2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1989 r. Miesięczna stawka w złotych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1989 r. Miesięczna stawka w złotych"

Transkrypt

1 Monitor Polski Nr 3 22 Poz. 23 i ZARZĄDZENE MNSTRA PRACY POLTYK SOCJALNEJ z dnia 8 stycznia 990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy ' zarządza się, co następuje:. W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr (Monitor Polski Nr 3, poz. 238, Nr 36, poz. 284 i Nr 39, poz. 308) wprowadza się następujące zmiany: ) w 2 dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:,,2 Stawki wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ust. pkt, obejmują dodatki do wynagrodzenia, ustalone w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 lipca 989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych (Monitor Polski Nr 24, poz. 89, Nr 30, poz. 235 i Nr 35 poz. 278)."; 2) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzeń zasadniczych, stanowiącą załącznik nr do zarządzenia, zastępuje się tabelą stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia grudnia 989 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej: w z. H. Góralska TABELA MESĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZEŃ ZASADNCZYCH Załącznik do zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 990 r. (poz. 23) Kategoria zaszeregowania V V V V V X X X X X XV XV XV XV XV XX XX Miesięczna stawka w złotych do ZARZĄDZENE MNSTRA ZDROWA OPEK SPOŁECZNEJ z dnia 7 stycznia 990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cen za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom nie uprawnionym do bezpłatnych świadczeń leczniczych. Na podstawie 2 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 989 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych (Dz. U. Nr 6, poz. 86) w związku z ust. pkt lit. g) uchwały nr 87 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 989 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (Monitor Polski Nr 44, poz. 354), zarządza się, co następuje :. W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 989 r. w sprawie cen za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom nie uprawnionym do bezpłatnych św i adczeń leczniczych (Monitor Polski Nr 28, poz. 220) załączniki nr -4 otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr -4 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: A. Kosiniak-Kamysz

2 Monitor Polski Nr Poz. 24 Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 990 r. (poz. 24) CENY ZA USŁUG ŚWADCZONE PRZEZ ZAKŁADY SPOŁECZNE SŁUŻBY ZDROWA W ZAKRESE AMBULATORYJNEJ OPEK ZDROWOTNEJ Załącznik nr Lp Wyszczególnienie Cena w zł Założenie opatrunku (gipsowego) bez. Porady i zabiegi konieczności nastawienia: a) na dłoń lub stopę Porada lekarska we wszystkich b) na przedramię lub podudzie specjalnościach, z wyjątkiem porad c) na całą kończynę górną lub dolną określonych w poz. 2: 9 Nastawienie zwichnięcia a) lekarz Nastawienie złamania: b) lekarz specjalista a) prostego c) profesor b) powikłanego Porada psychiatryczna, psychologiczna, Zdjęcie opatrunku gipsowego seksuologiczna Badania z użyciem aparatury pomiarowej Wydanie zaświadczen ia lekarskiego (np. oscylometria, ultrasonografia, Wystawienie wniosku na leczen ie rektoskopia) uzdrowiskowe Wydanie zaświadczenia lekarskiego dla. Urologia celów sądowych na podstawie badania Cystoskopia, uretroskopia (obdukcji) Chromocystoskopia Zastrzyk domięśniowy lub podskórny Płukanie pęcherza moczowego Zastrzyk doży l ny Zmiana cewnika Postawienie baniek Odprowadzenie uwięźniętego napletka Pomiar ciśnie n ia tętn ic z e go Jednorazowy zabieg rozszerzenia cewki. Chirurgia moczowej Nadłonowa punkcja pęcherza Zwykły opatrunek pierwotny lub jego moczowego zmiana: 8 Pobranie wycinka z pęcherza a) opatrunek zwykły i toaleta rany moczowego przez cystoskop b) opatrunek specjalny Pobranie wycinka z zewnętrznych Nakłucia diagnostyczne i 'lecznicze: narządów płciowych a) kaletki stawowej, powierzchniowego 0 Elektrokoagulacja zewnętrzna krwiaka, torbieli lub ropnia b) jamy stawowej, wodniaka jądra głębiej położonego lub torbieli c) jamy opłucnej lub brzusznej Miejscowe wyłączenie układu nerwowego (blokada) Nacięcia: a) ropnia pojedynczego tkanek miękkich b) mnogich ropni Zabiegi z zakresu " małej chirurgii": a) wycinanie pojedynczych guzków b) wycinanie mnogich guzków c) inne zabiegi (np. usunięcie wrastającego paznokcia) Zaopatrzenie chirurgiczne rany: a) prostej b) powikłanej V. Ginekologia Badanie cytologiczne Badanie cytohormonalne cyklu Drobne zabiegi: a) założenie krążka, tamponu itp. lub płukanie, pędzlowanie, przyżeganie chemiczne b) elektrokoagulacja i podobne Przedmuchiwanie jajowodów Usunięcie polipa z próbnym wyłyżeczkowaniem szyjki i jamy macicy Próbne wyłyżeczkowanie jamy macicy Przerwanie ciąży Założenie spirali wewnątrzmacicznej Biopsja jamy macicy: a) biopsja rysowa b) pobranie wycinka Wykonanie doraźnego unieruchomienia 0 Pobranie i badanie histopatologiczne w zwichnięciach lub złamaniach wycinka kierowanych do dalszego leczenia poza Badanie flory bakteryjnej pochwy, poradnią : stopnia czystości, na obecność rzęsistka a) w razie urazu obejmującego drobne lub drożdżaków stawy i kości Test ciążowy b) w razie urazu obejmującego duże 3 Rozszerzenie szyjki macicy stawy i kości Skaryfikacja pęcherzyków Nabota 3.600

3 Monitor Polski Nr Poz V. Laryngologia B. Badania krwi Badanie akumetryczne słuchu Badanie audiologiczne słuchu Płukanie uszu Przedmuchiwanie trą bek słuchowych : a) balonem Pol itzera b) kateteryzacja trąbek Usunięcie ciała obcego: a) z ucha b) z nosa i gardła c) z krtani Punkcja jednej zatoki szczękowej Panacenteza nhalacje Założenie przedniej tamponady nosa Usunięc i e tamponady nosa.800 Nacięcie ropnia: a) ucha zewnętrznego b) języka c) okołomigdałkowego d) poszerzenie ujścia ropnia okołomigdałkowego.800 e) przegrody nosa Wlewki krtaniowe Opatrunek uszny z lekiem Badanie pobudliwości błędników testem cieplnym Hallpika Wymiana i oczyszczenie rurki trachetomijnej C. nne badania 6 Usunięcie polipów: a) z krtani b) z ucha Badanie audiometryczne V. Okulistyka Badanie dna oka Badanie refrakcji w połączeniu z dobieraniem szkieł Zgłębnikowanie i płukanie dróg łzowych Zastrzyk pozagałkowy Zastrzyk podspojówkowy.200 X. Radiologia 6 Usunięcie ciała obcego: a) ze spojówki.200 b) z rogówki Usunięcie gradówki Badanie pola widzenia Mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego Morfologia Leukocytoza z rozmazem Leukocytoza.200 Płytki krwi Reticulocyty OB Czas krwawienia i krzepnięcia Mocznik we krwi Kreatynina Cholesterol Białko w surowicy Próby wątrobowe Czas protrombiny Diastaza we krwi Cukier we krwi Krzywa cukru Chlorki we krwi Wapń we krwi Fosfotaza Fosfor we krwi Fosfotaza sterczowa Poziom kwasu moczowego Zelazo we krwi Transaminazy Bilirubina A.S.O Badanie plwociny Badanie na prątki Kocha Badanie kału ogólne Badanie kału na krew Badanie kału na pasożyty Badanie wymiocin Badanie na gonokoki Badanie nasienia Latex Badanie przemiany materii Test z Acidanem - Gastrotest Zdjęcie klatki piersiowej AP Zdjęcie klatki piersiowej (dzieci do lat 6) Boczne zdjęcie klatki piersiowej Zdjęcie klatki piersiowej z barytem Zdjęcie klatki piersiowej z barytem (dzieci do lat 6) V. nne badania 6 Badanie tarczycy Badanie przełyku Badanie żołądka i dwunastnicy V. Zabiegi przyrodolecznicze 9 Badanie jelita cienkiego Badanie wyrostka robaczkowego Solux, lampa kwarcowa do 5 min. 600 Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej Badanie elektroencefalograficzne (EEG) Badanie elektrokardiograficzne (EKG) Masaż Cholecystografia Cholangografia X. Badania laboratoryjne 4 Badanie ciąży A. Badania moczu 5 Salpingografia HSG Badanie ogólne moczu Urografia Chlorki w moczu Urografia minutowa Wapń w moczu Zdjęcie czaszki Mocz na cukier i aceton Zdjęcie celowane siodełka tureckiego Diastaza w moczu Zdjęcie oczodołu Próba Adisa Zdjęcie zatok Kreatynina w moczu Zdjęcie żuchwy 4.200

4 Monitor Polski Nr Poz Zdjęcie stawów żuchwowych Zdjęcie kości ramieniowej Zdjęcie łuków jarzmowych Zdjęcie stawu łokciowego Zdjęcie kości nosowej Zdjęcie przedramienia Zdjęcie nosogardła Zdjęcie nadgarstka Zdjęcie zgryzowe Zdjęcie stóp lub dłoni Zdjęcie kanałów nerwów wzrokowych Zdjęcie palca Zdjęcie uszu (dzieci do lat 4) Zdjęcie łopatki Zdjęcie zęba Zdjęcie kości udowej Badanie ślinianki Zdjęcie kolan Zdjęcie kręgosłupa szyjnego Zdjęcie kości podudzia Zdjęcie kręgosłupa piersiowego Zdjęcie stawów skokowych Zdjęcia kręgosłupa lędźwiowego Zdjęcie kości piętowej Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego Ultrasonografia wątroby, trzustki, 36 Zdjęcie kości ogonowej woreczka żólciowego Zdjęcie miednicy małej U trasonografia tarczycy Zdjęcie kręgosłupa AP Ultrasonografia nerki Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych Ultrasonografia układu moczowego Zdjęcie stawów biodrowych Ultrasonografia jamy brzusznej Zdjęcie stawów biodrowych (dzieci 66 Tomografia klasyczna krtani do lat 4) Tomografia klasyczna uszu Zdjęcie kości krzyżowej Tomografia klasyczna klatki piersiowej Zdjęcie żeber ' Tomografia komputerowa krtani Zdjęcie mostka Tomografia komputerowa uszu Zdjęcie podżebrza Tomografia komputerowa klatki 46 Zdjęcie obojczyka piersiowej Zdjęcie stawu mostkowo- 72 Określenie wieku szkieletowego obojczykowego Mammografia Zdjęcie stawu barkowego Galaktografia po mammografii Załącznik nr 2 CENY ZA USŁUG ŚWADCZONE PRZEZ ZAKŁADY SPOŁECZNE SŁUŻBY ZDROWA W ZAKRESE STOMATOLOG Lp. Rodzaj usługi Cena w zł Leczenie zęba z chorą miazgą. Stomatologia w znieczuleniu Leczenie zgorzeli miazgi Porada lekarska wraz z badaniem stomatologicznym Powtórne leczenie zęba martwego Odtworzenie nadłamanego zęba 2 Wydanie orzeczenia lekarskiego.800 (ubytek iv kia5y) Stomatologia zachowawcza 20 Leczenie zgorzeli miazgi z odtworzeniem 3 Leczenie próchnicy powierzchniowej nadłamanego zęba (ubytek V klasy) lub nadwrażliwości zęba Chirurgia stomatologiczna 4 Leczenie próchnicy średniej i głębokiej lub innych ubytków zęba bez znieczulenia Leczenie próchnicy średniej i głębokiej lub innych ubytków zęba w znieczuleniu Leczenie zęba z chorą miazgą Leczenie zęba z chorą miazgą w znieczuleniu Leczenie zgorzeli miazgi Usunięcie złogów nazębnych Leczenie stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej (wizyta) Usunięcie zęba bez znieczulenia Usunięcie zęba w znieczuleniu Usunięcie zęba z dłutowaniem Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego Plastyka wyrostka zębodołowego Plastyka tkanek miękkich jamy ustnej Zabieg zamknięcia (połączenia) jamy ustnej z zatoką szczękową Resekcja wierzchołka korzenia zęba Opatrunek chirurgiczny Szycie rany Leczenie chorób przyzębia Nacięcie ropnia Powtórne leczenie zęba martwego Operacja torbieli Evikro/ (masy kompozycyjne) 33 Leczenie chirurgiczne przyzębia Leczenie próchnicy powierzchniowej Tymczasowe unieruchomienie 4 Leczenie próchnicy średniej lub złamanych szczęk głębokiej Unieruchomienie złamanej szczęki 5 Leczenie zęba z chorą miazgą z zastosowaniem szyny 6.000

5 Monitor Polski Nr Poz Wykonanie krótkotrwałego znieczulenia V. Ortodoncja ogólnego (narkoza) przez anestezjologa Korekta zgryzu, spiłowanie guzków V. Protetyka stomatologiczna zębów mlecznych Korona metalowa lana Korona metalowa lana olicowana tworzywem sztucznym Korona z masy żywicznej Element mostu ze stali lub tworzywa sztucznego bądź przerzut lub pazur i lane klamry Płytka przedsionkowa Półpłytka przedsionkowa Krążek do nosa Płytka podniebienna (ćwiczebna) Płytka Schwarza Płytka Schwarza ze śrubą Aparat blokowy Łączen ie koron Aparat blokowy ze śrubą ! 42 Element metalowy w protezie stałej 64 Aparat Klammta ze śrubą olicowany tworzywem sztucznym Aparat elastyczny (Pfyffera) Wkład dokorzeniowy metalowy lany 66 Aparat metalowy stały (bez kosztu metali szlachetnych) Korona ortodontyczna Przerzut w protezie: 68 Naprawa pęknięcia aparatu a) lany b) doginany Proteza szkieletowa Proteza ruchoma: a) częściowa uzupełniająca brak do 3 zębów b) częściowa uzupełniająca brak powyżej 3 zębów c) całkowita + łyżka indywidualna Naprawa pojedynczego uszkodzenia protezy ruchomej Każdy element dodatkowy przy naprawie protezy ruchomej (dostawienie zęba lub klamry).?(\') 49 Podścielenie protezy ruchomej Odtworzenie licówki masą żywiczną Osadzenie korony Zdjęcie korony pojedynczej lub w moście Zdjęcie korony pojedynczej z lanym elementem Korekta pracy protetycznej akrylowego Wymiana uszkodzonej klamry bądź fuku w aparacie Kapa z równią pochyłą Funda - kapa na brodę Kapa z równią pochyłą naty c hmiastową Okresowa kontrola aparatu z ewentualnym jego uzupełnieniem Okresowa kontrola leczenia bez aparatu ortodontycznego Proteza ortodontyczna ze śrubą Proteza dziecięca Modyfikacja aparatu klasycznego (kwota doliczana do aparatu typowego) Dodatkowa śruba Wykonanie modeli kontrolnych Porada Uwaga: Cena jest wyższa o 50%: a) za naprawę ekspresową w ciągu 4 godzin, b) za wykonanie ekspresowe protezy w ciągu 3 dni. CENY ZA USŁUG ŚWADCZONE PRZEZ ZAKŁADY SPOŁECZNE SŁUŻBY ZDROWA W ZAKRESE POMOCY DORAŻNEJ ZA PRZEWOZY CHORYCH. Załącznik nr 3 Lp. Rodzaj usługi Cena w zł ) w granicach miasta będącego Za pomoc doraźną udzieloną poza ambulatorium pomocy doraźnej (stacją pogotowia ratunkowego): ) w granicach miasta będącego siedzibą stacji ) poza granicami miasta będącego siedzibą stacji, jeżeli: siedzibą stacji - ryczałt ) poza granicami miasta będącego siedzibą stacji, jeżeli: a) trasa przejazdu karetki sanitarnej, stacji, nie przekracza 20 km b) trasa przejazdu karetki sanitarnej, stacji, przekracza 20 km Za przewóz chorego samolotem sanitarnym pobiera się 200 zł za k ażdy kilometr drogi przebytej przez samolot, licząc odległość tam i z a) trasa przejazdu karetki sanitarnej, stacji, nie przekracza 20 km b) trasa przejazdu karetki sanitarnej, stacji, przekracza 20 km powrotem, a ponadto należność za 2 Za przewóz chorego karetką sanitarną : przewóz chorego karetką.

6 Monitor Polski Nr : Poz. 24 i 25 Zi:l ącznik nr 4 ZRYCZAŁTOWANE CENY ZA U SŁUG ŚWADCZONE PRZEZ ZĄKŁADY SPOŁECZNE SŁUŻBY ZDR OW ia W ZAKRESE OPEK STACJONARNEJ - ZA KAŻDY DZEŃ POBYTU Lp. Wyszczególnienie Cena w zł 2 3 W szpitalach terenowych ogólnych, specjalistycznych i innych W szpitalach klinicznych i w części klinicznej jednostek badawczo-! i -rozwojowych ,j ') W sanatoriach reh abilitacyjnych ZARZĄDZENE MNSTRA-KEROWNKA URZĘDU POSTĘPU NAUKOWO-TECHNCZ\EGO ; V'J DROŻEŃ z dnia 25 stycznia 990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowani a kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo -technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnyc h. Na podstawie art. 56 ust. i art. 50 ustawy z dnia 25 lipca 985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 989 r. Nr 45, poz. 244) zarządza się, co następuje:. W zarządzeniu Ministra-Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 24 sierpnia 989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego, poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokośc i dodatków kwalifikacyjnych (Monitor Polski Nr 33, poz. 259, Nr 35, poz. 280 i Nr 40, poz. 38) załączniki nr -3 i nr 5 do zarządzenia otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr -4 do niniejszego zarządzenia. 2. Stawki wynagrodzeń zasadniczych o kr eślone w za łącznikach, o których mowa w, obejmują dodatki do wynagrodzenia określone ' w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalr;tej z dnia 29 lipca 989 r: w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych (Monitor Polski Nr 24, poz. S9, Nr 30, poz. 235 i Nr 35, poz. 278). : 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą. od dnia grudnia 989 r. Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego. i Wdro~eń: J. Janowski Załączniki do zarządzenia Ministra- Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 25 stycznia 990 r. (poz. 25) Za łącznik nr TABELA STANOWSK STAWEK MESĘCZNEGO WYNAGRODZENA ZASADNCZEGO PRACOWNKÓW NAUKOWYCH Lp. Stanowisko Kategoria?asz~regowania M iesięczne stawki wynagrodzen ia zasadniczego a) Profesor posiadający tytuł naukowy profesora zwyczajnego XX-XX b) Profesor posiadający tytuł profesora nadzwyczajnego Profesor kontraktowy. XX-XX Docent, docent kontraktowy XV-XX Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany XV-XV Adiunkt XV-XV Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany X ':""-XV Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji naukowej X-XV Starszy asystent, starszy asystent biblioteczny, starszy asystent dokumentacji naukowej X-X 360: Asystent, asystent biblioteczny, asystent dokumentacji naukowej X-X Asystent stażysta V-X

Monitor Polski Nr 27-221 Poz. 193

Monitor Polski Nr 27-221 Poz. 193 Monitor Polski Nr 27-221 Poz. 193 się ceny urzędowe (Monitor Polski Nr 25, poz. 192), zarządza się, co następuje: 1. Wzarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1989 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie L. p. Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ( dla pacjentów nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym) Wyszczególnienie 2008 rok I. Porady i zabiegi

Bardziej szczegółowo

I. Porady i zabiegi. II. Chirurgia. L p. Wyszczególnienie Cena

I. Porady i zabiegi. II. Chirurgia. L p. Wyszczególnienie Cena Cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla osób nieubezpieczonych oraz innych osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów L p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Cennik Procedur i Usług Medycznych Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Cennik Procedur i Usług Medycznych Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach Cennik Procedur i Usług Medycznych Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach Obowiązuje od 01.01.2015r. 1 Cennik procedur i usług medycznych. Rodzaj cena Konsultacja specjalistyczna bez

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr14/2015 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 11.03.2015r. CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Usługi medyczne Ekg Ekg z opisem Kroplówka Nebulizacja leku dostarczonego przez pacjenta w nebulizatorze ultradzwiękowym Pomiar ciśnienia tętniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2013 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 05.06.2013r. CENNIK SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2013 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 05.06.2013r. CENNIK SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2013 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 05.06.2013r. CENNIK SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE 1. PORADNIA CHIRURGICZNA 1 Porada lekarska 50,00 zł 2 Opatrunek zwykły lub

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SGZOZ w Chełmku

CENNIK USŁUG SGZOZ w Chełmku Załącznik nr1 do Regulaminu Organizacyjnego SGZOZ w Chełmku z dnia 22.11.2013 r. Aneks nr 5 z dnia 2 lutego 2015 r. PORADNIA OKULISTYCZNA CENNIK USŁUG SGZOZ w Chełmku Badanie barw 8,00 Mierzenie ciśnienia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ C E N N I K Badań diagnostycznych Procedur medycznych Porad lekarskich Badań dla osób ubiegających się o prawo jazdy Usług transportu karetką Wydania odpisów i wyciągów dokumentacji medycznej Wydania zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych OTOLARYNGOLOGIA

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych OTOLARYNGOLOGIA OTOLARYNGOLOGIA Nazwa / opis zabiegu / rozpoznanie Cena dla pacjenta w PLN procedura implant razem 1 Ablacja podniebienia 2 500,00-2 500,00 2 Adenotomia dziecka 2 500,00-2 500,00 3 Adenotomia osoby dorosłej

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY. 20 luty 2012 roku. Szpital Wojewódzki. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego

CENNIK KOMERCYJNY. 20 luty 2012 roku. Szpital Wojewódzki. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego Strona 1 z 20 CENNIK KOMERCYJNY Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 tel ( 068 ) 329-62 - 00 fax ( 068 ) 327-02

Bardziej szczegółowo

Zakres opieki medycznej

Zakres opieki medycznej Załącznik do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego LUX MED dla Firm Wykaz Świadczeń ambulatoryjnych Pakiet Twoja Opieka Kompleksowa F2U_J1_KOM Zakres opieki medycznej Dostęp do Placówek medycznych

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Wyjątkowa pomoc dla całej rodziny Unikalnym na rynku rozwiązaniem są świadczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ANTIDOTUM. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna VIENNA INSURANCE GROUP

OFERTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ANTIDOTUM. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna VIENNA INSURANCE GROUP OFERTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ANTIDOTUM Warszawa,. Ubezpieczenie zawierane na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia ANTIDOTUM zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela nr 57/2008

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Opieka zdrowotna według Allianz Dostęp do opieki medycznej w kilkuset prywatnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul.

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul.działdowska 1 tel.: 52-27-380 tel/fax : 621-41-55 e-mail: szpital@litewska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PAKIET MEDYCZNY BĄDŹ ZDRÓW. WYKAZ USŁUG MEDYCZNYCH. LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. INFORMACJA O PROGRAMIE ASSISTANCE.

PAKIET MEDYCZNY BĄDŹ ZDRÓW. WYKAZ USŁUG MEDYCZNYCH. LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. INFORMACJA O PROGRAMIE ASSISTANCE. PAKIET MEDYCZNY BĄDŹ ZDRÓW. WYKAZ USŁUG MEDYCZNYCH. LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. INFORMACJA O PROGRAMIE ASSISTANCE. WARIANT PODSTAWOWY WARIANT ROZSZERZONY WARIANT PLATYNOWY 1. Internista/specjalista medycyny

Bardziej szczegółowo

Wariant VIP. diabetologia / lub lekarz medycyny rodzinnej) endokrynologia ginekologia i położnictwo. gastroenterologia chirurgia

Wariant VIP. diabetologia / lub lekarz medycyny rodzinnej) endokrynologia ginekologia i położnictwo. gastroenterologia chirurgia Wariant VIP Indywidualny Opiekun Pacjenta Każdemu posiadaczowi VIP pakietu zostaje przydzielony Indywidualny Opiekun Pacjenta. Opiekun organizuje badania, konsultacje lekarskie, oraz indywidualnie opiekuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Program medyczny RUBIN

Program medyczny RUBIN Program medyczny RUBIN Zasady przystąpienia do programu medycznego Grupa LUX MED opracowała program medyczny "RUBIN" obejmujący szeroki zakres badań i konsultacji specjalistycznych oraz atrakcyjny rabat

Bardziej szczegółowo

Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Optymalny

Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Optymalny Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Optymalny SPIS TREŚCI: A. WPROWADZENIE str 1 B. ZAKRES PAKIETU OPTYMALNEGO str 1 I. Usługi ambulatoryjne str 1 1.

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące)* * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące)* * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje specjalistyczne Internista/ lekarz rodzinny Chirurg ogólny Ginekolog/ położnik Okulista Endokrynolog Diabetolog Laryngolog Neurolog

Konsultacje specjalistyczne Internista/ lekarz rodzinny Chirurg ogólny Ginekolog/ położnik Okulista Endokrynolog Diabetolog Laryngolog Neurolog Konsultacje specjalistyczne Internista/ lekarz rodzinny Chirurg ogólny Ginekolog/ położnik Okulista Endokrynolog Diabetolog Laryngolog Neurolog Psychiatra Dermatolog Kardiolog Pulmonolog Gastrolog Reumatolog

Bardziej szczegółowo

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł.

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł. CENNIK OPŁAT za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Praktyczny

Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Praktyczny Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Praktyczny SPIS TREŚCI: A. WPROWADZENIE str 1 B. ZAKRES PAKIETU PRAKTYCZNEGO str 1 I. Usługi ambulatoryjne str 1

Bardziej szczegółowo

Szpitalny Oddział Ratunkowy / Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Szpitalny Oddział Ratunkowy / Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna I 1 Porada lekarska Nie obejmuje badań diagnostycznych, doliczane wg cennika 50,00 2 Konsultacja specjalistyczna nie dotyczy 50,00 3 Konsultacja specjalistyczna ginekologiczno - położnicza + koszt USG

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach obowiązujących od 1.05.2015 r.

Cennik Usług Medycznych WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach obowiązujących od 1.05.2015 r. I. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 2 Hematologia.. 2 Serologia.. 2 Biochemia.. 3 Analityka ogólna.. 5 Markery nowotworowe. 5 Badania hormonalne. 6 Diagnostyka infekcji. 6 Bakteriologia.. 7 Badania wykonywane

Bardziej szczegółowo

PZU Opieka Medyczna UBEZPIECZENIE AMBULATORYJNE. Opieka Medyczna PZU Zakres Świadczeń Zdrowotnych OPTIMUM. Rezerwacja świadczeń medycznych

PZU Opieka Medyczna UBEZPIECZENIE AMBULATORYJNE. Opieka Medyczna PZU Zakres Świadczeń Zdrowotnych OPTIMUM. Rezerwacja świadczeń medycznych PZU Opieka Medyczna UBEZPIECZENIE AMBULATORYJNE Opieka Medyczna PZU Zakres Świadczeń Zdrowotnych OPTIMUM Rezerwacja świadczeń medycznych Całodobowo, bez limitu Dostęp do całodobowej infolinii umawianie

Bardziej szczegółowo