2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1989 r. Miesięczna stawka w złotych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1989 r. Miesięczna stawka w złotych"

Transkrypt

1 Monitor Polski Nr 3 22 Poz. 23 i ZARZĄDZENE MNSTRA PRACY POLTYK SOCJALNEJ z dnia 8 stycznia 990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy ' zarządza się, co następuje:. W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr (Monitor Polski Nr 3, poz. 238, Nr 36, poz. 284 i Nr 39, poz. 308) wprowadza się następujące zmiany: ) w 2 dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:,,2 Stawki wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ust. pkt, obejmują dodatki do wynagrodzenia, ustalone w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 lipca 989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych (Monitor Polski Nr 24, poz. 89, Nr 30, poz. 235 i Nr 35 poz. 278)."; 2) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzeń zasadniczych, stanowiącą załącznik nr do zarządzenia, zastępuje się tabelą stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia grudnia 989 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej: w z. H. Góralska TABELA MESĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZEŃ ZASADNCZYCH Załącznik do zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 990 r. (poz. 23) Kategoria zaszeregowania V V V V V X X X X X XV XV XV XV XV XX XX Miesięczna stawka w złotych do ZARZĄDZENE MNSTRA ZDROWA OPEK SPOŁECZNEJ z dnia 7 stycznia 990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cen za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom nie uprawnionym do bezpłatnych świadczeń leczniczych. Na podstawie 2 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 989 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych (Dz. U. Nr 6, poz. 86) w związku z ust. pkt lit. g) uchwały nr 87 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 989 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (Monitor Polski Nr 44, poz. 354), zarządza się, co następuje :. W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 989 r. w sprawie cen za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom nie uprawnionym do bezpłatnych św i adczeń leczniczych (Monitor Polski Nr 28, poz. 220) załączniki nr -4 otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr -4 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: A. Kosiniak-Kamysz

2 Monitor Polski Nr Poz. 24 Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 990 r. (poz. 24) CENY ZA USŁUG ŚWADCZONE PRZEZ ZAKŁADY SPOŁECZNE SŁUŻBY ZDROWA W ZAKRESE AMBULATORYJNEJ OPEK ZDROWOTNEJ Załącznik nr Lp Wyszczególnienie Cena w zł Założenie opatrunku (gipsowego) bez. Porady i zabiegi konieczności nastawienia: a) na dłoń lub stopę Porada lekarska we wszystkich b) na przedramię lub podudzie specjalnościach, z wyjątkiem porad c) na całą kończynę górną lub dolną określonych w poz. 2: 9 Nastawienie zwichnięcia a) lekarz Nastawienie złamania: b) lekarz specjalista a) prostego c) profesor b) powikłanego Porada psychiatryczna, psychologiczna, Zdjęcie opatrunku gipsowego seksuologiczna Badania z użyciem aparatury pomiarowej Wydanie zaświadczen ia lekarskiego (np. oscylometria, ultrasonografia, Wystawienie wniosku na leczen ie rektoskopia) uzdrowiskowe Wydanie zaświadczenia lekarskiego dla. Urologia celów sądowych na podstawie badania Cystoskopia, uretroskopia (obdukcji) Chromocystoskopia Zastrzyk domięśniowy lub podskórny Płukanie pęcherza moczowego Zastrzyk doży l ny Zmiana cewnika Postawienie baniek Odprowadzenie uwięźniętego napletka Pomiar ciśnie n ia tętn ic z e go Jednorazowy zabieg rozszerzenia cewki. Chirurgia moczowej Nadłonowa punkcja pęcherza Zwykły opatrunek pierwotny lub jego moczowego zmiana: 8 Pobranie wycinka z pęcherza a) opatrunek zwykły i toaleta rany moczowego przez cystoskop b) opatrunek specjalny Pobranie wycinka z zewnętrznych Nakłucia diagnostyczne i 'lecznicze: narządów płciowych a) kaletki stawowej, powierzchniowego 0 Elektrokoagulacja zewnętrzna krwiaka, torbieli lub ropnia b) jamy stawowej, wodniaka jądra głębiej położonego lub torbieli c) jamy opłucnej lub brzusznej Miejscowe wyłączenie układu nerwowego (blokada) Nacięcia: a) ropnia pojedynczego tkanek miękkich b) mnogich ropni Zabiegi z zakresu " małej chirurgii": a) wycinanie pojedynczych guzków b) wycinanie mnogich guzków c) inne zabiegi (np. usunięcie wrastającego paznokcia) Zaopatrzenie chirurgiczne rany: a) prostej b) powikłanej V. Ginekologia Badanie cytologiczne Badanie cytohormonalne cyklu Drobne zabiegi: a) założenie krążka, tamponu itp. lub płukanie, pędzlowanie, przyżeganie chemiczne b) elektrokoagulacja i podobne Przedmuchiwanie jajowodów Usunięcie polipa z próbnym wyłyżeczkowaniem szyjki i jamy macicy Próbne wyłyżeczkowanie jamy macicy Przerwanie ciąży Założenie spirali wewnątrzmacicznej Biopsja jamy macicy: a) biopsja rysowa b) pobranie wycinka Wykonanie doraźnego unieruchomienia 0 Pobranie i badanie histopatologiczne w zwichnięciach lub złamaniach wycinka kierowanych do dalszego leczenia poza Badanie flory bakteryjnej pochwy, poradnią : stopnia czystości, na obecność rzęsistka a) w razie urazu obejmującego drobne lub drożdżaków stawy i kości Test ciążowy b) w razie urazu obejmującego duże 3 Rozszerzenie szyjki macicy stawy i kości Skaryfikacja pęcherzyków Nabota 3.600

3 Monitor Polski Nr Poz V. Laryngologia B. Badania krwi Badanie akumetryczne słuchu Badanie audiologiczne słuchu Płukanie uszu Przedmuchiwanie trą bek słuchowych : a) balonem Pol itzera b) kateteryzacja trąbek Usunięcie ciała obcego: a) z ucha b) z nosa i gardła c) z krtani Punkcja jednej zatoki szczękowej Panacenteza nhalacje Założenie przedniej tamponady nosa Usunięc i e tamponady nosa.800 Nacięcie ropnia: a) ucha zewnętrznego b) języka c) okołomigdałkowego d) poszerzenie ujścia ropnia okołomigdałkowego.800 e) przegrody nosa Wlewki krtaniowe Opatrunek uszny z lekiem Badanie pobudliwości błędników testem cieplnym Hallpika Wymiana i oczyszczenie rurki trachetomijnej C. nne badania 6 Usunięcie polipów: a) z krtani b) z ucha Badanie audiometryczne V. Okulistyka Badanie dna oka Badanie refrakcji w połączeniu z dobieraniem szkieł Zgłębnikowanie i płukanie dróg łzowych Zastrzyk pozagałkowy Zastrzyk podspojówkowy.200 X. Radiologia 6 Usunięcie ciała obcego: a) ze spojówki.200 b) z rogówki Usunięcie gradówki Badanie pola widzenia Mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego Morfologia Leukocytoza z rozmazem Leukocytoza.200 Płytki krwi Reticulocyty OB Czas krwawienia i krzepnięcia Mocznik we krwi Kreatynina Cholesterol Białko w surowicy Próby wątrobowe Czas protrombiny Diastaza we krwi Cukier we krwi Krzywa cukru Chlorki we krwi Wapń we krwi Fosfotaza Fosfor we krwi Fosfotaza sterczowa Poziom kwasu moczowego Zelazo we krwi Transaminazy Bilirubina A.S.O Badanie plwociny Badanie na prątki Kocha Badanie kału ogólne Badanie kału na krew Badanie kału na pasożyty Badanie wymiocin Badanie na gonokoki Badanie nasienia Latex Badanie przemiany materii Test z Acidanem - Gastrotest Zdjęcie klatki piersiowej AP Zdjęcie klatki piersiowej (dzieci do lat 6) Boczne zdjęcie klatki piersiowej Zdjęcie klatki piersiowej z barytem Zdjęcie klatki piersiowej z barytem (dzieci do lat 6) V. nne badania 6 Badanie tarczycy Badanie przełyku Badanie żołądka i dwunastnicy V. Zabiegi przyrodolecznicze 9 Badanie jelita cienkiego Badanie wyrostka robaczkowego Solux, lampa kwarcowa do 5 min. 600 Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej Badanie elektroencefalograficzne (EEG) Badanie elektrokardiograficzne (EKG) Masaż Cholecystografia Cholangografia X. Badania laboratoryjne 4 Badanie ciąży A. Badania moczu 5 Salpingografia HSG Badanie ogólne moczu Urografia Chlorki w moczu Urografia minutowa Wapń w moczu Zdjęcie czaszki Mocz na cukier i aceton Zdjęcie celowane siodełka tureckiego Diastaza w moczu Zdjęcie oczodołu Próba Adisa Zdjęcie zatok Kreatynina w moczu Zdjęcie żuchwy 4.200

4 Monitor Polski Nr Poz Zdjęcie stawów żuchwowych Zdjęcie kości ramieniowej Zdjęcie łuków jarzmowych Zdjęcie stawu łokciowego Zdjęcie kości nosowej Zdjęcie przedramienia Zdjęcie nosogardła Zdjęcie nadgarstka Zdjęcie zgryzowe Zdjęcie stóp lub dłoni Zdjęcie kanałów nerwów wzrokowych Zdjęcie palca Zdjęcie uszu (dzieci do lat 4) Zdjęcie łopatki Zdjęcie zęba Zdjęcie kości udowej Badanie ślinianki Zdjęcie kolan Zdjęcie kręgosłupa szyjnego Zdjęcie kości podudzia Zdjęcie kręgosłupa piersiowego Zdjęcie stawów skokowych Zdjęcia kręgosłupa lędźwiowego Zdjęcie kości piętowej Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego Ultrasonografia wątroby, trzustki, 36 Zdjęcie kości ogonowej woreczka żólciowego Zdjęcie miednicy małej U trasonografia tarczycy Zdjęcie kręgosłupa AP Ultrasonografia nerki Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych Ultrasonografia układu moczowego Zdjęcie stawów biodrowych Ultrasonografia jamy brzusznej Zdjęcie stawów biodrowych (dzieci 66 Tomografia klasyczna krtani do lat 4) Tomografia klasyczna uszu Zdjęcie kości krzyżowej Tomografia klasyczna klatki piersiowej Zdjęcie żeber ' Tomografia komputerowa krtani Zdjęcie mostka Tomografia komputerowa uszu Zdjęcie podżebrza Tomografia komputerowa klatki 46 Zdjęcie obojczyka piersiowej Zdjęcie stawu mostkowo- 72 Określenie wieku szkieletowego obojczykowego Mammografia Zdjęcie stawu barkowego Galaktografia po mammografii Załącznik nr 2 CENY ZA USŁUG ŚWADCZONE PRZEZ ZAKŁADY SPOŁECZNE SŁUŻBY ZDROWA W ZAKRESE STOMATOLOG Lp. Rodzaj usługi Cena w zł Leczenie zęba z chorą miazgą. Stomatologia w znieczuleniu Leczenie zgorzeli miazgi Porada lekarska wraz z badaniem stomatologicznym Powtórne leczenie zęba martwego Odtworzenie nadłamanego zęba 2 Wydanie orzeczenia lekarskiego.800 (ubytek iv kia5y) Stomatologia zachowawcza 20 Leczenie zgorzeli miazgi z odtworzeniem 3 Leczenie próchnicy powierzchniowej nadłamanego zęba (ubytek V klasy) lub nadwrażliwości zęba Chirurgia stomatologiczna 4 Leczenie próchnicy średniej i głębokiej lub innych ubytków zęba bez znieczulenia Leczenie próchnicy średniej i głębokiej lub innych ubytków zęba w znieczuleniu Leczenie zęba z chorą miazgą Leczenie zęba z chorą miazgą w znieczuleniu Leczenie zgorzeli miazgi Usunięcie złogów nazębnych Leczenie stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej (wizyta) Usunięcie zęba bez znieczulenia Usunięcie zęba w znieczuleniu Usunięcie zęba z dłutowaniem Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego Plastyka wyrostka zębodołowego Plastyka tkanek miękkich jamy ustnej Zabieg zamknięcia (połączenia) jamy ustnej z zatoką szczękową Resekcja wierzchołka korzenia zęba Opatrunek chirurgiczny Szycie rany Leczenie chorób przyzębia Nacięcie ropnia Powtórne leczenie zęba martwego Operacja torbieli Evikro/ (masy kompozycyjne) 33 Leczenie chirurgiczne przyzębia Leczenie próchnicy powierzchniowej Tymczasowe unieruchomienie 4 Leczenie próchnicy średniej lub złamanych szczęk głębokiej Unieruchomienie złamanej szczęki 5 Leczenie zęba z chorą miazgą z zastosowaniem szyny 6.000

5 Monitor Polski Nr Poz Wykonanie krótkotrwałego znieczulenia V. Ortodoncja ogólnego (narkoza) przez anestezjologa Korekta zgryzu, spiłowanie guzków V. Protetyka stomatologiczna zębów mlecznych Korona metalowa lana Korona metalowa lana olicowana tworzywem sztucznym Korona z masy żywicznej Element mostu ze stali lub tworzywa sztucznego bądź przerzut lub pazur i lane klamry Płytka przedsionkowa Półpłytka przedsionkowa Krążek do nosa Płytka podniebienna (ćwiczebna) Płytka Schwarza Płytka Schwarza ze śrubą Aparat blokowy Łączen ie koron Aparat blokowy ze śrubą ! 42 Element metalowy w protezie stałej 64 Aparat Klammta ze śrubą olicowany tworzywem sztucznym Aparat elastyczny (Pfyffera) Wkład dokorzeniowy metalowy lany 66 Aparat metalowy stały (bez kosztu metali szlachetnych) Korona ortodontyczna Przerzut w protezie: 68 Naprawa pęknięcia aparatu a) lany b) doginany Proteza szkieletowa Proteza ruchoma: a) częściowa uzupełniająca brak do 3 zębów b) częściowa uzupełniająca brak powyżej 3 zębów c) całkowita + łyżka indywidualna Naprawa pojedynczego uszkodzenia protezy ruchomej Każdy element dodatkowy przy naprawie protezy ruchomej (dostawienie zęba lub klamry).?(\') 49 Podścielenie protezy ruchomej Odtworzenie licówki masą żywiczną Osadzenie korony Zdjęcie korony pojedynczej lub w moście Zdjęcie korony pojedynczej z lanym elementem Korekta pracy protetycznej akrylowego Wymiana uszkodzonej klamry bądź fuku w aparacie Kapa z równią pochyłą Funda - kapa na brodę Kapa z równią pochyłą naty c hmiastową Okresowa kontrola aparatu z ewentualnym jego uzupełnieniem Okresowa kontrola leczenia bez aparatu ortodontycznego Proteza ortodontyczna ze śrubą Proteza dziecięca Modyfikacja aparatu klasycznego (kwota doliczana do aparatu typowego) Dodatkowa śruba Wykonanie modeli kontrolnych Porada Uwaga: Cena jest wyższa o 50%: a) za naprawę ekspresową w ciągu 4 godzin, b) za wykonanie ekspresowe protezy w ciągu 3 dni. CENY ZA USŁUG ŚWADCZONE PRZEZ ZAKŁADY SPOŁECZNE SŁUŻBY ZDROWA W ZAKRESE POMOCY DORAŻNEJ ZA PRZEWOZY CHORYCH. Załącznik nr 3 Lp. Rodzaj usługi Cena w zł ) w granicach miasta będącego Za pomoc doraźną udzieloną poza ambulatorium pomocy doraźnej (stacją pogotowia ratunkowego): ) w granicach miasta będącego siedzibą stacji ) poza granicami miasta będącego siedzibą stacji, jeżeli: siedzibą stacji - ryczałt ) poza granicami miasta będącego siedzibą stacji, jeżeli: a) trasa przejazdu karetki sanitarnej, stacji, nie przekracza 20 km b) trasa przejazdu karetki sanitarnej, stacji, przekracza 20 km Za przewóz chorego samolotem sanitarnym pobiera się 200 zł za k ażdy kilometr drogi przebytej przez samolot, licząc odległość tam i z a) trasa przejazdu karetki sanitarnej, stacji, nie przekracza 20 km b) trasa przejazdu karetki sanitarnej, stacji, przekracza 20 km powrotem, a ponadto należność za 2 Za przewóz chorego karetką sanitarną : przewóz chorego karetką.

6 Monitor Polski Nr : Poz. 24 i 25 Zi:l ącznik nr 4 ZRYCZAŁTOWANE CENY ZA U SŁUG ŚWADCZONE PRZEZ ZĄKŁADY SPOŁECZNE SŁUŻBY ZDR OW ia W ZAKRESE OPEK STACJONARNEJ - ZA KAŻDY DZEŃ POBYTU Lp. Wyszczególnienie Cena w zł 2 3 W szpitalach terenowych ogólnych, specjalistycznych i innych W szpitalach klinicznych i w części klinicznej jednostek badawczo-! i -rozwojowych ,j ') W sanatoriach reh abilitacyjnych ZARZĄDZENE MNSTRA-KEROWNKA URZĘDU POSTĘPU NAUKOWO-TECHNCZ\EGO ; V'J DROŻEŃ z dnia 25 stycznia 990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowani a kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo -technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnyc h. Na podstawie art. 56 ust. i art. 50 ustawy z dnia 25 lipca 985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 989 r. Nr 45, poz. 244) zarządza się, co następuje:. W zarządzeniu Ministra-Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 24 sierpnia 989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego, poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokośc i dodatków kwalifikacyjnych (Monitor Polski Nr 33, poz. 259, Nr 35, poz. 280 i Nr 40, poz. 38) załączniki nr -3 i nr 5 do zarządzenia otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr -4 do niniejszego zarządzenia. 2. Stawki wynagrodzeń zasadniczych o kr eślone w za łącznikach, o których mowa w, obejmują dodatki do wynagrodzenia określone ' w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalr;tej z dnia 29 lipca 989 r: w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych (Monitor Polski Nr 24, poz. S9, Nr 30, poz. 235 i Nr 35, poz. 278). : 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą. od dnia grudnia 989 r. Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego. i Wdro~eń: J. Janowski Załączniki do zarządzenia Ministra- Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 25 stycznia 990 r. (poz. 25) Za łącznik nr TABELA STANOWSK STAWEK MESĘCZNEGO WYNAGRODZENA ZASADNCZEGO PRACOWNKÓW NAUKOWYCH Lp. Stanowisko Kategoria?asz~regowania M iesięczne stawki wynagrodzen ia zasadniczego a) Profesor posiadający tytuł naukowy profesora zwyczajnego XX-XX b) Profesor posiadający tytuł profesora nadzwyczajnego Profesor kontraktowy. XX-XX Docent, docent kontraktowy XV-XX Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany XV-XV Adiunkt XV-XV Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany X ':""-XV Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji naukowej X-XV Starszy asystent, starszy asystent biblioteczny, starszy asystent dokumentacji naukowej X-X 360: Asystent, asystent biblioteczny, asystent dokumentacji naukowej X-X Asystent stażysta V-X

Lp. Nazwa usługi Cena PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI. 1. Zdjęcie klatki piersiowej 1x P-A 40zł. 2. Zdjęcie klatki piersiowej 2x P-A, Bok 50zł

Lp. Nazwa usługi Cena PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI. 1. Zdjęcie klatki piersiowej 1x P-A 40zł. 2. Zdjęcie klatki piersiowej 2x P-A, Bok 50zł PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI 1/6 1. Zdjęcie klatki piersiowej 1x P-A 40zł 2. Zdjęcie klatki piersiowej 2x P-A, Bok 50zł 3. Zdjęcie ze środkiem kontrastowym 2x P-A, Bok 60zł 4. Zdjęcie u dzieci do lat

Bardziej szczegółowo

1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1989 r. w sprawie cen za usługi

1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1989 r. w sprawie cen za usługi Monitor Polski Nr 34-308 - Poz. 276 i 277 zawodowych ustala się w stosunku procentowym do stawki godzinowej przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 27-221 Poz. 193

Monitor Polski Nr 27-221 Poz. 193 Monitor Polski Nr 27-221 Poz. 193 się ceny urzędowe (Monitor Polski Nr 25, poz. 192), zarządza się, co następuje: 1. Wzarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1989 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. PORADY I ZABIEGI, USŁUGI I ŚWIADCZENIA MEDYCZNE 1 Porada i badanie lekarskie w poradni specjalistycznej i POZ

I. PORADY I ZABIEGI, USŁUGI I ŚWIADCZENIA MEDYCZNE 1 Porada i badanie lekarskie w poradni specjalistycznej i POZ I. PORADY I ZABIEGI, USŁUGI I ŚWIADCZENIA MEDYCZNE 1 Porada i badanie lekarskie w poradni specjalistycznej i POZ 2 Dodatkowe konsultacje, diagnostyka, farmakoterapia oraz inne świadczenia i uslugi med.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Dr K. Jaczewskiego 8, Lublin, tel.: , fax: CENNIK

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Dr K. Jaczewskiego 8, Lublin, tel.: , fax: CENNIK Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, tel.: 81 724 42 26, fax: 81 747 57 10 2.2 CENNIK DLA PACJENTÓW NIEUPRAWNIONYCH DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena badania w zł Pracownia radiologii (rtg) 1 87.04.1 Tomografia siodła tureckiego 64,00 2 87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne zgodnie z definicją świadczenia W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH PORADY LEKARSKIE WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH PORADY LEKARSKIE WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH PORADY LEKARSKIE WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH cennik obowiązuje od 27 kwietnia 2015 roku Lp. NAZWA SPECJALNOŚCI CENA W ZŁ 1. Dermatologia 40,00 2. Okulistyka 40,00 3. Ginekologia

Bardziej szczegółowo

C E N N I K USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH. w ZAMOJSKIM SZPITALU NIEPUBLICZNYM Spółka z o.o. w Zamościu

C E N N I K USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH. w ZAMOJSKIM SZPITALU NIEPUBLICZNYM Spółka z o.o. w Zamościu Załącznik do Zarządzenia nr 27 z dnia 14 czerwca 2013 r. C E N N I K USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH w ZAMOJSKIM SZPITALU NIEPUBLICZNYM Spółka z o.o. w Zamościu ZAMOŚĆ - CZERWIEC - 2013 r. 1 I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 CENNIK USŁUG 2010

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 CENNIK USŁUG 2010 Załącznik nr 3 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 Rentgenodiagnostyka CENNIK USŁUG 2010 L.p. Badanie Cena PLN 1. RTG klatki piersiowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str L.p. Rodzaj usługi Cena

CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str L.p. Rodzaj usługi Cena CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str. 23 28 Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego L.p. Rodzaj usługi Cena Badania radiologiczne 1. Cystografia 80 2. Czaszki ( 2 projekcje) 60 3.

Bardziej szczegółowo

/imię i nazwisko/nazwa firmy/ /adres zamieszkania/adres siedziby/

/imię i nazwisko/nazwa firmy/ /adres zamieszkania/adres siedziby/ Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 19 /2015 FORMULARZ OFERTY dotyczący postępowania konkursowego w przedmiocie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i usług objętych Pakietami 1-12 na rzecz Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Obowiązuje od dnia 01 maja 2014 roku Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej CENNIKA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I USŁUG SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY

Bardziej szczegółowo

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2014 rok

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2014 rok C E N N I K Z A K Ł A D O W Y na 2014 rok Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, dnia 02.12.2013r. Strona 1 z 8 3. DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE Lp. ID procedury Nazwa Nazwa długa

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Zarządzenia nr... z dnia... AMG Centrum Medyczne Spółka zo. o w Rykach ul. Żytnia 23 PROCEDURY MEDYCZNE WYKONYWANE W PRACOWNI USG

Załącznik nr... do Zarządzenia nr... z dnia... AMG Centrum Medyczne Spółka zo. o w Rykach ul. Żytnia 23 PROCEDURY MEDYCZNE WYKONYWANE W PRACOWNI USG AMG Centrum Medyczne Spółka zo. o w Rykach ul.żytnia 23 PROCEDURY MEDYCZNE WYKONYWANE W PRACOWNI USG ULTRASONOGRAFIA USG jamy brzusznej /wątroby, układu moczowego, trzustki, pęcherzyka 1. żółciowego, nerek/

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII Lp. Rodzaj badania Cena (PLN) A RTG 1 Badanie lekarskie: RTG przewodu pokarmowego - przełyk 100,00 zł 2 Badanie lekarskie: Seriogram

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS I. Poradnie lekarskie, diagnostyka, rehabilitacja 1. POZ - internistyczna 2. Poradnia okulistyczna 3. Poradnia neurologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia urazowo-ortopedyczna

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

MO" " ~ NITOR POLSKI DZIENNIK U.RZ~DOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

MO  ~ NITOR POLSKI DZIENNIK U.RZ~DOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ MO" " ~ NITOR POLSKI DZIENNIK U.RZ~DOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Warszawa, dnia 1 sierpnia 1 r. Nr T R E S c: P"oz.: ZARZĄDZENIE io - Ministra Zdrowia i Opieki Społec zn e j z dnia sierpnia 1

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne zgodnie z definicją świadczenia W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE ZABIEGI LEKARSKIE I PIELĘGNIARSKIE. Dobieranie szkieł kontaktowych. Wstrzyknięcie podspojówkowe. Zabiegi na przewodach łzowych

SPECJALISTYCZNE ZABIEGI LEKARSKIE I PIELĘGNIARSKIE. Dobieranie szkieł kontaktowych. Wstrzyknięcie podspojówkowe. Zabiegi na przewodach łzowych Badanie pola widzenia Badanie refrakcji okulistyczny Gonioskopia Tonografia Dobieranie szkieł kontaktowych Elektroretinografia Badanie GDx Wstrzyknięcie podspojówkowe i na przewodach łzowych Usunięcie

Bardziej szczegółowo

Zakres usług medycznych dla Wariantu IV

Zakres usług medycznych dla Wariantu IV Załącznik nr 16 Zakres usług medycznych dla Wariantu IV Podmiot Medyczny będzie świadczył następujące usługi wchodzące w zakres stałej opieki ambulatoryjnej: Kompleksowe konsultacje specjalistyczne - W

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:00. (089) 539-88-33

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:00. (089) 539-88-33 ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:00. Tel. (089) 539-88-30 Wykonywanie zdjęć RTG od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

C E N N I K USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH. w ZAMOJSKIM SZPITALU NIEPUBLICZNYM Spółka z o.o. w Zamościu

C E N N I K USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH. w ZAMOJSKIM SZPITALU NIEPUBLICZNYM Spółka z o.o. w Zamościu r. Załącznik do Zarządzenia nr 30 z dnia 27 listopada 2009 C E N N I K USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH w ZAMOJSKIM SZPITALU NIEPUBLICZNYM Spółka z o.o. w Zamościu ZAMOŚĆ - STYCZEŃ - 2010r. 1 I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: 8.00-20.00 sobota: 9.00-15.00 CENNIK ZDJĘCIA

Bardziej szczegółowo

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych AWADENT Cennik usług stomatologicznych Stomatologia zachowawcza: przegląd stomatologiczny jamy ustnej, konsultacja lekarska 50 zł badanie żywotności zęba 10 zł znieczulenie nasiękowe 20 zł znieczulenie

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka

I. Rentgenodiagnostyka UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, tel. (058) 727 05 05 UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

D/P K(p) 220 1/2012 Kłodzko, 22.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

D/P K(p) 220 1/2012 Kłodzko, 22.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKŁAD KARNY W KŁODZKU ul. Bohaterów Getta 16 57-300 Kłodzko tel. 74 865 18 00, fax 74 867 30 17 e-mail: zk_klodzko@sw.gov.pl D/P K(p) 220 1/2012 Kłodzko, 22.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakład Karny w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

Cennik usług medycznych Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dla pacjentów komercyjnych

Cennik usług medycznych Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dla pacjentów komercyjnych Cennik usług medycznych Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dla pacjentów komercyjnych L.p. Usługa Cena w złotych 1. Oddział Chorób Wewnętrznych 120 zł 2. Oddział Chirurgii Ogólnej 120 zł 3. Oddział

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ ELEKTROKARDIOGRAFICZNYCH

CENNIK BADAŃ ELEKTROKARDIOGRAFICZNYCH Załącznik Nr 9 do Regulaminu Organizacyjnego PCM S.A. CENNIK BADAŃ ELEKTROKARDIOGRAFICZNYCH 1. Badanie EKG 32,00 2. Badanie EKG z opisem 42,00 3. Badanie EKG metodą Holtera 158,00 4. 24h pomiar ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Cennik usług medycznych Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dla pacjentów komercyjnych

Cennik usług medycznych Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dla pacjentów komercyjnych Cennik usług medycznych Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dla pacjentów komercyjnych L.p. Usługa Cena w złotych 1. Oddział Chorób Wewnętrznych 120 zł 2. Oddział Chirurgii Ogólnej 120 zł 3. Oddział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik badań

Szczegółowy cennik badań NZ0Z PANORAMIK CENTRUM DIAGNOSTYCZNE SC Szczegółowy cennik badań Zdjęcia stomatologiczne: Pantomogram 75,- Cefalometria /Tele/. 75,- Pantomogram + CD..... 80,- Cefalometria /Tele/ + CD... 80,- Pantomogram

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.02.2016r.

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.02.2016r. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.02.2016r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

ARS MEDICAL Sp. z o.o. - CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH - obowiązuje od 21 listopada 2016 r.

ARS MEDICAL Sp. z o.o. - CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH - obowiązuje od 21 listopada 2016 r. Audiometr z opisem 37,00 zw. 37,00 Audiometr bez opisu 26,00 zw. 26,00 Badanie bezdechu sennego 620,00 zw. 620,00 Badanie immunofenotypów 200,00 zw. 200,00 Badanie urodynamiczne 470,00 zw. 470,00 Biopsja

Bardziej szczegółowo

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00 Załącznik 1 Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19: I Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Mammografii, I Zespół Pracowni RTG ul. Kopernika 17: II Pracownia RTG

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 16.06.2015r.

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 16.06.2015r. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 16.06.2015r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROGRAM PROFIT PLUS

ZAKRES PROGRAM PROFIT PLUS Świadczenia objęte zakresem Program Profit Plus udzielane są w Placówkach Medycznych Medicover. W ramach zakresu Program Profit Plus udzielane są wyłącznie wymienione poniżej usługi: 1. Hot Line Medicover:

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1 Porada i badanie lekarskie w poradni specjalistycznej i POZ 80,00 zł

CENNIK. 1 Porada i badanie lekarskie w poradni specjalistycznej i POZ 80,00 zł CENNIK Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Spółka z o.o. PEŁNOPŁATNYCH USŁUG I ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH (dla osób nieuprawnionych do bezpłetnych świadczeń medycznych

Bardziej szczegółowo

Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~

Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~ Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~ Lp. Nazwa badania Cena netto (PLN) badania wykonanego: w dniach i godzinach normalnej pracy w pozostałe dni i godziny 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 13.03.2015r.

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 13.03.2015r. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 13.03.2015r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. 2. RTG KLATKI PIERSIOWEJ BOK 30,00 zł. 3. RTG KLATKI PIERSIOWEJ P-A+BOK Z KONTRASTEM 45,00 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. 2. RTG KLATKI PIERSIOWEJ BOK 30,00 zł. 3. RTG KLATKI PIERSIOWEJ P-A+BOK Z KONTRASTEM 45,00 zł I. BADANIA RTG CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o. RTG KLATKI PIERSIOWEJ P-A 30,00 zł 2. RTG KLATKI PIERSIOWEJ BOK 30,00

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

Arteriografia pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej

Arteriografia pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej ' Załącznik Nr 1 Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 lutego 2016 r. ~ Lp. Nazwa badania Cena netto (PLN) badania wykonanego: w dniach i godzinach normalnej pracy w pozostałe dni i godziny

Bardziej szczegółowo

Kierownik pracowni: Mirosław Jagoda. Przychodnia Rejonowa w Węgrowie ul. Mickiewicza

Kierownik pracowni: Mirosław Jagoda. Przychodnia Rejonowa w Węgrowie ul. Mickiewicza Kierownik pracowni: Mirosław Jagoda Przychodnia Rejonowa w Węgrowie ul. Mickiewicza 5 25 792 44-34 Przychodnia Rejonowa w Łochowie ul. Al. Łochowska 73 25 675-12-29 {gallery}pracownia-rtg{/gallery} Badanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 50/15 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2015 roku Wysokość opłat za udzielane świadczenia

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Część I. Zabiegi Rehabilitacyjne Lp. Określenie zabiegu/świadczenia Strona 1 z 5 Cena ( w zł) 1. Laseroterapia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG FIZYKOTERAPIA KINEZYTERAPIA INHALACJE LECZNICZE MASAŻ LECZNICZY INDYWIDUALNE, SPECJALISTYCZNE ZABIEGI LECZNICZE

CENNIK USŁUG FIZYKOTERAPIA KINEZYTERAPIA INHALACJE LECZNICZE MASAŻ LECZNICZY INDYWIDUALNE, SPECJALISTYCZNE ZABIEGI LECZNICZE Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego z 30 maja 2017 CENNIK USŁUG - wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE I. PRACOWNIE RADIOLOGII I ULTRASONOGRAFII 1. RADIOLOGIA CYFROWA Szpital, ul. Św. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 24.06.2015r. ZACHOWAWCZA + RTG Częściowa zapłata za usługę stomatologiczną 0,00 zł 0,00 zł Przegląd 0,00 zł 0,00 zł Konsultacja/ porada podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 jednej procedury z listy W2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BADANIA WSTĘPNE 0 zł WIZYTA KONTROLNA 0 zł WIZYTA ADAPTACYJNA DZIECKA 0 zł RTG ZĘBA 25 zł ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE 80zl ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE 80 zł TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNA OPIEKA LEKARSKA

SPECJALISTYCZNA OPIEKA LEKARSKA ŚWIADCZENIE MEDYCZNE SPECJALISTYCZNA OPIEKA LEKARSKA Wizyta Zabieg alergologiczny Zabieg dermatologiczny Zabieg ginekologiczny Alergolog Chirurg klatki piersiowej Chirurg naczyniowy Chirurg onkologiczny

Bardziej szczegółowo

Cennik usług stomatologicznych

Cennik usług stomatologicznych Cennik usług stomatologicznych Usługa stomatologiczna Przegląd / wizyta konsultacyjna /recepta Wizyta adaptacyjna dla dzieci Wypełnienie światłoutwardzalne 100 Odbudowa zęba na wkstandradowym/okołomiazgowym

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU SP. Z O.O.

SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU SP. Z O.O. Załącznik do Zarządzenia nr 20/08/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU SP. Z O.O. ul. 22-Stycznia 41 89-300 WYRZYSK C ENNIK U SŁUG M EDYCZNYCH Wyrzysk 2010 I. CZEŚĆ OGÓLNA 1. Prezes

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj usługi Cena w zł Chirurgia

Lp. Rodzaj usługi Cena w zł Chirurgia Lp. Rodzaj usługi Cena w zł 1 Konsultacje specjalistyczne (bez kosztów badań) 70,00 2 Porada psychiatryczna, psychologiczna, seksuologiczna 70,00 3 Wydanie opinii/informacji 10,00 4 Wydanie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA ul. Miodowa 2, ul. Kościuszki 28

PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA ul. Miodowa 2, ul. Kościuszki 28 PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA ul. Miodowa 2, ul. Kościuszki 28 + zabieg (usuwanie / nacinanie zmian skórnych, punkcje, drenaż / szycie rany, usunięcie wrastającego paznokcia) + zabieg* + badanie hispatologiczne

Bardziej szczegółowo

CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.01.2017r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 0 3. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH) RANY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY 4. USZKODZENIA POWŁOK

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Część I. Zabiegi Rehabilitacyjne Lp. Określenie zabiegu/świadczenia Strona 1 z 6 Cena ( w zł) 1. Laseroterapia

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00 MEDYCYNA PRACY LP. RODZAJ USŁUGI CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA 1. Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem

Bardziej szczegółowo

Szacowana ilość badań rocznie Dorośli: szt. 30. szt. 30

Szacowana ilość badań rocznie Dorośli: szt. 30. szt. 30 Dorośli: netto w 1 RTG przewodu pokarmowego przełyk. 2 3 Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego (wlew cieniujący). Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego (żołądek, dwunastnica). 4 Seriogram

Bardziej szczegółowo

P a k i e t P O D S T A W O W Y

P a k i e t P O D S T A W O W Y P a k i e t P O D S T A W O W Y Lp. Nazwa świadczenia medycznego Świadczenia medyczne dostępne w ramach pakietu Dodatkowe informacje 2. Konsultacja lekarska specjalistyczna Lekarz specjalista: Chirurg

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń medycznych Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań Jeżyce

Cennik świadczeń medycznych Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań Jeżyce Strona 1/6 1. Zdjęcie klatki piersiowej 1x P-A 40zł 2. Zdjęcie klatki piersiowej 2x P-A, Bok 50zł 3. Ze śr. kontrastowym 2x P-A, Bok 60zł 4. Dzieci do lat 6 P-A 35zł 5. Tomogramy płuc A-P 80zł 6. Żeber-całych

Bardziej szczegółowo

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Cennik usług medycznych dla pacjentów komercyjnych

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Cennik usług medycznych dla pacjentów komercyjnych Cennik usług medycznych dla pacjentów komercyjnych L.p. Usługa Cena w złotych 1. Oddział Chorób Wewnętrznych 120 zł/dzień 2. Oddział Chirurgii Ogólnej 120 zł/dzień 3. Oddział Pediatryczny 120 zł/dzień

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu

CENNIK USŁUG Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu I Badania laboratoryjne Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu RODZAJ BADANIA CENA W PLN HEMATOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ EPCW Zdjęcie panoramiczne zębów Zdjęcie panoramiczne zębów płyta CD Zdjęcie cefalomertyczne Zdjęcie cefalometryczne płyta CD Zdjęcie zębów stykowe cyfrowo (film) Zdjęcie zębów

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ

PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 20/2016 Prezesa Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. z dnia 19 lipca 2016 r. Komercyjny cennik usług medycznych świadczonych przez Szpital Powiatowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ORAZ PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI I MŁODZIEśY

CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ORAZ PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI I MŁODZIEśY Załącznik nr 1 CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ORAZ PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI I MŁODZIEśY NAZWA BADANIA 1. Spirometria 25,00 2. Spirometria + lek 40,00 3. Inhalacja drzewa oskrzelowego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE I. PRACOWNIE RADIOLOGII I ULTRASONOGRAFII 1. RADIOLOGIA Rejestracja od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Bo-dental Profesjonalna Klinika Dentystyczna, ul. Międzyborska 60/62, Warszawa tel.: CENNIK PROTETYKA

Bo-dental Profesjonalna Klinika Dentystyczna, ul. Międzyborska 60/62, Warszawa tel.: CENNIK PROTETYKA PROTETYKA Punkt w protezie (naprawa)- 100 Proteza całkowita (góra lub dół)- 1000 Proteza całkowita (góra +dół)- 1900 Proteza całkowita (góra+dół) system BPS- 2700-3000 Proteza częściowa (do 6 punktów)-

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG 1. Czaszka twarzoczaszka 70,00 2. Czaszka oczodoły 70,00 3. Czaszka zatoki 70,00 4. Czaszka żuchwa PA boczna 100,00 5. Czaszka PA i prawoboczne 100,00 6. Czaszka

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK STOMATOLOGICZNY STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1 - Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.)

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I OGÓLNA Konsultacja Znieczulenie Wykluczenie ognisk zakażenia od 50zł 60 zł Wypełnienie: Światłoutwardzalne Glassjonomerowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne bezpłatnie 130-180zł Leczenie kanałowe 1kanał 3 2 kanały 4 3 kanały

Bardziej szczegółowo

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł L.p STOMATOLOGIA I PROTETYKA Cena 1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 3 Lakowanie jednego zęba 4 Lakierowanie uzębienia mlecznego 60,00 zł 5 Leczenie nadwrażliwości

Bardziej szczegółowo