane środowisko chmury badawczorozwojowej - Athena ICT4UMED - Podniesienie efektywności infrastruktury ICT dla celów naukowobadawczych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Platforma statystyczna Państwowego Instytutu Weterynaryjnego , ,40 66, , ,00 66, , ,95 65, , ,76 62, , ,00 62, , ,20 62, , ,00 61, , ,00 61,33 8

9 54 POIG /13 55 POIG /13 56 POIG /13 57 POIG /13 58 POIG /13 59 POIG /13 60 POIG /13 61 POIG /13 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości Akademia Finansów i Biznesu Vistula Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych I Barwników Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Instytut Przemysłu Skórzanego Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Ogólnopolskie Centrum Badań i Komunikacji w Pedagogice Specjalnej OCeBiK Zapewnienie WSZIB dostępu do infrastruktury informatycznej, umożliwiającej prowadzenie nowoczesnych badań Design Thinking nowe możliwości transferu wiedzy, rozwoju nauki i przemysłu Opracowanie i wdrożenie w SAN innowacyjnego modelu kształcenia kadr dla gospodarki Wielozadaniowa platforma informatyczna Centrum Innowacyjnych Technologii Materiałów Polimerowych Utworzenie zespołu laboratoriów badawczo rozwojowych w PWSZ w Oświęcimiu w oparciu o najnowsze technologie informatyczne i telekomunikacyjne Rozwój Zaawansowanej Infrastruktury Informatycznej W Instytucie Przemysłu Skórzanego Laboratorium obliczeń równoległych , ,80 60, , ,82 60, , ,20 57, , ,80 57, , ,00 57, , ,16 56, , ,25 56, , ,00 55,00 9

10 62 POIG /13 63 POIG /13 64 POIG /13 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instytut Nawozów Sztucznych Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza morphometrics.pl - Zintegrowane Centrum Analiz Morfometrycznych INS-NET-platforma informatyczna wspierająca procesy badawcze oraz zarządzanie wiedzą w INS Elektroniczna Platforma Publikacji Akademickich Politechniki Rzeszowskiej , ,00 54, , ,00 54, , ,00 52,00 RAZEM ,41 Lp. Lista projektów nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 Wnioski, które nie uzyskały minimalnej wymaganej liczby punktów/nie spełniły wymaganych kryteriów/zostały wycofane przez wnioskodawców w trakcie oceny merytorycznej Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy 1 POIG /13 Instytut Elektrotechniki 2 POIG /13 Instytut Kolejnictwa Tytuł wniosku Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania energetyki rozproszonej z wykorzystaniem OZE Opracowanie specjalistycznego oprogramowania do Wnioskowana kwota dofinansowania [PLN] Liczba przyznanych punktów/spełnionych kryteriów (jeśli dotyczy) ,70 50, ,00 48,67 10

11 3 POIG /13 4 POIG /13 5 POIG /13 6 POIG /13 7 POIG /13 Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Badawczy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie symulacji parametrów trakcyjnych infrastruktury transportu szynowego Rozbudowa infrastruktury sieciowo serwerowej, obliczeniowej oraz dydaktycznej Wydziału Informatyki WWSIS Laboratorium Analiz Zachowań w Komunikacji SMARTLAB-Integrated Pulpit badacza dla Nauki 2.0 Budowa zaawansowanego systemu zarządzania danymi oceanograficznymi Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej PWSZ w Krośnie ,26 45, ,24 42, ,00 41, ,00 39, ,00 38,00 RAZEM ,20 11

12 Lista projektów nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 Wnioski, które nie uzyskały minimalnej wymaganej liczby punktów/nie spełniły wymaganych kryteriów/zostały wycofane przez wnioskodawców w trakcie oceny merytorycznej Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy 1 POIG /13 Biblioteka Narodowa 2 POIG /13 Politechnika Gdańska 3 POIG /13 4 POIG /13 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 5 POIG /13 Politechnika Łódzka 6 POIG /13 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Tytuł wniosku Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz Informatyczne Centrum Usług Badawczych na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej Interdyscyplinarne laboratoria analizy i syntezy ruchu w formule shareconomy Infrastruktura informatyczna wspomagająca identyfikację, charakteryzację i projektowanie funkcjonalnych materiałów. WIMONA - wirtualizacja i mobilność dostępu do usług dla środowiska naukowego. Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej Collegium Medicum UMK wraz z implementacją Wnioskowana kwota dofinansowania [PLN] Liczba przyznanych punktów/spełnionych kryteriów (jeśli dotyczy) , , , , , ,

13 7 POIG /13 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 8 POIG /13 Politechnika Gdańska 9 POIG /13 Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL 10 POIG /13 Uniwersytet Jagielloński 11 POIG /13 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 12 POIG /13 Uniwersytet w Białymstoku 13 POIG /13 14 POIG /13 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP nowoczesnych rozwiązań sieciowych Rozwój infrastruktury informatycznej wspierający prowadzenie prac badawczych, projektowych oraz artystycznych Rozproszony system informacji wspierający badania w kierunkach rozwoju gospodarki regionalnej Rozwój potencjału naukowego BOBRME Komel poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej Rozwój infrastruktury informatycznej oraz rozbudowa bazy zasobów cyfrowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Adaptacja metadanych AGRO do Polskiej Bibliografii Naukowej i POL-indexu Budowa platformy informatycznej służącej do badania populacji zwierząt kopytnych ze szczególnym uwzględnieniem populacji łosia Infrastruktura informatyczna badań literackich: podstawowe narzędzia kompleksowego warsztatu cyfrowego humanistyki Zintegrowany System Zarządzania Wiedzą - SOFIA , , , , , , , , POIG /13 Instytut Spawalnictwa Mobilny dostęp do ,

14 16 POIG /13 17 POIG /13 18 POIG /13 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Warszawski Uniwersytet Medyczny Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko 19 POIG /13 Uniwersytet Wrocławski 20 POIG /13 21 POIG /13 22 POIG /13 23 POIG /13 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zintegrowanej informatycznej platformy wiedzy spawalniczej Instytutu Spawalnictwa (e-mobispaw) Baza Wiedzy Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Budowa systemu do analizy danych medycznych Kliniki Kardiologii WUM Stworzenie środowiska teleinformatycznego o charakterze badawczo - naukowym w Podkowiańskiej Szkole Medycznej. Stworzenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji aparatury naukowo-badawczej System Akwizycji i Udostępniania Danych Monitoringu Środowiska z Zapleczem Informatycznym Naukowa Platforma Wspomagająca Systemy Zarządzania Informacją i Bezpieczeństwem Wewnętrznym Bezpieczeństwo, wydajność oraz dostępność infrastruktury IT podstawą wirtualnego środowiska naukowego System wielkoskalowej analizy sygnałów EEG gromadzonych za pośrednictwem urządzeń mobilnych , , , , , , , ,

15 24 POIG /13 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 25 POIG /13 Politechnika Gdańska 26 POIG /13 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 27 POIG /13 Uniwersytet Gdański 28 POIG /13 29 POIG /13 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Marynarki Wojennej im Bohaterów Westerplatte Rozwój infrastruktury Uniwersytetu Przyrodniczego o swobodny dostęp do sieci WLAN w usłudze Eduroam PlaDeRoNa- Platforma wsparcia dedykowana rozwojowi naukowego oprogramowania obliczeniowego Rozwój infrastruktury informatycznej nauki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Aplikacja w chmurze do zarządzania i udostępniania sprzętu laboratoryjnego Zintegrowana platforma infrastruktury laboratoryjnej i naukowo-badawczej Nowoczesny system sieci informatycznej, digitalizacji i komercjalizacji nauki , , , , , ,72 2 RAZEM ,41 15

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018 UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 3. Bydgoska Szkoła Wyższa 4. Collegium Da Vinci

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów

Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 maja 2015 r. o dotacjach przyznanych w drugim półroczu 2014 r. ze środków finansowych na naukę

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. PRELUDIUM konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora po

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2012 r. Pozycja 59

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2012 r. Pozycja 59 Warszawa, dnia 31 sierpnia 2012 r. Pozycja 59 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 28 sierpnia 2012 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na rozbudowę infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 001 Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w B 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Pozycja 49

Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Pozycja 49 Warszawa, dnia 9 lipca 203 r. Pozycja 49 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ) z dnia 7 lipca 203 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lista z wynikami oceny formalnej Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Program: Wspólne Przedsięwzięcie RID Obszary Tematyczne: I, II, III, IV Data rozpoczęcia i zakończenia naboru

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie 1 207700 A Materiały i technologie materiałowe Politechnika Łódzka 2 207704 A Nauki medyczne i farmaceutyczne Gdański Uniwersytet Medyczny/Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 3 207705 B Nauki

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE fot. Brunon Fidrych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zdobył szereg prestiżowych nagród, m.in.: Tytuł

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PUNKTY DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO OPUS PRELUDIUM SONATA

ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO OPUS PRELUDIUM SONATA Beneficjenci konkursów NCN w 2013 r. uszeregowani wg liczby przyznanych wniosków ze wskazaniem liczby wniosków zakwalifikowanych w poszczególnych rodzajach konkursów Beneficjent ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO

Bardziej szczegółowo

KONKURS SONATA BIS 3 STATYSTYKI

KONKURS SONATA BIS 3 STATYSTYKI KONKURS SONATA BIS 3 ATYYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. SONATA BIS 3 jest to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010 22 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lp. Nr wniosku Wnioskodawca/ Lider Członkowie konsorcjum Status wniosku 1 DOB-BIO7/01/06/2015 Politechnika Śląska VRTechnology Sp. z o.o. Cenrex

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: maj 2015 r. Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h Ranking polskic uniwersytetów klasycznyc według indeksu Hirsca L.p. na 1 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 14,59 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27075 299213 267027 153 2,58

Bardziej szczegółowo

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Szkoła Główna Służby Pożarniczej Pedagogiczny w Krakowie Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań Lp ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I PODSTAWA PRAWNA ART. 15 UST. 1 PKT 2 Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w roku 2016 Termin składania

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wartość całkowita w zł ,00 zł ,90 zł 100,00% ,00 zł ,00 zł 96,67% ,00 zł ,00 zł 96,67%

Wartość całkowita w zł ,00 zł ,90 zł 100,00% ,00 zł ,00 zł 96,67% ,00 zł ,00 zł 96,67% Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1204/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku Lista projektów po wstępnej kwalifikacji (preselekcji), w przypadku których projektodawcy zaproszeni zostają

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. M.P.04.26.450 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania dowiadcze i testów na zwierztach (M.P. z

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 Elektronicznie podpisany przez Marta Wieczorek Data: 2012.10.10 13:38:17 +02'00' Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 KOMUNIKAT Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1) z dnia 4 września 2012

Bardziej szczegółowo

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI KONKURS ETIUDA 2 ATYYKI Rozstrzygnięcie: czerwiec 2014 r. dyscyplin (,, ). W związku z tym, analiza wartości obu tych wskaźników została przeprowadzona na dwóch poziomach: ogółem dla całego konkursu oraz

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3.

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 4. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza stypendia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3 tel. (0-22) 628-88-25; fax (0-22) 529-27-07 www.nauka.gov.pl 21 sierpnia 2008 r. UCZELNIE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI CZYLI KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł. 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 212 64 328 564 zł

2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł. 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 212 64 328 564 zł Zestawienie wszystkich podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2011-2012, uporządkowane według liczby przyznanych grantów. Zestawienie obejmuje

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2016

Losy absolwentów 2016 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 06 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Badanie losów absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

PRZYZNANA KWOTA 1 Uniwersytet Jagielloński 1 409 156 025 805 zł. 2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł

PRZYZNANA KWOTA 1 Uniwersytet Jagielloński 1 409 156 025 805 zł. 2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł Zestawienie podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2011-2012, uporządkowane według wysokości przyznanej kwoty. Zestawienie obejmuje projekty

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku Toruń, 17 lutego 2015 roku Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku dla Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna Wykaz jednostek umieszczonych w wykazie jednostek organizacyjnych, uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach zgodnie z 2 ust 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 3 lipca

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 819/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011 r. Kwota dofinansowania MRPO (zł) Nazwa Wnioskodawcy

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 819/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011 r. Kwota dofinansowania MRPO (zł) Nazwa Wnioskodawcy Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 819/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011 r. Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 14/2008/1.1.a

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRELUDIUM 3 STATYSTYKI

KONKURS PRELUDIUM 3 STATYSTYKI KONKURS PRELUDIUM 3 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie listopad 2012 PRELUDIUM 3 to konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. 14 czerwca 2013 r. Narodowe Centrum Nauki po raz piąty ogłosiło konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lp. Nr wniosku 1. DOB-BIO6/01/26/2014 2. DOB-BIO6/01/114/2014 3. DOB-BIO6/01/67/2014 4. DOB-BIO6/02/50/2014 5. DOB-BIO6/03/48/2014 Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Techniki Morskiej i Transportu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Techniki Morskiej i Transportu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Techniki Morskiej i Transportu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy 1.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) Projekt, 12.11.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i

Bardziej szczegółowo

Przyznane punkty. data podpisania. Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość 102,5 2012-11-12 4 180 228,50 zł Aleksandra Rybińska

Przyznane punkty. data podpisania. Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość 102,5 2012-11-12 4 180 228,50 zł Aleksandra Rybińska 1 Politechnika Wrocławska 2 Politechnika Wrocławska Informatyka kluczem do przyszłości kształcenie zamawiane na kierunku Informatyka Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Automatyka i Robotyka

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Absolwenci 2011. Uniwersytety razem - 50 osób

Absolwenci 2011. Uniwersytety razem - 50 osób Absolwenci Informacje ogólne: Liczba absolwentów Zdało egzamin maturalny Liczba absolwentów, którzy podjęli studia 9 Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Brak informacji o absolwentach Nie podjęło

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2014.07.04 16:19:19 +02'00' Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 30 maja 2014 r. o przyznanych

Bardziej szczegółowo

Przyznane punkty. data podpisania. Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość 102,5 2012-11-12 4 180 228,50 zł Agnieszka Albin

Przyznane punkty. data podpisania. Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość 102,5 2012-11-12 4 180 228,50 zł Agnieszka Albin konkurs 1/POKL/4.1.2/2012 1 005 Politechnika Wrocławska Informatyka kluczem do przyszłości kształcenie zamawiane na kierunku Informatyka Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej 109,5 2012-11-12

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo