KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP WOJEWÓDZKI Drogi Uczniu! Witaj na III etapie konkursu z języka angielskiego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. Arkusz liczy 8 stron i zawiera 9 zadań. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt Komisji Konkursowej. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. W przypadku testu wyboru prawidłową odpowiedź zaznacz stawiając znak X na literze poprzedzającej treść wybranej odpowiedzi. Nie używaj korektora. Jeżeli pomylisz się, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz znakiem X inną odpowiedź. Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym. Brudnopis nie będzie oceniany. Czas pracy: 90 minut Liczba punktów możliwych do uzyskania: 90 Pracuj samodzielnie. Powodzenia!

2 Zadanie 1. Wybierz odpowiednie słowo i zakreśl właściwą odpowiedź A,B,C, lub D z podanych poniżej i uzupełnij luki w tekście.(0-16 punktów) A FAMOUS SPORTSMAN You have probably never heard of Charles Burgess Fry but in the (1)...years of this century, he was the most famous man in England. He became famous while (2)...at university, mainly on (3)...of his achievements in sport. He was, at the same time, captain of the university football,cricket and athletics teams and (4)...the world record for the long jump. He was also a (5)...sports journalist. He was so famous that letters addressed to Mr Fry, Oxford were (6)...to him without any difficulty. His college, (7)...it had quite a different name, was (8)...as Fry's College. Some people have (9)...Fry's sporting achievements. They (10)...out that he lived at a time when standards were quite (11)...and it was much easier to (12)...well in severalsports. It is certainly true that athletes of that time did not have the totally dedicated (13)...of modern athletes. However, it is only (14)...to judge him(15)...the standards of his own time. There is no doubt that he had extraordinary skill (16)...with an ability to write about sport with style and intelligence. 1. A. primary B. early C. beginning D. initial 2. A. still B.yet C. then D.already 3. A. case B. account C. view D. regard 4. A. held B. did C. made D. reached 5. A. common B. usual C. normal D. popular 6. A. posted B. diverted C. delivered D. carried 7. A. despite B. although C. however D. otherwise 8. A. referred B. named C. called D. known 9. A. complained B. contradicted C. criticised D. contrasted 10. A. point B. give C. put D. speak 11. A. bad B. small C. low D. weak 12. A. make B. be C. go D. do 13. A. approach B. style C. method D. skill 14. A. balanced B. rational C. fair D. precise 15. A. for B. by C. as D. with 16. A. attached B. combined C. connected D. related Strona 2 z 8

3 Zadanie 2. Przeczytaj poniższy tekst i przyporządkuj częściom tytuły oznaczone A.-F. Jeden z tytułów nie pasuje do żadnej części. Wpisz odpowiednie litery w kratki. (0-5 punktów) 2.1 The place where people meet socially in England is a pub. A typical English pub is one of the most wonderful places on the Earth. When you go through the door, you enter a totally different world. 2.2 Comfortable, pleasantly-looking furniture, including sofas as well as armchairs, woollen, patterned carpets everywhere, a great range of delicious drinks and snacks and- first of all- people who make the atmosphere of the place unique. 2.3 Englishmen spend there a lot of their free time. While drinking bee, whisky, or simply soft drinks they chat with others, play darts or pool. An English pub is really a good choice of place for having some fun. 2.4 You can not only relax there and drink some pints of delicious British ale or bitter, but also you can pick up some colloquial phrases and expressions that you would never learn on a language course. 2.5 Pubs throughout England are open from 11 a.m. till 11 p.m., however, Englishmen themselves are not satisfied with it. This custom has its origin in the times of the First World War and since then it has become a tradition, which you are not allowed to change. Adapted from Country of Mysteries and Suprises, A.Adamczyk, The Teacher, 8/ A. ENTERTAINMENT B. GETTING TO KNOW ENGLISH C. MOST DELICIOUS DRINKS ON EARTH D. TWELVE HOURS IS NOT ENOUGH E. THE BEST PLACE TO MEET FRIENDS F. THE LOOK INSIDE Zadanie 3. Uzupełnij poniższy tekst, wpisując po jednym wyrazie w każde wolne miejsce, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów. (0-6 punktów) Queen Mum is Dead Queen Elizabeth, the Queen Mother, (1) in her sleep on 30 th, March. The entire British Royal Family and dignitaries from all (2) the world attended her funeral on 9 th, April. In a moving tribute to his grandmother Prince Charles said, She seemed gloriously unstoppable, and ever (3) I was a child I adored her. Strona 3 z 8

4 The Queen Mother was born in London on August 4 th, She married the Duke of York, later to (4) King George VI, in She is best remembered (5) her refusal to leave London during World War II, even after Buckingham Palace was bombed nine (6) in Abridged from The World of English, no.2, 2002 Zadanie 4. Wstaw słowa z ramki w odpowiednią część tabelki, w zależności od tego, do jakiej grupy należą nazywane przez nie organizmy. W każdej grupie powinno znaleźć się osiem wyrazów. (0-24 punktów) cactus fir rose salmon bee swan seaweed squid owl peacock marigold ladybird palm human lily shark parrot squirrel crab seagull bamboo lobster tulip orchid trout butterfly crow wasp bat snail cedar hedgehog leopard daffodil eagle octopus deer dolphin whale oak penguin oyster mushroom beetle worm ant poppy daisy Mammals Birds Insects and invertebrates Flowers Trees and other plants Sea and river creatures Strona 4 z 8

