Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2."

Transkrypt

1 Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Nr rundy aplikacyjnej (jeśli dotyczy): 1/2013 Data rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków: Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy 1 POIG /13 2 POIG /13 3 POIG /13 4 POIG /13 Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk- Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Wojskowy Instytut Medyczny Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Wojskowa Akademia Techniczna im Jarosława Dąbrowskiego Tytuł wniosku Działanie 2.3 Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA) TeleMedNet II rozbudowa platformy pozyskania i analizy naukowej danych medycznych Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS Platforma Informatyczna Wsparcia Badań Naukowych WAT.PL Wnioskowana kwota dofinansowania [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Liczba przyznanych punktów/ (jeśli dotyczy) , , ,01 98, , , ,01 94, , , ,89 93, , , ,89 92,00 5 POIG /13 Instytut Ochrony Roślin Bezpieczne struktury , , ,13 91,67 1

2 6 POIG /13 Badawczy Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi informatyczne z dostępem do naukowych zasobów IOR-PIB z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego Platforma informatyczna wspierająca ponadregionalną współpracę nad badaniami innowacyjnych technologii medycznych , , ,77 90,33 RAZEM ,77 Lp. Lista projektów nierekomendowanych do dofinansowania z powodu braku środków złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 Wnioski, które uzyskały wymaganą liczbę punktów/spełniły minimalną liczbę kryteriów obligatoryjnych/fakultatywnych, ale z powodu braku środków nie zostały rekomendowane do dofinansowania Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy 1 POIG /13 Politechnika Śląska 2 POIG /13 Politechnika Częstochowska Tytuł wniosku Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich Laboratorium pilotażowe systemów masywnie wielordzeniowych (MICLAB) Wnioskowana kwota dofinansowania [PLN] Wnioskowana kwota dofinansowania uwzględniająca korekty dokonane w trakcie oceny merytorycznej [PLN] Liczba przyznanych punktów/liczba spełnionych kryteriów (jeśli dotyczy) , ,78 90, , ,00 90,00 2

3 3 POIG /13 4 POIG /13 5 POIG /13 Instytut Hematologii i Transfuzjologii Ośrodek Przetwarzania Informacji Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 6 POIG /13 Uniwersytet Warszawski 7 POIG /13 8 POIG /13 9 POIG /13 10 POIG /13 Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Instytut Łączności - Badawczy 11 POIG /13 Instytut Nafty i Gazu Cyfrowe laboratorium badań naukowych w hematoonkologii Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym Inventorum Dziedzinowe usługi nowej generacji w infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki Rozwój Infrastruktury Informatycznej Centrum Sekwencjonowania Nowej Generacji Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad nowotworami pochodzenia środowiskowego. SYSCANCER Informatyczna platforma fuzji badań obrazowych serca Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP InnoUEP PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020 Rozwój infrastruktury informatycznej oraz utworzenie centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów , ,22 90, , ,00 89, , ,04 89, , ,00 89, , ,00 89, , ,18 88, , ,77 85, , ,15 85, , ,12 85,33 3

4 12 POIG /13 13 POIG /13 14 POIG /13 15 POIG /13 16 POIG /13 17 POIG /13 18 POIG /13 19 POIG /13 Instytut Łączności - Badawczy Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi Politechnika Śląska - Centrum Komputerowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia pracujących Realizacja w ŚASK usług o wysokim poziomie niezawodności Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) Zintegrowana infrastruktura teleinformatyczna wspomagająca działalność naukową Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych Modernizacja infrastruktury informatycznej nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku Budowa Zasobów Cyfrowych Dokumentacji Sztuki Polskiej - CADIS , ,00 84, , ,00 84, , ,00 84, , ,00 82, , ,00 82, , ,00 81, , ,28 79, , ,64 79,68 4

5 20 POIG /13 21 POIG /13 22 POIG /13 23 POIG /13 Ośrodek Przetwarzania Informacji Wojskowy Instytut Łączności Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk Instytut Technologii Elektronowej 24 POIG /13 Politechnika Warszawska 25 POIG /13 26 POIG /13 Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 27 POIG /13 Instytut Energetyki 28 POIG /13 Politechnika Śląska ICeBIT Interdyscyplinarne Centrum Badań Interakcji z Technologią Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych Infrastruktura IT Centrum Bioinformatyki Mikrobiologiczno- Immunologicznej (CeBioMI) System informatyczny do zarządzania laboratoriami Nanotechnologii Elektronicznych i Fotonicznych (ILNEF) Rozwój i integracja platform informatycznych dla zwiększenia konkurencyjności i potencjału badawczego nauki w Polsce Infrastruktura informatyczna dla fotoniki Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno- Społecznych Zintegrowana platforma informatyczna badań i rozwoju innowacyjnych niskoemisyjnych technologii energetycznych Rozwój funkcjonalny wirtualnej infrastruktury informatycznej systemu zarządzania wiedzą Politechniki Śląskiej , ,00 79, , ,00 78, , ,14 78, , ,72 78, , ,00 78, , ,95 77, , ,00 77, , ,40 77, , ,20 76,99 5

6 29 POIG /13 Politechnika Lubelska 30 POIG /13 31 POIG /13 32 POIG /13 33 POIG /13 34 POIG /13 35 POIG /13 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia Instytut Techniki Budowlanej Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Badawczy Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Badawczy 36 POIG /13 Politechnika Świętokrzyska 37 POIG /13 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PLatforma rozwoju technologii niskoemisyjnych Infrastruktura informatyczna i teleinformatyczna (ICT) na potrzeby rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie zdrowia publicznego Zapewnienie bezpieczeństwa wyników badań poprzez rozbudowę systemu o funkcjonalność Disaster Recovery Utworzenie Kreatywnej Platformy Wiedzy i Współpracy LZ ITB Laboratorium Analiz i Symulacji Numerycznych ITB System informatyczny organizacji i obsługi badań naukowych ORGBAD Kompleksowa informatyzacja CNBOP- PIB poprzez wdrożenie zaawansowanych badawczych aplikacji informatycznych Rozbudowa usług Miejskiej Sieci Komputerowej KIELMAN Ponadregionalny Ogólnouczelniany Akcelerator Nauki - PROAN. Innowacyjna , ,31 76, , ,23 76, , ,00 75, , ,00 74, , ,00 73, , ,00 73, , ,75 72, , ,15 71, , ,53 71,66 6

7 38 POIG /13 39 POIG /13 40 POIG /13 41 POIG /13 42 POIG /13 43 POIG /13 44 POIG /13 45 POIG /13 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Akademia Leona Koźmińskiego Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Technologii Drewna platforma wsparcia projektów naukowych. Rozwój infrastruktury informatycznej nauki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej System Zarządzania I Planowania Projektów Badawczych Oraz Komercjalizacji Wyników Badań Utworzenie narodowego punktu dostępowego międzynarodowej rozległej sieci symulacyjnej laboratoriów badawczych. Elektroniczna Platforma Zarządzania Procesem Naukowo-Badawczym Mobilny system wspomagający dostęp do źródeł informacji naukowej Otwarty federacyjny system integrujący rozproszone źródła wiedzy sfery B+R+I Integracja infrastruktury informatycznej Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii z europejskimi zasobami obliczeniowymi Innowacyjna platforma informatyczna współpracy nauki i przemysłów opartych na drewnie , ,20 71, , ,30 71, , ,00 70, , ,40 70, , ,00 69, , ,87 68, , ,00 68, , ,74 67,67 7

8 46 POIG /13 47 POIG /13 48 POIG /13 49 POIG /13 50 POIG /13 51 POIG /13 52 POIG /13 53 POIG /13 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Łodzi Weterynaryjny - Badawczy Utworzenie międzynarodowej, informatycznej platformy transferu wiedzy w ramach sieci Baltic University Programme (BUP) System wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych o charakterze prawnoadministracyjnym Regionalna Infrastruktura Informatyczna wspomagająca rozwój proinnowacyjnych badań naukowych Platforma Naukowa otwarte repozytorium danych o ceramice, szkle, materiałach budowlanych Centrum innowacyjnych technologii rolniczych, leśnych i weterynaryjnych Zintegrowane środowisko chmury badawczorozwojowej - Athena ICT4UMED - Podniesienie efektywności infrastruktury ICT dla celów naukowobadawczych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Platforma statystyczna Państwowego Instytutu Weterynaryjnego , ,40 66, , ,00 66, , ,95 65, , ,76 62, , ,00 62, , ,20 62, , ,00 61, , ,00 61,33 8

9 54 POIG /13 55 POIG /13 56 POIG /13 57 POIG /13 58 POIG /13 59 POIG /13 60 POIG /13 61 POIG /13 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości Akademia Finansów i Biznesu Vistula Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych I Barwników Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Instytut Przemysłu Skórzanego Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Ogólnopolskie Centrum Badań i Komunikacji w Pedagogice Specjalnej OCeBiK Zapewnienie WSZIB dostępu do infrastruktury informatycznej, umożliwiającej prowadzenie nowoczesnych badań Design Thinking nowe możliwości transferu wiedzy, rozwoju nauki i przemysłu Opracowanie i wdrożenie w SAN innowacyjnego modelu kształcenia kadr dla gospodarki Wielozadaniowa platforma informatyczna Centrum Innowacyjnych Technologii Materiałów Polimerowych Utworzenie zespołu laboratoriów badawczo rozwojowych w PWSZ w Oświęcimiu w oparciu o najnowsze technologie informatyczne i telekomunikacyjne Rozwój Zaawansowanej Infrastruktury Informatycznej W Instytucie Przemysłu Skórzanego Laboratorium obliczeń równoległych , ,80 60, , ,82 60, , ,20 57, , ,80 57, , ,00 57, , ,16 56, , ,25 56, , ,00 55,00 9

10 62 POIG /13 63 POIG /13 64 POIG /13 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instytut Nawozów Sztucznych Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza morphometrics.pl - Zintegrowane Centrum Analiz Morfometrycznych INS-NET-platforma informatyczna wspierająca procesy badawcze oraz zarządzanie wiedzą w INS Elektroniczna Platforma Publikacji Akademickich Politechniki Rzeszowskiej , ,00 54, , ,00 54, , ,00 52,00 RAZEM ,41 Lp. Lista projektów nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 Wnioski, które nie uzyskały minimalnej wymaganej liczby punktów/nie spełniły wymaganych kryteriów/zostały wycofane przez wnioskodawców w trakcie oceny merytorycznej Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy 1 POIG /13 Instytut Elektrotechniki 2 POIG /13 Instytut Kolejnictwa Tytuł wniosku Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania energetyki rozproszonej z wykorzystaniem OZE Opracowanie specjalistycznego oprogramowania do Wnioskowana kwota dofinansowania [PLN] Liczba przyznanych punktów/spełnionych kryteriów (jeśli dotyczy) ,70 50, ,00 48,67 10

11 3 POIG /13 4 POIG /13 5 POIG /13 6 POIG /13 7 POIG /13 Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Badawczy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie symulacji parametrów trakcyjnych infrastruktury transportu szynowego Rozbudowa infrastruktury sieciowo serwerowej, obliczeniowej oraz dydaktycznej Wydziału Informatyki WWSIS Laboratorium Analiz Zachowań w Komunikacji SMARTLAB-Integrated Pulpit badacza dla Nauki 2.0 Budowa zaawansowanego systemu zarządzania danymi oceanograficznymi Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej PWSZ w Krośnie ,26 45, ,24 42, ,00 41, ,00 39, ,00 38,00 RAZEM ,20 11

12 Lista projektów nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 Wnioski, które nie uzyskały minimalnej wymaganej liczby punktów/nie spełniły wymaganych kryteriów/zostały wycofane przez wnioskodawców w trakcie oceny merytorycznej Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy 1 POIG /13 Biblioteka Narodowa 2 POIG /13 Politechnika Gdańska 3 POIG /13 4 POIG /13 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 5 POIG /13 Politechnika Łódzka 6 POIG /13 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Tytuł wniosku Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz Informatyczne Centrum Usług Badawczych na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej Interdyscyplinarne laboratoria analizy i syntezy ruchu w formule shareconomy Infrastruktura informatyczna wspomagająca identyfikację, charakteryzację i projektowanie funkcjonalnych materiałów. WIMONA - wirtualizacja i mobilność dostępu do usług dla środowiska naukowego. Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej Collegium Medicum UMK wraz z implementacją Wnioskowana kwota dofinansowania [PLN] Liczba przyznanych punktów/spełnionych kryteriów (jeśli dotyczy) , , , , , ,

13 7 POIG /13 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 8 POIG /13 Politechnika Gdańska 9 POIG /13 Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL 10 POIG /13 Uniwersytet Jagielloński 11 POIG /13 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 12 POIG /13 Uniwersytet w Białymstoku 13 POIG /13 14 POIG /13 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP nowoczesnych rozwiązań sieciowych Rozwój infrastruktury informatycznej wspierający prowadzenie prac badawczych, projektowych oraz artystycznych Rozproszony system informacji wspierający badania w kierunkach rozwoju gospodarki regionalnej Rozwój potencjału naukowego BOBRME Komel poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej Rozwój infrastruktury informatycznej oraz rozbudowa bazy zasobów cyfrowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Adaptacja metadanych AGRO do Polskiej Bibliografii Naukowej i POL-indexu Budowa platformy informatycznej służącej do badania populacji zwierząt kopytnych ze szczególnym uwzględnieniem populacji łosia Infrastruktura informatyczna badań literackich: podstawowe narzędzia kompleksowego warsztatu cyfrowego humanistyki Zintegrowany System Zarządzania Wiedzą - SOFIA , , , , , , , , POIG /13 Instytut Spawalnictwa Mobilny dostęp do ,

14 16 POIG /13 17 POIG /13 18 POIG /13 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Warszawski Uniwersytet Medyczny Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko 19 POIG /13 Uniwersytet Wrocławski 20 POIG /13 21 POIG /13 22 POIG /13 23 POIG /13 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zintegrowanej informatycznej platformy wiedzy spawalniczej Instytutu Spawalnictwa (e-mobispaw) Baza Wiedzy Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Budowa systemu do analizy danych medycznych Kliniki Kardiologii WUM Stworzenie środowiska teleinformatycznego o charakterze badawczo - naukowym w Podkowiańskiej Szkole Medycznej. Stworzenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji aparatury naukowo-badawczej System Akwizycji i Udostępniania Danych Monitoringu Środowiska z Zapleczem Informatycznym Naukowa Platforma Wspomagająca Systemy Zarządzania Informacją i Bezpieczeństwem Wewnętrznym Bezpieczeństwo, wydajność oraz dostępność infrastruktury IT podstawą wirtualnego środowiska naukowego System wielkoskalowej analizy sygnałów EEG gromadzonych za pośrednictwem urządzeń mobilnych , , , , , , , ,

15 24 POIG /13 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 25 POIG /13 Politechnika Gdańska 26 POIG /13 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 27 POIG /13 Uniwersytet Gdański 28 POIG /13 29 POIG /13 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Marynarki Wojennej im Bohaterów Westerplatte Rozwój infrastruktury Uniwersytetu Przyrodniczego o swobodny dostęp do sieci WLAN w usłudze Eduroam PlaDeRoNa- Platforma wsparcia dedykowana rozwojowi naukowego oprogramowania obliczeniowego Rozwój infrastruktury informatycznej nauki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Aplikacja w chmurze do zarządzania i udostępniania sprzętu laboratoryjnego Zintegrowana platforma infrastruktury laboratoryjnej i naukowo-badawczej Nowoczesny system sieci informatycznej, digitalizacji i komercjalizacji nauki , , , , , ,72 2 RAZEM ,41 15

Dofinansowanie MRPO. 64 795 170,07 54 916 696,47 0,00 54 916 696,47 55 105 932,85 Zakończony

Dofinansowanie MRPO. 64 795 170,07 54 916 696,47 0,00 54 916 696,47 55 105 932,85 Zakończony Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działa Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł Wartość

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1.

Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1. strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1.5 ZPORR] Tarnów-Warszawa Styczeń 2005 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Sekcja A. Informacja

PROJEKT. Sekcja A. Informacja PROJEKT Sekcja A. Informacja SEIP - to elektroniczny System Ewidencji Inicjatyw Projektowych gromadzący propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów, w tym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe, w ramach których można wnioskować o dofinansowanie stan na dzień 16.02.2015 r. - Załącznik nr 1

Programy pomocowe, w ramach których można wnioskować o dofinansowanie stan na dzień 16.02.2015 r. - Załącznik nr 1 Programy pomocowe, w ramach których można wnioskować o dofinansowanie stan na dzień 16.02.2015 r. - Załącznik nr 1 Nazwa programu Rodzaj działań projektowych Uprawnieni Wnioskodawcy Termin składania wniosków

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników

zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników zas na staż II Czas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Autor: Agnieszka Pawłowska współpraca: Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Bogusław Kotarba Rzeszów, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska e-mail: Daniel.J.Bem@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo