Raport z ewaluacji programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z ewaluacji programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach"

Transkrypt

1 Projekt,,Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Raport z ewaluacji programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka Opracowała: dr n. med. Olga Gajewska LIDER PROJEKTU Płock 2014 Człowiek najlepsza inwestycja! PARTNERZY Gmina Miasto Płock Stowarzyszenie Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Academia Economica Oddział Regionalny w Płocku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Spis treści 1. Opis problemu zdrowotnego Opis Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach w odniesieniu do jego realizacji Ewaluacja programu 3.1. Analiza liczby placówek podstawowej opieki zdrowotnej realizującej program, oraz kosztów realizacji programu Ocena liczby osób zaszczepionych w ramach programu Analiza zapadalności i umieralności na chorobę meningokokową inwazyjną.12 4.Dyskusja i wnioski z realizacji Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka

3 1. Opis problemu zdrowotnego Meningokoki (Neisseria meningitidis) to bakterie wywołujące groźne zakażenia, określane jako inwazyjna choroba meningokokowa. Podzielone są na wiele grup serologicznych. W Polsce oraz w Europie najczęściej występują meningokoki grupy B i C. Meningokoki żyją w wydzielinie jamy nosowo-gardłowej. Około 5-10% zdrowych ludzi jest nosicielami meningokoków bez świadomości tego faktu. U młodzieży odsetek ten może przekraczać 20%. Do zakażenia może dojść na skutek kontaktu z osobą chorą lub z bezobjawowym nosicielem. Przenoszenie meningokoków odbywa się podobnie jak w przypadku wielu infekcji: drogą kropelkową (podczas kaszlu, kichania), przez kontakt bezpośredni lub pośredni (np. picie ze wspólnego kubka). Zachorowania najczęściej występują zimą i wiosną. Najgroźniejszym efektem zakażeń wywołanych przez te bakterie jest inwazyjna choroba meningokokowa, która może przebiegać jako posocznica (sepsa) lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Meningokoki mogą wywołać również zapalenie gardła, płuc, ucha środkowego, osierdzia, wsierdzia, stawów, zapalenie spojówek, szpiku kostnego i inne schorzenia. Do zakażenia meningokokami może dojść w każdym wieku. Warto jednak podkreślić, że dzieci w wieku od 3 miesięcy do 5 lat są, w porównaniu do innych grup wiekowych, narażone najbardziej. Ich system odpornościowy nie jest jeszcze wystarczająco dobrze rozwinięty. Drugi szczyt zachorowań jest notowany u młodzieży między 14 a 19 rokiem życia. Meningogoki należą do najczęstszych, pozaszpitalnych, bakteryjnych czynników etiologicznych zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i posocznicy na świecie. Mogą powodować zarówno zachorowania sporadyczne, ogniska epidemiczne, jak i duże epidemie. Ten potencjalnie epidemiczny charakter zakażeń obarczonych dużym ryzykiem powikłań i wysoką śmiertelnością stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Obecnie najlepszą metodą zapobiegania zakażeniom meningokokowym typu C są szczepienia ochronne. Udowodniono, że programy szczepień prowadzone z użyciem szczepionki koniugowanej są wysoce skuteczne i mogą znacznie obniżyć zachorowalność na zakażenia wywołane przez meningokoki typu C. 3

4 2. Opis Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka "Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach " adresowany był do dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy życia, zamieszkałych na terenie miasta Płocka, które dotąd nie zostały uodpornione przeciw meningokokom typu C, w tym dzieci, które rozpoczęły cykl szczepień przed ukończeniem 1. roku życia. Celem głównym programu było zwiększenie liczby dzieci zaszczepionych przeciwko meningokokom typu C wśród populacji objętej programem, a tym samym zapobieganie zachorowaniom i zgonom z powodu inwazyjnej choroby meningokokowej. Ponadto wyróżniono dwa cele szczegółowe ww. programu: - Zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień przeciwko meningokokom typu C w grupie dzieci objętych programem. - Zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjną chorobę meningokokową wśród mieszkańców miasta Płocka. Tryb zapraszania do programu obejmował dwa etapy. Pierwszy etap obejmował edukację mieszkańców miasta Płocka poprzez działania promocyjno-informacyjne w mediach: tj. zamieszczenie informacji dotyczącej programu w lokalnych mediach, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Ponadto Gmina Miasto Płock w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej wszystkich finansowanych z budżetu miasta programów zdrowotnych prowadziła corocznie kampanię informacyjną w postaci dystrybucji plakatów i ulotek oraz ekspozycji informacji na billboardach. Kampania ta prowadzona była pod hasłem "Zdrowie - bezcenne. Badania - bezpłatne" we współpracy z Wydziałem Promocji i Informacji Urzędu Miasta Płocka. Materiały informacyjne dystrybuowano na terenie miasta m.in. w takich miejscach jak: - przychodnie poz ; - szpitale; - miejskie jednostki organizacyjne; - galerie handlowe, oraz w czasie różnego rodzaju imprez organizowanych przez Urząd. W 2012 roku wydano sztuk ulotek i 210 sztuk plakatów informujących o programach realizowanych przez Gminę Miasto Płock. W 2013 roku wydano sztuk ulotek, 200 sztuk plakatów informujących, naklejki dla dzieci biorących udział w programach profilaktycznych szczepień oraz ukazało się 10 sztuk bilboardów rozmieszczonych na terenie miasta dwukrotnie w ciągu roku. Natomiast w 2014 roku wydano 2000 sztuk ulotek,

5 sztuk naklejek dla dzieci biorących udział w programach profilaktycznych szczepień oraz ukazało się 10 sztuk bilboardów rozmieszczonych na terenie miasta dwukrotnie w ciągu roku. Koszty realizacji ww. kampanii w 2012 roku wynosiły 6 300,66 zł, w 2013 roku ,26 zł (w tym odbyły się działania informacyjne dotyczące wprowadzenia programu - "Program profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach " oraz edukacja zdrowotna rodziców i dzieci w ramach ww. programu oraz szkolenia dla realizatorów), natomiast w 2014 roku ,20 zł. Drugi etap obejmował rekrutację uczestników do wspomnianego programu. W ramach tego etapu informacja o możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień zalecanych, dostępnych w ramach programu w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, do której dziecko jest zapisane, została przekazana rodzicom przez przychodnię. Przychodnie ponadto prowadziły edukację zdrowotną rodziców w zakresie objętym programem zdrowotnym. Świadczenia w postaci szczepienia przeciw meningokokom typu C otrzymało każde dziecko, które zgłoszono do programu, spełniało kryteria i zostało zakwalifikowane do szczepienia przez swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z placówki, która była realizatorem programu. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników to: - wiek od 12 do 23 miesiąca życia; - zamieszkanie na terenie miasta Płocka; - dotychczasowy brak uodpornienia przeciw meningokokom typu C; - badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia. W celu wyboru podmiotów leczniczych realizujących Program profilaktyczny szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka ogłoszono konkurs ofert. Szczepienia realizowane były przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej, wybrane na realizatora programu w ramach ogłoszonego konkursu ofert na podstawie Zarządzenie Nr 1394/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 lutego 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach oraz na podstawie Zarządzenia nr 1851/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach , realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom w latach konkurs uzupełniający oraz realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach konkurs uzupełniający. Każda wybrana placówka podstawowej opieki zdrowotnej usytuowana była na 5

6 terenie miasta Płocka, posiadała kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) i spełniała kryteria konkursowe. Wybrane kompetencje i warunki niezbędne do realizacji programu to: 1. Zgodność zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez realizatora programu zdrowotnego, w świetle obowiązujących przepisów, z przedmiotem programu zdrowotnego, 2. W zakresie personelu udzielającego świadczeń w ramach programu: - co najmniej 1 lekarz spełniający warunki Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń z dziedziny podstawowej opieki zdrowotnej, - co najmniej 1 pielęgniarka poz z uprawnieniami do wykonywania szczepień, - personel do obsługi organizacyjnej programu odpowiedzialny za rejestrację pacjentów, prowadzenie bazy danych, 3. W zakresie dostępności doświadczeń w ramach programu zdrowotnego, - dostępność do świadczeń co najmniej 3 razy w tygodniu, w tym 1 raz w godzinach popołudniowych (co najmniej do godz ), 4. w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały: - wyposażenie gabinetu lekarskiego i gabinetu szczepień zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, Posiadanie systemu komputerowego z dostępem do Internetu oraz drukarką do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych; 5. W zakresie ceny. Zatem szczepienia były realizowane przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały wybrane na podstawie konkursu ogłoszonego przez Gminę - Miasto Płock. Każda placówka podstawowej opieki zdrowotnej z terenu miasta Płocka, posiadająca kontrakt z NFZ (kontrakt z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej) mogła wziąć udział w postępowaniu konkursowym. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 48 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków (Dz.U nr 210 poz. 2135) publicznych Gmina Miasto Płock przekazała projekt opisywanego programu profilaktycznego do Agencji Oceny Technologii Medycznych i uzyskała pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych, nr opinii 111/2012 z dnia 25 czerwca 2012r. Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM) opiniuje ministerialne i samorządowe projekty programów zdrowotnych, a także prowadzi szeroko rozumianą działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie oceny technologii medycznych w Polsce i na świecie. 6

7 3. Ewaluacja programu 3.1. Analiza liczby placówek podstawowej opieki zdrowotnej realizującej program, oraz kosztów realizacji programu W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert w 2012 roku wyłoniono 21 placówek, świadczących usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i realizujących program tj.: 1) NZOZ Eskulap, ul. 1 Maja 7a, 2) Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku POZ, ul. Medyczna 22, 3) NZOZ Nowa- Med, ul. Dworcowa 2, 4) NZOZ CM Omega, ul. Jasna 13, 5) NZOZ Intermed, ul. Gradowskiego 26, 6) NZOZ Płocki ZOZ przychodnie mieszczące się przy ulicach: Miodowa 2, Zielona 40, Góry 7. 7) NZOZ Med Jar, ul. Armii Krajowej 2a, 8) NZOZ Nasza Przychodnia, ul. Czwartaków 4, 9) NZOZ Przychodnia Radziwie Wanda Pociej Siera, ul. Popłacińska 42, 10) NZOZ Borowiczki Zdzisław Woźniak, ul. Borowicka 3b, 11) NZOZ Saba Med, ul. Kobylińskiego 14, 12) NZOZ PetroLek, ul. Chemików 7, 13) NZOZ Salus, ul. Zapłotek 30, 14) NZOZ Wa-Med, ul. Czwartaków 16c, 15) NZOZ Lux Medica, ul. Wolskiego 6/1, 16) NZOZ Zdrowie BJT, ul. Rembielińskiego 10a, 17) NZOZ CM Rodzina ul. Jana Pawła II 39, 18) NZOZ Caritas Diecezji Płockiej, ul. Sienkiewicza 54, 19) NZOZ ProVita, ul. Hubalczyków 11, 20) Centrum Leczniczo Usługowe imienia Świętej Anny, ul. Kochanowskiego 22a, 21) Poliklinika MSWiA, ul. Sportowa 2 Jednakże w wyniku likwidacji jednostki Polikliniki MSWiA w Płocku z końcem lutego 2013 roku, mieszczącej się w Płocku, przy ul. Sportowej 2, w latach 2013 i 2014 program realizowało 20 placówek. Dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na szczepienie, spełniające kryteria programu i zakwalifikowane przez lekarza (badanie kwalifikujące pacjenta do szczepienia) były szczepione szczepionką monowalentną skoniugowaną przeciwko meningokokom typu C, zarejestrowaną i dopuszczoną do obrotu w Polsce. 7

8 W Programie profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka zaplanowano całkowity koszt realizacji programu na kwotę ,00 zł. Jednocześnie planowany koszt realizacji programu w ciągu jednego roku to ,00 zł. Należy dodać, że koszt prowadzonej corocznie przez Gminę - Miasto Płock kampanii informacyjnej, dotyczącej wszystkich finansowanych z budżetu miasta Płocka programów zdrowotnych nie jest wliczany w koszt realizacji niniejszego programu. Ponadto w przypadku większej frekwencji Gmina założyła podjęcie działań w celu zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych. Przyjęte koszty jednostkowe w kwocie 105,00 zł: to cena jednostkowa brutto za wykonanie pojedynczego świadczenia w ramach programu. Zakres świadczenia obejmował: - zakup szczepionki (monowalentnej, skoniugowanej przeciwko meningokokom typu C; - badanie lekarskie - kwalifikację do wykonania szczepienia; - podanie szczepionki zgodnie ze schematem określnym przez producenta; - sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i standardami stosowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz archiwizowania danych; - prowadzenie rejestru świadczeń wykonywanych w ramach programu zdrowotnego oraz sporządzenie sprawozdania z jego realizacji zgodnie z wymaganiami Gminy Miasto Płock. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł: zł. Przy czym koszty realizacji w 2012 roku wyniosły zł, natomiast koszty realizacji w 2013 roku zł. Nie przekroczono zatem założonego całkowitego kosztu realizacji Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka. 8

9 3.2. Ocena liczby osób zaszczepionych w ramach programu Tab. 1. Liczba ludności w Polsce, województwie mazowieckim i mieście Płocku w latach Region Polska województwo mazowieckie Rok Liczba ludności ogółem Liczba dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy Odsetek dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy , , , ,1 miasto Płock , ,0 Źródło: GUS (Główny Urząd Statystyczny), 2014, dane dostępne na stronie internetowej i obliczenia własne Biorąc pod uwagę liczbę ludności ogółem w Polsce i mieście Płocku zauważamy tendencję spadkową, natomiast w województwie mazowieckim liczba ludności w 2013 roku była większa w stosunku do 2012 roku. W 2012 roku miasto Płock zamieszkiwało osób, natomiast w 2013 roku osób. Odsetek dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy życia wynosił około 1% ogółu społeczeństwa i taka tendencja zauważana jest również w Polsce i województwie mazowieckim. Niemniej jednak w Polsce i województwie mazowieckim liczba dzieci w drugim roku życia w analizowanym przedziale czasowym spadała, jedynie w mieście Płocku zauważamy niewielki wzrost liczby dzieci w tym wieku. Tab.2. Liczba osób zaszczepionych przeciw meningokokom w Polsce, województwie mazowieckim i mieście Płocku w latach Region Polska województwo mazowieckie Płock Rok Liczba zaszczepionych % zaszczepionych 0,12 0,12 0,19 0,23 0,56 0,68 Źródło: PZH (Państwowy Zakład Higieny), 2014, dane dostępne na stronie internetowej oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miasta Płocka, PSSE w Płocku W Polsce, województwie mazowieckim i mieście Płocku w latach zauważamy wzrost liczby osób zaszczepionych przeciw meningokokom. Biorąc po uwagę odsetek osób 9

10 zaszczepionych w stosunku do ogółu społeczeństwa można zauważyć wiodącą rolę Gminy Miasta Płock w szczepieniach przeciw meningokokom. Tab. 3. Liczba osób zaszczepionych w latach w ramach programu profilaktycznego szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka Liczba osób zaszczepionych Źródło: dane Urzędu Miasta Płocka Źródło: dane Urzędu Miasta Płocka Ryc. 1. Liczba osób zaszczepionych w poszczególnych latach programu profilaktycznego szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka W Płocku w latach w ramach Programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom wykonano szczepień. Ponadto należy podkreślić, że w czasie trwania programu zmieniali się adresaci omawianego programu profilaktycznego. W latach wykonano szczepionek u osób w przedziale wiekowym od 2 10

11 miesiąca życia do 16 roku życia, natomiast w latach podano szczepionek u osób w przedziale wiekowym od 2 miesiąca życia do 19 roku życia. W 2012 roku wykonano 640 szczepień, w 2013 roku 741 szczepień u dzieci w wieku od 12 do 23 miesiąca życia. Ponadto należy zauważyć, że w 2012 roku wykonano 695 szczepień przeciw meningokokom, z czego 640 w ramach Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka finansowanego z budżetu miasta, co stanowiło 92% szczepień przeciw omawianym bakteriom. Natomiast w 2013 wykonano 836 szczepień przeciw meningokokom, z czego 741 szczepień w ramach programu profilaktycznego, co oznacza, że 89% szczepień przeciw meningokokom było finansowanych z budżetu miasta Płocka. W programie założono udział 60% dzieci z rocznika w szczepieniach, warto podkreślić, że w 2012 roku zaszczepiono 51% dzieci w wieku od 12 miesięcy do 23 miesięcy życia, a w 2013 roku już 59% dzieci, zatem odsetek dzieci zaszczepionych w populacji objętej programem jest zbliżony do założonego. 11

12 3.3. Analiza zapadalności i umieralności na chorobę meningokokową inwazyjną Tab.4. Zachorowania na chorobę meningokokową inwazyjną w Polsce, województwie mazowieckim, mieście Płocku w latach Region Rok Choroba meningokokowa inwazyjna ogółem zapadalność na 100 tyś. Polska , ,65 województwo ,55 mazowieckie ,68 Płock , Źródło: PZH (Państwowy Zakład Higieny), 2014, dane dostępne na stronie internetowej oraz PSSE w Płocku (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku) Analizując zachorowania na chorobę meningokokową inwazyjną w Polsce i województwie mazowieckim w latach zauważamy wzrost zachorowalności, natomiast biorąc pod uwagę Gminę Miasto Płock nastąpił spadek zachorowalności w omawianym przedziale czasowym. Biorąc po uwagę liczbę zachorowań na chorobę meningokokową inwazyjną w Płocku w latach poprzedzających wprowadzenie programu, tj. w 2005r. odnotowano 1 przypadek zachorowania, w 2006r. 2, 2007r. - 3, a w 2008r.- 4, a w porównaniu z omawianym przedziałem czasu można zauważyć, że szczepienia skutecznie obniżają zachorowalność na zakażenia wywołane przez meningokoki. Tab.5. Zachorowania na zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu oraz na posocznicę w Polsce, województwie mazowieckim, mieście Płocku w latach Choroba meningokokowa Zapalenie opon mózgowych Region Rok i/lub mózgu Posocznica ogółem zapadalność zapadalność ogółem na 100 tyś. na 100 tyś. Polska , , , ,43 województwo , ,36 mazowieckie , ,49 Płock , Źródło: PZH (Państwowy Zakład Higieny), 2014, dane dostępne na stronie internetowej oraz PSSE w Płocku (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku) W Polsce i województwie mazowieckim można zauważyć niewielki spadek zachorowań na zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu w latach W przypadku zachorowań na 12

13 posocznicę obserwujemy wzrost liczby zachorowań w Polsce i województwie mazowieckim. Warto zauważyć, że w mieście Płocku nie odnotowano w omawianym przedziale czasowym zachorowań na zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu, natomiast analizując dane z miasta Płocka w omawianym przedziale czasowym, zarejestrowano 1 przypadek zachorowania na posocznicę w 2012 roku. Tab.5. Zgony na chorobę meningokokową inwazyjną w Polsce, województwie mazowieckim, mieście Płocku w latach Region Rok Liczba zgonów na chorobę meningokokową inwazyjną Polska województwo mazowieckie Płock Źródło: PZH (Państwowy Zakład Higieny), 2014, dane dostępne na stronie internetowej Według danych pochodzących z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku we wspomnianym mieście, w latach , nie odnotowano zgonów z powodu choroby meningokokowej inwazyjnej. 13

14 4. Dyskusja i wnioski z realizacji Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka Inwazyjna choroba meningokokowa wiąże się z dużą śmiertelnością, a szczególnie w przypadku zakażeń przebiegających z posocznicą. Jednak zakażeniom meningokokami grupy C i ich powikłaniom można skutecznie zapobiegać stosując szczepienia. Udowodniono, że programy szczepień ochronnych prowadzone w różnych krajach Unii Europejskiej z użyciem szczepionek przeciw meningokokom grupy C są w stanie znacznie obniżyć śmiertelność i zachorowalność na choroby wywołane przez tą grupę bakterii. Szczepionki skoniugowane skutecznie stymulują układ odpornościowy: - po zakończeniu całego cyklu szczepienia niemal u wszystkich dzieci pojawiają się ochronne przeciwciała w zabezpieczającym stężeniu; - odporność po szczepieniu u dzieci, które ukończyły 1. rok życia, oraz u młodzieży i dorosłych prawdopodobnie utrzymuje się przez długi czas; natomiast u niemowląt zaszczepionych w 1. roku życia poziom ochrony stopniowo maleje i w 2. roku życia konieczna jest dawka przypominająca szczepionki; - choć nie zbadano, o ile szczepienie zmniejsza indywidualne ryzyko zachorowania dziecka, to w krajach, w których wprowadzono powszechne szczepienie dzieci szczepionkami skoniugowanymi, zaobserwowano znaczne zmniejszenie liczby zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową; - dodatkowo skutecznie chronią przed osiedlaniem się meningokoków w gardle (tzn. nosicielstwem), a tym samym ograniczają ryzyko zakażenia innych osób. Istnieje wiele dowodów naukowych potwierdzających efektywność i bezpieczeństwo szczepień przeciwko meningokokom, w tym efektywność kosztową. Szczepienia te są powszechnie akceptowane, zalecane przez ekspertów polskich i zagranicznych i są finansowane w wielu krajach europejskich. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji programu szczepień przeciwko meningokokom, w mieście Płocku są zachęcające. Samorząd płocki od 2008 roku realizuje wspomniany program. Głównym celem ewaluowanego programu było zwiększenie liczby dzieci zaszczepionych przeciwko meningokokom typu C wśród populacji objętej programem, a tym samym zapobieganie zachorowaniom i zgonom z powodu inwazyjnej choroby meningokokowej. Niewątpliwie cel ten został osiągnięty jak również wyróżnione w programie cele szczegółowe. W Polsce szczepienia przeciw meningokokom wpisane są do Programu Szczepień Ochronnych jako szczepienia zalecane, niefinansowane ze środków 14

15 znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia. W związku z powyższym dzięki realizacji tego projektu zwiększono dostępność do bezpłatnych szczepień przeciw meningokokom w grupie dzieci objętych badaniem. Ponadto należy podkreślić, że szczepienia przeciw meningokokom są najskuteczniejszym sposobem zwalczania inwazyjnej choroby meningokokowej. Popularyzacja wiedzy o ryzyku wystąpienia powikłań w przebiegu tej choroby, jak również o wspomnianych szczepieniach powoduje zwiększenie liczby osób zgłaszających uczestnictwo dziecka w programie, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności i umieralności na inwazyjną chorobę meningokokową wśród mieszkańców miasta Płocka. Grupa docelowa określona w programie została wybrana trafnie. Odporność u dzieci zaszczepionych po 1 roku życia utrzymuje się przez długi okres czasu i nie wymaga podania dawki przypominającej. Analiza odsetka dzieci zaszczepionych w populacji objętej badaniem świadczy o efektywności programu: w 2012 roku zaszczepiono 51% dzieci w 2. roku życia, natomiast w 2013 roku 59% dzieci w tym wieku Ponadto należy podkreślić, że analiza statystyczna zachorowalności i zgonów dowodzi, że dzięki realizacji Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka nastąpił spadek zachorowalności, a także nie odnotowano żadnego przypadku zgonu w omawianym czasie. Program profilaktyczny należy kontynuować w celu skutecznej ochrony przed zachorowaniem na zakażenia wywołane Neisseria meningitidis i ze względu na uzyskane pozytywne efekty jego realizacji. W Polsce szczepienia przeciw meningokokom znajdują się w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2012 i 2013 jako szczepienia zalecane finansowane przez pacjenta. Ponadto należy podkreślić, że cel strategiczny nr 7 Narodowego Programu Zdrowia na lata dot. zwiększenia skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w ramach którego priorytetem jest m.in. zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne, którym można zapobiegać przez szczepienia. Jednocześnie jednym z priorytetów zdrowotnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 roku jest zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w szczególności poprzez szczepienia ochronne. Zatem program profilaktyczny realizowany przez Gminę Miasto Płock spełnia jeden z priorytetów zdrowotnych określonych w Polsce. Ewaluację Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka opracowano w oparciu o dane uzyskane 15

16 z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku, jak również dostępne na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego i Państwowego Zakładu Higieny. 16

Raport z ewaluacji programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2012-2014

Raport z ewaluacji programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2012-2014 Projekt,,Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Raport z ewaluacji programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Załącznik do Uchwały Nr 67/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Autor programu:

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego

UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego szczepie ń profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/101/2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR X/101/2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR X/101/2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród młodzieży z grup największego ryzyka z rodzin najuboższych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/537/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/537/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/537/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zdrowotnego program szczepień profilaktycznych dzieci wieku 3 i 4 lat przeciwko pneumokokom na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2011 2014, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie,,programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2018, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1851/2012

Zarządzenie Nr 1851/2012 Zarządzenie Nr 1851/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Płocka Płock 2016

Urząd Miasta Płocka Płock 2016 Urząd Miasta Płocka Płock 2016 Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka Program realizowany jest od 2008 roku. 1. Adresaci programu: 2008 rok, dzieci mieszkające

Bardziej szczegółowo

"Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017"

Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017 "Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017" Program opracowany w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka Płock, styczeń

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom. PROJEKT Uchwala nr. UCHWAL y BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpł. 2012-10- 1 5 Rady Miasta Katowice z dnia. BRM....... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016 Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/671/2012 z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016 Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata

Bardziej szczegółowo

Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C. na terenie powiatu kluczborskiego

Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C. na terenie powiatu kluczborskiego Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego Okres realizacji programu: program wieloletni Autorzy programu: Iwona

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej oraz ustalenia regulaminu jej pracy i szczegółowych warunków konkursu. Program

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY DZWONEK. Program edukacyjny opracowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych Nie!

PIERWSZY DZWONEK. Program edukacyjny opracowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych Nie! PIERWSZY DZWONEK Program edukacyjny opracowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych Nie! Dla meningokoków Idea programu edukacyjnego Na zakażenie meningokokami narażeni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013

UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013 UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie realizacji w 2013 roku Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci po 2 r.ż.

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 66/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ PN. PROGRAM SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNEGO PRZECIWKO GRYPIE OSÓB PO 60 ROKU ŻYCIA W GMINIE KŁODAWA NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ PN. PROGRAM SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNEGO PRZECIWKO GRYPIE OSÓB PO 60 ROKU ŻYCIA W GMINIE KŁODAWA NA LATA Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ PN. PROGRAM SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNEGO PRZECIWKO GRYPIE OSÓB PO 60 ROKU ŻYCIA W GMINIE KŁODAWA NA LATA 2018 2019 OKRES REALIZACJA: 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie śląskim w latach 07-. Analizie poddano zgłoszenia zachorowań na chorobę meningokokową w latach 07- na terenie województwa śląskiego. ZakaŜenia

Bardziej szczegółowo

Opiekuńczo Wychowawczych w Bochni oraz Rodzinnego Domu Dziecka.

Opiekuńczo Wychowawczych w Bochni oraz Rodzinnego Domu Dziecka. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/182/08 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26. czerwca 2008 r. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieży z grup największego ryzyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/.../2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR X/.../2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r. Projekt UCHWAŁA NR X/.../2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród młodzieży z grup największego ryzyka z rodzin najuboższych

Bardziej szczegółowo

Dr med. Paweł Grzesiowski

Dr med. Paweł Grzesiowski DOSTĘPNOŚĆ DO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY CENTRALNEJ MECHANIZMY FINANSOWANIA SZCZEPIEŃ I OCENY ICH EFEKTYWNOŚCI Dr med. Paweł Grzesiowski FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

8) Program profilaktyki zakaŝeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy zamieszkałychw Gminie Miejskiej Kraków

8) Program profilaktyki zakaŝeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy zamieszkałychw Gminie Miejskiej Kraków 8) Program profilaktyki zakaŝeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy zamieszkałychw Gminie Miejskiej Kraków 1. Opis problemu zdrowotnego a. Problem zdrowotny: Neisseria meningitidis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Miasta mgr Dariusz Kołodziejczyk

Przewodniczący Rady Miasta mgr Dariusz Kołodziejczyk UCHWAŁA NR LII/416/10 RADY MIASTA OTWOCKA w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2010 o tytule Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C młodzieży w wieku 12 lat na lata Okres realizacji:

Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C młodzieży w wieku 12 lat na lata Okres realizacji: Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C młodzieży w wieku 12 lat na lata 2018-2020 Okres realizacji: 2018-2020 Autor programu: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna Choroba Meningokokowa

Inwazyjna Choroba Meningokokowa Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21,, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl Inwazyjna Choroba Meningokokowa Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/115/2016 RADY GMINY WODZISŁAW. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/115/2016 RADY GMINY WODZISŁAW. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/115/2016 RADY GMINY WODZISŁAW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2016-2018 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2016 2020

Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2016 2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej oraz ustalenia regulaminu jej pracy i szczegółowych warunków konkursu. Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie, dla mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 9 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 9 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII164 /2008 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008 roku Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII164 /2008 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008 roku Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci UCHWAŁA Nr XXVII/164/2008 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

zapadalność , , , średnio: 18 0,57 10, ,6666

zapadalność , , , średnio: 18 0,57 10, ,6666 Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków realizowany w ramach zadań priorytetowych Dzielnicy II Miasta Krakowa w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH

PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH 2010-2016 CO WARTO WIEDZIEĆ O GRYPIE Każdego roku na całym świecie zaraża się 5-10% populacji osób dorosłych i 20-30%dzieci Wirusy grypy ludzkiej łatwiej

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE Koordynator profilaktyki : mgr piel. Anna Karczewska CELE: zwiększanie świadomości pacjenta na temat szczepionek przeciwko grypie zapobieganie zachorowań na grypę zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2019 r. ... /pieczęć Oferenta/ O F E R T A

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2019 r. ... /pieczęć Oferenta/ O F E R T A Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.22.2019 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2019 r.... /pieczęć Oferenta/ O F E R T A NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI ZAMIESZKAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom meningokokowym

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH. 07.06.2010r

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH. 07.06.2010r PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH 07.06.2010r MENINGOKOKI INFORMACJE OGÓLNE Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis zwane również dwoinkami zapalenia opon mózgowych. Wyodrębniono kilka

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 271/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. o projekcie programu Projekt programu profilaktyki zakażeń meningokokowych

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce

dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce Szczepienia dzieci przeciw pneumokokom i ich skutki populacyjne na przykładzie społeczności Kielc dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce Szczepienia ochronne dla ludności Kielc -szczepienia p/grypie

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Hanna Czajka. Szczepienia. przeciwko meningokokom grupy C INFORMATOR DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Dr n. med. Hanna Czajka. Szczepienia. przeciwko meningokokom grupy C INFORMATOR DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Dr n. med. Hanna Czajka Szczepienia przeciwko meningokokom grupy C INFORMATOR DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH SZCZEPIENIA PRZECIWKO MENINGOKOKOM GRUPY C Dr n. med. Hanna Czajka Wojewódzki Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Neisseria meningitidis

Neisseria meningitidis Neisseria meningitidis Wyłączny rezerwuar: : człowiek Źródło zakażenia: : nosiciel lub chory Kolonizacja: : jama nosowo-gardłowa Przenoszenie: : droga kropelkowa, bezpośredni kontakt Okres wylęgania: :

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r. Projekt z dnia 3 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktyki zakażeń meningokokowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/501/2014 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/501/2014 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/501/2014 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom meningokokowym Na

Bardziej szczegółowo

NA WYBÓR REALIZATORA W LATACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN

NA WYBÓR REALIZATORA W LATACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 87/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 11 października 2017 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR REALIZATORA W LATACH 2017-2020 PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ŁODZIAN PRZECIW GRYPIE W 2011 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ŁODZIAN PRZECIW GRYPIE W 2011 r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 684 /VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 maja 2011 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ŁODZIAN PRZECIW GRYPIE W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 27/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 27/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku UCHWAŁA Nr 27/VII/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Józefowa z grupy szczególnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/207/2012 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/207/2012 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XX/207/2012 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie : Programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE DZIECI PRZECIWKO ZAKAŻENIOM MENINGOKOKOWYM TYPU C

SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE DZIECI PRZECIWKO ZAKAŻENIOM MENINGOKOKOWYM TYPU C Załącznik do uchwały Nr XXIV/276/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE DZIECI PRZECIWKO ZAKAŻENIOM MENINGOKOKOWYM TYPU C PROGRAM ZDROWOTNY NA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 321/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013 roku

Uchwała Nr 321/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013 roku Uchwała Nr 321/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013 roku w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Józefowa z grupy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 716/XL/2017 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 716/XL/2017 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR 716/XL/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programów polityki zdrowotnej: "Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa Inwazyjna choroba meningokokowa Posocznica (sepsa) meningokokowa Sepsa, posocznica, meningokoki to słowa, które u większości ludzi wzbudzają niepokój. Każdy z nas: rodzic, opiekun, nauczyciel, dorosły

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/61/15 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/61/15 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/61/15 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych realizowanych na terenie Miasta Otwocka w 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/289/16 RADY GMINY MIELNO. z dnia 2 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/289/16 RADY GMINY MIELNO. z dnia 2 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/289/16 RADY GMINY MIELNO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i promocji zdrowia na lata 2014-2020 realizowanego przez Gminę Mielno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/551/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 18 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/551/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/551/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznego szczepień przeciwko meningokokom grupy C dzieci zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014 PSSE RACIBÓRZ Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 21 214 CEL OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania była ocena sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/409/17 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVII/409/17 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLVII/409/17 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 194/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 lipca 2016 roku

UCHWAŁA NR 194/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 lipca 2016 roku UCHWAŁA NR 194/VII/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 50 roku życia Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Meningokoki trzeba myśleć na zapas

Meningokoki trzeba myśleć na zapas Meningokoki trzeba myśleć na zapas prof. dr hab. med. Jacek Wysocki dr n. med. Ilona Małecka Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/414/2018 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 29 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR LVI/414/2018 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 29 marca 2018 r. UCHWAŁA NR LVI/414/2018 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świnoujścia w wieku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2016 r. Projekt Numer druku... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej - Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po

Bardziej szczegółowo

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych experience makes the difference Robert Plisko Świadczenie gwarantowane Świadczenie gwarantowane - świadczenie opieki zdrowotnej finansowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr 28/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku Uchwała Nr 28/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 50 roku

Bardziej szczegółowo

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl GRYPA Jak zapobiec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 801/2011

Zarządzenie Nr 801/2011 Zarządzenie Nr 801/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 września 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom w latach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ (RPPZ Pneumokoki) Departament Zdrowia UMWP Październik 2017 rok

Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ (RPPZ Pneumokoki) Departament Zdrowia UMWP Październik 2017 rok Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ (RPPZ Pneumokoki) Departament Zdrowia UMWP Październik 2017 rok Podstawy prawne Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY dotyczący wyboru realizatora Programu szczepień ochronnych w 2017 r. w Gminie Łodygowice, obejmującego mieszkańców Pietrzykowic

FORMULARZ OFERTOWY dotyczący wyboru realizatora Programu szczepień ochronnych w 2017 r. w Gminie Łodygowice, obejmującego mieszkańców Pietrzykowic Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Łodygowice nr 10/RIP/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. FORMULARZ OFERTOWY dotyczący wyboru realizatora Programu szczepień ochronnych w 2017 r. w Gminie Łodygowice,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/212/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/212/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/212/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2017. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO

I. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO PROGRAM ZDROWOTNY PROGRAM PROFILAKTYCZNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIWKO MENINGOKOKOM GRUPY C DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TRZEBNICA NA LATA 2017-2019 W RAMACH PROGRAMU TRZEBNICKA RODZINA 3+ PROGRAM ZDROWOTNY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR VI/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR VI/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego na 2017 rok "Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób od 60 roku życia" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 2 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia Gminy

Bardziej szczegółowo

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ?

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ! SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/73/2013. z dnia 25 listopada 2013 roku. Rady Gminy Bodzechów

Uchwała Nr XLIV/73/2013. z dnia 25 listopada 2013 roku. Rady Gminy Bodzechów Uchwała Nr XLIV/73/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku Rady Gminy Bodzechów w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 7/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. o projekcie programu Program

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r.

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. W sprawie: przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach

UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach z dnia Projekt w sprawie realizacji w 2012 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65

Bardziej szczegółowo

Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego

Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego DEFINICJE Program Polityki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/25/2018 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 29 listopada 2018 roku

UCHWAŁA Nr II/25/2018 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 29 listopada 2018 roku UCHWAŁA Nr II/25/2018 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pn.: Program Profilaktyki Zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022 Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1552/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1552/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1552/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom w latach

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

Paulina Rolska. Monika Małowicka Katarzyna Mazur Monika Szałańska Maciej Ziobro

Paulina Rolska. Monika Małowicka Katarzyna Mazur Monika Szałańska Maciej Ziobro HTA Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Starowiślna 17/3, 31-038 Kraków Tel.: +48 (0) 12 421-88-32; Faks: +48 (0) 12 395-38-32 www.hta.pl Projekt zakończono: grudzień

Bardziej szczegółowo

I. Opis Programu: 1. Przesłanki dla realizacji Programu:

I. Opis Programu: 1. Przesłanki dla realizacji Programu: Program Nr 9: Program profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczęszczających do Ŝłobków i przedszkoli samorządowych, zlokalizowanych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/338/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 29 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/338/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 29 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/338/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom meningokokowym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia r. Projekt z dnia 21 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego na 2017 rok "Szczepienia ochronne przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/100/16 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/100/16 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/100/16 RADY GMINY MIELNIK z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2016 pn. Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na realizację następujących programów zdrowotnych w roku 2015:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na realizację następujących programów zdrowotnych w roku 2015: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2015 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 25 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na realizację następujących programów zdrowotnych w roku 2015: Program szczepień

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 61/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4569/10. z dnia 16 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 4569/10. z dnia 16 kwietnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 4569/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie oraz realizatora

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA - SZCZEPIENIA trzeba edukować rodziców!

KAMPANIA - SZCZEPIENIA trzeba edukować rodziców! KAMPANIA - SZCZEPIENIA trzeba edukować rodziców! http:///aktualnosci/kampania-szczepienia-trzeba-edukowac-rodzicow,1058 Strona 1 http:///aktualnosci/kampania-szczepienia-trzeba-edukowac-rodzicow,1058 Strona

Bardziej szczegółowo

"Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017"

Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017 "Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017" Program opracowany w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka Płock, styczeń 2015r.

Bardziej szczegółowo