SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. Około 25 minut. BoŜena Marcinowska Mirosław Marcinowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. Około 25 minut. BoŜena Marcinowska Mirosław Marcinowski"

Transkrypt

1 W obecnych czasach wyraźna zdaje się być potrzeba szczególnego podejścia do wychowania patriotycznego. Święto Niepodległości daje ku temu okazję. W scenariuszu wykorzystano autentyczne wypowiedzi uczniów. Zachęcam wobec tego do pewnej modyfikacji i wcześniejszego zebrania opinii wychowanków na temat ojczyzny, patriotyzmu czy znaczenia tradycji narodowych. Będzie to sprzyjać wytworzeniu odpowiednich emocji, a takŝe większemu zaangaŝowaniu młodzieŝy. SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Około 25 minut W obecnych czasach wyraźna zdaje się być potrzeba szczególnego podejścia do wychowania patriotycznego. Święto Niepodległości daje ku temu okazję. W scenariuszu wykorzystano autentyczne wypowiedzi uczniów. Zachęcam wobec tego do pewnej modyfikacji i wcześniejszego zebrania opinii wychowanków na temat ojczyzny, patriotyzmu czy znaczenia tradycji narodowych. Będzie to sprzyjać wytworzeniu odpowiednich emocji, a takŝe większemu zaangaŝowaniu młodzieŝy. BoŜena Marcinowska Mirosław Marcinowski W sali jest kameralny nastrój, przyciemnione światło, porozstawiane świece. Dekoracje są skromne, ale zawierają akcenty narodowe. Na środku stoi fotel i stolik z bukietem białych i czerwonych kwiatów. OSOBA I Często słyszymy słowa: Polska, jesteśmy Polakami, ojczyzna. Na co dzień jednak nie myślimy o tym, co to jest dobro wspólne, interes narodowy, poczucie toŝsamości, nasza kultura. MoŜe tylko podczas sukcesów naszych sportowców lub niestety częściej ich poraŝek jesteśmy zadowoleni lub niezadowoleni, zaczynamy się denerwować. I dobrze, Ŝe tylko w ten sposób dbamy dziś o honor domu, Ŝe moŝemy Ŝyć w pokoju zabiegając o lepszy byt. W przeszłości nie zawsze tak bywało. Polacy musieli bronić swojej wolności i godności. Bywało, Ŝe ryzykowali Ŝyciem. Zapraszamy na skromny montaŝ słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. MoŜe dla niektórych z nas będzie to okazją do refleksji na temat tego, jacy jesteśmy, czego pragniemy, dokąd w Ŝyciu chcemy zajść my młodzi Polacy. WSZYSCY

2 Piosenka ORSZAKI DWORAKI, sł. A. Osiecka, muz. J. Satanowski 1. Historio, historio! CóŜeś ty za pani, Ŝe dla ciebie giną, Ŝe dla ciebie giną chłopcy malowani? Ref. Orszaki, dworaki, szum pawich piór, orszaki, dworaki, szum. 2. Historio, historio, czarna dyskoteko! Nie pozwalasz wytchnąć ludziom ani wiekom. 3. Historio, historio! Ty macocho nasza! Tak nam dałaś mało, oprócz Ojcze Nasza. 4. Historio, historio! CóŜeś ty za matnia? Pchamy się na scenę, a to jeszcze szatnia. 5. Historio, historio! Jaka w tobie siła, Ŝeś ty całe światy z mapy poznosiła? 6. Historio, historio! Ty ballado gorzka! Czemu stale rosną twoje własne koszta? 7. Historio, historio! Tania z ciebie dziewka. Miała być kancona, a jest stara śpiewka. 8. Historio, historio! Tyle w tobie marzeń. Często ciebie piszą kłamcy i gówniarze. 9. Historio, historio! Ty Ŝarłoczny micie! Co dla ciebie znaczy jedno ludzkie Ŝycie? OSOBA II J. Tuwim, fragment z Kwiatów polskich Chmury nad nami rozpal w łunę, Uderz nam w serca złotym dzwonem, Otwórz nam Polskę, jak piorunem Otwierasz niebo zachmurzone. Ziemi, gdy z martwych się obudzi I brzask wolności ją ozłoci, Daj rządy mądrych, dobrych ludzi, Mocnych w mądrości i dobroci. Pysznych pokora niech uzbroi, Pokornym gniewnej dumy przydaj, Poucz nas, Ŝe pod słońcem twoim Nie masz Greczyna ani śyda. Puszącym się, nadymającym Strąć z głowy ich koronę głupią, Piorunem ruń, gdy w imię sławy Pyszałek chwyci broń do ręki, Nie dopuść, Ŝeby miecz nieprawy Miał za rękojeść krzyŝ twej męki. Lecz nade wszystko słowom naszym Zmienionym chytrze przez krętaczy, Jedyność przywróć i prawdziwość: Niech prawo zawsze prawo znaczy, A sprawiedliwość sprawiedliwość. KaŜda niech Polska będzie wielka. Synom jej ducha czy jej ciała Daj wielkość serc, gdy będzie wielka, I wielkość serc, gdy będzie mała. OSOBA III i IV (czytają zamiennie wypowiedzi uczniowskie)

3 Ojczyzna powinna być czymś waŝnym dla kaŝdego człowieka. Jest tylko jedna. Natalia z klasy II Nie chciałbym mieszkać w innym kraju. Nie umiałbym się tam odnaleźć, nie znalazłbym swojego miejsca. We własnym kraju jest jakoś inaczej. On jest jak duŝy dom, a jego mieszkańcy to jedna wielka rodzina. Piotrek z klasy III Nigdy nie chciałabym mieszkać np. w Afganistanie czy Iraku. Nie chciałabym, aby u nas była wojna. Jestem szczęśliwa, Ŝe mieszkam w Polsce. Ewelina z klasy II Polska to ładny kraj. Mamy morze, góry, duŝo zieleni, wiele zabytków, ciekawą historię. Dobrze, Ŝe mam to, co mam. Nie wymagam duŝo więcej. Bartek z klasy II Ojczyzna jest czymś, czego nie moŝna kupić, jest bezcenna. Wielu myśli, Ŝe młodzieŝ nie postrzega tak ojczyzny. Moim zdaniem po prostu nie wszyscy pokazują to, co czują w ten sam sposób. Tomek z klasy III Jestem dumna z Polaków, którzy walczyli za nasz kraj. Ja teŝ bym chciała zrobić coś dla ojczyzny, lecz nie wiem co. Chyba my uczniowie moŝemy tylko dobrze się uczyć, aby Polska zyskała nowych mądrych ludzi. Uczennica z klasy II My nawet nie wiemy, co to jest oddać Ŝycie za ojczyznę, walka do ostatnich sił, a dotknęło to naszych dziadków, babcie... Wojtek z klasy III Moja ojczyzna ma smutną przeszłość. DuŜo w niej smutku, łez, cierpienia i krwi wylanej przez naszych przodków. Abyśmy my mogli Ŝyć w lepszym kraju. Kasia z klasy III WSZYSCY Piosenka, G. Turnau, Tutaj jestem 1. Tutaj jestem, gdzie byłem, gdzie się urodziłem. Tu się wychowałem i tutaj zostałem. Mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić, Ale jednak zostałem z tymi, co zostali. Refren MoŜe lepiej by było, kto by to ocenił, Gdybym rzucił to wszystko, miejsce bycia zmienił. Mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić, Ale jednak zostałem z tymi, co zostali. 2. Tutaj jestem, gdzie byłem, gdzie się urodziłem. Tu się wychowałem i tutaj zostałem. Pomyślałem, to samo słońce wszędzie świeci, Więc, gdzie byli dziadkowie, będą moje dzieci. 3. Nie ma co nigdzie jechać, nigdzie się poruszać,

4 Chyba, Ŝe cię do tego niemoc bycia zmusza. Czy ci się tutaj uda, czy ci się nie uda, Czy cię zbyt zaciekawi, czy cię strawi nuda. Pomyśl, Ŝe o tym nigdy się nie dowiesz, Jeśli wszystko zostawisz i pojedziesz sobie. OSOBA V Wiersz T. RóŜewicza Oblicze ojczyzny Ojczyzna to kraj dzieciństwa Miejsce urodzenia To jest ta mała najbliŝsza ojczyzna Miasto miasteczko wieś Ulica dom podwórko Pierwsza miłość Las na horyzoncie Groby W dzieciństwie poznaje się Kwiaty zioła zboŝa Zwierzęta Pola łąki Słowa owoce Ojczyzna się śmieje Jest blisko Na wyciągnięcie ręki Dopiero później rośnie Krwawi Boli OSOBA VI i VII Ojczyzna jest dla mnie domem jednym, wielkim, pięknym domem. Czuję się tu bezpiecznie, wśród rówieśników, znajomych, przyjaciół i rodziny. Czasem ludzie narzekają na brak pracy, niskie zarobki. Są jednak mniej rozwinięte kraje niŝ Polska, a do kaŝdego domu zagląda czasem głód i bieda. NaleŜy pamiętać, Ŝe Polska to nie tylko kawałek miejsca na mapie, ale i my Polacy, którzy ją budujemy, tworzymy... Kuba z klasy II Jestem dumna z naszej ojczyzny. Ona nas tak samo potrzebuje, jak my jej. Jestem optymistką. Polska przeŝywa sukcesy i poraŝki. Ja wierzę, Ŝe wszystko się ułoŝy. Ewelina z klasy III Dla mnie narodowość polska jest nagrodą, wyróŝnieniem. Mariusz z klasy II Ludzie często nie doceniają, czym jest dla nich Polska. Nie potrafią docenić tych, którzy za Polskę walczyli. Czasem mówią: ja teŝ bym walczył. Jednak nie potrafią na przykład podczas bójki stanąć w obronie słabszego. Aneta z klasy II KaŜdy, kto zginął za ojczyznę, powinien być szanowany. Powinniśmy o tym pamiętać. Adam z klasy II

5 Ojczyzna to nie tylko ziemia, kultura czy historia. Ojczyzna to ludzie, którzy ją zamieszkują. Myślę, Ŝe dobrze jest wiedzieć, Ŝe otaczają nas rodacy. Jagoda z klasy III Ojczyzna to miejsce urodzenia, pola, łąki, kwiaty... Adrian z klasy II WSZYSCY (śpiewają) lub 1 osoba recytuje ( sł. Z. Herbert, muz. Gintrowski ) 1. To będzie noc w głębokim śniegu, który ma moc głuszenia kroków, W głębokim cieniu, co przemienia ciało na dwie kałuŝe mroku. LeŜymy powstrzymując oddech i nawet szept najlŝejszych myśli. Jeśli nas nie wyśledzą wilki i człowiek w szubie, co kołysze Na piersi szybkostrzelną śmierć, poderwać trzeba się i biec Po blasku suchych krótkich salw na tamten upragniony brzeg. Refren Wszędzie ta sama ziemia jest, naucza mądrość. Wszędzie człowiek białymi łzami płacze, Matki kołyszą dzieci, KsięŜyc wschodzi i biały dom buduje nam. 2. To będzie noc po trudnej jawie, ta konspiracja wyobraźni. Ma chleba smak i lekkość wódki, lecz wybór, by pozostać tu Potwierdza kaŝdy sen o palmach. Sen przerwie nagle wejście trzech, wysokich, z gumy i Ŝelaza. Sprawdzą nazwisko, sprawdzą strach i zejść rozkaŝą w dół po schodach. Nic z sobą zabrać nie pozwolą, prócz współczującej twarzy stróŝa. 3. Helleńska, rzymska, średniowieczna, indyjska, elŝbietańska, włoska, Francuska nade wszystko chyba, trochę weimarska i wersalska... Tyle dźwigamy naszych ojczyzn na jednym grzbiecie, jednej ziemi, Lecz ta jedyna, której strzeŝe liczba najbardziej pojedyncza Jest tutaj, gdzie cię wdepczą w grunt lub szpadlem, który hardo dzwoni Tęsknocie zrobią spory dół. OSOBA VIII Wiersz A. Słonimskiego Dwie ojczyzny W twojej ojczyźnie karki się zgina Przed kaŝdą władzą, Dla zwycięŝonych wzgarda i ślina, Gdy ich na kaźń prowadzą. W twojej ojczyźnie gdyś hołdy składał Przed obce trony W ojczyźnie mojej, jeśli kto padał, To krwią zbroczony.

6 W ojczyźnie twojej do obcych w wierze Bóg się nie zniŝa Moja ojczyzna świat cały bierze W ramiona krzyŝa. W twojej ojczyźnie sławnych portrety, Tom w etaŝerce. W mojej ojczyźnie słowa poety Oprawne w serce. ChociaŜ ci sprzyja ten wieczór mglisty I noc bezgwiezdna, JakŜe mnie wygnasz z ziemi ojczystej, Jeśli jej nie znasz? OSOBA IX i X Gdy polscy sportowcy zajmują pierwsze miejsca, łza kręci mi się w oku. Jestem szczęśliwy, Ŝe mieszkam w Polsce. Maciek z klasy II Jestem dumna z tego, Ŝe jestem Polką. Urodziłam się tu, wychowałam. Nie chciałabym opuścić tej ziemi. MoŜe są bogatsze kraje, jednak ja wolę, aby moje dzieci wyrastały i wychowywała się tutaj. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Justyna z klasy II Dla mnie ojczyzna to kraj, w którym się urodziłem, wychowałem, przeŝywałem chwile smutku i radości. Nasi przodkowie duŝo wycierpieli, abym był wolnym Polakiem. Nie chciałbym być innej narodowości. Bartek z klasy II Moim zdaniem słowo ojczyzna nie jest tylko regułką, ale czymś więcej, przynajmniej dla mnie. Słowo to kojarzy mi się z miłością, szacunkiem i odpowiedzialnością. To przecieŝ od nas młodych Polaków, zaleŝy, jaka będzie przyszłość. Uczennica z klasy II Podsumowaniem imprezy moŝe być uroczyste odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego "

INNY A JEDNAK TAKI SAM Program zajęć biblioterapeutycznych

INNY A JEDNAK TAKI SAM Program zajęć biblioterapeutycznych Urszula Kamińska Miejska Biblioteka Publiczna w Środzie Wlkp. kurs biblioterapii III/2008 I. Cele ogólne programu INNY A JEDNAK TAKI SAM Program zajęć biblioterapeutycznych ZałoŜeniem tego programu jest

Bardziej szczegółowo

Popękane lustra Widzenia punkt inny

Popękane lustra Widzenia punkt inny Popękane lustra Widzenia punkt inny Kolegium Redakcyjne: Anna M., Christina, K., Kasia Kaśka Katarzyna, Kicia351, Lilianna M., Luna, meg, Michael oraz Agnieszka Czechowska i Magdalena Orczykowska Oprawa

Bardziej szczegółowo

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI...

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI... gazetka szkolna II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie ul. Kilińskiego 62 tel. (034) 361 25 68 e-mail: agnieszka.henel@vp.pl Wszelkie uwagi na temat gazetki proszę pisać na Forum Traugutta w kategorii

Bardziej szczegółowo

Nasze ciała, nasze Ŝycie, Część III Zdrowie seksualne i kontrola płodności, Wstęp. Decyzja czy będę miała dzieci

Nasze ciała, nasze Ŝycie, Część III Zdrowie seksualne i kontrola płodności, Wstęp. Decyzja czy będę miała dzieci Nasze ciała, nasze Ŝycie, Część III Zdrowie seksualne i kontrola płodności, Wstęp. Decyzja czy będę miała dzieci Decydowanie o tym, czy mieć dzieci, str. 266-268 Opracowanie na podstawie tekstu Joan Ditzion

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter KsiąŜka ta dedykowana jest dla chwały Boga Ojca, Boga Syna, oraz Boga Ducha Świętego Wprowadzenie Zdaję sobie sprawę, Ŝe bez ponadnaturalnej

Bardziej szczegółowo

Ryszard Moździerz. Jak przeŝyłem STAN WOJENNY

Ryszard Moździerz. Jak przeŝyłem STAN WOJENNY Ryszard Moździerz Jak przeŝyłem STAN WOJENNY Wspomnienia te poświęcam wszystkim tym, którzy starali się pomóc mi, w powrocie do Polski. A przede wszystkim: Marcie Gąsiorowskiej Józefowi Gruszce Henrykowi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy 70 minut Instrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera odpowiednią liczbę stron. Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Jest moc! Działam, bo lubię. I działam, bo czuję, że warto

Jest moc! Działam, bo lubię. I działam, bo czuję, że warto Karolina Sacha: mają czynną postawę wobec życia. Są to ludzie, którzy nie zgadzają się z niesprawiedliwością na tym świecie i wierzą w to, że ich zaangażowanie może coś zmienić. Niektórzy twierdzą, że

Bardziej szczegółowo

- PRZEDSZKOLAKI OJCZYŹNIE

- PRZEDSZKOLAKI OJCZYŹNIE Dzisiaj wielka jest rocznica Jedenasty listopada! Tym, co padli za Ojczyznę hołd wdzięczności Polska składa. I my przedszkolaki o tym pamiętamy i dlatego dzisiaj, razem tu się spotykamy. Dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

HANNA CHRZANOWSKA PREKURSORKA PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO

HANNA CHRZANOWSKA PREKURSORKA PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO (Hanna Chrzanowska) Moja praca, to nie tylko mój zawód, ale powołanie. Powołanie to zrozumiem, jeśli przeniknę i przyswoję sobie słowa Chrystusa: nie przyszedłem, aby mnie służono, ale abym służył. Ideał

Bardziej szczegółowo

Wartość życia. Lubuscy seniorzy historie opowiedziane. Marzena Słodownik Krzysztof Wojciechowski

Wartość życia. Lubuscy seniorzy historie opowiedziane. Marzena Słodownik Krzysztof Wojciechowski Wartość życia Lubuscy seniorzy historie opowiedziane Marzena Słodownik Krzysztof Wojciechowski 1 Wartość życia Lubuscy seniorzy historie opowiedziane Słubice, 2007 Publikacja została wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska Daphne K. 12 kroków z Jezusem osobista historia uzdrowienia tłumaczenie Ewa Sroczyńska S RAFIN Kraków 2012 Tytuł oryginału: wydania polskiego: Wydawnictwo Serafin, Kraków 2012 Redakcja Małgorzata Sękalska,

Bardziej szczegółowo

Plik jest zabezpieczony znakiem wodnym. ===af9twgha

Plik jest zabezpieczony znakiem wodnym. ===af9twgha Plik jest zabezpieczony znakiem wodnym ===af9twgha ===af9twgha Trylogia Pięćdziesiąt odcieni : Pięćdziesiąt twarzy Greya Ciemniejsza strona Greya Nowe oblicze Greya ===af9twgha Tytuł oryginału: Fifty

Bardziej szczegółowo

Oliwia Włoch TYLKO JEDEN RAZ

Oliwia Włoch TYLKO JEDEN RAZ Oliwia Włoch TYLKO JEDEN RAZ OSOBY: - główna bohaterka, siedemnastoletnia uczennica liceum ogólnokształcącego. Pochodzi z tak zwanego dobrego domu. Jej rodzice rozwodzą się. Nie potrafi odnaleźć się w

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych,

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, STAN KATASTROFY Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, a także innych zjawisk, włącznie z mnogością spiskowych interpretacji.

Bardziej szczegółowo

MOC ŚWIĄTECZNYCH PRZEPISÓW

MOC ŚWIĄTECZNYCH PRZEPISÓW Nr 3/2014 magazyn PKUconnect MOC ŚWIĄTECZNYCH PRZEPISÓW NIECH BĘDZIE Z WAMI! KULTURA POD CHOINKĄ PODPOWIADAMY, CO WYBRAĆ NA PREZENT PKU W USA I NA WĘGRZECH HISTORIE DANA I RÉKI O MAGII ŚWIĄT ROZMAWIAMY

Bardziej szczegółowo

Więcej rzeczy jest osiąganych przez modlitwę niż świat jest w stanie wymarzyć.

Więcej rzeczy jest osiąganych przez modlitwę niż świat jest w stanie wymarzyć. Więcej rzeczy jest osiąganych przez modlitwę niż świat jest w stanie wymarzyć. Alfred, Lord Tennyson Codzienne życie jest modlitwą. Niektórzy z nas wiedza, że się modlą. Inni myślą, że nie - ponieważ nie

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

Praca z bohaterem - Bohater żywy czy martwy?

Praca z bohaterem - Bohater żywy czy martwy? Praca z bohaterem - Bohater żywy czy martwy? Bohaterowie nie umierają. Żyją wiecznie w sercach i umysłach tych, którzy podążają ich śladem. - Emily Potter Praca napisana w ramach próby harcmistrzowskiej

Bardziej szczegółowo

DZIEDZICTWA PLANETY LORIEN KSIĘGA DRUGA

DZIEDZICTWA PLANETY LORIEN KSIĘGA DRUGA THE POWER OF SIX DZIEDZICTWA PLANETY LORIEN KSIĘGA DRUGA PITTACUS LORE Polują na nas. Będziemy walczyć. Mamy moc sześciu. Wydarzenia opisane w tej książce są prawdziwe. Imiona i miejsca zostały zmienione,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ?

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? Monika i Marcin Gajdowie ROZWÓJ Jak współpracować z łaską? Na okładce: Motyw z posadzki katedry pw. Najświętszej Marii Panny w Chartres (Francja) labirynt symbolizujący

Bardziej szczegółowo

Mamy teraz specyficzny czas

Mamy teraz specyficzny czas GAZETA INTERNETOWA WYDAWNICTWA MW Marzec 2014 Mamy teraz specyficzny czas Dlaczego karzemy sami siebie? Reaguj na swoje poranne nastroje Nie pytaj, ile lat będziesz żyć! W numerze: Mamy teraz specyficzny

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić dialog międzykulturowy?

Jak prowadzić dialog międzykulturowy? Jak prowadzić dialog międzykulturowy? Pakiet edukacyjny Katarzyna Kopff-Muszyńska trenerka edukacji międzykulturowej specjalistka ds. projektów Centrum Badań Holokaustu Uniwersytet Jagielloński Kraków

Bardziej szczegółowo