5 Zadanie 5. Przekształć zdania, wykorzystując podane elementy, tak żeby znaczenie zdań pozostało nie zmienione. (0-5 punktów) 1. My house is not as large as yours. Your house 2. Nowhere is more expensive than this restaurant. This restaurant is the 3. This film was better than the last one. The last film was not 4. All the other players on the field were better than Jim. Jim was the 5. The second question was easier than the first one. The first question was Zadanie 6. Uzupełnij każde zdanie wykorzystując wyraz z podanej listy. Każdy wyraz może być wykorzystany tylko jeden raz. (0-10 punktów) determined, lively, tolerant, worried, bored, frank, suspicious, cheerful, jealous, patient 1. Susan still hasn't got over her cold and I'm a bit. 2. Tell me exactly what you think of me. I want you to be. 3. There's nothing to do in this place. I feel really. 4. My parents were very, and let me do things they didn't agree with. 5. Don't look so unhappy! Try to be a bit more. 6. The policeman saw a strange man waiting by the bank and became 7. She managed to pass her exams in the end because she was so 8. He is full of energy, and new ideas. He's a very person. 9. When she saw her boyfriend kissing another girl she felt very. 10. You have to do this job slowly and carefully and be very. Zadanie 7. Wstaw czasownik w nawiasie w odpowiedniej formie, tak żeby zdania tworzyły logiczną całość. (0-10 punktów) Last year I (1.have) a piece of good luck. One day I (2. work) in the bank as usual, when (3. get) a phone call from the football pools company. They (4. tell) me I (5 win) a large amount of money on the football pools. A few weeks later I (6. decide) to give up work and buy a house in the country. Now I (7.live) in a small village in the west of England. Since I (8. move) to the country I (9. learn) a lot about wild animals and flowers. I (10. not Strona 5 z 8

6 have) time for that kind of thing when I lived in London. Zadanie 8. Odpowiedz na pytania w języku angielskim. (0-6 punktów) 1. What is a kilt? 2. What is Eton and where is it? 3. What does IRA mean and what is it? 4. What is the Union Jack? 5. What is the difference between the United Kingdom and Great Britain? 6. What is the other name for Northern Ireland? Zadanie 9. Przeczytaj ogłoszenie, następnie wykorzystaj plan oraz notatki do napisania listu do Compton's Coach Tours, prosząc o informację dotyczącą wycieczki. (0-8 punktów) PRICE INCLUDES: Special Offer from the Daily Post! A weekend in London for only 300! (Friday 16th-Sunday 18 th, August) transport to and from London - (what time/ leave Ragnor?) 2 nights' accommodation in a 5-star hotel (where exactly in London?) guided tour of the city (visit Tower of London?) FOR MORE INFORMATION, CONTACT: Compton's Coach Tours 21 Harbour Street Ragnor TEL: (0625) PLAN Dear Sir/Madam, Para 1.- explain why you are writing the letter Para 2.- ask your questions Para 3.- closing remarks Strona 6 z 8

7 Strona 7 z 8

8 Brudnopis Strona 8 z 8

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na nalepkę z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ I ROK 2004 Instrukcja dla zdającego Arkusz I Czas pracy 120 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwisko i imię:. Liczba punktów: /50 GRUPA A Klasa:. Ocena: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie krótkie dialogi. Przyporządkuj podanym

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP REJONOWY Drogi Uczniu! Witaj na II etapie konkursu z języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2009/2010 ETAP REJONOWY

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2009/2010 ETAP REJONOWY pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2009/2010 ETAP REJONOWY Drogi uczniu, Gratulacje! Witaj na II etapie

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ETAP REJONOWY

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ETAP REJONOWY 14 lutego 2007 kod: wynik: KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ETAP REJONOWY Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań przeczytaj dokładnie polecenia. Na rozwiązanie testu masz 60 minut. Za wykonanie całego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Instrukcja dla ucznia Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2012/2013 1. Sprawdź, czy test zawiera 9 stron.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 Kod ucznia Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 ZADANIE Wyszczególnienie A B C D E F G Razem Maksymalna liczba punktów 10 10

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: rejonowy 9 stycznia 2014r. 90 minut Informacje

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1A7P-052 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Arkusz I dla osób niesłyszących Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1.

Bardziej szczegółowo

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (5 pkt) Usłyszysz dwukrotnie program radiowy, w którym Mark i Sheryl rozmawiają na temat diet. Na podstawie usłyszanych informacji odpowiedz na pytania 1.1. 1.5. i zaznacz

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Test z języka angielskiego

Test z języka angielskiego Małe olimpiady przedmiotowe Test z języka angielskiego ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Imię i nazwisko. Szkoła. Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

TEST 1 MATURA. Practice Tests

TEST 1 MATURA. Practice Tests TEST 1 MATURA Practice Tests 1 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU CD3 1 CD3 2 ZADANIE 1. (5 punktów) Zapoznaj się z poniższymi tematami. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób dotyczące relacji międzyludzkich.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001 MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Poziom 2 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy Łódź 2011 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 2 wg STANAG 6001 Specyfikacje i egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo